Pirmadienis, 25.05.2020, 05:12
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2013 » Balandis » 17 » Išoriniai pasikeitimai 2 dalis
19:45
Išoriniai pasikeitimai 2 dalis

Sausros ir potvyniai

Nors yra daug pasaulio vietų, kurios, nenukentės nuo stiprių audrų, beveik kiekviena Žemės dalis bus paveikta žymiai grubesnėmis klimatinėmis sąlygomis. Tai reiškia – daugiau potvynių ir sausrų, daugiau problemų susijusiu su tokiu išsibalansavimu. O būtent: gaisrų, nuošliaužų, nederliaus, epidemijų, bado ir gėlo vandens trūkumo. Tai, netiesiogiai įtakoja daugiau ligų ir užterštumo, nekalbant jau apie sugriautas šalių ekonomikas, bedarbystę ir didžiules skolas, kadangi vyriausybės nukentėjusius regionus bando išgelbėti finansiškai.

Draudimo kompanijos galiausiai nesugebės apmokėti visas sąskaitas ir padengti nuostolius, padarytus stichijomis.

Milijonai žmonių atsidurs išgyvendinti iš savo namų, atitraukti  nuo darbo. Pas kai kuriuos iš jų atsiras lėšų, lengvai pervažiuoti į kitą saugesnę vietą, bet vis tik, didžiulės žmonių masės taps skurdžiais ir mėtysis iš vietos į vietą, šviežio maisto ir vandens paieškose.

Kaip jau minėta, saulės audrų sustiprėjimas, besirišantis su elektromagnetine nuline zona (Galaktiniu poslinkiu) šildys ir sausins daugelį Žemės regionų. Tam, turės įtakos  ir miškų iškirtimas, kai kuriose pasaulio dalyse, nesibaigiantis ir be pertraukų, taip vadinamų šiltnaminių dujų, išleidimas į atmosferą, o tai pakels bendrą temperatūrą. Temperatūros pakilimas nebus vienodas visame pasaulyje, bet turės tendenciją stiprėti jau dabar dažnai degančiuose regionuose.Tiems, kas mėgsta konkretumą: labiausiai jaučiamas temperatūrų skirtumas - aukštesnėse nakties temperatūrose. Papildomai šilumai, kuriamai miestų , šilumos spinduliavimas, paliekantis Žemės paviršių, po saulėtos dienos, vis daugiau ir daugiau užsilaikys naktimis, dėl taip vadinamų šiltnaminių dujų efekto.

Primename, kad būtent Galaktinis Poslinkis 90% atsako už Žemės atšilimą ir tik 10% yra prirašoma iškasamo kuro deginimui. Net jeigu jūs tuoj pat baigtumėte leisti visas šiltnamines dujas, (o mes netikime, kad taip tikrai įvyks) atšilimas ir Žemės sausinimas tęstus toliau.

Tai nereiškia, kad visas pasaulis virs ištisa dykuma. Bet mes numatome, kad iki 2030 metų dykumų plotai padidės 10-20%. Iki tol, kol jūs neperėjote prie žemės ūkio prašviesėjusių praktikų įgyvendinimo, panašu į tai, kad jūs vis tik susidursite su maisto trūkumu, kadangi Žemės gyventojų skaičius auga, o prieinamos derlingos žemės mažėja.

Nors bendras kritulių kiekis mažėja, audros, kai kuriuose regionuose, taps užsistovėjusiomis, dėl reaktyvinių srautų susilpnėjimo, tuose regionuose. Audros tęsis ilgiau, nei paprastai ir tropikai, kur ir taip dabar daug drėgmės, prie savęs trauks dar daugiau lietaus atskirose vietose.

Naujo ledynmečio perspektyvos.

Kai kurios sielos gavo pranašystes apie naują ledynmečio periodą. Paradoksalu, kaitinimas ir Žemės džiovinimas, iš tikro, įtakos būtiną atšalimą, kai kuriose vietose. Žiemos atšiaurumas, saikinguose gyvenamosiose vietose, apsprendžiamas  dviems faktoriais. Vienas – okeanų srovėmis, antras – aukšto slėgio zonų ir sub arktinių regionų padėtimi. Mes numatome pasikeitimus (nuo saikingų iki aiškiai išreikštų temperatūrų) tokių srovių, kaip Golfstrimo ir tokių aukšto slėgio zonų kaip Kanados šiaurė, neįprastą elgesį. Provincijose ir šalyse, besiribojančiose su Šiauriniu Atlanto Vandenynų, metai po metų, staigūs temperatūrų svyravimai tik stiprės.

