Pirmadienis, 25.09.2023, 19:33
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2013 » Lapkritis » 29 » Archontai - ar tai realu 3
20:17
Archontai - ar tai realu 3

Tai gi, grįžkime vėl į prieškario laikus. Kai Hitleris nusprendė apsijungti su Stalinu, kovoje prieš Archontus, negalima sakyti, jog jie apie tai visiškai nežinojo. Žinoma žinojo ir išnaudojo tai jau savo interesams. O kada atėjo laikas, gerokai paspaudė Hitlerį per "žmogų žaliomis pirštinėmis”  dėvintį asmenį ir privertė jį eiti karu prieš TSRS.

 Kitaip sakant, ėjo ten, kur jį pasiuntė, kur buvo liepta ir tam, kad įvykdyti postūmį "ne revoliucijos, o evoliucijos”, kaip sako Archontai.  Ir tai, jog šį karą laimėjo Tarybų Sąjunga, Hitleriui irgi buvo didelis netikėtumas. Nors Archontams tai buvo jų pačių prognozuojamas rezultatas. Bet kokiu atveju, nesvarbu kas iš jų be laimėtų, Archontai vis tiek gauna tai ko siekė, savo įtakos išplėtimą šalyse – karo dalyvėse, o jų žmonės, "laisvieji mūrininkai”, jau buvo materialiai išlošę, nuo ginklų, produktų pardavimo kariaujančioms šalims ir nuo pokarinių kreditų suteikimo vėl toms pačioms šalims.

Jei pažiūrėti giliau, kas iš tikro buvo nubaustas teisėjais,išstatytais nuo  tų pačių "laisvųjų mūrininkų”, už didelį Antrojo pasaulinio karo aukų skaičių, tai tampa visiškai aišku, kad "nuteistieji” – tai tėra tik viešos nacizmo marionetės, arba "antraeiliai” žmonės, mažai ką žinantys apie realius vadovus ir jų reikalus. Bet  visi "vertingi” žmonės Archontams, buvo ne tik kad išgelbėti nuo "teisingumo", bet ir neblogai įtaisyti šiame gyvenime, tolimesniam darbui "Laisvųjų mūrininkų” įvairiose organizacijoje. Tokių tikslų realizacijai, jiems labai intensyviai padėjo ir pats Vatikanas, kuris prisidengiant katalikų bažnyčia, persiuntė SS karininkus į Šveicariją, Argentiną, Paragvajų, JAV. Daugelis iš jų, kurie vadovavo nacistų specialių žvalgybinių tarnybų įvairiems skyriams, po karo, kartu su savo pavaldiniais, gana greitai įgijo naują savo Šeimininką – JAV strateginėse tarnybose ir faktiškai pratęsė savo žvalgybinę veiklą toliau Vakarų Europoje. O JTO? Kieno profesionalizmu rėmėsi ši organizacija, kada vedė savo purvinas operacijas arabiško ir islamiško pasaulio regionuose, toje pačioje Indonezijoje, Artimuosiuose Rytuose, šiaurės Afrikoje? Arba vykdė terorizmą, toje pačioje Europoje, 70-tais metais? Tais pačiais nacistais, kurie taip "sustiprino” struktūras, susikūrusias po karo, o taip vadinamas Šiaurės-Atlanto Aljansas... Netgi jeigu paimti tokią organizaciją, kaip "Interpolas” ir tai neapsieita be "laisvųjų mūrininko” dalyvavimo. Šiai privačiai tarptautinai policijos organizacijai, sukurtai kovai su tarptautiniu nusikalstamumu ir kovai su prekyba narkotikais, iki 1972 metų  vadovavo buvęs SS karininkas. Ir tokių pavyzdžių galima pateikti daugybe.

Kadangi Nacijų Lyga save diskreditavo, pasaulinės visuomenės akyse, Archontai, kaip visada, pakeitė savo seną iškabą į naują, paliekant tą pačią esmę. Jungtinių tautų organizacija, o būstinė buvo įrengta Niujorke ir teritorijoje, kurią padovanojo Rokfeleris.  Organizacija, kurioje vien tik JAV delegacijoje buvo 47 "laisvųjų mūrininkų” atstovai. 

