Ketvirtadienis, 21.09.2023, 10:28
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2011 » Gruodis » 24 » Kodėl jie ateina? Gaja per Pepper Lewis
17:01
Kodėl jie ateina? Gaja per Pepper Lewis

Sveikinu jus. Šiandien mes paliesime vieną iš nuostabių temų. Labai savalaikės temos: „Aukščiausieji mokytojai, kodėl jie ateina į Žemę.

Puikus klausymas. Pradžioje apsispręsime, kas yra tas Aukščiausias mokytojas? Šiuo terminu naudojasi čia Žemėje – patys Mokytojai greičiausiai nenaudotų šio termino. Jei jums pasiseks ant tiek, kad jūs susitiksite su Aukščiausiuoju mokytoju, tai vargu jis, ji ar jie prisistatys tokiu būdu. Suprantate, tai ne laipsnis, tai, pagal savo esmę, vibracijų dažnis. Todėl jūs juos suvoksite kaip Meistrus, kaip tuos, kurie pilni išminties, o jie iš savo kuklumo, niekada jums neprisistatys tokiu būdu. Yra ir išimčių šiose taisyklėse, kadangi žmonija šiame pasaulyje pagrinde neturi kuklumo, kokią turi Mokytojai. Atsitinka ir ankščiau atsitikdavo, kad žmonės išsako nepagarbą Mokytojams. Iš vienos pusės žmonės negalėjo atpažinti mokytojų, iš kitos – žmonijos kelyje atsirasdavo ir melagingi mokytojai ir ne žmonių kaltė, kad juos apgaudinėjo. Todėl žmonės dažnai žiūri į tuos, kurie save vadina Mokytojais, ar neša savyje skirtingus mokymus, su nepasitikėjimu. Tačiau ir esant kuklumui, būna laikai, kai koks nors Mokytojas gali paprašyti kreiptis į  jį, nors laikinai, kaip į Mokytoją-Meistrą. Ne dėl to, kad jis aukščiau už kažką kitą, ne. Kalba eina apie pagarbą.

Tiems, kas stojo į prašviesėjimo kelią, kas pradėjo savo pakilimą, reikėtų kreiptis į juos tokiu būdu, be jokių priekaištų.

Taigi, Aukščiausias Mokytojas – žemiškas terminas. Mokytojas-Meistras – tai tas, kas įvaldęs dauguma žemės plokštumų ir išmatavimų. Žemėje egzistuoja keletas išmatavimų ir pasaulių ir Mokytojas-Meistras pažino juos visus. Jei, netgi Meistro-Mokytojo pasirinkimas yra nebūti kokiame nors iš pasaulių, ar iš vis nebūti Žemėje, jis bet kokiu atveju suvokia išmatavimų egzistavimą, jų susiliejimą ir susimaišymą, siūlių vietas ir susijungimo linijas, kur išdėstytos praėjimo durys ir langai, o kur perdangos ir įspėjimo signalai, kaip lengvai ir saugiai judėti tarp jų. Juk egzistuoja netgi saugumo koridoriai, apie kuriuos jūs dabar šiek tiek žinote, tiems kas truputį supranta kaip susiderina tarpusavyje pasauliai, rasti juos nesudaro didelių sunkumų.

Mokytojas-Meistras, tai tas, kuris žino viską apie žemę, kaip ji sudaryta, kaip struktūrizuota, koks jos tikslas, Mokymas, o taip pat tai, kaip struktūrizuota pati žmonija.

Aukščiausias Mokytojas ir Pakylėtas mokytojas – tai vienas ir tas pats. Pakylėtas Mokytojas tai tas, kuris neseniai, taip neseniai, nors tai buvo prieš milijonus metų, bet jau naujausioje istorijoje – neseniai pasiekė visus žemiškus gyvenimus ir stojo į tarnavimo žmonijai kelią, kad vesti ją paskui save, mokyti ar bendradarbiauti su žmonija jos pačios pakylėjime. Tokiu būdu, Pakylėtasis Mokytojas – tai tas, kuris rišasi su Pakylėjimo Žemėje supratimu ir tuo, ką jūs vadinate prašviesėjimu, kas padeda žmonijai eiti į tą tikslą, sekti tuo keliu, laiptais į viršų per lygius, kaurai per įvairius langus, galimybes ir dažnius, į prašviesėjimą. Tai yra Pakylėtasis mokytojas – tas kuris pasišventęs dirbti žmonijai. Žemiško gyvenimo plokštumoje, Pakylėtieji mokytojai stengiasi orientuoti savo energiją į tas sritis, kur daugiausiai susikoncentravę žmonės.

