Antradienis, 06.12.2022, 12:36
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2015 » Birželis » 3 » Allat Ra fizika 3
18:25
Allat Ra fizika 3

Reali (stacionari) Po dalelė

- fundamentali “nedaloma dalelė” (tiksliau - nemateriali lauko struktūra) esanti ezoosminės gardelės skyriaus kūbo erdvės centre. Reali Po dalelė tai mažoje erdvėje  esantis– ezosminio skyriaus centre, aukštos koncentracijos darinys. Ji pavadinta taip - “realia” ir “stacionaria”,dėl savo unikalios padėties, funkcijų ir charakteristikų dėka, (skirtingų nuo fantominių Po dalelių, iš kurių sudarytos Visatos elementarios dalelės.) Po dalelė – tai vienintelė fundamentali ir pagrindinė materialaus pasaulio “dalelė”, kuri pastoviai yra stacionarioje (nejudamoje) būsenoje savo ezoosminiame skyriuje. Kiekviename ezoosminiame skyriuje yra viena Po reali dalelė. Nėra materialiame pasaulyje nė vieno ezoosminio skyriaus, kuriame nebūtų tos dalelės. Savo skyriaus ribose, kiekviena reali Po dalelė, vykdo “vadovaujantį” vaidmenį fantominių Po dalelių, praeinančių per duotą skyrių, “koregavime”,  judesio ir dalinio vidinio potencialo perskirstyme. Ji nuskaito informacija iš jos, ir kaip taisyklė išima 10% vidinio potencialo iš tos praeinančios fantominės Po dalelės. Be to, reali Po dalelė gauna visą informaciją apie pačią elementarią dalelę, kurios sudėtyje yra fantominė Po dalelė ir jos judėjimą, nuskaitant ją nuo pirmos (pagrindinės) praeinančios per tą skyrių.

Duotoji Po dalelė pavadinta “Realia” todėl, kad būtent ši stacionari “dalelė” (nematerialios lauko struktūros reikšmėje), stabiliai egzistuoja materialiame pasaulyje, palyginus ją, su visais kitais jo laikinais objektais ir reiškiniais, sudarytais iš fantominių Po dalelių. Ta dalelė yra energijos (Allat jėgos, kurios dėka egzistuoja visas materialaus pasaulis) “informacinis perskirstytojas”. Svarbu pažymėti,  kad niekada, nei prie kokių sąlygų ir aplinkybių, reali Po dalelė negali susidurti su fantomine Po dalele. Net jei ezoosminiame skyriuje ir įvyksta susidūrimas dviejų fantominių Po dalelių, tai reali Po dalelė tik sugeria išmetamą to susidūrimo metu energiją ir informaciją, perskirsto ją ir pati lieka nepajudinama, tai yra, nepajudinama ezoosminio skyriaus centre.

Niekas šiame pasaulyje, jokia griaunanti jėga, negali pajudinti ir išardyti stacionarių Po dalelių išsidėstymą, ezoosminėje gardelėje.

Paprastas pavyzdys, griaunanti termobranduolinio sprogimo jėga, kurios pagrindas branduolinės sintezės reakcijos energijos išnaudojimas, kai išsiskiria didžiulis energijos kiekis. Bet jei matomame pasaulyje tos sintezės metu galima stebėti didžiulės galios sprogimą, tai giluminiame kvantinės fizikos mikro pasaulyje, pirminių procesų, vykstančių ezoosminės gardelės lygyje, o konkrečiai ezoosminiame skyriuje, bus stebimas tik dviejų fantominių Po dalelių susidūrimas ir žymiai aktyvesnis jų vidinių potencialų perskirstymas realia Po dalele, tolimesnis energijos bei informacijos perskirstimas per visas ezoosminės gardelės realias Po daleles.

Tokį procesą asociatyviai galima palyginti su tuo, kaip stebėtojas mato kompiuterio ekrane gana realistinį sprogimą. Tačiau displėjaus matricos pikselių lygyje, tuo pat metu vyks tik planingas, užprogramuotas informacijos perdavimas, apie paveiksliuką ir energijos perskirstymą, ko dėka ekrane matysis sprogimas. Toks asociatyvus pavyzdys vaizdžiai demonstruoja skirtumą matomuose ir nematomuose procesuose, kurie sudaro vieno ir to pačio reiškinio esmę.

Tai, kas mikro pasaulio lygyje, tarp realių ir fantominių Po dalelių vyksta kaip energijos ir informacijos perdavimas, makro pasaulio objektų lygyje, kurie sudaryti iš fantominių Po dalelių – vyksta kaip matomi taip ir nematomi fiziniai pokyčiai. Žinant stacionarių ir fantominių Po dalelių funkcijas, jų darbą, galima suprasti, iš kur atsiranda energija, kur ji dingsta ir kaip perskirstoma materialiame pasaulyje.

Realios Po dalelės atžvilgiu egzistuoja atitinkami išmatavimų dėsniai:

- Reali Po dalelė stabili, ji niekada ir niekur nedingsta, kol egzistuoja materialus pasaulis

- Realių Po dalelių kiekis Visatoje visada yra pastovus, kadangi realios Po dalelės yra neatskiriama ezoosminės gardelės dalimi.

- Rali Po dalelė negali būti išskaidyta ar sunaikinta nė kokios jėgos, einančios nuo materialaus pasaulio sistemos.