Išoriškai, iš JTO  Archontai padarė tokį "gerą pilicininką”, kuris ir į pagalbą ateis, jei ką, padės, jei laibai kam to reikės. Bet tuose klausimuose, kurie tiesiogiai liečia Archontus, tas "gerasis dėdė” geriausiu atvejų išreikš ryžtingą protestą ir tuo viskas baigsis... kad pasaulį apjuosti savo kontrole, naujoje JTO struktūroje Archontai pasistengė sukurti ir keletą "Tarybų”, apimančių tarptautinės ekonomikos sferas, "saugumo”, socialines sferas: Tarptautinį teismą, Generalinę asamblėją, Sekretoriatą. Netgi į JTO emblemą sugebėjo įgrūsti skaitinę savo simboliką, 13 varpų aplink gaublį. Be tų "Tarybų”, sudaryta dar ir daugybė specialių tarnybų. Pavyzdžiui Tarptautinė telekomunikacijų sąjungą, Pasaulinę sveikatos apsaugos organizaciją, JUNESKO, Tarptautinį valiutos fondą ir taip toliau. JTO ne vienintelė organizacija priklausanti Archontams. Jei gerai panagrinėti, tai daugiau nei pusę tarptautinių organizacijų priklauso Archontams.

Kas vyksta dabar. Pastoviai keliamos kainos: nekilnojamam turtui, prekėms, produktams, auga infliacija. O masinėse informacijos priemonėse tai pateikiama kaip "stichinis nenusakomas procesas”, pateisinantis kainų augimą. Bet ar ant tiek jau jis "nenusakomas” tas procesas? Argi žemė ne užaugino tiek pat produktų, kaip ir pernai? Ar pagerėjo prekių kokybė? Kas gi diktuoja tą kainų kilimą visame pasaulyje? Pasauliniai bankininkai, kurie paklūsta Archontams. Ir visa tai daro dirbtinai. Kodėl? Ogi tam, kad įvaryti žmogų į materialinę priklausomybę. Tam, kad jo mintys būtų užimtos tik vienu, savo pelno padidinimu, kadangi jam ir jo šeimai reikia kažkaip išgyventi šiame pasaulyje. Pavyzdžiu nereikia ieškoti toli. Pastebėkite savo pažįstamus, kuo visada baigiasi pokalbis su jais? Kaip taisyklė, kainų padidėjimas, skundai apie pinigų trūkumą ir su tuo susijusiomis problemomis. Štai jums ir atsakymas, kaip Archontai yra materialiai pavergę žmones.

Taigi, visos tos Archontų komufliuotos, iš pirmo žvilgsnio geradarės organizacijos, darančios įtaką procesams visuomenėje, iš tikro, lenkia žmones prie Arimano ideologijos, materialios agresijos, pasirenkant Gyvulišką pradą, o globaliu mastu – įtraukia visą žmoniją į materialią prarają.                  Jie sukūrė taip vadinamą dirbtiną elitą, išstatydami savo marionetes po visą pasaulį, kurie savo ruožtu, valdė ištisas tautas. Ir dar daugiau, būtent jie įdirbo ir įdiegė vieną iš įdomiausių žmogaus sąmonės manipuliavimo ir valdymo formų, tokių kaip religija. Tą dirbtinai sukurtą žmonių sąmonės performavimą  Archontai pagrindė dviem stipriausiais stimulais – tikėjimu ir baime. Įdėjo į tai keletą tikrų žinių lašelių, atitinkamu būdu juos apipavidalino, dar didesniam minios pavergimui ir įamžino tą priklausomybę per dvasinės kultūros monopolizavimą.

Kaip pavyzdį paimkime Bibliją, kuria dabar, kaip šventą knygą, gerbia pusę pasaulio. Kieno ji buvo sudaryta?  Tų pačių Žynių, tai yra Archontų tarnų, O kieno sudarytas Naujasis Testamentas? Archontų marionečių.

Pasaulinių religijų valdžioje yra Archontų statytiniai. Didžiojoje politikoje ir versle – jų marionetės. Kaip ir visi tie žmonės, kurie sprendė žmonijos likimą: Aleksandras Makedonietis, Tamerlanas, Napoleonas, Stalinas, Hitleris ir kiti.

