Pirmadienis, 25.09.2023, 17:50
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2012 » Spalis » 11 » A. L. Džouns Telos - 3
22:39
A. L. Džouns Telos - 3

Adama- Šiandiena su mumis Prisikėlimo Liepsnos Saugotojas Jėzus/Sananda ir jo liepsna dvynė Nada, kuri jūsų pasaulyje žinoma kaip Marija Magdalinietė. Jos paskutinė inkarnacija buvo prieš 2000 metų. Jie siunčia jums savo meilę.

Viskas, ko jus mokė šioje planetoje, yra labai toli nuo tiesos apie dievą ir jūsų dieviškumą. Žinios, kurios perduodamos jums dabar, reikia priimti ir suprasti tam, kad išsiplėstų jūsų sąmonė ir jūs vėl galėtumėte apsijungti su savo dieviškumu. Ir pagaliau išbandyti dvasinę laisvę.

Beveik visi jūs šioje planetoje įsikūnijote tūkstančius kartų, bet ir dabar, mažai kas disponuoja tikromis žiniomis. Bet viskas keičiasi ir šiandiena mes norime papasakoti apie dar vieną instrumentą, kuris padės jums judėti prie dvasinės Vienybės ir vientisumo.

Prisikėlimo Liepsna savo gydomosiomis savybėmis nėra unikali. Jos veiklos sfera didžiulė. Šiandiena mes panagrinėsime tik pagrindinius jos įtakos momentus. Tai pasireiškia visuose išmatavimuose, daigelyje lygių ir dažnių. Jei jūs atsimenate, Mokytojas Jėzus, prieš 2000 metų, panaudojo tą Liepsną savo kūno prikėlimui. Jau tai jums gali sufleruoti. Kada jūs pagaliau pasieksite pilną supratimą, kas yra prisikėlimas iš tikro? Tai, ką atliko šis didis Avataras prieš 2000 metų, jūs tai galėtumėte atlikti šiandiena.

Šios Liepsnos jėga per šimtmečius nesumažėjo, atvirkščiai, ji dabar turi didesnį potencialą.

Jėzus/Sananda ir jo liepsna dvynė Nada yra Šventos Prisikėlimo Liepsnos Saugotojai. Abu jie aukšto lygio pakylėjusios būtybės, bet jie visada pasiruošę padėti jums, ypatingai jei jūs kreipsitės į Šventą Prisikėlimo Liepsną. Turėkite omenyje, kad per Velykas, iki jų ir po jų, Prisikėlimo Liepsna yra labiausiai aktyvi. Tas laikas efektyviausias darbui su ja, pripildyt jos energija  sąmonę, jūsų būtybę ir jūsų pasaulį.

Nors liepsna aktyvi visada, Velykų metu jos jėga padvigubėja, nes būtent tuo metu Jėzaus/Sanandos dėka, į žemę buvo atneštos Kristaus energijos, kaip dovana visai žmonijai. Prisikėlimo Liepsna taip pat turi pasiaukojimo ir tarnystės energijas. Tai, ką Jėzus pademonstravo visu savo gyvenimu prieš 2000 metų, pasiaukojimą, tarnystę planetai ir žmonijai. Jis nepaliaujamai tai daro iki šiol ir pratęs savo tarnystę  kitame tūkstantmetyje.

Jo susijungimo patirtis, su Prisikėlimo Liepsna, nėra jam unikali, jis paprasčiausiai žinojo, kaip panaudoti tas, unikalias gyvybines jėgas, energijas. Šiuo metu visi jūs įtraukti į geresnį tų energijų supratimą, atėjo laikas jums patiems jas panaudoti. Tai nuostabu. Aš laimingas, galėdamas duoti jums tas žinias. Gyvenimo palengvinimui, jūsų persiformavimo ir evoliucinio judėjimo pagreitinimui, dabar gaunate tiek daug dalykų. Jums paprasčiausiai reikia žinoti apie juos ir naudotis jais kas dieną.

Kai jūs savo kūne  norite ką nors išgydyti, jums yra būtina Prisikėlimo Liepsna, kad subalansuoti iki tobulumo dažnius, kuriuos jūs jau turite. Dabar daugiau jūs nesiekiate paviršutiniško, laikino išgijimo; norite ko nors pastovaus, kas pakeltų jus į naujas aukštumas. Norite tokio išgijimo, kuris leistų jums sąmoningai susijungti su savo dieviškąja būtybe, esančia tikruoju jūsų Aš, viso to, ką jūs norėtumėte įsivaizduoti, šaltiniu. Jūs norite ant tiek pilno išgijimo, kad tai, vieną kart ir visam laikui, išreikštu jūsų dieviškumą. Tai yra jūsų teisė nuo gimimo, Dievo vaikų teisė.

Kai Jėzus pasakė "Aš esu Prisikėlimas ir Gyvenimas”, jis turėjo omenyje ne žmogišką gyvenimą, kaip vieną iš inkarnacijų Žemėje. Jis mokė didžio dieviškumo dėsnio "Aš Esu”, kas gyvena jūsų dieviškoje širdyje, kas yra jūsų Aukščiausiuoju Aš ir kol kas pilnai neišreikštas jūsų  dabartinėje realybėje. Jėzus žinojo, kaip pilnai išreikšti savo Aukščiausiąjį Aš, kadangi buvo pilnai susijungęs su savo Dieviškąja Būtybe. Atsiminkite, kad Prisikėlimo Liepsna yra energija, kurią jūs galite lengvai panaudoti, paprasčiausiai fokusuokitės į ją, kreipiantis, galite netgi pradėti žaisti su ja. Kurkite.

Ši Liepsna yra vienas iš Dievo atributų. Jūs galite prikelti savo finansus, savo kūnus, harmoniją šeimoje ir daugelį kitų dalykų. Prisikėlimo energijos neapribotos.

Jūs galite panaudoti žodį "Aš Esu”, suprantant, kad tai yra neapribotas jūsų Aš aspektas. Arba jūs galite sakyti "Savo Dieviškosios Būtybės vardu, aš kviečiu Prisikėlimo Liepsną pripildyti mano fizinio, emocinio ir visų kitų subtilių kūnų kiekvieną ląstelę, atomą ir elektroną, savo energija. Aš noriu išgydyti ir prikelti visus mano gyvenimo aspektus.(Išvardinkite viską, ką jūs norite ištaisyti: finansus, talentus, atmintį, harmoniją ir t.t.)” Dangus nežino apribojimų tam, kaip jūs galite panaudoti tas energijas. Jei jums gyvenime nesiseka, jei jūsų kūnas nespinduliuoja šviesos ir nėra nemirtingas, jei jūs nenešate absoliutaus dieviško grožio, jaunystės ir tobulumo, tai reiškia, kad elektronai, iš kurių sudarytas jūsų kūnas, kenčia nuo dažninių iškraipymų. Kreipkitės pagalbos ir išsigelbėjimo į Prisikėlimo Liepsną.

Jūsų išmatavime energijos juda lėčiau, nei penktame, kur viskas sukuriama akimirksniu. Todėl jums tenka susikoncentruoti į tai, ką jūs norėtumėte sukurti, iki tol kol tai nepasireikš. Taip pat būtina nukreipti meilės emocijas, į ką jūs fokusuojatės. Jei tai atlikti tik kartą, šansas gauti rezultatą nedidelis. Nereikia taip pat kartoti afirmacijų kaip papūgai, bet žinoti ir pasiusti meilės mintis taip, tarsi jūs atliktumėte labai svarbų darbą, su absoliučiu supratimu, kad jūsų kūrinys pasireikš per meilę ir ketinimus.

