Ketvirtadienis, 04.06.2020, 23:47
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2011 » Rugsėjis » 4 » Krajonas apie Perėjimą
20:06
Krajonas apie Perėjimą

 Taip, aš žinau, kad šis klausimas dabar labiausiai aktualus ir galbūt mes su jumis šiandien ne tik pasikalbėsim ta tema, bet ir paskirsime tam ir kitus mūsų susitikimus.

Šiandien aš norėčiau jums priminti apie jūsų norą: pereiti Pakilimą kartu su planeta.

Jūs žinote, kad aš, Krajonas, palydžiu kiekvieną žmogų einantį į žemiškąjį įsikūnijimą. Ir lemiamu momentu, kai kiekvienas iš jūsų stovi prieš sūkurį įtraukianti jūs į naują gimimą, Aš dar kartą kiekvieno iš jūsų klausiau: ar jūs tam pasiruošę ? Ar jūs tikrai norite tai praeiti ? Ir nei vienas žmogus, kuris dabar yra įsikūnijime Žemėje, neatsisakė.

Taip, jūs žinote, kad daugelis vis dar miega ir nepriima šitos informacijos. Ir nenori pabusti. Na ką gi, tai jų pasirinkimas. Nors vėliau daugelis, perėję į Dvasinį Pasaulį labai gailėsis, kad nesugebėjo nubusti ir suvokti savo žemiškąjį kelią, savo misiją.

Jūs labai daug ką darote savo gyvenimuose, kad pereitumėt Pakilimą. Žinau, kad daugelis iš jūsų visiškai pakeitė savo gyvenimo būdą. Suvokę, kad galite padėti ne tik sau, bet ir visai planetai, jūs įsijungėte į darbą stengdamiesi padėti. Ir tai nuostabu, kadangi dabar, pirmiausiai reikia galvoti apie tai, kaip pavyks Žemei pereiti Pakilimą. Kol jinai nepraeis šio kulminacinio taško, nei vienas iš jūsų nepraeis. Paprasčiausiai nepajėgs.

Aš žinau, kad kai kas iš jūsų paprieštaraus: per amžius buvo žmonių, kurie sugebėdavo Pakilti. Taip jūs teisūs. Net tuo atveju kai planeta nebuvo tam pasiruošusi ir Pakilimo nepraeidinėjo. Bet, tie kurie pakildavo, netgi būdami aukšto lygio Dvasiomis, nesugebėdavo paruošti savo fizinių kūnų Pakilimui iki tokio lygio, kad juose pasiliktų ir palikdavo kūnus nors ir tapdavo Pakylėtomis Būtybėmis.

Noriu pasakyti, kad Žemės mastu, Pakilimas prasidėjęs labai seniai. Pakilimą bandė įgyvendinti dar Jėzus Kristus, bet dėl labai daug įvairių priežasčių, padaryti tai prieš daugiau nei 2000 metų, nepavyko. Bet Kristus padėjo Pakilimo proceso pagrindus. Ir nuo to momento ledai pajudėjo. Mes nekartą laukėme, kad tas procesas pagreitės ir Žemė kartu su žmonija ir kitomis gyvybės formomis galės pereiti Pakilimą. Bet procesas ėjo per daug lėtai. Galbūt tame slypi gili prasmė. Žemė pasiruošė, žmonės pasiruošė, nors, kaip aš jau sakiau, daugelis niekaip nenori praregėti. Gyvenimo šurmulys visiškai juos įtraukęs. Senosios energijos, išeidamos iš jūsų gyvenimo, iš trečios dimensijos, vis dar stengiasi išlaikyti daugelį žmonių savo stipriuose gniaužtuose. Bet Pakilimo procesas negrįžtamas. Be to, kaip aš jau esu kalbėjęs, jūs jau esate šio įvykio, būtent Pakilimo, epicentre. Ir jūs turėtumėt tai aiškiai suvokti. Jūs turite žinoti, kad planeta visiškai pasiruošusi Pakilimui. Liko tik smulkūs patobulinimai. Pagalba planetai, kuria jinai gaus dar šių metų bėgyje.

Ir neveltui aš jums sakiau, kad 2011 metai, Krajono metai, skaičiaus 11 vibracijomis neša savyje Nušvitimą. Tai reiškia, kad ir jūs ir planeta bus prisotinta Šviesos. Turi įvykti labai svarbūs įvykiai šių metų gale, kurie galutinai paruoš planetą pereiti tą kulminacinį momentą.

Nenorėčiau, kad jūsų sielose, nuo mano informacijos gimtų įtampa arba baimė. Manau, kad tie iš jūsų, kurie yra susitikime su manimi, supranta, kaip tai svarbu. Svarbu, kad Žemės ir žmonijos evoliucija išeitų į kitą lygį, kad jūsų sąmonė ir sąmonė planetos išeitų pagaliau į tą Vienybės ir KRISTAUS SĄMONĖS lygį, kuris ir tiktai kuris padės jums sukurti iš esmės naujus santykius, naują gyvenimą. Ir tada tikrai prasidės šviesos amžius, kuris jau ne už kalnų ir kuris praeina paskutinį savo patobulinimą.

Satja Juga pasirengusi po Pakilimo pareikšti savo teises.

Ir taip, planetos Pakilimui reikia, kad kiekvienas suvoktų šio proceso svarbumą. Suvoktų, kad jis dalyvauja šiame procese ir kelio atgal nėra. Kad kiekvienas žmogus galėtų suvokti kaip svarbu jo ramybė, pusiausvyra ir džiaugsmingas ramumas ir kokią rolę tai vaidina planetos Pakilime ir jūsų visų Pakilime, pateiksiu labai žemišką pavyzdį.

Jau esu sakęs, kad Gaja pradėjo pereidinėti dvasinio gimdymo procesą. Ir taip, Žemė tikrai randasi tame procese, kurį galima sulyginti su vaiko gimimu. Ji pati ir Motina ir Vaikas. Todėl jai dvigubai sudėtinga ir dvigubai džiaugsminga. Šiuo Pakilimu ji gali duoti naują postūmį visų būtybių evoliucijai.

