Pirmadienis, 25.09.2023, 18:24
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2012 » Gegužis » 29 » Jeshua atsakymai nacionaliniu klausimu, žemės istorijos šviesoje. 2009 09 11
19:14
Jeshua atsakymai nacionaliniu klausimu, žemės istorijos šviesoje. 2009 09 11

Daugelyje jūsų planetos regionų pastoviai iškyla nacionalinio pobūdžio klausimai. Todėl šiandiena aš norėčiau pakalbėti apie žmonijos ištakas, šaknis. Aš tikiuosi, kad tas paaiškinimas jūsų supratimui, kurį aš šiandiena ketinu išreikšti mūsų pokalbyje, duos jums atsakimus į daugelį klausimų. Duos atsakimus jūsų protui, kadangi jūsų sielos tai, apie ką bus kalbama, saugo atmintyje, bet aplinkybių, kurios yra normalios tokio lygio materijoje ir tokio lygio sąmonei, poveikyje, šis kausimas neramina jūsų protus. 

Brangieji mano, mano kreipimasis į jus pagrįstas didele pagarba ir meile kiekvienam iš jūsų ir aš labai norėčiau, kad kiekvienas iš jūsų priimtų informacija ne tik protu, kad jūs priimtumėte viską savo širdimi, kadangi tik ten jūs rasite šios temos, apie kurią mes kalbėsime, supratimo aspektus. 

Taigi, mes su jumis grįšime prie šios planetos istorijos. Žemės planeta buvo sutverta kaip eksperimentinė. Tai buvo pirmapradis tikslas, kurį sau iškėlė Dievai iš 11-tos dimensijos, aktyviai dalyvaujant ir dievams iš 12-tos dimensijos. Programos, kurias reikėjo ištirti čia, ėjo iš ten. Buvo labai įdomu pažiūrėti, kaip vyksta daugiaplaniai procesai 3-čio sąmonės lygio materialioje visatoje ir kokiu būdu galima pagreitinti tuos procesus.

Mes dažnai naudojame išsireiškimus "Dvasinė Visata” ir "Materiali Visata”. Aš truputi paaiškinsiu jų supratimą ir tai aišku bus supaprastinta schema, bet ji priderinta jūsų proto supratimui ir tam sąmonės būviui, kuriame jis yra dabar.

Taigi, Dvasinė Visata – Visata, kuri neturi materialių aspektų ir kuri susideda iš begalybės dieviškos energijos rūšių, kurios yra meilės ir tarnystės būvime. Tos energijos yra nukreiptos čia tam, kad išplėsti dievišką Kūriniją, vystyti ir plėsti tą Kūriniją kaip įmanoma toliau nuo Kūrėjo. Tokiu būdu, iš vienos pusės jos tarsi vykdo konkrečius Kūrėjo pavedimus, iš kitos pusės visos jos yra savarankiškomis būtybėmis, kurios tarnauja atitinkamiems dieviškiems principams ir dėsniams, egzistuojantiems visose visatose, kaip dvasinėse, taip ir materialiose.  Aš kalbu apie arkangelų ir angelų pasaulius, aš kalbu apie žvaigždynų pasaulius, šiuo atveju aš kalbu apie vieningą universalę kosminę sąmonę. Tai vis energijos, kuriomis prisisunkusi visa pasaulėdara ir kurios neša savyje tas ar kitas dieviškosios Kūrinijos programas, tas ar kitas dvasinės Tarnystės programas. Ten, kur neegzistuoja labai tankių energijų, ten kur viešpatauja Meilė ir Dvasia, geresniam supratimui aš naudosiu išsireiškimą "Dvasinė Visata”.

Visi Dievai, kurie kūrė Žemę, kilę iš dvasinės Visatos. Tokiu būdu, tie Dievai irgi turi galimybę išreikšti save ir savo pirminę kūrybinę prigimtį, kuria apdovanotas Kūrėjas. Ta energija apdalintos visos dvasinės visatos būtybės ir todėl, kalbant jūsų terminais, pastovus Kūrimas ir pastovi  Tarnystė, yra normali tų būtybių egzistavimo būsena. Jų buvo sukurta ir taip vadinama materiali visata, sukurta materija-antimaterija principu. Dideli pasaulių blokai, kuriuose egzistuoja skirtingos materijos rūšys. Jums čia labiausiai suprantamos 3-čio lygio materijos, kurios egzistavo ir tebeegzistuoja šioje planetoje, bet yra ir kitos materijos rūšys, kurios mažiau tankios, su skirtingais sąmonės lygiais. Variantų čia labai daug.

Panaudojau supratimą pasaulis-antipasaulis, kad čia nebūtų sumaišties, aš jums paaiškinsiu tai. Kada sakau pasaulis-antipasaulis - sakau, kad tokiu būdu sudaryta visos Materialios Visatos Matrica. Tam, kad tie pasauliai neišsiskirtų ir būtų sutvirtinti šachmatine tvarka, jie turi poliškumą "pliusas-minusas” ir būtent apie tai kalbu, kai vartoju žodžius pasaulis-antipasaulis. Pagal savo esmę tie pasauliai ir antipasauliai panašūs, jie yra materialios Visatos elementai, paprasčiausiai energetinių srautų poliškumas ten išstatytas priešinga kryptimi. Šiuo atveju jus tai neturėtu jaudinti, aš paprasčiausiai jums šiek tiek atidengiu užsklandą į tai, kaip sudaryta materiali Visata.

Taigi, viename iš materialios Visatos pasaulių buvo sukurta ši planeta, sukurta ši saulės sistema ir pirmapradžiu tikslu, kaip aš jau sakiau, buvo ištirti naujas Kūrinijos galimybes, naujų gyvų ir protingų būtybių galimybes. Kai planeta buvo sukurta, buvo periodas, kai čia kūrė patys Dievai. Iš 11-to tankio čia buvo daromos projekcijos, kad išreikšti savo kūrybinius sugebėjimus ir tai periodas, kurį jūs vadinate Pangėja. Tai buvo vienas iš šios planetos egzistavimo pastebimų periodų, kada čia, iš skirtingų materialios visatos pasaulių, kryžminimo būdu, buvo sudaromos protingos būtybės DNR. Materiali Visata sudaryta iš labai didelio pasaulių skaičiaus, protinga gyvybė egzistuoja ten 3-me materijos lygyje. Tai jums artima ir suprantama, kaip pavyzdžiui 3-čias sąmonės lygis, tai yra tai, kas jūsų planetoje egzistavo gana ilgą periodą. 

Šių pasaulių egzistavimo ir vystymosi procese iškildavo labai daug konfliktinių reiškinių, kuriuos buvo būtina spręsti. Juos buvo būtina spręsti  ir dvasinės visatos ribose, kadangi tai buvo jos Kūrinija. Agresyvumas ir konfliktinės situacijos, kurios buvo materialios visatos skirtingose civilizacijose, padėjusios tų problemų susidarymui, privedė prie to, kad tas situacijas reikėjo analizuotu. Analizė parodė, kad pastoviai vykstant DNR korekciniam darbui, buvo aptikta didelis kiekis labai panašių situacijų ir vis tik reikėjo vietos, kurioje vyktų savotiški eksperimentai, naujų programų, naujų pakeitimų suderinimui. Tuo pačiu, ta tyrinėjimų laboratorija, ta sistema, neturėjo būti uždara, kadangi vienas iš tikslų buvo – būti maksimaliai atvirai sistemai, būtent tokiose sąlygose egzistuoja daugelis planetų ir civilizacijų, esančių materialioje Visatoje. Persikėlimai ir persistumimai tarp skirtingų civilizacijų vyksta reguliariai. Atitinkamame  civilizacijų vystymosi etape, persikėlimas nuo vienos planetos į kitą, ar nuo vienos saulės sistemos į kitą, vyko pastoviai. Jei persikėlimai buvo susiję su pasireiškusiu agresyvumu, tai sukeldavo galaktinės apimties karus. Visos tos problemos kaupėsi ir reikalavo sprendimo.

