Sekmadienis, 26.05.2024, 16:49
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2012 » Vasaris » 2 » Dvasinės praktikos
12:34
Dvasinės praktikos

Kaip galima atkurti ryšį su savo širdimi ir grąžinti jai statusą bei įgaliojimus Vidinio Patarėjo – nepaperkamo, kartais įsižeidžiančio, bet vis dėlto niekada nemeluojančio?

 Visada žmogus turi vieną iš stipriausių sąmonės instrumentų – jis turi kvėpavimą, gebėjimą įkvėpti į save oro stichiją ir kartu su ja – energiją, kuri gali būti transformuojama, keičiama Viešpaties mums duotos sąmonės pagalba. Tai nėra savaime suprantama – tai didžiulės Dievo mums duotos dovanos.

 Kaip tai daryti? Labai švelniai, saikingai, nepersistengdami, negobšaudami ir neforsuodami jūs galėtumėte nurimti, atsisėsti ir nusiteikti, kad kvėpuosite lygiai (lygaus ilgio įkvėpimais ir iškvėpimais), per nosį įkvėpdami orą, sujungtu, takiu kvėpavimu (be oro sulaikymo). Viena iš sąlygų yra tai, kad jūs įkvėpsite orą per nosį, bet įsivaizduosite, kad kartu su oro įkvėpimu įkvėpiate į savo širdį – pradžioje aplinkui širdį – besąlyginės meilės srautą, šviesą, kuris plūsta į jus iš Tvėrėjo Dvasinės Širdies.

Galima protu analizuoti, paklysti klystkeliuose ir sakyti: „ Nieko nesuprantu". O galima tiesiog daryti. Atsisėsk, žmogau, tyliai, ramiai ir kvėpuok. Pasakyk sau: „Įkvepiu į savo širdį besąlyginę meilę, apgobiu ją šia šviesa, įkvepiu besąlyginę meilę – iškvepiu, įkvepiu besąlyginę meilę – iškvepiu besąlyginę meilę „. Tuo metu jūs turėtumėte išsivaizduoti, kad švelni, be galo lengva, raibuliuojanti besąlyginės meilės šviesa ateina prie jūsų širdies ir pradžioje ją labai švelniai apgobia.

 Neskubėkite savo širdies „taranuoti" jokia energija ir jokia šviesa – pradžioje pajauskite, ar širdis leidžia prie jos prisiartinti, kalbėkite su ja šia energijos kalba: „Įkvepiu besąlyginę meilę, iškvepiu ją „. Pradžioje apgobkite šia besąlygine šviesa ir meile savo širdį iš visų pusių, paskui, jeigu širdis įsileidžia, nori su jumis kalbėti, po truputėlį įkvėpkite į pačią širdį besąlyginės meilės šviesą, kartu įkvėpdami į savo kūną deguonį per nosį. Jūs sėdite, įkvėpdami orą sakote: „Įkvepiu besąlyginę meilę į širdį " ir įsivaizduojate, kaip švelnios šviesos srautas, energijos srautas, pripildytas besąlyginės meilės turinio, atsrovena prie jūsų širdies ir pripildo ją šviesos, o iškvėpdami jūs išsivaizduojate, kaip iš jūsų širdies išeina nuoskaudos, purvas – tarsi dūmai, negerovės, tamsa. Šitaip jūs ir kvėpuojate – švelniai, ramiai, kantriai.

 Turėkite kantrybės sau patiems, turėkite kantrybės savo širdžiai, jeigu norite, kad jinai norėtų su jumis kalbėti, kad jinai taptų jūsų Vidiniu Patarėju, turėkite savo patarėjui kantrybės, pagarbos, įkvėpkite besąlyginės meilės šviesą į savo širdį ir užpildykite šia šviesa. Iškvėpdami įsivaizduokite, kad iškvepiate nuoskaudas (jos gali būti labai senos, šimtų metų senumo, daugybės gyvenimų senumo) ir pakvėpuokite taip. Po kiek laiko jūs pajusite: kaip sakoma, „ant širdies palengvėjo". Jeigu forsuosite, galite pajusti skausmą širdyje – tai reikš, kad skubate, prievartaujate savo širdį, kad reikėtų daryti atsargiau. Jeigu jūs darysite kantriai, pajausite širdį visai nauju būdu – kaip sakralią erdvę. Iš savo širdies šviesos erdvės jūs pradėsite jausti atliepimą ir tada turėsite ne tik sąžinės balsą, bet tiesiog po truputėlį įgysite širdies atliepimą – kaip nuolatinį, vidinį balsą, kuris jums šneka ne tiktai išbandymų metu, bet tiesiog nuolat su jumis bendrauja. Nuolatinio dialogo reikia būti vertam.

