Penktadienis, 23.02.2024, 01:55
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2011 » Gruodis » 27 » Homo sapiens užsėjimas. Sirijaus Spikeriai per Patricija Kori
22:25
Homo sapiens užsėjimas. Sirijaus Spikeriai per Patricija Kori


Mes norime jus pernešti į tą erdvės-laiko kontiniumą, kuris jūsų linijinio laiko skaičiavimo terminuose buvo prieš šimtą tūkstančių metų. Tai buvo svarbiausias įvykių etapas, jūsų galaktikos sektoriuje, kada nepaprastų griaunančių energijų įsiveržimas, privertė tiesiogiai įsikišti Šviesos Jėgas, iš daugelio išmatavimų –  greičiau tai buvo atsakymas į atitinkamus įvykius, o ne įsikišimo aktas.

Pagalbos šauksmai pasklido po visas materialios Visatos sferas, per Kosmoso šviesos stygas ir mes paprasčiausiai negalėjome jų praignoruoti – nors žinojome, kad neverta tiesiogiai įsimaišyti į įvykius, vykstančius tose civilizacijose.

Šviesos Jėgos iš aukščiausių išmatavimų, apsijungė kartu, kad padėti tos vietos išgijimui, spinduliuojant meilės ir šviesos bangas visoms gyvoms fizinio pasaulio būtybėms, norėdami atstatyti pusiausvyrą. Daugumas protingų būtybių iš penkto ir šešto išmatavimo grįžo į materiją, pagimdydami naują Šviesos Darbuotojų bangą, kuri padėjo atstatyti tamsos ir šviesos balansą, trimačiame pasaulyje. Palaipsniui energijos pasikeitė ir švytuoklė grįžo į pusiausvyros tašką.

Ten, kur šviesa apšvietė prietemą, užgimė Dvasia ir subtilus Šviesos Voratinklis sužibėjo. Tačiau, materijos tankis, atrodė veikė kolektyvinę dvasią ir greitu laiku pusiausvyra, jūsų trimačiam, žemų vibracijų pasaulyje, vėl buvo pažeista.

Kova tęsiasi amžinai, nes tokia yra Visatos prigimtis. Kuo tankesnis pasaulis, tuo didesnis poliškumas.

Kada būtybės, planetos, žvaigždės ar galaktikos pakylėja evoliucijos spirale, materijoje užgimsta kiti ir nuo tų „naujagimių", procesas prasideda iš naujo. Štai kas palaiko pusiausvyrą Visatoje. Tai viso egzistuojančio prigimtis. Nežiūrint į Šviesos Būtybių, grįžusių į fizinę realybę, gausą, mūsų Seniausieji suvokė, kad jūsų Visatos pusiausvira pilnai pažeista, šviesa blėsta, o Šviesos Darbuotojų yra per mažai, kad žymiau paveikti vibracijas, formuojančias trimatę erdvę ir atstatyti balansą.  Atrodė, kad be Dieviškumo pagalbos pasaulis, kurį jūs vadinate Visata, paskęs tamsos bedugnėje,bus sunaikintas.

Buvo sukurta Taryba, tam kad apspręsti labiausiai efektyvų būdą šviesos tarnavimui, šiuose pasauliuose. Jos sudėtį sudarė: Angeliški Kariai, andromediečiai, Pakylėtieji Meistrai, šviesos būtybės iš septinto, aštunto ir devinto išmatavimų. Sirijiečių Seniausieji ir Plejadiečių Šviesos Pasiuntiniai. Jie buvo labai atsargūs, žinodami, kad savo įsikišimu pakeis ištisų civilizacijų, amžinai surištų materialios erdvės procesais, karmą. Kartu jie sumąstė idėją, apie sukūrimą Šviesos Būtybių viršrasės, kuri tarnaus materialinėje Visatoje stebėtojais – Naujais Šviesos sargybiniais.

Toks, mano brangieji, buvo jūsų likimas. Per visą Visatą pasklido naujiena,apie tokio eksperimento planus – fizinių būtybių rasės užgimimas, su šviesos kūnais, sugebančiais savyje išlaikyti aukštus dažnius.

