Pirmadienis, 25.09.2023, 18:32
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2011 » Spalis » 13 » Išversti ir sujungti į vieną 4 SaLuSos perdavimai
12:22
Išversti ir sujungti į vieną 4 SaLuSos perdavimai

Bet ne tai mus iš tiesų jaudina, nes kiekvienas, kuris abejoja, turi rasti savo tiesą, o jaudinti, ir jūs taip pat, turėtų klausimas, kodėl jūsų valdžia ir toliau slepia galvas smėlyje.

Ir tai, brangieji yra todėl, kad jiems teks atsakyti už visą melą, kurį kalbėjo ir tai, kad jiems teks pripažinti, kad jie jau daugelį metų turėjo nuosavą kosminį erdvėlaivį. Ir be to jie labiausiai nenori, kad jūs žinotumėt, kad jie ne tik kontaktavo su pilkaisiais (Greys iš Zeta Reticuli planetos Vert.Past.), bet ir dirbo kartu su jais daugiau nei 80 metų, tuo pačiu leisdami žmonių grobimus ir stambių raguočių gyvulių luošinimus.

„Tiesą" jie labai sunkiai pakelia, o jei mes dar pajudintume klausimą apie jų bazes Mėnulyje ir Marse...


Tamsiesiems tiesos atskleidimas tolygus Pandoros skrynios atidarymui, o tada paaiškėtų ir tai, kaip buvo iššvaistyti trilijonai jūsų dolerių tamsiems darbams.

Mes galėtume tęsti iki begalybės, bet pakaks pasakyti, kad nebus kur pasislėpti nei vienam, kuris kaltas dėl pačių didžiausių nusikaltimų prieš savo liaudį. Jiems teks atsakyti už viską, nors jūs dabar matote viso to tik aisbergo viršūnėlę.

Mes suprantame, kad jūs paklausite kaip visą tai galėjo atsitikti, prieš pat mūsų nosį, kad jūs visiškai nieko apie tai nežinojot.

Atsakymas tame, kad Illuminatai įgijo milžinišką valdžią ir galią dirbdami ta linkme tūkstančius metų. Ir nežiūrint į tai, kad jų dienos suskaičiuotos, jie vis dar gailisi, kad neįvykdė savo planų iki galo.

Sekantis jūsų klausimas aišku bus: o kodėl jų niekas nesulaikė ? Ir tai todėl, kad niekam neduota teisė kištis į kitų rasių evoliuciją. Taip, mums buvo leista kreipti jus teisinga linkme ir kelti jūsų suvokimą, bet lemiamas pasirinkimas vis tik buvo jūsų rankose, kadangi jūs esate savo evoliucijos kūrėjais.

Šiomis dienomis jūs pergyvenate savo asmeninių norų ir sumanymų rezultatus, kai atidavėte visą valdymą kitiems. Jūs tai sukūrėte, ir todėl jums bus leista visą tai pamatyti iki galo.

Žinoma visada yra tokių vietų kur Aukščiausios Būtybės dirbančios Kūrėjui leidžia įsikišti ir koreguoti įvykius. Tai susiję su tuo, kad Tamsieji jau prieš kurį laiką turėjo atsisakyti valdymo, bet kadangi jie to nepadarė, tai atėjo tas momentas, kai valdžia iš jų bus atimta. Net Tamsieji privalo paklūsti tam tikroms taisyklėms ir negali siautėti taip, kaip jiems norėtųsi.

Toliau viskas vyks pagal Kūrėjo nurodymą, ir viskas bus baigta, kaip ir buvo planuota, iki Pakilimo.  O tokios katastrofos, kokią patyrė Atlantida prieš daugiau nei 10 000 metų, daugiau nebus kartojamos.

Jūsų istorija yra ta sritis, kuri reikalauja didžiausio atitaisymo, nes su tiesa ji neturi nieko bendro. Kiekviena šalis ją perrašė taip, kaip jiems norėjosi. Į metraščius buvo įtrauktos žinios apie šalių karines pergales, bet nuslėpta žiaurumai ir nusikaltimai, kurie buvo vykdomi prieš užkariautus žmones.

