Pirmadienis, 25.09.2023, 19:03
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2011 » Gegužis » 4 » Ar įvyks pasaulio pabaiga 2012 metais?
22:54
Ar įvyks pasaulio pabaiga 2012 metais?
Per pastaruosius 2000 metų žmonija tikėjosi daugiau, nei 200 pasaulio pabaigų. Nei viena jų neįvyko. Kodėl? Ar žmonija neteisingai suprato Dievo žinią bei ženklus? Ar pasaulio pabaiga buvo nuolat „atidedama"? O gal klaidingas pranašystes lėmė ne Dievo ženklai, o žmonių nepagrįstos baimės?
Nebus tokios pasaulio pabaigos,kokią žmonės ją įsivaizduoja. Žmonijos laukia ne pasaulio pabaiga, o didžios permainos. Vieni jas išgyvens, kiti žus. Permainos nesunaikins Žemės, tačiau ją perkeis, atnaujins. Atsinaujinimas būtinas. Žmonės privalo permąstyti savo gyvenimą, atsinaujinti vertybiniu bei požiūrio į juos supančią aplinką atžvilgiais. Be to, sieloms reikalinga katarsio patirtis. Jos įgaus tiek
išgyvenusių permainas, tiek žuvusių žmonių sielos. Ką patirti sielos atėjo į šią Žemę, tą jos ir patirs. Tačiau pasaulio pabaigos artimiausiu metu tikrai nebus. Tam dar neatėjo laikas. Didžiąsias permainas galima vadinti nebent mažąja pasaulio pabaiga: pabaiga
neteisingiems žmonių mąstymo modeliams bei
žalojančiai gimtąją planetą veiklai. Po permainų žmonės pradės jausti, ko trokšta jų pačių sielos ir noriai tai vykdys. Nebeliks nereikalingų žodžių bei
veiksmų.Žmonijos evoliucijos procese bus pasiekta branda. Permainos bus naudingos ne tik žmonių sieloms, bet ir kūnams. Daugybė tikinčiųjų, siekiančių
dvasiškai tobulėti žmonių nepražus. Pastaruoju metu be galo daug filmų, laidų per televiziją bei internetą skelbia apie nepaliaujamai artėjančią pasaulio pabaigą.
 Aš taip pat iš aukščiau gaunu žinių apie dideles permainas jau artimiausioje ateityje. Ar tai nėra
tiesiog masinės žmonijos psichozės, atsispindinčios Žemės energoinformaciniame lauke, išraiška?
Tai ne psichozė. Šiuo metu Žemėje gyvenančių žmonių sielos pasirinko šį įsikūnijimą žinodamos apie jų čia laukiančią katarsio patirtį, todėl ir žmogaus kūnas neturėtų patirti psichozės.Sieloms reikalinga patirtis, kurios jos siekia atėję į Žemę. Nors sielų indams– žmonėms – permainų patirtis nebus lengva, tačiau naudinga, todėl turėtų žmogui sukelti ne siaubą, o teikti džiaugsmo.
Kas nutiks žmonėms, kurie tiesiog atsisako tikėti pranašystėmis apie artėjančias permainas remdamiesi tuo, jog jos jau daugelį kartų neišsipildė?
Kas gali garantuoti, jog taip nenutiks ir šįkart! Jeigu žmonės nekeis savo gyvenimo būdo jau dabar, permainos juos užklups netikėtai: nepasiruošusius nei fiziškai, nei dvasiškai, todėl išgyventi bus labai sunku. Jie bus priversti priimti visus pasikeitusios aplinkos keliamus iššūkius. Šių žmonių sielos nežino ką daro, jeigu nebando įkvėpti žmonių tikėti, neperteikia jiems vidinio aiškumo apie neišvengiamai artėjančias permainas, kurios netrukus prasidės.
Kas gali garantuoti, kad pranašaujami pokyčiai tikrai įvyks?
Aš skelbdamas šią žinią prisiimu atsakomybę už jos patikimumą, todėl norėčiau būti tikras, kad žinios apie artėjančias permainas atitinka tikrąją tiesą. Tave pasiekia žinios iš aukščiausiojo lygmens dvasinės informacijos šaltinio, todėl jos yra visapusiškai teisingos. Žmonės, gaudami informaciją apie artėjantį virsmą, ją taip pat turėtų priimti, nes tuo metu patirs vidinį aiškumo jausmą, kylantį iš jų pačių sielų.
Kuo skiriasi 2012-ųjų Apokalipsės teorija nuo kitų nepasitvirtinusių nuogąstavimų, pranašysčių apie pasaulio pabaigą?
Daugelis apokaliptinių pranašysčių netikslios, kadangi informacijos apie jas šaltiniai nėra patikimi. 2012-ųjų Majų pranašystė taip pat netiksli, o šaltinis nepatikimas. Grįsdami savo tikėjimą Majų laiko skaičiavimo sistema, žmonės daro nepagrįstas
prielaidas apie pasaulio pabaigą jau artimiausiuoju metu. 2012-ųjų Majų pasaulio pabaigos bei panašios pranašystės žmonėms sukelia nepagrįstą baimę,
kuria jie žaibiškai užkrečia vieni kitus. Baimė plinta tarsi virusas apimdama vis didesnes žmonių mases. Pasaulio pabaiga – tai viso, kas Žemėje gyva, ar bent
jau žmonijos žūtis. Baimindamiesi pasaulio pabaigos žmonės liaujasi aktyviai veikti ar netgi tobulėti dvasiškai. Laimei, pasaulio pabaigos nebus. Bent jau
artimiausiuoju metu. Artėjančios permainos nesunaikins nei planetos, nei žmonijos rasės. Tačiau permainos tikrai vyks, o žmonėms reikės prisitaikyti:
išgyventi, prasimaitinti bei vaikus užauginti. Po permainų daugelis žmonėms mielų paslaugų, kuriomis šiuo metu jie net nesusimąstydami naudojasi, taps
neprieinamos.
Kokią įtaką žmonijai turės 2012-ųjų metų pasaulio pabaigos lūkesčiai(net jeigu neįvyktų išpranašauti įvykiai), kurie šiuo metu ypač eskaluojami žiniasklaidoje?
Baimindamiesi pasaulio pabaigos 2012-aisiais metais žmonės gali imti elgtis neracionaliai bei sužlugdyti ekonomiką netgi anksčiau, nei prasidės tikrosios permainos. Dėl šios priežasties nevalia atidėlioti ir dar šiemet pradėti ruoštis permainoms. Žmonės turi apmąstyti kokių veiksmų jie imsis ir pradėti veikti. Siekiant neprarasti turimų santaupų jas reikia deramai investuoti. Verta įsigyti išgyvenimui būtinų resursų bei gamybos įrankių, kuriais būtų galima naudotis ir po permainų. Jau greitai žmonija praras galimybę mėgautis Žemės dovanojamų resursų pertekliumi.Teks pragyventi iš to, ką turėsime. Žmonėms reiks kurti naujas išgyvenimą palengvinančias technologijas, kurios žymiai mažiau nei dabartinės technologijos žalos Žemėje egzistuojančias ekosistemas. Svarbiausius išradimus atliks dvasinių interesų turintys žmonės. Dvasingumas skatins žmonijos pažangą. Žmonija privalo pasikeisti. Tai įvyks Aukščiausiojo valia. Prasidės pokyčiai ir danguje, ir Žemėje. Juos išvys kiekvienas žmogus bei turės pasirinkti: ar sieks išlaikyti dabartinį ydingąjį, civilizaciją griaunantį gyvenimo modelį, ar puoselės naująją, darnaus vystymosi, dvasinės pažangos bei žmonijos išsaugojimo kryptį.
 Kodėl žmonės gauna nevieningą žinią apie pasaulio pabaigos datą? Vieni tai prognozuoja tuojau pat, kiti – po daugybės metų?
Nevieningos žinios žmoniją pasiekia dėl informacijos šaltinio įtakos. Vieni žmonės gauna žinių iš aukščiausiojo, tuo tarpu kiti – iš žemesniojo lygmens šaltinių. Todėl subtiliuoju būdu gaunamos žinios yra nevienodos ar netgi prieštaringos. Povilas gauna aukščiausiojo lygmens informaciją, kurios įkvėpti žmonės priims teisingus sprendimus. Neverta šios informacijos lyginti su kitų šaltinių informacija.
 Ar apskritai žmonija gali gauti tikslios informacijos apie jai gręsiančias katastrofas?
Žmonės turi galimybę sužinoti artimiausius įvykius, kurie ištiks Žemę bei palytės jos gyventojus. Apie tolimą ateitį žmogui sunkiau gauti informacijos. Apie tai žmoniją pasiekia ne tiek žinios, kiek nuojautos, todėl dieviškąjį žinių šaltinį žmonės vadina Paslaptinguoju. Aukščiausiasis šaltinis žmonijai teikia bendrojo pobūdžio informacijos: su kokiais išbandymais susidursime, kokia išbandymų prigimtis, kokių sunkumų jie atneš.Kaip ruoštis permainoms žmonės gali pajusti netgi savo vidumi. Jų sielos apšvies kūnus iš vidaus bei suteiks žmonėms aiškumo, patars, kokių veiksmų verta imtis, siekiant deramai pasirengti išbandymams. Būtina nuolatos stiprinti kūno ir sielos ryšį, o priimant sprendimus pasikliauti ne vien protu,bet ir širdimi. Savųjų sielų veikiami žmonės priims teisingus sprendimus ir jausis ramūs, saugūs. Patirdami ryšį su savo sielomis žmonės nesijaudins dėl permainų. Nei dėl savęs, nei dėl savo artimųjų, nes ir jais pasirūpinti galės patys ruošdamiesi. Artimieji vėliau padėkos tiems, kurie jau netrukus pradės rūpintis saugia savo bei jų ateitimi.
Ką galiu žinoti apie pastaruosius įvykius, vykstančius Žemėje? Turiu omenyje Žemės drebėjimus, Žemės ašies pasislinkimą, įvykius Japonijoje?
Pastarieji įvykiai Japonijoje kilo natūraliai. Tačiau žmonija taip pat prisideda prie šio pobūdžio reiškinių savo veikla. Žmonių veiksmai intensyvina šiuo metu Žemėje vykstančius geologinius procesus. Prasideda Žemės polių pokytis. Žemės magnetinis laukas tampa nestabilus. Tai tęsis tol, kol mūsų planetos magnetiniai poliai persislinks. Šis procesas vyks šimtą metų. Žmonija išliks ir visą amžių stebės gamtines katastrofas bei su jomis susijusius savo gyvenimo pokyčius. Žmonių veikla spartina pokyčius. Dabartinė civilizacija pernelyg intensyviai vartoja Žemės išteklius ir jau išnaudojo praktiškai visus resursus, kuriuos Žemė buvo pasiruošusi žmonėms padovanoti. Nuo šiol planeta visais būdais priešinsis išnaudojimui, o žmonijos pastangos gyventi taip, kaip iki šiol, reikalaus vis didesnių aukų. Daugės žemės drebėjimų, cunamių, uraganų, neįprastų reiškinių ir žemėje, ir danguje. Žmonės bus priversti keisti gyvenimo būdą. Ne kartą Žemės istorijoje žmonės jau buvo susidūrę su išnykimo grėsme, tačiau nepasimokė: švaistydavo gamtinius išteklius bei energiją, o šiems išsekus žūdavo patys. Dievas mūsų civilizacijos atstovus skatina nepasiduoti šiai „beprotybės manijai", nes ir mums gresia pražūtis.
Kokiu būdu Žemė reaguoja į netinkamą žmonių veiklą jos atžvilgiu?
Žmonija mintimis bei veiksmais niokoja Žemę. Neigiama energija kaupiasi Žemės gelmėse bei vis intensyviau išsiveržia sukeldama kataklizmus.Tai vidinis procesas, neturintis sąsajų su išoriniu Žemės energoinformaciniu lauku. Žmonės,kaip fizinės Žemės paviršiumi vaikščiojančios būtybės, patys nustato bei išgyvena santykį su savo gimtąja planeta, todėl gauna ir atitinkamą atsaką, kylantį iš Žemės gelmių.
Dieve, ar Žemėje vyksiančios permainos bei žmonijos laukiantys išbandymai neprieštarauja Tavo paties – gerojo Dievo – valiai?