Tai jau vyksta Didžiojoje Britanijoje – paskutiniaisiais metais vasaros ten šiltesnės, o žiemos šaltesnės. Okeano srovių ir aukšto slėgio zonų poveikiai labai sudėtingi, kad veltis į jų aiškinimus, bet mes pasakysime tik tiek, kad artimiausiais metais jūs galite laukti daugiau kraštutiniškumų. Mes matome, kad Golfstrimas susilpnės ir pasislinks, sukuriant toje srityje  žymiai šaltesnes žiemas. Sekantis reikšmingas ledynmetis, pagal mus, gali atsitikti maždaug po 500 metų.

Liūtys, kur tai bus, kur tai ne.

Grįžtant prie potvynio temos, daugelyje šalių pagrindinėmis problemomis mes matome su upėmis, užtvankomis, dambomis, tiltais ir arti tų vietų esančiais žemės ūkio laukais. Vienuose regionuose lietūs ir uraganai tęsis ištisus metus, o kitose vietose, esančiose tik 100 km. atstumu, bus mažai, arba išvis nebus lietaus, kitose vietose vyks potvyniai.

Nereguliarus drėgmės pasiskirstymas, savo ruožtu, sudarys sunkumus vandentiekiuose. Daugumos didelių miestų, didžioji dalis vandens  atsargų, jau yra užteršta ir viskas taps tik dar blogiau.

Mes pastebime, kad upės dambos ir kanalai, kuriais tikisi naudotis daugelis didelių miestų, vis daugiau ir daugiau tampa ginčų šaltiniu už vandens kontrolę, ypatingai dykumose. Kadangi didžioji dalis žemės ūkiui tinkamos teritorijos bus užlieta, o artimiausios upės ir kiti vandens telkiniai toliau džius, kokybiško maisto ir vandens atsargos irgi toliau mažės.

Jau dabar daugumas žmonių neprasimaitina ir kenčia dėl gėlo vandens deficito. Skurdžiausiose šalyse tai vyksta dėl maisto ir švaraus vandens trūkumo, o išsivysčiusiose industrinėse šalyse – dėl blogos dietos ir per didelio saldumynų, bei kofeino naudojimo. Kadangi daugelio šalių ekonomika blogėja, daugeliui žmonių teks susiveržti savo diržus ir taupyti pinigus – dažniau pirkti ryškiai nuspalvintus ir plačiai išreklamuotus maisto produktų paketus, su mažai maistingais produktais, kadangi sveiki, organiniai produktai kainuoja ir kainuos žymiai brangiau. 

Nepasitenkinimo sambrūzdžiai prasidės ne tik Artimuosiuose Rytuose, bet ir tokiose šalyse kaip Kinija, JAV. Kadangi gyvenimo sąlygos blogėja, žmonės taps mažiau pakantūs gyvenimui sistemoje "kur kartais yra, kur kartais nėra produktų ir pragyvenimo šaltinių”.

Nepasitenkinimo bangos pradės vykti labiau turtinguose pasaulio rajonuose, kadangi vietose, kur jau yra mažai maisto ir vandens, žmonėms neužteks energijos maištams. Ten žmonės daugiau koncentruojasi į tai, kaip išgyventi diena iš dienos. Nusikalstamos gaujos, beieškant maisto ir vandens, užgrobinės miestus ir kaimus. Tačiau, bendrijos, pakilusios į ketvirtą tankį ir aukščiau, dėl savo psichologinio nematomumo ir vibracijų skirtumo, nebus paveikiamos ir pastebimos trečio tankio nusivylusių žmonių.

Laikotarpyje iki 2030 metų, dėl sausrų ir potvynių, o tiksliau, dėl jų pasekmių – epidemijų, ligų, socialinės ir politinės betvarkės, išmirs apie 10% gyventojų. Realiai, mirusiųjų nuo troškulio arba nuplautų potvynio bangomis, bus žymiai mažiau. Numatoma nemaža galimybė tokio scenarijaus, kai daugiausia žmonių mirs dėl užteršto vandens ir bado, kaip nederliaus pasekmės. 

Atitinkamas Žemės drebėjimų kiekis, kaip Žemės evoliucijos dalis, yra skaitoma norma. Tačiau, dar yra žmonių ir negatyvių ateivių nestabilizuojanti  įtaka. Į tai patenka: 1) didelio žmonių  kiekio generuojama negatyvi energija, (ir negatyvių ateivių), ypatingai gyvenančių lei linijų vietose arba arti jų; 2) šelfo hidraulinio trūkio įtaka, dėl gamtinių dujų išgavimo (Praktika, dažnai žinoma kaip "trūkis”); 3) branduolinės įrangos požeminiai bandymai – tik paskutiniais metais sumažėjusi praktika, bet dar kai kuriose šalyse vykdoma; 4) Vulkaninis aktyvumas, kai kuriais atvejais iššaukiantis žemės drebėjimus ir cunami; 5) nedidelis kiekis drebėjimų, elektromagnetizmo principu, sukelti žmonių (ir negatyvių ateivių), nukreipti  į aukščiausius atmosferos sluoksnius, tokiuose projektuose, kaip HAARP; 6) Žemės magnetiniu lauku tikslinga manipuliacija, iš negatyvių ateivių grupių pusės.

