Penktadienis, 23.02.2024, 02:33
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2012 » Sausis » 10 » Baimė kaip vartai į nežinomybę Marija per Pamelą Kribbe
17:34
Baimė kaip vartai į nežinomybę Marija per Pamelą Kribbe

2010 liepa

Brangūs draugai,

Aš esu Marija, Jeshua (Kristaus) motina. Čia esu tam, kad su jumis susitikčiau ir atneščiau jums moterišką Kristaus energijos aspektą. Tai labai svarbu tiesiog dabar daugeliui iš jūsų. Jūs praeinate gilų transformacijos procesą.

Žemėje dabar yra didelė grupė Šviesos darbuotojų, ir jie jau dalinai nubudę, dalinai prisimena, kas jie yra. Faktiškai, mes galime išskirti tris Šviesos darbuotojų grupes, arba tris stadijas, kurias jie praeina savo transformacijos procese.

Pirmoji Šviesos darbuotojų grupė kol kas dar nenubudo. Jie dar nesuprato, kas jie yra, ir dėl to jaučiasi labai pasimetę ir vieniši. Jie jaučia, kad yra kitokie, taip, jie jaučia, kad jie neprisiderina prie visuomenės. Jie jaučiasi vieniši ir svetimi pagrindinei visuomenės krypčiai. Šie žmonės kenčia. Jie laiko save nevykėliais. Dažnai jie yra labai jautrūs. Jie svajotojai, taip pat, kaip ir jūs visi. Jie svajoja apie kitokį pasaulį, netgi prisimena jį sielos gilumoje, bet nesugeba sujungti svajonės su kasdienine realybe. Todėl jie nusišalina ir gyvena savo vidiniame pasaulyje. Kadangi jų šviesa neišspinduliuojama į išorę, jie yra nelaimingi ir užslopinti.

Toliau, yra kita Šviesos darbuotojų grupė, kurie jau pradėjo prisiminti, kas jie tokie yra. Jie pamažu prisimena savo tikrąją jėgą ir tai, kad jie iš tiesų yra angelai, įsikūniję žmogiškame kūne tam, kad atneštų šviesą į Žemę. Ši šviesa labai reikalinga čia tiesiog dabar. Tiek, kiek jūs suvokiate save kaip nemirtingą sielą, nepririštą prie materialaus pasaulio, jūs įgaunate savo jėgą. Jūs vis dar galite jaustis kitokiais, autsaideriais, bet dabar jūs jau jaučiate savo ryšį su kitokiu pasauliu, grožio ir harmonijos pasauliu. Tai jūsų Namai, pasaulis, iš kurio jūs atėjote. Jeigu jūs tą žinote, jums jau daugiau nebereikia jaustis vienišais. Šiandien mes norime jums priminti Namų energiją.

Tie, į kuriuos aš kreipiuosi šiuo perdavimu, tie, kas jį girdės – tai ta Šviesos darbuotojų dalis, kurie jau nubudo, kurie jau jaučia savo ryšį su Aukščiausiuoju Aš, su savo Siela. Jie žino, kad yra čia dėl tam tikros priežasties, jie čia yra tam, kad atneštų pokyčius į Žemę. Mes laiminame jus už šį ketinimą, už šį veržimąsi atnešti Šviesą į Žemę, ir mes žinome, kaip sunku būti teisingu pačiam sau realybėje, atrodančioje priešiška energijai, kurią jūs nešate.

Egzistuoja, be to, dar viena Šviesos darbuotojų grupė, trečioji grupė. Mes galime juos pavadinti „Vyresniaisias Šviesos darbuotojais". Tai tie, kurie ilgą laiką eina nubudimo keliu. Jie metais, kai kurie netgi dešimtmečiais dirbo su savimi ir praėjo daug įvairių vidinės transformacijos stadijų. Jie žino, kas yra vidinio lygio keitimas, giliai paslėptos emocinės naštos ir neigiamų įsitikinimų suvokimas. Jie turi patirtį kaip reikia paleisti senąjį identiškumą ir atsiverti naujam, artimesniam savo tikrąjai prigimčiai. Daugelis iš tų, kurie klauso ar skaito šį perdavimą, priklauso šiai trečiajai Šviesos darbuotojų grupei. Savo viduje jūs jaučiatės labai senais. Jūs daug ką perėjote šiame gyvenime, taip pat ir praeituose. Mes gerbiame jus už jūsų stiprybę ir gilią išmintį. Jūs – Žemės brangus turtas, net jeigu jaučiatės seni ir nuvargę. Ypač į jus šiandien mes kreipiamės.   

