Sekmadienis, 26.05.2024, 17:20
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2012 » Rugsėjis » 7 » Aurelija Luiza Džouns „Telos-3“
17:41
Aurelija Luiza Džouns „Telos-3“

Šiandiena mes su jumis norime pakalbėti apie penktos dimensijos vibracinius srautus, kuriuos jūs norite suprasti, kasdieniniame gyvenime. Buvo užduotas klausymas: „Ką mes turime padaryti, kad pakilti į penktą dimensiją?"  Supraskite, kad tai, yra pasiruošimas ir apsivalymas sąmonėje, kurie turi įvykti. Bet iš esmės, naujoje realybėje, dabar besikuriančioje planetos paviršiuje, penktas išmatavimas – tai ne vieta, kur jūs eisite, o greičiau būties būsena, kurią jūs pasieksite ir kuri įtvirtins penktą dimensiją jūsų esamoje karalystėje.

Penktas išmatavimas – vibracija, ar greičiau vibracijos diapazonas, kuris išreikštas meilės, pasitikėjimo, atjautos, padėkos energijomis, išreiškiantis pačios švariausios formos vibracijas.

Mūsų penktos dimensijos struktūros ir organizacijos natūraliai priklauso nuo tų energijų integracijos. Lemūrijos bendruomenė Telose atspindinti mūsų penktos dimensijos patirtį kaip širdingos bendrijos su viskuo mus supančio. 

Taip pat kaip ir jūs, mes negimėme su tuo meistriškumu ir dabartiniu supratimu savo sąmonėje. Netgi jūsų vaikų nauja karta, ateinanti kas diena į jūsų pereinamą dimensiją, ne pilnai yra savo meistriškume, nors jie labiau atsibudę, nei jūs, kai atėjote į šį pasaulį. Tai įgyjame džiaugsme ir tos Žemės patirties kelionėje, kurią mes išvystome. Toje šios planetos gerovėje, kuri yra evoliucija – kiekvienos sielos, čia įsikūnijusios, patirties dalis. Šio jūsų momento palaima tame, kad dabar jūs galite pilnai atsibusti savo meistriškumui ir išlaikyti tą sąmonę savo sielos vystymui, nepriklausomai nuo to, ar norite pakylėti šiame įsikūnijime ar tęsti toliau įsikūnijimų ciklą šioje ar kitose planetose.

Mes su jumis norime pasidalinti praktikomis, kurios buvo mūsų dvasinio vystymosi branduoliu. Mes vis dar ir šiandiena laikomės tų praktikų, mes dalinamės jomis su savo vaikais. Jos kaip pamatas egzistuoja mūsų kelionėje prie Kūrinijos Šaltinio. Jų pagrindas remiasi tuo, kad mes visi atsakingi už savo nuosavas energijas. Prieš tai, kol  penktos dimensijos vibracijų vienybės energijos sąmonė bus integruota pasauliniu mastu, šis darbas turi būti atliktas kiekvieno iš jūsų individualiai. Tai kelionė, kurioje kiekvienas galės eiti iki galo ir niekas daugiau negalės padaryti tai už jus.

Pati svarbiausia iš šių praktikų – pasiruošimas atjautai ir neprievartiniam apsijungimui mintyse, žodžiuose, reikaluose, jausmuose. Iš tikro, atjauta pačiam sau sudaro dvasinio atsibudimo kertinį akmenį, būtino suvokimui ir šios penktos dimensijos vibracijos integracijai. Ši vibracija jau pastoviai egzistuoja aplink jus. Kadangi pačios planetos vibracijų dažnis tampa vis subtilesnis, kiekvienas iš mūsų atsako už tai, kad padaryti savo vibracijas švaresnes ir subtilesnes, nepriklausomai nuo to, kokiame išmatavime mes randamės.

Mes tai darome dėl savo Dieviškosios Esmės evoliucijos ir kuo didesnės palaimos visų karalysčių, esančių šios planetos, kurią vadiname Motina, paviršiuje ir viduje. Tai – svarbi dvasinė atsakomybė, kuri šiek tiek slegia jūsų pečius ir vis tik dovanoja jums palaimą, kokios dar nebuvo Žemėje. Dabar jūs galite eiti per gyvenimą kaip patys sau mokytojai ir meistrai, net jeigu jūsų žmogiškoji būtybė nepastebi siūlų, rišančių jus su atsiminimais jūsų būvimo kitu laiku ir kitose vietose, kur neribotumas ir begalinės galimybės egzistavo gausybėje.

