Pirmadienis, 25.09.2023, 18:19
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2012 » Spalis » 9 » A.L. Džouns Telos -3
19:09
A.L. Džouns Telos -3

Pakylėjimo Liepsna pats nuostabiausias Šventos Ugnies aspektas. Jis palengvina jūsų judėjimą tikslo link, prie Pakylėjimo. Įvaldant pilną sąmoningą Pakylėjimo Liepsnos naudojimą, jūs galėsite pagreitinti savo čakrų valymo procesą, aktyvuoti DNR, paruošti visų jūsų kūnų ląsteles fiziniam pakylėjimui.

Egipte, prie Nilo upės, yra Baltosios Brolijos Centras, šventai saugojančios Kosminę Pakylėjimo Liepsną, kuri yra kelias namo visiems gyvenimiškiems srautams. Dabar šalia manęs yra Mokytojas Serapis Bėjus, Pagrindinis Pakylėjimo Šventyklos Luksore žinys. Jis užima tas pareigas nuo to laiko, kai žuvo Atlantida.

Jis čia ne vienas, o su visa komanda meistrų, kurie tarnauja toje šventykloje. Jie žinomi kaip "Pakylėjusių Brolija”. Dabar visi meistrai jums siunčia nuoširdų meilės sveikinimą, nešantį Pakylėjimo Liepsnos valančią ugnį. Giliai įkvėpkite ir pajuskite tą nuostabią dovaną. Tos pakylėtosios būtybės, keletą šimtmečių dirbo su Serapio Broliu, planuojant žmonijos evoliuciją. Jų gyvenimo tarnystė susideda iš to, kad per artimiausius metus paruošti planetą ir žmonijos sąmonę planetiniam pakylėjimui.

Pakylėjimo Šventykla Luksore palaiko Pakylėjimo Liepsnos degimą Žemės atmosferoje. Mūsų šventykla Telose veikia tokiu pat principu. Įsivaizduokite dvi Šventyklas, sąmoningai ir energetiškai sujungtas, kas dieną, kas valandą siunčiančias meilę viskam Žemės planetoje, padedant žmonijai pereiti į naują evoliucijos lygį.

Kiekvieną pavasarį, ta Šventa Liepsna laisvai naudojasi visos planetos būtybės, kad atnaujinti ir atstatyti savo Gamtinį grožį. Kiekviena siela Žemėje, norinti užbaigti savo įsikūnijimų ratą Pakylėjimo procesu, yra Pakylėtos Brolijos ir Kristaus tarnybos globoje.

Prieš porą šimtmečių, didžioji dalis užrašų, kurie ilgą laiką buvo saugomi didžiosiose piramidėse, buvo pernešti arba dubliuoti Telose. Tas pernešimas buvo vykdomas todėl, kad dvasinė hierarchija numatė būsimus potencialius šio regiono sunkumus. Panašių sakralinių vietų užrašai ir energijos negali būti prarastos dėl regioninių ar globalių kataklizmų. Tokiu būdu, Telosas, palaikant Luksoro Meistrams, tapo pagrindiniu planetos Pakylėjimo centru. Mes dirbame harmonijoje visų gerovei. Tai vienas iš penkto išmatavimo požymių.

Buvo nuspręsta, kad ta svarbi planetinio centro dalis, bus saugesnė po žeme ir  bus lengviau vadovauti tuo, švarioms pakylėtoms būtybėms, kokiomis Telose mes ir esame.

Gali pasirodyti, kad dabar Žemėje du pakylėjimo centrai, iš tikro tik vienas. Toje dimensijoje, kurioje gyvename mes, nėra laiko ir erdvės tame supratime, kaip suvokiama trečioje dimensijoje. Viskas viena.

Nuskendus Lemūrijai ir Atlantidai, likusių žemės paviršiuje žmonių populiacija tęsė karus ir tęsia juos iki šiol. Todėl, mano brangieji, nepraraskite narsos ir tikėjimo. Jūs žinote, kad daugiau neįmanoma kentėti panašaus, laikas padaryti tam galą, žmogaus sąmonė turi būti išvalyta.

Ne už ilgo, po abiejų kontinentų žūties, mes Telose savanoriškai apsiėmėme palaikyti Pakylėjimo Liepsną žmonijai, nusprendėme, kad tai mūsų pareiga, tokiu būdu tarnauti planetai. Su visa mūsų Širdžių Meile saugojome jums Liepsną, žinojome, kad ateis laikas, kada jūs galėsite priimti ir išplėsti tos liepsnos Ugnį savo širdyse, jūsų nuosavam Pakylėjimui. Dar kartą mes jums norime pasakyti, kad širdis pakylės pirmiausia, o paskui ją paseks ir visi kiti jūsų kūnai.

Nors tokį lygį kiekvienas pasieks savo individualiu, unikaliu keliu, egzistuoja standartai ir Šviesos dažniai, kurie vienodi visiems, be kokių tai išimčių. Tai turi būti būtinas visiems, norintiems Pakylėti, pasiekimas. Reikia turėti stiprią valią, kad praeiti kelio namo kiekvieną žingsnį, surasti savyje jėgų, atitinkamų vibracijos dažnių atstatymui, kurie taptu pastoviu jūsų būties lygiu.

Aurelija- Koks procentas žmonių pasiruošusių Pakylėjimui 2012 metais?

Adama- Kol kas tai nežinoma. Šiuo momentu mes matome tik keletą milijonų iš 7 milijardų planetos gyventojų, bet tas skaičius pastoviai keičiasi, jis priklauso nuo žmonių personalinio ir kolektyvinio pasirinkimo. Mes dažnai girdime iš žmonių, kurie save vadina "Šviesos Darbuotojais”, kad 2012 metais pakylės visa žmonija, besąlygiškai ir nieko neliks trečiame išmatavime. Mes savo ruoštu norime pareikšti, kad tai visiškai ne taip. Žinoma, niekas nebus paliktas likimo valiai, bet pradžioje kiekvienas turi atlikti personalinį vidinį darbą, išvystyti savo sąmonę, pakilti iki reikalingo lygio, leidžiančio įeiti į "Pakylėjimo Salę”.

Ir nors žmonijai bus suteikta didžiulė pagalba, kurios jai dar niekada nebuvo suteikta, per visą Žemės egzistavimo istoriją ir nors pakylėjimo procesas vyks žymiai lengviau, nei anksčiau, niekas negalės pereiti į Penktą Dimensiją, kol nepraeis visų būtinų iniciacijų, nepasieks būtino savo sąmonės ir vibracijų dažnio reikalingo lygio. Nesvarbu, kiek laiko užims tas procesas ir kiek gyvenimiškų ciklų jūs tam dar panaudosite. Tiems, kas ypatingai priešinasi tam, gal būt prireiks dar kelių įsikūnijimų.

