Antradienis, 06.12.2022, 11:48
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2012 » Birželis » 13 » Pirmapradžių Kūrėjų pranešimas Per Selą Reičelą
06:17
Pirmapradžių Kūrėjų pranešimas Per Selą Reičelą

Pasikeitimų filosofija

Filosofiniu požiūriu, patarimas "pažink save” – pirminis. Matantys sakydavo: viskas egzistuoja Dievo prote. Kai tik žmonija daugiau palies savojo "aš” prigimtį, bus atvertas Dievas, su visais atsakymais į dabartinius ir būsimus klausimus. Kad matyti aukščiau apribojimų, būdingų disciplinoms, apžvelgiamoms čia, reikalingas aiškus ir ramus protas. Protas, idėjų ir principų perdavimui, bet laisvas nuo spąstų, programavimo ir sąlygiškumų, užrakinančių žmones į apribotą realybės suvokimą. 

Pats svarbiausias barjeras, teisingam suvokimui – iškraipymai, siūlomi proto dalimi, kuri galvoja, kad jau žino tiesą. Tai pati didžiausia kliūtis dvasingumui.

Egzistuoja tiesos aspektai, esantys amžinai aukščiau intelekto ir supratimo, sugebėjimų ir žinių. Žodžiai – nuorodos. Jie tik aprašo realybę, esančią aukščiau jų. Niekas, kas yra šioje knygoje, negali būti skaitoma absoliučia tiesa. Tai tik skirtingų tiesos aspektų, atitinkančių pasaulio ateitį, aprašymas.

Kad priimti tiesą, siela turi būti pilnai laisva nuo dominuojančios "įtakos”, taip vadinamų jūsų pasaulio (ir kitų pasaulių) autoritetų. Neverta aklai tikėti mumis, ar tuo, ką sako kiti (nežiūrint į titulus ir laipsnius). Nors teisinga, kad tyrinėtojai su didesne patirtimi turi vertingos informacijos įvairiose mokslo srityse, kartais tie, kas turi nedideles intelektualias žinias, yra išmintingesni, tikrąja to žodžio prasme.

Išmintis labai skiriasi nuo žinių. Jūs galite žinoti daugelį faktų apie daugelį dalykų, ir kentėti nuo išminties trūkumo. Žinios yra linijinės, išmintis ne. Žinios įgyjamos palaipsniui ir empyriškai, išmintis ateina spontaniškai ir greitai. Tai kalba apie tai, kad subrendusi siela gali duoti ir gauti tikrą išmintį. Nėra trumpiausių atstumų. Jūsų pasaulyje iš tikro išmintingi tie, kurie sugeba atsitraukti nuo visų disciplinų ir minčių mokyklų, galvoti savarankiškai. Tik patirtis atneša išmintį ir pašviesėjimą.

Pašviesėjimo barjerai ir blokai

1.Ego

Pats rimčiausias mentalinis barjeras pašviesėjimui – savęs surišimas su senais įsitikinimais, sąligotumais ir programavimu. Tai egoistinio aš aktyvumas – asmenybės dalies, jungiančios savęs atsiskyrimą nuo visa esamo. Egoistinis aš – fizinio kūno Žemėje, būties dalis. Mokymai, siūlantys ego užspaudimą, klaidingi, todėl kad bendravimo ir funkcionavimo tikslais Žemėje, visiems žmonėms būtina turėti asmenines ribas ir savęs jautimą. Tačiau, kaip jūs gerai žinote, ego gali išeiti iš po kontrolės. Tai gali atvesti prie pilno savęs, tik kaip žemiškojo aš, suvokimo ir visiško užmiršimo savo dvasinės prigimties, tikslų, misijos.

2.Pasikeitimų baimė

Pasikeitimų baimė vaidina pagrindinį vaidmenį atskirų žmonių ir visos žmonijos sąmonėje. Ji pasireiškia įvairiais būdais, įskaitant žemės pasikeitimų neigimą. Sindromas "viskas kaip paprastai” plačiai paplitęs, ypatingai šalyse, suteikiančiose didžiulę reikšmę materialinių gėrybių įsigijimui.