Mes, su pilnu įsitikinimu, kuriuo gali pasidalinti mūsų širdys, jums sakome, kad dabartinis Žemiškos istorijos momentas – tai begalinių galimybių laikas. Tai stebuklingas kūrimo laikas, jūsų pačioje tankiausioje materialioje realybėje. Mes žinome ir jaučiame, kad jūsų širdys sveikina mus, nors jūsų protai stengiasi pilnumoje sutalpinti tai, ką mes kalbame jums. Jūsų protai vis dar reikalauja ritualų, taisyklių ir nepaneigiamų įrodymų, prieš tai kol jūs atliksite žingsnį tame naujame kelyje. Todėl šiandiena mes dirbsime su praktikomis, kurios, jeigu joms leisite, gali grąžinti jus prie tikėjimo ir pasitikėjimo dažnių, neigimo ir nepasitikėjimo išnykimo.

Daugumas meistrų dalinosi tuo eonus metų. Bet pati svarbiausia jūsų dabartinio įsikūnijimo patirtis. Šiandiena jūsų klausa labiau išvystyta, kad vėl išgirsti tuos žodžius ir priimti juos žymiai gilesniame širdies lygyje, nei tai kada nors buvo prieinama anksčiau jūsų materialiame išmatavime. Šiandiena pas jus yra galimybė dirbti remiant jus visai Kūrinijai, kad tos tiesos materialiai pasireikštų. Tiesą sakant, būtent dėl to jūs čia, būtent todėl jums buvo duota galimybė įsikūnyti šiuo laiku.

Kaip pasakė jūsų gerbiamieji Senieji: „Jūs esate tie, ko jūs laukėte".

Mes pradėsime nuo praktikų, kurios gali būti jums jau žinomos. Jei jūs darėte jas praeityje, tai mes pasakysime, kad dabar atėjo laikas jas atlikti vėl, su nauja perspektyva. Darbas, kuris turi būti atliktas jūsų dimensijoje, iš tikro labai nesudėtingas. Mes studijuojame praktikas, pažadinančias kiekviename iš jūsų dieviškumą, kurį mes pasirengę paryškinti ir nuimti miglotą iliuzijų užsklandą, užšaldančią širdį. Mes grąžiname jums, miglotos sąmonės atsibudimo praktikas, vedančias prie vidinės laisvės ir tikros meilės jėgos supratimo. 

Pirmas žingsnis – mokytis abejoti tuo, kas jūs esate ir savo įsitikinimų sistema.

Reikia užduoti klausimą, kuris iškyla iš širdies gilumų. Po to reikia norėti klausytis ta savo dalimi, kuri pakankamai atsibudusi, kad išgirsti tą atsakymą. Nelaukite kokio tai laiko artimiausioje ar tolimesnėje ateityje, kol jūs pajusite, kad pasiekėte atitinkamą prašviesėjimo stadiją. Nelaukite žymei vėlesnės ir labiau išvystytos savo versijos, to, kaip jums atrodo, kuris geriau bus pasirengęs, kad išgirsti tą atsakymą.

Jūs pasirengę dabar ir dalis jūsų, atvira atsakymui šiuo momentu, turi duoti galimybę išgirsti jį. Bet jei tik klausimas buvo užduotas su rimtu ketinimu, einančiu iš širdies, išgirsti atsakymą. Jei kausimas užduotas ne tikro dvasinio noro būsenoje, tai visata ir jūsų nuosavas aukščiausiasis Aš paskaitys tai protiniu smalsumu arba ego fantazijomis.

Kai užduodate klausimą, padarykite žingsnį atgal prie savo tikrojo Aš, kreipkitės pas tą, ką jūs „galvojate", žinote apie patį save. Tas pirmas žingsnis priskiriamas transformacijoms, kurios galimos „ne žinojime". Iš tikro jūs ir fizinis pasireiškimas, ir sielos esmė, bet visgi, didžiąja dalimi jus užmiršote apie savo Ištakas. 

