Šeštadienis, 01.04.2023, 01:04
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2011 » Birželis » 7 » BŪSIMAS ŽMONIJOS PASAULIS
15:32
BŪSIMAS ŽMONIJOS PASAULIS


Laba diena mano brangieji. Aš – Krajonas iš magnetinės tarnybos. Atėjo laikas sutvarkyti erdvės laiko charakteristikų terminologijas. Pakalbėsim  apie supratimus: "Išmatavimas”, "Ketvirtas išmatavimas”, "Penktas išmatavimas”, "Erdvės-laiko kontiniumas”. Žinoma didžiausią dėmesį skirsime penktam išmatavimui, kuriame žmogiškosios būtybės pratęs savo didžiąją kelionę Visatos platybėmis.

Pačiame "išmatavimas” žodyje paslėpta jo supratimas. IŠMATAVIMAS – tai yra tai kas sudaryta IŠ MATŲ.

Reikia suprasti, kad šiuo atveju MATAS nėra matavimo būdas ir ne kažko tai laipsnis, o ypatinga DALIS, KURI SUDARO VISUMĄ.

Jūsų pasaulyje yra KETURI MATAI. Trys iš jų yra erdviniai: ilgis, plotis, aukštis. Ketvirtas matas – tai laikas. Kai kurie autoriai kalba apie jūsų išmatavimo pasaulį išimdami iš pilnateisių matų laiką. Iš čia pasaulį kuriame jūs gyvenate vadina trimačiu (3D), o jūsų išmatavimą atitinkamai "trečiuoju”.Krajonas jau buvo atkreipęs jūsų dėmesį į tai, kad laiką nereikia atskirti nuo erdvės. Juk visai neatsitiktinai jūsų žemiškieji mokslininkai pradėjo skirti erdvę-laiką, pabrėždami jų neišskyrimą. Platų išplitimą gavo ir kitas terminas, "ERDVĖS-LAIKO KONTINIUMAS”.

Keturmatiškumas tapo pagrindu tam, kad pavadinti jūsų išmatavimą KETVIRTUOJU. Todėl naudojant terminą "ketvirtas išmatavimas” reikia turėti omenyje kad kalbama apie matą – sudarytą iš trijų erdvės dydžių ir laiko. Kada priimantys dvasinę informaciją kalba apie TREČIĄ išmatavimą, tai dažniausiai kalba apie tris erdvės matus (ilgį, plotį, aukštį). Bet nuo to aišku jūsų keturmatis pasaulis nevirsta trimačiu.

Šiame informaciniame cikle mes naudojame terminą " ketvirtas išmatavimas” kalbėdami apie jūsų (arba kitus pasaulius) keturių matų – ilgis, plotis, aukštis ir laikas.

Iš kart reikia atkreipti dėmesį į tai, kad Žemės planeta, kaip ant jos gyvenančios būtybės, nėra tik ketvirto išmatavimo dalis. Tai yra jūs žmonės negyvenate vien tik ketvirtame išmatavime. Jūs DAUGIAMAČIAI. Kaip dalis beribės Sielos jūs esate ir kitų išmatavimų, su  visiškai kitais MATAIS gyventojai. IR VISI PASAULIAI NEPERTRAUKIAMAI SURIŠTI. Žemės planeta irgi nėra tik ketvirto išmatavimo materija, bet egzistuoja kaip dalis daugiamačio pasaulio.

Dabar  panagrinėsime suvokimą " Penktasis išmatavimas”, kuris domina dauguma Šviesos Darbuotojų – ir patyrusius ir tik pradedančius.

Penktasis išmatavimas – tai begaliniai daug penkiamačių pasaulių. PENKIŲ MATŲ IŠMATAVIMAS. Penkiamatė erdvė-laikas nėra homogeniška, vienalytė pagal prigimtį, skirtingai nuo jūsų keturmačio, kuri pagrinde  tokia yra. Egzistuoja penkiamačių pasaulių variantai taip pat kaip ir keturmačių. Apie ką kalba? Pavyzdžiui galima įsivaizduoti pasaulius kur ne vienas LAIKO MATAS O DU LAIKO MATAI. Jums, apribotiems dualybe, nelengva tai įsivaizduoti. Todėl kol kas tik žinokite apie tai. O dar ir apie tai kad pats PENKTASIS IŠMATAVIMAS dar turi savo pasireiškimo variantus. Kol kas kalbėsime apie PENKTĄ išmatavimą į kurį potencialiai gali ATLIKTI PERĖJIMĄ žmogiškosios būtybės savo pakylėjimo metu. Tai yra galima jūsų realybė.

"Krajonai. Ar galima pagalvoti kad PENKTASIS IŠMATAVIMAS kur mes ateisime, tai keturios erdvės ir vienas laikas? Ar taip? " Krajono atsakymas: ne.   Tai ne visai taip... Įsivaizduokite pavyzdžiui, kad jūs ateinate į pasaulį kuriame ne trys erdvės matai, o trys su puse... Ir pusantro laiko mato... Tai įmanoma? (Krajonas juokiasi) Taip, ĮMANOMA. Paprasčiausiai reikia atsiminti kad žmogiškosios būtybės viską mėgsta išdėlioti po atskiras lentynas ir suskaičiuoti: vienas, du, trys, keturi, penki... Gamtoje iš tikro viskas persipynę, tarpusavyje surišta ir kartais labai sunku atskirti viena nuo kito.

