Ketvirtadienis, 21.09.2023, 12:03
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2011 » Vasaris » 17 » Apie organizmo simptomus planetarinio persitvarkymo metu
18:50
Apie organizmo simptomus planetarinio persitvarkymo metu
Aš – Krajonas iš Magnetinės Tarnybos. Šiandien aš sveikinu jus šioje salėje, kurioje mums labai patinka rengti susitikimus. Mes ruošėme šią salę 3 dienas ir 3 naktis, kad pašalinti visas neigiamas energijas, kurių čia prisikaupė nuo šių metų gegužės mėnesio, kai čia vyko mūsų susitikimas. Aš žinau, kad daugelis iš jūsų buvote šiame susitikime. Aš sveikinu ir jus, ir tuos, kurie atėjo pirmą kartą, nes šiandien pas mus šventė. Šventė ir kartu dvasinis darbas.

Aš, Krajonas iš Magnetinės Tarnybos, pakeliu uždangą ir pašalinu visas kliūtis jūsų susijungimui su savo Aukščiausiuoju „Aš". Aš kaip visada atėjau ne vienas, su palyda, kuri džiaugsis padovanodama jums Meilę iš Namų. Tų Namų, kuriuos jūs pamiršote, nusileisdami į žemiškąjį įsikūnijimą, žemiškąjį buvimą. Dabar jūs vėl turite galimybę vėl susijungti su Namų energijomis, su tuo Dieviškuoju Meilės srautu, kuris dabar įsilieja į šią salę, į šią šventą erdvę, kuri saugo mūsų praeitų susitikimų energetinius antspaudus. Brangūs mano Angelai, aš labai noriu, kad jūs šiandien prisimintumėte apie savo angelišką kilmę, kad jūs suvoktumėte, kokiomis didingomis Kosmoso sielomis jūs visi esate. Žemėje jūs dalyvaujate, kad įgytumėte labai rimtą, kartais sunkią jums patirtį, kuri be galo vertinga ne tik jums patiems, bet ir visam Kosmosui. Pirmiausia – jūsų planetai. Aš žinau, kad jūs laukėte šio susitikimo. O mes laukėme dar labiau. Mes norime, kad jūs šiandien atvertumėte savo širdis.

<…>

Dabar norėčiau išvardinti dažniausiai pasitaikančius simptomus, kuriuos jūs patiriate dėl Žemės planetarinio persitvarkymo. Tuos simptomus, kuriuos dauguma žmonių ir ypatingai gydytojai vadina ligos simptomais. Noriu vėl jūsų paprašyti, kad nevartotumėte šių žodžių. Jūsų gyvenime neturi būti jokių ligų. Gali būti šiuo metu laikina destrukcija, disbalansas, sutrikimai, kuriuos mes jums padedame pašalinti, mokydami jus tam tikrų metodikų, nesusijusių su vaistų vartojimu ir kreipimusi pas gydytojus. Labai daug ko galite išmokti patys. Šiuo metu žmonijai duota tiek įvairiausių metodikų, atitinkančių dabartinį evoliucinio proceso lygį, kad jums reikia tik jas žinoti ir naudoti. Galite naudoti savarankiškai. Galite kreiptis pas draugą, kuris jas įsisavino. Rinkitės tas metodikas, kurios atitinka jūsų evoliucijos periodą. Būtent tas metodikas (pavyzdžiui, balansavimą), kurios jus pakelia iki to lygio, kurį pergyvena planeta, o kartu ir jūs. Norėčiau išvardinti tokio disbalanso, gal būt, nedidelės destrukcijos simptomus, kuriuos daugelis patiria. Šiek tiek apie tai kalbėjau. Kalbėjau ir per Li Kerolą, ir per kitus kanalus. Kaipgi apie tai nekalbėti? Mes nenorime, kad žmonės sau, per savo sąmonę, prikurtų ligų dėl šių nedidelių nukrypimų. Aš noriu kai kuriuos iš jų išvardinti, nes manau, kad netgi čia dalyvaujantys žmonės pastebėjo tą savo gyvenime. Noriu, kad jūs į tai ramiai žiūrėtumėte ir žinotumėte, kaip galite atstatyti pusiausvyrą.