Tik tada, kai jūs sutalpinsite abi šias priešingybes, pasieksite savo meistriškumo pirmąją stadiją.

Tai pripažinimas to, kad dieviškumas egzistuoja netgi fiziniame pasireiškime, kuris atrodytų, tarnauja tik iliuzijai.

Tapti meistru, reiškia atsiminti savo tikrąjį Aš, jūsų fizinio pasireiškimo šventovėje, čia ir dabar. Pakylėjimas – tai ne kas kita, kaip atsibudimas jūsų tikrojo Aš suvokime, šioje ar bet kurioje kitoje dimensijoje, šiame ar bert kuriame kitame įsikūnijime.

Kaip galima be atjautos pačiam sau priimti visus atrodančius prieštaravimus, kurie yra jūsų pasaulio tiesa?  

Meistras – tas, kas savo širdyje, dėkingumo dažnyje, supranta, kad vienintelė egzistuojanti dualybė – tai dualybė tarp atsibudimo ir gyvenimo tęsimo iliuzijose.

Atjauta ne idėja, kuriai atėjo laikas. Atjauta – energija, sukurianti didingus virpesius jūsų visatos drobėje. Palaima – tai ne religinis įsitikinimas, tvirtinimas – tai jaučiama energija, kuri gali būti patvirtinta ir panaudota supančiame jus pasaulyje. Tikėjimas ir pasitikėjimas – tai ne duoti pasižadėjimai ar sutartys, kurios bus išsaugotos. Tai dažniai, kurie pradeda veikti su kiekvienu įkvėpimu, kurį jūs atliekate fiziniame pasaulyje. Su kiekvienu įkvėpimu ir iškvėpimu jūsų siela priima dieviškumą. Padėka – tai ne mandagūs pareiškimai, kurių jūsų moko kaip vaikus. Tai – energetinis patvirtinimas visatai, kad jūs esate balanse su Ištakomis.

O meilė – tai ne romantinis ar religinis išsireiškimas. Meilė – labai gili energija, duodanti jėgą visai Kūrinijai.

Daugumai iš jūsų reikės būtinumo pastoviai pripažinti ir sutalpinti tuos dažnius. Prireiks kasdieninio savęs ir Kūrinijos sąmoningo pasirinkimo, likti atsibudusiam, gyvenant tų energijų vientisume. Bet tai, taip pat ir atsakomybė pačių už save, apie kurią mes kalbame. Jūs išnaudojote tūkstančius įsikūnijimų, praktikuojant nesuskaičiuojamus būties būdus. Dabar mes jums sakome, kad apeigos ir ritualai, taisyklės ir misterijos mokyklos, kodai ir paslaptys liko praeityje. Atsakymai, kurių jūs ieškote, yra jūsų viduje. Vienintelė dvasinė praktika, kurios reikia laikytis dabar – sekti tuo, kas žadina jus šiai tiesai.

Telose ir kitose šio išmatavimo lemūriškose bendrijose, mes kas diena turime patvirtinti savo pasirinkimą ir ryšį su Ištakomis. Tai tas pasirinkimas kuris išreiškia mūsų rojų. Mūsų pasaulis – tai, ką mes kiekvieną momentą sukuriame.

Antrasis žingsnis – pripažinimas ir atsisakymas nuo tikėjimo į viską, ką šiam momentui jūs „galvojate, ką žinote". Tas sekantis žingsnis iš tikro tikėjimo šuolis.

Prašome, savo širdyse žinokite, kad mes tiesiama rankas iš čia, kai jūs atliekate tą šuolį. Mes negalime nei atlikti tą šuolį už jus, nei duoti jums technikas, kurios tiktų visiems jums be išimties. Tačiau, mes galime jus nukreipti į erdvę, kur šuolis neatrodys toks abejotinas ir baimė nebus tokia neįveikiama. Mes savo širdyse nešame visas atjautas, kurių jums prireiks, kol negalėsite išlaikyti tai patys.

Mes negalime išmokyti būti jus atjaučiančiais, patys sau, bet mes galime parodyti jums kaip reikia „užsinorėti" būti atjaučiančiu pačiam sau. Nes šis „noras" -  pats sau yra užklausimas, kodėl visi visatoje siūlo paramą. Šis „noras" pats sau – jėga, meistriškumo ir atsibudusio žmogaus instrumentas. Tas „noras" – žmogiškosios širdies balsas, suvokiamas po ilgų ir tamsių sielos naktų, kuris gali prašyti meilės kelyje visko, apie ką ji visada žinojo.