(atsiminkite, kad negatyvių ateivių grupių veiksmai yra kruopščiai sekami daugelio pozityvių ateivių grupių ir tais atvejais, kai negatyvių ateivių veiksmai, iš tikro gresia visai Žemei, tokie veiksmai yra neutralizuojami pozityvių ateivių grupėmis).

Pranašystės apie tai, kad nemaži sausumos plotai nusileis po vandeniu, o kiti iškils iš vandens paviršiaus, yra klaidingos, arba bazuojasi labai ilgu laiko periodu (sąlyginiai žmogiškoms kartoms). Kitaip sakant, kad 4 km. aukščio kalnai nuskęstų, arba, kad tokio pat aukščio kalnai iškiltų virš jūros lygio, reikėtų žemės drebėjimų kas dieną, 30 metų periode, su 9,0 balų magnitude.

Galaktinio Poslinkio stiprėjimo fone (iki pat 2025) žemės drebėjimų dažnis ir magnitudė pastoviai kils, bet ne iki tokio laipsnio, "žūties ir griovimo”, kuris aprašytas pranašystėse. Daugelis panašių pranašysčių buvo duodamos žmonijai kaip įspėjimai – štai kas gali įvykti, jei žmonija neatliks pagrindinius pasikeitimus. Tačiau, portalų poslinkio metu, mes įžiūrime galimus griaunančius žemės drebėjimus žemiau 0,1% teritorijos.

Iš esmės, be įsikišimo į žmonių reikalus, Žemės pasikeitimai būtų žymiai rūstesni, nei yra dabar. Paprasčiausiai, šiam momentui, negatyvumas sugeneruotas lei linijose ir sūkuriuose, paleistų žymiai stipresnius žemės drebėjimus, su magnitude, aukščiau nei 9,0 balų. Be to, kaip daug kartų anksčiau buvo nustatyta, jūs save paverstumėt į dulkes, branduolinių ginklų pagalba, mažiausiai kokius penkis kartus.

Be Dieviškumo įsikišimo, pozityviai-orientuotų būtybių, iš žymiai aukštesnių sferų, formoje, negatyvūs ateiviai jau seniai sėkmingai būdų užvaldę Žemę, arba tiesiogiai, arba kryžminimosi būdu. Patikėkite, kad kai kurios grupės atstovai nesunkiai surastų būdų sunaikinti visas gyvybės formas planetoje, išskyrus tuos, kas patenkintų tik jų egoistinius interesus.

Pats faktas to, kad jūs skaitote šiuos žodžius, kalba apie Dieviškumo Palaimą, dovanojant Šviesos Darbuotojams saugias vietas.

Pirmiausia, sureaguokime į keletą paskutinių pranašysčių, kurias davė kiti, prieš pasiūlant savo.

Per artimiausius 10 000 metų mes nenumatome jokių supervulkanų įsiveržimų, Jeloau stouno Parke. Panašus išsiveržimas padarytų pietinę Kanados ir šiaurinę JAV dalis negyvenamomis, daugeliui metų. 

Vulkanų išsiveržimų, kurie atvestų prie trijų tamsos dienų, branduolinės žiemos sindromo, mes nenumatome visame Žemės paviršiuje.

Palaipsninis vandens lygio kilimas neišprovokuos staigių ir didelių mastų sugriovimų.

Vieni pakrančių miestai pasiruošę geriau tokiems dalykams, kaip jūros lygio pakilimas, kiti mažiau. Tačiau, mes pastebime, kad daugelyje jūsų miestų pats aukščiausias prioritetas – "pinigų darymas”, o ne architektūros saugumas. Netgi jei naudotis konservatyviais vertinimais, anksčiau ar vėliau, namai pakrantėse bus veikiami aukštų bangų.

Kitaip sakant, jums nederėtų labai prisirišti prie pakrančių nekilnojamo turto, o planuoti persikelti kur tai toliau.

Kadangi klimatas tampa vis daugiau ir daugiau besikeičiantis, o jūros lygiai kyla, žmonės, gyvenantys pakrančių vietose, persikels į kitas vietas. Kartu su ekonominiu nestabilumu, tai privers daugelį sielų migruoti iš savo dabartinių gyvenamų vietų, daugelyje šalių. Jei tie žmonės galės sau leisti nusipirkti namą kaimo vietovėje, tai padarys, bet pas didžiulę daugumą, tokių galimybių nėra. Pradžioje, masinis išėjimas bus lėtas, o po to, nuo katastrofų augimo lygio, irgi augs.

