Ketvirtadienis, 07.07.2022, 15:55
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2013 » Gegužis » 26 » Gyvenimas pakylėtoje būsenoje
17:05
Gyvenimas pakylėtoje būsenoje

Vienas iš žmonijos tikslų – pakylėti į kristalinį Šviesos kūną, pasiekti tikro nemirtingumo būseną. Tuo evoliucija nesibaigia, ji tęsiasi už penkto tankio ribų, į šeštą ir pagaliau į septintą – sielos lygį.

Kokiu tai momentu, sielos kelionė žemutiniuose pasauliuose baigsis ir jūs grįšite į septintą planą, kur susijungsite su jūsų sielos šeima. Ar tai įvyks po 100 metų, ar po milijono metų – neturi reikšmės; reikšminga tik tai, kas prieš jus dabar.

Tai jūsų sielos kelionių istorijoje labiausiai jaudinantis momentas. Nors ir jeigu dalis žmonių, ne kartą įsikūnydavo ketvirto ir penkto tankio pasauliuose, niekada dar jūs nejudėjote į žymiai aukštesnius išmatavimus šitaip, kaip dabar.

Planetos vystosi žemutinių tankių pagalba ir vieno tankio lygio užbaigimui reikia panašiai 108 milijonai metų. Žemės atveju, kuriai apytikriai apie 4,5 milijardo metų, tam, kad stoti į pakylėjimo kelią, prireikė žymiai daugiau laiko. Dabar Žemė juda į ketvirtą tankį; ir mes numatome, kad ji liks ketvirto tankio pasauliu dar 108 milijonus metų, nors sugebančios joje gyventi sielos, priklausys ir penktam tankiui.

Esant penkto tankio būsenoje, jūs jau nepaklusite tiems dėsniams, kuriems paklūsta ketvirto tankio žmonės. Jūs vaikščiosite dviejuose pasauliuose, arba greičiau dviejuose Gajos lygiuose – sąmoningos būtybės, kurią jūs vadinate Žeme.

Kai kuriems pasirodys, kad mes nepristatėme adekvataus paaiškinimo, trijų Žemių, kurios atsiras portalų poslinkio periodu. Kitiems skaitytojams sumuosis, žemiau pateiktos knygos pagrindines nuostatas, įskaitant tai, ką reiškia atsibudimas planetai ir jos gyventojams.

Iš nelinijinės projekcijos, Žemė vienu metu egzistuoja septyniuose skirtinguose išmatavimuose. Žmogiškos būtybės turi priėjimą prie trijų iš jų -  trečio, ketvirto ir penkto. Čia mes naudojamės terminu "išmatavimas”,  ne "tankis”, kadangi turime reikalą su sferomis, o ne su konkrečia vibracijos būsena.

Žmogiška siela sugeba pergyventi visus septynis Žemės arba Gajos lygius. Gaja – Žemės "aukščiausiojo aš” vardas. Tačiau, mūsų tikslams, mes koncentruosimės tik į trečią, ketvirtą ir penktą jos lygius.

Kad išsamiai paaiškinti, kas vyksta portalų poslinkio metu, pasinaudokime analogija iš Einšteino fizikos – juodąja skyle. Stebėtojui, esančiame kosminiame laive, "neutraliame” stebėjimo taške, kitas kosminis laivas dingsta juodosios skylės veiksmo horizonte. Kitaip sakant, laivas paprasčiausiai dingsta, o paprastas linijinis laikas toliau teka, kaip niekur nieko.

Keliautojui, tame kosminiame laive, kuris dingsta, laikas sulėtėja iki tol, kol visiškai nesustoja įvykio horizonte. Jam pasirodys, kad visam užstrigo belaikėje (amžinybėje). Iš tikro, keliautojas paprasčiausiai įeina į žymiai aukštesnę sąmonės būseną ir judės į kitokias patirtis, viskas amžiname "dabar” momente.

Stebėtojui, esančiame pilnai ne Einšteino erdvėje, laivas atsiras kitoje juodosios skylės pusėje, seserinėje visatoje, išeinantis iš baltos skylės, į alternatyvinį erdvės laiko kontiniumą, kur laikas ir erdvė "priešingi” arba veidrodiškai atspindėti.

