Pirmadienis, 25.09.2023, 18:13
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2011 » Spalis » 20 » Jūs galite pakeisti pasaulį. Tai lengva. Kaip?
19:56
Jūs galite pakeisti pasaulį. Tai lengva. Kaip?

Šiame video Gregas Bradenas paaiškino, kaip veikia traukos dėsnis. Kad yra laukas aplink mus, kolektyvinė sąmonė, kurioje visi mes dalyvaujame. Kolektyvinė sąmonė kuria mūsų realybę. Ji gali būti paveikta per mūsų DNR, panaudojant mūsų minties  jėgą ir širdimi.

Vizualizacijos jėga – kūrybinio prado dovana žmogui, kad paimti į savo rankas likimą, o ne stovėti šalia, bejėgiškai stebint.

Pradedant nuo 1887 iki 1990 metų pradžios, vakarų mokslas rėmėsi principu, kad jeigu kažkas  vyksta kurioje nors vietoje, tai tas niekaip neveikia to, kas vyksta dar kažkur. Dabar mes žinome, kad tai visiškai neteisinga.

Taigi, aš norėčiau pasidalinti su jumis trimis eksperimentais, visiškai griaunančiais vakarietiškos fizikos pagrindus.

Pirmas bandymas buvo atliktas rusų fiziko Vladimiro Poponino 1990 metų pradžioje.(http://twm.co.nz/DNAPhantom.htm) Jis atvyko į JAV, kad baigtų bandymų seriją. Poponinas norėjo ištyrinėti ryšį tarp žmogiškos DNR ir medžiagos, iš kurios sudarytas mūsų pasaulis. Tai maži energijos paketai, kuriuos mes vadiname fotonais, mažosios dalelės. Taigi, eksperimentas prasideda  nuo  to, kad buvo paimtas  stiklinis vamzdelis, ištrauktas iš jo visas oras, sukuriant tai, ką mes dabar vadiname vakuumu,siekiant , kad vamzdelyje nieko neliktų. Tačiau mes žinome, kad ten vis dėlto kažkas  lieka. Tai tokios šviesos dalelės.

Taigi Poponinas nustatė , išmatavo tas dalelytes, kad pamatytų, kaip jos pasiskirstė. Ar skraido jos vamzdžio viduje, ar susikaupia jo dugne, ar kas nors su jomis dar vyksta? Šios eksperimento dalies rezultatai nebuvo netikėti, nes mažosios šviesos dalelės- fotonai buvo pilnai išsimėtę. To ir buvo tikėtasi. Kita eksperimento dalis yra itin  įdomi,nes jie patalpino į tą vamzdelį keletą žmogaus DNR. Kai pakartotinai ištyrė fotonus, paaiškėjo, kad žmogaus DNR privertė fotonus suformuoti liniją. DNR tiesiogiai paveikė materiją, iš kurios sudarytas mūsų pasaulis!

Paaiškėjo tai, apie ką kalbėjo senovės dvasinės tradicijos,kad kažkas yra mūsų viduje, veikiantis išorinį pasaulį aplink mus.

Antras eksperimentas – neįtikėtinas. Tai karinis eksperimentas.(http://www.forwellness.ca/articles/experiment-2.aspx )Ką jie iš esmės padarė ? Paėmė keletą žmogaus DNR, keletą tepinėlių iš vieno iš savanorių burnos ertmės. Patalpino tą DNR į įrenginį, kuris galėjo išmatuoti jo įtaką tik toje vienoje pastato patalpoje, kol donoras, kuris ir davė tą DNR, buvo kitame kambaryje, tame pačiame pastate.

Ką jie padarė?  Privertė savanorį daryti tai, ką jie vadina emocine stimuliacija, galinčia sukelti tam tikrą emocinę reakciją, ar džiaugsmo, ar baimės, ar pykčio. Ir jie matavo DNR, kad pastebėtų, kaip ji reaguoja į žmogaus donoro emocijas. Kam visa tai? Vakarų fizikoje nėra visiškai nieko, kas patvirtinantų, jog DNR lieka susieta su donoru, bet jie užsiima eksperimentų atlikimu. Ir tai, ką jie aptiko, buvo visai priešinga. Jie pastebėjo, kad  kai donorui, esančiam viename kambaryje, buvo emociniai pikai ir kritimai, DNR taip pat patyrė savo emocinius pikus ir kritimus kitame kambaryje tuo pačiu metu.

