Ketvirtadienis, 07.07.2022, 15:02
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2013 » Birželis » 24 » Chatorai, per Tomą Kenjoną - Vidiniai Kristaliniai Rūmai ir Amentis salių atvėrimas
18:15
Chatorai, per Tomą Kenjoną - Vidiniai Kristaliniai Rūmai ir Amentis salių atvėrimas

Meditacijos, kurią mes jums pateikiame, pagalba, jūs galite pasiekti žymiai aukštesnį savo įgimtų sugebėjimų lygį ir įgyti priėjimą prie to, ką mes vadiname jūsų Aukščiausiu Protu, kuris paprasčiausiai yra jūsų sąmonės aspektas, išeinantis už riboto suvokimo ribų, tokio suvokimo, koks yra dabar laiko ir erdvės apribojimo ribose. Aukščiausias protas – tai jūsų sąmonės tarp erdvinis aspektas, beribio įkvėpimo, išminties, nušvitimo ir kūrybos potencialus šaltinis.

Vidiniai Kristaliniai Rūmai yra priskiriami kankorėžinei liaukai, kadangi, pagal savo prigimtį, dalis jos struktūros yra kristalinė. Tie mažyčiai kalcito kristalai turi pjezo elektrines savybes, kurios gali reaguoti į aukščiausias šviesos sferas. Aktyvuojant tuos kristalus savo kankorėžinės liaukos viduje, atveriate portalą į savo Aukščiausią Protą, kuris jums ir visai žmonijai gali atnešti kūrybos dvelksmą, įkvėpimą, asmeninių ir kolektyvinių problemų sprendimą. Meditacija dalijasi į tris dalis

Pirma fazė

Pirma fazė apima širdies čakros aktyvavimą ir įėjimą į rezonansą su Žeme. Tas ryšys, per jūsų širdį, prijungia jus prie Žemės išminties ir pakylėjimo proceso, per kurį praeina jūsų planeta.

Šioje meditacijos fazėje jūs patalpinate savo dėmesio fokusą į širdies čakrą, išsidėsčiusią krūtinės ląstos centre ir jaučiate padėką Žemei už gyvenimą kaipo tokį. Priklausomai nuo jūsų vystymosi lygio, kai kurie iš jūsų paprasčiausiai pasiliks tokiame pripažinimo ir padėkos Žemei jausme.

Kiti, iš tikro, gali pajausti energijas, tekančias nuo jūsų Žemei. Siunčiant savo pripažinimą ir padėką Žemei iš šio aukšto taško ir/ arba iš išplėstos būties sąmonės, žmonės su išvystytais tarp erdviniais sugebėjimais gali aptikti save plaukiojant erdvėje. Taip kad tos patirties, egzistuoja plati įvairovė.

Taip pat ta fazė yra ir kolektyvinės žmonijos minties formos energetinė transformacija. Ta minties forma yra įsitikinimas, kad Žemę galima išnaudoti, netgi piktnaudžiauti ja, žmonijos nuosavoms reikmėms, nesiskaitant su tuo, kaip tai veikia kitas gyvybės formas.

Ta minties forma turi būti pašalinta ir performuota, jeigu žmonija nori išgyventi perėjimą, kuris dabar prieš jus. Tokiu būdu, kai jūs atliekate tokį paprastą pripažinimo ir padėkos aktą Žemei, tuo pat metu jūs pasijungiate prie Žemės pakylėjimo ir įnešate savo indėlį į tos griaunančios minties formos, kad pas jus yra jėga ir valdžia Žemei, performavimą.

Naujoje Žemėje baziniu supratimu bus tarnystė, kartu su visos gyvybės tarpusavio ryšio supratimu ir pagarba Žemei.

Antra fazė

Po to, kai pabūnate mažiausiai 5 minutes Žemės pripažinimo ir padėkos būsenoje, jūs nukreipiate savo dėmesį  nuo širdies centro į kankorėžinę liauką, galvos centre ir klausotės Kankorėžinės Liaukos Suderinimo.

Ši garsinė meditacija šiek tiek ilgiau 5 minučių ir buvo sukurta tam, kad padėti jums nepanaudotų potencialų aktyvavimui, esančių jūsų kankorėžinės liaukos kristalinėse struktūrose.

Garsai, kuriuos jūs išgirsite, analogiški virpesiams šviesos karalystėje. Jie tiksliai suderina imlumą ir tos liaukos subtilias imlumo galimybes. Tai labai panašu į antenos įjungimą ir jos sureguliavimą, į aukščiausias šviesos sferas ir į tai, ką mes anksčiau pavadinome, Aukščiausias Protas.

Besitęsiant šiai garso meditacijai, jūsų dėmesys paprasčiausiai išlieka jūsų galvos centre, kankorėžinės liaukos srityje. Jūs daugiau nieko neturite daryti, apart to, kad išlaikyti savo dėmesį šioje srityje. Jei jūsų protas nukrypsta, jūs jį grąžinate atgal prie kankorėžinės liaukos.

Leiskite garsui rezonuoti ir aktyvuoti šitą jūsų smegenų sritį. Vėlgi, priklausomai nuo jūsų suvokimo lygio, vieni iš jūsų gali pajusti subtilų poslinkį toje srityje. Kiti gali patirti sudėtingas šviesos geometrijas. Treti gali save išbandyti ne kūne, stebint tikrus energijos virpesius kankorėžinės liaukos viduje.

Šioje fazėje svarbu nebandyti ką nors priversti vykti. Paprasčiausiai leiskite tam atsiverti. Po šios fazės jūs pereinate prie trečios, paskutinės ir svarbiausios fazės, kurią mes pavadinome Amenti Salių Atidarymas.