Visiems, kas trokšta Pakylėjimo, būtina išvalyti ir transformuoti visus savo neteisingus įvaizdžius apie save, priimti tiesą apie savo dieviškumą, atveri savyje meilę ir gyventi pagal principą "nepakenk”. Supraskite, kad 2012 metai – tai nėra Pakylėjimo ciklo planetoje pabaiga, bet tik nepaprasta naujos epochos pradžia. Pilnas planetinis perėjimo procesas Žemei baigsis tik po kokių 1000 metų.

2012 metais Žemė, kaip sąmoninga Būtybė, praeis savo nepaprastą Pakylėjimą į Šviesą, su visomis gyvomis būtybėmis, kurios pasieks būtiną sąmonės dažnį.

Tolimesniais metais visos sielos, įsikūnijusios čia Žemėje, pratęs savo evoliuciją ir pakylės, kai tik dvasiškai bus pasiruošusios. Kažkam prireiks tik šešių mėnesių, kam dviejų metų, penkių arba aštuonerių, o kai kas priartės prie pakylėjimo po 20 ar 50 metų ir daugiau.

Jūs sąmoningai turite įsijungti į iniciacijos procesą, vedantį į Pakylėjimą ir praeiti visus būtinus abiturientui egzaminus. Kiekvieno žmogaus kelias unikalus, nors iniciacijos procesas vienodas visiems, pas kiekvieną bus savo žinių rinkinys, priklausomai nuo nuosavų dvasinių poreikių.

Tiesa tame, kad visi be išimties, turi galimybę pakylėti duotuoju laiku. Bet, turėkite omenyje, kad ne visi pasirinks tai. Visų sielų pasirinkimas yra gerbtinas ir visi mylimi vienodai. Tos sielos, kurios pasirinks atsiskyrimo patirtį, arba tie, kurie paprasčiausiai nepasiruošę naujam evoliuciniam žingsniui, gaus galimybę pratęsti savo vystymąsi kitose planetose. Pakylėjimo galimybė jiems bus suteikta vėl, vėliau, kai jie bus pasiruošę ir paprašys apie tai. Anksčiau ar vėliau visos sielos grįš prie Kūrėjo Širdies Meilės dažnio. Niekas to negali išvengti. Jūs buvote sukurti Kūrėjo meile, pačiame aukščiausiame Meilės dažnyje ir anksčiau ar vėliau jūs grįšite į jums gimtą Meilės dažnį.

Aurelija- Papasakok mums apie Pakylėjimo Liepsną.

Adama- Ši Liepsna turi visų kitų spindulių dažnius. Tai spindinti liuminiscencinė persiliejanti balta šviesa, kuri naikina viską kas nėra švaria tobula Meile. Jos švara ir jėga beribė. Tai išlaiko pasaulį harmonijoje ir grožyje.

Tie, kas kreipiasi ir dirba su šia Liepsna, turi būti pasiruošę permainoms. Prisilietę prie tos liepsnos jūs jau niekada nebebūsite toks, koks buvote. Kiekvienas, žinoma, turi teisę dirbti su ta Liepsna, bet, žinant, Liepsna pilnai gali pakeisti naujokus, pasiekusius Pakylėjimo slenkstį. Jei jūs iš tikro pasiruošę įvykdyti tokį šuolį savo evoliucijoje, jūs pilnumoje būsite įtraukti į tos nuostabios energijos dažnius. Tai pagreitins jūsų paskutinį žingsnį į tą sritį, kur meilės liepsna sunaikins visus žmogiškus apribojimus, atsistatys jūsų sąmonė ir jūsų kūnas taps nemirtingu. Po to jūs būsite pakviestas prisijungti prie "nemirtingųjų”, kaip pakylėjęs meistras, jūs įeisite į dvasinės laisvės būseną ir sąmoningai susijungsite su savo Kūrėju, visu tuo kas yra jo Širdyje. Štai tokia ta liepsna, nepaprastai stipri Liepsna.

Aurelija- Kaip mums pasiekti reikiamą dažnio lygį ir atstatyti jį?

Adama- Tokia informacija Žemės žmonėms buvo pateikiama daugelį kartų, vėl ir vėl buvo kartojama įvairiais metais, skirtingais kanalais. Ją jums pateikė įvairiose pakuotėse, skirtingos spalvos, skirtingo sudėtingumo, bet jūs vis tiek jos negalite atpažinti. Jeigu žinios, kurias jūs gaunate, neprasiskverbia giliai ir nepriimta jūsų širdimi, jos liks "paprasta informacija” jūsų smegenims, kuri greitai bus užmirštama. Žinoma, tokios žinios netarnauja jūsų sąmonės evoliucijai. Mes pažįstame žmones, kurie perskaitė šimtus tomų dvasinės literatūros, sukaupė didžiulį kiekį žinių, bet iki šiol nesujungė tų žinių su savo dieviškumu. Jų dvasinis procesas išlieka nežymus.

Faktiškai, jūs esate apšaudomi dideliu informacijos kiekiu, ateinančio per knygas, kurias skaitote, seminarus ir konferencijas, kuruose jūs dalyvaujate. Daugumai iš jūsų tai iki šiol išlieka tik "informacija”, kurios jūsų smegenys nesugeba priimti ir perdirbti. Tik širdis gali atlikti tą darbą, ne smegenys.

Mes dažnai kartojame, kad "Pakylėjimas” nereikalauja kokių nors sudėtingų manipuliacijų, tai tik suvokimas to, kad jūs gyvenate Dievo/Deivės gyvenimą, kuo jūs iš esmės ir esate. Jūs visada tai turite atsiminti, suprasti ir siekti to. Tai reiškia pilnai priimti dieviškumą, kuris visada jumyse buvo. Priimti ir suprasti, kad jūs Meilės Būtybės, gyvenančios širdies išmintimi. Juk tai taip paprasta, mano brangieji. Jeigu jūs tai priimate, dingsta poreikis ko nors kito dar. Viskas jau yra pas jus, viskas jūsų viduje. Dar kartą noriu priminti, nėra nieko ne Jumyse.

Kai kurie pagrindiniai momentai, siekiant išlaikyti baigiamuosius jūsų Žemės universiteto egzaminus ir Pakylėjimą.

Šis procesas neša savyje pilną išsivalymą ir išgijimą viso to, kas apsunkina jūsų persiformavimą, atgimimą ir pakylėjimą į Meilės/Dievo rankas, orumo ir atminties atstatimą. Jūs eilinį kartą gyvenate, šventojo Tėvo/Motinos dieviško vaiko gyvenimą, valdančio "Vienio” pasauliu.

Supraskite, kad kiekvieną dimensiją apsprendžia atitinkamas dažnis. Penkta dimensija bus jums pasiekiama tik tada, kai jūs savo sąmonėje pasieksite reikiamą dažnį  ir galėsite palaikyti tą dažnį pastoviai.

Gyvenkite taip, kaip liepia jūsų širdis. Kalbėkite ir elkitės taip, kaip elgtus jūsų Mokytojai. Raskite tam atsakymus savo širdyje. Jūsų Aukščiausiasis aš visada laukia ir pasiruošęs jums padėti.

