Pirmadienis, 25.09.2023, 18:49
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2011 » Liepa » 6 » Atsiminti viską Matias Stefano
12:08
Atsiminti viską Matias Stefano
Aš gimiau 1987 metais rugpjūtyje Venada Tuerdo mieste Argentinoje. Aš vienas iš tų daugelio vaikų gimusių nuo 1987 metų ir vadinamų "indigo" vaikais. Aš atėjau tam kad paaiškinti dabar vykstančius procesus. Tam tikslui aš sukūriau šią internetinę erdvę, kurioje pasakosiu, kaip mano tikslas siejasi su mano gyvenimu ir kaip jį paveikė. Kadangi mano tikslas yra budinti ir vystyti nesubalansuotas sielas Žemės planetoje, nusprendžiau " lavinimą" susieti su psichologija.
Bet mano indigo statusas trukdė sėkmingai adaptuotis su šios planetos archajiška, būsimoms kartoms netinkančia, mokymo sistema. Savo energiją aš paskiriu visų jūsų eterinių, fizinių, emocinių kūnų pasiruošimui sutikti naują epochą. Šioje erdvėje aš tikiuosi papasakoti viską, ką aš matydavau nuo vaikystės. Indigo ir kitų ateinančių į šį pasaulį vibracijų santykis jūsų bendruomenėje vis didėja. Tūkstančius metų mes buvome vedami akli ir miegantys...
Priežastis dėl kurios aš viską atsimenu – mano statusas dar prieš gimstant. Iš tikro, visi vaikai kurie dabar gimsta atsimena, nors nesugeba išaugoti daugelio dalykų. Jie gali atsiminti savo buvusius gyvenimus, kodėl jie čia atėjo ir iš kur, iš kokios saulės. Bet aš atsimenu bendrus dalykus, žinias apie istoriją ir kosmologiją, todėl kad aš dirbau vietoje kuri jūsų čia Žemėje vadinama kaip Centrinės Akašų Chronikos, kurias aš būdamas vaikas paprastai vadinau Temtiorga…Temtiorga Saionikų kalboje reiškia – vieta vadinama Centrinės Akašų Chronikos. Akašos sanskrito kilmės žodis, kuris naudojamas Kosminio plano pažymėjimui. Jos veikia kaip failas, kuriame užrašyti visi įvykiai, situacijos, emocijos, Būties veiksmai. Kur užfiksuota visa planetos istorija, taip pat ir kiekvieno iš mūsų asmeninės istorijos. Tuose failuose užrašyta mūsų gyvenimo tikslai, likimo programa, priklausomai nuo karmos ar patirties gavimo. Mano darbą sudarė didelės apimties informacijos apdirbime, štai kodėl išliko mano sugebėjimas daug ką atsiminti. Daugelis kas pradeda atsiminti būdami jauni rizikuoja baigti autizmu, šizofrenija ar net numirti būnant 13 metų. Kadangi aš žinojau kaip dirbti su šia informacija, man buvo leista atsiminti vis daugiau ir daugiau. Nors aš nuo 13 iki 17 metų daug kentėjau, aš galėjau info kontroliuoti ir teisingai organizuoti. Dalykai, kurios aš galėjau atsiminti pradžioje – buvo atsiminimai apie savo praėjusius gyvenimus, bet ne už ilgo atsiminimų tematika tapo žymiai įvairiapusiška. Kai kurias temas paliesiu specialiai, kaip pavyzdžiui sielos atsiradimas, grįžimas pas Kūrėją, ką jūs vadinate Dievu, apie įvairius humanoidus iš žvaigždžių, papasakosiu apie Galaktinę Konfederaciją ir panašius dalykus, apie sielų gimusių skirtinguose pasauliuose bangas, kaip veikia reinkarnacija, kas tai yra sistemos, Kosmoso Įstatymai. Ezoteriniame plane visa tai iš skirtingų išmatavimų, kurie sukasi aplink mus, jei jie struktūrizuoti ir paraleliniai. Kaip mes turime mokytis gyventi šioje planetoje ir kokias procedūras sekti nuo šios dienos ir paskutinius 200 metų. Mus supanti aplinka, įskaitant daiktus ir žmones, įvykius kurie vyksta, rases, žinomų žemėje daugelis fizinio gyvenimo faktorių, egzistuoja kad mes apie juos žinotume, įgytume patyrimo ir viską sužinotume, kad turėti galimybę gyventi visuomenėje, Nors yra supančios aplinkos perspektyva neįeinanti į sociumo sudėtį. Ir ta aplinka kaip veidrodis. Visa tai ką jūs galite rasti už ribos, ne mumyse, yra atspindys to, kas pas mus viduje. Ta informacija gali būti panaudota žmonių saviorganizacijai, priklausomai nuo situacijos, aplinkybių kuriose gyvena ir juda palyginimui, kad suprasti senovinę istoriją iš kur mes atėjome, kur mes einame ir kodėl mes čia. Kad geriau suprasti kaip viskas prasidėjo, gyvenimą galima salyginai padalinti į du periodus. Ją galima paaiškinti eteriniame plane ar fiziniu keliu. Žinoma kai prasidėjo eterinis gyvenimas, fizinio dar neegzistavo ir gyvybė aiškinosi kitaip. Ji egzistavo kaip būtybė. Būtybė veikianti dvasiniame lygmenyje. Dvasia – tai būtybė, Dieviška kibirkštis, jo elektronai. Dvasios