Savo gyvenime jūs pergyvenote daugybę emocinių lygių. Jūs leidote baimei ir kitoms sunkioms emocijoms pakilti į sąmonės paviršių, kad jas pamatytumėte ir tokiu būdu paleistumėte. Savo kelyje jūs įgijote dvasinę patirtį, palaimos pojūtį, kai susiliejate su Visos Esaties vienove. Daugelis iš jūsų jau pradėjo savo gyvenime dirbti kaip mokytojai ar kitų gydytojai jų dvasiniame kelyje. Savo kasdieniniame gyvenime jūs atliekate tą Šviesos darbą, kurį jūs ketinote atlikti kaip Sielos.

Šiandien aš kreipiuosi į jus, tuos, kurie šiandien trečiojoje grupėje, ir tuos, kurie antrojoje. Tarp jų nėra aiškios ribos. Yra palaipsnis vystymąsis iš vienos į kitą. Nėra prasmės ilgai galvoti, kuriai grupei jūs priklausote. Mes nerūšiuojame. Svarbiausia – suvokti save kaip žmogų, širdimi ir siela pasišventusį vidinio augimo procesui. Aš ruošiuos paaiškinti jums, kodėl šis nubudimo procesas kartais atrodo toks sunkus.

Suprantate, dvasinis augimas ir vystymasis nevyksta tiesiškai. Tai nepanašu į kopėčias, kur jūs lipate žingsnis po žingsnio. Augimas ir vystymąsis vyksta ciklais. Paimkite, pavyzdžiui, dienos ir nakties ciklą. Naktį jūs pasineriate į savo pasąmonę. Santykinė pasąmonės tamsa pasireiškia kaip sapnai, kurie išveda jus iš įprastų dalykų, iš to, ką jūs žinote. Jie tuo būdu leidžia jums patekti giliai į savo vidų ir ištirti vidinius jausmus ir emocijas, kurios ne taip lengvai pasireiškia budrumo metu. Dienos metu jūs kaupiate patirtį, dalyvaudami žemiškoje realybėje. Naktis pakviečia jus į savo vidų ir padeda susitikti su emocinėmis energijomis, kurių jūs nesuvokėte dieną.

Dienos ir nakties ciklas padeda jums integruoti patirtį gilesniame, negu protas, lygyje. Augimas čia vyksta dėka tokios kaitos, netgi jei jūs neprisimenate savo sapnų. Šis augimas vyksta nuolatos pasikartojančiais ciklais, taip pat vyksta ir jūsų dvasinis augimas. Jūs, į kuriuos aš kreipiuosi, žinote, ką reiškia eiti į savo vidų, kreiptis į senas savo emocines traumas ir baimes, ir jas paleisti. Jūs žinote, kas tai yra – pasinerti į seną skausmą ir pergyventi išsivadavimo iš jo džiaugsmą, pasijuntant po to laisvesniais ir stipresniais. Jūs, į kuriuos aš kreipiuosi, jau patyrę, jūs nuėjote toli, bet vis dar, netgi dabar, po dienos ateina naktis. Nauji pasąmonės lygiai nori išeiti į šviesą, būti pastebėti ir paleisti. Šiuo laiku daugelis iš jūsų yra „tamsioje naktyje", kuri ištraukia į paviršių labai senus baimės sluoksnius jų apžiūrėjimui dienos šviesoje. Juos būtina paleisti tam, kad jūs galėtumėte skleisti savo šviesą į pasaulį dar ryškiau ir ramiau.

Gyvenimo eigoje jus veikia įvairūs asmeninio vystymosi ciklai, priklausomai nuo jūsų amžiaus, lyties ir Sielos susitarimų. Be to, jums įtaką daro žymiai platesni energijų srautai, į kuriuos įsitraukusi Žemė ir visa žmonija. Dabartiniu metu veikia energijos srautai, kurie kelia į paviršių senas ir tamsias energijas tokiu tempu, kuris gali atrodyti negailestingas, jeigu jūs nepasitikite procesu. Žmonija visumoje nėra pasiruošusi paleisti šios senos energijos, kuri dabar kyla į paviršių. Didelė dalis žmonių nežino, kaip elgtis su giliu emociniu skausmu ir jo sukeliama destruktyvia energija. Jūs esate tą patyrę. Tačiau visa tai vis dar gali jus slėgti. Jūs galite pasijusti pasinėrę į tokius savo sluoksnius, kurie atrodo jums visiškai nevaldomi ir svetimi. Jums gali atrodyti, kad einate iš proto. Galbūt, jūs manėte, kad jau išsprendėte daugumą problemų, kurios buvo šio jūsų gyvenimo lėkštėje, o dabar kitas tamsos ir baimės lygis, kurio jūs nelaukėte, beldžiasi į jūsų duris. Tai gali jus gluminti, nes jūs jaučiate, kad jūs jau pakankamai pažengėte pirmyn ir pasiruošę pereiti į lengvesnį, šviesesnį gyvenimą.  Ši nauja tamsos duobė gali atrodyti pernelyg sunkiai įveikiama.