Trečias bandymas buvo atliktas Širdies institute 1990 metais. "Institute of Heart Math".(http://www.heartmath.com/) Organizacija, užsiimanti žmogaus širdies, kuri yra žymiai daugiau nei paprastas siurblys, varinėjantis kraują, tyrinėjimais, įkurta šiaurės Kalifornijoje.  Nors mūsų širdys daro būtent tai, bet tai tik viena ir ne pati svarbiausia jos funkcijų. Jie nustatė, kad mūsų širdys – stiprūs elektromagnetiniai laukai mūsų kūnuose,  elektromagnetiniai laukai, kuriuos sukuria mūsų širdis, daro poveikį , esantį toliau mūsų supratimo ribų.

Taigi jie atliko bandymą(http://appreciativeinquiry.case.edu/practice/organizationDetail.cfm?coid=852&sector=32), kad tiksliai išbandytų šią teoriją. Jie paėmė keletą DNR, jas izoliavo ir paprašė žmonių, kurie buvo specialiai apmokyti, kad jaustų suprantamas, labai aiškias emocijas- meilės, pagarbos, užuojautos, pykčio, neapykantos, tada, kai jų to paprašydavo. Pagal tai, kokias emocijas jautė žmonės, buvo matuojama, kaip į tai reaguoja DNR.  Buvo nustatyta, kad meilės, pagarbos, atleidimo, užuojautos būsenoje DNR tapdavo neįtikėtinai atsipalaidavusi.

Buvo ir visiškai atvirkštinis efektas: esant neapykantai, pykčiui, pavydui, DNR susitraukdavo į mažyti mazgelį.

Visi trys eksperimentai buvo įdomūs .Kai jūs sujungiate atskirus patyrimus, tampa itin įdomu, nes jie pradeda pasakoti ištisą istoriją. Ji panaši į šią. Iš pirmojo (V.Popovino) eksperimento paaiškėjo, kad DNR mūsų kūne daro tiesioginę įtaką mus supančiam pasauliui, fizinei materijai, iš kurios sudarytas mūsų pasaulis, energetiniame lygyje. Paskutinis eksperimentas parodė, kad žmogaus emocijos turi savybę keisti DNR, o tai daro įtaką mus supančiam pasauliui. Ir antras eksperimentas, atliktas JAV kariuomenės, parodo, kad visai nesvarbu, mes esame tame pačiame pastate ar 400 metrų atstumu, poveikis toks pat. Mes nesusieti nei su laiku, nei erdve. Nekelianti abejonių aplinkybė, kad bandymo rezultatai kalba apie tai, kad jūs ir aš turime jėgą savo kūnų viduje, kuri neturi nieko bendro su fizikos dėsniais ta prasme, kokia mes šiandien tai suprantame.

Senovės tradicijos ne tik kad pripažino tą ryšį, jie kviečia žengti žingsnį į priekį, jie palieka tikslias instrukcijas, kalbėdami mūsų gyvenime įprastais terminais. 1980 m. pabaigoje aš buvau inžinierius, dirbęs gynybos srityje aerokosminėje korporacijoje. Aš pradėjau tyrinėti tas koncepcijas kaip inžinierius, stebintis pasaulį aplink save, kad suprasčiau istoriją tų, kurie buvo čia iki mūsų.

Tokie pamąstymai atvedė mane į pačias nuostabiausias pasaulio vietas: nuo Egipto šventyklų prie Bolivijos ir Peru Andų į Indiją, Nepalą, Tibetą; per amerikietišką dykumą pietvakariuose,ieškant informacijos ir raktų, kurie galėtų padėti suprasti, kaip mes susieti su pasauliu ir kaip mes galime panaudoti tą jausmų jėgą, tą jėgą ,kuri kalba taikos kalba.

