Penktadienis, 23.02.2024, 03:32
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2011 » Gruodis » 31 » Dialogai su Žvaigždžių Sėklomis Sirijaus Spikeriai per Patricija Kori
12:13
Dialogai su Žvaigždžių Sėklomis Sirijaus Spikeriai per Patricija Kori

Norisi išsiaiškinti: sakydami mums apie „daugiamatę žvaigždžių trejybę" jūs turi omenyje, kad Sirijus A egzistuoja trečiame išmatavime, Sirijus B – šeštame ir Sirijus C, toliau lieka ketvirtame išmatavime?

Teisingai. Nes Sirijus – sudedamoji trijų žvaigždžių būtybė, vienu metu egzistuojanti trijuose skirtinguose išmatavimuose (trečiame, ketvirtame, šeštame), jis tarnauja daugiamačiu portalu.

Daugelis Pakylėtųjų Meistrų praeina per tą portalą, kada savo noru įeina ir išeina iš trečio išmatavimo, taip kaip tai darė Kristus.

Kas liečia antrą jūsų klausymo dalį, pakylėtųjų planetų orbitų. Prašau, pagalvokite apie tai, kad orbitų modelių jūsų suvokimas, vaizduoja trimatę perspektyvą, faktiškai daugiamačių dangaus kūnų sąveiką. Žymiai aukštesniuose dažniuose jūs suvokiat ir priimat energetinius srautus tarp sąmoningų būtybių – nuo mažiausių bakterijų iki super galaktikų. Jei pažiūrėsite į klausymą iš šio supratimo taško, tai galėsite įsivaizduoti, kaip planetos tęsia ryšio palaikymą su motininėmis žvaigždėmis, nepriklausomai nuo savo kosminio judėjimo.

Brangus žmogau, tu palaipsniui suvoki Kūrinijos muziką.

Ar sukasi kokios nors planetos Sotis orbitoje, kuriose galėtų būti kokia nors gyvybė?  

Sotis sistemoje daugiau nėra planetų, kuriose egzistuotų kokia nors sudėtinga gyvybės forma. Tai kosminių įvykių pasekmė, veikusią šią kompleksinę žvaigždinę sritį. Tie įvykiai sukūrė: 1.karštį, per stiprų kad galėtų susiformuoti atmosfera;

Satis apvalkalo didžiulę magnetinę interferenciją, jos penkiasdešimties metų apsisukimo aplink Sotis periodu, vedančio prie didžiulės elektrinės iškrovos pasireiškimo, kas trukdo kokių nors magnetinių bioformų atsiradimui;

2.galingiausią radiaciją, spinduliuojančią į žvaigždinę sistemą iš skeletinės Satis formos (tos kuri liko po to kai ši planeta pakylėjo į aukštesnį išmatavimą), kas naikina biologines konfigūracijas subląstelių lygyje.

Tačiau, mes visada prašome jūsų atsiminti apie tai, kad protas egzistuoja visame Kosmose – toks sumanymas, visų daiktų matematinis tobulumas. Tokia kiekvienos dulkės dalelės kosmometrija, kiekvieno atomo, kiekvieno elemento, kiekvienos substancijos ir bangos.

Jei jūs persijungsite nuo savo, kaip biologinės prigimties suvokimo, į platesnį sąmonės, biologinėse formose supratimą, prieš jus atsivers begalinis gyvybės nuostabumas, Kosmoso Sieloje. Taip, tada jums bus lengviau suprasti, ką mes turime omenyje, sakydami, Sotis žvaigždiniame kūne iš tikro egzistuoja gyvybė.

Ar teisingai supratau? Kad tose karalystėse iš tikro egzistuoja nežinoma gyvybės forma?

Mes kalbame ne apie „nežinomą" gyvybės formą, o apie tą, kuri gali netenkinti jūsų žemiškų „gyvos būtybės" apibudinimų.

Gyvybė ( turima omenyje, sąmoningus subatomų dalelių vienetus, pilnus ryžto sukurti formą, kada bus pasiektos reikiamos koordinatės ir sinchronizacija) pripildo Sotis kūną, Sirijietiškos Dievybės, spindinčios pačia ryškiausia šviesa tarp jūsų dangaus skliauto žvaigždžių – ultravioletiniame dažnyje.

Niekas Visatoje nėra negyva. Viskas yra sąmone, kuri sudaro, formuoja, egzistuoja, pertvarko ir pradeda nuo pradžių vėl ir vėl.

Dėl nibiriečių, kuriuos jūs pavadinote problemine trimate ateivių rase, užstrigusios tarp Sirijaus ir Ra elipsinėje orbitoje, net tarp pačių apsišvietusių žmonių mūsų „šviesos rate" nėra vieningos nuomonės. Kai kas riša juos su protingomis šviesos būtybėmis. Padėkite prašau išsiaiškinti.  

Nibiru gyventojai toliau išlaikomi pačiose žemiausiose sąmonės išgyvenimo formose, vidiniame planetos pasaulyje, kuri tęsia savo judėjimą nuo Sotis (Sirijaus A) prie Ra (jūsų Saulės) elipse, kaip ir Gaja (Žemė) iš esmės priklauso trimatei erdvės realybej.

Šios senovės liaudies palikuonys, genetiškai susimaišė su Homo Sapiens, žemės gravitacijos sąlygomis ir uzurpavo valdžią, save pasiskelbę elitiniais jūsų planetos valdovais – štai kodėl jus taip jaudina ryšio su jais tema.