Migruojančios sielos, pagal traukos dėsnį, bus pritraukiamos ten, kur jų vibracijų lygis atitiks. Kai kuriais atvejai, karminės pamokos atves juos ten, kur jie mokys patys, arba mokysis konkrečių pamokų. Todėl, nevisiškai korektiška sakyti, jog: "Bijantys eis į tas vietas, kur gyvena baimėje kiti, o mylintys – į tas vietas, kur gyvena meilėje”. Siela gali gauti užduotį tapti mylinčia, atjaučiančia ir eiti ten, kur kiti gyvena baimėje, kadangi tokios sielos turi būti pasiruošusios mokyti meilės.

Bendrai sakant, jei jūs turite mylinčią ir išmintingą sąmonę, prisitrauksite į nepavojingą vietą. Gal būt, gausite savotišką perspėjimą iki katastrofos ir tai jums sufleruos veikti dar iki katastrofos, kol viskas netapo per vėlu. Vadovavimas gali būti akivaizdus – dvasinis vadovas gali ateiti pas jus vaizdiniuose ir aptarti su jumis išvažiavimą iš tos vietos, arba neakivaizdžiu – darbo praradimas ir jo radimas kitoje saugioje vietoje.

Kokiu aiškiaregiu ar intuityviu jūs nebūtumėte, jūs negalėsite pamatyti artėjančių Žemės persitvarkymų detalių. Netgi mūsų grupė (Pirmapradžiai kūrėjai) visko, kas įvyks negali žinoti. Tame ir yra laisvos valios grožis (kai kam prakeikimas). Geriausia, ką galite padaryti – paprašyti savo Dieviškąją Esatį vadovauti jums tol, kol jūs apsispręsite dėl geriausios ir saugiausios savo gyvenimo vietos. Ideali gyvenimo vieta stimuliuos sielos augimą ir įneš į egzistavimą prasmę. Tačiau, bus ir problemų. Sielos greito augimo kelias niekada nebūna lengvas. Bet pas jus yra viskas, kas reikalinga panašių problemų išsprendimui.

Netgi tradiciniai mokslininkai pripažino, jog per artimiausius metus pasikeis daugelis pakrančių linijų. Pagrindiniai nesutarimai susiję tik su tuo, kiek prireiks laiko, stambių miestų nuskendimui. Labiau konservatyvūs išminčiai sako, kad Majamis ir Lodergeilo Fortas dings po vandeniu per 100 metų, o kiti skaito, kad tai gali įvykti per artimiausius 10-20 metų. Mūsų vertinimas sutampa su mažuma, kuri tikisi, kad pakrančių nuskendimo procesas pagreitės per trumpą laiko tarpą. Ir viskas dėl to, kad prie eilės kitų faktorių, dar prisideda ir Galaktinio Poslinkio faktorius. Vienas iš pagrindinių tokių faktorių, jau aptartas anksčiau – temperatūros, jūros paviršiuje, pakilimas ir kaip to rezultatas, taip žiaurių audrų dar didesnis sustiprėjimas.

Nors jūros lygio pakilimas palies visus, kas gyvena žemiau, nei 6 metrai virš jūros lygio, aktyvūs ir išradingi žmonės, gali iki minimumo sumažinti sugriovimus nuo bangų ir erozijos.

Jei jums būtinas namas, statykite jį ant polių, ar kolonų, kad jis galėtų atlaikyti stiprius vėjus ir 10 metrų aukščio bangas. Arba nuspręskite geriau parduoti namą pakrantėse ir išvykti į žemyno gilumą, ne arčiau kaip 32-48 km nuo pakrantės, į aukštumas, ne žemiau kai 30 metrų virš jūros lygio, dėl garantuoto ir užtikrinto saugumo.

Daugelis miestiečių dėl darbo, ar dėl pinigų stygiaus, netiki, kad gali sau leisti persikelti, išnuomoti, nusipirkti namą, išsidėsčiusį aukštumose.

Tam prireiks paleisti tikėjimus ir apsiribojimus. Vykdykite emocijų išvalymo darbus. Susiriškite su savo bijančiu aš ir pasiūlykite jam išgydymą, terapijos pagalba. Prašykite savo Dieviškąją Esatį parodyti konkrečius žingsnius, kurių derėtų  imtis, kad atsidurti saugioje vietoje.

Kai kurie žingsniai gali ir visiškai nepatikti jūsų ego. Tačiau  siela gali jus palaipsniui stumti, link darbo praradimo mieste, kadangi sakysime brangūs ir senyvi tėveliai kviečiasi jus į savo namus, esančius kaimo vietovėje. 