Periodas, kurį vadiname Pangėja, baigėsi ne visai sėkmingai ir tie eksperimentai su DNR, kurie buvo tada vykdomi, pilnai anuliuoti. Tas periodas kruopščiai ištirtas, kaip ne visai sėkminga patirtis ir tos patirties atgarsiai iki šiol nežymiai egzistuoja šioje planetoje. Planeta ir toliau liko atvira sistema, bet su kai kuriuo apsaugos laipsniu. Kadangi šioje planetoje sąlygos buvo panašios, kaip daugelyje kitų planetų ar civilizacijų, ji traukė daugelį. Daugybė karų ir nesutarimų tarp skirtingų civilizacijų iššaukdavo ištisų civilizacijų išsikėlimą, ar jų pilną išnykimą, taigi daugelis iš jų iškeliaudavo ieškoti naujos vietos savo egzistavimui. Planeta Žemė pradžioje tokiu būdu priėmė daugelį tokių beieškančių civilizacijų.

Aš jums noriu pasakyti, kad per visą šios planetos egzistavimo periodą 1026 civilizacijos, iš kurių ne visos turėjo humanoidinę formą, prie kurios jūs pripratę, buvo čia atvykusios apsigyventi. Daugelis iš jų čia, šioje planetoje, rado pakankami tinkamas egzistavimo sąlygas natūralioje savo formoje. Kai kurioms civilizacijoms nepasisekė čia įsitvirtinti ir jos ieškojo žymiai laimingesnių variantų. Kadangi sistema buvo atvira, dvasinė visata buvo nusistačiusi į pirminį tikslą – ištirti ir plėsti vystymąsi, labai dėmesingai ištyrinėti materialinėje visatoje visus vystymosi procesus, sąmonės vystymąsi, todėl planeta priėmė visus.

Ne visos sielos, čia nusileidusios, buvo iš žemų sąmonės lygių. Pagal rekomendacijas ir prašymus, ar pagal jų pačių norus, iš išsivysčiusių civilizacijų buvo siunčiami žymiai aukštesnio išsivystymo lygio būtybės, kurios atnešė dvasines žinias, turėjusias įtakos tam, kad į planetą papuolančios civilizacijos nesusinaikintų, nedegraduotų ir su planeta neįvyktų tas pats, kas buvo su jų planetomis, iš kurių jie atkeliavo. Kadangi tos civilizacijos, iš ten, iš kur atvyko, nešė savyje griaunančius pirmapradžius informacijos elementus, griaunančius aspektus. Nešė čia problemas, kurios egzistavo jų civilizacijoje, tai reikėjo koreguoti. Todėl čia, su dideliu noru ir interesais atvykdavo dirbti aukšto išsivystymo lygio civilizacijų atstovai, bet mes su jumis nesustosime toje vietoje detaliau. Aš jums pasakysiu viena, kad civilizacijos, apie kurias jums yra žinoma ir apie kurias šiek tiek atidengta jų egzistavimo uždanga jums, tai senovės Lemūrija ir Atlantida. Aukšto išsivystymo lygio civilizacijos, kurios čia atvyko tam, kad harmonizuoti procesą, kuris tuo metu vyko šioje planetoje. Ir jiems tai pavyko.

Lemūriečiams pavyko, lyderiaujančių dvasinių būtybių pagalba, sutvirtinti šią saulės sistemą ir šią planetą, išstatyti Žemės planetos apsaugą, kurią dažnai jūsų istoriniuose šaltiniuose vadina "Dviejų mėnulių”, kurie egzistavo aplink Žemę, periodu. Kalbama apie tai, kad čia iš tikro egzistavo labai galinga apsaugos sistema, nuo bet kokių karingų grupuočių prasiskverbimo. Ta sistema rėmėsi aukšto dvasingumo baziniu pagrindu, sistema buvo sukurta iš energijos tų aukšto dvasinio lygio civilizacijų, kurios čia atvykdavo. Buvo kuriami projektai, būtent tai teritorijai, kurią jie apgyvendavo šioje planetoje, nuo jų buvo išstatyti portalai į dvasinę sferą ir jie palaikydavo tą "Dviejų Mėnulių” sistemą. Tos sistemos aplink žemę išlaikė apsauginį lauką ir nedavė galimybės čia prasiskverbti jokioms grupuotėms su aiškiai išreikštais kariškais ketinimais. 

Istorija vystėsi tokiu būdu, kad tos civilizacijos buvo dvasiškai aktyvios, labai įdomiai vystėsi ir į šios planetos energetiką įnešė labai daug harmonijos. Atliko savo tyrimus ir tai išnaudojo civilizacijų, kurios tuo metu atsirado čia, harmonizavimui, jų vystymuisi. Tuo metu čia buvo keletas aukšto išsivystymo lygio civilizacijų, tame tarpe Lemūriečiai ir Atlantai, sudaryti iš įvairių grupių ir civilizacijų, buvo daug delfinų atstovų, kurie irgi čia atvyko ir įsikūrė savo natūralioje formoje šios planetos vandens platybėse. Viskas buvo puiku ir visi vystėsi iki to momento, kol neįvyko, savo prigimtimi neplanuota ir netikėta, tragedija.

Nebuvo numatyta, kad įvykiai vystysis taip greitai ir dvasinė visata nesugebėjo pakankamai greitai sureaguoti į tą situaciją, kuri įvyko saulės sistemoje, planetoje Marsas. Tuo metu Žemės planeta buvo apsaugota galingu lauku, kuris čia palaikė labai aktyvų dvasinį vystymąsi. Žemė palaikė ryšį su visomis galaktinėmis struktūromis, palaikė gerą ryšį su dvasine visata. Bet planeta Marsas tuo momentu atsidūrė nemalonioje situacijoje ir buvo palaipsniui atakuojama kaip tik tomis civilizacijomis, kurios turėjo savojoje DNR labai didelę agresyviąją sudedamąją dalį. Tokiu būdu, nežiūrint į tai, kad Marso planetoje irgi egzistavo dvasinės būtybės, pastovus negatyvių grupuočių įsiliejimas, šios planetos istorijoje ir jų susimaišymas su marsietiškomis civilizacijomis, privedė prie to, kad civilizacija nuėjo ne dvasingu, o technokratinio vystymosi keliu. 

Marso teritorijoje įvyko didelio galingumo sprogimas, kuris išmušė saulės sistemos planetas iš judėjimo trajektorijų, todėl buvo imtasi skubių veiksmų šios sistemos stabilizavimui. Dėl šio sprogimo, artimiausia Marsui planeta suiro, o svarbiausia, kad tuo momentu buvo sugadintas vienas iš Žemės apsauginių sluoksnių. Tame apsauginiame lauke, kurį turėjo Žemė, atsirado įtrūkimai, todėl sielų, kurių kūnai žuvo tos katastrofos metu, didžioji dalis įsikūnijo Žemėje. Tokiu būdu, į Žemę buvo pernešta didelė dalis agresyvumo ir destabilizavimo sudedamosios, nutolinančios nuo dvasinio vystymosi, nutolinančios nuo Kūrėjo. Problemos, kurios tuo metu egzistavo Marse, papuolė į Žemės planetą kaip DNR kodai. Tuo pačiu metu, dalis dvasiškai išsivysčiusių marsiečių irgi persikėlė į Žemės planetą ir jie įnešė pakankamai didelį indėlį į planetos Žemė dvasinį vystymąsi. Tačiau, per tas sielas, kurios su savimi atsinešė agresijos genų, agresija pateko į Žemės planetą ir tokia situacija buvo palikta šioje planetoje. Reikėjo susitaikyti su tokia realybe, kuri tuo momentu čia buvo. Dvasinė Visata tada paskaitė, kad tai irgi yra įdomu, kadangi tai vienas iš variantų, kuris pakankamai dažnai sutinkamas šios materialinės visatos kitose saulės sistemose ir buvo įdomu visa tai ištirti.

Ta agresyvi DNR dalis, kuri čia papuolė per marsiečius, turėjo didelės įtakos atviriems ir labai draugiškiems, patikliems atlantams. Tokiu būdu, Atlantidos vystymasis pasiskirstė į dvi kryptis. Dalį atlantų palenkė eiti technologinio vystymosi keliu, technologinė marsietiška ideologija, kita atlantų dalis tęsė dvasinį vystymąsi ir pagal galimybes stabilizavo situaciją Žemėje. Šioje situacijoje Lemūrija nukentėjo mažiausiai. Ji neleido patekti agresyviai marsiečių daliai į savo teritoriją, bet tuo pačiu ten priėmė dvasinę marsiečių civilizacijos dalį  ir jie  taip pat tęsė šios planetos dvasinės sudedamosios vystymąsi.