Žinoma, afirmacijos irgi naudingos. Bet turėkite omenyje, jūs jas turite kartoti ne kaip paprastą prašymą, o su meile ir padėka, nuo visos širdies, sukuriant ketinimus,  įsivaizduojant kaip įmanoma aiškiau jūsų noro objektą.

Visada naudinga vizualizuoti Prisikėlimo Liepsną, kaip spindinčios, oranžiniai-geltonos spalvos šviesos  energiją, kokią galima matyti vasarą, saulei leidžiantis. Padarykite ją realia. Leiskite jai gyventi jūsų širdyje ir prote, kadangi, kada jūs įsivaizduojate Liepsną, tai ateina pas jus. Jei jūs norite išgyti, patalpinkite savo problemas į nepaprastas tos Liepsnos energijas ir palikite jas jose kuo ilgiau, kad pasiekti rezultatų.

O dabar norėčiau įnešti aiškumo elektronų supratime

Patys mažiausi gyvybės pasireiškimai, turintys ribą, žmonijos naudojamuose terminuose, vadinami elektronais. Elektronai yra energijos dalelės, išeinančios iš Aukščiausiojo Kūrėjo kūno. Ta energija neša savisusikuriančią, nesugriaunama ir protinga šviesą. Elektronai tai švari universali šviesos substancija, reaguojanti kaip žaibas, į kūrybinės energijos pridėjimą, kaip nuo Dievo, taip ir nuo žmogaus. Jie gali fiziniame pasaulyje formuoti atomus. Tarpžvaigždinė erdvė pripildyta jų švaria "šviesos esencija”. Elektronų, kurie formuoja atitinkamą atomą, skaičius yra rezultatas ir apsprendžiamas sąmoninga mintimi. Greitis, kuriuo jie skrieja apie centrinį branduolį, yra rezultatas ir apsprendžiamas "jausmu”. Skriejimo intensyvumas, centriniame branduolyje, apsprendžiamas "Dievo kvėpavimu”. Taigi, "Dieviškos Meilės” didžiausias aktyvumas, nepriklauso nuo to, kokia energija naudojama jūsų maisto gavimui ir kokias substancijas jūs randate savo trečiame išmatavime, o pasireiškia elektronuose, kurie formuoja visas medžiagas, nors jos atrodo skirtingai. Viskas padaryta iš vienos medžiagos, kuri vadinasi elektronai. Galima juos vadinti ir kitais vardais, tai visiškai nesvarbu. Viskas formuojasi vienodai, tiesioginis energijos Šaltinis – tai "Meilė”.

Elektronai – tai eterinio plano sąmonės energetinės dalelės, jų energija visiškai neutrali, pas juos vienas tikslas – besąlyginė tarnystė Gyvybei. Tai pasireiškia formoje tik tuo atveju, kai yra mokoma kokia tai kita gyvybės sąmonės dalimi. Elektronai formuoja skirtingus vaizdinius, rūšis ir tankius, priklausomai nuo to, ko jie mokosi. Kada jūs sukuriate energijas žemesnes už Meilės dažnį, kada jūs formuojate baimes, pyktį, gobšumą, jūs, savo pasaulyje, "blogai elgiatės” su elektronais, sudarant iškraipymus, nukrypstant nuo pagrindinio egzistavimo tikslo, tarnystės Gyvybei. Jūs sukuriate savo nuosavus "kūrinius” ir gyvenate pagal programą, kurią patys suformuojate, kol pagaliau nesubalansuosit visas savo skolas ir nepradėsit gyventi Meilėje. Tik taip galima išvalyti visus elektronus, kuriuos jūs taip neprotingai panaudojote. Tai yra tai, ką jūs vadinate "karmos atidirbimu, balansavimu”.

Atsiminkite, užsirašykite tai, ką aš dabar jums pasakysiu. Tai labai svarbu jums. Atsiminkite apie tai visada.

Kiekvieną dieną Dievas duoda jums neribotą elektronų kiekį, gyvenimo, gyvybės formavimui. Ir jūs visada esate laisvas savo kūrybinio kelio pasirinkime. Tai, ką jūs sukuriate savo mintimis, ketinimais ir emocijomis, atsispindi jūsų gyvenime visada, toks dėsnis, tai yra, kaip jūs išnaudojate savo elektronus. Noriu pasakyti, kad žmonija iki šiol nesuprato, kaip teisingai išnaudoti elektronus, kitaip sakant, jie nemoka teisingai valdyti energijas. Tos žinios buvo prarastos. Būtent neteisingas energijų panaudojimas, būtybėms, evoliucionuojančioms planetos paviršiuje, sudarė kančias ir sunkumus.

Grupė- Adama, nori pasakyti, kad mes iškraipome energijas kas kartą, kai išreiškiame baimę, teisimą ir kitas negatyvias emocijas, visa tai, kas neišreiškiama Meile?

Adama- Taip. Elektronai nori nešti Meilę. Kada jūs atimate iš jų tokią galimybę, išreiškiant žemesnes vibracijas, nei švari Meilė ir Džiaugsmas, jie deformuojasi ir ta deformacija tampa jūsų kosmine atsakomybe. Pagalvokite, ką jautė elektronai, kuriuos jūs panaudojote branduolinės bombos, ar kitų naikinimo tipų sukūrimui. Atsiminkite, jie neša Kūrėjo pirmapradę sąmonę. Jiems patikėtas besąlyginis tarnavimas gyvybei, jie priversti tarnauti žmonijai, nepriklausomai nuo to, kaip žmonija panaudos jų energiją. Ir tie elektronai yra eonus metų užspausti žmonijos negatyviomis energijomis. Tai nėra tas, ko jiems norėtus ir tai ne tas, dėl ko jie buvo sukurti, bet jie priversti paklusti.

Žmonija gali sukurti sau ir visai planetai rojaus gyvenimą, panaudojant elektronus. Arba gali save sunaikinti. Jūsų planetoje vyksta laisvos valios eksperimentas. Ne visoms planetoms duota valios laisvė. Neteisingas laisvos valios panaudojimas atnešė žmonijai daug skausmo ir kančių. Štai kodėl svarbu suprasti, kaip teisingai panaudoti elektronus. Prisikėlimo Liepsna gali padėti jums išvalyti savo elektronus, atvesti juos prie harmonijos. Visi Dievo Spinduliai sudaryti iš elektronų, kaip ir viskas aplinkui.

Grupė- Adama, nori pasakyti, kad mes išreikšdami baimes, pyktį ir kitas negatyvias emocijas, spinduliuojame energijas, kurios yra iškreiptos? O iš Kūrėjo mes gauname gyvus ir sąmoningus elektronus, prisotintus Meilės?

Adama – Taip. Taip visada ir visur Visatoje. Elektronai atstovauja energiją, kurią jūs naudojate kasdieniniame gyvenime. Jei jūs neteisingai panaudojate elektronus ir jų energiją, tai sudaro aplink jus ir jūsų viduje užtemdytus laukus. Jei jūs sukuriate baimes ir projektuojate jas į aplinkinius, teisiate ką nors, manote kad kažkas jums kažką yra skolingas, turi jums duoti kažką, jūsų kūno elektronai deformuojasi ir vienu nuostabiu momentu jūs gaunate ligą, problemas, nesėkme, senatvę ir kita.

