Pirmadienis, 25.09.2023, 17:54
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2013 » Spalis » 14 » Krajonas.Energijų kliučių ir trukdžių tipai
19:01
Krajonas.Energijų kliučių ir trukdžių tipai

Šiandiena mes pakalbėsim apie pačias, labiausiai išplitusias priežastis, kurios neleidžia jums kurti  visada tai, kas reikalinga gyvenime. Mes jau sakėme, kad viena iš priežasčių gali būti neteisinga energijos kryptis. Bet egzistuoja ir tokios priežastys, kurios pilnai užtveria energijos tėkmę. Būna taip, kad pas jus yra tikslas ir ketinimai jį pasiekti – tačiau energija nejuda iš vietos. To pasekoje, niekas neįvyksta ir jūs liekate ten pat, kur ir buvote, net jeigu ir bandote imtis kokių tai fizinių veiksmų, tikslui pasiekimui. Mes jau kalbėjome, kad energija visada ieško mažiausią pasipriešinimą turinčio kelio,savo nutekėjimui. Ji ieško jau pratiestą vagą. Bet būna ir taip, kad energija iš vis negali rasti jokios sąmoningos vagos, nes ta vaga būna tarsi užtverta užtvanka. Tokiu atveju, jūsų įgimti talentai ir gabumai irgi lieka užblokuoti ir nerealizuojami. Jums netgi gali atrodyti, kad jūs niekuo neapdovanotas. Bet taip nėra. Iš tikro, paprasčiausi reikia tik išsivalyti vagą, kuria galės tekėti energija.

Pagrindinės priežastys, dėl kurių gali būti užteršta ta vaga:

Pašalinės, iš išorės pririštos programos, sugeriančios visą jūsų energiją.

Tomis pašalinėmis programomis sukurtos nepageidaujamos aplinkybės.

Baimė.

Negatyvios emocijos.

Per didelė priklausomybė nuo materialaus pasaulio pasireiškimo.

Pašalinės programos – yra tai, kas skatina jus atlikti jūsų Dvasiai svetimus, primestus veiksmus. Paprastai, tos programos įdiegiamos įtakojant kitiems žmonėms, bendrai priimtai nuomonei ir įdiegiamos jums, spaudžiant aplinkybėms. Tai įvyksta tada, kai jūs nusprendžiate gyventi ne pagal Dvasios liepimus, ne taip, kaip šnibžda širdis, o taip, kaip "reikia”, visuotinai "priimta”, kaip gyvena kiti žmonės, kaip diktuoja jūsų socialumo taisyklės. Brangieji, jūsų sielos taisyklės gali labai skirtis nuo jūsų socialumo taisyklių. Ir netgi einant tuo keliu, kuris atrodo lengvas, pramintas, kadangi jame pasiekė sėkmės daugelis žmonių, jums atrodo, jog jūs elgiatės teisingai, bet siela verks ir dejuos, jeigu tai bus ne jūsų asmeninis kelias.

Dažnai būna, kad Dvasia reikalauja iš jūsų elgesio, kuris atrodo nelogiškas. Bet tie veiksmai nelogiški, tik iš taisyklių, priimtų visuomenėje kurioje gyvenate, stebėjimo taško. Iš Dvasios stebėjimo taško, tie veiksmai ne tik kad absoliučiai logiški, bet ir vieninteliai teisingi. Bet jūs labai dažnai baidotės to menamo nelogiškumo. Pavyzdžiui, jei Dvasia stumia jus veiklai, kuri atrodo jums nepelninga, neperspektyvi ir nepadedančia sėkmei. Brangieji, jei jus iš tikro ten veda Dvasia, o ne jūsų ego – galite neabejoti: ten bus ir sėkmė ir klestėjimas, net jei tai įvyks priešingai žmogiškai logikai. Dvasia neklysta. Dvasia visada veda jus tik ten, kur bus jums maksimumo gerovės.