Kaip jau žinote, noras leisti išeiti materialiam juntama jūsų gerbūviui, per artimiausius metus. Tai nėra auka. Aukos idėja turi omenyje, kad jūs atsisakote nuo kažko tai, kas jums yra laibai vertinga, bet tai reikia palikti, kad įgauti dar kažką tai vertingesnio. Reikalas tas, kas vertybė apsprendžiama turėtojo akimis, o dvasiniam augimui yra žymiai vertingiau ne tie daugelis dalykų, kuriuos laiko brangiais jūsų ego. Dažnai tai būna tie ego pamėgti dalykai, kurie jus atitraukia nuo dvasinio kelio, nepriklausomai nuo to, kiek pinigų tai bekainuotų. 

Augmenijos ir gyvūnijos pasikeitimai.

Visi gyvūnai, augalai, (taip pat mineralai)  atliekantys pasislinkimą, pakeis DNR struktūras. Nors dažnai sakoma, kad pirmas tankis – mineralų tankis, antras tankis – augalų, o trečia sfera gyvūnų ir žmonių, tai nėra visiškai taip. Kadangi mineralai, augalai ir gyvūnai taip pat vystosi kartu su žmonėmis ir pačia Žeme. Gali pasirodyti keista, bet pirmo tankio mineralas ar antro tankio augalai gali vystytis ir likti su Motinėle Žeme, ketvirtame tankyje.

Paprastai gyvūnai neatlieka netikėtų poslinkių. Iš esmės, daugelis rūšių tęs persikūnijimą vėl ir vėl, kaip tie patys porūšiai, su tomis pačiomis pamokomis, gal būt šimtus kartų, kol galės pereiti į kitą kelią. Todėl, paprastai persitvarkymas pas gyvūnus ne toks staigus kaip pas žmones.

Sakysim, mes numatome, kad Žemės pasikeitimų periodą išgyvens apie ketvirtadalis dabar egzistuojančių augalų ir gyvūnų. Be to, mes matome, kad Žemėje atsiras naujos rūšys, jau daugiau išsilyginusios su ketvirtu tankiu, nei daugelis dabar egzistuojančių gyvybės formų.

Iš nelinijinės perspektyvos, visos tos žymiai aukštesnio tankio formos jau egzistuoja. Paprasčiausiai jūs negalėsite jų matyti iki tol, kol jūsų dažnis nesusilygins su jų dažniu. Iš linijinės perspektyvos, egzistuojančių rūšių DNR mutuos, kad suformuoti naujas rūšis.

Jūsų naminiai gyvūnai, įskaitant šunis, katinus, arklius ir tt. iš esmės išgyvens, bet didžioji dalis gyvūnų, dabar naudojamų kaip maistas,(karvės, kiaulės, avys ir tt.) perėjimo nevykdys. Vieni, turėjo kontraktą tarnauti žmonėms, kaip maisto šaltinis, kiti nori vystytis planetose, kur jų daugiau nenaudos kaip maistą. Treti, kurie iš tikro nori likti Žemėje, galės įvykdyti savo norus Auksiniame Amžiuje, kur žmonės daugiau neužmušinės jų maistui. Arba jie galės išsivystyti į naujas formas, labiau išsilyginusias su ketvirtu tankiu. Likusieji matyt turės kontraktą infekcinėms ligoms, kaip išėjimo iš Žemės plano priemonėms.

Jūsų pasaulyje labiau išsivysčiusios gyvūnų rūšys, tokios, kaip delfinai ir banginiai, pereis į Naują Žemę, nors jų kiekis ir porūšiai gali pasikeisti. Daugelis delfinų išmirdavo dėl įvairių priežasčių, bet jie mus užtikrino, kad neplanuoja išmirti visiškai, kadangi aistringai pranašauja Naują Žemę. Kai kurie lieka pagal tas pačias priežastis, kaip ir ketvirto tankio žmonės – jie nori persikūnyti į žymiai pozityvesnę  aplinką, nei dabar, po to, kai viskas aprims, apsisprendus, per artimiausius dešimtis metų, kad jie nepasiruošę plaukioti pačiuose audringiausiuose vandenyse.

Jūs pastebėsite, kad kai kurie gyvūnai ir augalai suklestės Naujoje Žemėje, ko jie negalėjo padaryti sename pasaulyje.

Kadangi jūs augate sąmonėje, aptiksite akivaizdžią demonstraciją to, kad būties būsena įtakoja gyvybes formas esančias aplink jus. Kai kurie įsijungs į telepatinį bendravimą su gyvūnais ir augalais. Gal būt jūs galėsite auginti augalus, jiems netinkamose klimatinėse sąlygose, aprūpinant juos atitinkamu sąmonės lygiu.