Archontai pasistengė ant tiek, kad žmonėms jau patinka būti tokia valdoma banda, patinka būti kvailais ir laukti sukramtytų paaiškinimų nuo savo manipuliatorių. Jiems paprasčiau šiandiena gyventi tokioje nieko nemastančioje ir nieko nenorinčioje žinoti avių bandoje, nei tapti laisvu žmogumi.

Patys gi Archontai nežiūri viso to, ką rodo per televizorių, kadangi visus tuos įvykius patys suplanavo ir organizavo. O televizija ir radijas tėra tik jų „karališkų nurodymų" skelbėjais. Nori vergai laisvės ir demokratijos, bus jiems laisvė ir demokratija, kurios jie net nesapnavo. Iš esmės, visi karai, revoliucijos ir kova už laisvę – visa tai melas, gražios pasakos suaugusiems, sukurtos šio pasaulio "galingųjų" ir į kurias vergai privalo tikėti.

Nori vergai pajausti savo nacionalinį išdidumą, prašom, skelbėjai tai jums suteiks ir pateiks. Nori vergai intrigų, viešų skandalų, prašom, skelbėjai tai pateiks, bet kokiam skoniui to užteks. Žmonės tapo niekingi savo kasdieniniuose potraukiuose, nėra nieko jiems įdomiau, nei svetimo, o dar geriau kaimyno tragedija. Pasaulio galingieji sukurs jums bet kokį spektaklį, viską, ką tik panorėsi, tik būk vergu, būk minioje, būk "kaip visi" ir galvok kaip visi. Jų mažai, bet jie moka valdyti. O vergai ir yra vergai, kas šiandiena jau persiduoda nuo kartos į kartą ir mažai kam pavyksta ištrūkti, iš to rato.

Be to, vergams įskiepijama ne tik neturtas, bet ir pastovi baimė ko nors, ant kurios „protingi" uždirba milijardus.

Kaip pavyzdys, sukūrė SPIDO problemą ir tuo, apsirūpino stabilų finansinį prieaugį sau, nuo brangiai  kainuojančių vaistų, kurie, iš esmės, neišsprendžia problemos sergančiam. Pakako jiems paskelbti apie gresiančią problemą, kad ir sakysime, paukščių ar kiaulių gripo, užsidirbo milijardus. Jiems svarbiausia, kad patikėtų, o tada baimė ir savisaugos refleksas padarys dešimtis kartų daugiau, nei medikamentų reklama. Ir svarbiausia, viskas sąlyginiai sąžininga, jūs rūpinatės savo sveikata, jie pasirūpins - savo pinigine. Be to, gydydami jų preparatais vieną ligą, jūs visiškai nemokamai gausite tris naujas. To pasekoje, jūs tampate amžinais jų įkaitais, sponsoriais.

Žmonės stengiasi valdyti kuo nors, kad nebūtų valdomi ko nors patys. Jeigu žmonėms atvertu tikrus istorinius faktus, kad ir apie tą patį Jėzų, valdžia tų, kurie slepia tas žinias, žlugtų tuoj pat.

Jūs galvojate, kad šiandiena kas nors pasikeitė nuo vergvaldystės laikų? Nieko panašaus. Pasikeitė, viso labo, tik vergų paveikimo priemonės, bet ne patys žmonės. Pasikeitė vergų valdymo forma, bet vergvaldystė niekas neatšaukė. Pažiūrėkite į šiandieninį pasaulį, kaip valdantis elitas eksploatuoja minias, panaudojant jas savo praturtėjimui. Jis tautoms paprasčiausiai pririša savo koncepcijas, formuoja masių skonį ir elgesį, kontroliuoja ir standartizuoja žmogų.

Elitas jūsų sąmonėje sumaniai sukūrė tą patį prižiūrėtoją, su botagu, kuris jums nurodo, kaip reikia gyventi, kuo rengtis, kam atiduoti pirmenybę savo gyvenime. Ir visa tai atlikta senoviniu žmogaus paveikimo būdu – tuo pačiu, kurį šiandiena vadina reklama. Tas būdas remiasi žmogaus psichologiniu ypatumu, tikėti būtent tuo, kuo jam norėtus tikėti. Pateikiant norimą matyti, vietoj tikrovės. Protinga reklama, viso labo, tik atgaivina žmoguje „snaudžiantį" poreikį. Ji priverčia žmogų mėgdžioti. Reklama naudojasi plačiu specialių technologijų spektru, vartotojo emociniam poveikiui.