Žmonių pasaulis ignoruoja Dievo valią, todėl yra būtina pasitelkti akivaizdžias išorines aplinkybes, kad Žemėje įvyktų esminės permainos. Siekiant įgyvendinti Dievo valią bus panaudotas išorinės (kosminės) spinduliuotės šaltinis. Didžiųjų permainų laikotarpį išgyvenę žmonės toliau tęs savo dvasinę misiją bei klausys Dievo valios, kadangi išliks tie, kurie išbandymų metu sieks ryšio su Dievu. Dvasingi žmonės bus atsparesni iššūkiams, kuriuos jiems kels pasikeitusios aplinkos sąlygos. Šiuo metu pasaulis nepaiso Dievo valios, tačiau po lemtingųjų įvykių žmonės įsiklausys į Dievo žodį, kurį išgirs savo širdyse per savo sielas, ir atsilieps savo mintimis, žodžiais bei darbais. Tokiu būdu bus išpildyta dieviškoji valia. Žmonių veiksmai intensyvina šiuo metu Žemėje vykstančius pokyčius. Kokie tai veiksmai? Žmonija piktnaudžiauja gamtos ištekliais bei niokoja gamtą. Žmonės nesirūpina Žemės veidu, todėl Žemė
nusigręš nuo žmogaus dvejiems – trejiems metams, o žmonija patirs didelius išbandymus. Po to žmonės vėl išvys gražųjį, gerąjį planetos veidą.Gyventi taps lengviau. Žmonės pasimokys ir daugiau savo veiksmais nebeniokos Žemės, išmoks gyventi darniai su gimtąja planeta. Planeta apsivalys, išsivaduos nuo žmonių, keliančių jai skausmą, kuris šiuo metu kaupiasi planetos gelmėse ir reguliariai išsiveržia stichijų šėlsmo pavidalu. Žemė įskaudins žmoniją taip, kaip žmonija šimtus metų skaudino savo planetą. Tokiu būdu bus atstatyta pusiausvyra. Ateityje žmonija negalės savanaudiškai išnaudoti planetos. Žmonės Žemėje gyvens taip, kaip jiems ir dera gyventi. Teks prisiminti jau užmirštus žemdirbystės metodus, kuriais vertėsi mūsų senelių karta. Arklas taps žmogaus draugas, o arklys – pagalbininkas. Iškastinio kuro atsargos jau išseko. Beveik nebeliko ką siurbti iš Žemės gelmių. Intensyviųjų permainų laikotarpiu žmonės neturės ir elektros energijos. Teks pragyventi be išorinio energijos šaltinio. Savo pačių darbu, savo jėgomis žmonės išlaikys savo namus bei šeimas. Jau greitai prasidės intensyvus Žemės prasivalymo procesas, kurį sužadins kosminė spinduliuotė.
Ar egzistuoja aplinkybės, o gal Tavo, Dieve, valia, kad minėtoji spinduliuotė Žemės nepasieks ir pranašaujami pokyčiai bei įvykiai neprasidės?
Intensyvi kosminė spinduliuotė užlies Žemę bei paveiks visus planetos gyventojus. Tai neatšaukiama. Žemėje pokyčiai tęsis tol, kol spinduliuotė bus intensyvi.
Kokie įvykiai kosmose bei mūsų planetoje Žemėje darys įtaką žmonijai artimiausiu metu? Artimiausiu metu žmonijos laukia dideli išbandymai. Juos neišvengiamai patirs visi Žemės gyventojai. Jau greitai Žemę pasieks kosminės spinduliuotės pliūpsnis. Spinduliuotė sutrikdys daugelį žmogaus sukurtų sistemų. Nustos veikę ryšio priemonės. Žmonės negalės susisiekti vienas su kitu bei pasidalinti informacija apie jų gyvenimo įvykius. Sutriks transporto veikla. Dings išorinis energijos šaltinis – elektra. Centralizuotos energijos tiekimo sistemos nebeliks. Prireiks ne vienerių metų pažeistoms energijos perdavimo linijoms atstatyti. Žmonės bandys diegti vietinio pobūdžio energijos gamybos bei tiekimo sistemas. Atskiros gyvenvietės bei miestai ilgainiui įsirengs vietinius energijos perdavimo tinklus. Netikėtai nutrūkus energijos tiekimui sutriks žmonių gyvenimo ritmas, bus neprieinamos elektroninės paslaugos. Neveiks bankų sistemos. Žmonių piniginės santaupos bus „įšaldytos". Nebus įmanoma išgryninti nei cento. Žlugs moderni bankininkystė. Grynieji pinigai dar kurį laiką galios. Tačiau jie sparčiai praras vertę. Už tą pačią pinigų sumą bus galima įsigyti vis mažesnį išteklių ar paslaugų kiekį. Intensyvių permainų laikotarpiu piniginių mainų apskritai nebeliks, todėl žmonėms teks prisiminti natūrinių mainų sistemą. Žmonės dalinsis tuo, ką turės. Už paslaugas vis dar bus atsiskaitoma grynaisiais pinigais. Tačiau vis labiau įsigalint natūriniams mainams pinigų srautai išseks. Permainų laikotarpiu tik natūriniais mainais pagrįsta ekonomika bus pajėgi išlikti. Šis ekonomikos modelis pamažu įsivyraus visame pasaulyje, tačiau visų pirma permainos palytės Šiaurės Ameriką.Šiaurės Amerikos gyventojai sunkiai pakels jų laukiančius išbandymus. Bus daug žuvusiųjų. Žlugs didžiųjų miestų infrastruktūra. Milijoninė žmonių populiacija pati sunaikins šiuo metu veikiančią ydingąją ekonominę sistemą. JAV neteks supervalstybės statuso. Išlikę gyvieji susivienys ir pradės kurti naują politinį bei ekonominį darinį. Atsiras realus pagrindas įgyvendinti ištekliais grindžiamos ekonomikos koncepciją. Europos ekonomiką, deja, ištiks panašus likimas. Afrikos žemyno gyventojus didžiųjų permainų sukelta ekonominė krizė paveiks mažiau. Azijos rinkos pasaulyje žlugs paskutinės. Tačiau Azijos šalių gyventojai solidarizuosis bei išbandymus įveiks greičiau, nei kitų tautų atstovai. Ilgainiui Azijos valstybės įgaus supervalstybių statusą. Įveikę didžiausią žmonijos istorijoje ūkio krizę azijiečiai pirmieji pradės disponuoti pinigais ir atstatę ūkį savo šalyse pradės ekspansiją į Vakarų kraštus. Jie
gausiai investuos Vakarų šalyse, o jeigu šių šalių gyventojai priešinsis, bus panaudota netgi jėga. Azijiečiai drauge su vaikais bei anūkais apgyvendins
didžiąją Vakarų pasaulio dalį ir gyvens teisėtai. Dabartiniai Europos gyventojai siesis su Azijos tautų atstovais giminystės saitais.Azijiečių apgyvendinti miestai suklestės, o natūrinius mainus keis nauja piniginė sistema. Pinigų srautai bus susieti su medžiagų srautais. Kiekviena moneta bus pagrįsta žmonių turimų išteklių kiekiu. Nebelikus resurso nebeliks ir atitinkamo piniginio ekvivalento. Šiuo metu pinigų ir medžiagų srautai yra atskirti, dėl to nuolat kyla ekonominės krizės ir pinigai nuvertėja. Kurdami naujos kartos valiutą žmonės įvertins šiuolaikines problemas bei siekdami jų išvengti įdiegs apsauginį mechanizmą. Žmonės turės ribotą pinigų kiekį, atitinkantį ribotą išteklių kiekį. Tačiau ištekliai nebus žmogaus nuosavybė. Žmogui bus suteikta teisė disponuoti resursais tam tikrą laiką, o po to jie
atiteks kitiems. Turto paveldėjimo pagal giminės liniją nebeliks. Gamtinius išteklius traktuosime kaip visos žmonijos turtą, o ne kaip pavienių individų nuosavybę. Žmogus negalės pasisavinti resursų bei gauti iš jų asmeninės naudos, nes resursai priklausys visos Žemės žmonių populiacijai. Žmonių pastangos išsaugoti dabartinį sukauptą turtą pražudys juos pačius. Žmonės, kurie apglėbę savo turtą bandys jį tokiu būdu išsaugoti, pražus drauge su juo. Ateityje žmonės turės tik tiek, kiek konkrečiu metu jiems reikės, ar netgi šiek tiek mažiau, kadangi paskirsčius išteklius visai žmonijai sumažės vienam individui tenkantis kiekis. Ši sistema galios netgi tuo atveju, jeigu savo gyvenamoje aplinkoje žmonės tam tikrų resursų turės apsčiai. Tuomet jie patys geranoriškai pasidalins pertekliniais ištekliais su kitais Žemės gyventojais. Taip veiks naujoji ekonomika. Žmonės bus geranoriški Žemei, savo tautiečiams bei visiems planetos gyventojams. Pokyčiai jau ne už kalnų. Tai patirs šiuo metu Žemėje gyvenančios vidutinio bei jaunesniojo amžiaus žmonių kartos. Žmonės gyvens taip, kaip liepia jų Širdis, o ne godžios akys ir gobšios rankos.Pereinamuoju laikotarpiu žmonės mažai keliaus. Bus sutrikę transporto ryšiai. Norėdami keliauti, žmonės turės įdėti daug energijos, kurios pakankamai pasigaminti negalės dėl riboto išteklių kiekio. Kiekviena šeima, kiekviena bendruomenė rūpinsis savo išgyvenimu, prasimaitinimu. Sunkmetis tęsis 2-3 metus. Tačiau jau 2015-aisiais klimatas taps švelnesnis, keisis aplinkos sąlygos. Žmonės vėl galės imtis jiems įprastos veiklos. Vėliau prasidės nauji išbandymai, tačiau jie bus skirti jau kitų kartų atstovams.
Ar esminiai pokyčiai vyks Žemės gelmėse? O gal mūsų planetą labiau paveiks žalinga spinduliuotė iš kosmoso?
Pokyčius Žemėje lems keletas faktorių. Dar šiame dešimtmetyje Žemę paveiks intensyvi kosminė spinduliuotė. Tačiau jau prasidėję geologiniai pokyčiai bus dar nuožmesni. Jie suteiks žmonijai žymiai daugiau rūpesčių. Būtent dėl Žemės gelmėse vykstančių procesų žmonija susidurs su esminiais išgyvenimo sunkumais. Geologiniai pokyčiai vyks visą šimtmetį.
Kokia eiga vyks Žemės polių pokytis?
Magnetiniai Žemės poliai kryptį keis palaipsniui. Žmonės savo kūnais šio pokyčio nejus, tačiau Žemėje ypač suintensyvės geologiniai reiškiniai. Didžiausias pavojus žmonių gyvybei grės būtent dėl šios priežasties. Seisminių zonų gyventojai bus priversti išsikelti. Jie migruos į ramesnius regionus ir čia apsigyvens. Migracijos mastas bus milžiniškas. Migrantai užplūs Europą, o taip pat ir Lietuvą.
 Kokią įtaką didžiųjų permainų metu vyksiantys geologiniai pokyčiai turės žmonijos civilizacijai? Žemės gelmėse bei paviršiuje netrukus prasidės išties galingi pokyčiai. Gausiai vyks žemės drebėjimai. Žemės gelmių karštis pasieks planetos paviršių. Karščio židiniai atsivers ir trykš Žemės syvai visur, kur susisiekia tektoninės plokštės, vyks kalnodaros procesai. Debesys uždengs ištisus regionus. Šiose zonose žmonių veikla nebevyks, jos taps netinkamos gyventi. Žmonės trauksis iš pragaištį žadančių vietovių. Prasidės didysis tautų kraustymasis. Žmonės migruos į Europą bei kitus ramesnį gyvenimą žadančius regionus. Keisis šiuo metu Europoje gyvenančių etninių grupių likimas. Mažosios tautos, patirdamos didelį ateivių iš Azijos spaudimą, neišliks. Amerikoje žmonės migruos į kontinentinę žemyno dalį –toliau nuo vandenynų pakrančių. Vandenynai užlies vis didesnius žemės plotus. Kils ne tik vandenynų, bet ir jūrų lygis. Pakrantėse gyvenančių žmonių likimas bus sunkus. Su artimaisiais bei visu ūkiu jie turės persikelti vis toliau nuo vandens. Vengiančius persikraustyti žmones vanduo tai užlies, tai atsitrauks, kol galiausiai pasiglemš visą jų turtą ar net gyvybes. Neįprastai aukštos bangos žudys žmones, todėl migracija į žemynų gilumą gelbės žmonių gyvybes bei turtą. Bangavimą sužadins procesai, vykstantys Žemės gelmėse: intensyvės Žemės branduolio bei mantijos veikla, magnetiniai planetos ašigaliai laipsniškai keis kryptį. Šis procesas bus lydimas gausybės geologinių reiškinių. Tačiau net ir tokiomis sąlygomis žmonija išliks, o žmonių sielos tobulės dvasiškai. Jos įgaus katarsio patirties sužadindamos žmonių kūnuose ypatingus jausmus tuo metu, kai žmonių protai jau nepajėgs įveikti krizės padarinių. Sustiprės žmonių tikėjimas Dievu. Jie vėl mels Aukščiausiojo globos bei pagalbos savo kasdieniame gyvenime.