Per keletą sekančių metų, atsiras dvi žemės ūkio praktikos.  Abi taps populiariomis ir abi pretenduos į tai, kad tapti atsakymu: "Kaip išmaitinti vis didėjantį alkanų žmonių kiekį?” Tačiau, viena praktika bus įdiegiama prašviesėjusių žmonių, kita – apgaulės būdu.

Genetiškai modifikuotų produktų derliaus praktika (GMP), technologizuotai tobula ir naudojama daugelyje šalių. Ir nedidelės vietinės organinės fermos, praktikuojančios gamtos resursų švarą ir gydymą.

Daugumas, dėl žemos savikainos, pasirinks GMP derlius. Kadangi daugeliui sielų ekonominės sąlygos blogėja, pinigų ekonomija taps vis didesne ir didesne problema. Jei GMP produktai ir jo pagrindu užauginta mėsa parsiduoda dvigubai pigiau, nei organiniai grūdiniai ir mėsa, žmonių, su apribotais pelnais ir tų, kas nemato, jog už tai sumokės savo sveikata, bus akivaizdus pasirinkimas į jų pusę.

GMP derliaus problema dvejopa: 1) molekulinis persiskirstymas, maisto sudėtyje, priverčia biologinį kūno mechanizmą nesuprasti, kaip panaudoti, suvirškinti ir įsisavinti tą maistą. 2) tokius GMP derlius auginant naudojamas didelis pesticidų kiekis. O jie apskaičiuoti taip, kad naikinti viską, neskaitant pačio derliaus (visus vabzdžius, grybelius, pelėsius ir tt.), keliant derlingumą ir mažinant kainas. Tačiau, visi pertekliniai pesticidai turi kažkur tai išeiti, jie taip ir daro, grįžtant į dirvožemį ir vandenį.  Nepriklausomai nuo to, kaip gerai išvalytas ar išplautas būtų GMP derlius, kokia tai pesticidų dalis patenka į pačius maisto produktus, o iš čia žinoma ir į žmogaus kūną.

Konkretūs žingsniai, kurių reikia imtis žemės ūkyje.

Jei pinigai nėra problema, nusipirkite žemės, srityse tarp užliejamų lygumų ir kalnų, užvežkite keletą tonų mineralų ir daug komposto, pradėkite auginti augalus.  Augalų įvairovės laikykitės dėl kelių priežasčių. Kūnas gaus maistingas, įvairias, švarias medžiagas ir jei dėl gamtos sąlygų, ar dėl vabzdžių, kokia nors rūšis neišaugs, suklestės ar išaugs gal kokia nors kita rūšis.

Kadangi daugelis planetos sričių tampa šiltesnės, žemes pirkite temperatūrinėse vietose, esančiose toliau nuo tropikų. O prie įprastų sodinimų, po truputi pridėkite subtropinių kultūrų įvairovės. Eksperimentuokite.

Naudokitės pačiomis paskutinėmis, pažangiausiomis šiltnamių technologijomis. Sužinokite kaip tinkamai saugoti maistą, nes to jums gal prireiks rūsčiomis gamtos sąlygomis. Atlikite tyrimus tam, kad nustatyti, kokios medžiagos pačios geriausios produktų saugojimui. Įsitikinkite, kad pasirinkti konteineriai, stipriame šaltyje ar karštyje, neišskirs nuodingų chemikalų.

Praktikuokite gyvenimą su naudingais ir kenksmingais vabzdžiai, įskaitant parazitus. Garbinkite būtybes, kurios meldžiasi už jūsų derlių, vizualizuokite auksinę šviesą, saugančią jūsų žemę ir ginančią nuo plėšrūnų.

Palaikykite vietinį nuosavą sėklų banką. Kadangi GMP toliau plečiasi ir surasti ne infekuotų sėklų (dėl kryžminio apdulkinimo) taps vis sunkiau.

Susipažinkite su vietiniais ūkininkais arba patys tapkite ūkininku. Galite prekiauti, keistis ir įsitraukti į bendrus ūkininkų projektus. Jei jūsų derlius bus tais metais ne koks gausus, gal pas kaimyną jis bus geresnis. Jei jūs laimės kūdikis, išauginęs gerą derlių, pamaitinkite tuos, pas ką derlius nekoks, gal kitais metais to prireiks ir jums.

Jei kas iš kaimynų nežino apie GMP kenksmingumą, apšvieskite jį. Apie tai yra kalnai literatūros. Jei kas iš kaimynų vis tik bandys auginti GMP, jums teks savo laukus apdengti, ar dar kaip nors apsiginti savo derlių nuo kryžminio apsidulkinimo.

Kad pakelti derlingumą ir produkciją, pasinaudokite malda, meditacija ir žymiai aukštesne sąmone. Tai duoda apčiuopiamus teigiamus rezultatus, kas jau patvirtinta ne kartą praktiškai jūsų pasaulyje.