Dabar pabandykime įsivaizduoti, kaip jūs elgiatės kai moteriai prasideda gimdymas. Aš manau, kad būtų labai naudinga apsupti tą moterį meile, supratimu ir dideliu džiaugsmu. Ir paprastai taip ir elgiasi visi protaujantys giminės ir pažįstami. O ar skiriasi kuo nors Žemė nuo žemiškosios moters ? Tik tuo, kad joje yra daugybė gyvybių ir jai reikia panašios pagalbos.

Pirmiausiai jūs turite suprasti, kad procesas jau nesustabdomas. Žemės gimdymo procesas jau prasidėjo. Jūs niekur nuo to nepabėgsite. Žemė tuo džiaugiasi ir yra rami ir subalansuota. Ji jau beveik pasiruošusi įvykdyti Pakilimą ir visa gamtos karalystė taip pat tam pasiruošusi, išskyrus žmoniją. Nepamirškite to. Tik žmonės – jos vaikai, dar nepasiruošę.

Kai kurie – bijo, kiti pamiršo ko jie atėjo į šį įsikūnijimą. Ir tik nedidelis procentas žmonių labai aktyviai dirba padėdami planetai ir sau.

Taip, netgi jei jūs dirbate tiktai sau, ruošiate save Pakilimui, automatiškai jūs dirbate ir planetai, kadangi jūs su ja vienas organizmas. Bet jūs juk tai puikiai žinote. O jei jūs dirbate tik planetai, tai tokiu atveju jūs ruošiate ir sau visą tai ko reikia, kad Pakilti. Ir tai puiku! Dirbkite bet kuria linkme, svarbu pasiekti tikslą. Žemė prašo jūsų: žmonės, būkite man gailestingi. Padėkite man ir aš padėsiu jums lengvai Pakilti ir pradėti naują gyvenimą. Todėl įsivaizduokite kokia atsakomybė guli ant žmonijos pečių. Taip, to reikia. Ir Mes per daugybę kanalų vis aiškiname žmonėms kas vyksta su planeta ir kas vyksta su jumis.

Kaip reikėtų elgtis ir kam ruoštis ?

Mes daug kartų kalbėjome su jumis apie Pakilimą, nors galėjome neminėti konkrečiai šito termino. Daugelis iš jūsų, su mūsų pagalba, sukūrė savo Šviesos Kūnus, o tai yra Pakilimo dalis. Šiuo metu visa žmogaus šviesos konstrukcija gimsta iš naujo. Kažkada jūs išeidami į trečią išmatavimą, palikote Mums savo Šviesos Atributus saugojimui, ir Mes išsaugojome. Dabar grąžiname, bet grąžiname juos patobulintus, kadangi niekas praeitam kely nesikartoja. Jūs turite grįžti į 5 išmatavimą, kuriame jūs kažkada gyvenote, bet grįžti turite prašviesėję, su patobulėjusia visų kūnų konstrukcija ir prisitaikę prie visiškai naujos evoliucijos spiralės.

Dar šiandiena noriu pakalbėti su jumis apie tai, kokius svarbiausius bruožus Pakilimo procese jūs privalote žinoti. Taip pat labai noriu jums papasakoti koks scenarijus nusimato Perėjimo svarbiausiu momentu, kadangi mes jau priartėjome prie jo.

Bet aš papasakosiu tiktai galima scenarijų, kadangi jūs patys kas dieną tą scenarijų keičiate. O kadangi jūs jau seniai supratote, kad per savo sąmonę, savo pastangomis, galite keisti jus supančią realybę, tai aš tik noriu mūsų pokalbio pradžioje jums tai priminti.

Kaip jūs save paruošite, kaip padėsite Žemei, taip patys ir sukursite ta scenarijų per kurį jums reikės pereiti Pakilimo metu. Todėl dabar pradėsime nuo paruošiamojo laikotarpio. Ir dabar mes pakalbėsime apie jūsų baimes.

Daugelyje, netgi teoriškai pasiruošusių žmonių, sėdi labai stipri baimė. Daugelis galvoja, o už ką mums tai ? Kai kas prisimena buvusius karus, nelaimes kurios lydėdavo pasikeitimus planetoje ir norėtų, kad kaip nors, viso to nebūtų. Nejaugi negalima būtų taip: vakare užmigai, o ryte prabudus išgirsti iš Krajono ar kitų Šviesos Valdovų, kad Pakilimas įvyko ir mes prabudome 5 dimensijoje. Ir nieko baisaus nebuvo, man viskas gerai.

Kad taip, visiškai idealiai viskas praeitų, vis tik neįmanoma – Žemė turi praeiti Kvantinį Šuolį.

Kartais Mes tai lyginame su drabužio išvertimu į kitą pusę. Ir tai iš fizinės pusės žiūrint, tikrai bus išsivertimas. Žemė turi atverti visom gyvybės formom, kurios joje vystosi, visas dimensijas. Nežiūrint į tai, kad mes sakome, kad jūs daugumoje pereisite gyventi į 5 dimensiją, Žemė turi atverti visus išmatavimus. Kadangi be jūsų, pasiruošusių pagrinde 5 dimensijai, planetoje yra dar ir kitos gyvybės formos.

Sakykim žmonės, kurie jau dabar gyvena 5 išmatavime, dar Lemūrijos ir Atlantidos laikais išėjo į Žemės vidų, kur visą laiką ir gyveno 5 išmatavime. Ir jie išeis iš to 5 išmatavimo, kad jums padėti.

Jie savo gyvenimu, per savo evoliucijos  ciklą, užsidirbo galimybę gyventi aukštesniuose lygiuose. Reiškia planeta turi jiems suteikti tokią galimybę. Taip, kad planeta atliks išsivertimą į aukštesnes dimensijas. Bet ar gali jinai atlikti šitą išsivertimą visiškai be skausmo ir sau ir kitom joje esančiom gyvybės formom ?

