Ketvirtadienis, 21.09.2023, 10:49
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2011 » Kovas » 24 » KRAJONAS - APIE BLOGIO ATLEIDIMĄ
15:24
KRAJONAS - APIE BLOGIO ATLEIDIMĄ

Laba diena draugai. Aš - Krajonas iš magnetinės tarnybos.  Atėjo laikas pakalbėti apie temą, kuri kaip magnetas traukia žmones.  Laikas suteikti dėmesio taip vadinamoms demoniškoms būtybėms, egzistuojančioms žemo dažnio požeminiuose astraliniuose pasauliuose. Panašių būtybių daug ir jos skirtingos.

 Kalba dabar eis apie aukšto išsivystymo lygio demonus  (intelektualiniame plane). Pavadinkime juos  ANTIDEMIURGAIS. Tos demoniškos būtybės sudaro požeminio aukštesniojo  sluoksnio astralinio pasaulio  gyventojus.


ANTIDEMIURGŲ veikla tiksliai suplanuota ir nukreipta save priešpastatyti  Šviesos jėgoms, esančioms šioje planetoje. Didžioji dauguma panašių demoniškų būtybių gauna patikimą informaciją apie kovos eigą, tarp skirtingų jėgų. Tiesa, dėl savo sąmonės sandaros ypatumų, jie negali atskirti konkrečios informacijos iš žmonių pasaulio, bet sugauna tik jos prasmę, energetinę jos įkrovą ir kryptingumą. Bendrojoje antidemiurgų masėje yra demoniško elito būtybės, sugebančios ne tik priimti informaciją, iš žmonių pasaulio ir suprasti bendrą charakterį, bet ir susigaudyti konkretikoje. Jie nevaldo nė vienos iš žmonių kalbos, bet gauna pranešimus telepatiniais informacijos paketais, kuriuos jiems perduoda tas - kurį jūs vadinate viso pasaulio Valdovu, pasinaudojant žemos energetikos involtacija (prievartinis įdiegimas į sąmonę).


Ta informacija kruopščiai apdirbama, po to gan sumaniai suplanuojami renginiai (tame tarpe ir masinio charakterio), kurie nukreipti prieš Šviesos jėgas. Neįvertinti antidemiurgų gudrumo ir protingų veiksmų nevertėtų. Bet ši tema ne apie tai. Nors Šviesos Darbuotojams jau laikas žinoti kas ir kaip jiems priešinasi informaciniame ir kituose kovos frontuose.Tai – atskiro pokalbio tema, prie kurios mes kada nors būtinai sugrįšime.

Truputį istorijos. Prieš 18,5 tūkstančius metų į planetą buvo leista prasiskverbti galingai demoniškai būtybei – SPECIALIAI dėl energetinių planetos dažnių pažeminimo. Praėjus 5 tūkstančiams metų, tai yra pieš 13,5 tūkstančius metų, prasidėjo PAGREITINTAS, labai aktyvus žemės dažnio pažeminimo procesas, laiko "susukimas” (tempo pagreitinimas), gravitacijos padidinimas (svorio jėgos). Tai toks procesas draugai, kurį aš vadinu "UŽDANGOS SUTANKINIMU” (Virgio trigrašis: kokybinio barjero tarp fizinio lygio ir astralinio (dvasinio) sutankinimas).

Tų kurie perskaitys šį pranešimą, paprašysiu neišsigąsti, sužinojus kad Blogio jėgos – yra realios būtybės, egzistuojančios kituose materialiniuose planetos lygiuose. Prieš tuos, kurių sieloje yra Šviesa, jie neturi jokios galios.

Apie demoniškų būtybių egzistavimą  daugelis žinojo ir anksčiau. Paprasčiausiai dabar atėjo laikas apie tai sužinoti daugiau. Kodėl? Kada jūs perskaitysite šį pranešimą suprasite. Jūsų širdis nusiūs jums reikalingą signalą. Jūs padarysite atitinkamas išvadas. Ir daugiau niekada nebijosite Tos pusės Atstovų – tų kuriuos vadiname Juodąja Brolija.