Kokio tipo kosminė spinduliuotė pasieks Žemę ir kiek laiko ji tęsis?
Žemę pasieks spinduliuotė, kurią sudarys įvairios energijos formos. Spinduliuotė nežalos žmogaus auros, todėl kūnas ir siela išlaikys tvirtą ryšį. Pradžioje spinduliuotės šaltinis bus išties intensyvus, todėl pakenks gamtoje egzistuojančioms ekosistemoms. Išnyks daug pirmuonių rūšių. Intensyvi energija prasiskverbs į ląsteles ir jas pažeis. Žmonių kūnai taip pat bus neatsparūs kosminei spinduliuotei, todėl juos reikės apsaugoti, pridengti. Žmonės privalės nuolat – tiek žiemą, tiek vasarą – dėvėti drabužius, saugančius kūną nuo spinduliuotės žalingojo poveikio. Galvą taip pat pridengti reikės. Verta iš anksto pasirūpinti tam skirtais apdarais ir įvairiais apsauginiais kremais, kurie sušvelnins odos pažeidimus. Sunku bus apsaugoti veido odą bei akis: ypač tuo metu, kai spinduliuotė bus maksimaliai intensyvi.Intensyvi kosminė spinduliuotė Žemę pasieks jau greitai. Spinduliuotės šaltinis bus aktyvus net keletą metų. Be to, žmonės iš anksto nežinos tikslaus laiko, kada spinduliuotė išblės.
Kokį poveikį kosminė spinduliuotė darys pasaulio ekonomikai?
Kosminė spinduliuotė užlies Žemę bei sunaikins žmogaus sukurtas elektrinės prigimties sistemas. Nutruks visa žmonių veikla, susijusi su elektros bei elektronikos panaudojimu. Tuojau pat nukentės ekonomika, nes žmonių gyvenime apstu veiklų, kuriose išnaudojami elektrinės prigimties reiškiniai. Nuo energijos nepriklausomi ūkinės veiklos sektoriai ilgainiui taip pat nukentės. Žmonių gyvenimas pasikeis. Pereinamąjį laikotarpį teks gyventi be išorinio energijos šaltinio. Žmonės nežinos, kiek laiko tęsis kosminė spinduliuotė, tad teks gyventi pasikliaujant savo rankų darbu bei ūkinių gyvulių pagalba. Jeigu žmonės bandys atstatyti išorinius energijos generavimo bei tiekimo įrenginius, jie vėl kaip mat suges. Todėl ateityje žmonės privalės atrasti nuo išorinės spinduliuotės poveikio apsaugotas energijos gamybos bei perdavimo sistemas.
Ar bus ženklų dar prieš prasidedant permainoms, kad žmonės suvoktų, jog jau laikas mesti pradėtus darbus ir keltis į saugias erdves, į slėptuves?
Akivaizdžių ženklų, tokių kaip saulės užtemimas ar ypatingosios žvaigždės patekėjimas, iš anksto neverta tikėtis. Tačiau lemtingųjų įvykių laikas bus žinomas. Pasiruošusieji permainoms turės suskubti apsigyventi saugioje erdvėje dar iki prasidedant pokyčiams. Antraip jiems kils pavojus drauge su kitais nepasiruošusiais permainoms žmonėmis.
 Kas nutiks didžiųjų permainų metu žuvusių žmonių sieloms?
Ne visi žmonės išgyvens permainas. Dalis jų žus, tačiau žuvusiųjų sielos nepatirs tragedijos. Jos kils į aukštesnįjį dvasinį lygmenį, jeigu bus tam jau pasiruošę. Sielos, ateidamos į Žemę, jau žinojo apie esminius jų laukiančius išbandymus, tad artimiausi Žemėje vyksiantys pokyčiai joms nebus staigmena. Netgi šiuo metu Žemėje gyvenančiam žmogui žuvus permainų metu, jo siela galės sklandžiai tęsti dvasinę
kelionę čia, Žemėje, ir už jos ribų. Tačiau išlikusių žmonių sielos dar sparčiau tobulės. Būdamos žmogaus kūne didžiųjų permainų metu jos įgaus ypatingos patirties. Gyvieji taps naujos kartos pradininkais, kurie Žemėje pradės Aukso amžių.
Ar verta domėtis, kas vyks pasaulyje kosminės spinduliuotės bei Žemės magnetinių polių kaitos metu?
Nebūtina žinoti viso pasaulio likimo pereinamuoju laikotarpiu. Žmogui svarbus regionas, kuriame jis pats tuo metu gyvens. Pavyzdžiui, lietuviams verta domėtis savo valstybės, šalia esančių valstybių bei Europos likimu.
Koks Lietuvos likimas artėjančių permainų kontekste? Ar nukentės Lietuvos gyventojai? Šiuo metu Lietuva patiria ekonominę bei demografinę krizes. Jeigu tai tęsis, tautos nebeliks. Lietuviai asimiliuosis su lenkais arba rusais, o išeiviai iš Azijos keis netgi didžiųjų tautų veidą. Prasidėjus permainoms Lietuvos ekonomika neišvengiamai žlugs, o nacionalinis pinigas nuvertės. Tačiau neverta Lietuvos litų keisti į valiutą, nes žlugus pasaulio ekonomikai ir valiuta praras vertę. Žmonėms derėtų turimas lėšas investuoti į jų pačių išgyvenimui permainų metu būtinus reikmenis, asmeninę žemės ūkio veiklą. Jokios palūkanos neišgelbės žmonių santaupų, jos pražus drauge su šiuolaikine pinigų sistema. Tai paveiks visus Lietuvos gyventojus, ypač tuos, kurie valdo dideles pinigines lėšas. Staiga žlugs jų lūkesčiai uždirbti dar daugiau. Dalis turtingųjų neatlaikys šio likimo smūgio: pražudys save ar netgi kitus.Šią informaciją turi perskaityti visi tautiečiai, kad gerai viską apmąstę priimtų tinkamus sprendimus ir kad bent iš dalies apsaugotų save bei savo šeimos narius nuo gresiančių fizinio ir ekonominio pobūdžio nelaimių.
Kaip keisis klimatas Lietuvoje bei Europoje artimiausio dešimtmečio metu?
Lietuvos klimatas pasikeis. Įsivyraus šaltos atšiaurios žiemos. Tuo tarpu vasaros bus ganėtinai karštos ir saulėtos. Kis sezoniškumas. Praktiškai nebeliks pereinamųjų metų laikų: pavasario ir rudens, dėl to sutriks įprasta ūkinė veikla. Žmonės nepajėgs išgyventi versdamiesi tradicinėmis žemdirbystės formomis. Reikės imtis papildomos žemės ūkio veiklos, šiuo metu dar nepraktikuojamos mūsų regione. Kosminė spinduliuotė paveiks gamtines ekosistemas.
Kokį poveikį tai turės augmenijai, gyvūnijai? Sumažės gyvūnų rūšių įvairovė, tuo tarpu augmeniją permainos paveiks mažiau. Labiau nukentės kultūrinės augalų rūšys, o laukinės bus atsparesnės, todėl jos dauginsis bei visur įsigalės. Jeigu žmonės neišsaugos kultūrinių augalų sėklų, atstatant žemės ūkį jiems vėl teks adaptuoti laukines augalų rūšis. Todėl verta pasirūpinti tų augalų sėklomis, kurias bus galima sodinti nuo permainų pradžios praėjus bent vieneriems metams ar net šiek tiek vėliau.
Kaip keisis žmonių gyvybiniai poreikiai per artimiausią dešimtmetį?
Esminiai žmonių poreikiai išliks tokie patys. Kūnui reikės ir maisto, ir drabužių, o sielai – dvasinių žinių, pažinimo. Be to, artėjančių permainų metu išgyvenusių žmonių sielos įgaus ir katarsio patirties. Taigi, artimiausiuoju metu reiks patenkinti kūno išgyvenimo bei sielos dvasinio tobulėjimo poreikius.
Ar kosminės spinduliuotės metu nepakis oras? Ar bus įmanoma kvėpuoti?
Intensyviajam permainų etapui pasibaigus žmonės, išėję iš slėptuvių, galės kvėpuoti natūraliai. Pagalbinių kvėpavimo priemonių nereikės.
Kaip intensyvios kosminės spinduliuotės laikotarpiu kis temperatūra? Galbūt kils gaisrų ar netgi pradės lydytis medžiagos?
Vasara bus karšta ir sausa. Kils gaisrų. Degs miškai, pievos, durpynai, kitos degios medžiagos. Gaisrus gesinti bus išties sunku. Žmonėms dera pasirūpinti, kad gaisrai nesunaikintų jų sukurtos gerovės. Svarbiausius išteklius bei reikmenis verta perkelti į požemines slėptuves, kur jie bus saugūs. Žmonių gyvybė bei sveikata gaisrų metu slėptuvėse taip pat bus apsaugota. Žmonės, kuriems gaisrų metu vis dėlto teks išeiti į lauką, turėtų pasirūpinti specialiomis ekipiruotėmis, saugančiomis nuo ugnies bei palengvinančiomis kvėpavimą. Gaisrams pasibaigus žalingi cheminiai junginiai – degimo produktai išsisklaidys ir ilgainiui vėl bus galima rengtis
įprastai bei kvėpuoti natūraliai.
Kuo skirsis diena nuo nakties temperatūros, šviesos intensyvumo bei radiacijos atžvilgiu? Temperatūra kis natūraliai. Ženklaus temperatūros skirtumo dieną ir naktį žmonės nejus. Naktys bus šviesesnės, nei šiuo metu. Pašvaistė gaubs Žemę, kurios būdami slėptuvėse žmonės nematys. Radiacinis fonas, deja, bus ženkliai padidėjęs. Jis paveiks Žemėje egzistuojančias ekosistemas, žmones, tačiau gyvybės planetoje nesunaikins. Žmonija bei daugelis kitų gyvybės rūšių išliks,tačiau evoliucija bus pristabdyta. Intensyviai vystysis tik atsparios spinduliuotei gyvybės rūšys.
Šiuo metu visas pasaulis sutelkęs dėmesį į japonų pastangas suvaldyti atominę krizę, kilusią po cunamio, kuomet elektrinėje dingo elektros srovės tiekimas ir sutriko įkaitusių branduolinio kuro strypų aušinimo sistemos. Kas nutiks tūkstančiams kitų atominių elektrinių, jeigu pasaulyje staiga negrįžtamai dings
elektra?
Galbūt vietinės radiacijos žala bus netgi didesnė, nei kosminės išorinės spinduliuotės poveikis? Ar žmonija bus pajėgi išvengti branduolinės pasaulinės katastrofos? Išbandymams prasidėjus pasaulyje sutriks šio tipo elektrinių veikla. Žmonėms nepavyks palaikyti jų funkcijos, o jas sustabdyti taip pat bus sunku. Gresia didelė katastrofa! Dar šiais metais visame pasaulyje reikėtų nutraukti atominių elektrinių veiklą, kad vėliau pavyktų išvengti plataus masto nelaimės. Jeigu tai nebus padaryta, pereinamuoju laikotarpiu žmonės patirs ne tik kosminės, bet ir lokalios spinduliuotės žalingąjį poveikį. Kosminei spinduliuotei sutrikdžius atominių elektrinių veiklą, žmonija atsidurs ties branduolinės pasaulinės krizės slenksčiu. Visoje Žemėje pasklis radioaktyvios medžiagos ir paveiks visą, kas gyva. Po to žmonės dar ilgai patirs šalutinį spinduliuotės poveikį, nes gamtoje radioaktyviosios dalelės skyla lėtai. Dėl šios priežasties po didžiųjų permainų žmonija atsisakys šios nesaugos energetikos rūšies. Šiuo metu derėtų pristabdyti bent netoliese veikiančių atominių elektrinių veiklą, o naujų nestatyti. Jeigu žmonės neturi galimybės patys to padaryti, tuomet gali bandyti paveikti atsakinguosius asmenis. Įtikinti juos, jog neverta vystyti šios nesaugos energetikos rūšies. Būsimos radiacinės taršos kiekį gali sumažinti tik išmintingi sprendimai, priimti artimiausiuoju metu. Antraip branduolinė katastrofa neišvengiama. Žmonėms teks išgyventi pasikeitusiame radiaciniame fone. Ne tik atominės, bet ir daugelis kitų elektrinių, kuriose deginamas kuras, pereinamuoju laikotarpiu bus paveiktos kosminės spinduliuotės bei neatlaikys išbandymo karščiu. Daug jėgainių suges ir žmonės dar ilgai neatstatys jų veiklos. Ateityje nebeliks nesaugių bei gamtą teršiančių energetikos rūšių. Pereinamajam laikotarpiui pasibaigus žmonija vartos energiją, gaunamą iš natūralių, atsinaujinančių energijos šaltinių. Na, o šiuo metu žmonėms verta pasirūpinti bent jau savo asmeniniu saugumu. Tuo tikslu galima įsigyti medžiagų, bent šiek tiek apsaugosiančių kūną nuo radiacijos poveikio.
