Sekmadienis, 01.10.2023, 07:38
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2011 » Rugpiutis » 25 » Ištraukos iš Krajono veikalų, išsivaduojant nuo karmos
20:58
Ištraukos iš Krajono veikalų, išsivaduojant nuo karmos

 "Aš pasikeičiau. Aš toli praeityje palieku keturmatę realybę, ir aš žinau, jog jūs visa tai suprantate. Ląstelės, paklausykite! Aš renkuosi PAKYLĖJIMĄ. Mes ketiname vibruoti daug subtiliau, ir, kol mes esame kelyje, ketiname kurti savo pačių Knygą... Su Dieviškumu viduje... Taip, kaip tai darė šamanai..." 

(9 Krajono tomas, 139-140 psl.) ĮŽADAI: Krajonas mums siūlo: "Jūs galite ištarti:

 

"Aš juntu tuos, kurie jau išėję: jie supa mane, sėdintį soste. Vardan Dvasios, aš atmetu seniau mano duotus įžadus. Atėjus naujai energijai, jie daugiau nebedera. Vietoje jų aš pasižadu surasti savo paties pakylėtojo "Aš” fragmentus ir sujungti juos kartu į bendrą visumą, kad įgyčiau savo paties vertę, taip pat pasižadu surasti arba sukurti mano gyvenime tokius partnerius, kurie taip pati turės savo pačių vertę. Deramai pasižadu Dvasiai, palaikančiai bei užtikrinančiai gerbūvį mano gyvenime, daugiau nebeišgyventi dėl lėšų stokos. Dvasios akivaizdoje aš pasižadu aptikti savyje savo paties dieviškumą bei [tikrąją] Meilę sau.”

(9 Krajono tomas, 250 psl.) Krajonas mums pataria:

 

"Nepraraskite nė dienos, nevizualizavę savo planetos išgijimo, vienybės bei pakantumo.”

(9 Krajono tomas, 179 psl.) Krajonas byloja: „Jūs – [savo Būties] šeimininkai, ir, galbūt jūsų siųstas laiškas Dvasiai turėtų būti toks:

 

„Brangioji Dvasia, maitink mane dvasinio augimo bei tobulėjimo maistu taip, kad manoji biologija, esant dabartinei jos būklei, galėtų šį maistą įsisąvinti teisingai."

(3 Krajono tomas, 233 psl.): Krajonas siūlo pasirinkti štai tokį Tyrąjį Ketinimą ir kasdieną balsu ištarti:

 

„Dvasios vardan, aš susikursiu sau galimybę įvykdyti savo kontraktą [sutartą Anapusybėje], kuo jis bepasireikštų. Aš susikursiu, Dvasios vardan, gebėjimą surasti savo vietą, - tą vietą šioje planetoje, kurioje aš sutikau būti ." Tai – geriausia pokyčių pradžia.

(6 Krajono tomas, 209 psl.) Krajonas mums pataria: "Kiekvieną dieną garsiai išsakykite:

 

"Aš – Dievo vaikas ir esu vertas būti šioje vietoje, vardu Žemė. Vardan Dvasios, aš susikursiu savo paties išgijimą ir [kantriai] lauksiu mano vibracijų pokyčių.”

(7 Krajono tomas, 111 psl.) Krajonas byloja: "Dvasia esti ne vakuume. Mes [Krajonas ir Angelų palyda] paprašėme jūsų vibruoti daug aukštesniu lygmeniu – tuo, kurį mes vadiname Pakylėjimo būkle.”

 

(7 Krajono tomas, 111 psl.) MAISTO  IŠGRYNINIMAS. Krajonas mums siūlo:

 

"Kitą kartą, sėdę prie stalo, atkreipkite dėmesį į valgio kupiną savo lėkštę ir ištarkite, galbūt tyliai sau arba garsiai, ištiesę ranką link lėkštės :

 

"Aš keliu viso maisto, kurį aš dabar valgysiu, energetines vibracijas iki mano vibracijų lygmens.” Angelas, kuriuo iš tikrųjų ir esate jūs, valdo materiją ir tuo būdu, darydamas stebuklus pačioje materijoje, išgrynins maisto molekules, ir į jūsų kūną pateks tik maistingos medžiagos ir daugiau nieko.”