Pirma, ties kuo noriu stabtelėti, minėjau jau maždaug prieš 20 metų. Tačiau šis simptomas egzistuoja iki šiol. Tai – miego sutrikimai. Tiksliau, pusiausvyra tarp aktyvaus buvimo ir naktinio pasyvumo valandų. Ši pusiausvyra sutrikusi daug kam. Nenoriu, kad žmonės, kurie ėmė mažiau miegoti arba nubusti naktimis ir vėl po to užmigti, vadintų tą nemiga. Tai ne nemiga. Tai keičiasi jūsų šviesos kūnai , visos žmonių gyvybinės sistemos. Tai reiškia, kad keičiasi ir endokrininė sistema, ir širdies-kraujagyslių sistema, ir hormoninė sistema, ir atramos-judėjimo organai, apie kuriuos kalbėsiu atskirai. Visos organizmo sistemos dabar patiria pasikeitimus. Daugelis žinote apie tai, kad žmonės, galima sakyti, netgi artimoje ateityje – jau galima naudoti tokius žodžius – taps žmonėmis, besimaitinančiais energija, prana. Dabar jau yra tokių žmonių, jūs juos vadinate saulevalgiais. Bet tai jūsų ateitis. Jums nereikės nei gyvulinio maisto, nei augalinio, nei kitokio. Jūs maitinsitės energija. Jau dabar jūsų organizmai pradeda persitvarkyti šiam būsimam maitinimuisi. Aš jūsų neraginu rytoj nieko nebevalgyti, atsistoti veidu prieš Saulę, ir nuo to momento pereiti prie praninės mitybos. Manau 0,001% Žemės gyventojų gali tas pasisekti, bet ne visiems. Nereikia savęs niekur prievartauti, reikia harmoningai, laipsniškai pereiti prie naujų besiformuojančių planetoje gyvenimo aplinkybių.

Ir taip, miego sutrikimai. Kaip jie gali pasireiškti? Pirmiausia, kai kuriems iš jūsų gali prireikti trumpalaikio poilsio dienos metu. Manau, daugelis tą pastebėjote. Jeigu aplinkybės leidžia, leiskite sau pailsėti. Užtikrinu jus, kad miegas iš tiesų bus trumpalaikis. Jeigu jūs įeisite į kontaktą su savo Dieviškąja esme, su savo Aukščiausiuoju „Aš", tai galėsite prašyti 15-20 minučių gilaus miego, kad po to greitai nubustumėte ir būtumėte aktyvūs. Žinoma, dar kartą kartoju, tuo atveju, jei aplinkybės leidžia. Tai ne ligos požymis, šiuo laikotarpiu tai visiškai normalu.

Kiti miego sutrikimi – tai naktinio miego sutrikimi. Pirmiausia, daugeliui iš jūsų jau nereikia 7-8 valandų miego. Arba, kaip jau pasakiau, jūs galite naktį nubusti, kurį laiką nemiegoti, po to vėl užmigti keletui valandų – ir tai normalu. Išmokite užsiimti naktį kuo nors naudingu. Apskritai galite pereiti prie 3-4 valandų miego paros bėgyje – ir manau, kad neužilgo jums šito visiškai užteks. Daugelis kenčia dėl to, kad nubunda naktį ir nežino, kuo užsiimti. Suprantama, žmonės turi šeimas, šeima miega, o žmogus nubudo; ar kokios nors kitos aplinkybės gali kliudyti atsikelti ir veikti aktyviai. Kol kas, kol ne visiems atsiranda tokie simptomai, kad nedrumsti kitų ramybės, patarčiau šias valandas pašvęsti dvasinėms meditacijoms. Jeigu esate vieni kambaryje, galite įjungti grotuvą ir klausyti meditaciją. Jei nenorite trukdyti šeimos poilsiui, galite klausyti su ausinėmis. Tokiu būdu galėtumėte naudingai praleisti šias naktines valandas. Tos valandos, kai maža triukšmo, kai niekas netrukdo, kai niekas neklausinėja: ką darai ir kodėl, jums neabejotinai bus naudingos. Todėl nebijokite šių simptomų, žinokite, kad jie galimi.