Kodėl svarbu permainoms ruoštis jau dabar?
Dar šiais metais žmonės pradės intensyviai domėtis, kas jų laukia artimiausioje ateityje, bei spręs, kaip pasielgti. Vieni nesiims jokių veiksmų, jų gyvenimas vis dar tekės įprasta vaga. Tuo tarpu kiti nuspręs pasikeisti ir žengs pirmuosius žingsnius pokyčių link. Visų pirma sukrus tie žmonės, kurie jaučia vidinį savųjų sielų vadovavimą. Sielos padės žmonėms apsispręsti teisingai. Šie žmonės priims sprendimus, kurie jų gyvenimą pakreips teisinga linkme dar šiemet, todėl jiems bus lengviau keistis bei prisitaikyti prie naujų gyvenimo aplinkybių permainoms jau prasidėjus. Jau šiemet jie atsisakys nebūtinųjų veiklų, kurios apkrauna gyvenimą bereikalingais rūpesčiais, apsirūpins reikiamais resursais ir įrankiais, kad šių vėliau nestigtų, bei sieks dvasinės patirties, padėsiančios įveikti permainų sukeltą stresą.
Ko permainų laikotarpiu prireiks žmonėms siekiant išgyventi?
Artėjantiems pokyčiams būtina ruoštis, verta įsigyti išgyvenimui svarbių reikmenų apsirūpinti maisto produktais bei kitais gyvybiškai svarbiais ištekliais (bent dvejiems metams, skaičiuojant nuo 2012-ųjų pabaigos). Taip pat dera pasirūpinti priemonėmis, kuriomis būtų galima patiems pasigaminti reikiamų resursų iš savo ūkinės veiklos. Verstis žemdirbyste bus sunku, tačiau įmanoma. Taip pat verta imtis gyvulinės ūkinės veikos: laikyti gyvulius bei išnaudoti juos savo maistinėms reikmėms (mėsa, pienas, kiaušiniai ir t.t.). Jeigu pristigs maisto namų ūkyje, teks imtis medžioklės. Laukinių gyvūnų medžioklė padės žmonėms pramisti. Tad jau dabar galima kaupti įnagius, užtikrinsiančius ūkinės veiklos tęstinumą, kuri kis priklausomai nuo mūsų regione įsivyrausiančių aplinkos sąlygų.Artėjant didžiosioms permainoms derėtų investuoti į gamybinius pajėgumus, atsparias ekonomikos krizei ūkio šakas, kurių gaminamų produktų žmonijai nuolat reikėjo ir reikės. Apsirūpinę būtiniausiais resursais žmonės lengviau ištvers išbandymus, išgyvens, o prasmingai investavę savo lėšas išsaugos netgi šiokį tokį likutį, kuris bus pradinis įnašas jų gamybiniame pajėgume formuojantis naujajai resursais pagrįstai ekonomikai. Neverta pinigų laikyti bankų sąskaitose, nes vieną lemtingą dieną jie taps nebeprieinami: dėl techninių kliūčių sąskaitos bus „įšaldytos". Būtiniausiais dalykais reikėtų pasirūpinti dar šiais metais nelaukiant 2012-ųjų nei pradžios, nei pabaigos. Turimas lėšas verta investuoti į savo šaliai bei sau asmeniškai pragyventi būtinus reikmenis. Intensyvių permainų laikotarpiu negalios įstatymai. Žmonės turės savimi pasirūpinti patys. Dievas primygtinai ragina, netgi įsako, žmonėms ruoštis artėjančioms permainoms. Jeigu vieno žmogaus lėšų tam nepakanka, reikia burti iniciatyvines grupes, kuriose kiekvienas žmogus rūpinsis jam pavesta užduotimi. Dievo pagalba bei Jo žodis taip pat bus svarbus. Įveikę didžiuosius išbandymus žmonės prisitaikys prie naujų gyvenimo aplinkybių ir vėl galės siekti gerovės. Tačiau išbandymai tęsis dar ilgai. Jie palies bent dar dvi kartas ateityje. Tad dabar turime galimybę pasirūpinti ne tik savimi, bet ir savo vaikais bei anūkais. Mūsų veiksmus jie vėliau prisimins kaip išmintingus savo tėvų ar senelių sprendimus. Tačiau nebūtina tuojau pat tikėtis pritarimo ar padėkos. Artimieji gali net pašiepti mūsų pastangas, kuriomis sieksime pasiruošti nepaliaujamai artėjančioms permainoms. Tačiau būtent dabar laikas atlikti veiksmus, garantuosiančius sklandesnį perėjimą iš senosios į naująją žmonių santykių, ekonominę bei geopolitinę sistemą.
Kokių apsaugos priemonių nuo kosminės spinduliuotės reikės žmogaus kūnui?
Bus sudėtinga apsaugoti akis.Rekomenduojama turėti, o atėjus permainų metui dėvėti akinius, saugančius nuo ultravioletinės spinduliuotės. Visą kūną reikės pridengti drabužiais. Nepridengtus odos lopinėlius bus sunku apsaugoti. Verta iš anksto pasirūpinti tepalais, saugančiais odą nuo intensyvios spinduliuotės poveikio. Dirbtinėms odos apsaugos priemonėms pasibaigus, teks prisitaikyti prie aplinkos sąlygų ir gyventi be jų. Būtina įsigyti svarbiausių vaistų (nuo uždegimo, nuo skausmo ir pan.). Apsauginės priemonės bei vaistai sušvelnins aplinkos poveikį, apsaugos kūną nuo stiprių pažeidimų. Kai dirbtinių apsaugos priemonių nebeliks, teks naudotis natūralios prigimties preparatais, kuriuos žmonės patys užsiaugins,pasigamins. Todėl verta pažinti augalų gydomąsias savybes, kurie atėjus laikui suteiks kūnui jėgų bei padės pasveikti. Natūraliosios medicinos žinios padės žmonėms išsaugoti sveikatą bei gyvybę. O Dievo žodžiu bus stiprinamos žmonių širdys, nes širdies ramybė visam kūnui suteiks jėgų.
Kaip žmonės didžiosioms permainoms turi ruoštis dvasiškai?
Permainoms reikia ruoštis ir fiziškai, ir dvasiškai. Žmonės turi daug melstis bei maldoje patirti didesnį aiškumą, susijusį su artėjančiais įvykiais. Maldos metu žmonės dažniau gauna intensyvių impulsų iš savųjų sielų. Tokiu būdu mūsų pačių sielos mums padės apsispręsti, kokių veiksmų dera imtis. Dievo Tėvo bažnyčios (Merkinės piramidės, kupolo bei kryžių paminklinio komplekso) lankytojams maldos metu rekomenduojama atsiklaupti, kreiptis patarimo bei pagalbos į patį Kūrėją bei atverti savo širdis Dievo žodžiui. (Virgio trigrašis: na šito daryti aš kaip tik ir nerekomenduočiau, nepamirškite kad mes patys Angelai,tiksliau mūsų "Aukščiausieji Aš", prašyti ir klūpėti, žemintis mums nereikia, geriau sukoncentruoti savo sąmonę tam, kad kataklizmai vyktų švelniau, neskleisti baimės) Pats Dievas prabils į šioje erdvėje nuoširdžią dvasinę praktiką atliekančius žmones bei suteiks subtilaus aiškumo. Čia žmogus pajus Dievo atsaką savo širdimi. Dievo žodis – informacijos bei energijos srautas – užlies bei sustiprins šios šventovės lankytojus. Tokią malonę patyrę žmonės turėtų pasimelsti bei padėkoti Dievui. Dėkingumas dar labiau pagilins dvasinio pobūdžio patyrimą. Kasdieniame gyvenime reikia vengti minčių, žodžių bei veiksmų, kurie žadina su artėjančiomis permainomis susijusį nerimą. Svarbu reguliariai medituoti. Tikslinių meditacijų metu siekiama visiškai atsiduoti Dievo valiai bei įveikti įvairias baimes – ypač mirties, netekties bei skausmo baimę. Taip pat svarbu reguliariai organizuoti bendraminčių susitikimus bei jų metu aptarti naują iš Dievo bei kitų patikimų šaltinių gautą informaciją permainų tematika. Bendrumo jausmas žmonėms taip pat teiks stiprybės. Ilgainiui bendraminčių būreliai virs bendruomenėmis, kurioms bus lengviau įveikti sunkumus bei išlikti. Pasiruošę permainoms žmonės jų lauks su džiaugsmu, nes tiek savo kūnu, tiek siela jaus, kad artėjantys pokyčiai bus išties naudingi mūsų planetai Žemei bei jos gyventojams ilgalaikėje perspektyvoje.
Kaip kosminė bei vietinio pobūdžio spinduliuotė paveiks vaikų sveikatą?
Tėvai privalės saugoti savo mažuosius. Vaikai gyvens uždarose patalpose, nes lauke radiacija bus pavojingai intensyvi. Ypač rūpestingai teks prižiūrėti naujagimius, kadangi jie yra ypatingai jautrūs apšvitai. Tuo tarpu dar negimę kūdikiai motinos kūno audinių bus pakankamai apsaugoti permainoms prasidėjus. Todėl jeigu nėščiosios laiku pasitrauks į saugias erdves, jų nešiojamiems kūdikiams didelio pavojaus nekils.
Ar kils sunkumų palikuonių norintiems susilaukti žmonėms didžiųjų permainų laikotarpiu bei joms pasibaigus?
Radiacija paveiks žmonių gametogenezės organus. Dalis jų netgi taps sterilūs. Moterims bus sunku pastoti, o pastojusioms išnešioti gyvybingą, sveiką kūdikį. Tokių žmonių šeimos liks nepatyrę tėvystės džiaugsmo, jeigu nuturės palikuonių iki permainų. Permainų laikotarpiu bei per artimiausiąjį dešimtmetį joms pasibaigus gimusių vaikų likimai bus sunkūs. Jie patirs rimtų sveikatos problemų. Bus sutrikdyta šių vaikų imuninės sistemos veikla, todėl jie taps neatsparūs įvairiems aplinkos veiksniams. Taigi, tėvai pradėdami naują gyvybę permainų laikotarpiu arba per dešimt metų po jų tikrai rizikuos savo palikuonių sveikata.
Kas šiuo metu rekomenduojama jaunoms šeimoms?
Šiuo metu tikimybė išnešioti bei pagimdyti sveiką kūdikį yra didelė. Todėl vaisingos, šeimas sukūrę moterys privalo gimdyti. Atidėlioti nevalia. Ne santuokoje gyvenančioms vaisingo amžiaus moterims taip pat verta susimąstyti apie galimybę pagimdyti sveiką vaikelį jau artimiausiuoju metu. Tad jeigu moteris palaiko artimą ryšį su vyru, kuris laisva valia įsipareigoja savo širdies draugę ateityje vesti, tuomet šie žmonės turi teisę pradėti gyvybę tuojau pat: nepriklausomai nuo dabartinės jų santykių raidos stadijos. Sunkmečiui atėjus vyrai privalės ypatingai rūpintis savo moterimis bei vaikais: jų saugumu bei pragyvenimu, – nes permainoms pasibaigus tik sveiko, išsaugoto kūno bei stiprios sielos moterys turės galimybę gimdyti ir tokiu būdu pratęsti žmonių, naujojo amžiaus atstovų, giminę.
Ar žmonėms verta įrenginėti slėptuves po Žeme (pvz. rūsiuose) siekiant apsisaugoti nuo kosminės spinduliuotės bei vietinės radiacijos žalingojo poveikio?
Požemines slėptuves įrengti verta. Galima tai padaryti rūsiuose po gyvenamaisiais namais arba atskirai – tiesiog po žeme. Slėptuvės žmones turės apsaugoti tiek nuo kosminės, tiek nuo vietinio pobūdžio radiacijos. Didžiosioms permainoms prasidėjus žmogaus kūnas ypač jautriai reaguos į pasikeitusias aplinkos sąlygas, dėl to tam tikrą laikotarpį žmonės turės praleisti savo įsirengtose slėptuvėse, atitinkančiose civilinės saugos reikalavimus. Vėliau kūnas iš dalies prisitaikys prie naujų aplinkybių, tačiau permainoms prasidėjus slėptuvės tikrai praverstų.