Ir taip, specialiems tikslams į Planetos astralinio lygio vidinį pasaulį Šviesos Šeima leido įsidiegti  aukšto išsivystymo lygio demoniškai būtybei. Tuo metu jis buvo žinomas GANOKTURNO vardu. Jo vardas ne Šėtonas ir ne Velnias. Tokius vardus jam davė žmonės. Ši, aukšto lygio demoniška būtybė, ateidama į šią planetą sau pastatė tik vieną pagrindinį tikslą. Išgyventi. Likti egzistuoti tame būvyje kuriame yra dabar. Kartu su Ganokturnu į astralinius planetos žemo dažnio sluoksnius buvo prileisti įvairaus savo evoliucinio išsivystymo lygio demoniškų būtybių legionai.

Astralinis pasaulis, kuriame apsigyveno tamsos būtybės, sudarytas iš 9 sluoksnių. Plius izoliuojanti erdvė, organizuota į specialų erdvės-laiko kontiniumą, kur iš esmės ir egzistuoja Ganogturnas. Istorinės Pjesės vystymosi procese, paskutinius 18,5 tūkstančius metų tamsiųjų būtybių legionai nedidėjo savo skaičiumi todėl, kad jiems neduota teisė daugintis (čia dabar neina kalba apie astralinius fantomus – sukurtus žmonių sąmonės, tai – atskiro pokalbio tema). Visą tą laiką jie galėjo egzistuoti tik todėl, kad turėjo galimybę gauti žemo dažnio energiją savo gyvybės palaikymui. Jūs jau atspėjote, apie kokia energiją eina kalba? Tai Planetoje įsikūnijusių žmonių negatyvi energija. Neapykantos, baimės, skausmo, klastos, pavydo – visų žemutinių jausmų energija.

Ir taip per visus 18,5 tūkstančius metų, žmonės davė, o demoniškos būtybės gavo žemų dažnių negatyvią energiją. Kam visa tai buvo leista Šviesos Šeimos – Didžiojo Eksperimento Autorių?  Galvoju, kad Šviesos darbuotojai suprato priežastį.

Būtinai reikė pasiekti reikalingą Uždangos Tankį. Ir duoti žmonėms pasirinkimo teisę tarp Tamsos ir Šviesos. Todėl, kad Ganogturnas ir jo vadovaujami legionai sukurtų Tamsą Planetoje. O kitaip draugai, iš kur jai atsirasti šioje planetoje? Jūs negalvokite mano saulėtieji, kad Tamsa plinta po Visatą, kaip pelėsis pūvančiame medyje. Iš tikro ji – didelė retenybė. Ir tik nedaugelis planetų turi žemo dažnio astralinius pasaulius, kuriuos mes dabar metaforiškai vadiname Tamsa.

Kodėl atėjo laikas skirti dėmesio mūsų juodiesiems broliams? Kodėl aš apie juos nekalbėjau iki tam tikro laiko? Ar spėjate? Prasideda nauja Era. Kokie bauginantys įvykiai nevyktų aplink. Ką besakytų masinės informacijos priemonės (Virgio trigrašis: masinės Dezinformacijos). Kokios gandinančios naujienos jus nepersekiotų – žinokite, PRASIDĖJO NAUJA ERA. MEILĖS ERA, ištirpdanti baimę. Meilės - kuri ištirpdys negatyvią energiją. Ir ne tik ištirpdanti...