neturi kokios tai formos, jos sudaryti iš grynos šviesos. Jose yra visos žinios nuo pačios Pradžios. Dvasios gimsta iš to, kas čia žinoma kaip Šaltinis, kurį galima apibūdinti kaip Dievo rezginio čakrą. Iš ten atsiranda visi daiktai. Dvasinis lygis – labai plonas lygis, kuriame net nėra energetinių vibracijų. Tai reiškia kad ji neturi energetinio ar eterinio tankio. Dvasia – paprasčiausiai švari šviesa. Ši švari šviesa sklinda po visą Visatą ir kada ji kondensuojasi, tai tampa molekule, kompaktišku energijos sutirštėjimu. Kada tai sutankėja, pradeda susidaryti materija. Materija pati save formuoja iš tankių chaoso, kuris pradeda atsirasti Kosminėse sienose. Dvasios gimsta su dviem pagrindinėmis funkcijomis: 1. Visa kas tapo tankiu priversti grįžti į švarią šviesą; 2. Integruoti viso Kosmoso patirtį, suprasti tai kas jau yra žinoma ir leisti kiekvienam tapti nauju Dievu. Dvasia išsiplečia ir susispaudžia ir tame išsiplėtime ir susispaudime, dvasinės būtybės suspaudime, būtina padaryti materiją vėl plona, grąžinti ją savo šaltiniui. Tą ploną procesą mes ir vadiname reinkarnacija. Reinkarnacijos procesas leidžia Dvasiai nugrimzti į materiją ir paversti materiją atgal į švarią šviesą. Tai reiškia kad mes turime atsikratyti minties kad materija nešvari ir Dvasios turi grįžti prie šaltinio. Materija taip pat švari ir mes, kaip Dvasios įsikūnijusios į materiją, galime tapti vėl šviesa. Tai procesas kuris reiškia: „Atneškite dangų į Žemę ir grąžinti šviesą į dangų." Ši frazė apima visa tai, su kuo ir dėl ko mes gyvename. Reinkarnacijos procesas iš mūsų reikalauja vystymosi. Tokiu būdu visoms Dvasioms ir Sieloms, faktiškai Dvasioms reikia suprasti kas vyksta Visatoje, tam kad tapti kita Visata. Visos Dvasios turi įsikūnyti. Kaip jos tai daro? Per kitą tankią energiją žinoma kaip Siela. Siela – artimiausia pagal tankį Dvasios transporto priemonė. Ji sudaryta iš skirtingų energijų, todėl ji tanki, todėl kad nėra išskirtinai švari šviesa. Jos kūnas, kaip yra žinoma, sudarytas iš čakrų. Pagrindinė, sakralinė, saulės rezginio, širdies, galvos, trečios akies ir karūna. Visos jos – energetinės liaukos, leidžiančios Dvasiai susisiekti su maksimaliu tankiu, Materija. Kiekvienai čakrai atitinka savo liauka fiziniame kūne. Siela sudaryta lentynose to, kurį mes vadiname Dievu, jos yra savotiški „eteriniai kaupikliai" kurie sugeba vibruoti tokiuose pat dažniuose kaip ir materija. Tai leidžia švariai šviesai prasiskverbti į materiją. Tokį evoliucinį procesą vykdo individuali Dvasia, nepriklausomai nuo to kokiu laipsniu jis priklauso visumai, kam kad vystytis ir suprasti egzistavimo Būtybėje esmę, kurį mes vadiname Dievu... , tam kad sugebėti tapti kitu Dievu... Tai įmanoma per gyvenimišką patirtį kuri yra visoje Visatoje visose savo išraiškose, kiekviename išmatavime. Šiuo metu mes gyvename 3 išmatavime, todėl integruojame šio išmatavimo gyvenimišką patirtį. Tą patirtį mes turime dėka organizacijos kuri buvo sudaryta Visatoje, kuri paskirstyta materijoje ir yra jos sudedamoji dalis. Materijos išsinešiojimas leidžia patirčiai pasireikšti Visatoje ir mes jį vadiname senėjimu laike. Laikas – tai būtybė, materijai ardyti, todėl jis egzistuoja tik fiziniame pasaulyje. Ta patirtis gali tęstis metais ar tūkstantmečiais, priklausomai nuo to, ko kiekviena Siela ar Dvasia turi išmokti. Evoliucija turi turtingą istoriją, kurią galima rasti Sieloje ir kuria gali pasinaudoti Dvasinės Būtybės praktikai fiziniame pasaulyje. Egzistuoja skirtingi žingsniai tam, kad tapti tuo kuo mes šiandien esame. Egzistuoja skirtingos įsikūnijimo rūšys. Mes žinome, žmogiškasis – vienas iš geriausių. Bet iš tikro, skirtingi įsikūnijimai prasideda energetiniame lygyje. Pirminiai Dvasiai reikia energetiškai praktikuotis ir įsikūnyti į tai, ką mes vadiname Siela. Dvasia prisitaiko prie sielos savybių ir mokosi valdyti tai, kas yra Sielos būtybė. Po to ji pradeda įsikūnijimą į molekulę ir dujinį lygį. Kaip Dvasios mes turime praktikuotis įsikūnyti į mažesnį tankį, o tai yra adaptacija prie Sielos. Daiktų sutankėjimas mums leidžia suprasti fizinių daiktų takumą, tankių pasaulių viduje. Mineralai. Maksimalus tankis mums leidžia sužinoti, kaip save jaučia materija ir