Ketvirtadienis, 21.09.2023, 11:11
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2011 » Kovas » 9 » DIALOGAS SU ELITINĖS GIMINĖS NARIU- 2 dalis
17:32
DIALOGAS SU ELITINĖS GIMINĖS NARIU- 2 dalis
K.: Jums rūpi paaiškinti mums, kas vyksta? Jūs tipo geras berniukas, kuris duoda įrankius ar jūs mus valdote? Jūs pakeitėt savo požiūrį ar ką?
A.: Terminas neutralus reiškia ne teigiamą ar neigiamą, o tiktai pateikimą jums įrankių, o kaip juos vartoti, pasirenkate pats pagal savo norus... jūs esate pažeidėjas.
Ar jūs tebesakysite, kad aš kontroliuoju kiekvieną jūsų gyvenimo momentą, valandą, minutę, sekundę ir nurodau jums kaip galvoti/kalbėti/daryti?
Nerūstaukite ant ne to asmens.

K.: ar būtina žinoti, kodėl mes esame čia išsilaisvinimui, ar pakaks tik suprasti, kur mes esame? Ar atsakymų ieškoti „savyje" ar „stojant" į organizacijas, ar prašant dieviško įsikišimo, ar visuose trijuose? O gal nei viename? Jūs neatsakėte nei į vieną mano klausimą, tikiuosi aš jūsų neįžeidžiau.
A.: Būtina matyti ištisą vaizdą, kai jis nevisas, tai tarsi vaizdas pro pusiau uždengtą langą. Jūs nežinote, kas yra užuolaidos dengiamoje dalyje, todėl negalite teisingai pasielgti. Kas dengia visą spektrą? Supraskite šią vietą, kas ir kur tai yra, žinokite, kas esate jūs, kaip čia atsidūrėte, kodėl čia atvykote, kaip sugrįžti. Paruoškite save atsakymams, išsivalykite, siekite Proto, kalbėkite (viduje, išorėje), kad esate pasiruošę, gyvenkite tiksliai pagal gaunamus atsakymus.
Niekada nestokite į „slaptas organizacijas", kokios bebūtų aplinkybės. Jokių religijų, įskaitant ir naująjį amžių, nepasikliaukite žmonėmis guru/ pranašais/ rabinais/ imamais/ popiežiais/ pranašautojais/ "mediumais"/ dalai lamomis/ politikais/ autoriais/ mokslininkais/ "įžymybėmis"/ tėvais ir t.t. kaip teisėtais Dieviškų reikalų autoritetais... kitais klausimais, jūsų reikalas pasitikėti ar ne, tačiau susitaikykite ir su pasekmėmis.
Jums reikalingas tik jūs ir Dievas, jokio kitų (su kūnais) kišimosi... kartoju, jokio svetimo tarpininkavimo.
Jei jūsų tėvas paprašys stiklinės vandens, kad įsitikintų, jog jūs juo rūpinatės ir esate paklusnus, ar jūs tiesiog jam atnešite, ar pasiėmęs stiklinę, eisite pas kaimyną, kad šis paaiškintų, ko iš tikrųjų prašė jūsų tėvas, nors kaimynas nieko negirdėjo ir dabar pats geria vandenį iš stiklinės?
Ar aš taip pat esu toks kaimynas? Aš nepaliečiau stiklinės vandens, aš atidariau duris ir liepiau jums grįžti pas tėvą.
Niekas manęs neįžeidė, žmonės įžeidžia save patys. Aš būčiau įžeistas, jei tai, ką sakau, būtų nukreipta prieš Vieną, ir, jei taip atsitiktų, aš sumokėčiau.
Aš atsakinėju nuo tos vietos, kur baigiau prieš tai, ir rašau tiek, kiek man leidžia laikas. Kartais aš praleidžiu klausimą, nes į jį jau atsakyta arba jis neesminis, taip pat ne visus klausimus matau.

K.: taigi, ką jūs pakomentuotumėte apie NESARA (angl. - National Economic Stabilization and Recovery Act - vert. pastaba))/ PLANETĄ X/ AŠIGALIŲ POSLINKĮ/ KONTAKTĄ/ ANTRĄJĮ ATĖJIMĄ? Kas slepiasi už tų pasakų ir kodėl?
A.: NESARA: perspektyvoje duos priešingus rezultatus jums asmeniškai.
PLANETA X: daugiau nebeegzistuoja kaip ir daugelis kitų planetų, mėnulių, žvaigždžių, galaktikų. Tačiau jų baigtis sukelia kažką, o tai reiškia, kad jie visuomet išlieka visumos dalimi, atlikdami savo vaidmenį.
AŠIGALIŲ POSLINKIS: mano žiniomis, taip atsitiko 2 kartus, 2-je ir 3-je eroje, jei reikės, tai bus atlikta vėl.
ANTRASIS ATĖJIMAS: atlikę savo užduotį, jūs grįžtate atgal, kur priklausote, tai reiškia, kad antrasis atėjimas negali įvykti Žemėje, nes jūs jai nepriklausote. Žmonės, kurie laukia „išganytojo" Žemėje, kad jis atliktų visą darbą už juos, klysta. Aš pastebėjau, kad dalis Krikščionių pyksta ir su prakeiksmu puola mane asmeniškai, ką gi, tai jų pasirinkimas.
Apie Krikščionybę aš kalbėjau daugiau, nei apie kitas religijas, nes taip susidėstė klausimai. Paklaustas, aš būčiau kalbėjęs bei pasakyčiau panašius dalykus ir apie kitas religijas/ ideologijas.

K.: Kas mane domina, tai: jei kas nors skirs laiko ir pastangų informacijos ir nuorodų paieškai gausybėje knygų ir legendų ir atskirs „pelus nuo grūdų", kas tada? Jei tas asmuo pritaikys praktiškai tai, ką sužinojęs, ar atsidurs arčiau tiesos, kurią neabejotinai žino kraujo linijos?
A.: Taip.
Vėlgi, kraujo linija yra svarbi tik žmonių valdymui. Ji nesuteikia kokių tai išskirtinių sugebėjimų daugiau suprasti, tačiau žinios yra perduodamos iš kartos į kartą, todėl atrodo, tarsi taip būtų. Bet šios žinios nėra paslėptos, Tiesa negali būti nuslėpta, Ji nori, kad jūs Ją sužinotumėte ir kviečia jus sulig kiekviena jūsų gyvenimo akimirka.
Štai kodėl per valdančiuosius Ji pasiekia jus drauge su iškraipymais ir melagingais papildymais. Kad jus supainiotų ir priverstų patikėti tais iškraipymais. Nėra parašytos nei 1 knygos, kurioje būtų tik Tiesa ir nieko daugiau, išskyrus Tiesą.
Atraskite Ją ir pagal Ją gyvenkite, įtraukite Ją į visas savo gyvenimo puses... žmonėms tai yra sunkiausia dalis, nes būtina pakilti virš šio fizinio/ materialaus pasaulio, pasiliekant žmogaus kūne, kuris reikalauja priešingo.