Aš jums ir vėl pateiksiu pavyzdį iš jūsų gyvenimo, nors gal ir nelabai vykusį. Įsivaizduokite, kad jūs užsidėjote kažkokį drabužį. Ir dabar jūs norite išversti tą drabužį į kitą pusę, jo nenusiėmę. Bet juk tai neįmanoma. Žinoma tarpe žmonių visada atsiras fokusininkų, kurie tai padarys, bet kiti bandydami tai atlikti kažkurioje vietoje tą drabužį įplėš. Taip ir Žemė nepajėgi atlikti išsivertimo, nepažeisdama tam tikrų savo fizinės formos vietų. Be to, kad ta inversija įvyktų, turi būti aktyvuotos tam tikros planetoje egzistuojančios jėgos. Todėl Mes ir sakome, kad reikia rimtai ruoštis. Galima žinoma pereiti šitą fazę visom stichijom dirbant labai harmoningai, bet šiuo atveju jūs turite žinoti: Žemėje vyks tai, ką jūs vadinate KATAKLIZMAIS.

O dabar dar šiek tiek apie pasiruošimą Pakilimui ir jo atributus.

Jums žinoma, kad Pakilimui reikia iki tam tikro lygio patobulinti ir planetos Šviesos Kūną ir jūsų Šviesos Kūnus. Jūs tam vis dar turite laiko tarpą, nors ir visai nedidelį. Kadangi pereidami į 5 išmatavimą jūs turite būti Šviesos Nešėjais. Jūs negalite ten patekti tame stovyje, kuriame šiuo metu yra didžioji žmonijos dauguma. Jūs turite susikurti Šviesos Kūnus. Tuo pačiu keičiasi ir jūsų čakrų sistema, aprūpindama visą organizmą Šviesa. Mes jums jau davę daug informacijos kaip visą tai keičiasi ir persitvarko. Ir jūs žinote, kad čakros keičia savo paskirtį. Tos 7 čakros, kurios laikė jus 3 išmatavime, paprasčiausiai išeina. Į jų vietą ateina sistema iš daugiau čakrų ir pradžioje jų bus 12. Čakros keičia savo darbo dažnį. Jos daugiau nedirbs atskirai viena nuo kitos. Jei anksčiau čakra turėjo tam tikrą membraną aplink save, tai dabar tos membranos išnyko ir čakros pradeda bendradarbiauti viena su kita, kas prives ir kai kurie jau tai pasiekė, prie to, kad susikurs viena spindinti čakra. Ji, kaip Šviesos kamuolys, sups žmogų. Ir tai neužgoš kiekvienos naujos čakros darbo. Tai bus nuostabi naujo žmogaus konstrukcija. Jūs turite tai ištobulinti dar iki Pakilimo momento ir jūs suprasite kam to reikia, kai aš papasakosiu apie pagrindinę perėjimo fazę ir jūsų gelbėjimą.

Ir pagaliau aš noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad Pakilimas vyksta todėl, kad planeta pereina į naują sąmoningumo lygį, į lygį Vieningo Sąmoningumo arba Kristaus Sąmoningumo lygį. Taip pat tai ir jūsų užduotis, praplėsti savo sąmonę tiek, kad jūs visiškai išeitumėt iš to kas laikė jūs 3-me lygmenyje.

Anksčiau jūs viską darėte pagal atskyrimo principą. Visur ir gyvenime ir moksle ir santykiuose. O dabar jūs galite pradėti suvokti aiškiai ir tada įveskite į savo gyvenimą besąlygišką meilę, nes tai – svarbus Kristaus Sąmonės lygio atributas. Matote, net jei dirbant tik šita linkme, jūs turite pakankamai daug darbo.

Brangūs mano žmonės, Mes juk neatsitiktinai vadiname jus Angelais. Kažkada Angelai iš Centrinės Dvasinės Saulės nusprendė, kad nenori tęsti angeliško gyvenimo, nors ir turėjo tokią galimybę. Jie nusprendė pereiti gana sudėtingą patirtį, išbandymą, šios planetos sąlygomis. Žinoma buvo ir tokių, kurie išėjo į kitas sistemas ir kitas planetas. Bet dabar mes kalbame apie Žemę. Ir dėl to aš sakau, kad kiekvienas esantis žemiškajame pavidale norėjo pereiti Portalą ir sukurti kelią į žvaigždes.

O ką tai reiškia pereiti Pakilimą kartu su planeta ?

Tai toks ženklas, kurį jūs gaunate amžiams, kurį pažins bet kuri mąstanti būtybė Visatoje. Tai Magistro klasė, ir to jūs norėjote pasiekti, kai ėjote į šitą įsikūnijimą. Ar pavyks tai visai žmonijai ? Manau, kad ne.

O ar pavyks visiems pereiti į 5 dimensiją ? Manau, kad daugumai turėtų pavykti. Bet tai dar nereiškia, kad visi kurie pereis į 5D taps Pakylėtais žmonėmis. O būti Pakylėtu, tai lyg ypatingas ženklas Kosmose, tai lyg aukščiausio lygio diplomas, prieš kurį bet kokia Kosmoso būtybė nulenks galvą. Tai milžiniška patirtis, kurią toli grąžu ne visos protingos būtybės Visatoje sugeba praeiti.

Supraskite, kad ne visos planetos ir ne visose sistemose gauna galimybę Pakilti. O tie, kurie gauna tokią galimybę, kiekvienas praeina skirtingu scenarijumi. Todėl dabar neįmanoma žemiškajam gyvenimui pritaikyti tą scenarijų per kurį perėjo neseniai pakilusios kitos planetos. Tai tiesiog neįmanoma. Jūs esate nenuspėjami. Šiandien vienas kiekis žmonių padeda planetai ir eina Pakilimo keliu, o rytoj jau visai kitas. Reiškia ir scenarijus keičiasi. Šiandien dauguma galvoja tik apie save, o rytoj visi supras, kad reikia, pirmiausiai padėti planetai. Tada Gaja apsidžiaugs ir eis per Pakilimą harmoningai ir šviesiai, net labiau nei galite įsivaizduoti.

Todėl aš kviečiu jus visus atidžiai studijuoti visą medžiagą susijusia su Pakilimu ir dirbti, dirbti ir dirbti padedant planetai ir žinoma sau. Kadangi jūs nuo jos ir visos žmonijos neatskiriami.