Šiš noras nepaklūsta poreikiams ir tai ne noras kažko tai, ko nėra. Tai žinios širdyje, kad viskas – jaučia ir tam jums paprasčiausiai reikia priduoti formą. Tai - atjauta, kad gauti priėjimą prie visų kitų Kūrinijos galimybių, kurioms žmogiškasis protas dar neprabudo. 

Mes dovanojame jums savo meilę, kad padėti pažadinti jus į energiją šuoliui per ateities vandenis be svarstymo. Ir mes ten kitoje pusėje turime sugauti jus, kai jūs nusileisite „nežinomybės" krante.

Visata apie jūsų atvykimą paskelbs angeliškomis dūdomis. Kiekvienam iš jūsų neįmanoma neišbandyti tos didžios tiesos ir ne tapti ja. Bet pradžioje jūs turite panorėti išsivalyti nuo visų susikaupusių iliuzijos sluoksnių, slepiančių nuo jūsų „Jus" realų. Tuo pačiu jūs tapsite labiau žmoniškas, priimant besisvečiuojančią jumyse dvasią. Jai jūs patalpinsite šitą tiesą savo širdyje, atjautoje viskam, jūs pažadinsite savo sąmonėje šviesą, kuria jūs visi esate.

Tai pakylėjimo fiziniame kūne patirtis -  nauja daugumai iš jūsų, taip pat kaip buvo nepažįstama ir daugumai iš mūsų. Tai – palaima, kurią siūlo planeta, šioje vietoje ir šiuo laiku. Tai – galimybė tapti vėl nekaltu kūdikiu ir prieiti prie gyvenimo ne su buvusia patirtimi ir žiniomis, o su pasitikėjimu. Vystykite pasitikėjimą, kad tas ryšys su dvasia leistų bet kokius pasireiškimus. Vystykite tikėjimą patys sau, į tai, kad jūs – meistras, sugebantis visokiausiai bendrai kūrybai kartu su visata.

Vaikystėje siela veikiama pasikeitimų fazės. Nuo gimimo jūs pradedate suprasti, kad randatės atsiskyrimo nuo širdies ir sielos erdvėje. Atitinkamu gyvenimo periodu jūs mokotės nustatyti būseną per jūsų protą. Jūsų realus Aš beribis ir begalinis.

Meistriškumas nereiškia „žinoti" viską, kaip kai kurie iš jūsų gali galvoti. Gyvenimas – nepertraukiamas atskleidimo procesas. Kūrėjas ir jūs taip pat yra pastoviame begaliniame kūrimo procese. Tikras meistriškumas – tai supratimas, kaip panaudoti tai, kas jūsų viduje, taip pat kaip ir tai kas išorėje. Tikras meistriškumas paprasčiausiai „ištraukia" žinias reikiamu momentu.

Trečias žingsnis – šventas. Tai – ryšio su siela, kaip su jūsų Dieviškojo Aš vartais, patirtis.

Jūsų siela saugo kiekvieną emociją, kada nors jūsų patirtą ir turi ryšį su viskuo, kas išbandoma duotuoju momentu. Atskleidžiant prieštaravimus tikėjimo sistemose, laikančiose jus miegančiais iliuzijoje, nepriimkite šios praktikos lengvabūdiškai ir nekantriai.

Parašykite jus ribojančių sistemų sąrašą. Tai gali būti kitų žmonių nuomonė apie jus, arba gėdingi įsitikinimai apie patį save. Tai gali būti jus supančio pasaulio atvaizdai arba jūsų dvasinę kelionę. Tie atvaizdai turi būti išvardinti be jokio svarstymo „gerai" ar „blogai".

Pasinerkite į subtilius tikėjimo sistemas ir atverkite sluoksnius vieną paskui kitą. Būkite negailestingai sąžiningi ir vis tik atjaučiantys, nes nieko negalima nuslėpti penktos dimensijos vibracijose. Atsiminkite tą sąrašą ir kas diena jį pildykite tiek dienų, kiek reikės, kol nepajausite užbaigtumo.

