Ketvirtadienis, 21.09.2023, 10:12
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2011 » Vasaris » 10 » Į klausimus atsako INDIGO
15:23
Į klausimus atsako INDIGO

1.Paklauskite jo, kaip jis mato žemės ir žmonijos ateitį

Gerai, jei žmonės nepradės karo.

2. Kodėl jis gali prasidėti

Todėl kad žmonės valdo keista energija, kurios nesupranta. Ji žudo.

3. Ar reikia budinti kitus žmones, ar tai asmeninis reikalas

Taip, tai reikalinga. Žmonėms pastoviai padeda, bet jie dažniausiai neklauso. Kartais jie nenori atsibusti ir tada juos nustoja budinti.  Mums labai gaila žmonių kurie negali atsibusti, bet nori to.

4. Iš kur žmonės atsirado

Žmonės perkelti į žemę prieš 12 437 metus. Tai tiksli data tų kurie tai stebėjo. Vėliau su žmonėmis bendravo daugelis. Žmonės… nėra paprastos būtybės. Jie turi daug draugų. Kreipkitės į tašką Р241 50 44 . Užtenka persakyti  skaičius ir susikoncentruoti. Ta vieta netoli. Mūsų pasaulyje. Ta vieta paprasta akimi nesimato.

5. Žmonės bus geresni ar liks tokie pat, kai baigsis pasikeitimas ir viskas nurims.

Žmonės taps geresniais tik tada, kada nustos neteisingai dalinti. Dabar jie daro neteisingai, nesąžiningai. Pasikeitimai tik prasidėjo. Baigsis jie tik tada, kada Jūsų nebebus. Žmonės pasikeis ant tiek, kad nebepažins patys savęs. Jie pasikeis į geresnę pusę.

6. Žinios egzistuoja pačios savaime ar jas sudaro.

Žinios egzistuoja pačios savaime pasaulyje, kuriame mes gyvename. Ne pasaulyje žinių nėra. Jas sudaro tie kurie žvaigždėse ir planetose sukuria gyvybę. Reikia mokėti naudotis žiniomis. Dabar mes atėjome tam, kad paaiškinti ir pamokyti, kaip tai daryti. Po to mes išeisim ir žmonės tai mokės daryti patys. Žemė turi ištisą žinių knygą. Žmonės ja truputi naudojasi. Jiems maišo tai kad nemoka skaityti. Knyga "parašyta” kalba, kurią žmonės išskaidė. Dabar ją reikia vėl surinkti.

7. Ko dėl to tikslo reikia, ar tam turi reikšmės energijos, kurios ateina nuo saulės.

Nuo saulės ateina nedideli pasikeitimai egzistuojančioms žinioms. Bendrai tai saulė jums pavojinga. Greitai ji pakenks. Kad žmonės pasikeistų jiems reikia nuimti tai, kuo jie išskaidė pasaulį. Žmonės juokiasi jeigu jiems sakai tiesą. Negalima greitai pamiršti, nes paskui sunku atsiminti.

 8. Kodėl žmonės viską daro neteisingai. Juos tokius perkėlė ar jie tokiais tapo.

Žmonės miega. Tas sapnas nesveikas. Ankščiau žmonės buvo kitokie. Aš kartais bijau žmonių. Daugumas iš jų pikti ir nemalonus. Jie nežino to, bet aš matau. Bet žmonės ne visi tokie. Kada juos čia perkėlė jie buvo visiškai kitokie. Aš juos tokius mačiau. Jie geri. Todėl aš juos labai myliu.

9. Kuo žmonės sudalino pasaulį. 

Jie tapo silpnais. Silpnas ieško stipraus, o stiprus silpno. Tie kurie žmones apgyvendino žemėje, negalvojo kad jie dėl jos pradės kariauti, kurią paprasčiausiai jiems padovanojo. Žmonės laiko jį savu. Jis ir taip jų.

10. Kiek laiko pagal tavo nuojautą liko iki perėjimo.

Jis bus greitai. Bet tai ne perėjimas. Tai pasikeitimas. Tai vysta ne pirmą kartą. Aš negaliu pasakyti tikslios datos, nes žmonės pradės jaudintis ir pridarys krūvą klaidų.

11. Kaip tai vyks, greitai ar lėtai.

Pasikeitimas vyksta ne greitai žmonės, bet greitai saulės sistemos ir planetų atžvilgiu. Tai kas įvyks, jaučia ir supranta mažai žmonių. Geriau kad niekas nesuprastų, išskyrus tuos kurie sugebės būti naudingais tame veiksme. Likusieji maišys, nes jų supratimas labai lėtas.

12. Kokį vaidmenį tame vaidins žmonės. Kas nuo mūsų priklauso.

Tie kurie žino, apie tai kas įvyks, bus panaudoti. Didelė šviesa (didelis žybsnis) duos jiems signalą. Jie jį būtinai pamatys, išgirs ir supras. Likusieji nesupras nieko. Apmokymo laikas praėjo. Tie kurie gerai mokėsi bus naudingi. Likusieji bus stebėtojais. Pagrindinė jėga tų kurie gerai mokėsi – protas. Kojų ir rankų jėgos nereiks. Ši jėga išvis nebus reikalinga. Žmonės nusilps. Tuo metu jiems reikės padėti, nes kitaip jų gali likti visai mažai. Aš negaliu sakyti ką reikia daryti. Tai bus aišku po žybsnio.

13. Kieno atstovai yra indigo, tamsos, šviesos ar kažko trečio.

Indigo nei tamsa, nei šviesa. Mes žemėje laikinai. Joje nepasiliksime. Mes tik padedame jums praeiti žybsnį. Po to jūs patys pasidarysite stipriais. Jūs tam žemėje, tam turite žinias, bet blogai jomis naudojatės. Mes iš pasaulio, kuris už ribos. Tos ribos jūs niekada nepasieksite. Žmonės negali gyventi mūsų pasaulyje. Jie greitai išnyktų, todėl kad pas mus nėra laiko. Jums reikia laiko, mums jo nereikia. Riba baigiasi ten kur prasideda šviesa.

14. Kaip stipriai indigo skiriasi nuo žmonių.

Pagal savo fizinius sugebėjimus indigo žmogus. Bet kada jie pradeda galvoti, jie nepanašūs į žmones. Protingo žmogaus protas yra visiškai nepanašus į tokio vaiko protą. Indigo protas aprėpia viską, ką žmonės vadina žemės planeta, o protas protingo žmogaus sudarytas iš žinių, kurias jis gauna iš kitų žmonių ar knygų. Dar indigo gerai jaučia, žmonės abejingi jausmams.

