Antradienis, 06.12.2022, 13:53
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2012 » Kovas » 2 » Karminiai ryšiai
11:36
Karminiai ryšiai

Daugumas žmonių, kurie mus supa mūsų gyvenimo tėkmėje – tai žmonės, su kuriais mes pažystami iš praeitų gyvenimų. Mūsų ryšiai su praeitais gyvenimais būna arba pozityvaus charakterio, arba karmiško, tai yra tokie, kuriuos mums būtina sutvarkyti.

Pažiūrėkite į artimų jums žmonių ratą. Visi draugai, kurie su mumis nuo pat vaikystės ir jaunystės – daugumoje tie žmonės, su kuriais pas mus praeituose įsikūnijimuose geri draugiški santykiai. Jie buvo mūsų draugais, draugėmis, broliais, seserimis, vaikais, tėvais, vyrais, žmonomis, su kuriais mes arba nesukūrėme karmos, arba ta karma jau užbaigta.

Daugelis iš tų mūsų vienminčių, dvasingų žmonių, su kuriais mes susipažinome paskutiniaisiais metais, irgi priklauso tam pačiam pozityvių ryšių ratui. Turbūt jūs pastebėjote, kad kartais, matant žmogų pirmą kart ar bendraujant su juo Internetu, jūs jaučiate visiškai nepaaiškinamą simpatiją, jaučiate abipusį potraukį, kuris paskui virsta į tvirtą draugystę. Dabar tokių susitikimų vyksta vis dažniau ir dažniau, prie mūsų prisitraukia žmonės, su kuriais mes susitikome netgi keliuose ar daugiau įsikūnijimų. Ačiu jiems už tai, kad tokie yra.

 Kartais žmonėms atrodo, kad jie žino, žmogus atsiradęs jų horizonte – jų mylimasis ar sutuoktinis iš praeito gyvenimo. Toks atpažinimas ir abipusis potraukis tokiais atvejais būna ant tiek didelis, kad atpažintį tokį ryšį iš praeitų gyvenimų, gana lengva. Ir kartais žmonėms atrodo, kad ir šiame gyvenime jie taps artimais žmonėmis, ir kad jų santykiai turi susiklostyti puikiai. Bet tai tikrai ne faktas, kad taip įvyks. Skirtinguose gyvenimuose situacijos retai pasikartoja ir visiškai įmanoma, kad dabar tie žmonės prisitraukė su visiškai kitais tikslais. Galbūt jiems reikia užbaigti kokia nors karmą.

Mes jau žinome, kad gyvenime nieko nebūna atsitiktinai. Visi mūsų susitikimai ne atsitiktiniai ir netgi tie ryšiai, tie santykiai, kurie mums atrodo pozityvūs, iš tikro mums duoti kokios tai pamokos praėjimui, kokios tai karmos užbaigimui.

Jei kokiuose nors čenelinguose sutinka informaciją apie tai, kad visa žmonijos karma jau nuimta – tai kai taisyklė astraliniai (Noosferos) čenelingai, kurie duodami su tikslu pasipelnyti skaitytojų energija ir atitraukti juos nuo savojo evoliucinio vystimosi. Su karma reikės dirbti kiekvienam savarankiškai, jei žmogus iš tikro nori pakilti į žymiai aukštesnį lygį ir išmokti tas pamokas, kurios jam suplanuotos nuosavos sielos.

Galima išanalizuoti visus savo santykius – su artimais žmonėmis, giminėmis, bendradarbiais, kaimynais ir t.t. – ir jei su kuo tai yra santykių įtampa – kaip taisyklė, tai karminiai ryšiai iš praeitų gyvenimų. Ir akivaizdu, tie santykiai mums duoti ne atsitiktinai, o jų išgydimui ir karmos uždarymui. Kartais tokie konfliktiniai santykiai tęsiasi metų metus. Tačiau, netgi tarp žmonių, besidominčiais dvasiniu vystymusi, sutinkami tokie, kurie nesupranta panašių santykių esmės ir kaltina savo vyrus, seseris, brolius, tėvus tuo, kad jie sugadino jiems gyvenimą, toliau žiūri į juos negatyviai, kartais sukurdami naują karmą.