Patikrinkite, ar turite jūs trauką užsiimti veikla, kurios reikalauja siela. Jei yra – tai ar jūs pats savęs nestabdote mintimis apie tai, kad "ant to pinigų neuždirbsi”, "o iš ko aš gyvensiu” ir taip toliau? Brangieji, atmeskite tuos nerimus. Jei jūs pradėsite daryti tai, ko reikalauja siela, tai Dvasia pasirūpins viskuo kitu: jūsų ir jūsų šeimos uždarbiu, gerove. Nejaugi jūs galvojate, kad Dievas nežino ko jums reikia? Nejaugi jūs galvojate, kad jeigu jūs pradėsite daryti tai, ko nori Dievas, liksite be skatiko kišenėje? Nejaugi jūs galvojate kad Dievas jus gali nuskurdinti, atsilyginant už tai, kad jūs Jam tarnaujate?

Brangieji, jūs jau žinote su kuo susiję jūsų abejonės. Juk savo istorijoje matote pavyzdžius, kai žmonės, tarnavę Dievui, kaip tik ir buvo patys didžiausi vargšai. Atsiminkite tokį dalyką: ne Dievas juos tam pasmerkė. Tai buvo jų pačių pasirinkimas, kuris kilo iš religijos pripirštos nuostatos, kad tarnystė Dievui nesuderinama su gerbūviu. Dabar jums laikas sužinoti, kad tai yra melas. Tai vyksta ne nuo Dievo, o nuo žmonių. Jūs galite išsivaduoti nuo pripirštos jums nuostatos. Jūs pilnateisiai galite priimti, gerbūvį, turtus, sėkmę gyvenime, tarnaujant Dievui.

Nenorimos aplinkybės, kurios taip pat maišo energijai tekėti savo vaga, o jūsų talentams ir gabumams realizuotis, kaip tik sukurtos tomis neteisingai išsirinktomis veiksmo programomis. Jeigu jūs susituokėte su žmogumi, kuris jums netinka ir netgi įneša disonansą į jūsų gyvenimą, jūsų atžvilgių atliekant psichologinę ar net fizinę prievartą, vargu ar jūs galėsite gyventi meilėje su juo, jūsų meilės energija bus paprasčiausiai užblokuota. Lygiai tas pats, jei didžiąją savo gyvenimo laiko dalį jūs turite užsiimti nemėgiamu dalyku, jūsų talentai ir gabumai miegos, o jūsų kūrybinė energija neras sau išėjimo. Brangieji, toks Dvasios poreikių pažeidimas veda prie blogų pasekmių. Nerandanti išėjimo energija patiria iškraipymus ir pasireiškia agresyviu, griaunančiu elgesiu, arba prisirišimu prie kenksmingų įpročių, arba sunkia liga. Daugelis iš jūsų bando pakeisti aplinkybes, nepakeitus priežasčių. Taip neveikia. Pradžioje turite grįžti į Dvasios kelią ir pašalinti iš savo gyvenimo viską, kas neatitinka, o tuo labiau prieštarauja tam keliui.

Baimė – tai, kas neduoda jums imtis realių veiksmų. Kai jūs nustatote tikslą ir išreiškiate ketinimus – Dvasia priveda jus prie reikiamų durų ir išreiškia pasiruošimą nukreipti jus, padėti kelyje. Bet veikti turite patys. Kitaip, ketinimų jėga tuščiai išseks ir energijos tėkmei vaga nebus nutiesta. Jeigu jūs gaištate, kada reikia veikti, dėl baimės, ar iš vis atsisakote nuo veiksmų – jūsų energijos užsistovi ir sudaro kliūtis kitų energijų tėkmei. Mano brangieji, kiek daug baimių jūsų tyko... Bijote nesėkmės – bet ir sėkmės bijote taip pat, kadangi kartais abejojate, ar ta sėkmė bus jūsų jėgoms, kurios laukiate ir ar neatneš ji į jūsų gyvenimą nepageidaujamų permainų. Bijote neturto – bet bijote ir turto, kadangi iš anksto bijote tai prarasti. Norite gyventi geriau – bet tuo pačiu bijote, kad nebūtų blogiau, ir įnirtingai laikotės to, kas jau pasiekta, nors tai jau seniai tapo jums nepakankama. Ir pagaliau bijote, kad Dvasia mes jus pusiaukelėje ir jūs, vietoje žadėtos gerovės, liksite iš vis be nieko, visiškai palūžus.