Toliau įvyko, pagal poveikį, labai galingas įvykis, kuris labai stipriai paveikė šios planetos istoriją. Technokratinė atlantų grupė panaudojo vieną iš įrenginių, kuris buvo padarytas technologinių marsiečių grupės pagalba, įvykdė šio įrenginio paleidimą, kuris pramušė ir galutinai suardė tuos apsauginius laukus, kurie dar egzistavo planetoje. Būtent šiuo momentu čia pateko tos karingos grupuotės, kurias pavadinome "tamsiąja ašimi”. Tamsioji ašis – tai ta vystymosi kryptis, kuri savo laiku visiškai atsisakė nuo savo dvasinės sudedamosios vystymo ir nuėjo visiškai kitokiu vystymosi keliu, turėdami visiškai kitą savo egzistavimo šaltinį.  Jie atsisakė nuo Pirmapradžio šaltinio energijos, nuo Meilės energijos ir pradėjo vystytis savo kryptį. 

Aš jums jau sakiau, kad Dievas, kuris pats sau viso esamo Kūrėjas, susideda iš Meilės energijų ir ypatingai kūrybiška būtybė. Tokiame būvyje nėra dalinimo į blogį ir gėrį ir nėra sąmonės dualumo, kuris egzistuoja jūsų supratime, jūsų materijos lygyje. Be to, tokia dualybės būsena šioje planetoje atsirado būtent tada, tuo momentu. Pakako keleto jūsų linijinio laiko minučių tam, kad  pramušti šios planetos apsauginius laukus, įleisti čia tamsiąją ašį ir tam, kad ji suspėtu čia įsitvirtinti. Tuo momentu dviejų kontinentų, Lemūrijos ir Atlantidos, dvasiniai centrai buvo priversti sukomponuoti visą dvasinę informaciją, ją užšifruoti per tas priemones, kokias jie tada turėjo ir su šia informacija pakylėti į kitą aukštesnę dimensiją. 

Po šių įvykių atsirado tokie objektai, kuriuos jūs vadinate Giperborėja ir paskendusi Atlantida. Tai tos vietos, kurios šioje planetoje atsidūrė užkonservuotos, nepasiekiamoje tamsiajai ašiai dimensijoje, išmatavimuose, kuriuose iš vis nėra dualybės. Geresniam supratimui, aš turiu jums priminti, kad visi materialūs objektai, kurie egzistuoja materialioje visatoje 3-me materijos lygyje, visi jie yra trejybėje. Žemės planetą, jūs jaučiate savo fizinio kūno pagalba, ją jaučiate iš 3-čio sąmonės lygio, kuriame egzistavo ir tebeegzistuoja dualybė.

Tačiau, kitoje šios planetos dimensijoje, visada egzistavo tie tiltai, kurie visada buvo palaikomi dvasinės visatos. Tos "apimtys”, kurias jūs dabar vadinate požemine žemės dalimi, tiesiogine prasme nėra požemine dalimi, nors pas jas yra susikirtimų su jūsų išmatavimu, bet tuo pat metu, prie tokio materijos lygio, vienu metu egzistuoja visai kitas sąmonės lygis ir visiškai kitokie energetiniai plastai, į kuriuos išėjo tos grandiozinės žinios, sukauptos čia lemūriečių ir atlantų. Tai vis šios sistemos trejybės pasireiškimas. Būtent tos žinios buvo saugomos iki šio laiko, laiko, kada planeta pradėjo pakylėjimą. Tos žinios faktiškai buvo nepasiekiamos visai pasaulėdarai, kadangi perduoti jas per dualumo egzistavimo sistemą, nesant tiems dideliems dvasiniams portalams, kurie būtini tų žinių perdavimui, tokios galimybės nebuvo.

Tų sakralinių vietų atskleidimas mūsų planetoje, tas žinių lobynas, kuris kaupėsi tuo planetos istoriniu periodu, kai čia dualybė neegzistavo, dabar palaipsniui atskleidžiamas. Tik dabar tos žinios perduodamos visai pasaulėdarai ir perduodama visa tai jums, kvantinio perėjimo proceso dėka. Taigi, tie miestai, kuriuos jūs dabar atveriate, tie miestai, kurie dabar egzistuoja Žemėje, kurie egzistuoja subtiliame plane, tos šventyklos, kurias pakylėjimo proceso metu jūs lankote, - tai vis tas dvasinės energijos lygis ir tas plastas, kuris palaikė ryšį su dvasine visata. Tai tos šventyklos, kurios savo šaknimis veda į planetos istoriją, apie kuriuos aš ką tik jums pasakiau. 

Taigi, jūs būtybės egzistuojančios kaip sielos ir tai jūs gerai žinote, jūs visi turite 12-to ir 9-to lygių DNR, priklausomai nuo kokio lygio jūs į čia nusileidote, bet jūsų pirmapradės šaknys veda į 12-tą lygi. Taigi, visi jūs turite įvairiame pasireiškimo laipsnyje 12-os lygių DNR ir tai kvantinės DNR dalys, kurios nežinomos jūsų mokslininkams. Tai tos dalys, kurios priklauso jūsų sielai, kuri begalinė ir nemirtinga, jūsų dieviškajai sielai.

Jūs pripratę suvokti save tik kaip fizinį kūną ir priskirti save kokiai nors nacijai, bet aš noriu jums pasakyti, kad visi jūs esate tiesioginiai tų civilizacijų, kurios čia egzistavo, palikuonis. Be to, per savo kvantinę dalį, jūs kartu su savo sielos energija atsinešėte tų civilizacijų, kuriose egzistavote anksčiau, DNR pintinę. Ir visi jūs kaip sielos, kaip dieviškos būtybės turite įvairiausių DNR rinkinį.  Patikėkite, kad ta dalis DNR  ir civilizacijos, kurias kada nors jūsų buvo studijuojamos, kaip dieviškų sielų įsikūnijus materialioje visatoje, toli gražu ne visada turėjo humanoidinę formą.      

Ta DNR dalis, apie kurią mes dabar kalbėsime ir kuri jums davė humanoidinę kūno formą - plejadiečių DNR, kuri atsirado čia vėliau tų įvykių, apie kuriuos aš apsakiau aukščiau. Ta dalis atėjo čia lygiai taip pat, kaip ir prieš tai buvusios aukšto išsivystymo lygio civilizacijos. Ji atėjo čia tam, kad harmonizuoti tuos dvasiškai degraduojančius procesus, kurie čia pradėjo vykti po įvykių, kuriuos jūs vadinate didžiuoju pasauliniu potvyniu. Tai įvyko būtent tada, kai visos dvasinės žinios buvo perneštos į kitą dimensiją ir visa kas čia liko – tai išsisaugoję atlantų ir nedidelė dalis kitų civilizacijų grupių fiziniai kūnai, kurie buvo išsisklaidę po planetą ir visi jie atsidūrė visiškai naujose sąlygose. Čia atsirado tamsioji ašis, kuri labai tiksliai siekė savo tikslų, taip susikūrė dualybės sąlygos. Vienas iš pagrindinių juodosios ašies, antrosios dualybės pusės, tikslų – surasti būda, kaip gauti gyvybinės energijos.