DAUGUMAI IŠ JŪSŲ BUS NAUJIENA TAI, KAD PENKIAMATIS PASAULIS, Į KURĮ TIKRIAUSIAI PERSIKELS DAUGUMA ŽMOGIŠKŲJŲ BŪTYBIŲ, DAR TIK KURIAMAS. JO DAR NĖRA KAIP TOKIO. Ir štai čia labai svarbus momentas. Pats penktasis išmatavimas (tai yra dauguma pekiamačių pasaulių) egzistuoja. Ir jame iš tikro gyvena jums giminingos būtybės... Ir ten yra kitamatė jūsų dalis. Bet aš jau sakiau ir dar kartą pasikartosiu: Angelų iš Centrinės Saulės ir visos Šviesos Šeimos kūrimo procese, mums teks ne paprastai Grįžti Namo, į Dvasinę Tėvynę, bet ir SUKURTI NAUJĄ PASAULĮ – VIENĄ, IŠ PENKTOJO IŠMATAVIMO, PASAULIŲ.

Kol kas papasakosiu apie kai kurias jūsų – POTENCIALIAI BŪSIMO PASAULIO, charakteristikas.

1.Ypatingas kokybinis-kiekybinis santykis (sąryšis) tarp ERDVĖS IR LAIKO MATŲ.

Įveskime naujus matus, kurie nebus tik vien erdvės ar vien laiko matais. O, mano brangieji... Jaučiu kaip jūsų organiniai inplantai pradėjo leisti garsus, liudijančius apie tai kad atėjo laikas... pareikalauti jiems pamainos. Ar iš vis pašalinti. Ribojimo inplantams taip nesinori palikti tarnybos... Jie pasiruošę dar padirbėti. Bet jūs mano brangieji, JAU NENORITE SU JAIS DIRBTI...  ŠTAI KUR PRIEŽASTIS. JŪS IŠREIŠKĖTE KETINIMĄ JUOS NEUTRALIZUOTI -  o tai reiškia SĄMONĖS IŠPLĖTIMĄ. Tada tvirtėkite ir plėskitės (Krajono juokas).

Ir taip NAUJI MATAI yra ir erdvės ir laiko matais. Perėjime (o jūsų atveju naujo pasaulio sukūrime) į PENKTĄ IŠMATAVIMĄ, keičiasi visi jums įprasti matai. Ilgis transformuojasi į – ilgį/laiką, plotis į – plotį/laiką, aukštis į – aukštį/laiką. O tai ką mes vadinome LAIKO MATU irgi transformuosis ir įgaus naujas charakteristikas.

Kaip atsiranda žymiai glaudesnis ryšys tarp erdvės ir laiko matų? Tai sunku paaiškinti būtybėms egzistuojančioms keturmačiuose pasauliuose. Bet pranešim tai. Jūsų pasaulyje jūs ramiai keliaujate persikeldami erdvėje, penkto išmatavimo pasaulyje pas jus atsiras galimybė (kol kas dar labai ribota) persikelti laiku.

Pagrindinis penktojo išmatavimo matas – ETERIS: visi mums žinomi trys erdvės matai plius dar vienas neįprastas matas. Eterį galima pavadinti keturių erdvių pasauliu... Ilgis, plotis, aukštis ir .... Na mano brangieji. Kaip pavadinsime ketvirtą erdvės matą? Pas žmogiškas būtybes jau yra žodis apibūdinantis šį reiškinį... Ir jį naudoja ne tik fantastai bet ir mokslininkai... Tai terminas "POERDVIS”. Matas, kuris savyje apjungia ilgį, plotį ir aukštį savo singuliacijos (perėjimo taške į visai naują lygį) duotojo išmatavimo taške.

Įsivaizduokime koordinačių skalę, kurią jūs mokėtės mokykloje. Ašys X, Y, Z . Vaizdumui nupieškite šį paprastą piešinį. Koordinačių atskaitos tašką pažymėsime kaip singuliacijos – perėjimo į erdvę tašką. Dabar įjunkite vaizduotę. Tas taškas – PORTALAS. Jūs įeinate į jį ir pas jus atsiranda galimybė IŠEITI BET KURIOJE KOORDINAČIŲ SISTEMOS VIETOJE. Tai yra bet kurioje erdvės vietoje. Štai kodėl penkto išmatavimo (ir ne tik) transporto priemonės įeidamos į transporto koridorių prie savo planetos, praktiškai momentaliai gali išeiti prie kitos planetos. Taip pat ir Žemės penkto išmatavimo gyventojai turi galimybę būdami ekvatoriuje, praktiškai momentaliai atsirasti Žemės ašigaliuose, planetos magnetinius polius, kur išsidėsčiusios pačios maloniausios poilsio vietos. (Daugiareikšmė Krajono šypsena. Jis žiuri į ateitį ir sako, kad daugumas iš mūsų ten, penktame išmatavime, mėgstame būti būtent Žemės magnetiniuose poliuose. Ten mes jaučiame ypatingą dvasinį komfortą.) 

Ir taip ETERIS – visų keturių erdvių junginys penktame išmatavime ir galimybė beveik momentaliai persikelti į bet kurį trimačių koordinačių tašką. Apie tokią PENKTOJO IŠMATAVIMO charakteristiką daugumas iš jūsų jau žino, apie tai buvo skelbta įvairiuose šaltiniuose.

Jeigu erdvės PENKIAMATĖJE ERDVĖJE gauna naujas charakteristikas, tai ir LAIKAS ĮGAUNA PAPILDOMUS YPATUMUS. Kuo tai pasireiškia? Ne, ne galimybe keliauti į ateitį. Penktasis išmatavimas kol kas neleidžia atlikti šuolius į galimas ateities realybes. Už tai "ėjimas” į praeitį – štai reali galimybė. Penkiamačiame pasaulyje, apie kurį mes dabar kalbame, pagal protingų būtybių valią, pavyzdžiui pasireiškia dalis Akašų Chronikų. O praeitis yra šių Chronikų sudedamoji dalis. Iš to penkiamačio pasaulio jūs negalite įeiti į TOLIMĄ praeitį ar perkelti ją, bendrauti su praeities įvykių herojais. Bet užtai jums pagal jėgas ĮVYKIŲ STEBĖJIMAS. O žinote kad praeities įvykiai įtakoja penkiamačio pasaulio esamą laiką ir ateitį. Sužinant tikrą žmonijos, planetos istoriją, sužinojus tikrą savo įsikūnijimų istoriją, kitas savo kitamačio "AŠ” dalis, žmogiškosios būtybės daro teisingas išvadas apie tolimesnį evoliucinį vystymasis ir priima atitinkamus sprendimus.