pripažinti mūsų ribotumą fiziniame pasaulyje. Augalai leidžia suprasti, kaip sklinda Dieviškoji šviesa ir kaip įsitvirtina Žemėje. Kad tai įvyktų, mes turime praktikuoti fotosintezės procesą ilgą laiką ir įsisavinti jį diena iš dienos. Egzistavimas gyvūnų būvyje, leidžia mums išmokti judesio, savo kūno kontrolės, sprendimų priėmimui, bendradarbiavimas su kitomis Būtybėmis ir komunikacijos. Egzistavimas protingų gyvūnų būvyje, leidžia mums praktikuoti dvasingumą, meditaciją, šeimos brangumą. Egzistavimas kaip Žmogui: Po šio momento, praėjus panašiai 70 gyvenimų, išmokti Žemės ir dangaus suvienijimo, atkreipiant dėmesį į viską, ko mes išmokome prieš tai. Tai paskutinis fizinis lygis, kartu su nežemišku. Angelai ir Būtybės iš septinto išmatavimo: Šiame lygyje evoliucija keičiasi. Čia jie dirba tarnaudami fiziniams pasauliams, panaudojant savo vedlio, kuris praveda per fizinį tankį, patirtį. Po 7- to išmatavimo prasideda kitas evoliucijos tipas, kuris yra daugiau eterinis. Tai reiškia, kad būtybės kurios jau praėjo per fizinius lygius, pradeda įsikūnyti eteriniame lygyje, todėl kad jie tapo sugebantys išspinduliuoti savo materialumą ir pakylėti virš materijos. Kada įvyksta pakylėjimas virš materijos, prasideda naujas evoliucijos procesas, todėl kad šis kūnas tapo pačia šviesa. Dabar jų užduotis padėti tiems, kas yra laipteliu žemiau, kokiu tai būdu jiems apie tai pranešti, priversti juos suprasti materijos praregėjimo procesą, panašiai kaip tie, kuriuos mes žinome kaip Jėzaus ar Būdos, Muchamedo vardais ir daugelis kitų, kurie mažai žinomi mūsų visuomenei. Bet jų evoliucija tęsiasi iki 15 išmatavimo, jie apjungia savyje visas būtybes iš skirtingų išmatavimų, kad suprasti save kaip vientisą būtybę. Visas šis procesas veda prie to, ką aš pavadinau viename iš savo užrašų Lumina, kuris yra eterinė būtybė švarios šviesos lygyje. Šį procesą sunku nupasakoti žodžiais, todėl kad neatitinka mūsų evoliucijos lygio ar mūsų išmatavimo lygio. Išmatavimai, tankumo lygiai. Pirmas tankumo lygis/išmatavimas mes žinome kad yra atskaitos taškas. Tai visi tie maži šviečiantys taškeliai, kuriuos mes matome danguje ir vadiname prana. Tie šviečiantys taškeliai sudaro visus daiktus. Antras tankumo lygis/išmatavimas – tai tų šviesos taškelių projekcija. Pavyzdžiui kai kas matoma šiame lygyje/išmatavime tai šešėlis. Vėliau šešėlis plečia save į šalis, kas sudaro trečio tankio vibracijas su gyliu ir tai tas planas kuriame mes gyvename. Jį ypatingai gerai matyti geometrijoje. Antrąjį išmatavimą galima suprasti per piešinius per numeraciją, matematiniame lygyje, o trečią išmatavimą galima suprasti per geometriją. 4- tas išmatavimas priskiriamas sakraliniai geometrijai. Tai reiškia geometrijos pritaikymas vibraciniame lygyje. Nuo šio momento materija pradeda suprasti, kad neegzistuoja nei erdvės nei laiko. Viena kas realiai egzistuoja tai „čia ir dabar". 5- tas išmatavimas eina toliau sakralinės geometrijos, todėl kad supranta sakralinė geometrijos esmę. Tai reiškia supratimą to, kad kiekvienas geometrinis blokas užbaigia kitą Būties formą. Tai reiškia kad kiekvienas iš mūsų formuoja kitą. Nors šiandien pas mus 3-čiame išmatavime yra supratimas ar teorija to, kad nes dar nepasiekiame viso šito. Šeštasis išmatavimas – tai visų egzistuojančių daiktų projekcija integruotame lygyje. Kaip tai suprasti? Šeštasis išmatavimas - tai tankio lygis, kuriame viskas galima. Tai sekantis lygis kuriame gyvena pavyzdžiui nuo autizmo kenčiančio sąmonė. Tai lygis, kuriame kiekvienas sukuria savo asmeninę realybę, sudaryti savo asmeninę geometriją. Septintas lygis – tai tokios geometrijos integraciją į švarią šviesą. Tai lygis kur būtybės praranda savo veidus, kad tapti paprasčiausiu vedliu, jie artėja prie Kristaus lygio. Tai įvyksta maždaug 10- tame lygyje. Tuose lygiuose kaip žinome gyvena mūsų Kosminiai tėvai ir nežemiška civilizacija iš Plejadų. Tai būtybės, kurios lengvai gali pereiti iš vieno lygio į kitą. Tuose išmatavimuose galima padaryti taip, kad tapti matomu 3-čiame ar 9–tame išmatavimuose. Sekantys išmatavimai sunkiai suvokiami žmogiškajam protui. Pavyzdžiui 11- tas išmatavimas – tai tankio lygis kuriame visi juda kaip placentos. Viskas vibruoja kaip išbrinkusi