Pirmiausia, jūs turite suprasti, kad Prisikėlimo Liepsna ne vienintelė Liepsna, palaikanti ir maitinanti Gyvenimą. Turėkite omenyje, kad jūs negalite laisvai panaudoti Dievo energijos negeriems tikslams be pasekmių. Kai tik jūs pradedate naudoti Dievo energiją su Meile, elektronai pereina į kitą judėjimo lygį, sudarydami harmoniją, kadangi tai jiems natūralu. Jūs savo prigimtimi dieviški taip pat, kaip ir elektronai.

Pirmiausia jums reikėtų padirbėti su savo emocijomis, kontroliuoti savo mintis. Jūs galite kreiptis pagalbos į Prisikėlimo Liepsną, kad atstatyti harmoniją visame jūsų gyvenime ir išgydyti visus negatyvius aspektus. Kai jūs pradėsite valyti savo elektronus, su Dievo Spindulių pagalba, jie atsakys į tai skriejimo pasikeitimu, pradės judėti pagal laikrodžio rodyklę, o ne prieš ją. Jūs galite sąmoningai panaudoti Prisikėlimo Liepsną visų kūnų išvalymui ir vibracijų pakėlimui. Galite pakelti savo vibracijas aukščiau, nei ligų ir kitų iškraipymų vibracijos.

Tas vidinis darbas, reikalauja pilno atsidavimo, tai jūsų naujas gyvenimo būdas, tai savęs atskleidimo procesas, kuris vyksta pastoviai. Jūs negalite padaryti tai kartą ir iškarto gauti rezultatą. Tai pats svarbiausias jūsų darbas, viso jūsų gyvenimo tikslas, raktas į jūsų dvasinę laisvę, kurios jūs taip trokštate. Jūs pastoviai galite dirbti su Prisikėlimo Liepsna ir ji visada palengvins jūsų kelią, sukuriant stebuklus jūsų kasdieniniame gyvenime.

Pasakykite, kiek žmonių naudoja seną Jėzaus išsireiškimą "Aš Esu Prisikėlimas ir Gyvenimas”? Tai mantra, kurią jam perdavė jo Didis Mokytojas, kada jis keliavo po Indiją, kol dar nebuvo pradėjęs savo viešos veiklos. Atsiminkite, jis labai aktyviai panaudojo Prisikėlimo Liepsną savo gyvenime ir ant tiek padaugino jo jėgą, kad po fizinės mirties, jis akumuliavo pakankamai energijos savo kazualiniame kūne, priežasčių ir pasekmių kūne, kad sugebėjo prikelti savo fizinį kūną iš mirusių. Viskas, dėka pastovaus Prisikėlimo Liepsnos naudojimo, gyvenimo eigoje.

Jis taip pat ištraukė tą energiją iš rezervuarų, kuriuos pats sukūrė ir kaupė, skirtingų stebuklų įvykdymui, kurie jums žinomi ir tų kurie jums nežinomi. Viena iš jo užduočių buvo pilnai susijungti su Prisikėlimo Liepsna, tapti ja, kad pasiekti tobulumo. Ir jis įvykdė tą užduotį pilnai.

Tai yra, ką galite gana lengvai padaryti ir jūs, tam nenaudojant finansų. Prisikėlimo Liepsna visada buvo prieinama visiems jums, Kūrėjo vaikams, o ne tik vienam žmogui, kuris gyveno prieš 2000 metų. Kai kurie žmonės naudoja tą Liepsną savo finansams, "Aš Esu mano finansų Prisikėlimas ir Gyvenimas”. Kai jūs pradėsite naudoti Prisikėlimo Liepsną, atsiras įvairūs dalykai, kurie parodys, kaip jūs einate dvasinio augimo keliu. Iki tol, kol jūs pradėsite gauti visa tai, ko panorėsite, jums būtina daug ką ištaisyti savo sąmonėje. Kai jūs susikoncentruosite į savo noro objektą, jums parodys ką būtina ištaisyti ir kada jūs pakeisite savo sąmonę, gyvenimas pradės keistis į gerą.

Aukščiausiasis Aš atskleis jums visus klaidingus įvaizdžius, kurie užgremėzdina kelią į pilną jūsų dieviškumo pasireiškimą. Jie bus pateikti jūsų nuožiūrai, studijavimui, išminties įgijimui. Ar sugebėsite jūs atpažinti juos, padauginti savo žinias ir padaryti būtinus pakeitimus sąmonėje, priklausys tik nuo jūsų. Jei jūs suprasite, kad jūsų finansinių sunkumų priežastis neteisingas jų panaudojimas praeityje, jūs galite kreiptis į Violetinę Transmutacijos Liepsną ir Motinos Atleidimo Liepsną Kuan In, kartu su Prisikėlimo Liepsna, jos padės išvalyti praeities energijas ir pamąstyti apie tai, ką jūs tame turėjote išmokti.

Prisikėlimo Liepsna, kuri jums padės, turi spalvą. Įsivaizduokite ją. Tai spinduliuojanti, auksinė kaip saulė, daugiau oranžinė nei auksinė. Įsivaizduokite, kad ta liepsna pilnai jus apjuosė. Taip jūs susijungiate su prisikėlimo Liepsna, kad jos vibracijose atlikti savo dvasinį darbą.

Jūs žinote, kad buvusios žmonių kartos nežinojo dabartinių gyvenimo atributų. Jūsų fizinio kūno pasireiškimas apsprendžiamas šviesos kiekiu, kurį neša apatiniai laidininkai, emocinis, mentalinis, eterinis ir fizinis kūnai. Švarūs šviesos srautai, kiaurai pereinantys per tuos kūnus, formuoja sienelę, kuri suvokiama kai šviesos vamzdis aplink jus. Kai elektronai atitinkamuose jūsų kūno organuose ir ląstelėse juda lėtai, jie ištraukia mažai šviesos iš jūsų Aukščiausiojo Aš, susidaro natūrali varža ir šviesos srautas pradeda tirpti. Gyvybinė energija, savijauta, priklauso nuo to, kokiu greičiu juda elektronai jūsų kūne.

Kuo jūsų kūne daugiau toksinų, tuo mažiau šviesos jūs galite išlaikyti savyje. Tuo lėčiau skrieja elektronai, tuo greičiau ateina senatvė; ligos, išsiderinimas stebimas visame, įvairiuose kūno organuose, kas veda prie viso kūno senėjimo. Kadangi mes išmokome laikyti save ir viską, ką mes darome savo gyvenime, fiziniame, emociniame, mentaliniame lygiuose, absoliučiai švariais, Telose mes gyvename amžinai. Mes pastoviai save valome tų instrumentų, apie kurios pasakojome, pagalba. Mūsų elektronai skrieja greičiu, kuris leidžia mums išlikti jaunais ir sveikais. Nemirtingumas – tai nėra paslaptis, kuri jums staiga atsivėrė, bet tai "Tikras Gyvenimas”, natūralus ir dieviškas.

Grupė – Pasakyk Adama, ar meistrai daro klaidas?

Adama-  kalbant apie meistrus ir meistriškumą, jūs turite suprasti, kad egzistuoja skirtingi jų lygiai. Yra ketvirtos dimensijos meistrai, yra penktos, yra visų dimensijų meistrai. Kiekvienoje dimensijoje jūs mokotės, keliat savo meistriškumo lygį vis aukščiau ir aukščiau. Pavyzdžiu, jeigu jūs kalbate apie ketvirtos dimensijos meistrus, taip, jie gali daryti klaidas, bet tai tik mokymosi procesas, toks kaip ir pas jus. Geriausiai jūs mokotės iš savo klaidų. Klaidos, kurias daro jie, nelabai rimtos, kadangi jie turi pakankamai išminties ir Mokytojus iš aukštesnių lygių. Aukštesniuose lygiuose mes visada dirbame grupėmis, susivienijimais, tokiu būdu mes disponuojame Visumos ir tų, kurie turi žymiai aukštesnį potencialą, išmintimi.