K.: Kiek arti tiesos yra Neale Donald Walsch parašyta serija „Pokalbiai su Dievu"? Ar jūs nesate kaip nors susijęs su Paukščių Gentimis, paminėtomis Ken Carey knygoje „Žvaigždžių sėklos tūkstantmetis"? ar esama nors kiek tiesos Sheldan Nidle rašiniuose www.paoweb.com?
A.: Amerikos indėnai sėkmingai išsaugojo žinias, bet mūsų dienomis (taip pat ir praėjusiame amžiuje) jos pateikiamos klaidingu būdu. Integracija „veikia".
Apie paminėtus autorius: kaip aš rašiau anksčiau, ne jūsų labui leisti kištis žmogui/ patarėjams/ prekybos agentams tarp savęs ir Dievybės. Jie gali pasakyti kelis teisingus dalykus, tačiau visos tiesos - niekada.

K.: Niekas Žemėje neturi galios mus „išlaisvinti". Niekas už šios Žemės ribų nemato priežasties išlaisvinti bet kurį iš mūsų. Dieviškasis šaltinis (jei toks iš viso egzistuoja) pats laukia, kol mes pavieniui išsigelbėsime patys. Nebus jokio „masinio pakilimo" nei „masinės apšvietos" ir „mes žmonės" bus apkvailinti tuo pačiu „mes žmonės", kas prailgins trukmę nuosprendžio, pagal kurį mes esame čia įkalinti. Mes galime pasilikti šioje vietoje visą amžinybę, jei toks yra mūsų pasirinkimas, ir mes susikūrėme tikėjimo sistemą, kuri leidžia mums tai daryti.
A.: Aš išimčiau žodžius „Niekas už šios Žemės ribų nemato priežasties išlaisvinti bet kurį iš mūsų" ir „(jei toks iš viso egzistuoja)". Dėl pirmojo sakinio: buvo laikai, kai egzistavo būtybės, turėjusios galios taip padaryti, tačiau joms nebuvo iškeltas šis uždavinys. Ir Dieviškas Šaltinis YRA - nėra jokių „laukia", „nori" ir t.t.
Jūs esate kelyje, kitas pranešimas taip pat tą parodė, bet gyvenimas yra svarbi užduoties dalis.

K.: Ir pagal Dievo Įstatymą Kristus buvo atsiųstas čia padėčiai pataisyti.
A.: Taip, bet Kristus nenusileido į Jėzumi iš Nazareto vadinamo žmogaus kūną, 2014 metų atgal, kovo 20-ąją, beveik 2 val. iki saulės patekėjimo (tai yra slaptas jūsų „dievo sūnaus" gimimo laikas) (šie atsakymai pateikti 2005m. – vert. past.). Kristus (kuris turėjo kitokį „tikrą" vardą, bet čia aš vartosiu būtent šį) pasirodė kartą, tik vieną, ir tai įvyko kitoje eroje, toli nuo mūsų eros (kurioje gyveno ir Jėzus iš Nazareto).
Ar jūs žinote, kas tebepalaiko žinias apie tikrąjį Kristų?
Ar jūs žinote, kas tebepalaiko žinias apie netikrą kristų(us)?

Atsakymas priešingas tam, ką jūs galvojate.

K.: Kodėl visi elito nariai garbina liuciferį, melagį ir apgaviką?
A.: Milijonai šios planetos žmonių tarnauja savo pačių sugedusiems materialiniams/ fiziniams/ proto/ emociniams troškimams, ar jie priklauso elitui?

K.: ar šiuo metu tarp „aukštesniųjų esybių" vyksta giminės tarpusavio vaidai?
A.: Aukštesniosios esybės neturi fizinių kūnų, tarp jų nėra jokių „vaidų", jų nekontroliuoja ši karalystė, todėl jos negali dėl to kentėti.
Jūs turite omeny žmonių kraujo linijas ir aš manau, kad iš to, ką esu čia parašęs, atsakymas į jūsų klausimą akivaizdus... visuomet esama tokių, kurie neatlieka savo pareigos. Aš priklausau mažumai. Žmonės nemato skirtumų tarp frakcijų.

K.: Raudonieji kiniečiai gavo HAARP atkirtį už Ritą: super taifūną „Akis už akį"(angl. - Super Typhoon ** Eye for Eye**) ????????????????? Ką apie tai?
A.: nekreipkite dėmesio į „pasaulinius įvykius", visi jie organizuojami jūsų dėmesiui nukreipti. Kova, kuriai jūs privalote skirti dėmesį, vyksta asmeniniame lygyje.

Insaiderio komentaras:
Charlane,
skaitau, ką parašėt:
1. Jūs nesielgiate/nekalbate kaip vienas iš tos linijos, ir tai gerai, nes jie ignoravo
savo užduotį. Tai reiškia, kad pasąmonėje jūs atsijungėte nuo tos linijos (net jei sąmoningai gal ir ne, šitai svarbu suprasti). Jūs pasiekėte tam tikrą lygį, aš tai padariau beveik 11 metų atgal.
2. Jūsų pranašumas kai kuriose srityse ne genetinis, genų paskirtis kiek kitokia.
Tai apie tai, ką aš paminėjau viršuje.

Il vecchio sentiero è vicino *Senasis takas jau arti*

Insaiderio komentaras:
Oazaki / Hico Seijuro ? Aiki-Mei,
Prieš įsileisdami tam tikras žinias, jūs turite pasidomėti, iš kur jos. Ar jūs žinote, iš kur atėjo „žinios", kurias jūs ką tik parašėte, kada jos buvo paviešintos, kaip tai buvo atlikta ir kieno rankomis? Dar svarbiau, kas kontroliavo tas rankas, kurios tai dokumentavo?

Aš tai sakau su geriausiais ketinimais.
Jei jūs tai žinotumėte, jūs to neskelbtumėte tokiu būdu.
Ištirkite šaknis to, ką pasakėte ir įsitikinkite patys, tai jūsų pačių labui.
Žinios iš niekur neatsiranda, jas visada kas nors perduoda.. išimčių nėra.

K.: Taigi, jūs priklausote „elitinei giminei", kurios mes nekenčiame, nors niekas nieko niekada apie jus negirdėjo? Kodėl mes turėtume nekęsti kažko, ko mes nežinome? Kodėl mes nekenčiame jūsų? Ar mes, pagaliau, žinome, kad nekenčiame būtent jūsų? O gal taip yra todėl, kad jūs žinote, ką mes kasdien vartojame ir todėl mes nekęstume jūsų, jei žinotume, kas tai yra?
Ir jei tie, kurių vardus mes žinome nepriklauso „tikrosioms kraujo linijoms", o jūs sakote, kad esate narys elitinės šeimos, kurios mes nekenčiame, tai jūs tarsi leidžiate suprasti, kad mes jus pažįstame, kad galėtume nekęsti. Kaip taip gali būti, jei „tikrųjų kraujo linijų" vardai ir veidai mums nežinomi? Gal mes daugiau nekenčiame jūsų egzistavimo prigimties arba mes nekenčiame jūsų padėties gyvenime?
Ir, jei taip yra, ar visi žmonės nekenčia jūsų ar tik tie, kurie nežino ar nesupranta jūsų tikrųjų ketinimų ir/ar prigimties?
A.: Paskutinį kartą aš atsakysiu į tai.
Viskas dėl neteisingo supratimo, kas valdo iš tikrųjų. Naudojamos sąvokos, kurios neliečia mano giminės, bet jos yra valdymo dalis. Ydingas dalyvavimo prigimties suvokimas ir ydingas supratimas apie padėtis, kurios leidžia įtakoti žmonių gyvenimą.. ir jūs valdomas vėl. Niekas negali nekęsti kitų todėl, kad pats nesupranta reikalo esmės, tačiau būtent taip ir yra.
T.y. neteisingas taikinys, veltui švaistoma energija.