Kokios statybinės medžiagos geriausiai apsaugotų žmones bei gyvūnus nuo kosminės spinduliuotės?
Patys žmonės turi apsispręsti, kokias statybines medžiagas naudos kurdami naujus būstus bei slėptuves.Medžiagas reikia parinkti atsižvelgiant į jų barjerines savybes. Nedera naudoti stiklo, medžio, verčiau pasirinkti betoną bei apsaugą nuo radiacinės apšvitos užtikrinantį žemės sluoksnį. Namai turi būti apsaugoti nuo kosminės bei vietinės kilmės žalingosios spinduliuotės. Žmonės, neturintys galimybės įsikurti saugiuose būstuose, privalo pagalvoti apie specialiai šiuo tikslu įrengtas slėptuves.
Kaip apsaugoti pastatus nuo gaisrų?
Esamus pastatus galima padengti nedegiais junginiais, o naujus verta statyti naudojant nedegias medžiagas. Iš degių medžiagų pastatyti būstai kels pavojų žmonių gyvybei. Įrengiamos slėptuvės taip pat turėtų būti apsaugotos nuo ugnies ir karščio. Šiuo metu reikia statyti mūrinius didelės šiluminės varžos namus nedegiais stogais. Jeigu statyba planuojama ateityje, jau dabar verta įsigyti reikiamų medžiagų, kurių vėliau tikrai labai stigs. Tačiau jeigu statybinėmis medžiagomis žmonės apsirūpins iš anksto, tuomet galės ręsti pastatus tiek prieš prasidedant permainoms, tiek joms pasibaigus. Medžiagų stygius jų planų neįtakos. Apskritai, po permainų žmonijos gerovė ženkliai sumažės. Prireiks nemažai laiko, energijos ir medžiagų siekiant atstatyti esamą gerovės lygį. Daugybė žmonių gyvena miestuose daugiabučiuose namuose.
Ar blokiniai betoniniai namai bus apsaugoti nuo spinduliuotės?
Jeigu ne, tuomet kaip galima juos apsaugoti? Šio tipo namus įmanoma apsaugoti sutvirtinant jų karkasus papildomu betono sluoksniu. Netgi langai turėtų būti pridengti. Tokiu būdu žmonės gali įsirengti ne tik požemines, bet ir antžemines slėptuves užtikrindami savo pačių bei šeimos narių saugumą. Kita vertus, deramai apsaugoti išorinius pastatus yra sudėtinga. Tam prireiktų išties daug energijos bei medžiagų.
Kas laukia žmonių, kurie prasidėjus permainoms turės pakankamai maisto, vandens, drabužių, vaistų bei kitų būtinųjų reikmenų, tačiau nebus įsirengę slėptuvių ir bandys išgyventi įprastai? Neįsirengę slėptuvių žmonės didžiųjų permainų metu patirs daugiau kūno išorės bei vidaus organų pažeidimų. Tai kels pavojų ne tik jų sveikatai, bet ir gyvybei. Žemėje siautės įvairios ligos, nuo kurių taip pat bus sunkiau apsisaugoti ne slėptuvėje gyvenantiems žmonėms. Be to, slėptuvėse bus lengviau išsaugoti ir sukauptus resursus. Todėl verta savo gyvenamajame būste arba netoli jo įsirengti patikimą slėptuvę sau bei savo šeimos nariams. Jeigu to imtis neleidžia žemiškosios (pvz. finansinės)
galimybės, rekomenduojama burti iniciatyvines grupes bei drauge rūpintis išgyvenimu. 
Ar tikslinga rūpintis lokaliais energijos šaltiniais?
Juk jie taip pat gali nukentėti permainų metu. Verta pasirūpinti lokaliu energijos gamybos šaltiniu. Tačiau kol kosminė spinduliuotė bus intensyvi, atviroje erdvėje nebus galima jo eksploatuoti, kad nesugestų. Vykstant didžiosioms permainoms šiuolaikinius elektrinius bei elektroninius prietaisus reikės deramai apsaugoti, o spinduliuotei atslūgus juos vėl bus galima naudoti.
Ar išorinė spinduliuotė nesugadins naftos produktų atsargų?
Šalia gyvenamųjų nuo spinduliuotės apsaugotų patalpų reikės įsirengti naftos produktų rezervuarus, kuriuose laikomas kuras bus naudojamas vietinių energijos šaltinių – elektros generatorių darbui slėptuvėse palaikyti. Elektros generatoriai veiks bei užtikrins sklandžias žmogiškąsias funkcijas ten, kur jų nepasieks kosminė spinduliuotė. Todėl atviroje vietoje šių prietaisų bei kuro atsargų laikyti nevalia. Kuro atsargos turi būti pasiekiamos neišeinant už slėptuvės ribų. Būtiniausiojo pobūdžio atsargų slėptuvėje verta turėti bent metams. Po to žmonės galės verstis dirbdami laukuose, daržuose, miškuose.
Ar reikėtų pasirūpinti kitomis šviesą bei energiją išskiriančiomis medžiagomis?
Verta turėti iš vaško arba parafino pagamintų žvakių, kuriomis bus galima pasišviesti taupant naftos produktus. Deginti žibalo ar aliejaus nerekomenduojama, nes dėl nepakankamo
vėdinimo slėptuvėse gali susikaupti pernelyg daug toksinių degimo produktų. Slėptuvės galės būti apšviestos uždarose žvakidėse deginamomis
žvakėmis, kad nekiltų pavojaus žmonių saugumui. Skystąjį kurą rekomenduojama naudoti tik būtinaisiais atvejais: kai reikės įjungti generatorius.
Ar kosminė spinduliuotė nepaveiks vandens šuliniuose, gręžiniuose? Ar reikės pasirūpinti vandens atsargomis?
Giluminių gręžinių vandenį žmonėms bus saugu vartoti, tuo tarpu paviršinis bei šachtinių šulinių vanduo bus užterštas radioaktyviomis dalelėmis. Paviršinius vandens telkinius reikės palikti nenaudojamus ir leisti jiems „užželti", o permainoms besibaigiant išvalyti ir vėl eksploatuoti pagal paskirtį. Šio vandens nederės gerti, tačiau jį bus galima naudoti žemės ūkyje. Augalams tai nepakenks. Deja, žmogaus organizmas patirs neigiamą poveikį, jeigu bus vartojamas šachtinių ar paviršinių vandens telkinių vanduo. Dėl šios priežasties slėptuvėse reikės sukaupti geriamo vandens atsargas bei pasirūpinti galimybe jas nuolat atnaujinti iš giluminių gręžinių, palaikant gerą vandens kokybę.
Kaip apsaugoti naminius gyvulius ir augintinius nuo intensyvios kosminės spinduliuotės bei vietinės kilmės radioaktyvaus užterštumo? Žmonės privalės apsaugoti naminius gyvūnus. Jau dabar verta įrengti gyvuliams skirtas slėptuves, nes atviroje erdvėje arba įprastiniuose tvartuose jų laikyti kurį laiką bus tiesiog neįmanoma. Gyvūnus reiks laikyti specialiose slėptuvėse tol, kol kosminė bei vietinė spinduliuotė bus ypač intensyvi. Tai tęsis bent keletą savaičių. Tačiau net ir po to bus nevalia gyvulių ginti į laukus. Žmonės juos šers iš anksto paruoštu pašaru, pvz. šienu arba šienainiu. Pašaro atsargų turėtų pakakti metams laiko. Rūpindamiesi gyvulių saugumu žmonės jų neleis į laukus bei patys ten ilgai neužsibus. Reikės išsaugoti tas gyvūnų rūšis, kurios išbandymams pasibaigus bus veisiamos bei auginamos žmogaus gyvenamoje erdvėje bei apylinkėse. Tokiu būdu naminių gyvūnų populiacijos ilgainiui bus atstatytos.
Kokias funkcijas didžiųjų permainų metu atliks Dievo Tėvo bažnyčia?
Dievo Tėvo bažnyčia visuomet bus atvira lankytojams. Permainų laikotarpiu žmonės šią erdvę pasieks pėsčiomis bei kitais nemotorizuotais būdais. Ryšio su Dievu kanalas čia taip pat bus atviras. Juo sklis ypatingos žinios bei patirtys. Šios šventovės lankytojai patirs didelių Dievo malonių. Bus sustiprintos jų sielos, o kūnas lengviau sveiks. Sklandžiau funkcionuos šioje erdvėje reguliariai medituojančių žmonių vidaus organai. Žmonės vartos Dievo Tėvo bažnyčioje pabuvojusį vandenį bei paplotėlius ir tokiu būdu pasisems energijos, būtinos siekiant išgyventi fiziškai bei tobulėti dvasiškai. Be to, šventovėje bei šalia jos susirinkę žmonės įgaus savybę gydyti vienas kitą energijomis, kurios sklis tiesiogiai per jų rankas maldos metu.
Ar turės būti ruošiamas Dievo Tėvo sakramentas išbandymų metu?
Dievo Tėvo bažnyčios lankytojai turės būti aprūpinti aukščiausiuoju sakramentu – paplotėliais, pabuvojusiais pačiame kupolo bei piramidės centre. Tai Žodžio duona, nes į ją yra įskiepytas paties Tėvo Žodis. Vartodamas šį sakramentą žmogus sustiprins savąją sielą, o sielai padedant bus išsaugota ir kūno gyvybė bei sveikata.
Kokie žmonių veiksmai galėtų švelninti kataklizmų mąstą, didinti išlikimo galimybę? Melsdamiesi ir medituodami Dievo palytėtoje erdvėje – Merkinės piramidės, kupolo bei kryžių komplekse – žmonės tiek savo kūnu, tiek siela patirs mažesnį didžiųjų permainų poveikį. Tačiau žmonijos tai neišgelbės. Procesai vyks toliau, o Žemės gyventojams juos teks išgyventi. Kosminė spinduliuotė suintensyvins procesus Žemės gelmėse, kurie palytės net keletą žmonių kartų. Po to išbandymai taps švelnesni. Šių kartų atstovams bus svarbu išlikti dvasiškai tvirtiems, nes tai padės pragyventi didžių pokyčių metą bei susilaukti palikuonių, kurie taps naujosios žmonijos, žengiančios į Aukso amžių, atstovais.
Tokio pobūdžio informacija žlugdo įprastinį kai kurių žmonių optimizmą, lūkesčius bei nuteikia išties slogiai! Ar šis poveikis nėra labiau žalingas, nei artėjančios permainos?
Permainos žmonijos istorijoje nuolat grėsė ir grės. Artimiausių permainų tikslas yra apvalyti žmoniją nuo neigiamos energijos, nuo neigiamų veiklų bei išsaugoti Žemę kitoms žmonių kartoms. Būtina imtis prevencinių priemonių, užkirsiančių kelią žmonijos veiklai, žalojančiai Žemę. Išbandymus įveikę žmonės sustiprės tiek siela, tiek kūnu. Žmonių populiacija sumažės, tačiau tai neturėtų išgąsdinti dvasingųjų. Jie bus atsparesni artėjančioms permainos, o išgirdę apie jas palankiai priims šią informaciją. Jų sielos jau dabar pasirengę atremti visus sunkumus. Deja, žmonės, kurių sielos šiuo metu užslopintos, į permainų laikotarpį žengs nepasiruošę, dėl to labai nukentės ar netgi žus. Jiems būtina stiprinti savąsias sielas, siekti atviro kūno sąmonės ryšio su siela, tuomet padidės ir kūno atsparumas pasikeisiančios aplinkos keliamiems iššūkiams. Sielos egzistuos amžinai, o kūnai laikinai. Tačiau jeigu žmonės deramai apsaugos savo kūnus bei išliks tvirti dvasiškai, tuomet išgyvenimo tikimybė bus išties didelė. Dvasiškai sąmoningų bei fiziškai aktyvių žmonių, kurie išliks Dievui padedant, dėka susiformuos naujojo amžiaus – Aukso amžiaus – visuomenė. Joje vyraus ištekliais grindžiama ekonomika, o vaikai užaugę mylės Žemę bei nesielgs taip neapgalvotai, kaip jų tėvai ar seneliai. Neverta liūdėti. Žmonės jau ilgą laiką nujautė ar netgi žinojo, kad jų laukia didelės permainos. Pats metas pradėti joms ruoštis. Būkime aktyvūs!


