Pirmadienis, 25.09.2023, 18:05
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2011 » Spalis » 23 » Apie tai, kaip gyventi širdyje ir susiderinti su ja
18:09
Apie tai, kaip gyventi širdyje ir susiderinti su ja

Sveiki visi, mano brangieji, aš labai džiaugiuosi, kad jūs domitės būtent tokiais klausimais, nes gyventi širdyje ir gyventi iš širdies – tai yra tas, ką jums reiks daryti artimiausiu metu. Šis procesas daugeliui jūsų vyks pagreitintu tempu, yra tokios realijos, nes šiandien dar nedaug žmonių pasiekę tą lygį, kai jie pradeda gyventi savo širdies erdvėje. Ne visi žmonės pasiekė tą momentą, kad tiesiog susimąstytų apie tai, kas yra širdis, ir kas jie yra iš tiesų.

Nelabai didelis skaičius Žemės gyventojų šiandien susimąsto apie tai, kas vyksta, ir daugelis iš jų vietoje to, kad įsiklausytų į savo širdį ir susimąstytų apie tai, ką kalba siela, toliau kuria baimes ir nuogąstavimus, susijusius su materialiu jus supančiu pasauliu. Artimiausiu metu jums, kad pradėtumėte gyventi širdyje, teks suprasti ir pervertinti labai daug vaizdinių, kurie iki šiol yra daugelio jūsų galvose, netgi einančių tobulėjimo keliu, atliekančių įvairias dvasines praktikas, besistengiančių naujai suvokti pasaulį. Jūs pernelyg prisirišę prie pasaulio suvokimo per savo kūną. Jūsų kūnas iš tiesų yra unikalus ir suteikia galimybių labai įvairiapusiškai, labai plačiu spektru jausti pasaulį, ir atitrūkti nuo tų materialaus pasaulio žaisliukų, kurie jus supa, jums pakankamai sudėtinga.

Be to, jūs visi esate tokioje kolektyvinės sąmonės situacijoje, kai naujas pasaulio suvokimas ir nauja sąmonė egzistuoja nedidelėse erdvėse, ir tai yra tie nedideli šviesos anklavai, kurie pritraukia vis daugiau ir daugiau naujų dalyvių, jų tampa vis daugiau ir jie plečiasi. Tačiau yra pakankamai daug nešviesių minčių, yra pakankamai daug astralinės erdvės, kur gyvena jūsų baimės, jūsų neramios mintys apie ką tik nori, tik jos niekaip nesusijusios su dvasiniais dalykais. Kai tik šviesos vietų daugės, o jų nuolat daugėja, kuo greičiau erdvė valysis, tuo greičiau visi, kurie yra už šviesos erdvių ribų, pajus pokyčius, tuo aiškiau jie girdės vidinį šauksmą, sielos šauksmą, širdies šauksmą. Kai tik žmonės pateks į šias erdves, jie ims keisti save, tuo greičiau vyks pasaulėžiūros kitimo procesai.

Aš pasakiau jums apie tai, kokios dabar yra realijos, kas dabar vyksta. Turiu jums taip pat pasakyti, kad praktiškai visi šios konferencijos dalyviai yra tie žmonės, kurie neša naujas energijas ir valo šią erdvę. Būtent per jus praeina didžiulės energijos, ir būtent jos keičia jūsų struktūras, jūs dirbate didžiulį vidinį savęs tobulinimo darbą. Kuo labiau jūs įsitraukę į šį procesą, kuo aukščiau jūs keliate ir plečiate savo sąmonę, tuo didesnė yra kvantinės sąmonės dalis, kurią pritraukiate, tuo stipresni tie srautai, kuriuos skleidžiate. Aš turiu jums priminti, kad būtent per jus, o ne vien per Krajono magnetinę tarnybą, palaikomos ir vis žemiau leidžiasi naujos šviesos gardelės, kurios pagaliau pakeis visą materialią realybę šioje planetoje. Šios gardelės dabar daugiausia valo didžiulį mentalinį ir energetinį užterštumą, psichoemocinį užterštumą, kurio dabar planetoje yra labai daug. Taip pat turiu pasakyti, kad šis darbas greitu laiku prieis prie pabaigos, ir būtent todėl jums jau pradėjo ateiti naujos kūrybos energijos, o ne tik valymo energijos.

