Ketvirtadienis, 21.09.2023, 10:07
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2011 » Vasaris » 27 » Harmoninga, perėjimo lygybė, iliuzija - D. Kavassilas
18:29
Harmoninga, perėjimo lygybė, iliuzija - D. Kavassilas

Sveiki visi. Aš Džordžas ir gyvenu Australijoje. 2003 metais, aš turėjau galimybę patirti ryšį su savuoju Aukščiausiuoju „aš". Tai mano esybės ir sąmonės dalis, kuri sugalvojo ir įkūnijo mano gyvybe čia mūsų mylimoje Motinoje Žemėje. Šio bandymo metu man buvo atskleistos žinios apie tai kas mes, iš kur atėjome ir kur keliaujame. Savo gyvenimo eigoje man teko patirti daug įvykių kurie man davė daug atraminių taškų tam kad suprasti, kad ši informacija yra iš mano Būtybės o ne iš išorinio šaltinio.

Harmoninga lygybė apie kurią aš pasakosiu, yra rišamoji dalis tarp fizinio ir dvasinio plano. Aš laikau tai ateinančių permainų, kurias reiks praeiti žmonijai ir Motinai žemei, įrodymu.

 Aš nesu kokios nors veiklos, kuri surišta su struktūra vadinama civilizacija, ekspertas. Bet aš žinau kai kurios dalykus ir aš tiksliai žinau, iš savo gautos patirtie, kad mums teks išgyventi didelius pasikeitimus.

Aš nesu panikos skleidėjas, kaip kai kurie vadina tuos žmones, kurie paskelbia slaptą informaciją. Bet aš skaitau savo pareiga atverti kai kurias žinias. Ši informacija eina iš mano širdies, vienintelės vietos pagal mane, kuria aš galiu pasitikėt ir rasti tiesą. Mano pranešimą galima priimti kaip labai svarbų ar visai nenaudingą, priklausomai nuo klausančio harmoningojo spektro vibracijų dažnio. Žemės žmogaus organinis kūnas yra genetiškai pats sudėtingiausias ir aukščiausio biologinio konstrukto Visatoje, nes jis apima savyje visą daugiamatę pasaulėdarą. Vienintelė problema yra tai, kad mes visi savo noru sutikome inkarnuotis čia šioje Žemėje šiuo laiku žinodami kad pas mus nebus nei mažiausio atsiminimo šešėlio apie tai. Bet tuo pat metu kiti trečio-ketvirto išmatavimo gyventojai, būtybės kurios tai žino, turės aiškius tikslus pasinaudoti ta mūsų būtybės savybe (Virgio trigrašis: mūsų užmiršimu), savo tikslams.

Vienintelė tiesa kuri kada nors turėjo prasmę yra tai, kad mes kaip organiniai kūnai gimstame čia Žemėje. Visa kita – tik dėmesį nukreipiantys manevrai, nors ir labai sudominantys. Tam kad mes, tiksliau tie kurie norime grįžti prie pusiausvyros-harmonijos-vienybės spėtume pasiruošti tam, ir tuo pat padėtume Motinai žemei išsivalyti nuo tų sielų kurios dar nepasiruošusios Perėjimui. Mes esame to spektaklio esmė. Kiekvienas iš mūsų yra žymiai galingesnis, didingesnis, užjaučiantis, drąsus ir puikus, nei mus priverčia galvoti apie save kiekviena ateivių rasė kuri tik lankosi Žemėje. Mūsų fiziniuose kūnuose yra įkūnyta ir sudėta visa Visata (Virgio trigrašis: iš čia ir 12 DNR kanalų, visų musų visatos erdvės-laiko kontiniumų savybės arba kaip Apinas sako visų visatos Kūrėjų po gabaliuką). Nei viena ateivių rasė negali pasigirti tuo. Tai tik mūsų teisė ir savybės.