energija, kurioje patalpinta viskas. Nurodymai, nuomonės, archangelai, serafimai, tarybos ir dar daug kas Visatoje ateina nuo Būtybių iš aukštesnių tankių/išmatavimų lygių čiut pastebimose formose, vykdant politikų funkcijas. Jie tie, kas seka tvarką tarp žmonių, pasauliuose, padeda socialinėje apsaugoje, kad nukreipti juos ekonomikoje, duoti jiems galimybę laisvai mokytis. Jie persikėlinėja per pasaulius kad padėtų visuomenės evoliucijai. Be to tie hierarchai ne reiškia aukščiausias būtybes. Būti aukščiausiuose išmatavimuose visai nereiškia būti aukščiau už kažką, panašius jiems. Ką tai reiškia – skirtingus vibracijos tipus, skirtingus vibracijos lygius. Egzistuoja daug Būtybių iš 15 –to išmatavimo, kuriems būtina sužinoti dalykus iš 3- čio išmatavimo. Tai reiškia, kad jie dar neintegruoti. Nereiškia kad jie kažką aplenkia, paprasčiausiai jie skirtingi. Visatoje egzistuoja išmatavimų hierarchija, kuri juda tokiu būdu, tik tam kad organizuoti pareigines struktūras. Iš tikro visi jie egzistuoja tame pačiame lygyje. Tai reiškia kad kiekviename taške yra visi išmatavimai tuo pat metu. Bet mano sąmonė leidžia matyti išmatavimus tik 3 – tankio/lygio. Bet šiandien mes projektuojame ir 4 – tąją, kuri leidžia mums matyti auras aplink daiktus. Tai nereiškia geriau ar blogiau. Ekonomija danguje – tai pateikta energija ir paprastumas. Ji suprantama kaip informacijos ir energijos takumas. Tai pasikeitimas substancijomis, Kosminiais susitarimais, istorijos perimamumas, energijos apsikeitimas, tokiame ploname lygyje, kad praktiškai nepastebima. Šviesos Būtybės nustatė tokią ekonomiją fiziniuose pasauliuose, kad sielos galėtų persikelti visur ir išgyventi, dėka tarpusavio pasikeitimo viskuo būtiniausiu, kad išsaugoti balansą tarp DUOTI IR GAUTI. Kiekviena energetinė sistema dirba ne palikdama nė vienos tuščios erdvės. Ir politika ir ekonomika - tai dirbantys mechanizmai, veikiantys fiziniame lygyje įnešantys netvarkingumo į kitus tankius... Jei kas nors duoda, tai jis turi gauti iš kart, o tai šiuo laiku žmonijos vertinama kaip kažkas negatyvaus ir tamsaus. Visa tai priveda mus prie kitos temos: GĖRIS IR BLOGIS. Šviesa vystosi per laisvę, savikontrolę, laisvą valią ir palaikymą ir tam procesui suteikiama daug laiko. Iš kitos pusės „elo" ar „tamsa" - tai dar vienas vystymosi būdas, su apribotų terminų nustatymu. Trumpas laikas: jūs to turite išmokti per metus. Jei to nepadaryti įvyks kažkas blogo. Tokiu būdu tai dar vienas vystymosi procesas ir nors žmonės supranta daiktus moralės priemonėmis, jie ne labai suprantami planetariniame Žemės lygyje, bet tai dar vienas žymiai greitesnis vystymosi būdas, kurį daugelis pasirinko. Nežinoma istorija. Mokykloje mus mokė kad istorija prasidėjo 3000 metų prieš mūsų erą. Apie istoriją mums žinoma iš šaltinių, kurie išliko iki mūsų dienų. Bet netgi tie daiktai apie kuriuos žinojome prieš 40 metų dabar pasirodo yra melas. Iš kur mums žinoma kad istorikai žino apie įvykius prieš 3000 metų iki mūsų eros? Kūrimas. Šios nukreiptos evoliucijos viduje mes galime rasti apie istorinį procesą trečio išmatavimo viduje. Šis procesas prasidėjo maždaug prieš 6000 milijonų metų atgal, bet žmogui žymiai anksčiau... prieš 30 milijonų metų. Žmonijos sudarymo procesas iš pradžių buvo suplanuotas genetikos būdu, atliktu Būtybių, kurios užsiiminėjo genetinės informacijos transmutacija ir evoliucija. Tas būtybes mes vadiname Amžinomis Būtybėmis ar Gamtos Dvasiomis. Tos būtybės projektuoja visas formas, kurios išeina iš dievo fiziniame pasaulyje. Taip kad iš tikro Darvino teorija teisinga. Nors yra detalių, kurių trūksta. Šioje planetoje egzistuoja daug rasių, panašiai kaip ir augalų, gyvūnų, žmonių, kurie kilę ne iš šios planetos, bet mutavo arba buvo istoriškai „pridėti" į šią planetą. Visos tos būtybės buvo atvežtos čia dėl evoliucijos tikslų. Žmonijos istorija šioje planetoje prasideda maždaug prieš 24000 metų prieš mūsų erą, kada buvo sukurti pirmieji žmonijos prototipai, kurie buvo kaip žinoma Adomas ir Ieva, nors Ieva nebuvo pirmoji moteris, ja buvo Lilit. Bet žmonės jau buvo Žemėje. Iš tikro jie nebuvo pirmieji. Jie buvo pirmieji žmonių prototipai, kuriuos mes žinome, tie kurie buvo artimiausi mums