Aukščiausias mokytojas nebūtinai surištas tik su viena žmonija ir vienu žemišku planu, Aukščiausias mokytojas gali taip pat būti suprantamas kaip viso, bendras mokytojas, kaip ir kito išmatavimo mokytojas, ar galite pavadinti kitos civilizacijos atstovu, kito pasaulio.

Tačiau Aukščiausi mokytojai ir Pakylėtieji daugumoje panašūs, jie nežiūrės vienas į kitą su išdidumu, nes nevienas iš jų nėra pranašesnis už kitą, kiekvienas iš jų vienintelis toks, skirtingas nuo visų. Egzistuoja ir kiti mokytojų tipai, kaip sakysim jūsų angelai, arkangelai ir kiti. Taip, šie tipai yra jūsų mokytojai, pas kiekvieną iš jų sava specializacija ir kiekvienas surištas su žmonija ir jumis, pačiais įvairiausiais būdais.

Tačiau dabar apsistosime tik ties Aukščiausiais mokytojais, Meistrais-Mokytojais ir aišku paliesime klausymą apie Arkangelus-Mokytojus, bet jau kitame susitikime.

 Taigi, Aukščiausieji mokytojai – tie, kurie suinteresuoti Žeme. Ne tik žmonija, bet ir Žeme bendrai. Aukščiausieji mokytojai apsijungia su Žeme ir jos judėjimu, su visu tuo, ką ji savyje turi. Ir jus taip pat esate to proceso dalimi. Taigi, galite dabar paklausti patys save: ar galėtumėte, sugebėtumėte jūs tapti  Aukščiausiais mokytojais? Tai labai subtilus klausymas ir į jį verta atsakyti. Daugumoje atvejų atsakymas bus „ne", tačiau, egzistuoja dalelės ar jūsų pusės, kurios, nepriklausomai žinote jūs ar ne, prisipildo išmintimi ir tampa panašios į Mokytojus. Pas tas ypatingas jūsų pačių dalis – ypatingi, žymiai gilesni santykiai su Aukščiausiais mokytojais kadangi jos juda ta kryptimi.  Aukščiausiųjų mokytojų  santykiai su tomis jūsų dalimis, prasidėjo žymiai anksčiau nei jūs pradėjote gyventi šį gyvenimą. Aukščiausieji mokytojai kreipiasi būtent į tą jūsų dalį – tačiau tai pritaikyta ne visoms Būtybėms.

Taigi Aukščiausieji mokytojai ateina į Žemę tam, kad suteikti palaikymą ir skatinti žmoniją. Skatinti – tai visai ne tas pats kas padėti. Meistras-Mokytojas skatina procesą. Meistras-Mokytojas gali būti suinteresuotas pirmiausiai Žemės apsijungimu ir kaip to šalutiniu produktu, žmonijos apsijungimu.

Kas liečia žmoniją, ją galite vertinti kaip didžiulį organizmą. Taip – jūs, individualaus mastymo procesas, individualizuota siela, turinti valios laisvę, bet tuo pat esate didelio kūno dalimi – žinių, atradimų kūno, kuris pats yra Žemės bioritmų dalimi.

Visa tai yra Žemės dalimi ir dalimi to, ką savyje gali nešti Mokytojas ar Mokymas. Meistrą-Mokytoją, sakant jūsų kalba, galima pavadinti archeologu, tačiau suinteresuotu ne kiek jūsų Žemės istorija, kiek tuo, kokiu būdu Žemė tampa vieta, kur ruošiasi pagimdyti, kokias gyvybės formas. Toks mokytojas jums gali suteikti pagalbą. Tačiau tai visiškai ne tas pats, kas padėti jums šiek tiek pasislinkti į priekį, nes visa tai savaime bus dalimi to didelio tyrimo, supratimo kokiu būdu pasireiškia gyvybė ir kokiais banginiais dėsniais ji juda savo žemės įsikūnijimo rėmuose. Todėl, skatinti jus – tuo pačiu skatinamas ir Mokytojas, kuris taip pat skatins tuos, kas eis šio projekto keliu.

Žmonija pamiršo apie tai, kas ji yra ir kam egzistuoja, todėl, kada ji mato prieš save Mokytoją, ji tarsi puola jį, tikėdamasi pagalbos, kartais reikalaudama pagalbos ir kartais pasityčioja erzinasi, jei jų prašymai nėra išpildomi. Tai kažkas panašaus, kaip skęstantis žmogus įsikimba į plaukiką profesionalą, tikintis kad tas jį išgelbės ir ištemps prie kranto. Apie tai žino mokytojai ir Aukščiausieji mokytojai. Jie neturi žmonijai užuojautos tame kas ji yra ir kur juda.