Paprastas pavyzdys su biliardo rutuliu. Ką stebi žmogus žaidžiant biliardą? Jo dėmesys sukoncentruotas į rutulį, jo judėjimą, sustojimą. Bet iš kur atsiranda energija, kuri priverčia rutulį judėti ir dalyvauti tolimesniuose veiksmuose ir kur po to ji dingsta, priverčiant rutulį sustoti? Viskas ką gali logiškai “atsekti” žaidėjas, tai tik sekančios stadijos: minties atsiradimas, impulso perdavimas rankai, energijos perdavimas lazdai, energijos perdavimas nuo lazdos rutuliui, rutulio judėjimas, sustojimas ir gauto impulso užgesimas dėl trinties. O jei žaidėjas dar domisi ir klasikine fizika, tai jis dar žinos mechaninės energijos tvermės dėsnį, impulso išsaugojimo dėsnį, molekulinę tarpusavio sąveiką, gravitacinių jėgų poveikį ir tt. Tačiau kas iš tikro vyksta kvantinės fizikos atžvilgiu? Kas nematomame pasaulyje padeda atsirasti pačiai minčiai ir kaip po rutulio sustojimo vyksta energijos ir informacijos perskirstymas kvantinėje fizikoje? Į tokius klausimus ir atsako Allat Ra fizika, nagrinėjanti fantominių ir realių Po dalelių tarpusdavio poveikį.

Viename iš senovės Kinijos traktatų rašoma – substancija “užsipildymas” ir universiumo tvarka laiko ir erdvės suvokimu, pabrėžiama žodžių “Čižou –che” deriniu, (laikas ir erdvinis susiderinimas). Įdomu ir tai kad hieroglifas “che” (susijungimas) numato būtent šešis susijungimus (“Liu-che”) (keturios pasaulio pusės, plius apačia, bei viršus). Čia supratimas “Čižou –che” suvokiamas kaip “tinklas”, gaudantis Dangų ir Žemę, kurie savo ruoštu yra tinklas “daiktų daugybei” (Literatūra: Лисевич И.С. Литературная мысль Китая на рубеже древности и средних веков. – М.: Наука, 1979; Кобзев А.И. Учение Ван Янмина и классическая китайская философия. – М.: На­ука ГРВЛ, 1983; Еремеев В.Е. О древнекитайской пространственно-временной модели мира // 20-я НК ОГК. Ч. 1. –М., 1989; Китайская философия. Энциклопедический словарь. Глав. ред. Титаренко М.Л. – М., 2009.)

Fantominė Po dalelė – tai sankaupa, sudaryta iš septonų, aplink kurią yra nedidelis išretėjimas, nuosavas septoninis laukas. Fantominė Po dalelė turi vidinį potencialą (yra jo nešėja), kuris atsinaujina ezoosmoso procese. Pagal esantį joje vidinį potencialą, fantominė Po dalelė turi savo išmatavimus. Pačia mažiausia fantomine Po dalele yra unikali jėgos fantominė dalelė Po – Allat. Fantominė Po dalelė – tai sutvarkyta struktūra, esanti pastoviame sukūriniame spiraliniame judesyje. Ji gali egzistuoti tik susieta su kitomis fantominėmis Po dalelėmis, kurios savo konglomerate ir sudaro pirminius materijos pasireiškimus. Savo unikalių funkcijų dėka, materialiam pasauliui yra savotišku fantomu (vaiduokliu). Įskaitant tai, kad iš fantominių Po dalelių sudaryta visa materija, tai jai suteikia būties iliuzinės konstrukcijos ir formos charakteristiką, priklausomai nuo ezoosmoso proceso (vidinio potencialo pripildymo).

Fantominės Po dalelės yra nematerialios sandaros. Tačiau grandinėje (nuosekliame susijungime) tarpusavyje, sustatytos pagal informacinę programą atitinkamame kiekyje ir tvarkoje, atitinkamu atstumu viena nuo kitos, sudaro bet kokios materijos sandaros pagrindą, dėka savo vidinio potencialo (energijos ir informacijos), užduoda jai įvairovę ir savybes. fantominė Po dalelė yra tai – iš ko sudarytos elementarios dalelės (fotonas, elektronas, neutrino ir tt.) o taip pat tarpusavio sąveikos dalelės pernešėjos. Tai pirminis materijos pasireiškimas šiame pasaulyje.

Kas iš savęs yra mikro pasaulio objekto vidinės būsenos energija? Tai fantominių Po dalelių vidinis potencialas (energijos ir informacijos). Tai reiškia, elementarios dalelės vidinio potencialo energija lygi ją sudarančių Po dalelių ir jų sudedamųjų, vidinių potencialų sumai.

