Ketvirtadienis, 07.07.2022, 16:31
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2013 » Gegužis » 21 » Gyvenimas kituose pasauliuose 2 dalis
19:01
Gyvenimas kituose pasauliuose 2 dalis

Esasanai ir Hatorai

Dzetai nuoširdžiai bandė išgelbėti savo rasę, todėl jiems buvo suteikta didelė veiksmų laisvė, kai kalba ėjo apie kryžminimąsi su žmonėmis. Kryžminimosi su žmonėmis programos dėka, atsirado dvi hibridinės rūšys – Esasanai ir Hatorai. Iš esmės, Hatorai – tai pirmieji hibridai lyderiai, kurie dalyvavo paskesnėse programose. Jūs galėtumėte pasakyti, kad Hatorai – pati šviesiausia Esasanų grupuotė. 

Ir Esasanai ir Hatorai – tai aukštos, grakščios būtybės, su pusiau žmoniškais, pusiau dzetiškais veido bruožais. Iš esmės, jie du kartus aukštesni už baltuosius ir pilkuosius dzetus; ūgis siekia 2,5 metro.

Dabartiniu metu, Esasiečiai ir jų lyderiai Hatorai  Žemėje bendrauja su 11-ka savo kanalų.

Dzeta tinklai turi dvi planetas, viena apgyventa daugumoje baltais, kita daugumoje pilkais dzetais. Taip pat į dzeta sistemą įeina klaidžiojanti planeta – apgyventa "dzeta 3 tipo” atstovų. Iki pat dabartinio momento jie buvo karantine, kol mokėsi taikaus bendravimo su kitomis dzeta rasėmis.

Dzetų civilizacijos atrodo kaip vabzdžių kolonijos, nors tarp jų dideli skirtumai, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Vienas iš dalykų, kurį jie bandė išsaugoti (be sugebėjimo daugintis) – individualumas. Dabartiniai dzetai labiau kūrybiški ir geriau mokantys save išreikšti, o populiacija lėtai auga.

Nežiūrint blogų straipsnių apie juos, daugelis dzeta miestų yra laisvi nuo nusikaltimų. Suteikiama viršenybė efektyvumui ir viskas pas juos dirba kaip laikrodis. Dzeta pasauliuose įgyvendinta daugelis futuristinių scenarijų apie robotus, užimančius valdžią bendruomenėje. Patys dzetai aktyviai įsitraukę į įvairias veiklos rūšis, pas juos yra daugybė androidų ir dirbtinai protingų būtybių, vykdančių labiau įžemintas kasdienines užduotis.

Kada dzetai keliauja į kitas planetas ir žvaigždžių sistemas, jie dažnai siunčia laivus-žvalgus, valdomus robotų, kad išvengti galimo pavojaus, kontakto su kitomis gyvybės formomis metu. Kai kurie kontaktuotajai Žemėje aprašo automatus, arba dirbtinas gyvybės formas, aprengtus dzeta kostiumais.

Dzetų visuomenėje buvo atlikta daugybė eksperimentų su DNR, kurie, skirtingu laiku, duodavo kaip naudingų, taip ir katastrofiškų rezultatų. Prieš keletą dešimtmečių, kai kurios genomo modifikacijos pasiekė tokią stadiją, kad dzetai daugiau nebegalėjo daugintis. Iš dvasinio stebėjimo taško, dzetai nuslopino savo emocinį kūną tokiu laipsniu, kad sielos fragmentacija, būdinga neigimui, iššaukė dauginimosi organų atrofiją.

Kolonijos mentalumas, darnoje su beveik pilna viltimi dirbtinam intelektui, atėmė iš dzetų kūrybines gyvybines jėgas tokiu laipsniu, kad jiems grėsė pilnas išmirimas, jei jie greitai ko nors nesiims. Todėl, jie suvokė, kad žmonių aukštai emocinga DNR gali tapti daugelių problemų sprendimu.

Kryžminimosi su žmonėmis programa veikė beveik 50 metų, - 1940 iki 1990. kai kurios programos dar veikia, bet didžiąja dalimi dzetai sėkmingai pakeitė savo DNR taip, kad pagaliau, gali vėl daugintis ir kokiu tai laipsniu balansuoti vyriškas ir moteriškas energijas.

Apytikriai 0,8 % žmonių Žemėje turi dominuojančią dzeta DNR. Daugelis tokių žmonių-dzetų įsikūnijo paprastu būdu. Nežiūrint į dažnus žmonių pranešimus, apie dzetų kosminių laivų pastebėjimą ir jų gumanoidinių formų atskleidimą, atsitiktinių avarijų metu (tokių, kaip Rouzvele 1947 metais), žemėje liko labai nedaug kryžminimosi produktų. Beveik visi žemiškų moterų ir dzetų vaisiai pasiimami į kosminius laivus, kai tik gali egzistuoti nepriklausomai nuo motinos.