Atsisakykite nuo trečios dimensijos atsiskyrimo, poliškumo ribotumo, dramos sąmonės. Nustokite tikėti dviem jėgomis, paleiskite jas ir atsisakykite, nuo taip dievinamų, jūsų trečios dimensijos iliuzijų. Leiskite sau atsisakyti nuo viso to, ko jūs taip ilgai mokėtės, bet tai neatnešė rezultatų. Būkite pasiruošę mokytis iš naujo, turėkite drąsos žengti į naują Meilės Stebuklų realybę. Suvokite, kad Meilė – vienintelė tikroji jėga ir pradėkite gyventi šiame naujame dažnyje, spinduliuokite ją į supančią aplinką iš savo širdies.

Neteiskite nei savęs, nei kitų. Nieko nelaukite nei iš savęs nei nuo kitų. Ir tada gyvenimas atsivers jums. Leiskite sau priimti visą tą stebuklą, kuris yra "Jūsų” viduje, leiskite atsiverti savo dieviškumui, su giliu džiaugsmu ir padėka.

Priimkite nuolankumą ir paklusnumą  Dievo Valiai. Jei jūs nežinote kas tai, raskite laiko ir pasinerkite į savo vidų, praveskite tyrimą ir jūs surasite, kad šis dėsnis įrašytas kiekvienoje jūsų kūno ląstelėje, jūsų DNR ir visuose jūsų Šventos Širdies skyriuose.

Nustatykite ryšį su savo Aukščiausiuoju Aš, susijunkite su juo ir dieviško plano vykdymu. Pakylėjimas – tai susiliejimas, žengimas į dievišką sąjungą su jūsų Aukščiausiu Būvimu, jūsų Aukščiausiuoju Aš. Visiškai akivaizdu, kad jums būtina suderinti kontaktą su jūsų Aukščiausiuoju Aš taip, kad tas aspektas taptų jūsų pačiu artimiausiu draugu. Kaip galima susijungti pakylėjimui su savo aukščiausiu aspektu, jei jūs, kad pažinti ir suprasti jį, nepakankamai pažįstami, nesidomėjote juo, nepraleidote su juo laiko?

Kartais mes stebimės žmonėmis, kai klausiame jų, ko jie laukia iš pakylėjimo. Jie sako, kad laukia dimensijos pasikeitimo, kad tada turės viską, nebus apriboti piniguose, galės teleportuotis kur panorės ir t.t. Taip, žinoma, visa tai jūs gausite, po Pakylėjimo proceso, kaip rezultatą ir dovanas, bet juk tai nėra pagrindinis tikslas. Svarbiausia – tai JŪS, dieviškumo supratimo lygis ir supratimas, kaip tai galėtu įeiti į jūsų kasdienybę.

Atsiminkite "nepakenk” principą, gerbkite visų gyvybės formų, besidalinančių su jumis šia Planeta, neliečiamumu, gerbkite kiekvieno žmogaus dieviškumo teises.

Atsilaisvinkite nuo senų įvaizdžių ir visų negatyvių emocijų, kurie valdo jūsų gyvenimą, kurias jūs saugote savo sąmoningoje, nesąmoningoje ir pasąmonintoje atmintyje, išsirinkite su savo skolomis, kurių turite, kaip jums atrodo, gyvenimo atžvilgiu. Jus jau daug mokė šia tema.

Kartais jūs jaučiate, kad paskui jus tempiasi sunkios skolos iš praeities, pradedate galvoti, kad pas jus sunki karma. Taip primetama idėja, kad su ja nieko negalima padaryti. Susidaro atitinkamas stabdymas jūsų emociniame kūne, kuris blokuoja jūsų siekį subalansuoti tas skolas. Jūs jaučiate jų neįveikimą ir netgi nebandote išsirinkti kas prie ko.

Kai žmogus tiki, kad jo skolos palengvės ir jis galės susijungti su dvasia, atsilaisvinant nuo jų palaipsniui, išsivalant šventa liepsna, jis sukuria gaivinančio džiaugsmo srautą, kuris pripildo visą jo būtybę. Džiaugsmo jautimas savo sąmonės viduje turi tendenciją sudaryti priėjimą prie energijos žiedo, kuriame yra visų jūsų skolų užrašai, tame žiede nuimama įtampa ir leidžia žymiai laisviau, lengviau ir paprasčiau judėti į priekį, visų  iniciacijų pagalba.

Svarbiausia – visus reikalus, kuriuos jūs atliekate, priimti kaip pačius svarbiausius jūsų gyvenime, nesvarbu kuo jūs užsiimate, jūs turite daryti tai su meile sau, dėl jūsų mylimųjų, visų karalysčių, gyvenančių kartu su jumis šioje Planetoje ir su padėka Kūrėjui. Dėkingumas ir pripažinimas, tai yra tai, kas labai jums padės.

Plėskite ir vystykite tikrą norą pakylėti, tapti nemirtingu, plėskite valią nueiti šitą kelią iki galo. Kol jūs neįdiegsite į savo sąmonę nuoširdų pakylėjimo ir nemirtingumo norą, kol nenumesite senų įvaizdžių apie jūsų gyvenimą trečioje dimensijoje, kurie laiko jus ir visą žmoniją, kančiose, kol neisite keliu, kurį jums parodė Išminties Meistrai, jūs negalėsite tapti tikru kandidatu Pakylėjimui.

Jeigu jūs ieškote Pakylėjimo kelio, jūsų Meilės jėga turi tapti nepaprastai karšta, kad išlydyti visus jūsų, kaip mirtingo kūrinio, būtybės  elementus ir išstumti jus pirmyn, į Šviesos ir Meilės kosminį okeaną.

Serapis Bėjus - Tie iš jūsų, kurie save vadina tiesos ieškotojais, kas trokšta kontakto su didžia Šviesos Hierarchija ir Baltąja Brolija, turi atsiminti, kad jūs galite ateiti pas mus, tik kaip Pakylėjusių Mokytojų mokiniai. Meistriškumo, savęs tobulinimo, laisvės, pakylėjimo ir pergalės kelias gali būti praeitas per iniciacijas. Visiems didiems meistras, kurie pakylėjo šioje ar kitose planetose, Pakylėjimo Liepsna visada buvo pagrindiniu raktu, atveriančiu sielos nemirtingumą.

Daugelį metų aš esu Pakylėjimo Liepsnos Valdytoju ir Saugotoju. Didelę reikšmę žmonijai turi tai, kad ji, visada gali grįžti prie savo dieviškumo ištakų, pakanka tik atmesti savo kvailus ir netolimus jausmus. Nuo "žmogaus kritimo” laiko, Pakylėjimo Liepsnos Brolija saugojo šventą Ugnį, nes kitaip žmonija prarastų kelią atgal į savo dieviškumą. Jūs kada nors galvojote apie tai, kas atsitiktų su žmonija, jei ji niekada negalėtų grįžti namo?