K.: 13, jei dieviškumas yra nuleistas žemyn per jūsų kraują, kokia to jūsų kraujo grupė ir Rh? Ar esate Tamplierių dalimi ar susijęs su Vatikanu?
A.: Kaip perteikti savo galią „žemyn", Dievybė pasirenka pagal savo pageidavimą. Kraujas/genai/fizinė dalis yra tik mažutė dalis to, kaip tai vyksta. Iš tikrųjų, to net nereikia... skamba kaip prieštaravimas?

Ne, įrodymai aplink jus.

K.: „Ką jūs sakėte, galėtų įvykti, bet tai atliktų tie, kurie valdo žemesnes sritis. Tie iš aukštesnio lygio daro tai per kasdien jūsų vartojamus dalykus." Norėčiau sužinoti, ką jūs apie tai žinote?
A.: Aš nepažįstu jūsų asmeniškai, bet jau dabar žinau, kad nevalgau ir negeriu 90 proc. to, ką jūs darote kasdien (pridėkite procentų). Aš net neinu arti jų, kad neprisiliesčiau. Tai beveik viskas, kas parduodama, išskyrus kelias išimtis šen bei ten.
Privalau papildyti, kad esama skirtingų rūšių, kurios skirtingai veikia skirtingus žmones. Pavyzdžiui 2 priešingybės žmonių, vartojusių tai ilgą laiką: dalis valgio metu patiria vos ne transą, kitiems tai visai nedaro jokio poveikio. Dauguma žmonių yra kažkur tarp jų, tai veikia juos taip, kad jie nepastebi. Jie greičiau dėvisi, pavargsta, sensta, lėčiau mąsto, koncentruojasi į emocinius/fizinius poreikius, susiduria su prieš 200 metų negirdėtomis sveikatos problemomis jaunesniame amžiuje, t.y. smunka gyvenimo kokybė.
Jūs nesate tuo, ką valgote, bet tai ką valgote kontroliuoja jūsų savijautą, jūsų kūno reakcijas. Dėl savo neišprusimo ir tingumo jūs patys save žalojate. Kada paskutinį kartą jūs tyrėte būtent ką jūs valgote ar kaip pagamintas jūsų sodos vanduo? Įvertinę visą tai ir išsiaiškinę, kokios medžiagos naudojamos ir ką jos sukelia, paklauskite savęs: ar duosiu šią medžiagą savo vaikui ir leisiu tai praryti? Bet būtent taip jūs kasdien elgiatės su savo vaikais.
Toliau, kaip jūs pastebėjote, visur esama elektromagnetinių svyravimų, o jūsų namai – pati aktyviausia vieta. Ar jūs bent kartą išjungėte elektrą savo namuose, kad pastebėtumėte vibracijos skirtumą?
Bent kartą jūs miegotumėte geriau.

K.: Ir prieš ką ar kam atskaitingas „elitas"?
A.: Galiausiai visi atsiskaito Vienam.

K.: Oh, pasaulio elitas, taip vadinama „visuomenės grietinėlė". Puiki iki skausmo, bet visuomet tokia pati, besikartojantys tų pačių kelių tipų bruožai. Visos kitos reptilijos, pilkieji, hibridai, žmogiškumo pardavėjai lenkiasi jiems iki žemės.
A.: Visuomenės grietinėlė neturi nieko bendro su kraujo linijomis. Jie yra jūsų kraujo.

K.: Prašau, pasakykite, kas yra jūsų mėgiamiausias okultinis subjektas?
A.: Niekas nenuslėpta.

Insaiderio komentaras (tai atsakymai į viešai nepaskelbtus temos pranešimus/klausimus – vert.past.):
BTN nli,
Atsakymai į tam tikrus klausimus ar detalus tam tikrų temų aiškinimasis sukels priešingą efektą tam, ką reikia pasiekti, tai jums nepadės.

Omaras, kuris buvo šalia jo mirties valandą, bet neleido numirti (laimėdamas laiko) ir tas, kuris buvo drauge su Abu Bakru ir atvedė jį iki Omaro kalbos, kai jis grįžo iš Medinos... nors žmona svarbesnė.

Tai nebeturi reikšmės, tai atlikta.
Aš nenaudoju e-mail ir mano dalyvavimas netrukus pasibaigs.

K.: Ar jūs kaip nors susijęs su Anunakiais, apie kuriuos rašė šumerai? (angl.-Anunnaki. Šumerų dievai –vert. past.). Kiek arti tiesos yra knyga Iluminatus! Trilogija: Akis piramidėje (The Eye in the Pyramid), Aukso obuolys (The Golden Apple), Leviathan parašytos Robert Shea ir Robert Anton Wilson? Ar Moronis, kuris minimas Mormonų Knygoje yra ateivis iš Plejadų ir ar tiesa, kad tokios būtybės vis dar kontaktuoja su žmonija?
A.: Jų daugiau čia nebėra. Tai buvo kita era. Jų žinios jiems nepriklausė, žinios visada yra perduodamos, todėl jos ir dabar yra pateikiamos.
Aš jos/jų (?) neskaičiau. Jei ją audringai šlovina kritikai ir ji stipriai propaguojama, jūs žinote, ką tai reiškia. Ten gali būti kiek tiesos, bet ji skęsta iškraipymų jūroje. Niekas netvirtina, kad autoriai tai daro sąmoningai. Nors kai kurie būtent taip ir daro (tie, kuriems svarbu pripažinimas ir šlovė, tie, kurie „pardavė savo dūšias"), kai kurie ne, bet pastarieji būna pastebėti ir paremti, nes tarnauja jų tikslams. Nėra nieko lengviau, nei parašyti „bestselerį"/"hitų" albumą/filmo scenarijų, jei žinai aukščiausio rėmėjo planus.
Mormonus, kaip ir kitus religingus žmones, kontroliuoja tie patys, kurie kontroliavo jų „pranašus/dievo sūnus/angelus/ šventuosius ir t.t." Šiame pasaulyje Siela, kartą pabuvusi kūne, nebegali virsti Angelu. Siela negali transformuotis į tai šiame pasaulyje, aš tvirtai tai kartoju. Tačiau vis vien teigiama, kad Moroni buvo atgaivintas kaip Angelas šiame pasaulyje. Mormonizme esama tiesos grūdo (kaip ir kitose religijose), todėl raštų skaitymas nepadarys jums žalos, kol būsite dėmesingi.