Jūs galite nenorėti žiūrėti į tikėjimus, kuriais jūs taip kruopščiai save apsupote apsaugai. Tačiau, kiekvienas iš tų tikėjimų sulaiko dalį jūsų energijos, dalį jūsų dieviškosios jėgos, kuri jums reikalinga pilnam atsibudimui. Todėl, dabar atėjo laikas atstatyti tiesą to, kas jūs esate, ne intelektualiai, o energetiškai.

Ir vėl kančia dėl paties savęs – energija, būtina čia, jai jums reikia be atsikalbinėjimų atsisakyti nuo bet kurios tikėjimo sistemos ir visų, giliai įaugusių emocijų, paliekant ilgai kauptą jose išmintį.

Prieš tai, kai jūs visam laikui atsisakysite nuo tikėjimų, jūs turite pasiimti iš jų savo energiją, arba jūsų dalis liks atskirta.

Jūsų siela – iš tikro vartai į jūsų tikrąjį Aš, nes ji veikia Dieviškumo sąmonėje. Jūsų siela saugo visų pasirinkimų ir emocijų patirtį, kurią jūs įgavote šiame ir kituose savo evoliucijos įsikūnijimuose. Ji turi pasirinkimų, kurie buvo priimti kai tikėjimo sistemos buvo atspausti į ego, supratimą. Ego nesukuria tikėjimo šablonų iš pykčio ar teisimo, bet praeinant eonus atsiskyrimų, ego priėmė gynėjo rolę. Ego buvo planetos ir žmonijos, pasirinkusios šią patirtį, individualizacijos garantija. Bet dabar atėjo laikas vienybės suvokimui. Jūs pašaukti išgydyti viską, kas traukia jus žemyn.

Dabar mes siūlome jums sudaryti kitą sąrašą apie viską, ką jūs, savo širdies gilumoje, žinote, apie patį save. Būkite neteisiantys. Ištyrinėkite skirtumą tarp to, ką jūs galvojate, ką jūs jau žinote savo prote ir tikromis žiniomis, kurios ateina iš jūsų dieviškosios esaties vienybės. Kad sudaryti tokį sąrašą jums dar kartą teks pažvengti giliau savo apribojimų, išeiti iš senų mokymų ir būties paradigmų. Jums reikia įsiklausyti pačių paprasčiausių ir švarių motyvų.

Tas sąrašas ateis ne žodžiuose nuo proto, kaip pirmas, bet vibracijos formoje nuo širdies.  Ta vibracija virs vis aiškesne ir stipresne, kol nepajausite savo esybės totalinį išsiplėtimą. Tik tada jūs galėsite pridėti punktą savo sąraše, nes tik tada jūs iš tikro „žinosite". Tai taps jūsų meistriškumo instrumentu.

Negatyvi jūsų ego patirtis, šioje praktikoje, išeis į priekinį planą. Kas yra negatyvas, jai ne teisimas, kurį ego sukūrė savo gynybai? Kas yra negatyvas, jai ne apribotų įsitikinimų atspindys? Tokiu būdu vėl atjauta pačiam sau turi tapti jūsų kompanionu, klausiančiu jus švelniu balsu: „Ar tai reali teisybė to, kas aš esu?"

Trečiasis prabudimo lygis duoda galimybę išgijimui. Leiskite dabar savo atvirai ir švariai sielai vesti jus. Transformacija ir laisvė atsiranda tada, kai išgydyti teisimai gali atnešti pagreitėjimą jūsų prabudime. Būkite kantrūs tiems teisimams ir viskam, kas neišspręsta jūsų širdyje. 

Mes Telose nežinome visko savo protu, bet mes leidžiame palikti patirties antspaudus savo širdyje su nauja perspektyva, be teisimo ar laukimo. Mes jaučiame kiekvienos patirties tiesą, mes prisitraukiame prie mus supančių energijų. Mes taip pat, kaip ir jūs, kaip ir Žemė – perėjime.

Savo evoliucijoje mes daug ką sužinojome apie širdies centrą ir apie tai, kaip jis funkcionuoja materialiame pasaulyje. Mes daug ką sužinojome apie tikrus žemutinio proto funkcionalius sugebėjimus ir apie tai, kaip dirbti virš jo, o ne jam. Mes praktiškai sužinojome, kad protas – klausimų namai, o širdis – atsakymų biblioteka.