Tokį pabaigos variantą, mes jau pergyvenome, daugumas iš mūsų, šioje laikinai tamsioje Žvaigždėje Meilės kaliniai. Kokiu tai momentu prie mūsų budėjimo prie Pakylėjimo Liepsnos, pagalbai   prisijungė  Lemūriečių Šviesos Brolija. Kartu mes palaikėme Meilės ir Šviesos Liepsną žmonijai tūkstančius metų iki šiol, kol jūs pagaliau, pakankamai subrendote, kad dalyvauti vykdant planetinius įsipareigojimus.

Man skirta stebėti, kaip jūs praeinate per apsivalymo liepsną ir tie, kas ruošiasi pakilti iki pakylėjimo statuso, turi būti stiprūs ir nepavargstamai nešti Šviesos sargybą, kol nepasieksime pergalės. Visi mes širdies draugai jau daugelį metų.

Jėzaus/Sanandos žodžiai

Aš galiu tik įspėti Dievo vaikus, būkite pasiruošę šiam didžiam momentui. Kai išmuš valanda ir Šviesos Tėvo salė pasieks jūsų širdis, jums pilnai atsivers tikra žmonių įsikūnijimo priežastis. Jūs ateinate į Žemę tam, kad paruošti savo sąmonę ir savo viduje atverti Šviesos Saulę, išsivaduoti nuo mirčių ir gimimo rato, tapti energijų ir vibracijų meistru.

Jei jūs norite aplankyti Šventyklas Telose ir Luksore, tai jūs turite būti pasiruošę atnešti į savo kūną tas augimo, laimės energijas, kurias neša Pakylėjimo procesas. Ta Liepsna, jei jos gerai paprašysite, įeis į jūsų vidinio kūno elementarias substancijas, į jūsų fizinį kūną ir veiks, kaip mielės tešloje. Kai švari balta Liepsna praeina per mokinio kūną – fizinį, mentalinį, emocinį ir eterinį – tai pagreitina atomų vibracija. Kiekvienas elektronas pradeda greičiau judėti savo orbita. Tai iššauks viso nešvarumo, kuri susikaupė aplink jus ir disharmonijos išmetimą, pagreitins laidumo ritmą, kas savo ruoštu, padarys laidininką labiau imlų subtilioms aukščiausių sferų vibracijoms. Jūsų sąmonė taps geriau suderinta su Tiesos banga, gravitacija trauks mažiau, sumažės įvairūs iškraipymai, neteisingi jūsų Ego įvaizdžiai.

Pasiekti Dieviškos Išminties Meistro, taikos, harmonijos, nuostabios sveikatos, neribojimo, Pakylėjimo dovanų gausos, galima ir būtina tik pajautus Dieviškumo Būvimą savo nuosavoje širdyje. Pakylėtosios Brolijos mokymas yra skirtas sąmonės pakeitimui, suvokimo perjungimui iš išorės į vidų, pasinėrimui į širdies centrą, kur yra jūsų Dieviškumas. Viskas, tos didingos Pakylėjimo Liepsnos turi būti išvalyta ir transformuota.

Meditacija, Pakylėjimo Liepsnos Šventyklos lankymas.

Kartu su mumis, dvylika Pakylėtųjų Brolijos narių iš Luksoro, kviečiame jus apsilankyti Pakylėjimo Šventykloje Telose. Jei jūs norite tos iniciacijos, kaip meistras, kartu su savo Aukščiausiuoju Aš, Angelais-Globėjais, sukurkite norą savo širdyje dalyvauti šiame eksperimente.

Jei nusprendėte sekti paskui mus, dabar savo eteriniame kūne galite prieiti prie spindinčios baltos penkto išmatavimo merkabos. Sudarykite norą įeiti į merkabą ir užimkite savo vietą. Mes prašome jūsų susikaupti viduje ir leisti sau pajausti gaivinančią, džiaugsmingą Liepsnos energijas, kurios jus jau gaubia. Kvėpuokite giliai, kad atsinešti kaip įmanoma daugiau energijos atgal, į jūsų fizinį kūną. Ta patirtis yra dar viena galimybė išvalyti savo pagrindinių ir subtilių kūnų kiekvieną ląstelę, atomą, elektroną.

Kiek galite sąmoningai atsiverkite procesui ir gėrėkitės. Mes jau atvykome. Ta Šventykla pastatyta kaip didžiulė, spindinti balta šviesa keturiabriaunė piramidė. Jei jūs matėte piramides Egipte, galite įsivaizduoti kažką panašaus. Žinoma, tos dvi penktos dimensijos piramidės žymiai didingesnės, elegantiškesnės, nei išorinis dvynys, kurį matote trečioje dimensijoje. Teloso piramidė netyri išorinio dvynio. Tų piramidžių energija pritrenkia. Išeikite iš merkabos ir sekite paskui mus į "Transkonfiguracijos ir Performavimo Salę”, čia kiekvienas iš jūsų bus pristatytas Pakylėtosios Brolijos vadovui, kuris lydės ir padės jums per visą eksperimento laiką.

Pajauskite šios kristalinai švarios vietos energijas. Prašome jūsų dėmesingai klausytis savo vadovo-gido ir užduoti jam bet kokius klausimus. Tai jūsų patirtis ir jūs ją sukuriate pagal savo nuožiūrą. Mūsų rolė yra tik jus palaikyti savo meile ir išmintimi.

Kartais jūs būsite apakinti nuo ryškios šviesos, bet tai nebaisu. Dabar mes einame tobulo grožio koridoriumi, vedančio prie kambario, kuriame yra atominis greitintuvas. Tęskite savo plaučių ir sąmonės pripildymą grožio ir džiaugsmo energijomis, užpildžiusiomis aplink atmosferą. Jūs sutinkate daug įvairių būtybių, kurios tarnauja Šventykloje ir paprasčiausiai atėjo čia, kad išreikšti savo šypseną ir draugiškumą. Kiekvienas iš jų savotiškai siunčia jums palaimą. Ta salė paprastai atverta tik tiems, kas pasiruošęs pakylėjimui.

Atominio greitintuvo sergėtojai sveikina jus. Dabar mes įeiname į didžiulę salę, kurioje jūs matote keletą šimtų mažų akinančiai spindinčių baltų kristalinių piramidžių, supančių Liepsną, degančią salės cente 60 metrų aukščio ir 30 metrų skersmens. Jūs beveik pasiruošę prarasti sąmonę nuo Amžinos Pakylėjimo Liepsnos nepaprasto grožio, ryškiai spindinčios tiesiai prieš jus.

Šios Liepsnos energija ant tiek pritrenkianti, kad jūs suprantate, pakanka jai viena kartą pripildyti jūsų energetinį lauką ir jūs niekada daugiau nebūsite tuo, kuo buvote anksčiau, jeigu jūs sąmoningai nenuspręsite grįžti į buvusį lygį. Nors Liepsna ir turi galingą energijos spaudimą, ji nesukuria jokių garsų, išskyrus nuostabią muziką, sukuriamą energetiniu lauku. Nuostabus kvapas, einantis nuo Liepsnos, irgi kelia jūsų vibracijų dažnį.