Be to laikas penktame išmatavime  yra labiau išretinta energija (palyginus su keturmate erdve) ir dabar dėmesio – pasižymi variantiškumu ir inversija (laiko elementų išdėstymas atvirkštine tvarka).  Variantiškumas ir inversija gali pasireikšti tik YPATINGUOSE penkiamačio erdvės-laiko kontiniumo taškuose. Kitaip sakant penktojo išmatavimo gyventojų gyvenime atsiranda galimybė GRĮŽTI ATGAL laike (bet ne į tolimą praeitį) ir pereiti į kitą erdvės-laiko koridorių. Jums mano brangieji tai susišaukia su klaidos supratimo ir pagalvojimu: "O kad aš būčiau žinojęs, būčiau daręs viską kitaip”. Ir niekada nepadaryčiau tos klaidos.” Tai štai, pas penkto išmatavimo žmones tokia galimybė yra. Jie gali (tik kai kuriuose gyvenimo atkarpose) pereiti per savo realybės koridorių, po to priimti sprendimą ir grįžti į pradinę padėtį, kur nuo priimto sprendimo priklauso ateitis. Kitaip sakant – yra galimybė panaikinti klaidą, atliktą praeityje. Atkreipkite dėmesį kad kalba eina apie atskirų žmonių gyvenimo istorijas, o ne apie žmonijos visuomenės istoriją bendrai. Nors kaip jūs suprantate kažkokiame etape nuo atskirų permainų skaičiaus gimsta nauja kokybė ir įtaka bendrai įvykių eigai. 

Ir taip mano Saulėtieji ir erdvė ir  ir laikas penktame išmatavime gauna naujas charakteristikas. Apie kai kurias iš jų aš jums papasakojau, apie kitas dar pasakysiu...

Penkto išmatavimo matus sąliginai galima pažymėti taip: "Ilgis-laikas”; "plotis-laikas”; "aukštis-laikas”; " eteris” (visų trijų erdvės matų vienas laukas plius poerdvis); " varijacinis ir inversinis laikas”.

2. Antras PENKTOJO IŠMATAVIMO ypatumas surištas su erdvės-laiko banginėmis charakteristikomis. Pavyzdžiui kiekvienas išmatavimas turi savo bangos DIAPAZONĄ IR DAŽNĮ, kuriuo vibruoja erdvės-laiko materija.  Vibracijos keturmačiame pasaulyje vyksta energetinės bangos ilgyje, atitinkamame vibracijos dažnyje. Kada tokia banga pereina į kitą vibracijų diapazoną ir keičia savo ilgį, erdvė-laikas organizuotas į materijas arba išretėjo arba sutankėja, pereidamas į naują kokybę. Bet vibracijų diapazono ribose (ir netgi vienodo ilgio bangose) yra begalinis variantų skaičius, pagrįstų kitokiomis bazinės bangos transedentinėmis galimybėmis ( pavyzdžiui jos pločiui, amplitudei ir t.t.) Tai leidžia egzistuoti neribotam kiekiui taip vadinamiems paraleliniais pasauliams, kurie įeina į ŠIO IŠMATAVIMO daugumą pasaulių. Pavyzdžiu jūsų KETURMAČIAME PASAULYJE yra neribotas skaičius pasaulių, kurie turi savo unikalę bazinę energetinę bangą. Pereinant į aukštesnį (mūsų atveju iš ketvirto į penktą išmatavimą) BANGOS ILGIS tampa mažesnis, o VIBRACIJŲ DAŽNIS padidėja. Tokio perėjimo, kvantinio šuolio rezultatas, bangų ilgių ir vibracijų dažnių kokybinis pasikeitimas. Būtent KOKYBINIS o ne kiekinis. Banginės charakteristikos keičia savo pagrindą, tapdamos kvantinėmis. Bangų vibracijų ilgis ir dažnis transformuojasi ir įgauna naujas charakteristikas.

 Penkiamačio pasaulio ypatumai priklauso nuo to, ant kiek žmonės ir planeta PAKELS SAVO DVASINES VIBRACIJAS. Tai iš esmės ir nulems bazinės energetinės bangos pagrindines charakteristikas, kurios savo ruožtu suformuos erdvės-laiko materijos vibracijas. Tai yra galima persikelti į "apatinį” penkto išmatavimo registrą, ar į "viršutinį’. Naujai sukuriamo pasaulio kokybė tokiu būdu priklauso nuo žmogiškų būtybių bendrakūrybos.

Čia mes nutrauksime PENKTO IŠMATAVIMO charakteristikų išvardijimą, kad duoti paaiškinimą termino "ERDVĖS-LAIKO KONTINIUMAS” supratimui (sutrumpinimas ELK), kuris naudojamas šiuose pranešimuose.

Kas yra " kontiniumas”? Žmonėms žinoma kad tai dauguma, lygiagalė daugumai daiktinių skaičių. Todėl jei kalbame apie jūsų erdvę-laiko kontiniumą, tai bus  - dauguma  viso gyvo ir negyvo (pagal jūsų žmoniškus supratimus) iš ko susiformuoja KETURIŲ MATŲ erdvė-laikas, vibruojantis ant vienodo energetinės bazinės bangos ILGIO IR DAŽNIO. Tuo pačiu reikia atsižvelgti ir į tai kad yra kitos EKL charakteristikos, apie kurias kol kas nekalbame, kad temą padaryti prieinama daugumai skaitytojų ir klausytojų.

