Ketvirtadienis, 20.06.2024, 18:31
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2013 » Gegužis » 19 » Gyvenimas kituose pasauliuose 1 dalis
19:57
Gyvenimas kituose pasauliuose 1 dalis

Mes pridėjome šitą skyrių, kad pabandyti pristatyti civilizacijas, gyvenančias kituose jūsų galaktikos regiono pasauliuose. Mes tikimės, kas jūs surasite keletą naudingų idėjų sau, kurios padės sukuriant Naujos Žemės prašviesėjusių struktūrų sukūrime.

Nors tradiciniai mokslininkai ir įvertino, kad protingos gyvybės tikimybė kitose planetose sudaro vieną civilizuotą pasaulį 100 000 žvaigždinių sistemų, realus skaičius sudaro 1 – 1 540.

Mes siūlome civilizuotų pasaulių, priklausančių šiam galaktikos sektoriui, sąrašą pagal eiliškumą, nuo labiausiai reikšmingų iki nelabai, sąryšyje Žeme.

Kaip mes jau sakėme, visata sudaryta iš 80% draugiškų prašviesėjusių būtybių ir tik 20% - priešingos būtybės, orientuotos į ego.

Žemėje, situacija priešinga, kas daro planetą viena iš pačių tamsiausių vietų Galaktikoje. Taip pat, mes nustatėme, kad Žemė – viena iš 12 planetų, praeinančių per pagrindinį poslinkį į žymiai aukštesnius dažnius.

Žemiau mes išvardijame žvaigždines sistemas ir skirtingas jų planetas, turinčias pažangias civilizacijas. Turėkite omenyje, kad tų, kuriuos mes neišvardijame yra žymiai daugiau. Žemiau pateiktas sugrupavimas apima tik pusę žvaigždinių rasių, lankančių Žemę, nuo gyvybės joje atsiradimo laikų.

Plejados

Plejadiečiai – bazinė žmonijos rasė. Ši gumanoidinė forma atsirado Lyros/Vegos žvaigždynuose ir pirmą kartą sielos-gumanoidai migravo į Plejadas, kur ir prasidėjo daugumos žemės sielų evoliucija.

Plejadžių sistema, kuria mes čia naudojamės, gal būt neatitinka jūsų žvaigždinių žemėlapių, ar mokslinių klasifikacijų. Mes įtraukėme žemiau paminėtas žvaigždes, kaip dalį didelės plejadų sistemoms, nors ne visos jos priklauso Plejadų žvaigždiniam klasteriui. Kai kurie žemėlapiai apima tik Septynias Seseris. Tačiau, iš valdančių Tarybų stebėjimo taško, į Plejadžių sistemą patenka virš 100 žvaigždžių, su daugiau nei 300 apgyventų planetų. Mes išvardiname tik tas, kurios turi santykius su Žeme (lankančius ir turinčius įtakos jų atstovus).

Saulė ir saulės sistema.

Jūsų saulės sistema papuola po Plejadžių sitemos jurist-dikciją, kadangi pirmapradžiai jūs – plejadietiška rasė (prieš įsiveržiant orioniečiams milijoną metų atgal).

Žemė

Jūsų planeta – pats tankiausias pasaulis plejadžių sistemoje. Iliustracijos tikslu, mes šiek tiek atsitrauksime ir pažiūrėsime vibracinius modelius, kuriuos siūlo šis kanalas. 

Dabar jūsų planetos kompozitinė vibracija sudaro 3,48. kai tik ji pasieks 3,50, Žemė bus skaitoma ketvirto tankio planeta. Šis rodiklis  pateikia sielų Žemėje vidinę sąmonę, susiderinant su pačios Žemės natūraliu rezonansiniu dažniu. Sielų dažnis varijuoja nuo 2,50 iki 4,99 kompozitinių dažnių.

Kompozitinis dažnis – sudėtingos vidutiniškumo eilės, integruotos konkrečiam laiko periodui, paprastai viena žemiška diena. Čia įtraukiama sąmonės būsena šešiuose apatiniuose kūnuose (fiziniame, emociniame, mentaliniame, astraliniame, eteriniame ir kazualiniame lygiuose), o taip pat jūsų aukščiausių žvaigždinių aš įtaka.

Žmonių sąmonė gali būti aukščiau nei 4,99, bet mirtinga forma, kaip žmogiškos būtybės,egzistuoja tik iki tokio dydžio. Sielos, su aukštesnėmis kompozitinėmis vibracijomis nei 4,99 jau yra pakylėtos šviesos būtybės kristalinio kūno formoje.

Gyvūnų harakteristikos varijuoja nuo 2,50 iki 3,00 vibracijose, tuo tarpu kai taip vadinama "normali”  žmogaus elgesio ir suvokimo sritis atitinka 3,00 – 3,50. žymiai aukštesnis protas, intelektas ir baziniai kūrybiniai pasireiškimai varijuoja nuo 3,50 iki 4,00, o absoliučiai aukštai išsivystę  savęs suvokimą ir dvasines perspektyvas, varijuoja aukščiau 4,00 vibracijų.