(7 Krajono tomo 110 psl.) Krajonas mums siūlo skausmo ir ligos atžvilgiu: "Kiekvieną dieną klauskite savo kūno:

 

"Ar tai šito mes [jūsų aukštesnysis "Aš” ir Krajonas su Angelų palyda, supančia jus] norime?

(7 Krajono tomas, 138 psl.) Krajonas pataria: "Išsakykite Dvasiai garsiai garsiai, kaip tik galite:

 

"Aš ketinu pasitelkti bendradarbiavimą su mano Dieviškaja prigimtimi, kad nuplukdyčiau savo valtį į Ramias Gyvenimo Prieigas.”

(7 Krajono tomas, 194 psl.) Krajonas byloja mums: "Jus supa jūsų Šeimos [Krajono Angelų palydos] nariai, kantriai laukdami akimirkos, kuomet jūs išreikšite ketinimą, pakilsite ir garsiai ištarsite "AŠ ESU” ir kreipsitės į Dievą žodžiais:

 

"Aš pažįstu Angelą, esantį manyje.”

(7 Krajono tomas, 240 psl.) Krajonas mums pataria įvykdyti štai tokį aktą: "Besiremdamas Tyruoju Ketinimu aš ištariu Dievui:

"Parodyk man tai, ką aš turiu žinoti. Turėdamas Tyrą Ketinimą, aš esu pasirengęs peržengti Ribą. AŠ ESU tas, kas AŠ ESU.”

(10 Krajono tomas, 213 psl.) Krajonas mums siūlo: "Pradėkite kalbėtis su savo ląsteline sandara; pradėkite kalbėtis su savo krauju; pradėkite įsisąmoninti, kad ląstelės įsiklauso į jūsų pačių proto Ketinimą.”

(8 Krajono tomas, 312 psl.) Krajonas pataria [siekiant pagerinti miego kokybę]: "Geriau pasakykite štai ką:

 

"Aš miegosiu tiek, kiek to reikės mano kūnui.”

 

Atėjus nakčiai, prieš užsnūstant, išsakykite:

 

"Nesvarbu, kiek valandų aš miegosiu, tik, man pabudus, aš būsiu taip pailsėjęs, tarsi būčiau (esant senajai paradigmai) miegojęs aštuonias valandas.”

(9 Krajono tomas, 340 psl.) Krajonas byloja, jog "mano [Krajono] atsakymas į klausimą, kiek žingsnių esama iki PAKYLĖJIMO, toks : tėra tik vienas žingsnis, kuomet Žmogus taria Dvasiai:

 

"Aš pasirengęs. Aš noriu peržengti ribas, supančias mane ten, kur aš šiuo metu esu, ir noriu pakylėti savo vibracijas į aukštesnį lygmenį.”

(10 Krajono tomas, 163 psl.) Krajonas mums pataria: "Pažinkite save. Atėjo metas pažvelgti tiesai į akis ir pareikšti: "Aš suvokiu visa, kas vyksta.” Jūs netgi galite pasakyti :

 

"Aš dėkoju tamsiajai mano paties daliai, buvusiai su manimi labai ilgai, ir aš ją paleidžiu.”

(8 Krajono tomas, 64 psl.) Krajono teigimu, mes – "vienintelė planeta [planetų plejadoje], kur vyrauja pasirinkimo laisvė”, ir todėl galime savo noru bet kokią akimirką suaktyvinti mus gaubiančią sferą. Tai – individo ketinimas, individo, kuris būdamas skaistus, atranda savo dieviškumą ir byloja savo biologinei sandarai:

 

"Atėjo metas keisti mus gaubiančia sferą. Atėjo metas išlaisvinti naują DNR dalį, - naują informacijos kiekį, naują atminties tinklo akelę, kad padarius jos biologiją tobulesne.

