Pirmadienis, 25.09.2023, 18:11
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2013 » Birželis » 16 » Chatorai per Tomą Kenjoną - Dvasinis centras
18:43
Chatorai per Tomą Kenjoną - Dvasinis centras

Panašu kad mūsų dvasinis centras vienas iš svarbiausių faktorių, ateinančių pokyčių fone. Tačiau, dėl kai kurių priežasčių, jį sunku įgyti, bet įsigijus, taip pat lengva prarasti. Kodėl taip vyksta? Kas tai – valios ar disciplinos trūkumas?

Kai žmogus randa savo dvasinį centrą, tikrą savo būtybės centrą, niekas negali atimti iš jo šio atradimo. Kai žmogus kas kartą priartėja prie savo centro, su vis naujesniu lygiu, priartinančiu jį prie to siekiamo taško, pas jį sustiprėja pasaulio pojūtis, apsisprendimas, stabilumas. Mes turime omenyje sugebėjimą išsaugoti stabilumą, pastovumą ir tuo pačiu, lankstumą, kaip pastoviai reikalaujama šiame gyvenime. Taigi, žmogus gali priartėti prie savo centro ir nuspręsti, kad jis jį jau įgijo. Tačiau, kadangi mūsų laiku chaosas tik stiprėja, tai atspari dirva irgi pradeda siūbuoti, tada žmogus sako, kad jis prarado savo dvasinį centrą. Tačiau, mes pasakytume, kad jis jo dar ir neatrado. Jei žmogus iš tikro pažino savo dvasinį centrą, jis nebegalės jo prarasti. Čia veikia ir kiti faktoriai.

Iš vienos pusės, egzistuoja ištisa visuma faktorių, maišantys nuosavo dvasinio centro paieškai. Jei jūsų tikslas – įgyti dvasinį centrą – tai religinės ir visuomeninės organizacijos užduos jums neteisingą kryptį. Kažkas tai neskaito gyvenimo prasme savo dvasinio centro paiešką. Tačiau tiems, kas vertina savo gyvenimo patirtį, kaip pagrindą savo nuosavai transformacijai, dvasinio centro paieškos įgauna didelę reikšmę. Todėl, viskas priklauso nuo to, į ką jūs susitelkę savo gyvenime – į išorinį ar į vidinį. Tiems, ką traukia tik išorė, dvasinis centras neturi jokio įdomumo.

Vienuose tekstuose jūs pažymėjote, kad ratai laukuose yra parašas, gyvas liudijimas bendravimo tarp Žemės ir tarpdimensinių ateivių ir tarpdimensinės erdvės.

Kas liečia "ratus laukuose” – kalbėsime apie tikruosius, o ne apie tuos, kuriuos padarė žmonės. Mes juos priimame kaip nuostabią kalbą tarp Žemės, kuri yra sąmoninga būtybė, dar vadinama Gaja ir daugiadimensiniai ateiviais iš kosmoso, tarp kurių atsiranda ir tarpgalaktinio proto atstovų. Būna kontaktai ir su energijomis, iš gilaus kosmoso, kurios duotuoju momentu praeina per Saulės sistemą. Todėl, vieni ratai laukuose – pranešimas nuo tarpgalaktinių ateivių. Kiti – pačios Žemės atsakymai. Kurie surišti su Žemės praeities istorija. Kai kurie – tai bandymas prabudinti žmoniją, parodyti jai sudėtingos informacijos raštuose, kokia nuostabi ateitis jums siūloma, jei tik jūs ją pasistengsite išstatyti.

Iš energetinio stebėjimo taško, labai įdomu stebėti informacijos judėjimą nuo Žemės per grūdinius, ar augalus, ar per kai kurias būtybes, sudarančias tuos ratus. Tačiau, kas metais jų forma tampa vis sudėtingesnė. Tai surišta su tuo, kad Žemės bendravimas su tarpgalaktiniais ateiviais ir kosminėmis bangomis tampa vis gilesnis. Priklausomai nuo tų pokalbių sudėtingumo, į procesą įtraukiama vis daugiau gamtos devų karalysčių. Tokiu būdu, patys augalai, gyvi biologiniai organizmai, kurie, sulinkstant, sudaro ratus, vaidina ne pasyvų vaidmenį, o patys yra dinaminio veiksmo, tarp Žemės proto ir taip vadinamų "kosminių ateivių” proto, dalimi, devų karalystės noro dalyvauti to pokalbio įrašuose, dalimi. Jeigu panašių fizinių užrašų neegzistuotų, tai tik labai mažas žmonių skaičius žinotų apie tokį bendravimą.

Taigi, jūs dabar sužinojote apie  naujas sudėtingas geometrines sistemas. Tai yra kalba, o jūs žiūrite į tas formas, kaip pirmieji egiptologai žiūrėjo į hieroglifus, bet nesuprato ką jie reiškia. Nors jų prasmė liko nesuprasta, bet ji egzistuoja. Mes sakytume, kad būtent tokioje supratimo stadijoje jūs esate ratų laukuose atžvilgiu. Tai planetinė ir tarpgalaktinė kalba.

Jei norite giliau tai tirti, mes jums pasiūlytume ištyrinėti pačias ankstyviausias tokių ratų fotografijas ir baigiant paskutinėmis. Jose galite pilnai pastebėti, kaip vis sudėtingesniais ir sudėtingesniais tampa ratų piešiniai. Jei norėsite, galite medituoti tų atvaizdų atžvilgiu ir gal būt, po to pradėsite suprasti tokią kalbą.

