Pirmadienis, 25.09.2023, 19:17
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2013 » Kovas » 7 » Krajonas atsako į klausimus
20:34
Krajonas atsako į klausimus
K: Man žinoma, iš tavo žodžių, kad "vaiduokliai”, egzistuoja skirtingame nuo mūsų išmatavime. Aš netikiu blogiu. Aš tai laikau meilės nebuvimu, bet kodėl blogio jėgos atrodo tokios didelės? Ar piktos dvasios domisi mumis dėl tos pačios priežasties, kaip ir ateiviai, dėl mūsų jėgos?
A: Tu šiuo klausimu, prašai žinių, kurios reikalauja pilnai išeiti iš tavo supratimo koncepcijos apie supančią aplinką. Ar tu tai sugebėsi? Patikrinkim. Kai tu ateini į kitą uždangos pusę, nei esi dabar, tai matai, jog ten nėra laiko. Viskas vyksta iš karto ir nėra tokios struktūros, kokią tu tikiesi pamatyti, arba kuri būtų logiška tavo keturmačiam protui. 
Susiduriant su "vaiduokliais”, faktiškai tu turi reikalų su vieno įvykio, kuris tavo išmatavime atrodo ciklinis, energijomis iš kito išmatavimo, vykstant tam tarsi ratu. Įvykiai, kuriuos tu suvoki, kaip vykstančius karts nuo katro, iš tikro vyksta tik vieną kartą.
Ar tai realu? Taip. Tačiau tavo vyksmo suvokimas stipriai skiriasi nuo realybės tų, kas dalyvavo šitame įvykyje.
Kartais nuskamba toks klausimas: "Ką, tie buvę žmonės užstrigo kažkokioje skaistykloje, kartojant viena ir tą patį?” Iš tikro, tai labai įdomus klausimas. Apriboti esate, kaip tik būtent jūs. Jūs amžinai užstrigote, nepaprastai turtingo ir plataus laiko spektro, mono realybėje. Jūs gyvenate juodai-baltame laike, tuo tarpu kai aplink jus persilieja nepaprastai spalvota būties vaivorykštė. Todėl, kai jūs metate juodai-baltų akių žvilgsnį, į nuostabią spalvų palitrą, jūs matote tik nedidelę realybės dalelę, bet negalite to suprasti. Jei jūs iš tikro susidursite su būtybe, kuri, kaip jums atrodys, užsiciklino ant vieno ir to paties, tai jai egzistuoja tik vienas laikas.
Būtent taip atrodo DABARTINIS laikas linijiniam stebėtojui. Tas įvykis įvyksta per visatos laiko akimirksnį, bet jums jo dalyviai atrodo "užstrigę”. Iškyla klausimas: O kas gi iš tikro "užstrigo”? "Vaiduokliu”, iš esmės tampa situacija, kuri palieka energijos daugiamatį atspaudą. Jūs jaučiate ją, matote ją ir ji jus gandina.
Kartais atrodo, kad pas jos dalyvius yra tikslas. Kartais net atrodo, kad jie turi sąmonę. Vėlgi, tai surišta su jūsų stebėjimu. Jūs, turintis žinias, keičiate duoto įvykio realybę. Aš sakiau, kad tai bus sunku suprasti. Kitaip sakant, jūsų įvykio stebėjimo faktas, keičia jį, jūsų akyse.
Tokio veiksnio, kaip "pikta dvasia” nėra. Jūsų planetoje pačias galingiausias blogio jėgas, galima aptikti Žmonių, kurie gyvena joje, protuose ir ketinimuose. Tamsą jie gali išreikšti lygiai taip pat, kaip jūs išreiškiate šviesą. Mes tai jau nagrinėjome (9 Krajono knyga). Todėl jūs toliau kuriate savo realybę – kaip tamsią, taip ir šviesią. (Virgio trigrašis: Ką kuri tu?) Galų gale jūs gyvenate vienintelėje laisvos valios planetoje.
K: Ant kiek mūsų gyvenimas priklauso nuo įpročių? Ką galėtum patarti?
A: Jei tokią problemą nepradėsite aktyviai tyrinėti, jums iki gyvenimo pabaigos reikės sekti tais pačiais "įpročiais”. Kiekvienas iš jūsų gimsta su atitinkamu asmenybės štampu, kurį daugelis dar vadina sutartimi (lemtimi). Ji turi tokią jėgą, jog netgi Šviesos darbuotojai dažnai nei akimirksniu neabejoja tuo, kad turi sekti kiekvieną tos sutarties raidelę. Netgi nesuvokiant, kad tikrasis jų tikslas būtent ir yra tame, kad pakeisti tą sutartį, tiesiog ant kelių prašo padėti jiems susitvarkyti, su ta užduotimi. (Virgio trigrašis: Nors tai jau ne kartą ir ne du akcentuota, ne tik Krajono, siūlyčiau tą vietą "kai kam”, dar kartą atidžiai persiskaityti, prieš skleidžiant paistalus apie lemtį ir jos nepakeičiamumą).
Jeigu jau taip norite, tai čia mes viso labo turime reikalą tik su pradiniu kontraktu. Jame pažymėti tik tie punktai, kuriuos savo laiku pasirinko jūsų siela. Ji pati sau apsprendė būsimus tėvus, rasę, gimtinę, biologines charakteristikas, o taip pat vienokių, ar kitokių dalykų artumą. Neabejotina, tokios jūsų sutarties sąmonei darė įtaką ir karma, o taip pat tai, ką jūs vadinate "praeitų gyvenimų patirtis”. To pasekoje, gaunasi pakankamai daugiaplanis paveikslas, tačiau svarbiausius jo momentus jūs jaučiate tik ląsteliniame lygyje. Būtent čia yra sudėti tie impulsai, kurie skatina ir prabudina žmones tapti menininkais, artistais, tėvais, motinomis ir netgi nusikaltėliais. 
Ir vis tik tai – tik įpročiai. Jei viską spręsti tuo klausimu jūs paliekate laisvo atsitiktinumo valiai, tai anksčiau ar vėliau visas jūsų likimas pereis praeities energijų kontrolei. Kokiu tai būdu, daugelis bando apeiti tai, kas yra užrašyta jų pirmapradėje sutartyje. Ir tai jų teisė. Bet retai kuris supranta, kad kiekvienas iš jūsų yra laisvas keisti tą sutartį, perrašant ją iš naujo.
Šiai dienai vis daugiau žmonių renkasi sau naujus vardus. Kam jie tai daro? Paprasčiausiai, tuo momentu, kai jie atsisako nuo seno vardo, nuo tos pirmapradės energijos, tuo pat metu jie atmeta praeities įpročius, - visa tai, kas jiems jau nebetinka. To pasekoje, jie pradeda save jausti taip, tarsi būtų naujai gimę. Tokių naujovių dėka, pas daugelį rimtai pasikeitė interesai ir aistros. Visą gyvenimą jie žiūrėjo į save iš atitinkamo stebėjimo taško ir štai staiga pasirodė, kad nėra jokios būtinybės riboti save praeitos asmenybės rėmuose. Anksčiau jie judėjo ten, kur vedė jų praeities energija, dabar gi tapo savojo gyvenimo šeimininkais. Įneškite pasikeitimus į savo DNR. Perrašykite iš naujo savo praeitį. Atsikratykite nuo paveldėtų polinkių ir įpročių. Būtent to mes ir bandome jus išmokyti savo pranešimais.