Aš jau sakiau, kad tamsioji energija, tai ta energija, ta vystymosi kryptis, kurią pasirinko būtybės, atsisakiusios nuo Kūrėjo ir Meilės energijos, tai tie, kurie pasitraukė nuo tradicinio dvasinio vystymosi galimybių pasaulėdaroje ir nuėjo visiškai kitu keliu. Bet atsisakius nuo vienos energijos rūšies, reikėjo rasti kokį nors energijos pakaitalą, savo egzistavimui pasaulėdaroje. Egzistuoti kitų savo sugebėjimų pagalba, įdiegti kokias tai savas technologijas ir visa tai ėjo per proto vystymąsi, per griežtai žiauraus proto vystymą. Tokiu būdu, tamsiosios ašies tikslas, šioje planetoje, buvo gauti pastovius energijos šaltinius. Žinoma, tokiais energijos šaltiniais galėjo tapti būtybės, kurios liko šioje planetoje, kai beveik visa dvasinė sudedamoji išėjo į kitą šios planetos energetinį lygi ir savo vibracijomis buvo nepasiekiama tamsiajai ašiai. Tamsioji ašis puikiai žinojo, kad visos būtybės, kurios čia liko, egzistavo tik dieviškos energijos dėka, Meilės ir Kūrėjo energijos dėka, tas šaltinis niekada nesibaigiantis ir beribis. Jiems tapo svarbu per šias likusias būtybes žemėje, nukreipti tą  dievišką energiją savo nuosavam egzistavimui, savo tikslų įgyvendinimui. Tiesa sakant, tas tikslas, kurio  jie siekė, buvo toks ne dėl kažkokių klastingų tikslų, kaip jūs įpratę galvoti, bet tai yra gyvybiškas būtinumas jiems. Tai, tokios rūšies egzistavimo galimybė – surasti svetimą energijos šaltinį ir nukreipti jį savo poreikiams.

Tokiose sąlygose planeta egzistavo labai ilgai ir žinoma iššaukė dvasinės visatos susirūpinimą, susirūpinimą tais procesais, kurie jūsų planetoje vadinami giliu kritimu. Kalba eina apie dvasinį kritimą. Būtent tuo momentu buvo suteikiama visokeriopa pagalba ir iš aukšto išsivystymo lygio civilizacijų, tikslingai buvo kuriamos pagalbos šiai planetai programos tam, kad tęsti pradėtus tyrimus ir kurie čia kadaise vyko pagreitintu tempu. Tokiu būdu, čia buvo nukreipta dvasinių būtybių grupė su visomis dvasinėmis žiniomis ir per tuos dvasinius planetos plastus jie įsitvirtino. Panaudojant trejybės sistemą, čia pradėjo keliauti įvairios Žinios ir technologijos.

Palaikymui tų, kurie išėjo į dvasinį "pogrindį”, buvo siunčiamos papildomos dvasinės jėgos, dvasiniai Mokytojai ir čia, tiesiogiai savo biologinėje formoje, buvo išlaipinta plejadiečių grupė, kadangi ji labai gerai tiko šioms fizinėms sąlygoms. Tai surinkta plejadiečių civilizacijos savanorių grupė, kuri išsilaipino teritorijoje, netoli nuo Lemūrijos ir Giperborėjos. Pagal dabartinę geografiją ir polių pasislinkimus, Lemūrijos žemynas buvo dabartinėje šiaurėje, aukščiau Europos teritorijos. Grupė buvo išlaipinta dabartinės Rusijos teritorijos europinėje dalyje. Tie daugelis senovinių liudijimų ir sakmių, kad būtent šioje vietoje atsirado grupė mėlynakių, šviesiaplaukių humanoidų rūšies būtybių, kurių ūgis buvo 1,8- 2  metrai, pasakoja mums apie tuos įvykius. (Virgio trigrašis: atpažinote, taip vadinami Arijai)

Tai buvo specialiai paruoštų grupių optimali forma, kuri turėjo švariausią plejadiečių DNR ir kuri pradėjo aktyviai dirbti, atitinkamai išsisklaidžius po žemyno teritoriją, plečiantis ir asimiliuojantis su tais nedideliais likusiais tuo metu protingos gyvybės židiniais, pagal savo vystymosi lygį jau daugelį kartų degradavusiais. Buvo nusistatę tik į išgyvenimą tose egzistavimo sąlygose, į kurias papuolė daugelis genčių, išgyvenusios pasaulinio potvynio periodą. Ta plejadiečių grupė toliau išsibarstė po planetą, plėtėsi ir tuo pat metu vyko plejadiečių  DNR maišimasis su tomis rasėmis, kurios tam momentui dar buvo išsaugojusios savo DNR židinius ir kurios dar egzistavo šioje planetoje.

Tuo pat metu, plejadiečiai aktvyviai bendradarbiavo su Giperborėja ir Atlantida, kurie čia egzistavo subtiliuose sluoksniuose. Tokiu būdu atsirado ištisi miestai, jie egzistuoja ir dabar ir jūs apie juos jau žinote. Aš kalbu apie Telosa ir visa eilę įvairių miestų, Šambalos šventyklų sistemų, kurie egzistuoja žymiai aukštesniame lygyje ir kituose materijos tankiuose.

AGHARTA TINKLAS – Tai 5-to išmatavimo lygio miestų tinklas. Tas miestų tinklas buvo sukurtas žymiai anksčiau nei žuvo Giperborėja. Agharta tinklas sudarytas iš 200 miestų ir eilės smukesnių gyvenviečių. Nedidelės gyvenvietės išsidėsčiusios šiaurėje, okeano teritorijoje,  Europoje miestų tinklas išsidėstęs žiedu aplink Europos centrą ir visi miestai tarpusavyje turi išvystytą ryšio tinklą. 

Aghartos miestų tinklas iš esmės apgyventas giperboriečiais; 4-ri miestai – lemūriečiais ir keletas miestų atlantų. Agharta miestas, galima vadinti pagrindiniu, Galaktinių ir Tarpgalaktinių ryšių ir atsakingų sprendimų priėmimo centru. Jie pagrinde valdo vidinės žemės erdvės Aghartos tinklu. Visi tie miestai pavaldūs Agharta miestui, kurio veiklos laukas nukreiptas į darbą su Pakylėjimui besiruošiančiomis civilizacijomis. Į tinklą įeina ir Telos miestas. Tie miestai dirba glaudžiai bendradarbiaujant su Šambala – didžių Meistrų ir Išminčių miestu. Būtybės, gyvenančios požeminiuose miestuose, yra arčiau paviršiaus vibracijų, būdamos pakylėtoje būsenoje, bet išsaugo atitinkamą fizikinį kūno laipsnį. Pats žodis Telos reiškia " bendravimas su Dvasia, vienybė su Dvasia, bendradarbiavimas su Dvasia”.

Taigi, vykdant šį daugia-profilinį ir daugiamatį darbą, pavyko išlyginti situaciją Žemės planetoje. Tam momentui, bendru dvasinės visatos ir materialios visatos sprendimu, jau egzistavo ir aktyviai dirbo Šviesos Jėgų  Galaktinės Konfederacijos Taryba ir veikė įvairios materialios visatos valdymo struktūros. Bendru sprendimu buvo priimta, palikti tą dualybės situaciją čia, kadangi tai buvo labai įdomus bandymas. Ir tas bandymas iš tikro tapo neapsakomai įdomus ir neapsakomai svarbus.

Brangieji, šiai dienai visoje planetoje, per jūsų DNR, vienokiu ar kitokiu laipsniu, kadangi daugelis iš jūsų čia įsikūnydavote šimtus kartų, vyko įvairių rasių ir skirtingų civilizacijų maišymasis ir visa tai atsispindi jūsų DNR. Tarp tų žemiečių, kurie čia įsikūnijo šimtus kartų, neįmanoma rasti švarią plejadiečių DNR. Mintis, prie kurios aš noriu jus privesti, tai tiesa, kad kiekvienas iš jūsų vienokiu ar kitokiu laipsniu, per tą DNR dalį 2-juose fiziniuose sluoksniuose, kuri priartino prie kūno ir dar artimiausiuose 3-juose sluoksniuose, turi savyje labai didelį įvairių būtybių DNR skaičių, dalis kurių netgi ne humanoidinių formų. 

Jūs jau pažįstami su daugeliu ateivių rūšių, kurie lankėsi jūsų planetoje ir jų DNR visada čia egzistavo, jos irgi sudaro jūsų DNR dalį. Aš dar kartą primenu, kad jūsų daugiamatė DNR, jūsų kvantinė DNR dalis, saugo informaciją apie jūsų įsikūnijimus visiškai kitose civilizacijose, visai kitokiose sąlygose, skirtingose nuo egzistuojančių dabar čia ir visiškai kitokiose protingos gyvybės formose. Tai yra, viskas, kas kada nors buvo tiriama jūsų sielos, visa ši patirtis, turi atspindį jūsų DNR visuose lygiuose, kuriuose jums teko būti.