Šiame mokslinio-techninio vystymosi etape, šiuolaikinis mokslas turi atitinkamas galimybes ištirti mikro objektus ir jų tarpusavio sąveiką subatomų lygyje. Bet tokios techninės galimybės ribotos (kadangi leidžia stebėti tik iš trimačio pasaulio pozicijos). Vaizdžiai sakant, šiandiena panašu į tai, kaip stebėtojas rūke bando ištirti matomos šviesos išretėjusią dėmę, esant kelių kilometrų atstumu nuo šviesos šaltinio. Ir spręsti apie jį pagal matomus jo akiai reiškinius, numatant apie jo vientisumą. Tačiau toks numanymas neatitiks tikrovės, kadangi artėjant prie duotojo šviečiančio objekto (mikro pasaulio, reikia įskaityti didelius atstumus tarp mikroobjektų), stebėtojas jau matys vietoje išsklaidytos dėmės, keletą šviečiančių objektų. O priartėjus dar arčiau, pamatys kad tai šviesa einanti nuo lempučių, pritvirtintų prie elektros stulpų, kurie nuosekliai išsidėstę kelių metrų atstumu vienas nuo kitos. Tai ir yra tas maksimumas, kurį gali matyti trimačio pasaulio stebėtojas,  tai yra, tik išsiblaškiusią šviesos dėmę.

Fantomine (graikiškai “phantasma” – vaiduoklis) arba “iliuzine”  Po dalele taip pavadinta dėl savo pagrindinės savybės – sugebėjimo akimirksniu dingti “į niekur” ir vėl pasireikšti ezoosminės gardelės erdvėje, jau pagal naują informacinę programą. Senovės traktatuose ją vaizdžiai prilygindavo garams, laikinai atsirandantiems ir vėl išnykstantiems. Todėl nuo seno ir egzistuoja paminėjimas apie tai, kad visas žmogaus,  bet kokios materijos, visos Visatos gyvenimas – iliuzija. “Gyvenimas nebūna laikinas, laikinas būna tik egzistavimas” Rigdenas Džappo.

Fantominė Po dalelė, esanti ryšyje su kitomis fantominėmis Po dalelėmis, pastoviai juda jų bendra spiralės formos trajektorija, nuo savo atsiradimo iki savo dingimo momento ezoosminėje membranoje. Fantominė Po dalelė turi svarbią savybę – sugebėjimą prasiskverbti pro ezosminę membraną ir dalyvauti ezoosmoso procese. Tokios jos savybės dėka, visa materija turi savo judėjimo diskretinį (nuo lotyniško žodžio “discretus” – atskirtas, padalintas) charakterį.

Fantominė Po dalelė egzistuoja tik sąryšyje su kitomis fantominėmis Po dalelėmis, bendrai sudarant materiją įvairiuose jos organizacijos lygiuose. Fantominė Po dalelė neegzistuoja atskirai. Jei iš elementarios dalelės sandaros išimama bent viena fantominė Po dalelė, tai įvyksta arba jos pilnas iširimas, arba duotosios elementarios dalelės persiformavimas.

Pavyzdžiui, jeigu iš fotono, sudaryto iš trijų fantominių Po dalelių, išimti vieną fantominę Po dalelę, tai įvyks sekantis procesas: duotoji fantominė Po dalelė akimirksniu dings ezoosminėje membranoje, o paskui ją, iš ezoosminės membranos dings ir tos dvi likusios fantominės Po dalelės, to pasekoje, duotasis fotonas nustos egzistavęs.

Egzistuoja atitinkami dėsningumai, fantominių Po dalelių atžvilgiu:

- Fantominė Po dalelė turi vidinį potencialą (yra jo nešėja), kuris atsinaujina ezoosmoso procese.

- Pagal savo vidinį potencialą, fantominė dalelė turi savo išmatavimus. Pačia mažiausia fantomine Po dalele - yra unikali jėgos fantominė Po dalelė – Allat.

- Suyrant mikro objektui (ar jam persiformuojant), fantominė Po dalelė, įeinanti į jo sudėtį, gali negrįžtamai dingti iš ezoosminės membranos. O susidarant tam mikro objektui – atsirasti iš ezoosminės membranos, ezoosminio proceso metu.

- Fantominė Po dalelė nestabili, ji sugeba dingti iš materialaus pasaulio ir vėl pasireikšti jame su atsinaujinusiu vidiniu potencialu (energija ir informacine programa).

- Fantominė Po dalelė egzistuoja tik ryšyje su kitomis fantominėmis Po dalelėmis.

- Visos elementarios dalelės sudarytos iš atitinkamo fantominių Po dalelių kiekio.

- Fantominių dalelių kiekis Visatoje nėra pastovus, bet jų žymiai mažiau, nei realių (stacionarių) Po dalelių.

Šventose įvairių pasaulio tautų religinių mokymų sakmėse, mituose, pasakojimuose išliko daugkartiniai užsiminimai apie šio pasaulio iliuziškumą. Keletas pavyzdžių iš jų.

Pas šiaurės Amerikos indėnus - dūmai buvo gyvenimo akimirksnio simboliu, ryšio su dievais įrankis. Dūmų stulpas, kylantis iš vigvamos, ar jurtos skylės stoge, simbolizavo pasaulinę ašį, išsigelbėjimo taką iš laiko ir erdvės, į amžinybę ir beribiškumą.

“...jūs tie, kurie nežino kas įvyks rytoj: kadangi kas tai yra gyvenimas jūsų? Garai, atsirandantys trumpam laikui, o po to dingstantis. Vietoje to, kad jums sakyti: jei Dievas duos ir gyvi būsime, tai padarysim tai ir tai. Tai tik savimeilė ir nuodėmė. Taigi, kas moka daryti gėrį ir nedaro, tam duota nuodėmė”

Literatūra: Библия. Новый Завет. Послание Иакова. Глава 4. Стих 13-17.