Nei viena iš ateivių rasių, net iš pačių „geradariškiausių" niekada neatskleis ir neišviešins tokio fakto. Tokia informacija ateina tik iš vidaus, organiškai inkarnuotų Žemėje žmonių.

Greitai pasauliui reiks išbandyti nuostabų Šau.... Žinokite kad to Šau Žvaigždės - būsime mes.

George Kavassilas (reikėtų rašyti Džordžas Kavassilas’as) - graikų kilmės australas, subtiliųjų pasaulių tyrinėtojas, paskaitininkas, rašytojas. Jis vienas iš tų, kuris sąmonės būdu keliauja po Visatą. Visame pasaulyje rengiamos jo viešos prezentacijos - tai savotiški apreiškimai, nes lektorius pasakoja apie daugelį už uždangos esančių paslapčių. Visame pasaulyje jis turi milijonus savo klausytojų. Jo pasakojimuose yra daug dalykų, dėl kurių galima būtų ir pasiginčyti, tačiau G.Kavassilas temos yra ganėtinai įdomios, patraulios, aiškiai išdėstomos ir vertingos, nes verčia mąstyti.

Įdomiausia tai, jog G. Kavassilas kalba ne iš knygų ar vadovėlių, jis yra viską patyręs ir išgyvenęs savo kailiu. 2003 metais su juo neva užmezgė kontaktą būtybės, kurios, jo žodžiais tariant, yra „pati artimiausia jo šeima”. Jis prisipažįsta, jog yra krikščionis, priklauso graikų stačiatikių bažnyčiai, tačiau mato didelį skirtumą tarp bažnytinio Kristaus ir to, kuris iš tikrųjų prieš du tūkstančius metų vaikščiojo žeme. Bažnytinis Jėzus, kaip ir NEW AGE sektos, lektoriaus nuomone, yra spąstai tiems, kurie nori ištrūkti iš kontrolės gniaužtų. Ir jis pats buvo į jų griaužtus patekęs.
Iš Rytų mistikos tradicijų, R.Monro bei kitų autorių aprašytų astralinių kelionių žinome, kad su įsikūnijusia šioje žemėje siela gali užmegzti ryšį Aukščiausiasis Aš.