15. Ar yra indigo visatoje kitur išskyrus žemę.

Ne indigo yra tik žemėje. Jie gyvena tik akimirką, palyginus su visata. Žemė - vienintelė vieta, kur jie tokiais atsiranda, tai liečia ir žmones.

 16. Kodėl tu mums visa tai pasakoji.

Tai darau todėl, kad žemėje greit įvyks pasikeitimas. Man pasakė kad aš dar kartą apie tai jums pasakyčiau. Tai bus iš tikrųjų. Jeigu jūs suprasite kas vyksta, jūs galėsite gyventi toliau. Tarp jūsų yra tie kurie sugeba suprasti ateinantį įvykį. Jeigu mes visi pradėsim apie tai galvoti kartu, suprasti bus lengviau.

17. Kokios savybės žmogui dabar yra svarbiausios.

Svarbiausia savybė žmogui dabar yra nebijoti pasikeitimo. Visa kas turi įvykti įvys. Žmonės gali tik rinktis kur kokioje vietoje jie bus tuo metu. Svarbiausios savybės – ramybė, gerumas, supratimas. Dar negalima leisti žmonėms daryti blogai.  Tokius žmones reikia sustabdyti.

18. Ar ne per vėlu užsiimti tokių savybių ugdymu.

Tai išugdyti ne per vėlu. Bet labai sunku tapti ramiu. Visi žmonės labai jaudinasi bet kokiu atveju. O kai žmogus daro blogai visi tai mato, bet niekas nekalba apie tai. Tai bus sunkiausia.

19. Ką tu žinai apie Jėzų Kristų. Iš kur jis.

Jėzus – ne žmogus. Jis tik priėmė žmogaus atvaizdą. Tai ir ne dievas. Dievu jį padarė žmonės. Jis vienas iš tų kurie gyveno ankščiau mūsų. Jis jums atnešė tas žinias, kurios turi išaugti. Bet žmonės dauguma nesupranta ir juokiasi. Taip negalima daryti. Tie kurie siuntė Jėzų apie žmones galvojo kitaip.

20. Ką gali patarti apie kitų gydymą.

Gydyti galima tik tada, kada žinai galintis tai daryti. Negalima gydyti tada, kada supranti kad to daryti negalima. Žmonės serga todėl , kad negali patys pasidaryti save panašiu į aplinkinį pasaulį. Tada pasaulis tai daro už juos. Liga – tai pasaulio pagalba, bet žmonės to labai bijo. Žmogų reikia ne gydyti o paaiškinti jam kaip reikia išsirinkti tame, kas nesuprantama.

Negalima pjaustyti žmogaus. Tai labai pavojinga ir neteisinga. Visos ligos gali būti išgydomos be šito. Pas žmogų yra ligų žodžiai. Jei juos pastatyti teisingai, tai žmogus išgyja. Tuos žodžius turi ištarti tik pats žmogus. Jei žmogus nori išgyti pats tai jis turi tikėti tuo ir negalvoti kad už jį tai padarys tabletės. Jas galima gerti kai žmogus labai silpnas, bet geriausia apsieit be jų. Gydo ir saulė, spalvos, vanduo, paukščiai ir t.t. Tai kas reikalinga tampa šiltas.

21. Ar perėjimas tęsis pora metų.

Taip. Bet žymiai ilgiau nei galvoja mokslininkai.

22. Ką konkrečiai palies pasikeitimas.

Pasikeitimai palies pradžioje pasaulį, o paskui ir žmogų. Pasikeis gyvenimas pasaulyje, o paskui ir pas žmogų.

23. Ar žybsnis bus nuo saulės.

Ne , bet saulės jėga jį sustiprins. Jis ateis iš vietos 19.01. 87. 99.4

24. Kaip galima atsibusti. Ar bus globalinis atsibudimas.

Atsibusti galima pradedant klausyti supantį pasaulį. Tai ne tas ką kalba per televizorių ir radiją. Tai balsai gyvų žmonių, gyvūnų miške. Žmonės pradės atsibusti jums gyvenant ir jūs taip pat.

25. Kokį vaidmenį tame vaidins meilė.

Meilė jums padės,todėl kad apie ją jūs žinote daugiausiai. Ji jums reikalinga. Bet negalima mylėti ne iš tikro.

26. Kada įvyks kontaktas su nežemiškomis civilizacijomis.

Nežemiškos civilizacijos jau senei šioje žemėje. Jie tarp žmonių. Jūs su jais susitinkate dažnai. Jei tai supranta, jūs … ne.

27. Ar atsiras pas žmones nauji sugebėjimai po pasikeitimo.

Žmonės po pasikeitimo atras savyje sugebėjimą keistis mintimis per atstumą. Jie naudos mažiau laiko kelionėms. Jie nuskris iki Saturno.

 28. Kame žybsnio priežastis.

 Priežastis pasaulio dalies pasikeitime, kuriam priklauso ir  Saulė. Apie pasikeitimą žino visi, tame tarpe ir žmonės. Tai yra užrašyta jūsų senose knygose.

29. Žemė pati pasigamina savo energiją ar gauna iš išorės šaltinio.

Žemė yra energija. Saulė irgi yra energija. Tos energijos yra viena bendra. Saulė gauna savo jėgą iš kito šaltinio, apie kurį jūs nieko nežinote.

30. Kokį vaidmenį vaidina piramidės.

Piramidės bus greitai įjungtos. Jos veikia taip pat kaip bažnyčios. Tai ryšio antenos, per kurias perduodama informacija skirta žemei. Ji vėliau perduodama visiems, kas yra šioje žemėje.

31. Kodėl nieko nesakai kaip elgtis kad išgyventi, gal žmonės jau pasmerkti.

Ne žmonės nėra pasmerkti, pasikeitimą turi praeiti visi. Niekas nežino kaip bus. Tokios taisyklės.

32. Ar iki 2012 metų kol įvyks pagrindinis įvykis,  mes turėsime kontaktų su ateiviais kaip sakoma.

Iki to laiko kontakto su visais nebus. Bet dauguma iš tų kurie valdo šalis žino apie juos ir kalbasi su jais. Tai toliau slėps, nes žemėje labai daug blogio. Daugiau nei pusę žmonių bijo tų kurie gyvena kituose pasauliuose. Dėl to kitus gyventojus gali užmušti. Jie nenori kenkti pirmi, priverčiant žmones bijoti. Žmonės turi nustoti bijoti patys.