Aš čia šiandien esu tam, kad paprašyčiau jus nepasiduoti ir išsaugoti pasitikėjimą savo kelione. Jūs dabar įėjote į tą savo vystymosi stadiją, kurioje daugiau negalite kontroliuoti savo augimo. Sąmonės vystymo fazė, į kurią jūs įėjote, susijusi su pasidavimu ir paleidimu. Tai nesusiję su tam tikrų pratimų ar vizualizacijų atlikimu, dietos ar disciplinos laikymusi, kurių dėka jūs stengiatės kontroliuoti gyvenimą. Didžiulės bangos, kuri dabar nori pereiti per jūsų esybę, neįmanoma kontroliuoti.

Jūsų siela nori jus pakelti šiame energijos sraute, nes ji supranta, kad tai geras srautas. Tačiau jūsų žmogiška asmenybė nesugeba pamatyti, kur tai veda. Žmogaus protas negali suprasti, kur veda sielos srautas, todėl jūs galite jausti nusivylimą, jausti, kad nebesusiderinate su savo intuicija, aistra ir pagrindine judėjimo kryptimi. Jeigu jūs taip ir jaučiatės, žinokite, kad nedarote nieko neteisingai. Dezorientacijos ir chaoso jausmas visada yra prieš naują startą. Prieš tikrus naujus pradėjimus visada būna chaoso ir krizės periodas. Nauja neateina, kol sena nesugriūna. Jūs manėte, kad paleidote tiek daug, bet dabar jums reikia paleisti netgi dar daugiau. Prašau, suvokite, kad tai svarbus procesas, net jeigu toks ir neatrodo. Pasistenkite pasilikti tikėjimo ir pasidavimo erdvėje, nes tokiu būdu jūs susiderinate su savo sielos srautu ir savo judėjimą pirmyn darote žymiai lengvesnį.

Jūs – mokytojai. Jūs nešate į Žemę naują energiją tiesiog dabar, netgi jeigu jaučiatės esantys tamsoje, jeigu jūs nusiminę, esate depresijoje ir nematote kelio krypties. Jūs dirbate Šviesos darbą, kuriam atėjote. Šviesos darbas dažnai susijęs su kelione per naktį, per pačius tamsiausius sielos kampelius, nežinant, kas gali nutikti. Jūs keliaujate per tamsą be vedimo arba žemėlapio. Jūs įmetė į tamsą, ir viskas, ką jūs iš tiesų galite padaryti – tai susitaikyti su šia patirtimi ir tikėti, kad jūs tai įveiksite, ir tai turės jums reikšmės.

Tada, kai jūs išeinate iš tamsos vėl į dienos šviesą, jūs suvokiate savo kelionės prasmę ne vien tiktai protu, bet ir širdimi. Tamsa visuomet saugo jums brangenybes. Tamsios emocijos – tai jūsų paslėpta dalis, kuri nori su jumis susijungti. Negatyvumas, su kuriuo jūs susiduriate savyje – tai jūsų energijos dalis, kuri užstrigo ir jau ilgą laiką negali tekėti. Prašau, supraskite, kad kaip siela jūs pragyvenote daug daug gyvenimų, tiek Žemėje, tiek ir kitose Visatos vietose. Dabar, kai jūsų įsikūnijimų ciklas Žemėje eina į pabaigą, pačios skausmingiausios jūsų sielos dalys, įstrigusios įvairiuose įsikūnijimuose, ateina į jūsų dabartį, kad būtų paleistos ir išlaisvintos. Dažnai jūs netgi nesuprantate, iš kur kilusi ši emocinė trauma. Bet, galutiniame rezultate, visos jos susijusios su vienu ir tuo pačiu. Jos susijusios su baime, kuri į jus kreipiasi. Baimė nori, kad jai pažiūrėtumėte į akis ir ją pasveikintumėte. Ji yra jūsų dalis, ir reikšminga dalis. Baimė – tai jūsų dualumo žaidimo dalis, kurį jūs žaidžiate šiame Visatos kampelyje.