Vėlyvosios Atlantidos laikais jie išnaudojo savo įtaką Tamsiesiems Žyniams, kad sukurti technologijas, kurios vėl jus persekioja ir šiandien. Tai, žemų energetinių centrų, elektromagnetinė stimuliacija ir sąmonės valdymo technologijos, jūsų išrūšiavimas ir geocentrinės sąmonės pagreitinimas. Tikslas – atvesti jus prie ideologinio pasidalinimo ir paklusnumo.

Įsimaišymo į Atlantidą eroje, nibiriečiai pakeitė vertinimus ir senovės civilizacijos susivokimą, panaudojant vieną iš pirmapradžių žmonių baimių – išmirimo baimę – sukurdami konfliktus ir karus, o taip pat įdiegiant aukojimo apeigas ir kitus masinės sąmonės kontrolės metoduskus į žmonių kultūrą.

Patys tamsiausi prievartinio paklusnumo aktai buvo, prievartinė ir viešai demonstruojamą mirtį tiems, kurių nepasisekimas buvo tik tame, kad jie tapo Tamsiųjų Žynių taikiniu, kurie veikė savo valdovų Anunakų hipnoziniame poveikyje. Kartu su žmogiško kraujo tėkme, visuomeninėse šventyklų žemėse, Atlantidos gyventojų gyvybinė jėga, jų kolektyvinė valia buvo atimta.

Mes nelaikome nibiriečių pakylėtais į aukščiausias sferas. Tarp pakylėtųjų ateivių egzistuoja Šviesos Darbuotojų komandos iš kitų išmatavimų ir tos komandos dabar dirba su nibiriečiais (lygiai taip pat, kaip mes dirbame su jumis), bando juos nukreipti atgal į šviesą ir suteikti jiems pagalbą išeinant iš tamsos – kaip fiziškai, taip ir dvasiškai.

Jums reikia žinoti, kad tai daugiamatės sąmonės kelias. Mes darome gigantiškus žingsnius pirmyn, o paskui kreipiamės į tuos kas pasiliko ir pasiklydo tamsiame rūke. Besiplečiančios meilės nuostabume niekas nelieka vienišas.

Niekas nepaliktas. Niekas nepamestas.

Tai mūsų amžino egzistavimo būsena.

Kas liečia maišatį ir painiojimąsi šiuo ir kitais klausymai, žinokite: būtent tai, kas pripildys širdį džiaugsmu, jus skaitysite Tiesa. Tai neišvengiama ir todėl mes negalime jums pateikti nenuginčijamų patvirtinimų.

Būtent jūs turite nuspręsti, kas jūsų širdžiai atrodo Tiesa. Tik jūsų būtybės centre gali būti rasta Tiesa ir tą paiešką turite atlikti patys – kaip ištikimi, kylantys aukštyn spirale, vedančia į ryškią Šviesą, ieškotojai. Visa jums pateikiama informacija, potencialiai formuojasi nuomonių pagrindu, išaiškinimo (ir kas visad svarbu) norų to asmens, kuris ją jums atneša.

Mes, savo kanalo dėka, atnešame savo Tiesos supratimą iki jūsų – supratimą, prie kurio atėjome ilgos ir ryškios kelionės į šeštą išmatavimą eigoje. Neginčitina, kad tolimesnio gyvenimo  eigoje, puikia vystimosi spirale, mūsų nuomonė gali keistis: tai, ką skaitote Tiesa šiandien, rytoj gali išaugti į visiškai naują supratimą ir žymiai aukštesnį suvokimą. Tame slypi mūsų ir jūsų, kiekvienos Kosmoso sąmoningos būtybės, vystimosi kelios didingumas.

Ir juk būtent dėl to mes ir egzistuojam: kad užlipti į kalnų  viršūnes, ieškoti šviesos Tiesos, sužinoti mūsų kelio ir mūsų misijos tikslą,  o svarbiausia pasimėgauti, viso to, ką mes aptinkame, puikumu, tarnaudant Visuotiniam Labui.

Kai jūs jaučiate, kad mes jus mylime, kokią informaciją jūs gaunate iš panašių jausmų?

Pas Meilę, prasiskverbiančią per išmatavimus, nėra jokios „informacijos". Beribėje meilėje nėra istorijos, vietos ar laiko. Egzistuoja tik šviesa, tik grožis ir Visko vystimasis.

 Kuo aukščiau mes pakylame, grįžimo prie Šaltinio, Didžiąja Spirale, tuo ryškesnė Šaltinio šviesa...Ir mes atsimenam.

Mes atsimenam tikslą, muziką ir šokį. Mes jaučiame jūsų meilę: ji praeina per mus kaip dainos atgarsiai, šviesos atspindžiai. Jūs, jaučiate tą iš mūsų. Ir mes suvokiame, kad jūs jaučiate mūsų meilę, jaučiate mus, mes esame Viena.

Jūs kovojate už tai, kad pasaulis taptų geresnis, kada rėkiate iš sielvarto, kada pasiekiate žmoniškos patirties viršūnes, kovodami su neteisybe, užsiimdami Teisybės Paieška – mes galime jus jausti: jaučiame jūsų meilę ir skausmą, nes abu yra širdies veidrodis ir atspinti žmogiškų emocijų begalybę.

Intelektas gali suabejoti grožiu, bet širdis jį supranta be kalbų. Visa Esama – Meilė.