K: Atsižvelgiant į tai, jog žmonija jau peržengė 7 milijardų ribą, kur iki šiol buvo visos tos papildomos sielos, kai Žemė dar nebuvo taip gausiai apgyvendinta?
A: Toje vietoje, kurią jūs vadinate "kita uždangos pusė”, Dievo tvenkinyje, būtybių yra žymiai daugiau, nei jūs galite įsivaizduoti ir suvokti. Kiekviena jūsų matoma ir nematoma žvaigždė – plaukas ant angelo galvos. Mes nesuskaičiuojami, bet vis tik turime ribas. Žemė apgyventa tokiomis angeliškomis būtybėmis, kurias jūs vadinate Dievu, ir tu – vienas iš jų. Daugelis laukė eonus jūsų linijinio laiko metų, kad tapti dalimi to nuostabaus išbandymo, vadinamo Žemė. Augantis gyventojų skaičius leidžia jiems prisijungti prie jūsų ir laisvo pasirinkimo planetos. 
K: Ar patenka biblijinės pranašystės į tuos dalykus, kuriuos galima pakeisti panaudojant žmogaus valia?
A: Mes tvirtinome, kad Armakedoną pasisekė atšaukti ir tai iš tikro taip. Jūsų raštuose išdėstytose pranašystėse yra piešiamas toks paveikslas, kurio nebuvo ir kurio atkūrimas jau yra neįmanomas, - kaip nurodomuose laiko rėmuose, taip ir galimų įvykių dalyvių gyvenimo plane. Tie, kas dar vis tvirtina, jog senovės pranašystės aktualios, nori, kad jūs ir toliau gyventumėte baimės rėmuose. 1980 metų Tarybų Sąjungos griūtis ir Kinijos išėjimas į tarptautinę ekonominę areną, daugumoje pakeitė tradicinį istorinį scenarijų. Ir pranašysčių pasireiškimo laikas senei baigėsi. 
Jūsų pasaulyje visada atsiras tie, kurie norės pritempti senovės raštus savo reikmėms. Ir tik nuo jūsų priklauso, ar ir toliau drebėsite iš baimės, ar ryžtingai žengsite pirmyn, formuojant naują Žemės vystymosi scenarijų. Dabar daugelis aklinai užsidarę nuosavose baimėse ir laukia pasaulio pabaigos. Bet kada nors jie atsibus ir supras, kad tuščiai praleido ištisus savo gyvenimo metus, kai tuo tarpu galėjo džiaugtis ir kurti kartu su kitais.
Mintimis pieškite pozityvius problemų sprendimus. Įsivaizduokite, kaip jūsų planeta juda visuotinos išminties link.
K: Ar tu Krajonai, kada nors buvai mažas? Ar tu praėjai kokias nors mokymosi dalis, kad gauti tokias žinias, kokias tu turi dabar? Tu mokaisi ir vystaisi?
A: Ne, ne ir ne. Leiskite jums pabandyti aprašyti tai, kas aprašyti neįmanoma. Mano savybės yra identiškos jūsų savybėms, kai jūs esate ne Žemės planetoje. Jūs esate dalimi to, ką vadinate Dievu. Pradžios nebuvo. Nėra nei praeities, nei ateities; taigi, mūsų esmė yra iš kart ir laikina, ir visada nauja. Pamokos, per kurias jūs dabar praeinate – procesas, kurio tinklas nėra "gauti angelišką išsilavinimą”. Tai yra reikalinga jūsų keturmatei Visatai, jūsų keturmačiame laike.
Jūsų angeliškos būtybės švytėjimo juostos, yra tarsi apdovanojimai už tarnybą ir pas jus jų tūkstančiai. Jos duodamos už garbę ir įsikūnijimus, o ne už mokymąsi. Visi mes turime vienodą informaciją ir taip buvo visada. Ji pilna ir liečia visą esamą. Mes pripildyti vienio išmintimi ir visomis vienio išraiškomis. Jei viena būtybė gauna naują informaciją, tai ją gauname ir mes visi. Tikite ar ne, bet jūs irgi tame dalyvaujate. Argi neatsimenate? (Krajono pokštas). Žinoma neatsimenate. Dualybė, kurią jūs priėmėte, kad įvykdyti savo užduotį Žemėje, tai nuo jūsų pilnai slepia. Jūs – šeima. Jūs – Dievas. Jūs – amžinas.
K: Ar kas nors mūsų laikais pasiekė penktą išmatavimą ir kas tai yra?
A: Iš tikro tokio dalyko, kaip "penktas išmatavimas” nėra. Kai jūs pradedate išeidinėti iš keturių išmatavimų, kuriuose esate dabar (ilgis, plotis, aukštis, laikas), tai jūs įeinate iš karto į visus kitus likusius. Tuo pačiu, jūs atsikratote linijiškumo (sekančių žingsnių skaičiavimo, kaip ant laikrodžio ciferblato), todėl praktiškai tampa neįmanoma kažką tai vadinti "penktu” iš eilės. Skaičiavimas iš eilės – tai būtent linijiškumas. 
Bet jūsų realybė tokia, kad iš tikro judate į sekantį išmatavimą, netgi jei jūs tai suvokiate kaip kažką atskirą. Galvokite apimtyje. Darydami žingsnį iš savo realybės, žengiate į kažką tai didesnio, nei "sekanti dėžutė su numeriu 5”. Ne, jus gaunate pilnai visą "štabelį” iš kart.
Todėl geriau sakykite taip, kai žmogus pasiekia "daugiamątiškumo”. Toks terminas žymiai geriau. Tai ne tik "sekantis žingsnis”. Tai žingsnis, kuris atskiria, kas dar dualybėje, o kas jau nebe. Tas perėjimas į daugiamątiškumą – ir yra pakylėjimas. Mes ne kartą jums davėme pakylėjimo sąvoką.
Tai nereiškia "pakilti į dangų”, kaip padarė Ilija. Ne, tai reiškia likti planetoje su žymiai aukštesnėmis vibracijomis, palaipsniui įvaldant meistriškumą ir padedant planetai kurti taiką. Daugelis pasiekė tokio statuso ir jie, subalansuoti, laimingi vaikšto tarp jūsų. Šviesos Darbuotoju mes įvardijame bet kurią Žmogišką Būtybę, kuri ištyrinėjo savo sąmonę ir nusprendė, kad jame yra kažkokia tai Dieviškumo dalis ir tą dalį galima panaudoti, kad padėti tiek sau, tiek planetai. Su šiuo atributu nesurištos jokios doktrinos ir jokios organizacijos.
Tavo darbas nėra ką nors skleisti ar vesti, sakysim mišias ir tu niekada neprivalai kam nors pasakoti, ką tu jauti. Jei tu nori žinoti, kaip turi gyventi Šviesos Darbuotojas, tai aš tau galiu pasakyti:
-Mylėti save iki tokio laipsnio, kad daugiau niekada nebūti dramoje.