Už pasikeitimų bijojimo baimės paprastai slepiasi nežinomybės baimė, panaši į mirties baimę. Neginčytina, žmonijai teks žūti, jei ji nepasikeis. Tame ir yra "gaudyklės 22” paradoksas.(Virgio trigrašis: terminas pirmą kartą įvestas D. Helerio. Tokios rūšies paradokso pavyzdys: jūs negalite gauti darbo, be patirties ir negalite įgyti patirties, be darbo. Tai pačiai rūšiai priklauso paradoksas: kas atsirado anksčiau – kiaušinis ar višta.) Siekio, išsaugoti praeitį, net jeigu ji jūsų nepatenkina ir veda prie depresijos, psichologija, išauga pasąmonėje iš kritimo, ar sielos sutankėjimo materijoje pirminės patirties išstūmimo. Kai sielos pirmą kartą nusileido į materiją, patirtis pasirodė ant tiek traumuojanti, kad bet koks sekantis pasikeitimas vertinamas su didžiuliu jauduliu, kad tokia patirtis nepasikartotų dar kartą.

Šiandieninės situacijos pagrindinis skirtumas tame, kad pasikeitimai būtini. Didžiosios žmonijos dalies poelgis panašus į avino, stovinčio ant pačio bedugnės krašto, poelgį. Daugeliui žmonių-avinų liko padaryti tik žingsnį, kad nukristi į bedugnę. Baimei reikia žiūrėti į akis, bet iš savojo aukščiausiojo Aš, sielos esmės suvokimo pozicijos. Kad baimė išsisklaidytų, ją reikia apšviesti tiesos šviesa. Su problemos priežastimi galima dirbti psichologijos, hipnoterapijos ir kitų technikų pagalba.

3.Emocinės problemos

Didžiausiu barjeru, laimės ir gerovės link, šiais neramiais laikais, dabar pasireiškiančiu Žemės planetoje, yra Aš emocinės problemos. Kaip jau minėta, psichologija paprastai studijuoja ryšius protas-kūnas su emocija, bet dabar mes daugiau paliesime savojo Aš, kaip pagrindinio žaidėjo, nusprendžiančio psichologinę sveikatą,  emocionalumą.

Egzistuoja pagrindinės trys negatyvios emocijos:  baimė, pyktis, liūdesys. Daugelis kitų problemų – tik skirtingas tų problemų intensyvumas. Nepriklausomai nuo tokių emocijų atsiradimų priežasčių, jas reikia mylėti ir priimti jų egzistavimą, prieš tai kai galima bus jas pakeisti. Prieš performuojant jas reikia gerai tai pajausti. Pasipriešinimas, ar emocijų slopinimas – psichologinio poelgio ir visų prievartos rūšių priežastis.

4.Žalingi įpročiai

Daugumas žalingų įpročių patenka po emocinio neigimo kategorija. Kaip žinote, gyvenimas Žemėje labai įtemptas ir turėti reikalą su "palaidotomis”, ar nuslopintomis emocijomis nelengva, nežiūrint į daugelį psichoterapinių priemonių, siūlomų taip vadinamų jūsų specialistų. Daugelis žmonių greičiau pasirinks įsijungimą į seksualines avantiūras, ar užpildys sąmonę naujomis materialinio gerbūvio strategijomis, nei turėti reikalą su "amoraliomis” emocinėmis problemomis. Todėl daugumas žmonių yra žalinguose įpročiuose, kaip priemonėje, išvengimui "žiūrėjimui tiesiai į akis” negatyvioms emocijoms. Dauguma žalingų įpročių siūlo laikiną "pakilimą”, už kurio būtinai seka nuosmukis. Nuosmukis stimuliuoja pakilimo būsenos pakartojimą ir prasideda negatyvus ciklas. Žalingi įpročiai gali būti aiškūs ir subtilūs, priklausomai nuo slopinimo ir neigimo laipsnio. Dauguma žmonių net nesuvokia, kad turi žalingų įpročių.

Kas įvyks, jei jūs atsisakysite nuo žalingų įpročių? Viskas labai paprasta. Jums teks turėti reikalą su neigiamais pojūčiais, įskaitant baimę to, kas įvyks Žemėje. Jums teks susidurti akis į akį su savo problemomis ir to pasekoje, skirti dėmesio situacijai, kurioje jūs rastumėte sprendimą. Bet prieš randant sprendimą, reikia suvokti problemą.

Žmogiškų tarpusavio santykių psichologija.