Žinau, kad mes kiekvienas galime padėti sau, Žemei ir žmonijai, jei tik to norime. Yra daug maldų bei kelių į Dievą, dvasingumą, daug puikių, veiksmingų praktikų, tačiau savo Dvasioje radau būtent šiuos žodžius, šias praktikas. Manau, kad jos giliai transformuoja juos tariančiojo sąmonę, širdį, protą, emocijas, aplinką, pasaulį, kuriame esame, gali labai stipriai padėti valytis.

 Praktika, kurią aprašysiu, būdama labai paprasta, drauge yra labai veiksminga, todėl ją praktikuoti reikėtų saikingai, neskubant, neprisirišant prie rezultato bei jo neskubinant – tegul jis ateina taip greitai, kaip gali ateiti harmoningu būdu.

 KAIP KVĖPUOTI PRAKTIKUOJANT?

 Šią praktiką reikėtų daryti sujungiant ją su sąmoningu kvėpavimu. Kvėpuoti reikėtų per nosį, labai ramiai, lygiai, ne per giliai, neforsuojant, neskubant, pačiu patogiausiu Jums ritmu taip, kad tai padėtų nuraminti protą, mintis, emocijas. Kvėpuoti reikėtų patogiai, neįsitempus. Nuo šio kvėpavimo Jums turėtų būtų malonu, jauku. Pradžioje ne taip svarbu, kuria kūno dalimi labiau kvėpuojate – krūtine ar pilvu. Svarbiau yra lygus, patogus ritmas, iš to kylanti vidinė rimtis.

 Taip pat būtų gerai, kad tarp įkvėpimo ir iškvėpimo nedarytumėte pauzių, kad kvėpavimas plauktų tarsi vanduo, tėkmė, nenutrūkstanti nei sekundę. Įkvėpimas, takiai pereinantis į iškvėpimą, iškvėpimas takiai, be pauzės, pereinantis į įkvėpimą – būtent tai kvėpavimui, ir praktikai suteiks didelę jėgą, kurs Jumyse vientisą cirkuliuojančios, transformuojančios energijos srautą…

 Mes galime kreiptis į supančią mus realybę, žadindami savyje penkių elementų tyrą sąmonę, tyras, pirmaprades, harmoningas jų vibracijas, ir gauti pritrenkiančiai stiprų, transformuojantį atgarsį dėl to, jog jie susieja mus su būtimi fundamentaliame, visa persmelkiančiame lygyje, dalyvauja beveik visose gyvenimo sferose ir daro įtaką visoms joms, išskyrus mūsų dvasią, kuri pati yra visko priežastis. Vadinasi, valydami vieną iš elementų savyje, valome jo įtaką beveik visose mūsų gyvenimo sferose ar bent jau ten, kur švari, pirmapradė elemento vibracija lengviausiai gali suskambėti harmoningai ir su jėga – per žodį, kvėpavimą, mintį – bei susisieti su energijomis, mūsų karma ir jas keisti, koreguoti.

 Kartu su kvėpavimu galima būtų mintyse postuluoti tokiu būdu:

 Ramiai per nosį įkvepiant mintyse tarti: Šventa šventa šventa

 Ramiai per nosį Iškvepiant mintyse tarti: Yra mano žemė.

Ramiai per nosį įkvepiant mintyse tarti: Šventa šventa skaisti

 Ramiai per nosį iškvepiant mintyse tarti: Skaisti yra mano žemė.

 Taigi reikėtų skaidyti postulatą į dvi dalis, kurios būtų ne per ilgos vienai kvėpavimo ciklo daliai.

 KĄ KEIČIA PRAKTIKOS?

 Daug kartų stebėjau, kaip postulatai, kurie čia bus pateikti, kalbami su tikėjimu, nuoširdžiai, sujungti su sąmoningu lygiu kvėpavimu, galingiausiu, paslaptingu būdu transformuoja, keičia žmogų: pakylėja jo sąmonę, skaistina aurą. Ilgiau praktikuojant, po kurio laiko ji nušvinta tyromis spalvomis, išsiplečia, sustiprėja.