Daugelis prašviesėjusių mokytojų turi sąmonę nuo 5,00 iki 12,00, bet jei jie yra paprastoje mirtingoje formoje, jų kompozitinė vibracija žemiau 5,00.

Venera

Būtybėms eterinėse sferose, dirbančioms su žmonija, logiška naudotis jūsų pačiu artimiausiu pasauliu kaip vieta, iš kur galima stebėti ir bendrai veikti su Žeme. Venera – karšta, dujinė toksinė planeta trečio ir ketvirto tankio lygiuose, bet penktame ir šeštame tankiuose, galima rasti ten didingus Šviesos miestus, su gražia kristaline architektūra ir neapsakomo grožio sodais, fontanais ir aikštėmis.

Venera turi du vibracijų lygius – penktą ir šeštą, pakylėję meistrai ją vadina "persikrovimo stotimi”. Tai todėl, kad ji turi "pažeminantį” portalą, leidžiantį būtybėms iš aukštesnių sferų (septinta ir aukščiau) bendrauti ir sąveikauti su sielomis Žemėje, pasiekusiomis ketvirto tankio kompozitinės vibracijos ir penkto tankio sąmonės.

Paprastai, septinto tankio būtybei, pakankamai sunku pažeminti savo vibracijas per tris lygius, kad bendradarbiauti su ketvirto tankio žmonėmis Žemėje. Kad tapti labiau prieinamais, aukščiausios būtybės naudojasi persikrovimo stotimi,laikinam dažnių pamažinimui, prieš bandant susisiekti su savo kanalu. Keletas sielų Žemėje išsivystė iki tokio lygio, kada to nereikia, bet portalas iki šiol sėkmingai naudojamas, kad patirtis tekėtų žymiai lengviau.

 Augančios ir besivystančios Veneroje sielos yra penkto tankio kristaliniuose kūnuose ir spinduliuojančiuose kazualiniuose šešto tankio kūnuose. Jūs galite juos lankyti sapne ar meditacijos metu.

Veneros socialinės ir kultūros sistemos prisitraukia prie kūrybos, meno, muzikos, šokių ir kitų "dešinio pusrutulio" užsiėmimų. Mokslas svarbus, bet neprevoliuoja. Didžioji dalis venerietiškos visuomenės veiklos centruojasi ties Šviesos misterijų ir šventyklų palaikymu, išmėtytų po visą planetą. Jie apmoko sielas prieš įsikūnijant Žemėje, orientuoja neseniai dvasiškai ar fiziškai pakylėjusias sielas. Paskutinioji funkcija atsirado neseniai, todėl kad tik nedaugelis žmonių pasiekė fizinio pakylėjimo iki portalų poslinkio Žemėje.

Veneroje nėra karų, skurdo, socialinės ar ekonominės nelygybės. Išsilavinimas – visų vaikų aukščiausias prioritetas. Penkto tankio vaikai užsimezga šiek tiek kitaip, nei trečio ir ketvirto tankio vaikai. Šešto tankio vaikai "pasireiškia” susiliejant energetiškai šešto tankio porai, o ne įsikūnijimo būdu per gimdymo kanalą.

Vėliau mes įeisime į penkto ir šešto tankių dauginimosi detales.

Didžiulis veneriečių kiekis įsitraukęs į pagalbą Žemei, pasinaudojant viena iš trijų galimybių: 1) Telepatiška pagalba, per kontaktų nustatymu Žemėje; 2) Žemės lankymas, pasinaudojant holografinė projekcijos techniką, iš kosminio laivo, esančio Žemės atmosferos viršutiniuose sluoksniuose; 3) įsikūnijant į Žemę paprastu būdu. Apytikriai 1,4 % žmonijos Žemėje turi dominuojančią venerietišką matricą. Tai reiškia, kad sielos daugelį gyvenimų praleido Veneroje ir skaito ją savais "namais”.

Jupiteris

Jūsų pati didžiausia saulės sistemos planeta turi eterinę,arba žemiausią žvaigždinę civilizaciją – keletas šimtų tūkstančių sielų. Jie skaitosi "vartų sergėtojais”, arba specialistais portalų aptarnavimui, jei jums reikalinga konkretika. Faktiškai, sielos įeinančios į Saulės sistemos energetinius laukus, turi praeiti per portalą, už kurių pastebima Jupiterio Tarybą. Jupiterio sielos atsako už stabilumą ir stabilumo išsaugojimą Saulės sistemos viduje. Jie seka planetoidų, asteroidų, kometų it kitų objektų skridimo trajektorijas, perskrodžiančias Saulės sistemą.

Eterinė/žvaigždinė Jupiterio civilizacija egzistuoja išoriniuose plačiuose Jupiterio atmosferos sluoksniuose. Paviršiuje nėra gyvybės formų. Apibrėžti Jupiterio paviršių nėra lengva, kadangi jis sudarytas iš skystos atmosferos, sumaišytos su tankiomis dujomis ir mineralais. Gumanoidai, vibruojantys žemiau septinto tankio, negali gyventi kraštutinio slėgio ir nestabilumo sąlygomis (į tai įeina vėjai, kurių greitis siekia 1000 km/val. Ir vulkanai Merkurijaus dydžio).