Visos trys padėtys priimtinos ir teisingos, priklausomai nuo stebėtojo suvokimo. Analogiškai, kvantinėje fizikoje objektas gali būti banga arba dalelyte, priklausomai nuo to, kaip jis priimamas. O dabar pasinaudokime ta analogija, kad paaiškinti tris planetines Žemes:

Iš užstrigusios, trečio tankio Žemėje, sielos stebėjimo taško, Žemė atrodys įprastai, nors pasaulis pasirodys pragaru krepšyje, cituojant vieną iš jūsų mėgstamų frazių. Kitaip sakant, atrodys, kad gyvenimas tampa vis blogesnis ir blogesnis, kol pagaliau trečio tankio siela nepaliks kūno ir neįsikūnys kitame pasaulyje, kad pratęsti sielos gyvenimo pamokas.

Sielos, judančios į ketvirtą ir penktą tankius išnyks iš jos gyvenimo. Ji nepamatys, kaip jie dingsta tiesiogiai jai prieš akis, todėl kad procesas prasideda nuo psichologinio nematomumo. Jei pas trečio tankio sielas nėra nieko bendro su aukštesnio tankio sielomis, aukštesnio ir žemesnio lygio būtybes niekas nepritrauks vienas prie kito, kadangi kiekvienas jau bus išmokęs iš kito viską, kas įmanoma, jei žiūrėti iš žemiško plano.

Iš įeinančios į ketvirtą tankį, sielos stebėjimo taško, pasaulis atrodys vis geriau ir geriau, kadangi sielos tampa prašviesėjusiomis ir įstoja į sąmoningai sukurtas bendrijas, išsidėsčiusias po visą pasaulį. Atrodys, kad trečio tankio pasaulis tolsta, ar diena po dienos tampa vis toliau ir toliau, nuo ketvirto tankio realybės. Galų gale, jis tampa nerealiu, kaip baisus sapnas.

Kai trečio tankio sielos paliks trečią išmatavimą, pastatai ir namai liks, jie bus perstatyti ketvirto tankio sielomis.

Iš penkto tankio perspektyvos, pasaulis darysis žibsinčia, spindinčia neapsakomo grožio vieta. Pakylėjanti siela pradės suvokti gamtos dvasias ir elementalus, stebėjimo lauke atsiras absoliučiai naujas būtybių pasaulis. Paprastas pasaulis dar bus prieinamas, bet atrodys mažiau realiu, nei matoma ryški, žybsinti eterinė sfera.

Penkto tankio siela gali ateiti ir išeiti iš ketvirto tankio pasaulio, stebėti trečio tankio pasaulio griuvėsius. Bet viskas bus taip, tarsi jis žiūri į žemutinius pasaulius iš viršaus,kas, iš tikro, tai ir yra.

Penkto tankio siela taip pat įgaus priėjimą prie pasaulių už Žemės ribų. Pradžioje, kontaktai su kitais pasauliais bus telepatiniai, bet kadangi siela tęs vystymąsi, astraliniame ir mentaliniame kūnuose, ji juose lankys kitus pasaulius, o su laiku ir kristaliniame Šviesos kūne (eteriniame). Kadangi ji pradeda vibruoti vis greičiau ir greičiau, taps nematoma trečio tankio sieloms (jei tokios dar egzistuos Žemėje). Trečio tankio ateiviai, kosminiuose laivuose, nesuvoks jos būvimo, o ji juos matys, jei pasirinks tai.

Nors penkto tankio sielos padės ketvirto tankio sieloms atstatyti pasaulį, atrodys, kad tarp ketvirto ir penkto tankių atsiranda nesutapimai. Kadangi po 2030 portalai užsidaro, paralelinės realybės taps žymiai mažiau prasiskverbiančiomis viena į kitą, tai yra, jos sustings ir taps labiau nepriklausomomis viena nuo kitos (nors iš aukščiausio stebėjimo taško, viskas – Vienis)

Žemės pasikeitimo periodu, prevoliuojančiu principu taps – suvokimo pozicija. "Jūs tampate tuo, ties kuo fokusuojatės” – aukščiausias žemutinių dimensijų dėsnis. Todėl, pakylėjusi siela matys pakylėjusią Žemę. Trečio tankio siela matys griūnančią ir mirštančia Žemę. Kadangi Žemė išeina iš trečio tankio, iš šios sferos bus šalinama gyvybinė jėga. Galų gale, trečio tankio Žemė iš vis linijiškai atrodys be kokios nors gyvybės, bet tai truks neilgai. Kai tik žmogiškos sielos pilnai paliks trečią tankį, praktiškai dėl visų tikslų, trečio tankio Žemė nustos egzistavusi. Išgyvenę gyvūnai ir augalai bus pernešti į ketvirtą tankį. Jų DNR struktūra pasikeis, kad prisitaikyti prie žymiai aukštesnių dažnių.