Kaip jūs galite sakyti, kad viskas yra grožis, ir šviesa, kai aplink mes matom tokią degradaciją, naikinimą ir mirtį?

Aptikti grožį šviesoje, kur viskas pripildyta spindesiu ir Dvasios stebuklu, visai nesunku. Prieš mus, sielas pastovioje evoliucijoje, statomas tikslas aptikti grožį netgi tamsoje, nes būtent tamsoje mes mokomės. Būtent ten mes mokomės atsakomybės už savo kūrinius ir ar ne tai mūsų tikras tikslas, mūsų paskirtis. Būtent per tai turi praeiti tikras Prašviesėjęs.

Mes suprantame tamsą (priklausomai, kaip mokomės pripažinti savo atsakomybę už dalyvavimą joje) ir siekiame apšviesti sąmonės šviesa tuos tamsius kampelius. Mums malonu suvokti, kad galų gale mes didingai išeiname už tamsos ribų – jūs, bundantys, greitai pajusite šį jausmą.

Pas mus nėra jokio laukimo kas liečia tai, į ką jūs patikėsite ar ką paskaitysite Tiesa, nes mes visada jums sakėme, kad ji randasi jūsų širdyje. Tačiau, miela siela, mes iš tikro siūlome tau pakilti virš nusivylimo, kad:

siekti šviesos ir pajausti, kaip ji jus apšviečia;

siekti meilė ir pajausti, jos apsikabinimą;

siekti atleidimo, kad leisti greitai suprasti jums šešėlio tikslą.

Per paskutinius keletą metų vis ateina didesnis informacijos kiekis, besirišantis su Suririjumi. Kodėl ji ateina būtent pas mus ir būtent dabar?

Šviesos būtybės iš Sirijaus seniai dirba su žmonijos gimine – nuo pat jūsų gimimo iki pat dabar. Vienais ar kitais jums svarbiais gyvenimo momentais mūsų bendravimas su žmonija aktyvizuojasi, o dabartinis kontaktų žybsnis yra savotiška ekstra ordinaraus įvykio užbaigimo preliudija – jūsų Saulės Dieviškumo pakylėjimas.

Mes pasireikšdavome fizinėje formoje Žemėje, kaip žmogiška „Žvaigždžių Sėkla", nes mes iš tikro žinome, kaip regresuoti į žymiai žemesnius tankius ir perdaryti informacinius kodus – DNR - reikiamo dažnio tankyje palaikymui.

Mes šviesos karalysčių sargybiniai, įeidavome į jūsų realybę tamsiais laikais ir atnešėme patirties liepsną, kad apšviesti žmogišką sielą. Mes atvykdavome didžiulių kvantinių šuolių metu, pavyzdžiu užgimstant Egiptui, kur mus laikė už dievus. Mes besąlygiškai jus mylėjome. Mūsų meilė pastovi ir amžina.

Ankstesniuose žmogiškos istorijos momentuose, dėl tarnavimo žmonėms, mums reikėjo sustabdyti savo judėjimą, individualiu evoliucijos keliu ir pasireikšti per forma. Dabar tame daugiau nėra būtinumo, ne jūsų judėjimas per Fotonų Juostą ir neišvengiamas Žemės perėjimas per Ra astralinę virvę, ant tiek stipriai patobulino jūsų vibracinius laukus, kad mes dabar pradedame nustatyti ryšį su jumis eterinėje srityje. Mes ateinam į šventus išorinius, Žemės elektromagnetinio kūno, viesulus ir kalbamės su jumis per pasirinktus kanalus.

Nuo 2000 metų mes pagreitinome kontaktą su žmonių gimine ir žemės gyvūnais, nes jiems taip pat skubiai reikia pagalbos.

Ar tuo momentu įvyko koks nors reikšmingas įvykis, padėjęs tam išsiplėtusiam kontaktui su mumis?

Taip. Šio tūkstantmečio pradžioje, kuris, pagal jūsų kalendorių, prasidėjo trisdešimt pirmą gruodžio 1999 metų, įvyko monumentalus įvykis, jo pasekmė, žmogaus sąmonę užliejo šviesos banga ir sukūrė naują virpančių srovių lauką, praeinantį tarp mūsų.

Sirijus praėjo virš Gyzos Egipte meridiano, kaip tik tuo momentu, kada vietos laiku buvo lygiai 24-ta valanda ir įvyko Didžiojo Oktaedro aktyvacija, kurį jūs vadinate Gyzos Didžiąja Piramide. Tai buvo užrašyta Akašų Kronikose – daug, daug tūkstantmečių atgal buvo žinoma, kad tas įvykis įvyks būtent taip. Būtent taip ir įvyko.

Kokį poveikį padarė Sirijaus praėjimas virš piramidės, Slaptos Pasaulinės Vyriausybės planams, tuo metu uždengti piramidę ausiniu kupolu?

Tai sukėlė atitinkamo viesulo vibracijas iki tokio piko, kad projektas nebegalėjo tęstis, o energijos, skirtos įvykdyti duotą projektą, buvo perdirbtos ir neutralizuotos. Aktyvuoto Oktaedro elektromagnetinių energijų srauto linijos (visa Didžioji Piramidė), apgynė ją nuo bet kokio įsikišimo.

Ir iš tikro, tuo laiko-erdvės kontiniumo momentu Gyzos Didysis Oktaedras spinduliavo tokius neišmatuojamus dažnius, kad faktiškai galėjo auksą paversti dulkėmis. Tai buvo Dieviškumo Įsikišimas.