Gobšumas ir valdžios troškimas buvo daugelio karų varomoji jėga ir visi karai buvo pradedami apgalvotai ir turint tik tokius tikslus. Toks scenarijus atspindi tuos, kurie prarado ryšį su savo Dieviškąja Esatimi. To buvo tikimasi, ir kai tik jūs nusileidote iki žemų vibracijų lygio, iš karto pamiršote kas jūs iš tiesų esate.

Klysti nėra nuodėmė, jei tik iš to pasimokoma.

Kad jūs neliktumėt 3 išmatavimo spąstuose, į Žemę pastoviai buvo įleidžiama sielų, kurios sugebėdavo pakelti vibracijas. Tokiu būdu, per daugiau nei 100 metų, Žemę pavyko nukreipti šviesos linkme. Dabar yra sukurtas galingas ją supantis Šviesos tinklas iš kurio jūs galite imti šviesą sau.

Mums labai malonu matyti, kad nežiūrint į tai kas vyksta pasaulyje, viskas eina kaip ir buvo suplanuota. Pakilimas neišvengiamas ir iki jo dar daug nuostabių įrodymų jums bus duota. Nors, žinoma, visi dramatiški įvykiai, dar priešaky. Ir kuria kryptimi jūs besivystytumėt, jums teks atsakyti už savo veiksmus.

Jūs visi atėjote į Žemę tam, kad padidintumėt savo dvasinį suvokimą, nugalėti problemas kylančias iš žemų vibracijų ir grįžti į Šviesą. Tam jūs ir atėjote čia iš aukštesnių dimensijų. Jūs negalite laikyti savo gyvenimų klaida. Kad grįžti į Šviesą jums reikia kelti vibracijas kylant į aukštesnį lygį ir jums nereikia bijoti, tam jūs turite visą begalybę ir jums būtinai padės grįžti atgal. Dievas – Absoliuti meilė, niekada neapleido, nenurašė ir nenuteisė nei vienos sielos, tik vietoje to apsupdavo jas meile ir šviesa, taip keldamas į viršų.

Pastebėsite, kai tik Šviesios sielos pradės perimti valdymą, Tamsieji pradės tai blokuoti, bet nesėkmingai.

Atėjo laikas įvykti permainoms, todėl į darbą paleidžiama labai daug apgaulingos informacijos. Todėl jums reikia būti labai įžvalgiems, kad atskirtumėt kas tiesa. Jei nejaučiate, kad tai tiesa, reiškia tai gali būti melas.

Mes rūpinamės, kad per jūsų Pakilimą įvyktų kuo mažiau nelaimių. Nuostolių žinoma bus, bet apsivalymas turi įvykti ir to išvengti neįmanoma.

Tamsieji praranda savo galią ir valdžią, o Šviesos Darbuotojai mina jiems ant kulnų. Tikslas – atitraukti juos nuo permainų stabdymo. Į reikalą įsitraukė galingos jėgos, o kai mes duodame signalą judėti į priekį, jis suveikia kaip karinė kompanija ir niekas negali tam pasipriešinti. Reikalai spręsis daug geriau ir greičiau, kai teisingi žmonės pakeis tuos, esančius valdžioje, kurie iš tiesų niekada neatstovavo jūsų interesų. Tai mūsų prioritetas.  Jums taip gerai sekasi su permainom. Tam padeda jūsų supratimas ir kiekvienas iš jūsų mums yra svarbus. Mes norime, kad jūs suprastumėt, kad tai kas dabar beatsitiktų, yra tik perėjimo iš seno į naują atoveiksmis. Iš tiesų naujo bus tiek daug, kad iš seno beveik nieko neliks.

Jūs randatės ant slenksčio didžiulio šuolio į priekį, į Siurprizų Amžių, kuris jums duos tiek daug privilegijų, kurias, beje jūs jau seniai turėjote turėti.