Niekada savęs nekaltinkite už klaidas, nustokite teisti save. Kai kurie žmonės turi tokį didelį nemalonumą dieviškų dėsnių mokymuisi, kad jie sielos lygyje dažnai pasirenka geriau išvystyti savo kūne vėžį ir mirti, nei priimti tas žinias. Iš kitos pusės, jei kažkas nusprendžia (visada sielos lygyje)  išvystyti savo kūne vėžį, savęs išgijimui (atsibudimui) ir atitinkamų pamokų praėjimui, jie gali išgydyti save pakankamai greitai ir paprastai. Pakeičia maitinimosi būdą, peržiūri savo gyvenimą, pradeda išreikšti pripažinimą viskam, kas pas juos ateina kas dieną jų gyvenime, kultivuoja džiaugsmą ir atleidimą. Jei tai daro su atsinaujinimo ir meilės jausmu sau, įvyksta išgijimas. Viską galima išgydyti, viską.

Kas be nutiktų jūsų gyvenime, netgi jei jūs prarasite namą gaisro metu, ar koją avarijoje, ar kas nors apaks, išsiskirsite šeimoje, bankrutuosite, nesvarbu kas įvyktų, kokius sunkumus jūs nepatirtumėt, didelius ar menkus, vietoje to, kad pykti, pulti į depresiją, kaltinti ką nors, sakykite sau "Kas tame yra tokio, ko aš turiu išmokti, ir kaip su to pagalba išgyti?”

Kapituliacija pamokoms, kurias jūs turite išmokti ir iššūkiams – raktas jums, eiti per jas labai greitai. Tada jūsų gyvenimas pasikeistų ir sekančioje jūsų gyvenimo dalyje jums daugiau nereikės praeiti tą pačią pamoką. Jūs galite eiti toliau, prie kitų pamokų, kurios jums atneš daugiau laimės ir sveikatos. Pamokos ne visada turi būti sunkios mokytis; jos tampa sunkios tiems, kas vėl ir vėl per daugelį įsikūnijimų norėjo ignoruoti jas.

Yra žmonės, kurie begalę kartų įsikūnija, gyvenimas po gyvenimo ir kada gyvenimas pateikia jiems jų pačių pamokas, nenori matyti to, daryti ką nors.

Ir ateina laikas, kada gyvenimas daugiau neleidžia ignoruoti jūsų sielos prabudimo, tampa pakankamai sunkus. Nėra būtinumo pastoviai kovoti. Visas jūsų pamokas galima labai lengvai praeiti, pakanka tik pamatyti nuostabaus brilianto spindesį, kuriuo iš tikro jūs ir esate, o po to judėti prie prašviesėjimo. Pamokos, kurias jūs mokotės, atsiranda tik tam, kada jūs patys jas sau sukuriate. Ne Dievas siunčia jums išbandymus. Teisingas ar neteisingas, jūsų "laisvos valios” panaudojimas, sąmoningai ar nesąmoningai, sukuria jūsų realybę.

Kai jūs imatės atsakomybę sau ir pradedate matyti savo pamokas, jūs sakote, "Ką tokio aš turiu suprasti iš tos betvarkės, ar sumaišties, kurią aš pats sau sukūriau? Ir kur čia palaima? Ir kur likimo dovanos?” Žinokite, visą negatyvą, bet kuriuos jūsų gyvenimo sunkumus,  galima padaryti kažkuo labai ir labai nuostabiu ir naudingu, jei pasirinksite teisingą kelią. Netgi ligos, finansų praradimas gali atverti galimybes, kurios pasireikš kaip didis Dievo nuolankumas, pakanka jums atverti sąmonę ir gauti tai. Ar įgauna žmonės išminties, jei jie serga ar pergyvena skyrybas ir ar yra daug tokių?

Štai, pavyzdžiui, dar daug žmonių žiauriai elgiasi su gyvūnais, todėl kad jų sąmonė toli nuo dieviškumo ir gyvenimo Vienybės supratimo. Daugumas gyvena iliuzijose, kad gyvūnai neturi sielos, arba yra žemesniame gyvenimo lygyje, juk taip galvoja daugelis? Tai, kaip jūs elgiatės su gyvūnais, suteikdami jiems kančias, užmušdami juos mėsai, laikant juos garduose, vedžiojant su pavadėliais, atliekant su jais laboratorinius eksperimentus ir t.t., negali vykti prašviesėjusioje visuomenėje.

Kai žmonės žiauriai elgiasi su gyvūnais, jie atmeta principą, kad gyvūnai sudaryti iš tokių pat elektronų, kaip ir jūs, Dievas sukūrė jus iš vienos medžiagos. Tai vis viena ir ta pati energija, kuri sudaro jūsų kūną, jūsų stalą, kėdę ir jūsų kompiuterį. Viena kart jūs turite suprasti, kad viskas, kas egzistuoja, gyvena Dievo energija, pirminė energija yra visur viena ir ta pati. Jūs turite suprasti, kad darydami žalą bet kuriai gamtos daliai, jūs darote žalą patys sau. 

Kai jūs kenkiate sau, ar kokiai kitai gyvenimo sudedamajai, tai tampa jūsų nuosava sąmone ir energijomis, tam naudojamomis, jos generuoja aplink jus patamsėjimo lauką ir tai teks išvalyti jums patiems. Tokie dalykai po to jums grįžta, kaip jūs vadinate, sunkumų, karmos, pavidalu. Jai jūs pakenksite kokiai tai gamtos daliai, nesvarbu kokiai, jūs pakenksite sau, didžiąja dalimi sau. Kai žmonija supras tą principą, tada ji pagaliau išeis iš išsiskyrimo tamsos, grįžtant prie savo pirmapradės prigimties ir iš tikro pradės kurti Meilę planetoje.

Grupė – Adama, tai priskiriama ne tik gyvūnams, bet ir augalams, mineralams, gamtos dvasioms. Visi jie kenčia nuo neprašviesėjusios žmonijos rankų. Dažnai žmonės grobia ir prievartauja Žemę, nes mes taip ilgai esame žemame sąmonės lygyje, nesuprantant dieviškumo dėsnių.

Adama – Taip, žinoma. Aš tik paprasčiausiai panaudojau gyvūnus kaip pavyzdį. Galvojate, kad visi tie, kas užsiima planetos teršimu, liks nebaudžiami? Visi tie kas teršia ir nuodija planetą, teršia vandenį, orą, išmeta į atmosferą chemikalus, visiems jiems grįš planetos kančios į jų nuosavas kančias. Nė vienas žmogus, aš pabrėžiu, nė vienas, negali išvengti atsakomybės prieš dieviškumo teismą, toks dėsnis.

Ką pasėsite, tą ir pjausite. Kai kurios būtybės Žemėje atnešė planetai, savo broliams ir seserims tiek nuostolių, kad prireiks labai didelio įnkarnacijų kiekio, kad išmokti visas Meilės pamokas, ištaisyti visas klaidas, visą skausmą ir kančias, kurias jie sukūrė, kad išmokti tarnauti Gyvenimui.