- Gyvenime ir visose jo situacijose tapti tokiu ramiu, kad tu galėtum sukurti viską, ko tau reikia.
- Siusti šviesą į tamsias vietas, nes tu galingas. Tegul tavo šviesa šviečia taip ryškiai, kad ją galėtų pamatyti kiti ten, kur jos niekada nebuvo anksčiau. Rask tam ramų atskirą laiką. 
- Niekada nesijaudink dėl to, kad tu gal būt, niekada nepadedi, kadangi iš tikro tu padedi.
-Niekada nepasakok kuo tu tiki, jei tavęs apie tai neklausia.
- Niekada neduok Krajono knygų tiems, kas to neprašo.
Rezultatas? Ruoškis lankytojų būriams, kurie "norės būti su tavimi šalia”. Pasiruošk tam, kad tavo šeima labiau tave mylės, nors jiems atrodysi "šiek tiek keistu”. (Krajono juokas) Būk pasiruošęs padėti planetai, net jeigu aplink nė viena siela nežinos, ką tu iš tikro darai. Bet taip pat žinok, kad tavo pusėje angelų legionai, kurie tave švelniai myli ir visada bus šalia, visada, kai jie tau reikalingi.
Ar galima bus apie tai kalbėti? Taip. Vieną kart, kai kas nors ateis pas tave ir paklaus, kodėl tu toks ramus, išmintingas ir laimingas, tu pasakysi : "Todėl, kad aš savyje radau Dievą”.
Visi Žmonės, kokia tai prasme – Šviesos Darbuotojai, laukiantys momento, kada jie uždegs savo šviestuvą. Tai gilus suvokimas ir tai yra tai, ko mes mokome. Kiekviename iš jūsų yra Tiesos sėklos, bet laisvos valios dėka vieni pradės jų paieškas, kiti – ne.
K: Ar tiesa, kad kai kurie šiandieniniai pasauliniai lyderiai iš vis ne žmonės, o pikti ateiviai-reptilijos?
A: Ne brangusis. Tai metafizinės mitologijos viršūnė ir tie gandai cirkuliuoja jau daugelį metų. Pagalvok apie tai. Jeigu jūs Dievo kūrinys, tai jie – ne? O jai taip, tai nuima atsakomybę nuo jūsų, už pasaulinį lyderiavimą. Vietoje to, jūs visada galite pasakyti: "Už viską atsakingos tos piktos reptilijos”. Iš esmės, pasaulinės religijos padarė tą patį, - kai reikalai einasi blogai, viskame kaltinamas šėtonas. 
Žmogus, pagal savo prigimtį, nenori imtis sau atsakomybės už blogį ir nenori atrodyti blogų dalykų kūrėju. Bet pas žmogų visada yra pasirinkimo laisvė: jis gali daryti ką panorėjęs. Jo reikalai gali būti tamsesni, nei naktis, ar šviesesni už sniegą. Tai jūsų išbandymas ir tai yra tai, apie ką mes jums nuo pat pradžių sakome. JŪS sėdite už automobilio vairo, kurio vardas "Žemės Planeta”. Jus galite pakeisti tai pasaulinėje valdžioje į ką nors geresnio, rasti naujus, anksčiau nemastytus sprendimus, planetos problemoms spręsti. "Pikti dalykai” nestovi jūsų kelyje ir niekas nesiruošia atimti iš jūsų sielų.
Tu, uždavęs šį klausymą – Dievo dalelė ir gali tverti tokius pat stebuklus, kuriuos, kaip tau sakė, gali daryti tik šventas meistras. Meistriškumas, kaip ir blogis – pilnai tavo valioje. Pats nuspręsk, kas tai bus.
K: Ar teisingi tie aprašymai, kurie apie savižudybes sako, kad jie "užstrigo” kažkur ten? Ir kaip dėl tų, kurie įvykdo savižudybę ne dėl depresijos pavyzdžiui, o dėl "aukštų tikslų”, kaip idėjiniai teroristai pavyzdžiui? Ar tokie žmonės atsidurs pragare?
A: Savižudybės energija – tai išbandymas tiems, kas liko gyvi, o ne tiems, kas įvykdė veiksmą. Iš tikro, pas žmogišką būtybę yra labai stiprūs išgyvenimo instinktai, kad sulaikyti jį nuo savižudybės, bet tiems, kas tai daro, nėra gėdos ir bausmės štampo. Ir jie niekur "neužstringa”. Paprastai, savižudybės galimybė planuojama nuo pat kontraktu pradžių, todėl dažnai, pas jį supančius žmones, susidaro įspūdis, kad "prie to senai buvo artėjama”. Atsiminkite, tai išbandymas visiems jums.
Kai viskas baigsis ir jūs vėl grįšite į šią uždangos pusę, nesistebėkite. Nes pamatysite, kad čia niekam nėra nei bausmės, nei apdovanojimų – tik šeima, kuri aukštai vertina jūsų kelionę ir energiją, kurios jums prireikė, kad pamilti Žemę ir Visatą taip stipriai, jog jūs galėjote praeiti per visa tai.
Ta nuostabi siela, kuri nusprendė savo energijos potencialą atnešti savo šeimai, gaus tokį pat priėmimą kitoje uždangos pusėje, kaip ir ta siela, kuri praėjo visą gyvenimo kelią iki natūralios mirties.
K: Mane domina, kaip laisvos valios problema sprendžiama kitose planetose? Kas per egzistavimas kitoje Visatos dalyje be laisvos valios? Kodėl laisvė pakeisti potencialą nesiplatina kitose planetose?Ar reiks kitai Visatos daliai kentėti už mūsų klaidas?
A: Kosmosas pilnas gyvybės formų. Pasauliai pilni proto ir kultūros nėra retenybė ir jūsų pasaulis – tik vienas iš jų. Tačiau būtent Žemė buvo numatyta kaip vieta, kur turi spręstis kažkas tai labai svarbaus. Kodėl jūs čia ir kodėl tai buvo sukurta? Atsakymas glūdi kitoje uždangos pusėje ir jūsų dualybė neleidžia tai matyti. Ir tai ne atsitiktinai, kitaip būtų pažeistas bandymo švarumas. Atsakymas į Didį Klausimą žinomas kiekvienam iš jūsų ląsteliniame lygyje, taip kad, eilinį kartą palikdami Žemę, jūs vėl klausiate: "Na kaip tai atrodo dabar, ar kiek pasikeitė?”