Brangieji, mums suprantamos jūsų baimės. Jūsų suvokimai apriboti trimis fizinio pasaulio išmatavimais. Jūs negalite matyti kur veda jūsų keliai. Negalite matyti, kaip kruopščiai ir saugiai nukreipia jus Dvasia. Jums tenka pasikliauti tik tikėjimu – o tai daugeliui iš jūsų nepakankamas argumentas. Ir vis tik, mes prašome jūsų, pasitikėkite Dvasia. Pasitikėkite savo Dieviškumu. Žinokite, kad Dvasia negali mesti jus pusiaukelėje. Dvasia negali pažadėti vieno, o daryti kažką kitką. Dvasia negali norėti jūsų skurdo, nelaimių ir lūkesčių kracho. Dvasia visada veda jus prie aukščiausios gerovės.

Taip, kartais pasitikėti jums sunku, kadangi Dvasia neduoda jokių garantijų, su jumis nepasirašo sutarties, kad savo įsipareigojimus įvykdys,neužtikrina oficialioje formoje. Be to, Dvasia kartais iš jūsų reikalauja (iš jūsų stebėjimo taško) nelogiškų poelgių, kurie gali atrodyti beprotiškais. Todėl, mes suprantame kaip jums sunku. Bet pas mus yra jums patarimas: kada jus veda Dvasia, jūs šimtą procentų viduje žinote, ką ir kaip jums reikia daryti. Todėl, pasitikėjimas Dvasia, iš esmės, pasitikėjimas pačiu savimi, pasitikėjimas savo širdies balsu. Pasitikėkite savo širdimi ir nieko nebijokite. Ir jeigu jūs matote, kad jūsų kelyje durys lengvai atsiveria ir viskas sklandžiai susidėlioja, netgi priešingai logikai ir kieno tai nelinksmoms prognozėms, net neabejokite, kad jus veda Dvasia. Aklai eikite pasirinktu keliu ir jūsų baimės pačios išsisklaidys. Jūs pagaliau įsitikinsite, kad visos baimės neturi jokio pagrindo po savimi. Tai gandina tik tą, kuris priima jas už realybę. Kai tik nustojate kreipti savo dėmesį į jas, jos išsisklaido be žymės. Dvasia vėl ir vėl jums kartoja: nebijokite, nebijokite, nebijokite.

Negatyvios emocijos paverčia kūrybines energijas disonancinėmis ir atitinkamai, su jų pagalba, jūs jau negalite nieko sukurti. Vaga užtveriama. Jūs juk žinote, kad Visatos energijos neutralios. Jos nėra nei geros, nei blogos. Jos gali būti nukreiptos kaip į kūrybą, taip ir į naikinimą. Tai priklauso nuo jūsų. Jūs ir esate tas, kuris nuspalvina tas energijas, suteikia joms "pliusą” ar "minusą”. Kadangi Bendras Visatos judėjimas neša kūrybinį pagrindą, tai  jūs, veikiant su kūrybinėmis energijomis, patenkate į bendrą Visatos energijų vagą ir esate jomis palaikomi. Jeigu veikiate griaunančiomis energijomis, tai papuolate į disonansą su Visata ir ji priešpriešine banga gesina jūsų siekius. Galite turėti pačius kilniausius ir kūrybiškiausius tikslus, ketinimus – bet jeigu tų tikslų kelyje naudojate negatyvias emocijas, tai tuo pačiu viską sau gadinate. Jei pykstate ar susierzinate, tai kūrybinė energija, skirta tam, jog nešti jums gerovę, tuoj pat keičia savo poliškumą ir pradeda jau veikti griaunančiai, be to, nukreipiama prieš jus, kaip tų energijų nešėją. Atsimenate? Dvasia jūsų neteisia. Netgi žodis "negatyvus” ne iš Dvasios leksikono. Tas žodis iš jūsų leksikono, kuriuo aš pasinaudoju, kad būti geriau suprastu jūsų. Bet Dvasiai nelabai patinka tas žodis, nes jis turi vertinimo charakterį.