Trečia fazė

Šį terminą Amenti Salės, mes naudojame dvejais atvejais. Pirmas atitinka eterinę informacijos saugyklą, esančią po Sfinksu, Egipte. Antras reiškia įėjimą į aukščiausias proto vibracines būsenas, per kurias jūs atstatote kontaktą su savo Aukščiausiu Protu. Būtent antro požiūrio mes prisilaikome meditacijos metu.

Ši meditacijos fazė duoda jums priėjimą prie jūsų Aukščiausio Proto ir jo plačių galimybių. Skirtingai nuo prieš tai buvusių fazių, šioje fazėje jūsų sąmonė vienu ir tuo pačiu metu yra daugelyje vietų.

Mes pristatysime jas atitinkama tvarka. Kai kurie žmonės sugebės vienu metu išlaikyti dėmesį tik vienoje vietoje, atitinkamu momentu. Kiti  sugebės išlaikyti kelis sąmonės taškus vienu metu. Paprasčiausiai išlaikykite tiek daug taškų, kiek sugebate. Jei jūs toliau naudositės tuo metodu, galų gale jūs išdirbsite sugebėjimą išlaikyti kelis sąmonės taškus vienu momentu,  o šis sugebėjimas yra gera treniruotė vystant tarp erdvinę sąmonę.

Pirmas ir pagrindinis fokuso taškas yra srityje, kurią mes vadiname BA – tašku. Tai ne ta vieta, kur yra jūsų Žvaigždinė Siela, ar Aukščiausiasis Aš. Tai paprasčiausias energetinis įėjimo taškas. BA kreipiasi į jūsų Žvaigždinę Sielą, Aukščiausią Aš, mato jį. Jei jūs pakeliate rankas virš galvos, toje vietoje kur abiejų rankų pirštai liečiasi ir yra taškas BA. (meditacijos metu rankų laikyti nereikia iškėlus, tai tik aiškumui)

Šioje finalinėje meditacijos stadijoje jūsų suvokimas yra BA taške ir jūs, tam savęs aspektui, esančiam ne laike ir erdvėje, siunčiate pripažinimą ir padėką. Ypatingai padėką už išminties, supratimo, kūrybos ir įkvėpimo tėkmę, taip pat, kaip ir už galimus problemų, su kuriomis susiduriate, sprendimus.

Tai labai svarbi šios fazės dalis. Harmonika, pripažinimo ir padėkos informacinis parašas aktyvuoja BA, jūsų Dangišką Siela arba Aukščiausia Aš. Tuo veiksmu jūs atveriate portalą savo Aukščiausiam Protui,  o taip pat padedate negatyvios minties formos, persekiojusios žmoniją eonus metų, greitesnei pabaigai.

Ta minties forma –  yra tik įsitikinimas, kad jūs atskirti nuo savo nuosavo dieviškumo, kad kokiu tai būdu jūs mažesnis ir neužsitarnavote savo dieviškumo dovanų.

Ši minties forma buvo įdiegta tam, kad kontroliuoti jus per religijas. Tai labai apribojanti ir griaunanti minties forma, kadangi ji neigia jūsų priėjimo, prie aukščiausios išminties, galimybes, jūsų dvasinio matymo, jūsų sugebėjimo atskirti Tiesą nuo melo ir sugebėjimo keisti realybę, pagal savo norą.

Nėra galimybės pakankamai pabrėžti, ant kiek klastinga ta minties forma ir ant kiek svarbiu jums yra naujos minties formos (kad jus neišskirti su jūsų Dangiška Siela, Aukščiausiu Aš, arba Dieviškumu)  išlaikymas vietoje, kur jūs siunčiate pripažinimą ir padėką, BA taške.

Jūs ne prašote, maldaujate, ar meldžiatės jūsų Dangiškai Sielai, arba Aukščiausiam Protui ar Dievui. Jūs paprasčiausiai atveriate kanalą į kitą savo nuosavos būtybės dalį. Tęsiant šią fazę, jūs gausite Dangiškos Sielos atsaką -   energijos judėjimą iš taško BA žemyn, į kankorėžinę liauką.

Tai energijos tekėjimas iš jūsų Aukščiausio Aš žemyn, kartu su įkvėpimu ir nušvitimu į tą jūsų aspektą, kurį žinote kaip jūsų kūnas ir protas. Tie prašviesėjimai ateina kaip suvokiamų, taip ir nesuvokiamų šviesos paternų formoje.

Jei iš BA  žemyn einančiam judėjimui jūs leidžiate tęstis, tai sekantis jūsų dėmesio taškas bus kankorėžinė liauka, leidžiantis, nuo Dangiškos Sielos žemyn einančiai energijai, iš BA taško, patenkti į pačios kankorėžinės liaukos kristalinę struktūrą.

Jei tuo pat metu jūs sugebėsite išlaikyti savo sąmonę ir trečiame taške – širdies čakroje, krūtinės ląstos centre, tai energijos tėkmė pasieks ir širdies čakrą. Tuo momentu siuskite savo pripažinimą ir padėką Dieviškai Sielai, susikoncentravus į BA tašką.

Ir pagaliau, tie iš jūsų, kas dar daugiau pažengę, gali patalpinti savo sąmonę į ketvirtą tašką, pačios Žemės centrą. Taip, kad jūsų Aukščiausiojo Aš energijos srautas, per kankorėžinę liauką, širdies čakrą eitų žemyn, į Žemės centrą.

Nesirūpinkite tuo, kiek taškų vienu metu galite išlaikyti. Užtenka tik pirmo taško BA, kad procesas prasidėtų.