Tokio scenarijaus Žemė, turi būti pateikta unikaliai energijai ir apgyvendinta identiškais savo prigimtimi Žmonėmis. Pagaliau tai, ką jūs vadinate "siela”, taip pat turi būti vienos šeimos, kurią jūs vadinate Dievu, kilmės – ir tai iš tikro taip yra. Tai paaiškina, kodėl ateiviai trokšta susigiminiuoti su jūsų rase (iš biologinės pusės tai įvykdoma, bet iš dvasinės – ne). Jie jus paima ir bando išsiaiškinti, kas jūsų varomoji jėga? Jie norėtų "klonuoti” jūsų Aukščiausiąjį Aš (tačiau tai ne pagal jų jėgas) ir po pavyzdžiui 100 metų bandymų, pasiduoda. Jie jaučia jūsų neįtikėtiną galybę, tuo tarpu, kai daugelis iš jūsų apie tai net negali įtarti (paradoksas, paaiškinamas tik jūsų dualybe). Tie, kurie jus lanko, labai rizikuoja, nes jie žino, jog jūsų nuosavos mintys ir baimės gali juos paversti pelenų krūva. Bet juokas yra tame, kad bijote jų kaip tik jūs, nežinodami apie savo galybę. 
Niekam iš pašalinių neleista kištis į tą scenarijų; tačiau, panašūs bandymai tai daryti – nėra retenybė. Savo Galaktikoje jūs pridengti labai gerai. Neatmetama tai, kad vieną gražią dieną jums pasiseks aptikti kitus protingus pasaulius ir tada jūs įsitikinsite, kad pas daugelį apgyvendintų planetų yra dvi saulės, kadangi tai yra viena iš pagrindinių sąlygų gyvybės atsiradimui ir vystymuisi. Pagal iš anksto numatytą planą, jūsų evoliucija vedama kitokiu keliu. Ir atitinkamai to plano, pas jus yra tik viena saulė. To pasekoje, tik nedaugeliui ateis į galvą ieškoti jūsų tokioje mažoje saulės sistemoje, esančioje galaktikos pakraštyje, kuri taip pat niekuo neišsiskiria iš eilės kitų panašių.
Jūsų planeta iš tikro – unikali. Daugelis Visatoje turi "pasirinkimo” teisę, bet tik Žemei suteikta laisvė pasiekti tokią evoliucijos pakopą, kur jinai pilnai yra sąlytyje su Dieviškumu. Laisvė pakylėti ištisą būtybių pasaulį į dangų arba nulemti jo sunaikinimą.
Daugiau nė viena planeta negali pasigirti panašiu mastu ir paskirtimi. Tik Žemei duota teisė pačiai pasirinkti savo vibracijų lygį – aukštą ar žemą. Todėl, išsireiškimas vienintelė laisvo pasirinkimo planeta (ar laisvos valios) reiškia žymiai daugiau, nei jūs galite įsivaizduoti. Kada nors jūs būtinai suprasite, kad Žemė, iš tikro unikali – jog tai vienintelė vieta Visatoje, kur Dievas yra biologinės struktūros, vadinamos Žmogiška Būtybe, viduje.
Kas Dievas? Tai jūs. Taigi jūsų tikslas – atskleisti meistriškumą savo viduje, kad susilieti su Dieviškumu. Pasirinkimo laisvė egzistuoja visoje Visatoje, bet jūsų planeta – vienintelė, apgyventa Dievo dalelėmis, kurios nežino kas jos yra ir turi pasirinkimo laisvę keisti savo realybę, savo dvasinį lygi. Suprantate, tai, ką jūs darote čia, daro įtaką visoms kitoms planetoms, o taip pat planetoms, kurios tik bus kuriamos. Gal būt pas jas nebus Dieviško papildymo, bet tai, ką darote jūs, pakeis jų suvokimą. Taigi – jūs kažko tai didžiulio katalizatoriai, to ko negalite suvokti. Tai bandymas, planuojamas eonus laiko ir tai pasekoje pakeis kitų planetų, kuriose yra gyvybė, potencialą. Bet jūs vieninteliai, kurie turi galimybę tai atlikti – dalinai angeliški, dalinai Žmoniški.
Tam jūs egzistuojate. Kitos planetos, laisvos pakeisti realybę savo sprendimo dėka. Bet tik jūs laisvi tapti meistrais, esant Žemėje, keičiant savo faktinį vibracinį lygį ir to dėka – keisti laiko medžiagą visiems kitiems. Tam neieškokite įrodymų, nes jų jūs niekada nerasite. Tai sunku, tačiau kai jūs ne Žemėje, tai pagrindinis jūsų energetinio ieškojimo dalykas.
Kur namai? Tai ne tas, apie ką jūs galvojate. Jūs manote, kad tai darbas ir vieną kartą atidirbę, išeisite į "pensiją”? Kur išeina meilė, kai ji nenaudojama? Į "meilės sandėliuką”? Ten nėra nei rojaus kalnelių, nei 72 metų nekaltybių, nei "ramybės vietų”. Jūs – ramybė. Jūs – meilė. Jūs – Dievo dalelė, esantis planetos Žemė pamokoje, kuri užsinorėjo būti čia ir kuri dirba didingiems Visatos tikslams.
Nė viena iš Visatų nenukentės nuo to, ką čia daro Žmogus. Jūs nedarote klaidų: greičiau jūs išsirenkate su pusiausvyros energijomis, kur tamsa ir šviesa patys gali susibalansuoti. Jūsų pastangos bus pritaikytos naujai Kūrinijai. Visata atžymės tai, ką jus čia darote ir paims šviesą, kurią jus čia kuriate. Žmogiška dualybė ieško ginčytinos logikos Dieviškumo sistemoje. Uždedant apribotą paradigmą ant sudėtingo, jūs gaunate tik dalinius atsakymus. Bet esantys apribotoje paradigmoje, nesupažindinti su tuo. Jie mano, kad yra užbaigti, jų mąstymas tobulas ir aiškus.
Jei norite, galite tai vadinti bandymu, bet bando čia ne jus. Kalba eina apie energijas ir įvairios kilmės vibracijas. Taip, "tai” būtų vertinti paprasčiau, bet ne kaip bandymą. Jūs – savanoriai, savo patirtimi studijuojantys planetos ypatumus, tačiau patys jūs net neįtariate apie tai. Tai reiškią, kad jūs – Dieviškumo kūriniai, turintys vienodas dvasines galimybes. Ir nuo jūsų sugebėjimo, tuo pasinaudoti, priklauso, kaip jūsų nuosava realybė, taip ir jūsų planetos realybė.
Geriau pagalvokite apie tai, kodėl po pilnų skausmo ir nevilties gyvenimų, žmonės vėl ir vėl siekia grįžti į Žemę? Paliekant Žemės ribas, jūs pradedate matyti tikrą realybę ir tai pilnai keičia jūsų suvokimą. Pabandykite man paaiškinti štai ką: kodėl jūs pasiryžote būtent šiam įsikūnijimui? Net kai jums prieš akis sklando Armakedomas, o daugelis pranašų tvirtina, kad jau ne už kalnų "pasaulio pabaiga”? Kaip jūs galvojate, kodėl būtent tokiu laiku jūs pasirinkote sugrįžti? Jūs manote, kad tai atsitiktinumas ar bausmė? NE. Kai kurie iš jūsų iš tikro laukė įsikūnijimo būtent šiuo momentu. Nejaugi jie tai darė, kad mirti siaubinga mirtimi? Žinoma ne. Visi jūs, dabar gyvenantys, atėjote į Žemę, kad pakeisti jos realybę. Jūs gi jau suprantate, kad pas žmones nėra ir negali būti nulemtos ateities. Jūsų pranašų aprašyti įvykiai - tai ne daugiau nei galimybės, apspręstos duotojo laiko ypatybėmis. Tuo ir paaiškinamas "didžios paslapties” egzistavimas – žinomos visiems, tačiau sąmonės lygyje daugumai iš jūsų neprieinamos. Kalba eina apie naują Visatą, kurios energija jau pradėjo formuotis. Būtent Žemė turi duoti patį objektyviausią atsakymą į reikšmingiausią klausimą: kur suras sau buvimo vietą ta nauja energija? Kokių rezultatų reikėtų laukti iš paskutinių pamatavimų?