Tai, kad mokytojas lieka nežinomas, nereiškia kad jis neišties rankos, ar nepaduos balso. Paprasčiausiai žmonijai geriausia gauti tą pagalbą iš nežinomo. Suprantate, kada suteikiama pagalba žmogui nuo nežinomo, jis greičiau mokosi ir iš to patiria pamokas; gauna jam suteiktas galimybes, o ne pagalbą.

Suteiktos galimybės yra tai, kas vadinama žiniomis, žinių kūnu, kuris tuoj pat duodamas žmogui, tam kad žmogus iš karto galėtų pradėti naudoti tas žinias pagal savo nuožiūrą. Tai vadinasi „galimybių suteikimu".

Tokiu būdu mokytojas suteikia galimybes žmogui ar mokiniui, leisdamas jiems greičiau judėti į priekį, sąmoningai pasirenkant ir atsimenant, kas jie tokie ir kokias žinias jie neša savyje. Matote, tai žymiai skiriasi nuo pagalbos suteikimo ir kažkuo panašu į išgyvenimą. Žmogui žymiai geriau gauti galimybes, norint žmonijai judėti toliau į priekį. Ar gali galimybių suteikimo procesas vykti be anonimiškumo? Taip, bet tada jau bus visiškai kitoks veiksmas, tai greičiausiai vadintume skatinimas. Skatinimas ar iniciacija tai ne drąsos išbandymas ar kažkas panašaus. Skatinimas – galimybė pademonstruoti tai, ko žmogus išmoko. Todėl, jei žmogus įsisavino suteiktas jam galimybes ar pasiekė naują supratimo lygį, skatinimas gali duoti žmogui galimybę parodyti, kuo jis sugebėjo tapti ar ko pasiekti. Iš kitos, žmogaus pusės, skatinimo procesas gali pasirodyti sunkumų periodu, bet ne būtinai bus būtent taip. Suprantate, mažiau kūrybingi žmonės suras ir mažiau kūrybingus sau palyginimus, pavyzdžiui drąsos išbandymas. Bet tai iš tikro ne taip svarbu.

Žmogus gali paprasčiausiai pademonstruoti savo sugebėjimus, atlikdamas tą patį ką ir Mokytojas, tai yra puoselėti kažką, automatiškai įrodys profesionalumo ir mokėjimo lygį. Tiesa, pas žmoniškosios giminės atstovus būna baimės, atsiskleidžiant prieš savo gentainius, pasakojant jiems apie tai, kad jie praeina prašviesėjimo procesą ar savotišką praktiką ir ryšium su tuo nori pasiūlyti jiems savo pagalbą. Vietoje to žmonės sau išranda visus tuos drąsos patikrinimus, kai atsiradę ypatingai sunkiose sąlygose, jie būna priversti suvokti kokius tai daiktus žymiai greičiau, nei paprastomis sąlygomis.

Matote, yra didžiulis galimybių skaičius, gauti išminčiai iš Mokytojų. Vėliau, priklausomai nuo to kaip žmogus mokosi pas savo Mokytoją, jis pats nepastebimai virsta Mokytoju.

Taigi, mokytojai, priklausantys tai kategorijai, nusileidžia į Žemę – jie nepriklauso Žemei. Jie ateina į Žemę iš savo laisvės, kurioje jie patys laisvi nuspręsti, kur eiti. Daugelis iš jų daugiau domisi kokiu tai konkrečiu išmatavimu, ar tuo kaip pasireikšti tuose išmatavimuose, ne tik Žemėje bet ir kituose pasauliuose. Jums turbūt įdomu ar gali Mokytojas atpažinti kitą Mokytoją? Atsakymas bus taip. Jie atpažįstą vienas kitą per vibracijas, pagal asmenybės organizacijos lygį. Jie skiria vienas kitam jų lygį atitinkančią pagarbą. Be pripažinimų egzistuoja taip pat ir skirtumai – kiekvienas iš jų pamatys kitame, ko jam trūksta. Jie aišku ne šauks „ klausyk, juk mes baigėme vieną ir tą pačią akademiją" , kaip tai darytumėte jūs, sutikę savuosius. Ne, tie žmonės pažiūrėję vienas į kitą, pamatys ypatingą pagarbos lygį, už visa tai kas buvo jų sukaupta, ar už tai ką jie atiduodavo kitiems, dalinosi. Mokytojas niekada nebus priešininkas kitam Mokytojui, nepriklausomai nuo to iš kur jie atėjo. Tiesa, kartais atsitinka taip, kad Mokytojai tampa didelio skausmo priežastimi, jei žiūrėti iš jūsų stebėjimo taško ar jūsų akimis. Bet kitas mokytojas, galimas daiktas sugebės pažiūrėti į tą širdį  ar į tą būtybę ir pamatyti tai.