Kaip mes jau minėjome, jei jūs toliau tęsite šia meditaciją, galų gale jūs sugebėsite išlaikyti sąmonę daugiau nei viename taške. Šios meditacijos tikslas tame, kad aktyvuoti neišnaudotus jūsų tarpdimensinės prigimties potencialus ir užtikrinti jūsų priėjimą prie savo Aukščiausiojo Proto, kurį jūs galėsite panaudoti tam, kad praturtinti savo gyvenimą naujais matymais, nauju supratimu, naujomis formomis, naujais kūrybiniais savo problemų (kaip asmeninių taip ir kolektyvinių) sprendimais. 

Dėl to, kad jūs esate Vienis su viskuo gyvu, jūsų atvirumas savo nuosaviems Aukščiausiojo Proto potencialams taip pat padės ir kitiems žmonėms tai padaryti.

Ši meditacija apima apie 15 minučių. Pirmas 5 minutes pašvęstos Žemės pripažinimui ir padėkai, supratimui to, kad jūs taip pat stiprinate tą minties formą ir pridedate ją į Žemės gardelę, priešpastatant tai griaunančiai minties formai, kad žmonija turi valdžią Žemei. Jūs pakeičiate šią klastingą minties forma nauja, jog žmonės yra Žemės bendra-kūrėjai ir gyvybės tarnautojai.

Antra fazė užima irgi apie 5 minutes. Ji apima kankorėžinės liaukos sureguliavimo klausima, tuo pačiu leidžiant garsui dirbti jums ir išlaikant savo sąmonę galvos centre.

Trečioje fazėje, kuri užima kitas 5 minutes, jūsų suvokimas persikelią į BA tašką virš galvos. Šios meditacijos fazės metu jūs siunčiate savo pripažinimą ir padėką savo Dangiškai Sielai, savo Aukščiausiam Aš, atveriant kanalą prie savo Aukščiausio Proto, suprantant, kad tuo jūs netik atveriate ryšį su savo aukščiausiu aspektu, bet, tuo pat metu transformuojate visos žmonijos negatyvias minties formas.

Tą minties formą, kad jūs mažesnis už savo paties dieviškumą ir neužsitarnavote tiesioginio ryšio su juo, tik per tarpininkus. Iš mūsų stebėjimo taško, jums nereikalingas nei žmogus, nei organizacija, nei būtybė, kaip tarpininkas, tarp jūsų ir jūsų Aukščiausio Aš, jūsų nuosavo Dieviškumo.

Šioje fazėje jūs leidžiate energijos srautui judėti nuo Aukščiausio Proto, kuris pasiekiamas per jūsų Dangišką Sielą, jūsų Aukščiausiąjį Aš, į kankorėžinę liauką. Jei jūs sugebate išlaikyti daugiau  dėmesio taškų, jūs leidžiate tam srautui judėti per širdies čakrą ir pagaliau į Žemės centrą.

Jūs nesate bejėgiai vis didėjančiame aplink jus chaose. Tai visiškai ne taip. Jūs turite vidines jėgas ir galimybes, kurios tik ir laukia jūsų komandos.

Tomo mintys ir komentarai

Kas labiausiai krinta į akis, iš to chatorų pranešimo, kad įvardijama labai n dvi mūsų kultūros minties formos.

Pagal jų nuomonę, tos dvi minties formos yra mentalinio/emocinio ir dvasinio branduolio rūšimis, kurios įtakoja mus pačius ir mūsų pasaulį, kuriame gyvename.

Pirmoji iš tų minties formų įamžina įsitikinimą, kad mes turime valdžią Žemei ir kad ją galima išnaudoti ir netgi piktnaudžiauti tuo, pagal savo norus. Šioje minties formoje, kuri gan suspaustai išdėstyta Būties Knygoje, dalinai galima rasti mūsų pasaulinės ekologinės krizės pagrindus. Neseniai skaičiau keletą mokslininkų straipsnių apie tai, kad  šis tekstas Biblijoje neteisingai išaiškintas (1:26-28). Ar tai buvo neteisingas išaiškinimas ar ne, tai iššaukė žmogišką išdidumą, kuris glūdi mūsų filosofijos pagrinde, o taip pat mūsų mokslinių, kultūrinių ir technologinių požiūrių pagrinde. Nuostolis, nuo tos minties formos, jaučiamas mūsų ekosistemoje ir pačioje gyvybės medžiagoje.

Antros minties formos šaknys irgi eina iš religijos. Tai įsitikinimas, kad mes, kokiu tai būdu atskirti, nuo savo Aukščiausiojo Aš, Dieviškumo, ar bet kokio kitokio vardo, kuriuo mes norėtume tai pavadinti. Galutiniu tos minties formos rezultatu yra tai, kad mes išvaryti iš šviesos ir dvasios karalystės, pačių savęs nuosprendžiu. Chatorai labai tiksliai išreiškė savo požiūrį, tos minties formos atžvilgiu. Pagal jų nuomonę, neegzistuoja jokio atsiskyrimo tarp mūsų ir mūsų Dangiškos Sielos ar Aukščiausiu Aš, arba mūsų Dieviškumu. Mums nėra būtinumo tarpininkavimui tarp mūsų ir mūsų Dieviška prigimtimi. Įamžinimas įsitikinimo, kad mes nenusipelnę gauti dovanas, iš Šviesos karalystės, neleidžia mums gauti padėką ir išgijimą nuo Dieviškumo, kas nuo gimimo yra mūsų teisė. Tas išgijimo padėkos tipas atkeliauja iš kito aspekto mūsų pačių, o ne iš kokios tai išorinės jėgos.