Daugelis iš jūsų jau pasiruošę kurti naują realybę, o ne tik praleisti naujas energijas ir valyti erdvę, atveriant galimybę kiekvienai protingai šios planetos būtybei išvalyta sąmone ir švarumo sąlygomis laisvai pasirinkti, kai jie sugebės tiesiogiai prisiliesti prie savo sielos troškimų ir sąmoningai pasirinkti tai, į ką veržiasi siela ir kokią patirtį ji nori gauti. Šis sprendimas buvo priimtas tų Šviesos darbuotojų, kurie yra priešakyje ir kartu su planeta priėmė sprendimą, kad planeta bandys pereiti į naują išmatavimą kartu su visais žmonėmis, kurie dabar čia gyvena. Tai buvo jūsų sprendimas, ir tai buvo drąsus ir kilnus sprendimas, kurį pasveikino visa galaktinė bendruomenė ir visos Visatos, ir kuris buvo palaikytas Visos Esaties Kūrėjo. Ir todėl dabar visas dėmesys nukreiptas į jūsų planetą.

Aš labai gerai jus suprantu, nes kai aš buvau čia įsikūnijime, buvau tarp jūsų, aš labai gerai jutau visą tą skausmą ir kentėjimus, kuriuos jaučia sielos, pasinėrusios į materijos žaidimus ir darydamos pasirinkimus sąmone, prislėgta žemai vibruojančios materijos, atnešančius jiems vis daugiau ir daugiau kentėjimų. Aš turiu jums priminti, kad pirmapradiškai bet kurio lygio materija, tame skaičiuje ir to lygio, kuriame ilgą laiką buvo ši planeta, nenumato jokių kentėjimų, ir ta mintis,  labai dažnai minima masinės informacijos priemonėse, kad Žemė yra planeta-kalėjimas, kur siunčiama pasitaisyti, yra visiškai neteisinga. Jūs visi turite pasirinkimo laisvę, tai Dieviškas įstatymas, ir tai sąlyga, su kuria sielos ateina čia vystytis ir įgyti savo patirtį. Dėka to, kad jūs pakliūnate į visiškai naujas sąlygas, dėka to, kad sielos pačios savo laiku priėmė sprendimą, kad nusileidusios čia jūs visiškai pamiršite apie savo tikruosius Namus, apie savo kosminius namus, o taip pat ir savo buvusius įsikūnijimus, jūs savo buvimo kūne suvokimą tarsi pradėsite nuo pat pradžių.

Jūs, nusileisdamos čia, buvote visiškai įsitikinę, kad pakankamai greitai rasite kelią Namo. Nes būtent tai buvo jūsų tikslas. Jūs norėjote pasižiūrėti į tai, kaip, įgiję gyvenimo žemo dažnio materijoje patirtį, jūs sugebėsite sugrįžti Namo su nauja patirtimi, kaip greitai tai pavyks. Bet greitai nepavyko, nes savo pasirinkimų sistema jūs gavote labai daug negatyvios patirties, jūs patys daugybę kartų pasinėrėte į kančias ir savo kailiu patyrėte tuos pagrindinius Dieviškus įstatymus, kurie veikia visoje Visatoje, tame tarpe karmos įstatymą, kuris veikia materialios Visatos 3-me materijos lygyje. Ir todėl jums teko per eilę įsikūnijimų taisyti karmines klaidas, ir kai kurioms sieloms prireikdavo iki dešimčių, o kartais iki tūkstančio įsikūnijimų vieno dvasinio perlenkimo, kurį viename iš savo įsikūnijimų leidote sau padaryti, ištaisymui. Tai yra, tas procesas labai užsitęsė, bet jis užsitęsė jums, nes jūs čia suvokiate save kaip pakankamai ilgai gyvenančius. Vieno gyvenimo patirtis Visatos masteliais yra viso reinkarnacijų šioje planetoje ciklo labai nereikšminga, labai maža atkarpa. Tai labai nereikšminga visos jūsų patirties atkarpa, palyginus su ta patirtimi, kurią siela turėjo anksčiau. Tačiau siela, išsilaisvindama iš savo kūno ir patekdama į struktūras, kuriose ji galėjo visiškai švaria ir išvalyta sąmone, neslegiant materijai, save stebėti, savo noru vėl sugrįždavo ir buvo įsitikinusi, kad sugebės ištaisyti tai, kas buvo nepadaryta buvusiame įsikūnijime. Bet vėl įsikūniję jūs ne visada pasiekdavote išsikeltus tikslus.