“žinok, kad pas laikiną ir pereinamą – nėra tikros būties, o pas amžiną ir nepraeinamą – nėra nebūties. Visa tai atskiria tie, kas prasiskverbė iki esmės ir mato Tiesą”.

Literatūra: Bhagavat-Gita 2 skyrius 16 stulpelis.

O islamiškose tradicijose visas supantis žmogų iki jo mirties materialus pasaulis, pažymimas žodžiu “Dunja”. Nuo mirties momento tas pasaulis žmogui eina į pabaigą ir jis įžengia į kitą pasaulį (achira). Dunja baigtinis pasaulis, o achira – amžinas. Todėl kiekvienas žmogus gyvenantis šiame pasaulyje, turi susimąstyti apie tai ir užsitarnauti Allacho malonės, kaip šiame taip ir sekančiame pasaulyje. Korane Allachas sako apie menamas šio pasaulio puikybes, kurių troškimas yra neteisingųjų tikslas.

Literatūra: Islamiškas enciklopedinis žodynas A. Ali-zade – Ansaras 2007m.

Pagal osetinus (Kaukozo gyventojus) – egzistuoja tikras ir nekintantis pasaulis - æцæг дуне, (verčiant iš osetų kalbos – “tikrasis pasaulis”) kur išeina mirusiojo siela ir yra žemiškas pasaulis - мæнг дуне, (verčiant – “iliuzinis pasaulis”) menamas, vaiduoklinis ir netikras pasaulis. Ateitis buvo suvokiama kaip perėjimas į tikros būties pasaulį. Žemiškas egzistavimas turėjo mažesnę vertę, nei gyvenimas anapus tos būties. Žemiška buvo suvokiama kaip vaiduokliška akimirka, ką galima įvertinti tik iš amžinybės pozicijos. Osetinų religinėje kultūroje ir šiandiena išsisaugojo tokie supratimai kaip skirtumas tarp vaiduokliško gyvenimo ir tikro nekintamo pasaulio.

Eurazijos erdvėje, ankstyvųjų civilizacijų epochoje, sielos nemirtingumo idėja žmogaus, jo dvasios persikėlimo į kitą pasaulį, buvo įstatoma į kosmokologinę pasaulėdarą ir vaidino svarbų vaidmenį jo organizacijoje.

Literatūra: Цораев З.У. Идея бессмертия души в осетинской религиозной культуре. //III Всероссийские Миллеровские чтения (Материалы научной конференции 4-5 октября 2012 г.): Сборник статей; Сев.- Осет. ин-т гум. и соц. исслед. им. В.И.Абаева. Владикавказ: ИПО СОИГСИ, 2012. – 420 с.

Na o budistų mokymuose yra nemažai tokių įdomių koncepcijų, kurios deja šiandiena jau yra žymiai senesnių žinių, kurios buvo žinomos įvairiose tautose, religiniu ideologiniu perdirbimu. Pavyzdžiui, apie pasaulio nepastovumą ir keitimąsi yra būdinga visoms Upanišadoms (senovės Indijos religiniai-filosofiniai traktatai) ir ankstyvam budizmui. Kadangi pagal juos, viskas pasaulyje yra nepastovu, tai prisirišimas prie viso to veda prie kančių. O tikru gyvenimo užbaigimu yra išėjimas į nirvaną – vienintelę tikrą realybę, kuri nukenčia nuo pasikeitimų, užgesimų ir mirties. Supratimas to, kad viskas žemiškame gyvenime nepastovu, veikiama pasikeitimais, išyra ir dingsta ir yra pirmoji prašvitimo stadija.

Pagal jų mokymus, aukščiausia realybė yra sudaryta iš taškinių momentų – drachmų. Drachmos (“turinčios požymius”) – tai daugkartiniai, dinaminiai, atominiai nešėjai-substratai elementų, į kuriuos ir susiskaido visas egzistavimo srautas. Kiekviena drachma neša savyje tik vieną atitinkantį požymį.

Rytų filosofijoje Drachmos – tai įsižiebiančios-gestančios akimirksniu dalelės ir veikiančios pagal nuosavos prigimties dėsnius. Kiekviena drachmos akimirka sužiba ir dingsta, sudarant naują “ornamentą” (ženklą), naują kombinaciją, apsprendžią tarpusavio priklausomybės dėsniais, priežasties-tarpusavio priklausomybės dėsnis. Drachmos yra pastoviame judesyje, susidarymo ir yrimo sraute. Kiekvienas elementas egzistuoja vieną momentą (kšana), jis laike-erdvėje tampa tarsi tašku. Materialus pasaulis – tai nesibaigiantis drachmų srautas, kurios pagal savo prigimtį paprastos ir nedalomos.

Žmogaus pasaulio suvokimas, kaip kino filmo kadrų suvokimas, kurie taip greitai keičia vienas kitą, kad pas žmogų susidaro iliuzija, apie tokios realybės stabilumą ir ilgaamžiškumą. Pasikeitimai vyksta ant tiek greitai, kad pats perėjimo prie naujo turinio procesas – lieka nepastebėtas. Tačiau iš tikro, nei materijos, nei substancijos neegzistuoja, yra tik nuoseklumų – drachmų (atskirų elementų) srautas. Be to, duotasis srautas nėra chaotiškas, niekuo neapsprendžiamas procesas: kiekvienas elementas atsiranda priklausomai nuo kilmės dėsnio. Pabrėžia, kad tai, kas individo suvokiama kaip “Aš” – tik iliuzija, sufleruojama žmogui “sandhų” (drachmų junginių, pagal vieną psichofizinės veiklos principą). Kaip pasekmė, tai savo ruoštu neša kančias, nelaimes, kurias išbando tokie “Aš”.