Viršutiniame Jupiterio atmosferos paviršiuje esantys miestai - Šviesos šventyklos ir susitikimo vietos, kur Plejadų Tarybos praveda kai kuriuos susitikimus. Daugelis žemiškų sielų tarp įsikūnijimų išeina į Jupiterį konsultavimuisi ir vadovavimui. Yra daug konsultacinių punktų sielų paruošimui būsimiems įsikūnijimams. Bendravimas, iš esmės, telepatinis arba susiliejant energijoms. Jupiterio pasaulyje nėra karų, prieštaravimų, disharmonija, skurdo ir visų kitokių nemalonumų.

Saturnas

Daugeliui aiškiaregių ir pranašų Jupiteris žinomas kaip tarybų ir karmos valdovų susitikimų vieta. Ten jie susirenka ir sprendžia kasdieniai problemas, kadangi Saturno išorinėje atmosferoje yra didingos mokymo salės, sielos ateina tenai problemų, neišspręstų per įsikūnijimą, sprendimui. Taip pat Saturnas egzistuoja kaip avanpostas, keliautojams iš kitų galaktikos sektorių ir tarybų susitikimo vieta, paprastai posėdžiaujančioms kituose plejadietiškuose pasauliuose. 

Šviesos miestai Saturne sudaro didingas struktūras, sukonstruotas iš retų metalų ir kristalų, saugančių daugelį žinių apie Saulės sistemos evoliuciją. Gyventojai vibruoja septintame ir aštuntame  tankiuose. Didžioji dalis Saturno gyventojų dirba konkrečiai su sielomis arba jų grupėmis Žemėje. Pas juos daugiau nei tūkstantis kanalų Žemėje; tos pakylėtos būtybės žinomos įvairiais pavadinimais, kurių mes dabar neįvardysime (nes daugelis vardų – energetinės vibracijos, o ne konkretūs garsai žemiškoje išraiškoje, todėl, vardai, kuriuos uždeda kanalai, paprastai yra priartėjimas prie normalaus skambėjimo interpretacijos).

Alfa Kentauras

Pati artimiausia žvaigždė, esanti artimiausiai Saulei, Alfa Kentaura turi penkias planetas, vienoje iš jų egzistuoja ketvirto tankio būtybės. Jie stipriai prisitraukę į mokslus ir turi pakankamai pažangias technologijas. Jie griežtai prisilaiko nesikišimo politikos, todėl pas juos viso tik keletas kanalų Žemėje. Daugelis iš jų priklauso įvairioms Plejadžių Taryboms ir todėl dažnai keliauja į Septynių Seserų žvaigždynus su kosminiais laivais, dirbančiai elektromagnetinių variklių pagrindu, kad dalyvauti pasitarimuose.

Esantys ketvirto tankio bendrija, jie neįveikė konflikto ir nesutarimų, bet tai suvesta iki minimumo. Nėra alkio. Maistas pagaminamas ir paskirstomas remiantis labai aukšto efektyvumo technologijomis ir panaudojant nulinio taško energijas. Miestų centruose yra mokyklos vaikų mokymui, darbui Visatoje.

Esantys technologizuotai pažangūs, jie dar neišsivystė dvasinio suvokimo terminuose. Didžioji dėmesio dalis nukreipta į dalykų mechaninę prigimtį, į orientaciją ir paskirstymą. Plejadų sistemos viduje jie sudarė daug prekybinių susitarimų su kitais pasauliais. Jų gumanoidiniai kūnai šiek tiek tobulesni nei žemėje, bet jie dar dauginasi įprastu būdu. Griežtai apribotas gyventojų prieaugis ir medicininės technologijos aprūpina tai, kad vaikai atsiranda tik tada, kai tai tinkama. Visi pamišę efektyvumu ir jų pasaulis – gerai užtepta mašina.

Jiems neužtenka emocionalumo ir kūrybos. Menas yra, bet pagal jūsų standartus "nuobodus”. Šokis ir baletas subtilūs, bet pakankamai mechaniški. Iš esmės, Alfa Kentauro visuomenė – tai įstatymo ir tvarkos visuomenė. Jie nuslopino emocinį kūną pakankamai, kad išlaikyti tvarką, bet nepakankamai kad sukurti griežtą fragmentaciją ir sielos atrofiją.

Tau Kita

Vienas iš pasaulių, besisukantis Tau Kita žvaigždinėje sistemoje, turi aukšto išsivystymo protingų gumanoidų rasę, apsilankiusių Žemėje daugelį kartų (įskaitant ir dabartinį laiką). Jie – aukštos, grakščiai nuaugusios Šviesos būtybės, dažnai ateinančiomis su kitomis ateivių rasėmis, atnešant į Žemę pažangias technologijas ir dvasinius mokymus (kiek leisdavo nesikišimo politika).