Supratimas "Išmatavimas” todėl platesnis už supratimą "erdvės-laiko kontiniumas”. Galima saliginai pasakyti taip – kad išmatavimas sudarytas iš daugelių erdvės-laiko kontiniumų. Kiekvienas EKL tai gyva ir "negyva” (rašome kabutėse todėl, kad net elementariąsias daleles galime laikyti gyvomis) materija, vibruojanti vienodame bazinės energetinės bangos dažnyje ir ilgyje. Šių parametrų pasikeitimas iššaukia seno EKL transformavimąsi į naują. Kvantinio šuolio (Pakylėjimo) metu, ketvirto išmatavimo erdvės-laiko kontiniumas (tai yra jūsų) išeina iš pasiekiamų BANGINIŲ DAŽNIŲ DIAPAZONO ir gauna kokybiškai naujas charakteristikas, atitinkančias penktąjį išmatavimą.

Be to dar reikia pažymėti kad EKL unikalumas gali būti surištas su bazinės energetinės bangos platumu, amplitudės laiko ir t.t. Ir tai – jūsų mokslininkų tyrinėjimo objektas.

3. Trečia PENKTOJO IŠMATAVIMO charakteristika surišta su NAUJAIS KŪNAIS, kuriuos gaus žmonės. Nudžiuginsiu tuos Šviesos Darbuotojus kurie labai myli savo kūną ir nuliūsta, kada įsivaizduoja žmogiškąsias būtybes penktame išmatavime kaip bekūnius vaiduoklius. (Krajono šypsena) Brangieji mano. Pirmiausia žinokite: PAS JUS DAUG KŪNŲ. Dabar kalbu ne tik apie kūnus žinomus metafizikams – emocianalus, astralinis, mentalinis, kazualinis ir taip toliau. Kaip Šviesos Būtybės, JŪS POTENCIALIAI TURITE BEGALEI DAUG KŪNŲ, būtinus gyvenimui viename ar kitame pasaulyje (pasaulis šiuo atveju reiškia EKL fragmentą, dalį) vieno ar kito išmatavimo. Taip, taip iš tikro yra. Paprasčiausiai taške "čia ir dabar” yra kūnas, kuriuo jūs naudojatės. Ir dabar papasakosiu jums kokie bus kūnai penkiamatėje erdvėje, kurioje jūs turite galimybės atsidurti po pakylėjimo. Pradinėje egzistavimo stadijoje jūsų fiziniai kūnai ( dabartiniai ar būsimų įsikūnijimų kūnai, su kuriais atliksite pakylėjimą) galės tapti JŪSŲ PENKIAMAČIO DALIMI. Kaip jau sakiau, jie jums bus reikalingi keliaujant atgal į ketvirtą išmatavimą (Virgio trigrašis: nes mes į šį išmatavimą, kuriame dabar esame,  turėsime grįžti ne kartą ir ne du, kol susiformuos atitinkami tarpsluoksniai pagal išankstinį sudarytą planą)  ir kitiems svarbiems tikslams. Bet tie kūnai nebus vienintelė jūsų sudedamoji dalis ir tuo labiau nedominuojanti.

Kadangi pagrindiniu jungiančiu matmeniu, tarp erdvinių matmenų, taps ETERIS, tai jūsų penkiamačius kūnus visai logiška būtų vadinti ETERINIAIS. Ir žinote pas mane yra daugumai malonus pranešimas... NE, DĖL DIDŽIOS DAUGUMOS ŽMOGIŠKŲ BŪTYBIŲ. Pas didžiąja keturmačio pasaulio Šviesos Darbuotojų dalį yra vienas sugebėjimas , su kuriuo gera valia jūs niekaip neišsiskiriate.(Krajono šypsena) Taip, taip – tai iš tikro didis sugebėjimas naudoti skanų maistą. Daugelis iš jūsų gurmanai... Netgi tie, kurie reguliariai ir ilgai gali apsieiti iš vis be maisto, vykdydami organizmo valymo procesus badavimo pagalba...

Tai štai... Sekanti maloni naujiena nuo Krajono tokia : PENKTO IŠMATAVIMO ETERINIAI KŪNAI MAITINASI PUIKIU ETERINIU MAISTU, kuri net nepalyginama su jūsų dabartiniu maistu. Ji sugeba maloniai nustebinti bet kokio gurmano skonį...Dabar girdžiu balsus mintimis tų, kas nepriima Krajono mokymo, bes susipažįsta su mūsų pranešimais. "TAIP KRAJONAS REKLAMUOJA PENKTĄ IŠMATAVIMĄ. AR NE SPĄSTAI VISA TAI MUMS ŽMONĖMS? " Atsakau iš kart: Ne, "ne spąstai”. Ir tai ne "nemokamas sūris pelėkautuose”. Savo penkiamatį pasaulį jūs kariate patys ir visos dovanos kurias jūs ten gausite, tai jums priklausančios dovanos. Tai yra tai, ką jūs sukūrėte savo nuosekliu darbu dalyvaudami Didžiajame Eksperimente Žemės planetoje. Ir aišku eteriniai ambrozijai ir nektarai – nėra pagrindinė ir svarbiausia dovana žmonijai. (Krajonas juokiasi)

Pagrindiniais kūnais penktame išmatavime tampa eteriniai Žmogaus kūnai. Fizinių kūnų jums aišku nereiks nešiotis su savimi ar pakabinti spintoje ant pakabos. (Kosminis jumoras) Jūs juos galite AKTYVIZUOTI, ketvirtame išmatavime, sąmoningai pažeminant savo vibracijas. Penktame išmatavime "buvęs” fizinis kūnas nesukels nepatogumų, todėl kad jo paprasčiausiai nejausite. Panaudojant jūsų pasaulio terminologiją galima pasakyti kad jis bus DEMATERILIZUOTAS iki to laiko, kol nebus reikalingas.