Dabar man labai norėtųsi pereiti prie pasakojimo apie tai, kas jūsų laukia per patį Pakilimo momentą, per pagrindinę fazę, kaip aš tai vadinu. Taip, jūs randatės tame laiko tarpe, kai kelias atgal jau neįmanomas. Viskas artėja prie kulminacijos ir kitaip būti negali. Ir tai kas įvyks dar 2011 metais yra pagalba planetos Pakilimui, ir žinoma jums. Aš norėčiau, kad jūs nepraleistumėt nei vieno, labai svarbaus atskaitos taško, kuris įvyks kiek vėliau, šiais metais. O ypač kai bus atidaromas Portalas 11.11.11. Tai ypatingai svarbu. Ir tie užtemimai, kurie įvyks metų gale ir žiemos saulėgrįža , sukurs paskutinį tašką paruošiant Žemę Pakilti.

Manau daugeliui dabar palengvėjo ant širdies ir jie pamanė: o, tai to nebus 2011 metais. Ką gi, jūs žinoma teisūs. Ir vis tik jūs turite dabar gyventi taip, lyg kiekvieną dieną Pakilimas galėtų prasidėti.

Noriu pabrėžti, kad Mes žinoma jus ruošime. Pagrindinė fazė neužgrius jūsų kaip bangą iš giedro dangaus, netikėtai ir nelauktai. Mes suinteresuoti, kad kuo daugiau žmonių galėtų Pakilti kartu su planeta, arba Pakilti vėliau, kai Gaja atvers savo aukščiausius išmatavimus. Taip pat Mes labai norime, kad savo fizinių kūnų neprarastų ir tie, kurie vis dar randasi miego būsenoje ir nesupranta kas vyksta planetoje ir kaip jiems reikėtų elgtis. Turiu paminėti, kad jau dabar Mes pradėjome duoti informaciją padidintu srautu. Tai bus daroma visais kanalais.

Per visus bendradarbius, ne tik dirbančius su Krajonu, bet taip pat ir iš kitų Šviesos Būtybių kontaktuojančių su žmonėmis, ateis vis daugiau ir daugiau informacijos. Ir tai yra būtina. Pagal tai, kaip keisis situacija ir vis labiau ryškės būsimų įvykių scenarijus, mes vis tikslinsime jums perduodamą informaciją. Todėl nelyginkite to kas buvo ir dar bus perduodama. Visą laiką vyks žinių atnaujinimai ir patikslinimai. Bet viena nesikeis – jūs turite padėti Gajai ir svarbiausia, prisiminkite pavyzdį su gimdančia moterimi. Reikia eiti link šio įvykio džiaugsmingai. Tik džiaugsmas ir ramybė padės Žemei ir jums sėkmingai pereiti pagrindinę fazę.

Kaip Mes dar informuosime žemiečius apie artėjančią pagrindinę Pakilimo fazę ?

Manau, kad apie tai dar bus išleista nemažai naujų knygų. Manau jeigu prireiks, Mes net prasimušime į jūsų masines informavimo priemones ir Mums tai nesudarys jokio vargo. Ir tada Mes tiesiog aiškinsime žmonėms, kaip jie turi elgtis svarbiausiu metu. Be to, maždaug 3 – 4 savaitės iki svarbiausių įvykių, o tu dienų taip pat bus 3 – 4, kai vyks pats Pakilimas, o gal Gaja tai pereis per parą, Mes jau pradėsime gelbėti žmones. Reikalas tas, kad sustabdyti kataklizmų Žemėje neįmanoma. Aš jums jau minėjau, jie vis tiek bus, kitas reikalas, ką aš galiu pasakyti tiksliai tai, kad kai kurios Žemės vietos tą laikotarpį praeis visiškai ramiai. Ten nebus nei žemės drebėjimų, nei ugnikalnių išsiveržimų, nei kokių kitokių visą griaunančių stichijų. Bet taip pat bus ir tokios vietos, kur, be jokios abejonės, išsiverš ugnikalniai, bus žemės drebėjimai, cunamiai, uraganai ir tornadai, labai stiprūs uraganiniai vėjai, vanduo kils daugelyje šalių. Siaus nesibaigiančios liūtys ir prasidės, tiksliau manau jau prasidėjo tokios audros ir liūtys, turinčios tokią griaunamąją jėgą, kokios žmonija dar nėra regėjusi.

Per audras, uraganus, žus žmonės, degs medžiai ir pastatai. Uraganiniai vėjai šluos viską savo kelyje. Ir tuos visus kataklizmus su jų griaunamaja jėga, Mes norime, kad jūs pergyventumėt, Mes norime jums suteikti galimybę tiesiogiai juose nedalyvauti. Jums būtina pereiti į 5 dimensiją. Būtent tam Mes norime jūs paruošti ir prašome jūsų pagalbos, tam paruošti ir kitus žmones. Svarbiausia kritiniu momentu nepasimesti ir žinoti, ką jūs turite daryti. Nepamirškite, kad jums reikės padėti ir kitiems žmonėms. Negalima atmesti galimybės, kad net gerai informuoti žmonės pasimes ir išsigąs. Mes šiuo metu ruošiame visą būrį Šviesos Darbuotojų, kurie savo Šviesos Kūnuose pastoviai kursuos tarp mūsų ir žmonių žemiškajame plane ir padės tokiu būdu apie kurį aš papasakosiu šiek tiek vėliau.

Mes jau dabar pradėjome demonstruoti Žemės atmosferoje įvairius šviesos objektus. Galite vadinti juos NSO ar kokiais kitokiais pavadinimais. Galite numanyti arba ne, apie jų kilmę. Bet svarbiausia Mes norime pripratinti žmones prie to, kad aplink juos, Žemės atmosferoje gali būti ir yra įvairių šviesos objektų. Jie turi priprasti, kad aplink kažkas yra ir, kad tai ne haliucinacijos arba optiniai efektai. Kol kas Mes jus tik pratiname. Taip, iš dalies tai NSO, bet tame taip pat dalyvauja ir milžiniškos Dvasinės Kosmoso Būtybės.

Šiuo metu aplink Žemę surinktos milžiniškos Kosminės Jėgos. Tos Jėgos pašauktos čia ne tik tam, kad stebėtų kaip Žemėje įvyks Pakilimas ir kas vyks su visa gamtos karalyste šioje planetoje, bet taip pat Jie atėjo tam, kad kritiniu metu jums padėtų.