Iš tikro, Dvasia nevertina jokių dalykų, daiktų ir reiškinių, kaip į "blogus” arba "gerus”. Jokios energijos nėra blogos. Jokias žmogiškas emocijas Dvasia nesurizikuos pavadinti blogomis. Tuo labiau, kad jūs turite laisvą valią, eksperimentuojant su energijomis ir jūsų teisė – daryti taip, kaip jums norisi, kaip atrodo geriau, tame tarpe ir keisti energijos polius, kad po to susidurti su to pasekmėmis ir patikrinti, kokiomis jos bus. Brangieji, tame yra, tokio jūsų eksperimento Žemėje, prasmė. Jūs kaip norite galite keisti energijas ir žiūrėti, kas iš to išeina, daryti išvadas.

Dvasia tik įspėja jus, apie pasekmes ir pasakoja, kuo būtent pasižymi vieni ar kiti energijų pakeitimai. Iš tikro, išvados apie energijų poliškumo pakeitimus, padarytos jau seniai. Kadangi žmonija jau seniai atlieka tokį eksperimentą. Ir jau aišku, kad disonancinės energijos sukuria griovimus to žmogaus gyvenime, kuris suteikė joms disonancinį (tai yra, necharmonišką, palyginus su Visatos) atspalvį. Bet kadangi, jūs gyvenate už uždangos, atskiriančios jus nuo tiesos, daugelis iš jūsų tą eksperimentą kartoja vėl ir vėl, tarsi rezultatai būtų nežinomi. Brangieji, dabar pats tinkamiausias momentas, nustoti tai daryti. Pas kiekvieną iš jūsų pakankamai kūrybinės jėgos, kad paversti disonancines energijas į kūrybines. Ir pas jus jau pakankamai žinių, patirties ir išminties, kad nedaryti atvirkščiai.

Bet jeigu vis tik taip nutiko, kad atsirado jūsų sukurtos vienokios ar kitokios rūšies disonancinės energijos, greitai viską neutralizuoti yra jūsų jėgoms. Jūs žinote kaip. Tai daroma su meile ir padėka.

Per didelė priklausomybė, nuo materialaus pasaulio pasireiškimo pilnai blokuoja jūsų energijas. Jums tai gali pasirodyti keista – juk iš pirmo žvilgsnio, kuo daugiau jūs prisirišęs prie vieno ar kito dalyko, tuo daugiau jėgų jūs jam duodate ir tuo patikimiau tai turėtu laikytis jūsų gyvenime. Bet viskas vyksta visiškai ne taip. Ten, kur jūs per daug prisirišęs, prie kokio tai daikto, arba daiktų padėties, aplinkybių, situacijų jūsų gyvenime – ten energijos pasirodo yra blokuojamos. Tai yra, jūs nustojate būti tuo šaltiniu (tiksliau, Visatos energijų laidininku) per kūrį ateina jėgos, išlaikančios tuos dalykus jūsų gyvenime, palaikančios tai patikimoje būsenoje. Viskas, kas pasaulyje egzistuoja, savo egzistavimo palaikymui reikalauja energijų. Jeigu jūs savo prisirišimu užtveriate energijas – daiktas išeina arba suyra. Pasaulis tai judančių energijos srautų visuma, atsiminkite apie tai. Čia niekas nėra nejudamai, o iš čia, viskas pastoviai keičiasi, kinta. Nieko negalima "užšaldyti”, "užkonservuoti”. Nors jūs žmonės, dažnai bandote daryti būtent taip. Jūs bandote išsaugoti kažką tai, nepakitusioje būsenoje – bet būtent tada tai iš jūsų ir išeina. Ar ne taip?