Kaip jau šnekėta praeituose darbuose, kai kurios dzetų grupuotės įsitraukė į slaptus susitarimus su Žemės vyriausybių ir kariškių renegatų grupuotėmis. Jie prekiavo technologijomis, mainais į leidimą būti atitinkamose Žemės vietose ir apsaugą, nuo smalsių žmonių.

Dėl jau anksčiau aptartų priežasčių, kryžminimosi su žmonėmis programos atžvilgiu, mes užėmėme neutralią nesikišimo poziciją.

Sirijus

Kaip jau detaliai buvo aprašyta praeituose darbuose, sirijiečiai suvaidino žymų vaidmenį žmonijos istorijoje. Dabar, netgi kai kurie jūsų tradiciniai mokslininkai priėjo išvados, kad sirijiečių įsikišimas į žmonijos reikalus, skurpulioziškai užfiksuotas jūsų antropologų, užsitarnavo pritarimo.

Visuotinai žinoma, kad daugelis genčių, tokių kaip dagonai Afrikoje, turi pakankamai tikslias žinias, apie Sirijaus žvaigždinę sistemą, su detaliais piešiniai ant sienų, olose, vaizduojančius dvi pagrindines žvaigždes, dviguboje sistemoje (iš tikro, tai triguba sistema, su trečiąja žvaigžde Sirijus C, kurioje nėra jokių protingų gyvybės formų).

Sirijus A

Didžioji dalis gumanoidų, susijusių su Žeme, atėjo iš Sirijaus A ir jos dviejų pagrindinių planetų. Viena planeta – daugiau fiziška ir surenka sielas, vibruojančias lygiuose, nuo trečio iki penkto. Antra – daugiau eterinė ir yra penkto septinto vibracinio lygio sirijiečių namais.

Aukščiausiosios Sirijaus Tarybos yra viršutiniuose antros planetos atmosferos sluoksniuose. Jie sudaryti iš pakylėjusių aštunto tankio meistrų, įskaitant ir Isida – deivę, kelis kartus įsikūnijusią Žemėje; Egipte apytikriai prieš 7500 metų iki mūsų eros ir 2500 metais prieš mūsų erą. Dabar Isida – aštunto tankio pakylėjusi meistrė; ji užima aukščiausios žynės poziciją, Sirijaus tarybose. Pas ją Žemėje daugiau nei 100 kanalų. Iš esmės, ji fokusuojasi į pagalbą atstatant pusiausvyrą tarp žmogiškos būtybės vyriškų ir moteriškų aspektų. Ji dažnai moko švento seksualumo ir padeda žmonėms statyti tiltus, tarp intymių santykių, fizinių ir dvasinių aspektų.

Dar vienas sirijietis, suvaidinęs žymų vaidmenį žmonijos evoliucijoje – Jehova – Naujo testamento, krikščioniškos Biblijos Dievas. Tai buvo septinto tankio sirijietiška būtybė, bet po atėjimo į Žemę krito vibracijose. Jis tapo "pavydžiu ir piktu dievu”. Jūsų raštuose aptinkama daug liudijimų, kur ypatingai detalei aprašoma sirijiečių elektronika. Gerai žinomas pakylėjimo įrenginys, vadinamas "sandoros skrynia"

.

Apsivalymas, būtinas prieš įeinant į prietaiso elektroninį lauką – daugelio ritualų, dabar praktikuojamų judėjų tikėjime, pagrindas.

(Pastaba: Judaizmas ima savo pradžią iš dviejų šaltinių. Jehova ir sirijiečiai įtakojo pačią neseniausiai tikėjimo evoliucijai. Plejadiečiai ir sirijiečiai bendradarbiavo kartu tūkstančius metų, prieš atsirandant Senajam Testamentui.  Dėl Kabalos ir senovės žydų kalbos atnešimo į Žemę, dalinai atsakingi ankstyvieji sirijiečiai. Senovės žydų kalba kilo iš DNR molekulių raktų ir šviesos kodų. Tai pilnąja to žodžio prasme šventa kalba, sugebanti koduoti ir iššifruoti skirtingus energetinius laukus žmogaus kūne. Nedidelė mokslo dalis, stovinti už ivrito, yra atverta vieno iš jūsų mokslininkų – Džeimso  Churtako čenelingų knygoje Enoho raktai 2001 metų. Enohas buvo pakylėjęs meistras, bendravęs su plejadiečiais ir sirijiečiais, skirtingais Žemės istorijos periodais. Sename Testamente yra knyga (senosios bažnyčios išbraukta, bet dabar prieinama), detaliai aprašanti, vieną iš Enoho įsikūnijimų čia Žemėje).

Pirmuoju Egipto periodu (10 500 – 7 500 metais, prieš mūsų erą) sirijiečiai kryžminosi su besivystančiais plejadiečiais. To pasekoje atsiradę gumanoidai turėjo dideles galvas, su tankiais plaukais, primenančiais liūtų gaurus; iš čia ir pavadinimas "liūtų gentis”. Sfinksas – kūrinys, aptinkamas ir sirijiečių planetose. Žemėje jis pastatytas sirijietiškų dievų pagerbimui.