Dar štai prie ko norėčiau apsistoti. Aš jau pasakiau, kad dauguma jūsų sistemų persitvarko. Tai reiškia, kad šis persitvarkymas natūraliai sukelia būsenos pakitimus, kitaip jaučiate save ir tas sistemas, kurios persitvarko. Kaip jūs manote, jeigu persitvarko endokrininė sistema, ar gali kitos organizmo sistemos to nepajusti? Ne, jos negali. Jos taip pat jaučia šiuos pasikeitimus. Todėl jūs galite jausti karščio arba šalčio antplūdį. Jūs galite jausti, kaip plečiatės, bet plečiasi ne jūsų fizinis kūnas, o kažkas kita, visa jūsų esmė. Kai kurie jaučia, kaip jų esmės plečiasi į šonus, kiti kalba, kad didėja jų ūgis ir jie tarytum iš viršaus ima žiūrėti į visą pasaulį – tai gali būti įvairiai. Tai irgi vyksta dėl jūsų sistemų persitvarkymo ir dėl jūsų šviesos kūno pasikeitimų. Kitaip negali būti, tai pasireiškia, ir jūs tai juntate. Vyksta energetinių kanalų padėties jūsų kūne ir jų veiklos pasikeitimai. Jūs galite jausti energijos judėjimą kūne, gali atsirasti nesuprantami jums skausmai, judantys po kūną. Tokie skausmai, kurie kažkur atsirado, paklaidžiojo po kūną ir patys dingo. Jūs netgi negalite suprasti, kur ir kas jums skaudėjo. Dar vienas dažnai pasitaikantis simptomas – jaučiate dilgčiojimą įvairiose kūno vietose. Tarytum nedideli elektros krūviai ar mažos adatėlės jus bado. Šie pojūčiai taip pat gali klaidžioti po kūną, pasireikšti įvairiose jo vietose. Vieniems jie patinka, kitiems – ne. Bet jie yra, todėl tiesiog priimkite tai palaimindami, kaip viso jūsų organizmo persitvarkymą – tai normalu ir tai pamažu praeis. O jeigu jūs sąmoningai tobulinsite savo šviesos kūnus, tai arba to neatsiras, arba praeis labai greitai. Jūs turite tai žinoti.

Kitas simptomas, apie kurį norėčiau pasakyti ir kuris vienaip ar kitaip pasireikš – vandens praradimas. Manau, kad dauguma iš jūsų karštą vasaros dieną tą patiriate. Bet aš kalbu apie kitokį vandens paradimą. Kai labai karšta, tai drėgmė daugiausia išgaruoja per odą, taip jūs ją natūraliai prarandate. Bet dabar vyksta Žemės vystymosi programų, žmonijos vystymosi programų pasikeitimas. Netgi pasakyčiau, kad perprogramuojamas Pasaulinis Okeanas. O jumyse juk toks pats vanduo. Vadinasi, jis taip pat perprogramuojamas. Keičiasi jūsų organų ir sistemų veikla. Tai reiškia, kad vyksta kolosalūs pasikeitimai ląstelių lygyje, DNR lygyje. Tiems, kurie sąmoningai pasirenka DNR aktyvavimą, šie procesai vyksta harmoningai, be nereikalingų pašalinių efektų ar pojūčių. Bet netgi pačiu šalčiausiu metų laiku, nors jūs galite to nejusti, ląstelių lygyje vyksta rimti pasikeitimai. Šiems pasikeitimams naudojamas ląstelių vanduo. Jums reikia duoti organizmui daugiau vandens. Jūsų gydytojai seniai apie tai kalba. Ir pastebėkite, kaip įdomu, jie argumentuoja kitaip. Jie kitaip grindžia šį poreikį. Ir jie taip pat teisūs. Tuo pačiu – tai laikmečio poreikis. Jeigu jūs palyginsite dabartinį periodą su tuo, ką kalbėjo gydytojai prieš 20-30 metų, kada jie jums visai nekalbėjo apie tai, jog reikia išgerti 2-2,5 litro vandens per dieną, jūs suprasite, kad jų pačių sąmonėje kažkas pakito. Argumentuodami jie remiasi knygomis, kokiomis nors paskaitomis ar publikacijomis. O iš tiesų jie tiesiog gauna informaciją apie tai, kad tą reikia sakyti savo pacientams ir patiems tą daryti. Žinokite, kad vyksta pasikeitimai ląstelių atmintyje. Ląstelių lygyje vyksta informacinis perprogramavimas. Dėl to jūs prarandate daugiau vandens. Todėl duokite savo organizmui daugiau šio skysčio, kurio dėka jūs gyvi. Apie tai norėjau būtinai jums priminti.