Jei sugebate ir galite, kalbėkitės su augalais. Bendraukite su jais. Mokykitės telepatijos. Tai lengviau nei jūs galvojate.

Nors jūs ir negalite išauginti tiek, kad pamaitinti ištisą pasaulį, mokykitės nuoširdumo kaimynų atžvilgiu. Ginkitės nuo apimtų nevilties žmonių veiksmų. Negalintiems pilnai savęs apsirūpinti produktais, miestų gyventojams, siuskite meilę ir atjautą, bet tuo pačiu išreikšite ketinimą, būti psichologiškai nematomu visiems, kas bando pavogti jūsų derlių ar žemės ūkio įrangą. Sudarykite auksinį eterinį kupolą, kuris saugotų jūsų ir jūsų kaimynų sodybas.

Reguliariai rinkitės į susitikimus su kaimynais. Kalbėkitės su gamtos dvasiomis. Dažniausiai jos žinos, kokia laukia žiema ar koks egzotinis vaisius prigis arba žus.

Balansuokite laiką tarp ūkininkavimo, šeimos ir dvasinių praktikų. Tai nėra lengva, kadangi ūkininkavimas – sunkus ir daug laiko apimantis darbas. Savo talentais ir sugebėjimais dalinkitės su kitais. Kiekvienas žmogus turi unikalų talentų rinkinį. Skatinkite sielas išreikšti savo užslėptus ir atvirus talentus. Prašykite to, kas jums iš tikro būtina.

Kai tik jūs pasieksite pusiausvyros su gamta ir tapsite lankstesni jos pykčio priepuoliams, jums taps lengviau turėti reikalų su žmogaus sukurtomis realijomis. Jūs žinote, kad daugiau nepriklausote nuo išorinės administracijos ir kad aplink jus sukurta apsaugos, nuo paties savęs, tinklas.

Būti laisva siela – reikia turėti išorinę ir vidinę laisvę, sugebėjimą kritiškai mąstyti ir netikėti aklai jokia dirbtinai sukurta tikėjimo sistema, supančią ir veikiančią žmones kas dieną (jei jūs negyvenate oloje aukštai kalnuose).

Mes Pirmapradžiai kūrėjai ir šio kanalo (Selo) aukščiausiasis aš, pašventėme save pagalbai jums, ieškantiems vidinės ir išorinės laisvės.


Peržiūrų: 3568 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 3.7/3
Viso komentarų: 291 2 3 »
0  
1 Doremi   (17.04.2013 20:29) [medžiaga]
niu tiek to...............

0  
2 spurgelis   (17.04.2013 20:51) [medžiaga]
Ačiū,radau daug naudingų patarimų smile

0  
3 Gėlė   (17.04.2013 22:56) [medžiaga]
Ačiū, bet ir daug prieštarų, kaip pvz. blogiukų ateivių kaip ir nėra, bet yra ir jie veikia toliau vos ne Žemės zonoje... neskatinti mintimis katastrofų-nepriteklių ir kitų kataklizmų, jos čia vardinamos detaliai ir dideliais kiekiais, persikūnijimų Žemėje po pakylėjimo kaip ir buvo nebenumatyta (kam reikės dar vienos, panašios patirties, kraustysis į kitas planetas), bet dalis vis tik "mirks tose pačiose sultyse", gal kažką ir ne taip supratau, tiesiog...
uždengti laukus nuo gmp, o visa kita gi prasiskverbia per vandenį, orą, dirvą...

0  
4 virgis   (18.04.2013 06:06) [medžiaga]
Taip,ne taip supratai, nors gerai, kad bent pripažįsti. Kiekvienam savas laikas. Pasakysiu tik tiek, dabar bus pereinamasis periodas, pats sunkiausias, todėl jame bus visko, ne tik rožėmis klotas kelias, kaip jums norėtųsi.
Bet kuo daugiau dirbsite su savimi, plėsit savo sąmonę, valysite savo negatyvias emocijas ir pergyvenimus, siusite daugiau meilės ir atjautos kitiems, o ypač tiems, kuriuos skaitote negatyviais, blogiečiais, arba tiems, kurie dar giliai miega materializmo iliuzijoje, tuo bus lengviau jums ir visiems kitiems, Motinėlei Žemei. Juk taip paprasta iš tikrųjų, tereikia neskleisti ir nedauginti negatyvo, bent jau tek iš jūsų tikimasi.
O supratimas ateis, jei toliau seksite savo teisingai pasirinko kelio į Šviesą. Kiekvienas mes darome klaidų ir be jų neapsieiname, bet svarbu jas suvokti, suprasti ir jų kiekis mažės su lik kiekviena diena. Rytoj mes jau būsime geresni ir tobulesni nei šiandiena, nepaisant visko, kas vyks aplinkui.
Neabejokite, tie kas skaito šiuos tekstus, jūs teisingame kelyje ir viskas pas jus susitvarkys, jei teisingai susistatysite prioritetus.
Ir neužmirškite, kad tai yra tik pranašystės, o ar jos išsipildys, priklauso tik nuo mūsų, kuriančių savo ateitį kas sekundę. Atsiminkite tai ir negaiškite tuščiai laiko ieškant kokių tai atitikimų ar neatitikimų tekstuose. Tai beprasmis užsiėmimas. Klausykitės intuicijos ir širdies

