Penktadienis, 23.02.2024, 03:18
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2012 » Sausis » 12 » Dialogai su Žvaigždžių Sėklomis Sirijaus Spikeriai per Patricija Kori 3-dalis
18:21
Dialogai su Žvaigždžių Sėklomis Sirijaus Spikeriai per Patricija Kori 3-dalis

Buvo sukviesta dauguma kitų planetų civilizacijų Tarybos ir jos, nepaisant visų sudarytų aplink kliūčių, artėja prie Žemės. Kokią tankią dūmų uždangą nestatytų jūsų vyriausybė, jie paprasčiausiai negali pamaišyti kontaktui su kitų planetų nacijų atstovais.


Kontaktas neišvengiamas

Jūs tai žinote, jūs suprantate, kad Slaptoji vyriausybė daugiau negali nuslėpti nuo jūsų įrodymų. Jums žinoma, kad skraidančios lėkštės buvo pastebėtos visoje planetoje ir netgi pagrindinės masinės informacijos priemonės, kaip jos nebandytų nutylėti tiesos, daugiau nebegali išsisukti nuo neišvengiamo. Žmonės visur pastebi naujus šviečiančius objektus danguje – objektus kurie šoka, juda ir atveria šviesą tam akivaizdžiam faktui, kad žmonijos izoliacijai ateina pabaiga.


Nežiūrint į Valdžios beviltiškas pastangas (ir jos iš tikro beviltiškos) slėpti visas savo žinias, apie klestinčią daugumoje supančių planetų gyvybę, paprasčiausiai negali sutrukdyti jūsų susipažinimui su tuo, kas slepiama griežtoje paslaptyje.  Greitai – dar jums gyvenant – bus nustatytas kontaktas su gyvenančiais Žemėje žmonėmis. Visi jūs tai pamatysite, nors koks bebūtų jūsų supratimas, apie žmogaus evoliuciją ir su Žeme vykstančias permainas.


Tuo pat metu, Valdžios elitas toliau tęsia kolektyvinės pasąmonės bombardavimą, siaubingais tipinių ateivių pavyzdžiais (nors jiems daug kas žinoma apie tamsias būtybes, esančias šalia ir toli), kad išlaikyti jūsų mąstymo kontrolę. Vietoje to, kad jūsų protui leisti keliauti Visata ir stebėtis nuostabiu žmonių potencialu – nes žmonės yra Galaktinės Pasaulių Federacijos nariais – jie stengiasi nuslopinti jūsų ryškią vaizduotę siaubingomis „įsiveržimo" perspektyvomis, kūnų grobikų, būtybėmis, kurios nori atimti iš jūsų suverenitetą ir kontroliuoti jūsų kūnus, mintis ir sielas.


GANA PASLAPČIŲ IR MELO

Jūs paminėjote apie neišvengiamą kontaktą su ateiviais. Kada įvyks tas globalus įvykis? Ar galite pasakyti tiksliau, kokie iš ateivių kišasi į mūsų reikalus?    

Anunakių hibridai, kurie valdo jūsų globalias korporacijas, o jos, savo ruoštu, kontroliuoja jūsų vyriausybes, apie ką smulkiai buvo pasakojama darbuose, skirtuose valdžios elito apibubinimui. Ateiviai iš Zeta Tinklo dirba jūsų kariniuose ir moksliniuose centruose. Povandeninės ir požeminės ateivių kolonijos valdo genetinių laboratorijų sudėtingu tinklu, akvafermomis, ginklų sandėliais ir energijų rinktuvėmis. Ateiviai iš Alfa drakono, reptilijos pagal prigimtį, savo tikslais naudojasi jūsų biologinės rūšies žemiausiomis vibracijomis.

Nesuskaičiuojamas skaičius kitų būtybių iš kitų planetų, veikia Žemėje, norėdamos įvykdyti savo užduotis. Jūsų planeta pilna įvairiausių formų ir intelekto būtybių iš kitų planetų: šiuo metu jūsų planetoje egzistuoja amebos su telepatiniais sugebėjimais, sugebančios išgyventi bet kurioje geofizinėje srityje; ateivių kolonistų išnaudojami jūrų gyvūnai kaip energijos šaltiniai ir transporto priemonės; taip pat dideliais kiekiais egzistuoja kitų planetų mikrobų, bakterijų, minties formų ir visokiausių genetiškai sukurtų būtybių.