šiuolaikiniams. Jie buvo greitai sukurti, todėl kad buvo kultūrinis pratęsimas tų kurie, jei galima taip išsireikšti, atvyko iš kitų planetų, kurie padėjo žmogiškajai rasei tapti tuo, kuo jie yra dabar. Kodėl jie taip padarė? Tai nebuvo atsitiktinis įvykis. Juos sukūrė ne ateiviai ir ne Dievas kaip kažkas sako, paprasčiausiai Dieviškasis Planas nuo Angeliško lygio buvo kontakte su 9 – to išmatavimo Būtybėmis, kurios taip pat buvo nežemiškomis ir jie perėjo per Angeliškus planus į fizinį pasaulį. Dėka būtybių su kuriomis buvo surišti per Dvasinį pasaulį. Jie laikėsi Kosmologijos plano. Paskui žmonijos istorija, prasidėjo ir sąmokslo istorija, tiek žemiško tiek ir nežemiško. Kontrolės istorija žymiai turtingesniame ir įvairiapusiškame pasaulyje, žinomo šiandien kaip Reptilijų, Regiliečių, Iliuminatų istorija tarp daugelio kitų. Žemės planetos laukia svarbūs įvykiai nuo pirmųjų kitų rasių įsibrovimų, kurie nebuvo draugiški mūsų planetai. Tos Reptilijos padarė neigiamą poveikį planetos Žemės evoliucijai. Galaktikos federacijos į kurių sudėtį įeina Būtybės, tampriai surištos su Būtybėmis iš Angeliško lygio, sukuria naują rasę, kuri sudaro naują žmoniją, sukurdami tai kas mums žinoma kaip žmogiškasis prototipas, kurios Mes turime dabar. Šis žmogiškas prototipas – Angeliškos idėjos kopija. Apie eterinę nežemišką emanaciją į Žemę. Štai iš kur prasideda mūsų istorija. Žmogiškoji istorija. Problema tame kad laikas ir istorija cikliški. Tai reiškia kad įvykiai kartojasi skirtingai, bet su panašiu būdu. Istorija neturi būti nagrinėjama kaip sąrašas to, kas vyko iki tol, ją reikia suprasti kaip sudėtingą įvykių/ tvarką, kuri nurodo mums klaidas, kuriuos gali pasikartoti. Akivaizdu kad tai visai nepanašu į tai ko mūsų mokė klasėse, nors tos klaidos jau pradėjo reikštis. Šios istorijos problema tame, kad ją galima skaityti dar ir dar, vis rasti neįtikėtinai sensacinga ir kai kuriais momentais žiauria. Ar egzistuoja tokia slapta organizacija ar sąmokslas už žmonijos nugaros. Iš tikro tai ne visai taip. Mes neturime paversti istoriją į šizoidinį sapaliojimą žmogaus sergančio persekiojimo manija. Žmonijos istorija praėjo atitinkamą kelią todėl, kad taip ir turėjo būti, tas liečia ir visas problemas, kurios buvo sudarytos tam kad paveikti žmonijos pasikeitimą ir evoliuciją žmonijos sąmonėje. Tam buvo pravestas darbas atitinkamose sferose. Štai kodėl žmonija valdoma iš žvaigždynų, prasidėjęs prieš laiką kuris tęsiasi jau 2160 metų. Eros. Žemė sukasi ir skrieja aplink Saulę per 365 dienų periodą, bet tuo pat metu mūsų Saulė sukasi apie kitą saulę, kuri yra žymiai didesnė ir vadinasi Sirijus panašiai per 26 000 etų periodą. Kaip ir Žemės metai, Saulės metai irgi turi savo skirtingus sezonus, solsticijų, lygiadienių periodus o taip pat eras. Kas turi įtakos istoriniams įvykiams Žemėje. Saulės metai, kuruose mes dabar gyvename prasidėjo 21 210 metų prieš mūsų erą, su Ožiaragio era. Pirmieji žmogiškosios rasės prototipai, kurie buvo sukurti, mums žinomi kaip Lemūriečiai. Aš juos vadinu Lomiom. Lomiomams- Lemūriečiams priklausė visas Ramusis okeanas. Tai rasė kuri sukūrė Lemūriją, kaip mums yra žinoma šiandien... Po daugelių istorinių peripetijų Atlanto vandenyne pradėjo savo vystymąsi Atlantai. Aš ją vadinau Gefislionu. Ši šalis užėmė beveik visą Atlanto vandenyną, sukurta šiltoje planetos dalyje, duodami pradžią civilizacijoms ir kolonijoms, kurios padėjo siekti Kosminio plano. Kokiu būdu kai kurios civilizacijos išmoko sudėtingo rašto? Kaip praėjus tik 1000 metų nuo žmogiškos civilizacijos egzistavimo pradžios, egiptiečiai išmoko taip efektingai išskaičiuotus ir sukonstruotus, statyti paminklus, pastatus? Iš kur buvo sukurta dešimtys dievų garbinimui? Kodėl piramidės egzistuoja visame pasaulyje, tame tarpe ir Amerikoje, Japonijoje, kurios labai panašios į egiptietiškas? Teoriškai buvo ne įmanoma nusibrauti nuo Raudonosios jūros iki Viduržemio. Kodėl Sfinkso išardymo požymiai siekia 9000 metų, kai egiptologai tvirtina kad jam tik 5000 metų. Visos tos civilizacijos , kurios sekė nuo 13 000 metų iki 6000 metų prieš mūsų erą, bandė priimti antžemiškos pusiausvyros ir žmogiškos informacijos sistemas. Piramidės iš tikro niekada nebuvo kapavietės. Pirmosios