Ne už kalnų tas laikas, kada Meilės energija pasieks kritinį tašką ir  TRANSFORMUOS visą negatyvą. Pradžiai privers jį vibruoti aukštesniu dažniu, o paskui pertvarkys. "Ką galima padaryti iš negatyvo?” – jūs paklausite. Viską, mano brangieji. Viską. Tai tokia pati energija. Ar jums neteko susidurti su situacijomis, kai neapykanta pavirsdavo meile?  Kada neseniai buvę prieštaravimai virsdavo į stipriausią draugystę? Kada įsimylėjėliai pasiruošę išsiskirti amžiams susitaikydavo, vos po vieno bučinio ir laimingi pamiršdavo apie viską pasaulyje?  Aišku, jūs matėte ir ne kartą atvirkščius reiškinius. Tai tiesa. Leiskite meilei tekėti... JI JAU NIEKADA NEGALI NETEKĖTI. Planetoje turi susikaupti tiek meilės ir ji turi tapti tokio aukšto lygio, kokybės, kad jos NEBEGALIMA NUGALĖTI, uždengti negatyvu.

Įsivaizduokite dabar save jaunais įsimylėjusiais. O jeigu jūs įsimylėję dabar, išsaugokite tą jausmą po amžinybės ženklu. Paverskite ją į amžinybę. Ir taip kasdien. " Tu vėl kalbi apie meilę Krajonai, o prie ko čia demonai? Juk šiandien kalbame apie Juodąją Broliją?” – girdžiu tokį klausymą. Reikalas tame, kad demonai negalės egzistuoti ten, kur bus pasiektas toks Meilės lygis. Meilės energija netik eina per planeta, ji auga. Dar negeometrinės progresijos, bet jau tokiais tempais, kad mūsų planetos DEMONAI SUSIRGO. Taip brangieji mano, jie Labai serga.  Negali egzistuoti erdvėje, kur viršų ima pozityvi energija virš negatyvo. Bet netik didėja Meilės apimtis, keičiasi ir KOKYBĖ.

Šio metu į planetą patenka aukšto dažnio energija. Greitai ji pasieks tokį lygį kuris bus nesuderinamas su demoniškomis gyvybės formomis. Taip, taip!!! Ne už ilgo tas laikas, kai Tamsa nebeegzistuos planetoje. Žemė - leidi Gaja atsilaisvina nuo žemo dažnio astralinių gyvybės formų.

Ir dabar, aš turiu klausymą Šviesos Darbuotojams. Ką mes turime padaryti su demonais? Juk pas daugelį žmonių jie iššaukia netik baimę, bet ir neapykantą. Planetoje milijonai, milijonai žmonių kaltinantys būtent tamsiąsias jėgas visose nelaimėse, su kuriomis susidūrė žmonija per paskutinius tūkstantmečius. Milijonai žmonių pasiruošę paprasčiausiai sunaikinti Tamsos jėgas, ištirpdyti jas erdvėje, nusiųsti į niekur, amžiams patalpinti Kosminėse Kapinėse (tokių iš tikro nėra). Taip tai yra... Bet tai tie žmonės, kurių širdyse dar neišsivystė Meilė. O jūs Šviesos Darbuotojai?. Jūs buvę Lemūriečiai, Atlantai, Giperboriečiai? Kokia jūsų nuomonė apie demonus? Gal mums juos nusiųsti į kitą planetą, kaip robotizuotas būtybes (Virgio trigrašis: žmonės kurie neturi sielos. Apie tai bus atskiras pasakojimas)?  Taip?

Ne draugai... Yra kitoks sprendimas... Visai kitoks. Ir jis jau yra jūsų Širdyse. Sužinokite paprastą tiesą. Demonai – tai Kūrėjo vaikai, kurie labai seniai (pagal jūsų žemiškus matavimus) DAVĖ SUTIKIMĄ VAIDINTI TAMSIŲJŲ VAIDMENĮ. Kodėl mes juos vadiname Tamsiąja Brolija? Net tarp jų pačių nėra broliškų santykių. Jų bendravimas išbraukia broliškumo principą, pirmoje eilėje pastatydamas egocentrizmą. Mes juos vadiname Tamsiąja Brolija  todėl, kad jie MŪSŲ BROLIAI, kurie sutiko įvykdyti laibai sunkų darbą. Jie dar giliau nei žmonės nusileido į materiją, nuėjo į labiau tankesnius pasaulius, iš kur negalima rasti kelio NAMO, į dvasinį pasaulį SAVARANKIŠKAI.