Niekur neigimo psichologija nepasireiškia taip akivaizdžiai, kaip žmogiškuose santykiuose. Daugumas žmonių klausė kanalo, kas įvyks su jų partneriais Žemės pasikeitimų metu. Jie nuogąstauja, kad jų šeimų nariai ar sutuoktiniai nepraeis per perėjimą iš 3-čio tankio į 4-tą. Kiti planuoja judėti į 5-tą  tankį, jaučia kad jų partneriai ar sutuoktiniai užstrigs 3-me ar 4-me tankyje. Kaip jau buvo kartojama ne kartą, jūs negalite priversti ką nors pasikeisti, ypatingai tada, kai ant tokio žmogaus pakimba jūsų ego reikalavimai ir laukimas.

Kiekvienas žmogus turi sekti tikrus savo sielos norus. Jei jūsų dvasinis kelias skiriasi nuo jūsų partnerio dvasinio kelio, reikia susitaikyti su tuo, kad gal būt jūs nevykdysite kelionės kartu. Atitinkamai, reikia žiūrėti tiesiai į akis visoms, neišgydytoms emocinėms problemoms, surištomis su išskyrimu, nepriėmimu, atsisakymu, vienatve ir panašiai.

Pati didžiausia psichologinė problema, kuria mes stebime jūsų tarpusavio santykiuose – noras kontroliuoti ir manipuliuoti partneriu. Kartais tai pasireiškia labai subtiliai, bet gali būti gana aišku. Jūs įsijungiate į santykius su atitinkamais laukimais ir reikalavimais, jei jūsų partneris negali ar nenori atitikti jūsų laukimams ar reikalavimams, jūs pykstate ir nusiviliate.

Siekis išvengti vienatvės ar siekis meilės, gali versti jus pabandyti spręsti už kitus, koks turi būti jo dvasinis kelias, Žemės pasikeitimo periodu. Kokiai sielai teks įvykdyti savo pasirinkimą, kokiu sekti keliu. Kiekvieno iš jūsų reikalas mylėti ir priimti savo artimuosius su besąlygine meile. Bet pirmiausia teks jums besąlygiškai mylėti ir priimti patį save. Jūs pastebėsite, kad pakylėjimo kelias bus sunkus, jei jūs neišsivalysite nuo tų problemų, pačiu tinkamiausiu jums būdu.

Įsiklausykite savo kūno. Pats geriausias terapeutas – fizinis kūnas, kadangi jis duoda žinią, kada jūs pusiausvyroje, o kada ne. Antra tai santykiai – emocinis kūnas. Jei jūs nepasitikite savo psichine būsena, nusistatykite į fizinį kūną ir suraskite visas vietas, nejaučiančias šviesos ir laimės. Perkrova, skausmas, bet koks diskomfortas – štai nuorodos į neišspręstų problemų egzistavimą. Jos gali būti paprastos ir atviros, tokios pavyzdžiui kaip ignoravimas fizinio kūno komforto dėl to, kad per daug užsiciklinote mentaliai. Mentaliai užsiciklinti galima net ir ant tiesos. Jei jūs ignoravote kūną, jums reikėtų suvokti jį, o taip pat jo sąveiką su kitomis jūsų dalimis. Jei yra emocijos, surištos su kūno skausmu ir diskomfortu, joms reikia skirti patį rimčiausią dėmesį. Po to galima paprašyti pagalbos pas savo Dieviškąjį Aš ar padėjėjus. Gali padėti gydomosios psichologinės technikos.

Emocinio kūno išgydymo technikos 

Prašykite savo Dieviškojo Aš tiksliai parodyti, ką reikia daryti kad atsikratyti nuo emocinių problemų. Gal būt padės terapiautiniai seansai ar palaikymo grupė; gal būt tai bus kažkas tai, kas galima išspręsti didelės meilės sau ir savęs priėmimo pagalba. Paprastai, jei egzistuoja neišlaisvintos emocijos, tai reiškia, kad jūs neįsiklausote vienos ar daugiau savojo Aš dalių. Jūs esate neigime. Jūs slopinate (ar netgi įvarote į pasąmonę) kai kuriuos norus, kadangi tikite, kad jie neteisingi, negali ar neturi pasireikšti.