civilizacijos, tokios kaip Lemūriečiai, Atlantai, Majai – tai tie nuo kurių kilo daugumas kitų civilizacijų. Už jų sekė naikinimo periodas, kuris nuo 3000 metų prieš mūsų erą sudarė istoriją žinomą dabar. Vėliau žmonijai teko praeiti kitą evoliucijos rūšį, kuris nebuvo toks žvaigždiškas, bet reikalavo darbo Žemėje. Štai kodėl, pradedant nuo 3000 metų prieš mūsų erą, prasidėjo istorija, kurią mums leido atsiminti. Žmonijos istorija, daugumai mokytojų – tai „Civilizacijos" pradžia. Siela, kuri randasi fiziniame kūne turi vienintelį siekį – mokytis ir įvykdyti savo misiją šiuo konkrečiu momentu. Štai kodėl Kosminė Tvarka nusprendžia kokius žingsnius priimti, nustato mūsų istoriją, mūsų žemėlapį ir maršrutą, mūsų jausmus, santykius, sugebėjimus ir daugelį kitų aspektų, kad sudaryti reikalingus mechanizmus, kurie leidžia mums mokytis vykdyti tai, apie ką mes susitarėme prieš tai kai gimėme. Vienąkart mes pasieksime saulėtekio, žinomo mums kaip 2012 metai, sugalvoto permainų ciklo tokio, kad pasikeis viso pasaulio vibracijos, visos tos žvaigždės taip pat pasikeis. Ką tai reiškia? Tai panašu į ateinantį pavasarį. Taip kad viskas, kas dirbo kaip „žinoma" istorija pradeda atsiverti, kuri mums anksčiau buvo visiškai nežinoma. Ne dėl to, kad pasaulis praeis pro siaubingus pasikeitimus, o dėl to kad padidės vibracijos ir energija ateinanti nuo saulės. Tai privers žemę perorganizuoti savo vibracijas ir energijas. Kada energijos lygis pasikeis, ji pradės vibruoti kitaip. Kai pradės vibruoti kitaip, ji pakeis spalvą. Ir visos sielos privalo prisitaikyti prie tos spalvos. Spalva kuri šiandien Žemėje vibruoja žinoma kaip Indigo spalva. Šiandien daugumas kalba apie indigo vaikus. Tai ne grupė sielų, kurios ateina. Tai paprasčiausiai naujos sielos, kurios ateina dirbti žemėje šiuo periodu. Tam kad būtų pas juos galimybė gimti žemėje, jiems reikalinga ši spalva, kad turėtų galimybę dirbti Žemės vibracijos rėmuose. Žemė vibruoja Indigo spektre. Kas yra Indigo spalva? Indigo - spalva trečiosios akies. Tai transmutacijos spalva, tos atsiradusios sielos padeda geriau adaptuotis. Taip kad viskas kas gimęs Žemėje, pradeda transmutuoti. Ši transmutacija vyksta įvairiai... Per konfliktus, audringai ar rami transformacija. Bet kuri siela, kuri ateina į Žemę po to, kai uždanga pradėjo kristi nuo 1980 metų, tampa indigo. Tai reiškia kad kiekvienas medis, akmuo, žmogus gimęs po 80 – tųjų jau indigo. Tai nėra ypatinga grupė. Ypatingumas grupės priklauso nuo vibracijų, kurios buvo tuo metu kada jos atėjo į žemę. Todėl vieni indigo – kariai, kiti menininkai, o kiti iš vis neaktyvūs, abejingi. Indigo – tai vibracija kuri keičiasi, indigo gali padaryti tai per politiką, ekonomiką. Čia nieko nėra bendro su dvasingumu, viskas surišta su vibracijomis. Sielų klasifikaciją reikėtų atlikti pagal jų atitinkamas vibracijas. Visos jos turi susitarimą, ką jos turi pasiekti šioje Žemėje, bet vienintelis daiktas, nuo kurio jos priklauso savo misijos atlikime – tai kad suaugusieji nustotų rūpintis savo turtine gerove. Kristalinės būtybės, skirtingai nuo indigo, tai tie kurie atėjo iš Kristaus lygio (8). Tai šimtai tūkstančių mažųjų Kristų, kurie atvyko įvykdyti savo meilės misiją. Jie priklauso tai kartai, kuri pradėjo atvykti po 2000 metų. Sielos, kurios daugiau praktikuoja dvasingumą – tai kristaliniai vaikai. Tai grupinės sielos, kurios atvyko čia dvasiniam darbui per harmoniją. Naujas Laikas. Indigo vaikai atvyko dėl tos transmutacijos, kokia sugeba, todėl pradžioje jie tai ruošiasi padaryti per tai ką mes skaitome neveiklumu. Neveiklumo/nieko nedarymo tikslas – sustabdyti sociumo tėkmę, sustabdyti judėjimą, tai panašu į atsako reakciją, kurios galima laukti kaip indigo revoliucijos. Pirmoji indigo reakcija, paprasčiausiai atsisėsti ir nieko nedaryti, kad nebendradarbiauti su sistema. Tokiu būdu pritaikyti indigo vaikus išsilavinimui ir visuomenei, labai sunku. Tai sunkumas, su kuriuo suaugusieji turės susidurti mažiausiai apie 20 metų. Jų kartai reikalinga lanksti švietimo sistema, jų kūrybiniams sugebėjimams ir darbui Žemės planetoje. Tam reikalinga atsisakyti nuo mums įprastų išsilavinimo sistemų prie kurių mes pripratę, kuri remiasi iškalimu, konkurencija, piktnaudžiavimu