Grupė – Imsiuosi drąsos teigti, kad tie žmonės, greičiausiai negalės pakilti į penktą dimensiją artimiausiu metu.

Adama – Aišku, kad ne. Ne visi pasieks penktos dimensijos sąmonę 2012 metams. Ta data tik tiems, kas pats paruoš save sėkmingai šiam procesui. Visa kita žmonija liks ten pat, kol neįvykdys visų būtinų sąlygų, kad gauti tą dieviškumo palaimą. Taip pat liks tie, kurie pratęs gyvenimą trečioje dimensijoje, kadangi nebus pasiruošę pakylėjimui. Tie žmonės liks trečiame/ketvirtame išmatavime, kol nepasieks reikiamo sąmonės lygio, tam gali prireikti 20, 30, 40 metų, o gal ir daugiau. Jūs turite neribotą kiekį laiko ir niekas nesiruošia jus pastumti.

Grupė-  Egzistuoja nuomonė, kad visi pereis į penktą dimensiją kartu su planeta, kai Žemė įeis į savo pakylėjimo stadiją.

Adama – Visi, kas pakels savo sąmonę iki visa apimančios besąlyginės meilės, įvykdys visus kandidato į Pakylėjimą reikalavimus, žinoma, pakylės kartu su planeta. Bet likusieji praeis per savo "kūrynijos” patirtį ir pratęs evoliuciją ten, kur jie yra dabar, kol nepakils iki viso esamo Meilės ir Vienybės sąmonės. Visiems, kas pasirinks Pakylėjimą dabar, bus suteikta pagalba ir parama, bet tie, kurie nusprendė nesirinkti Pakylėjimo, vargu ar galės tai atlikti dabartiniame cikle. Iš esmės, planetos žmonės labai geri, netgi jei jie neprašviesėję dvasiškai.

Bet yra ir tokių, kurie vėl ir vėl  planetoje sukuria problemas, sukeliant jai ir žmonėms tiek skausmo, kad net jeigu jie prisijungtų prie Kristaus sąmonės dabar, visgi jiems pradžioje reiktu praeiti per savo "kūrinių” išsivalymo patirtį. Jiems Pakylėjimas gali būti įmanomas sekančiame cikle. Iš tikro, visi, anksčiau ar vėliau pakylės prie savo Kūrėjo širdies, tai laiko klausimas. Kada tai įvyks, priklauso nuo jūsų. Kada jūs nuspręsite užsiimti savo dvasiniu darbu ir padaryti būtinus pokyčius savo sąmonėje, tada tai ir įvyks.

Niekas nebus atleistas, nuo savo skolų susimokėjimo, kol neištaisys savo tamsių kūrinių ir nesubalansuos visų savo energijų su Meilės energija. Penkta dimensija yra Meilės, Švaros ir Dieviško Tobulumo vieta. Negalvokite, kad penktos dimensijos durys bus atvertos tiems, kas nešasi sunkų savo karmos, negatyvumo ir tamsos bagažą, kaip tik tai, nuo ko duotuoju momentu jūs norite atsikratyti. Tai neįmanoma ir sukeltų penktos dimensijos rimtus trūkius.

Kiekvienas, kas pasirinks eiti į penktą dimensiją, turės galimybę atlikti tai. Bet būkite tikri, ne visi pasirinks tą kelią, ne visi pasiruošę tam. Pakylėjimo durys atvertos visiems, visi turi galimybę praeiti pro jas, bet ne visi tai pasirinks. Kiekvieno sprendimas gerbtinas. Kada jie praeis pakankamą kieki mirčių ir gimimų ratų, išbandant daug skausmo ir kančios, jie atliks savo pasirinkimą. Pasirinks pakylėjimo kelią ir galų gale jį praeis, kadangi visi mes esame dieviško sumanimo ir Dievo dalimi.

Aš kviečiu jus, padėjus ranką ant širdies, padaryti pasirinkimą dabar. Ar norite jūs dabar atsistoti į Pakylėjimo kelią, ar palauksite kitos progos, praeinant dar vieną ilgą inkarnacijos ciklą?

Pakylėjimo koridorius dabar plačiai atvertas visiems, bet tai nereiškia, kad jis bus atvertas visada. Šis koridorius buvo uždarytas ilgą laiką ir niekas nežino, kada jis užsidarys, kada atsidarys vėl. Tai ne mūsų kompetencija. Mes negalime jums pasakyti to, ko mes tikrai nežinome. Bet mes tikrai žinome, kad galimybių langas dabar plačiai atvertas ir praeis keletą tūkstančių metų, kol jis atsivers vėl. Todėl mes jus skubiname, nesėdėkite kaip varna ant tvoros, atvėrus burną, nesugebant priimti kokį nors konkretų sprendimą.

Tiems, kas pasirinko Pakylėjimą, leiskite kai ką paaiškinti. Yra Žemėje garbingo amžiaus žmonės, kurie pasirinko Pakylėjimą, vidiniame savo plane, bet jie negali to padaryti dabartiniame gyvenime, kadangi nespėja išvalyti visa tai, ką sukaupė ir suprasti naują. Tai per daug sunku jiems. Daugumas turi senus ir ligotus kūnus ir jie negali pilnai atverti savojo Aš, suprasti ir atsistatyti. Dvasiniame lygyje, tai labai geri žmonės, kurie niekada nedarė nieko blogo. Daugumas iš jų paliks savo kūnus, bet tai nereiškia kad jie nepraeis Pakylėjimo. Jiems bus duota dieviškumo palaima, įsikūnijimui naujame pasaulyje, į kurį mes judame ir Pakylėjimo procesas vyks žymiai lengviau, maloniau jiems. Tai dieviškumo atjauta.

Grupė – Yra tokių, kurie inkarnuosis naujoje planetoje, vadinamoje Ekselsioras, kad užbaigti darbą prieš perėjimą į penktą išmatavimą. 

Adama -  Kažkas inkarnuosis ten, ar dar kur nors, kai kurie grįš į Žemę atgal, kadangi inkarnacijų ciklas Žemėje dar neužbaigtas. Iš tikro, tai neturi reikšmės, todėl kad ši nepaprastai mažytė planeta išreiškia pasiruošimą padėti išsivalyti sieloms, kurios čia pernešė tiek skausmo, kančios ir tai išskirtinis Žemės ypatumas. Tie, kas inkarnuosis čia, pakylės iš čia ir susitiks su mumis, kadangi visa tai didžiojo Pakylėjimo plano dalis.

Kol planetos žmonės pereina į ketvirtą ir penktą išmatavimus, jie toliau turės vaikų. Daugelis aukštesnių dimensijų civilizacijų turi vaikus. Daugumas sielų galės turėti vaikų ateityje, o tie nauji vaikai jau pasirinko perėjimą savo sekančiame gyvenime. Kiekvienai sielai bus surastas labiausiai tinkamas sprendimas. Tie, kas nusprendė inkarnuotis Ekselsiore, žinoma, turės auksines galimybes ten, tokias pat nepaprastas, kaip ir tie, kas vėl inkarnuosis Žemėje.  Ekselsioras, maža nuostabi planeta, labai panaši į Žemę, kurioje kol kas dar nežino jokio negatyvo. Ekselsioras labai panašus į Lemūriją, Edeno sodą, nuostabi vieta, kokią mes turėjome ankstyvoje Lemūrijoje, iki sąmonės kritimo. Daugumas sielų iš Žemės inkarnavo į Ekselsiorą per paskutiniuosius 20-25 metus. Visos sielos labai džiaugiasi savo naujais namais ir mėgaujasi gyvenimu ten.