O štai penkiamačio pasaulio PAGRINDINIS JŪSŲ ETERINIS KŪNAS turės visą eilę pirmenybių palyginus jį su keturmačio pasaulio fiziniu kūnu. Pirmiausia jis nesensta. Antra – negali būti paveiktas ligų. Trečia – jūs galite tobulinti jį, keisti pagal savo norus. Ir tam nereikės kreiptis pas plastikos chirurgus. (Krajono šypsena)

Jūsų naujasis kūnas leis jums savarankiškai, be transporto priemonių, persikelti eteriniuose planuose.(tai yra keturiuose erdvėse/laikuose ir "penkiamačiame” laike) Ir be to kaip aš jau sakiau, jis duoda galimybę materializuoti pagal būtinybę keturmątį fizinį kūną.

Eterinis kūnas – tai kūnas su žymiai aukštesnėmis vibracijomis, kur Sielai žymei patogiau egzistuoti, jeigu sulyginti su jūsų keturmačio kūno "egzistavimo sąlygomis”. Penkiamąčiame kūne SIELA ĮGAUNA NAUJAS GALIMYBES KŪRYBAI. Pradedant nuo buitinių savo gyvenimo sąlygų sukūrimo (kada penkiamatis žmogus gali sukurti puikius statinius savo minties, sąmonės ir proto pastangomis) baigiant naujų pasaulių sukūrimu, į kuriuos žmogiškosios būtybės galės keliauti ateityje.

Perėjimo į penktąjį išmatavimą eigoje, pas žmogiškąsias būtybes transformuojasi ir žymiai plonesni šviesos kūnai, "gyvenantys” aukštesniuose išmatavimuose – iki 12 imtinai. Jie gauna naujas formas ir kokybę, reikalingą tolimesnei evoliucijai ir Pakylėjimui Šviesos Spirale.

Žinoma jus, žmogiškąsias būtybes, gyvenančias šioje planetoje dualiame padalinime, labiausiai jaudina klausymas ar išsisaugos penkiamačiame pasaulyje tai, prie ko jūs taip pripratote: lyčių skirtumai, skirstymas į vyrišką ir moterišką? Krajono atsakymas: Taip. Penkiamatis pasaulis į kurį jūs pakylėsite yra PEREINAMASIS pasaulis pakeliui Namo Angelams iš Didžios Centrinės Saulės. Ir jums dar bus reikalinga erdvės-laiko atkarpa, kad pereiti nuo žmogiškojo prie angeliško egzistavimo. Bet santykiai tarp lyčių įgaus visai naujus pagrindus. Supratimas "Šeima” , "Santuoka” pakis iš esmės. Į pirmą vietą išeis naujų rūšių santykiai tarp žmogiškųjų būtybių, grindžiami ne materialine-dvasine nauda, o besivystančiu ABSOLIUČIOS MEILĖS principu. Be meilės bus neįmanomi santykiai tarp vyriškos ir moteriškos energijų. Tuo pačiu ir todėl, kad TELEPATIJA IR AIŠKIAREGYSTĖ padarys neįmanomą MELĄ, KLASTĄ, PRAGMATIZMĄ. Potencialiai jūsų penkiamatis pasaulis – tai dvasinių savybių šlifavimo pasaulis, tikrų dvasinių savybių susigrąžinimo pasaulis, savęs tobulinimo ir pasiruošimo žymiai atsakingesnėms misijoms pasaulis.

Ryšium su pasiruošimu Pakylėjimui ir žmogiškųjų būtybių šviesos plonųjų kūnų  perstatymu, reikia paliesti delikačią daugumai temą, maitinimosi. Per įvairius informacijos šaltinius Šviesos Šeima ne kartą skelbė jums: PERSITVARKYMAS VIRŠUJE NEPERTRAUKIAMAI SURIŠTAS SU PERSITVARKYMU APAČIOJE. Transformacija ir netgi transmutacija jūsų šviesos plonųjų kūnų surišta su jūsų fizinių kūnų pertvarkymu. JŪSŲ BŪSIMOSIOS ETERINIŲ KŪNŲ SUDEDAMOSIOS DALYS JAU SIUNČIA JUMS TARPERDVINIUS SIGNALUS, kylantis vibracijų lygis veikia jūsų fizinius kūnus – tame tarpe skrandžio-žarnyno traktą. (SŽT) Daugumas Šviesos Darbuotojų pajuto nemalonius pojūčius SŽT srityje. Maisto produktai kurie pas jus sudarydavo pagrindinį jūsų maitinimosi racioną, staiga pradeda sukelti pas jus diskomfortą. Naudojamo maisto kiekis irgi pas dauguma Šviesos Darbuotojų kelia klausymų: jis mažėja. Tuo pat metu atsiranda būtinumas žymiai dažniau vartoti maistą. SŽT poveikio aukštomis energijomis simptomai gali pasireikšti įvairiai. Bet esmė viena: jūsų fiziniai maisto virškinimo organai (nekalbant apie žymiai plonesnius kūnus) kenčia pakitimus. Jūsų kūnų fizika ruošiasi tapti principiniai kitokia. Vibracijos didėja, materija plonėja, patiria kokybines permainas pats jūsų DNR pagrindas.

Temos pratęsime pasakysiu apie gyvulinės kilmės maisto produktus. Aš ne kartą pranešiau jums: gyvuliai buvo duoti žmogui dalinai naudoti juos maistui. Jų Aukštesnysis Aš davė tam sutikimą. Jūs galite naudoti gyvūnų mėsą išreikšdami jiems už tai dėkingumą, nuolankumą jiems už tai, kad jie atėjo į šią planetą ir priėmė sprendimą tokiu būdu jums pasitarnauti, padėdami žmogiškosioms būtybėms išgyventi materialiame keturmačiame pasaulyje. Niekas nieko nekviečia atsisakyti nuo mėsos produktų.  Bet Šviesos Darbuotojai gali gauti būtiną informaciją apie mėsos, mėsos produktų vartojimą ir patys padaryti atitinkamas išvadas.    