Tai būtent tai, ką mums aprašo Tibeto vienuolis. Jis aprašo maldos būdą, paremtą pojūčiais. Jis pasakė: Mes turime jaustis taip, tarsi malda jau gavo atsakymą. Ir su tokiu jausmu mes kreipiamės į kūrimo jėgas, duodami joms galimybę mums atsakyti. Duodame galimybę tam laukui, kvantinei hologramai, Dieviškam protui atsakyti mums tuo pačiu, ką mes jaučiame savo širdyse. Taigi melstis ir jausti bejėgiškumą– Dieve, prašau, tegul būna taika visame pasaulyje – beprasmiška, geriau panaudoti tokį maldos  būdą, kuris leidžia mus  pajusti, kad mes dalyvaujame tame procese.

1972 metais 24 JAV miestai dalyvavo tokiame eksperimente, kurio metu žmones mokė jausti taikumą, taikaus pasaulio kūrimą ypatingu būdu. Po to juos apgyvendino  tuose miestuse. Kiekvienas miestas turėjo 10 000 gyventojų. Visa tai užfiksuota dokumentuose visiems gerai žinomuose tyrimuose TM (Transcendental Meditatio Studies, http://www.tm.org/research-on-meditation), kurie buvo atliekami septyniasdešimtųjų pradžioje. Kai žmonės savyje jautė taikumą, toje bendrijoje aplink juos per tą laiką už pastato sienų, kur vyko tas eksperimentas, bendruomenė pajuto, kad sumažėjo nusikalstamumas. Sumažėjo žiaurių poelgių prieš žmones, nelaimingų atsitikimų kelyje. Kai kuriuose miestuose, pavyzdžiui, Čikagoje, kur yra fondo birža, kainų lygis išaugo, tačiau taika išliko. Ir kai jie baigė  melstis, grįžo tai, kas buvo anksčiau. Jie kartojo tai iš naujo, dar ir dar.

Mes dabar žinome, kad statistikams pavyko nustatyti tikslų žmonių skaičių, kuris reikalingas, kad duotų startą tokiam efektui. Taigi pasidalinu formule.Efekto pradžia pastebima, kada dalyvauja tam tikras žmonių kiekis. Tai minimalus skaičius- kvadratinė šaknis iš vieno procento visų gyventojų, kuriuos norima paveikti (√1%)

Ką tai reiškia? Jeigu yra miestas, pavyzdžiui, su milijonu gyventojų, jūs imate vieną procentą nuo milijono, o po to ištraukiate iš to skaičiaus kvadratinę šaknį. Gautas skaičius parodo jums, kiek būtent žmonių reikia efekto pradžiai. Akivaizdu, kuo žmonių dalyvaus daugiau, tuo efektas bus stipresnis. Miestui su milijonu gyventojų tas skaičius tik šimtas.  Pasaulyje šeši milijardai žmonių, kvadratinė šaknis iš vieno procento nuo šešių milijardų sudaro tik 8 tūkstančius žmonių.

Aš turėjau galimybę  pamatyti keletą dokumentinių filmų apie moterį, turinčią7,5 centimetrų vėžio auglį skydliaukėje, kuris buvo nebetinkamas operavimui. Kaip paskutinio šiaudo griebdamasi, ji papuolė į Ligoninę be vaistų Bežinge, Kinijoj (http://www.chilel.com/WhatIsChilelQigong/hospital.htm) ,dabar ji Kinijos vyriausybės uždaryta.

Taigi video filme  parodoma moteris, gulinti ligoninės palatoje. Ji pilnos sąmonės, viską supranta ir tiki procesu, kuris turi su ja įvykti. Prieš ją yra laborantas, kuris paleidžia ultragarso bangas žemutine jos pilvo dalimi, ir tai mes galime stebėti dvigubame televizoriaus ekrane. Kairėje ekrano pusėje jie daro nuotraukas, kadrai fiksuojami laiko tarpais. Taigi,  stebime jos būseną tam tikromis laiko atkarpomis. Dešinėje matome realų laiką ir tris atlikėjus, stovinčius už jos,dirbančius su energija jos kūne ir pojūčiais savo kūnuose.