Kartais reikia grįžti į pradžią ir paklausti savojo Aš aspektų: "Ko tu iš tikro nori?” Po to dėmesingai KLAUSYKITE atsakymo. Mes netvirtiname, kad tai bus lengva. Pavyzdžiu jūsų dvasia gali stumti jus į darbą mieste, padedant žmonėms praeiti perėjimą, tuo tarpu kai emocinis kūnas patirs baimę, nuo būvimo mieste ir jaus save neapsaugotu. Jums teks ištirti nesaugumo pojūtį ir bendrauti su juo. Pagrindinis tikėjimas "aš pavojuje”, spalvins visus Žemės pasikeitimų, suvokimus ir privers bijoti ateinančių pasikeitimų. Jei jūs bijote, negalite aiškiai mastyti ir vykdyti išmintingus pasirinkimus. Todėl, atsikratymas baimės – reikšmingas žingsnis išgijimo procese.

Yra visa eilė baimės atsikratimo būdų, bet visi jie remiasi žiūrėjimu baimei į akis. Pati paprasčiausia technika – suvokti visas baimės briaunas, pastebint kaip ji pasireiškia kūne, kur randasi, ką sako, kaip atrodo ir skamba, kokia jos tekstūra, spalva ir paternas. Po to giliai kvėpuoti ir atnešti į tą sritį Dieviškumo Beribę Meilę ir Užuojautą.

Išvalę negatyvius emocinius paternus, jūs pradedate suvokti savojo Aš pagrindą, paslėptą psichologinių barjerų sluoksniuose. Tada jūs galėsite išgirsti išmintingą, mylintį ir visa žinantį savo Dieviškosios Esybės balsą. Jis jus ves pačiu aukščiausiu ir geriausiu, džiaugsmingiausiu sielos augimo ir gerovės keliu.

Sielos augimo psichologija

1Fazė -Atradimas

Pirma augimo fazė sudaro atradimų ir informacijos pernešimo iš žymiai aukštesnių išmatavimų, kurie ateina į protą nepaprastu ir netikėtu būdu, periodą. Tradiciniai psichologai tai pavadintu "intuicija”. Staiga jūs pradedate matyti daiktus naujoje šviesoje. Jūs atsiveriate kažkam visiškai naujam, nežinomam sąmoningam protui. Paprastai, tai labai džiaugsminga patirtis, ir kai kuriuose rytietiškuose mokymuose vadinama "satori”.

2 Fazė – atsikratimas iliuzijų ir išsivalymas

Po atradimo periodo paprastai seka iliuzijų, diskomforto atsikratimo ir išsivalymo periodas. Be jokios abejonės, nauja informacija susidurs su senomis egzistuojančiomis tikėjimo sistemomis ir  emocijų paradigmomis. Štai kur dažniausiai užstringa tradiciniai tyrinėtojai. Jie pripratę prie "normalaus” mąstymo būdo, o dabar, staiga, prašo jų atsisakyti nuo viso šito, kažko tai naujo naudai, skambančio neįprastai ir fantastiškai. Jūs galite atsiminti, kaip senovės Europos visuomenė reagavo į tai, kai pirmą kartą pradėjo kalbėti, kad pasaulis ne plokščias.

Jei siela, pasiekusi išsivalymo nuo iliuzijų stadiją, atliko reikšmingas pastangas pamatyti tiesą, jis ar ji paprastai praeina per diskomforto periodą palyginus lengvai. Bet visgi, šį augimo proceso fazė pasitarnavo aforizmo "vienas žingsnis pirmyn, du atgal”, atsiradimui.

Ši fazė įtraukia būtinumą išvalyti savąjį aš nuo visų barjerų, kliudančių augimui. Naujų patirčių įsisavinimo tikslu, būtina ištirti viską, kas yra taip, kad pilnai atsiverti naujoms energijoms. Kartais atrodys, kad viskas tapo dar blogiau, kadangi išplaukia daug kas, ką reikia išgydyti. Tai viena iš priežasčių, kodėl atrodo, kad Žemėje viskas tampa tik blogiau. Visa kas klaidinga turi būti atverta iki tol, kol tai galima bus išgydyti. Tai reiškia ištirti viską, kas buvo paslėpta tamsoje ir užslopinta.

2-je fazėje pirmą kart pergyventas laikinas pašviesėjimas, atrodo atsitraukia ir grįžta seni paternai, "žingsnis atgal” gali priimti senų minčių formą, keliantys savo galvas būtent tada, kai jūs galvojate jog pilnumoje jų atsikratėte. Tai gali būti sena žaizda ar įsižeidimas, išplaukiantis pačiu nepalankiausiu ir netinkamiausiu momentu.