Tikslinga pastebėti: žmonės (mes kalbame apie paskutinius 100 tūkstančių metų laikotarpį) ne visada naudojo mėsą. Ši maisto rūšis nebuvo žinoma daugumai senovės kultūrų. Pavyzdžiui ilgą laiką lemūriečių maisto racioną sudarė tik augalinis maistas. Antžeminė ir povandeninė. Jie nenaudojo maistui gyvulių, paukščių ir žuvų mėsą. Ir tik žymei vėlesniu savo vystymosi periodu lemūriečiai pradėjo naudoti maistui – žuvį, kalmarus, krabus.

Mėsos vartojimas prasidėjo su Atlantidos civilizacija. Bet ir Atlantai mėsą maistui pradėjo vartoti toli gražu ne iškarto. Mėsą valgė salos į kurią persikėlė būsimieji Atlantai, aborigemai – mungalai. Todėl kad tie aborigenai daugiausia užsiiminėjo gyvulių auginimu. Ši veiklos rūšis Atlantams buvo nebūdinga. Bet palaipsniui bendraujant su mungalais Atlantai pradėjo vartoti mėsą. Po to žudyti gyvūnus medžioklėje... O vėliau vystyti gyvulininkystę. Aktyviai vartoti mėsą Atlantai pradėjo prieš 14,3 tūkstančius metų. Tai yra iš paskutinių 50 tūkstančių metų 37,7 tūkstančius metų žmogiškos būtybės gyvenusios šioje planetoje iš vis daugumoje nenaudojo maistui mėsos ir jos produktų.

Mėsos vartojimas maistui žmonėms, atsirado ne atsitiktinai žinoma, tai leido išspręsti užduotis, kurios tuo metu buvo aktualios Didžiojo Eksperimento pravedimui.

Pirma – augo žmonijos skaičius planetoje, todėl reikėjo daugiau PARUOŠTO MAISTO. ( o laukiniai gyvūnai iš esmės ir yra paruoštas maistas, juos nereikėjo auginti) Antra užduotis – pasinėrimas į žymiai tankesnę materiją, materialaus-dvasinio vibracijų dažnio pažeminimas. Taip mėsos vartojimas nuvedė žmonijos civilizaciją į žymei žemesnius vibracijos lygius, didelį tankį... Tai yra uždanga pradėjo nusileidinėti vis daugiau ir daugiau...

Truputi vėliau po to kai Atlantai pradėjo vartoti maistui gyvūnų mėsą, 400 metų nuo to momento, Atlantidoje pradėjo plisti vynas, atsirado pirmieji alkoholiniai gėrimai. Jie irgi vedė prie dvasingumo lygio žeminimo, prie vibracijų dažnio mažinimo, Uždangos tankėjimo.

KARTU SU MĖSOS VARTOJIMU KEITĖSI IR ŽMOGIŠKOJI DNR. Dabar aš kalbu ne apie magnetinę DNR, ne apie daugiamatį genomą, o apie pirmą DNR materialų sluoksnį. Tų permainų esmę sudarė fizinio kūno sutankėjimas, žmogaus ūgio sumažinimas, gyvenimo laiko sutrumpinimas, atsiradimui sugebėjimui priimti energijas iš žemutinių Astralinio pasaulio sluoksnių. Taip mano brangieji, jūs turbūt jau supratote, kad visa tai įėjo į planą... Ir atvykimas žemutinių astralinių pasaulio gyventojų, ir driežų civilizacijos atsiradimas, ir technogeninės civilizacijos vystymosi pagrindas... Be mėsos vartojimo, būtų neįmanomas šio plano įvykdymas. DNR perstatymas leido žmonėms būti tuo, kuo jie yra dabar. Pilnaverčiai keturmačio pasaulio gyventojais, Didžiojo Eksperimento pagrindiniais veikėjais, su kuriais bendradarbiavo ne tik Šviesos Jėgos, bet ir visi Juodojo Pasaulio atstovai, vaidinę ir toliau vaidinantis vaidmenis. Tai yra mėsos produktai ir vynas – tai vienas iš faktorių pagimdęs ir toliau palaikantis dualybę.

Dabar atėjo laikas išeiti iš dualybės. Materialinių-dvasinių vibracijos lygių pakėlimas. Uždangos pakėlimo laikas... Mano Saulėtieji. Yra tie kuriems dar labai brangūs šio keturmačio pasaulio brangenybės. Niekas jūsų nenuteis už jūsų pasirinkimą likti dualybėje dar ilgesniam laikui, tiek kiek panorėsite. Bet tie kurie nuėjo dvasinio vystymosi ir Pakylėjimo keliu, išlaisvinimo nuo dualybės, materielinio-dvasinio vibracijų lygio pakėlimą gali skaityti pagrindine užduotimi...