Daugiau nei atsargiai peržengiant visatos dėsnio ribas, Taryba susirišo su daugelio nutolusių civilizacijų lyderiais...su pasiūlymu prisijungti. Daugumas iš jų (bet ne visi) pasisakė už Projektą „Žvaigždinė Sėkla".

Pradžioje reikėjo parinkti tinkamą gyvybei planetą, kuri galėtu aprūpinti išaugimą, fizinių būtybių rūšies su šviesos kūnais, palankiomis sąlygomis. Planeta ilgą laiką turėjo likti izoliuota tam, kad rasė saugiai išaugtų, išsikristalizuotų ir surastų idealia aplinką dauginimuisi. Tačiau, ta planeta turėjo būti prieinama Galaktinei nežemiškų pasaulių bendrijai, kuri apsiėmė rūpintis jos vystimusi. Planeta turėjo būti su tobula atmosfera ir biologine sritimi, bet neapgyvendinta kitomis protingomis rūšimis, nes jų būvimas būtinai įtakotų rezultatą, taip pat, kaip ir eksperimentas, paveiktų bet kokią civilizaciją, ten besivystančią.

Žemė paskleidė savo balsą, jos uam (muzikinis Žemės sielos „parašas") pripildė kiekvieną Kosmoso sąmonės lygį. Žemės muzika nuskambėjo, be kokių tai iškraipymų, nes nė viena išvystyta civilizacija niekada nebuvo įsišaknijusi jos nekaltame dirvožemyje. Tada nebuvo nei gaudimo, nei trukdžių, kurie girdimi dabar nuo Gajos. Buvo jos skambių dažnių aukštosios harmonikos ir užtikrintas aiškus jos širdies mušimas.

Kadangi, ji buvo Saulės sistemos gerklės čiakra, tai  žymiai lenkiantis jūsų pasaulį protas, nusprendė, kad ji idealiai tiks, jūsų materialios Visatos sektoriaus centro vaidmeniui. Jie žiūrėjo į jūsų žaliai melsvą planetą iš toli ir matė, kad ji iš tikro yra Edemo Sodas.

Žemė buvo neištirta teritorija, nutolusi planeta, visais atžvilgiais pasiruošusi gauti evoliucinį postūmį, kad pakilti spirale. Tęsdami jos tyrinėjimą, Tarybos nariai pastebėjo, kad nežiūrint į faunos įvairovę, floros ir mineralų turtus, trečia planeta nuo ugninio branduolio Ra, labai lėtai juda link protingų rūšių išsivystymo joje. Daugelį milijonų metų „beždžionžmogiai" Homo Erektus  toliau vaikščiojo Žemėje, beveik ne evoliucionuodami ir natūraliose sąlygose esantys gana silpnai išvystytoje išgyvenimo stadijoje.

Žemę buvo nuspręsta pripažinti idealia vieta, Auksinės Rasės gimimui.

Didžiojo Eksperimento Kūrėjai žinojo, kad siekiant išvengti genetinio fondo išsekimo, reikia į DNR matricą įvesti genetinių kodų įvairovę, kad įvairių rasių kryžminimas tik stiprintų jas, o ne silpnėtų, kaip tai dažnai būna kituose pasauliuose, su izoliuotomis rūšimis. Būtent taip Žemėje atsirado keturios skirtingos rasės... tokios unikalios, nors pagal galaktinę kilmę ir paskirtį bendros.

Jūsų archeologai negali paaiškinti izoliuotų keturių rasių  atsiradimą planetoje. Galima sakyti, pagrindinių rasių archetipų fundamentali genetinė medžiaga ir sukūrė pirminę jūsų rasės substanciją, tuo pat laiku į jūsų dvylikasiūlės DNR sudėtingus šviesos kodus, buvo įpintas aukšto išsivystimo lygio būtybių (iš aukščiausių sferų) programavimas ir vibraciniai paternai.