Egipto laikais egzistavo daug hibridinių rasių, įskaitant drakoniečius, orioniečius ir sirijietišką liūtų gentį. Visa tai detaliai aprašyta ankstesnėse knygose.

Jeigu šiandiena jūs nuvyksite į Sirijų A, tai žemutinio dažnio planetoje aptiksite aukštas, pažangias technologijas ir rūpestingą visuomenę. Kitos planetos, jūsų mokslininkams atrodys be gyvybės, nors jos yra pakylėtų būtybių prieglobsčiu.

Sirijus B

Sirijaus B saulės sistemoje yra viena planeta, palaikanti protingą gyvybę. Tos būtybės irgi lankėsi Žemėje ir kryžminosi su žmonėmis. Jie šiek tiek primena plejadiečius ir orioniečius ir iš esmės, gali vaikščioti tarp jūsų nepastebimai. Tai taikios būtybės, kurios ne kartą bandė vaidinti Messijos vaidmenį. Stebėdami painiavą, kurią įnešė į Žemę sirijiečiai, krisdami vibracijose, Sirijaus B būtybės organizavo daugelį kelionių į jūsų planetą, su viltimi "išgelbėti jus, nuo jūsų pačių”. Bendradarbiaujant su būtybėmis iš Sirijaus A, jie iki šiol organizuoja gelbėjimo misijas ir nešiojasi didžiosios žmonijos dalies evakuacijos planus, portalų poslinkio metu.

Daugelis sirijiečių prisijungė į gelbėtojų gretas, tikėdamiesi  išpirkti taip įsivaizduojamas "nuodėmes”. Aplink savo kosminį laivą jie pastatė galingą apsauginį įrenginį, kad išvengti įsitraukimo į negatyvias Žemės vibracijas. Toks skurpulioziškas gelbėjimo misijos ruošimas vedamas tam, kad įsitikinti, jog jie daugiau nepadarys klaidos – kritimo į dualybę.

Tačiau, jie praleido vieną labai svarbų faktorių. Tik nedaugeliui sielų Žemėje, kaip sielos patirties pamokos, reikia evakuacijos. Daugumai dera likti Žemėje pasikeitimų periodu, kad padėti tiems, kas sunkiai atliks poslinkį. Galaktinė Konfederacija ir kitos grupės kišosi į sirijiečių reikalus, kad sulaikyti juos nuo žemiškų sielų laisvos valios pažeidimo.

Ne visi sirijiečiai stojo į išpirkimo kelią. Apie 20% ketvirto tankio sirijiečių turi tamsius įsitikinimus ir dar intensyviai įsitraukę į didybės maniją. Būtent jie išduoda save už aukščiausias būtybes, dažniausiai egoistiniais tikslais. Jie pasisako už evakuaciją iš Žemės ne todėl, kad rūpinasi jumis, o todėl kad nori atrodyti gelbėtojais, tuo pačiu patenkinant didybės norus.

Anksčiau mes daug kalbėjome apie sirijiečių dilemą, todėl dabar nesileisime į detales.

Andromeda

Jūsų planetoje yra du moksliškai-fantastiniai šou, vaizduojantys skyles, tarp Andromedos ir jūsų galaktikos Paukščių Takas. Ar jūs kada nors domėjotės, kaip atsirado tokia idėja?

Andromeda – tai didžiulė galaktika, 1,5 karto didesnė nei jūsų. Mažytė dalis išsidėsčiusi šalia skylės, sujungiančia ją su jūsų galaktikos dalimi šalia Šaulio žvaigždyno. Būtybės, iš kelių Andromedos žvaigždinių sistemų, praeidavo skyles ir lankėsi jūsų planetoje tūkstančius metų. Didžioji tokių apsilankymų dalis tenka tam periodui, kai jūs pradėjote sprogdinti branduolinius užtaisus.

Kai kurie andromediečiai prisijungė prie Galaktinės Konfederacijos programos, dėl branduolinės katastrofos Žemėje neleidimo. Jie iš jonosferos  skurpulioziškai atseka bandymus ir eksperimentus su branduoliniu ginklu, kad sukailyti jus nuo skylių, apsauginiuose sluoksniuose aplink planetą, darymo.