Jūs jau tiek girdėjote apie naujas energijos taupymo ir gavimo technologijas, kad kai tik su jomis geriau susipažinsite, jums daugiau nereikės būti priklausomiems nuo naftos gavimo.

Per akimirksnį pradings elgetiškas gyvenimo būdas ir įvyks plataus mąsto atmosferos užterštumo sumažėjimas. Visų žmonių poreikiai bus patenkinti ir visiškai išnyks badas. Permainos transporto srityje šiek tiek užtruks, bet visa technika bus visiškai kitokia nei buvo lyg šiol. Ryšys tarp žmonių bus prieinamas visiems, o atstumai neturės jokios reikšmės.

Poreikių, nepriteklių tenkinimas, mums labai lengva užduotis. Su mūsų technologijomis ir turimu personalu, mes lengvai su tuo susitvarkysime. Mes taip norime judėti į priekį ir labai laukiame to džiaugsmo ir laimės, kuri pas jus artėja. Mums patinka galvoti apie tai, kaip pamatysime džiaugsmo šypsenas jūsų veiduose, kai būsite išlaisvinti iš vergijos. Jūs tiek daug metų buvote valdomi turtuolių ir tų, esančių valdžioje. Jau visai netrukus ateis taika, nes karo pabūklai nutils visiems laikams. Karus kurstė dėl daugelio priežasčių, ir viena iš pagrindinių, kad išlaikyti jus pastoviam nepritekliuje.

Jūsų tikras gyvenimas prasidės jau visai greitai. Gyvenimas skirtas tam, kad juo mėgautis, džiaugtis, atlikti užduotis ir didinti savo potencialą. Lyg šiol jus stipriai laikė sukaustytus, neduodami tam jokių galimybių. Kiekvienas iš jūsų apdovanotas tokia daugybe visokiausių talentų, ir ateity jus turėsite tiek daug laiko sau, kad galėsite tam skirti jo tiek, kiek tik norėsite. Jo užteks ir saviraiškai menuose, muzikoje ir bet kam ko tik pageidausite pagal savo pasirinkimą. Nebus jokių apribojimų kaip toli galėsite nueiti, ir aukšto lygio mokytojai visą laiką jums padės.

Gyvenimas atrodantis visiškai nuobodžiu, ateity taps pilnas galimybių ir nuotykių, kurie jus atves net į kitas Visatas. Pasiekę tokį lygį, jūs net galėsite susitikti su kitų, tokių pačių pasaulių gyventojais, kurie pažįsta Kūrėją taip pat gerai kaip ir jūs. Jūs turėsite tiek laiko kiek tik norėsite, nes jūsų gyvenimo trukmė ilgėja proporcingai jūsų vibracijų kilimui ir 1000 metų nebus retenybė.

Kaip jūs be abejonės supratote, gyvenimas daugiau nebus toks pats, kai tik Pakilsite. Trečias išmatavimas, gyvenant dualume, kurį jūs pergyvenot praeidami sunkius išbandymus, buvo tik būtina patirtis. Gaudami visas žinias, kurias dabar turite, jūs įgavote daug jėgos, kad galėtumėt pamatyti paskutinį dualybės dienų egzistavimą. Jis bus neramus, vietomis pavojingas gyvybei ar sveikatai ir vis tik Aukso Amžius artėja ir laukia jūsų dalyvavimo.

Mes klausiame jūsų ar yra kokių priežasčių, dėl ko jūs galėtumėt norėti likti dualume, kai viskas apie ką tik jūs galėtumėt pasvajoti, laukia jūsų priešaky. Supraskit, kad jūs pilnai galėsit įgyvendinti savo potencialą aukštesniuose išmatavimuose ir, kad jūsų žemiškasis įsikūnijimas suplanuotas tam, kad pagreitinti jūsų vystymąsi. Pagalvokit apie tai, kas jūsų laukia ateity ir mes užtikrinti, kad tai lengvai praves jus per likusį gyvenimą čia. Tokiu būdu jūs sugebėsite mėgautis esamu gyvenimu neįsileisdami į jį negatyvo.