K.: Koks maistas ir t.t., naudojamas mums kontroliuoti? Ar yra kas nors, ką mums dera vartoti ir ko ne, kad aiškiau matytume realybę? Iš ko susideda nuosaikumas? – tai saikingumas visame kame ar kažkas daugiau?
A.: Apie maistą žiūrėkite aukščiau. Tai tėra 1 manipuliavimo dalis, ji naudojama derinyje su kitais 6 jūsų kasdieninio gyvenimo kontrolės metodais. Jei jūs galite „ištrinti" kelis iš savo gyvenimo ar bent patirti mažesnę jų įtaką, poveikis dramatiškai susilpnės, tačiau ne tai pagerins jūsų sąmoningumą.
Šie metodai naudojami tam, kad jūs greičiau susidėvėtumėte, pablogėtų jūsų gyvenimo kokybė. Jie yra tarpusavyje susiję.
Štai tie metodai:
1. maistas ir gėrimai
2. vaistai, „Sveikatos priežiūra" (tame tarpe vitaminai)
3. Elektros bangos (tame tarpe ir jūsų PC ir mob. telefonas, namų elektros tinklas, viskas, kas turi mikroschemas).
4. Žiniasklaida, ar tai TV-radijas-laikraščiai-žurnalai-internetas (akivaizdžiausias metodas, bet ir labiausiai pavergiantis).
5. Muzika, Garsai (skiriasi nuo žiniasklaidos, taikomas kitaip, bet dažniausiai per žiniasklaidą).
6. Oro užterštumas.
7. Švietimo sistema (tame tarpe žinoma literatūra, kuri dažniausiai iškraipyta, ar tai būtų istorija, psichologija, metapsichologija, „filosofija", menas, mokslas, religija, net ir pasakos, sekamos mažiesiems).
Politikai naudojasi šiais metodais ir bombarduoja jus tuo kasdien, kad užsitikrintų palaikymą ir aprūpinimą.
Taisyklė tokia: Jei kas remiamas/šlovinamas/jam plojama/giria kritikai/ duodama dykai, būk labai atsargus. Kas tai bebūtų - maistas, vaistai, naujausi technologiniai stebuklai, , „menininkas", politikas, muzikantas, knyga, šou, gėrimai ir t.t. Tvirtinimai, kad „kai kurie išlaikė laiko išbandymą", organizuojami tikslingai.
Problema tame, kad būdamas pernelyg atsargus gali pražiopsoti keletą tikrų perlų, kuriuos kai kas sąmoningai įterpia tarp manipuliavimo įrankių.

Esama ir keleto kitokių metodų (draugijos/kultai/ sektos/ žmonės, politikuojantys vieni su kitais, ir t.t.), bet pagrindas – 6 viršuje (Insaideris suklydo (?) – vert.past.), kurie reklamuojami nuo Prancūzijos „Revoliucijos".

Nuosaikumas: sąmoninga susilaikymo forma, grindžiama savęs pažinimu, siekiant vidinės Sielos (kuri yra jūsų nematomoji forma, Siela nėra jūsų dalis, jūs esate vientisi) darnos. Santūrumas emocijose/troškimuose/aistrose/veiklume nereiškia jų atsisakymo (tai jums pakenks, būkite atsargūs), ramiai pažabojus, juos dera nukreipti viena vaga aukštesnių tikslų siekimui. Visa tai veda link blaivaus gyvenimo, nors ir paprastesnio, bet kupino dovanų, nes jūs tampate visišku savo paties šeimininku, o jūsų emocijos/ troškimai/aistros nebediktuoja jums, kaip elgtis. Greta šio proceso, tuo pat metu jūs išsivalysite ir pasiruošite Visatos Proto apšvietai.
Būkite kiek įmanoma panašesnis į tai, su kuo jūs norite susijungti.

K.: 1. Ar jūs turite draugų ne iš kraujo linijos, su kuriais bendraujate?
2. Ar jūs jaučiate simpatiją, neapykantą ar gailestį?
A.: 1. Taip, bet nėra išmintinga pažinoti daug žmonių.
2. Kūnas verčia jus patirti simpatiją, neapykantą, gailestį ir visas kitas emocijas, kartu su troškimais ir aistromis, kad jus supainiotų, priverstų užmiršti save, kad taptumėte bežade savo paties kopija.
Jos turi savo pamatus šiame materialiame/fiziniame pasaulyje.
Juo labiau jūs leidžiate joms save valdyti, tuo stipriau prikaustote save prie šio pasaulio. O tai prieštarauja jūsų pareigai. Tačiau ne nekęskite jų, gerbkite.
Aš nukreipiu jas į vietą, kur jos gali pasitarnauti kam nors esmingam.

K.: Aš klausiu, KAIP atstatyti ryšį su dieviškuoju šaltiniu? KAIP tūlas pakyla virš šio kalėjimo?
A.: Aš manau, kad šiandien jau atsakiau į tai. Jei jums asmeniškai ne, paklauskite dar kartą, aš atsakysiu rytoj.

K.: aš nesakau, kad kiekvienas iš mūsų YRA DIEVAS, Aukščiausias Šaltinis, bet mes esame mūsų pačių NUOSAVAS dievas, nes iš tikrųjų mes KURIAME savo nuosavą realybę. O ką atsakysite jūs, Insaideri?
A.: Jūs dalinai aprašėte laisvą valią ir įspūdį, kurį ji gali jums sukelti, nieko daugiau ar mažiau. Taip pat ir žodis „meilė" turi gausybę spąstų, ypač vartojant taip, kaip jūs.

K.: Re: žemė yra kalėjimas... Ar jūs turite omeny Šviesą, įkalintą materijoje? Jei taip, tuomet aš pradedu suprasti visus momentus, apie kuriuos jūs užsiminėte iki šiol.
A.: Įkalintas – ne visai tinkamas žodis, jis tarsi teigtų, jog Dievybė gali turėti blogų ketinimų. Geriau būtų, sumanytas tokiu būdu, kad... arba įsiskverbę vienas į kitą...

Insaiderio komentaras:
3nd3r,
Kai kurie jūsų aprašyti dalykai tiesiogiai siejasi su Visatos Protu. Kaip aš jau minėjau, kiekvienas gali tai suprasti.
Jei jūs galite, reiškia esate aukštesniame lygyje už kitus, tačiau būkite atsargus naudodamasis tuo, tai ne jūsų, ne šiame pasaulyje.
Be to, tai gali būti pradžia ko nors apgaulingo, ką patiria daug žmonių. Aš manau 2 ritualai galėtų jus inicijuoti ir leisti pamatyti, kas iš tikrųjų tai yra, bet atėjus laikui, jūs būsite nukreiptas link jų.

K.: jie įtraukė šeichą dykumoje, su kuriuo Jėzus susidūrė savo kelionių metu ir kuris jį palaimino. Gal kartais ką nors apie tai žinote?
A.: Aš žinau, kad keletas žmonių, su kuriais Jėzui iš Nazareto „teko susidurti" buvo insaideriais. 3 karaliai, atsiradę iš karto po jo gimimo, iš tikrųjų jų buvo 5, bet du laikėsi šešėlyje ( skaičius 3 šioje istorijoje tarnauja simboliniam tikslui, kaip ir daugybė kitų dalykų, skaitykite lėtai).
Dovanomis buvo simboliniai artefaktai (kai kurie senoviniai), kurie apeigų metu inicijuotų jį jam skirtos užduoties atlikimui, dėl to jis turėjo keliauti į tam tikras vietas.
Aš jau sakiau keletą kartų ir pakartosiu paskutinį – jis nebuvo tikrasis Kristus, jį paruošė taip, kad jis būtų į Jį panašus ir jis buvo lydimas visą gyvenimą iki mirties, ir po to buvo užrašomi jo žodžiai (tai prasidėjo gerokai anksčiau prieš jo mirtį, nors platinimui vėliau perrašyti dar kartą).
5 karaliai taip pat dalyvavo ir jo nukryžiavimo metu, ir Jėzus iš Nazareto tai žinojo, jis būtų elgęsis kitaip, jei jų ten nebūtų. Jėzus iš Nazareto visada žinojo, kad yra jų vedamas, iš tikrųjų jis kartais net aktyviai ieškojo jų ir kitų insaiderių. 2 atvejais jis pasitraukė, tačiau buvo sugrąžintas atgal.