Literatūra: Жуковская Н.Л., Корнев В.И. Буддизм как культурно-исторический феномен. Сло­варь. -М.: Республика, 1996; Канаева Н. А. Кшаникавада // Буддизм как культурно-исторический феномен. Словарь. -М.: Республика, 1996; Лысенко В. Г., Терентьев А. А., Шохин В. К. Ранняя буддийская философия. Философия джайнизма. -М.:Восточная литература, 1994; Философия. Энциклопедический словарь// глав. ред. А.А. Ивин. -М.: Гардарики, 2004.; Философская Энциклопе­дия. В 5-х т. // глав. ред. Ф. В. Константинов. -М.: Советская энциклопедия, 1960-970.

Realių ir fantominių Po dalelių pagrindiniai skirtumai.

Kodėl fantominės ir realios Po dalelės pavadintos vienodai – “Po dalelėmis”? Pats pavadinimas “Po dalelė” (“dalelė – sudaryta iš Po”) paimta iš senovės, kaip mažiausio dydžio pasireiškimo, dėka Allat jėgos, per septoninį lauką, pažymėjimui. Fantominė ir reali Po dalelės – absoliučiai skirtingos pagal savo charakteristikas ir funkcijas, kurias apjungia tik viena bendra jų sudedamoji – septonas. Bendras jų pavadinimas –“Po”, tai ne tik nuoroda į mažiausią dydį materialiame pasaulyje, bet ir yra pagarbos pirmapradėms žinioms duoklė (gilioje senovėje, vienoje iš sakmių, buvo minima, kad visas pasaulis sudarytas iš Po grūdelių.)

Fantominės ir realios Po dalelės kardinaliai tarpusavyje skiriasi pagal funkcijas ir paskirtį. Realios (stacionarios) Po dalelės formuoja nematomo materijos pasaulio pagrindą, bendrą septoninį lauką, kuris daro pagrindinę įtaką į matomą pasaulį (tame tarpe ir į trimatį išmatavimą) ir vykdo bendrą materijos pasaulio valdymą. O fantominės Po dalelės formuoja matomo materijos pasaulio pagrindą ir dėka savo sukoncentruoto septonų samburio, yra vidinio potencialo pernešėjomis (tai yra, energijos ir informacijos).

Senovėje skirtumą tarp tokių dalelių asociatyviai aiškindavo žuvies (vaizdus sulyginimas su realia Po dalele) ir paukščio (vaizdus sulyginimas su fantomine Po dalele) sulyginimu. Žuvies stichija – vanduo. Žuvies nesimato, net materialiame ežere, bet ji ten egzistuoja. Ežeras apribotas krantais, todėl žuvis gyvena tik jo ribose (palyginimas su ezoosminiu skyriumi) Paukščio stichija – dangus. Skirtingai nuo žuvies, kuri nepalieka savo ežero niekados, paukštis gali skraidyti į skirtingus ežerus (vaizdus palyginimas su fantominės Po dalelės sugebėjimu pastoviai judėti per gardelės membranas).

Pagrindiniai skirtumai:

  • Realios Po dalelės formuoja nematomą materijos pasaulį; Fantominės – matomą materijos pasaulį.
  • Kiekviena reali dalelė yra atskirai, savo ezoosminio skyriaus rėmuose. Susijusi su kitomis tokiomis pat dalelėmis tik per septoninį lauką; Fantominės dalelės negali egzistuoti atskirai. Ji iš karto dingsta iš ezoosminės membranos. Egzistuoja tik ryšyje su kitomis fantominėmis Po dalelėmis, formuojant elementarias daleles, sudarytas iš trijų ir daugiau fantominių dalelių Po.
  • Realios Po dalelės nejudančios (stacionarios), pastoviai yra savo ezosminiame skyriuje; Fantominės – judančios, pastoviai persinešančios pagal spiralės formos trajektoriją.
  • Realios Po dalelės vykdo dalinį energijos ir informacijos išėmimą iš praeinančių per ezoosminį skyrių fantominių Po dalelių ir perskirsto gautą vidinį potencialą po realių Po dalelių sistemą – septoninį lauką; Fantominės – vykdo judėjimus per ezoosminius skyrius, prasiskverbia per ezoosmines membranas, dalyvauja ezoosmoso procese. Gali akimirksniu pasireikšti ir akimirksniu dingti skirtingose ezoosminės gardelės skyriuose.
  • Ralių Po dalelių kiekis pastovus ir nekintamas; Fantominių – varijuoja, tačiau jų žymiai mažiau, nei realių dalelių Po.