Anksčiau Žemės planetoje buvo periodas, kai praktiškai visoms protingoms būtybėms buvo natūralu, taip, kaip dabar jums natūralu kvėpuoti, – tiesiogiai bendrauti su Dievu ir tiesiogiai gauti bet kokią informaciją. Dėl eilės priežasčių tas buvo prarasta, ir protingos būtybės pasinėrė į Dieviškųjų Tiesų užmarštį. Tai žinodami, jūs norėjote sugrįžti į tą būseną, nes tai natūrali bet kurios sielos būsena, kuri yra Dieviška savo esme. Ir tai ne tiktai žodžiai, jums gerai pažįstamos ir artimos Dievo vibracijos, ir veržimasis į šias vibracijas jums yra natūralus ir nesunaikinamas. Tiktai protu šio žemo dažnio materijos sąlygose jūs uždengiate šį savo sielos šauksmą ir jo negirdite. Būtent šį procesą jūs tokiu būdu tyrinėjote – vėl ir vėl čia įsikūnydami. Jūsų tikslas – būnant šiose sąlygose išgirsti savo sielą, išgirsti šį šauksmą ir į jį eiti. Būtent ši patirtis jums svarbi. Ir ši patirtis jums svarbi ne tik tam, kad tyrinėtumėte 3–o lygio materijos galimybes.

Jūsų planeta yra eksperimentų planeta, nes čia susirinko tikri Kūrėjai, Dievai-Kūrėjai, kurie nuleido daleles savo sielų iš labai aukštų sferų. Vienas iš kilniausių tikslų – labai nuodugniai ištyrinėti 3-o lygio materijos vystymosi procesą ir paskleisti šią patirtį visoje Visatoje. Aš turiu jums pasakyti, kad pasaulių, panašių į mūsų galaktikos Saulės sistemą, be galo daug. Pasaulių yra be galo daug, kaip ir protingos gyvybės formų yra be galo daug, ir neatsitiktinai tos gyvybės formos, kurios jus supa, yra daugelio protingos gyvybės formų Visatoje kopijos. Aš kalbu apie jūsų gamtą, apie jūsų gyvūnus ir apie paukščius, žinduolius, gėles ir pan., aplamai visa flora ir fauna, daugeliu formų egzistuojanti jūsų planetoje, jus supanti ir padedanti jums egzistuoti šioje materijoje, – tai daugeliu atvejų protingos gyvybės formų kitose materialios 3-o lygio Visatos vietose kopijos. Jūs, tiesą sakant, kurdami šią planetą, atnešėte čia šias formas kaip prisiminimą ir užtikrinote nuolatinį kontaktavimą su šiomis gyvybės formomis. Perspektyvoje jūs ruošiatės paskleisti šią patirtį, vystymosi šioje planetoje patirtį, visai materialiai šio lygio Visatai ir padėti vystymuisi ten.