Kalbame apie pagrindinį Gajos energetinio kūno išjungiklį. Jis tamsos jėgoms paprasčiausiai neprieinamas, kaip jie nesistengtų aktyvuoti jį. Jie negali rasti kelio, nes jis eina per Gajos širdį, nuo kurios jie galutinai nusisuko, be mažiausio gailesčio.

Kodėl? Kas būtų buvę, jei tam projektui leistų tęstis?

Tikriausiai, to akto rezultatas, ar jei teisingai sakyti, slaptos vyriausybės noras, būtų Žemės rezonansinio dažnio sulėtinimas, pakeitus jūsų planetos laiko linijas. Tai buvo Anunakų plano būtina dalis, Žemės vibracijų pažeminimas, su tikslu įtraukti ją į blyškią Nibiru pulsaciją, kas leistų sukurti ryšį, reikalinga Nibiru pervedimui per jūsų Saulės pakylėjimo struktūras.

Jie patyrė nesėkmę. Ar, kaip jau užsiminėme, jiems neleido tęsti. Aktyvuotas Didysis Oktaedras – ideali laiko mašina. Tie iš jūsų, kurie įeina ten su mumis, pajautė laiko ir erdvės pasikeitimą, žino apie ką mes kalbame.

Tai sunku įsivaizduoti, remiantis fizikos dėsniais Ar galėtumėte plačiau papasakoti apie tai? 

„Fizikos dėsniai" – ar greičiau, materialios Visatos darbo, jūsų suvokimas – remiasi trimačiu realybės suvokimu, o tai, kaip jūs palaipsniui pradedate žinoti, gali būti klaidinga.

Išimtis, tie puikūs mokslininkai ir filosofai, (Virgio trigrašis: P.Goriajevas, V. Kaznačėjavas, G.Šipovas, A. Akimovas, daugiau apie jų darbus rasite mano puslapyje), kurie metė iššūkį tradiciniams įsivaizdavimams ir mintims, nebijodami išeiti už dogmų ribų. Tie iš jūsų, kurie vis dar moko Visatos mechanikos paradigmų, vis dar bando įsprausti nežinomo abstrakcijas, į labai griežtas reguliuojamas koncepcijas, apie tai, kaip veikia fizinė Visata.

Jie tik vos sugeba pravesti per galimybių drobę teptuku, kur neįtikėtinai sudėtinga Multivisatos įranga gali būti matoma minties žvilgsniui.

Mes girdime jūsų nesibaigiančius debatus apie Visatos pradžią ir gyvybės šaltinį joje. Žmonija siekia pažinti nežinoma, rasti atitinkamus atsakymus ir ta paieška - beribė. Vieni tiki į Pirmakurėja, protingos gyvybės Visatoje šaltinį. Kiti (Didžiojo Sprogimo teoretikai) laikosi atsitiktinumo koncepcijos, nes viską dar reiks suderinti, savo požiūrius, kas egzistavo iki „Didžiojo sprogimo" atžvilgiu, iš kurio atsiranda fizikinė Visata, plečiasi ir galutiniam rezultate miršta.

Tačiau, kai kurie priima žmogišką patirtį, kaip subjektyvaus atgailavimo formą, galvodami kad visi jūs  - sielos, klaidžiojančios užgriozdintu nuodėmės ir pykčio keliu, siekdami mesti iššūkį dievui-likimui, kuris stebi kiekvieną jūsų nuodėmingą mintį, kiekvieną neleistina veiksmą ir juos vertina, besiruošdamas mesti jus į juodas pragaro žemines. Toks tai sudievintas Didelis Brolis.

Kiti toliau laikosi išskirtinai griežtų mokslinių taisyklių, grindžiamų taip vadinamais „fizikos dėsniais", kurie buvo nusakyti didžiais  praėjusių kartų mąstytojais ir patobulinti su tikslu suderinti, su augančiais dvidešimt pirmo amžiaus techniniais pasiekimais.

Tik dabar, artėjant prie pačio didžiausio pasikeitimo momento, kurį gali patirti planetinis kūnas, jūs pradedate suprasti, kad realybė – tai sąmoninga mintis; kad mintis keliauja bangomis; kad tos bangos rezonuoja atitinkamuose dažniuose ir t.t. Taip pat daugiamatė Visata savyje turi jūrą, pastoviai vibruojančių sąmonės vijų, su neribotais išsireiškimais ir pasireiškimais, nesuskaičiojamuose išmatavimuose ir paraleliniuose pasauliuose.

Dabar apie tai, ar gali nibiriečiai  užmesti ant žemės kilpą savo tikslams pasiekti? Pasakysime taip: tai įmanoma buvo žymiai daugiau šio tūkstantmečio pradžioje, kada buvo nutrauktas projektas, surištas su gaubto uždėjimu ant Gyzos piramidės (Didžiojo Oktaedro).

 Mes sakome, kad dabar, kaip niekada anksčiau, Nibiru planetos vibracinė signatūra paprasčiausiai negali pasiekti rezonanso su Žeme, kuri nežiūrint į visus tamsos jėgų manevrus, vis dėlto kyla.

Kada perskaičiau jūsų medžiagą apie Anunakių egzistavimą ir kad jie sukūrė karinę įrangą Marso viduje, man kilo mintis. Ar Marsas praeis Pakylėjimą ir jei tai,p ar mes susitiksime kitame išmatavime su jais?