Todėl, savęs priskyrimas kažkokiai nacijai, bet kokie nacionaliniai šūkiai, kurie pasireiškia žemiečių galvose vienuose ar kituose regionuose, netgi planetos maštabuose šioje saulės sistemoje, yra labai ribotas savęs suvokimas. Aš tikiuosi, kad šis pokalbis padės išplėsti jūsų sąmonės vystymąsi.

Brangieji, pasakysiu jums svarbų momentą, kuris neturi būti užmirštas domintis nacionaliniu kausimu. Visos sielos, kurios pakankamai senai čia kūnijasi didelį kiekį kartų, vykdė savo įsikūnijimą įvairiuose šios planetos vietose ir praktiškai nėra tokios vietos, nėra tokio žemyno, kuriame jūs nebūtumėte įsikūnijęs. Žinoma, buvo vietos, kurios jus pritraukdavo daugiau, kokiu tai DNR procentu ir kuri priklausė vienai ar kitai ateivių grupei. Kai kurie iš jūsų pakankamai ilgai įsikūnydavo pavyzdžiui Tibete, ar Indijos teritorijoje, yra tokių, kurie dažniau atlikdavo tyrinėjimus Afrikos kontinento teritorijoje. 

Bet kokiu atveju, visos sielos per visą savo įsikūnijimų periodą šioje planetoje, praėjo visus egzistuojančius planetoje kampelius, praktiškai kalbėjo visomis kalbomis, egzistuojančiomis dabar planetoje ir turėjo tokį kūną, kuris būdingas tam ar kitam regionui. Tai ne atsitiktiniai dalykai, tai buvo jūsų tyrimų interesai, kadangi tame tarpe jūs tyrėte patys save iš vidaus. Tokiuose tyrimuose jūs pavyzdžiui, tirdavote plejadiečių DNR poveikį į jūsų Orioniečių DNR ar atvirščiai, ar kitos civilizacijos poveikį į plėjediečių DNR. Tie labai įdomūs DNR poslinkių momentai įgavo nepaprastai didelį interesą visose pasaulėdarose. Per šias struktūras atsirado galimybė vykdyti žymiai subtilesnius darbus, kai kurių civilizacijų vystymosi korekcijoje. Tose, kurios įdirbusios labai didelę dvasinę patirtį, kokiu tai momentu praleisdavo kokį tai to dvasinio vystymosi svarbų elementą ir užstrigdavo tokiame vystymesi, niekaip negalėjo ištrūkti iš to rato. 

Dar daugiau, tas planetos vystymosi periodas, kuris buvo lydimas plejadiečių grupės atvykimu ir dideliu daugiamačiu darbu šioje planetoje, davė sieloms, kurios toliau čia įsikūnydavo, naują impulsą ir naują interesą. Tame tarpe buvo stebimos tos sielos, kurios atėjo čia per tamsiąją ašį, atėjo čia iš Marso. Tų grupių įtaka labai daugiaplanė ir įvairiapusė, visa tai buvo labai įdomi patirtis, kuri dabar artėja prie pabaigos, dėka tų civilizacijų pastangų, kurios pasijungė į  čia vykusių ir tebevykstančius procesus vėliau.

Jūs artėjate prie to tikslo, kurio Žemė siekė jau keletą kartų. Tris kartus Žemė, kartu su visais savo gyventojais, bandė pakylėti į naują savo vystymosi spiralės viją, bet kaskart kažkas maišė ir tai nesigaudavo. Štai ketvirtą kartą jums pagaliau pavyko tai padaryti ir tas procesas vyksta dabar. Tokiu būdu, jus sau atstatote visus atsiminimus per tas DNR struktūras, kurios tampa prieinamos jūsų sąmonei, kurios vis daugiau ir daugiau atskleis jūsų sielos istoriją, visų tų daugkartinių nuotykių, kurie vyko su jumis per daugkartinį įsikūnijimą šioje planetoje.

Brangieji, turiu pasakyti, kad visos nacionalistinės nuotaikos ir visi suskirstymai pagal nacionalinius požymius, vienų išsiskyrimas ir išsiaukštinimas prieš kitus, yra didelis iškraipymas, kuris pateko į jūsų sąmonę per tas tamsiosios ašies įdiegtas programas tam, kad jus pavergti ir zombuoti, panaudoti jus savo tikslams.

Jūsų tikroji esybė, jūsų dieviška siela puikiai žino apie tai, ką aš jums šiandiena pasakoju. Ryšium su tomis tendencijomis, kurios dabar vyksta įvairiose teritorijose, turiu atkreipti jūsų dėmesį, kad tai yra tų programų, kurios neigiamai veikia jūsų savimonę, kartu su tais procesais, kurie dabar vyksta planetoje, atgarsiai. Todėl jums dabar labai svarbu suprasti, kad dvasinių žinių, kurios buvo platinamos visuose planetos kontinentuose ir visose Žemės teritorijose, sugrįžimas vyksta po visą planetos teritoriją. Tos žinios egzistuoja įvairiuose variantuose, įvairiuose informacijos nešėjų formose, bet nereikia galvoti, kad tie kristalai ar kiti artefaktai, kurie bus rasti Amerikoje, Afrikoje, Tibete ar pavyzdžiui Rusijoje yra išskirtinės, visiškai unikalios žinios, kurios susiformavo būtent tik šioje teritorijoje. Nereikia naiviai svarstyti, kad ta šalis ar regionas yra natūralus tų žinių savininkas ir tokiu būdu turi teisę lyderiauti prieš kitus iš dvasinių žinių valdymo pozicijos.

Tai visiškai neteisinga pozicija, kadangi visų  dvasinių žinių šaltinis, visoms žmonių rūšims dabar gyvenančioms planetoje, visoms civilizacijoms, esančioms jūsų DNR sudėtyje, yra vienas. Tų žinių šaltinis – Viso Esamo Kūrėjas, dvasinė ir materiali visatos. Tai tie dieviškumo dėsniai, pagal kuriuos egzistuoja ir vystosi visa visata – kaip dvasinė, taip ir materiali. Tos žinios, kurios buvo perduodamos iš kartos į kartą, neša savyje, kokia tai prasme, kai kuriuos iškraipymus. Todėl, kuo senesnės žinios, jų šaltinis, tuo jos švaresnės ir turi mažiau iškraipymų. Visos žinios, kurios užrašytos vėliau, turi kai kurių iškraipymų, būdingų sąmonės lygio kritimui.

Plejadiečių tikslas buvo harmonizuoti situaciją planetoje ir išlyginti tas agresyvias DNR dalis, duoti galimybę tolimesniam civilizacijų šioje planetoje išgyvenimui ir vystymuisi. Seniausios žinios, Atlantidos ar Giperborėjos, kitų civilizacijų , kurios buvo neprieinamos pasaulėdarai, dėl tų priežasčių, kurias aš jau įvardijau, atsiveria jums dabar tuose lygiuose, kurie dabar egzistuoja. Dabar ta patirtis, kurią sukaupė jūsų siela per visus įsikūnijimus šioje planetoje ir kuri sukaupta jusų DNR, tame tarpe ir kvantinėje jos dalyje, tampa jums prieinama. 

Atlantidos, Giperborėjos patirtis, kuri visa tą laiką buvo saugoma ir kuri dabar atvira. Tai informacija , kuri išėjo į dvasinės ir materialios visatų platumas, ta informacija jau randasi bendrame kosmobanke ir ji analizuojama. Ta informacija, per jūsų kvantines DNR dalis, tame tarpe per jūsų suvokimą šiame lygyje, per jūsų kūną, Žinios tampa prieinamos jums. Tie iškraipymai, tie išsiskirstymai, kurie egzistuoja žymiai vėlesnio periodo nei pasaulinis potvynis, daugelyje raštiškų šaltinių, jūsų bus pertvarkyta ir pataisyta pagal tą Tiesą, kurią sužinosite. Tik Žinių šaltiniai, kurie čia specialiai buvo saugojami ir palaikomi dvasiniais židiniais ir turėję išėjimą į jūsų išmatavimą, yra Teisingi. Įvairūs informacijos nešėjai yra dar ne išreikšti jūsų išmatavime ir kruopščiai saugojami. Per juos jūs galėsite nuskaityta tas pirma-šaltinio žinias, kurios leis jums išvalyti savo sąmonę nuo visų tų klaidingų įsivaizdavimų, kurie tamsiosios ašies programų ir sąlygų, kurios iš esmės egzistuoja dvasinio kritimo sąlygomis, trečio lygio materialioje visatoje, pagalba buvo diegiami į jūsų sąmonę. 