Mes suprantame, kad panašios informacijos rinkimas – individualus reikalas, priklausantis nuo atskiro individo išsivystymo lygio. Tačiau, tokiu atveju nėra jokio Rozeto akmens (akmuo su vienu ir tuo pačiu tekstu, trimis senovinėmis kalbomis, kurio pagalba egiptologai sugebėjo iššifruoti hieroglifus). Ratai laukuose, daugeliu atžvilgiu – žmonijos intelektualaus vystymosi testas. Mes galime duoti keletą patarimų, kaip iššifruoti šių geometrinių figūrų, šių protokolų, žymiai gilesnę prasmę.

Ištirkite du lygius. Vienas lygis – atominės struktūros, tame tarpe ir ryšiai tarp molekulinių struktūrų. Antras lygis – tarpgalaktinis ir kosminis. Kitaip sakant – mikrokosmosas (atominis ir molekulinis lygis) ir makrokosmosas (kosminis lygis). Geometrinės figūros, ypatingai tos, kurios atsirado paskutiniuoju metu, uždedamos ant atitinkamų atominių ir molekulinių struktūrų, lygiai taip pat, kaip ir žvaigždžių konfigūracijos, galaktikos, kvazarai, rūkai, juodosios skylės ir kiti jūsų Visatos astronominiai objektai. Tai ypatingai sudėtinga kalba.

Ekstazė širdyje

Mes norėtume pakalbėti su jumis, kaip pasiekti ekstazės būseną, susikoncentravus į širdį. Duotuoju atveju mes kalbame ne apie širdies čakrą, o greičiau apie širdį, kaip apie fizinį organą, raumenį.

Ši technika susideda iš to, kad reikia sukoncentruoti savo dėmesį, jaučiant tuo pat metu padėką ir meilę – bet kurį terminą , kuris jums patinka. Kai tik susikoncentruosite dėmesį į širdį, galėsite stebėti subtilios energijos srovę.

Iš mūsų stebėjimo taško, jūsų dėmesio centras fokusuojasi kaip energetinio sūkurio centrinis taškas. Tai ypatingai tinka jūsų fizinio kūno vidinėms sąlygoms ir jį supančiam laukui – jūsų energetiniam laukui, kurį senovėje vadino aura.

Jūsų sugebėjimas susikoncentruoti – tai tik smegenų funkcija. Tai aktyvuoja kelis sąmonės lygius. Sukoncentruoja savo dėmesį į savo kūno vidų ar į savo energetinio lauko vidų, taške ar srityje, į kurią susikoncentravote, iš karto pradeda tekėti subtilios energijos srautas. Ta energija atgaivina  jūsų kūno ląsteles ir/arba sustiprina šviesos fibrų švytėjimą, iš kurių sudarytas jūsų  energetinis kūnas.

Taškas ar sritis, į kurią susikoncentravote, subatominiuose lygiuose sukuria iškreipimo efektą. Tokį efektą jūs galėtumėte pavadinti kvantinių laukų efektu. Tokie laukų efektai jūsų viduje sudaro atitinkamus energetinius srautus, geometrines figūras ir harmonikas.

Kvantinio lauko pakeitimas savo dėmesio koncentracijos jėga – ypatingai svarbus sugebėjimas, kurį mes rekomenduoja įvaldyti. Jo panaudojimo galimybės pakankamai didelės ir įėjimas į ekstazės būseną – tik viena iš jų. Metodas remiasi tuo, kad išnaudoti jūsų sugebėjimą išlaikyti dėmesį, tuo pat metu jaučiant meilę arba padėką. Tie du jausmai suteikia malonius poveikius į jūsų energetinį lauką ir į ritminius magnetinius impulsus, kurie eina nuo jūsų fizinio organo, širdies. Toks dėmesio ir švarių energijų suderinimas gali būti panaudotas tam, kad gauti stiprią ekstazę. O kaip mes jau sakėme, sąmonės ekstazės būsena yra galingas vystymosi katalizatorius. Mes rekomenduojame jums dienos bėgyje mokytis įeiti į ekstazės būseną. Mes suprantame, kad pas kiekvieną iš jūsų kasdieninis gyvenimas neskatina ekstazės būsenos atsiradimą. Tačiau, mes rekomenduojame, dienos bėgyje rasti laiko, viso po keletą minučių per kartą, kad pasitreniruoti tokios būsenos pasiekimui. Praleisti ekstazės būsenoje visiškai nedaug laiko – yra geriau, nei nebūti joje visai.

Tokia praktika atstatys harmoniją ir santykius su Žeme, kaip su sąmoninga gyva būtybe, o taip pat harmoniją su katalitinės evoliucijos (pagreitinto vystymosi) bangomis, plintančiomis jūsų galaktikoje.

Šioje technikoje jūs susikoncentruojate savo dėmesį į savo širdį. Susikoncentruojant šioje srityje, jūs iškviečiate savyje meilės arba padėkos jausmą. Tai ne mintis apie meilę ir padėką, o greičiau emocija. Tokiame metode mintis negalės aktyvuoti subtilių energijų, būtinų tam, kad iššaukti ekstazę. Tik emocijos sugeba jūsų viduje aktyvuoti energetinius sūkurius.

Kai jūs fokusuojatės į fizinę širdį ir iššaukiate savyje meilės ar padėkos jausmą, energijos banga pradeda judėti visu jūsų kūnu. Ją platina jūsų širdies magnetiniai laukai, kurie išeina iš jos ir apgaubia visą jūsų kūną. Kai per visą jūsų kūną pradeda plisti energijos srautas, prasideda spontaninė ekstazė – ekstazė ląsteliniame lygyje.