33. Ką reiškia padaryti gyvenime viską.

Tai reiškia : padaryti patį save. Gyvenime žmogus daro pats save. Kiekvienas ateina į žemę tik tam.

34. Ką gali pasakyti apie Elfus, Drakonus ir kitas būtybes.

Elfai – tai paskutiniai žmonės, kurie surado būdą ne mirti. Tai buvo jų klaida. Vėliau jie surado būdą numirti ir pasinaudojo juo. Dabar jie eina toliau. Elfai žmonėms paliko gyvenimo tėkmes. Jos veikia ir žmogus gali pragyventi iki 100 metų. Jei tos tėkmės būtų stipresnės, žmogus gyventų ilgiau, bet tai dabar neįmanoma, kadangi žemė labai silpna. Tėkmės sujungia žemę su kitais pasauliais, kurie šiuo metu irgi tapo labai silpni.  Tokie kaip jūs miršta, miršta todėl kad išnaudojo savo tėkmę per greitai ir nesurado iš kur jos prasideda.

Drakonai visada padėdavo žmonėms. Tai jų gynėjai. Jie labai mylėjo žmones ir draugavo su jais. Kai žmonės pradėjo juos žudyti, jie pakluso jiems, nors galėjo žudyti irgi. Jie išsaugojo save žmonių atmintyje ir dabar nors kažkiek iš ten padeda. Jų pagalba tame, kad būdami labai protingi jie pataria žmonėms tai kas pasaulyje pažintina, kas ne. Drakonai niekada daugiau neatsiras žemėje, todėl kad jie pasidarė per daug protingi čia gyventi.

35. Vis dėlto patark mums kaip reikia pasiruoši šiam perėjimui, sukaupti maisto atsargas, konservų.

Tai jums nepadės. Nes pasikeitimas vyks ilgai, konservai suges. Jums reikia gyventi įprastą gyvenimą, tik žinoti kad tai įvyks. Tai jūsų gyvenimo dalis, kuriai jūs būsite pasiruošę. Jeigu jūs numirsite, tai nebus baisu jums, to nereikia bijoti.

36. Ar yra gyvybė kitose saulės sistemos planetose, jei yra tai kokia.

Jūs jau senei žinote apie tuos, kurie gyvena saulės sistemoje. Jie labiau išsivystę nei žmonės. Patys protingiausi gyvena Veneroje. Jie padeda žmonėms dažniausiai. Iš pradžių Veneros nebuvo. Dar yra tie, kurie gyvena Saturne, bet jie jau praranda gyvenimą, jiems liko nedaug laiko. Jie norėtų gyventi toliau, bet pas juos neišeina. Tai žino visi saulės sistemoje. Į Marsą skristi negalima. Ten gyvena patys pikčiausi gyventojai. Jie žmonių nemyli. Taip pat  jūsų nemėgsta  Jupiteryje ir Urane. Tai pavojingos planetos. Tenai negalima siusti laivus su žmonėmis. Jiems padarys žalą. Dabar seka jūsų laivus prie Saturno. Tai ką perduoda laivai, teisybės yra ne daugiau 30%

37. Ar yra žemėje pasaulinė vyriausybė, kuriems visi paklūsta.

Žemėje yra tie kurie viršesni už visus šalių vadovus. Jų 11, buvo 12.

38. Kur dingo 12-tas.

Tai ne žmonės. Jie surišti su pačia planeta. Jūs juos dar vadinate 12 savybių, vieną iš jų jūs atstūmėte. Jo šaltinis - yra Saturne. Karas - tai žmogaus nemokėjimas išnaudoti tas savybes, kurios jums duotos. Jos duotos tam kad jūs galėtumėte keistis palaipsniui, bet žmonės tai nori daryti greit ir iškart. Greitas pasikeitimas duoda mažą supratimą. Jūs vis daugiau nesuprantate tų savybių ir prarandate su jomis ryšį. Tai kaip dabar išmoko apdirbti informaciją turėtu padėti jums, bet jūs aptingote ir šį darbą priverčiate atlikti kompiuterį ir televizorių. Tai kas per jį rodoma prives prie karo.

39. Ką galite pasakyti apie Šambalą (kaip apie aukšto lygio būtybių broliją).

Šambala egzistuoja, bet nestabili. Jei liko egzistuoti nedaug. Jinai dings dėl nepakankamos energijos gaunamos iš išorės. Tą trūkumą žmonės pajus vėliau, kai prasidės perėjimas. Šambala buvo sudaryta tam, kad padėtų žmonėms kaip naujai rūšiai planetoje. Tai tyrinėjimo centras. Iš jo žmonėms dažnai buvo rodoma tai ką reikia daryti.

40. Ką gali pasakyti apie Šambalos ryšius su kitomis planetomis.

Šambala surišta ne su planetomis. Tie kurie sukūrė žmones, nėra panašūs į juos.  Tai protinės veiklos produktai. Panašių planetų į žemę šalia nėra.  Gyvybė žemėja tokia viena. Yra kitos planetos su kitokia gyvybe. Ji svetima jums.  Tik kai kurie gali būti jums suprantami. Jie neateina į žemę atvirai, nes tam nėra būtinybės. Bendravimas vyksta kitokiu principu. Kosminių laivų statyti nereikia.

41. Koks Šambalos vaidmuo būsimuose įvykiuose.

Šambala lieka iki pasikeitimo momento. Po to ji išnyks. Tyrinėjimai bus baigti. Žemė turi praeiti pasikeitimą sėkmingai. Toks Šambalos tikslas.

42. Kokia dalis teisybės apie žmogaus kilmę žemėje, prasidedančios nuo Šumerų.

Šumerai - žmonės gyvenę senei, pieš 27 tūkstančius metų. Jie dažnai bendravo su žmonių kūrėjais, todėl kad padėdavo tyrinėjimuose daugiau nei reikėjo. Tyrinėjimuose dalyvavo kiti. Jie pakeitė žmones ir tyrinėjimas didelėje apimtyje prarado prasmę. Žmonės turi gyventi žemėje ir neišeiti iš jos.