Ilga praktika išmokė mus žiūrėti į viską iš atjautos ir pasitikėjimo perspektyvos, nes tai – tikros energijos, duodančios mums galimybes. Mes sužinojome kad sąžiningumas, neteisimo sinonimas, kad širdies gilumoje gyvena didingiausias išminties šaltinis.

Mes dirbome su tomis praktikomis kas diena, kol jos netapo mūsų sąmonės dalimi. Mes naudojamės jomis kas diena, bendraujant su kitais.

Ketvirtas šios praktikos žingsnis yra trijų pakopų

Kiekviena rytą atsibudus, skirkite dėmesio tam, kad vienumoje pajausti savosios būtybės būseną, sąžiningai, be teisimų. Paprašykite savo globėjų ir savo aukščiausiojo Aš, paleisti senus įsitikinimus ir apribojimus, kurie daugiau jums nebetarnauja.

Dienos eigoje reguliariai dirbkite su meilės, pasitikėjimo, atjautos, padėkos energijomis. Kvieskite pačias švariausias šių energijų vibracijas prie savo fizinio kūno, savo ląstelių ir DNR. Jūs savo kūne sukuriate energetinius užrašus. To pasekoje jūs perrašote senus tikėjimus ir dažnius, kurie jus ribojo.

Dienos bėgyje suvokite vibracijas, sukuriamas kiekvienos minties, kiekvieno žodžio. Mokykitės suvokti, kas plečia jūsų energijas, o kas ardo jas.

Kiekvieną vakarą pripažinkite ir priimkite su didžiausia pagarba viską, ką jūs padovanojote per šią dieną sau. Suvokite, kad darydami šią dovaną sau, jus atlikote ją ir visai Kūrinijai. Sudarykite ketinimus tuo metu kai miegate, tęsti visos naujos išminties, suvoktos šiandiena, apjungimą jūsų širdyje. Paprašykite kad jūsų fizinės širdies ląstelės pasiektų naujų vibracijų. Taip jūs keičiate senus šablonus ir imprintus, kurie daugiau jums nebereikalingi. Tai, kuo jūs esate kas diena keisis, jūsų naujas dažnis bus jaučiamas visoje visatoje, kartu su visų kitų, kurie juda prie Didžios Centrinės Saulės ir pačio Kūrėjo energijos. Mes prašome jūsų suvokti, kad praktikų panaudojimas nereiškia sau primetimo kitokios sąmonės. Praktika reiškia duoti sau leidimą atidaryti tą begalinį potencialą, kuris jau egzistuoja kiekviename iš jūsų.

Mes kantriai laukiame jūsų. Dabar atėjo jūsų spindesio laikas.

Peržiūrų: 5913 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 4.0/8
Viso komentarų: 751 2 3 4 5 6 »
0  
1 akašandrius   (07.09.2012 19:05) [medžiaga]
Dėkoju. Tai man patiko. Gausa gerų patarimų

0  
2 spurgelis   (07.09.2012 22:09) [medžiaga]
pasirodo,tokias praktikas jau senai naudoju natūraliai iš nuojautos,ir kas keisčiausia iš esmės tokia seka,kaip čia aprašyta. Nesigilinu,kokiame konkrečiai esu etape,bet į sekančią dimensiją(neįforminant 4d,ar 5d ar tt.) kad perėjau,tai realiai savo kūnu sapnų realybėje pajaučiau. Aiškumas ir įspūdis neapsakomas... smile

0  
7 Doremi   (08.09.2012 18:25) [medžiaga]
tu spurgeli gak jau esi penktame, mes vysimės iki ketvirto, bet ar verta- aš tik dabar paskaitysiu,
geras tas virgis- zyziu straipsnio- straipsnis yr, reik čia kap atsilygint wacko

0  
11 spurgelis   (08.09.2012 20:47) [medžiaga]
nežinau,nesigilinu ar 5 ar dar kur,tik žinau,kad čia,kur ir turiu,kur ir noriu būti smile