Jūs turite teisę elgtis taip, kaip jums sako laisva valia. Bet atsiminkite ir tai, kad egzistuoja dar ir Dievo valia. Tai ne kažkas tai išorinio, jūsų atžvilgiu. Tai tos jūsų dalies valia, kuri yra Dieviška. Dieviška valia sugeba nukreipti energijas optimaliausiu būdu. Dieviška valia sugeba išlaikyti jūsų gyvenime būtent tai, ko jums reikia ir kiek jums reikia. dažniau atiduokite į Dieviškos valios rankas daiktų, įvykių jūsų gyvenime, kontrolę. Priimant daiktus į savo gyvenimą, atsiminkite, kad pasauliui būdinga keistis, o vadinasi, tas daiktas atėjęs jums ne visam laikui. Priimkite jį su padėka – o jei prireiks, su padėka jį ir paleiskite. Atsiminkite, kad jūs iš materialaus pasaulio matote tik paveikslo dalį, tuo tarpu kai Dvasia mato visą. Dvasiai žinoma, kada pas jus turi ateiti daiktas, o  kada turi išeiti. Ir jeigu tą daiktą jus perskirsite Dvasiai, tai Dvasia saugos jį geriau, nei tai padarytumėte jūs, žmogus. Svarbiausia – atsiminkite, kad nėra nieko atsitiktinio ir viskas vyksta tik dėl aukščiausio gėrio. Tada jūs nebūsite per daug prisirišę prie daiktų, taip nepergyvensite jų netekę ir to dėka išlaisvinsite kelią energijoms, per kurį ateis pas jus įvairiausios gėrybės.

Jūs galite lengvai ir greitai pašalinti kliūtis ir trukdžius. Tegul jums neatrodo, kad kliūčių pašalinimas labai sudėtingas reikalas. Tai jūsų jėgoms. Tik atsiminkite, kad viskas pasaulyje – energija. Kliūtys ir trukdžiai – tai irgi energija. O su energija visada galima kažką tai padaryti. Jūs mokate dirbti su energijomis, jūs tai pastoviai darote. Jūs galite energija transformuoti, performuoti jas, savo ketinimų jėga.

Pratimas. Kliūčių ir trukdžių energijos transformacija.

Šis pratimas padės jums šalinti bet kokias kliūtis, su minimaliomis jėgų sąnaudomis ir maksimalia nauda. Pradžioje jūs turite gerai išanalizuoti savo gyvenimo situaciją ir pagalvoti, kokia būtent kliūtis jums maišo. Jei kliūčių keletas – pradėkite nuo tos, kuri kliūtis jums atrodys pati reikšmingiausia...

Užmerkite akis, padarykite kelis gilius įkvėpimus ir atsipalaidavote. Įsivaizduokite savo kliūtį, kaip energiją. Galite įsivaizduoti tai pavyzdžiui, kaip energetinį rutulį. Jis nuspalvintas tamsia arba kitokia neharmoninga spalva. Jūs turite aiškiai ir konkrečiai sau įsivaizduoti, ką konkrečiai reiškia tas rutulys. Kokios rūšies kliūtis už jo slepiasi. Tai jūsų baimė, ar negatyvios emocijos, ar nepageidaujama jūsų gyvenimo situacija. Kuo konkrečiau jūs tai įsivaizduosite, o svarbiausia – jausite, tuo geriau. Įsivaizduokite. Kad tas rutulys stovi jūsų kelyje. Mintimis sumažinkite jį matmenyse. Tegul jis tampa tokiu mažyčiu, kaip tik įmanoma. Bet jai jūs, priėjus tam tikras ribas, jaučiate, kad toliau jis nemažėja, o gal būt ir didėja – toliau mažinti nesistenkite. Pajuskite savo jėgą ir sakykite sau, kad jums nėra ko bijoti. Kokia nebūtų didelė kliūtis – tai tik energija, su kuria jūs galite ką nors padaryti.

Mintimis nukreipkite savo jėgas tam, kad padaryti rutulį šviesesniu, skaidresniu. Pasiuskite jam meilės ir padėkos energijas ir jūs pamatysite, kaip jis pradės keistis. Kreipkitės į savo Dieviškąjį Aš: "Brangus Dieve, brangi Dvasia, padėk man transformuoti energijas, maišančias man judėti savo keliu, į Dievo meilę ir šviesą.” Po to, kreipkitės į rutulyje esančias energijas: "Dėkoju kliūtims, stovinčioms mano kelyje už tai, kad jos padėjo man grįžti prie pačio savęs ir įgauti energijos transformavimo, į Dievišką šviesą, patirtį. Dėkoju už pamokas ir vertingą patirtį, kurią gavau. Man daugiau nebereikia kliūčių ir su padėka aš paleidžiu jas nuo savęs.”