Žemutiniai pasauliai – iliuzija. Tai reiškia, kad jų realumas priklauso nuo suvokiančio stebėjimo taško. Sferos, kurių nėra kam suvokti, nustoja egzistuoti, nors, gal būt, į jas įeis naujos pirmo, antro ir trečio tankio gyvybės formos, kad augti ir vystytis. Tos gyvybės formos suteiks toms pirmoms trims sferoms realybės laipsnį. Tai šiek tiek sunku paaiškinti, kadangi jūsų protai – ketvirto ir trečio tankio kūriniai ir nelengvai priima esančius aukščiau ar žemiau to lygio išmatavimus.

Šios knygos skaitytojams reikia atsiminti vieną labai svarbų dalyką – jūs pasirinkote arba ketvirtą tankį (Auksinį Amžių), arba penktą tankį (pakylėjimo sferą). Mūsų ir šio kanalo tikslas ir yra  - padėti pasiruošti jums kelionei į tuos pasaulius. Jie ryškūs ir spindintys, pasiruošę sveikinti jus, kada jūs iki jų išplėsite savo suvokimą. Nesirūpinkite apie kitas sferas, aukščiau ketvirto ir penkto tankių, kadangi tokios aukštos sferos, atitrauks nuo dvasinio kelio ir jomis nereikia per daug domėtis iki tol, kol jūs nebūsite joms pasiruošę. Pagrindinis jūsų aukščiausio suvokimo fokusas turi būti į Šviesą. Išstatykite Šviesai visas savo tamsias vietas. Integruokite visus jūsų Vieno Švento Aš aspektus, esančius už visos erdvės ir laiko ribos.

Mes, Pirmapradžiai Kūrėjai sveikiname jus, su noru būti žmonijos pionieriais ir judėti už apsiribojimų ribos į natūralią tobulybės būseną.

Baigiamosios išvados

Skaitant šią knygą, jus tampate čia aprašytos sąmonės dalimi. Kitaip sakant, jūs supinate Žemės planetai naują laiko liniją, kuri apima bendrą kūrybą su mumis ir šiuo kanalu. Kuriate naują realybę, išeinančią už apsiribojimų ribų, taip vadinamos įprastos žmogiškos realybės. Pateikta medžiaga yra iš mūsų išminties ir kanalo patirties, įgautos per daugelį įsikūnijimų žemėje ir kituose pasauliuose. Taip pat, ta medžiaga priklauso nuo daugelio mokytojų, žmonių ir ne žmonių, kurie atėjo anksčiau ir moko išminties.

Kanalo aukščiausiasis aš suformulavo realybės stebėjimo tašką, apimant visus žemutinio aš suvokimus, plius žmonijos kolektyvinius suvokimus. Po to, tas makro aš susijungė su mūsų sąmone, arba jūs galėtumėte sakyti, kad jis, kanalas, pakrovė mažytę mūsų požiūrio dalelytę į save, kad išbaigti pilną paveikslą.

Rezultatas – pateiktas realybės paveikslas. Jis apima didelę projekciją, o ne vidutinę, centruotą ego apžvalgą. Jeigu jūs su šia knyga rezonuojate ir norite išvysti būsimas realybes, priimkite sprendimą fokusuotis į tuos savo aspektus, kuriuos jūs norite sukurti. Būkite tuo pokyčiu, kurį norite pamatyti pasaulyje.

Šis kanalas (kartu su šimtais kitų, aiškiaregių ir pranašų) kuria (kartu su mumis ir kitomis grupėmis iš aukščiausių sferų) realybę, aprašyta šioje knygoje. Jūsų sąmonė – štai kas aktyvuoja jūsų Visatos lygius ir dimensijas. Jūsų suvokimas paverčia svajones į tikrovę ir kuria stebuklus. Jūs – Stebuklingas Kūrinys.

Mes, Pirmapradžiai Kūrėjai, didžiuojamės būdami jūsų augimo proceso dalimi ir stengsimės pratęsti bendravimą su jumis, kol Žemė juda į pasikeitimo ir pakylėjimo portalus.

Selas Reičelas :

Kas įvyko iš tikro 2012 gruodžio 21?

Tai Majų kalendorinio ilgo skaičiavimo pabaiga. Su šia data buvo siejama daugybė pranašysčių. Vienos iš kurių išsipildė, kitos dar ne materializavosi ir nesuvoktos.