Nika gerai žino šiuos ypatumus, nes ji buvo daugelyje vietų, kur teko imtis skubių priemonių sunkių ir sudėtingų situacijų išsprendimui, protingos gyvybės gelbėjimui kažkuriose planetose. Tą gerai žino ir kai kurie čia dalyvaujantys. Panaši situacija buvo ir jūsų Saulės sistemoje, ir jums apie tai irgi žinoma, ši situacija vyko Marso planetoje. Situacija, kuri tada susidarė Saulės sistemoje, taip pat buvo neordinari ir katastrofiška, nes besivystanti protinga gyvybės forma, galima sakyti, ne tik naikino save, bet naikino ir visą Saulės sistemą. Tuo momentu visų negrįžtamų pokyčių sistemoje balansavimui, kurie įvyko ir būtų sunaikinę šią materialios Visatos dalį, teko įdėti pakankamai daug pastangų visoje Visatoje, sukurti čia naujas judėjimo trajektorijas ir iš naujo balansuoti visą sistemą, įvesti čia visai naujus dangaus kūnus, sukurti juos, ir sukurti visiškai naujas judėjimo programas.

Tai vis jūsų Saulės sistemos istorija, kai kurie jos momentai, ir aš, darydamas šią ilgą įžangą mūsų pokalbio temai, vedu jus į vieną paprastą suvokimą, kurį jums svarbu suvokti ir priimti. Jūs turite suvokti, kad esate Dieviškos būtybės. Kad tikslai, kuriuos kėlėte pradžioje, kai kūrėte šią planetą ir kai susimastydavote apie tai, kam jūs ją kūrėte ir kas čia turi vykti, iš tiesų daug kuo unikalūs Visatoje. Jūs turite suvokti, kad kai mes jums kalbame apie tai, kad eksperimentas eina į pabaigą ir tai, ką jūs dabar stebite, yra tai, į ką jūs veržėtės milijonus metų daugybę kartų čia įsikūnydami. Čia kentėdami ir dirbdami. Šios patirties, kurią sukaupėte, Visatoje iš tiesų laukia, ir ji bus pritaikyta šio lygio materialioje Visatoje, ir bus plačiai paskleidžiama.

Ši patirtis įdomi ne tik šioje galaktikoje, ši patirtis įdomi ir kitose galaktikose, ir tai jūsų ilgo ir labai įdomaus jūsų darbo rezultatas, kurį atlikote. Aš noriu išmokyti jus gerbti save, ir gerbti ne per tą ego, kurį turite būdami šiame kūne, aš noriu, kad jūs išmoktumėte, būdami čia, kūne, gerbti tą milžinišką darbą, kurį jūs atlikote šioje planetoje, daugybę kartų įsikūnydami. Tas galutinis akordas, kurį jūs dabar dedate, kai ateinate į tą tikslą, į kurį veržėtės, – jūs perkeliate savimi, savo sąmone, sąmoningai perkeliate planetą į naują išmatavimą! Tai tas, ką jūs užtarnavote. Tai baigiamasis akordas jūsų dideliame, didvyriškame ir sudėtingame darbe.

Būtent todėl į jus žiūri su neslepiamu susižavėjimu, nuostaba ir didele meile, nes jūs, kaip Dieviškos būtybės, tą darėte ne sau ir ne dėl to, kad pasijustumėte didvyriais. Jūs tą darėte kaip ir visos Dieviškosios būtybės Visatoje, – jos gyvena visiems, jos gyvena ne sau, ir būtent tame jos mato savo laimę. Dievas egzistuoja visiems ir dėl visų savo kūrinių, su nepaprasta meile ir atsidavimu kiekvienam iš jūsų, ir visai kūrinijai, kurią jis sukūrė. Būtent šio suvokimo dalelė gyvena kiekviename iš jūsų, ir tai yra būtent tas, ką jūs vadinate gyventi širdyje.