Energetiniam rutuliui pasiuskite violetinę energiją. Įsivaizduokite, kaip ritulys sudega, šaltoje violetinėje liepsnoje. Po to, tą erdvę, kur buvo rutulys, užpildykite aiškia spindinčia balta šviesa. Pasakykite sau: "Mano kelias laisvas, vaga išvalyta. Aš be kliūčių galiu judėti pirmyn.”

Šį pratimą, kiekvienai kliūčiai, galite kartoti tiek kartų, kiek reikės, pilnam jos pašalinimui.

Jūs galite transformuoti trukdžius, mintyse siunčiant jiems meilės ir padėkos energijas, arba sudeginant kliūčių energijas violetinėje liepsnoje, arba paprasčiausiai ištirpdant jas savo ketinimais. Bet galima padaryti ir kitaip: paprasčiausiai mintyse ištrinti iš jūsų gyvenimo visa tai, kas jums maišo. Atsiminkite, kad pasaulis plastiškas ir jūs – kūrėjas, jūs – padėties šeimininkas, jūs tas, kuris gali šalinti nereikalinga ir kurti reikalinga. Paprasčiausiai įsivaizduokite situaciją, kuri yra kliūtimi ir ištrinkite ją. O po to, jos vietoje, sudarykite kitą situaciją – tą, kuri jums bus norima.

Pasitikėkite savimi, tapkite savo gyvenimo šeimininku. Brangieji, visos jūsų kliūtys, kokios įvairios jos bebūtų, kyla tik dėl vienos priežasties: o būtent dėl to, kad jūs nepakankamai pasitikite patys savimi ir nesijaučiate savo gyvenimo šeimininkais. Jūs vis dar tęsiate savo jėgų atidavimą kažkam tai iš išorės. Jūs vis dar netikite, kad galite sukurti viską, ką tik norite.

Jeigu jūs tiksliai žinotumėte, kad galite sukurti viską, ko jums reikia, jūs niekada nesektumėte svetimomis, jums pripirštomis programomis. Jeigu jūs pasitikėtumėte savimi, jūs siektumėte tik aukščiausių rezultatų ir realizuotumėte savo nuosavus talentus, sugebėjimus, be dairymosi į svetimas nuomones ir pripirštas jums taisykles.

Jeigu jūs pasitikėtumėte sau ir Dvasiai, jūs nieko nebijotumėte ir eitumėte kelių, kurį nurodo širdis. Jūs neišreikštumėte nereikalingų destruktyvių emocijų, kurios paprastai atsiranda nuo nepasitikėjimo savimi ir netikėjimu pradėto reikalo gera pabaiga. Jūs tada tvirtai žinotumėte, kad Dvasia tiksliai praves jus per visas užtvaras ir nemalonumus, dėl to nesinervintumėte, nors kartais, pagal jūsų subjektyvų požiurį, jums tektų eiti ties bedugnės kraštu.

Jeigu jūs žinotumėte, kad pasaulis pavaldus jums ir jūs bet kurią minutę galite gauti tai, ko reikia, jūs neprisirištumėte nei prie materialių daiktų, nei prie gyvenimo sąlygų, nei prie savo triūso rezultatų. Jūs tada tiksliai žinotumėte, kad joks darbas nėra be reikalo, kad viskas jūsų padaryto, yra vietoje ir teisinga – bet darbų vaisiai, esantys pririšti prie savo kūrėjo, neturi jokios prasmės, kadangi jūs triūsiate ne tik sau, tačiau ir visam pasauliui, žmonijai bendrai. Neprisiriškite, paleiskite. Kuo daugiau paleidžiate tuo daugiau darote erdvės energijoms – tuo daugiau ateis jos pas jus.

Iš viso to pasakyto, galima padaryti išvadas: nuo jūsų įsitikinimo, kad pasaulis – plastinis, o jūs – savo gyvenimo šeimininkas, priklauso tai, ant kiek gausus ir pilnas įvairiomis gėrybėmis bus jūsų gyvenimas.