 Taip pat mes tampame labiau apsaugoti energijų lygyje, mums sunkiau pakenkti, mus nužiūrėti: kuomet aura intensyvesnė, tirštesnė, ją sunkiau pramušti.

 Lygiai taip pat šios praktikos keičia emocinę būseną, atneša ramybę, stabilumą, džiaugsmą, grąžina energiją, jėgą iš ten, kur ji buvo įstrigusi dėl vienokios ar kitokios neharmoningos, skausmingos karmos. Darbas su šiais postulatais gali padėti atsikratyti baimių, kompleksų ar bent jų dalies, kurie mus kamuoja dešimtmečiais, nuo kurių mes jau pavargome, nors kartais to net nesuvokiame.

 Darbas su šiais postulatais gali po truputį ar staiga grąžinti gebėjimus, kurie buvo išugdyti sielos per daugelį gyvenimų, tačiau užsiblokavo, „užsirakino" karminiame kūne dėl patirto skausmo, pažeminimo, praradimų šiame ar praeituose gyvenimuose.

 TAI, KAS NAUJA, ĮSILEISKIME IŠMINTINGAI

 Nesistebėkite, jei pradžioje, užuot nuraminusios emocinę, proto būseną, šios praktikos arba Jus migdys, arba kels liūdesį, norą susigraudinti, gal net verkti, nerimą – tai laikinos, praeinančios reakcijos (apie jas – tolesniame skirsnyje „KARMINIŲ REZONANSŲ SĄLYGOTOS REAKCIJOS"). Vis dėlto neskubėkite praktikuoti daug, neskubinkite rezultato. Geriau bus, jei pradžioje praktikuosite trumpai, 3-5 minučių sesijomis ryte, vakare, tačiau darysite tai nuolat, įsiklausydami į kitimus, spėdami juos suvokti bei suintegruoti, nei jei stengtumėtės pasiekti rezultatą kuo greičiau, tuoj pat. Kita vertus, svarbu įsiklausyti į vidinį širdies, sielos, dvasios, intuicijos vedimą, o jis gali būti įvairus. Šiaip ar taip, prisiimkite atsakomybę už tai, ką darote, bei paprašykite Jūsų tikrųjų dvasinių pagalbininkų, kuriuos visi turime, pagalbos bei vedimo praktikose.

Karminės reakcijos,

 Natūralu, jei darant Ryšio su būties elementais praktikas kiltų nerimas ar baimė – visų pirma dėl to, jog nesame pratę prie panašių frazių, vibracijų. Jas nugalėti padės suvokimas, jog niekas neverčia Jūsų to daryti: suvokite, jog jei darote, tai darote patys, savo valia. Juk galite pasirinkti savo tempą, patys sudėlioti frazes, praktikuoti tiek ir taip, kaip Jums geriau, bet kuriuo metu baigti bei įsiklausyti į pasekmes, jas analizuoti, pajausti…

 Tačiau nenustebkite, jei net ir viską gerai darydami jaustumėte baimes, – tai visai natūralus karminio rezonanso, kuomet susiduria priešingos jėgos, procesas.

 Baimės kyla ir dėl to, jog šie postulatai žadina pirmapradį, dar nepaveiktą jokios karmos, Dievišką pasaulį, pirmaprades tyras elementų vibracijas. Be abejo, kuomet susiliečiame su jomis, jos ne tik ima valyti mūsų kūnus, struktūras: mūsų karma, praeities skausmas, tamsa, užterštumai eina į sąveiką su jomis. Labiausiai susipriešinimas gimsta tuomet, kai mūsų karminės programos, energijos ypač neatitinka elementų šventumo, tyrumo. Tai pasireiškia kaip mūsų tamsių praeities energijų kilimas į emocijų, sąmonės paviršių. Nerimas, baimė – visai natūrali galima reakcija, tačiau nereikėtų su šiomis baimėmis tapatintis ar imti jose kapstytis. Svarbu tiesiog ramiai tęsti procesą, perleidžiant per save tai, kas netyra, žvelgti į tai kaip į audros debesis, kurie išsisklaido, audrai praėjus, bet nesikabinti į tai.