Taukitiečiai vibruoja tarp penkto ir septinto tankio. Jie keliauja lėkštės formos kosminiais laivais, sugebančiai judėti aukštyn ar žemyn išmatavimų kontiniume. Jų laivai retai matomi žmonėms. Taukitiečiai ištobulino teleportacijos, levitacijos ir netgi biolokacijos (kažkuriuo tai laipsniu) meną. Jie naudojasi biolokacija tam, kad suprojektuoti save praktiškai kiekvienoje Žemės vietoje arba situacijoje, kad stebėti ir kai kuriais atvejais bendradarbiauti su žmonėmis.

Taukitiečiai, turintys aukšto išsivystymo lygio saugojimo technologijas padėjo kristalinių diskų pastatymui Kronikų Salėje (Amenti salė) Žemėje, išsidėsčiusiai po Didžiąja piramide Gyzoje. Jie įkvėpė daugelį dvasinių mokytojų Žemėje, įskaitant tokius kaip atlantų Totas ir Isida įsikūnijimo Egipte metu (Virgio trigrašis : Totas – septinto tankio plejadietis, Isida – aštunto tankio sirijietė).

Taukitiečiai – taikūs ir ištikimi Vieno Šaltinio tarnystei, didesnę laiko dalį pasirenka būti nežinomi, anonimais. Pas juos Žemėje yra keletas kanalų, jie juos vadiną pagal kilmės žvaigždę, kiti naudojasi individualias kontaktų pavadinimais.

Civilizacija išsidėsčiusi Tau Kita žvaigždės planetoje numeris penki. Ji eterinė ir sudaryta iš šventyklų, sodų, kelių ir kūrybos salių, iškeliant į pirmą planą meną ir mokslo atradimus. Jei atsirado šioje savo planetoje ne už ilgo, po migracijos iš Septynių Seserų žvaigždyno prieš milijoną metų.

Fomalgautas

Tai žvaigždinė sistema, kuri didžiuojasi keturiomis planetomis, su skirtingomis protingos gyvybės formomis. Ne visos protingos būtybės – gumanoidai. Jie dažnai primena vabzdžius, kiti – reptilijas. Gumanoidinė rasė egzistuoja septintame tankyje. Tai žydrai-baltos pusiau skaidrios būtybės, sugebančios keisti formą. Iš tikro, kad keisti formą pagal norą, jie naudojasi vienu iš holografinės projekcijos būdų. (Virgio trigrašis: tikras formos keitimas įmanomas tik nuo devinto tankio ir aukščiau).

Iš esmės, jie fokusuojasi į darbą su kitomis rūšimis Fomalgauto sistemoje, padedant jiems augti ir vystytis. Praeityje jie siuntė į Žemę keletą pasiuntinių. Dabar jie renka sielų grupę, kad pasiusti juos į Žemę portalų poslinkio momentui, stebėjimo tikslu, mokymuisi ir augimui pasinaudojant tokia patirtimi.  Nors tai smalsios būtybės, jie paprasčiausiai prisilaiko nesikišimo politikos. Ant kiek mes galime spręsti, dabar pas juos nėra kanalų Žemėje.

Septynios Seserys

Septynios didelės žydrai-baltos žvaigždės Plejadų sistemos centre yra namai 12-kai skirtingų rasių ir trijų tarybų, arba valdžios organų. Centrinių Plejadiečių vibracijos varijuoja nuo ketvirto iki septinto tankio. Sielos, išsivysčiusios aukščiau septinto tankio, paprastai išeina į kitus galaktikos regionus (Virgio trigrašis: bet kuriuo atveju, aukščiau septinto tankio, išsidėstymas erdvėje/laike nebeturi jokios įtakos).

Planetinė sistema, priglaudusi aukščiausią tarybą arba centrinį valdžios organą, išsidėsčiusi šalia kelių (žvaigždžių vartų) portalų, leidžiančių pakylėjančioms sieloms priėjimą į aštunto ir devinto tankio sferas.

Žmogiškos evoliucijos eigoje, Žemėje lankėsi daugiau nei 24 skirtingos plejadiečių grupės. Dabar, bent jau keturios grupės aktyviai įsitraukusios bendravimui su žmonėmis. Viena iš jų turi keletą kanalų, perduodančių informaciją. Ketvirto tankio plejadiečių grupė gerai žinoma Šviesos Darbuotojams. Jai vadovauja moteris vardu Semjasė ir vyras, žinomas kaip Ptaahas. Visais laikais Žemės eterinėse sferose yra motininis jų laivas ir 12 laivų-žvalgų.

Jie padeda arktūriečiams balansuoti Žemės gardelę, o viena iš grupių atsakinga už didžios dalies ratų laukuose sukūrimą.

Ketvirto tankio pasauliai Plejadų sistemoje iš esmės turi mokslinę prigimtį. Kai kurie gausiai apgyventi ir primena miestus, atvaizduotus viename iš jūsų moksliškai-fantastiškame šou Žvaigždžių Karai.(be prievartos, kad daugiau būdinga orioniečiams). Ketvirto tankio plejadiečių pasauliuose skurdas ir žiaurumas suvesti iki minimumo, nors ir ne visai pašalinta.