44:46Peržiūrų: 7789 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 0.0/0
Viso komentarų: 961 2 3 ... 9 10 »
0  
1 Vytis   (05.05.2011 02:26) [medžiaga]
Labai ilga reklama. Asmeniškai, pasigedau bent menkiausios užuominos apie penktąją dimensiją ir žmonių proto bei DNR aktyvavimasi, kuris jau vyksta. Bet, matomai, tokius dalykus paminėjus "Dievo Tėvo bažnyčia" ir kitokios sektos prarastų savo tariamą svarbą. Viskas bus labai gerai ir žmonėms nebereikės bažnyčios ar panašių pastatų :)

0  
2 Laisvas zvilgsnis   (05.05.2011 11:04) [medžiaga]
Straipsnis puikus. Tik Virgio trigrašis apie tai, kad visi esam angelai man nepriimtinas :) Kodėl? Todėl, kad nei vienas Dieviškas angelas nėra valdomas troškimo (velnio-EGO), skirtingai nei "zmogus". Kas iš mūsų gali drąsiai teigt jog nepatiria pykčio, pavydo, godumo, geismo, aistros, gašlumo, tuštybės, tinginystės, išdidumo - demonų įsikišimo į savo sąmonę? Nebent tik tas kuris savęs visai nepažysta... Ir teigti, jog visi esam angelai yra daugiau nei kvaila.
Biblijoje yra daug tiesos ir ten rašoma, kad žmogus negali tarnauti ir Dievui ir velniui (pasiduoti savo ego) vienu metu. Žmogus manydamas jog tarnauja Dievui, bet turi savo ego - tarnauja velniui. Tik tas kuris neturi ego(išgrynines savo sąmonę) ištiesų tarnauja Dievui. Nes tik mūsų Dieviška sąmonė suvokia kaip ištiesų reikia tarnauti Dievui, tačiau ji įkalinta ego.