Genetinė tų pirminių rasių medžiaga buvo apjungta į  Homo Sapiens rūšies programą. Sumaišydami keturių rasių DNR vienoje matricoje, genetikai sukūrė skirtingas atšakas, kad dominuojanti genetinė medžiaga, iš atitinkamos planetos ar žvaigždinio dažnio, būtų pasėta tose klimatinėse Gajos sąlygose, kurios labiausiai primintų sąlygas, kokios buvo tose planetose. Genetikai galvojo, kad tai palengvins sėkmingą pavyzdžio vystimąsi. Mes pasikartosime, tai buvo padaryta dėl genofondo sustiprinimo, nes Homo Sapiens rasių susimaišymas, garantuos jūsų išgyvenimą.

Tai labai supaprastintas paaiškinimas, apie šiuolaikinio žmogaus, kuris netik kaip rūšis, žymiai skiriasi nuo kitų gyvūnų ir beždžionių, o ir turi skirtingas rasines charakteristikas, vystimąsi jūsų planetoje. Tai padės jums suprasti, kaip tokios skirtingos rasės atsirado skirtingose jūsų planetos taškuose ilgainiui iki to, kai jūsų kronikos pabandė aprašyti neįtikėtina jūsų rūšies įvairumą. Tai padės jums suprasti, kodėl Darvino teorija negali adekvačiai aprašyti žmogaus atsiradimą evoliucijos keliu ir niekada neras „trūkstančios grandies" ... ir niekada nepripažins, kad pirmais Homo Sapiens buvo visiški kristalai iš atskirų pasaulių ir išmatavimų.

Pagrindinio genetinio kodo formavimas buvo bendras, donorinių rasių ir Šviesos Būtybių iš daugelio pasaulių, darbas. Šviesos Šeima pripildė matricą spindesiu, o genetikai paėmė už pagrindą pagrindinių Žemės gyventojų (Homos Erectus) genetinę medžiagą, pagyvindami eksperimentą meile dėl Aukščiausių Tikslų.

Pirminės rasės atitiko keturias Žemės stichijas ir turėjo keturias pagrindines spalvas: juodą, raudoną, baltą ir geltoną. Iš jų maišėsi naujos spalvos ir atsirasdavo naujos rasinės charakteristikos.

Tolimame jūsų galaktikos taške egzistuoja planeta su Engan pavadinimu. Jos gravitacinis laukas ir atmosferos sąlygos labai primena Žemės dykumų regionus. Tai karšta ir sausa planeta, kur apriboti vandens resursai ir reti lietų vertinami labiausiai, o auksas ir brangakmenių klodai gyventojams neturi jokios reikšmės. Enganas žymiai senesnis už Gaja, matęs ne vienos civilizacijos gimimą ar atgimimą, išmirimas paskutinės, kaip tik sutapo su Projekto „Žvaigždžių Sėklos" pradžia. Jų okeanai dingo, dėl atmosferos suardymo, išprovokavo sausrą. Rezultatas aišku buvo masinės mirtys, kurios sunaikino beveik visus gyventojus.

Pradžioje Seniūnai norėjo išrinki eksperimentui būtent enganiečius, žinodami, kad taip jų sėklos išgyvens. Genetinė enganiečių medžiaga, būtybių su didele fizine jėga, išreikšta seksualine ir gyvybiška energija, buvo pridėta prie genofondo ir tapo dominuojančia žmogiškos DNR medžiaga.

Jums jie žinomi kaip negroidų rasė, enganiečiai pas jus asocijuojasi su juoda spalva.

Homo Sapiens prototipas su dominuojančiais enganų genais  buvo patalpintas į Žemės ekosistemos patį karščiausią klimatą, labiausiai panašų su jų planeta – Afriką, pasienį su Azija, Australiją ir aplink ją esančias salas.

Antra pagrindinė rasė - atlai – priklausė labai išsivysčiusiai civilizacijai iš Plejadžių žvaigždžių sistemos, išsidėsčiusios arti jūsų galaktikos centro. Jų palikuonis  vadinate raudonodžiais. Jie, kad atnešti besąlygiškos meilės dovaną į žmogišką matricą, prisijungė prie jūsų planetos apgyvendinimo. Jų dalyvavimas Didžiajame Eksperimente, apdalino jus šventa širdimi, davė sugebėjimą užjausti visa kas gyva ir keistis tokia energija su visais kūriniais.