Ekstazės būsena ir aukščiausios sąmonės vystymas

Ekstazės būsena vaidina svarbų vaidmenį jūsų evoliucijoje ir jums derėtu išmokti tuo naudotis. Šios būsenos gali staigiai pakeisti jūsų sąmonės harmonijas į žymiai aukštesnes oktavas. Gyvenimas išplėstos sąmonės būsenoje padės jums būti labiau išradingais jūsų pasaulio irimo procese, pasakysime taip, "įvažiuoti ant bangos” į naują pasaulį, kuris dabar gimsta. Sąmonės evoliucija pasiekiama per jūsų nuosavo kūno spiralinę mechaniką: per spiralę, kurią jūs vadinate DNR molekule, jūsų fizinės širdies ritmų harmoniją ir neišnaudotą jūsų proto potencialą. Ekstazės būsenos pasiekimas – įgimtas jūsų nervų sistemos ir ląstelinės įrangos sugebėjimas, bet jis buvo užslėptas, paslėptas ir užslopintas jūsų žemiškomis religijomis ir filosofijomis, nekalbant jau apie jūsų gyvenimo būdą.

Baimė ir ekstazė blogai derinasi. Netgi prabėgantis žvilgsnis, į šios planetos protinius nusistatymus rodo, kad baimė ir paranoja – jūsų sąmonės pusiau dievai. Mums atrodo, kad pirmas žingsnis - tai būtinumas pripažinti, kad ekstazės būsena – ne tik jūsų potencialas, bet ir jūsų atsakomybė. Taip pat būtina išvalyti neteisingą supratimą ir klaidingą informaciją, kas liečia ekstazę.

Kam yra naudinga palaikyti jūsų planetoje amžiną baimę? Pasekite istorijos eigą. Suvokite manipuliacijas. Pradžioje laisvė ateina nuo žinių, o po to nuo veiksmų. Ekstazės būsenos sudarymas – tai, savo pagrindu, asmeninis aktas, bet tai gali atsirasti ir bendraujant su kitomis būtybėmis, atviromis tokioms būsenoms. Aktas to, ką jūs vadinate romantine meile – tai generatoriaus, vadinamo "eros” įjungimas, arba jausmiškai seksualinės daugiamatės polimorfinės sąmonės. Kai jūs prisiliečiate vienas prie kito (kai abipusiai duodamas leidimas pasiekti ekstazę), tai taip pat paprasta, kaip kvėpavimas. Ląstelinis protas, jūsų viduje, tiksliai žino, ką ir kaip daryti, jei tik pas jus nėra mentalinių ir emocinių blokų. Taigi, seksualinės ekstazės pasiekimas vyksta savaime, prisilietimo ir intymumo  procese, bet ekstazės kultivavimas, be partnerio, gali pareikalauti kai kurio pasiruošimo – ne todėl, kad tai sudėtinga pagal savo prigimtį, o todėl, kad tai buvo teisiama ir neteisingai traktuojama. Todėl mes norime jums duoti keletą patarimų šioje srityje.

Mūsų pirmas patarimas – išmokyti savo sąmonę įeiti į ekstazės būseną pagal norą. Iš mūsų stebėjimo taško, ekstazės būsena – būtinas evoliucijos katalizatorius, dvigubai svarbesnis permainų, kuriose dabar gyvenate, metu. Įeinant į tokias proto ir jausmų būsenas, jūs pakeliate savo nuosavas harmonijas, o būtent jūsų asmeninės harmonijos apspręs, kokią vietą užimsite Žemės harmonijos atžvilgiu ir žinoma, už šios žemiškos patirties ribų.

Jūsų sugebėjimas pagal norą įeiti į ekstazės būseną, leis jums prisijungti prie jūsų nuosavos tarpdimensinės polimorfinės sąmonės, tiesiogiai surištos su sąmone būtybės, kurią jūs vadinate Žeme. Įeinant į tokias proto ir jausmų būsenas, jūs pradedate rezonuoti su informacija ateinančia nuo Žemės, kas liečia jūsų fizinį išgyvenimą – tai yra ką reikia daryti ir kada būtent. Tokios proto būsenos, taip pat jums leidžia gauti priėjimą, prie jūsų nuosavos dvasinės prigimties, tos jūsų dalies, kuri yra kaip ir Žemėje, taip ir už jos ribų.

Ekstazė – tiltas tarp pasaulių, tarp jūsų žemiško įsikūnijimo ir jūsų ląstelinės sąmonės organinės bangos mechanikos, su jūsų trancedentiniu "aš”, esančiu už jausminio suvokimo. Sugebėjimas rasti kelią per daugiamates jūsų Žemės permainas, leis jums išvengti katastrofos ir rasti saugią įlanką, nesvarbu ar tai toli nuo tos vietos, kur jūs esate dabar, ar paprasčiausiai kitame kambario pakraštyje. Sugebėjimas atsidurti reikalingoje vietoje, kad išsaugoti savo dvasią ir kūną kartu, pastebimai sustiprėja kultivuojant ekstazės būseną. Mes tai detaliai aiškiname tam, nes jūsų kultūra nevertina ekstazės; ji vertina tik produktyvumą, o ekstazė atrodo laiko gaišinimu. Bet mes sakome, ekstazė gali būti vienintelis dalykas, kuris jums duos laiko, kada sąmonės banga, apie kurią kalbėjome anksčiau, nuvilnys per jūsų galaktiką, saulės sistemą, planetą ir netgi per atomines dalelytes, sudarančias jūsų kūną. Ta sąmonės banga juda kaip cunami, ir ekstazė gali būti vieninteliu, už ko jūs galite užsikabinti. Taip kad mes siūlome išmokti tai susikurti.