Paeksperimentuokite su šia technika. Pajauskite kas vyks tada jūsų organizme, kai jūs susikoncentruojate į širdį, savyje generuojate meilės ir padėkos jausmą. Fiziškai pajauskite, kas gali vykti ląsteliniame lygyje tuo metu, kai vienas trilijonas jūsų kūno ląstelių gauna aiškią meilės ir padėkos energetiką.

Kai tik jūs įsisavinate sugebėjimą įeiti į ekstazės būseną, pagal savo norą, pradėkite eksperimentuoti su savo energetiniu lauku (kai kurie jį vadina subtiliu energetiniu kūnu).

Pasikartosime, kada jūs dirbate tokiu metodu, jūsų dėmesys sukoncentruotas į širdį, sužadinant meilės ir padėkos jausmus. Kai tik jūs pajausite savo kūne ekstazės būseną, perneškite savo dėmesį  į supantį jūsų fizinį kūną energetinį lauką. Tas energetinis laukas savo forma primena šviečiantį kiaušinį, kurį mato aiškiaregiai. Plačioji to "kiaušinio” dalis yra pečių lygyje, o jo siauroji dalis -  apie pėdas. Per energetinio lauko centrą praeina ašis, kuri sutampa su jūsų fizinio kūno ašimi – nuo viršugalvio pro tarpkojį. Ta linija yra centrinė magnetinio lauko, kuriame yra ir subtilus energetinis kūnas, ašimi. Tas kūnas, ar laukas išeina už fizinio kūno ribų virš galvos ir žemiau pėdų, nuo kelių centimetrų iki metrų atstumu. Kai kuriais atvejais, kai energetinis užtaisas būna ypatingai stiprus, ašis ir subtilus energetinis kūnas gali dar stipriau padidėti matmenyse.

Perjungiant savo dėmesį į ašį ir į lauką, aplink jūsų kūną, jūs leidžiate ekstazei išeiti iš fizinio kūno į lauką. Tai išskirtinai pozityvus momentas, kuris sukuria galingas harmonijas, kurios savo ruožtu įveda jus į rezonansą, su pagreitintos evoliucijos bangų formomis, sklindančiomis jūsų Galaktikoje.

Nereikėtų nuvertinti tokios technikos galimybes. Nežiūrint į tai, kad ji labai paprasta, tačiau ji turi giluminį aukštą efektyvumą. Ji atves jus į žymiai aukštesnes vibracijas ir rezonanso būseną. Mūsų požiūriu, tai principingai svarbus momentas, leidžiantis praeiti per energetinius vartus ir transformuojančias energijas, per kurias praeina ir praeidinės jūsų Žemė.

Mes kai ką norėtume papasakoti jums, apie jūsų prigimtį ir jūsų lemtį, bet jūs greičiausiai to nesuprasite, jei nebūsite ekstazės būsenoje. Tai vyksta todėl, kad sąmonės pirminis taškas nustatomas ne tik žmogaus įsitikinimais, bet ir jo emocine harmonija. Jei jūs nesate ekstazės būsenoje, tai  būtų taip pat, kaip bandyti paaiškinti aklam, neturinčiam galimybės pažinti tai, apie ką jūs jam kalbate, visą aušros grožį. Aklam liks tik pasitikėti jūsų žodžiu. Bet jeigu staiga tas žmogus įgytų galimybę matyti, jis pats pamatytų saulę ir įsitikintų, kad jūsų pasaulio aprašymas – tikslus. Ir tai, kas prieš tai jam buvo mitu, dabar taptų realybe.

Ir taip mes paliekame jus tokiu momentu su tuo, kas gali pasirodyti mitu, bet mums lieka akivaizdu. Jūs – kūrėjai, kuriantys savo ateinančių kartų ateitį. Savo širdyje jūs saugote visų paslapčių atsakymus. Slenkstis ir durys į tas paslaptis yra jūsų sugebėjime įeiti į ekstazės būseną. Nebijokite ir suraskite savo kelią – savo būdą gyventi aukščiau ir aukščiau, pagaliau pasiekti pakylėtos būties būsenos. Ir žinokite: ekstazė – tai nėra kelio pabaiga. Tai tik pati jo pradžia.

Pabandykite metodą, kurį jums čia mes aprašėme. Eksperimentuokite su metodais, apie kurios mes kalbėjome anksčiau ir apie kuriuos dar pasakosime. Įeikite į ekstazės būseną esant pirmai galimybei. Žinokite, kai kas kartą, kai jūs įeinate į ekstazę, įeinate į bendravimą su visomis aukščiausiomis būtybėmis ir mokytojais, kurie tarnavo ir tarnauja žmonijai. Ir žinokite, kada esate ekstazėje, jūs pradedate bendrauti su savo nuosavu Aš.

Kada prasideda chaotiška "perkūrimo” fazė – o būtent šioje fazėje jūs ir esate dabar – abejonėms priešpastatoma visos struktūros. Lemtys, pranašaujančios laukiamų rezultatų, sudužta. Tai stipriausio blaškymosi laikas, kai atsiranda pirmapradis baimės jausmas. Tokioje situacijoje veikia keletas jėgų ir apie jas mes ir norime pakalbėti.