Jeigu jūs tiesiog leisite tam būti, jeigu jūs nebijosite savo pačių baimės, jūs pamatysite, kad ji nekenksminga. Gali atrodyti keista taip kalbėti, nes baimė labai giliai jumyse įsišaknijo. Bet baimė nepavojinga. Ji nekalta, kaip vaikas. Baimė – tai tiesiog reakcija į nežinomybę. Jeigu vaikas suiduria su kažkuo, ko jis dar nežino, dažnai jo reakcija yra baimė, jis turi priprasti prie naujų dalykų. Jis turi tą ištyrinėti, pasijusti su tuo patogiai ir išmokti tuo tikėti. Baimė iš tiesų nekalta. Tai visai suprantama – nesijausti kaip namie su tuo, kas jums dar nepažįstama. Bijoti nėra neteisinga. Bet jeigu jūs tai smerkiate, jeigu jačiatės su tuo nepatogiai ir tą atmetate, tada ji virsta į tą didžiulį tamsų demoną, kuris terorizuoja ir paralyžuoja jus prieš jūsų valią. Nepaverskite baimės priešu, nes tuomet jūs atiduodate ją tamsos valdžiai. Baimė pati sau nėra tamsi. Tai tiesiog emocinė reakcija į nepatogumo pojūtį dėl kažko nežinomo ir naujo.

Brangūs draugai, jūs išmintingi. Iš pačios giliausios jūsų šerdies, kur jūs – Dvasia, kur spindi jūsų šviesa, amžina ir mylinti, atsigręžkite į baimę, kuri yra jumyse. Jūs žymiai didesni ir stipresni už savo baimę. Jūs galite kreiptis į ją, kaip į kūdikį, ir pasakyti jai, kad ji su jumis saugi, kad jūs jos nebijote, kad jūs nebijote savo pačių baimės. Nesistenkite jos atsikratyti, nes jūsų ketinimas sunaikinti baimę ją vertina. Jūsų išgasdinta dalis taps dar labiau išgasdinta, jeigu jūs su ja kovosite, nes ji gaus žinią, kad ji negera ir neverta.

Prašau, supraskite, kad baimė yra būtinas Visatos elementas. Priešingu atveju būtų neįmanoma tyrinėti ir pergyventi ką nors nauja. Baimė reiškia ribą tarp to, kas jaučiama kaip saugu ir pažįstama, ir to, kas ne. Už šio barjero yra tai, ko jūs dar nesupratote arba neišbandėte. Jeigu jūs pažiūrėsite į baimę tokiu požiūriu, jūs galėsite paleisti savo vertinimus apie ją ir netgi pamatyti tame džiaugsmo potencialą, nes baimė žada jums naujas neištirtas žemes, naujas vietas pasklisti jūsų šviesai. Išskleiskite savo sąmonės šviesą baimės atžvilgiu. Patikėkite baime. Leiskite jai būti jūsų šviesa. Jeigu jūsų gyvenime nutinka situacija, sukelianti baimę, tiesiog pastebėkite tai. Ji neišnyks dėl to tuo pat, bet jeigu jūs žiūrėsite į ją, kaip į gasdinančią energiją, jūs labiau atsipalaiduosite ir tokiu būdu atsiversite galimybėms, paslėptoms kaip brangenybėms baimės viduje.

Jūs žinote, kad baimė visuomet čia bus. Ji – kūrinijos dalis. Netgi jeigu jūs aukšto išsivystymo lygio, visada yra nežinomybės dalis tyrinėjimui. Jeigu to nebūtų, Visata patirtų sąstingį ir prarastų savo gyvybinę jėgą. Tai panašu į gyvenimą nuostabioje, gražioje šalyje, kurioje jums patinka ir su kuria jūs rezonuojate. Tačiau nėra jokių galimybių išeiti už jos sienų, pakliūti už jos ribų. Jūs niekada negalėsite tyrinėti naujos žemės. Ar tai duos jums gilų pasitenkinimą ilgoje perspektyvoje? Aš žinau, kad jūs pakankamai gerai save pažįstate, kad suprastumėte, kaip jūs mėgstate tyrinėti naujus dalykus. Visi iš jūsų esate dvasios, mėgstančios nuotykius. Todėl, prašau, nesmerkite savo baimės, nes, galų gale, tai jūsų, tyrinėtojo ir nuotykių mėgėjo, dalis. Baimė nurodo jums naujas žemes tyrinėjimui. Keliaudami šiomis naujomis žemėmis, laikydami baimę už rankos, jūs patiriate grožį ir džiaugsmą, viršijančius dabartinį jūsų supratimą. Paslaptis tame, kad jūs niekada iš anksto nežinote, ką atversite. Priešingu atveju tai nebus jums kažkas nauja.