 Ir šis procesas iš tikrųjų keičia pačią planetą.”

(8 Krajono tomas, 160 psl.) Anot Krajono, "Kuomet jūs tariate Dvasiai:

 

"Dieve, pagaliau aš suvokiau, jog aš – visumos dalelė, ir žinau, kad tik laikinai esu Žemėje. Aš žinau, jog teikiu nuostabią bei didingą šviesą planetai. Dėl to aš stoju Dvasios akivaizdon ir tariu: Pasakyk, ką aš privalau žinoti. Pasakyk, ką aš privalau padaryti?” Aš nuolankiai išklausysiu atsakymus. Mano požiūris į sinchroniškumą bus pagarbus. Aš – visumos dalelė ir AŠ ESU.” Tai tampa visai nepanašu į daiktų padėtį, buvusią prieš dešimt metų.”

(11 Krajono tomas, 409 psl.): Krajonas pataria: turėdamas Tyrąjį ketinimą, tark:

 

"Brangioji Dvasia, Brangusis Meilės šaltini, Brangusis Dieve… Pasakyk man, ką aš turėčiau žinoti.”

(11 Krajono tomas, 201 psl.): Krajonas pataria: "Neišeikite [iš mūsų susitikimų], nuolat klausdami savęs, kaip įvykdyti pokyčius. Tiesiog darykite. Atsiduokite Dvasiai ir [nuolankiai] paklauskite:

 

"Dieve, pranešk man tai, ką man būtina žinoti.”

(10 Krajono tomas, 69-70 psl.) PAKYLĖJIMAS (ВОЗНЕСЕНИЕ): "Vieną kartą… buvo užduotas klausimas: "Kiek žingsnių turiu žengti link PAKYLĖJIMO?” Aš [Krajonas] atsakiau – Vieną. Vienas žingsnis, ir tai – Tyrasis Ketinimas pradėti vyksmą. Tai – jūsų "Dieviškojo Aš” Ketinimas, tariantis:

 

"Aš pasirengęs. Aš išreiškiu Ketinimą žinoti daugiau, negu kad dabar žinau. Aš išreiškiu Ketinimą būti ramiu ir leisti Dvasiai pasakyti man tai, ką aš privalau žinoti – be pretenzijų – be ego – be darbotvarkės.”

(8 Krajono tomas, 294 psl.) ATJAUTA. Krajonas teigia: "Atjauta – tai pasirengimo pamatyti bendrą daiktų būklę tokią, kokia ji yra, pasekmė.”

 

"Brangusis Dieve, parodyk, kaip man būti kupinam atjautos. Parodyk man dieviškumą, glūdintį visame kame. Leisk skleisti supratingumą ir dovanok man sugebėjimą atleisti tiems, su kuriais mano santykiai problemiški. Dovanok man tobulo suvokimo taikingumą, nusiraminimą. Tegu viskas pirmiausia prasideda nuo manęs. Tegu taika Žemėje pirmiausia pradės gyvuoti manojoje širdyje.”

(11 Krajono tomas, 199-200 psl.) RAMYBĖ BEI TYLA. Krajonas pataria: "Nurimkite. Jokių telefoninių skambučių. Jokio televizoriaus arba radijo. Tiesiog pabūkite taip 30 sekundžių. Dabar, reikėtų manyti, jums užteks drąsos ištarti :

 

"Aš esu tai, kas esu, ir, dėka dieviškumo, glūdinčio manyje, galbūt kas nors šiek tiek pakis geraja linkme mūsų planetoje. Aš juntu pačią esmę, kai girdžiu ją arba kai skaitau ją parašytą. Net mano nedidelės pastangos [aš tikiu] sukurs energiją, o, sujungus ją su kitų energija, - taps daug daugiau energijos, nei kad aš galėčiau įsivaizduoti, ir ji bus skirta atkurti Žemeje taiką.”