Tos chaotiškos fazės dalis – paprasčiausias perėjimo rezultatas, nuo vieno sąmonės išmatavimo prie kito. Atsiranda įtampa tarp seno ir naujo pasaulio.

Vis daugiau ir daugiau žmonių pradeda jausti paradigmų poslinkius, lydimais netikėtais proveržiais dvasiniame supratime. Tai mažina seno pasaulio nuostatas. Naujas pasaulis, su nauja kultūra, politika, ekonomika dar neįsitvirtino. Todėl jūs randatės kaip ir niekieno juostoje, kur seni požiūriai daugiau neveikia, o nauji dar nesuformuoti taip, kad juos galima būtų pritaikyti. Tai viena iš priežasčių, dėl kurios dabar, permainų laiku, jus turite sunkumų.

Tačiau veikia dar vienas, žymiai pavojingesnis faktorius. Tai užtvirtintos teisės tų, kas nori išsisaugoti seną, viešpatavimo ir valdymo pasaulį. Tie asmenys naudoja bet kokias jiems prieinamas priemones, kad aprūpinti seno pasaulio išgyvenimą.

Valdymo tipas, apie kurį kalbame, išplitęs visur ir ant tiek įsigėręs į jūsų visuomenę, kad jo dažnai net nepastebi. Būtent to ir siekia tie, kas stengiasi jus valdyti. Ta valdymo rūšis yra vykdoma ne vieno asmens ir ne viena grupe. Ji išeina iš daugelio krypčių ir šaltinių. Tame tarpe ir iš šaltinių, kuriuos jūs vargu ar galėtumėte įtarti, nuo religinių, politinių ir ekonominių organizacijų ir ne tik. Daugelis manipuliacijos elementų atnešama į jūsų pasaulį įsikišant tarpdimensiniams ir tarpgalaktiniams faktoriams.

Tačiau, kas ne bandytų valdyti jūsų lemtį, savo klastingų tikslų naudai, jų dienos, sakysime taip, suskaičiuotos. Kaip negalima išvengti naujos dienos aušros, taip ir negalima išvengti perėjimo nuo keturių matų sąmonės lygio į penkiamatį. Žmonių ir pačios Žemės dinaminis sąmonės poslinkis vyksta pilna eiga ir jūs – svarbus to proceso elementas.

Tačiau norėtus, kad jūs suprastumėte, jog perėjimas nebus toks lengvas. Dėl vidinio chaoso, kuris susidaro išmatavimų poslinkių metu, dėl žemiškų jėgų įsikišimo į jūsų pasaulį, o taip pat tarpdimensinio ir tarpgalaktinio proto įsikišimo, perėjimas bus  tik dar labiau sudėtingas. Tačiau tai reiškia, kad lengvas, be prievartos, kolektyvinis perėjimas, į aukštesnį išmatavimą, mažai tikėtinas.

Mes visada stengiamės išvengti tokių vertinimų ir prognozių. Tačiau vertinimai turi būti tiesioginiai ir sąžiningi.

Vienas, atskirai paimtas žmogus, mažai ką gali padaryti, kad palengvinti žmonijos kolektyvinę lemtį. Tačiau išeinant iš kolektyvinės sąmonės manipuliacijos ir valdymo, kuriuo apkrėstas visas pasaulis, jūs gaunate galimybę, atitinkamu būdu įtakoti nuosavą lemtį. Dėl to jums reikia rasti būdą pakilti, virš savo nuosavų apsiribojimų, mes turime omenyje jūsų mastymo apribojimus, primestus jūsų organizacijų, vyriausybės ir religijos. Jūs turi surasti būdą pakilti virš baimės ir žiaurumų, kurie iššaukia žmonių sąmonėje įvykius, vykstančius priešais jus, ir nematant tų įvykių manipuliuotojų. Jūs turite surasti nuosavą dvasinį centrą.

Tam atlikti, neegzistuoja stebuklingų būdų. Pas kiekvieną iš jūsų yra keletas kelių pasiekti tai ir nuo to taško jums bus lengviau atsiplėšti nuo įvykių, besivystančių prieš jus. Jūs išmoksite pakilti virš pasaulio.

Tačiau, vien tik atsiplėšti ir pakilti virš pasaulio dar nepakanka. Prie to paties, jūs dar turite transformuoti jus supantį pasaulį, savo draugus ir pažįstamus, savo gimines, mylimus ir Žemę, kuri yra tiesiog po jūsų kojomis. Tai ir yra tas pasaulis, apie kurį mes kalbame ir tai tas pasaulis kurį jūs turite pakeisti, nepriklausomai, kad nors ir pasaulis aplink jus, grius, skils į dalis. Tai reikalauja aukšto dvasinio meistriškumo. Mes nesakome, kad tai yra lengva. Mes sakome, kad jums visiškai būtina pakilti ir pakeisti savo pasaulį ir padaryti tai vienu metu.

Ir štai, kai būsena, kuriame yra pasaulis, jus liūdins, mes patartume jums pakilti aukščiau už tokio visko leidžiamo, virš manipuliacijos ir izoliacijos jausmo, kuris yra jums vardijamas, pakilti virš grupinės sąmonės formos. Tai sudėtinga: jums teks surasti savo nuosavą kelią džiaugsmui širdyje, net nežiūrint į visas kančias, kurios gali jus supti. Artėjančiais metais, gali būti tokie momentai, kada pas dvasiškai jautrius žmones atsiras noras pasiduoti. Tokiais momentais derėtų vėl save įkvėpti. Kokiu būdu jūs tai darysite, priklausys nuo jūsų. O pas mus yra keletas pasiūlymų.