 Natūralu, jei kiltų noras graudžiai, tyrai paverkti. Nereikėtų to bijoti – tai valančios ašaros. Nereikėtų taip pat jų užspausti, todėl geriau, kad praktikuojant Jūsų niekas netrukdytų, kad būtumėte saugioje, ramioje aplinkoje. Natūralu, jei pradžioje (tai nuolat praktikuojant gali trukti kelias savaites ar net kelis mėnesius) po trumpos praktikos jus imtų migdyti – tai reiškia, jog organizmas vis dar pratinasi prie žymiai aukštesnių, nei jis pratęs, vibracijų. JEI GALITE, VISAI GERAI YRA NUSNŪSTI. Jei negalite, pasistenkite, kad po praktikos Jums nereikėtų staiga kur nors bėgti, skubėti, – svarbu takus perėjimas iš vienos būsenos į kitą.

 Kiek papraktikavę, pailsėkite, suintegruokite ir vėl po truputį, saikingai praktikuokite, jei jausite poreikį. Po truputį pratinkite savo struktūras prie aukštų šventumo, tyrų elementų vibracijų, siekite ramybės, skaidrumo, neskubėkite. Tuomet procesas tęsis harmoningai bei atneš ilgalaikę naudą, šviesesnę karmą.

 Vėliau, kuomet įprasite prie šių praktikų, aukštesnių vibracijų, galėsite praktikuoti bet kur, netgi dirbdami įvairius darbus, vairuodami ar eidami. Tuomet praktika iš karto didins Jūsų energiją, mažins nuovargį, jau nebekels į paviršių energetinio „dumblo", tačiau iš karto pakylės Jūsų būties kokybę, nekliudomai papildys Jūsų struktūras nauja, šviežia energija, džiaugsmu, stabilumu, įkvėpimu bei viskuo, ką geriausio gali duoti harmoningos, šviesios būties elementų vibracijos. Tačiau daugumai tai ateis ne iš karto – pradžioje prireiks valančiojo proceso, nemažai kantrybės bei pasitikėjimo procesu.

 Visai kas kita, jei panašias praktikas imtų praktikuoti ciniškas, niekuo šventu netikintis žmogus, išgąsdintas tik ligos ar kitos kokios nelaimės, egoistiškai tesiekiantis iš šių praktikų sau tik asmeninės naudos ar sveikatos, kad toliau galėtų kenkti, iš esmės negerbiantis dorybių, dvasinių mokymų, mokytojų, daug besikeikiantis, kenkiantis kitiems, turintis nemažai žiaurumo.

Toks žmogus galėtų susidurti su labai stipria energetine atatranka, taigi jam nereikėtų praktikuoti šių praktikų. Pradžioje reikėtų pereiti atgailą, apsivalymą, atsiprašymą už kenkimą, pasitelkti paprastesnius, ramesnius postulatus (pavyzdžiui: „Įkvepiu ramybę – iškvepiu ramybę. Įkvepiu besąlyginę meilę – iškvepiu besąlyginę meilę" ir panašius), per daug neprisirišant prie rezultato. Tuomet ir jam sąmoningas, lygus, ramus kvėpavimas, sujungtas su pozityviais postulatais, suteiks naudos.

Praktikuojant čia duotas praktikas, sąmonėje turi gimti nuoširdus sprendimas eiti gėrio, pagalbos pasauliui keliu, pagarba šventumui, dorybėms, meilei, visa persmelkiančiai Dvasiai – tik tuomet galima tikėtis, jog praktikos duos naudos.

 Nei vienam žmogui jos negali pakenkti, tačiau sukaupusiam daug tamsos, neteisybių, gali tuoj pat pareikalauti atpirkimo, apsivalymo.

 Požiūris į praktikas neturėtų būti tik vartotojiškas – jos tinka žmonėms, kurie myli pasaulį, stengiasi jame padaryti tai, ką gali geriausio, nekenkti, prisiima atsakomybę už savo poelgius.