Žmonės labiau pasinerdami į materiją, vistiek žinojo apie dievą, nors kai kuriuose atskiruose įsikūnijimuose ir netikėjo juo. Demoniškos būtybės NET NEŽINO APIE JO EGZISTAVIMĄ. Ir dabar jaučia, kad dedasi kažkas neįtikėtina. Vibracijų paaukštinimą jie vertina kaip SAVO EGZISTAVIMO PABAIGĄ, MIRTĮ. Suprantate? Ta energiją, tą didelę meilę, kurią mes pasitinkame kaip didelę laimę ir džiaugsmą, jie vertina kaip mirties pranašą. Ir iš visų jėgų kovoja už savo egzistavimą.

Antidemiurgų elitas supranta, kad yra jėgos kurios priešingos jiems. Ar žinote kaip jie įsivaizduoja Šviesos Jėgas? Dėmesio. Tai ne pokštas. Šviesos Jėgas jie įsivaizduoja kaip demonus, tik kurie išmoko valdyti žymiai aukštesnes energijos formas nei jie. Tai todėl kad jiems nėra Meilės, nėra Šviesos Šeimos, nėra Visos Visatos Kūrėjo, kuris VISUS JUOS VIENODAI MYLI KAIP SAVO VAIKUS. Tame tarpe ir tuos – kurie vykdo labai, labai sunkų (o žmonių supratimu ir nedėkingą) darbą.

Visi jūs  - kūrėjo dalelytės. Netgi jūs Angelai-Dievai, atėję iš Centrinės Saulės, kurie kol kas negalintys priimti ir prisiminti savo Dieviškumo. Tai ką kalbėti apie Demonus? Taip, ką apie juos kalbėti... Juk jie padarė tiek siaubingo žmonijai... Žmogiškame supratime tai taip. Dieviškame supratime – įvykdė sunkią užduotį.

Tai ką dabar daryti su demonais? Draugai. Šviesos Darbuotojai. Demoniškos būtybės (kalba kol kas eina tik apie antidemiurgus) serga "kosminiu gripu”, kurį priima už mirtiną agoniją. Ir jiems šiame ligos etape reikalingos PILIULĖS. O, tai aišku ne paprastos piliulės, chemiškos tabletės. Vaistinių tinklas dar nenusigavo iki požeminių astralinių pasaulių (kosminis jumoras). Jūs supratote, kas yra unikalus vaistas nuo visų kosminių ligų?

Leiskite dabar meilei ne šiaip sau tekėti. Leiskite jei ne šiaip sau apgaubti visą Žemės rutulį. Nukreipkite savo gydomąją Meilę į širdis tų, kas kenčia ten, žemo dažnio astraliniuose pasauliuose. Supraskite, kad jie iš tikro mūsų broliai. Ir jiems dabar labai sunku. Taip, jie turi persirgti tuo "kosminiu gripu”. O kas yra – gripas? Dažniausiai tai nėra paprasta liga.Tai mutacijos procesas. Dvasinės evoliucijos procesas. Taip - demoniškos būtybės turi sielą. Jūs nustebę? Ji yra. Tokia siela labai transformuota, bet ji yra. Meilė pasiusta į demoniškų būtybių širdis, pažadins jų Dvasingumą..Kai kas iš jų visiškai kitaip pažiūrės į pasaulį. Ir net pajaus savo transformuotos sielos gilumoje Visos Visatos Didįjį Kūrėją. O tai verta daug ko. Dvasinis demonas, kviečiantis į pagalbą Dievą...Tai skamba šiek tiek intriguojančiai. Bet aš visiškai rimtai draugai.