K.: „Elitas" elgiasi taip, tarsi jos (naftos) atsargos yra atnaujinamos, bet iš tikrųjų jie jas kaupia. Būčiau dėkingas už jūsų mintis apie tai.
Candace Frieze kūriniai
A.: Žemė ją saugo, kol jiems jos prireikia, tie valdžioje paprasčiausiai atsuka kranelį. Taip pat esama tam tikrų frakcijų (virš marionečių), kurios yra atsakingos už tą daugumos nesupratimą, kurį jūs visi drauge išreiškiate pareiškimu apie resursų išeikvojimą.
Viskas vyksta taip, kaip aš aprašiau senesniame atsakyme.
Tuose kūriniuose yra klaidų.
1. Anunakiai yra valdovai iš skirtingos eros, jų nebėra ir juos pakeitė kiti.
10 000-15 000 metų į priekį (taip, Žemė vis dar bus) žmonės suras tekstus apie šios eros valdovus ir galvos, kad tai tinka jiems. Tų tekstų didžioji dalis jau yra parašyta.
2. jei tai kas parašyta tame tekste būtų tiesa, tai reikštų, kad šiuo metu Žemė, „žvaigždžių draugai" ir Angelai yra sukilę prieš Vieno Dieviškąjį Įstatymą.... apie tai bjauru net užsiminti (aš turiu būti labai kruopštus, formuluodamas mintis, kad taip pat neįkliūčiau į spąstus).
Jei tai parašęs asmuo to neištaisys, ji pasieks priešingo savo siekiui ir pasiims su savimi daug tuo patikėjusių Sielų.
Kartoju, nesinaudokite jokių žmonių tarpininkavimu tarp savęs ir Dievybės.
3. Kova vyksta asmeniniame lygyje, tai reiškia, kad tik jūs galite tai atlikti, nelaukite „išganytojų".

K.: Mano vienintelis klausimas dabar: Ar iš tikrųjų TAIP paprasta? Aš neišduosiu to, ką jūs sąmoningai ar netyčia atskleidėte... Aš dabar žinau, kad tai ką jūs sakote yra tiesa: Apie šitai negalima papasakoti, tai turi būti atrasta, nes tai praranda jėgą, jei yra kam nors atskleidžiama.
Ar ne tame slypi tokio didelio slaptumo priežastis? Žmonės negali to sužinoti ne todėl, kad tai skirta „tik elitui", bet greičiau dėl to, kad jeigu jiems apie tai bus PASAKYTA, jie praras paskutinę progą iš čia ištrūkti?
A.: Tiesa nori, kad jūs Ją žinotumėte, tai yra Jos pagrindinis tikslas, Ji kviečia jus kiekvienu jūsų gyvenimo momentu, ir kad jūs tikrai suprastumėte, Ji yra visiškai paprasta ir pastebima su Dievo Apvaizda. Ji yra „priešais jus".
Atsakymas į paskutinį klausimą – taip.
Jei jūs radote Ją, dėkokite Dievo Įstatymui, niekam daugiau.
Kelionė tik prasidėjo, kelias ilgas.

Aš gal būt grįšiu rytoj.

Insaiderio pareiškimas apie naujo proksi-serverio testavimą:
Testas

K.: 1) Ar tai paprastas „kartelės pakėlimas" patikrinimui, jog man pakanka valios tęsti, ar iš tikrųjų egzistuoja galia, kuri stengiasi išlaikyti žmones vaikščiojimo miegant būsenoje? Galia, kuri NENORI, kad žmonės „taptų tokiais, kokiais gali būti"? Jei tai tiesa, koks geriausias būdas šitai išspręsti, anot jūsų patirties?
A.: tai susiję su jūsų fizinio kūno veikla, kuris maištauja kiekvieną kartą, kai jūs pasiekiate naujų aukštumų šioje karalystėje. Fizinio kūno užduotis – leisti jums patirti šią realybę, o jums siekiant kitko, jis kiekvieną kartą priešinasi. Tai yra jo pareiga, todėl geriausia jį gerbti ir švelniai tramdyti.
Esybės taip pat lydės jūsų mintis ir stengsis jas nukreipti, tai vėlgi jų pareiga, gerbkite jas ir jos tai įvertins. Niekada negalvokite apie jas kaip apie piktybines ar velniškas, jos tik reaguoja į jūsų veiksmus.
Tai ne galia, kuri nenori, kad jūs taptumėte tuo, kuo iš tikrųjų esate, priešingas teiginys yra tiesa, bet jos (esybės – vert. past.) taip pat turi savo užduotis, kurias privalo atlikti.
Tai apie materialią jūsų dalį.

K.: Ar mes turėtume pamiršti viską, ką žinome? Gal mums paprasčiausiai paleisti savo nuosavą Ego ir visiems priimti kitokią paradigmą? TAI būtų LABAI sunku atlikti, nes tai palaiko mus kaip individus šiame gyvenime. Hmmmm.....
A.: Prisiminkite viską, ką kažkada žinojote, nuvertinkite tai, ko jus buvote išmokyti po to, kai pamiršote seną ir sugrįžkite.

K.: Kaip jūs patartumėte auginti vaiką žemėje?
A.: Aš neturiu vaikų ir niekada neturėsiu.
Pirmiausia, ką daro vos tik gimęs kūdikis – verkia. Taip yra todėl, kad Siela suvokia kur gimė ir negali tuo patikėti (tik gimę, jūs geriau suvokiate kas jūs ir kur esate, nei dabar).
Siela verčia kūną verkti, nes tai yra pirmas kartas, kai ji atsiduria šiame fiziniame pasaulyje (nors tokių yra labai nedidelis skaičius) arba todėl, kad ji suprato, jog sugrįžo per reinkarnaciją po klaidų buvusiame gyvenime (tokių yra didžioji dalis).
Pati Siela neverkia (savo pirminėje būsenoje ji nepažįsta šių funkcijų), bet jos siunčiami signalai verčia kūną verkti.
Jis „be priežasties" verkia dienas, savaites, mėnesius, kol sąmonė praranda savo galią tiek dėl natūralaus proceso, tiek dėl tėvų įtakos ar net, šiais laikais, dėl vaistų poveikio... Štai kada žmonės iš tikrųjų gimsta, po to, kai pamiršta kas jie yra, kur jie yra, dalis pamiršta greičiau nei kiti. Šis verksmas skiriasi nuo verkimo, atsirandančio po pirmųjų kelių mėnesių, kai kas net gali jį girdėti. Nuraminkite vaikus šiuo lemtingu susivokimo laikotarpiu ir paaiškinkite, kad Vienasai padovanojo jiems progą grįžti atgal į ten, kur jų vieta. Tai turės poveikį pasąmonei, kuris lydės juos visą likusį gyvenimą.
Gimimo laikas yra nulemtas (kaip ir mirties laikas), kaip ir aplinka, tėvai, gimimo aplinkybės, sveikata, etc... sutapimų nėra.
Bet lytinio brendimo metu jie nutraukia tam tikrus saitus ir tampa visiškai atsakingais už savo veiksmus, jų laisva valia leis gyventi, kaip jiems norėsis ir nulems gyvenimo kokybę... jų veiksmai net gali sąlygoti išėjimo būdą („mirtį"), bet negali pakeisti išėjimo laiko.
Tik keletą jų gyvenimo sričių paveiks iš tėvų gauti įrankiai. Didžioji vaiko gyvenimo dalis bus paremta laisva valia, tai neturės beveik nieko bendro su tėvais, jūs esate svarbūs tik pirmaisiais 5-6 vaiko gyvenimo metais, todėl tik šiuo laikotarpiu jūs galite padaryti daugiausiai gero.
Naudokitės savo intuicija (ne instinktais. 2 skirtingi dalykai). Tapę tėvais, jūs apdovanojami savybėmis (reikalingomis vaikų auginimui), kurios prieš tai nebuvo prieinamos, įsiklausykite į jas.
Kiekvienas vaikas yra skirtingas, reaguoja skirtingai, bet suteikite jiems žinių, kad egzistuoja kai kas daugiau, nei jie patiria, kad egzistuoja Gėrio Šaltinis iš kurio visa išteka tikslingai ir 1 dieną jie sugrįš, atlikę savo užduotį čia, Žemėje.
Pasakokite apie tai ne vieną kartą, bet kartokite metų metus, ir nepasakykite daugiau, nei tiek.
Viską darant teisingai, jie patys pradės jo ieškoti visą savo likusį gyvenimą, tai jų pareiga.
Jei pateiksite tai įprastu būdu (kaip daro religingi žmonės), pasieksite atvirkščio rezultato.