Anunakiai egzistuoja Žemėje ir Žemė pakylėja. Kodėl jus turi jaudinti tai, kad jie knisasi po Marso paviršiumi, kuris taip pat pakylėja?

Mes prašome jūsų atsiminti, kad, kokia nebūtų priešpastatyta jums disharmonijos išraiška, jūs sugebate pakilti virš jos, o po to, kaip tikras šviesos tarnautojas, jūs tarnausite, kad padėti jos išgijimui.

Jūs galite pasipriešinti jiems ir namie ir Marse, ir fiziniame ir eteriniame plane, jei neleisite baimei mesti tamsų šešėlį ant jūsų sielos. Kada jūs esate savo širdies centre, jūs tarnaujate švyturiu pasiklydusiems ir gal būt, jūs ne visai suprantate, kaip būtent jūsų šviesa juos pasiekia. Jis padeda išsklaidyti jų norus ir sielos lygyje suteikia skatinimą, pakilti aukščiau siekime.

Konkretesnis atsakymas būtų toks. Planeta Marsas yra ne tik Anunakų namai, nors mes pripažįstame, kad pas juos ten iš tikro yra karinė įranga. Po Marso paviršiumi rasta kitos Marso aborigeninės civilizacijos. Šiuolaikinių kartų protėviai pastatė miestus ir šventas vietas, kurias dabar galima matyti tapusiomis jau garsiomis Cidonijos regiono atvaizdų foto nuotraukos. Nors jums, turbūt sunku bus patikėti, bet kai kas ten pastatyta žmonių, gyvenančių reto kultūringumo ir neįtikėtinai išsivystytuose  požeminiuose miestuose.


Marso dabartis labai panaši į Žemės projekciją, kokia ji būtų ateityje, jei liktų trečiame išmatavime fizinėje plotmėje.

Atsimenant tą nedaug, ką jums pasisekė pamatyti iš Marsietiškos topografijos, jūs turbūt susimastėte apie tai, kad ta planeta (kurios istorija tik pradedate atskleisti) yra labai charakteringas pavyzdys, kai protingos biologinės rūšys piktnaudžiavo planetinėmis energijomis.

Žinoma, jūs pripažįstate (ar bent jau galvojate), kad ta vieta, kur  protingos vyraujančios gyvybės formos, naudojo planetos resursus, taip pat kai žmonija dabas sekina Žemės resursus. Jie sunaikino savo atmosferą, kaip jūs dabar naikinate savo planetos atmosferą, ir galų gale nuėjo po žemėmis išgyvenimui.

Biosferos sunaikinimas – neprašviesėjusių civilizacijų, begalėse planetų kelias. Prie jų priskiriama Nibiru, Marsas  - taip, Žemė irgi dabar juda tuo keliu. Tai dvejybės atspindys trečiame išmatavime, kur technologinis civilizacijos „progresas" neišvengiamai veda prie izoliacijos ir atsiskyrimą nuo gamtos, kas iššaukia kaip gamtos, taip ir pačios civilizacijos smukimą.

Žinokite: tas nedaug ką jums rodo per TV, apie Marso tyrinėjimus ir pasakoja apie vykstančius toje planetoje įvykius, yra miražas. Tai, kas iš tikro ten vyksta – kaip ant paviršiaus, taip ir po juo – žymiai sudėtingiau.

Niekada neužmirškite, kad ateinančios iki žmonių žinios, yra sumaniai sufabrikuota informacija, skirta tam, kad laikyti jus nežinioje iki tol, kol tie, kas duotuoju laiku (iš pirmo žvilgsnio) yra valdžioje, nuspręs jus informuoti.

Mes puikiai suprantame, kad visos jūsų Saulės sistemos planetos tarpusavyje surištos ir paruoštos perėjimui, įskaitant Marsą, kuris yra atspindys to, kas gali nutikti su jumis ateityje.

Tiesa apie nežemišką gyvybę, ypatingai jūsų Saulės sistemos ribose, greitai bus atskleista ir visi jūs pažinsite bendravimo su kitomis būtybėmis nuostabą. Leiskite patikinti, kad jums visiškai nereikia bijoti savo tolimų giminaičių ir susijungiant su jais, visus jus laukia nesuskaičiuojamas kiekis stebuklų.

Anunakiai iš Marso, kurių jūs taip bijote, bus panašiai tokie pat, kokius jūs juos žinote Žemėje. Nė kiek ne blogesni, nė kiek ne geresni. Jūs žinote kaip jie veikia, ir jūs mokotės juos identifikuoti.

Juos irgi valdo išgyvenimo instinktas; jie ieško galimybės išspręsti problemas, surištas su sunkia jų planetos padėtimi, kaip ir Žemės mokslininkai dabar, pradeda galvoti apie erdvės kolonizavimą, kaip problemos išsprendimo būdą, kuri susijusi su žmonijos natūralių resursų eksploatacija ir natūralios pragyvenimo srities Žemėje sunaikinimu. Kaip jūs supratote, būtent todėl jūsų Vyriausybė, kruopščiai dirba Marso paviršiuje.

Ar jūs mums galite pasakyti, kokiose kitose mūsų Saulės sistemos planetose yra protinga gyvybė?

Po to, ką mes ką tik pasakėme, jus neturėtų stebinti tai, kad visose Ra sistemos planetose, taip pat kaip ir daugumoje palydovų,  besisukančių apie tas planetas, egzistuoja gyvybė. Kadangi protas egzistuoja viso gyvenimo sąmonėje, mes oficialiai jums skelbiame, kad protinga gyvybė užpildo jūsų aplinką – jūsų saulės šeimą – kaip ir visą Visatą.