O dabar noriu grįžti prie Prisikėlimo Liepsnos ir pakalbėti apie jos panaudojimą fizinio kūno atstatymui. Man taip pat norėtus pakalbėti apie nemirtingumą, bet tai labai platus aptarimams dalykas. Iki tol, kol pradėsime kalbėti apie nemirtingumą, labai svarbu suprasti Prisikėlimo Spindulio ir visų kitų Spindulių panaudojimą. Prisikėlimo Energija – tai pagrindinė vibracija, kuri reikalinga kūnui kad pasiekti nemirtingumą. Jei jūs susiruošėte pakylėti savo kūne, tiesiog dabar, nepraeinant per fizinės mirties procesą, Prisikėlimo Liepsna padės jums tame. Jūs tai pamatysite, kai išreikšite tikrą interesą savo evoliucijai ir leisite Prisikėlimo Liepsnai pastoviai cirkuliuoti jūsų kūne. Jūs pasieksite harmoniją, grožį ir sveikatą. Nemirtingumas taps labiau apčiuopiamas jūsų gyvenime.

Siela, pasiekusi atitinkamą subrendimo lygį turi gerėti, tobulintis ir veidu, ir kūnu, priklausomai nuo to, kaip susikaupia metai. Senėjimo procesas, per kurį jūs praeinate, kuo ilgiau gyvenate, artimiausioje ateityje pasikeis natūraliu būdu. Daugumai jis jau pasikeitė. Greitai jūs kas metai kaupsite grožį ir savo fizinio kūno tobulumą, nesenstant. Jūsų širdis uždainavo nuo tokių žodžių?

Kaupti ligas, prarasti sveikatą, atrodyti senu – tai ne dieviškumo atributai, o nukrypimai nuo normos. Mes norėtume, kad jūs turėtumėte drąsos galvoti, kad Prisikėlimo Liepsna turi galimybę pasukti jūsų biologinį laikrodį atgal, priversti jus degti. Įsivaizduokite, jei kiekviena jūsų kūno ląstelė, atomas, elektronas pradės degti su Prisikėlimo Liepsna, jūs tapsite šviečiančiu ir spinduliuojančiu šviesą. Jūsų kūnai priims dieviškojo Aš tobulo formą. Priklausomai nuo jūsų judėjimo laiko, jūs vis daugiau ir daugiau įgysite tobulo grožio, jūsų fizinės formos dieviškumo. Tai yra tai, ko pasiekėme mes Telose. Ir tai mano pagrindinis pranešimas jums šiandiena. Kadangi mes visi genetiniame lygyje identiški, vadinasi tai, ką pasiekėme mes, galite pasiekti ir jūs. Ar dabar jūs pasiruošę meditacijai?

Kelionė į Prisikėlimo Liepsnos Šventyklą penktame išmatavime. Adama, Sananda, Nada

Tai didžiulė, kaip ir visos penkto išmatavimo, šventykla. Viena iš tos šventyklos funkcijų, padėti žmonijai priimti tikras prisikėlimo energijas, kurios veikia daugelyje lygių ir išmatavimų. Jūsų dabartiniai ir būsimai evoliucijai, daugiau nebegalite būti patenkinti dirbtinu ir laikinu įvairių problemų išsigydimu, kokios jos bebūtų, fizinės, mentalinės, emocinės, dvasinės.

Kreipkitės į savo Aukščiausiajį Aš, sufokusuokite savo dėmesį į širdį, padarykite keletą gilių įkvėpimų ir iškvėpimų. Paprašykite savo šviesos kūno nusileisti ir paimti jus į Prisikėlimo Liepsnos Šventyklą; puikiai žino kaip reikia padaryti. Suformuluokite savo ketinimą, iš visos širdies išreiškiant šitą norą.(pauzė)

Ši eterinė Šventykla labai didelė, spindinti kaip saulė, spinduliuojanti auksinę saulės šviesą į didžiulę teritoriją aplink. Įsivaizduokite kristalinę saulės substanciją, daugiau su oranžiniu atspalviu, nei auksiniu, sudarančią sienas ir grindis. Skirtingose vietose galima matyti visas likusias spalvas ir Šventas Liepsnas. Kadangi jūsų aukščiausiasis Aš atvedė jus čia jūsų šviesos kūne, jūs dabar suvokiate pilnai save toje vietoje. Įeinate į didžiulę salę, vadinama, Prisikėlimo Sale. Čia daug nišų, koridorių ir atskirų kambarių. Daugelis būtybių iš skirtingų dimensijų ateina į šią Šventyklą. Dabar mes prieiname prie būtybių grupės,  kurios tarnauja Šventykloje. Jos sveikina jus ir kviečia užeiti. Jos lydės jus čia

Trečio išmatavimo žmonėms egzistuoja speciali patalpa, pritaikyta jūsų vibracijoms ir dabar mes judame ten. Ši šventykla labai populiari, ji aptarnauja su dideliu dėmesiu ir rūpesčiu, kadangi daug sielų iš visos galaktikos lankosi čia kas dieną perėjimui į aukštesnes dimensijas ir papildomų energijų gavimui. Įkvėpkite tas nepaprastas auksinės Liepsnos energijas, leiskite joms pripildyti visą jūsų būtybę, ta nuostabia energija. (pauzė)

Ta liepsna padės jums išplečiant jūsų sąmonę, gyvenimo ir evoliucijos supratime. Kvėpuokite, sugerkite Prisikėlimo energijas, budinkite sąmonę. Pripildykite ta energija kiekvieną savo kūnų elektroną, atomą, kiekvieną ląstelę. Jei jūs pastoviai kreipsitės į Prisikėlimo Liepsną, ji pripildys jus vis daugiau ir daugiau, iki begalybės. Būtybės, iš aukštesnių dimensijų, naudoją tą Liepsną savo sąmonės išplėtimui ir pakilimui į vis aukštesnius lygius, dar daugiau dieviškumo suvokimui. Jūsų galimybės neribotos.

Kol kas likite su manimi Prisikėlimo Salėje, ją palaiko Milijonai Prisikėlimo Angelų, tarnauja žmonijai, ypatingai tiems, kas jų ir Prisikėlimo Liepsnos prašo pagalbos. Jūs galite kreiptis ne tik į Liepsną, bet ir į visus angelus, kurie su džiaugsmu dirbs su jumis, vienas su vienu, palaikant jus dvasiniame kelyje su meile. Kol stovite toje salėje, pažiūrėkite aplinkui į nesuskaičiuojamą kiekį auksinių  Prisikėlimo Liepsnos ugnių, degančių tam, kad padėti žmonijai ir Žemei jų evoliucijoje. Tas degimas, kaip dalis tos, "Meilės Liepsnos, nemirtingos ugnies” iš Kūrėjo Širdies, padeda visai planetos gyvybei, ne tik trečioje dimensijoje, bet ir visoms kitoms vidinės Žemės dimensijoms, galaktikai ir visai visatai.