Sekantis, ką noriu pažymėti – galimas kai kurių mineralų stygius. Mes jau kalbėjome apie pasikeitimus, kurie vyksta mineralų pasaulyje. Jūsų organizmo sudėtyje taip pat yra daugybė mineralų. Motina-Žemė jus aprūpino šiais mineralais, kad gyventumėte. Dabar vyksta jūsų kūnų pasikeitimai. Jūsų fiziniai kūnai tampa vis subtilesni. Palaipsniui pereisite prie kitokių kūnų. Dabar nekalbėsime apie tai, kaip jie vadinsis, neužbėgsime įvykiams už akių. Kūnai tampa vis subtilesni, materija tampa ne tokia tanki, ir jūs tai turite jausti. Kartu keičiasi jų sudėtis. Kai kuriems žmonėms šie struktūros pasikeitimai mineralų lygyje jau dabar vyksta pakankamai greitai. Pas kai kuriuos atsilieka, o pas kai kuriuos galima sakyti, eina „koja kojon su laiku". Jūsų gydytojai taip pat pastebi šias anomalijas ir kalba jums apie tai, kad pas jus galimas cheminių elementų arba, kaip jie sako, mikroelementų, deficitas. Apie kai kuriuos iš jų norėčiau jums pasakyti. Pirmiausia apie tuos, į kuriuos jūs turite atkreipti ypatingą dėmesį. Bet prieš tai, kai jums tą pasakysiu, aš norėčiau jums duoti protingą patarimą: jeigu laikas diktuoja būtinybę aprūpinti organizmą mikroelementais, išmokite testuoti šią būtinybę patys. Kokių elementų trūksta organizmui ir kokiomis dozėmis juos naudoti? Yra paprastos testavimo metodikos, įsisavinkite jas. Bet jei jūs turėsite ryšį su savo Dieviška Esme, Ji kiekvieną dieną jums duos išsamų atsakymą, ko būtent jūsų organizmui trūksta. O jeigu trūksta, kokiomis dozėmis naudoti. Jūs jau išeinate iš to laikotarpio, kai jums kalbėjo, kad tą ar kitą reikia naudoti 3 kartus per dieną arba 5 kartus per dieną. Netgi vaistų vartojime jau tai keičiasi. Situacija keičiasi taip greitai, kad testavimą reikia atlikti kasdien, ir geriausia, kad kiekvienas tą išmoktumėte. Imkite Mendelejevo lentelę ir mokykitės. Aš dabar pasakysiu tik apie keletą iš jų.

Pirmą vietą užima silicis (Si). Turiu jums pasakyti, kad silicis jūsų struktūrose įgis vis didesnę reikšmę, nei anksčiau. Turite žinoti, kad silicį reikia vartoti, kad jo reikės vis daugiau ir daugiau. Silicis – tai elementas, kuris turi neįtikėtinas galimybes saugant ir perduodant informaciją. Silicis naudojamas daugelyje įvairios technikos. Bet ir jūsų organizmui jis labai reikalingas. Todėl silicis – tai pirmas elementas, į kurį aš noriu atkreipti dėmesį.

Dabar, truputį nukrypdamas nuo elementų, duosiu patarimą: labai daug iš šių elementų jūs galite gauti iš homeopatijos. Ten yra ir tas pats silicis, ir jūs galite pirkti ir vartoti, nustatydami sau dozes. Ryšium su mineralų, kristalų ir augalų savybių pasikeitimu, homeopatija jūsų gyvenime įgis labai svarbų vaidmenį, daug svarbesnį, negu buvo anksčiau. Bet turėkite omenyje, kad homeopatijai teks patirti labai didelius pasikeitimus. Nes specialistams, kurie dirba šioje srityje, teks išstudijuoti naujas mineralų ir augalų savybes. Aš jau sakiau, kokie pasikeitimai čia vyksta. Būtent todėl jūs turite naudotis ta homeopatija, kuri dabar gaminama, tačiau atsižvelgti į individualų testavimą. Bet homeopatijai – ateitis. Ji jums padės dar ne vieną dešimtį metų.