Aš dėkoju jums už tokį klausimą, kadangi tai vienas iš tų svarbių elementų, kuris nukreipia dėmesį ir stabdo kai kurių regionų vystymąsi. Aš prašau jūsų teisingai suvokti dvasinio vystymosi procesus, remiantis giliu pozicijos supratimu. Aš įsitikinęs, kad tie tikslai, kuriuos jūs sau pastatėte šiam įsikūnijimui, jūsų pasiekti, kadangi pradeda jus dominti tokie klausimai. Dėkoju už visus jūsų klausimus, kadangi tik jų pagalba aš ir kiti dvasinės visatos atstovai, turi galimybe jums juos išaiškinti. Tokiu būdu padėti jūsų sielos gilumoje vykstantiems procesams. Mūsų tikrasis tikslas yra padėti jums įvykdyti tuos tikslus ir programas, kurias sau pastatė jūsų siela prieš įsikūnydama čia. 

Visi čia ėjote su viltimi, kad dabar jums pavyks įvykdyti dvasinį šuolį, kuris atvestų planetą prie pakylėjimo ir jūs tai atlikote. Su kuo aš jus nuoširdžiai sveikinu. Aš neabejoju, kad ta Šviesa kuri dabar užsižiebia jūsų būtybės viduje, tas neapsakomo grožio jūsų sielos švytėjimas, kurį jūs išreiškiate būdami čia, trečio lygio materijoje, ta Šviesa kurią jūs čia atsinešate, išplėsdami savo sąmonę, kryptingai judant kvantinės savo sąmonės dalies link, išsilies po visą jūsų planetą. Ta šviesa jau daug ką pakeitė, ji pakeitė visas realybes visose subtiliose šios planetos struktūrose ir visi tie pakitimai jau pradėjo pasireikšti jūsų aplinkoje, kurioje randasi kūnas. Ta Šviesa sklinda per jus po visą planetą ir leidžia vykdyti pokyčius, kurie vyksta, tame tarpe ir žinių, kurios čia buvo sukauptos, iškonservavimui. 

Aš visus jus myliu mano brangieji, dėkoju už dalyvavimą pokalbyje, už klausimus ir ta meilę, kuri čiurleno  viso mūsų pokalbio metu ir aš dėkingas kiekvienam iš jūsų už tą Meilę, kuri gyvena kiekviename iš jūsų amžinai.

 Jeshua         

Peržiūrų: 4972 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 3.5/6
Viso komentarų: 661 2 3 ... 6 7 »
0  
1 Garbe pazinti   (29.05.2012 19:29) [medžiaga]
Tiesiog galbut pradekime nuo to ,kad matrica jau neimponuoja agresyvumu ir neprivalu zaisti seno standarto zemisko gyvenimo :) Ivykiu gausa reikalinga musu samoningumo patikrai atlikti..matome ,kaip puikiai kai kurie atstovai vis dar reaguoja i sistemos pravokacijas ,statistu aktoriu(tai yra mieganciu) ju paciu tobulejimuj reikaligu suvaidintu scenu ,pradedant :pedofilijos sukurptom trilogijom ,baigiant bauginanciu mokesciu ,kainu burbulais ir oro tarsa :) O kas i tai atsiliepia ir kelia nepasitenkinima?Ogi tie kuriem vis dar truksta patirties ir keliamos situacijos zemiskos iliuzijos suvokimo.Mano asmenine patirtis ir esama busena panoro pasidalinti su jumis vieno prabudusio zmogaus mintimis ,tai Aleksas Vingolcas ,galima ivesti i paieska Алекс Виндгольц rasite daugeli nuostabiu straipsniu rusu kalba.Nutariau isvertsti i lietuviu kai kurias pastraipas sudurdamas savaip interpretuodamas jo mintis.Dauguma sauniu jaunu zmoniu neiskaito rusiskai ,nors pats esu nesenas :).Mano jutimu turetu perskaityti bent viena asmenybe kuri yra vis dar ant neapsisprendimo ribos ,ar veikiama aplinkos baimiu negalinti pramusti tos plonos pleveles i prabudima..tikiuosi ,tai pades kazkiek bent zengti zingsni i prieki.Nes as pats jau nepilnus metus einu siuo keliu ir zinau ,kaip pradzioje buni egzaminuojamas ,tikrinama valia ,tavo nuosirdumas tuo ka pasirinkai,sistemos mieganciu ataka atmusti uzsibreztai „kelionei“,patycios su negatyviom uzuominom ,provokacijos verciancios abejoti pasirinkimu ,dirbtinos situacijos sukeltos artimuju ismusti tave is pusiausvyros ,supratimas kam mes buvome pratinami prie mesos ,kofeino ,alkocholio ir t.t :) Kordinaliai keiciasi viskas ,pradedant :nuo mitybos ,uzsiemimo ,santykiu ,zmoniu rato ,pramogu kuriu neliko ,ramybe ir pasivaiksciojimas misko takeliu tapo antrais ,gal net pirmais namais :) ,kriteriju vertinimo ir t.t.Dabar galiu drasiai pasakyti – riba perzengta ir matricos karts nuo karto bandymas mane grazinti i „uzribi“ man kelia sypsena :) Kontrole nulauzta ir matydama ,kad beviltiska cia su manim primetineti man rupescius ir problemas apleido mana aplinka,to pasekoje paskutintu metu jauciu nezinau ,kaip ir issireiksti galbut – palaima nuo buties ir zinojimo kas as ,ka cia veikiu ,kaip viskas aplink siame spektaklyje veikia ir kas musu laukia visai netgi netolimoje ateityje :) Kagi as manau ,kad kazkas jau is cia esanciu pasiruoses imti vaira i savo rankas...Geros keliones i nepazystamos erdves fiesta ,is visos sirdies linkiu jum sekmes ,as tai jus ,o jus tai as.Pagarba ir miegantiems vis dar zaidziantiems senos programos dualybes iliuzijos insijuota spektakli,zemai lenkiu galva ,jus esat puikus mokytojai:)

0  
8 artis   (29.05.2012 20:35) [medžiaga]
Nezinau, gal tu ir prabudes ir pakiles jau... smile Bet is tavo zodziu sklindanti arogancija, ironija, isdidumas ir panieka vercia tuo abejoti...

0  
2 Garbe pazinti   (29.05.2012 19:31) [medžiaga]
Kas suprantate ir skaitote rusu kalba pateikiu rasinio pilna versija originala http://planeta.moy.su/blog/prosvetlenie_probuzhdenie_voznesenie/2012-05-22-9200 Zemiau bus trumpinys lietuviu kalba..uz gramatines klaidas neatsiprasinesiu musu bendro kolektyvinio ego ,protas jau manimi nemanipuliuoja ir jo kontrole man svetima ,senai mano demesys nereaguoja i provokacijas ,kaip tokias…stengiuosi rasyt suprantamai ir cia manau viskas ko reikia..kagi jei ka sudomins Aleksas ,tai cia rasite daugiau jo “neitiketinu” rastlevu rusu kalba - http://velichko.ucoz.ru/forum/16-259-1