Visa eilė įvykių, kuriuos prognozavo kanalas ir jo dvasiniai vadovai (Pirmapradžiai Kūrėjai), vyksta, o kai kas ne. Kanalas ir jo dvasiniai vedliai žinojo, kad viskas įvyks būtent taip, kadangi Žemė – laisvo pasirinkimo planeta ir žmogiškos būtybės, iš esmės, patys pasirinko savo pergyvenimus ir reakcijas į žvaigždinius įvykius.

Pirmiausia išvardinsime kas įvyko:

·       Portalas atsidarė ir į Žemę teka energija iš žymiai aukštesnių sferų. Žymiai aukštesni dažniai apsėmė planetą ir pagreitino evoliuciją tų, kas pasiruošęs gauti tas energijas.

·       Pagal kanalo tankių skalę, Žemės vibracija pasiekė ir viršijo 4,00

·       Vyko Žemės elektromagnetinio lauko virpesiai. O kai kuriose vietose – nežymus telekomunikacijų ir navigacinės įrangos nusimušimas.

·       Kokiu tai laipsniu sustiprėjo pozityvinės ir negatyvinės mintys ir emocijos.

·       Įvairios sielų grupės rinkosi sūkurių ir Žemės jėgos vietose, kad atšvęsti naujos eros pradžią.

·       Trečio tankio sielos, pilnai užgrobtos žemutinėmis ego vibracijomis, neatsivėrė žymiai aukštesniems dažniams ir skaito, kad nieko neįvyko. Tai ir buvo pranašaujama.

·       Galaktinis poslinkis – pagreitintos evoliucijos stiprinimo paternas – stiprėja, kaip ir buvo pranašauta.

·       Žemės ašis pasislinko ir įėjo į išsilyginimą su Centrine Saule, kaip buvo pranašauta daugelio ekstrasensų.

·       22 gruodžio saulė pakilo įprastai, kaip buvo pranašaujama, daugelio ekstrasensų ir aiškiaregių.

O štai, kas Neįvyko, priešingai daugelių ekstrasensų ir aiškiaregių pranašavimui:

·       Nors portalas atsidarė, per jį nepraėjo nei Žemė, nei žmonija.

·       Portalas dar atviras, nors buvo pranašaujamas jo užsidarymas po trijų dienų (20-22)

·       Nebuvo "trijų tamsos dienų”, kurias pranašavo kai kurie ekstrasensai.

·       Žmonės neįėjo į žymiai aukštesnes dimensijas (akimirksniu, stebuklingai), o visos jų žmoniškos problemos neišnyko.

·       Nors kvantiniame lygyje, staigus poslinkis įvyko, išoriniai aš sluoksniai toliau praeina natūralius išsivalymo ir išsigydymo procesus. Valymosi procesas tęsiasi.

·       Polių poliškumas nepasikeitė. Dalinis polių persivertimas įvyko, bet buvo žymiai mažesnis, nei tikėjosi daugelis ekstrasensų.

·       "Tamsos jėgos” nedingo iš Žemės, nors, iš esmės, jų gyvenimas tampa vis sudėtingesnis ir problematiškesnis.

Jeigu jūs – vienas iš Šviesos Darbuotojų Žemėje ir kokį tai laiką buvote dvasiniame kelyje, sugebėjote tai, ar gal nesugebėjote suvokti visus aukščiau pateiktus pasikeitimus. Jeigu jums atrodo, kad nieko neįvyko, patariu nenusivilti. Integracija ir sielos išgydymas – nėra akimirksnis procesas. Epochų poslinkis – sielos augimo katalizatorius, o ne visko pabaiga. Jūs pastebėsite, kad Apokalipsė tęsiasi. Žodis "Apokalipsė” reiškia visko, kas paslėpta stebėjimo lauke, atvėrimą.

Jūs pastebėsite, kas į sąmonės paviršių išeina vis daugiau ir daugiau negatyvo, kurį reikia išgydyti, atleisti ir išlaisvinti. Tai teisinga, kai visam pasauliui bendrai, taip ir individualiame lygyje.

Vyriausybės, kariuomenės ir administracija žengia nestabilia žeme. Prilaikymas, besiremiantis melu ir neteisingais įsivaizdavimais, išstatomi apžiūrai, kaip nuogas karalius. Per propagandos ir kultūrinio programavimo dūmų užtvarą jau mato vis daugiau ir daugiau sielų. Jos sako: "NE, tam kas nesirūpina dėl gyvenimo ir bendradarbiavimu, tarp žmonių ir kitų rūšių”.