Juos patalpino į tas žemes, kurios tapo Atlantidos kontinentu, kur didingi kalnai ir jų viršūnės brėžė horizontą. Jų palikuonis ir šiandien galima rasti snieguotose žemėse ir Žemės lygumose: Himalajai, Andai... Skardinguose kalnuose. Tai eskimosai, tibetiečiai, perūniečiai, majai ir Amerikos aborigenai (indėnai).

Trečia rasė, kurią jūs vadinate azijiečiais (geltonoji tauta), kilusi iš pakankamai nutolusios nuo jūsų Saulės Sistemos vietos – iš planetos, kurios nežino jūsų NASA agentūra, nes jos nesimato jūsų teleskopuose. Tolima ir izoliuota, ši senovinė planeta yra krizėje, panašioje į tą, kokią pergyvena jūsų šiuolaikinis pasaulis.

Žymus gyventojų padidėjimas ir sudėtingų technologijų dievinimas, atvedė civilizaciją ant išnykimo ribos, kai ji paprasčiausiai ardė pati save. Jie atidavė valdžią technologijai ir priartėjo prie evoliucinės prarajos, prie kurios dabar slysta ir žmonija. Sukūrė galingų robotų ir degraduojančio proto pasaulį. Jie norėjo apsijunkti su kitais pasauliais (kuria tai prasme, pabėgti patys nuo savęs) kada jų tarpgalaktinis, komunikacinis tinklas išgirdo apie „Žvaigždžių Sėkla" projektą.

Jie buvo loginio bendravimo ir technologijų meistrai. Juos patalpino į tas geografines sritis, kurios labiausiai priminė jų planetą, pakankamai drėgna ir šilta.

Arijiečiai – tie, kuriuos jūsų pasaulyje vadinate baltoji rasė  – kilusi iš Oriono žvaigždyno. Būdama technologiškai išvystyta civilizacija, jie sugebėjo įveikti visas kliūtis ir įsisavinti tarpgalaktines keliones. Jie buvo tyrinėtojai, kurių ugninga prigimtis traukė juos prie naujų krantų.

Jie jums davė stiprią valią ir norą išsiskirti, kaip rūšiai. Tai ta jūsų dalis, kuri visada paieškose, nepripažįsta jokių apribojimų ir prasiskleidžia, susidūrę su sunkumais.

Jų penkta planeta, nuo centrinės žvaigždės, buvo palyginus šalta, o tenykštė saulė – šaltesnė už jūsų, taip kad jie, išimtinai fizikine prasme, buvo pati delikačiausia genetinė medžiaga, kurią reikėjo įvesti į matricą. Jų oda buvo visiškai balta, neturinti pigmento, jiems reikėjo apsaugos nuo intensyvaus Ra spinduliavimo.

Homo Sapiens Arijietišką prototipą reikėjo patalpinti į pačią šalčiausią ir tamsią jūsų planetos aplinką, nes kitaip negalėtų išgyventi pradinėje stadijoje. Jie atsidūrė vidurinėje srityje, tarp polių, kur nėra tiesioginių spindulių ir kur žymi geografinė izoliacija, užtikrinta kliūtimis, reikalingomis išgyvenimui.

Toks buvo pirminis santykis – pagrindinės keturios jūsų galaktikos stichijos, En-ganiečiai (žemė), fizinio pasaulio meistrai, davė jums jėgą ir fizinę ištvermę. Altai (vanduo) pagerino jūsų meilės sugebėjimą ir jausti giminystę su visomis gyvomis būtybėmis aplink jus. Aziatai (oras) aprūpino jus sugebėjimu mąstyti ir bendrauti su aukščiausiu intelektu. Ir Arijiečiai (ugnis) padovanojo sėkloms stiprią valią ir energiją įveikti bet kokias kliūtis.

Penktas elementas, ryšys su planetos siela, buvo rastas Homo Erectus, vietinio žemiško primato DNR. Jis davė Homo Sapiens pirminę formą ir struktūrą, visam laikui surišęs jus su Gajos siela.