O dabar geros naujienos: paskutiniai matavimai – netolimos ateities klausimas. To patvirtinimą galima rasti ir pas jūsų pranašus. Visi jie Jūsų epochą vadino "paskutiniųjų laikų”. Bet jūs paveikėte savo realybe tokiu būdu, jog senos pranašystės jau nebeatitinka realybės. Iš esmės, jūs sukūrėte kažką tai netikėto ir nenumatyto. Norite įrodymų? Raskite pranašystę, kuri aprašytų jūsų dabartinę situaciją. Abejoju ar jums tai pavyks. Faktiškai, senos pranašystės patyrė krachą. Štai kodėl pasikeitė Žemės gardelė, o patys jus tęsiate dalyvavimą aukščiau aprašytame eksperimente.
Dabar Žemėje vykstantiems įvykiams, lemta paveikti naują Visatą. Ir visi tie, kurie yra kitoje "uždangos” pusėje, akylai stebi jūsų veiksmus. Štai kodėl šiuolaikiniame pasaulyje tiek daug mokymų, kurie skirti atnešti jums vieną ir tą patį pranešimą. To pranešimo tikslas – pastūmėti jus tolesniai paieškai, kad to pasekoje išspręsti problemas, kurios anksčiau skaitėsi neišsprendžiamomis – ir iš naujo atverti savo Dieviškumo prigimtį.
O tai vėl kelia "Didžiojo sprogimo” klausimą. Iš tikro jo nebuvo. Buvo tam tikra prasme erdvinis poslinkis, kai viskas atsirado iš karto ir staiga, tarsi iš niekur. Iš tikro, tas procesas turi plačią dvasinę prieš istoriją, leidžiančia suprasti, kaip visa tai įvyko ir iš kur atsirado to poslinkio pradinė energija. Ir čia irgi neapsieita be jūsų įsikišimo – bet tai jau kita istorija.
Spalvos – tai "patirties ženklai”, kuriuos jūs nešiojate. Daugiamatėje būsenoje visos būtybės mato viską, kuo jūs esate, kur jūs buvote, pradėtas jūsų Visatas, jūsų atstovaujamą grupę – tai panašu į "knyga” , kuri pastoviai matoma. Būtent tai mes turime omenyje, kai sakome, kad visi jus pažįsta pagal jūsų spalvas. Kai nedirbate Žemėje, jūs nukreipiate tuos, kas yra Žemėje, nukreipiate tuos, kas yra ten.
Jūs tai darote ne pirmą kart. Būkite ramūs ir žinokite, kad Jūs – Dievas. Ir tada visi tie klausymai dings, o atsiras nauji:
1.Ką aš galiu padaryti, kad atskleisti Dieviškumą savo viduje?
2.Kaip aš galiu sukurti taiką Žemėje?
3.Kaip aš galiu ilgiau gyventi, kad išlikti tokioje mano būsenoje ir padaryti daugiau planetos labui.
4.Ką man reikėtų žinoti, kad sustiprinti Dieviškumą ir skleisti šviesą tamsiose vietose.
5.Kaip man įgauti ramybę savo prote, nežiūrint į tą faktą, kad aš linijinis, bet galiu gauti nelinijinius atsakymus į savo klausimus?
Nėra tokio dalyko kaip "tik Žmogiška Būtybė”. Visi čia randasi tam, kad būti Žemės bandymo dalimi. Daugumas niekada nieko daugiau nepamatys prieš save, kaip keturmatę patirtį, kuri atrodo tokia įprasta ir paprasta daugeliui žmonių. Daugelis kitų, kas dabar skaito šias eilutes, patys nuspręs, kad pas juos yra žymiai platesnis gyvenimo paveikslas. Būtent jiems nukreipti mūsų mokymai. Jūsų priimti sprendimai nesvarstomi. Visi jūs randatės čia su galimybe suvaidinti vaidmenį naujoje Žemės sąmonėje. Visi žaidėjai, bet tik nedaugelis taps dienos meistrais. 
K: Ar galima sapne mintimis persinešti į buvusius laikus?
A: Ne tik į praeitus metus bet ir praeitus gyvenimus. Atitinkamos sapnų rūšys – tai jūsų sielos langai žemėje. Sapnai daugiamačiai ir atsibudus jūs niekada negalite jų nupasakoti visose detalėse. Būtent tai ir daro juos tokiais nuostabiais.
K: Ar sąžinė nėra sielos esmė?
A: Ne. Sąžinė nėra sielos esmė. Tai paprasčiausia biologinė reakcija į chemiją. Daugelis žmonių iš tikro gimė be būtinos biologijos, tačiau pas juos yra siela. Jų siela, iš "aukštesnės vietos”, stebi į suplanuotą jos gyvenimą, kai ateis į planetą ir padės subalansuoti ar išbalansuoti kažką tai tokio, kas atves prie kažko tai aukšto ir geresnio. Supratimui, tai vienas iš sunkiausiu dalykų. Kaip chuliganiškumas ar žudymas gali padėti planetai? Atsakymas vienas – parodys laikas. Iš esmės tai veda žmoniją prie dvasinių siekių ar įstatymų supratimo, kurie keičia ištisą šalį reikiama linkme. Žmogiška būtybė gali turėti nuostabią sielą, bet niekad nesikalbėti su ja ir netgi nejausti jos. Netgi blogiausias iš blogiausių žmonių turi sielą. 
Visa tai dalis plano, kuriame jūs dalyvaujate, netgi jei jūs netikite, jog galite būti kažko tai panašaus dalimi. K:Mes visa laiką stengėmės dirbti Meilei, Šviesai ir Gyvybei, bent taip jau mums atrodė. Tačiau, paskutiniu metu, patekome tarsi į aklavietę, nes mes išbarstėme visus buvusius savo draugus. Gal būt "sena” mumyse vis dar kovoja prieš "naują”?
A: Draugai išėjo, kadangi vyksta tai, apie ką jūs prašėte. Jie matė jumyse tai, ko nebesuprantama arba su kuo nesutinkama. Tai sąmonių susidūrimai, ar ne taip? Tai vyksta pas daugelį.