Nors gali atrodyti, kad situacija tampa vis daugiau ir daugiau negatyvi, taip nėra. Tiesa tame, kad Žemėje tūkstantmečius prevoliavo negatyvumas, o dabar mes paprasčiausiai tai pradedame suvokti. Tai išeina į paviršių išgydymui, atleidimui ir išlaisvinimui.

Žemės pasikeitimai tęsiasi. Buvo prognozuojama, kad po precesinio išsilyginimo, pasikeitimai laikinai nurims, o po to vėl sustiprės, kadangi Galaktinis Poslinkis artės prie savo vidurio 2025 metais. Jis pasibaigs tik 2100 matais.

Ko mums reikia tikėtis?

Dėka kraštutinio nestabilumo, sukurto atsisakant žmonijai imtis atsakomybės už planetą ir jos resursus, tęsis stiprios audros, žemės drebėjimai, vulkanų išsiveržimai, potvyniai, sausros, epidemijos ir tt. Kaip ne kartą minėta, tai ne nuobauda žmonijai, o priežasties ir pasekmės natūralus ryšys, kursis remiasi traukos dėsniu.

iš esmės, labai jau seniai žmonijos sąmonė buvo negatyvi ir dabar pasekmės pasireiškia greičiau, dėka dažnių padidėjimo. Laikas tarp negatyvių ir pozityvių veiksmų trumpėja ir todėl pasekmės sumažėja. Kitaip sakant, būkite atsargūs su tuo ko prašote. Tai ne tik išsipildys, bet ir pasireikš greičiau, nei anksčiau.

Ateinančiais metais įvyks daugiau poslinkių. Arti žemės praskris kometos ir asteroidai, bet nei vienas iš jų, reikšmingesnių matmenų, neatsitrenks į Žemę. Dėka žvaigždinių įvykių 2017 gegužės 5 dienos ir 2030  sausio 30, įvyks elektromagnetiniai poslinkiai. Abu poslinkiai suteiks greitesnio jūsų dvasinio augimo galimybes ir žymiai  aukštesnių Tiesų priėmimą, kurios visada buvo ir visada bus.

Ir kiekvieno iš jūsų reikalas ar atlikti pasikeitimus, kuriuos mes norime pamatyti pasaulyje. Nė viena aukščiausia būtybė nesiims atsakomybės už jus. Jie gali padėti ir vadovauti, nurodyti tai, ką mums reikia padaryti, bet kaip judėti į priekį – čia jau jūsų pasirinkimas.

Laikas atsiraityti rankoves ir imtis darbo, išgydant save, vietoje nenuoširdžių žodinių išsireiškimų apie kelią. Tai reiškia, priimti tvirtą sprendimą, vystytis ir augti pačiu aukščiausiu ir geriausiu būdu. Tai reiškia daugiau savęs suvokimo ir mylinčio sąžiningumo, kitų atžvilgiu. Mes daugiau nebegalėsime slėpti tiesą apie save. Atsivers mūsų tikrieji motyvai ir aistros -  arba švelniai, arba atvirkščiai.

Mums derėtų būti švelniais ir mylinčiais su kitais, bet tvirtiems ir budriems, bet kokios rūšies negatyviai informacijai. Kaip išsireiškė vienas autorius: "Mes negalime sau leisti negatyvaus mastymo prabangos”. Tai reiškia, kad kartais reikia žengti į konfrontaciją, ypatingai tada, kada mes stebime prievartos ir negatyvumo aktus, Žemės ir jos žmonių atžvilgiu.

Mums derėtų reikalauti išrinktų lyderių ir administracijos atstovų pakeitimo. Kadangi mes kas diena dirbame ties savo negatyvių emocijų ir negatyvių tikėjimų valymu, mums to paties reikėtų tikėtis ir iš tų, kam mes patikėjome vadovauti mumis. Į tai patenka dvasiniai vadovai, politikai, finansiniai lyderiai.

Laikas atsibusti ir daryti viską, ką reikia naujo Auksinio Amžiaus sukūrimui. Vedliai, iš žymiai aukštesnių sferų, davė mums kelio žemėlapį. Dabar mūsų eilė šviesti. Laikas parodyti pasauliui, kad mes čia ir galime tapti šios nuostabios planetos gelbėtojais.