Pas didelę dalį žmonių yra daug kas, kas liko iš seno egoistinio aš ir reikalauja išvalymo. Atsiminkite: jums patekus į tankią formą, reikėjo tūkstantmečių nusileidimui į tamsą. Gyvenimas po gyvenimo, jūs vis daugiau apraizgėte save 3-čio išmatavimo tankiu. Todėl, būtų neteisinga laukti, kad visa, tempiantis jus atgal, išnyks kaip stebuklas, ištarus tik keletą afirmacijų.

Pasaulyje, kuriame gyvenate jūs, vyrauja negatyvumas. Pozityviai orientuotų žmonių skaičius, paskutiniu metu padidėjo nuo 20% iki 25% . Ir nors iš vidutinio žmogaus gyvenimo laiko taško, procesas vyksta gana lėtai, jis fenomenalus, jei atkreipėte dėmesį į tai: per visą Žemės egzistavimo istoriją fiziškai pakylėjo iš vis tik 300 sielų. O 5% žmonijos, pasislinkusios šviesos pusėn, paskutiniuoju metu, Dieviškumo Leidimo dėka, tai milijonai sielų, kurios priešingu atveju klajotų dar vis tamsoje.

Iki to laiko, kol jūs nesuvoksite ir nepriimsite dalykus tokiais, kokie jie yra iš tikro, įskaitant nuosavą netobulumą, jūs neįgausite švarumo ir energijų, būtinų realiam pasikeitimui.

3 Fazė – Priėmimas

Trečia augimo proceso fazė apima paties savęs priėmimą. Ir čia jūs primate visus savo patirties aspektus, kaip tobulumą, nežiūrint į jų netobulumą. Kaip tik jūs nustojate kovoti su savo paties aspektais, kurie atrodo tempia jus atgal, ar stabdo judėjimą, įvyksta nuostabus dalykas. Jie pradeda augti ir keistis. O tai reiškia pilnas ir užbaigtas pojūtis visko, ką jūs jaučiate, be bandymų pabėgti ar išvengti. Jūs turite priimti savo nuosavą patirtį. Jūs turite skirti 100% dėmesio viskam, ką jaučiate.

Jūs žinote, kad esate Viena su Dievu. Žinote kad visa visata padeda jūsų augimui ir vystymuisi. Ir vis dėlto nepraeina nei viena diena, kad jūs neįkristumėte į vieną iš tų "žmogiškųjų fobijų”, apie kurias kalbėjome. Tai gali būti skaudantis kelias ar juosmuo. Tai gali būti sloga ar peršalimas. O gal jūs paprasčiausiai jaučiate energijos sumažėjimą skirtingu dienos laiku.

 Kanalas turi du išsigydymo etapus:

1)   Reikia pilnai pajausti, pergyventi ir priimti viską, kas vyksta jumyse ir jūsų gyvenime.

2)   Reikia atsitraukti nuo dramos ir pažiūrėti į tai iš žymiai aukštesnės perspektyvos.

4 Fazė –apsijungimas

Paskutinė augimo fazė apima visų Aš aspektų apjungimą taip, kad jie funkcionuotu kaip viena. Kada visi aspektai dirba kartu, jūs nenugalimas ir neįveikiamas. Jūs galite versti kalnus.

Yra įvairios sielos apsijungimo technikos. Viena iš jų yra – "konferencijų salės” technika. Tai toks pratimas, kada skirtingos aš dalys susirenka kartu ir svarsto, kiekvienas aspektas išreiškia savo nuomonę į situaciją, išryškinant visas baimes ir abejones, kurios turi būti išvalytos. Kai tik skirtingi aspektai sugeba susitarti, įvyksta realus progresas.

Pirmas žingsnis sielos apsijungimui - skirtingų savojo Aš dalių suvokimas. Kuo jūs daugiau tiriate savąjį Aš ir jo skirtingus aspektus, tuo lengviau tiksliai sužinoti, ko nori kiekvienas aspektas. Daugeliu atveju kiekvienas aspektas paprasčiausiai nori kad jį mylėtu ir suprastu, ar bent jau suvoktų ir prisiklausytų. Svarbu dėmesingai prisiklausyti kiekvieno savosios sielos aspekto, įskaitant taip vadinamą "vidinį vaiką”. Iš tikro, pas jus daug "vidinių vaikų” ir kiekvienas turi balsą, reikalaujantis būti išgirstas ir priimtas, net jeigu jūs nusprendžiate nevykdyti jo patarimo.

Peržiūrų: 2365 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 5.0/4
Viso komentarų: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Birželis 2012  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0