Žemėje pas juos yra keletas kanalų ir jie vykdo kontraktus nuo 1945 metų. Kai kuriais atvejais jie bendradarbiavo su dzeta. Todėl, daugelis kontaktuotojų pranešdavo apie aukštas grakščias būtybes, lydinčias žemaūgius kreivakojus dzetus. Nors su Žeme surišta keletas andromediečių porūšių, daugiausia prevoliuoja būtybės su rombo formos akimis. Andromedos pasauliai turi didelę įvairovę ir siūlo platų lygių ir tankių spektrą. Ketvirto tankio andromediečiai turi aukšto lygio technologijas planetose su milijardais sielų. Jie – didi rašytojai, poetai, pasakotojai, aktoriai ir yra kontakte su būtybėmis iš visos Visatos. Nors daugelis iš jų dvasiškai išsivystę ir fokusuojasi į meilę ir atjautą, Žemės atveju jie irgi viršijo savo įgaliojimus.

Viena iš ketvirto tankio pasaulio andromedos tarybų yra atsakinga už Urantijos knygos pateiktą medžiagą – bandymą perduoti Visatos kosmologiją ir jos perspektyvas. Nors pirmos dalies hierarchinės konstrukcijos medžiaga, iš esmės tiksli, daugelis žinių apie Žemės istoriją netikros, arba remiasi ankstesniais planetos lankymais.

Andromediečiai valdo centrinę planetą, esančią vienoje iš žvaigždinių sistemų. Ji dažnai minima Urantijos medžiagoje ir žinoma kaip Nebadonas. 

Nebadono tarybos

Adromediečių, besilankančių Žemėje, dvasiniai "prižiūrėtojai” yra Nebadono sistemoje, išsidėsčiusioje šalia Andromedos galaktikos centro. Tos būtybės vibruoja 8-9 tankio spektre; tai reiškia, kad jie sugeba keliauti tarp galaktikų. Kai kurios dešimto tankio sielos, didelių atstumų tarp galaktikų įveikimui naudojasi švaria sąmone; jie įtakojo sielų žemėje dvasinę evoliuciją. Kai kurie įeina į Melchizedeko Ordino sudėtį – devinto tankio organizacija, dirbanti su žemutinėmis sferomis.

Šalia Andromedos centro yra juodoji skylė, surišanti ją su kitomis galaktikomis. Labiau pažangūs Nebadono nariai naudojasi ja, įėjimui į alternatyvias sferas ir aprašė struktūras, kurias pavadino "Rojaus Pasauliais”. Aukščiausios Nebadono Tarybos valdo žmonių laisvos valios supratimo išmintimi; jie sulaiko save nuo per didelio kišimosi į žmonių reikalus. Didžioji jų dalis dirba kanalų Žemėje dėka ir funkcionuoja ties, padarytų Urantijos medžiagoje klaidų ištaisymu, o taip pat užkraunant andromediečių civilizacijos archyvus ir ataskaitas. Jų labai daug ir jie labai įvairūs, kad juos aprašyti šioje knygoje.

Antarijus

Viena iš raudonų milžinių žvaigždžių, jūsų erdvės regione, Antarijus turi daugelį gyvenamų planetų, nors didžioji dalis jų išsidėsčiusios toli, ne žvaigždės spindėjimo zonoje. Antariečiai nėra pagrindiniais žaidėjais Žemėje, bet lankė ją daugelį kartų. Iš esmės, jie draugiški.

Antariečių pasauliai panašūs į jūsų, tik išimtis tame, kad viskas pas juos yra žymiai didesnis, įskaitant kūnus. Štai iš kur atsirado jūsų legendos, apie gigantus. Įsivaizduojama, "raudonųjų gigantų” rasė, paminėta jūsų Biblijoje, priskiriama antariečiams. Jie dešimtį kartų didesni už jus ir primena gumanoidus. Jų pasauliai – akmenėti ir nederlingi, su dideliais kalnais, iškylantys virš lygumos dykviečių. Didžiąja dalimi, jie gyvena dideliuose metaliniuose statiniuose, su dirbtina supančia aplinka, mažinančia aktyvų infra raudonųjų spindulių spinduliavimą iš jų žvaigždės. Tačiau, jie – labai kūrybinga ir aktyviai siekianti dvasinio vystymosi rasė.

Nibiru

Šio klajojančio planetoido praėjimas, per vidinę Saulės sistemos dalį, numatytas 2030 metais. Tai – įvairių lygių ir išmatavimų būtybių, paprastai žinomų kaip "Anunakai”, buveinė. Praeityje, jie kelis kartus bendravo su žmonija, paprastai tada, kada planetoidas atsidurdavo arčiausiai Žemės (apytikriai kas 3 600 metų). Dauguma anunakų – taikios ir prašviesėjusios būtybės, bet kartas nuo karto, kai kurios maištingos grupuotės Žemėje sukurdavo problemas. Be to, dažnai prašviesėję anunakai krisdavo vibracijose, jei likdavo arčiau Žemės, daugiau nei keletą dienų. Pas anunakus yra keletas civilizacijos lygių – nuo penkto iki devinto tankio. Jūsų mokslininkams Nibiru planetoidas atrodys kaip dykumų pasaulis, lygus vienai trečiajai Žemės. Pati artimiausia padėtis, Žemės atžvilgiu, būvimas daugiau nei 40 milijonų kilometrų atstumu.