43. Ką tu dar gali mums pasakyti apie Jėzų.

Jėzus davė žmonėms galimybę susijungti su Visata. Jis nedavė religijos, kuri gavosi iš tikėjimo. Tai žmonės padarė neteisingai. Tikėti - reiškia viską daryti apgalvotai, o ne duoti tai daryti už save kitiem. Jėzus nesakė kad jis viską padarys už žmones. Jis sakė kad žmonės tai supras kai ateis pas jį. Žmonės neturi melstis ir prašyti. Pasaulyje nėra aukščiausių ir žemiausių. Jėzus nėra aukštasis, o tik žymei protingesnis. Žmonės irgi gali tapti tokiais. Jam nereikia tarnauti. Jį reikia suprasti. Jis irgi stengiasi suprasti žmones. Jėzus - ne žmogus ir niekada juo nebuvo. Bet koks kūnas - tai forma, kuri gali būti greitai sukuriama. Jėzus surištas ne su kūnu o su protu, kurio pilna visoje visatoje. Jėzus gali kalbėti visatoje su visais, to jis norėjo išmokyti ir žmones. Jis ne pirmas. Pirmas buvo Prometėjas. Jie buvo atėję du kartus.

44. Papasakok apie saulės ir žemės energijas. Su kokia planeta žemė surišta labiausiai.

Pagal energiją saulė didesnė nei žemė, bet labai priklausoma nuo jos ir kitų jos sistemos planetų. Į saulę žmonės niekada nepateks, bet ten tai kas sukuria jus. Energija ir sąmonė - vienas ir tas pats. Pas žmogų yra pasaulis kurį jis žino ir yra tai apie ką nutuokia. Pas saulę irgi taip pat. Saulė surišta su kitomis žvaigždėmis. Jūs tai vadinate Zodiaku. Saulės sistemos svarbios planetos yra Saturnas, Jupiteris ir Plutonas. Tai stotys. Jos nulemia judėjimą saulės sistemoje. Saturno stotis labai silpna. Ji prarado energiją per paskutinius perėjimus Pasikeitimus. Jūs turite surasti būdą atstatyti ją. Kitaip saulės sistema pradės irti. Jūs tai darysite ne vieni. Tai daro ir kiti gyvenantys saulės sistemoje. Jūsų laukia  kol jūs įsisavinsite  jums perduotas technologijas skrydžių į kitas planetas ir stiprių energijų panaudojimo. Didžiausią poveikį žemei daro Jupiteris, nors turėtų Saturnas. Stipriausiai surišta su Marsu ir tas ryšys pavojingas. Po Pasikeitimo atsiras naujos planetos. Jos ateis iš už saulės sistemos ribų, kadangi padidės saulės gravitacija.

45. Kodėl žemei suteikia pagalba, atsiunčia indigo.

Indigo į žemę nesiunčia. Jie ateina patys. Tai tas ryšys kuris didesnis už meile. Žemei nesistengia padėti ją nori išmokyti. Tai ji turi padaryti pati. Žmonės moka gyventi tokioje formoje, kokią turi. Ji labai įdomi. Kūnų visatoje mažai ir jie beveik nenaudojami. Žmonės turi daug būdų save vystyti tai irgi turi nedaugelis. Visatoje žmonės negyvena, ten kūnai nereikalingi.

46. Ką reiškia frazė "šeši spinduliai".

Žmogus sudarytas ne tik iš kūno. Septyni spinduliai stato jį kitokį. Tie kas turi kūną, tokio statinio nemato (ne visai tiesa, Levašovas mato ir stato pats), todėl kad kūnas sudarytas tam kad išlaikyti pirmą statinį. Žmogus sudarytas iš šviesos (jei tiksliau tai bangų). Jis ne spalvotas. Vienas spindulys nustojo duoti žmonėms savo jėgą. Tai Tiesos spindulys. Dabar žmonės niekada netikės tuo, kas paprasta ir aišku. Ieškoti tiesos pasidarys beveik neįmanoma. Žmonės dažniau nusivils gyvenimu ir pasitrauks iš jo. Baimė pakeis septintą spindulį ir suardys likusius (na jei konkrečiai tai sukels mirtinas ligas). Kuo žmogus daugiau bijo tuo pas jį didesnė baimė. Jeigu jūs bijote, kad jus užmuš, užmušinėti pradės dar dažniau.

47. Koks tavo požiūris į gyvūnus, šunis katinus.

Gyvūnai tokie pat gyventojai kaip ir žmonės. Su kaimynais reikia sugyventi taikiai. Visi gyvūnai moka kalbėti, bet jų kalba žmogui nesuprantama, todėl kad žmogaus sąmonė nepasiruošusi tokiam pokalbiui. Jeigu paukščio čiulbėjimą sulėtinti kelis šimtus kartų, tai būtų galima išgirsti kai kurių žodžių ar frazių jos kalboje. Kada kalba žmogus paukščiui atrodo, kad eina ilgas ir lėtas garsas. Žmogus moka mažai klausyti, gyvūnai per mažą laiko tarpą išgirsta žymiai daugiau. Patys griečiausi kalboje ir klausyme yra banginiai ir delfinai. Delfinai gerai nusiteikę žmonių atžvilgiu, bet nesupranta kodėl žmonės teršia vandenį ir paima kitus delfinus visam laikui. Banginiai niekada nebus nusistatę draugiškai žmonėms (matyt gerokai jiems pakenkėm).

Daugelis gyvūnų moka surasti gyvenimo tėkmę ir naudotis ja. Žmonės tai vadina jų mokėjimu gydyti. Iš tikrųjų gyvūnai daro gyvenimo tėkmę stipresne ir padeda jos pagalba nuplauti žmogaus ligas. Kai kurie žmonės irgi moka tai daryti, bet daugumas pasirenka "gydytis". Gydymas daro žmogų silpnesniu, jis nustoja kovoti ir miršta vis anksčiau. Kažkodėl tie kurie išmoksta naudotis gyvenimo tėkme, duoda tai kitiems už pinigus ir vadina tai išgydimu. Katės ir kiti gyvūnai daro tai šiaip sau, nes kitaip galima numirti. Man nesuprantama kodėl žmogus už pinigus parduoda mirtį ir vaistus nuo jos, kas iš esmės yra vienas ir tas pats. Kada žmogus parduoda kitam gyvenimą už pinigus, jis daro neteisinga: gyvenimas neturi kainos, ją turi tik mirtis. Gyvūnai nemoka nei parduoti nei pirkti.