Mes pakalbėsime apie kelis ekstazės sudarymo būdus, nes žmonės skirtingi ir todėl vieni būdai veiks geriau nei kiti, skirtingiems žmonėms. Mes jums rekomenduojame išbandyti visus tuos metodus, kad apsispręsti, kuris iš jų jums tinka geriausiai, o po to išmokti išsikviesti ekstazę akimirksniu. Ir mes rekomenduojame jums mėgautis daugiadimensine polimorfine kosmoso palaima, pasinerti į ją ir ilsėtis joje.

Pirmas palaimos pasiekimo metodas – Centrinė ašis

Egzistuoja energetinė ašis, einanti nuo tarpkojo į viršugalvį, į karūninę čakrą. Tai daugelio geometrinių ir subtilių kūnų, kuriuos jūs turite, centrinė. Tačiau, šiame ekstazės sudarymo metode, mes neužsiimsime jūsų kitais kūnais ir geometrija, o tik ta ašimi.

Pasipraktikuokite pernešti savo sąmonę iš tarpkojo į viršų per kūno centrą, į karūną, o po to atgal. Praktikuokite tą paprastą judesį, kol labai aiškiai nesuprasite, kad jūsų sąmonės fokusas gali pakilti ir nusileisti ta ašimi. Po to patalpinsime savo sąmonę į tarpkojį, atsiminkite ką nors, kas jums atnešė pasitenkinimą. Tai bus bazinis taškas. Po to pakelkite savo sąmonę į viršų ašimi, lėtai iki pat karūnos. Tai darant stiprinkite pasitenkinimo jausmą taip, kad kuo arčiau jūsų sąmonė artės prie karūnos, tuo stipriau jaučiamas pasitenkinimas, ant tiek, kad artėjant prie viršugalvio, jūsų pasitenkinimas virsta palaima. Palaima – tai maksimalus pasitenkinimas. Įsivaizduokite, kad pas jus viršugalvyje yra žiedas ir jis skleidžiasi, kai jūs savo sąmonę perkeliate į karūnos čakrą. Kai žiedas išsiskleidžia, palaima tampa ekstaze. Ekstazė – tai maksimum palaimos. Būkite ekstazės būsenoje tiek ilgai, kiek jums norėsis, o po to lėtai nuleiskite savo sąmonę vėl į tarpkojį. Tai pirmas metodas.

Kituose pranešimuose duosime kitus metodus.

Ekstazės būsena patalpina jus į sąmonės vibracinį lauką, esanti už manipuliacinių technologijų, kurios dabar naudojamos Žemėje, pasiekimo ribų. Tai jums duoda priėjimą prie Žemės išminties, teisingo elgesio su sąmoninga būtybe, kurią vadinate Žeme, impulsą. Tai duos daug naudos ir nuo to priklausys jūsų išgyvenimas. Ir pagaliau sąmonės ekstazės būsena pakelia jus į vibracinį lauką, kuris padės jums "pralėkti ant bangos” energijos, kuri įeina į jūsų visatą ir privers jus pakilėti, o ne sunaikinti jus. Ar tai bus padaryta, ar ne, atsakomybė guli tik ant jūsų ir daugiau nė ant nieko kito.

Įteikimas Žemei

Jūs tai galite padaryti savanoriškai, bet mes patariam jums atiduoti savo ekstazę, po užbaigto aukščiau paminėto pratimo. Žemė priima daug energijos rūšių. Ekstazė yra labai teigiama jos gerovei ir eko sistemos palaikymui. Tokiu būdu, siūlant savo ekstazę Žemei, jūs jai darote kažką tai labai naudingo, atnešate pozityvią įtaką į supančią aplinką aplink save. Jei susirinks didelė žmonių grupė, kad tai daryti kartu, jūs pastebėsite supančios aplinkos įdomią reakciją, nurodančią į pozityvią įtaką. Įvykdyti įteikimą labai paprasta.

Po to, kai jūs generuojate ekstazę karūninėje čakroje ir grąžinate savo sąmonę į apačią centrine ašimi, sąmoningai perkelkite ekstazės energiją kartu su ja į tarpkojį. Po to nukreipkite tą energiją per kojas žemyn į pėdas ir per jas į Žemę. Nukreipkite tą energiją giliai į Žemę. Žinokite, kad jūsų centrinė ašis irgi toliau tęsiasi nuo tarpkojo į Žemę, todėl galite energiją nuleisti tiesiogiai per ją. Žemė su džiaugsmu priims ekstazės energiją. Kaip jau sakėme tai duos teigiamos įtakos jūsų supančiai aplinkai.

Mes norėtume pabrėžti,nors kai kurie Žemės rajonai bus paveikti chaoso, kitose vietose jo bus ne tiek. Žemėje nebus vietos, nepaveiktos vienokiais ar kitokiais išbandymais, bet kai kuriose vietose bus paprasčiau nei kitose. Jūs galite pozityviai įtakoti savo Žemės rajoną, į Žemę, kur žengia jūsų kojos, atnešant ekstazės grūdus.  Tai taip paprasta, nors proceso mechanika labai sudėtinga.

Sėkite ekstazės sėklas visur, kur tik be eitumėt. Jos duos vaisius ir palaikys tuos, kas, kaip ir jūs, pasigavę permainų bangą, eina į jūsų kolektyvinę ateitį.

Šviesos vaistai

Mes jums norime duoti apsaugos ir išgijimo nuo radioaktyvaus apsinuodijimo, kitų fizinių sąlygų, metodą. Mes tai vadiname Šviesos Vaistais.