Perjunkite savo dėmesį nuo savęs ir nuo savų problemų į jus supančio pasaulio problemas, Žemės problemas, problemas tų, tarp kurių gyvenate, savo draugų, nepažįstamų, savo mylimųjų, su kuriais gyvenate. Pažiūrėkite, kuo galima imtis, kad pasaulį kuriame gyvenate padaryti geresniu. Iš tikro, tai labai paprasta. Tai gali būti paprasčiausiai šypsena, palaikantis žodis, ar praleisti automobilį prieš save, pasiūlyti maisto alkanam, išjungti televizinę įrangą, kuri valdo sąmonę ir pažaisti su savo vaikais ar gyvūnais. Galima pasodinti medį. Aplink jus yra neribotas galimybių sąrašas, ką jūs galite padaryti, jog pagerinti gyvenimą Žemėje. Ir tada jūs pamatysite, kad vėl grįžtate į savo pasaulį, net jeigu jėgos, manipuliuojančios šiuo pasauliu, stengiasi jį sunaikinti.

Atsiminkite, kad paprastume užslėpta jėga. Būtent todėl savo pranešimuose mes stengiamės kalbėti apie paprastus, bazinius dalykus. Kaip visada mes rekomenduojame jums dirbti su pusiausvyros Cholonu – tai aukščiausio efektyvumo laipsnio priemonė, kovoje su energetinės pusiausvyros sutrikimais, kai tik tokie sutrikimai atsiranda. Mes taip pat patariame jums sąmoningai būti meilės ir padėkos jausme, kadangi subtilios harmonijos, kurios aptinkamos tose emocinėse būsenose, veiks kaip apsauga ir pakels jus, net jeigu pasaulis pradės kristi.

Atsiminkite gerus jūsų gyvenimo momentus, nors ekonomikoje ir kultūroje ateis sunkūs laikai. Raskite savo viduje vietos, kad atitrūkti ir pakilti virš to, kas, kaip jums atrodo, vyksta aplinkui. Tada gal būt, jūsų gyvenime įvyks kažkas nepaprastai įdomaus. Jums atsivers kosminis pokštas ir viskas, vykstančio jūsų planetoje, pasirodys jums įdomiu perėjimu, į žymiai aukštesnę sąmonės būseną.

Tik būnant penkiamatės sąmonės būsenoje, galima pamatyti tikrą įdomumą. Ne visada paprasta įžiūrėti užslėptą jumorą situacijose, dualistinėje Visatoje – ypatingai kai jūs patys joje esate prirakinti. Todėl, mes patariame pakilti virš savo pasaulio – to pasaulio, kokį jūs sau įsivaizduojate – ir išeiti į žymiai aukštesnį suvokimo lygį. Jūsų laukia nauja Visata, pilna naujų galimybių.

Jūsų subtilus energetinis kūnas, kurį senovės Egipte vadino KA ir kurį jogai vadina eteriniu, labai jautrus saulės plazmai ir yra jos veikiamas. Saulės srautų sustiprėjimas ir kokybė didina KA vibracijų dažnį. Tai labai naudinga ir dėkinga galimybė tiems, kas sąmoningai dalyvauja pakylėjimo procese. Mes norime, kad jūs geriau suprastumėte terminą "pakylėjimas”, todėl, kad tai turi daug reikšmės atspalvių ir į tai galima įvairiai žiūrėti.

Kaip pakylėjimą, mes turime omenyje paprasčiausią sąmonės judėjimą aukštyn. Jūs niekur  "neinate”. Jūs ne iš niekur "neišeinate”. Bet radikaliai keičiasi jūsų sąmonės kryptis, jūsų suvokimas. Jūs pradedate matyti kiaurai šio pasaulio iliuzijos, kuris sukurtas konfigūracijos to, ką jūs vadinate materija, subatominių dalelių šokio metodu. Per pakylėjimo procesą jūs suvokiate, kad jūs savo gyvenimo kūrėjas – to, ką jūs vadinate "pasauliu”, kūrėjas. Pakylėjimas nereiškia išėjimo iš šio pasaulio, o reiškia, kad jūs peržengiate jo ribas, vis dar esant jo dalimi, kadangi jūs per suvokimo linzę matote, kad gyvenimas – tai filmas, kurį jūs projektuojate.

Galima sakyti, kad jūs esate sankryžoje. Kai į jūsų magnetosferą įeis saulės srautai, pakils kiekvieno žmogaus KA kūno vibracijos. Bet tuo metu, kai kuriems tai atneš jaudulį ir moralinį nuosmukį, kitus tai ves į pakylėjimą – sąmonės judėjimą į viršų.

Tas pranešimas pirmiausiai tiems, kas atliko savo pasirinkimą judėjimui, einantį spirale į viršų. Ir nors daugelis aplink jus, spirale juda žemyn, jūsų KA kūno aktyvacijai leisti stumti jus į viršų, bus jūsų išbandymu. Tai pirmiausiai vibracijų suderinimas, su tikėjimu ir laukimu. Būtent visų trijų sąjunga pagimdo impulsą kurti naują lemtį.

Ką mes tuo norime pasakyti?