Jos niekaip netiks žmonėms, sąmoningai ar pusiau sąmoningai einantiems kenkimo, blogio, žiaurumo, netikėjimo, cinizmo keliu. Tai būtų šventvagiška. Tai svarbu suvokti. Tik širdis, nuoširdžiai siekianti tyrumo, dvasinio pasaulio pagalbos, gali saugiai liestis prie šių praktikų bei tikėtis ir gauti didingą transformuojantį atgarsį…

Labai svarbu dirbant su postulatais yra nepersistengti, ypač su postulatu, apie kurį dabar kalbėsiu. Tai labai stiprus teiginys, galintis padėti nepaprastai stipriai išgryninti jūsų karminį kūną. Tai postulatas: „Aš esu amžina esmė". Jeigu jūs tik pabandysite bent kiek daugiau kartų sau pasakyti netgi negarsiai, o tyliai ar pašnibždomis: „Aš esu amžina esmė", pajusdami tai, ką sakote, jūs pamatysite, kad vyksta kažkas keisto. Ar tai yra normalu? Taip, tai yra normalu. Kodėl? Todėl, kad daugybė kitų programų nesąmoningai į mūsų sąmonę byloja: „Tu esi mirtinga esmė. Tu mirsi. Tave sunaikins. Pasaulis pavojingas". Ir todėl teiginys „Esu amžina esmė" sueina į konfrontaciją su šiais teiginiais.

 Ar verta tada jį kalbėti? Manau, kad taip. Todėl, kad būtent tai, kas susieja mus su amžinybe, dvasios lygmeniu mumyse, ir yra tas jėgos šaltinis, kuris padeda mums nepasiduoti didžiausio sunkumo akivaizdoje. Mūsų siela, o ne protas jaučia tą sąsają su amžinybe mumyse. Siela gauna peno iš tokio postulato. Dvasia atgyja nuo tokio postulato. Vis dėlto yra labai svarbu saikas. Būkite išmintingi: neforsuokite, neskubėkite vartoti dvasios, turėkite su ja pagarbius santykius, kada jūs bandote vieną ar kitą praktiką.

Kaipgi išmokti pajusti tą saiką? Jūs galite sakyti: „Aš neturiu praktikos, šalia nėra mokytojo, aš nežinau, kaip padaryti, aš nežinau, kas yra saikas". Kas gali tuomet jums padėti? Atsakomybė už tai, ką darote. Jeigu žmogus prisiima visišką atsakomybę už tai, ką jis daro, tuomet jo struktūros įjungia žymiai didesnį budrumą viso to, ką jis daro, atžvilgiu. Prieš praktikos pradžią jūs galite sau įsakmiai pasakyti mintimis arba garsiai: „Teigiu ir priimu visišką atsakomybę už tai, ką dabar darysiu, už tai, ką dabar praktikuosiu. Aš kviečiu savo aukščiausiąjį Aš įsijungti į šią mano praktiką, kontroliuoti ir pasaugoti tai, ką darau. Tegul mano praktika neš visokeriopą sėkmę ir naudą, teneviršysiu saiko, teeisiu teisinga kryptimi".

Gal tai tušti žodžiai? Tikrai ne. Matau tai iš praktikos.Yra svarbu, kaip mes pasiruošime praktikai. Jeigu niekaip nesiruošim, rezultatas irgi yra atitinkamas. Kartais paprasti dalykai veikia stipriau negu kokie įmantrūs. Taigi prisiimk atsakomybę, jeigu pradedi ką nors praktikuoti. Prašyk savo dvasios, savo aukščiausiojo prado, dvasios tavyje, atmano tavyje, monados tavyje, kad tave vestų, prilaikytų, kur reikia, ir įkvėptų, kur reikia. Tada tavo praktika galės būti sėkmingesnė, tu bent truputėlį tapsi pats sau mokytoju. Tai yra labai svarbu.

Šiek tiek su humoru esu pasakiusi, kad tai yra viena labai stipri lietuviška mantra – tai teiginys „Viskas yra ir bus gerai". Mantra ta prasme, jog tai gali būti jėgos sakinys, frazė, nuostata, programa, kuri ateina į jūsų gyvenimą, kurdama jūsų ateitį.