Dabar vėl grįšiu prie elementų, kurių jums gali trūkti. Jūs visi žinote, ir jūsų medicina tai patvirtina, kad pas daugelį yra kalcio (Ca) trūkumas. Taip, kalcį tikrai reikia naudoti. Dabar pas jus netgi vaikai gimsta su kalcio trūkumu. Tą galima paaiškinti dvejomis visiškai priešingomis priežastimis. Iš vienos pusės gali būti patologija, iš kitos pusės – gimstančio kūdikio organizmas pagal kūno sudėtį pralenkia tas sąlygas, į kurias jis patenka gimdamas. T.y. tas naujojo kūno subtilumas, tas materijos retėjimas, į kurį jūs visi einate. Ir kai kurie vaikai gali gimti su tokiu kūnu. Jiems laikinai reikia padėti, kad jie galėtų kažkurį gyvenimo laikotarpį išbūti šiame dar pakankamai tankios materijos pasaulyje, kol bendra padėtis planetoje neatves į tai, kad jie sugrįš į būseną, kurioje gimė. Pas jus visus palaipsniui vyksta šis kūnų keitimosi procesas, galima sakyti, kad jūsų kūnų viduje gimsta nauji kūnai. To nebus, kad jūs šį kūną atmesite, ir paimsite iš kažkur naują. Keitimasis vyks palaipsniui. Pas jus visus jis vyks skirtingu greičiu, skirtingu tempu. Ir todėl gali atsirasti laikinas deficitas vieno ar kito elemento. Įsivaizduokite, kai jūsų kūnai pasieks aukščiausią subtilumo lygį, jums nereiks tokios tvirtos atramos-judėjimo sistemos, kaip dabar. Ir todėl pas kai kuriuos dabar prasideda šios atramos-judėjimo sistemos materijos retėjimas. Bet dabar truputį ne laikas. Ir kad nesirgti, dėl to nekentėti, jums reikia vartoti kalcį. Bet to, kalcis dalyvauja visuose jūsų kūnų biocheminiuose procesuose. Tai ne tik jūsų kaulai. Todėl būkite malonūs, atkreipkite dėmesį į kalcį. Kalcis greitai nebus naudojamas jūsų atramos-judėjimo aparatui, bet tam prireiks dešimtmečių. O dabar – pamaitinkite save kalciu!

Yra dar du elementai, apie kuriuos norėčiau pasakyti, neįsileidžiant į smulkmenas, tiek, kad informacija apie juos pasiektų jūsų sąmonę; apie tai, kad jie jums dabar reikalingi – tai kadmis (Cd) ir vanadis (V). Nenoriu jums išsamiai aiškinti apie šių elementų dalyvavimą jūsų organizmo persitvarkyme, bet jūs turite rasti produktus, turinčius šių elementų, ir juos naudoti maistui. Jų yra daugelyje jūros dumblių ir dumbliuose Spirulina platensis (lietuviškai pavadintų plokščiąja vingrūne – vert. past.), kurie dabar labai aktualūs jūsų mitybai.

Likusius elementus jūs galite individualiai nustatyti, bendrai informacijai daugiau nenoriu nieko akcentuoti. O štai šie 4, kuriuos išvardinau, ir vanduo, kaip skystas kristalas – juos jūs turite žinoti.