Pasaulio arenoje įvyko pasidalinimas ir dabar Šviesa turi daugiau palaikymo nei kada nors anksčiau ir jis vis auga. Žemėje vis augant Šviesos Būtybių skaičiui, mums jau aišku, kad šie metai užsibaigs aukščiausiame Šviesos lygyje, šiam ciklui. Jokių abejonių, kad jūs pasiruošę judėti toliau, į kitą stadiją, kuri atvers jums aiškų kelią į Pakilimą. Šie metai pasibaigs trankia Šviesos pergale ir kartu su ja, pagaliau į Žemę ateis taika, pirmą kartą per tūkstančius metų. Prisilaikykite šitos vizijos, ir tai padės ją įgyvendinti ir pakelti tuos, kurie šalia.

Mes gerai pažįstame tamsiuosius ir puikiai žinome naujausius jų mirtinus planus, suorganizuoti ateivių įsiveržimą. Mums buvo leista tai sustabdyti ir mes nedvejodami tai padarysime. Bet kokiu atveju įvykiai klostosi taip, kad tas planas nepavyks. O mus prižiūri Aukščiausia Taryba, kuri vykdo Dieviškuosius nurodymus, susijusius su Amžių Pabaiga. Atėjo laikas Šviesai tapti kontroliuojančiai ateities įvykiuose. Mūsų misija susijusi su jumis ir gana ilgą laiką mes stebėjome jūsų evoliuciją. Net nuo tokių jums gerai žinomų laikų, kaip Atlantida ir Lemurija.

Mes pastoviai kažkiek koregavome jūsų vystymąsi, bet tik tiek, kiek mums buvo leidžiama. Bet mes gana atvirai ir pastoviai padėjome Motinai Žemei. Kūrėjas nusprendė, kad Pakilimas užbaigs jūsų dualumo ciklą ir mums suteikta garbė ir pareiga būti su jumis iki pat galo, kol tai įvyks.

Kas liečia šį Žemės ciklą, mums buvo leista įsikišti pačiu tiesiausiu būdu, nes jei ne tai, Tamsieji jau seniai būtų sunaikinę Žemę kartu su visa gyvybe joje.

Jūsų eksperimentai dualybėje eina link pabaigos ir tai viena iš priežasčių, kodėl jūs netrukus galėsite susitikti su savo protėviais gyvenančiais Žemės viduje. Jūs gana nemažai pasistūmėjot savo suvokime ir tai leis jums vėl atnaujinti ryšius su jais ir sužinoti savo tikrą istoriją. Tai nebus visiškai netikėta ir nauja visiems, kadangi jie palaikė ryšius su tais, kurie lankydavosi Žemės viduje. Labiausiai žinomi buvo Admirolas Berdas ir Pulkininkas Billy Fey Budard, kurių patirtis nekartą plačiai aprašyta.  

Brangieji, tiesa kartais gali būti net daugiau neįprasta ir fantastiška. Jūsų fantastikos rašytojai dažniausiai būdavo specialiai tam įkvepiami, kad jums parodytų būtent tai. Kurį laiką jūs žiūrėdavot Star Trek serialą, kuris sėkmingai ruošė jūs mūsų atėjimui. Galaktinę Federaciją sudaro daugybė civilizacijų. Kai kurie labiau panašūs į žmones, bet yra ir visiškai skirtingų. Vieną kas pas juos bendra, tai dvasinio išsivystymo lygis, kuris leido jiems prisijungti prie mūsų. Jums reikia susitikti su jais, kad pajustumėt jų meilės energiją, ir bet kokia baimė, jei tokia atsirastų, akimirksniu pradings. Išorė kartais gali būti labai apgaulinga. Mes norime priminti, kad jūsų civilizacijai suteikta teisė prisijungti prie Galaktinės Federacijos, bet tai žinoma taikoma tiems, kurie Pakils ir turi gana aukštą sąmoningumo lygį.