Tas metodas leis jums išgydyti save ne tik nuo radioaktyvaus poveikio, bet ir nuo neurotoksinų, mutavusių virusų ir bakterijų formų. Iš mūsų stebėjimo projekcijos matosi, kad tai gali sustiprėti artimiausiu metu.

Metodas savyje apima jūsų  susijungimą su sava Dangiška Siela, "BA”. Tai susijungimas su šviesos karalystėmis, esančiomis jūsų būtybės dalimi.

Viską, kas egzistuoja jūsų kosmose, galima vertinti kaip charakteristiką arba šviesos energetine išraiška -  iš esmės, netgi pačios tankiausios materijos formos, yra šviesos formos.

Šiame metode jūs susijungiate su savo Dangiška Siela, išlaikant ketinimus ir tikintis, kad ji perduos jums energiją, kuri jus apgins ar išgydys. Tokius ketinimus siunčiate savo Dangiškai Sielai kartu su pripažinimo ir padėkos emocinėmis vibracijomis. Tai paprasčiausias vibracinis rezonansas, kur tą, jūsų būtybės aukščiausią aspektą, aktyvuoja.

Nusiunčiant savo ketinimus, sujungtus su pripažinimu ir padėka savo BA, jūs perkeliate suvokimą į širdies čakrą ir per ją gaunate apsaugos, išgijimo energiją. Tą energiją galite justi kaip šviesos formą, arba kaip geometrinį paterną, arba galite patirti žemyn einančios energijos jausmą. Galite patirti tą energiją kaip mintį/jausmą.

Kai tik energija gaunama į širdies čakrą, ji pasiruošusi keliauti toliau.

Sekančiai fazei jums prireiks šiek tiek švaraus vandens, kadangi vanduo labai gerai priima tokį informacijos tipą. Rankose laikant indą su vandeniu, per  čakras ir rankas, ketinimo būdu, jūs pasiunčiate energiją, esančią širdies čakroje. Tokiu būdu energija įeina į vandenį.

Mes rekomenduojame sustiprinti tą energiją, pakartojant visą procedūrą tris kartus. Po to išgerkite tą vandenį. Vanduo prasiskverbia į jūsų kūno vandens elementus ir jo apsaugines, išgydomas savybes, pasiekia kiekvieną kūno ląstelę.

Tokiu veiksmu jūs pajungiate šviesą, priverčiant ją nusileisti per jūsų kūno centrą į širdį ir pasiunčiant ją vandens elementui. Vandens sąmonė gauna tą energiją ir kai jūs geriate tą vandenį, jūsų kūnas taip pat ją gauna.

Jeigu jūs buvote apšvitintas radioaktyvių elementų, galite atlikti tą procedūrą taip, kaip mes aprašėme, pritraukiant energiją, kuri nusileis iš BA tam, kad apsaugoti jus nuo bet kokio galimo radioaktyvaus apsinuodijimo. Jeigu tam, kad save apsaugoti, pas jus yra kitos priemonės, žinoma turite naudotis ir jomis, bet jeigu pas jus neliko nieko, apart savo nuosavos sąmonės instrumento, jūs vistiek galite save apsaugoti ir išgydyti.

Jei jūs buvote paveiktas neurotoksinų, galite atlikti tą patį. Tas pats liečia ir atvejus, jei jūs atsidurtumėte epidemijos, kurią gali išauti virusinę ar bakterinę infekciją, centre.

Kuo toliau jūs eisite į Chaotiško Mazgo fazę, tuo virusai ir bakterijos mutuos greičiau. Šis metodas leis save apsaugoti ir išgydyti, nuo tokių mutavusių gyvybės formų.

Svarbu suprasti, kad savo apsaugą ir išgijimą jūs sudarote sąmonės jėgos pagalba. Pas jus yra tiesioginis priėjimas prie savo Šviesos Karalystes. Pas jus yra suvereni teisė pajungti tas karalystes savo nuosavai ir savo artimųjų apsaugai, išgijimui.

Jeigu jūs atsidūrėte tokioje sunkioje situacijoje, kurią mes aprašėme, mes siūlome jums vartoti Šviesos Vaistus, kas yra jūsų užkrautas vanduo, kelis kartus per dieną, priklausomai nuo savo intuicijos.

Ryšium su tuo, kad jūs esate Chaotiškame Mazge, ir jūsų energetinis kūnas yra veikiamas energijomis, iš gilaus kosmoso kartu su saulės aktyvumu, jūs kaip visuomenė, paveikiami dar daugiau. Mes turime omenyje, kai jūs stebite savo artimųjų kančias, tai  plėšia jūsų širdį. Jūs suvokiate, kad padėtis, kurioje jie yra, gali lengvai tapti ir jūsų. Tas supratimas gali atverti jūsų širdį, per kurią realizuojasi aukščiausios sąmonės būsenos. Tokiu būdu, žemės drebėjimas Japonijoje, iš daugelio pusių, yra kolektyvinės širdies žemės drebėjimas.

Mes galvojame, kad Žemės pasikeitimai sustiprės. Bet vienas iš tokių įvykių rezultatų yra tai, kad jie jus papurto iki pat šaknų ir masinė hipnozė akimirksniui sustoja. Tokiuose pilnuose surealistiniuose griovimuose jūs galite aiškiai pamatyti, kad jūsų civilizacija laikosi ant labai trapaus pagrindo.

Tokiu būdu, mūsų patarimas, šioje Chaotiško Mazgo fazėje – išmokti panaudoti ir sudaryti Šviesos Vaistus, kad reikiamu momentu jūs žinotumėte, kaip reikia pritraukti apsaugos ir išgijimo jėgą, kurią jūs turite pagal savo prigimtį. Tokiais laikais mes patariame kloti sau kelią ne tik proto pagalba, bet ir atveriant širdį. Ir tegul jūsų širdys būna atvertos, kadangi būtent per širdį jūs eisite dvasine spirale į savo didybę.