Taip aš priėjau prie to, apie ką manęs klausėte, – kas yra gyventi širdyje. Gyventi širdyje – tai prikelti savyje tą gilų prisiminimą apie tai, kas iš tiesų esate, sąmoningai prikelti šį prisiminimą, ir tada suprasti, kas iš tiesų esate. Jūs suprasite tą ne iš žodžių, kuriuos aš šiandien jums pasakiau, jūs tą suprasite iš savo esybės vidaus, ir jūsų širdys prisipildys neįtikėtino džiaugsmo ir dėkingumo Dievui ir pačiam sau, ir visai Visatai. Jūs suprasite, kad jūs iš tiesų ir esate Dievas, ir kad jūs nuo Jo niekada ir nebuvote atskirti, Jis visada jumyse ir visur. Jūs iš tiesų vienybėje, mes visi vienybėje, mes visi tarpusavyje persipynę energetinėmis gijomis ir energetinėmis substancijomis, ir mes visi iš tiesų esame vienas Dieviškas organizmas. Ir tik jūsų sąmonės nusileidimas į žemo dažnio materiją sąlygoja visiškai kitą realybės suvokimą. Jūs suvokiate realybę per savo kūną ir ilgą laiko tarpą manote, kad ir esate tas kūnas, ne daugiau ir ne mažiau. Iš tiesų jūs begaliniai, ir jūs amžini, taip iš tiesų yra! Kai jūs ateinate į giluminį suvokimą to, apie ką mes šiandien kalbėjome, faktiškai tai ir yra perėjimas į tą sritį, kurią jūs vadinate „gyvenimas širdyje". Tai gilus suvokimas savo Vienybės su viskuo ir savo Dieviškumo.

Brangieji mano, aš dabar stoviu tarp jūsų, ir suteikiu jums galimybę tiesiogiai sujungti savo širdis su manąja ir gauti tai, ko jūs norite šiuo metu (eksperimentas 7 minutėms)…

Kiekvienam iš jūsų yra su kuo dirbti, ir tam, pasinertumėte į savo širdį, pirmiausia būtina išmokti, kad protas nustotų kontroliuoti visus procesus, kurie jumyse vyksta. Protas automatiškai kontroliuoja fiziologinius šio kūno procesus, tai pasąmonės funkcija, ir mastymo procesai čia neturi dalyvauti. Bet tie sprendimai, kuriuos jūs priimate protu, kuriuos priimate sąmoningai, tai jau tos jūsų smegenų dalies funkcija, kuri jums vadovauja, kuri nukreipia jūsų mintis ir jūsų troškimus.

Tai štai, jums būtina visiškai pertvarkyti pasaulėžiūrą, jei norite pereiti į gyvenimą širdyje. Jūs turite nutraukti proto kontrolę, bet nutraukti ne taip, kaip dažnai tą suprantate. Jūs dažnai suprantate šį kvietimą kaip priverstinę valios pastangą, „įsakyti protui ir bausti jį, jei jis kažko nedaro". Tai neleistina praktika ir paplitusi klaida. Jūsų protas už tai labai teisingai baudžia, už tokius priverstinius veiksmus jo atžvilgiu. Jūsų kūnas su visomis jo funkcijomis – tai sielos šventovė šio lygio materijos tyrinėjimui, ir požiūris į šventovę turi būti atitinkantis. Jūs galite ir turite eiti kitu keliu.

Tam, kad pasinertumėte į širdį, tam, kad suvoktumėte pasaulį visiškai kitaip, Kristaus sąmone, o Kristaus sąmonė – tai gyvenimas širdyje ir iš širdies, jums būtina išmokti klausyti savo širdies, ir atskleisti visas galimybes, kurios yra šiame lygyje, anachatos komplekse. Kiekvieno iš jūsų siela gerai žino anachatos komplekso galimybes, ir tas struktūras, kurios ją palaiko, ir tas struktūras, kurios yra aukščiau. Tai tos struktūros, kurias jūs vadinate Dvasia, kurias jūs vadinate savo Aukščiausiuoju Aš, ir kurias mes vadiname jūsų kvantinėmis struktūromis. Jūsų siela labai gerai pažįsta visas šias struktūras ir žino jų galimybes, ji tiesiogiai su jomis susijusi ir kartu veikia. Būtent taip per jus perduodama visa informacija, kurią jūs čia renkate, ir visa jūsų patirtis. Ir būtent tokiu būdu jūsų siela koreguoja procesus, kurie vyksta su jumis materijos lygyje, jūsų kūno lygyje, būtent tokiu būdu vyksta koregavimas.