Jūs taip pat galite prisiminti, kad kažkada buvote Šviesos Būtybė su aukštu statusu, bet jums labai norėjosi išbandyti žemas vibracijas, nes žinojote, kad tai praplės jūsų sąmonę. Gyvenimas yra vienas didelis nuotykis, kuris niekada nesibaigia. Ateity pas jūs didelės galimybės tarnauti kitiems. Tarnavimas sau greitai pasikeis į tarnavimą visoms sieloms ir jūs tapsite dalimi grupinės sąmonės. Tai natūralios evoliucijos kelias, kurio gale jūs tapsite Viena su visko kas egzistuoja Šaltiniu. Bet tai labai tolimoj ateity ir jums nusimato ilgas kelias.

Aš, SaLuSa iš Sirijaus, noriu pasakyti, kad žmonių civilizacija, tai lyg pradinės klasės mokykloje. Ir tai todėl, kad jūs praradote aukštesniuosius sąmonės lygmenis, kas įvyko tada, kai leidotės žemyn per įvairius išmatavimus, į ten kur dabar randatės.

Iš tiesų jūs per paskutinius 30 metų padarėte milžinišką progresą. Patikėkit – jūs šauniai padirbėjot, kad pakiltumėt aukščiau, ir jums pasisekė. Jums pastoviai buvo teikiama pagalba ir daug sielų atsiliepdamos į jūsų kvietimą, prisijungdavo prie jūsų Žemėje. Rezultate jūs tapote tikromis Šviesos Būtybėmis ir mes mylime jus ir jūsų apsisprendimą siekti Pakilimo.

Nėra abejonių, kad ne tik laikas greitėja, bet ir įvykiai būtiniems pokyčiams taip pat artėja prie kulminacijos. Tai tarnauja kaip geras įvadas į laikotarpį 11.11.11. kuris bus apšviestas meilės banga. Geros žinios greitai sklinda, daug greičiau nei anksčiau o informacijos tinklas tarp Šviesos Darbuotojų plečiasi vis labiau ir labiau.

Energija permainoms nesustabdomai plūsta ir mes garantuojame jos pastovų tiekimą nežiūrint į tai, kad kai kas tam bando sutrukdyti.

Mes pastoviai palaikome ryšius su jūsų lyderiais ir net jei jiems tai nepatinka, vis tik jie su mumis bendradarbiauja. Pasaulis balansuoja ant visiškos žlugimo ribos, ir jie tai supranta. Tamsieji galvoja, kad tai padės jų interesams ir tikslams, kad laimėtu, bet mes viską pakreipėm link Pakilimo ir juos taip pat vedame ta kryptimi.

Žmonės, kaip ir buvo tikėtasi, sukilo prieš tuos, kurie juos kontroliavo ir tai yra skausmingas permainų laikotarpis, bet jo išvengti neįmanoma, jeigu bandote išsiveržti iš tų rėmų. Mes neleidžiame Tamsiesiems išnaudoti tokių situacijų, jėgos ir prievartos panaudojimui, o taip pat tam, kad sukurtu blogą demonstrantų įvaizdį. Mes stengiamės išlaikyti Tamsiuosius kuo taikesnius demonstrantų atžvilgiu. Tai jūsų teisė mitinguoti, bet valdžia labai bijo tokio pasipriešinimo. Todėl jie visais įmanomais būdais stengiasi blokuoti tokio tipo žinių sklidimą. Bet tai neduos jokių rezultatų, nes judėjimas dėl permainų jau nesustabdomas. Taip pat tame dalyvauja galingos Būtybės, kurios teikia pagalbą ir rūpinasi, kad tokių judėjimų lyderiai būtų įkvėpti teisingais motyvais. Patikėkite, jūs gaunate daug daugiau pagalbos nei galite įsivaizduoti.

Nuostabi šviesa pasklinda Žemėje suvesdama įvairius žmones į grupes. Jei kažkas dar nesuvokia vykstančios kovos tarp Tamsiųjų ir Šviesos, tai yra dirbama ta linkme ir daugelis prabunda.

Galingam šuoliui į priekį padės ir labai galingas energijos antplūdis 11.11.11 kuris bus duotas mums visiems, įskaitant ir Motiną Žemę.