 

Virgio trigrašis:

Štai ir užbaigėme nagrinėti dar vieną nuostabią Selo Reičelo knygą, kuri tikiuosi suteikė jums nemažai žinių ir naudos. Toks yra ir mano vertimų tikslas, skleisti žinias, o tuo pačiu keisti tą realybę, kuri mus supa. Tikiuosi, kad kiekvienas išsineš didesnio supratimo ir suvokimo dalelę, apie mus supantį pasaulį, Visatos sandarą, dvasingumą.

 

Peržiūrų: 4624 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 4.2/6
Viso komentarų: 161 2 »
0  
1 virgis   (26.05.2013 21:01) [medžiaga]
Nuo savęs...Jūs turite rimtai užsiimti savo keturių žemųjų kūnų valymu. Jūs žinote, kad turite fizinį kūną. Ir jūs girdėjote apie tai, kad turite kitus, fiziniu matymu nematomus, energetinius kūnus, sudarančius jūsų aurą. Tai jūsų astralinis, arba norų, kūnas, mentalinis, arba minties, kūnas ir eterinis, arba atminties, kūnas. Dabar šie jūsų kūnai yra labai apgailėtinos, apverktinos būklės. Savo kelionių po fizinį pasaulį metu jūs užteršėte savo kūnus. Ir dabar atėjo laikas rimtai užsiimti jų išvalymu.
Pradėkite nuo savo fizinio kūno. Pamąstykite apie tai, ką valgote, ką geriate? Tai, kokia jūsų maisto ir vandens sudėtis, tokie ir jūs patys. Jums neatėjo į galvą palyginti tuos produktus, kuriuos valgote, ir tą vandenį, kurį geriate, su tais etalonais, kurie būtini jūsų racionaliam Dieviškajam maitinimuisi? Jūs galvojate, kad tie maisto pramonės monstrai, kurie jūsų pasaulyje egzistuoja, rimtai susirūpinę tuo, kad jūsų fizinis kūnas būtų sveikas? Niekas, išskyrus jus pačius, nepradės valyti jūsų fizinio kūno. Išvalymo principas labai paprastas – pašalinimas iš organizmo viso, kas jame yra nereikalinga, ir organizmo prisotinimas iš tikrųjų naudingų medžiagų, kurios yra natūraliuose produktuose, išaugintuose be chemijos ir naujų genetinių technologijų. Pamąstykite apie savo maitinimosi sistemą ir struktūrą. Ir kai tiktai jums gims mintis apie tai, ar teisingai maitinatės, pas jus iš erdvės ateis jums būtina literatūra. Dabar, kadangi ciklai pasikeičia, fizinis kūnas daugiau nebegali leisti eksperimentų su savimi. Fizinis kūnas daugiau nesugebės egzistuoti naujomis energetinėmis sąlygomis, jei jūs juo nesirūpinsite.
Taip pat yra ir su kitais jūsų kūnais. Jeigu iš jūsų emocijų nepašalintos negatyvo apnašos santykiuose su artimaisiais, kitais žmonėmis, su planeta, šalimi, kurioje gyvenate, tai nesugebėsite egzistuoti naujomis vibracinėmis sąlygomis. Žemos pavydo, pykčio, godumo, neapykantos vibracijos negalės egzistuoti Naujoje Epochoje ir jums reikės jų atsikratyti.
Tai pat yra ir su jūsų minčių sfera. Jeigu jūs nuolatos užsiėmę negatyvių situacijų savo smegenyse pervirškinimu, tai nuolatos esate pilkame tamsių minčių debesyje ir negalite prisiderinti prie naujų vibracijų. Jūs turėsite pasirinkti ir atsilaisvinti nuo neigiamų negatyvių sąmonės būsenų. Ir jeigu jūs šito nepadarysite patys, tai jums bus vis sunkiau ir sunkiau egzistuoti Naujo Pasaulio sąlygomis.
Ir jeigu neišvalysite savo eterinio kūno nuo negatyvių praeities įrašų ir būsenų, tai taipogi negalėsite susiderinti su tomis energijomis, kurios jau atėjo ir toliau ateina į Žemės planetą.