Bet anksčiau šis procesas buvo jūsų pasąmonės lygyje. Dabar, kad sąmoningai pereitumėte į naujos realybės kūrimą, jums būtina sąmoningai pereiti į 4-o lygio sąmonės būseną. Būtent ši sąmonė leidžia gyventi iš širdies, priimti visą informaciją pirmiausia jausmų ir širdies lygyje. Tik po to į su jumis vykstančius procesus įjungiami mentaliniai jūsų smegenų sugebėjimai. Bet smegenys jau bus pasikeitusios, tai bus ta struktūra jūsų kūne, kuri sujungta su jūsų subtiliomis išplėstinėmis struktūromis, be to, sąmoningai sujungta su Dieviškomis struktūromis. <…>

Jūsų kūnas, kaip jūs jau žinote iš praeitų perdavimų, sugeba egzistuoti ir funkcionuoti 4- lygio materijoje. Tiesiog, galima sakyti, daugelis šių galimybių 3-me materijos lygyje buvo užkonservuotoje būsenoje. Palaipsniui, kai jūs atsisakysite proto kontrolės ir sąmoningai mokysitės vėl gyventi širdyje, gyventi pagal visai kitą supratimą ir kategorijas, kai jūs suvoksite save jausmais, pojūčiais, jūs sugebėsite įjungti šias naujas struktūras ir plėsti savo smegenų ir viso kūno galimybes. Apie tai taip pat su jumis jau kalbėjome, ir, manau, kad dar kalbėsime tiek, kiek leis vykstantys jūsų kūnuose pasikeitimai.

Čia pat iš karto pagaunu jūsų mintis, abejones ir nebylų klausimą apie jausmus. Turiu jums paaiškinti, kad nėra jokios painiavos. Iš vienos pusės, kai aš sakau jums „jausti" ir „gyventi širdyje", jūs įsivaizduojate, ir teisingai įsivaizduojate tai, kad jūs stengiatės gyventi savo kūno jausmais, tai yra, protą laikote antru eilėje tų, kurie duoda jums patarimus ir padeda priimti kokius nors sprendimus. Pirmumą atiduodate savo širdžiai ir tam, ką jaučiate, ir, iš vienos pusės, tai visiškai teisinga. Kad pirmame etape prisimintumėte savo pačius seniausius įgūdžius, jūs turite prisiminti (žinoti), kas tai yra. Ir jūs turite išmokti akimirksniu pasinerti į šventas savo širdies struktūras ir ten įsitvirtinti. Bet tai pirmas etapas.

Kai aš kalbu apie jausmus, aš turiu omenyje anachatos kompleksą, jūsų širdį, tą jūsų krūtinės sritį, tą vietą, kur prasideda jūsų Dieviškumas, tą vietą jūsų kūne, kur prasideda ta neaprėpiama beribė struktūra, kuri jungia mus su visa Visata. Būtent iš šios vietos, mano brangieji! Tai ta aikštelė, iš kurios jūs pakylate savo sąmone tam, kad išplėstumėte pasaulio suvokimą ir pasaulio jutimą, apie tai aš jau kalbėjau jums anksčiau. Jūs jau, tikiuosi, supratote mano mintį, kurią aš jums norėjau pasakyti. Mintį, kad kai aš kalbu jums apie jausmus, aš nekalbu tik apie tai, kad jūs turite vaikščioti ir kartoti sau mintyse „aš turiu mylėti šį pasaulį", „aš myliu šį pasaulį", „aš jaučiu jam didelę meilę", o tuo pačiu metu jūsų protas visą laiką abejoja, nes tuo momentu galbūt to nejaučia, arba jaučia ne taip, kaip jums norėtųsi.