O dabar panagrinėkime aukščiau išsivysčiusias žvaigždines sistemas, dirbančias su Žeme.

Arktūras

Mes įtraukėme Arktūrą į antrąją aptarimo dalį, ne todėl kad jis mažiau svarbus (kas labai toli nuo tiesos), o todėl, kad pas juos mažai arba iš vis nėra karmos su Žeme ir nėra tamsių narių.

Pačioje gumanoidinės formos atsiradimo pradžioje, sielų grupė migravo iš Lyros/Vegos žvaigždynų į Arktūro sistemą ir rado prieglobstį trijuose arktūriškuose pasauliuose. Dėl įvairių priežasčių, jiems pasisekė išvengti daugelio spąstų, į kuriuos įkliuvo kiti gumanoidai, krentant vibracijose.

Vieni arktūriečiai niekada nekrito žemiau septinto tankio, kiti tyrinėjo sferas iki penkto tankio. Per milijonus civilizacijos metų, Arktūro tarybos pilnai "pagerėjo”, tai yra, tamsių arktūriečių neegzistuoja. Netgi tie, kas "apsikrėtė” tiriamų pasaulių karminėmis energijomis, integravo ir išgydė tą patirtį.

Esantys kraštutiniai mylinčiais ir atjaučiančiais, arktūriečiai atėjo į Žemę, kad padėti žmonijai vystytis ir atsibudime. Dėl laiko stokos iki svarbių įvykių, jie aktyviai ieško kanalų, kad pasidalinti pažangiu moksliniu supratimu ir technologijomis, o taip pat dvasiniu prašviesėjimu. Nors jie nepažeidžia žmonių laisvą valią, jie išplėtė savo įtakos  ribas, ant tiek, ant kiek toli gali nueiti, užsiimant Žemės gardelės atstatymo problemomis.

Arktūriečiai – 5-9 tankio būtybės. Penkto tankio arktūriečiai turi aukštus tamsiai-žydrus kūnus; žymiai aukštesnių tankių būtybės – pusiau skaidrūs ir turi energetinius išsikišimus, panašius į angelų sparnus. Jie ateina į Žemę per portalus ir juda lei linijomis. Taip pat jie prižiuri populiarią "arktūriečių persikrovimo stotį”, per kurią praeina žemiškos sielos, keliaujant sapne arba atkarpose tarp įsikūnijimų. Persikrovimo stoties portalas taip pat tarnauja ir kaip dažnių pažeminimo vieta būtybėms, ateinančioms iš pakylėtų sferų, kad jos galėtų aklimatizuotis žemutinėse sferose.

Arktūriečių pasauliai įvairūs, bet ir neapsakomai gražūs, su nuostabia architektūra, fontanais, šventyklomis ir sodais. Daugelis Galaktinės tarybos posėdžių vyksta Arktūro sistemoje.

Daugelis arktūriečių niekada nežinojo karo, skurdo, nelaimių, kančių, slopinimo ir kontrolės, bet vietoje to, kad laikytis per atstumą nuo panašios patirties, jie aktyviai stengiasi mokytis ir suprasti rases, tokias kaip jūsų, paskendusias susiskaldyme ir baimėje. Štai pagrindinė priežastis to, kodėl jie užima aktyvią poziciją jūsų išgydymo procese. 

Aldebarano Tarybos

Aldebarano žvaigždinė sistema – daugelio aukšto vibracinio tankio būtybių buveinė, šioje galaktikos dalyje. Pas juos yra centrinės tarybos, sekančios įvairių galaktinių organizacijų darbą, įskaitant ir Galaktinės Konfederacijos.

Į Aldebarano sistemą įeina ir daugelis seserinių žvaigždinių sistemų, visos jos išsivysčiusios aukščiau septinto tankio. Vieni dirba su Žeme, kiti – su kitomis, galaktikos Paukščių Takas besivystančiomis planetomis. Treti yra tarpgalaktiniai keliautojai, tiriantys kaimynines galaktikas, o kai kurie išsivystė iki tokio laipsnio, kad turi pilną priėjimą visoje Visatoje.

Alkiono Tarybos

Ši žvaigždinė sistema yra namai tų, ką vadina "Didžiąja Baltąja Brolija”, vardas kuris duotas Žemės sielų, paprasčiausiai nežinojusiomis, kaip kitaip aprašyti didingas būtybes, su kuriomis buvo kontakte.

Alkiono Tarybos, šalia Poliarinės žvaigždės Tarybų, yra skaitomi aukščiausiais valdžios organais šio Paukščių Tako galaktikos regiono. Devinto ir dešimto tankio būtybės užima pačius aukščiausius postus vadovybėje, bendrauja su Didžiąja Centrine Galaktikos Saule, įvairiomis vienuolikto ir dvylikto tankio būtybėmis, vadovaujančiomis šiai Visatai.