Taigi, Meistrai-Mokytojai ateina į žemę vedami pačių įvairiausių priežasčių: kai kurie ateina kad stebėti, kiti atvirkščiai, kad bendradarbiauti, asistuoti žmonijai, visai žmonijai, nes visur puikiai žinoma, kad Žemė, jos būsena, vieta, kokia ji tampa – yra labai sunki buvimui joje. Taip, turbūt teisinga apie tai pasakyti dabar – būti Žemėje sunku, nelengva atvykti į trijų išmatavimų pasaulį, dabar tai jums kažkas panašaus į kliūčių įveikimo mokyklą, kančių ir kančių įveikimo mokykla, išėjimo už jų ribos. Iš esmės tai didis prašviesėjimas. Tai iššaukia trečias išmatavimas, tuo atveju, jei žmogus nesilaiko atitinkamo atsargumo, greičiausiai jį atmes atgal, nei pastums į priekį. Todėl ir egzistuoja Mokytojai, kurie čia tam ir atėjo, kad bendradarbiauti tame procese, padėti žmonijai atsiminti, kuo ji yra ir kodėl dabar Žemėje.

O dabar susimąstykite ir atsiminkite apie tai, kad atrodote kaip žmogiškos būtybės. Tikrąja prasme jūs ne žmonės, jūs tik šviesos atspindys ir vibracijos, į kurias jūs patys save įtraukėte, jūs šviesos tankis jūsų pačių sukurtame kūne, jūs jūsų gyvenimo tikslas. Ir visa tai kas liečia jus pačius, galima priimti kaip iliuzija.

Visa tai tik dabar jums yra realybė. Bet tai laikina realybė, tai vaidmuo, kurį jūs vaidinate, tai vienintelė savo prigimtimi scena, kuri buvo pastatyta specialiai tik jums. Tai aukščiausio apmokymo universitetas panaudojant žemiausias vibracijas. Turbūt teisinga būtų išsireikšti taip: kuo Žemėje žemesnės vibracijos, tuo daugiau galimybių jos suteikia studijavimui. Būtent dėl tos priežasties tiek daug sielų ateina į Žemę.

Taip pat jūs turite žinoti, kad Mokytojai ar Aukščiausieji mokytojai tuo pat metu yra ir mokiniais, kokiame tai savame lygyje, savo pažinime ir judėjime. Taip pat kaip jūs esate mokytojai kitiems.

Taigi Meistrai-Mokytojai, Mokytojai tai tie, kurie sugebėjo atsikratyti nuo to aklumo, nuo tų sienų, taip pat kaip ir nuo būtinumo jas išsaugoti ir neštis su savimi ateityje. Pas juos daugiau nėra abejonių sekti savo dažniu, nėra pavojaus būti mažesniu, nei jo vidinė būtybė ir todėl daugiau nėra būtinumo iliuzijos pratęsimui – nei tamsos, nei šviesos iliuzijose. Tik švytintys ir spindintys, būtent taip jūs juos ir suprantate ir būtent taip jūs juos atpažįstate kaip Aukščiausius mokytojus.

Kaip jūs galvojate ar galėsite atpažinti visus Mokytojus, jei jie jums prisistatytų? Ne, ne visada. Kartais jums tai pasiseks, kartais jie pasireikš kaip istorinės asmenybės, tam kad atkreipti jūsų dėmesį,- o visai ne tam kas tapti populiariu jūsų laike. Kartais atsitinka, kad net keletas Mokytojų gali būti vienos kokios nors istorinės asmenybės apvalkale.

Tokiu būdu tie, kurie istoriškai yra jūsų Mokytojai, daugumoje nebuvo viena-vienintelė būtybė. Istorija daugelį kartų kartojo pati save ir jūsų sakmės, jūsų istorinės fantazijos ir archeologiniai pasakojimai kartojosi daug kartų, vis dėl naudos jums, iki tol kol pati istorija jums netapo aiški, iki tol kol nebuvo nustatyta pagrindinė varomoji jėga ir idėja. Kas liečia žmoniją, daugumas iš tų žinių tapo akmeniu, o ne šviesa, todėl šiandien tie patys Mokytojai gali pervertinti savo roles tam, kad duoti jums naują , skirtingą nuo dabartinio supratimą ir kitą Mokymą.

Prašviesėję mokytojai ateina tam, kad skatinti jus ir vesti jus prie jūsų pačių prašviesėjimo – tam, kad jūs išmoktumėte matyti ne jų šviesą, o savo nuosavą šviesą, ne jų švytėjimą, savo nuosavos šviesos charakteristikas. Ir kada jūs einate ta linkme, jūs einate atitinkamu keliu ir to kelio pasirinkimas visada turi būti jūsų nuosavas.