Teiginys, mintis, postulatas turi didžiulę jėgą, jeigu žinai, kaip su jais dirbti. Kodėl? Todėl, kad mintis, žodis, frazė, teiginys yra aukštesni pagal savo vibraciją nei materija ir todėl jų pagalba galima keisti materialią realybę. Jeigu bandysite tai daryti, pradėję kalbėti vieną ar kitą frazę, postulatą, daugelis galite pajusti keistus pojūčius – tarsi galvos svaigimą ar spaudimą viršugalvyje, keistą norą prigulti, nenorą toliau kalbėti. Dėl ko tai vyksta? Dėl to, kad toks sakinys yra programa – jis tampa programa, jeigu kartojamas ilgesnį laiką. Jame slypi tam tikras supratimas apie pasaulį ir, kada mes jį šnekame nuoširdžiai, su juo pradeda sąveikauti daugybė kitų programų, teiginių, situacijų, patirčių, kurios sako: „Nesąmonė, čia negali taip būti. Kaip tai yra gerai, jeigu yra blogai? Kaip tai bus gerai, jeigu to negali būti?" Taigi per šį jūs postulatą imate sąveikauti su daugybe kitų programų, esančių jūsų energijos kūne, kurios sako, kad tai yra neįmanoma. Ta sąveika vieniems bus aršesnė, dramatiškesnė, kitiems šitas darbas vyks ramiau.

Ką gi reikėtų daryti, jeigu jūs pajuntate, kad štai pradėjot kalbėti tokią frazę ir jums nebesinori – atsirado nepasitikėjimas, baimė ar net galvos skausmas? Būtų gerai, kad sau leistumėte truputėlį pailsėti, duotumėte sau laiko suintegruoti. Net jei pakalbėsite tokią frazę neilgą laiką, rezultatas tikrai bus. Tiesiog ši programa bando įsitvirtinti jūsų struktūrose, o kad įsitvirtintų, tam reikia duoti erdvės ir laiko. Pasėdėkite ramiai, prigulkite, leiskite, kad šio postulato „Viskas yra ir bus gerai" vibracijos ramiai susiderintų su visomis jūsų struktūromis.

Jeigu jūs tučtuojau tai paliksite, numesite: „Ai, nesąmonė, nieko aš čia nedarysiu, čia nieko negali pakeisti"… Ką gi, tada lygiai taip pat numestumėte ir kitas mantras, iš karto negavę rezultato… Bet jūs galite pajusti tą rezultatą ateinantį po truputėlį. Jeigu jūs pašnekėsite, palauksite, kol nurims ta sumaištis energijų lygyje, kol trupinėlis šio postulato šviesos įsitvirtins jumyse, po kiek laiko vėl prieisite prie to postulato, tai šis teiginys vis ramiau ir stipriau galės gyventi jūsų struktūrose, jūsų astraliniame, karminiame kūne.

Kai Saulės šviesos labiausiai trūksta, mes galime ją pagyvinti, sustiprinti, pakviesdami į savo vidinę erdvę, medituodami į Dvasinę Saulės prigimtį, išskleisdami ją savyje.

Atsisėskite patogiai ir nurimkite. Pasakykite sau: „Nuraminu savo protą. Kasdienius rūpesčius bei meditacijos tėkmę, rezultatus įteikiu Viešpaties valiai bei globai. Tegul ši mano meditacija atneš naudą visiems mano būties aspektams bei visoms gyvoms būtybėms. Tevyksta tai iš Viešpaties malonės ir meilės."

Neįsitempdami įsivaizduokite savo vidinės regos erdvėje prieš Jūsų veidą atsirandančią švytinčią, spinduliuojančią Saulę – pajuskite jos ne tik materialų, bet ir dvasinį švytėjimą bei šilumą. Nesistenkite jos sukurti sunkiomis pastangomis – tiesiog leiskite atsirasti…. Nepersistenkite, neskubėkite – darykite maloniai, Jums labiausiai tinkamu būdu, tempu…

Pajuskite, kaip Jos spinduliai glamonėja Jūsų veidą, užlieja jį šviesa, persismelkdami iki pat širdies. Pajuskite, kaip ši šviesa užlieja Jūsų sаmonę, išskaidrindama ją lyg vaiskus kalnų oras.

Leiskite sau pajusti Saulės meilės šviesą, išgyvenkite ją ne tik kaip materialią, bet ir kaip dvasinę esatį, kaip nuostabią Žvaigždinę Asmenybę…

Leiskite sau ramiai bei sąmoningai kvėpuoti sujungtu kvėpavimu, įkvepiant bei iškvepiant per nosį, įsivaizduodami, jog įkvėpdami taip pat įkvepiate Saulės dvasinę palaimą, dvasinę šviesą bei šilumą, o iškvėpdami – išspinduliuojate tai į aplinką.

Darykite ramiai bei maloniai, nepersistenkite bei nebijokite išspinduliuoti energijos – jos tikrai Jums užteks.