Reikia labai daug energijos, kad išeiti už negatyvių sąlygojamų ar apribojimų ribų, į kuriuos  yra pastatytas individas, arba performuoti juos. Jus kolektyviškai užhipnotizavo matyti realybę taip, kaip kažką tai pastovaus, uždaro ir apribojančio, tiksliai kaip įkalinimas kalėjime. Kai jūs matote kiaurai melo ir manipuliacijos, senas pasaulis matomas kitaip, bet vien tik melo supratimas neatleidžia jūsų nuo jo. Melas gyvena savo gyvenimą ir turi tendenciją tęstis. Tam, kad įveikti letargiją ir inerciją, būdingus jūsų kultūros apribojimus, būtina nauja energija – padidintas vibracijų dažnis. Saulės plazma, tekanti į jūsų magnetosferą ir kuri dar tekės didelėse apimtyse – tai saulės srautų dovana, kadangi tai pakels jūsų KA kūno vibracijų dažnius.

Bet štai "taikinys”, galima sakyti, nukreiptas į jūsų lemtį. Tiems iš jūsų, kas supranta, ar bent jau pradeda matyti kiaurai apribojančio melo, primesto jums, ir padarė išvadą, judėti aukštyn į pakylėjimo procesą – tai gražus išskirtinis stebuklas, kadangi jūsų gyvenimas bus apdovanotas jėga, kuri leis išeiti už savo apsiribojimų, kaip jūs to niekada negalėjote anksčiau. Tarsi pats kosmosas prisijungia prie jūsų, laisvės šokyje.

Bet tas, KA kūno vibracijos padidėjimas, nebus saldus tiems, kas nedaro pasirinkimo gyventi, nukreipiant savo sąmoningumą į viršų, kas daro pasirinkimą pasilikti savo apsiribojimuose, kas bando savo nesėkmėse apkaltinti kitus, kas mėgsta rasti atpirkimo ožį už tai, kad pas juos nėra laimės, kas toliau tęsia gyvenimą sename pasaulyje, konflikto pasaulyje, ji (padidėjusi vibracija) jausis kaip prakeiksmas. Todėl, kad jiems teks labai stipriai įsitempti, jog išsaugoti viską taip kaip yra.

Jūsų senos realybės audeklas išyra, tuo tarpu kai naujos realybės audeklas dar audžiamas. Tai žinoma sena būsena. Mes norėtume pakankamai aiškiai perduoti –  kad pas jus yra įgimta jėga ir sugebėjimas austi sau naujas realybes, naujas proto ir dvasios laisves, nežiūrint į tai, kas vyksta aplinkui.

Pas kiekvieną iš jūsų yra atsakomybė, taip pat sugebėjimas reaguoti (atitinkamu būdu) išsirenkant norimas mintis ir kūrinius. Kai kurie iš jūsų pasirinks laisvę, todėl kad jūs dabar nebegalite likti rėmuose – paprasčiausiai melas, tai per didelė našta, kad amžinai ją nešiotis. Kiti pasirinks įkalinimą – laisvės baimę ir atsakomybė, už savo pasirinkimą, jiems nepakenčiama. Tai kryžkelė, evoliucijos kelyje.

Kai kuriems iš jūsų ateis sunkūs laikai, bet niekada nepamirškite, kad jūs savo gyvenimo kūrėjas ir jūs galite bet kuriuo momentu jį sukurti iš naujo, nepriklausomai nuo aplinkybių. Tie kurie jumis manipuliuoja, tai daro baimės ir kultūros apribojimų įamžinimo dėka – tikėjimu tuo, kad jūsų gyvenimas priklauso nuo kažkokių tai išorinių faktorių.

Pakylėjimo procese jūs pastebėsite, kad tie išoriniai faktoriai – tai tai, ką jūs projektuojate iš savo nuosavos pasąmonės gilumos. Tai mirgėjimas kino ekrane ir jūs galite keisti juos su beprotišku greičiu, kada jūs keičiate šaltinio lygyje, o ne rezultato, o šaltinis ir yra pati jūsų sąmonė. Pakylėjimo procese jums atsiveria paslaptys, kaip tai vyksta, tokiu pat nuostabiu būdu, kaip pražysta orchidėjos žiedai. Tai įdėta pačioje prigimtyje ir tos žinios atsiveria prieš jus pačios, priklausomai nuo to, kaip jūs žengiate  keliu vedantį į viršų. Mes jaus sakėme, kad vienas iš raktų yra tai, ką jūs vadinate padėka ir pripažinimu.

Mes jums norėtume duoti techniką, kuri jums padės artimiausiais metais, kai saulės srautai įeis į magnetosferą ir pradės stimuliuoti jūsų KA kūnus. Bet prieš tai, mes norime nusakyti kai kuriuos svarbiausius momentus.

Pirmas būtinas punktas, kad tos technikos veiktų, yra tai, kad turi būti padarytas jūsų pasirinkimas judėti sąmonėje į viršų. Rezultatas priklauso nuo ketinimų.

Antras punktas – tai būtinumas to, kad jūs būtumėte emocinėje padėkos būsenoje, kada jūs praktikuosite šią techniką.

Trečias punktas – tai tai, kad ši technika remiasi ryšiu tarp KA, jūsų eterinio kūno ir jūsų aukščiausiu aspektu, išmatavimų plane, kuris buvo žinomas senovės Egipte, kaip BA. BA yra sąmonės vietoje, kuri yra už laiko ir erdvės ribų.

Taškas, per kurį tai (BA) įeina, yra virš galvos, kur susidurtų jūsų rankų plaštakos, jei jūs pakeltumėt rankas virš galvos ir sujungtumėte jas. BA, jūsų aspektas, esantis įvairiuose išmatavimuose, labai jautrus padėkai. Ir būtent nuo BA jūs gaunate energetiką, kuri sustiprina KA ir ruošia jį saulės srautų įsiliejimui.