Taip, dualybė visą laiką kovos su jumis. Ji šauks apie tai, jog jūs susipainiojote. Ji jums iš išorės tarsi siūlys sakančią dvasine informaciją :”Prašau, grįžkite ir baikite savo kvailas paieškas”. Tuo tarpu jūs pradedate vibruoti aukščiau ir tai pastebi ne tik jūsų apsuptis, bet ir nuosava biologija. Pasitarkite su savo Aukščiausiuoju "Aš”; paklauskite savęs: "Ar tai tinkama?” Prašykite, kad Dieviška meilė būtų stipriau už baimę, bet viską ką darote, sutikrinkite su savo Dieviškumo kompasu. Tai vienintelis patikimas įrodymas. O ne tai, ką sako Krajonas ar kiti žmonės aplink jus. Jūs visada turite įsiklausyti senos sielos – jūsų viduje.
Palaimintas tas, kas tvirtai laikosi tikslo, dėl kurio čia atėjo, kadangi kaip dovaną, jie jau šiame gyvenime gaus taiką – kaip savo kūne, taip ir Žemės planetoje. Netgi negatyvūs aspektai būna duodami ne atsitiktinai, jie turi išeiti būtent tavo nuosavu sprendimu.
Daugelis iš jūsų pasineria į tamsos ir negatyvių emocijų sukūrimą – net iki depresijų. Kad išsiaiškinti su tuo, reikia prasiskverbti į nuosavos galybės suvokimą. Taigi, ar tu tiki, kad sugebi sukurti viską, ką tik nori? Iš esmės, tokiu būdu tu kas dieną kuri savo realybę – šviesos ar tamsos realybę. Daugelis iš jūsų stiprina tai kas dieną, įteigiant kūno ląsteliniai struktūrai, kad jiems "su tuo, niekada nesusitvarkyti”. Būtent taip formuojamas jūsų išėjimo būdas ir laikas. 
Ar tu tiki, kad visi tavo žodžiai veikia materiją ir kūno ląstelinę sandarą? Ne? Vadinasi, tai ir yra tavo realybė, sukūrimas ne kieno nors, o būtent tavo. Savo ruoštu, tas kas tiki, kad gali veikti materiją, turi suprasti, kad atitinkami žodžiai ir poelgiai gali jam pakeisti egzistuojančią realybę. Tai ne paslaptis ir ne stebuklas – šiame kelyje pasiekė sėkmės tūkstančiai žmonių. Tinginystė – tai irgi problema. Jei tu paprastai tik sėdėsi ir nieko nedarysi, tai ką pasekoje gausi? Irgi "nieko”? Jeigu taip būtų. Tavo sukurtos realybės energija stiprėja kas dieną. Kūnas, besikankinantis abejonių neramumu, seks tuo keliu iki pat mirties. Siela, praradusi orientyrus, pasekoje pateks į tai, kas sukurta supančiųjų energija, o ne tavo asmenine valia. Štai keletas naudingų patarimų visiems jums:
1.Kiekvieną savo dieną pradėk nuo afirmacijos: "Aš – kūrinijos dalis. Aš sukūriau savo dabartinę realybę ir kuriu visa tai, kas laukia manęs ateityje. Jau šiandiena aš renkuosi pakelti savo sąmoningumą. Jau šiandiena aš ruošiuosi sulėtinti savo organizmo senėjimą ir sukurti Dieviškumą savo kasdienybėje. Jau šiandiena mano kūno ląstelinė struktūra prisitaikys prie mano dvasios nurodymų. Nuo šio momento aš gyvenu harmonijoje su mane supančiu pasauliu ir savimi”.
2. Jokiu būdu nebarkite savęs. Jūsų ląstelės "girdi” viską, ką jūs ištariate. Net jeigu pas jus nuotaika, blogiau kurios negali būti ir tada venkite kalbėti apie save blogai. Geriau sakykite: "Šlovė Dvasiai už tai, kad ji leido man įžiūrėti šių įvykių laikinumą. Išorinės aplinkybės negali sudrumsti mano vidinės ramybės”. Po to sulaukite momento, kada ligos ar depresijos švytuoklė pakryps atgal, į priešingą pusę. O tai būtinai įvyks.
3.Netgi jei jūs netikite, kad jūsų poelgiai gali paveikti jūsų gyvenimo kokybę, vistiek veikite. Jūsų abejonės pagimdytos būdingos jums dualybės. Šaltas protas pats atsikratys abejonėmis, kai pamatys pirmus pozityvius pasikeitimus.
K: Ar tu Krajonai visada esi Meilės būsenoje?
A: Taip. Įdomiausia, kad ir tu – taip pat. Tik ta meilė užtamsinta tavo dualybe, bet būtent ji – meilė, sudaro tavojo "Aš” centrą. Kartais būna sunku tuo patikėti, nes gyvenime tau tenka bendrauti su įvairiais žmonėmis. O kai kurie iš jų, tarsi iš vis nežino, kas tai yra atjauta. Bet tai ta realybė, kurią jie sau susikūrė. Kiekvienas iš jūsų laisvas pats nuspręsti savo kelią.
K:Neatskiriama mūsų pasaulio dalis yra kankinantis skausmas, kančios ir netgi "pamokos”, kur mes vienas kitą skriaudžiame. Kodėl tai leistina ir kaip į tai žiūri Dievas, kodėl?
A: Pirmiausia, Dievas neneša atsakomybės už jūsų pasaulį, brangieji. Atsakingi jūs. Kuo jūs greičiau tai suvoksite, tuo geriau. Iš čia seka, kad nėra jokio "leidimo” kažkam tai. Būtent todėl ir vadinama išbandymu. Tai jums duodama ne kartą. Žalingas elgesys yra kančių priežastis, kadangi jūs pasirinkote žymiai žemesnę egzistavimo energiją. Būtent tai keičiasi Didžiojo Poslinkio metu. Pranašystė neišsipildė. Jūs pakeitėte ateitį, judate prie taurių tikslų ir taikos Žemėje, prie aukštesnių energijų. Nebijokite palaikyti šviesą, išlaikykite įžeminimą. Ir vėl mes jums sakome, priimkite atsakomybę už tai, ką jūs sukūrėte, eik tos pusiausvyros link, atsiraitę rankoves pašalinkite tai, kas nebetinka. 
Nenusiminkite, jūs labai stipriai keičiate save. Žinokite, kad užbaigti tai, gali prireikti kelių kartų, bet jūs pradininkai ir jūs jau suvaidinote savo vaidmenį. Meilė niekada neištirpsta. Ji padeda viskam, dalis taip pat išeina į Gają, padeda keisti žemę aplink jus. Ji sušvelnina akivaizdžią tragediją ir išgydo pačią medžiagą aplink ją – tai yra kiekvieną ir viską aplinkui. Meilės jėga didesnė už bet kurios emocijos jėgą. Vieną kart sukurta, ji pratęsia savo nuosavą gyvenimą, kuris tęsiasi, tęsiasi, tęsiasi.
Angeliškoms būtybėms, kurias tu vadini Dievu, kurti – yra tas pats, kas žmogui kvėpuoti. Kitoje uždangos pusėje karaliauja džiaugsmas ir viena iš jos priežasčių – Dieviškos Kūrinijos plėtimasis. Nejaugi jūs galvojate, kad Dievas tik sėdi danguje ir garbina pats save? Žinoma ne. Tikra tobulybė – tai energija, duodanti jums laisvę kurti tobulybę.