48. Kaip gali paaiškinti keleto rasių būvimą mūsų planetoje.

Tiek reikėjo rasių kad žmonės galėtų gyventi įvairiose planetos teritorijose. Tada ir dabar sąlygos buvo skirtingos. Pati seniausia rasė: arijai. Dabar konstruoti neleidžiama, nes visi reikalingi tipai jau sukurti.

49. Kas vyksta su žmogumi po mirties.

Miršta tik kūnas. Tai kas esate jūs, nemoka mirti.

50. Kas vertina sielos veiklą, įsikūnijimus fiziniame lygyje.

Žmogaus sielos veiklą vertina sistema, o ne atskiros būtybės. Tas laukas apjuosia žemę.

51. Ar artėja prie mūsų Nibiru planeta, ar kažkas panašaus.

Planeta prie žemės neartėja. Visos planetos randasi šalia saulės. Artėja banga. Jos atremti nei kariuomenė nei šiaip žmonės negali. Tas pasikeitimas turi paliesti visus. Nebijokite to. Tam nereikia priešintis.

52. Kodėl tu mums pasakoji apie Saturną juk negalime tai išspręsti techniškai.

Jūsų mintys sugeba keisti erdvę ( laiką ). Galvojant dabar jūs padedate išspręsti problemą ateityje. Tai sunku suprasti, bet taip yra. Egzistuoja bendras planetinis laukas. Jame nėra laiko, todėl juo naudojasi žmonės bet kurioje erdvėje. Tai kas dabar gaunasi pas jus, galėjo būti pradėta galvoti prieš porą šimtų metų.

53. Kas seka tai, kad žmogus neatsimintų savo buvusių gyvenimų.

Niekas neseka. Tai įdėta į jus pačius. Jūs patys atsisakote nuo savo atsiminimų, nes jie maišytų gyventi. Gyvenimas ir tai, ką jūs atsimenate - skirtinga. Jeigu tai sujungti, tai jūs negalėsite gyventi. Esant būtinumui jums kartai pasidaro prieinama nedidelė dalis to, ką jūs žinote. Tai reikalinga tada kada jūs atlikote rimtą veiksmą. Žmonės atsimena tai ką nori atsiminti ir užmiršta tai ko nenori. Tokiu noru valdo tik žmogus ir daugiau niekas.

54. Papasakok mums apie tai kas yra daugiai meilės,kaip tu sakei.

Tai, kas daugiau meilės nėra nei pasaulis nei erdvė. Tai tik stebi juos ir rūpinasi jais. Visi mes jam - kaip vaikai. Kiekvieną reikia pamaitinti, išmokyti ir užauginti. Tuos tris pagrindinius supratimus mes žinome. Tai perduodama mums kasdien. Aš toliau negaliu pasakoti nes neturiu žodžių tai išreikšti. Galiu pasakyti tik tiek, kad ta meilė yra tokia didelė, kad gavus ją iškart visą galima numirti anksčiau laiko, todėl ji mums duodama dalimis. Mes ir esame tos meilės dalis. Mes - iš ten.

55. Iš kur atsiranda naujos, " jaunos" sielos.

Jaunos sielos ateina iš tik ką sukurtų gimdymo kapsulių. Jos atvyksta iš už Ribos. Jaunos sielos turi skirtingas teises su senomis, bet toks supratimas netikslus - pas sielas nėra amžiaus, pas jas  yra žinių kurias gauna skirtingas potencialas. Kiekvienas įsisavina skirtingu greičiu. Ne visada reikia dalintis kad gimti.

56. Tu sakei kad bus signalas, kuris skirtas indigo, tai šviesos žybsnis. 

Tas signalas -  atskaitos taškas. Nuo to momento visi procesai žemėje bus valdomi. Nėra nieko kas vyktų savaime. Planeta žemė - astrologinis įrenginys. Tas signalas nebus šviesos žybsnis. Jo paprasti žmonės nepamatys, nes jiems jis nereikalingas. Indigo - tik maža dalis Žinančių, kurių irgi nedaug. Planetos valdymas vyksta be jos gyventojų žinios. Taip vyko anksčiau ir vyks visada.

57. Ką gali pasakyti apie religija.

Tarnauti dievui nereikia, todėl kad jis kiekvieno žmogaus viduje. Tarnauti pačiam sau kvaila. Kiekvienas paprasčiausiai turi atlikti savo pareigas ir nelaukti kol tai už jį padarys kiti.

58. Kiekvienas žmogus turi savo gyvenimo programą, ar gali jis ją pakeisti.

Gyvenimo programos žmogus negali pakeisti. Bet gyvenimo tikslo galima siekti įvairiais keliais.

59. Tiesa kad giminės yra vienos sielų šeimos nariai, ar vienos būtybės fragmentai.

Tie kurie gyvena vienoje šeimoje iš tikro nėra viena šeima. Beveik visi ateina į vieną šeimą iš skirtingų vietų. Bet tėvai myli visus vaikus, todėl kad jie atėjo gyventi.

Ryšys tarp motinos, tėvo - vaikų pats stipriausias. Jie gali suprasti savo vaikus be žodžių.

60. Ar tiesa kad mūsų pergyvenimai, emocijos, džiaugsmai yra energetinis "maistas" dievams.

Pagyvėjus žmogaus šviesioms vibracijoms, pagerėja ir tas energijos šaltinis nuo žemės į kosmosą. Valgo pasaulyje tiktai tie, kurie panašūs į žmones. Likusieji keičiasi vienas su kitu. Keistis galima tik duodant dalį savęs ir gaunat dalį iš to su kuriuo keitiesi. Netgi žmonės tai gali daryti bet blogai tai supranta. Kiekvienas žmogus savyje turi tokią galimybę priimti ir atiduoti. Kada kūrėjai buvo vieni, jie pasidalino savo dalimi su supančia juos būsena ir gavo atgal iš jos  irgi dalį (žinias). Toks apsikeitimas - taisyklė, pasaulio kuriame męs gyvename. Tie kurie bando viską pasilikti sau ką gavo, daro neteisingai, nes greitai sprogs. Tai bus iš tikro. Dievų nėra ir niekada nebuvo. Dievus sugalvojo žmonės. Knygose kuriose parašyta apie dievus, kalba tik mintys žmonių, kurie matė panašius į save bet daug protingesnius. Tai apie ką jūs klausiate, panašu į kompiuterį, kur monitorius ir klaviatūra pastoviai keičiasi vietomis Kūrėjų ir žmonių pasaulyje.