Realybėje nėra kelio atgal. Ir kaip jums jo norėti, kai tokia nuostabi ateitis jūsų laukia ir kuri išlaisvins jus iš dualybės ciklo.

Kiekvienos sielos ateitis priklausys nuo jos apsisprendimo, nes jums ir toliau bus duodama pasirinkimo laisvė. Iš būsenos, kai buvote labai stipriai apriboti gyvendami Žemėje, jūs staiga tampate pasiruošę tapti Kosminėmis Būtybėmis. Pažiūrėkite į mus ir jūs pamatysite savo ateitį, kadangi tai jūsų tikrasis potencialas. Mes Meistrai, ir jūs taip pat jau beveik pasiruošę judėti į aukštesnius sąmonės lygius, kurie jus gražins į jūsų pirminę būseną. Daugelis abejos, kad yra pajėgus tai padaryti, bet mes jūs užtikriname, kad tai jūsų likimas ir paskirtis.

Mes prašome jūsų visą laiką nešioti Šviesos mantiją ir būti tuo kuom jūs esate. Likite ramūs ir taikūs per permainų laikotarpį, ir tai viskas ko iš jūsų reikia. Tai netruks ilgai kol gyvenimas pakryps į gerą ir jūs pamatysite kaip nukris šydas prieš finalinį dualybės ciklo aktą.

Taip, daugeliui tai labai sunkus laikotarpis, bet semkitės įkvėpimo iš žinių, ir jūs juk žinote, kad Amžių Pabaiga bus labai rimtas išbandymas ir jūs sėkmingai visą tai praeisit.

Pasaulyje aplinkybės klostosi taip, kad bus žengtas netikėtas žingsnis į priekį ir tai nuims visą tamsą, kuri buvo ant jūsų uždėta, o jūs apie tai nieko nežinojot.

Mes negalime atskleisti savo tikrų ketinimų, kadangi vis dar yra tokių, kurie gali įsikišti į mūsų darbą. Bet kai tik mes pajudėsime pirmyn, nepakęsime jokio įsikišimo ir jis bus sustabdytas. Mūsų kelyje nėra prievartos, tik taikūs įtikinėjimai ir mes niekada negrasinsime.

O jūs nekantriai laukite laikotarpio 11.11.11. kuris atneš jums galingiausias energijas, kurios akivaizdžiai kilstels daugybę žmonių. Galite skaityti tai kaip naują šviesos periodą, kuris signalizuos kelio į Pakilimą atidarymą.

Jūs praėjote ilgą kelią ir tiek daug visko patyrėte, kad atsidurtumėt čia tokiu svarbiu laikotarpiu, ir viso to reikšmingumą visai netrukus suprasite.

Laukite susitikimo su mumis ir jūsų protėviais iš Vidinės Žemės, kurių egzistavimas nuo jūsų buvo užmaskuotas kaip ir daugybė kitų žinių, kurios jums atskleis tiesą apie tikrą jūsų kilmę.

Tiesos slėpimo laikas pasibaigė, praėjo ir ateityje jums bus duota visa informacija susijusi su mumis ir jūsų Dieviškuoju planu.

Kadangi vis daugiau sielų prabunda, jūsų žinios bus neįkainojamos, kadangi jūs galėsite suteikti jiems tą užtikrintumą, kuris atves juos į Šviesos Kelią.

Lyg šiol buvo sunku rasti ir atskirti tiesą tarp visų melagingų žinių. Daugelį amžių jus valdė bažnyčia ir valstybė, kuri teikdavo jums išsimokslinimą ir todėl jūs atsidūrėte tokioj padėty, kad buvote priklausomi nuo jų visose žiniose.

Dabar jūs pakankamai apsiginklavę tiesa, kad galėtumėt ištrūkti iš gniaužtų, kuriuose jus laikė. Daugelis iš jūsų turi stiprią intuiciją ir galite nesunkiai suprasti, kas yra tiesa o kas ne. Pasitikėkite savimi visose situacijose ir būkite pasiruošę Didžiai Tiesai, kuri jums bus atskleista.