Didelė planetų dalis, savo poreikių patenkinimui, pilnai priklauso nuo prekybos su kitais pasauliais. Kai kurie palyginus savarankiški. Daugeliu atveju greičiausiai jie vystėsi be sistemos, todėl pagrindinės problemos yra surištos su užteršimu ir išsivystymu. Per paskutiniuosius 2000 metų jie pakankamai pasistūmėjo iki to, kad išspręsti visas problemas, bet jiems dar yra kur eiti.

Semjasė ir Ptaahas – du labiau dvasiškai išsivystę plejadiečių ketvirto tankio rasės atstovai. Daugelis jų pasauliuose žmonių daugiau išsivystę technologizuotai, bet nepakankamai išvystė vidinį suvokimą. Štai kodėl kai kurios jų grupės sukurdavo problemas Žemėje praeityje, nors jų siekiai paprastai būdavo taikūs.

Aukščiausios Plejadų Tarybos

Iš esmės, Plejadų valdžios organas sudarytas iš septinto tankio sielų – migracijos dalyvių iš Lyros/Vegos, prieš milijonus metų, palikuonis. Taip pat, daugelis iš jų yra sielos pasirinkusios niekada neįsikūnyti į žemutinius pasaulius ir nebūti jūsų dvasinių šeimų nariais.

Beveik kiekvienos žvaigždinės sistemos atstovai, įeinantys į Plejadų Tarybas, reguliariai lanko susirinkimus viename iš apvalių miestų, šeštos žvaigždės keturioliktoje planetoje. Turėkite omenyje, kad tai žydrai-baltos stambios žvaigždės, apie kurias sukasi dešimtys planetų. Planeta, priglaudusi centrinę vyriausybę, randasi beveik trijų milijardų kilometrų atstumu nuo savo žvaigždės ir vis tik žvaigždė pripildo tos planetos dangų žybsinčia žydrai-balta šviesa. Priklausančios septintam tankiui, sielos neturi nieko prieš 1000 laipsnių Celsijaus temperatūrai, ilgos dienos laikotarpiu. Nežiūrint į šviesos perteklių, nuo didelės žvaigždės, jie išvystė didingą architektūrą, sodus ir "fantastinius nuotykius”, kai sielos gali žaisti džiaugtis beribiame Kūrėjo nuostabume ir įvairovėje.

Būtybės, apgyvenusios Septynių Seserų žvaigždinės sistemos planetas, valdo aukščiausiomis tarybomis. Jos atsisakė nuo karo, skurdo, kontrolės, dominavimo, varžymosi ir gobšumo vaikiškų žaisliuku milijonus metų atgal ir pašventė savo gyvenimus pusiausvyros, harmonijos įnešimui į šį galaktikos regioną. Jie telepatiškai dirba su 10 000 žmogiškų sielų Žemėje, čenelingais, įkvepiančia tapyba ir netgi matematiškai įkvepia jūsų mokslininkus. Aukščiausios Plejadų tarybos, atstovaujamos jūsų rasės senoliais ir mūsų palikuoniais, todėl mes jais labai didžiuojamės (ne ego išdidumo prasme).

Oriono sistema

Nors Orionas buvo daugelio konfliktų ir agresyvių energijų šaltiniu čia Žemėje, apie 100 000 metų atgal žvaigždinės sistemos, buvusios karo būsenoje, pasirašė taikos sutartį ir nuo to laiko gyvena atitinkamoje taikoje. Tai nesako apie konfliktų nebūvimą, paprasčiausiai jie suvesti iki minimumo. Po kelių beveik pilno savęs susinaikinimo galimybių, Dieviškas Įsikišimas ir daugkartiniai konsultaciniai susitikimai, tarp atskirų grupuočių, privedė prie taikos susitarimo – kertinio gumanoidų evoliucijos akmens.

Atrodanti nesibaigianti kova, tarp skirtingų planetų, Betelgeizės ir Rigelio žvaigždinėse sistemose, buvo perneštos į Žemę Liuciferio Sukilimo arba Karo Danguje periodu, vykusio maždaug prieš 500 000 metų, Žemės laiko linijoje. Būtent tada orioniečiai pavergė labiau taikią, moteriškesnę plejadiečių rasę, iki pat to laiko besivystančią Žemės planetoje. Nors nuo to laiko Rigelio ir Betelgeizės žvaigždinės sistemos tūkstantmečiais mėgavosi ramybe, Oriono grupuotė, pradėjusios įsikūnijimą Žemėje, tęsė toliau dualybės dramą per visas tris svarbiausias civilizacijas ir begalę smulkių.

Konflikto "išvalymo” periodu, Oriono sistemoje, daugelis "lėtesnių” sielų, provokuojančių didžiąją konflikto dalį, buvo ištremtos į Žemę (kurią tuo metu orioniečiai skaitė bausmės kolonija). Nėra prasmės sakyti, kad "lėtų” sielų karingumas darė kolosalią įtaką Žemės žmonijai. Nors mes, danguje nepalaikome orioniečių veiksmų, dėl "blogiečių" išsiuntimo į Žemę, po nuoseklaus apgalvojimo, mes pasirinkome nesikišimo poziciją.