pareigomis, kūrybinio priėjimo nebūvimu. Nauja sistema turi remtis emocijomis, mokymu per eksperimentus ir atradimus, kurie padeda integracijai. Štai kas geriau padės prisitaikyti prie vibracijų indigo, todėl kad pas mus nėra sistemos, kuri tiesiogiai atliktų žmogaus mokymo. Tai turi būti įvairiapusė sistema, kuri leistų pritaikyti bet kurią sistemos rūšį: senovinę, šiuolaikinę ir net ateities. Iš tikro Indigo ir Kristaliniai atėjo į šią Žemę mokytis ir padėti apmokymui, nieko daugiau. Iš kur mes sužinojome apie ekosistemą? Lankydamiesi miške ar žiūrėdami foto knygoje? Iš kur mes sužinome apie tai, kaip panaudoti mūsų kūnus? Šokant ir žaidžiant ar kompe, panaudojant įmantriausius žodžius? Iš kur mes išmokome kalbos? Per rašybą ir skaitymą ar per bendravimą grupėse? Mokymas vyksta per praktiką, o ne per teoretikavimą. Teorijos svarbios tik tada, kada bandoma suprasti dalį to kas mokomasi. Indigo nereikia mokyti nereikalingų dalykų, tokių kaip kaulų sudėtį ar mobilaus telefono sandara, sudėtingos matematikos. Juos reikia mokyti tik to, ko jiems prireiks kasdieniniame gyvenime, kad jie galėtų atlikti savo misiją, dėl kurios jie čia. Mes Būtybės (indigo ir kristaliniai) ateinantys iš 6- 13 išmatavimo, kad padėti 4- tam, 5 –tam išmatavimams, trečio išmatavimo viduje. 2012 Pagal Majų kalendorių, laikas dalinamas į ciklus, kurie turi pradžią ir pabaigą. Kitose kultūrose irgi skaičiuojami ciklai, kuriais juda žmonija. Visų jų išskaičiuotos tikslios datos, kada baigiasi era. Era, kurioje randams mes, baigiasi 2012 gruodžio 21 dieną. Tai diena kada saulė įžengia į pavasarį. Mano patarimas 2012 metams, visi likite ramūs, todėl kad nereikia bijoti to, kas gali įvykti. Tai ne būtinai gali būti kažkas katastrofiško ar sensacinga. Pakitimus galima pajusti dienomis anksčiau ar vėliau. Tokiu būdu mes neturime galvoti kad 2012 metai bus kažkas ypatingo. Tai paprasčiausias lygiadienis, per kurį gali visko įvykti. Apie tą datą kalbėjo tiek daug aiškiaregių ir kitų žmonių, bet viskas priklauso nuo pačių mūsų, kaip gyveni, tokia ir realybė. Tas kas siekia pamatyti apokalipsę, apie kurią kalba tiek daug žmonių, pamatys ją. Tas kas gyvena sutarime su savo sąžine, su savo širdimi. Tai paprasčiausiai permainos. Neišsigąskit pasikeitimų. Netikėkite stichinėmis nelaimėmis, apie kurias kala žmonės, kad jos įvyks, juk jūs jau gyvenate tuo laiku, jis jau prasidėjo. Ir niekas nesako: „Tai pabaiga". Procesas jau prasidėjo. Tai paprasčiausiai permainų laikas. Momentas kada periodas eina prie pabaigos. „Saulės naktis" baigiasi ir prasideda jos pavasaris, pradeda prasimušinėti šviesa. Prasideda diena... Ateina didžiulės permainos dėl vibracinių pasikeitimų, šalia elektromagnetinių. Mūsų smegenys, mūsų organai, planeta Žemė ir daugelis kitų sistemų, panašiai kaip kompiuteris vidio, veikia elektromagnetiniu principu. Be to Saulė taip pat dirba per elektromagnetizmą, taip kad Saulės šviesa gali pasikeisti auštant. Kodėl? Pasakysiu trumpai, kada jūs prabundate ir matote aušrą, jūs galite pajusti lengvą brizą ir kaip pradeda dainuoti paukščiai. Tai visai kitokia atmosfera. Temperatūra pažemėja o paskui netikėtai pakyla. Tai kas gi vyksta? Aušros metu viskas ateina per pasikeitimus, regeneraciją. Saulė ruošiasi praeiti per tą patį procesą, kaip ir prasidedantis brizas, bet brizas yra elektromagnetinis dėl karščio, kurį sudaro saulė. Taip kak atšilimas nevyksta dėl žmogiškos veiklos, tai paprasčiausiai ciklas, natūralus procesas Žemėje, kurioje mes nusprendėme įsikūnyti, gimti, įgauti patirties ir padėti visiems tiems, kas nesupranta šių permainų. Nebijokite kokių nors elektromagnetinių pasikeitimų savo kūno viduje, ar jūs pavyzdžiu pajutote galvos svaigimą. Nesijaudinkite, pas jus niekas nesprogs. Gal netgi jūs galite pradėti atsiminti dalykus iš už normalaus matymo ribų. Galite pajusti savo fizinėje ar emocionalinėje struktūroje netikėtus stiprius pasikeitimus. Kai kurie pasikeitimai gali privesti net prie šizofreniškų sapaliojimų, bet tai neturi jūsų jaudinti. Be to, tos trys dienos tamsos, apie kurias kalba žmonės... Jeigu mes patys būsime paveikti elektromagnetinėmis perkrovomis, jos gali išvesti iš rikiuotės elektromagnetines sistemas. Taip