Visada atsiminkite, kad ir pačios planetos yra gyvos sąmoningos būtybės.

Jūsų palydovas mėnulis, turi įvairios formos gyvybių, įskaitant žmones, kurie dažnai lanko bazes tamsioje mėnulio pusėje, kurių negalima pastebėti su Žemėje esančių prietaisų pagalba.

Kodėl tarp planetų neegzistuoja komunikacijos mūsų Saulės sistemoje?  

 Ir komunikacijos iš tikro vykdomos. Jums paprasčiausiai nepranešė tos informacijos, nes, kaip jau mes sakėme, Valdžia galvoja, kad jūs nepasiruošią priimti nežemiškos gyvybės realumo ir todėl jums nerodomi slapti failai.

Tiksliau, jūsų neprileisdavo iki šiol. Tačiau greitai, dabar jau labai greitai – jums bus pateikta nepaneigiami įrodymai ir daugiau niekas jums, žmogiškai giminei, negalės pamaišyti žinoti tiesą. Netgi patys užkietėję skeptikai negalės paneigti, protingos gyvybė už jūsų mažytės planetos ribų,  realybės.

Jūsų Saulės sistemoje iš tikro persiduoda didelis kiekis radijo signalų. Atsiminkite, kad Žemė pernelyg triukšminga planeta ir tampa dar triukšmingesne, kol jūs liekate materialioje Visatoje.

Nors jūsų mokslininkams sunku išskirti nežemiškus signalus, tarp begalės dažnių skaičiaus, užpildančių jūsų orbitą ir sudarantys trukdžius...tie signalai vis dėlto persiduoda. Jie buvo išaiškinti. Astronominių projektų SETI ir META eigoje buvo užfiksuota kai kurios bangos. Buvo pareikštos mintys, kad signalas „dirbtinas" ir ateina jis kažkur iš Saturno. Buvo išaiškinta trys radijo signalų dažniai iš Jupiterio ir jo palydovo Io ir nuo Io supančio magnetinio lauko. Dabar panašius signalus tiria iš Neptūno.

Mes bandome jums pasakyki, kad egzistuoja pastovūs signalai, kurie pilnai gali eiti iš kitų planetų, jie daugiau nei pilnai atitinka reikalavimams, keliamiems signalams, ateinantiems nuo protingų būtybių. Tie signalai išaiškinami SETI programos eigoje ir be to, mes tikrai įsitikinę, kad kažkas čia Žemėje iš tikro atsako į juos...

 Taip pat atsiminkite, kad planetiniai kūnai jūsų Saulės sistemoje kalbasi vienas su kitu ir apsikeičia ne tik energetiniais laukais, bet ir meile, kuri prasiskverbia į kiekvieną Kosmoso kampelį.

O jūs bendraujate su protinga gyvybe tose planetose?

 Taip, bet kaip jau sakėme anksčiau, mes Tarybos nariai dabartiniu metu pagrinde užsiimame žmonėmis, gyvenančiais Gajoje. Tačiau egzistuoja žymus interesas ir žymiai aukštesnėmis sritimis, susijusiomis su jūsų Saulės pakylėjimu, pagalba suteikiama visiems gyvenantiems jūsų karalystėje.

Greitai (dar šiame gyvenime) jūs pažinsite tarpplanetinių kontaktų džiaugsmą. Mes ne kartą jums apie tai sakėme.

Greitai įvyks daugumas to, apie ką jūs dabar galite tik pasvajoti (savo fantazijose apie ateitį, kuri jums dabar atrodo neįmanoma) visgi pažinti visa tai, galima ir „dabar".

Kiti pakylėtieji ateiviai, tokie kaip plejadiečiai ir arktūriečiai, aktyviau susirišę su jūsų  seseriniais dieviškumais ir paruošimu protingų būtybių tuose planetiniuose kūnuose, nors jie kalbasi ir su žmonija. (Virgio trigrašis: Alaja iš Plejadžių, vienas iš daugelio pavyzdžių) Visa esmė nusistatyme – rezonanse – ir nėra jokio apribojimo to atžvilgiu, kur Sferų Muzikoje bus rastos didelės gyvenimo simfonijos harmonijos.

Ar negalėtumėte plačiau paaiškinti, ką reikia Sferų Muzika? Aš pirmą kartą susiduriu su tokiu terminu.

Materiali Visata ir visos jos holografinės paralelinė visatos tarpusavyje surištos į sudėtingas, grakščias kosmometrines formas, esančias šventais Kūrimo vaisiais. Jie formuoja stebinančiai tikslią matematinių proporcijų gardelę, erdvinių santykių, kurie sudaro daugelio realybės lygių ryšius, visa tai jums pateikiama kaip abstrakcija. Visatoje nėra nieko neproporcingo ar atsitiktinio; viskas esama tobuloje harmonijoje – viskas tarpusavyje priklauso, tiksliška, Viena.

Aplink kiekvieną dangaus kūną yra unikali šventa, neįtikėtino grožio kristalinė struktūra – kosmometrinis atvaizdas – kur viskas yra pastovioje evoliucijoje ir judėjime į viršų, linijine prasme, sielos, ieškančios tobulumo, šviesoje.