Ir taip, nesudėtinga lengva meditacija. Įsivaizduokite, kad pas jus yra sunkiai sergantis giminaitis, kuris jums pridaręs nemažai blogio. Jis guli lovoje, negali atsikelti ir net pajudinti rankos. Jam labai reikalinga kad jūs atleistumėte jam VISKĄ-VISKĄ-VISKĄ. Tai atleiskite jį. Prieikite prie jo ir pašnibždėkite jam į ausį: "tu būtinai tapsi sveikas, atleidžiu ir myliu.”

Žinau,  daugumai žmonių kol kas neišeis nukreipti savo meilės demonišoms būtybėms, negalės atleisti... Nemažai tokių, kurie pasakys: man nėra jokio reikalo apie demonus rūpintis, tegul sau kenčia... Kiti iš vis netiki apie kitų gyvybės formų realistiškumą.. Bet yra tokiu Šviesos Darbuotojų, kuriems supratus situacijos sudėtingumą, pradės bėgti ašaros. Kaip ir meilės. Bet tik neilgai. Atskleisiu jums paslaptį. Kada nors Tamsos Kariai baigs savo karus ir priklaupę ant kelio, nulenkę galvas  – atiduos pagarbą Šviesos Darbuotojams – Didžiojo Eksperimento Autoriams. Ir Jie (mes) priartės prie savo brolių, pakels tas būtybes, apkabins jas taip stipriai, kaip galima šioje Visatoje įsivaizduoti, išreikšdami jiems savo Meilę. Tamsos atleidimas artėja mūsų planetoje... Ir tai yra taip...

Su meile Jūsų Krajonas.

2010-07-23 Perduota per Sergejų Kanaševskį. Rusija     

 Dėl robotizuotų būtybių

Šviesos Darbuotojams jau ne paslaptis kad egzistuoja taip vadinama Šešėlinė Žemės planetos vyriausybė. Būtent apie juos kalbėjo Krajonas vadindamas juos "žmonėmis apdalintais valdžia" ir "nešantys didžiausią žalą okeane", suduodami smūgį aukščiausioms  į angelus panašioms būtybėms: Delfinams ir Banginiams

Čenelingas perduotas per Sabina Sangitar 2010 06 02


Nenuimant kaltės nuo naftos gavimo kompanijos "British Petroleum" pripažįstant kad tai tik statytiniai, už kurių slepiasi tikrieji ekologinės katastrofos kaltininkai Meksikos įlankoje - ta pati šešėlinė mūsų planetos vyriausybė. Tos vyriausybės pagrindą sudaro būtent robotizuotos būtybės. Savaime aišku, kad tos būtybės įsikūnijusios į žmogaus kūnus, negali įtakoti Dvasinio pasaulio. Bet sėkmingai priešinasi Šviesos Jėgoms čia, materialiame pasaulyje, destabilizuojant padėtį, žymiai pažemindami planetos energetinį lygį.

Daugumai turbūt bus atradimas, kad ROBOTIZUOTOS BŪTYBĖS VALDO PLANETOS EKONOMIKĄ. Tokių būtybių išorė nesiskiria nuo žmogaus. Jų visai nedaug. Tai iš žemutinių astralinių planetos pasaulių, žmogaus kūne, inkarnuotos būtybės. Jų skaičius sudaro mažiau nei viena dešimtoji visų pasaulio gyventojų.

Robotizuotų būtybių lyderiai valdo Žemės ekonomiką. Tai su jų pagalba sukurta pasaulinė finansinė Krizė. Tai su jų pagalba egzistuoja ekonomikos forma, kurioje mažumai priklauso didžioji dalis pelno visose verslo formose. Taip lengviau valdyti žmonėmis. Kapitalizmas - iškreipta ekonomikos forma, kada dirbtinai ribojama prieiga prie Dieviško Energijos Rezervuaro. Žmonijos ekonomika egzistuoja ant klaidingų įsitikinimų, kad energetiniai resursai riboti, kad reikalinga didžiulių darbo sąnaudų juos įsisavinti. Normalioje realybėje neegzistuoja apribojimų energijos gavime. Žmonijos užduotis - atsisakyti nuo klaidingų postulatų, kad yra energijos šaltinių trūkumas, suprasti kad visos Visatos energija yra prieinama žmonėms. Šviesos prigimtis tokia: kuo daugiau jos spinduliuojama, tuo daugiau jos atsiranda. Tai dabar suprasti daliai žmonių sunku. Bet tai iš tikro taip.