+1  
3 Vidmantaskun   (08.09.2012 00:36) [medžiaga]
smile

0  
4 Vasia   (08.09.2012 16:14) [medžiaga]
minejau keistus sapnus.Zmones ima girdeti vidinius balsus.Musu mieste toks zmogus kreipesi i medikus,kad jam isimtu radija(ar ten kazka) is galvos .Kol medikai sprende ka daryti-jis eme ir nusisove.Vat taip jis ir papuole i kita matavima

0  
5 Braske   (08.09.2012 17:53) [medžiaga]
haloperidolio injekcija reikejo ir nebut nusisoves, o balsai aprimtu

0  
6 Braske   (08.09.2012 17:53) [medžiaga]
sito tipo balsus zmones ne dabar ima girdeti, tai sena kaip pasaulis liga

+1  
8 Doremi   (08.09.2012 19:01) [medžiaga]
tai jau taaaaiiiip wacko reikia tapti šventuoju kad pakilti,
tik meilė, atjauta ir visa kita, o jeigu aš pykstu ir keikiuosi angry
vienžo, įtariu kad aš savu codu, ant šluotos vysiuosi jus kylančius į žvaigždes biggrin
fain,
visi tik plasnoja šviesoje, laimingi tik kyla, o do pasispirdama kojuke gazuoja šluotukę paskui tongue

0  
13 jugnele   (09.09.2012 00:06) [medžiaga]
Įkišiu savo trigrašį ir aš :)Doremi man atrodo kad ir jūs sėkmingai kylat aukštyn, gal netgi skrendat. prisijuokavot su tuo savo transporu, bet kaip sakant juokas - dalykas rimtas :))
O aš kaip išprotėjusi čia skaitau jau beveik paromis wacko
Ir žiūriu randu kai ką bendro smile Va ir ta palaimos būsena dažna...kartais net pagalvodavau, kad čia nenormalu, nes laimės būsena tokia lyg ir momentinė turėtų būti. O man žiūriu būna gera, nepaisant nieko, ar pinigų trūksta, ar iškilusi kokia dilema...
Dar įdomų dalyką pastebėjau rašant klaviatūra. Būna kad pasirašo raidės visai ne tos, kurias spaudžiu. Tiesiog vietoj vienos, kokios trys arba visiškai ne toj pusėj. Jau galvojau užsirašinėti tas "nereikalingas" raides, gal čia koks tekstas gautųsi biggrin Niekam taip nebuvo?

0  
9 spurgelis   (08.09.2012 20:36) [medžiaga]
nu kad nereik, Doremyt,būt tuo šventuoju,kad pakilt. Kas kas,o jau Jūs tai puikiai žinot,kad reikia mokėt išlikti žmogumi,kad paprasčiausiai sklandžiai eit į priekį,savo tempu,savo evolicijos keliu,savo asmeninėn šviesion perspektyvon,link savo individualaus pakilimo. O jūs tą puikiai praktikuojate kasdien išreikšdama savo vidinį dorumą savo ir aplinkinei erdvei. tad baikit čia mynt ant tos savo žemiškos šluotos. Juk jums ji ne kiemui šluot duota,o būtent pakilt į savo vidines žvaigždes smile

+1  
10 spurgelis   (08.09.2012 20:44) [medžiaga]
beje po to išgyvento perėjimo sapnų realybėje pas mane viskas tas pats,aplinka tapati,tik vidinė būsena aukštesnės kokybės (nežinau kaip tiksliau pasakyt) ir todėl automatiškai viskas ir aplinkui kitaip-materija ta pati,bet aš ją matau skaidresnę,spalvingesnę,o ką patiriu,pojūčiai daug skaidresni ir šviesesni. nebėra tokių aštrių kontrastų emociniame lygmeny,viskas einasi daugmaž tolygiai,todėl nebebūna tokių staigių emocinių nuopolių,ar pakilimų,tiesiog yra tokia "lengva palaimos" būsena visame kame. Ne euforija,o tiesiog kasdieninis pasitenkinimas viskuo,visuma,kas esu,kame esu,kur esu. smile

0  
12 Vasia   (08.09.2012 21:08) [medžiaga]
o tai ka JUS CIA visi regite yra ne liga??-))

0  
21 Braske   (09.09.2012 16:49) [medžiaga]
o ka mes cia regime? ne visi cia regi haliucinacijas, mazuma drisciau pasakyti biggrin

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-55
Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Rugsėjis 2012  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0