Pereikite per salę ir įsižiūrėkite į visus stebuklus. Dabar įeikite į ypatingą ratą, skitą specialiai Žemės paviršiaus gyventojams. Ratas sudarytas iš įvairios formos ir dydžių Liepsnos liežuvių, kurie atrodo kaip nepaprastos gėlės. Tai ypatingi Prisikėlimo krėslai. Jūs galite čia atsisėsti ir ramiai kaupti į save nepaprastas energijas. Pasirinkite sau vietą ir patogiai atsisėskite, tarsi sėdėtumėte lotoso žiede. Tai ir yra lotoso liepsna. Liepsna apgaubia jus, jaučiate save nepaprastai komfortiškai, ji pripildo kiekvieną jūsų kūno dalelę, pakelia jūsų energiją. Kvėpuokite giliai, kaupkite Prisikėlimo energijas. Pajauskite, kaip ji pripildo visus jūsų būtybės aspektus. 

Dabar pagalvokite apie tai, ką jūs norėtumėte ištaisyti, išvalyti ir kokios jūsų gyvenimo pusės pirmiausia reikalauja atstatymo. Pagalvokite, kokią didžią dovaną jūs dabar gaunate,  jus palaiko ir myli angelai, kurie dabar šalia jūsų ir pasiruošę jums padėti. Kvėpuokite, pripildant save Liepsnos energija. Jūs turite išsinešti iš čia, kaip įmanoma daugiau energijos ir perduoti ją jūsų fiziniam kūnui. Kuo daugiau jūs galėsite jos priimti, tuo daugiau jūs pakelsite savo kūno vibracijas.

Pajauskite kokį antspaudą paliko Prisikėlimo Liepsna jūsų kūne ir kaip ji jus pakeitė. Atverkite savo jausmų kūną ir pajuskite visus gyvenimo aspektus. Pajauskite džiaugsmą, kuris apsigyveno jūsų širdyje. Pajuskite ant kiek švaresni ir šviesesni jūs tapote, kol sėdėjote savo kėdėje. Tarsi angelai siūbuoja jus ant rankų, kaip vaikus. Sąmoningai sukurkite norą pakelti jūsų vibracijas šioje nuostabioje Liepsnoje, kad jos galėtų pakelti jus ir pašalinti visus sunkumus, kuriuos jūs bandote subalansuoti ir išgydyti.

Galite kreiptis pagalbos į Jėzų/Sananda ir į jo liepsną dvynę Nada/Magdalinietę, kadangi jie yra Prisikėlimo Liepsnos Saugotojai. Jeigu Sananda, kaip Jėzus galėjo prikelti savo kūną, panaudojant tas pačias energijas, jis geriausiai gali padėti ir jums. Kaip ir jis, jūs turite sukurti savo nuosavą impulsą.

Kai jūs pajausite, kad pasiruošę sugrįžti, pakilkite nuo savo krėslo, mes jūsų laukiame prie įėjimo į Prisikėlimo Salę. Kai pasieksite tobulumo jausmą, grįžkite į savo kūną Žemėje. Išsaugokite energijas, kurias gavote Šventykloje ir atsiminkite, kad jumis čia visada džiaugiasi, jūs visada galite grįžti ir aplankyti Šventyklą bet kuriuo metu ir vėl gauti visas dovanas.

Prisikėlimo Liepsna suteikia nemirtingumo eliksyrą.

 Jūs žinote, kad niekas, ką jūs bedarytumėte, nelieka nepastebėta mūsų realybėje. Jūs savo darbu ir nuoširdumu sukuriate nuostabius Meilės perlus. Būkite tikri, kad kada nors jūs gausite tuos turtus. Kai jūs kuriate su Meile, gaunate gar didesnes Meilės dovanas.

Mes Telose, neapsakomai laimingi, kad pagaliau galime bendrauti su jumis, esančiais paviršiuje. Mes laukėme tos galimybės ilgus metus. Pagaliau mes galime statyti tiltą nuo mūsų širdžių iki jūsų, brangūs mūsų broliai ir seserys. Tas tiltas, kol kas, žymiai tvirtesnis iš mūsų pusės. Mes tikimės, kad jis bus stiprinamas ir iš jūsų pusės, priklausomai nuo to, kaip vis daugiau žmonių iš paviršiaus prisijungs prie mūsų. Kai pakankamai žmonių bus pasiruošę priimti mūsų mokymus, musų egzistavimas taps matomu, aiškiu ir atviru.

Peržiūrų: 8762 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 5.0/3
Viso komentarų: 2001 2 3 ... 15 16 »
0  
1 laume   (12.10.2012 08:14) [medžiaga]
Mano supratimu ketvirtoje pastraipoje yra įsivėlusi žodžio klaida <<Prisikėlimo Liepsna savo gydomosiomis savybėmis -- NĖRA ----unikali>>> turėtų būti ...YRA
.
DOREMI, prisimink vaikišką dainelę: REIKIA TIK LABAI NORĖTI,
PASISTENGTI IR TIKĖTI...[ iš Keistuolių spektaklio ,,Smaragdo miesto
burtininkas,,

-1  
2 Braske   (12.10.2012 10:49) [medžiaga]
anksciau cia budavo tokiu geru straipsniu. tokiu idomiu. o dabar liko vien tik cenelingai - kazkieno pasamones diareja. isvis atejo man suvokimas apie tai, kas cia darosi (religinis fanatizmas cia is tiesu), nebesinori nei kalbetis su kazkuo, nei ka.
ka gi, palauksiu. gal tai nebus ilgalaike tendencija, gal suklydau, duokdie.

0  
19 xMx   (13.10.2012 11:37) [medžiaga]
-4 ant komentaro biggrin
Žmonės išreiškit savo mintis žodžiais o ne - biggrin Kai maži vaikai biggrin

0  
21 Braske   (13.10.2012 14:40) [medžiaga]
zodziais negali isreikst, nes parasyta tiesa. gali tik pasakyt, kad nepatinka ir kad as kokia ten tamsos darbuotoja iar pan.
nors man jau pfg tos fanatizmo apraiskos. pergavojau pattirtis su kurias turejau su visom religinem sistemom ir visur mane kaltino blogiu, nes dristu nepritarti vietos sistemai. sitai sistemai as taipogi nepritariu del religingumui budingo sveiko proto atmetimo + manymo, kad tik tai ir butent tai yra tikrasis kelias. kadangi visur tas pats, tai gali nors ir 128 minusus uzdet. tik dar vienas irodymas, kad nei nuo krikscionybes, nei nuo islamo, nei nuo bet kurios sektos si sistema nesiskiria. garbe cenelingams (tikrai dievai ten kalba), garbe psichikosl ligoms, samokslo teorijoms ir pirmyn i kova su tamsos jegom. kame skirtumas nuo bet kurios kitos religijos?

-3  
23 xMx   (13.10.2012 21:36) [medžiaga]
Nusiramink. Geriau irgi pamalkim šūdo: smile Atsiduok dievo Valiai, prisijunk prie Pleardiečių klano ir tu būsi išgelbėta! Aš tavim tikiu! biggrin

0  
25 Braske   (13.10.2012 22:27) [medžiaga]
o ka biggrin DIevo valiai atsiduot yr labai paranku kaip pastebeta biggrin

0  
27 xMx   (14.10.2012 00:23) [medžiaga]
Nežinau dėl tos dievo valios... Bet aš niekam neatsiruošiu atsiduot ir pan.