Muzikos instrumentai buvo suteikti skirtingoje eroje dėl tam tikros priežasties, o ne tik paklausyti, kaip kiti žmonės jais groja.

Švietimas: vienas iš manipuliavimo būdų (aš jau išvardijau kitus). Jais bus manipuliuojama, bet lytiškai subrendę jie turi reikšmingą progą tai panaikinti. Taip pat ir likusio gyvenimo metu jiems dar ne kartą pasitaikys tokios galimybės.
Jūs negalite nutraukti manipuliavimo, kaip ir paskatinti pabudimą, tai priklauso nuo paties vaiko ir jo elgesio su jam suteiktais įrankiais..... Vadovaudamasis Dievo Įstatymu Visatos Protas nuolat skverbiasi į jūsų vaiką, suteikdamas jam progą pabusti bet kuriuo momentu. Viskas priklauso nuo jo/jos.

K. Ką jūs žinote apie pranašesnę rasę, kuri buvo (ir jos dalis tebėra) garbinama kaip dievai? Ar jūs išpažįstate kokius nors viešpačius ar dievybes?
A.: Šiuo metu tėra 1 rasė, nėra kitokios specialios rasės virš kitų, žmonės painioja skirtingus dalykus ir eras.
Vienasai yra dievinamas/garbinamas kaip tas, ką jūs vadinate „dievu".
Žodis „dievas" yra iškraipytas terminas (kalbama apie angl. žodį – god, kuris skiriasi nuo angl. žodžių Divine – Dieviškas, Dievo; ir Divinity – Dievybė. Vert. past.) , nes jums - žmonėms leidžia jaustis taip, tarsi jūs savo maldomis galite valdyti aukštesnę esybę (kaip ir anksčiau, aš turėjau rūpestingai rinktis žodžius, kad pats nepatekčiau į spąstus).
Aš siūlyčiau juo nesinaudoti, bet tai yra jūsų pačių pasirinkimas su pasekmėmis.

Vienasai turi daugybę apraiškų/emanacijų/bruožų, kuriomis pasižymi esybių hierarchija su skirtingomis, bet sutartinai veikiančiomis funkcijomis.
Visos jos yra bekūnės/nematerialios, nors vienos gali valdyti kūnus, tik skirtingu būdu, nei mes, kitos gali apsireikšti materialiame pasaulyje, pažemindamos savo dažnius ir iš savęs išspinduliuodamos tam tikras formas.
Visos yra garbinamos kaip Vienas, kuriantis Gėrį, ir jos taip pat skiria save Vienam.
Jūs meldžiatės kai kuriems žmonėms, kaip „dievams", ar tai būtų „pranašai", „įžymybės", sportininkai, politikai, autoriai ir t.t., o tai yra bjauru.

K.: Ką jūs valgote? Iš kur tai atsiranda?
A.: Ką tiesiogiai pateikia gamta. Aš turiu šiltnamį, kuris aprūpina mane tam tikromis daržovėmis/vaisiais, kurie išauga iš neužterštų sėklų. Aš turiu sveikų gyvulių, kurie aprūpina mane mėsa, kiaušiniais, pienu. Aš gaunu vandens iš požeminio šaltinio. Žinokite, kad duonos galima nusipirkti nedidelėse nepriklausomose kepyklose, ypač „užsieniečių", nes jos nenaudoja tokių pačių ingredientų, kaip „vietiniai"; jų produkcija irgi užteršta, bet ne tiek. Šiose „užsieniečių" valdomose parduotuvėse nusipirkti gėrimai/maistas jums tinka labiau, nei parduodami supermarketuose.
Likusieji mano giminės gyvena kitaip, jie turi „tarnų", kurie aprūpina juos viskuo iš nuosavų valdų/gamyklų/ūkių/ir t.t.

K.: Insaideri, ką jūs galite pasakyti man apie Nikola Tesla? Jūsų nuomone jis atliko/neatliko savo „misiją" čia, Žemėje?
A.: Visos žinios perduodamos. Teslai taip pat, tai nėra jo originalios idėjos. 2 insaideriai perdavė jam žinias, žinodami, kad Tesla panaudos jas planui (kuris buvo tuo metu) perimti energijos resursų kontrolę iš tam tikrų kraujo linijų, pažeminant jų vertę „naujų" technologijų pagalba. Tesla atskleidė tai ne tiems žmonėms ir nutraukė visą reikalą. Protingas individas, ne toks protingas žmogus.
Insaideriai, priklausantys mažumai, turi būti budrūs dėl tokio pobūdžio atsitikimų.

K.: Ar horizonte matyti didelio mąsto įvykiai, kurie sukels kvantinį šuolį masinėje sąmonėje ir/ar kitaip apibrėš gyvenimą bei gyvenimo būdą?
A.: Ne, nieko panašaus.
Kaip aš jau ne kartą minėjau, tai vyksta asmeniniame lygmenyje. Tai reiškia, kad jūs susiprantate savarankiškai, naudodamiesi jums prieinamais įrankiais, kurių dalį, kiek man buvo galima, aš jau aprašiau.
Įvykis, kuris pakeistų dabartinę civilizacijos eigą, tikėtinas (praeityje taip keletą kartų atsitiko), bet tai neturi nieko bendro su tuo, ką rašote jūs. Jūsų pareiga Vienam ir sau lieka tokia pati, kas benutiktų.
Nešvaistykite energijos įvykių laukimui, būdami pasyvūs jūs tik prailginsite savo buvimo laiką.
Aš pridėčiau dar kai ką, kas gali skambėti priešingai pasakytam, bet skaitykite atidžiai:
Kai masės priverstos patikėti kažkuo neigiamu, jos gali sukurti tai, ko visiškai nenori. Taip, pavyzdžiui, dirba jūsų vadinama NWO (angl.- New World Order - naujoji pasaulio tvarka; vert. past.). Jūs tikite, kad ji įgyja formą, taigi ji įgis formą, o teoretikai yra pagrindiniai žaidėjai, padedantys jai įgyti formą, bombarduodami jus „faktais" apie tai, kad ji įgyja formą.
Tvirtindami, kad jūs prarandate galią kiekvieną dieną, jie vis labiau jus kontroliuoja... Kai iš tiesų jūs esate padėties šeimininkais.
Taigi, tie žmonės, kurie tai „atranda", iš tikrųjų tai kuria. Panašiai veikia ir vizualizacija.