Nei vienas iš šių prototipų nėra geresnis už kitą, nes visi jūs, praktiškai visais atžvilgiais – vienas ir tas pats. Kiekviename iš jūsų yra visų keturių kitų planetų rasių genetinė medžiaga – tik skirtingu laipsniu. Į visų DNR taip pat įpinta Šviesos Būtybių iš aukščiausių išmatavimų ir tikrųjų planetos gyventojų, vaikščiojančių ant dviejų kojų dar prieš Homo Sapiens, DNR.

Jei žiūrėti iš sirijiečių pusės, galima pastebėti, kad  genetikai užsiiminėję sėklų sukūrimu, nuveikė didelį darbą, kad išlaikyti šventą krypti. Keturios pagrindinės kryptys (vakarai, rytai, šiaurė, pietūs) atstovaujami keturiomis rasėmis; viršus – aukščiausių sferų šviesos kodai, o apačia- lėtai vystantis žmogbeždžionės atšaka, rišanti jus su Žemės planeta. Šie kosminės minties elementai buvo saugiai sujungti, pagimdydami septintą kryptį  - jūsų Esybės vidų  - vieta kur yra siela.

Jūs pradedate atsiminti, kad jūsų rasinė sąmonė šaknimis išeina į žvaigždes ir jūsų genetinė programa turi savyje daugelio rasių DNR. Ta pirminė atmintis, paslėpta giliai pasąmonėje...žymiai giliau, nei jūsų loginis protas, galėjęs anksčiau pasinerti.

Štai kodėl daugumas žmonių su išankstiniu nusistatymu žvelgia į kitos spalvos būtybes. Papuolę į kraštutinį Žemės poliškumą, daugumas iš jūsų, kaip ir anksčiau, daugiau mato skirtumų nei panašumų. Abipusės dovanos vieni kitiems, pasireiškė per taikų egzistavimą ir tarprasinį kryžminimą. Iš tikro jūs turite atsiminti, kad, jei ne genetinė įvairovė, žmonijos rasė paprasčiausiai neišgyventų, kaip ištisos floros ir faunos populiacijos, išnykusios kitose genetiškai izoliuotose planetos srityse.

Rasinės tarpusavio priklausomybės pamokas reikėtų dėstyti mokyklose ir viešuose pasisakymuose – ten, kur rasinės įtampos sėklos sudygsta ir per dažnai sukelia konfliktus, pyktį tarp jaunimo. Kitų rasių nepakantumo ironija slepiasi tame, kad atrodantys skirtumai, iš tikro yra jūsų jėga, o taip pat panašumas. Jūsų rasinė įvairovė reikalinga jūs išgyvenimui taip, kaip oras, kurį jūs kvėpuojate, kaip vanduo, kurį jūs geriate. Jūsų genetinė medžiaga buvo išrinkta tokiu būdu, kad struktūroje derėtų pačių labiausiai išvystytų Visatos civilizacijų stipriausios pusės, užtikrinančios jūsų civilizacijos išgyvenimą.

Supratę savo tikrąsias šaknis – ir savo vienybę – jūs vėl atversite absoliutų kitų grožį, išmoksite juos mylėti, kaip patys save.

Ir tada jūs pažinsite besiplečiančią žmonijos širdį.

Ir tada jūs suprasite Vienybės reikšmę ir brangumą.


Trumpa žmonijos istorija

Turbūt daugeliui įdomu sužinoti kas jis, kodėl jis čia? Kam žmogus gyvena, kokia gyvenimo prasmė? Kas sudaro žmogų, kas yra Dvasia ir Dievas? Daugelį nors kartą gyvenime aplanko tokios mintys, todėl noriu papasakoti Jums istoriją.

Visatoje egzistuoja nuostabi vieta  - Žemė, kurią sukūrė Dievas vienam ypatingam projektui, projektui – žmogus. Projektas, kuriame Dievas pabandė sujungti tai, kas ligtol nebuvo bandyta sujungti: dievišką nemateriją su fizinine materija arba kitaip tariant sujungti pačias aukščiausias energijas su pačiomis žemiausiomis. Tuo pačiu suteikė begalines galimybes augti ir pasireikšti tiek fiziniame pasaulyje, tiek Dieviškame. Šio projekto tikslas –pasiruošimas naujam Visatos vystymosi šuoliui.