Dabar jūs einate aplink Liepsną, kartu su savo gidais, pripildant visus savo kūnus tais turtais,  kuriuos jūs galite čia šiandiena gauti. Jūsų gidas kviečia jus pereiti prie sekančio eksperimento. Piramidžių, kurios išdėstytos aplink Liepsną, viduje yra atominiai greitintuvai. Jūsų gidai parinko jums, atitinkančią jūsų vibracijas, piramidę, dabar jie siūlo atsisėsti ant jos patogiau. Piramidės pakels jūsų vibracijų lygį iki jums reikiamo. Tie greitintuvai sukurti tokiu būdu, kad jie gali pakelti jūsų vibracijų lygį iki Pakylėjimo stadijos, bet dabar tai nėra jūsų užduotis. Jūs čia tam, kad išbandyti "lengvą stumtelėjimą” sekančiam žingsniui. Pas kiekviena bus savo pojūčiai. Pagreitėjimo lygis, kurį gaus kiekvienas iš jūsų, atitiks jo iniciacijos lygį ir pasiruošimo judėti pirmyn lygį.

Nesijaudinkite, ypatingai tie, kurie norėtu praeiti pilną Pakylėjimą būtent dabar, jūs neišnyksite; ir mes garantuojame, kad visi jūs grįšite į savo kūnus nuostabioje formoje, pasikrovę naujos energijos, išsivalę. Jūs atsinešite ją į savo auros lauką. Viskas priklauso tik nuo jūsų. Ar galėsite jūs pasinaudoti šia patirtimi ateityje, kaip sekančiu žingsniu prie savo tikslo, ar greitai užmiršite apie tai ką gavote. Viskas priklauso tik nuo jūsų, mes tik jūsų asistentai.

Kas tai yra atominis greitintuvas? Tiems, kas nesusipažinęs su koncepcija, kurią perdavė praeitame šimtmetyje Mokytojas Sen Žermenas, per čenelingus, trumpai aprašysime. Mokytojas Sen Žermenas yra vienas iš tos technologijos kūrėjų. Tai kristalinė sėdynė ar krėslas, su ypatinga technologija, kuri atkuria Pakylėjimo Liepsnos vibracijų dažnį tam, kas sėdi joje. Kaip ir daugelį kitų jūsų instrumentų jį galima valdyti ir derinti. Kai jūs kreipiatės į Pakylėjimo Liepsną, liejate į ją švarią savo širdies meilę, jūs su savo gido pagalba susiderinate į dažnį, kuris labiausiai jums atitinka duotuoju momentu. Jūsų gidai jau žino jūsų geriausią dažnį ir jie nuostabiai apmokyti kaip jį paduoti.

Šios technologijos yra kol kas neprieinamos jūsų išmatavime. Jos leidžia transformuoti visus elementus, kurie vibruoja su mažesniu dažniu, nei švari Kūrėjo Meilė, pasiekiant jų tobulumą. Kai ateis jūsų Pakylėjimo laikas, šis procesas transformuos jūsų mirtingą kūną, su visais jo netobulumais ir apribojimais, į tobulą nemirtingą, saulės šviesos kūną, garbingą ir didingą.

Jūs toliau sėdite atominio greitintuvo kėdėje, kvėpuokite giliai, nustatykite ryšį su Dieviškuoju Aukščiausiuoju Aš ir savo Kūrėju. Tiksliai apspręskite savo Pakylėjimo tikslus ir atverkite širdį Dievui.(pauzė)

Kai jūs pajusite, kad užbaigėte savo eksperimentą, pažiūrėkite į savo gido akis ir priimkite meilę, kurią jis pasirinko Šviesos impulso perdavimui, savo sielos akimis pareiškite jam padėką. Kai būsite pasiruošę atsikelkite ir eikite prie išėjimo, kartu su gidu įeikite į merkaba, kuri jus čia atnešė. Grįžkite atgal su pilnomis meilės, šviesos širdimi ir aura. Dabar viskas priklausys nuo jūsų, kaip jūs išsaugosite ir išplėsite tas energijas.

Grįžkite į savo fizinį kūną, dėkokite Dievą už galimybes ir dovanas, kurias gavote, būkite laimingi. Mes mylime jus ir ta meilė visada su jumis, jei jūs to norite.

Atominis Greitintuvas/Pakylėjimo kėdė Adama, Sen Žermenas

Kaip jau sakiau, Mokytojo Sen Žermeno energija dabar čia dalyvauja ir mes abu vienu metu kalbamės su jumis, apjungiant savo energijas. Šviesos dimensijoje egzistuoja vieninga sąmonė, todėl mes lengvai galime sumaišyti savo energijas ir mes labai mylime tai daryti.

Atominis greitintuvas – Sen Žermeno dovana nuo visos širdies Žemei ir žmonijai. Jis sukurtas tam, kad pakelti vibracijas tų, kas pasiruošęs pakylėjimui. Turi Pakylėjimo Liepsnos švarios šviesos vibracijas. Jei įjungti jį pilnu pajėgumu, jis pakeis žmogaus dažnį iki elektroninio kūno vibracijų, momentaliai ir visam laikui pernešant jį į šviesos realybę, penkto išmatavimo sąmonėje.

Praeityje ir dabartyje daugelis žmonių tyrėjo garbės užimti vietą Pakylėjimo Krėsle, palaikomi ir lydimi pakylėtųjų meistrų ir kitų išmatavimų būtybių ,praėjo pilną Pakylėjimo ceremoniją į Šviesos Realybę. Kai greitintuvas įjungtas, visos žmogaus energijos, kurios neneša pakankamai Šviesos ir Meilės, suardomos intensyviu Pakylėjimo dažniu. Kandidatas akimirksniu performuojamas ir pilnumoje susijungia su savo Dieviškąja Būtybe, susigrąžindamas atgal sau visus dvasinius atributus. Tai tikras susijungimo su savo Aukščiausiuoju Aš procesas. Tai didelė alcheminė santuoka su jūsų Aukščiausiuoju Aš, kurios daugumas taip ilgai laukia. Nors tai ne vienintelis kelias į Pakylėjimą, iš tikro jų keletas, bet šis naudojamas dažniausiai.

Jūs turite būti dvasiškai pasiruošę visuose lygiuose, kad gauti šią dovaną, kitaip rezultatas bus katastrofinis. Būkite tikri, niekas iš mūsų nepasiūlys padaryti tai, tam, kas dar nepraėjo pilno būtinų iniciacijų kurso. Jūsų planetoje yra keletas tokių kėdžių, kurios yra penktos dimensijos Baltosios Brolijos šventyklose. Viena yra pas mus Telose, kita – Sen Žermeno Šventykloje Vajominge, dar viena Himalajuose ir dar keletas kitose vietose. 

Jūs dvasiškai neaugate taip greit, kaip mums norėtus ir negaunate iš karto to, ko norite, savo žemiškame gyvenime, iš esmės todėl, kad pas jus nėra įpročio sukurti pakankamą impulsą tikslo pasiekimui. Stipraus impulso sukūrimas – tai kas jums būtina, kad surinkti pakankamą energijos kiekį ir sukurti viską, ko norite.