Mes jau ne kartą sakėme apie tai, kad jūsų tarpe jau seniai, fiziniuose kūnuose, egzistuoja nežemiškų civilizacijų atstovai. Mes sakėme, kad tarp jūsų yra Arkturiečių, Plejadiečių, Sirijiečių, o šiuo metu tų atstovų dar gerokai daugiau. Jie atėjo ir užsidėjo tokius fizinius kūnus kaip ir jūsų, nors iš principo jie visai kitokios būtybės. O padarė jie tai tam, kad kritiniu momentu jūs nuramintų, padėtų jums išsigelbėti, išgelbėti savo fizinius kūnus. Tie, kurie žus, paliks žemiškąjį planą, pateks į Subtilųjį Pasaulį, kur gaus mūsų pagalbą ir bus apsaugoti. Bet jie praras galimybę pereiti Pakilimo fazę, tai ko jie labiausiai norėjo. Todėl Mes jūs saugosime, duosime savo buvimo vizualius ženklus, kad jūs prie jų priprastumėt. Manau, kad tie kas jau apie tai gerai informuoti, pamatę tuos ženklus planetos atmosferoje, paskleis informaciją tarp kitų žmonių ir atkreips jų dėmesį. Ir jau galiu pasakyti, kad tie Šviesos ženklai padarys jūsų išsigelbėjimą, įmanomu.

Ir taip, apie 3 – 4 savaites iki kritinio momento, jūs būsite perspėti ir danguje pradės atsirasti Šviesos Dariniai. Tai bus kitų, nežemiškų civilizacijų erdvėlaiviai. Taip pat, būtinai, kaip aš jau sakiau, erdvėje aplink jus atsiras Aukštų Dvasinių Būtybių Šviesos Kūnai. Kai kurių iš jų jūs netgi žinote vardus. Tame tarpe pasirodys ir Krajono Šviesos Kūnas, kuris bus vario spalvos. Kiti bus arba balti arba spalvoti ir aš jau kažkada esu kalbėjęs kokios ir pas ką bus spalvos. Žinokite, kad jūs pagal savo Kosminę struktūrą atitinkate vieno iš Šviesos Hierarchų vibracijas, kurie skleis savo Šviesą Žemės atmosferoje. O kadangi jūs ėjote į įsikūnijimą per jų Spindulį tai jums reikės su juo ir susiderinti.

Kaip jūs juos pamatysite, kokiam pavidale ?

Jau esu sakęs per Nama Ba Hal, kad jūs greičiausiai pamatysite tai kaip baltą arba spalvotą Tetraedrą. Bet juk pas visus skirtingas matymas, ypač fiziniam plane. Juo labiau kalbant apie Subtiliosios Materijos matymą. Todėl aš jums dabar pateikiu tokį visiems suprantamą žodį – „Šviesos Darinys". Galbūt kažkas pamatys tai kaip Tetraedrą. Kiti gal matys tiesiog šviesią dėmę. Dar kažkam tai gali pasirodyti kaip kokia figūra. Tai dabar net nesvarbu. Nesikoncentruokite, kad jūs turėtumėt pamatyti būtent Tetraedrą, juo labiau, ar visi žmonės Žemėje žino ką šis žodis reiškia.

Tetraedras – trijų kampų piramidė (Vert. Past.) O štai „Šviesos Darinys" – visiems suprantama.

Ir taip, Aukštos Dvasinės Būtybės dar iki lemiamo momento pradės tokiu būdu apreikšti savo egzistavimą Žemės atmosferoje. Jūs turite prie to priprasti ir turite žinoti kokias vibracijas kiekvienas atitinkate. Mes būtinai kokiais nors ženklais ar simboliais parodysime žmogui jo priklausomybę tam tikrai spalvai. Gal būt prieš save žmogus matys ką nors panašaus į kalvelę ar, taip pat, nediduką atitinkamos spalvos Tetraedrą.

Jeigu žmonės, tie kurie nesupranta, kreipsis į jus paaiškinimo – pasakykite, kad tas mažasis Tetraedras yra to didžiojo Tetraedro, esančio Žemės atmosferoje dalis, atsiųsta padėti būtent tam žmogui.

Manęs vis klausia, o kaip bus jeigu aš nepamatysiu savo spalvos ? Ar galima pasislėpti kitame, kitokios spalvos Tetraedrę ? Taip, tai galima. Bet dabar aš jums pasakysiu svarbiausią. Jūs nelabai įsivaizduojate kokio dydžio Šviesos Kūnai pas Būtybes, kurios ruošiasi ateiti pas jus į pagalbą.

Jų Šviesos Kūnai daug didesni už planetą. Todėl tikrai nebus taip, kad iš vienos Žemės pusės Krajono Tetraedras bus matomas o iš kitos ne, o žmonės pasimes: kurgi mano vario spalva...

Tai bus visur. Iš bet kokios Žemės rutulio vietos kiekvienas pamatys tai, kas jam būtina. Juo labiau, Šviesa bus pulsuojanti. Tokie patys ir jūsų Šviesos Kūnai. Mes kviečiame dirbti su savo Šviesos Kūnais ir Jungiančiąja Čakra. Ir ne tik ją suformuoti, bet ir išmokti su ja pulsuoti. Tai taip pat evoliucinis žingsnis pirmyn. Būtent dėka tos pulsacijos, Aukščiausios Dvasinės Būtybės galės įtraukti žmones į savo Šviesos Konstrukciją. Būtent tai bus jūsų priedanga, kada Žemėje siaus žudančios audros, žemės drebėjimai ir ugnikalnių išsiveržimai. Įtraukti į ten su savo fiziniais kūnais, jūs būsite visiškai saugūs.

Taip, to Žemėje dar niekada nebuvo ir tai galbūt atrodo kaip visiška fantastika, todėl Mes jau dabar pradedame apie tai pasakoti. Taip iš tiesų bus. Todėl prašome, ne tik jūs patys tam pasiruoškite, bet paruoškite ir kitus žmones, nes bus ir baimės ir klausimų: ką daryti ?