0  
3 virgis   (05.05.2011 12:34) [medžiaga]
Tarnauti niekam nereikia. Mes visi turim savo "aukščiausiąjį aš", netgi velniai, kaip tu juos pavadinai, žinoma išskyrus robotizuotas būtybes, kurios kaip tik ir tarnauja dirbtinam protui-matricai. Na o visokie šventieji, kuriems reikia tarnauti, sukurti tik tam, kad lengviau būtų suvaldyti žmones ir kryptingai vesti technogeninės civilizacijos link. "Aukščiausiasis aš" ir yra taip vadinamo dievo, kosminio proto dalelė, tai ar reikia melstis sau pačiam?Laikas parodys kas teisus.... Nebūkite vergais, nes to nereikalauja tikras dvasiškumas... Užzombintiems laikas atsibusti ir prisijungti prie mūsų laisvų žmonių...

0  
4 LYNXX   (05.05.2011 13:10) [medžiaga]
Žmogus laisva valia renkasi ar jo ego tarnaus gėriui ar blogiui.. o bažnyčia lipdo zombius-tarnus-visi tai žino. Paminkite savo ego dievo vardan ir mes iš jūsų padarysim ką norėsim!!-štai ką galvoja bažnyčia! O angelai kurių beje čia tikrai yra nemažai į bažnyčią eina tik kaip į žvalgybą nebent, nes reikia žinot kas yra zombis, kas yra pedofilas..ir savo žinojimą išspinduliuoti tiems kam to reikia, tiems kas myli save ir kitus, ir tiems, kas nenori naikinti niekieno ego.