Bet aš kartoju, net jei šitie dalykai atsitiktų, jūsų pareiga Vienam ir sau išlieka ta pati.

K.: Ar gali kilti „aukštesniųjų esybių" vyro/žmonos ryšyje nesklandumų? Ar buvo taip, kad Vieno sutverti būti drauge, eitų skirtingais keliais, nes atsisakė atlikti savo pareigas? Jei taip, tai kurioje šio plyšio pusėje esate jūs? Ar jūsų Dievas – Visada Egzistuojantis Vienas?
A.: Vėl Aukštesnės Esybės painiojamos su Sielomis kūnuose, ar tai būtų kraujo linija ar ne. Aukštesnės Esybės ir Sielos – skirtingos būtys.
Aukštesnės Esybės neįeina į kūnus šioje eroje (kuri trunka ilgiau, nei jūs manote), jos bekūnės ir nejaučia šio pasaulio taip, kaip mes.
Sielos kūniškos, mes esame šioje materialioje/fizinėje plokštumoje ir kaip realybę jaučiame jos žemus dažnius, nors ir mes galime pakilti virš jos ir pažinti aukštesnę karalystę.
Aš turiu tai trumpai paaiškinti: jūs nesate kūne, bet apimate/apgaubiate jį, patys būdami kitame nematomame kūne, sudarytame iš panašių kaip Siela (o tai jūs) elementų, bet šis nematomas kūnas yra susipynęs su fizine plokštuma (labai svarbu, kad jūs tai suvoktumėte) ir su matomu kūnu jungiasi iš nematomo kūno smegenims, širdžiai ir nugaros sritims perduodamos energijos ryšiais, taip mes (Sielos) galime valdyti kūną bei jo funkcijas ir pažinti šį pasaulį.
Sielos yra dvilypės, tai reiškia, kad jūs esate dar ir kažkur kitur, laukdami susivienijimo kitoje karalystėje.

Panašiai kaip ir jūs, dalis kraujo linijos atstovų neatlieka savo pareigų ir dėl to kenčia nuo pasekmių.
Daugelis kraujo linijų to taip pat nežino.
„Plyšio" nėra ten, kur jūs manote. Jis yra asmenybės lygyje, taikoma ne tik jums, bet ir man.
Aš priklausau tos frakcijos mažumai, kuri vis mažėja.

Aš paaiškinau, kodėl žodžio „dievas" nedera vartoti dėl prasminių spąstų. Vienasai yra Visada Egzistuojantis, Tyras, Geras ir iš tikrųjų Vienas, kuriantis Gėrį.

K.: Insaideri. Ar jūs čia sakote, kad „senieji" keliai pagrįsti tiesa ir yra teisingi? Ar mes turime ieškoti senųjų kelių ir jais eiti? Ar mums reikia siekti darnos su „Motina"? kas labiau domina Vienatinį Dievą – mūsų širdys ar protai? Ir kas iš jų tvirtesnis?
Ar verta skirti dėmesį Jėzaus mokymui apie meilę?
Visi drauge mes stipresni už jus ar ne?
Ar mes esame šiame kalėjime dėl savo „nuodėmingos" prigimties ar dėl supratimo stokos?
A.: Pirmieji žinių šaltiniai yra arčiau Tiesos, nei vėlesni. Prisiminkite vilneles kūdroje, kai ką nors įmetate: kuo toliau nuo centro sklinda bangelės, tuo jos mažesnės, kol galų gale išnyksta.
4000 metų atgal sąlyginai nėra seniai šios eros matu.
Neteisingi vertimai, neteisingos interpretacijos/priedai, ištrynimai klaidins jus. Todėl siekite Visatos Proto, kuris padės tiesą atrasti, o vėliau ją tiesiogiai perduoti toliau.

- būkite Darnoje su visu tuo, ką jums teikia Dievo Įstatymas, ir kas buvo sukurta mūsų sugrįžimui suvokti, neverčiant to į žmonių terminus.
- Dieviškasis Vienas YRA, čia nėra jokių „domisi", „nori" ir t.t., nors ir Jo emanacijos/apraiškos/bruožai gali veikti kaip Vienasai. Mes neturime Proto, mes galime sąveikauti su Protu, kuris gali sudaryti sąlygas mums būti išvien su Juo.
Turėti kažką reiškia valdyti tai, valdyti reiškia vadovauti tam ar, mažiausiai, kontroliuoti... Mes nevadovaujame Protui ir Jo nekontroliuojame.
Daugiausiai painiavos kelia naudojimasis intelektu ir Proto turėjimas, nes intelektas tėra Proto suteiktas instrumentas.
Siela turi skirtingas esmes, ji susideda iš tam tikrų „dalių – futliarų", tačiau tai yra viena esybė. Vieną iš jų galima vadinti Širdimi, tai yra tai, kas jungia mus su Gyvybės šaltiniu, kurį mums suteikė Vienasai, naudodamasis savo emanacijomis.
Visos esybės yra vienodai svarbios.
- perskaitykite tai lėtai: Meilė nėra tai, kas suprantama žmonių terminais, tai iškreipta versija. Tikrojo Kristaus mokymas nėra Jėzaus iš Nazareto mokymas, tačiau pastarasis pritaikė daug iš pirmojo (aš atsimenu, vėl nekartočiau, bet šis kontekstas to reikalauja). Kristus turėjo kitą vardą, bet aš naudosiuosi šiuo, nes žmonės prie jo įpratę. Žinia yra čia nuo to laiko, kai tikrasis Kristus apsireiškė Pats skirtingoje eroje nei mūsų. Jėzus iš Nazareto buvo mūsų eros dalis. Krikščionybė skelbia ją kitaip ir iškreiptai.
Be tikrojo Kristaus apsireiškimo Žemėje mes nežinotume, kaip grįžti prie Dievo Įstatymo, kuris per Visatos Protą leidžia mums pakilti. Tai ir atskleidė tikrasis Kristus. Kur mes esame, kodėl, kas, kaip, kokie, kada - visa tai Jis atskleidė pagal Gerojo Vieno Valią ir tikrajam Kristui turi būti skiriamas visas garbinimas, tai lemtinga aplinkybė. Jam nereikia jūsų garbinimo, Aukštesnėm Esybėm nieko nereikia iš mūsų dabartinėje formoje, bet toks yra būdas pranešti, jog jūs Tai suvokiate. Jums reikalingas pripažinimas, kurį Tai jums užtikrina.
- Dievybė gali padaryti 1 žmogų visapusiškai stipresnį už visus kitus drauge sudėtus.
- Man leista pasakyti, kad jūs vis dar esate čia dėl nepakankamo susivokimo. Mąstydami negalvokite „mes", bet „aš". „Mes" ateis vėliau, kitoje karalystėje.