(11 Krajono tomas, 258 psl.) Krajonas klausdamas pataria: "Kodėl gi jums nepradėjus laikytis požiūrio, bylojančio štai taip:

 

"Aš esu dieviškas Dvasios kūrinys. Aš galiu susijungti su šia stotimi [Dvasia, Dieviškumu, pačiu Aukščiausiuoju] nepaisant to, kur ji tuo ar kitu metu yra. Aš būsiu čia, ir ji [Aukščiausioji Stotis] ateis pas mane jau vien dėl to, jog aš pritraukiu link savęs šviesą. Rūbas, kurį aš dėviu, - dieviškas, o mano skleidžiama spalva – ta, kuri nustatys ryšį būtent su tuo [Aukščiausiosios Stoties] dažniu, kurio aš ieškau.”

(11 Krajono tomas, 328 psl.) ATJAUNĖJIMAS. Krajonas lyg klausdamas pataria: "Jeigu jau norite atjaunėti, tai gal jums patiktų duoti štai tokias instrukcijas savo kūnui, kai jūs netrukus medituosite:

 

"Paimk tą DNR pavyzdį, kai man buvo dešimt metų ir nukopijuok jį.” O kodėl gi nepabandžius?”

(11 Krajono tomas, 338 psl.) Krajonas pataria: "Negaišk brangaus laiko. Tiesiog pereik prie esmės, o esmė štai tokia:

 

"Brangioji Dvasia, suteik man išminties, kad gebėčiau kurti tai, ko man taip trūksta. Suteik man paguodą, nusiraminimą, bylojantį, kad tai, ko aš taip siekiau, jau įvykdyta, ir aš tiesiog ramiai pabūsiu čia ir pajusiu, kad esu mylimas.” Štai taip tos pačios Dvasios broliai ir seserys elgiasi vienas su kitu.”

(11 Krajono tomas, 361 psl.) Krajonas pataria: "Dabar garsiai visiems pasakykite:

 

"Štai šito mes taip laukėme! Šis metas, - mūsų gyvenamas metas -  apima visus mūsų anksčiau nugyventus įsikūnijimus, o aukščiausia viršūnė – vienas tų gyvenimų, kurį mes gyvename dabar – Čia ir Dabar. Mes mūsų Esaties Tikslą įsisąmoniname iš esmės. Visi mes dabar nubundame ir sudarome vieną visumą. Jūs – mano [Krajono] ramstis; jūs – mano komanda. Dabar išsirikiuokite į eilę, esančią už manęs, ir raginkite vienas kitą veikti! Man būtina, kad jūsų veiksmai būtų viena bendra visuma toje naujojoje energijoje, leidžiančioje štai tokius dalykus."

Su Dievu ir Meile.

 

Peržiūrų: 3516 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 3.6/5
Viso komentarų: 3
0  
1 Gintaras   (27.08.2011 21:17) [medžiaga]
Stai dar labai ydomi Krajono informacija apie pereinamaji laikotarpi.
Pavadinimas. КРАЙОН в РИГЕ через МАРИНУ ШУЛЬЦ
nuorodos:
http://yurdal.ru/news/krajon_v_rige_cherez_marinu_shulc/2011-08-25-381
http://yurdal.ru/news/krajon_v_rige_cherez_marinu_shulc/2011-08-25-382
Si informacija sutampa su anksciau pateikta Georgo Kavasilaso informacija.
Pavadinimas. Джордж Кавассилас. Наш Путь и великая иллюзия
Nuorodos: http://www.youtube.com/watch?v=XBJQrXHKfPI

0  
2 virgis   (28.08.2011 19:18) [medžiaga]
atidžiau skaityk mano puslapį, čia rasi viską, Kavasilaso vidio ir nereiks kartoti nuorodų kurios nieko naujo neduoda
sėkmės

0  
3 Viliari   (30.08.2011 14:38) [medžiaga]
Ačiū Virgi smile

Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Rugpiutis 2011  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0