Kas liečia mūsų artimiausių giminių ratą – mūsų tėvus, vyrus, žmonas, brolius, seseris – tai visada ir besąlygiškai – mes su jais įsikūnijome karminių užduočių išsprendimui. Labai dažnai patys sunkiausi ir įtempti santykiai iškyla būtent su jais. Bet reikia suprasti, kad tai ne atsitiktiniai susitikimai, kad tame yra atitinkama pamoka ir teks labai svarbus išgijimas, karmos užbaigimas.

Kai kurie žmonės bando paprasčiausiai pabėgti nuo tokių santykių vietoj to, kad pabandyti neutralizuoti karmą. Pabėgti – žinoma galima, bet kaip sakoma, nuo savęs nepabėgsi. Jei žmogui būtina praeiti kokią tai pamoką ir jis jos nepraeina, pabėgdamas nuo kažkokių tai santykių, tai po to, ta pamoka būtinai prisitrauks prie jo, tačiau jau kitokia išvaizda ir su kitais žmonėmis.

Galima aišku išsiskirti ir neužbaigti karmos. Bet juk ji ir liks neužbaigta, galimas pamokos pakartojimas. Ar ne geriau pakeisti save ir savo santykius su žmogumi, atleisti jam, priimti jį tokį koks yra, pakeisti savo elgesį ir užbaigti karmą? Ką padarys kitas žmogus – tai jo reikalas. Svarbu, santykių grandinėje, išgydyti savo dalį. Kai tai įvyksta, kai atleidimas įvyko pilnumoje ir  įvyko santykių su kitu žmogumi pasikeitimas giluminiame lygyje , tas, kitas žmogus, gali tai pajusti ir jo santykiai irgi pasikeis jūsų atžvilgiu.

Tačiau, dažnai būna taip, kad žmonės negali atleisti, netgi suprasdami, kad tai atlikti būtina. Arba atleidžia paviršutiniame lygyje, o giliai viduje santykiai nepasikeitė.

Kai karma bus užbaigta, galima būtų galvoti apie išsiskyrimą su tuo žmogumi, jei dar bus toks noras. O gali būti, kad po karmos uždarymo tokio noro ir nebebus, išsiskirti nebesinorės ir santykiai stebuklingai pasikeis. Kartais tokios karmos užbaigimui nereikia daug laiko, tai gali įvykti kaip kvantinis šuolis – žmogus suvokia, performuoja savo santykius su partneriu – ir viskas iš karto keičiasi.

Svarbu atsiminti, kad joks savo poelgio išorinis paviršutinis pasikeitimas, nepadės santykiams su kitu žmogumi. Galima būti mandagiais, nedemonstruoti savo jausmų, bet tuo pačiu nekeisti savo nepakantumo vidinės energijos. Žmonėms kartais atrodo, kad jeigu jie išorėje neišreiškia savo nepakantumo, tai kiti nepastebi jo. Bet taip nėra. Žmonės reaguoja būtent į vidinę energiją ir jei ji nesikeičia, tai pasikeitimo santykiuose laukti beprasmiška. Tik pilnai pakeitus savo santykius žmogui ir situacijai, galima laukti pasikeitimų ir iš jo pusės.

Žinoma, viskam tam reikalingos sąmoningos pastangos, reikalingas savęs pakeitimo darbas. Labai svarbu dirbti su kito priėmimu, supratimu. Supratimo priėmimas – tai, kas daugumai pasiduoda labai sunkiai. Visad norisi, kad visi, kas yra šalia, žiūrėtu su mumis viena kryptimi. Bet nereikia užmiršti, kad pas kiekvieną žmogų savo uždaviniai, su kuriais jis atėjo į šį įsikūnijimą ir kiekvienas turi teisę į savo požiūrį, nuomonę, ne būtinai sutampančią su jūsų. Ir mes neturime teisės spausti, pripiršti savo valią, pastūmėti artimus sau žmones, net jeigu matome, kad jie daro kažką jiems patiems kenksmingą, jei matome kad jie nenori savęs keisti, nenori vystytis. Mes turime gerbti jų pasirinkimą ir viskas, ką mes galime padaryti – tai apsupti juos meile tuo atveju, jei norime likti su jais, tikėtis tuo, kad galingas mūsų meilės laukas padės jiems atlikti geriausią pasirinkimą. Arba, jei tarpusavio gyvenimas tampa neįmanomu, reikia save pakeisti ant tiek, kad priimti, atleisti ir užbaigti karmą, o po to paleisti žmogų iš savo gyvenimo, žinant, kad iš savo pusės padarėte viską, viską kas būtina ir įmanoma.