Ką mes turime omenyje, kai sakome apie švarų vandenį. Neturi skirtumo, koks tai bus vanduo. Galite naudotis netgi vandentiekių vandeniu. Jei nėra galimybės gauti švaraus vandens.

Retais atvejais, kada pas jus nėra galimybės prieiti prie geriamo vandens, jūs laikotės procedūros, aprašytos anksčiau, bet vietoje to, kad siusti apsaugos ir išgijimo energiją vandeniui per širdies čakra, rankas, siunčiate tai tiesiogiai savo kūno vandeniui. Kitaip sakant, jums iš vis nereikalingas joks išorinis vanduo. Todėl, kad iš esmės, jūsų kūnas sudarytas iš vandens, jis gaus Šviesos Vaistus ir veiks taip pat, kaip kad jūs gertumėte įkrautą vandenį.

Tačiau, mes patariame įkrauti vandenį, jei tam yra galimybė, kadangi daugeliui žmonių išorinis ketinimų ritualas yra pačiu galingiausiu būdu, sudarant Šviesos Vaistus. Kadangi daugumas žmonių pripratę vartoti vaistus tablečių ar skysčių pavidalu. Šis pakrauto vandens gėrimo ritualas daro įtaką pasąmonei ir aktyvuoja žymiai gilesnius jūsų sugebėjimų lygius išgijimui.

Jeigu vienintelis geriamas vanduo, kuris pas jus yra radioaktyvus.

Jeigu atsidūrėte tokioje situacijoje, mes rekomenduojame jums atlikti sekančius du žingsnius.

Pirmas žingsnis. Įkraukite vandenį apsaugai ir išgijimui nuo radiacijos (pieš geriant jį), taip, kaip mes jau aprašėme, darant Šviesos Vaistus. Gerkite tą vandenį, kad išgyventi, gal mažesniu kiekiu, žinant kad jis įkrautas apsaugai ir išgijimui jūsų nuosavu ketinimu.

Antras žingsnis. Dabar sudarykite Šviesos Vaistus apsaugai iš išgijimui be vandens (ką mes irgi jau pasakojome) Antrojo žingsnio metu jūs tiesiogiai įkraunate savo kūno vandenį. Tą antrą žingsnį skaitykite energetinio apsidraudimo forma.

Tas žingsnis išnaudoja jūsų kūno vandenį kaip įkrautą. Paaiškinimas. Po to, kai jūs apdirbote vandenį, kuris jums reikalingas išgyvenimui ir jį išgėrėte, jūs siunčiate apsaugos ir išgijimo energiją per širdies čakrą arba į savo kūno vandenį. Šiam žingsniu jūs nesinaudojate jokiu išoriniu vandeniu. Kol egzistuoja radiacinė grėsmė, naudokitės abiem tais žingsniais, kai geriate vandenį dienos bėgyje.

Mes suprantame, kad tokiose sunkiose aplinkybėse gali būti labai sunku įveikti baimės ir paranojos emocijas, bet būtent tai jums reikia padaryti, bent jau tam trumpam laikui, kol jūs įkraunate vandenį. Atsiminkite, kad nepriklausomai nuo to, kokioje esate situacijoje, jūsų Dangiška Siela, (Aukščiausiasis Aš) yra šviesos karalystėse ir visada su savimi neša taiką, viršijančią bet kokį supratimą. Šioje taikos saloje, netgi tarp pačių didžiausių sunkumų, galite rasti praėjimą prie pripažinimo ir padėkos emocinių būsenų (kas aktyvuoja jūsų Dievišką Sielą). Iš šių vibracinių sričių sukurti visi Šviesos Vaistai, nepriklausomai nuo jų formų.

Tomo komentarai

Pagrindine idėja čia yra tai, kad žmogaus būtybė sugeba sukurti, ką Chatorai vadina Šviesos Vaistai. Ir toks vaistų tipas turi potencialą apsaugoti ir išgydyti mus nuo radioaktyvaus, neurotoksinio apsinuodijimo, bakterijų ir virusų infekcijų.

Metodas paprastas ir veiksmingas. Nors jie to nepaminėjo, po pranešimo aš jų paklausiau, ar veiks tas metodas esant kitokioms fizinėms problemoms, tokioms pavyzdžiui kaip vėžys. Ir jie pasakė, kad Šviesos Vaistai gali būti sudaryti tokiu pat būdu, kovai su tokiomis ir visokiomis kitomis ligomis.

Akivaizdu, jei jūs turite reikalų su rimtomis situacijomis, tokiomis kaip radioaktyvus apsinuodijimas, neurotoksinų, virusų ar bakterijų poveikis, jūs norėsite pasinaudoti visomis medicininėmis priemonėmis. Kitaip sakant, šis metodas neskirtas tam, kad pakeisti medicininius sprendimus. Bet jis skirtas tapti papildu. Kažkuo tai, ką jūs pats sau galite padaryti.

Aš dar paklausiau, apie to metodo taikymą tiems, kas pats negali to atlikti, pavyzdžiui vaikams ar naminiams gyvūnams. Jie pasakė, mes galime naudoti tą patį metodą, tik jis skirsis tuo, kad jūs turi iššaukti ketinimus už vaiką arba naminį gyvūną, kuriam ruošiatės duoti Šviesos Vaistus. Turite pasiusti mintį, kad energiją kurią jūs gausite, turi apsaugoti tą, kam jūs ją skiriate, tai yra kūdikiui ar gyvūnui.