Galaktinė Konfederacija (Galaktinė Federacija)

Į šios organizacijos sudėtį, kuria mes daugelį kartų aptarėme praeitose knygose, įeina apie tūkstantis šio galaktikos sektoriaus žvaigždinių sistemų. Vieni nariai turi priėjimą prie visos galaktikos, kiti valdo tarpgalaktiniais sugebėjimais. Į konfederacijos sudėtį įeina įvairūs pogrupiai, gerai žinomi Žemėje, įskaitant Aštaro Komandą, Saulės Kryžius ir kiti. Pas jus yra tai, ką kai kurie kanalai vadina "žemišku ekipažu” – žmogiškos būtybės (žvaigždžių sėklos), specialiai įsikūniję Žemėje, kad padėti Konfederacijai siekti savo tikslų.

Pagrindinis Galaktinės Konfederacijos tikslas – padėti žmonijai atsibusti. Kadangi jie gerai žinomi, kai kurios Oriono ir Sirijaus ketvirto tankio tamsios sielos, išduoda save kaip Konfederacijos nariai.

Mes, Pirmapradžiai kūrėjai, nekritikuojame ir nevertiname įvairius čenelingus, ateinančius į Žemę, bet duodame eilę vadovaujančių nurodymų.

Konkrečiai, kai kas nors perduoda informaciją, akivaizdžiai pabrėžiančią įsikišimą ir įtaką, būkite labai atsargūs ir naudokitės atpažinimu. Galaktinės Konfederacijos nariai neatsiranda korporacijų posėdžių salėse, kad gandinti ir priversi narius balsuoti atitinkamu būdu. Jie neįtakoja jūsų politinių sprendimų, išimtį sudaro tik branduolinis karas, arba technologijų, galinčių sunaikinti visą planetą, vystymas.

Konfederacijos atstovai nepranašauja mirtį ir sugriovimus, arba tai, kad visas pasaulis taps negyvenamas. Jie neįgyvendina jūsų finansinių fantazijų – oh, kaip gerai būtų paveldėti trilijonus dolerių ar funtų sterlingų, jenų. Jie nebando jus numušti nuo esmės, neigiant tamsių Iliuminatų atkaklumą ir netvirtina, kad tamsios jėgos su džiaugsmu jums perduos valdžios vadžias, artėjančiais metais.

Arba kitas kraštutiniškumas, jie nepervertina globalaus karo reikšmę ir nesifokusuoja į ekstremistus, bandančius nunuodyti gyventojus. Nors mes neneigiame panašių dalykų egzistavimą Žemėje. Mes taip pat suvokiame, kad tiems, kas integravo savo Dievišką Esatį, nėra ko bijoti, nusimušusių nuo  savo esmės sielų, pamišusių žmonijos sunaikinimu.

Venkite bet kurio kanalo ar būtybės, tvirtinančios, kad jūs bejėgiai prieš tamsius aljansus, ar tamsių iliuminatų grupes. Piktadariai visada stengsis sukelti baimę. Jie fokusuosis ties informacija apie koncentracijos stovyklų sudarymą, arba ant reptilijų, norinčių jus suėsti, ties elektroniniais prietaisais susprogdinančiais jūsų smegenis ir tt. Kuo mažiau jūs fokusuojatės į panašius dalykus, tuo geriau. Mes nesiūlome neigimą. Suvokite tamsių jėgų niekšybes ir švieskite savo spindinčia Tiesos Šviesa į pačias tamsiausias vietas. Paprasčiausiai švieskite savo šviesa ir viskas. Neteiskite to, ką išnešate į Šviesą. Paprasčiausiai siuskite meilę ir atjautą visoms pasiklydusioms sieloms, atliekančioms pamėgdžiotojo roles. Atleiskite ir išaiškinkite būtybes, duodančias klaidingą informaciją. Išreikškite atjautą tiems kanalams, kurie neįvykdė savo namų darbų ir leido savo baimėms užstoti atpažinimo sugebėjimą. Peržiūrėkite jau perduotą informaciją apie tai, kaip atpažinti ateinančių būtybių prigimtį.

Tikrieji Galaktinės Konfederacijos nariai – mylintys ir atjaučiantys. Jie nekalba "iš aukštai” ir "nenusileidžia” iki žmogiškų būtybių. Jie labai gerbia visus jus. Jie vertina ir džiaugiasi jūsų drąsa ir tvirtumu. Jie supranta, kaip sunku išlikti švariu, ramiu ir centruotu Žemėje, ypatingai tokiais miglotais laikais. Mes dėkingi už jų ištikimybę.

Poliarinė žvaigždė (Šiaurinė)

Šiame galaktikos regione, aukščiausiai vibruojanti žvaigždinė sistema yra Poliarinės Žvaigždės žvaigždinės sistemos. Ir tai visai ne sutapimas, kad ji yra tiesiai virš jūsų šiaurinio poliaus, esanti navigaciniu švyturiu laivams, šiauriniame pusrutulyje.