Tamsieji orioniečiai sudaro pačią didžiausią žmonijos grupę Žemėje. Apie 80% sielų žemėje turi orioniečių DNR, kaip dominuojančią matricą. Tai reiškia, kad orionietiška konfigūracija daugiau įdiegta ir giliau užprogramuota, nei bet kokia kita DNR konfigūracija. Apie 10% orioniečių Žemėje yra Šviesos Darbuotojai ir sielomis, specialiai atėjusiomis į Žemę, specialiai grąžinti tamsius orioniečius į Šviesą taip, kad jie galėtų susijungti su savo kraujo sielomis, dabar besivystančiomis Betelgeizėje ir Rigelyje.

Likę 20% žmonijos, tai iš esmės plejadiečių šakninė rasė, su veneriečių, sirijiečių, dzetų, drakoniečių ir keleto kitų lašeliu.

Betelgeizė

Ši žvaigždė dviejų apgyventų planetų (ir kelių avanpostų) būvimo vieta, pradžioje priklausė Oriono sistemos Šviesos Taryboms. Jie tapo Šviesos Valdovais, prieš Rigelio Tamsos Valdovus. Betelgeizės Tarybos poliarizavosi, tai yra, pradėjo priimti rigeliečius kaip blogio jėgą, kurią reikia nugalėti karų pagalba, o nežiūrėti meilės ir atjautos akimis.

Šviesos Valdovų kritimas dalinai įvyko dėl Arkangelo Liuciferio sprendimo vertinti emocinį kūną kaip nenorimą ir neverto dėmesio žmogiškai sielai.

Liuciferis įsivaizduoja rigeliečius, kaip nesubrendusius, grubius, gašlius ir nedisciplinuotus laukinius, pasinėrusius tik į kūniškus malonumus. Jis įsakė Šviesos Valdovams Betelgeizėje atsisakyti nuo savo gašlios prigimties. Po to jis išplatino nepagarbos elgesį ir pajuokas jautriems žmonėms, įskaitant atviras emocijų išraiškas.

Liuciferiui reikėjo stiprių karių, nerodančių jokių silpnumo požymių kautynėse. Jis norėjo "žudymo mašinos”. Jam reikėjo šaltų, išskaičiuotų intelektualių strategų kėdėse, kurie neišbandytų baimės jausmo, esant atsakingais už Oriono piliečius.

Šviesos Tarybos buvo orientuotos į karą su Tamsos Valdovais, bet galų gale  atsigriebė ant Betelgeizės, pasirinkus nesutarimo tarp vadovybės momentą. Nuo to momento kautynės tapo trišalės – Liuciferio armijos renegatai, kovojo prieš pagrindines Oriono grupuotes.

Rigelis

Tai žvaigždžių sistema, Tamsių Valdovų tėvynė, dažnai provokuojančių konfliktus tarp skirtingų šalia esančių planetų.

Daugelį metų atgal, pas kanalą buvo pasirinkimo patirtis, tarp kelių archetipų jo psichikoje, kuriuos jis vadino Liuciferiu ir Panu – pagrindinės pirmos civilizacijos Žemėje Dievu. Simbolinėje kovoje (atspindinčioje realius susidūrimus danguje) Liuciferis ir Panas kaunasi sekančiose sąlygose: Paną nervina tai, kad jo jausmai paveržiami ir slopinami Liuciferio ir jis puola, susilaikantį, šaltą kritusį angelą. Tuo tarpu Dieviškumas, atvaizduotas dramos, verdančios pagrindinėje scenoje, neutraliu  fonu, paprasčiausiai stebi dualybę, vaidinamą gyvenimo teatre ir vienodai siunčia abiems archetipams meilės ir atjautos.

Pagrindinė sielos pamoka Šviesos Valdovams – paprasčiausiai visiems siusti meilę ir atjautą, kas pasimetęs ir bereikšmei klaidžioja baimės pasauliuose, ego kontrolėje, dominavime ir slopinime. Neįsivelkite į jų kovas, nes papulsite į jų dramą ir paskęsite liūne, kartu su Tamsos Valdovais.

Ir Šviesios ir Tamsios grupuotės, su laiku išsivystė iki tokio būsenos, kad jiems pavyko pasirašyti taikos sutartį ir nuostabai, ji palaikoma tūkstančius metų, kol pakankamas kartų kiekis nesuprato, kad eterinis kovos imprintas, daugiau nedaro reikšmingos įtakos orioniečių protams.

(kokiu tai momentu Arkangelas Mykolas pateko į dualybės spąstus "geras-blogas”. Ta sielos pamoka tęsėsi 1000 metų. Dabar Mykolas integravo dualybės pamoką ir paprasčiausiai siunčia meilę, atjautą ir apsaugą visoms sieloms, kviečiančioms jo būtį).

Mintaka

Ši žvaigždė, Oriono juostoje buvo ir yra aukščiausių Oriono Tarybų buveinė ir derybų vieta tarp Rigelio ir Betelgeizės vadų. Mintakoje yra portalas, leidžiantis sieloms ateiti, išeiti ir ateiti per daugelį išmatavimų. Jūsų Didžioji Piramidė tiksliai išlyginta su Mintaka, kadangi piramidė tarnauja kaip mini portalas, šalia kitų tikslų.