Ne būtinai Mokytojai gali ateiti kaip lyderiai. Gali būti paprasti žmonės, labai paprasti. Jie savyje neša atitinkamą kryptį ir jau nuo jūsų priklauso pastebėsite ją ar ne, bus ta kryptis naudinga eiti ar ne. Meistrai-Mokytojai kaip ir yra tokio tipo būtybės, jie ateina į Žemę tam, kad suteikti skatinimą vykstantiems joje procesams, ypatingai susijungimo momentais. Aukščiausieji mokytojai visada yra Žemėje ar šalia jos. Niekada nebus momento kada Žemė taps be Mokytojų ar Mokymų.

Chemija, Žemės vibracijos pritrauks kažkokius tai vienus Mokytojus ir tuo pat metu nepritrauks kokių nors kitų. Kiekviena epocha turi savo būdus kviesti vienus ar kitus. Kaip suprantate, vienos epochos pabaiga ir kitos pradžia neša su savimi didžiulę gausą Mokytojų, didžiulę įvairovę skirtingų galimybių, nes epochų sanduroje, atsiranda daug skirtingų vibracijų, iš kurių galima išsirinkti sau, pasireiškia skirtingos kryptys. Tokiu pat būdų, su skirtais tikslais atsiranda ir didelis kiekis Mokytojų esančių Žemėje, atėjusių iš skirtingų pasaulių. Tame tarpe, daugumas ateina iš tų pasaulių, iš kurių atėjo ir pati žmonija, kadangi pati jūsų siela, jūsų būtybė ateina iš skirtingų vietų, skirtingų žvaigždžių ir žvaigždžių sistemų, įvairių planetų, sistemų, pasaulių. Ir nors ateidami visi jūs imate žmogiškų būtybių apvalkalą, iš tikro jūs ne visi esate žmogiški.

Kas yra nežemiška būtybė, kas ji yra, jei ne tuo, kad ji paprasčiausiai kilusi iš kitos žvaigždės, iš kito pasaulio? O jūs įsitikinę kad patys kilę būtent Žemėje? Ne, ne taip, jūs visi tik svečiai Žemėje. Dar daugiau – praktiškai visi esantys žemėje yra tik svečiais. Yra tik keletas Žemiškų būtybių, esančių Žemėje žymiai ilgesnį laiką nei kiti. Yra taip pat ir ypatingi skirtumai. Egzistuoja žmonės kurie yra kituose pasauliuose ir kurie tuose pasauliuose yra žymią laiko dalį.

O dabar pabandysim atsakyti į kai kuriuos jūsų klausymus, padėsiančius jums įsigilinti į temą.

Ar tiesa, kad daugumas Mokytojų kilę iš Plejadų žvaigždyno? Ar tiesa, kad tie kurie ateina iš Plejadų žvaigždyno yra aukščiausieji genetikai? Ir kad iš tikro jie sumaišė savo DNR, savo išpuoselėtą ir žymiai tobulesnę DNR su jūsų ir su jūsų galimybėmis, kažkokiems specialiems tikslams? Ar tai tiesa?

Taip, būtent taip. Kokiam tai skerspjūvį, kokiu tai laipsniu. Bet daugumas istorijų, kurias jūs girdėjote apie tai, kad tai įvyko dėl kažkokių priežasčių, neatitinka tikrovės. Įsivaizduokite sau, kad jūs sužinote apie tai, kad kažkas iš gyvūnijos karalystė atstovų – banginiai ar delfinai, kuriuos jūs suvokiate artimais sau, atsidūrė ant išmirimo ribos ir nėra jokių abejonių. Ką jūs tada padarytumėte kad juos išgelbėti? Tam, kad sustabdyti jų išmirimą, išgelbėti jų grožį, išmintį ir protą? Ko jūs nepadarytumėte dėl jų? Todėl, kada Plejadžių žvaigždyno gyventojai suprato, kad žmonija yra labai įdomiame ir ypatingam savo vystimosi Žemėje periode, jie taip pat suprato ir suvokė, kad egzistuoja nenuginčijama ir labai didelė galimybė to, kad žmonija neišgyvens toje būsenoje, kurioje ji yra dabar. Ir ji yra pavojuje. Pavojus jai gresia nuo pat pradžių, nuo pat žmonijos egzistavimo pradžios jūs jau buvote pavojuje. Ir tada jie savaip, su savo nuosavais tikslais ir sugebėjimais, ne taip tobulai, kaip tai galima padaryti kitose sąlygose, dėl daugumos žmonių gėrio, pradėjo kurti ypatingas sąlygas, kokią tai formulę, kurios pagalba žmonija galėjo išgyventi. Ir jie sukūrė mutacijas, jie pagimdė kažkokius tai alcheminius pasikeitimus ir mutacijas, kurie sukūrė skirtumus tarp žemės žmonių ir tų, kurie pusiau buvo hibridai, kas yra genetiškai modifikuota būtybė.