Ir taip, nuostabi pasinėrimo į nauja patirtis, naujų ir vis gilesnių meilės, grožio ir džiaugsmo pergyvenimų suradimas gali ateiti tik tuomet, kai jūs priimsite baimės realybę, kuri yra ne kas kita, kaip nežinomybės, esančios už dabartinio jūsų žinojimo horizonto ir patirties, dalis. Pasveikinkite baimę savyje, net jei ji atrodo jums irracionali, ir jūs nežinote, kas ją sukelia. Didžioji dalis baimių ateina iš pačių seniausių jūsų dalių, buvusių jūsų gyvenimų, labai tolimų, matuojant laiko masteliu. Netgi jos neša jums naujo suvokimo pažadą, kažką, ko jūs dar neatvėrėte. Galbūt, čia yra žiauraus atstūmimo patirtis, kurios jūs bijote ir nenorite jausti. Bet jeigu jūs nebijosite pergyvenimų, jeigu jūs leisite sau pajausti, ką reiškia būti žiauriai atstumtam, leisite emocijoms pakilti į paviršių, jūs pajusite gailestingumą sau ir suprasite, kodėl jums taip sunku pažinti tam tikrus dalykus. Jūs atleisite sau ir daugiau taip griežtai savęs neteisite. Atleidimo sau patirtis – tai irgi patirtis, vedanti į šviesą. Ir taip, jeigu jūs leisite sau priimti patirtį, iš šalies atrodančią taip siaubingai, jeigu jūs pereisite ją tikėdami ir nevertindami, ši patirtis gali tapti atnešančia šviesą, netgi džiaugsminga. Ji gali leisti jums patirti išsilaisvinimo ir atsipalaidavimo skonį, kuris ateina kartu su savęs priėmimu. Tame Visatos takumas, patirties takumas.

Jeigu jūs patiriate baimę, žinokite, kad tiesiog kitoje jos pusėje yra didžiulis meilės, grožio ir džiaugsmo potencialas. Jis ne taip toli nuo čia. Kaip aš jau sakiau, dvasinis augimas – tai ne tiesinis procesas, kur su kiekvienu žingsniu jūs paleidžiate truputį baimės. Greičiau baimė auga ir auga, kol nepasiekia kulminacijos, kuri, galbūt, sukuria jūsų gyvenime krizę ir jūs jaučiate nebegalintys susitvarkyti su kasdieninėmis problemomis. Šiuo metu jūs susitinkate su savo baime akis į akį. Jūs nebegalite daugiau jos slopinti, arba jos apeiti. Ji teka per jus, ir jūs prarandate kontrolę. Atrodo, kad šiuo momentu jūs esate nugalėti. Užtvanka pralaužta, ir jūs jau nebegalite sulaikyti vandens. Tai gali atrodyti kaip katastrofa, bet yra ne taip.

Baimė nori atidaryti duris, kurios jus uždaro, kurios atima jums laisvę. Baimė nori per jus tekėti, ir jeigu jūs tekėsite kartu su ja, ji nuves jus į kitą realybę, žymiai laisvesnę, negu ta, kurioje jūs dabar gyvenate. Ir taip, jeigu jūs jaučiate, kad jūsų baimė tapo nevaldoma, jeigu jūs nematote joje prasmės, sveikinu! Jūs esate ten, kur jūs norite būti. Jūs esate ant naujo gyvenimo slenksčio ir labai arti persilaužimo.