Juk baimė būna ne tik prieš tai kas nežinoma. Aš daug kartų pasakojau per savo perdavimus, kad pas daugelį iš jūsų, ląstelių lygmenyje įrašyta baimė iš jūsų ankstesnių žūčių katastrofose. Daugelis iš jūsų pergyveno žūtį Lemūrijoje, kiti – Atlantidoje. Bet juk buvo ir tokių kurie žuvo per ugnikalnių išsiveržimus, potvynius ir audras, skendo įvairiom aplinkybėm. Ir kad ir kaip sėkmingai jūs gyventumėt dabartinį savo gyvenimą, tą baimė yra įsirašiusi į jūsų ląsteles.

Norėčiau dabar pakviesti visus jus, kad su savo baimėmis labai stipriai padirbėtumėt. Būtent tada jūs galėsite pasiekti pagrindinę fazę ramūs ir galėsite padėti ne tik sau, bet ir kitiems. Žemėje prasidės kataklizmai ir Mes labai norėtume, kad kuo mažiau žmonių žūtų ir paliktų savo fizinius kūnus. Todėl Mes ir siūlome jums tokią, visiškai neįprastą pagalbą. Ir norime, kad jūs tam pasiruoštumėt ir priimtumėt ją visiškai suprasdami ir su meile. O svarbiausia nepamirškite, kad tie, kas nori patys ramiai pereiti visą šį procesą, turi eiti su džiaugsmu, pilni meilės tam, kas pagaliau vyksta ir dėl ko jūs iš tikrųjų atėjote į šį gyvenimą. Nes juk taip iš tiesų ir yra. Argi jūs, šiame gyvenime, nepatiriate įvairiausių problemų ir sunkumų, kuriuos pastoviai nugalite ? Bet visą tai tik maža dalis palyginus su tuom, ką jūs dabar galite nugalėti. O juo labiau įveikti tai su džiaugsmu ir paskleisti tą džiaugsmą visai žmonijai ir planetai. Padarykite prašau tai.

Planetoje siautės gamtos jėgos. Bet, kaip jau sakiau, ne visuose regionuose. Mažai tikėtina, kad zonose, kurios niekada nebuvo seismiškai aktyvios, vyks žemės drebėjimai. Žemės drebėjimai vyks tik Žemės plutos lūžio vietose. Bet net ir tose vietose, kurios gerai žinomos mokslininkams, to gali nebūti. Nes, kaip bebūtų, Žemėje jau sukurta 80 procentų Naujo Kristalinio Planetos Tinklo, kuris šiame procese dirbs kaip balansas, neleisdamas kai kuriem lūžiam ir kai kuriems numatomiems ugnikalniams, kurie ilgai miegojo, prabusti.

Be to, jūs savo darbu, ir Mes apie tai jau skelbėme, padarėte taip, kad Mums pavyko optimaliai sumažinti numatytą ugnikalnių aktyvumą. O tie ugnikalniai, kurie aktyvūs jau du metus iš eilės ir yra įžanga į karštąją fazę. Išsiveržimai jau prasidėjo ir žemės drebėjimai taip pat. Mes kaip galėdami stengiamės prailginti tą procesą, kad jis neįvyktų staiga, vienu metu, nes tada tikrai būtų sunku ir jums ir planetai. Mes stengiamės padaryti viską, kad optimizuoti Pakilimo procesą. Ir jei jūs aktyviai prie to proceso prisijungsite, padarysite labai didelį darbą. O dabar turiu pridurti dar tai, kad planetoje bus labai užteršta visa atmosfera. Ugnikalniai vis tiek veršis, tornadai kels dulkes, purvą, žemes ir akmenis. Ir žmonėms, kurie nebus pasislėpę tuose Šviesos Dariniuose, bus sunku kvėpuoti. Net tose vietose, kur nebus tokių griaunančių stichijų, oras vis tiek bus užterštas. Prisiminkit Islandijos ugnikalnio išsiveržimą, kaip daugelyje šalių nustojo skraidyti lėktuvai dėl oro taršos. O šiuo atveju, viskas, žinoma, bus gerokai blogiau.Būtent todėl Mes ir suteikiame jums galimybę pergyventi kritines dienas, o jų bus nedaugiau kaip 3 – 4, tuose Šviesos Kosminių Hierarchų Kūnuose, apie kuriuos aš jums ką tik pasakojau.

Tada Žemė apsivalys. Po to, kai ji pereis Pakilimą, dar kurį laiką pliaups lietūs, pus stiprūs vėjai – bet tai jau tik dalis galingo apsivalymo proceso. Ir tada, tie žmonės, kurie pilnai pasiruošę Pakilimui, gaus tokią galimybę.

Jūs aišku domina klausimas, kas bus su likusiais žmonėmis ? Žmonės jau ir dabar labai susisluoksniavę ir pagal sąmoningumo lygį ir pagal savo veiksmus ir pagal supratimą apie tai kas vyksta, pagal norą dalyvauti tame procese arba jį ignoruoti. O JUK VISI NORĖJO TAI PRAEITI.

Kaip jau sakiau, dalis žmonių žinoma žus, t.y. jie išeis iš savo fizinių kūnų. Tie žmonės bus apsaugoti Subtiliajame Pasaulyje ir bus padaryta viskas kas įmanoma, kad jie atsigautų nuo šoko būsenos, pamirštų apie tai ir nuspręstų: ar jie lieka toliau gyventi ir vystytis šioje planetoje arba jiems bus suteikta galimybė pereiti tolesniam tobulėjimui į kitus pasaulius. O štai kur jie atsidurs, priklausys nuo to jų sąmonės išsivystymo lygio, kurį jie pasiekė arba nepasiekė iki Perėjimo momento. Jeigu jie pasirengę gyventi 5-me išmatavime, tada jie paprasčiausiai gims, t.y. įsikūnys į 5 dimensiją. Bet tai nebus Pakylėti Žmonės. Kiti žmonės, kuriuos Mes priglausime, išgelbėsime, bus grąžinti į 3 dimensiją. Beje, atsiprašau, Aš pamiršau jūs pasveikinti, kad jūs visi jau gyvenate  4-je dimensijoje. Ir tai įvyko Liepos 25 dieną. Žemė pilnai įtvirtino savyje 4 išmatavimus. Ir todėl, mano brangūs Angelai, Aš kviečiu jūs, tai išnaudoti.