Tačiau aš jums sakau, kad daugumoje atvejų tai buvo žmonijos gėriui, tame nebuvo jokio ypatingo praradimo, bet kuriuo atveju, jis buvo nesulyginamas su tuo, kas galėjo įvykti kitose sąlygose. Ir tai tapo žmonija.

Tai jus neišgelbėjo nuo likimo, todėl kad jūs dar nebuvote žmogaus kūne, bent jau ne pilnai. Bet jūs suvokėte tai, jūs žinojote kad egzistuoja Žemė ir kokie jai gresia pavojai. Žmonijos istorija pasikeitė, ji keitėsi kelis kartus. Tai ką jūs vadinate sąmonės istorija – iš tikro tai skirtingi, labai skiriantys vienas nuo kito istorijos fragmentai.

Kodėl gi jūs nežinote ir negalite žinoti visą jūsų istoriją pilnumoje, su visais jos fragmentais? Tai surišta su tuo, kad skirtinga istorija skirtingai atrodo, skirtingais laiko tarpais. Kartais jie pilnumoje skiriasi nuo to, ką jūs galite įsivaizduoti. Kad kažkas yra klaidinga, kažkas teisinga, ne tame reikalas. Ne, paprasčiausiai gyvenimas egzistuoja skirtinguose įsivaizdavimuose. Skirtinguose laiko perioduose. Nes istorija nėra linijinė, nuosekli. Kitaip sakant, ne visi metai sekė vienas paskui kitą. Vieni metai palikdavo kitiems. Ir daugelis įvykių vyko skirtinguose išmatavimuose, skirtingu laiku ir po to susimaišydavo į vieną. Todėl labai sunku linijiniu protu aprašyti kažką, kas nėra linijiniu. Labai sunku akių pagalba apibudinti tai, kas yra nematoma fiziniame pasaulyje, tai kas vyksta ne fizinėje realybėje. Tai jums atrodo neįmanoma, tai jums atrodo išeina už įmanomo ribų, jūs tuo paprasčiausiai netikite.

Dabar supraskite, kad kada jūs matote atvaizdą danguje, tai ne visada įsitikinę tuo, kad jie ateina iš kitų pasaulių. Jūs nenorite tuo tikėti, todėl kad jums apie tai nepapasakojo reikiamu būdu. To pasekmė yra, kad jūs suprantate, bet nejaučiate savęs komfortiškai su tomis žiniomis ir netikite. Jūsų sąmonės istorija yra kokia tai prasme ne tai, kad būtinai manipuliacija, bet tik ištraukos, iš skirtingų istorijų, kurios vyko kažkada Žemėje ir kurios dalimi buvote jūs.

Žemėje egzistuoja simboliai, kurie ją daro stipresnę, kurie jai duoda gyvybinę jėgą. Tai netik mūsų planetos resursai, naudingos iškasenos, taip pat tai medžiai ir gėlės, visa tai kas randasi ant jos. Žemė taip pat savotiškas simbolis. Joje yra simboliai kurie sielų maistas, kurie pagimdo pačios Žemės architektūrą. Tie simboliai taip pat yra Žemės maistas. Reiškia, kad žmogiška siela sugeria tuos simbolius, ji atsimena juos, mato juos ir kažkokia prasme naudojasi jais tam, kad pratęsti savo ilgaamžiškumą. Žmonijos ilgaamžiškumas tęsiasi ir iš esmės tai yra kaip garantija, kad žmonija neatsidurs ties išmirimo riba.

Egzistuoja taip pat tokie Mokytojai, kurie ateina ir išeina, tačiau ir jie siūlo savo mokymus žmonėms. Buvo užduotas puikus klausymas. Ar genetikos meistrai, tie išėjūnai iš Plejadų planetų, kada nors grįš?