Netgi būtybės, atstovaujančios "tamsiąsias jėgas”  supranta šį principą labai gerai. Ir jie labiau užsispyrę, sukuriant tamsos impulsą, nei Šviesos Žmonės – Šviesos impulsą.

Pasitenkinimas, štai kas yra pagrindinis bruožas daugumai iš jūsų, dėl kurios visa planeta nusileido ir buvo ilgą laiką tamsos, kančių ir tankio lygyje. Visi, kas tapo meistrais, sukūrė tokį Šviesos impulsą, kad jo pakako visų norų įvykdymui, bet kuriuo metu.

 Sąmonės evoliucijos procese, pakylėjimo liepsna padės jums išsivalyti ir pakelti savo kūno vibracijas. Bet tam jūs turite sukurti stiprų norą, vykdant šventą ritualą.

Kiekvieną kartą, kai jūs sukuriate norą iš visos širdies,  atsiranda nepaprasto grožio Meilės ir Šviesos žybsnis. Štai kodėl, kai jūs susirenkate, pas jus ateina didelis kiekis Šviesos Būtybių iš skirtingų išmatavimų, šios ir kitų planetų, kitų žvaigždžių sistemų, kurie susižavėję tuo, ką jūs darote ir kurie nori būti nepaprastų Šviesos ir Meilės žybsnių, sukuriamų planetos paviršiaus žmonių, liudininkais.

Kaip sukurti jūsų nuosavą ceremoniją

Sustokite ar atsisėskite aplink krėslą, kurį jūs įvardinsite kaip Pakylėjimo Krėslas. Sėskitės į jį iš eilės. Sukurkite norą tokį, kad savo gyvenimo pagrindiniu tikslu jūs matote Pakylėjimą, ištarkite tai, geriau garsiai, nuo visos širdies. Ištarkite pačią švariausią ir sąžiningiausią maldą, kurią jums padiktuos širdis.

Kas kartą mokytojas Sen Žermenas atsiranda su savo nešiojamu greitintuvu, nematomu tiems, kas nevaldo aiškiaregystės ir pastato greitintuvą po, tam tikslui paruošta kėde. Mūsų realybėje mes nusprendėme, kad tai bus skrynelė, pagaminta pagal penktos dimensijos technologijas ir turinti atitinkamus kristalų tipus. Ji netgi gali būti valdoma per atstumą, įjungiant ir išjungiant, taip kaip jūs darote su savo prietaisais, bet atstovaus žymiai aukštesnes technologijas.

Sen Žermenas įjungia po krėslu savo atominį greitintuvą, tai panašu į jėgos lauka. Kas įvyksta? Po kėde ir aplink ją susidaro pakylėjimo dažnio spinduliuotė, kuri plinta dvasinio vystymosi lygiuose, tiek kiek gali priimti tas sėdintis.

Kiekvienas krėsle sėdėkite 3-5 minutes su ypatingu kristalu rankose, kuris yra suteikiamas fasilitatoriaus (Virgio trigrašis: turbūt ceremonijos vadovo, tas kuris palaiko ryšį su subtiliais lygiais, aiškiaregis gali būti, kaip suprantu). Kai sėdintis užbaigia savo ceremoniją, duoda signalą grupei, kuri tris kartus pragieda (AUM), kad geriau išsaugoti gautą energiją fiziniame kūne, to kuris dar vis sėdi krėsle. Po to galite susikeisti. Nesvarbu kas už ko sėsis į krėslą. Paprastai susidaro ypatingas srautas ir kiekvienas žino, kai pasiruošęs, kas po ko sėdasi. Fasilitatorius paprastai sėdasi paskutinis, bet tai visai nebūtina.

Kai jūs užbaigsite, mokytojas Sen Žermenas ir Aš, Adama, pakviesime jus išgerti eliksyro, jums pakrautas mūsų "Auksinės Šviesos Srauto” dažniais.

Fasilitatorius įpils obuolių sulčių, ar  bet kokių kitų sulčių, ar vandens į nedidelius bokalus ir pasiūlys išgerti tai.

Padarys trumpą pranešimą, kad jūs rankose laikote nepaprastą skystį, nešantį Auksinės Šviesos Srauto dažnius. Po to padarys pauzę, duodamas laiko Mokytojui Sen Žermenui pakrauti kiekvieną bokalą atitinkamu dažniu, labiausiai tinkančiu, bokalą laikančiam žmogui.

Po to duodamas signalas, kad galima skysti išgerti. Tai geriama lėtai, su padėka už tokį aukštą palaiminimą, dovanojamą jums.

Šis eliksyras iš tikro ant tiek geras ir efektyvus, kaip ir tie eliksyrai, kuriuos jūs galėtumėte gauti vidiniuose planuose. Jis turi tą pačią naudą. Gal būt jūs skaitėte ar girdėjote, kad kai Deividas Loidas išgėrė eliksyrą, kurį jam pasiūlė Sen Žermenas, ant Šastos kalno prieš daugelį metų, jis dingo, pakylėjo į Šviesos Realybę tiesiog prieš minią, visų nuostabai.

Žinokite, kad tas žmogus, Deividas, galėjo atlikti pakylėjimą ir kitaip, bet toks buvo jo pasirinkimas, pereiti į vidinį planą tokiu būdu. Ir tai įvyko todėl, kad atėjo jo laikas. Mes žinoma ir jums galime pakrauti gėrimą taip pat, kad jūs taip pat iškart dingtumėt, bet kol kas tai neįeina į jūsų planus. Mes to nedarysime, netgi jei jūs to paprašysite. Kol neateis laikas. Įsivaizduokite, kai kurie jau paprašė. Atleiskite draugai, bet tai įsakymas, laukti kol ateis jūsų laikas.

Žinokite, kad ateis laikas, ištisa žmonių grupė Pakylės ir tai įvyks stebint dideliam liudininkų skaičiui. Tas laikas ne taip jau ir toli. Žinokite, kad šis procesas niekada ir niekam nebūna siurprizu. Jei tai su jumis vyksta, vadinasi, jūs pilnai pasiruošęs ir pilnai sutinkate priimti pakylėjimą.

Kai jūs nusprendžiate priimti greitintuvo energijas, mokytojas Sen Žermenas visada kontroliuoja energijos kiekį, kurį jūs pasiruošę priimti. Mes neplanuojame jokių išnykimų tiesiog dabar.

Kai kurie abejoja arba gėdijasi atverti savo širdis prieš savo brolius ir seseris. Žinokite, šviesos realybėje nėra paslapčių, viskas žinoma. Jums geriausia pradėti taikyti mūsų taisykles, jei norite išeiti į sekantį lygi, kad butų lengviau po to.