0  
28 Braske   (14.10.2012 11:00) [medžiaga]
siuo atveju tekmei atsidaviamas iseina smile DAO, zinai smile

0  
20 Milda   (13.10.2012 13:41) [medžiaga]
biggrin
Geras biggrin
Braskyte,rekordas biggrin

0  
24 monntos   (13.10.2012 22:20) [medžiaga]
Kaip cia pasakius biggrin Pati kalta,kad i tokius dalikus isitrauki iki tiek,kad poto reik nusivilt.Pilnas pasaulis ,teoriju,temu,tikejimu,nesuskaiciuojama galybe minciu ir visi nori but teisus biggrin Ar jeis visais reik tiket biggrin

0  
26 Braske   (13.10.2012 22:30) [medžiaga]
veliuosi, nes man idomu. as tyrineju smile tiesa paieskoma smile

0  
40 monntos   (14.10.2012 21:56) [medžiaga]
ieskai labiau tiesos ar melo_? biggrin

0  
47 Braske   (15.10.2012 08:21) [medžiaga]
noriu zinoti kaip isties yra viskas. ir jei tiesu daug, tia kaip jos tarpusavy susijusios.

+1  
3 Gėlė   (12.10.2012 14:19) [medžiaga]
Vidurys straipsnio labai geras, kaip ir viską - tenka mažumėlę padirbėti, atsisijojant sau asmeniškai pelus nuo grūdų, Doremi irgi tą padarys ;)

0  
4 Doremi   (12.10.2012 15:26) [medžiaga]
surprised dėkoju, virgeli, iš širdies dėkoju, sveikatos tau linkiu, straipsnį dar tik skaitysiu, ir labai gilinsiuos, dėkui tauuž palaikymą
braške, bijau kad virgis orentuojasi į tai ko daugeliui reikia, šiuo kartu tai dvasinio, moralinio palaikymo ir buvimo kartu mintimis, todėl nepyk, čia aš kalta dėl tokio pobūdžio straipsnių
gėle, doremi yra sujaudinta ir dėkinga jums visiems už tai kad padedat kapanotis iš sunkaus periodo, kuris baigėsi wacko
anot onkologės, kokia gi aš ragana ir kaip gi padėčiau ligotiems žmonėm, jei su savo sveikata nesusitvarkyčiau,
ir kaip aš buvau pamiršusi, kad neturiu teisių sirgti wacko vat pamišimas tai ir man nesvetimas tongue tegu ir laikinas,
iš tiesų sakau jums, depresija jau tapo epidemija
drįstu pareikšti, kad laiminga esu dar ir dėl to kad rašausi su jumis smile

+2  
5 Gėlė   (12.10.2012 15:44) [medžiaga]
Sielos muzika.
- Aš toks blogas, toks blogas... – skundėsi mokinys Mokytojui.
- Tu nesi blogas, bet tau reikia pasikeisti.
- Kaip? Jei aš ne blogas, kaip jūs sakote, tai kam gi man keistis? Ar aš turiu tapti blogu?
- Ne, – nusišypsojo Mokytojas, – kam gi būti blogu. Geriau aš tau parodysiu.
Tada davė mokiniui dūdelę ir paprašė ja pagroti. Mokinys dūdele groti nemokėjo, tad pūsdamas ją ir uždengdamas tai vieną tai kitą kiaurymę leido nemalonius garsus.
- Na matai, kokia tavo muzika, – pasakė mokytojas. – O jei pasimokytum keletą metų, tai tavo grojimas taptų visai kitoks. O kas pasikeistų? Juk grotumei vis tiek tas pats tu, ir dūdelė ta pati, ir rankos tos pačios, ir oras, bet… Nors ir visa būtų lyg ir tas pat, bet pati muzika būtų kitokia, ji ramintų, gydytų ir įkvėptų sielą…
Taip ir gyvenime - Tavyje yra viskas, ko reikia. Kai išmoksi įsiklausyti į pačias sielos gelmes, išsiugdysi gebėjimą girdėti savo sielos balsą, bei harmoningai valdyti mintis, jausmus ir valią, tada šie instrumentai tavo rankose jau neatrodys blogi ir nepaklusnūs. Visa, kas sklis iš tavęs, bus gražu ir tobula. Tada tu suprasi, kad ydos – tai paslėptos dorybės, kuriomis tu tiesiog dar neišmokai naudotis 

0  
6 Braske   (12.10.2012 16:36) [medžiaga]
oi Doremi, as gi pripratusi but mazuma biggrin

siunciau siunciau Tau ta pacia minti, kur sakai onkologe pasake... balsu istare vadinas ore sklandancia minti smile

0  
7 Doremi   (12.10.2012 16:44) [medžiaga]
Turėkite omenyje, kad per Velykas, iki jų ir po jų, Prisikėlimo Liepsna yra labiausiai aktyvi"
žinojau tai, didįjį penktadienį angelas sargas ar kas ten su manim bendrauja prisakė pagaminti vaistus, aš juos padariau kaimynei, neišgydomai egzemai, ir dingo egzema per vieną parą wacko ir kaimynė išvadino mane ragana ir dabar bijo manes wacko o aš išvadinau ją gluše ir nusispjaut man angry
"vizualizuoti Prisikėlimo Liepsną, kaip spindinčios, oranžiniai-geltonos spalvos šviesos energiją, kokią galima matyti vasarą, saulei leidžiantis"
ir buvo visas oras oranžinis prieš aštuonias dienas, ketvirtadienio vakarą, ir namuose tvyrojo ši spalva ir vyras stebėjosi smile iš tiesų taip yra
nu va, skaičiau atidžiai, įsijausdama, kaip patekti į tą eterinę šventyklą, skaičiau, skaičiau ir........atėjo moteriškė nuliūdusi,
sako vaistus netyčia išpylė, sudaužė stiklainiuką,
o jai sunykę raumenys rankų, nieko nesugraibo tom rankelėm, kolei gydėsi tais vaistais, gal mėnesį ir pajuto kaip atsiranda raumens jėga, atsistato rankų raumenys, tai ta proga nešiojosi stiklainiuką kol sudužo
gerai kad dar turėjau, o kur dabar paimsi rudenį tą žaliavą iš kurios gaminu wacko
dėkui, virgeliui už rūpestį manimi,
tema labai artima manm, katalikei

0  
13 virgis   (12.10.2012 17:25) [medžiaga]
"...ir buvo visas oras oranžinis prieš aštuonias dienas, ketvirtadienio vakarą, ir namuose tvyrojo ši spalva ir vyras stebėjosi iš tiesų taip yra..."
Tas spindulys ir veikia stipriausiai būtent ketvirtadieniais. Tai ketvirtadienio Liepsna smile

0  
16 Doremi   (12.10.2012 18:22) [medžiaga]
surprised surprised surprised surprised surprised surprised surprised surprised surprised atkrito žandikaulis
..............
tai gal nori pasakyt, kad dvi konsultacijos neklydo, sakydami onko susirgimas, o po to oranžinio ketvirtadienio praėjo savaitė ir onkologei liko tik augliai wacko wacko wacko nepikti wacko

0  
8 Doremi   (12.10.2012 16:51) [medžiaga]
biggrin tai ko gi tu man ,braške pati nepasakei wacko
tai irgi buvo pamoka, savotiška tokia, kad vertinčiau dabartinę savo formą, o tai vis sakydavau kad man dzin, galiu kad ir tuij, pasirodo -nelabai dzin, nelabai tuoj, baimė suėmė tikrai tuoj, kaip ir visus žmones, wacko

0  
9 Braske   (12.10.2012 17:03) [medžiaga]
matyt todel, kad nesijauciu turinti kompetencijos Jums aiskinti gyvenimo biggrin :D biggrin

0  
10 Doremi   (12.10.2012 17:14) [medžiaga]
oi, da viena tongue

1-10 11-20 21-30 ... 141-150 151-157
Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Spalis 2012  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0