Jie pradeda monotoniškai dainuoti žodį, kuris ,kaip jie pieš tai sutarė, sustiprina jiems jausmą, kad ji jau pagijusi. Priedainis praktiškai skelbia "Jau pasveikai”. Priklausomai nuo to, kaip  juose didėja tas pojūtis ir kaip jie taria tuos žodžius, televizoriaus ekrane mes galime matyti ,kaip dingsta tas vėžio auglys- mažiau nei per tris minutes. Tai visai ne pagreitintas filmavimas. Tai iš tikro įvyko mažiau nei per tris minutes. Jos kūnas sureagavo į apmokytų atlikėjų pojūčius. Jie nesakė, "Vėžy, tu blogas, tu turi išeiti”. Jie tik jautė, kad moteris sveika.

Aš turėjau galimybę pakalbėti su vyru Liuku Čianu (http://www.chilel.com/WhatIsChilelQigong/luke_chan.htm), kuris nufilmavo šį filmą. Aš uždaviau jam klausimą: "O jeigu tų atlikėjų ten nebūtų buvę, ar galėjo pati moteris tai padaryti, ar gali tai atlikti kiekvienas iš mūsų?” Jis pasakė: " Gregai, pagal visas tikimybes ji galbūt galėjo padaryti tai ir pati. Tačiau, yra kažkas mumyse tokio, kad mes jaučiamės stipresniais ir galingais, jei mus palaiko kiti tuose dalykuose, kuriais mes tikime, tuose dalykuose, kuriuos mes pasirenkame atlikti.”

Dar   naujesnius tyrimus  žmogiškų emocijų, jausmų ir vandens lašų ryšio srityje atliko mokslininkas Masaru Emoto(http://www.masaru-emoto.net/). Jie parodė, kad ryšys dar labiau daugiareikšmis. Atsitiko taip, kad tie mokslininkai, to ypatingo tyrinėjimų projekto metu aptiko, kad vandens lašai 70% sudaro mūsų pasaulį, 70% sudaro mūsų kūno, kad tie patys lašeliai reaguoja į žmogiškas emocijas, jaučiamas kūne, ar užrašytas ant etiketės, kurios padėtos ant kolbų su vandeniu , jie reaguoja į tyrinėtojo emocijas. Vėliau kolbos buvo užšaldytos tam tikram laikui, ir kai ledas pradėjo tirpti, jos kristalizavosi. Kristalai atskleidė, kas vyksta su emocijomis.


Tai puikus pavyzdys, patvirtinantis,kad kiekvienas iš mūsų turi galimybę dalyvauti. Ne tam, kad kontroliuotume ar manipuliuotume, bet tiesiog dalyvautume mūsų pasaulio,  mūsų gyvenimų, šeimų, visuomenių ir mūsų kūnų įvykiuose per laukus, susietus su visa kūrinija


Brangūs šio puslapio skaitytojai!

Mes gyvename puikioje planetoje. Čia tiek daug meilės ir grožio. Bet jėgos, kurios valdo vyriausybes ir elitą, atrodo, nenori elgtis teisingai. Motina Žemė savyje turi visko pakankamai, kad  daugiau nei 10 milijardų gyventojų galėtų gyventi taikiai ir klestėti, bet visi mūsų valdovai gali galvoti tik apie tai,  kaip išsaugoti savo valdžią, kurdami konfliktus ir karus ir priversdami mus už viską mokėti vis daugiau ir daugiau. Per juodąsias brolijas ir slaptas operacijas jie ignoruoja žmonių valią. Jie bando laikyti mus priklausomybės ir baimės būsenoje, naudodami masines informacijos priemones, kurias jie kontroliuoja.

Ar neatėjo laikas permainoms? Ar neatėjo laikas, kad MES spręstume, kaip toliau viskas vyks mūsų planetoje? Tai lengviau, nei jūs galvojate. Yra toks fizikos  dėsnis, ir gal jūs apie jį girdėjote, kuris tiksliai tinka šios senos paradigmos sunaikinimui, tos senos susinešiojusios sistemos, kurioje krūvelė turtuolių kontroliuoja mus visus. Dėsnis, vadinamas Traukos Dėsniu. Jis skelbia, kad jeigu jūs susikoncentruojate į tai, ko norite iš tikro ir jaučiate tai savo širdyje, jūs pritraukiate tai prie savęs.