Aš SaLuSa iš Sirijaus taip džiaugiuosi, kad procesas pagreitėjo, o jūs buvote tokie kantrūs tokį ilgą laikotarpį.

Galutinė kova tarp Tamsos ir Šviesos prasideda daugiau nei viename lygyje, ir iš fizinės pusės mūsų sąjungininkai labai sėkmingai sutrukdė bet kokius, paskutinius, mirtinus bandymus sukelti chaosą. Aukštesniuose lygiuose kova jau laimėta, nes Žemę supa Šviesa ir jos labai greitai daugėja.

Viskas gerai brangieji, o patys imliausi iš jūsų gali jausti, kad ateinančios permainos tuoj pasirodys. Mes einame su jumis visais, Meilėje ir Šviesoje.

Aš SaLuSa iš Sirijaus perduodu jums linkėjimus ir Meilę. Liko visai nedaug iki mūsų susitikimo.

BŪKITE VISI PALAIMINTI.        

Peržiūrų: 3242 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 4.9/8
Viso komentarų: 161 2 »
0  
1 Vytis   (13.10.2011 18:38) [medžiaga]
o kazin 11.11.11 tai turima galvoje 2011.11.11?

0  
2 virgis   (14.10.2011 07:10) [medžiaga]
Taip
yes

0  
3 to-Set   (14.10.2011 10:03) [medžiaga]
Gyvenimas atrodantis visiškai nuobodžiu...... jo skaba kaskaip keistai, panasu y neperdavima o zmpgaus gyvenancio cia sapaliones :D

0  
4 to-Set   (14.10.2011 10:04) [medžiaga]
oi sory del vardo cia neskyrta tam nu jis tik liko :)

0  
5 sofija   (14.10.2011 11:08) [medžiaga]
Sveiki, pagaliau perskaičiau nors vieną straipsnį, kuris šiek tiek paguodžia, nuramina, o ne visą laiką tik gasdina.
Virgi, ačiū už įdomų portalą. tik prašau kuo daugiau straipsbių optimistiškesnių, o ne bauginančių dėl ateities.

0  
6 virgis   (14.10.2011 12:32) [medžiaga]
O čia ir nesistengiama niekada nieko bauginti ir tokių straipsnių dauguma... Turbūt pradėjai skaityti nuo paskutinio. Baugina tik tie, kuriems tai naudinga, išlaikyti mūsų vibracijas kuo žemesnes... v

0  
7 Almiasas   (14.10.2011 12:59) [medžiaga]
Na ką gi. Laukiam dienos 11.11.11. Gal kažkas ir įvyks smile
Bet jau greitai tikrai įvyks globalinis žmonių protestas 2011.10.15.
Taigi viską pamatysim smile

0  
8 Almiasas   (14.10.2011 13:16) [medžiaga]
---- Papildymas -----

Apie protestą 2011.10.15 rašoma http://anomalija.lt/2011/10/spalio-15-aja-ivyks-pasauline-revoliucija/

Apie tai, kaip nežinia kam ruošiasi Amerikos vyriausybė, rašoma:
http://anomalija.lt/2011/07/plastiko-karstai-paruosti-visiems-mums/

Tai va kaip tamsiosios jėgos ruošiasi tamsiems darbams...

0  
9 blyn   (14.10.2011 20:43) [medžiaga]
kas tie zmones vaje kas jie tokie !! gal koki nekrofilai, kat jiem karstai rupi. nu man bendrai kaipo keistokam tokiam kaip sako nu tai karstai nerupi ,nerupes ir veliau :D nu jo ale kiek karstu rado jo... co to tutai nie to :/

0  
10 neo2   (17.10.2011 10:44) [medžiaga]
Nu toks skystas vanduo, skaitai, skaitai ir jokios informacijos. Jokio racionalaus grudo nera,. Ar ne keista, kad ta salusa yra is tos pacios galaktines federacijos, kuria auksciau paminetas kavassilas vadina apsimeteliais

1-10 11-15
Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Spalis 2011  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0