Šviesos Šeima, kaip jau yra žinoma, pasiūlė šešėlinei vyriausybei, vadovaujamai robotizuotų būtybių, palikti Planetą per specialiai sukurtą erdvės-laiko koridorių, organizuoti visų robotizuotų būtybių,  dabar esančių Ledi Gajoje, evakuaciją. Bet buvo gautas atsisakymas. Tai nereiškia kad Šviesos Šeima paskelbė ultimatumą, kurio neįvykdymas reikš karo pradžią. Šviesos Šeima ne su kuo nekariauja. Paprasčiausiai, Eksperimentas šioje Planetoje įeina į tokią fazę, kada robotizuotų būtybių buvimas čia, yra daugiau nereikalingas. Jie netik trukdo tolimesniam darbui (kas buvo ir anksčiau), o aktyviai priešinasi, naiviai galvodami kad galima iki begalybės pratęsti juos tenkinančią seną tvarką. Bet padėtis tokia, kad globalinių procesų, kurie prasidėjo Planetoje, niekas nepajėgus sustabdyti. Žemės pasiruošimas Pakylėjimui - Kūrėjo Valia, kuriai priešintis Visatoje niekas negalės. Tai - Dvasinės Galaktikos Vyriausybės, Tarpplanetinės Konfederacijos, Laisvų pasaulių Federacijos valia. Greitu laiku Planetos vibracijos pasieks tokį lygį, kuris nesuderinamas su robotizuotomis būtybėmis. Jos gali paprasčiausiai išnykti. Todėl Šviesos Šeima vykdydama Dieviškąją valią dar ir dar karta prašo robotizuotas būtybes palikti Eksperimento Teritoriją - Žemės Planetą. Pranešdami jums Šviesos Darbuotojai šią informaciją mes siūlome brangieji mūsų broliai ir seserys padirbėti kartu meditacinės praktikos forma.

Siūloma sekanti meditacija

Nusistatykite ant Meilės dažnio, pasikvieskite bendradarbiauti Šviesos Šeimą, savo Angelus-sargus.(trukmė 1-2 minutės).

Mintyse įsivaizduokite koridorių, per kurį išeina robotizuotos būtybės. Padėkokite jas už atliktą darbą, juk jie irgi - Eksperimento dalyviai.Pasiuskite visiems jiems savo meilę (meditacijos apogėjus 2-3 minutes).

Vizualizuokite planetą, kuri taps šių būtybių buvimo vieta. Ji tamsiai-mėlynos spalvos. Apgyvendinkite tas būtybes joje, palinkėkite joms sėkmės ir tolimesnio evoliucijos kelio. (trukmė 1-2 minutės).

Padėkokite už bendradarbiavimą Šviesos šeimą, Angelus-sargus, Meistrus-vadovus.

Šviesos Šeima, Krajono prašymu

Perduota per Sergejų Kanaševskį. Rusija 2010 06 10

Peržiūrų: 4526 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 5.0/3
Viso komentarų: 7
0  
1 Ri   (25.03.2011 16:08) [medžiaga]
Grazi pasaka, bet kiekvienoje pasakoje yra dalele prasmes :)

0  
2 pff   (26.03.2011 13:01) [medžiaga]
Kokia pasaka, tokios ir iliustracijos - ANIME. lol :)

0  
3 RmXas   (27.03.2011 18:46) [medžiaga]
Ne iliustracijose esme

0  
4 Saulius Krulickas   (20.04.2011 07:49) [medžiaga]
Tokia informacija tiesiog muzika mano sirdziai.....