Dabar jumyse gali labai aktyviai pasireikšti gabumai, kurie charakterizuoja būtent gyvenimą 4-tame išmatavime. Todėl žmonės grįš į 4, o ne 3 išmatavimą. Bet tai vis tiek bus atsinaujinusi Žemė. Taip, daug kas bus sugriauta, sutrikdytos komunikacijos. Beje, kai vyks visi tie įvykiai, jūs negalėsite naudotis jokiomis susisiekimo priemonėmis. Ir žmonės, pavyzdžiui esantys Latvijoje, negalės nieko žinoti apie tai, kas vyksta kitoje pasaulio pusėje ir net kitose artimiausiose šalyse. Taip bus, kitaip neįmanoma. Prie viso to, nustos veikti visos jūsų elektrą gaminančios stotys. Nustos veikti visi prietaisai, kuriem reikalinga elektra, kadangi po Pakilimo Žemę užplūs tankus magnetinės energijos srautas. Ir jums teks pertvarkyti visą savo gyvenimą pagal tą naują energiją, kuri bus pagrindinė priemonė padedanti jūsų gyvenime. Tai lies ir 5 ir 4 išmatavimus. Ir Mes jums labai aktyviai tame padėsime. Todėl prisitaikymo prie naujos energijos procesas, nuo jos gavimo, naujų prietaisų išradimo iki pilno jos panaudojimo buityje, bus labai trumpas. Be to, tiems kurie ieško ir nori tokių žinių jau dabar, Mes duosime atitinkamus nurodymus. Mums labai norėtųsi, kad didžioji dauguma nusimanančių specialistų, kurie jau tuo užsiima, peržengtų tą pilnos parengties ribą kurti naują gyvenimą, jau dabar. O tokių bus, be abejonės. Todėl, kad jų jau yra ir jie jau dirba. Ir tai sakau ne tam, kad pakelti tų žmonių reitingą, bet kad jūs mažiau bijotumėt to kas jūsų laukia naujame gyvenime.

Be to atsinaujinusi Žemė, prisipildžiusi Meilės Energijos, o būtent Magnetinės Meilės, bus visiškai kitokia. Jūs pradėsite kurti naujus santykius vieni su kitais, naujus santykius tarp valstybių. Jums daugiau visai nesinorės kariauti. Ir labai greitai iškils klausimas, kurį užduosite patys sau: o kam mums sienos ? O kam mums valstybės ? Jus aišku domina ar išliks jūsų vyriausybės ir visa valstybinė struktūra ? Manau, kad daugumoj šalių neišliks. O savo lyderius jūs arba laikinai priimsite arba visiškai atstumsite. Jums norėsis patvirtinti į valdžią, valstybių valdymą, visiškai naujus žmones, kad daugiau tarp valstybių ir žmonių neliktų jokios įtampos, jokios neapykantos, pykčio, kad galėtumėt gyventi meilėje ir taikoje. O tokių bus, Mes ne kartą jums minėjome apie Naujų Vaikų kartą, kuriuos Mes jau seniai nusiuntėme į Žemę. Ir pirmoji Indigo vaikų banga, kurių tikslas – teisingas valstybių valdymas, teisingi ekonominiai pagrindai ir valstybinės struktūros, jau pasiekė 40 metų amžių ir net daugiau. O toliau ėjo kitų vaikų bangos, tame tarpe ir su kristalinėm vibracijos. Jie ateina su jau paruoštom instrukcijom, kaip statyti tolimesnį gyvenimą. Todėl jau daug kartų sakiau ir dar pakartosiu: jiems tik nereikia trukdyti, o duoti galimybę veikti. Bet kokiu atveju, senos formacijos žmonės, kurie dar tik perstatinės savo energijas iš seno gyvenimo į naują, kažin ar imsis valstybių valdymo, nebent laikinai. Bet ir tie lyderiai iš karto pradės ieškoti būdų taikiam gyvenimui. Ir todėl gyvenimas pradės iš tiesų tapti visiškai kitoks.

O ar ilgai dar jūs gyvensite 4-ame išmatavime ?

4-as išmatavimas, pats savaime yra tik pereinamas periodas ir gana nestabilus.

Todėl ilgai gyventi jame jūs negalėsite. Tas pereinamasis procesas, adaptacija, naujo pasaulio persitvarkymas, gali trukti 200 – 300 metų. Pagal Kosmoso skaičiavimus tai kaip 1 sekundė. Taip viskas ir bus. Ir aš manau, kad tarpe tų žmonių, kurie liks 4-me išmatavime, bus daug tokių, kurie pagreitintu tempu pasiruoš Pakilimui ir pereis į 5 išmatavimą. O sąlygos tam bus sudarytos pačios palankiausios, lyginant su tuo, ką jūs turite dabar. Nors ir dabar jūsų galimybės didžiulės.

Ir vėl aš iš jūsų mintimis gaunu žinutes. Beveik pas visus virpa mintis: o kada visa tai bus ?

Aš dar kartą jums pakartosiu – Mes negalime nusakyti to tiksliai. Šiuo metu, tai visiškai neįmanoma. Ir Mes, pagal tai, kaip vyks įvykių korekcija, numatoma korekcija, jūs informuosime. O bus visa tai taip, kaip aš jums nupasakojau, galimai su nedideliais pokyčiais. Todėl jūs tiesiog sekite mūsų perdavimus, o mes juos duosime daug dažniau nei lyg šiol tai darėme.

Ką dar norėčiau jums pasakyti ?

Suprantu, kad jūs domina kada. Bet aš jau truputi prasitariau, kad 2011 metais tai įvykti neturėtų. Bet aš norėčiau jums priminti tai, mano brangūs Angelai, ką jūs gerai žinote. Kaip seniai mes jau apie tai kalbame, kad LAIKAS GREITĖJA. Laikas spaudžiasi kaip susukta spyruoklė ir jūs tą laiko greitėjimą jaučiate kiekvieną dieną vis labiau ir labiau. Ir mes jau sakėme, kad Pakilimo metu laikas išnyks. Tada Krajonas turi jums klausimą: apie kokį 3 savaičių pasiruošimą Finalinei Stadijai mes kalbame ? Apie kokias 3 Finalinės Stadijos dienas ? Gal tai jums įvyks akimirksniu ? Ir jūs net nespėsit išsigąsti ? Pagalvokit apie tai – tai įdomus ideologinis klausimas.