Mes tą metodiką vadiname Pakylėjimo Cholonu. Kaip ir du prieš tai duoti Cholonai, balanso ir išgijimo, jis remiasi atitinkama geometrine forma. Energija paklūsta geometrijai ir atitinkamos geometrinės formos priverčia energiją tekėti atitinkamu būdu.

Šis konkretus Cholonas savo pagrindu turi diską. Disko viršus atitinka tą vietą, kur yra BA, ten kur liečiasi jūsų rankų plaštakos, jei ištiestumėte rankas virš galvos. Žemutinė disko dalis, tai stuburo pagrindas, jei jūs sėdėtumėte turkiškoje pozoje. Jei tai praktikuosite stovint ar sėdint kėdėje, tai disko pagrindas bus jūsų kojų pėdos. Linija centre, kuri eina pro viršugalvį, kūną ir tarpkojį, yra centrinė disko ašimi.


Savo vaizduotėje jūs sukate diską apie savo ašį. Daugeliui žmonių, natūralu būtų sukti diską į dešinę, bet jis gali suktis ir į kairę – teisinga kryptis ta, kuri jaučiama teisinga. Disko išmatavimai ar dydis nevaidina jokio vaidmens. Jūs jį galite padaryti tokiu dideliu ar mažu, kokiu tik panorėsite. Nesvarbu kokios spalvos diskas, bet jeigu jūs vizualus žmogus, tai mes rekomenduojame paeksperimentuoti ir padaryti diską baltu. Disko judėjimas jūsų vaizduotės pasaulyje, įsivaizduojamame pasaulyje, sukurią energetinį sūkurį.

Kai tik jūs pradėjote sukti diską, dėmesys pernešamas į BA virš jūsų galvos ir jūs siunčiate savo padėką BA – padėkos jausmą. Nuo dieviškos sielos, BA, bus koks tai atsakas.

Tuo momentu perneškite sąmonę į stuburo pagrindą, pagrindo čakrą, kadangi tai ta žemė (įžeminimas), kuris įtraukia dievišką energiją į KA kūną. Po to, sekančias penkias, dešimt minučių jūs esate disko viduje, leidžiant jam suktis, sufokusavus savo sąmonę į BA ir stuburo pagrindą. Iš BA energija tekės į fizinio kūno apačią. Kartais tai bus labai subtilus pojūtis. Kartais tai bus kaip lazerinė šviesa, ugnies kolona ar srautas. Tai gali priimti įvairias formas.

Ir kada ta energija nusileidžia iš BA į stuburo pagrindą, ji spinduliuojama, tekant į KA kūną, pakraunant jį energija. Jūs tai galite daryti taip dažnai, kai tik panorėsite. Mes rekomenduojame bent jau kartą per dieną. Perspėjimas: jei jūs praktikuosite labai dažnai arba labai ilgai, jūs galite jausti simptomus, susijusius su išgijimo procesu (tai yra, gali atsinaujinti įvairaus charakterio senos negalios). Tai iššaukiama dieviškomis energijomis, tekančiomis iš KA į kūno fizinius organus ir priverčia juos išlaisvinti negatyvą, toksinus ir kitas negatyvias medžiagas, sulaikančius jų gyvybines jėgas. Priklausomai nuo to, kuo daugiau KA kūnas pasikrauna energija bėgant laikui, jis galės išlaikyti savyje saulės šviesos srauto dalelytes ir tai žymiai pagreitins jūsų pakylėjimą. Tai šios technikos bazinis pagrindas.

Tomo Kenjono paaiškinimai

KA kūnas buvo žinomas  senovės alchemikų. Kartais tai buvo vadinama eteriniu dvyniu, arba dvasiniu dubliu. Tai turi tokius pat išmatavimus ir formą, kaip ir jūsų fizinis kūnas, bet tai energetinis kūnas. Tai nesudaryta iš kraujo ir kūno, o vietoje to, sudarytas iš energijų. Jei pas KA iš viso yra masė, ji būtų labai maža.

Kai jūs pajaučiate, kad diskas, kurį sau įsivaizduojate, pradeda suktis, jūs pasiruošęs sekančiam etapui.

Pernešate savo sąmonę į BA tašką (esantį virš galvos ir disko viršuje). Pasiuskite BA padėkos ir pripažinimo jausmus, kadangi tai atveria vartus dieviškos energijos srautui. Aktyvuojama būtent jausmu, o ne mintimis apie padėką.

Kaip atsaką, pajusite energijos judėjimą iš BA žemyn. Tas atsakymas gali ateiti po kelių akimirksnių ar ilgiau, jei tik jūs pradedate jausti subtilias energijas. Kai tai įvyks, perneškite sąmonę į stuburo pagrindą. Energija seka paskui sąmonę.

Tada dieviškos energijos srautas persineš žemyn į pagrindo čakrą, kur įžemins KA kūne. Tuo momentu, viskas ką jūs veikiate, ilsitės besisukančio disko viduje, tuo pat metu išlaikant sąmonę BA taške virš galvos ir šakninėje čakroje prie stuburo pagrindo. Kai jūsų sąmonė pradeda bludinti, paprasčiausiai grąžinkite ją atgal prie besisukančio disko ir ryšio tarp BA, jūsų pagrindo čakros. Jei sąmonė labai ilgai bludinės, energijos srautas nutrūks. Jei tai įvyks, paprasčiausiai dar kartą pasiuskite padėką BA, kaip tai darėte pradžioje. Kai srautas vėl tekės, išlaikykite dėmesį į BA, savo pagrindo čakrai ir besisukančiam diskui.