Jūsų vyriausybėse, korporacijose, masinės informacijos sistemose yra ateivių su atitinkamai tobula žmogaus forma, jus jų neatskiriate, nes jums jie atrodo tokie pat kaip jūs, kol nepažiūrėsite giliau jiems į akis.

Kada jūs įdėmiai pažvelgsite į ateivio akis, jūs suprasite, kad į jus žiūri ne jūsų biologinės rūšies atstovas. Net jeigu jūs nesuprasite kas prieš jus, jūs visada suvoksite, kad tai kažkas svetima ir jums nepažįstama.

Jūs gaunate pranešimus iš penkto ir aukštesnių išmatavimų proto, tame tarpe ir iš Plejadų sistemos, Sirijaus, Arktūro ir Andromedos šviesos būtybių. Jos suteikia pagalba Žemės ir jos seserinių planetų gyventojams, skirdamos ypatingą dėmesį Venerai, Marsui, Jupiteriui ir Saturnui.

Jus pastoviai lanko ateivių kosminiai laivai ir jų atvaizdus stebite naktiniame danguje (daugumas juos mato, bet netiki) planetos dykvietėse, taip ir tankiai apgyvendintose vietose.


Skrituliai laukuose, radijo signalai – kontaktų, su ateiviais požymių, virus pilna.


Todėl, posakis, kad kontaktas su jais įvyks ateityje, kažkiek iškreipia tikrovę, kadangi ateiviai jau egzistuoja Žemėje ir kišasi į jos reikalus.

Tačiau tai, ką mes vadiname „nepaneigiamu kontakto įrodymu" įvyks tuo jūsų perėjimo momentu, kada jūs būsite „tarp", tai yra jau pradėsite išeidinėti iš trečio išmatavimo ir tuoj būsite pasiruošę pereiti Ra astralinę virvę.


Tas masinis globalus kontaktas, kuris išves žmogišką sąmonę į naują lygį, įvyks su Galaktine Federacija. Kitų planetų atstovų tikslas – užtikrinti, kad nei koks išorinis įsikišimas iš kitų planetų (ir tų, kurie jau randasi planetoje) neatvestų prie jūsų Žemės planetos ir artimiausio kosmoso, globalaus Armakedomo.

Jie pasistengs, kad nesikišimo ir taikaus sambūvio Visatos dėsniai būtu vykdomi. Pagalvokite, taip pat apie tai, kad žmonija palaipsniui įsisavina kosmosą (jūsų zondai ir laivai skverbiasi labai giliai Saulės Sistemoje), žinokite, kad jus ten suvokia taip pat, ateiviais, būtybėmis iš kaimyninės planetos, kurie sužinojo apie jus, dėka jūsų veiksmų kosmose. Ir jūs su jais jau bendraujate.

Bet argi pats jų atsiradimas nėra kažkoks įsikišimas?

Kišimusi mes suprantame, bet kokį įsibraunančios jėgos bandymą nutraukti besivystančios būtybės kelią, transformuoti būseną ar supančią aplinką dėl savo asmeninių tikslų.

Kas liečia nepaprastas situacijas, kaip pavyzdžiui jūsų planeta ir panašių, kurios yra beveik ant savęs susinaikinimo ribos ir gali sugriauti netgi aplinkines sritis, tada jau bus visai kitas reikalas.

Tokiu atveju kalba jau eina apie tarnavimą didžiam tikslui.

Žemė valdoma struktūrinėmis pajėgomis, kurios bendradarbiauja su nežemiškomis rasėmis, kurios turi slaptus planus jūsų planetos ir jos, protingų būtybių, ateities atžvilgiu. Negalima daugiau leisti, kad tai tęstus ir dar daugiau blogėtų.

Taip pat atsiminkite, apie neišvengiamą jūsų planetos perėjimą, ir žymiai stambesnių planetinių kūnų, sistemų perėjimą, į sekantį išmatavimą. Jūs suprasite, kodėl reikia supažindinti su tuo, kaip sudaryta gyvybė kitose civilizuotose pasauliuose ir planetose.

O Pilkieji, kokie jų kėslai žmonijos atžvilgiu?

Pilkieji nėra fizinių ir dvasinių pasaulių gyventojai. Jie gyvena savo ruožtu plazminiame viesule, kažkur tarp mirties ir gyvybės, būtyje ir nebūtyje, tarp tamsos ir šviesos. Praeituose pasakojimuose mes tai vadinome „Pilkąja zona".