-1  
3 Garbe pazinti   (29.05.2012 19:41) [medžiaga]
Pakylejimas – tai ne garantija strukturineje sistemoje ,pvz 12:00 bus pakylejimas ,o mokejimas kada ateis laikas ,greitai susiimti i valios – taska ir islaikyti aplink ji savo samone tarp haoso besiverziancios energijos.Dabar energijos dar lb sukoncentruotos ,ipatingai po visu svenciu.Dabartines sventes tam ir egzistuoja ,kad stipriau suderinti zmones ant matricos vibracijos.Atsispirti matricos energijai vienumoje ,bunant savo demesiu sukoncentruotu i sociuma,neimanoma.Tam reikia buti kiek nukrypus laike.O tai pasiekiama ,kaip tik nedarymu to ,ka daro milijonai zmoniu…arba praktikuot sustabdyma vidinio dialogo.Kolektyvines sventes savotiskas viruso daznis ,kuris prasiskverbia i musu samone kur mes labiausiai pazeidziami budami per pasisedejimus uz stalo per musu artimus ir pazystamus linksmybiu sukuryje.Musu pazeidziamumas yra tame ,kad mes uzsikreciam energija daugumos ,kuri mus po truputi itraukia ant matricos vibracijos.Papuole I matricos pinkles po emocinio antpludzio gryzta nerimas del gyvenimo mumyse ,atsiranda jutimas praradimo kazko tai tikro mumyse.Nors mes galvojame ,kad mes nepasikeitem ir tokie esam kokie buvom ,bet energijos lygmenije mes kritome. Per situs metus buvo tiek neissipildziusiu pranasysciu ,kad net megejai pasaulio pabaigu aptilo.Ezoteriniams zmonem atima paskutine vilti apie isorine laiminga pokyciu eiga ,kada kazkokie mokytojai arba dievai viska padarys uz juos ir jie bus pakyleti…greiciau si dezinformacija daroma tam ,kad butu kazkokia atranka…juk kur kas lengviau eiti laukime laimingos ateities padigtuotos didziuju ,nei daryti viska paciam…Bet tik is pirmo zvilgsnio atrodo ,kad lengviau.Atsirado daug priklausomu ezoteriku nuo informacijos.Tai lyg dopingas – pirmiausia pakelia nuo skaitymo ,poto kritimas iki kito idomaus skaitymo.Mum reikia labiau tapt akcentuotais i jausmus (ne emocijas) but pasiruosusiems viskam.Labiau rast laiko sau ,o ne begiot bendram siautuly.Mum reikia apsispresti musu pasirinkime ,netgi jei sis pasirinkimas priestaraus daugumai ,ipatingai musu artimiem zmonem kurie miega sociume… Mum bando primest ,kad pakylejimas ,tai kolektyvine situacija ,bet manau ,kad ne.Pakilejimas ,tai individualu ,kada zmogus turi padaryti pasirinkima ir eiti vienumoje…Taip vienumoje!Nes tai svarbu samonei ,kaip testas brandai.Kada zmogus pasiruoses priimti atsakomybe uz save ,tai kalba apie jo negailestinguma sau ,kas jau ir nebeimanoma sulaikyti jo prisirisimuj prie miegancios zmonijos samones..Ka reiskia eiti vienam?Greiciau tai vidine sielos busena ir totalus pasitikejimas savo pasirinkime ,kuris negali but atsauktas ne prie kokiu aplinkybiu..Zmogus jaucia palaikyma savo pasirinkimo is vidaus ,o ne is isores ,kur pastoviai reikalingas kitu palaiminimas.Tai samones subrendimas. Visatai svarbu ,kad pakilejimas ivyktu saugiai.Tai reiskia ,kad evoliucijai svarbus kiekvienas daleles vienetas naujos samones.Dvasiai – viena prabudusi ir pasiruosusi butybe svarbesne nei milijonai mieganciu…Miegantys zmones ,tai civilizacijos inkubatorius ,todel jis visada perstatomas ,perdaromas vien tam ,kad geriau subrestu ,”prinoktu” atskiri individai…Visi sitie pasauliniai potvyniai ,apokalipses daromos pakylejimuj atskiroms butybems kurios jau subrendo…Momente iprastu civilizacijos pamatu butyje islaisvinama uzrakinta energija is “balionelio”(haosas).Ir stai sitoje didejancioje srauto tekmeje kas jau subrende ,jiem lengviau pereit pakylejima…tai ciklas.Jis skaitomas uzbaigtas ,kai tam tikras kiekis butybiu tapo pakyleti…O kolkas zemeje energijos tesia darba suspaudimo…kada kiekviena diena vis sunkiau laikyti samoninguma budriame stovyje.Sitame laike reikia anaiptol kuo labiau rodyti nepalauziama savo pasirinkima ,kad neatsidurt giliame miege nuo spaudziamu energiju presingo.

+1  
4 Garbe pazinti   (29.05.2012 19:44) [medžiaga]
Kaip kam pakylejimo supratimas savitas…Mano supratimu pakylejimas – tai suolis is humonoidines formos buvimo i plazmine ,o ne perejimas i maziau tankesni pasauly ,kuris labiau panasesnis i si trimati.Toki pakylejima piesia samone prisirisusi prie zemiskumo ,kada norisi ,kad viskas butu iprasta.I toki pasauli mes pateksim ir taip ,per mirti be jokio pakylejimo… Pakylejimas – tai ne garantija strukturineje sistemoje ,pvz 12:00 bus pakylejimas ,o mokejimas kada ateis laikas ,greitai susiimti i valios – taska ir islaikyti aplink ji savo samone tarp haoso besiverziancios energijos.Magnetiniu poliu pasikeitimo piko metu zemeje susidaro situacija ,kai vienos grandines matricos programos nutruksta ,o kitos dar neperima valdzios mumis.Sitame laike atsiranda portalas. Pakylejimas – tai suolis panasus i termo branduoline reakcija ,kada visos musu lasteles momentaliai uzsiliepsnoja ir mes susukame erdve ir laika savo viduje.Tuo metu issilaisvina milziniska jega kuria mes spaudeme pasamoneje. Musu “ikalinima” kontroliuoja jegos ,kurios sulaiko mus sukurtoje ju programoje ,neduoda istrukti anksciau laiko.Jie sutankina musu patirti ,naudodami tankaus pasaulio fizika.Tankus pasaulis ,tai dirbtinas kokonas.Musu “ikalintojai”(Archonai ,reptilijos ,pilkieji ,iliuminatai ir t.t) nesuvokia ka is tikruju daro.Jie galvoja ,kad laiko mus ,kaip maista ar savo civilizacijos reiksmingumuj ,bet nezino ,kad yra tik marijonetes daug galingesniu jegu :) Jie padeda mum!Taip padeda mum suspaust ir issaugot patirties energija iki X valandos ,kada mes pajausime ,kad atejo laikas pakylejimuj.Toks matymas mum ateina ne kasdieniskoje aplinkoje ir ne momente prasviesejimo ,o butent prabudimo.Prasviesejimas – tai blyksnis sielos atminties kuris fiksuojasi jo protu.Mes staiga jauciame dideli nora vieningumuj su viskuo aplinkuj ir didele meile viskam. Prabudimas – tai didelis stresas ,kada suvoki realybe be formu ,kada matai is ko susidaro tavo samone…is kokiu nezinomu ir bauginanciu zmoguj busenu..kada griuva viskas ka zinojai ir i ka tikejai iki to… Jeigu kunas nepasiruoses pakylejimuj visu pirma neislaiko griauciai zmogaus..kaulai tampa trapus ,kaip kreida nuo dideles porcijos energijos.Protas balmatuojasi taip lyg “Napoleonas psichineje ligonineje”.Labiau pavojinga ,kai siela neatlaiko atejimo didzios energijos ir gali tiesiog susinaikinti…stai tokiu pavoju mes pasamoningai bijome ir vengiame ,susigalvodami del saves iliuzijas pakylejimo ,arba pasiruose dar kelis ciklus klaidzioti labirintuose materialiu pasauliu. As nieko nenoriu gasdinti ,o aprasau savo subjektyvu matyma sito svarbaus mums ivykio.Ir paskiau pakylejimas (transformacija) tai ne savanoriskas zmogaus sprendimas ,o dvasinis pastumejimas netgi pries jo pati nora…sakysim taip ,ne mes renkames transformacija ,o ji mus ,nes dvasia zino musu bailia buty…Todel dvasia uzgriuna tada kada mes nepasiruose apmastymam.Reiskias transformacija ,tai ne tai ka nori matyti musu ezoterinis EGO. Mes prisirise prie materialaus pasaulio suvokimo labiau nei galvojame…Mus atskyre nuo mirties suvokimo ,ibaugino siaubingom istorijom…ateme musu supratima musu grazaus mirties angelo ,vietoj jo ibruko giltine su dalgiu ,tuo paciu surinkdami musu demesi i materialius likucius musu buvime.Pasamoningai brukdami mum..va matote ,tai viskas kas is musu lieka…