Dažnai karmos užbaigimui užtenka paprasčiausiai išeiti iš konflikto, atleisti ir priimti žmogų tokį, koks jis yra. Bet būna ir sudėtingų atvejų, kada būtinas rimtas darbas, suvokimas ir išgijimas. Dažnai tai liečia giminės karmą. Būna atvejų, kada žmogus jau anksčiau buvo įsikūnijęs toje pačioje giminėje, kurioje įsikūnijo dabar ir savo gyvenime atliko kai kuriuos veiksmus, kurių pasekmes dabar srebia jis pats ir visa jo giminė.

Sudėtingų pamokų su artimais žmonėmis dėka, mes savyje randame jėgų ir galimybių konflikto įveikimui, savęs pakeitimui, meilei ir priėmimo išmokimui. Žinoma, mes turime būti dėkingi visiems tiems, kas sutinkamas mūsų kelyje, už kartu praeitas pamokas.

Dabar karminiai santykiai aktyvuojasi, kartais aktyvuojasi labai dramatišku būdu. Yra žinoma, kad duotuoju laiku mes pagreitintu tempu praeiname savo vystymosi etapus, per kelius metus mes praeiname tokį kelią, kurio praėjimui anksčiau reikėtų kelių įsikūnijimų. Savaime suprantama ir karminiai ryšiai aktyvuojasi greičiau, kad mes galėtume greičiau juos užbaigti. Būkite atidūs žmonėms, kurie atsiranda jūsų gyvenime. Labai dažnai tai tie, kurie pritraukiami būtent karminių santykių užbaigimui.

 Jai jūs jaučiate kažkam niekuo nepaaiškinamą nepakantumą, jeigu net jei jūs artimai nebendraujate su tuo žmogumi, niekada nekonfliktavote ir elgiatės neutraliai ir tuo pačiu suvokiate, kad ir tas žmogus jaučia jums nesuprantamą nepakantumą, - greičiausiai, tarp jūsų egzistuoja karma iš praeitų gyvenimų. Jūs abu tai jaučiate giluminiame lygyje. Pasistenkite pakeisti santykius su juo ir gal būt, jo santykiai irgi pasikeis.

Būna kad karminiai ryšiai labai supainioti ir uždirbti per kelis įsikūnijimus.  Jei toks ryšys tarp sutuoktinių, tai dažnai prie jų įsimaišę ir jų vaikai.

Būna ir taip, kad karminės skolos abipusės, kada pavyzdžiui, žmonės buvo susitikę keliuose įsikūnijimuose ir abu užsidirbo karmą vienas kito atžvilgiu. Bet visai nebūtina, kad žmogus, turintis prieš jus karminę skolą, šiame gyvenime „padengtų" tą skolą. Jei pas jį neišvystyta siela, jis atvirkščiai, gali tęsti karmos skolų uždirbimą. Tokie atvejai sutinkami pakankamai dažnai. Gal būt jis padengs karmos skolas šiame gyvenime, o gal būt jos pereis į kitą jo gyvenimą. Svarbu ne tai, ką daro kitas, svarbu tik tai ką darome mes patys ir kaip mes tuo atveju elgiamės. Mums svarbu išsiaiškinti su savo karma. Ką su savo karma darys kitas žmogus – tai jo pasirinkimas.

Reikia būti labai dėmesingam viskam, kas ateina ir kiekviename įvykyje su bet kuriuo žmogumi ieškoti giluminės priežasties ir pamokos, kurią būtina išmokti. Priėmimas, meilė, atleidimas – visa tai mums duoda didžiulę jėgą karmos užbaigimui. Meilė gali pakeisti viską, kada mes su priėmimu ir meile santykiaujame su kitais žmonėmis, kada mes juose pripažįstame dieviškumą, nors jeigu jis dar nesuvoktas ir nepripažintas jų pačių, galimos iš tikro stebuklingos transformacijos ir karmos išgydymas.

Kiekvienas žmogus sutiktas mūsų kelyje – mūsų mokytojas, kuo greičiau ir harmoningiau mes  praeiname savo pamokas, tuo harmoningesnis tampa mūsų gyvenimas.    