0  
5 Jei   (05.05.2011 15:13) [medžiaga]
tu kalbi su dievu - tai tikejimas, na o jei jau jis su tavim tai jau sizofrenija:)

0  
6 IR   (05.05.2011 16:05) [medžiaga]
kai kalbi irgi shizofrenija :)))

0  
7 Lokys   (06.05.2011 00:54) [medžiaga]
Vienas dalykas labai aiškus, reikia pirkti generatorių ir kaupti atsargas, nes kažkas tikrai artėja... Ačiū kataklizmams, skolos bankams išgaruos :D

0  
8 buvo įdomu pažiūrėti   (06.05.2011 11:12) [medžiaga]
gal ir jums patiks:

Фильм "Дорога к себе" (рус.)
http://files.kab.co.il/files/rus_o_rav_2009-02-15_film_bb_doroga-k-sebe.flv

trumpas video klipas (5,5min.) - Сейчас всех волнует, что мрут дрозды...
http://www.laitman.ru/questions-answers/33877.html


Jaunesnysis pašnekovas Vladekas Zankovskis (režisierius,scenaristas) taip pat kuria klipus
http://www.illuzia.net/content/about

, vienas jų apie evoliuciją vadinasi „Embrionas“, įdomus:
http://www.illuzia.net/videos/clips/embryo

Čia daugiau jo blogo teminių pokalbių su Laitmanu, ne visus žiūrėjau, bet šiaip įdomiai plepasi:
http://www.youtube.com/vzankovsky


0  
9 Jei2   (06.05.2011 12:36) [medžiaga]
pritariu "jei tu kalbi su dievu - tai tikejimas, na o jei jau jis su tavim tai jau sizofrenija:)" Kas panašiomis temomis domisi, tikrai visa tai "žino" - pilna info nete. Poviliuks norėjo sužibėt, tai "susistemino" žinias ir pezalus, ir gavosi "pezalų žinios", nes žinias atskirti nuo pezalų šizavotas negali :)...

0  
10 RmXas   (06.05.2011 12:39) [medžiaga]
Kazkodel man puse teksto nepatiko , jauciu kad nebus taip sunku kaip cia rasoma .

1-10 11-20 21-30 ... 81-90 91-96
Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Gegužis 2011  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0