Yra dar viena svari priežastis, dėl kurios mes kalbame apie mėsos produktų naudojimą. Naujos energijos ateinančios iš kosmoso ir iš jūsų planetos centro. (kaip iš vieno visatos energetikos portalo) neša savyje kodų rinkinį jūsų magnetinės DNR aktyvavimui, jūsų daugiamačio žmogiškojo genomo. Ir dabar – dėmesio – tie energetiniai kodai apskaičiuoti žmogiškos DNR ypatumams. Jie turi savo programą, kuri susitikdama su gyvūnų DNR duoda komanda: "STOP, ČIA NEDIRBAME”. Kitaip sakant nauja energija apeina šonu gyvūnų DNR ir nesiunčia jiems daugiamačio žmogaus genomo kodų. Todėl kad gyvūnijos karalystei šie kodai neskirti. Priminsiu kad pas gyvūnus savo vystymosi kelias. Tas pats vyksta kai nauja energija ateinanti į jūsų pasaulį susiduria su žmogaus kūnu, naudojančiu gyvulinės kilmės maisto produktus. (gyvūnų, paukščių ir netgi žuvų mėsą). Panašių produktų naudojimas maistui pripildo jūsų kūną gyvūnų DNR, ir sulaiko jūsų DNR magnetinių sluoksnių, daugiamačio žmogiškojo genomo, aktyvacija. Ir kaip pasekmė sulėtėja Šviesos Darbuotojo materialinių-dvasinių vibracijos lygių pakėlimo procesas. Naudoti ar ne naudoti maistui gyvulinės kilmės produktus – turi apsispręsti kiekvienas pats. Kitas reikalas kai žmogus dvasiškai apsišvietęs turi galimybę pasitarti su savo Dvasiniais Mokytojais, paklausti patarimo savo "Aukščiausiojo Aš”. Todėl kad tik pritarus savo aukščiausiajam "AŠ” , geriausia atlikti organizmo apsivalymą nuo gyvuliškos kilmės DNR ir organizuoti naują maitinimosi procesą.

Kodai kuriuos neša naujos energijos, lieka neutraliais augalinio maisto atžvilgiu. Kokybiški pieno produktai leistini vartoti pereinamuoju laikotarpiu – žinoma tuo atveju jei jų naudojimui nėra anti parodimų. Pieno produktuose nėra mirusių gyvūnų DNR. Aukštesnysis gyvūnų "Aš” mielai dalinasi su žmonėmis pienu. Mokėkite su meile priimti šias dovanas.

Aš kreipiuosi į tuos Šviesos  Darbuotojus kurie aktyviai bendrauja su savo aukštesniuoju "Aš”, bet dar nepriėmė sprendimo atsisakyti gyvuliškos kilmės maisto. Prašau patikrinkite ir ištirkite šią informaciją, su tikslu gauti reikalingą informaciją iš savo mokytojų.

Brangieji mano. Penkiamačio pasaulio sukūrimas, naujų kūnų gavimas – tai kelias Namo,  į Dvasinę Tėvynę. Tai galimybė susitikti mums ir jums – tiems kas dabar išskirtas dualybe... Įsivaizduokite tokią situaciją. Jūs suaugę žmonės, senei senei išsiuntėte mokytis savo vaikus į negyvenamą salą. Nes vaikai pareiškė kad sugebės išgyventi ir grįžti. Jūs tikėjote ir netikėjote tuo... Žinojote todėl kad žinojote: pas jūsų vaikus yra didžiulis potencialas. Netikėjote todėl, kad tai vis dėlto buvo dar vaikai... Ir jie galėjo paprasčiausiai neapskaičiuoti savo galimybių. Ilgą laiką saloje jūsų vaikai augo išgaudavo maistą statė būstus... Jūs matėte juos, jūs girdėjote juos. Bet labai-labai ilgą laiką jie negalėjo kalbėtis su jumis. Pajauskite tai... Jūsų kūdikis (mažametis) gyvena ten, tolimoje saloje ir net neturi galimybės paskambinti jums telefonu...O jūs neturite galimybės nuvykti ten ir suteikti pagalbą. Tokios Eksperimento sąlygos su kuriomis sutikote jūs ir jie... Po to praėjo dar kiek laiko ir jūsų vaikai sukūrė tai kas leido jiems susisiekti su jumis – pradėti kalbėtis kaip telefonu. Pajauskite laimę, kaip jūs vaikams galite duoti patarimus ir nurodymus... Įsivaizduokite džiaugsmą – kai jus užmiršę vaikai pradeda atsiminti kas jūs tokie, klausyti jūsų nurodymų ir patarimų. Iš pradžių džiaugsmas... Po to laimė... O kaip galima apibūdinti laimę, kai vaikai ne tik klauso ir vykdo nurodymus , bet ir KURIA KARTU SU JUMIS. Žmonių kalboje nėra žodžių apibūdinančių Šviesos Šeimos jausmus, kurie jaučia jums.... Tai MEILĖ BE RIBŲ...Tas jausmas palyginamas su motinos, kurios skruostu nuriedėjo ašara, kai tik pamato savo naujagimį ir tuo pat IŠKART ŽINO, APIE JO DIDŽIĄ MISIJĄ IR LAIMINGĄ ATEITĮ. Daugiamačiai portalai atsidarė, milijonai, milijonai rankų tiesiasi susitikimui vienas su kitu. Svarbiausias Didžiojo plano etapas realizuojasi... Ir tai iš tikro taip...

Jūsų Krajonas.

2011 05 07        

 

    

Peržiūrų: 5605 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 4.2/5
Viso komentarų: 211 2 »
0  
1 Na   (07.06.2011 21:05) [medžiaga]
Jei is tiesu tiesa,kaip buvo parasyta,kad Krajonas sugeba numatyti ateiti,tai kodel negali pasakyti,kada tiksliai ivyks sis pasikeitimas? 2012metais?

0  
3 virgis   (08.06.2011 07:24) [medžiaga]
O jis ir pasakė. 2012 gruodžio 21 baigiasi oficialiai Didysis Eksperimentas. Bet tai nereiškia kad kitą dieną viskas pasikeis. Pasikeitimas vyks palaipsniui, o jo tempai priklauso nuo pačių musų, kaip greitai sugebėsime keistis mes, mūsų dvasinis lygis. 2012 tai tik pasikeitimų pradžios atskaitos taškas. Pagal įvairius šaltinius perėjimas gali tęstis apie 100 metų, pas Krajona jei neklystu galutinis etapas numatytas 2037 atrodo. Skaičiai čia nėra svarbiausia, svarbiausia noras pasikeisti ir padėti tai padaryti kitiems, padėti atsibusti daugumai, kuri kol kas miega giliu miegu, reguliuojami dirbtino proto (matricos). Kuo tokių atsibudusių bus daugiau, tuo viskas vyks greičiau. Yra atitinkamas kritinis skaičius žmonių, kuris gali nulemti pasikeitimus planetiniu lygiu. Kuo greičiau jis bus pasiektas, tuo viskas prasidės greičiau. cry

+1  
2 Irena   (07.06.2011 21:20) [medžiaga]
Noriu namo!Noriu kurti laiminga ateiti, kurioje nebus melo ir klastos..taip noriu...Aciu uz vilti ir patarimus.Protas dar stringa, bet vidus saukte saukia --NORIU NAMO!!