Pajuskite, jog Saulė gali gyventi ir Jūsų fizinio kūno viduje taip pat, kaip ji šviečia danguje – pajuskite Saulės dvasinę šviesą bei šilumą toje fizinio kūno vietoje, kurioje ji norės atsirasti. Leiskite jai pereiti iš erdvės prieš Jus į Jūsų fizinio kūno vidinę erdvę. Dažniausiai ir lengviausiai ji atsiras Jūsų širdyje arba saulės rezginyje, užpildydama jį savo energija, suteikdama gyvybingumo bei džiaugsmo.

Jeigu tai įvyktų krūtinės centre – tai išskleis Jumyse kiek kitokį procesą, tačiau tai taip pat puiku. Tiesiog leiskite procesui vykti, pasitikėdami juo.

Leiskite sau ir toliau ramiai, sąmoningai ir švelniai kvėpuoti kartu su vidine Saulės šviesa, mėgaukitės šiuo malonumu, įsiklausykite į tą giluminę žinią, kurią galbūt panorės Jums perduoti Dvasinė Saulės esmė. Jei susidraugausite su šia vidine Saule, galite pajusti, jog ji panorės keliauti Jūsų fiziniu kūnu, jį išskaidrindama bei pagyvindama, prisodrindama energijos bei šviesos, optimizmo bei džiugesio. Gali būti, jog stebėsite šią vidinės Saulės kelionę per Jūsų čakras, arba energetinius sūkurius išilgai stuburo, galbūt – galvoje, delnuose ar pėdose. Pasistenkite nekontroliuoti šio proceso protu, bet leiskite Jūsų giluminei esmei, Dvasiniam, Dieviškam pradui Jumyse vesti šį procesą. Ir neužmirškite tęsti ramų, sąmoningą švelnų bei sujungtą kvėpavimą.

Jei veiksite teisingai, nepersistengdami bei negobšaudami, galite patirti didelį malonumą bei atgauti jėgas ir optimizmą.

Pirmąjį kartą galite kvėpuoti visai trumpai – dvi – tris minutes. Kitą dieną – penkias minutes. Įsiklausykite į procesus, vykstančius Jumyse, ir nepersistenkite. Ši meditacija suteiks Jums pakankamai enegijos.

Siekite, kad ne tik įkvėptumėte energiją, bet ir pakankamai jos išspinduliuotumėte iškvėpdami deguonį.

Labai dažna klaida, kurią daro pradedantieji, yra ta, jog, įpratę prie žemo energijos potencialo bei jos trūkumo, medituodami nesąmoningai stengiasi įkvėpti energijos kuo daugiau, o išspinduliuoti – šykščiai (o gal neužteks, geriau neišsiskirsiu). Tai gali Jus labai greitai perpildyti energija. Tokiu atveju galite imti jausti įtampą, spaudimą galvoje ar net lengvą pykinimą.

Todėl yra labai svarbu ne tik pakankamai įkvėpti energijos kvėpuojant, bet ir pakankamai jos išspinduliuoti, nebijoti su ja išsiskirti. Tik tokiu būdu gali gimti visavertis energijos cirkuliavimas Jūsų kūne. Tą labai svarbu suvokti bei stebėti. Jei jaučiate energijos perviršį, neišsigąskite: labai svarbu išlaikyti emocinę bei minčių rimtį. Pasakykite sau: „Energijos perviršį ramiai išspinduliuoju per visas čakras, per viršugalvį, per delnus bei pėdas, per odą". Po to tiesiog palūkėkite, leiskite tam vykti.

Vėliau galite kiekvieną dieną tęsti šią meditaciją po penkias minutes, o jei matysite, jog Jums sekasi gerai, galėsite pratęsti ją iki 10-ies minučių, tačiau ne daugiau, nebent turite didesnę meditacinę praktiką bei suvokiate joje vykstančius procesus.

Linkiu Jums sėkmės, palaimos, energijos ir optimizmo, džiaugsmo bei gyvastingumo, blaivesnės, aiškesnės sąmonės. Visa tai gali ateiti kartu su šia praktika. Jei medituosite minėtu būdu, nebejausite ir šalčio delnuose bei pėdose, nesiskųsite pasyvumu, tingumu, nenoru veikti ar gyventi.