Archontai išskaičiuoja jiems reikalingus globalius karus, pagal kartas ir ši karta, pagal jų paskaičiavimus, turėtų sulaukti trečio pasaulinio karo. Jie užplanavo tris globalinio karo datas, priklausomai nuo politinės situacijos ir gyventojų paruošimo tam, iš Archontų pusės. Prima data, tai gerai išreklamuota 2012 gruodžio 23, kuri jau praėjo ir dėl kažkurių tai priežasčių jiems nepavyko, nors bandymai buvo. Antroji 2017 ir trečioji 2025. 

Tai pagrindinės datos, į kurias jie orientuojasi, savo išskaičiavimuose. Nors, natūralu, gali būti pakeitimai, kaip ir bet kuriame kitame plane. Iš principo, jų pasiruošimą tiems įvykiams lengvai galima atsekti. Nes vyks visa tai detalei, pagal seną schemą.

Ką jie pirmiausia padarys. Sukurs pasaulinę krizę, kas jiems nesunku, valdant pagrindinį kapitalą ir situacijas pasaulinėse biržose. Galima prisiminti, kaip po tokios krizės prasidėjo Antrasis pasaulinis karas. Tam, kad sukelti atitinkamas visuomenės nuotaikas, sukurs maisto produktų trūkumo krizę, nuo kurios pirmiausiai nukentės vargingiausi sluoksniai. Pasaulyje, be matomų akivaizdžių priežasčių, staigiai pradės jaustis produktų stygius, kas atves prie bado trečiojo pasaulio šalyse. Kaip pasiteisinimo priežastis, bandys pateikti versijas, apie globalaus atšilimo ir žemės gyventojų skaičiaus augimo problemas, tai įtakojusias. Panašūs pareiškimai, pas badaujančius žinoma sukels norą kuo greičiau sumažinti žmonijos skaičių, savo naudai.

Nors visai realu, su šiuolaikinėmis technologijomis, Sacharos dykumą paversti žydinčiu sodu ir jo vaisiai išmaitinti žymią gyventojų dalį. Ir tai jau nekalbant apie tai, kad Žemėje yra pakankamai derlingo dirvožemio, jog tokio supratimo, kaip badas, galėtų iš vis nebūti.

Taip pat, jie ruošiasi Sukurstyti ir finansuoti nereikšmingus karus, taip vadinamose, trečiojo pasaulio šalyse (kas jau ir vyksta) ir būtinai įtrauks JAV, kaip „demokratijos visame pasaulyje sergėtoją”. Kare atitinkamai žus žmonės, tame tarpe ir amerikiečių vaikinai. Na o tai aišku sukels nepasitenkinimo bangą pačioje Amerikoje. Pasinaudojant tokia visuomenine nuomone, Archontai, kaip visada, suras "atpirkimo ožį”, savo marionetę-prezidentą, nurašant viską į jo "nesėkmingą politiką” ir tuo pačiu pabandys savo sąjungininkus ir savo liaudį palenkti prie nuomonės, kad paprasti karai yra neefektingi ir nenaudingi. Tai bus geras pretekstas išprovokuoti branduolinio ginklo panaudojimui, kaip „nedemokratiškų šalių sutramdymui", „kaip greitesnis būdas ir nenaudojant gyvos jėgos".

Na o kad įtikinti žmones, jog branduolinis karas paprasčiausiai yra būtinas, jie pradės manipuliuoti su galingiausios šalies ekonomika. Kaip paprastai yra daroma Archontų, pradžioje tokioje šalyje ekonomika yra pakeliama. O po to, atsiranda „išorinis priešas". Ir tuo metu Archontai išprovokuoja staigų ekonomikos nuosmukį, sukurią rimtą ekonominę krizę. To pasekoje, daug žmonių lieka bedarbiais. Visuomeninė nuomonė tampa pakankamai nedraugiška. O spaudoje, iš esmės, apšviečia, kaip jų „priešas" vis turtėja ir išsakomos nuomonės, jog „matyt dėl to mūsų liaudis vargsta". Ši provokacija, pas žmones, išauklėtais su Gyvuliško prado dominante, iššaukia pavydo, pykčio jausmą ir pakankamai negatyvų požiūrį į „turtėjantį priešą". Kaip galutinis rezultatas, tie numatymai ir pasvarstymai išsilieja į kaltinimus iš pačios vyriausybės pusė, jog dėl visko, atsieit, kalta ta, „negera turtėjanti valstybė". Ir žmogus esantis apsunkintoje materialioje padėtyje, pasąmoningai persijungia nuo vidinio priešo į išorinį, net nesusimastant, dėl ko, iš tikro kilo tos krizės ir kas jas organizavo. Tai yra piliečiai iš anksto pradeda neapkęsti šalies, į kurią nurodo Archontų marionetės.