Tu negali interpretuoti Dieviškumo sąmonės, turint Žmogiškąją sąmonę – taip pat, kaip tavo šuo negali tau padėti kilti tarnybos laiptais. Aš nebandau tokiu būdu pažeminti tavo mąstymo sugebėjimus. Tai tik pavyzdys, kad tavo mąstymo stilius apsprendžiamas dualybe.
K: Ar verta mums tikėtis, kad "tamsos jėgos” ir visas susikaupęs negatyvas - paprasčiausiai dings naktyje, nepalikdamas pėdsakų? Vis dėlto Žemėje egzistuoja tamsa?
A: Visa egzistuojanti Žemėje tamsa – žmonių, veikusių praeities energijų rėmuose, kūrimo pasekmė. Pasikeitimai pareikalaus ne mažai laiko ir jėgų, per naktį neišnyks. Šiuo metu nėra nieko svarbesnio už šią energiją ir aplink ją įsiliepsnojančią kovą. Prasidėjusi kova turi globalų charakterį ir tam, kad joje laimėti, prireiks ne mažai šviesos karių. Jei pakankamas žmonių kiekis nuspręs, kad geriausia jums būti "tamsoje”, vadinasi, Žemė iš tikro liks tamsoje.
Todėl mūsų mokymas sutampa su tavo tvirtinimu: tamsa žemėje egzistuoja. Ir tokia tvarka tęsėsi amžius – senų Žmonijos mąstymo pavyzdžių dėka. Tačiau dabar, Šviesos Darbuotojai į savo rankas gavo naujas priemones, kurios padės jiems performuoti tamsos energijas. Sekant jų pavyzdžiu, kiti irgi leis sau savo šviesai suspindėti ir tai padarys pradžią jų nuosavam perėjimui.
Bet mes visada jums sakėme, kad nėra tokios tamsios būtybės, kuri medžiotų jūsų sielas; nėra visagalio šėtono, sugebančio pasiimti jūsų šviesą. Bet kokias panašios rūšies problemas sudaro patys žmonės, tačiau, atėjo momentas, kada tavo šviesa tampa žymiai veiksmingesnė, nei jų sukurta tamsa. Visa tai pakankamai nauja, tai nuostabios naujienos, kadangi dabar tu gali atsisakyti nuo minties, jog tu tarsi neturi galimybės priešpastatyti save tamsai. Ir gal būt dabar tu pradėsi suvokti, kad pati galingiausia būtybė planetoje – tai Žmogus. Tik jis sukuria savo problemas ir jis sugeba jas išspręsti kartą, ir visiems laikams. Nestatyk sau jokių apribojimų. Tau šioje realybėje egzistuota ir tamsa ir šviesa. Viena ir kita ima savo pradžią Žmogiškoje sąmonėje. Tai reiškia, kad tu visada gali padaryti pasirinkimą šviesos ar tamsos naudai. Tiesą sakant, tu visą gyvenimą galėjai stebėti tai, kaip Žmonija sprendžia šį klausimą. Atitinkamai, tu turi suprasti, kaip daug šioje planetoje priklauso asmeniškai nuo tavęs. Tęsk šviesos dalinimą žmonėms. Mes su tavimi – vienoje komandoje.
K: Mano artimas draugas papuolė į kalėjimą ir kuris yra nekaltas tame nusikaltime, už kurį jį pasodino. Ar yra kažkas tokio, kas leistų jam išsivaduoti nuo tokios patirties.
A:Tie, kas kenčia nuo kitų žmonių neteisingumo, turi svarbius kontraktus būti čia – būti vietose, kurias jie gali efektyviai keisti. Tai jų gyvenimiška pamoka. Išsivaduoti? Tai negali įvykti iki tol, kol neatsilaisvins nuo mentalinės kančios ir savęs jautimo auka. Kai tik jie išvaduos savo sąmonę, nuo viso to, supras, kad tai jų darbas žemėje, kiti keturmačiai dalykai pasireikš, jei toks bus jų ketinimas.
Rekomenduojame pasinaudoti keliomis naujomis energetinėmis technikomis, esančiomis tuo metu jų valioje, viena iš jų – Elektromagnetinio Lauko Balansavimo Technika. Jos idėja paprasta: jūsų gyvenimas priklauso nuo to, kiek jame taikos. Jei jūs iš tiesų galite būti taikoje su savo kontraktu, tai pamatysite didelį paveikslą. Tai duos jums išminties, kad nuspręsti, "ar reikalingi” jūs ten, kur esate dabar, ar jums geriau – palikti tą vietą.
Pasižymėkite: tai tokia situacija, kuri gali apdovanoti žmogų didžiule jėga ir duoti jam savo realybės kontrolę. Būtent to mes ir mokome.
K: Ar yra kokia nors tiesa pagoniškuose tikėjimuose? Kas tokie pagoniškieji Dievai?
A: Pagonys – tie žmonės, kurie prieš mono religijų atėjimą, tikėjo į daugelį dievų. Nėra jokios tiesos niekame, apart meilės Dievui-Kūrėjui, gyvenančiam tavyje. Visa kita – žmogiškos spekuliacijos, bandymai pateisinti mitologijas ir kitose žmonėse sukurti baimės sistemas. Pats pagonybės egzistavimas nukreiptas kitų kontrolei. Žemėje buvo šimtai garbinamų pagoniškų dievų.  
K: Kokia naujos gyvybės nutraukimo, aborto būdu, moralė? Ir kokia žmogaus, padedančio atlikti jį, karma?
A: Žmogiška gyvybė, iš tikro, prasideda tada, kai būtybės, įtrauktos į "planavimą” jį sukurti, išreiškiamas ketinimą. Atsakymas apima žymiai daugiau nei moralinis ir biologinis sprendimas. Nėra žmogaus teisimo, įskaitant ir tokį pasirinkimą...Neegzistuoja ir jokios karminės nuobaudos, jei tai įvyksta. Bet egzistuoja energija, kuri veikia visus, įtrauktus į tą įvykį. Kartais praeina ištisi gyvenimai, kad visiems į tą procesą įtrauktiems sukurti pamokas; be to, nutrauktos gyvybės beveik iš karto, kartais sekančiame nėštume (kartais keičiant lyti) grįžta. Jei nėštumas neįvyksta, jie dažnai ateina į labai artimą giminingą žmonių grupę.
Mes vėl sakome: Dievas, tokių dalykų atžvilgiu nėra kažkokiame tai vakuume, dažnai tai nustatoma per išankstinius visų pusių tarpusavio sutikimus. Tai labai skiriasi nuo to, į ką norėtus tikėti mūsų visuomenei. Jiems reikalingas "juodai-baltas” atsakymas, kada atsiranda gyvybė ir nustatytos taisyklės: ką jie gali, o ko jie negali daryti. Vietoje to, Krajonas vertina tokį faktą, kad jūs čia ne atsitiktinai, kaip ir viskas, kas vyksta jūsų gyvenime, nėra atsitiktinai.