Per paskutiniuosius penkiasdešimt metų (pagal jūsų žemišką skaičiavimą) jiems pasisekė susiprojektuoti save Homo sapiens Masinėje sąmonėje. Pradžioje miegančių sąmonėje (miego metu smegenyse fiksuojasi delta-bangos), po to sąmonėje žmonių, esančių fizinio atsipalaidavimo būsenoje užsimerkus (būdingos alfa-bangos). Veikdami tokiu būdu, jie pasiekė rezonanso su jumis ir tai leidžia pasiekti jiems tokios vibracijos, kuri jiems leidžia, labai trumpam laiko tarpui, fiziniame plane sukurti fizinę formą.

Iš esmės, jie kartais papuola į jūsų realybe iš Pilkosios Zonos ant proto rezonansinių bangų, kurios buvo sukurtos kolektyvine žmogaus sąmone.

Daugeliu atveju, kada faktiškai žmonės susiduria su Pilkaisiais, kontaktuotųjų protas sustingsta paralyžiaus būsenoje, tuo metu kai jie, eksperimentatoriai, toliau renka sperma ir kiaušialąstes, kurias po to panaudoja savo laboratorijoje.

Tai labai panašu į tai, kada kai kurie vabzdžiai suleidžia į savo grobį paralyžiuojančius nuodus, prieš praryjant jį.

Žmonių atveju, nėra tikslo sunaikinti ar pakenkti. Paprasčiausiai vyksta klinikinis bandymas, kurio metu jūs, bandomieji, vertinami kaip žemiškos biosferos gyvūnai, turintys genetinį pranašumą ir būtent dėl jūsų genetinio pranašumo, jie pilni ryžto pradžioje surinkti ir kanalizuoti žmogiškos DNR medžiagą, o po to genetiškai specialiai išrinktų gyvūnų medžiagą.

Kol kas bandymai, sukurti ateivių-žmonių hibridą, nebuvo sėkmingi, bet Pilkieji bando surasti būdus palengvinti savo nuosavų rūšių išgyvenimui. Jūs matote, kad jų bandymai kartojasi vėl ir vėl. Tai varomoji Visatos jėga – išgyvenimas ir biologinių rūšių dauginimas.

Taip pat elgiasi jūsų mokslininkai, su gyvūnais. Jie parodo žymiai mažiau žmoniškumo jų atžvilgiu, nei Pilkieji žmonių atžvilgiu. Mums įdomu, kodėl panašūs tyčiojimaisi iš gyvūnų, nejaudina žmonių ir kodėl žmonės nesistengia išvesti panašias paraleles.

Tie iš jūsų, kurie supranta karmos įstatymus, pripažįsta, kad jūsų tyčiojimasis iš gyvūnų ir manipuliavimas su genetine informacija, iššaukia žmonijos giminei piktnaudžiavimą iš ateivių pusės.

Pilkieji ryžtingai nusiteikę tam, kad savo rasę paversti hibridiniais humanoidais, kurie pagal esmę butų biologiniai ir galėtų įsitvirtinti trimačiam pasaulyje. Jų ambicijos mažai kuo skiriasi nuo jūsų mokslininkų, sukurti biologinius robotus, kuriems galutiniam rezultate nebereikės fizinės formos, tik Pilkųjų ambicijos nukreiptos į priešingą pusę.

Žinoma, jūs jaučiate ironija – kai kurios ateivių rūšys, mentalinės, pusiau eterinės stengiasi įgauti fizinį būvį, tuo metu kai žmonės-technomanjakai dega noru numesti žmogiškus kūnus ir persikelti į kompiuterį... savo sąmoningo proto perkėlimui kur nors į hiper erdvę.

Mes jums sakome, kad iš šimtų tūkstančių žmonių pagrobimų, daugumoje atsidurdavo Pilkųjų technokratų rankose, kurie  siekia katalizuoti ir išsaugoti žmonišką genomą, reprodukcinę medžiagą naujų rūšių sudarymui.

Tačiau, prašome jūsų atsiminti ir apie tai, kad daugumas pagrobimų, aprašytų nukentėjusiais žmonėmis, iš tikro buvo slaptos operacijos, vedamos jūsų vyriausybių agentų, kurios grobia žmones savo nuosaviems tikslams. Tie agentai veikia prisidengdami ateivių kauke, nes tai nuostabi uždanga, pristatant aukas sukčiais ar išprotėjusiais.