Šis būdas - per vizualizaciją. Kai jūs vizualizuojate kažką, ko jūs norite, jūs jaučiate džiaugsmą, TARSI TAI JAU ĮVYKO, tai savaime įvyks.

Jūs tai galite pritaikyti ne tik savo asmeniniame gyvenime, bet taip pat dėl didelės naudos visai mūsų  planetai ir žmonijai. Kuo daugiau žmonių susikoncentruos ties tuo, tuo stipresnė bus energija. Energija, kurią siunčia žmonių grupė, padidėja, tampa stipresnė priklausomai nuo žmonių kiekio. Negalvokite, kad tai tik žodžiai, tai moksliškai buvoįrodyta (aukščiau šiame tekste).

Dabar yra daug vizualizuojančių ir medituojančių grupių, pavyzdžiui, už taiką visame pasaulyje. Tačiau taikos vis tiek nėra, ar tai veikia? Jie tiki, kad taip. Bėda ta, kad kai taiki energija daro savo darbą, tuo pat metu valdančios jėgos dirba priešinga kryptimi ir viskas vėl grįžta atgal į savo vėžes. Kareiviams vėl duodami įsakymai pakelti ginklus, kuriuos jie buvo padėję, nusikalstamumas vėl auga dėl sunkių sąlygų, kuriose gyvena žmonės. Štai kodėl mums reikia susikoncentruoti į tai, kas niekuomet neišnyks.Niekada. IR TAI PROVERŽIS.


Nesijaudinkite dėl to, į ką jūs tiksliai fokusuojatės, energija protinga ir suras savo kelią. Kaip buvo rašyta aukščiau, kai žmonės vizualizuoja taiką, mažėja nusikalstamumo lygis, sumažėja eismo įvykių keliuose, skubių greitosios pagalbos iškvietimų ir tt. Energija žino kur eiti. Jeigu mes savo dėmesį sutelksime į proveržį, ji ras silpnas vietas grandinėje, kuri vis dar laiko nušliaužiančią paradigmą. Ir ji susprogdins ją.

Susikoncentruokite į ką nors, kas iš tikro daro jus laimingais. Ir jauskite tai, tarsi tai jau įvyko. Ar tai Obama, skelbiantis apie prisipažinimą, kad egzistuoja NSO, ar apie laisvą energiją, kuri tampa prieinama visuomenei, ar visos TV paskelbia teisybę apie rugsėjo 11 įvykius, ar dar ką nors svarbaus. Viskas veda prie vieno: tamsaus suvokimo pabaigos. Paprasčiausiai  pasirinkite. Tas džiaugsmas, kuris bus įvykus proveržiui, yra žymiai svarbesnis. Vizualizuokite, pavyzdžiui, karą ir alkį, klojantį kelią taikai ir klestėjimui visoje planetoje. Nusivylusius vaikus, gaunančius naują viltį. Stresą ir baimę, klojančius kelią džiaugsmui ir laikui jūsų mylimiems. Korumpuota politika ir neefektyvi medicina kloja kelią įkvėptiems lyderiams ir tikram išgijimui. Toksinis maistas ir naftos pramonė kloja kelią švariam maistui ir laisvai energijai. Visa tai JAU EGZISTUOJA mūsų planetoje, bet kol kas slopinama tamsos sistemos. Štai kodėl mums reikalingas proveržis. Ir mes padarysime, kad jis įvyktų.

Mes neįvardinsime laiko ir datos, mes prašome padaryti tai DABAR.

Nesvarbu, kiek ilgai jūs tai darysite, pakanka ir penkių sekundžių. Svarbu, kad jūs iš tikrųjų pajustumėte  to proveržio džiaugsmą, tarsi jis jau įvyko. To pakanka, kad įneštumėte jūsų mažą (bet Didelį) indėlį į kvantinius kelius, kurių dėka ir veikia Traukos Dėsnis. Kartu mes padarysime jį DIDŽIULE JĖGA, kuri pakeis šį pasaulį visam laikui, visų žmonių labui.

Prašau, pradėkite. Jums tai reikia atlikti tik kartą. Palikite viską, ką jūs darote (galbūt skaitote), užmerkite savo akis. Įsivaizduokite, kad jau skamba Paskutinės Naujienos apie tai, ko jūs taip ilgai laukėte ir pajauskite džiaugsmą, kokį jūs galėtumėte pajausti tuo momentu. Vizualizuokite tai...BŪTENT DABAR.