Peržiūrų: 8229 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 3.8/16
Viso komentarų: 151 2 »
0  
1 alfairas   (02.03.2012 12:50) [medžiaga]
įsižiurkim i Ja, kokia jinai... ir kas gi jinai...?
žiurdami, pamąstom, kokia jos karma?
ir koks mūsų karminis ryšys su Ja...?
tik truputi demesio...apmąstymui...

http://www.youtube.com/watch?v=lwwioJhQzeg

0  
2 Violeta   (02.03.2012 13:45) [medžiaga]
http://www.youtube.com/watch?v=2QKhj3xLn5k
nuostabu...mums visiems pakeliui...
aciu ir toki svarbu laiska...

+1  
3 Rita   (02.03.2012 14:08) [medžiaga]
NUOSIRDZIAI DEKOJU VIRGUTI UZ TOKIA MUMS VISIEMS SVARBIA INFORMACIJA!

0  
4 Almiasas   (02.03.2012 14:15) [medžiaga]
Ir aš turiu nuorodą: smile

http://www.leidykla.vu.lt/fileadmin/Religija_ir_kultura/2010_7__1-2_/55-82.pdf

Mokslinis požiūris į labai, labai daug dalykų.
Įspėjimas: ypač didelė "New Age" veikėjų-stabų kritika.

0  
5 Airijan   (02.03.2012 15:01) [medžiaga]
Labai geras straipsnis. Ačiū wink

0  
6 Rita   (02.03.2012 16:52) [medžiaga]
Almiasai, visur yra tamsos. Manau, kad neverta jai skirti demesio ir dar reklamuoti ja.

0  
7 Jonas   (02.03.2012 19:28) [medžiaga]
Kritikuoja tie kurie nesupranta...
Parsisiunčiau tą knygą, gal reiks kada perskaityti, pažiūrėsim ką prirašė "mokslininkai"...
Aš tai pavyzdžiui domiuosi daug kuo: skaitau ir tuos čenelingus ir viską kas tik patraukia širdį ir man nėra svarbu, kad kažkas tą informaciją ar veiklą vadina "New Age" religija ar dar kaip kitaip - tai jų problemos, jų siauras supratimas...

0  
8 Vytautas   (02.03.2012 21:56) [medžiaga]
Kas liečia Almiaso pateiktą nuorodą kritikuojančią naujuosius judėjimus bei konkrečiai Fomenkos „naująją chronologiją“ tai galima pasiklausyti pačių kūrėjų aiškinimo puslapyje http://www.kvantinemagija.lt/fomenko-nosovskij.html ir patiems daryti išvadas. Bent man jų teorijoje viskas logiška ir pagrįsta ne subjektyvumu, o tik realiai turimais faktais. Normaliai istorikai rašo ar aiškina laimėtojui naudinga linkme. Paimkim kad ir neseną mūsų pokario istoriją. Vienaip ji buvo rašoma iki 1990 ir visiškai kitaip po. O realybėje, mano tėvai to laikmečio liudininkai ir nepalaikė nei vienos kovojančios pusės, sako, kad abi pusės meluoja sau naudinga linkme. Paprasčiausiai abi pusės jėga "įtikinėjo" savo teisingumu norinčius gyventi ir auginti duoną, kurią suprantama abi pusės atimdavo.
Jokios ideologijos, religijos, pažiūros, priklausomybės tautybei ar dar kažkam nepateisina žudymo į save panašių, bei pažeidinėjimo jų laisvos valios. Laikykimės to ir žemėje bus rojus.

0  
9 PlejadieteLina   (03.03.2012 01:47) [medžiaga]
Nera ka bepridurti siam straipsniui. Tai labai svarbios zinios. Teisingos zinios.

SUPRASTI ZMOGU YRA LAIME !

Man asaros krito, skaitant si straipsni. As taip Jus VISUS MYLIU.

Energijos Jums VISIEMS kiekviena diena. SIELOS SVIESOS LINKIU VISIEMS !

KURKITE ZEMEJE GERI .

0  
10 PlejadieteLina   (03.03.2012 01:55) [medžiaga]
BRANGUS BENDRAMINCIAI,

Daug Meiles Dieviskos ir Zemiskos linkiu,
Te Kurejas nusviecia Jusu Dvasias ir Sielas.
Teapgaubia Jus visus savo Begaline Meile
Ir Globa AMZIAMS. BUKITE VISI LAIMINGI.

1-10 11-15
Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Kovas 2012  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0