Toliau dar daugiau. Žmones pradės ruošti psichologiškai. Kad reikia pirmiems panaudoti branduolinį ginklą – tai greitai ir efektyviai nubaus „nedemokratinę šalį, dėl kurios visi skursta".

Taip, jeigu taip nutiks, žus didžiulis žmonių skaičius. Nors dėl greito civilizacijos atsistatymo, pakanka bent jau šimto tūkstančių žmonių rūšies atstovų. Apie tai irgi žino Archontai. Ne veltui jie greitai realizuoja planą „Agharti", kuris buvo sugalvotas dar antrojo pasaulinio karo laikais, kai branduolinė bomba tapo akivaizdi ateities realybė. Pagal tą planą numatoma, giliai po žeme pastatyti visiškai autonominį požeminį miestą (kur numatomas gana ilgas gyvenimas autonomiškai, nuo paviršiaus, pritaikytas šimtui keturiasdešimt keturiems tūkstančiams žmonių ir su jų dauginimosi paskaičiavimais), kuris būtų pakankamai saugus, bet kurių kataklizmų atvejų ir patikimai apsaugotas nuo branduolinių smūgių.

Archontai tikisi, kad jeigu jiems nepavyks ideologija pavergti viso pasaulio ir sukurti „naują tvarką", su viena vyriausybe pasaulyje, tai po branduolinio karo jie tikrai taps vieninteliais diktatoriais, „pasaulinės vyriausybės" vaidmenyje. Jie tikisi tuo, kad naujose kartose žmonės bus išauklėti grynai su vergiška psichologija, Gyvuliško prado pagrindu.

Arimanas, viso labo, tik žaidžia žmonių silpnybėmis. Ir viena iš tokių silpnybių, pasąmoninė žmonių trauka paslaptims. O įskaitant ir tai, kad žmonės ne tik kad nori valdyti slaptomis žiniomis, bet ir sukurti savo valdymo imperijas, mes ir turime tai, kad šiandieną pasaulį valdo slaptoji pasaulinė vyriausybė – Archontai.

Tai paprasčiausiai nelaimingi žmonės, padarę savo pasirinkimą į materializmą. Na o žmonės visada susiranda išorinius priešus, kurie dėl visko kalti ir tai tik todėl, kad nesugeba patys išspręsti savo vidinio konflikto, tarp gyvuliško ir dvasinio prado. Santykiai tarp žmonių grupių ir valstybių – tai tik padidinta, išpūsta to konflikto kopija. O iš tikro, pats pikčiausias priešas žmogui – tai jis pats, tiksliau jo Gyvuliškas pradas. O su juo taip paprastai nepakovosi, paprastais būdais, nes kuo daugiau priešiniesi, tuo stipresnė bus ir agresija, iš Gyvuliško prado pusės, kadangi į tą konfliktą tu įdedi savo dėmesį. Nugalėti jį galima tik savo nenoru pasiduoti Gyvuliško prado provokacijoms ir vilionėms, o taip susikoncentruojant į dvasingumą, naudingą sielai. Ir štai tada, kada tu užimsi tokią vidinę poziciją, nuoširdžiai to laikysiesi, tada ir išoriniame pasaulyje pas tave nebus priešų, o gyvenimas pavirs nuostabiu žaidimu.

„Laisvė", Lygybė" – labiausiai glostantys žmogų Arimano žodžiai-gaudyklės, kadangi žmogus reaguoja į juos iš dvasinio poreikio, o po to, dėka sumanios Arimano „demokratijos", gauna visai kas kitą. Demokratija  - tai laisvė pasirinkti sau vergvaldžius.