O kam Slaptai Vyriausybei eiti taip toli ir grobti žmones, vykdyti tuos slaptus grobimus?

Kadangi Slaptąją Vyriausybę praktiškai valdo ateiviai – Anunakai ir jų hibridiniai palikuonys, tai galite patys padaryti atitinkamas išvadas.

Jus apgaudinėja ir klaidina, kad išgazdinti, išgauti paklusnumą, nes Valdžiai tuo atveju bus lengviau jus įtikinti, kad patys jūs nesugebėsite atsiginti nuo ateivių, kontaktas su kuriais bus ateityje.

Jūs suprantate, kad jų sumanymo pagrindinė dalis, kontrolė baimės pagrindu, žmones tikina, kad tik jie, jūsų lyderiai gali jus apginti.

Žinoma, tik nedaugelis suvokia, kad asmenys, vadinantys save jūsų gelbėtojais nuo ateivių užgrobimų, patys ir yra ateiviai. Mes žinome, kad jūs suprantate situaciją. Mes žinome, kad jūs sugebate plačiau žiūrėti į daiktus. Jai skaitote duotąjį pranešimą, vadinasi suvokiate, kad jus bando apmulkinti ir mes iš visų jėgų stengiamės padėti jums pasižiūrėti už paslapčių ir melo uždangos, pamatyti naujus žmogiškos sielos horizontus.

Mes stengiamės padėti jums ramiai reaguoti į susitikimą su ateiviais ir nebijoti jų, mes radome kanalą, kuris išdrįso kalbėti apie tokius dalykus.

Ji, savo ruoštu, rado jus – tuos, kurie nebijo klausytis.

Paklauskite savęs, kokią reikšmę žmonėms turės tai, kad pagaliau gaus, ateivių lankymosi Žemėje, neginčijamus įrodymus, kad Visatoje egzistuoja didelis skaičius protingų civilizacijų, siekiančių ištirti visos galaktikos gyvybę ir taikaus būvimo tarp kitų atitinkamos realybės gyventojų, patvirtinimą.

Masinės informacijos priemonės stengiasi sukurti jūsų sąmonėje siaubingą ateivių atvaizdą, bet jūs vis tiek svajojate apie tokią tarp planetinę bendruomenę, kaip epopėjoje „Žvaigždžių kelias".

Jūs nustosite vaikščioti patamsį, jums daugiau nebereiks spėlioti ar abejoti: Valdžia daugiau nebegalės slėpti nuo jūsų tiesą.

Ateivių rasės, daugumas iš kurių panašūs į jus, atsidurs prieš jus nustatytu laiku. Drįstame tvirtinti, jūs pastebėsite neįtikėtiną panašumą tarp savęs ir jų, atsiras jausmas, kad  jūs žiūrite į veidrodį ir matote patys save.

Kaip sureaguosite į tai, kad visi tie smulkmeniški karai, kurie dabar naikina jūsų pasaulį, neleisdavo jums suvokti, kad „skirtingos" rasės, religijos ir šalys – gali egzistuoti harmonijoje?

  Visi tie bereikšmiai karai Žemėje baigsis.

Kaip jūs sureaguosite į tai, kad pagaliau atsikratysite izoliacijos grandinių ir teisėtai užimsite savo vietą galaktinėje šeimoje? Neapykantą pakeis nuostabus bendrumo jausmas.

Mes galvojame, kad baimės ir neišprusimo skraistė, gaubianti masinę žmonijos sąmonę, bus praplėšta ir pagaliau pasireikš Galaktinis Homo sapiens.

Supratimas, kad Visatoje egzistuoja didelis skaičius pasaulių, daugumas kurių apgyvendinti būtybėmis, labai panašiomis savo išvaizda ir genetine struktūra į žmones, savaime taps Dvasios ir Sielos pakylėjimu.

Ar išsirinks ką nors iš mūsų oficialiam apmokymui, vadovaujant tų civilizacijų atstovams?

Jūs, bundantys, patys save mokote, patys darote pasirinkimą ir priimate, kas jūs esate ir kokia jūsų misija. Priklausomai nuo jūsų pagreitėjimo, jums tampa prieinama visa patirtis to, ką jūs laikote savo „praeitu gyvenimu" ir visa tas nauja, ką jūs siekiate rasti savo „būsimame aš".