Ta dieviška holografinė konstrukcija yra amžiname judėjime, amžinai besisukanti viso Kūrimo pagrindinio ritmo atitikime. Tų kristalinių struktūrų sukimasis, sudaro kiekvienam dangaus kūnui pagrindinę natą. Mes ją vadiname uam dažniu. Ji aprūpina patį planetų, palydovų ir netgi žvaigždžių sukimąsi.

Jumyse vyksta tas pats. Jūsų nuosavų energetinių tinklų  sukimasis, jūsų energetinių ratų ir jūsų merkabų , sudaro jūsų sielos muzika – jūsų unikalią garso koduotę.

Kiekviena turinti siela būtybė Kosmose, apsupta savo nuosava sudėtinga kristaline gardele. Pas kiekviena sielą yra savo mažorinis tonas, savo ypatingas skambesys, kurį mes pavadinome uam vibracija.

Sugebėjimas suvokti Sferų Muzika yra dovana, įgyta tais Meistrais tarp jūsų, kuriems pasisekė toli pasislinkti dvasiniame prašviesėjime.

Aš perskaičiau apie tai, kad sirijiečių kosminiai laivai yra netoli Žemės ir ruošiasi mus evakuoti. Ar tai tiesa?

Brangieji mūsų: nuo ko jus reikia gelbėti? Jai jūs kalbate apie žemiškus Pokyčius, kurie vyksta dabar. Klimato pasikeitimas, jūrų ir sausumos – ne mažiau svarbi Gajos evoliucijos dalis, nei jūsų individualūs ar kolektyviniai karminiai pasireiškimai.

Atsiminkite, karmos negalima išvengti. Taip, jūs galite ją išgydyti, pakeisti ją, pagreitinti ar atidėti...bet jokios galimybės jos išvengti.

Mes taip pat prašome jūsų pagalvoti, kaip kažkokia ateivių jėga galėtu pašalinti iš jūsų planetos pakankamą žmonių kiekį, kad jus išgelbėti? Kaip, pagal jus, vyktų „atrankos" procesas? „Gerus" išvežtų laivais, o „blogus" paliktų mirčiai?

Ar jūs iš tikro taip aklai sektumėte paskui taip vadinamus gelbėtojus?

Tikriausiai tokios fantazijos yra pas jūsų planetos valdančią elitą, bet mes patikiname jus, tai nerealu.

Žinoma, tokiuose „paskutinės dienos" scenarijuose jūs pažystate seniai įsišaknijusius įsivaizdavimus. Mes prašome jūsų nekurti naujų religijų, surištų su būsimų kontaktų tema, tuo metu kada jūs neužilgo išsilaisvinsite nuo pririštų dogmų ir vertinimo sistemų, kuriose jūs amžinai bandote išvengti savo kaltės ir gauti nuodėmių atleidimą, kad papulti į „rojų".

Absoliučiai visos išsivystytos civilizacijos, visuose lygiuose supranta, kad jūsų planeta tuoj pažins pačią nuostabiausią kelionę. Ir kaip tai jums neatrodytų bauginančiai, jums tai palaima – būti būtent dabar Žemėje, viso to centre.

Jūs senovinė siela, nusprendėte būti ten. Jokios išvystytos civilizacijos nebandytų kištis į perėjimo procesą ar jį nutraukti. Jos tik bus kupinos ryžto padėti jums – sielos lygyje. Dabar jūs įsikūnijote, kad sudalyvauti tame monumentaliame kosminiame procese ir jūs teisingame kelyje į tikslą, kuris jau arti.

Tikėkite aukščiausiojo AŠ išmintimi.

Jei kokia nors jėga jus ištrauktų iš realybės, kurioje jūs sąmoningai nusprendėte materializuotis, tai taptų tikra kliūtimi jūsų sielai, ar ne taip?

Ar atsimenate jūs savo vibraciją iki tokio laipsnio, kad iš tikro jausti pilną pakylėjimo suvokimą, ar pasirinksite kaip tie, kas yra žemose dažniuose, išsaugoti ryšį su karminių grįžimų ciklu. Spręsti jums. Taip buvo visada. Taip visada ir bus.

Laukite pratęsimo...

Peržiūrų: 4176 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 5.0/4
Viso komentarų: 151 2 »
0  
1 RmXas   (01.01.2012 14:48) [medžiaga]
iš kurio atsiranda fizikinė Visata, plečiasi ir galutiniam rezultate miršta. .. Pirma karta girdziu kad visata mirsta ;o jeigu ji mirsta tai kur mes dedames persikelem i kita visata ?

0  
2 virgis   (01.01.2012 15:43) [medžiaga]
kaip ir viskas, kas gyva fiziniam lygį. Mūsų, kol kas dar nemiršta ir paleiskit tas savo pastovias baimes... O fizinių Visatų, kaip beje ir visų kitų, yra milijardai, begalė. Vienos miršta, kitos gimsta, nėra ko čia dėl to sukti galvas...

0  
3 aaaa   (01.01.2012 15:59) [medžiaga]
kiekvienas is musu esame unikali (individuali) visata, ir tuo paciu priklausome 1-am tam paciam

0  
4 Lokys   (01.01.2012 22:56) [medžiaga]
Dėl Sirijiečių, tai pažiūrėkit serialą "V". Viens prie vieno visos kalbos... :)
Dėl video, tai jau nervina... Kaip virš Žemės, tai iš palydovo galima laikraštį skaityt, o Marse tik sulietas vaizdas..? :)jZWm

+1  
5 sofija   (02.01.2012 14:28) [medžiaga]
Ir vel nieko paguodžiančio ir nuraminančio. Vis tiek nesuprantu, kodėl mes gimstame ir mirštame, nežinodami kodėl, kokia gyvenimo prasmė? Ir kam viso to reikia?