Supraskite, aukštesnėse dimensijose niekas negali būti nuslėpta. Ir labai naudinga išmokti atverti savo širdis prieš savo brolius ir seseris, nieko neslėpti. Nėra nieko gėdingo tame ką jūs darote. Yra tik nuostabu. Kiekviena kartą jūs sukuriate Šviesos žybsnį, ir jūsų Šviesa plečiasi, kai jūs padedate vienas kitam sudarant Šviesos Impulsą savo "kelionėje į žvaigždes”.

Mes jūsų prašome rinktis grupėmis, nesvarbu po kiek žmonių, nors kartą per mėnesį, kaip broliai ir seserys kas leis sustiprinti savo norus, pasiekiant dvasinius tikslus. Leiskite kiekvienoje ceremonijoje susidaryti impulsui, sudedant kartu savo norus.

Jūs neįsivaizduojate ant kiek galinga tokia jėga. Tokiu būdu jūs sudarote mažą Pakylėjimo Šviesos tinklą, kuris plečiasi ir apima visą planetą, priklausomai nuo to kaip kiti žmonės prisijungia prie jūsų. Šviesos Impulsas įgauna jėgą priklausomai nuo energijos augimo, kurias sukuria žmonės įvairiuose žemės rutulio vietose, visi kartu.

Didis Šviesos Impulsas ir Pakylėjimo Liepsna būtini, kad pakelti šią planetą ir visus joje gyvenančius žmones, kurie pasirinko pakylėjimą, į sekantį aukštesnį lygį, su besisukančio Pakylėjimo Šviesos viesulo pagalba, kuris ištirpdys visą tamsą planetoje, pilnai atstatys kiekvieno vyro, kiekvienos moters ir vaiko dieviškumą. 

Taip bus pilnumoje sunaikinta tamsa, sugerta didžios Šviesos pergalės. Bet tam, mano brangieji, jūs turite užbaigti savo reikalus trečioje dimensijoje. Tai negali įvykti automatiškai, be jūsų indelio, aktyvaus dalyvavimo arba nors noro.

Aurelija- Tai neįtikėtina, kad tu pasiūlei mums rinktis į grupes visame pasaulyje ceremonijoms, gerti dvasinį eliksyrą, kelti Pakylėjimo dažnio lygį. Tu siūlai mums pastoviai kelti savo vibracijas, šiuo nuostabiu ritualu?

Adama-  Visiškai teisingai ir jūs tai galite daryti taip dažnai, kaip panorėsite. Viskas priklauso nuo jūsų, jei jūs norėsite panaudoti šį instrumentą pagalbai savo kelyje. Susirenkant kartu jūs padedate vienas kitam sudarant vis stipresnes ir stipresnes energijas. Daugumas norėtų pakylėti, bet dažnai jie užmiršta sudaryti ketinimą ir ne visada sugeba suteikti  būtinas valios pastangas, kad pasiekti dvasinės laisvės.

Kai jūs kartu, jūsų ketinimai sustiprėja, tai stipriau veikia į jūsų gyvenimą. Tokie susitikimai puikus laiko praleidimas su nuostabiais, dvasiškai artimais žmonėmis. Pavyzdžiui, jūs galite organizuoti bendrus pietus, po ceremonijos. Tai mūsų, Lemūrietiškas būdas, daryti dalykus paprastais ir maloniais, be sąlygų ir spaudimo, paprasčiausiai būkite dievais ir deivėmis, kuriais iš tikro jūs ir esate. Imkite naudą iš instrumento, kuris jums yra duotas, kad pakelti sąmonės lygį lengvai ir maloniai.

Peržiūrų: 4941 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 5.0/1
Viso komentarų: 891 2 3 ... 6 7 »
0  
1 Braske   (09.10.2012 21:55) [medžiaga]
Pakylejimo kede!
manau kad dar nesu skaiciusi nieko smagesnio biggrin

0  
2 Doremi   (10.10.2012 08:24) [medžiaga]
wacko aš nebeturiu ką pasakyti wacko

0  
3 Vytautas   (10.10.2012 10:48) [medžiaga]
Jei pastebėjot nėra jokios naujos informacijos apie ateivius ir skraidančias lėkštes. Seniau net delfyje mirgėjo. Buvę kitų civilizacijų "mokytojai" kartu su visais 4d lygio dievais ir agregorais rugpjūčio pradžioje perkelti į atskirą visatą, izoliuoti ir jokio ryšio su mumis neturi. Žemė iš kalėjimo vėl visiems nepastebimai tampa dievų mokykla. Visu tuo pasirūpino Dievai Tėvai. Mes esam Dievo Tėvo ir Dievo Motinos vaikai. Ateis laikas patys tapsim dievais kartu su savo siela. O dabar čia Žemėje mokomės elementaraus dalyko - gyventi vadovaujantis laisvos valios principu.

0  
4 xMx   (10.10.2012 11:13) [medžiaga]
kažin ar ten kažkas perkelta...

0  
20 artis   (11.10.2012 09:18) [medžiaga]
yra tų pranešimų, tiesiog panaršyk daugiau. Kad Delfi neberašo, tai nereiškia, kad kažkas jau neegzistuoja biggrin

0  
5 Doremi   (10.10.2012 12:18) [medžiaga]
nieko neįsivaizduoju, šioje srityje mano fantazija niekaip neveikia

0  
6 Gėlė   (10.10.2012 12:43) [medžiaga]
Hmz aš matyt ryškiai nepasiruošusi, daugelis išvardintų dalykų labai primena 3D...
Noriu eiti palaipsniui, laipteliais pas Dievą-Kūrėją, iš kur kilau, - be tarpininkų, be papildomų kėdžių-pagreitinimų ir pan., savo valia, širdimi ir tikėjimu, taip atrodė ir taip vis dar atrodo šitas dalykas, o kartu aišku padėti kiek jėgos ir suvokimas leidžia šalia esantiems.

beje ar susimąsėte kodėl greitu metu apie LT bus net trys atominės - Astrave, Kaliningrade ir Baltarusijoje, netoli mūsų sienos....

dar manau, kad ne visada būtina burtis į grupes, kad sujungti gerąją-šviesos energiją ir pan., ji vibruoja erdvėje ir jeigu yra daugiau tą patį vibruojančių tai, ir susilieja į bendrą, aišku klausimas kurių lemiamu momentu bus daugiau..

0  
7 Aldas   (10.10.2012 16:21) [medžiaga]
Sakai pavartojo haliucinogeniniu preparatu. Gali visko but. O kas tie haliucinogeniniai preparatai? anglis, deguonis ir vandenilis? ne?
Idomu ko buna valdzios atstovai prisivartoje kai tau pasako kad turi imt ginkla ir eit zudyt panasiu i save? o jeigu neisi busi tautos priesas susaudytas vietoj arba imestas i kalejima put.
I viska mes aplink ziurim subjektyviai, nori tai vadint pripaisymu, nori - vadink tai interpretacija. Jeigu jau kalba apie atomu vibracijas tai papasakok visiems is kokiu atomu sudaryta samone. Arba koks fizikinis dydis nusako atomo nevibracija. Butu labai idomu suzinot.
Labai suklysiu kad sitas komentaras buvo parasytas anglies, deguonies ir vandenilio?