 Kitaip tariant, įvairūs to paties žmogaus aspektai iš įvairių Visatos lygmenų gali apsireikšti kaip anapusinės būtybės ir žmogus jau kartu su jomis vyksta į keliones po įvairius visatos planus.
Būtent taip prasidėjo ir vyko George Kavassilas kelionės ir patirtis. Ir tai, kas per šias keliones jam buvo atskleista, žmogus pasakoja savo paskaitose. Jis buvo susitikęs su daugeliu civilizacijų atstovų Galaktikoje ir už jos ribų. Matė daug rasių ir šūšių, su jomis bendravo. Jis žino kas jos tokios ir ko iš jų tikėtis. Tarp jų nemažai yra ir tokių, kurios žmogų laiko didžiausiu priešu ir pavojumi jų pačių egzistavimui. Lektorius mini Oriono imperiją ir mano, kad epopėja „Žvaigždių karai” yra ne mokslinė fantastika, bet realūs dalykai.
Savo paskaitose G.Kavassilas kalba apie tai, kas mes esame ir kur link judame, ką reiškia permainų laikotarpis ir kaip su juo susijusę 2012 metai, ką reiškia planetos kūno aktyvavimas 2013 metais? Jis atsako į klausimą, ar mūsų planeta Žemė pasivers į žvaigždę, o taip pat, kokį vaidmenį visame tame permainų laikotarpyje ir naujajame cikle turi suvaidinti Moteriškasis Pradas.
G. Kavassilas puikus matematikas. Jis daug ką iliustruoja skaičiais ir matematinėmis lygtimis. Jis pateikia daug Gematrijos (sakralinės matematikos) paslapčių. Netgi subtilius dvasinius dalykus ir aiškina iš matematikos pozicijų, žinoma, viską sugretinamas su ta informacija, kuri jam buvo pareikšta kontaktų su ne žemiškomis civilizacijomis metu.
Daug dėmesio jis skiria iliuzijų temai. G.Kavassilas demasuoja NEW AGE religijas ir Galaktinę šviesos federaciją, nes mano, kad tai yra meistriškai sukurti spąstai tiems, kurie pradeda ieškoti dvasingumo ir atsakymų. Dėl to sistema, per NEW AGE religijas vėl juos siekia susigrąžinti "atgal”.
Šis žmogus pasakoja apie tai, iš kur atsirado mūsų planetos astraliniame plane nebaudžiamai šeimininkaujantys padarai - į drakonus panašios pabaisos, kurioms dirba pasaulio elitas ir ko jos iš tikrųjų siekia. Jų bazės įkurtos po žeme, po vandeniu, Mėnulyje. Jų technika gali įveikti visas stichijas. Drakonų nėra daug, tačiau tos pabaisos - puikūs manipuliatoriai. Jos mūsų akyse gali apsireikšti kaip mėlynų akių blondinai, t.y. dievai. Būtent taip juos suprato žmonės, kurie rašė šventas knygas.
O tų padarų siekis, kaip sako lektorius, yra labai paprastas - neleisti galingiausiai Visatoje būtybei - žmogui atskleisti save ir tapti visatų kūrėju. Būtent šitie padarai sukūrė baimės sistemą, kuri paremta besąlygišku paklusnumu bei griežtomis hierarchijomis. O baimė ir žemų vibracijų emocijos yra maistas, kuriomis jos maitinasi.
G.Kavassilas taip pat pateikia daug praktinių patarimų kiekvienam dabartinių permainų laikais. Jis ne moralizuoja, nebando piršti savo tiesą, tik norį, kad žmonės susimąstytų ir pradėtų savo gyvenime kažką iš esmės keisti, kol dar ne vėlu. Nes laiko, anot jo, labai mažai. Jis šiek tiek per daug dramatizuoja situaciją ir sutirština spalvas dėl 2012 metų.

Didžioji dalis jo paskaitų rezonuoja su tuo ką ir man pačiam teko patirti, tačiau nesutinku su juo dėl kelių esminių punktų. Svarbiausias jų - tai, kad žemė 2013 metais pavirs žvaigžde. Iš tikrųjų nieko ypatingo tais metais neįvyks, tai tik formalus epochų pasikeitimo taškas, o permainos jau dabar vyksta ir vyks dar ne vieną dešimtį metų. Bet kiekvienas žmogus turi teisę turėti savo nuomonę ir kiekviena teorija ar idėja turi teisę egzistuoti. Juo labiau, kad G. Kavassilas'o informacijoje, atmetus diskutuotinus teiginius, yra labai, labai daug vertingų ir įdomių dalykų.

Paskaitos, kurios čia yra pridedamos yra dubliuotos rusų kalba, todėl tiems, kas nežino kitų užsienio kalbų, bus lengviau suprasti. O jeigu kas nesupranta rusiškai, atsiverskite bet kokį video informacijos portalą, įsiveskite paieškos langelyje George Kavassilas ir rasite visas tas pačias temas ir netgi daugiau.

1. Pirmoji paskaitos "Mūsų kelias ir didžioji iliuzija dalis. Didžiausia paslaptis ir kas yra žmogus.

2. Visata ir jos sandara. Ar mes viską apie ją žinome?

3. Mes, žmonės, esame galaktikos ir visatos, tik holografiškai mažesniu masteliu, nes kiekvienas žmogus savyje atkartoja Visatą.

4. Moteriškasis Visatos aspektas, apokalipsė ir piramidžių reiškė.

5. Antroji paskaitos "Mūsų kelias ir dodžioji iliuzija" dalis. Kodėl esame žemesniuose pasauliuose ir kas atsitiks Žemėje jau už kelių metų?

6. Ką žemėje veikia į drakonus panašios reptilijos? Iš tikrųjų jos yra mažos žuvys dideliame vandenyne, bet netrukus ruošiasi išeiti į viešumą. Ar pavyks?