Peržiūrų: 3330 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 3.9/8
Viso komentarų: 8
0  
1 skaitytoja   (02.02.2012 17:29) [medžiaga]
Iš kart pažinau mokytojos stilių :) Šios praktikos man labai padėjo. Nuo jų ir prasidėjo visi pasikeitimai į švaresnį ir laimingesnį gyvenimą. Verta pabandyti ;)

0  
2 Arijus   (02.02.2012 22:00) [medžiaga]
Kazka domina istorija ,kazka samokslu teorija besipinanti su tamsia uzsklanda ant musu sviesiu akiu..kiti vis dar paskende religijose kovoje tarp "dievu" ir velnio metaforu..kita vertus sioje dualybes trimateje erdveje visi neisvengiamai pagal savo samones lygi yra itraukti i kazkokiu priklausomybiu veiksmo sukuri..mum sunku patiket ,kad musu taip vadinamas gyvenimas yra tik tam tikras zaidimo lygis ,perpintas iliuzijos kuri baigia subliuksti ir musu laukia sansas lipti laipteliu auksciau kuriame ,kaip daugelis jau gali jausti savo esybe ,intuicija sekanciame etape bus gerokai sviesesnes ir platesnes samones galimybes :) Idomi korekcija Ukrainieciu ezoterinio mokslo sviesuolio Romano Nikolskio apie 2012 portalo galimybe ir materialiu zmoniu pasirinkima.. http://vimeo.com/33857155 ,taip pat jauno prabudusio Rusu jaunuolio Aleksandr Korol mintys ta pacia 2012 metu tema ir sistemos spastus musu demesiuj http://www.youtube.com/watch?v=N1x-q5K2aMM&feature=player_embedded ,gero ir sviesaus "zaidimo" jums :)

0  
3 PlejadieteLina   (02.02.2012 23:19) [medžiaga]
Taip, si metodika labai veiksminga. Gali padeti ir tiems, kurie dar tik pradeda eiti ieskojimu Keliu. Sia metodika naudoju ir as, kai man to reikia.

Bukite VISI Laimingi, broliai ir seses mano.

0  
4 gaz   (03.02.2012 10:55) [medžiaga]
to-Arijus ka rasai ,teorija besipinanti su tamsia uzsklanda ant musu sviesiu akiu ,, paskende religijose kovoje tarp "dievu" ir velnio metaforu ,, sioje dualybes trimateje erdveje ,, pagal savo samones lygi yra itraukti i kazkokiu priklausomybiu veiksmo sukuri ,, gyvenimas yra tik tam tikras zaidimo lygis ,perpintas iliuzijos ,.
nu ka sakau is tokio pasaulio, nu kur galima uzlipt ! kokiu laipteliu auksciau ! ir kas tas nesamones skleidzia :) kai akli aklus veda nu tai aisku tada, siap tai juos nesunku atskyrt kai turimas aiskus orentyras.

0  
5 Igo   (03.02.2012 12:00) [medžiaga]
paziurekite si video: daugumas is musu galvojame,kad tai musu mintys,kad jos mums tinka.Internetinej ir kitoje erdveje vyksta arsi kova uz kiekviena "siela"..-)))
http://www.youtube.com/watch?v=rOWy1CSK8gI&feature=related

0  
6 Igo   (05.02.2012 08:39) [medžiaga]
gal kam pravers sitos tecnologijos.Aplamai cia rasite ivairios informacijos
http://www.lifexpert.ru/clients/

0  
7 Jonas   (05.02.2012 08:58) [medžiaga]
gal kam tik sito autoriaus medziaga http://www.book-free.ru/content/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D 0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0% B0%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BB%D1% 8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C

Клаус Дж. Джоул: Посланник. Правдивая история про любовь
idomios ir kitos sio autoriaus audijo knygos

0  
8 DejaVu   (05.02.2012 09:18) [medžiaga]
puiki proga manau is bandyti minties galias: pajauskime,kad yra silta lauke ,sauleta.Mums pasake ,kad ateina salciai ir mes jo LAUKEME.Ko ne-Lauki,ne-Bijai,ne-Nori ,ta ir gauni..Pajauskime siluma,tokia ,kokia rezonuoja su jusu vidumi,kokia jums atrodytu imanomai reali.Juk musu yra pakankamai daug-laikas duoti protui irodymu

Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Vasaris 2012  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0