K.: Jei „Kristus" atėjo kitoje eroje, kodėl jam nepasisekė?
A.: Galvokite, ką kalbate, jūs kenkiate sau. Tikrasis Kristus sėkmingai atliko savo pareigą iki galo ir dabar jūsų eilė. Jei jums nepasiseks, nekaltinkite Dievo. Dievas nekaltas dėl Žemiškų reikalų.
Kai jūs persikaitinate Saulėje, ar kaltinate Saulę, kuri palaiko gyvybę Žemėje ir ne tik, ar kaltinate save, kad nieko neveikdamas per ilgai gulėjote saulės atokaitoje?

Insaiderio pareiškimas:

Tai bus mano paskutinis pranešimas, atlikta.
Tai vyko pagal Dievo Įstatymą, kuris aukščiau mano šeimos ar bet ko Žemėje ir kitur. Mažuma perduoda tai pagal Aukštesnių Esybių įsakymą, supraskite tai.
Yra 2 nepageidaujami judėjimai, apie kuriuos man žinoma.
Aš pasilikčiau ilgiau, bet dauguma temų jau aprėpta.
Aš atsakiau tiek, kiek man buvo leista ir paprasčiausiu man prieinamu būdu.
Dėl šios priežasties aš turėjau rašyti greitai.

Jei jūs apsispręsite:
Kasdien dėkokite Gerajam Vienam, kuriame visa turi savo būties pradžią, už Jo Dieviškąjį Įstatymą, suteikiantį jums progą grįžti į savo tikrąją būseną, į karalystę, kuriai jūs iš tiesų priklausote, už Jo Būtinybės galią, taikančią pagrįstus pataisymus, kuriuos jūs kasdien patiriate.
Šlovinkite Aukštesnes Esybes, kurios veikia pagal Dievo Įstatymą, kurios yra Vieno pasireiškimai/emanacijos už Gyvybės priemonių suteikimą visose srityse, už jų palaikymą ir šių priemonių suteikimą mūsų labui, už kelrodį link išlaisvinimo ir kitką.

Kreipiantis į Dievybę (perskaitykite dar sykį) rūpestingai rinkitės žodžius, nereikalaukite, nepasakokite, nemaldaukite, neįsakinėkite, nesiūlykite, neklauskite... ... tai yra pasibjaurėtina, paprasčiausiai pasakykite ir vykdykite savo pareigas.
Supraskite klausimus, kuriuos iškėliau jums atsakydamas, aš pasakiau daugiau, negu jūs perskaitėte, perduokite tai kitiems.

Grįžkite.

Iki Insaiderio išnykimo, 4 dienos, parašyti 660 pranešimai, 20 000 + peržiūros vėliau, ir visa tai be „prisegtos" temos.
Ši tema giliai sujaudino daug žmonių, tai buvo pastebima iš pranešimų, į kuriuos Insaideris retai atsakydavo, taigi jie liko be atsakymų, nes Insaideris nekreipė dėmesio į komplimentus, šlovinimus, padėkas, įžeidimus, neapykantą, baimę.
Normalus asmuo būtų atsikirtinėjęs, bet Insaideris sutelkė dėmesį į kiek galimą didesnę informacijos sklaidą, o ne ginčus.
Ar jis iš tikrųjų buvo Insaideris?
Gal tik melagingas pokštas?
Kodėl pasitraukė, praėjus vos kelioms dienoms, juk pikto pokštininko tikslas turėtų būti dėmesys ar dezinformacija, besitęsianti savaites, mėnesius ir ilgiau, kaip daro kiti?
„Rinktis Jums", kaip pasakytų Insaideris.
Vertimui panaudotas tekstas iš - http://www.scribd.com/doc/34503570/Reve ... an-Insider

Autorinių teisių nėra! Jokių ©
Filmukas nuo Virgio
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2402211/

Peržiūrų: 2610 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 4.0/3
Viso komentarų: 9
0  
1 RmXas   (10.03.2011 09:56) [medžiaga]
Idomei masto , neigia kad elitas blogas ir teigia kad tik daro savo darba bet teigia kad valdovai tik marionetes ir jie mums kenkia ir teigia kad elitas nuodija mus maistu bet teigia kad mes pasirenkame tai patys xD .. isvada nori mus supainioti smile

0  
3 virgis   (10.03.2011 11:33) [medžiaga]
Čia biškį sudėtingiau. Valdovai ir Kraujo linija, tai visiškai skirtingi žmonės, su skirtinga role, nemaišykite tų dalykų.

0  
2 RmXas   (10.03.2011 11:11) [medžiaga]
Dar papildysiu jis sake 1dalyje kad elitas neleidze mums patiems valdyti nes pridarytume daugiau zalos negu kazkas is musu kai valdys taciau isvardino daug dalyku kureis jie mumis manipuliuoja mums kisa ir jeis prijunge mus prie ju sukurtos realybes tinklo .Kodel jie nepasitraukia is valdzios ? jis atsakytu kad ju toks darbas ir jie negali prikistu kokiu nors argumentu kad mes nemoksos negalim visko tvarkytis patys. REISKIASI vienaip ar kitaip jie nenori prarasi valdzios ir bando mus isvyti is sios planetos .Tipo nori kad grystume is kur atejome .
Man patiko jo pasakymas : pasiruošite Visatos Proto apšvietai. - vadinasi visata mus apsvies.Suteiks ziniu kurios pades atskirti tiesa nuo melo .

Tai tik mano nuomone


0  
4 virgis   (10.03.2011 11:39) [medžiaga]
Kas neleidžia mums keistis. Tik viską reikia pradėti nuo savo vidaus.Čia vyksta pagrindinis konfliktas. Tik ten gali rasti teisingą kelią, atsiminti kas tu, dėl ko čia esi. Na o tada jau nuspręsi ką toliau daryti... Sistema ar žaidimas subyrės, kai praras savo žaidėjus, kai jūs išeisite iš tos sistemos, sociumo - jinai jūsų ne įtakos. Tai yra padaryti sunkiausia... bet įmanoma.Ir tuo bus lengviau kuo tokiu "atsibudusių" bus daugiau. Spiečius yra jėga....

0  
5 RmXas   (10.03.2011 13:32) [medžiaga]
Sutinku kad valdovai ir elitas skirtingi bet valdovai yra elito marionetes

kai zaidimas subyres kur tada desis elitas ? ju darbas baiksis jie paliks zeme ?ar atvirksciai mes paliksime


0  
6 Saulius Krulickas   (10.03.2011 22:02) [medžiaga]
Nebus taip, kad paliktų elitas arba mes. Kiekvienam bus duota pagal nuopelnus. Kiekvienas gaus tai ko nusipelnė. Tiek tarpe mūsų yra nusipelniusiu palikti arba nepalikti tiek ir tarp elito.

0  
7 savoja   (05.04.2011 13:13) [medžiaga]
Labai aiskus tikslas supainioti - kai tik tai supratau, praejo galvos skausmas

0  
8 qaz   (24.04.2011 10:06) [medžiaga]
pradejo patys augint darzininkyste ussiiminet, keiciasi ir jie matyt, tai besikeisdami ir sapalioja, kas toliau :)

0  
9 PlejadieteLina   (25.01.2012 02:46) [medžiaga]
Nu taip, sis Insaiderio mastymas daugmaz teisingas. Tik skaityti reikia - giliai mastant vidumi. Teisingai yra sakoma, kad nuo zmoniu zinios yra slepiamos Apvaizdos deka, - NES KIEKVIENAS ZMOGUS PIRMIAUSIA TURI EITI I SAVO VIDU, IR TEN IESKOTI TIKROSIOS TIESOS !

Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Kovas 2011  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0