Operuojama žodžiu „laisvė", pagal Arimaną, ją galima pasiekti tik per pinigus, turint pakankamą kapitalą, turtus ir valdžią ir tai yra pagrindinis ginklas žmogaus sąmonės valdyme.

Svarbiausia šiame gyvenime – būti laisvu viduje, laisvu nuo materijos, neišsukant iš dvasinio kelio. Kada žmogus pradeda gyventi ne dėl savo egoistinių tikslų o dėl kitų, dėl Dievo.Tapti tikru žmogumi čia ir dabar, šiame egoistiniame pasaulyje.

Archontų tik niekinga saujelė ir jie tik planuoja, o pasirinkimą visada darome mes, žmonės. O juk bendras pasirinkimas išskirtinai priklauso nuo pasirinkimo kiekvieno.

Ar yra kas jiems pasipriešina? Žinoma yra ir tarp paprastų žmonių ir politikoje. Na o jei norite jiems padėti, tai pirmiausia pačiam - reikia būti žmogui ir nepasiduoti savo Gyvuliško prado provokacijoms, kuris ir yra pagrindinis Archontų ideologijos įrankis. 

Žmogus tuo ir nuostabus, kad jis ne tik materijos gabalas ir visiškai ne vergas, jame yra didžiulė dvasinė jėga, kuri sugeba paversti jį į Tikrą žmogų, į tą būtybę, kuri žymiai aukščiau šio materialaus pasaulio. Išsilaisvinant nuo melo, žmogus išsilaisvina nuo kvailumo. Pažindamas Tiesą, žmogus tampa stipresnis ir protingesnis. Kuo pasaulyje bus daugiau protingų ir dvasiškai laisvų žmonių, tuo sunkiau taps Archontams realizuoti savo planus, tuo silpnesnė bus jų įtaka žmonėms. O jeigu Tiesą žinos visi žmonės ir padarys teisingą pasirinkimą, tai Archontams paprasčiausiai nebebus kam diktuoti savo sąlygų. Juk iš tikro jie – niekas. Jų tik apgailėtina saujelė, jei visi žmonės nusispjautų ant jų, jie - paskęstų.

Žmonių rankose, ar pasiduoti Archontų provokacijoms ir privesti pasaulį prie globalaus pasaulinio karo, arba nusimesti Archontų valdžią ir sukurti auksinį civilizacijos amžių. Žmonių rankose pasaulio ateitis. Viskas labai paprasta. Reikia paprasčiausiai būti tikru Žmogumi...

Peržiūrų: 3628 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 4.3/6
Viso komentarų: 141 2 »
0  
1 spurgelis   (29.11.2013 20:45) [medžiaga]
1-mą dalį skaičiau įdėmiai. Kaip ir keli metai jau čia nagrinėjamos tos esminės aktualijos-valdžios,vergovės ir viso to,kas tai tampo. 2-ą dalį skaitant supratau,kad gaila laiko,todėl tik prabėgau akimis. O 3-ią dalį skaitant iš kart pradėjo stipriai spausti smilkinius,kas bent jau man paprastai rodo,kad eina "netinkama" info į mane. Todėl greit pračiuožiau ir stabtelėjau tik ties paskutinėmis pastraipomis,kur akis užkliuvo ir vidinis balsas "leido" pasigilinti. Nu ir ką,Virguti..... tų paskutinių šviesių gaivių pastraipų ir būtų užtekę. Visas straipsnis išnagrinėjantis Archontų užmačias ir veiksmus veikiant per mums žinomus "garsius" istorinius veikėjus tik dar kartą nukreipia nuo esminių dalykų nesąmoningai leidžiant užkrauti atsakomybę dėl negandų kažkam kitam,kas jau ėjo,buvo ir praėjo. O vat paskutinės pastraipos tik dar kartą primena,kad viskas priklauso nuo mūsų pačių pasirinkimo-ką nuspręsime patys pasirinkti šiandien,tą patys turėsime rytoj. Ir kaip labai paprastai ir gražiai parašyta: reikia paprasčiausiai būti tikru Žmogumi.
Ačiū, Virgi :)))

0  
2 Vytautas   (29.11.2013 21:10) [medžiaga]
Vertingi paskutiniai 3 sakiniai nes nieko išskyrus mus pačius nėra.