Taip, jie grįš. Bet ne dėl tų pačių tikslų, ne tam kad patikrinti kas vyksta čia Žemėje, ne tam kad šiaip atsilankyti šioje planetoje. Koks gi bus jų tikslas, kai jie grįš į Žemę? Jie yra žmonių šeimos dalimi ir jie dalinai priklauso Žemei, jie atidavė dalį savęs Žemei ir žmonijai, taip kaip jūs galite dovanoti kokia tai dalį savo organizmo žmogui, kuriam to labai reikia, bet vis tiek išlaikysite ryšį su ta organizmo dalimi, prisirišimą su juo. Taip ir jie pririšti prie Žemės. Bet jie buvo išrinkti, sakau aš jums, tam kad prisirišti prie jūsų, jie nenori pažeisti kokius nors dėsnius, bet kokiu atveju išlaiko ryšį su jumis. Jie čia yra tam, kad padėti jums, kad suteikti paramą šiame besitęsiančiame gyvenime.

Meistrai, aukščiausieji Mokytojai neapriboti šio pasaulio galimybėmis. Daugumas iš jų randasi čia, atėję iš tų vietų, iš tų planetų, iš tų pasaulių, apie kuriuos jūs net negirdėjote. Ir jie negali būti kokios tai istorijos, apie kurią jūs girdėjote, dalimi, todėl kad jūs netgi negalite įsivaizduoti istorijos. Taigi, kaip jūsų nestebintų, jiems visiškai be skirtumo, kas įvyks 2012 metais. Tai tas įvykis, kuri žmonija pati sugalvojo, sakau aš jums, prigalvojo dėl savęs ir jis savaime aišku yra neįdomus tiems, kas ateina čia iš kitų pasaulių. Nors natūralu, kad tai vyksta Saulės sistemoje, mūsų Galaktikoje ir surišta būtent su šia epocha.

 2012 metai – tai metai, kurie įvyks Žemėje ir kurie surišti su jūsų metų skaičiavimu, su jūsų atskaitos sistemomis. Tie metai artėja prie mūsų ir jūs artėjate prie jų savo nuosavoje atskaitymo sistemoje, todėl tai surišta tik su jūsų kalba, su jūsų simboliais, su jūsų praeitimi, su jūsų ateitimi.

Bet tai dar yra jūsų istorijos dalis, jūsų sąmonės istorijos dalis. Tai, kas keičiasi, kai pradedate žiūrėti į save kitaip. Tai būdinga Žemei, tai būdinga žmonijai ir kol kas žmonijos Mokytojai pripažįsta šią problemą ir kalba apie ją. Todėl, kad tas 2012 metų fenomenas jums turi svarbią reikšmę. Toks reiškinys išvystytas tik žemėje. Taigi, jūs kokia tai prasme švenčiate savo žemišką šventę ir ta šventė absoliučiai skiriasi nuo to, ką galvoja kituose pasauliuose ir jiems visiškai be skirtumo.

Tą reiškinį jūsų mokytojai pripažįsta ir jūs gaunate skatinimus, vadovaujančius nurodymus, surištus su ta data, su tuo skaičiumi. Ir mes, Gaja ir jūs – toliau nagrinėsime tą temą, nes iš tikro egzistuoja anomalijos, kurios surištos su tuo reiškiniu Žemėje. Tai bus daroma tam , kad padėti jums, nes jūs žmonija pasirinkote tą laiką, tuos metus, tą langą tam, kad kolektyviai pasislinkti į sekantį egzistavimą, praeiti tą langą. Jūs kviečiate mokytojus tam, kad jie padėtų jums tai atlikti. Todėl šiuo metu yra didelis kiekis Mokytojų atėjusių į Žemę.

Mokytojo tikslas nėra vesti jus paskui save, jo tikslas yra prabudinti jus, tam kad jūs paskui save vestumėte žmones. Jiems reikia pažadinti jūsų lyderiavimo sugebėjimus, būtent to sieks tikrasis mokytojas.

Mokytojai neskiria specialiai daugiau dėmesio tiems, kurie yra linkę prie valdžios, turi lyderio savybių. Iš tikro jie skiria daugiau dėmesio tiems, kas nori daugiau matyti, daugiau pažinti, pasistūmėti pirmyn.

Kiekviena planeta turi savo nuosavą tikslą. Žemės tikslas yra nešti mokymą meilės ir užuojautos keliu. Kad atspindėti tai kas yra tobula, per tai kas tobula nėra. Aukščiausias Žemės tikslas yra – nešti prašviesėjimą, net jei jis ateina per kančias.

Tačiau mokytojai ir Aukščiausieji mokytojai nemato jūsų kančių. Jie nežiūri į jus su gailesčiu. Ir kada jūs klausiate: „Na kodėl jie matydami kaip mes kenčiame, kodėl mums ne padeda?", iš tikro visai ne taip. Jie nemato kad jūs kenčiate, jie nesupranta kad taip yra.