Tai štai, aš noriu jums pabrėžti, kad meilė niekada negali būti taikoma kaip išorinė programa. Meilė – tai jūsų esmė, jūsų Dieviška esmė, kuri yra ir už jūsų kūno ribų ir įtvirtinta širdies ir anachatos komplekso lygyje. Būtent todėl mes visą laiką kalbame, kad jūs atkreiptumėte dėmesį į savo širdį. Būtent iš čia prasideda jūsų atgimimas, iš čia kyla visiškai naujas paties savęs suvokimas, ir aplinkinio pasaulio, ir visų žmonių, ir visko, kas jus supa. Išplėsdami savo sąmonę nuo širdies aukščiau, jūs imate visiškai kitaip viską jausti, ir būtent apie tokį jutimą aš kalbu, ir būtent tokiu būdu vyksta jūsų pasaulėjautos, pasaulio suvokimo ir pasaulėžiūros pasikeitimas.

Būtent per šias struktūras, Dieviškas struktūras, kurios praleidžia jūsų pačių Dieviškas meilės vibracijas, jos ateina iki jūsų kūno lygio. Jos sugrįžta į jūsų širdį, ir todėl tos būsenos, kurios dar jums būna spontaniškos ir neilgos, kuriose jūs jaučiate neįtikėtiną meilę, kuriai negalite surasti žodžių ir ją paaiškinti, – visaapimantis begalinės meilės džiaugsmo jausmas viskam, kas jus supa, tame tarpe ir pačiam sau, – tai ir yra ta pati Meilė, kurią jūs patys atnešėte iš aukštesnių savęs pačių išraiškų, iš savo beribės esmės, ir sugebėjote ją pajausti. Ateis laikas, kai jūs galėsite būti tokioje būsenoje nuolatos, kai galėsite tą pajausti lengvai ir būdami harmonijoje su aplinkiniu pasauliu. Dabar tai prasiveržia spontaniškai, su didele jėga. Ir todėl ši būsena yra labai galinga, dažnai ji atveda jūsų psichiką į ekstazę, arba netgi galite prarasti sąmonę, arba tai iššaukia kokius nors visiškai neordinarius jūsų psichinės būsenos pasireiškimus, kai jūs verkiate ir juokiatės vienu metu, arba puolate visus apkabinti. Bet ši būsena tampa natūrali ir taki, kai ši Meilės energija, jūsų pačių Meilės energija, kurią jūs praleidžiate per savo aukščiausias struktūras, ateina jums nuolatos. Tuomet ši būsena nesukels jūsų kūnui tokios psichologinės įtampos.

Tai bus labai švelni, rami būsena, kai jūs džiaugsmingai ir ramiai tame būsite ir suvoksite didžiulę kiekvieno kūrinio, kuris yra šalia jūsų, prasmę. Jūs mylėsite kiekvieną žmogų, kuris yra šalia jūsų, ne mažiau nei save, ir natūraliai veršitės visais būdais jam padėti ir dėkoti už galimybę būti naudingu bet kuriai gyvai būtybei, kuri į jus kreipėsi pagalbos. Kaip ir aš dėkingas už tą galimybę, kurią jūs man suteikiate, tame tarpe ir dabar, būti jums naudingu ir suteikti jums šią pagalbą, kurios jūs prašote ir kurios jums reikia. Taip pat ir jūs, kai išmoksite gyventi širdyje, tai bus jums normali ir rami būsena, jūs veršitės gyventi visiems ir atnešti naudą visiems.

Jūs visiškai neturėsite neišvalyto ego, jūsų ego bus išvalytas, jis reikšis tik kokiomis nors specifinėmis asmeninėmis savybėmis. Jūs visiškai neprarasite savojo identiškumo ir savojo unikalumo, jūs kiekvienas pasiliksite ypatingu ir individualiu, turintis visiškai unikalių konkrečių savybių rinkinį. Tuo pačiu jūs jausite labai gilią ir labai pilnatvišką Meilę visam pasauliui, ir stengsitės daryti viską tam, kad šis pasaulis būtų geresnis ir tobulesnis. Ir ne dėl jūsų asmeniškai, o dėl visų, kurie jus supa, dėl viso pasaulio ir visos Visatos.