Kas dar gali būti, kokie nukrypimai? Noriu atsakyti į rašteliu gautą klausimą: ką daryti žmonėms, kuriems smarkiai pasikeitė kraujospūdis. Vieniems jis šokinėja aukštyn-žemyn, kitiems apatinė ir viršutinė riba artėja viena prie kitos, ir žmonės gyvena esant nedideliam skirtumui tarp šių ribų. Šie sutrikimai nėra sutrikimai, o sistemos persitvarkymas; sutrikimai dėl sistemos persitvarkymo. Vieniems tai gali būti, kitiems – ne. Arba pasireikšti skirtingu laipsniu. Žinoma, jūs turite suprasti, jei šiuo metu žmogus priartėjo prie tokio planetarinio masto įvykio, kaip Didysis Perėjimas, jau turėdamas daugybę susirgimų, chroniškų arba kokios nors stadijos ūmių, tai šie visi persitvarkymai gali pabloginti žmogaus būklę ir savijautą. Ir toks žmogus turi sau skirti ypatingą dėmesį. Žinoma, mes nedraudžiame eiti pas gydytojus ir gydytis, jeigu tai būtina. Tiesiog nelaikykite savęs ligoniais tie, kuriems iki šiol niekas neskaudėjo. Būkite atidūs sau. Grįšiu dabar prie kraujospūdžio anomalijų. Manau, kad jūs galėtumėte tai įveikti, jeigu skirtumėte dėmesio savo elektromagnetinio lauko balansavimui, DNR aktyvavimui ir šviesos kūno tobulinimui. Nes nieko kito, kaip kad pagreitinti persitvarkymo procesus ir naujų sistemų formavimąsi jūsų organizme, aš negaliu patarti. Žinoma, jeigu surasite kokius nors preparatus, aš vėl akcentuoju tai, kad geriau homeopatinius, augalinius ar mineralus, laikinam kraujospūdžio ir visos širdies-kraujagyslių sistemos reguliavimui, tai bus puiku. Jei ne, eikite evoliucionavimo keliu – tai pats svarbiausias jūsų būsenos pagerinimo būdas.

Noriu atkreipti dėmesį į tai, kad homeopatija ir gydytojai dabar labai daug dirba su augaliniais preparatais. Tai dabar aktualu. Todėl, be to, kad jūs galite naudoti gydančiuosius augalus maistui, jūs juos galite tiesiog valgyti, tokių yra daug, jūs galite naudoti preparatus iš šių augalų. Noriu duoti jums patarimą, kuris skambėjo jau pirmuose mano perdavimuose per Li Kerolą. Rinkitės tuos, kurie gaminami pagal technologijas, išsaugančias gyvąją augalo ląstelę. Tai labai svarbu. Aš pavadinau šiuos preparatus „gyvąja substancija". Jie gali vadintis įvairiai, bet esmė nuo to nesikeičia. Paaiškinsiu kodėl. Kai jūs naudojate augalinius preparatus, pagamintus pagal senas technologijas, tai faktiškai naudojate augalo cheminę formulę. Jei pagaminta pagal technologijas, išsaugančias gyvą augalo ląstelę, ši ląstelė sukuria informacinį ryšį su kiekviena jūsų kūno ląstele. Poveikis tuomet ne tik biocheminiame lygyje, bet ir informacinis poveikis ląstelių lygyje. O augalai juk taip pat keičiasi, taip pat išgyvena Perėjimą ir kvantinį šuolį. Vadinasi, jei ant tablečių ar kapsulių pakuotės parašyta, kad sudėtyje yra, pavyzdžiui, mėta, tai reiškia, kad laikui bėgant ta mėta bus vis kitokia. Ir dar svarbiau, kad tai būtų „gyva substancija".

Dar norėjau pasakyti apie tuos neįprastus simptomus, kurie gali pasireikšti jūsų gyvenime. Tai yra geri simptomai, nes pasikeitimai, vykstantys jūsų organizme, prikelia jumyse Kosminį Žmogų. Atsiranda sugebėjimas priimti informaciją iš nematerialių sferų. Atsiranda sugebėjimas matyti Subtiliąją Materiją, ko anksčiau pas jus nebuvo. Jūs pradedate sapnuoti reikšmingus sapnus, t.y. priimti informaciją sapno metu. Kiekvienam tai vyksta savaip. Bet atkreipkite į tai dėmesį ir nelaikykite to ligos simptomais, nes tai jūsų evoliucinio tobulėjimo požymis.