Daug Sielų ir Dvasių dėl nepakankamo samoningumo šiuo metu yra Motulės Žemės energetiniuose pasauliuose. Tarp jų yra tiek žemiečiai, tiek ir nežemiečiai. Daugelis žemiečių įsikūnydavo kitose planetose, todėl maždaug 1/3 Žemėje skirtų įsikūnijimų priklauso nežemiečiams.

Dauguma visatos gyventojų (fiziniuose įsikūnijimuose) neapdovanoti Dieviškąja dalele – Aukščiausiasiais (Auščiausias „Aš"), kurią turime mes, žmonės. Dievas sukūrė žmogų pagal savo atvaizdą ir su didele meile įdėjo į žmogų Dievišką dalelę bei pilną teisę jai pasireikšti.

Projektas Žemė planavosi kaip „mokykla" visai Visatai, mokantis dirbti su negatyviomis energijomis. Pabuvoję Žemėje įgaudavo darbo su negatyviomis energijomis įgūdžius, gaudavo Dieviškąją dalęlę ir galėdavo grįti su įgauta patirtimi į savo planetą bei pradėti pokyčius joje. Tuo pačiu suteikdami galimybę visiems savo planetos gyventojams įgyti Dieviškąją dalelę.

Tačiau giliam Dievo nusivylimui, jo sukūrtas projektas su trenksmu buvo sugriautas dėka kai kurių Dieviškų darbuotojų, Velnio, Šėtono ir Demono. Žemėje buvo sukurti gundymo metodai, kad dauguma ateję į Žemę gauti patirties dirbant su energijomis, bet nesusidūrę ir neturėdami žinių kaip dirbti su tamsiomis, lengvai pakliūdavo į spąstus ir tokiu būdu neišvengiamai sukūrdavo sau karmą. O karmos sukūrimas reiškė, kad jie turės privalomai sugrįti į Žemę jos atidirbimui ir išvalymui, ir dauguma sugrįžę atidirbimui vėl neatsilaikydavo prieš pagundas ir taip dar labaiu didindavo savo karmos naštą.

Daug buvo Žemėje sukūrta apgaulingų ir nuo tiesos kelių išvedančių dvasinių mokymų, kurie atvesdavo į aklavietę, pririšdami žmogų prie konkretau dvasinio augimo lygio, nesuteikdami jam galimybės pilnai prabusti. Dieviška būtybė niekaip negalėjo prabusti žmoguje, praktiškai buvo užgniaužti Siela, Dvasia ir Aukščiausieji. Tamsiosios energijos pradejo dominuoti žmoguje. Žmogus pamiršo, kad išsilaisvinimą ir prabudimą jis gali gauti sąmoningumo ir atleidimo būdu.

Per labai trumpą laiką Žemė ėmė garsėti Visatoje savo žiauriu pasauliu ir energijomis ir žinia apie tai gąsdino ne vieną Visatą. Visatoje Žemę ėmė vadinti kalejimu, į kurį labai lengva palliūti ir labai sunku išeiti.

Kas vyksta dabar?

Dėl vienokių ar kitokių priežasčių, mums visiems suteiktas papildomas šansas prabusti. Dievas aktyvavo ypatingų vaikų atėjimą į Žemę, suteikęs jiems galimybes naudotis milžiniškomis dieviškomis savybėmis. Kiekvienam žmogui Dievas kasdien duoda po tūkstantį užuominų, kad padėti prabusti  ir praregėti.

Aktyvuotas kristalinis Žemės tinklas, kuris kelia žmonių vibracijas, tuo būdu skatindamas prabudimą. Aktyvuotas dvasinės literatūros, kurioje pateikiama maksimaliai teisinga informacija kelianti žmonių sąmoningumą, spausdinimas ir sklaida  (Krajonas, Telos knygos ir t.t.)

Į Žemę pasiųsti patikimi Dieviški darbuotojai, kurie turi įvesti tvarką Žemės energetiniuose lygiuose ir paleisti Žemės transformacijos procesus pagal Dievišką planą.