Svarbu suprasti, kad tas energijos srautas yra maitinantis KA kūną. Pagrindo čakra naudojama kaip inkaras energijai, bet energijos judėjimas KA kūnu, priima pačias įvairiausias formas, stiprinant jį, atgaivinant ir keliant jo vibracijų dažnį.

Man asmeniškai, kartais srautas labai švelnus,vos jaučiamas. Kitą kart, kaip galingas lazerinis šviesos spindulys, pulsuojanti energija, iš BA juda į mano pagrindą, o po to po visą KA kūną. Kartais tai priima besisukančio vandens sūkurio formą, eterinės ugnies kolona. Kartais tai skystai–auksinės spalvos srautas, kuris juda žemyn iš BA, bet kuriuo atveju, yra fizinis pojūtis, bet skirtingu laipsniu. Kartais pas mane būna nuostabi patirtis, kai dieviška energija iš KA kūno persilieja į fizinį kūną. Kai tai įvyksta, aš jaučiu kaip gyvybinė jėga pereina į mano fizinius organus.

Ir kai aš dažnai eksperimentuodavau, medituodavau daugiau nei dvylika minučių, jausdavau, kaip chatorai sako, valymosi simptomus.

Tokios reakcijos yra dvasinės/fizinės detoksikacijos rezultatas, kadangi šio pasaulio modelyje, kai kurios mintys ir emocijos yra toksiškos. Ir jei aukštai vibruojanti BA energija pernešama į KA pakankamai ilgai, tai priverčia kūną išlaisvinti tas toksinių elementų rūšis. Tie išlaisvinimai nepavojingi, bet su jais gali būti sunku kovoti, kadangi tai gali apimti blogą savijautą, galvos skausmus, kitus skausmus kūne, netikėtas mentalaus ar/ir emocinio šiukšlių srauto išgryninimas.

Atsiminkite, kad šis Cholonas, ne maratonas. Daryti daugiau, ne būtinai atneša geresnius rezultatus. Tikslas yra pakrauti KA, o ne iškepti jo apsaugas. Taigi būkite saikingi. Šiuo atveju – saikingumas ne tas pats kas vidutiniškumas. Kuo toliau dirbsite su cholonu, labiau ryškės jūsų komforto zona. Gal būt ji bus ilgiau dešimties  minučių, gal būt mažiau. Bet kokiu atveju įėjimas į tokią meditaciją kartą per dieną, duos jums didelės naudos.

Muzika galima naudoti, o gali klausytis vidinių garsų, kai tekanti energija atlieka, be išorinio "įsikišimo”. Man tai nuotaikos klausimas. Ar noriu aš tylos, ar noriu psicho-akustinės muzikos garsų bangos.

Aš stoviu, žiūrėdamas į ateitį su jauduliu, kokio pas mane dar niekada nebuvo. Tegul tie jūsų pasirinkti laikai ir kelias veda jus į viršų ir tegul jūsų dienos bus pripildytos nuostabios šviesos, nuostabaus gyvenimo ir nuostabaus juoko.

Tomas

Peržiūrų: 3320 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 3.5/4
Viso komentarų: 6
0  
1 virgis   (17.06.2013 20:02) [medžiaga]
Jei jūs manote, kad jums reikalinga pagalba, tuomet jūs jaučiatės bejėgis, ir jumis lengva manipuliuoti. Jei manote, kad atsakymų reikia ieškoti išorėje, tuomet atsidursite nelaisvėje tų, kas pasiskelbs gelbėtojais. Nevystydami vidinio ryšio su savimi, galite tapti valdomi išorinių aplinkybių. Išorinės aplinkybės dažnai yra kitų žmonių ego poreikių išraiška. Išmokite pasitikėti savimi, tuomet jūs tapsite dvasiškai stiprus. Kiekvienas iš jūsų – sau Mokytojas, kiekvienas – pats sau guru!

0  
3 Milda   (19.06.2013 10:38) [medžiaga]
smile Aciu

0  
2 Gėlė   (19.06.2013 10:10) [medžiaga]
Po įkyrėjusios ilgos žiemos visi vasaroje, aprimo rašymo tempai, o Virgis toliau čiurlena upeliuku - žiemą-vasarą :)
Gero polsio atostogaujantiems ir vienas trumpas-patikęs:
http://bendraukime.lrytas.lt/man-rupi/isvykes-studijuoti-i-uzsieni-lietuva-pamaciau-kitomis-akimis.htm

0  
4 Aivanhova   (19.06.2013 12:55) [medžiaga]
Aciu, Gele uz nuoroda, skaudoka kazko man ta tema ;) .. nes labai norisi isvykt, matyt, ir reikia, kad pamatyciau ta didinguma..:)
O siaip vasara isties beveik nepalieka laiko PC, nebent velais vakarais:)

0  
5 Violeta   (19.06.2013 19:00) [medžiaga]
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jFBvSjyTOoU#
labai idomi Jurijaus Gomonovo paskaita apie Aukso Amžių,dolmenus,mengirus ,spiralines Paukščių Tako šventyklas ir kt.

0  
6 Gėlė   (21.06.2013 17:41) [medžiaga]
22minutės apie žmogų-drugelį http://www.youtube.com/watch?v=7VWwTPAehJM

Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Birželis 2013  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0