0  
4 RmXas   (08.06.2011 17:03) [medžiaga]
PENKIAMATIS PASAULIS, Į KURĮ GALBŪT PERSIKELS ŽMOGIŠKOSIOS BŪTYBĖS .. Cia jau man sukele abejoniu smile ... o as neturiu galimybiu valgyti tik gamtos ir taip stengiuosi be chemijos viska valgyti smile :)

0  
5 Simas   (08.06.2011 17:43) [medžiaga]
As tai labai laukiu kada pagaliau kris musu monetarine sistema, jau tokia atgyvena jau tokia gremezdiska, kelia man juoka kazkokie popieriukai ir metaliukai, o dabar dar geriau elektroniniai pinigai :)) ir kada pagaliau pradesim gyventi islaikydami harmonija ir pusiasvyra visuose savo poelgiuose, labai man keista kad zmones visiskai nesupranta kad nera prasmes kaupti materialiu dalyku ir viska tempti tik sau tik man, labai daug tikiuosi is sito perejimo, aisku nebus taip greitai, bet taaap noretusi, del to ir verta stengtis! :)

0  
6 valdismartin   (08.06.2011 17:52) [medžiaga]
jei vaisintu McDonaldas valgytum ju maista? dry

0  
7 Krajonas   (13.06.2011 09:44) [medžiaga]
remiasi šiuo momentu, bet pasaulyje daug kas keičiasi ir Krajono "pranašystės" nuolat keičiasi. reikia nuolat sekti ką jis sako ir kreipti dėmesį tik į paskutiniąsias. ir jei kiekvienas iš Mūsų neskleistumėm negatyvo į aplinką tai ateities geroves pajustumėm jau dabar.(kas rūpinasi savo dvasine švara tas jau priėmė galybę siųstų energijų ir jomis sėkmingai naudojasi) O kas liečia PENKIAMATĮ PASAULĮ tai čia yra tik gėlytės.. :) bus daug įdomiau nei mes įsivaizduojam.

0  
8 Galbut-stogas-pradeda-vaziuot   (13.06.2011 17:58) [medžiaga]
Na, sakote, kad kai kas pradeda kazka jausti, tai ka ir butent konkreciai jaucia? Ko reikia, norint pasiekti auksta dvasingumo lygi?
Siaip kuo giliau gilinuosi i tuos dalykus, tuo labiau viskas neaisku darosi.. Jauciu, kaip arteju link beprotybes ribos, baveik ties ja balansuoju.. Visiskai netikiu pasauliu, bet ir nezinau kuom tiketi... Norisi sugrizti i saugu, realu pasauli, kuriame vos pries pora metu gyvenau.. Tik deja, negaliu sugrizt, bet ir nenoriu gyventi taip kaip dabar - pernelyg stipriai melas bado i akis... Kiek galima istverti gyvenant tokiam pasaulyje? Man daros per sunku... Bet kol kas dar laikaus...

0  
9 to 8   (14.06.2011 13:07) [medžiaga]
Visi jaucia skirtingai, bet jaucia tik tie kas nori jausti. Laisvas pasirinkimas. Nespausk saves, viskas susidelios i savo vietas, galbut perdaug bandai priimti informacijos. Kai skaitau Karjono ar kita channelingo keliu pateikta informacija stengiuosi viska pajausti, atjungti savo logika ir jauciu kad viskas yra tiesa, nes jauciu tai savo sirdimi, net apsiverkiu daznai tokie energijos gusiai ateina i kuna ir kaip gera buna.
Jei jautiesi negerai, gal metas padaryti pertraukele, nukreipti savo mintis i kita veikla, svarbiausia jaustis gerai, praeis kiek laiko viskas susigules ir vel grisi su nauju ikvepimu. As bent taip darau, kai pajauciu kad perdaug jau visko ir nesugebu suvaldyti viska sustabdau, galima pasikalbeti su savimi ir paprasyti savo Auksciuosiojo as kad suletintu tempus, kad viskas vyktu taip kad jausciausi gerai. Tada susikoncentruoju i tokia veikla kuri man teikia dziaugsma, pvz. sportas, bendravimas su draugais ir t.t.
Na cia mano nuomone ,gal tiks :) o siaip viskas yra nuostabu, pas visus yra tu pakilimu ir nukritimu tai naturalus dalykas kai pradedi kelti savo vibracijas. Ir visi kas nori tai pasieks, nes taip ir yra. Su Meile ir Sviesa

0  
10 Del mesos   (14.06.2011 13:12) [medžiaga]
Idomu kaip sekasi kam ir ar bandot atsisakyti mesos vartojimo kas? Man taip greitai neina ir tiesa kuo maziau mesos valgai tuo labiau alkanas jautiesi, bet tuo paciu ir toks lengvesnis, laisvesnis. Gal kas pasidalintu koki maista vartojat augalines kilmes? Kad paivairinti savo valgiarasti. Aciu :)

0  
11 Dešimts   (14.06.2011 19:14) [medžiaga]
nekalbėk nesąmonių, medicinos klausk, bo stogas visai nučiuoš nuon galvos. kokis dvasingumas, jei dievas tik tuokis?

1-10 11-19
Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Birželis 2011  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0