Kai atsiverdavo didieji Mintakos portalai (keletą kartų per paskutiniuosius 100 000 metų) energijos išleidžiamos iš eterinių sferų, tapdavo pakankamai stipriomis, kad pakeisti dualistinį mąstymo būdą, taip ilgai valdžiusį Oriono žmones. Dalis taikių energijų pasiekė ir Žemę, bet jos buvo akivaizdiai neužtektinai, kad įvykdyti perversmą. Oriono energijos dominuojanti agresyvi įtampa taip tvirtai įsitvirtino Žemėje, kad iki ne per seniausių laikų, planetoje nevyko pastebimų poslinkių pirmyn.

Aukščiausios Oriono Tarybos

Šiuolaikinė teisinė sistema Žemėje – veidrodinis sistemos jurist dikcijos atspindys, sukurtos ginčų sprendimui Oriono sistemoje, prieš šimtus tūkstančių metų. Kaip ir senovės Romoje, Orione ilgą laiką "žiuri” ir "teisėjas” buvo ne daugiau nei sielų grupė, susirenkanti kartu, kad nuspręsti "kaltas ar nekaltas”, priklausomai nuo asmeninių teismo užgaidų.

Kitais žodžiais tariant, jei jūs jiems patinkate, jūs paleidžiamas, o jei ne, jie jums prilaiko visus kankinimų būdus, bausmes ir mirtį. Nieko nedomino jūsų kaltumas ar nekaltumas.

Žinoma, abi sistemos vystėsi ir dabar Oriono sistemos jurist dikcijoje daugiau teisingumo, nei Žemėje. Bent jau Orione žymiai mažiau problemų.

Šiandiena Oriono civilizacija aukštai struktūriška ir primena jūsų šiuolaikinius miestus, su dideliu kiekiu pastatų ir mažu erdvės kiekiu, nei Žemėje. Nors šimtams kartų laikai buvo taikūs, visos trys Rigelio ir dvi Betelgeizės planetos turi įdirbtą teisingumo sistemą, armiją, policiją ir vyriausybines struktūras.

Lėtai ir užtikrintai Orioniečiai dvasiškai pakylėjo, bet jiems reikėjo išsivalyti nemažai negatyvumo ir karminių pamokų, kad atsidurti ten, kur jie dabar. Taip pat lėtai grįžo kūrybinis įkvėpimas ir išraiška, įskaitant muziką, tapybą ir tt. Paskutiniaisiais metais išaugo prekyba su kitomis žvaigždinėmis sistemomis, o į orioniečių gyvenimo būdą integravosi  nauji kultūriniai santykiai.

Tūkstančius metų pas orioniečius buvo problemos su tarša, bet galų gale išsivystė variklių ir pramonės mašinų sistemos, dirbančios ant augalinio kuro (būdingi planetoms augalai).

Orioniečius įtikino, kad jie atsidurtų neapsaugoti prieš didžiulę armiją, nors žymių karų nebuvo jau 100 000 metų. Polinkis karingumui stabdė evoliucijos procesą. Kai kurie žymiai prašviešėję dabartinės Oriono tarybos nariai įdėmiai stebi Žemę, kad suprasti, ar galės jie patys sudalyvauti pakylėjimo programoje. Artėjančiais metais, daugeliui Orioniečių, vibruojantiems ketvirtame tankyje, bus leista įsikūnyti Žemėje, kad jie galėtų įvykdyti ketinimą pakylėti.(šiuo metu, nežiūrint į problemas Žemėje, ji vystosi žymiai greičiau nei Oriono sistemos planetos)

Kaip jau žinote, daugiau prašviesėjusius orioniečius skatina įsikūnyti Žemėje tam, kad padėti tiems, kas užstrigo persikūnijimų rate ir dualybėje. Daugelis karingų tamsiųjų orioniečių pasirodė nelabai priimantys paršviesėjusių orieniečių įtaką. Tamsieji buvo dezinformuojami įvairiomis formomis. Dėka kitų ateivių grupių, procesas slinko labai lėtai. Kitos tamsios grupės su malonumu priėmė giliai įsišaknijusią baimę ir pyktį iš Oriono sielų-renegatų.

Nežiūrit į siūlomą pagalbą, apie 90% Žemėje esančių orioniečių negalės įvykdyti poslinkio laike, kad tapti Naujos Žemės dalimi ir tęs savo ciklą kitose planetose, gal būt pačioje Oriono sistemoje. Daugelis Šviesos Būtybių jau ruošiasi tarnauti planetose, kurios priims tamsiuosius orioniečius.

Alfa Drakonas

Drakono žvaigždžių sistema, reptilijų prieglauda, ilgą laiką 90%  buvo tamsi ir tik 10% šviesi. Dabar egzistuoja plati prašviesėjusių "vaikų-drakonų” (žinoma tokiu pavadinimu) įsikūnijimo programa, kad padėti atvesti daugiau drakoniečių į šviesą.