Štai taip, ar jums patiko? Jūsų balsas nuėjo į mūsų kolektyvinę sąmonę. Ačiu jums. Jūsų indėlis pridėtas prie galingos bangos, keičiančios energijos paradigmą, kuri jau juda per planetą. Traukos Dėsnis užtikrins pilną įgyvendinimą.

Jei jūs jau vizualizavote, dabar laikas atlikti antrą šio darbo svarbią dalį. Šis projektas veikia principu: „visi pažįsta vienas kitą". Jis skelbia, kad persiųsdami šešis kartus jūs galite pasiekti kiekvieną žmogų šioje planetoje. Todėl mes prašome jūsų persiusti šį laišką KIEKVIENAM iš jūsų adresų knygos. Tokiu būdu mes galim sudaryti nesuskaičiuojamą Šviesos armiją net per vieną dieną.

Labai dėkojame už tai, kad prisijungėte prie šios akcijos. Motina Žemė ir visi mes, tie, kurie trokšta taikos ir harmonijos, dėkingi jums. Prašome persiuskite tą  laišką toliau. Neatidėkite – dabar  pats tinkamiausias momentas.

AČIU.

http://www.visualizedaily.com/
Peržiūrų: 7089 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 4.6/8
Viso komentarų: 5
0  
1 Genius   (24.10.2011 11:07) [medžiaga]
Atsakymas į "anotaciją", kur rašoma "skirta pesimistams, kuriems reikia materialių įrodymų...":) Beje, ar būna "nematerialių" įrodymų? :) Taigi, tie, kurie ne aklai tiki, o tikrina, suranda įrodymų, vadinami dažniausiai skeptikais, realistais ir pan. Pesimistų tarp jų yra žymiai mažiau, nei tarp tikinčiųjų ar religingųjų. Kitaip ir būti negali: besivadovaujantis realiomis giliomis žiniomis, realiu supančiu pasauliu, turintis visaapimančią pasaulėžiūrą, išlavintą intelektą, yra ramus, laisvas. Visiškai kitaip yra tikintiesiems, kuriems norisi gyventi išgalvotame (fantazijų ir haliucinacijų) pasaulyje, kuriems trūkt-plyšt reikia gelbėti pasaulį nuo mąstančių asmenybių, griaunančių jų rožines iliuzijas (inkvizicijos, raganų medžioklės, kurios vyksta ir mūsų laikais)...

0  
2 Vidmantaskun   (26.10.2011 17:24) [medžiaga]
KURYBA-VIZUALIZAVIMAS: Šis puslapis yra labai lankomas,čia apsilanko 10 000 žmonių per vieną dieną... smile Šiame puslapyje apsilanko 10 tuūkstančių žmonių per dieną... Šiam puslapy apsilanko 10 000 žmonių per vieną dieną... smile Prašau mažai...tik parašyti ,tai čia-komentaruose...tik.. tris kartus... Ir galima įsivaizduoti daugybę žmonių šiam forume-diskutuojančių išmintingai ir tą išmintį pritaikančių gyvenime ,o jie visi spinduliuoja šviesos energiją ...

0  
3 kamane   (15.11.2011 08:18) [medžiaga]
žmonės! Paspinduliuokite šviesą, gėrį, ramybę, nors ir kelias sekundes, kaip prašoma tekste- tai toks nuostabus JAUSMAS! :)

0  
4 dfdsfd   (23.11.2011 22:50) [medžiaga]
totali nesamone.. paimtas populistinis stripsnis is delfio ir pabandyta padaryti kazka "mokslinio" ? Juoktis cia ar verkti prie sitos rasliavos? :))))) GEDA AUTORIUI - GEDA...

0  
5 virgis   (08.12.2012 12:25) [medžiaga]
Tai jūsų problemos, tikėti ar ne tikėti, tai jums gėda su tuo ir pasilikite. Jei tu surasi man panašų straipsnį delfije, duosiu tau šimtą litų, ačiu už vertinimus, kurie tikrai išsamūs.... fool

Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Spalis 2011  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0