0  
2 virgis   (26.05.2013 21:08) [medžiaga]
Kai tvarkote savo senus daiktus ir žiūrite, kas iš jų jums pravers, o kas – ne, šiam darbui užtrunkate kažkiek laiko. Lygiai taip pat ir dabar žmonija turi apsispręsti: kas gi iš to, kas yra jos dispozicijoje, pravers kitame evoliucijos laiptelyje, o ko vertėtų atsisakyti kaip seno šlamšto.
Ir tokiu būdu, vienas po kito atsikratydami neigiamos savybės ar negatyvaus įpročio, sugebėsite judėti pirmyn ir aukštyn evoliucinio vystymosi spirale. Ateis momentas, kai visos jūsų pastangos šimteriopai atsipirks, nes pasieksite tą savo Kelio tašką, iš kur atsiveria Dieviškojo pasaulio perspektyva. Nežinau, kiek laiko praeis, kol ateis šis momentas. Tačiau šis momentas jūsų gyvenime būtinai ateis,

0  
3 Gėlė   (27.05.2013 14:37) [medžiaga]
Ačiū už straipsnius, į juos įdėtą darba ir širdį, šitas puslapis buvo pati kelio pradžia - į save kitokią, kelio galo nematyti ir tai ne baisu, - tai skatina nesustoti. Budistų palinkėjimas "visada būk kelyje" yra labai teisingas ir gilus - ačiū visiems dar kartą kad esate.

0  
4 PlejadieteLina   (28.05.2013 09:04) [medžiaga]
Labas, VISIEMS! Siela mane atnese cia... Paziurejau ikeltus straipsnius. Tik paziurejau..., nes sios zinios jau seniai surasytos mano sasiuvinyje. VIRGI, ATLIEKI DIDZIULI, IR LABAI PRASMINGA DARBA !!!!!!!!

MEILE - vienintele TIESA Begaliniame Kosmose! As visur Ja seju... Esu GALINGA IR STIPRI TREJYBES DUKRA, o KURYBA mane PAKYLEJA! Kas turit noro, kvieciu - uzeikit i mano Feisbuko psl. (LINA RAMANAUSKIENE), rasit daug mano foto - tai MANOJI KURYBA, IS KIEKVIENA NUOTRAUKA PRIPILDYTA MEILES IR SILUMOS ENERGIJOS, KURI SKLINDA IS MANO SIELOS GELMIU. Gerkit ta Energija, JUMS TAI DOVANOJU. ESU NUOSTABI BUTYBE. Turiu mazaja ir didziaja Misija, kuri manes dar laukia netolimoje ateityje.
As UPE, RAMIAI teku i VANDENYNA. MANES NIEKAS, NIEKAS NEUZTVENKS !!!, nors ir bando kai kas!.. ..... ESU RAMI.

TAIP, as, turiu ego - mazyti, mazyti ego. Juk si mano dalele yra, TAD IR MYLIU JA! Juk ir tos nuostabiosios rozes TURI SPYGLIUS.

Linkiu visiems RAMYBES, TAIKOS, HARMONIJOS. Kiekviena Gyvenimo akimirka bukite CIA IR DABAR - tai labai SVARBU !!!

0  
5 PlejadieteLina   (28.05.2013 09:10) [medžiaga]
Jezus, kadaise, sake: AS NE TAIKOS ATEJAU NESTI, O KALAVIJO! -   Ar suprantat siu zodziu reiksme? 

Taigi. As irgi ne Taikos atejau nesti, nes... KELTI MIEGANCIUOSIUS - TAI JUOS SUPRIESINTI NETGI SU SEIMA, ARTIMAISIAIS.

0  
6 PlejadieteLina   (28.05.2013 09:21) [medžiaga]
Klausimas VIRGI, TAU: kai MERKABOS pagalba pradejau keliauti po kitas Dimensijas, manyje kazkas apsiverte... Kai vaikstau po soda, po darza (turiu dideli), pries save ore regiu ...bangas. Jos baltos, spindi, banguoja, svyti. Tai regiu beveik kasdien. VIRGI, TU tikrai daug, daug zinai (stebiuosi Tavo didziuliu Zinojimu ir supratimu!!!), PRASAU, man paaiskink tai. KAIP TAI SUPRASTI???
As klausiau Tu, kurie mano ARTIMIAUSIOJI SEIMA, - Jie TYLI. Nesako.
Kas vyksta? Is kur ore, tos baltos, svytincios bangos? Parasyk, as po keliu dienu, uzeisiu i Tavaji psl. ACIU TAU. LABAI.