Galbūt šita mano pastaba nuteiks jūs džiaugsmo bangai ir jūs pajusite, kad visą tai galima pergyventi su džiaugsmu ?

Dar kartą norėčiau apsistoti ties tuo, kaip žmonės turėtų elgtis, kad išsigelbėtų. Tai labai svarbu.

Ir taip, kai prasidės Svarbiausias Etapas, tie Šviesos Dariniai, apie kuriuos sakiau ir kuriuos jūs jau matysite erdvėje, aplink save, bus pasiruošę jūs priimti. Tie, pas ką jau išvystytas Šviesos Kūnas, pereis gana lengvai, tiesiog išreikšdami ketinimą. Ruoškitės. Aš jums duosiu pasiruošimo metodiką tam Svarbiausiam Etapui, o ketinimą išsakyti galima bet kokiu būdu.

Kaip tai padaryti ? Ir ką jums daryti ? Mes, manau vis dar tikslinsime. Kol kas sakau tiek, kad turite NEišsigąsti, susikoncentruoti, įeiti į Šventą savo širdies kertelę, pajausti aplink save savo Jungiančią Čakrą, priversti ją pulsuoti. Tokiu būdu jūs automatiškai susijungiate su savo Šviesos Kūnu. Išeikite tokioj būsenoj į lauką ir išsakykit ketinimą būti priimtam į tą Šviesos Darinį, kuriam priklausote pagal vibracijas. Bet, jei jūs pasimestumėt, arba iki to laiko nesužinotumėt savo vibracijų, savo Šviesos spalvos, išsakykit ketinimą įeiti į bet kurį. Nepergyvenkite, mes jus iš rankų į rankas perduosime ten, kur jums reikia būti. Jūs neturėtumėt jaudintis nei trupučiuko, kad pakliūsite ne pagal savo vibracijas ar ne pas savo Šviesos Valdovą. Viskas bus gerai. Jų Šviesos Kūnai vibruos ir pasiims visus žmones, kurie išsakys ketinimą.

Čia noriu paaiškinti, kodėl Mes prašome paruošti ir kitus žmones. JEIGU ŽMONĖS TOKIO KETINIMO NEIŠSAKYS, MES NEGALĖSIME VEIKTI PER PRIEVARTĄ. Mes negalėsime paimti žmogaus ir jį pridengti, jei jis to nepanorės. Bet Mes labai tikimės, kad šis būdas suveiks. Žmonės pamatys, kad tie šalia jų, kažkur pradingsta į Šviesos pusę o ne žūsta. Jie pradingsta Šviesoje. Ir tada, tokiems žmonėms, kurie anksčiau abejojo, bus galima pasakyti: tu taip pat tai gali, tokiu būdu padedant jam prisidengti.

Manau daugelis iš jūsų norėtų būti pagalbininkais šiame procese. O Mes duosime tam tikrą mokymą ir tam tikras instrukcijas, kaip elgtis. Žinoma, jūs galite tiesiog paimti ir pasislėpti ir praleisti tą nenustatyto ilgumo Kritinį Momentą, kaip supratote, o vėliau padaryti tai, kas jums priklauso: arba Pakilti į 5 dimensiją arba grįžti į 4-tą. Taip pat jūs galite pirmą kartą atėję pas savo Valdovą apsaugai, po to išeiti iš ten ir padėti kitiems žmonėms, įtraukdami juos į savo Šviesos Kūną.

Aplamai, tai veiks sekančiai: Jūs po išėjimo neprarasite savo Šviesos Kūno ryšio su jus atitinkančio Hierarcho Šviesos Kūnu. Tarp jo ir jūsų nusitęs lyg siūlas, kuris po to padės jums su gelbėjamu žmogumi įsitraukti atgal. Todėl tame nebus nieko baisaus. Mes tikimės, kad Žemėje bus labai daug tokių žmonių kurie norės padėti kitiems. Taip, tai tiesiog nuostabu, Mano Brangieji...padėti ne tik planetai, bet ir sau ir kitiems. Juk tai taip gerai. Jūs išgelbėsite kiek įmanoma daugiau žmonių ir suteiksite jiems galimybę pasilikti 4-iuose išmatavimuose, o ne išeiti į Subtilųjį Pasaulį, kad paskui darytų pasirinkimą.   

(Vertė Saulius Krulickas)

 Soleadas9@gmail.com

Peržiūrų: 4216 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 4.2/5
Viso komentarų: 5
0  
1 gede   (04.09.2011 23:41) [medžiaga]
pradzios kontekstas tai vienas prie vieno kaip kavasilas'o paskaitoje. o kada daryti zmonems kuriu neaplanke draudejas krajonas ir neperpejo del sviesuliu?? visuose chenelinguose yra tiesos bet sitas akivaizdziai irgi nugrybauja

0  
2 Violeta   (05.09.2011 09:21) [medžiaga]
DEKOJU,SAILIUI,UZ VERTMA...NUOSTABUS LAISKAS....pries 2 metus panasu cenelinga gavo ir ALOKA IS VOKIETIJOS PER KRAIJONA.....

0  
3 Vytas   (05.09.2011 16:14) [medžiaga]
...kaip faina, kaip įdomu. čia daugiau apie tai http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/article.php?id=17212239

0  
4 generator   (03.10.2011 18:07) [medžiaga]
Visiskai taip kaip kavassilas ir aiskino: atskris neva kazkokie ateiviai, kai kurie panasus i sferas kai kurie i angelus, kvies i savo laivus neva perlaukt pavojingus laikus. Kaip ten bus bet as tikrai nelipsiu niekur. Beto isanalizavus si preanesima nejauciu isvis krajono energetinio paraso. Senai seku Lee Carrol krajono chenelius, esu dalyvaves gyvose krajono paskaitose - shitas chanelingas energetishkai, man asmenishkai, NIEKO BENDRO NETURI.

0  
5 Daiva   (11.11.2011 02:42) [medžiaga]
Idomu

Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Rugsėjis 2011  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0