0  
3 virgis   (29.11.2013 21:13) [medžiaga]
o be reikalo, beveik visas straipsnis apie tai, ne tik pabaiga...

0  
4 spurgelis   (29.11.2013 21:40) [medžiaga]
Na reikalas,ar ne reikalas. Kur širdis linko,tą susiurbiau. Kažkas ras daug sau naudingo iš šito straipsnio, kažkas iš kito, o mano siela džiūgauja nuo esamu dabartyje šviesių dalykų-tikrų ir paprastų,kaip Jūsų, Virguti, kūryba ar šilti pamokslai, bei tikrai švietėjiška medžiaga dūšiai.

0  
5 virgis   (29.11.2013 21:44) [medžiaga]
geriau “kaip visi”, nes “visada taip buvo ir bus” ir “nieko čia nepakeisi”.. Bet ar iš tiesų taip yra? Tikrai ne! Melas, mitai ir apgaulė negali gyvuoti amžinai – anksčiau ar vėliau juos perpras kiekvienas. Ir kuo daugiau žmonių pamatys realybę tokią, kokia ji yra – tuo greičiau sugrįš Tiesos pojūtis ir žmoniškumas

0  
6 virku   (30.11.2013 10:31) [medžiaga]
Viskas kom mums reikia tai būti meilės vibracijose viskam kas mus supa, matyti Dievą visur kur žvelgi ir viskam jausti dėkingumą, juk archontai, kaip rašoma straipsnyje taip pat žmonės tik nelaimingi- atlikę netinkamą pasirinkimą. Todėl viską ko mums reikia mes turime savo viduje tik reikia tai nustatyti tinkama banga ir pirmyn, kaip sakė A. Einšteinas.

0  
7 amigo   (30.11.2013 11:23) [medžiaga]
Istoriją žinoti yra svarbu tam,kad nedaryti klaidų,kai reikės daryti pasirinkimą.Be abejo,šių dienų Archontai naudos kitą strategiją ir taktiką,panaudodami MOKSLO pasiekimus ir TECHNOLOGIJAS.Jie net gali nupiešti danguje Dievo HOLOGRAMĄ,kad tik kaimenė pasuktų paskui juos.Bus sunku stovėti,kai kaimenė puls per galvas ...

0  
8 spurgelis   (30.11.2013 15:48) [medžiaga]
Galite pasitikėti tais žmonėmis kurie jumyse mato tris dalykus: liūdesį, paslėptą po jūsų šypsena, meilę, besislepiančią po jūsų pykčiu, ir – jūsų tylėjimo priežastį.

0  
9 Doremi   (30.11.2013 18:02) [medžiaga]
mmmjo, būtų keista,jei mūsų karta nepamatytų karo,
toliau-reiškia sukurta valdymo sistema jau daug tūkstančių metų ir kaip matom,šauniai gyvuoja, kas liečia paskutinę pastraipą,tai tik prasta agitacija,tie išmintingi žyniai,sukūrę pasaulio valdymo schemą, valdžią perduoda tik palikuonims, palikuonys nuo vaikystės ruošiami šiai misijai, nejaugi naiviai manote,kad ši valdymo sistema be apsaugos
ką bedarytumėte, yra sudėti saugikliai, todėl kantrybės ,išlaisvins jus tik pakvietimas pas dievulį teisman
be to,kad atitraukti žmones nuo realių aktualijų, yra naudojama visokia informacija, netgi ir šio puslapio biggrin bet valia rinktis kam su kuom

0  
10 virgis   (30.11.2013 18:24) [medžiaga]
Mums ir Tiesos pojūtis, ir dvasingumas, ir žmoniškumas – prigimtiniai, natūralūs dalykai, kuriais vadovautis labai lengva ir džiugu (sunku ir negatyvu tai, kas primesta, kas prieštarauja mūsų prigimčiai).
Ir vystyti savo geriausius bruožus ir gebėjimus smagu! Štai tuomet jau gyvensime ne “kaip visi”, o – su visais, su didingais bendrais tikslais, visų labui ir gerovei 

1-10 11-14
Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Lapkritis 2013  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0