Leiskite tam būti, leiskite būti baimei, nekovokite su ja. Negalvokite „... ką aš padariau ne taip? Ar nebuvo veltui viskas, ką aš padariau savo dvasiniame kelyje? Kodėl aš jaučiuosi visiškai pasimetęs, galbūt, aš suklydau?" Tai proto blaškymasis. Tai jūsų protas stengiasi suteikti prasmę tam, kas negali būti suvokiama protu. Jūsų siela žino, ką daro. Ji nori, kad jūs išsilaisvintumėte iš gilių skausmo lygių, ir tai įvyks, jeigu jūs pasitikėsite ir nebandysite kontroliuoti proceso. Kuo labiau jūs susiderinsite su savo siela, tuo mažiau bus jūsų gyvenime kontrolės, ar jūs tą žinote? Tai taip išlaisvina! Paleidimas atneša naują, atneša puikią, išvalytą energiją, jus išlaisvinančią. Baimė – tai vartai į aukštesnę jūsų versiją, laukiančią įsikūnijimo į Žemės dabartį.

Aš kviečiu jus gerbti savo pačių vidinį procesą, net jei atrodo, kad jis veda jus į tamsą, net jei tame nėra jokios logikos. Visada būkite atviri tai galimybei, kad jūs nesugebate jo suprasti dabartine jūsų proto būsena, kad jums reikia jį suprasti, ir kad jo reikšmę suprasite vėliau. Atsiverkite platesnei jūsų sielos realybei. Tapkite sąmonės tyrinėtojais, kuriais jūs jau esate ir kuriais norite būti!

Mes laiminame jus už tai, kad jūs pasirinkote šį nuotykį – buvimą Žemėje šiuo permainų metu. Jūs esate drąsūs, jūs mylite gyvenimą, net jeigu jaučiate depresiją ir vienatvę. Jeigu jūs šitaip nemylėtumėte gyvenimo, jūs nebūtumėte čia dabar.

Mes esame arti nuo jūsų. Aš atstovauju motinišką Kristaus sąmonės energiją. Pajuskite, kaip ji jus apgaubia. Galbūt, jūs ją matote kaip švelniai švytinčią rožinę, žaismingą, tačiau labai subtilią ir švelnią energiją. Įsileikite ją į savo energetinį lauką, ir ji atneš jums išgijimą. Kaip išgijimą aš suprantu ne „baimės pašalinimą", aš turiu omenyje jos priėmimą, jos priėmimą kaip vartų į kitą realybę, labiau mylinčią ir šviesesnę.

Būkite savimi. Tiesiog būkite savimi. Nebandykite savęs keisti. Jūs jau esate tobuli. Jūs mylimi. Mes žiūrime į jus ir suprantame jūsų kovą. Mes labai jus gerbiame ir branginame. Prašau, leiskite mano energijai jus nuraminti. Aš nenoriu nieko jumyse keisti. Aš tik noriu, kad jūs pasižiūrėtumėte į save kitaip. Netgi savo kovos įkarštyje jūs – angelai ir jūs esate nuostabūs.

Prisiminkite, kad po kiekvienos nakties ateina diena. Saulė vėl ims šviesti. Tai neišvengiama. Tai gyvenimas teka savo natūralia vaga. Taip pat, kaip jūs negalite sukliudyti nakties atėjimo, jūs negalite sukliudyti ir dienos atėjimo. Todėl leiskite sau pereiti per šį procesą, ir jūs atrasite save nuostabioje naujoje aušroje.

Priimdami šią kelionę į savo vidų, jūs padedate daugeliui žmonių žemėje surasti savo vidinį kelią į laisvę. Jūs tiesiate kelią kitiems Šviesos darbuotojams, pradedantiems atsibusti, o jie, savo ruožtu, padės tiems, kurie tampa labiau jautrūs ir nori atsiverti savo sielos realybei.

Mes dėkojame jums už jūsų darbą, jūsų Šviesos darbą dabar Žemėje. Jūs niekada nebūnate vieniši. Mes prisijungiame prie jūsų iš kitos uždangos pusės, prašau, priimkite mūsų meilę. Didžiausias džiaugsmas mums – priminti jums, kas jūs esate.

 

Peržiūrų: 2821 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 4.6/7
Viso komentarų: 3
0  
1 RmXas   (10.01.2012 23:44) [medžiaga]
As galvoju kad as pirmoje grupeje .. beto jos paiskinimas apie pirma nevisai teisingas .. bent jau man neatitiko puse .

0  
2 Violeta   (11.01.2012 11:14) [medžiaga]
Blagodariu! blagodariu! blagodariu! uz visa nuostabia informacija!

0  
3 Violeta   (12.01.2012 11:39) [medžiaga]
http://www.youtube.com/watch?v=XOUhRADifYw&feature=player_embedded
NUOSTABUS 2012 UJU HIMNAS

Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Sausis 2012  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0