Norėtus čia įsiterpti plačiau. Žymiai geriau išmokyti kažką susidaryti Šviesos Vaistus pačiam, nei sudaryti priklausomybę nuo kažko. Sugebėjimas sukurti Šviesos Vaistus –visų žmogiškų būtybių įgimtas sugebėjimas. Tai dalis mūsų tarpdimensinio palikimo. Ir duoti kitam jėgų tai atlikti pačiam sau, tarnauja jo/jos meistriškumo naudai.

Man asmeniškai nepatinka matyti kaip "gydyviai” naudojasi tuo metodu, kad sukurti Šviesos Vaistus kitiems todėl, kaip jie galvoja, jog jie turi ypatingų galių, kurių nėra pas kitus. Šis Šviesos Vaistų sudarymo metodas yra įgimta žmonijos teisė, ir aš jaučiu, kad jis turi būti pasiekiamas visiems žmonėms.

Tomas

Peržiūrų: 3661 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 3.8/4
Viso komentarų: 11
0  
1 Violeta   (26.06.2013 11:13) [medžiaga]
http://www.youtube.com/watch?v=bQRv4UC_Sm0&feature=youtu.be
Aivaro Lileikos nuostabus filmukas iš keliones po Žemaitijos Galios vietas
Molavenų piliakalniai,Ivangenų piliakalniai,po jais rasta runa-Gedimino stulpų ženklas,Kunig.Gediminas ten mokesi valstybės valdymo mokslų.
Ožnugario Romovė...pas žynį Kęstutį Juškį..
Sviles šaltiniai- ten trykšta 300 versmių
2013.birželio Lygiadienis,Rasų Šventė

dekoju už Chatorų nuostabius laiškus

0  
2 Gėlė   (27.06.2013 12:30) [medžiaga]
Ir meilė duonoj
Autorius: Justinas Marcinkevičius

Ir meilė duonoj, ir gėlė balse:
Kiek duodi - tiek tavęs ir lieka.
Tai kas gi tu - ar kūnas, ar dvasia,
Gyvenime, saldžioji mūsų liepa?

Ir štai: laukų spalvotam čiulbesy
Suspaudžia širdį vasaros didumas.
Lyg jau buvai. Ar būsi. Bet esi
Į žemę pelenas, į dangų dūmas.

Šią naktį...

Šią naktį mintimis pabėgau nuo savęs,
Pabėgau nuo daiktų, šaltų ir įkyrių.
Žinojau, kad kažką turėsiu parsivest,
Jaučiau, kad reikia rast kažką, ko neturiu.

Nes jau per žema tai, kas buvo aukšta.
Nes jau per menka tai, kuo pats lig šiol buvai.
Nes jau kiekvieną rytą, kiekvieną rytą auštant
Tie patys horizontai ir laivai.

Ir taip kankinamai ilgiesi tolumų,
Ir taip kankinamai ilgiesi aukštumų,
Ir taip kankinamai be tolumų ramu,
Ir taip kankinamai ramu be aukštumų.

0  
3 Violeta   (27.06.2013 14:39) [medžiaga]
http://planeta.moy.su/blog/monitoring_povyshenija_chastoty_vibracii_zemli_2/2013-06-26-54545
Jau Žeme pasieke 14,12 hercų vipesių dažnį
2013.birzelio 23 d.
sausio men. buvo 13,74 hercai
Pakilimui reikia 18 hercų
prabudimo pradžia 14 hercų
prabudimo 15,5 hercų
dvasiškai prabudęs virš 18 hercų
Jezaus buvo 105 hercai

0  
4 Saulute   (29.06.2013 19:50) [medžiaga]
Prasau paiskinti antros fazes metu, garsai kuriuos turiu isgirsti ateina is mano galvos ar yra kokie specialus garsai?
Labai aciu.

+1  
5 virgis   (30.06.2013 16:03) [medžiaga]

0  
6 Doremi   (30.06.2013 19:16) [medžiaga]
jezaumarija,mergas,ar jum viskas gerai

0  
7 Saulute   (30.06.2013 19:20) [medžiaga]
Aciu!!!

0  
8 Saulute   (30.06.2013 20:29) [medžiaga]
Gavau audio, aciu, Virgi. bet iskilo keli kiti klausimai. Ar juos klausti siuo budu per komentarus ar yra koks kitas budas, nes gal ne visiems idomu tie mano klausimai ir problemos? Kitas klausimas - tas audio yra 15 min ir susideda is 3 daliu, ar kiekviena dalis yra toms trims meditacijos fazems ar ne? Nes straipsnyje nieko nemineta apie garsus pirmai ir treciai fazei.
Atsiprasu jei kvailai skamba, bet noriu daryti teisingai. Labai idomi meditacija, kazkas vyksta mano kune...
Aciu

0  
9 virgis   (30.06.2013 21:57) [medžiaga]
Taip, audio įrašas skirtas visoms trims dalims. Tai tarsi papildoma pagalba. Klausimus gali užduoti ir čia ir forume ir emailu. komentarų čia bus visokių, bet kai žinai ko nori ir kur eini, tai neturi trikdyti. Sėkmės

0  
10 Amigo   (01.07.2013 09:05) [medžiaga]
Labai įdomus straipsnis,nors įgyvendinti aprašytų pojūčių nepavyksta.Gal kam nors pavyko?Papasakokite pojūčius BUITINE kalba.

0  
11 Amigo   (01.07.2013 09:17) [medžiaga]
Violeta pateikė įdomius skaičius apie dažnius.Tokius dažnius galima sukurti ir dirbtiniu būdu.Ar kas nors bandėte treniruoti kūną 18 hz dažniu?

Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Birželis 2013  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0