Jūsų smegenys dabar evoliucionuoja. Mes jau seniai kalbėjome apie tai, kad visiems žmonėms, ypač tiems, kurie to siekia sąmoningai, keičiasi smegenų pusrutulių veikla. Pusrutuliai, anksčiau kiekvienas atlikdavęs savo funkcijas: kairysis atsakė už logiką, dešinysis už intuiciją ir ryšį su Aukščiausiuoju „Aš", dabar ima funkcionuoti kartu, vienas kitą papildydami. Dabar jie neatskirti. Ir didžioji smegenų jungtis, kuri juos skiria, pradeda nykti. Palaipsniui ji išnyks, kad smegenys galėtų spręsti jūsų gyvenimo problemas harmonijoje ir vieningu impulsu. Tai bus ir tai vyksta dideliu greičiu. Todėl nesistebėkite nuostabiais reiškiniais, atsirandančiais jūsų gyvenime. Tai evoliucionavimas. Su tokiais simptomais jus galima tik pasveikinti.

Dabar apie jūsų maitinimąsi. Aš jau sakiau, kad ateityje jūs maitinsitės energija, prana, bet dabar šito dar nėra. Mes nekalbame apie tą nedidelę grupę žmonių, kurie šiuo metu iš tiesų maitinasi saulės energija. Mes kalbame apie jus. Prisiminkite, ką aš kalbėjau apie Gamtos evoliucionavimą, ir pagalvokite, ar jūs, protingos būtybės, įgyjančios dabar savo kosmines galias, ir toliau maitinsitės gyvūnais, kurie tampa protingi. Jūs, kaip aukščiausios planetos būtybės, atsakote už žemesniųjų Gamtos sričių evoliucionavimą. Pirmiausia už gyvūnus, vėliau lygiai taip pat už augalus ir mineralus. Jūs turite padėti jiems evoliucionuoti. Kokiu būdu jūs padėsite evoliucionuoti gyvūnams, jei valgysite juos kaip iki šiol? Dabar reikia nustoti valgyti mėsą. Bet koks gyvūnų žudymas bet kuriam tikslui – ar jums reikalingas kailis ar mėsa – visiškai neleistinas. Prisiminkite, ką pasakiau – jie tapo protingi. Tai protinga karalystė, kuri kartu su jumis gyvens visiškoje harmonijoje penktame išmatavime. Apie tai, kaip valgyti augalus, aš jums jau kalbėjau. O laipsniškas perėjimas prie maitinimosi energija – ką gi, jis bus. Ir tai bus puiku.

Aš žinau, kad visa tai jūs padarysite, ir visa tai jums pavyks. Todėl dabar aš žiūriu į jūsų atsiveriančias širdis – lotosus, ir jeigu jūs žinotumėte, kokiu švytėjimu užpildyta salė. Dar daugiau – šis švytėjimas sukūrė piramidę (Krajonas rodo į horizontalią daugybės lotosų plokštumą, nuo kurios salės centre kyla keturiašonė piramidė). Jūs sukūrėte savo širdžių-lotosų švytėjimu piramidę, ji švyti, ir ši šviesa ilgai pasiliks šioje salėje. Jūs puikiai žinote, tie, kurie dirbate, kurdami Šviesos Kristalus, kad jie lieka toje Erdvėje, kurioje juos kūrėte. Ir jie ima savarankiškai nešti Šviesą planetai ir žmonėms, kurie prisiliečia prie šios Erdvės.

Puiku, mano mielieji Angelai! Puiku!"
Peržiūrų: 4768 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 4.8/4
Viso komentarų: 2
0  
1 PlejadieteLina   (19.01.2012 00:27) [medžiaga]
Silicis. siuo metu jis yra mums labjausiai reikalingas. As ji perku vaistinese, kaip maisto papilda.

0  
2 Doremi   (22.01.2012 11:59) [medžiaga]
gal priimsi mano patarimą?
juk pasakyta straipsnyje, kad vertingesnis vaistas yra augAlinis, asiūklio arbatos užsiplikyk, po dešimties minučių išgerk- natūralus, subalansuotas silicis biggrin tik tiek, kiek tau reikia dvidešimt vieną dieną, tris kartus per metus, sėkmės
p.s/asiūklį pati susirink, nepildyk farmacijos monstrų sistemos pinigais

Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Vasaris 2011  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0