Jie mato jūsų sielos pasirinkimą, neribotas galimybes, tai kas yra amžinas kūrinys, jie mato pasirinkimą kurį jūs padarėte prieš šį gyvenimą, šio gyvenimo eigoje ir tai darysite po šio gyvenimo. Ir nė vienas iš tų pasirinkimų jiems neatrodo kančia. Išimtį sudaro ta jūsų dalis, kuri galvoja apie save, kaip apie žmogišką būtybę. Būtent ta dalis gauna meilę ir kančias tik už tai, kad žiūri į save kaip žmogišką būtybę ir nieko daugiau.

Kas tai yra kančia? Kodėl mes meldžiamės, o jie mums nepadeda? Bet prašo tik ta žmogiška jūsų dalis, kuri nėra siela. Siela sako: „ Ne, ačiu, bet viską aš galiu padaryti pati." Tada Mokytojų, esančių šalia skleidžiama šviesa padės jums atsiminti, kas jūs iš tikro esate, padės pritraukti išmintį, kuri jau yra jūsų. Todėl aš jums sakau, kad Meistrai būna šalia dažniausiai tik tam, kad priminti jums, nes jūs jau patys esate Meistrais, nes jūs patys sukūrėte šią Žemę, šias erdves ir šį gyvenimą.

Jūs patys sugebate ir turite visas galimybes praregėti, pradėti kažką veikti, tapti žmogumi, kuris gali pamatyti savo viduje tą ryškią Šviesą. Tik kažkokia jūsų dalelytė žino, kad ta savybė yra jūsų bet kuriuo momentu.

Taigi, mokytojai paprasčiausiai atspindi jūsų šviesą. Jūs nematote jų šviesos, jūs matote savo atspindėtą šviesą. Paprasčiausiai įjunkite savo šviesą, pakeldami vibracijų dažnius, pradėdami matyti kaip galima toliau, nors kažkiek toliau, kad pamatyti atsispindinčią šviesą, kuri atsispindėjusi grįžta pas jus. Ir geriausias būdas tai pasiekti – viską priimti per širdį, o ne protu. Nes širdis kažkiek toliau ir giliau surišta su siela. Protas daugiau suinteresuotas ta istorija, kurią jis pats sau pasakoja, su tuo vaidmeniu, kurį jis vaidina. Širdis atvirkščiai, mažiau dėmesio skiria tam vaidmeniui. Ji nenori savęs dalinti į daugelį sluoksnių. Širdžiai žymiai paprasčiau daryti tai ką ji moka geriausiai – mylėti be atodairos, be jokio apmastymo to, kaip pasidalinti ta meile ar yra ta meilė išskirstyta.

Pabaigai  norėčiau pridurti nuo savęs ir nuo Motimos Gajos artėjančių švenčių proga. Taigi būkite tikrais žmonėmis, būkite tokie kaip mokytojai, niekada neteiskite kitų, turėkite užuojautą visoms būtybėms, nepriklausomai nuo to kaip jos save suvokia. Mylėkite, kada bendradarbiaujate vienas su kitu, mylėkite vienas kitą ir pasistenkite nepraleisti to 2012 metų lango, nors jau žinote iš mano straipsnių, kad tai tik vienas iš daugelio langų, kurių dar bus. Galite pasirinkti datas daugiau surištas su jūsų nuosavu gyvenimu ir dirbti su jomis. Galite dirbti su Žeme ar dėl jos, su Mokytojais ar Mokymais. Nepriklausomai nuo to kokį kelią pasirinksite, spindinčiai šviesai nebus išimtis, kuri apšvies jus bet kuriuose jūsų pasirinkimo keliuose. Tikiu, kad 2012 metai atneš mums daug džiaugsmo, nes žmonija bunda, metų pradžioje vėl sulauksime naujų energijų, ateinančių su 12-taja banga, bus daug ir kitų svarbių dalykų, apie kuriuos informavo Metatronas. Taigi sveikinu jus su artėjančiomis šventėmis.  Tebūnie taip...

Su pagarba ir meile Virgis
Peržiūrų: 2376 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 4.0/2
Viso komentarų: 2
0  
1 Kuxne   (12.01.2012 00:19) [medžiaga]
Virgi, tu tiki Pepper Lewis čenais? Paklausiau jos čenelingų kelių, pasirodė kad kažkokią demagogiją varo. Pilsto pilsto iš tuščio į kiaura. Aišku kaip visad su kažkiek % tiesos. Vien prisišpakliavus kiek ji. Jau tokia kieta, turėtų žinoti kad negalima tepti tų nesąmonių ant kūno. Gaja turėjo perspėti smile

0  
2 Kuxne   (18.01.2012 03:58) [medžiaga]
Tyla reiškia sutikimą :D:D:D:

Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Gruodis 2011  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0