0  
8 Doremi   (10.10.2012 16:30) [medžiaga]
labas, aldai, aš žinau ko vartoja, kai įsakyti kariai eina ir žudo, šią paslaptėlę man pasakė karininkas vienas, pasakysiu viešai
lietuvos ir viso pasaulio karo akademijose ruošiami karininkai, jie mokomi karybos, mokomi kitų reikalingų mokslų ir fizinės ištvermės, prie šių mokslų yra dar vienas mokslas- įmeta būsimą karininką belangėn be nusikaltimo ir kankina, spaudžia, kol jo psichologija palūžta,
tuomet, žmogus išgirdes įsakymą, nesvarsto vykdyti ar ne, jis vykdo automatiškai tai kas įsakyta,
jei tai įsakymas žudyti?-tai ir daro, minties asmeninės sąmonės jau nėra
na o iš kokių atomų sudarytos smegenys ir visa kita- aš nežinau wacko

0  
9 Aldas   (10.10.2012 16:48) [medžiaga]
Bet klausimas vistiek atviras: ko prisivartoje karininkai kurie taip daro? Ir kas skatina tuos karininkus taip elgtis? ar tam kad kazkas jaustusi saugiai , kitas turi tapt paklusniu psichopatu be jausmu kaip robotas? Jeigu taip , tai kokioj cia civilizacijoj visi gyvenam? gal cia vienas didelis durnynas po atviru dangum?
Kazkaip nevalingai prisimineu bob marley zodzius: "Emancipate yourselves from mental slavery; None but ourselves can free our minds."

+1  
14 Doremi   (10.10.2012 19:31) [medžiaga]
tai visai paprasta
prisivartojo sistemos, visa kariuomenė yra sistema sistemoje, neskaitant dezertyrų, kurie bėga iš baimės arba niekaip neužmušamas jų žmogiškumas, o gal dieviškumas, kaip čia vis mėgstama deklaruoti
nors mane tai užknisa toks puikavimasis dieviškumu, tai kas tada dievas, jei jau kiekvienas žemės šiktuvas yra dieviškas? angry

0  
10 Almiasas   (10.10.2012 17:08) [medžiaga]
Puiku, tikėjausi iš kažko būtent tokios apskaičiuotosios reakcijos smile Prisipažįstu nuoširdžiai ir prašyčiau nesupykti. Manau, kad tam tikri rašytojai irgi savo tekstais siekia apskaičiuotos reakcijos arba nereakcijos smile
Kas dėl sąmonės - siūlyčiau perskaityti štai šitą straipsnį: http://www.iliustruotasismokslas.lt/article/2012/8/29/protingesni_tapti_nebegalime

Taigi, kaip matome, be anglies, deguonies ir vandenilio dar yra ir elektros srovės. Ką padarysi, kad kai kas nelabai nori su tuo susitaikyti...

0  
11 Aldas   (10.10.2012 17:40) [medžiaga]
Ne tik elektros srove bet dar ir magnetizmas. Sakai elektomagnetizmas egzistuoja be elementu? kazi. Cia kaip pasakyt kad pirma atsirado sviesa o poto juodoji mase. Arba cia visai nusitavarinau.
Perskaiciau straipsni ir pirmas klausimas kuri uzduociau tau butu: jeigu smegenu turis padidetu dvigubai, kiek padidetu morale? (skaicius tiks litrais arba kilogramais)
Nesu mates mokslininku kalbanciu apie samone, toks ispudis jog tai viena nekenciamaiusia taip vadinamuju mokslininku (su diplomais vietoj tapetu) tema. Vienintelis mokslininkas kuri esu girdejes kalbanti apie samone yra Bruce Lipton. Esu dar girdejes Alberta Einsteina kalbanti apie morale. Dauguma kitu uzsiima pilstymu is tuscio i kiaura sededami ant kalno pavadinimu isdidumas, nuo kurio virsaus ziurint i apacia visi kiti zmones atrodo mazi kaip kokie kakashkos.

0  
13 Almiasas   (10.10.2012 18:12) [medžiaga]
Dėl elektromagnetizmo. Bent jau klasikiniai apibrėžimai sako, kad ir elektrinis laukas, ir magnetinis laukas yra atskiros materijos formos, jei ką (Google -> Elektrinis laukas, magnetinis laukas, elektromagnetinis laukas).

Quote (Aldas)
Perskaiciau straipsni ir pirmas klausimas kuri uzduociau tau butu: jeigu smegenu turis padidetu dvigubai, kiek padidetu morale? (skaicius tiks litrais arba kilogramais)


Į šitą klausimą tegaliu atsakyti analogišku pavyzdžiu:
1. Turiu PC su 2 GB RAM ir vieno branduolio CPU. Iš DVD žiūriu filmą, kuriame vaidina Eva Longoria. Jegu tą patį DVD įdėsiu į PC, kuriame yra 4 GB RAM ir dviejų branduolių CPU, ar turėsiu filmą, kuriame vaidina Angelina Jolie?

Prašyčiau skirti informaciją apdorojančio įrenginio parametrus nuo pačios informacijos. Kokią moralę visuomenėje diegsi, tokią ir turėsi. Ir nemanau kad tai priklauso nuo mokslininkų. Mano nuomone tai priklauso nuo visuomenės autoritetų.

0  
12 aha   (10.10.2012 17:58) [medžiaga]
Gėle aš irgi norėčiau ten eiti su šviesia savo sąmone ir turėdama pilną nuovoką , bet turiu pripažinti, sekasi žiauriai sunkiai:)))

+1  
15 Braske   (10.10.2012 19:34) [medžiaga]
nu, vel nuimsit mano piliusa Almiasui? biggrin

man tai uzteko vien pakylejimo kedes kaip idejos biggrin

+1  
16 Doremi   (10.10.2012 19:46) [medžiaga]
o kas nuėmė? biggrin ar įmanoma nuimti?
ramiausia kai nededu nei to nei kito biggrin tiesiog skaitau ir vertinu sau, ne viešai
kodėl man iš karto asociavosi su elektros kėde?
niu, taipogi energetinė kėdė, kas žino, ji užmuš ar teleportuos kur nors? wacko

+1  
18 Braske   (10.10.2012 22:18) [medžiaga]
nueme vel. ten pat, kur jau buvai padejus, vel deti nebegali. visi pliusai, kuriuos sudejau ( ne iskart) Almiasui, nuimti. ale ot biggrin nu nieko, man tai kas. tiesiog matosi tendencingumas ir fanatiskumas. new age niekuo nuo kitu religiniu sistemu nesiskiria.
as i tai ziuriu kaip i idomia versija.
o apie elektros kede irgi galvojau skaitydama biggrin kad tiesiogine paralele gi biggrin

0  
17 Gėlė   (10.10.2012 21:27) [medžiaga]
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-06-15-an-selm-grun-ko-as-ilgiuosi/46345

1-10 11-20 21-30 ... 51-60 61-67
Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Spalis 2012  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0