Poliarinės Žvaigždės tarybos, atstovauja stabilumą ir prašviesėjimą, būtiną tada, kai priimami kolosalūs įvairūs projektai, tokie kaip Galaktinės Konfederacijos projektas.

Poliariečiai – iš esmė konsultantai ir vedliai būtybių, iš kitų organizacijų. Jie – labai prašviesėję ir atjaučiantys seniūnai, siūlantys patarimą ir palaikymą įvairių kosminių laivynų vadams. Jų tankis varijuoja nuo septinto iki dvylikto.

Lyra/Vega

Jei stebėti gumanoidinę formą, tai Lyros/Vegos sistemos žvaigždynas – vieta, kur viskas prasidėjo. Mes, Pirmapradžiai Kūrėjai dirbame per Lyros/Vegos portalus, pažeminant savo vibracijas nuo dvylikto iki septinto tankio, kad bendrauti su kanalais. Tai leidžiantis padaryti portalas, yra Lyros/Vegos sistemoje. Būtent toje sistemoje prieš 100 milijonų metų ankstyvieji gumanoidai migravo į Plejadas. Pirmaisiais žmonėmis Žemėje buvo septinto tankio Plejadiečiai; pradžioje jie krito iki ketvirto tankio, o po to iki trečio.

Kaip jau buvo kalbėta šio kanalo pirmose knygose, Lyra/Vega pasauliai aukštai kūrybiški ir artistiniai. Kaip jūs jau žinote, būtent šioje sistemoje užgimė muzika. Iš esmės, žodis "Lyra” kilo nuo muzikinio instrumento, panašaus į arfa pavadinimo. Šiuolaikinių lyriečių pasaulių civilizacijos yra aukščiau už jūsų suvokimo galimybių, kadangi visi jie išsivystė aukščiau septinto tankio. Tačiau, jūs galite juos lankyti bet kada, sapne arba meditacijose. 

Lyra/Vega Pirmapradžiai Kūrėjai - 12 lygis

Poliarinė Žvaigždė - Išmintingi/Seniūnai, Vieni - 10-12 lygiai

Alkionas - Alkiono Tarybos - 9-10 lygiai, Didžioji Baltoji Brolija - 6-8 lygiai

Aldebaranas - Aldebarano Tarybos - 8-10 lygiai,Galaktinė Konfederacija - 6-8 lygiai

Nebadonas - Andromedos Tarybos - 7-10 lygis

Arktūras - Keletas grupių - 5-9 lygiai

Andromedos galaktika - Įvairios rasės - 4-7 lygiai

Plejados - Įvairios rasės - 4-7 lygiai

Nibiru - Anunakiai - 5-9 lygiai

Antarijus - Raudonų gigantų rasė - 5- lygis

Alfa Kentaura - Viena rasė - 4- lygis

Tau Kita - Įvairios rasės - 3-5 lygiai

Fomalgautas - Viena rasė - 4- lygis

Sirijus A - Šviesos Tarybos -7-8 lygiai,Įvairios rasės -4-7 lygiai

Sirijus B - Įvairios rasės - 4-5 lygiai

Orionas - Betelgeizė, Rygelis, Mintaka -4-5 lygiai,Šviesos valdovai, Tamsos valdovai - 4- lygis

Dzeta tinklas - Esasiečiai, Hatorai -5-7 lygiai,Baltieji, pilkieji, hibridai - 3-4 lygiai

Alfa Drakonas - Aukščiausia Drakoniečių Taryba -7-8 lygiai,Šviesieji drakoniečiai -  4- lygis, Tamsieji drakoniečiai -3- lygis

Peržiūrų: 4477 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 5.0/4
Viso komentarų: 181 2 »
+1  
1 kreivenas   (22.05.2013 01:20) [medžiaga]
Sveiki. tai as db visai nesuprantu, tai kur atsiduria zmogaus siela po mirties?

0  
2 spurgelis   (22.05.2013 09:37) [medžiaga]
Siela atsiduria toje lovoje,kurią visą gyvenimą klojo smile Supranti? Ji tiesiog atsiduria tame lygyje-erdvėje-sferoje-dimensijoje,iki kurio išsivystė būdama fiziniame įsikūnijime,ir toliau kelionė tęsis,truputi atsipūtus,apsvarsčius viską,ką nuveikė,susidėliojus ir susipratus-padarius išvadas,kur toliau keliaus.

0  
3 Amigo   (22.05.2013 09:43) [medžiaga]
Jooo...šitiek informacijos eiliniam žmogui susidėti į smegenis yra per daug.Ją reikia talpinti kažkur kitur.Gal tarp DNR spiralių?Ko gero ten visa ši informacija jau yra,bet užkoduota ir užrakinta.
Tarp kitko,iš kur kilo LIETUVIŲ kalba?Kas mūsų protėviai?Vidinė nuojauta sako,kad su kažkuriais ateiviais mes susikalbėtume.Kas jie?