7. Apie tai, kaip pati galingiausia Visatoje rasė - žmonės lenkiasi ir meldžasi parazitams - drakonams, kurie maitinasi baime ir žemomis vibracijomis. Joms tai yra narkotikai. Ir šie padarai tokiais tapo todėl, kad žmonės, patys to nesuprasdami iš baibės, ir nevilties, sielvarto joms lenkiasi. Jeigu žemėje kada nors baigsis lankstymasis prieš "galingesnius", vista tai baigsis. Bet tie padarai planuoja ateiti ir susirinkti savo derlių. Jie nori kuo daugiau jo turėti. O derlius - yra sielos, kurios (žinodamos ir nežinodamos) pasirenka tarnavimą jiems.

8. Apie Nibiru ir planetą X.

9. Trečioji paskaitos "Mūsų kelias ir didžioji iliuzija" dalis. G.Kavassilas'o versija apie mėnulį: kas iš tikrųjų yra mėnulis. Deivės Dianos legenda.

10. Kas pagrobė mėnulį? Moretys ir mėnulis. Kaip vyksta pati skaudžiausia pasaulyje manipuliacija?

11. Apie Jėzų ir Mariją Magdeleną. Šitoje vietoje su G.Kavassilas'u visiškai nesutinku, bet tokia versija tikrai įdomi.

12. Gematrija, arba sakralinė matematika.

13. Vyriško ir moteriško aspektų santykiu simbolis.

14. Klausimai ir atsakymai.

15. Klausimai ir atsakymai. Įdomu, nes daug duodama patarimu, paaiškinimų.

Šiame interviu George Kavassilas kalba apie Saulę ir Mėnulį. Yra diskutuotinių teiginių, tačiau iš esmės be galo įdomu.

Šiame interviu George Kavassilas kalba apie Saulę ir Mėnulį. Yra diskutuotinių teiginių, tačiau iš esmės be galo įdomu.
Šis filmukas anglų kalba, bet paspaudus mygtuką "cc" atsiranda rusiški subritrai. Žiūrėti visas 4 dalis, o čia pirmoji.


Jame pilna įvairiausios technikos, vyksta įvairūs darbai.
Pakabintas dabartinėje orbitoje, kaip tamsiųjų būtybių bazė.
...Dabartinė Amerikos vyriausybė nematomoje Mėnulio pusėje pastačiusi tris mini miestus po kupolais, kurie pritaikyti gyvenimui ir į kuriuos jie persikels priartėjus Žemės ašių persistumimui 2012 metu pabaigoje.
Nuo 1952 metų Amerikos prezidentai pradeda lankytis Mėnulyje. Tai atlygis už sutikimą būti išventintiems į tamsiųjų jėgų broliją. Kenedis nesutiko to slėpti nuo žmonių ir tai buvo vieną iš priežasčių dėl ko jis buvo nužudytas.
Pradžioje Mėnulis buvo Plejadeans civilizacijos kosminis erdvėlaivis. Draconian civilizacija jį užkariavo ir pakabino šalia Žemės žinodami, kad taip bus lengviau valdyti žmones.
Tai pats galingiausias reptilijų techninis įrenginys, kurio pagalba jie manipuliuoja mūsų realybę, transiliuodami į Žemę "Mind Matrix".
Prieš tai kaip Draconians civilizacijos reptilijos jėga perėmė Mėnulį iš Plejadeans civilizacijos, jis turėjo savo atmosferą, ekosistemą ir buvo naudojamas kaip milžiniškas erdvėlaivis, vienas iš šviesos būtybių flotilės.
Pagal vieną iš šaltinių mėnulis atsirado dabartinėje orbitoje prieš 6000 metų, pagal kitą, prieš 11200.
Biblijoje minimas laikotarpis "iki Mėnulio".
(Pagal David Icke ir George Kavassilas)


http://www.sozvezdie-love.ru/nash_put%27_i_illyuziya.html

http://21region.org/sections/video/52191-samyj-

oxranyaemyj-sekret-na-zemle-dzhordzh-kavassilas-2010.html

http://www.youtube.com/watch?v=orKAhGzhWtw&cc=1

http://rutube.ru/tracks/4056964.html?v=a7be053024e3a79feea7d98336f957cd

 