Neverta jums priminti apie tokį faktą, kad jūsų pasirinkimas – tai laisvas Dievo pasirinkimas (kadangi jūs Dievo dalelė). Taigi, mes biologinius kultūrinius sprendimus paliekame tiems, kas norėtų juos priiminėti, bet dvasinį atsakymą mes girdėjome ne kartą...dalykai, yra toli nuo to, kokie jie atrodo, yra mūsų dvasinių nusistatymų dalimi ir jie gerbiami.
K: Ką man reikia dabar žinoti labiausiai?
A: Būtent dabar tau reikia žinoti, kaip aplink save sukurti energiją, kuri nepriklausomai nuo įvykių pasaulyje ar tavo gyvenime, tave išlaikys subalansuotoje ir džiaugsmingoje būsenoje. Ar tu gali matyti šventos šviesos dalykus? Ar tu gali siusti šviesą ten, kur ji labiausiai reikalinga, tuo pačiu leidžiant veikti pasirinkimo laisvei? O gal tu įsitvirtini dramoje ar politikoje? Iš viso to, ko tu dabar mokaisi, svarbiausia – kaip visame tame tapti daugiamačiu. Mokykis matyti visur bendrą paveikslą, o po to pradėk dirbti ir siusk šviesą ten, kur jos labiausiai reikia: Artimuosius Rytus, Afriką, savo šalies lyderiams, vyriausybėms. Siusk jiems dvasinės pilnumos šviesą. Apšviesk vietas aplink juos, suteikiant jiems geriausius pasirinkimus, padedant jiems pamatyti tai, ko anksčiau jie nepastebėjo. Būk kaip švyturys, stovintis ant uolos ir padedantis laivams plaukti į saugią įlanką.
Nepriimk kieno nors pusės. Neteisk laivo vertybių sistemos. Paprasčiausiai atstok šviesą ir inkarą. Ir visa kita leisk atlikti Dvasiai.
Peržiūrų: 4805 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 4.0/4
Viso komentarų: 421 2 3 4 »
0  
1 Gėlė   (07.03.2013 22:31) [medžiaga]
Kaip visada - belieka pasikliauti tik savimi :)
ačiū

0  
2 Klaudijus   (08.03.2013 00:02) [medžiaga]
"Vieną kart, kai kas nors ateis pas tave ir paklaus, kodėl tu toks ramus, išmintingas ir laimingas, tu pasakysi : "Todėl, kad aš savyje radau Dievą”.

Arba viename is krajono straipsnio buvo irgi panasi pastraipa tik atsakymas daugmaz toks: as radau(atradau) ta ko negalvojau esant egzistuojant.
Man asmeniskai tas susitaikymas,kad nors esi nekaltas,bet tenka atsedeti kaleime,yra siaktiek "ziauroka",nu dar ka pora dieneliu ar savaiciu,tai dar nieko,galime i tai pozityviai pazvelgti,tarkim siokios tokios patirties igijimas,bet kai tenka sedeti nezinia kiek metu ar iki gyvos galvos ar mirties bausme uz tai ko nepadariai,man atrodo visiskai be rysio,ziauru,gi ir artimieji nuo to gali ivairiai nukenteti.Ir kas noretu tokiame "eksperemente" sudalyvaut?Ir nezinia kiek tu paciu mazu eksperimentu ivairiose gyvenimo situacijose buvo.

0  
3 Klaudijus   (08.03.2013 00:05) [medžiaga]
Arba pastebejau kartais krajonas atsako i tuos pacius klausimus,kartais praktiskai tais paciais zodziais arba kzrtais panaudodamas ta pacia minty atsako i kita klausima . smile

0  
4 karolis   (08.03.2013 00:15) [medžiaga]
kaip cia pasakius nekaltas... uz tai kad atsiduriai tokioj situacijoj esi atsakingas tik tu pats. atrodo taip paprasta, bet daugelis zmoniu sito niekaip nesupranta...prisiimti atsakomybe uz viska kas tavo gyvenime vyksta. nustot kaltint aplinka. kol zmones sito nesuprast nepajudes i prieki.

0  
5 Sara   (08.03.2013 00:15) [medžiaga]
Perskaiciau kolkas tik puse straipsnio ir krutineje netelpa jausmas.....-dziaugsmo!!! tiesiok dziaugsmo, nes surasyta tiesa! ta tiesa, kuri manyje! kazkokia fantastika, net atrodo negaliu toliau skaityt... nes tiek daug tiesios cia!!! nemoku paaiskinti kitais zodziais!... Aciu!

0  
6 Sara   (08.03.2013 00:29) [medžiaga]
Koks paradoksas! Man sake, kad cia bus sunku, bet vistiek ejau, sakiau "man reikia, as turiu"! O zinote, mano koks pagrindinis priezodis kiekvienoje sudetingesneje situacijoje? As visada sakau - As negimiau, tam, kad kenteciau!!!! Krajonai Labas Tau Sakau!!!!!!!!........ daugiau rodos nieko man jau nereikia! Tik sito patvirtinimo reikejo, tam ir uzklydau i si tinklapi!...

0  
7 Klaudijus   (08.03.2013 00:32) [medžiaga]
Lengva kalbeti tokius dalykus kai neesam to patyre sakykim tave apkaltna,kad esi koks zmogzudys,teroristas ar dar kaip liudnai pasizymejas zmogelis,nors neesi del to kaltas,tave nuteisia 20metu ar net iki gyvos galvos, ir ka tu uz tai prisiimtum atsakomybe,ramiai gyventum likusi gyvenima kol tikrasis kaltininkas sau lengvai nuo to "nusiploves" vaiksto laisveje?
Tai cia gaunasi daugiau nei dvieju zmoniu eksperimentas,nes tai gi gali paveikti ir aplinkinius,artimuosius ir t.t. tai cia kaip "mini eksperimentas" kaip viskas toliau klostysis,nors manyciau pasaulyje buta tokiu eksperimentu nemazai.Taigi kaip tu sitoje gyvenimo vietoje pajudesi i prieki,gal kokios pradzioje taramospatirties igytum,pasaulio pamatytum,kol galiausiai pats sau gala pasidarytum ar tau uz tave taip padarytu.

0  
8 Aivanhova   (08.03.2013 08:16) [medžiaga]
Man ir atrodo, lengva kalbeti..
Pritarciau Klaudijui..
O kai s.. sedi ir nezinia, kiek dar reiks..
Tai tas pozityvas nebekabina..
Nors, zinoma, reikia apversti viska aukstyn kojomis - dziaugtis ir dekoti Dievui..
Man tai taisykle, bet labai sunkiai adaptuojama..

0  
9 Braske   (08.03.2013 09:40) [medžiaga]
lyg dar maza mum cia pamiseliu. ir taip jau ne puslapis, o psichiatrine ligonine kas del komentaru...

+1  
10 Braske   (08.03.2013 09:42) [medžiaga]
Sara, sitam puslapy forume raisau apie ta sekta, nes buvau ten. gali eit paskaityt. nes ziuriu jau uzkabino tave jie, jau imi kliedet ju zodziais.

1-10 11-20 21-30 31-38
Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Kovas 2013  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0