Tamsieji Drakoniečiai

Kaip ir daugelis trečio tankio gyvybės formų, ryšium su Žeme, tamsieji drakoniečiai egzistuoja trijose formose. 1)jie įsikūniję žmoniškoje formoje; 2) jei yra kosminiuose laivuose viršutiniuose Žemės atmosferos sluoksniuose; 3) jie įtakoja žemę iš astralinės sferos.

Keletą kartų tamsieji drakoniečiai jėga bandė užvaldyti Žemę, bet kas kartą buvo atstumiami Galaktinės Konfederacijos. Kokiu tai laipsniu jiems leidžiama sąveikauti su žmonija, bet kada jie grasina Šviesos Darbuotojams, ar kitoms žvaigždinėms rasėms aukščiau atitinkamos ribos, leidžiamas įsikišimas. Dominuojančia drakoniečių DNR turi vos tik 2% žmonijos ir didžioji dalis grobimų, vykdomų drakoniečių kosminiuose laivuose - paprasčiausi bandymai bendrauti. su jų pačių žmonėmis, įsikūnijusiais Žemėje. Tačiau, kai kurie tamsieji drakoniečiai susikoncentravo į pasaulinių lyderių pagrobimus. Tos grupuotės turi stiprų valdžios ir kontrolės siekį, tiki, kad galės patenkinti savo priklausomybę žmonių pagalba – valdžią turinčiaisiais ir kontroliuojančiais.

Apie 60% žinomų pasaulinių lyderių pilnai ar dalinai veikiami  tamsių drakoniečių. Lyderiai dirbantys su ego problemomis ir turinčiais baimės, pykčio minimumą, mažiau paveikiami tamsių būtybių.

Daugiau nei 30% sielų, padedančių palaikyti valdžios iliuziją Žemėje už scenos, irgi užvaldyti drakoniečių. Čia įeina eiliniai Iliuminatų nariai, daugelis dirba Londone, žymi dalis – izraelio Mosade, rusų KGB, amerikiečių CŽV, daugelis kitų pusiau slaptų tarnybų taip pat yra drakoniečių kontrolėje.

Rytuose kita problema, priklausomybė iš esmės nuo tamsių andromediečių ir dzeta tinklo.

Šviesieji Drakoniečiai

Apie 10% įsikūnijusių Žemėje ir danguje virš Žemės – prašviesėję. Iš esmės, jie čia dėl to, kad padėti savo broliams ir seserims eiti į Šviesą. Jie yra vaikų ir suaugusių kūnuose. Daugelis žmonių žavisi drakonais, mėgsta filmus apie juos. Didžioji dalis mitų apie juos žemėje atsirado po trumpalaikio drakoniečių gyvenimo prieš tūkstančius metų. Savo natūralioje formoje negalėjo likti Žemėje labai ilgam, dėl gravitacijos ir atmosferos dujų kombinacijos. Iš esmės, laikas per 10 milijonų žmonijos egzistavimo periodą, darkoniečių egzistavimas natūralioje formoje sudaro apie 3000 metų.

Aukščiausia drakoniečių Taryba

Taryba valdoma aštunto tankio drakoniečių. Dauguma narių – septinto tankio drakoniečiai. Taryba daugelį kartų kišosi į karus, vykstančius skirtingose planetose Alfa drakono sistemoje arba aplink jas. Į sistemą įeina šešios pagrindinės žvaigždės ir keturios svarbiausios planetos.

Dabar aukščiausiai drakoniečių tarybai nemažai padeda daugelis kitų žvaigždinių rasių ir tarybos iš visos galaktikos, siekiantys pagaliau užbaigti su karais. Beveik 60% visų keturių planetų gyventojų išnaikinta karais. Yra viltis, kad Naujas Auksinis Amžius Žemėje taps užuovėja prašviesėjusiems drakoniečiams, pavargusiems nuo beveik begalinių ginčų, būdingų jų rasei.

Drakoniečių civilizacijos architektūra primena urvus ir molines trobeles, kuriose gyvena gyvačių pavidalo būtybės. Skirtingai nuo daugumos gumanoidų, kiekviena DNR mutacija iššaukia išmatavimų padidėjimą ir dar daugiau išryškina gyvačių išvaizdos požymius. Skirtingi drakoniečių hibridai su žmonėmis sudarė drakonų ir paukščių gentį (atrodančius kaip pusiau žmonės, pusiau paukščiai).

Dzeta tinklas

Praeituose darbuose mes detaliai išnagrinėjome dzetų porūšius ("baltieji”, "pilkieji” ir kiti). Taip pat buvo kalbama, kad 90% dzetų paliko Žemę 1990 metais po to, kai įgijo pakankamą kieki žmogiškų DNR kad atstatyti pusiausvyrą savo nuosavoje DNR. Viso tik apie 10% dzetų liko Žemėje ir aplink ją, iš esmės valytojų rolėje ar dzetų atsekimui, čia įsikūnijusių. Didžioji dalis jų pagrobtų žmonių yra jų rasės atstovai, nors ne visi pagrobtieji atsiminė savo karminį sutikimą įsikūnyti čia Žemėje. Kai kurie grobimai buvo vykdomi prieš žmonių valią.

Peržiūrų: 3247 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 4.4/7
Viso komentarų: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Gegužis 2013  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0