Peržiūrų: 6033 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 3.0/2
Viso komentarų: 131 2 »
0  
1 kriptonas   (02.03.2011 11:02) [medžiaga]
Pirmas filmukas is to,kaip sudaryta galaktika. Isties daug ir idomios informacijos,galbut veliau viskas sustos i savo vietas. Bet truputi suplakta... Ir tos pacios nuostatos. Juodosios puses ir panasiai... Kazkiek panasus kaip i gasdinima... Atsibuskite... Aisku,niekados neverta bijoti mirti. O visuomet reikia pasiruosti. Visuomet galima papulti i aukstenis lygi,jei su savimi dirbsi... Mazai kas tai daro,nes sunkus nugaleti visu pirma save... Deja sis kunas tam,kad kazka nuveikti... Vadinasi kolkas lieka tai,kad turim laukti kas ivyks... As asmeniskai manau,kad planeta musu pasisuks 23 laipsniais,kaip kad turi buti. ir vel is naujo. Jei gausim kazkokia dovana,del ko galesim viska pradeti. O manau dovana tokia,kad viska pradeti nuo nulio... Nors turim daug visko.... Pradziai smegenys turi issivalyti....

0  
2 virgis   (02.03.2011 11:23) [medžiaga]
Esmė tokia kad Eksperimentas baigiasi ir baigsis tas išnaudojimas. Nuo nulio tikrai nieko nereiks pradėti čia jau tai tikrai... Perėjimas įvyks tas irgi tikrai, nepriklausomai nuo jūsų norų. Tokia nuojauta kad pats pažiūrėjai tik dalį ir neįsigilinai apie ką kalba šis žmogus. Jis kaip tik nieko negąsdina, o tik išsako tai ką pats patyrė ir matė... wink

0  
3 kriptonas   (02.03.2011 13:23) [medžiaga]
Vienas dalykas ,jei taip ivyks... Na gerai,as skeptikas... O gal tesiog gyvenu ir ziuriu kaip bus. Yra tokia galimybe jog nebus visisko zmugimo. Seip,sutinku,kad norai pildosi,kartais ir sakam,kad zmogus turi mastyti ko nori ir svajoja. Vadinasi,jei mes noresim,galim taip pat labai panoreja ir pasaulio pabaiga prisisaukti... Is kitos puses,kurejas musu sukure,kad gyventume ir tuo gyvenimu dziaugtumemes. Neigiama puse butvo naudojama tam,kad pazintume per tai grozi ir geri... Kurio mes patys prisipildem ir prisikaupem. Jei jau lemta,tai lemta. Kiek suprantu,zmoguje visuomet turi buti ramybe ir darna. Manau ir kurejas mato ir mate,koks zmogus. Kodel jis toks,del ko pasirinko viena ar kita posuki. Juk jis ir spres,ka perkelti,ka ne. Sazines ar tyrumo zmogaus vidaus,nepamatysi. Ta zino pats kurejas. O pabaigos laukti ir galvoti apie tai,neverta. Velgi,norai kartais pildosi... is tos puses,vadinasi patys to norime... Dar viena medalio puse,kad jezus sako,as busiu paskutine teismo diena... Ir kad bus daug pranasu.... Jei lauksim kurejo,jis ir pasirodys... Vadinasi reikia palaukti... Svarbu gyvenime moketi myleti ne tik save,viska aplinkui. Ir viskas... Pagal ta mokyma to turime siekti... Siekti,kad zmones butu geri ir skleistu sviesa. Bet mes snekam apie pabaiga.... Kam? Naturaliai viskas savaime gaunasi ir issiprendzia.... Deja truksta jo pasakojimuose.... truputeli. Relistiskumo. Ir dar kai pasako pabaigoje,Jog buvo vienas is 12 apvaliojo stalo riteriu.... Bet aiskina is tos puses,ka tai vaizduoja. Betkazkodel neuzsimine apie praeiti.... Seip,kiek dabar pagalvoju,tai laimingiausias zmogus-aborigenas ar atskira izoliuota tautele su savo dievais. Gyvena ir daro tai ka nori. Yra saziningas sau ir artimies. Ir dirba ta pati dziaugsminga darba.... smile