Kaip buvo minima, senovės laikais, nematomo pasaulio procesai žmonėms buvo aiškinami suprantamomis jiems asociacijomis, reiškiniais ir daiktais. Pasaulio susidarymas iš nematomų smulkiausių dalelių buvo aiškinama sėklos pavyzdžiu (kuriančios joje dvasios), kaip gyvybės užgimimo jame, o taip pat, mažiausių grūdų tų grūdinių kultūrų, kurios buvo žinomos tų tautų buityje. Azija: induistinė sėkla reiškia dievišką dvasią (Atmana), kuris yra būties centre, o sėkla-grūdas simbolizuoja gyvybės sėklą, (daug mažame). Afrika: pagal vieną iš versijų, vienos afrikietiškos dogonų genties, pasaulis kilo nuo žodžio “Amma” (pirminio garso), davusiam pradžią be galo mažam – kize uzi (kas gimininga Po grūdui). Amerika: pas indėnus maiso grūdas, su visomis sėklomis, atspindi visus dalykus visatoje ir tt. Literatūra: Мифы народов мира. Энциклопедия // гл. ред. Токарев С.А. – М.: Советская Энцикло­педия 1987. Том I; Трессидер Джек. Словарь символов. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001

Ezoosmosas – tai viskam duodantis pagrindus procesas, kurio dėka ir egzistuoja materialus pasaulis. EZOOSMOSAS – tai vidinis energetinis postūmis, nešantis savyje potencialą, tai yra, jėgą ir informacinę programą bet kokiam veiksmui materialiame pasaulyje, tame tarpe ir gyvybės užgimimui. Materialiame pasaulyje viskas egzistuoja dėka vidinio potencialo. Būtent jo kiekis ir savalaikis papildymo procesas kokį nors objektą, lauką, daleles ir tt., duotojo objekto, reiškinio ir tt., matomame pasaulyje, apsprendžia egzistavimo kiekį ir kokybę.

Suprantant ezoosmoso procesą, gali rasti atsakymus į daugelį fizikos klausimų, tame tarpe ir kvantinėje fizikoje. Pavyzdžiui, šiai dienai žinoma, kad pagrindine atomo charakteristika yra jo vidinė energija. Atomas iš savęs yra kvantinė sistema (tai yra, paklūsta kvantinės mechanikos dėsniams). Jo pilna vidinė energija kvantuojasi, tai yra priima diskretines (pertraukiamas) reikšmes, kurios atitinka stacionarias (pastovias, nesikeičiančias laike) atomo būsenas. Bet kodėl atomo energija gali keistis tik šuoliais, atomo kvantinio perėjimo iš vienos stacionarios būsenos į kitą keliu? Kodėl kvantinėje mechanikoje dalelės impulsas ir energija apribotoje erdvės srityje, gali priimti tik eilę diskretinių reikšmių? Kas guli tokių procesų pagrinde? Šiuolaikiniame moksle tvirtinama, kad atomo energijų kvantavimas yra elektrono banginių savybių pasekmė. Bet iš ko sudarytas pats elektronas ir kaip vyksta jo persiformavimas iš dalelės į bangą ir atvirkščiai? Ką pirmapradžiai apsprendžia cheminių elementų atomų kvantinė būsena? Į tokius ir daugelį kitų klausimų atsako Allat Ra fizika.

Žodis “Ezoosmosas” sudarytas iš dviejų žodžių: “ezo” ir “osmos”. Graikiškas žodis “Ezo”  susidaręs nuo priedėlio “eis”, tai turi keletą reikšmių. Šių dienų gyvenime “ezo” naudojamas  kaip – “viduje; iš vidaus; ribose”. Bet įdomu tai, kad dvasiniuose traktatuose duotasis žodis naudojamas kaip žodžių derinys – “vidinis žmogus”, tai yra, supratime – siela, vidinis Aš. Literatūra: A Greek-English Lexicon Of The New Testament, Being Grimm's Wilke's Clavis Novi Testamenti, Tr., Rev. And Enl. By Joseph Henry Thayer, New York American Book Co, 1889.68

Graikiškas žodis “Osmos” – reiškia “postūmis; impulsas; spaudimas”. Sukurtas iš senovės graikiškos šaknies šaknies “othein” – “stumti”. “Pirmojo išmatavimo pagrindinė funkcija – pirminis vidinis energetinis postūmis” – Allat Ra knyga.

Ezoosmoso procesas

Panagrinėkim mikro pasaulyje vykstantį svarbų procesą, o tiksliau, ezoosminės gardelės ezoosminėje membranoje vykstantį. Prisiminkime, kad kiekvieno ezoosminės gardelės skyriaus centre yra reali (stacionari) Po dalelė. O kiekviena skyriaus erdvinio kūbo pusė sudaryta iš unikalios nematerialios struktūros – ezoosminės membranos. Trimatėje erdvėje ji neturi storio, joje nėra laiko. Tačiau jos vidinė erdvė, susijusi su nematerialiu pasauliu, beribė. (senovėje toks nematerialus pasaulis buvo vadinamas dvasinius ir nurodoma, kad jame gyvena dievai). Per tokią ezoosminę gardelę gali praeiti fantominė Po dalelė. Be to, kaip taisyklę, per vieną skyrių praeina tik viena fantominė Po dalelė. Kitais atvejais per skirtingas ezoosminio skyriaus erdvinio kūbo puses, vienu metu gali įeiti maksimum dvi fantominės Po dalelės. Tokiu atveju labiausiai tikėtinas tokių fantominių Po dalelių susidūrimas viena su kita. Toks dalelių susidūrimo procesas vieno ezoosminės gardelės skyriaus ribose, vyksta tiesiogiai įtakojant stacionarios Po dalelės septoniniam laukui.