0  
16 virgis   (04.06.2013 17:56) [medžiaga]
Klausimas gan konkretus, bet aš nematau jūsų akimis, nemastau jūsų protu. Todėl galiu išsakyti tik savo samprotavimus, kurie nebūtinai yra teisingi. kadangi vibracijos kyla, keičiasi ir regos diapazonas, spektras.Kartais pradedam matyti tai, kas anksčiau buvo nematoma ir tai su laiku tik dar dažnės. Todėl visiškai galimas dalykas, jog matote platesniu spektru, o tai gali apimti jau ir kad pavyzdžiui gamtos dvasių judėjimą ar kažką panašaus.
Niekada du kartus neįžengsi į tą patį vandenį. Kaip ir tekantis vanduo, gyvenimas – nuolatinis judėjimas. Nėra nieko pastovaus. Kad ir kokios problemos ištiktų ateityje, atsimink, kad viskas keičiasi, todėl reikia judėti kartu su gyvenimo dvasia. Priešingu atveju sukursi dirbtinumą ir bandysi sulaikyti amžiną tekėjimą. Norėdamas to išvengti, turi keistis, būti lankstus.

0  
7 Amigo   (28.05.2013 09:23) [medžiaga]
Pirmapradžiai kūrėjai davė suprasti,kad  vien mintimis ir žodžiais Naujos Žemės nesukursime.Kažkas turi imti vadovauti kryptingam ėjimui į ketvirtą išmatavimą.Pakeliui išvalysime visus savo 4 kūnus ir sukursime naują civilizaciją.Kas tas žmogus?

0  
10 virgis   (28.05.2013 18:24) [medžiaga]
Kas tas žmogus? Ir vėlgi tu... Niekas kitas už tave nepraeis tavo pamokas ir nepatirs tos patirties, kurią turi surinkti pats. Niekas, tik gali nukreipti patarti, pasufleruoti. Kas geriausiai tai gali? Tas, kuris yra tavo viduje.širdyje, tavo Dieviškasis aš....

0  
11 spurgelis   (28.05.2013 19:07) [medžiaga]
biggrin O kas tas žmogus,kuris uždirba tavo duonai,kol tu mąstai kaip ją valgysi? biggrin

0  
8 PlejadieteLina   (28.05.2013 09:29) [medžiaga]
Parasysiu knygas, kurias patarciau paskaityti tiems, kas to nori.    LEONARD JACOBSON ''KELIONE I ESATI''; ALDUTE VAKARE ''KARTAIS ANGELAS PASIRODO''; SVAMIS ''KELIONE NAMO''; BARBARA BRENNAN ''SVIESOS RANKOS''; ''SVEIKATOS KODAS'' (autoriaus nepamenu); R. MOSSAS ''SIELOS SUGRIZIMAS NAMO''; IR BRUCE LIPTON IR STEVE BHAERMAN ''SPONTANISKA EVOLIUCIJA''.

APKABINU JUS VISUS. LINKIU BERIBES MEILES, KIEKVIENA AKIMIRKA DZIAUGSMO, ISMINTIES.     iki

0  
9 PlejadieteLina   (28.05.2013 13:45) [medžiaga]
Savo el. pst., radau paklausioma, kaip mane F rasti, nes - LINA RAMANAUSKIENE - daug?! As ta, kuri is - MARIJAMPOLES - .

Na, ir aisku, dabar kartu parasysiu naujai gautas zinias.   VISATOS ANGELAS KRAJONAS PERSPEJA: labai artimoj ateity, Blogieji Zmonijai parodys, - JOG VYKSTA ANTRASIS JEZAUS ATEJIMAS -   NETIKEKITE!!! Tai bus HOLOGRAMA !!!!!!!!  Ant Dangaus. Bloguju, kurie mus sitiek metu valdo (valde!)   Tai tiek. Jums rinktis, tiketi tuo, ka pranesa KRAJONAS, ar ne?!!!

HARMONIJOS Jums visiems!

0  
12 Amigo   (29.05.2013 09:33) [medžiaga]
Jūs mane neteingai supratote.Yra darbai,kuriuos daro VIENAS ŽMOGUS,bet yra darbai,kurių vienam neįveikti.Reikalingas ORGANIZATORIUS,kuris sujungtų panašiai mąstančius po vienu vardikliu.Tik tokiu atveju gausime REZULTATĄ.

0  
13 spurgelis   (29.05.2013 13:49) [medžiaga]
tai tu vis dar savanoriškai save priskiri prie vargų,nepasitikėdamas savimi. ne vadovo reikia,kad kažką pasiektum,ne vieno žmogaus nurodinėjimo, o visų bendro susivienijimo. Asmeniniame lygmeny tai teks kapstytis pačiam vienam. O kas yra bendra,kartu daroma.

1-10 11-12
Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Gegužis 2013  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0