61. Kokias nuosavybes teises turi žmogus į šią žemę, jei turi tai kas jas davė

Teisės į žemę pas žmones nėra. Žemė nėra jų nuosavybė. Supratimas " nuosavybė" čia negali būti panaudotas. Žemė - vieta realizuotis galimybėms.  Žmogus  - žemės kopija, nors apie tai net neįtaria.

62. Pasakyk, ar galima atjunkti dešimt DNR spiralių ir kaip tai padaryti.

DNR spiralės nebuvo atjungtos. Jų negalima atjungti, todėl kad tai visai kitokia atmintis, ne tokia kaip pas žmogų. Tas atminties gabaliukas paprasčiausiai keičiasi ir prisitaiko prie to kas vyksta žemėje. Jeigu žmonės ir toliau norės gyventi šioje žemėje, jiems reikės priimti tuos pasikeitimus. Jei jie norės palikti viską po senovei, jie ilgai nepragyvens. Žmonės prarado "tikėjimą" (čia turbūt daugiau tiktų pasitikėjimą). Be šito jie visada atsimins paaiškinimus, bet niekada netikės. Tiems kas netiki, pasaulyje darosi sunku. Jie lieka vieni ir juda į priekį labai lėtai, todėl kad bijo padaryti neteisingą žingsnį. Kada jie suranda tiesą, ji jau yra praeityje, bet žmonės ilgai stengiasi atsiminti ją. Todėl jiems paskui save reikia pastoviai tempti nereikalingą ir sunkią "senų žinių spintą".

63. Tu kalbėjai apie gyvenimo "tėkmes", papasakok kaip jomis naudotis

Gyvenimo tėkmės pas kiekvieną žmogų skirtingos, bet iš viso jų septynios (retai pas ką 8). Kad pasinaudoti tėkmėmis jūs pirmiausia turite išmokti jas matyti, pavyzdžiui spalvotai. Jų spalvos tokios pat kaip ir vaivorykštės. Kiekviena spalva turi savo jėgą, kuri gali atnešti netik sveikatą, bet ir žalą. Kada jūs imate šviesos sau, jūs turite jos paimti tik tiek kiek reikia, bet ne daugiau. Jeigu jūs turite daug šviesos, ja turite dalintis su kitai, perduoti ją ten kur jos trūksta, bet ne išmesti. Spalvas galima sujungti viena su kita, tada Jūsų (tai yra to kuris sujungė) pasidarys daugiau. Pas jus kitus atsiras kita spalva (čia turbūt kalbama apie kitus žmogaus energetinius kūnus). Tada jus pradeda matyti.

64. Ar gali žmogus vystytis ne tik sieloje, bet ir išvystyti savo fizinį kūną.

Taip, bet tada jums reikės sukurti naujas gyvenimo taisykles (čia turima galvoje įstatymus). Mašimos ir maistas nustos žmones traukti (galima ir be šito apsieit). Tie, kurie jus valdo (pasaulinė Masonų vyriausybė) to nenori.

65. Kuo unikalus šis "pasikeitimas" žemėje, kosmoso atžvilgiu.

Tai paprastas pasikeitimas. Jį praeina daugumas. Jeigu jūs būtumėte Kūrėjais (turima omenį šios planetos) jūs tai ne pergyventumėte. Jis unikalus tik gyvenantiems (atėjusiems į fizinį Kūną). Daugumas atėjo būtent tam ir dėl to.

66. Papasakok apie sąmonę.

Visi tie kas su jumis gyvena žemėje turi sąmonę. Tos sąmonės skirtingos (turima galvoje įvairių gyvių) ir jūs kartais jų nematote ar darote vaizdą kad nematote. Tada žmonės galvoja kad jų sąmonė vieniša ir pradeda ieškoti protingų būtybių. Iš tikro protingos būtybės gyvena šalia jūsų ir mokosi iš jūsų. Jų sąmonė palyginus su jūsų kartais žymei paprastesnė ir jie atrodo kvailiais. Bet tai ne tiesa. Visi jie turi protą. Skirtingi protai - tai vienas ir tas pats. Jeigu juos sujungti tai gausis vienas didelis protas, kuris gyvena iškart visur. To žmonės dar irgi nesupranta. Jiems rodosi kad protas turi būti tik pas kai kuriuos. Daugumas žmonių bijo stipraus proto todėl kad jis gali juos priversti paklusti kaip silpnesniam protui. Žmonės taip daro dažnai. Tai neteisinga. Negalima priversti paklusti kito per prievartą. Reikia daryti taip kad kiti patys suprastų kodėl taip reikia daryti o ne kitaip. Reikia mokėti paaiškinti.

Dėl to kad nemoka tinkamai paaiškinti kyla karai. Kada jie išnyks (karai) tai bus pirmas ženklas to kad žmonės išmoko naudotis protu ir ne tik pas save.

67. Kaip atskirti teisybę nuo melo.

Melas sudaromas tik žmonių. Pasaulyje melo nėra. Kad atskirti "tiesą" nuo "melo" reikia išmokti matyti ne tik save bet ir kitas būtybes, pasaulius kuriuose jos gyvena. Tai nėra paprasta todėl kad žmonės pripratę tik žemę laikyti savo namais. Namai pas žmogų visur ir tai reiškia kad jis gali nueiti kur nori, jei turi tokią galimybę. Negalima galvoti kad reikia atbėgti - ir neiti. O kada darai - suprasti ką ir kaip reikia padaryt. Tada tiesa ir melas išnyksta, todėl kad jūs nustojate priklausyti jiems.

2012 metais bus pasikeitimas. Žinios apie tai pas jus ateina kaip aukšta banga. Po jos bus dar žymiai aukštesnės bangos. Jeigu užeinate pavyzdžiui į jūrą ir nekrentate nuo bangų, anksčiau ar vėliau, griūsite nuo kurios. Griūti ne būtina todėl kad banga gali praeiti ir aplink jus. Ji apeis aplink tada kada jūs suprasite kas tai pagal suvokimą. Jeigu banga eis aplink ji vis tiek jus palies, bet silpnai. Per tokį prisilietimą jums bus perduota tai kas reikėjo ir kas galėjo būti perduota stipriai liečiantis.

Jeigu norite patikėti į tai ką jaučiate, klauskite atsakymo pats pas save ir palyginkite su kitų žmonių pojūčiu. Jūsų atsakymas (pojūtis)- pats svarbiausias.