Fantominė Po dalelė turi svarbią savybę: sugeba prasiskverbti į ezoosminę membraną ir dalyvauti ezoosminiame procese. Tai yra, sugeba akimirksniu dingti iš materialaus pasaulio ezoosminės gardelės vieno skyriaus ir akimirksniu atsirasti bet kurioje ezoosminės gardelės vietoje. Bet jau su nauju vidiniu potencialu (energija, informacija).

Trimatėje erdvėje ezoosmoso procesas vyksta tik per vienos iš šešių ezoosminio skyriaus membranų geometrinį centrą. Elementarios dalelės spiralinė struktūra, tarsi įsukama pirmine fantomine Po dalele į geometrinį centrą ezoosminės membranos. Ezoosmoso proceso dėka, fantominė Po dalelė atsiranda kitame ezoosminės gardelės skyriuje su atsinaujinusiomis energijos atsargomis, pagal seną, atnaujintą ar visai naują programą, kuri įdedama į ją esant ezoosminės membranos vidinėje erdvėje. Sekančios Po dalelės, einančios paskui pirminės ir įeinančios į tos pačios elementarios dalelės sudėtį, juda tuo pačiu spiraliniu keliu, kaip ir pirminė fantominė Po dalelė, praeinant per tuos pačius ezoosminius skyrius ir tas pačias ezoosmines membranas. Tokiu būdu susidaro sukūrinis potencialas, spirališkai judant duotoms struktūroms per ezoosminę erdvę.

Ką materialiam pasauliui reiškia atsinaujinęs  fantominės Po dalelės vidinis potencialas, kuris kas kartą pasipildo ir “koreguojamas” ezoosmoso procese? Bendrai tai galima pavadinti: evoliucija (sukūrimas, persiformavimas, sunaikinimas), resursai, rezervai ir galimybės. Tos unikalios energijos atsargos, kurias pateikia fantominė Po dalelė iš nematerialaus pasaulio, senovėje ir vadino Allat jėgomis. Tai yra ta jėga, kurios dėka ir egzistuoja visas materialus pasaulis. Būtent tokios jėgos koncentraciją ir “medžioja” realių Po dalelių septoninis laukas, vienose ar kitose ezoosminės gardelės vietose, siekiant pamaitinti ja savo materialią sistemą (Gyvuliško Proto sistemą). Pagal senovės dvasines žinias, būtent Allat jėga viską sutvarko matomame ir nematomame pasaulyje, priverčia viską judėti, persiformuoti, pagal atitinkamą planą (senovėje tą planą vadino Pirminio Lotoso planu, Dievo sumanymu, dvasinio pasaulio valia.) Sutvarkyta informacija užduoda charakteristikas, parametrus, savybes, veiksmų programą ir tt., materialaus pasaulio objektams ir reiškiniams. Reiktu atskirti žodžio “Informacija” šiuolaikinį supratimą ir prasmę, kuri įdedama į tą žodį, vartojant ir aprašant šiuos mikro pasaulio procesus.

Energijos ir informacijos perdavimas ir paskirstymas.

Kaip vyksta energijos perdavimas ir paskirstymas, o taip pat kaip nuskaitoma informacija ezoosminio skyriaus viduje?  Tai paaiškinama, remiantis pavyzdžiu, procesu vykstančių Pirminėje fantominėje Po dalelėje. Prisiminkime, kad ji yra fantominių Po dalelių, sudarančių elementarių dalelių junginio (grandinės) priekyje. Vaizdžiai sakant, kaip traukinio lokomotyvas, traukiantis paskui save vagonus. Kodėl būtent į ją kreipiamas pagrindinis dėmesys? Reikalas tame, kad būtent pirminėje fantominėje Po dalelėje vyksta pagrindinis  informacijos nuskaitymas, realia Po dalele, apie visą mikroobjektą (apie visą fantominių Po dalelių junginį, įeinantį į elementarių dalelių sudėtį). Ir antra, jei reali Po dalelė, veikiant į procesą nuosavo septoninio lauko jėga, keičia pirminės fantominės Po dalelės judėjimo trajektoriją, tai atitinkamai keičia ir kitų fantominių Po dalelių, sudarančių tą mikro elementą, judėjimo trajektorija.  Praeinat per tą patį ezoosminį skyrių, kaip ir pirminė fantominė Po dalelė, jos praranda tik dalį energijos, kurią išima iš jų stacionari Po dalelė, nuosavo septoninio lauko dėka.

Kaip reali Po dalelė išima dalį energijos? Kai tik fantominė Po dalelė, praeina ezoosminę membraną, atnaujino savo vidinį potencialą ir įėjo į naują ezoosminį skyrių, įvyksta realios (stacionarios) to skyriaus Po dalelės nuosavo septoninio lauko suaktyvinimas. Ir reali Po dalelė, vaizdžiai sakant, atlieka muitinės funkcijas, ima dalį energijos ir nuskaito informaciją. Realios Po dalelės nuosavo septoninio lauko prigimtis tokia, kad fantominė Po dalelė savo judesyje ezoosminio skyriaus erdvėje, apsuka ratą apie realią Po dalelę (kas ir užduoda spiralinę judėjimo trajektoriją fantominei Po dalelei, o kartu su ja ir visiems realaus pasaulio objektams ir reiškiniams). Ir kada fantominės Po dalelės nuosavas septoninis laukas papuola į realios Po dalelės nuosavą septoninį lauką, įvyksta energijos išėmimo procesas ( kaip taisyklė 10%) ir informacijos nuskaitymas realiąja Po dalele. Savo ruoštu, realioji Po dalelė dalį paimto potencialo iš fantominės Po dalelės perduoda sistemai – bendram realių Po dalelių septoniniam laukui (Gyvuliškam Protui).