0  
5 Gėlė   (18.04.2013 09:26) [medžiaga]
4 virgis (šiandien 06:06)
ne tik rožėmis klotas kelias, kaip jums norėtųsi.

Ir neužmirškite, kad tai yra tik pranašystės, o ar jos išsipildys, priklauso tik nuo mūsų, kuriančių savo ateitį kas sekundę. Klausykitės intuicijos ir širdies

rožės (plačiąja prasme) gražios, bet spygliuotos :)

ačiū už patikslinimą

0  
6 Amigo   (18.04.2013 11:22) [medžiaga]
Ačiū ,Virgi.Nejauku truputi eiti per slenkstį.Ir norisi,ir bijosi...
Nesurandu atsakymo,ką daryti reikės su plėšikais,jei tokie užplūstų į namus?Žudyti pagal naująją gerąją praktiką tabu.Nežinau.Norėčiau,kad tuos bloguosius pasimtų aukštesnės jėgos dar prieš išeinant plėšti.
Ką apie tai mano Pirmapradžiai Kūrėjai?Aš NENORIU ,kad pas mane kas nors ateitų plėšti.Ir turiu tam TEISĘ.Ką daryti?

0  
10 virgis   (18.04.2013 17:59) [medžiaga]
Gali gintis ir net užmušti,jei tik taip gali apsiginti ir apginti savo šeimą. O kad nepultų, pakelk vibracijas ir taps jiems psichologiškai nematomas. Kursis bendrijos, kur bus organizuojama bendra gynyba ir pan.

0  
7 Gėlė   (18.04.2013 12:30) [medžiaga]
Nesifiksuok ant plėšimų ir kito negatyvo, "energija teka ten, kur nukreipiamos mintys" ;)

0  
8 Doremi   (18.04.2013 16:37) [medžiaga]
namus, šeimas saugoti apsaugoti yra paprasta nekalta šventos žvakės ir žodinė magija, tik tas žodis magija skamba neįprastai, bet visi jūs įgalūs savo namus apsaugoti vien mintimi, o kad žmogaus protas orentuotas į materinį vizualų supratimą, imam šventintą žvakę ir eini hekatės dieną per namus, švento jono naktį  galima visą sodybinį sklypą nužįmėti vien tau vienam žinoma riba, ta riba nebūtina matoma, bet šiems metams geriau būtų vizuali, pvz balto smėliuko , šventa žvakė vėlgi, lauže aukoti stichijoms žolynus, gintarus, visos dvasios or angelai mėgsta aukas, pats žinai ko tavo namams reikia, intuityviai pasirinksi ką ir kAIP daryti

0  
13 Vytautas   (19.04.2013 08:17) [medžiaga]
Dėja minties formos veikė bet dabar neveikia. Jokios vizualizacijos nepadės. Pats patyriau savo kailiu. Paėmė ir apvogė net du kartus per mėnesį laiko. Norint apsaugoti materialų turtą reikia naudotis materialiomis apsaugomis. Nusiperki signalizacija ir baigiasi problema. Kad minties formos neveikia žinojau iki apvogimo bet netikėjau, nes gyvybės apsauga veikia puikiai. Kodėl negali apsaugoti? Kaip minėjau seniau yra besieliai žmonės kuriems neveikia jokie visatos dėsniai. Jų negali sustabdyti ir anas pasaulis. Visą gyvenimą laikiausi principo jei aš nevagiu tai ir manęs neapvogs. Dėja. Iš kitos pusės apvogimas sutapo su tam tikrais pokyčiais anapus. Viena aplinka panaikinta o kita kuriama.

0  
9 Violeta   (18.04.2013 17:01) [medžiaga]
http://planet-nefelana.ucoz.ru/news/2013-04-09-8738
labai idomi laida apie dolmenus
labai idomūs laiškai ,,,ačiu labai

0  
11 Gėlė   (18.04.2013 18:06) [medžiaga]
Palinkejimas:
https://www.youtube.com/watch?v=PtZqJmCYb9k

1-10 11-20 21-22
Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Balandis 2013  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0