Sugrupuoti ir į Žemę, įsikūnijimo būdu, atsiųsti daugelis tų, kurie prisidėjo sukūriant žiaurias sąlygas Žemėje. Jiems duotas paskutinis šansas prabusti ir ištaisyti tai ką padarė per įsisąmoninimą ir atleidimą. Kiekvienas iš jų turi galimybę  prabudus aktyvuotis galingus potencialus savo žinių, patirties, specializacijos ir energetinių galimybių bei ištaisyti visas, savo ankstesnias klaidas.

Straipsnį pagal www.usladushka.com medžiagą paruošė Viliari

Peržiūrų: 4260 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 4.7/6
Viso komentarų: 231 2 3 »
0  
1 RmXas   (27.12.2011 23:33) [medžiaga]
Dekui uz sita straipsni jis mane dabar pastumejo toliau stenktis smile .. Tik man viena neaisku 1/3 zemes isikunijimu priklauso nezemieciams ? tai 2 milijardai zmoniu o nezmoniu ..? Tai as galiu buti ir nezmogus o kazkas is kitos galaktikos ar visatos ? kaip man atpazinti save

0  
16 lak   (04.01.2012 10:59) [medžiaga]
Kaip sakoma: Pažinsi save,-pasaulis nevertas taves,nes tu jau perėjai iš samoningo į pažįstanti lygį...
Taigi stenkis dirbti su savimi

0  
2 Seta   (28.12.2011 10:16) [medžiaga]
Ačiū smile

0  
3 Merkurijus   (28.12.2011 18:11) [medžiaga]
Labai įdomu. smile Tik kaip suprasti, jog anksčiau niekas niekur nebuvo apgyvendinta, o kaip kitos civilizacijos - ataltai, lemūriečiai?

0  
4 virgis   (28.12.2011 20:59) [medžiaga]
Visi kiti ir lemūriečiai, po to atlantai, hiperboriečiai, buvo po to...

0  
5 Igo   (29.12.2011 08:33) [medžiaga]
labai keista,kodel siame straipsnyje apie rasiu maisymasi parasyta visiskai priesingai,nei ankstesniuose.Skirtingos rases tam ir buvo apgyvendintos,kad kuo labiau isbalansuotu pirmapradi Dieviskaji DNR...?????????

0  
6 virgis   (29.12.2011 09:19) [medžiaga]
O kur jūs taip skaitėt? Kaip tik dauguma šaltinių skelbai apie tai, kad mes visi ir visa esame viena, kad jėga slypi vienybėje ir besąliginėje vienas kito meilėje....

0  
7 RmXas   (29.12.2011 23:17) [medžiaga]
Skaiciau as ir Ten labai senas ienas is pirmuju straipsniu buvo

0  
8 virgis   (29.12.2011 23:32) [medžiaga]
Tai paskaityknėta dar kartą ir surask kur ten paminėta dieviška DNR... Taip, tada rašiau šiek tiek kitaip. Toks tada buvo mano žinių lygis, tik vedos ir levašovas pagrinde. Kaip viskas vystosi ir tobulėja tobulėjam ir mes, atsirenkam kas mums labiau reikalinga. Ar jūs dar vis žaidžiat tuos vaikišjus žaidimus, kas kur sutampa, bet esmė tai viename ir pirmam ir paskutiniam, tai ir matykit...Paleiskit pagaliau savo tą linijiį mąstymą..
Sėkmės
Su pagarba ir meile

0  
9 virgis   (30.12.2011 16:02) [medžiaga]
Neginčitina, kad tolimesnio gyvenimo eigoje, puikia vystimosi spirale, mūsų nuomonė gali keistis: tai, ką skaitote Tiesa šiandien, rytoj gali išaugti į visiškai naują supratimą ir žymiai aukštesnį suvokimą

0  
10 Igo   (01.01.2012 14:39) [medžiaga]
is daug liniju-susidaro sfera-todel tureti daug ziniu is ivairiu saltiniu,tas pats kas pasukti ,kaip ta vaikiska kaleidoskopa,ir pamatyti viska kitomis spalvomis.Vienas saltinis sako vienaip,kitas kitaip- o jau sirdis atsirinks.Aklas tikejimas kazkuom-eiline religija.Taip,ta ir as ta pastebejau:ko nesuvokiau pernai-siandien tarsi aisku

1-10 11-20 21-21
Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Gruodis 2011  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0