Taip realių Po dalelių sistema (bendras septoninis laukas), kontroliuoja viską, kas vyksta materialiame pasaulyje, perskirsto performuoja ir suvartoja energiją, būtina savo egzistavimo palaikymui. Dar daugiau, priklausomai nuo atitinkamų sąlygų, sistema (bendras septoninis laukas) per kiekvieną realią Po dalelę gali šališkai ar tiesiogiai įtakoti į procesus, vykstančius ezoosminio skyriaus viduje, kokybiškai keisti, performuoti tuos procesus, keisti kryptį ir tt., sustiprinti ar susilpninti fantominių Po dalelių veiksmus. Nuo tokio realios Po dalelės “koregavimo”, priklauso kur būtent ateityje, kokių procesų aktyvavimui, kokioms programoms bus panaudotas pridėtas fantominės Po dalelės vidinis potencialas. Atitinkamai, tai atsilieps bendrai  viso mikro objekto, sudaryto iš duotų fnatominių Po dalelių, gyvybinei veiklai.

Tokiu būdu, esant ypatingam “sistemos dėmesiui” į procesą, kuriame dalyvauja fantominių Po dalelių junginiai (sudarantys vienokią ar kitokią elementarią dalelę), judėjimo kryptis to fantominių Po dalelių junginio, o taip pat jų vidinis potencialas, gali variantiškai keistis. Pavyzdžiui, pagal pirmapradę informaciją, gautą esant ezoosminiam procesui, vienas iš pirminės fantominės Po dalelės judėjimo variantų gali būti į priešingą ezoosminio skyriaus membranos pusę. Tačiau dėl realios Po dalelės informacijos koregavimo ir įtakos, pirminė fantominė Po dalelė pakeitė savo judėjimo kryptį ir išėjo, pavyzdžiui į duoto ezoosminio skyriaus kaimyninę membraną. Prisiminkime, kad pirminė informacija, kuri buvo įdėta į vidinį fantominės dalelės potencialą, proceso pradžioje turėjo “mažą, ribotą daugiavariantiškumą” galimų veiksmų materialiame pasaulyje, į ką patenka ir sistemos (Gyvuliško Proto) – septoninio lauko, daleidžiami poveikio variantai.

“Mastant iš Stebėtojo nuo Gyvuliško prado ar iš Dvasinio prado pozicijos, mes jau įtakojame pačią situaciją ir į jos galimą baigtį, nematomame mums pasaulyje, kadangi atliekame pasirinkimą. Kiekviena situacija – savotiškas atsakas ne tik į tavo būvimą duotoje vietoje čia ir dabar, bet ir į tai, kokiu būtent tu stebi save čia ir dabar” Iš Allat Ra.

Laisvoji energija

Kartu su visomis aukščiau paminėtomis senovės žiniomis apie procesus, vykstančius ezoosminės gardelės lygyje, Allat Ra fizikoje yra ir žinios, kaip gali gauti laisvą energiją, suprantant nematomo pasaulio darbą ir funkcionavimą. Terminas “laisva energija”, neturima omenyje žinomą šiandiena fizikoje ir fizinėje chemijoje terminą – “Gelmgolco laisva energija” arba “Gibso laisva energija” Allat Ra fizikoje terminas “laisva energija” vertėtų suprasti, kaip sudedamąją nuo universalios veikiančios jėgos, kuri pasireiškia suaktyvinus nuosavą realios Po dalelės septoninį lauką, esantį ezoosminės gardelės skyriuje. Pagal faktą, tai yra laisvos energijos, besibazuojančios ant realių Po dalelių septoninio lauko suaktyvinimo ezoosminėje gardelėje, generavimas. Duotos energijos esmės supratimas neprieštarauja bendram fundamentaliam energijos supratimui šiuolaikinėje fizikoje, kas yra materialių sistemų sugebėjimas vykdyti darbą, keičiant savo būseną; kaip apie energiją vienintelį bendrą matą kokybiškai skirtingų formų materijos judėjimo. Greičiau atvirkščiai, atskleidžia jos pirmapagrindus. Žinios apie tokią universalią jėgą duoda atsakymus į daugelį šiuolaikinės fizikos aktualius klausimus, tame tarpe atsako ir į klausimą, kaip galima saugiai ir nemokamai gauti tą pačią elektros energiją neribotame kiekyje, nepriklausomai nuo gamtos išteklių.

Peržiūrų: 2286 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 3.5/2
Viso komentarų: 3
0  
1 amigo   (12.06.2015 17:53) [medžiaga]
Iš kokių medžiagų konstruoti Allat Ra generatorių ir kokios formos?

0  
2 js   (15.06.2015 09:55) [medžiaga]
manau tai tik detales, kurios niekada nesibaigia. Kam taip sudetingai ziureti i pasauli, genialumas paprastume..

0  
3 virgis   (15.06.2015 23:19) [medžiaga]
Tai ir yra paprastumas, jei nepastebėjai...

Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Birželis 2015  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0