0  
4 spurgelis   (22.05.2013 14:04) [medžiaga]
su ateiviais nesusikalbėtum,jei naudotum žodinę formą,bet jei pažinotum runraštį,tai taip. Lietuvių kalba per daug tūkstantmečių išsivystė,modifikavosi iš probaltų,kurių pats pats lopšys buvo dabartinėje Persijoje.Iš ten ir mūsų pirminė tikyba-Arijų-Vieno Šaltinio garbinimas. Tik kiek to tikro "lietuvio" teka mūsų gyslose,čia jau kitas klausimas. Kiekvienas individualiai gali bent dalelytę pats išsistudijuoti. Kaip sakoma-kiekvienas save gerbiantis asmuo žino bent 7 kartų protėvių vardus.

0  
5 Almiasas   (22.05.2013 14:46) [medžiaga]
Spurgi, o tai... tu jau kalbėjaisi su tais tipo ateiviais, kad žinai kaip?

0  
8 spurgelis   (22.05.2013 20:47) [medžiaga]
ne,nesikalbėjau biggrin Nematau reikalo,man neįdomūs jų paistalai biggrin O šeip čia ne aš susigalvojau tą susikalbėjimo būdą. Yra daug info apie tai,kam įdomu,tas paprasčiausiai tikrina ar tai tiesa ar ne. Man tokių poreikių nėra. smile

0  
6 Aivanhova   (22.05.2013 15:16) [medžiaga]
Aisku, Spurgeli, dabar tik supratau is kur tas potraukis pas mane runoms..Nors as jas lyginu su Taro, ir nesiimu jokios veiklos su jomis :))
Bet kai prireiks pabendrauti su ateiviais - bent zinosiu ko patikimo ir artimo griebtis ;)..:))

0  
9 spurgelis   (22.05.2013 20:53) [medžiaga]
Aš turiu omeny-pažinti senąjį neiškraipytą runų raštą. Be to jo yra begale. Čia didis mokslas jas nagrinėti. Ir aišku tikrai ne tam mokslininkai skiria visą gyvenimą,kad su ateiviais susišnekėt. Tiesiog senąjame runų rašte yra palikta ateivių žinios,o jas iššifruoti labai sudėtinga. Šiais laikais niekas žinių nefiksuoja runraščiu,yra šiuolaikinis rąštas,bet ir jį ir runas rašo žmonės,per kuriuos ateina tos žinios iš "ten". O susikalbėt su ateiviais šiais laikais tai gali kiekvienas telepatiškai ir kitaip,tik dažniausiai tai būna "kipšiukų" balsai pačio girdinčiojo galvoje biggrin O kaip atskirti,parašyta straipsniuose.

0  
7 Braske   (22.05.2013 18:27) [medžiaga]
va va, Taro bijo, runu bijo, o susikurt sau nauju dievu - kaip kad sela reicela, save ar plejadiec ius (nesvarbu pavadinimas) - to jau nebebijo cia niekas :D

0  
10 Aivanhova   (22.05.2013 21:13) [medžiaga]
va va :)
bijom bijom, Braske, visko bijom..
uz tai ir kuriam, kad nieko nebebijotume ;)..

0  
11 Amigo   (22.05.2013 22:23) [medžiaga]
Spurgeli,tai tu čia iš vidurių paėmei apie runas?O kodėl ne kalba?Ką sako viduriai dėl kalbos?Ni ni?Tik telepatiškai?Viešpatie,o jei užsirauni netyčia ant ne to šaltinio.Gal tada geriau nereikia.Blyn,norėčiau su Pirmapradžiais susisiekt,išsiaiškint ką manyje sumontavo ,o paskui  nulaužt pin kodus ir sugrįžt gyvent pas meistrus.

0  
12 spurgelis   (23.05.2013 09:05) [medžiaga]
Kokių dar vidurių???? biggrin Deja,Amigo,dažniausiai ir užsiraunama ant ne tų šaltinių,jei pats žmogus kiša nosį ten,kur visai nieko nesupranta. Smalsumo nosis dažniausiai kraujuoja,o žingeidumas užkrauna atsakomybę. Jei esi stiprus tai prisiimti,ateis laikas,kai šaltinis pats tave susiras.

0  
13 Aivanhova   (23.05.2013 11:11) [medžiaga]
http://www.youtube.com/watch?v=Jz73AIot7hk
prie runu;)

0  
14 Aivanhova   (23.05.2013 11:15) [medžiaga]
http://www.youtube.com/watch?v=YEGGE4A7ntw^
prie runu;)

0  
15 Violeta   (25.05.2013 12:51) [medžiaga]
http://www.youtube.com/watch?v=9Y2pLupDV2g&feature=youtu.be
LOpaičių meditacijos

1-10 11-13
Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Gegužis 2013  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0