0  
4 krisna   (02.03.2011 13:52) [medžiaga]
Labai malonu rasti Kavassilo bendraminčių ir pas mus.Jo kalboms pritariu.Tai kas ateina yra pranašaujama bemaž 15 šaltinių,kurių daugumą sudaro išnykusios civilizacijos.
Beje besidomintiems Kavassilu,reikėtų pirma pažiūrėti jo ankstesnes prezentacijas,kurių youtube ira ru.kalba įgarsintų,o poto žiūrėti toliau...

0  
5 virgis   (02.03.2011 14:01) [medžiaga]
Kas liečia meilę čia visiškai teisus. Bet čia niekas nekalba apie jokią pabaigą, atvirkščiai - perėjimas į aukštesnį lygį, žymiai aukštesnį, ten kur neegzistuoja blogis ir išvis nėra tamsos (pagal tavo vadinamą Jėzų). Antra - mes ir esame dievai (mūsų sielos, įsikūnijusios šiuose kūnuose, savanoriškai atsisakę savo kvantinių sugebėjimų ir žinių, tam kad sukaupti reikiamos kūrėjui patirties). Jus vis neįvažiuojate - visa kas vyksta dabar, tai Eksperimento scenarijus, kurio autoriais mes esame patys, tiksliau mūsų aukštesnysis "aš" iš centrinės galaktikos Saulės. Po perėjimo mes visi būsime "Jėzais Kristais" - visa žmonijos civilizacija, taip pat mes dalyvaujame naujos visatos formavime jau dabar, dar prieš perėjimą.
Nesupratau, kas nepatiko apie riterius? Mes visi čia senos sielos įsikūnijusios čia 1000-čius kartų. cry

0  
6 kriptonas   (02.03.2011 14:39) [medžiaga]
Na tikejimas. vadinasi turiu tiketi savimi... smile Vienas dalykas. Tarkim,atmeskim ir perveskim i kita puse. To nebus.... smile Vadinasi tai iliuzija. Tai ko noretume. smile Is saves as zinau tiek,kad gyvenime reikia daryti gera. Kartais yra lengva butu geram,bet sunkiau saziningam... Man realiau skamba kiti dalykai... Na ir kas kad as matydavau ateities fragmentus. Paskui suprasdavau ir prisimindavau,kad tai sapnavau ir pagaunu save tame momente. Daug yra nepaiskintu dalyku. I juos atsakymo neradau. Nerandu. Galbut atsivers.... Bet is iesmes,koks skirtumas ka sako ir panasiai... Juk pagal ji mes busime kurejai. Galbus geras issukis. Bet as dar su siuo zmogaus kunu netiek daug tenuveikiau ir pazinau... smile O is esmes,nesueina galai pasakojimo ir tiek. Ne gerais norais grystas pragaras... smile Imkit kad ir vien ta varianta,kad jis toks pats ateivis pasakojantis tokius dalykus. Jam juk reikia energijos.... Kaip is tos puses paziureti? Ar velgi tiketi,ko mokiemies is kataliku ,is valdzio ir panasiai... smile Lygiai taip pat skamba... Viena bendra dalyka sako,kuriuo tikiu. Kad nieko nereikia tiketi.Kad patikesi is saves. Aplamai net su informacija taip yra.Kad priemu tai kas man. Gabaliuka is vieno,gabaliuka is kito... As net nematau skartomo,del ko jis sneka... JUk ateis laikas ir visa tai pasikeis. Galbut nepasikeis tam,kurie isskris su ateiviais. Nieko apie jie bloga neturiu ka pasakyti. Bet galai kazko nesueina....