68. Kodėl pagenda regėjimas.

Jeigu jūs matote tik arti, tai jums nereikia dažnai žiūrėti į tolį, o mokytis suprasti tai kas yra šalia šiame pasaulyje. Tie kurie mato tik toli reiškia kad jie dar neišmoko įžiūrėti to, kas nuo jų randasi per atstumą. Toks žmogus moka gerai daryti paprastus dalykus, bet jam blogai gaunasi daryti kažką su kitais.

Regėjimas ne sugenda, jis darosi toks, koks yra žmogus. Jeigu yra žaizdelė tai padėti gali tik gydytojas. Jei ant akies užsidėjo plėvelė ar keičiasi regėjimas, tai reiškia kad keičiatės jūs. Jei norite tai sustabdyti, reikia pabandyti keistis kitaip. Priežastis gali slypėti ir kitame laike.  

69. Kas nusprendžia žmogaus misija žemėje.

Tai, su kuo ateina gyventi į žemę žmogus, nusprendžiama tada, kai tas (būtybė galvoju) kas dar yra ne žmogus, renkasi kur galima gimti. Kada pasirinkimas padarytas jis nesikeičia visą gyvenimą. Išeiti anksčiau laiko negalima, nes tada tas kas rinkosi, pakenks jums, todėl kad susigadins. Kada žmogus pradeda gyventi jis gali keisti kelią, kuris veda į tai kas pasirinkta. Tas pasirinkimas ir yra visada įdomus tiems, kas sudaro sąlygas žmogaus gyvenimui. Jie tik stebi, nes tai ir yra viso šio veiksmo esmė. Kartais, kai gyvenime prasideda dideli pasikeitimai, jie padeda. Bet tie pasikeitimai dažniausiai ir ateina nuo jų.

Po mirtie žmogus supranta ar jis pasiekė to ko norėjo. Tai įvyksta labai greit. Tai stebi ir tie, kas sudarė gyvenimo sąlygas žemėje žmogui. Jei žmogus gyvenime mažai dirbo ir dėl to nepasiekė savo tikslo, jis grąžinamas gyventi dar kartą. Šiuo kartu gyvenimas visada bus sunkesnis. Tie kas pasiekė savo tikslą, rodo tai visiems ir siunčiami toliau. Tai gali būti jau ir ne gyvenimas (turima galvoje fiziniame kūne).

Tie kurie atsisako gyventi viduryje gyvenimo, pasielgia labai blogai, todėl kad reikia juos gelbėti nuo to, kas duota jiems gyvenimui. Tokie žmonės baudžiami iškart tame pasaulyje kur tai padarė (vaiduokliai). Bausmė tęsis tol kol žmogus nesupras ką jis padarė kitiems, savo tokiu poelgiu. Tokiems žmonėms reikia padėti, kol dar jie šiame pasaulyje. Tai ne blogi žmonės o paprasčiausiai silpni. Silpnas - nereiškia blogas. Paprasčiausiai jie nemoka pasinaudoti tuo ką jiems davė ir blogai mokėsi. Padeda tada kada nori mokytis, jei to nenori palieka vienus.

70. Kar yra likimo linija ir kada ji atsiranda ant žmogaus rankos.

Likimo linija susidaro kai žmogus ateina gyventi žemėje. Ji rodo tas tėkmes kurias turi žmogus. Tos tėkmės rodo žmogaus esmę ir išskiria jį nuo kitų. Užtenka parodyti delną kad papasakoti apie save kitam žmogui. Likimas ar gyvenimo programa nuspręsta žmogui jam gimstant ir ne gali būti pakeista. Nustatytas likimas reiškia kad tam žmogui laibai mažos galimybės pakeisti nors tikslo pasiekimo kelią.

Jeigu žmogus atsisakys  savo užduoties, jo tėkmė pasikeis. Jos gali pasikeisti labai stipriai ir privers žmogų išeiti (iš gyvenimo) anksčiau laiko. Arba atvirkščiai: žmogų privers padaryti tai ką reikia, todėl kad šiame gyvenime jis negali rinktis, todėl kad buvusiuose gyvenimuose jo pasirinkimai buvo nesėkmingi ir jis to neišmoko. 

71. Ar tiesa kad perėjimo metu mes peržengsim per vieną visatos oktavą.

Įvyks perėjimas į kitą toną. Viskas skambės kitaip. Tai bus kaip gera muzika kur visi groja gerai ir niekas neklysta, nedaro klaidų. Darantys klaidas liks mokytis.

72. Ant kiek tu tiki tais ateities numatymais, perėjimais ir t.t.

Tai ne numatymai, tai žinios. Tai egzistuoja ne tik žodžiuose bet ir formoje. Ta forma randasi sąlygiškoje žmonių ateityje, bet laikas čia neturi reikšmės. Reikšmę turi tai kuo žmonės taps savo vystymesi. Šiuolaikinis vystymasis veda juos į tai.

Be ateities tos žinios yra ir praeityje. Tai reiškia kad judėjimas prie tokios formos prasidėjo žymiai anksčiau nei jūs galvojate. Ir pradėjo jį žmonės (patys).

73. Ar reikalingi žemei silpnų valių žmonės

Valia ne ateina silpna. Ji silpnėja čia. Tam daug priežasčių. Pirma iš jų - malonumai. Kiekvienas malonumas duodamas žmogui už ką nors. Tada tai teisinga. Jeigu žmogus gauna malonumus už kitus,tai jis pažeidžia įstatymą, paimdamas tai kas priklauso kitam, jo neatsiklausus. Jeigu imantis priverčia su tuo sutikti atiduodantį, tai trigubas nusižengimas. Po to pas imantį prasideda valios jėgos mažėjimas. Pas jį dingsta norai, todėl kad gyvenimo programa pradeda užsidaryti. Toks žmogus gyvendamas bus miręs. Po to jis vėl norės gyventi bet tai ne bus taip paprasta.

74. Ar priklauso būsimi įvykiai nuo konkretaus žmogaus.

Mūsų gyvenimas jūsų rankose. Kaip jūs elgiatės šiandien, nuo to priklauso mūsų ateitis. Mes kūrėjai. Mes keičiamės viduje, keičiasi ir pasaulis aplink mus.