Dabar prieinama daugelis išsigydimo sistemų, dvasinio tobulėjimo, aktyvacijos ir jūs patys randate informaciją, metodus, kurie tinka geriausiai.

Nėra jokio atrankos proceso – jokio elito, jokių išrinktųjų, nieko panašaus.

Yra tik jūsų žymiai aukštesnės sąmonės švari balta šviesa, kuri veda jus per labirintus, nukreipdama į išėjimo iš iliuzijos kelią: iš tamsos į šviesą.

 

 

Peržiūrų: 4078 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 4.2/8
Viso komentarų: 4
0  
1 RmXas   (12.01.2012 23:18) [medžiaga]
Laukiu nesulaukiu pokyciu i geraje puse ir susitikimo su kitomis civilizacijomis be priedangos smile

0  
2 Almiasas   (13.01.2012 12:45) [medžiaga]
Pagyvensim - pamatysim, kaip kas čia bus. smile

0  
3 viskasbusgerai   (16.01.2012 01:44) [medžiaga]
Gal gana jau apie tuos anuakius. As SUSILAIKYCIAU nuo bet kokio informacijos saltinio, kuris mini ANUNAKIUS.Kodel? Todel!, Kad Anunakies (kaip uzkariautojai is kosmoso) pirma karta apskritai istorijoje pradejo figuruoti tik Zecharia Sitchin 'blevyzgu' knygose apie SUMERU civilizacija, kurios taip ir nepripazintos istoriku tarpe. zodis ANU istikruju figuruoja sumeru paliktose molio lentlese, kuris reiskia dieviska dalele, Anu energetika arba jo produktas buvo vadinama Annuna arba Anu vaikai, o miesta NIBIRU (ne jokia ne planeta) - SUMERAI vadino kaip labai svarbia vieta ZEMEJ nes jame buvo saugojama Anu dvasios/energijos sventykla. Sanskrite Anu reiskia materijos atomas, kaip budvardis - atominis, puikus, smulkus, tikslus. Senoves Indijoje ir Irane gyvavo tauta Arijai, taip pat vadinami Annuna, arba Anu dvasios/palikuonys, kuriu zenkluose dominavo dabartine naciu svastika. Senoves Egipte Anu reiske Dieva, is to daugelis kunigu buvo vadinami Anubis. Sitchinas, i knyga apie shumerus ipyne daug faktu is ivairiu tuo metu gan skurdziu istoriniu variaciju apie senoves civilizacijas. Zinant tai kad jis dirbo pagrinde psihiniu manipuliaciju tyrimu srityse labai keista ir tuo paciu visai nekeista kodel jis emesi istoriko roles. Taigi jo visi pezalai apie planeta NIBIRU, kosmonauts ANUNNAKI, 3600 metu zemes cikla, neturi visai jokio pagrindo. Kai jis buvo prasomas pagristi savo isvadas, interviu metu, tik numodavo ranka ir sakydavo viskas yra knygoje, o knygoje sutinkamos kelios nuorodos i saltinius neturincius jokios sasajos su jo teorijos pagrindu. Taigi SU DIDZIULE PAGARBA prasau bent jusu broliai lietuviai, nepasiduokite i Anunaki/Nibiru pinkles, chenelingai apie juos taip isamiai porinantys remiasi mirusio czv darbuotojo niekuom nepagrystomis fantazijomis, taigi galima daryti isvadas kas kuria tuos chanelingus, patiketi bauginanciais dalykais labai lengva ir labai sunku juos istrinti is vidaus. VIRGIUI aciu uz vertimus cia ju tikrai daug naudingu, as juos visada seku ir kada reiks ikisiu savo trigrasi kad nepasileistumem nuo kalno be stabdziu. Viskas bus gerai

0  
4 PlejadieteLina   (20.01.2012 00:16) [medžiaga]
ACIU VIRGI.
Asaros ritosi skaitant...

Savo Genties - Pirmapradziu Planuotoju is Kosmoso, is Plejadziu Septyniu Seseru Zvaigzdziu, as labai ilgiuosi. Susitinkam, apkabinam vienas kita... Jie istrina tai is mano atminties. Sako, mano naudai.

Gerosios Permainos, greiciau vykit. As labai to LAUKIU.

Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Sausis 2012  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0