kad taip, gali dingti šviesa kažkokiam laikui. Tai kur čia problema? Ar tai bus pasaulio pabaiga? Problema visuotinėje panikoje. Štai kodėl mes turime išlaikyti ramybę. Todėl patariu: nepasilikite dideliuose miestuose su dideliu žmonių skaičiumi. Tai nereiškia kad nelaimės vieta bus ten, kur didelis žmonių skaičius, o dėl to kad žmonės pradės nervintis vien dėl to kad bus 2012 metai. Mano patarimas: išlaikykite ramumą ir nebandykite kažką daryti, būkite ramūs. Tai vienintelis dalykas, kurio reikalaujama iš mūsų šiuo periodu. Jei pučia vėjas, mes turime tvirtai stovėti ant kojų, kad nenupūstų. Kas po to. Po 2012 metų ir sekančius 50 metų laukia svarbūs pasikeitimai, jie įvyks politikoje, ekonomikoje ir visuomenėje. Viskas keisis su tikslu sudaryti naują realybę pasaulyje. Įvyks didelės migracijos, surištos su maisto produktų apsirūpinimu. Žmonės bus priversti pervažiuoti į naujus miestus. Ašigaliai, galutiniame rezultate, ištirps, taip kaip ir daugelis apie tai kalbėjo, todėl pakils vandens lygis okeanuose. Lygis pakils ne tik vandenynų pakrantėse, bet ir vidiniuose ežeruose. Politikoje galimi nedideli socialiniai nesutarimai, ten ir reikės politikų sureguliavimui... O gal būt pasikeitęs politinis klimatas neleis visuomenei restruktūrizuotis mažiausiai 30 metų. Sekantys 50 metų bus perėjimo proceso metai. O tie kurie kalba kad 2012-2014 metais prasidės meilės ir taikos epocha, klysta, tai ne taip. O tie kas sako kad bus chaosas ir apokalipsas irgi klysta. Bet mes turime atsižvelgti į tai, kad visuomenė stipriai pasikeis. Tai gali būti todėl kad bus vandens ir maisto produktų neužtektinumas, kas įtakos visuomenės pasikeitimus. Tarp faktorių, kurie išprovokuos pasikeitimus, daugumoje lems žmogiškieji faktoriai. Jei negalite matyti šviesos nelikite tunelio gale, juk mes visi atėjome čia, kad gyventi perėjimo laikotarpiu, mes nusprendėme patirti šio perėjimo patirtį. Vėliau viskas sistemizuosis. Kristaliniai, ausiniai, platininiai vaikai organizuos naują struktūrą nuo 2040-2050 metų ir ji įsiterps 2080-2090 metais. Tai metai kai mes pilnai įeisime į naują vandenio erą. Vibraciškai Vandenio era jau prasidėjo, bet ne prasidėjo geologiniame nei astrologiniame lygyje. Mes neturime laukti staigių pasikeitimų Žuvų eroje. Ateityje turime atkreipti dėmesį, kad niekas nenorės susijungti į grupes, viskas bus labai individualiai, todėl kad viskas eis savo personaliu keliu. Taip dirba Vandenio Era. Evoliucija bus vidinė, o ne išorinė. Sekančius 100 metų, bus reikalingas vidinio perėjimo procesas ir tas procesas bus individualus kiekviena žmogui. Tai ką galima pamatyti išorėje, bus to kas viduje atspindys. Žuvų era charakterizuojama turėjimu grupės vadovų, kurie žinotų ir suprastų kelią. Šiandien, perėjimo periodu daugelis laukia Mesijo, kuris juos vestų paskui save. Bet Vandenio epochoje, kiekvienas veda save pats. Kiekvienas ras visus atsakymus savo viduje. Nėra meistrų, paskui kuriuos reikėtų eiti. Niekas neturi nurodyti mums kur eiti. Tai tie meistrai, kurie niekada nepliurpė. Medžiai – tai tie, kurie gali parodyti mums geriausią gyvenimo būdą šioje planetoje, su savo giliomis šaknimis žemėje, su savo tiesiu kamienu, kuris perveda visą šviesą nuo Saulės į Žemę. Duoda deguonį viskam kas yra aplink. Paprasčiausiai žiūrėdami į medį ir medituodami, jūs suprasite apie ką aš kalbu. Jie buvo pirmieji, kas prisirišo prie šviesos ir ta šviesa turi grysti į planetą. Taip kad būkite kaip medžiai ir grąžinkite dangų į Žemę.
Peržiūrų: 3228 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 4.0/4
Viso komentarų: 2
+1  
1 Jonas   (06.07.2011 14:40) [medžiaga]
Dėkuj už išvertimą ,Virgi. Perskaitysiu šį straipsnį, gal ką būsių praleidęs ar nesupratęs, kai praeitą savaitę mačiau dok. filmą, kai jis visa tai pasakojo. (http://in5d.com/total-recall-matias-destefano-indigo-child.html).
Tikrai įdomi ir naudinga informacija. Mano širdis ją priėmė. :)

0  
2 Era   (20.03.2012 17:02) [medžiaga]
Geras straipsnis, man taip pat patiko. Toks ramus. Man įdomi ir nauja mintis apie indigo vaikus, jų neveiklumą. Taip ir yra, patyriau..

Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Liepa 2011  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0