0  
8 virgis   (02.01.2012 16:58) [medžiaga]
Gimstame ir mirštame tam, kad tobulėtų siela, kuri neišmoko atitinkamų pamokų ir užsidirbo taip vadinama Karma. Gyvenimo tikslas - gauti pamokas. Tas,kurias numatė siela prieš ateinant čia. Ką pasėsi, tą ir pjausi. Mylėk ir būsi mylimas...

0  
6 Almiasas   (02.01.2012 15:51) [medžiaga]
Quote
Išimtis, tie puikūs mokslininkai ir filosofai, (Virgio trigrašis: P.Goriajevas, V. Kaznačėjavas, G.Šipovas, A. Akimovas, daugiau apie jų darbus rasite mano puslapyje), kurie metė iššūkį tradiciniams įsivaizdavimams ir mintims, nebijodami išeiti už dogmų ribų.


Kad jie metė iššūkį - sutinku. Bet kad ryškiai prametė pro šalį - šiandien irgi faktas. Gaila, kad jų idėjos ir žaisliukai vis dar tėra "Drakonai garažuose" (ir jaučiu, kad visada taip ir liks):
http://skeptikas.org/drakonai-garazuose-ir-skeptiskas-mastymas/

Ir aš niekaip nesuprantu - kodėl anei viename tokiame pranešime "iš aukštesnių būtybių" nebūna konkretesnių dalykų, kaip pavyzdžiui: "netikėkite tuo ar anuo veikėju" "praneškite tam ar anam veikėjui, kad jo kūrinys veiktų pataisius tą ir aną vietą", '"negręškite Meksikos įlankoje taip ir tada, nes bus labai didelė avarija", "Pabėkite tose ir tose vietose Japonijoje iki 2011-02-3-11 tos ir tos valandos, nes kils cunamis"...

Kodėl tie chanelingai, žyniai visada be išimties kalba kuo mandriau, tyčia naudoja visokius mokslinius išsireiškimus nemoksliniame kontekste?
Kodėl visos ezoterikų kalbos yra vien tik vėjų ir miglų pūtimas - ir NIEKO KONKRETAUS, NIEKAD NIEKO RIMTO?

Aš čia įžvelgiu štai ką: jokios būtybės jokių pranešimų mums neperduoda. Tiesiog atsiranda gudrių apgavikų, kurie pasiskelbia, neva jiemas kažkas kažką perduoda. O iš tikrųjų patys prigalvoja visokių nesamonių, nes supranta, kokio išsilavinimo publika jų klausysis, pirks knygas, mokės daug babkių už susitikimus... Viskas paprasta ir aišku - susužerti kuo daugiau lengvatikių BABKIŲ !

0  
7 Arijus   (02.01.2012 16:52) [medžiaga]
Su ipatingos sviesos vibracijos metais visus! :) Velgi gal kiek pasikartosiu,bet kodel gi ne..viskas tiesiog paprasta ,o paprastumo galia tame ,kad kiekvienai individualybei paprastumo suvokimas toks ir tokiame lygmenyje..kokio lygmens jo samones vystimosi etapas "praredejo" suvokimo evoliucijos keliu..pavyzdziai ,kad ir cia siame tinklalapyje :vieni ateina pasiima informacija ,atsirenka igimta jutimuj tiesa ir nuosirdziai kyla toliau nes ju nuosirdumas atrakino kelia i sirdi ,intuicijos vartus i isminti ,o kaip zinia ismintis niekada nesileis i ginco ir liginimo ,neigimo debatus..ji tiesiog zino ir taskas :) Almiasai tavo nepaprastumas ir teoriju samokslas tame lygije kokio troksta tavo kolektyvine samones matricos dalis..:nori priesu - turek ,nori technologiniu isradimu - turek ,nori konkretumo irgi turek!..bet dabar zvilgtelk i savo minciu sukurta realybe ,kokia ji? :samokslai ,revoliucijos ,priesiska aplinka..stai tau ir konkretumas kokio pats nori :) Kagi kuribingu jum 2012 metu naujoje kurybos energiju eroje!

0  
9 virgis   (02.01.2012 17:03) [medžiaga]
Ką galima pasakyti užkietėjusiam materialistui, ištikimam sistemos sargui, kurio ego apakima visiškai?
Dauguma žmonių suvokia
savo matymo ribas kaip pasaulio ribas.
Tik nedaugelis šito nedaro. Prisijunkite prie pastarųjų.
Artūras Šopenhaueris.

0  
10 Merkurijus   (02.01.2012 20:55) [medžiaga]
Na, perskaičiau, tikrai įdomus straipsnis ir laukiu tęsinio. smile Ir visgi, logiškai mąstant, jei anunakiams nepavyko ant Gizos piramidės užmesti kažkokio apvalkalo, kam jiems iš vis nesunaikinus gizos, juk tiek naikinančių išradimų - lėktuvai, bombos ir t.t. Jei jau piramidės trugdo. Matyt, jiems patiems jos reikalingos? Hummm... bag bag bag

0  
11 Violeta   (03.01.2012 12:33) [medžiaga]
DEKOJU UZ DOVANA NUOSTABIUS KORI LAISKUS.....ACIU LABAI.....
LABAI IDOMUS....

1-10 11-14
Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Gruodis 2011  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0