0  
5 PlejadieteLina   (19.01.2012 02:53) [medžiaga]
Neapykanta, pykti, isizeidimus, nuoskaudas reikia perkeisti i Meiles energija. Reikia sakyti: TEVE, del beribes Meiles Tau, Tau as paaukoju sias blogas energijas, PERKEICIU!
Anunakai-Nefilimai, Jie jau pamirso, kas Juos sukure?! O kas Juos sukure? Ogi Pirmapradziai - Planuotojai is Plejadziu, Didziojo Eksperimento Dievai - Kurejai, is Trejybes kilusios lygiavertes Esybes. Sie Angelai yra Sviesa. Na o jeigu yra Sviesa, turi buti ir Tamsa. Tad sie Pirmapradziai Planuotojai, sie Angelai Sviesa, sukure Angelus, kurie ... yra Tamsa. Hierarchijos kuria Hierarchijas. Kad begaliniam Kosmose butu pusiausvyra, visur sukuriamos PRIESYBES.
Anunakai - Nefilimai yra mirtingi. Jie Monados neturi. Bet Siela turi. Pas Juos nera emociju. Jie mums visiems dave neikainojamas pamokas. Taip turejo buti. Toks buvo Dievu -Kureju Planas. Tad ATLEISKIME Jiems. Siuskime Meile Jiems. Mes VIENIS su Jais.
Robotizuotos Butybes, - tai zmones be Sielos. Pries 100 000 metu, kai Dievai - Kurejai is Plejadziu atidave dalele Saves zmonems, tai yra dave Sielas, ne visiems zmonemz Jie tai dave, kitus paliko be Sielos. Tokia buvo Didziojo Eksperimento Plano dalis. Sviesos Darbuotojai, mes visi turim savaji kasni.
Visi, kas skaitot, priimkite po Meiles spinduleli is manos Sirdies - i savasias Sirdis.

0  
6 Tiesiog pagalba pavergtiems Merkinės piramidės reiškiniu   (08.02.2012 14:12) [medžiaga]
Labai 2012Patarimas: Perskaitykite knygą Aleksandr Dvorkin "Sektos" Totalitarinių sektų apžvalga.Ši knyga supažindina su visomis sektomis ir naujais judėjimais.Suprasite,kad labai pavojinga praktikuoti kažkieno sukurtus neaiškius dalykus.Negali būti piramidė šventovė,mūsų šventovė yra bažnyčia.Būkite atsargūs ir neapsunkinkite savo gyvenimo.Jei esate silpni,palūžę ir pasimetę,susiraskite gerą dvasininką ir nueikite pasikalbėti.Melskitės,lankykite bažnyčią,prašykite vienuolių dvasinės pagalbos,lankykitę adoraciją,ieškokite tikinčių žmonių ir pakilsite.Jei sergate kreipkitės į medikus,nes galbūt, kiekviena diena yra brangi ir nešvaistykite veltui laiko.Tikėkite ir prabusite.Linkiu nepaklysti ir atsitiesti."Merkinės piramidės įvaizdis(netikra, be sienų). Titanai bando ją panaudot, kaip masalą. Pastatė dėžą viduj stripinyčios po voratinkliu , kad išlaikyt nedirbančius rimto darbo žemės savininkus, kurų žemėj stovi tas pastoto karkasas, pavadints pyramyda.Bunkerus žada kąst, bo bijo anie sveto galo.Bunkeruosna dės maistų, slėpsies, su titanais devais tik bendraus...Prašo visus žmogelius pasekte anų jų savetais...

0  
7 eilinis   (21.10.2012 20:05) [medžiaga]
Parašot savo svaičiojimus apie Merkinės piramidės veikima.Juk ten žmonės pabuve nemiršta,ir nepalieka fanatikai.
Beje pinigus nerenka per prievarta,meldžiasi dievo malda o piramide tik sustiprina tavo siekius.Nebent ieškot demono.
Čia mano nuomonė

Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Kovas 2011  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0