0  
7 virgis   (02.03.2011 15:07) [medžiaga]
Pradedi teisingai mastyt, ką aš vis ir akcentuoju... Ieškokit to kas sutampa... Kadangi aš perskaičiau daug informacijos, o informacija anksčiau ar vėliau virsta kokybine,susidėlioja viskas kiek aiškiau. Aš asmeniškai radau ne mažai to kas pasikartoja kituose šaltiniuose... Antra- jis ir pats pastoviai prašo ir aiškina kad viską patikrinti galime tik savo viduje, per savąjį "aš". O kad ne viskas vyksta taip, kaip pasakoja įvairūs aiškiaregiai, tik įrodo tai kad mes savo mintimis keičiame ateitį... ir tai yra gerai, tik svarbu kad tokių atsibudusių ir normaliai mąstančių būtų daugia... Na o čia jau mūsų darbas kolega, prašviesti juos. O tu dar abejoji kad nieko su šiuo kūnu gero negali nuveikt. Nereikia kažko neįprasto, užtenka ir to ką galime iš savo "varpinės", tai jau gerai. Pasaulis keičiasi jau ne dienomis o valandomis ir aš tai jaučiu... pagal tai kaip intensyviai žmonės pradėjo domėtis tokia info, ko sakysim iš vis nebuvo prieš porą metų. Nors darbo dar per akis. wacko

0  
8 kriptonas   (02.03.2011 16:14) [medžiaga]
Labiau zmones del to ziurineja,kad supuvo visuomene. Bet kartu supuve ir mes... Visgi ziurime i kitus ir norim kad kiti pasikeistu. Pasaulis keisis,kai pirma mes kitokie busim. Nepyksime,neliesime pykcio.Kai to laikysimies,po trupuciuka visa tai persiduos. Busime saziningi,pirmoje eileje sau. Pradeda nuo mazu kiekiu,baigiasi dideliais... Vat viskas ir prasidejo toleravom truputi. PAskui daugiau ir daugiau. O sustoti negalim....
Mes patys esam mazieji stebuklai. Bet deja vystomies i neigiama puse.
D. Kavassilas pasakoja kazka grazaus. Bet man tai nera realu. Kuo remesi,as nezinau. Bet del tu skaiciu seku,kad viena i kita gaunasi,reikia ilysti ir skaiciuoti. Kitkuo,kad patiketi,as nebutinai turiu tiketi. O realiu irodymu nera. Tais snekama kitu kazkokiais teiginiais. Arba skambiom frazem,na tai snekama kaip betkuo.Nes is nieko kartu yra ir viskas... As pats kazka moku pilstyti. Todel man panasu i tai. Aisku ir yra keleta niuansu,kas taip pat neduoda patikimumo Beto,mano nuomone,jei tai naujo pradzia ir panasiai. Jis nesneketu. Nes tai savaime ateitu.... Pabudinti zmonija,uztenka mazo trenksmo... Nors kartais patys pradeda pabusti.

0  
9 Virga   (09.03.2011 23:06) [medžiaga]
Aciu uz tiek daug info, smagu kad yra tokiu zmoniu kur tiek daug ir tiek vertingos info ideda.

0  
10 peace&love   (22.03.2011 20:54) [medžiaga]
Daugeliu atveju jaučiasi skeptinio žmogaus proto reakcijos į kitokius, kitus. t.t. Tai reakcija į kitokia visumą, nei suvokiama, kaip saugumu zona. Naudinga įjungti išorinį stebėtoją sąmoningai, atsiskleidžia kitoks, platesnis vaizdas i pasaulį...

1-10 11-13
Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Vasaris 2011  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0