Visiškai pasikeis suvokimas, pasikeis psichologija, pasikeis elgesys. Tuomet išsilaisvins didžiulis energijos kiekis, kuris anksčiau buvo naudojamas jūsų ir daugelio žmonių visiškai iš esmės nereikalingai kovai su pačiu savimi, su savo iliuzijomis, su savo baimėmis, su savo materialiais žaislais, kurie savo esme taip pat yra iliuzija. Kai tik jūs išlaisvinsite šią energiją, jūs imsite ją naudoti kūrybiniams procesams. Štai kodėl gyvenimo širdyje būsena yra ta būsena, kai visa būtybių, kurios gyvena kažkurioje vietoje, pavyzdžiui, planetoje, bendrija pasineria į kūrybą, kuri yra susijusi tarpusavyje arba individuali, bet visi yra kūrybos procese ir su džiaugsmu užsiima tuo, kas jiems ypatingai patinka, ir kas jiems teikia didžiulį malonumą, ir tuo pačiu dėl to jiems puikiai pavyksta. Ir visa ši Kūryba, vėlgi yra ne sau, kaip tą daro neišvalytas ego, o visa tai daroma visiems, nes savęs ir savo kūrybos produkto dovanojimo aktas – yra pagrindinis santykių Visatoje principas, esantis aukščiau to sąmonės lygio, kuriame jūs visą laiką buvote, kol buvote Žemėje 3-o lygio sąmonėje.

Tai, apie ką aš jums papasakojau, – tai ir yra Kristaus sąmonė. Nes pasaulis, kuris yra aplink jus, jis tik palaikomas Dievo energijomis, bet jis visas sukurtas jūsų minčių, ir jis kiekvienam iš jūsų toks, kokį jį mato jūsų mintys. Jis taip pat toks, kokį jį pateikia kolektyvinė realybė. Kai jūs pakeisite savąjį pasaulio suvokimą ir pasaulėjautą, kai jūs tapsite tokiais, kokius aš jums, vos vos atidengęs uždangą, apibūdinau, kokiais tampa protingos būtybės Kristaus sąmonės būsenoje, atitinkamai pasikeis jūsų mintys, o pasekmėje pasikeis pasaulis, kuriame gyvenate. Jis bus kitoks, ir tai bus Rojus Žemėje, apie kurį daug kalbama, kaip apie svajonę. Tai iš tiesų Rojus, kuriame visi laimingi, kuriame visi turi viską, ko jiems reikia. Gerovė, kurią pritrauks jūsų mintys ir Meilė, kuri klestės aplinkui, išlaisvins jus iš daugelio tų dalykų, kuriems dabar tenka eikvoti šiam pasaulyje energiją ir jėgas.

AŠ ESU JESHUA

Priėmė Nika 2009.08.15

Šaltinis:http://lib.hram-sveta.ru/wiki/pages.php?id=15082009-konferentsiya-o-tom-kak-kak-jit-v-serdtse-i-nastroitsya-na-nego

Išvertė Eugenija L.

 

Peržiūrų: 2636 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 5.0/7
Viso komentarų: 2
0  
1 Wow   (24.10.2011 22:38) [medžiaga]
Aciu, labai geras straipsnis, kitaip suskurti Rojaus Zemeje neimanoma, tik kai kiekvienas gyvens ne sau, o del kito, nebeliks egoizmo ir viskas keisis ir jau keiciasi, o kai mylintys zmones pakeis senuosius valstybinese sferose, oho laukiu to momento, tai ne tik kad bus, bet TAIP IR YRA!

0  
2 amali   (27.10.2011 22:49) [medžiaga]
Aciu uz straipsni, jis pastumejo dar stipresniam ir kruopstesniam darbui su savimi , ir ypac su savo sirdimi..
Esu labai dekinga, ir labai vertinu si jusu darba. Sviesos ir meiles jums Virgi.

Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Spalis 2011  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0