 Mano komentaras

Žinoma dalis info sutampa su info iš kitų šaltinių, dalis ne. Netgi šiuose  atsakymuose, jei pastebėjote,yra tarpusavio prieštaravimų (Pvz. Nr.4 ir 42 ). Visą gaunamą informaciją reikia filtruoti ir atsirinkti tai, kas pasikartoja kituose informacijos šaltiniuose, o tai reiškia kad tai gali būti ir tiesa. Žmogus pats turi atsirinkti tiesą, pasinaudodamas savo logika intuicija (virpesiais ar ta informacija rezonuoja su kūnu ar ne). Mano išvada, kuri remiasi dauguma informacijos šaltinių išnagrinėjimu, yra tokia :

1. Planetoje egzistuoja užslėpta pasaulinė vyriausybė, kuriai paklūsta visų valstybių vadovai;

2. Tikroji informacija yra blokuojama ir slepiama, visomis įmanomomis priemonėmis ar pateikiant ją dalinai sumaišyta su melu;

3. Mus išnaudoja visais įmanomais būdais, turiu omenyje fiziškai ir energetiškai;

4. Planetoje įvyks perėjimas į kitą aukštesnį energetinį lygį;

5. Energetinis perėjimas gali turėti keletą scenarijų (švelnių ir liūdnesnių), kurie priklauso nuo žmonių sąmonės ir informatyvumo; lygio, sugebėjimo tai suprasti. Nuo to ar sugebėsime save pakeisti ir persiorientuoti, pakeisti savo gyvenimo vertybes (aš turiu galvoje dauguma žmonijos).

6. Tai yra ciklinis ir neišvengiamas visatos procesas, kuris nepriklauso nuo mūsų, norime mes to ar ne;

7. Mes esame mūsų kūrėjų eksperimentas, kurie mums suteikė tokias savybes, kokių neturi niekas visatoje. Todėl pritraukiantys daugiausia dėmesio kitų būtybių;

8. Turime aptikti savyje esančius sugebėjimus ir galias, kad pasaulis pasidarytų geresnis. Svarbu tuo tikėti ir norėti, nes be tų dviejų dalykų nebus nieko, mes ir toliau liksime miegoti užzombinti parazitinių būtybių. Atsibuskime dėl bendro tikslo ir mūsų pačių gerovės.  

Siūlau pasižiūrėt filmuką kur pats indigo,  ant pirštų jums paaiškins kas bus ir kas jis toks.  
Virgis


28:13


http://video.mail.ru/mail/a_vereshagin/_myvideo/10.html
Peržiūrų: 5472 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 3.9/15
Viso komentarų: 181 2 »
0  
1 ingrida   (11.02.2011 13:21) [medžiaga]
LABAI IDOMU...

0  
2 alu   (11.02.2011 15:21) [medžiaga]
nei čia juoktis, nei verkti. Tai turbūt kaina už tai, kad ir psichikos ligoniams internetas lengvai prieinamas...

0  
3 virgis   (11.02.2011 18:24) [medžiaga]
Atsiprašau kad patrukdžiau jūsų miegą, saldžių sapnų. Jums reikėtų dažniau žiūrėti TV ir ramiai miegoti. Ten nereikia galvoti ir nieko daryti o tik nuolankiai klausyti savo šeimininkų. Ten propaguojamas gyvenimo tikslas yra- ėsti, šikti ir santykiauti pageidautina su negrais. Pagal jus tie, kurie nori žinoti daugiau yra psichiniai ligoniai. ATSIBUSKIT SUDAUŽYKIT TUOS VEIDRODŽIUS IR GYVENIME ATSIRAS ŠVIESIŲ MINČIŲ. To noriu jums palinkėti. Su pagarba
Virgis

0  
4 Lokys   (11.02.2011 21:14) [medžiaga]
Tu Šaunuolis, Virgi! Ką tik baigiau skaityti apie berniuką iš Rumunijos. Blemba... Nieko nesumeluota... Tikiuosi nesupyksi, atsikopinau į Word'ą ir platinu draugų ir pažystamų tarpe.
Nenustok dėjęs daugiau tokių dalykų! :)
Lauksiu nekantriai :)

0  
5 virgis   (12.02.2011 10:48) [medžiaga]
Informacija priklauso visiems šios planetos gyventojams. Dar norėčiau kad pažiūrėtumėte ir filmukus, kurie susieja su tuo. O iš kur sužinote apie mano tinklapį, man būtu įdomu žinot?

0  
6 deividas   (13.02.2011 17:41) [medžiaga]
as radau per google. kai ieskojau- apollo 20, apie piramides jog juos tikrai sustiprina prietaisu signalus ir pan.
siaip noreciau kad mane paimtum i sky[e kontaktus jei nepriestarauji. skype: kull-deividas

0  
7 RmXas   (13.02.2011 20:38) [medžiaga]
As irgi baigeu skaityt smile tik klausimas is kur pazysti indigo ? ar jis pats tave susirado ?

0  
8 virgis   (14.02.2011 08:17) [medžiaga]
Indigo aš nepažįstu, tai info iš interneto, kas ieško tas randa. Šis gyvena Maskvoje. Jei mokinys pasiruošęs - mokytojas ateis pats. Paskutiniu metu informacija tiesiog pati mane suranda, nors dėl to turiu problemų šeimoje. Jie dar giliai miega ir aš jų negaliu prabudinti, o jie galvoja kad aš sergu ir apsėstas blogio. Tai matyt parazitų atsilyginimas už mano norą prabudinti, tokius energetinius dalykus jie mėgsta, tai jų maistas. Taip kad už tiesą reikia ir pakentėt. Žinoma labai skaudu, bet jau toks kelias.

0  
9 Set   (15.02.2011 07:49) [medžiaga]
Aš perskaičiau šitą tekstą, radau dalykų kurie man nesutampa, tai tikriausiai savaiminis informacijos atliftravimas.
Ar galėtum duoti šaltinio nuorodą, iš kur visą tai gavai?
Ištikrųjų labai norėčiau susitikti su indigo pokalbiui, man įdomu palyginti, kaip skiriasi mąstymo lygis bei žinoma pasikeisti informacija.

0  
10 virgis   (15.02.2011 09:01) [medžiaga]
http://www.offtop.ru/awakening1/v8_349500_1.php Viskas niekada nesutiks. Kiekvienas atsirenka pagal save. Aš dar kartą kartoju- tiesa pretenduoja būti tai kas sutampa daugumoje šaltinių. Nes kiekvienas šaltinis būna su autorių interpretacijomis. Tai nėra blogai, bet...

1-10 11-18
Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Vasaris 2011  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0