0  
5 Garbe pazinti   (29.05.2012 19:46) [medžiaga]
Apokalipses – tai kolektyvine mirtis trumpoje atkarpoje laiko ,tam ir yra ,kad istrint sena matricos programa ir duoti kelia subrendusiom sielom ,kad tos “nepernoktu”. Musu dabartinis pasaulis ritasi ,kaip tik technologiju isivyravimuj.Zmonija pagavo ,kaip tik siekime tvarkos ir komforto.Amatai ir kuryba kurie dar kazkiek lavino siela ,viskas pakeiciama konvejeriu ir rutina.O tikras menas – estetika.Musu samoningumas vis gylin nardinamas i miega. As galvoju reiskias gyvenu ,toks dabartinis lozungas ,bet man atrodo tai klastote…As jauciu ,reiskias gyvenu – stai tikras kontroliuojamas pojutis.Dabar zmones pradejo daug galvoti ,bet nustojo jausti – tai pirmas simtomas zmogaus virsmas i biorobota.As nekalbu apie emocijas kurios priristos prie sociumo ir kurias mes priimam uz jausmus.Negavome darbo - stresas ,isejo mylimas zmogus – asaros.Visa tai tik matricos emocijos ,o ne gilus sielos jausmas.Sielos pas zmones jau senai neskauda ,todel kad pasidenge nejautrumu nuo zemisku rupesciu ,jei ir skauda tai tik nuo nerealizuotu noru ,kuriuos pastoviai transliuoja matrica…Kas mum neduoda pazinti ,jausti kasdienybe – tai musu ziniu “sienos”.Paradoksas ,kad kuo protingesnis zmogus ,tuo daugiau pas ji tu sienu ,maisanciu laisvai realizuot save.Nustatyti zmogu proto ir zmogu jausmu manau nesunku: tereikia tik nedaug pabendrauti su juo.Pas daugeli yra sienos samoneje per kurias jis negali perlipti ir per kurias negalima prasimusti is isores.Mes tai gerai jauciame.Sienos samoneje greitai harekterizuoja zmogu jo galimybes naujoviu suvokimuj…Jei pas zmogu visos keturios sienos uzdarytos ,tai jis beviltiskas..Transformacija samoneje visu pirma musa per tas sienas musu prote…bet mes fanatiska energija pastoviai atnaujinam ir vietoje senu sugriautu ,atstatome naujas sienas.Pas mus baime atviros erdves.Geriau jauciames gyvendami tarp iskankintu sienu.Bijome vienatves..sugalvojame sau dieva ,kad jis dar geriau saugotu mus savo dieviskomis sienomis. Per transformacija atkrenta viskas ,kas pries tai mum atrode vertinga.Tai suolis nuo humonoidines formacijos iki sviesiancios ,o ne pereimas i kitus ismatavimus kur vis dar vyrauja humonoidines realybes suvokimas. Jeigu nepastebimai stebeti mazus vaikus ,kurie ziuri pasakas per tv ,tai gerai matosi ,kaip dirba siela pasinerusi i matrica…vaiku veidai atspinti sielos pergyvenima kas virsuje ,tas ir apacioje.Mes matome ,kaip vaikas pilnai pasineres i iliuzija filmo pagal mimikos proekcija.Ziuredami is sono mes galime sypsotis nuo to ,kaip vaikas verkia isgyvendamas nuo kokio nors epizodo.Mes juk zinome ,kad viskas netikra ,bet vaikuj si iliuzija pati tikriausia realybe ,netgi daugiau nei pasaulis kur randasi jo kunas:) Taip principe ir prabudimas panasus i tai ,kaip kino operatorius stebi zmones savo slapta kamera ,kurie verkia nuo gyvenimiskos situacijos ,o prabudes zmogus gali netgi nusijuokti is to ,nes mato is sono viska ,kaip stebetojas ,o ne isitraukes ,kaip visi i seriala pavadinimu – “Zmonija”.Is cia prabude zmones atrodo negailestingi paprastam mieganciam zmoguj ,kurio akys padengtos kino juosta kuria pastoviai transliuoja jam matrica. Jeigu pazvelgti i akis nusvitusiam ,tai perskaitysi jose ramybe ir meile ,jeigu paziureti i akis prabudusiam ,tai gali patirti baime nuo atspindejimo bedugnes nuo jo akiu…kaip taisykle pas prabudusi gali buti abu variantai ,o pas prasviesejusi vienas ,nes jis dar nesusidure su bedugne pazinimo ,ji vis dar gaubia ir saugo dievo iliuzija.Jis esti ,kaip gimdos kokone dieviskos meiles.Ir sitas prisirisimas dieviskai meilei neduoda jam galutinai prabusti…Bet viskam savas laikas :)

0  
6 Garbe pazinti   (29.05.2012 19:48) [medžiaga]
Idomus musu esami “prievaizdai” Archonai ,techniskai zaidzia..ir niekaip nenori suprast ,kad zaidimas baigtas :) Autorius gal ka ir sokiruos del neitiketino pinkliu labirinto ,bet taipogi teisinga mintis yra ta ,kad kas nubus ,supras ,kaip tai veikia ,kur jie patys randasi ir tuo paciu metu jie jau nebedalyviai sio stresinio zaidimo ir tos butybes nebetures galios kontroliuoti zmogu…rusu kalba - http://xibalba.ru/archives/5547

0  
7 virgis   (29.05.2012 20:08) [medžiaga]
Straipsniai rašomi atskirai ir dar yra forumas, o čia, jei nepastebėjote yra vieta komentuoti viršuje esantį straipsnį

0  
9 Garbe pazinti   (29.05.2012 20:50) [medžiaga]
Atsiprasau Virgi maniau ,kad musu bendram ego jau tas pats juk zinome ,kad viskas vyksta neatsitiktinai siam iliuziju sou :) Bet ,kaip matau dar svarbu ,kad "mano" tinklalapyje butu taip,kaip jis nori..galite istrinti perkelsiu kur liepet ramiu akimirku :)

0  
10 Airijan   (29.05.2012 20:55) [medžiaga]
Ačiū už informatyvų straipsnį, gan įdomus.. :)

0  
11 Doremi   (29.05.2012 20:56) [medžiaga]
ei, garbė pažinti, esate įdomus žmogus wacko
ką gi, skaitau šį straipsnį, Jashua perdavimas ar kaip čia.....galvoju, ar čia Jėzus kalba per kažką? wacko
toliau skaitau ir kyla natūralus pyktis, kokią teisę turi tie dievai eksperimentuoti mumis?ir taip žiauriai, dvasinės žmogaus kančios, fizinės baisios kančios vyksta žemėje,
kodėl jie tokie nejautrūs, šalti tie dievai?kodėl jų nejaudina našlaičių raudos, motinų, laidojančių vaikus, maldos, žaizdotų ligonių kančios, sudarkytų kūnų merdėjimas?
aš niekaip nesuvokiu, kokio velnio aš čia įsikūnijau,
aš mažas žmogus, pasauliui įtakos neturiu,
skaitau toliau
na jo, geltonų plaukų esu biggrin tai čia plajedietė būčiau? tongue retokai pasitaikantys mes šviesiaplaukiai
toliau skaitau
DNR taip sumišusi, kad galiu būti net katinu
ir vis dėl to
karai, karai, karai, kaip danguje taip ir žemėje
dieve, pasakyk man, kur pas tave nėra karo?kur nėra kenčiančių?
ar yra kokia ramybės oazė?
tai tokios mintys po šiuo straipsniu
aš nenoriu kad tai būtų tiesa, nes nebeliktų vilties kada nors pamatyti šviesos erdvę, kur nėra tamsiųjų, nėra smurto, melo, kur ramybė ir harmonija,
norėčiau kad ta erdvė būtų žydra, erdvės šviesa būtų geltona, o erdvės pagrindas būtų žalias,
viskas kaip žemėje

1-10 11-20 21-30 ... 51-60 61-65
Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Gegužis 2012  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0