Taip, kartais jums sunku patikėti pasaulio plastiškumu. Jūs negalite suvokti pasaulio, kaip molio, iš kurio galima lipdyti viską, ką tik norite. Jūs matote pasaulį tankiu, kietu, sudarytą iš atskirų dalykų...Jeigu jūs matytumėte pasaulį taip, kaip matome jį mes, matytumėte įvairiaspalvius šviesos srautus – dainuojančią, šokančią, skambančią šviesą. Jūs pamatytumėte, kaip tie srautai nuteka vienas į kitą, įžiebia ir kibirkščiuoja, sudaro įvairias formas. Jūs matytumėte, kad tos formos susidaro sąveikaujant sąmonei ir energijai. Tiksliau – veikiant sąmoningiems ketinimams į energetinius srautus. Jūs tada matytumėte kaip persiformuoja energija, keisdama formą, ketinimų poveikio dėka.

Jūsų pasaulyje tiesiogiai nematote, kaip dirba energija. Bet galite matyti to darbo pasekmes. Pasekmės pasireiškia kaip jūsų gyvenimo aplinkybės ir situacijos, jūsų pasiekimais, arba atvirkščiai, problemomis. Jūs tas pasekmes pasiimate, nelabai atsekant tą momentą, kai tam "pasėjote” priežastį. O priežastis visada gludi energetiniame lygyje. Jūsų tankiame pasaulyje, tarp priežasties ir pasekmės, gali praeiti nemažai laiko, todėl jūs ne visada tarp jų pastebite ryšį. Mūsų pasaulyje pasekmės pasireiškia iš karto po priežasties. Kadangi mūsų pasaulį sudaro labiau subtilios, plastiškesnės energijos, kurios momentaliai keičiasi – galima sakyti akimirksniu su ketinimų išreiškimu. Jūsų pasaulis sudarytas iš žymiai tankesnių energijų, o todėl jame veikia inercija. To rezultate, jūs ne iškarto gaunate tai, į ką nukreipti jūsų ketinimai. Jūsų žemiško pasaulio energijoms reikia laiko ir daugiau pastangų, kad pasikeisti.

Bet brangieji, aš noriu jums pranešti malonią žinią: ar taps pasaulis daugiau plastiškas, daugiau veikiamas ketinimų, priklauso nuo jūsų. Jis jau tampa labiau plastiškesniu – ir daugelis iš jūsų tai pastebėjo. Kartais jūsų mintys materializuojasi akimirksniu. Jūs užsiduodate sau koki nors klausimą ir iš karto gaunate atsakymą. Galvojate apie kokį nors žmogų ir greitai jį sutinkate. Einate pasiimti kokį tai daiktą ir jis pats pas jus atsiranda. Visa tai – jūsų pasaulio plastiškumo požymiai. Jo energijų subtilumo požymiai. Žemiškos realybės persiformavimo į žymiai aukštesnes vibracijas požymiai. Ateis laikas, kad tik vien savo minties pagalba galėsite kurti viską, ką tik norėsite. O kol kas galite žymiai aktyviau artinti tuos laikus. Tam jums reikia į savo fizinį kūną įsileisti kuo daugiau Dieviškos šviesos. Kol kas jūs negalite priimti savyje viso savo Dieviškumo – bet jūs priimate jo vis daugiau ir daugiau. Taip pat, tam jums reikia sekti savo ketinimų švarumo ir šalinti visas kliūtis, visa tai, kas sudaro kamščius, energijos laisvam tekėjimui.

Žaidimas: pasaulio plastiškumas

Tam nebūtina užmerkti akis ir atsipalaiduoti, valyti savo protą giliai kvėpuojant. Gali išnaudoti bet kurią laisvą minutę, kad pasitreniruoti tokiame žaidime.

Jums paprasčiausiai reikia duoti laisvę vaizduoti ir įsivaizduoti, kad jūsų minčių jėga sugeba kurti stebuklus. Kad bet kuriuo momentu iš nieko galite sukurti viską, ko reikia. Pavyzdžiui, jūs esate alkanas ir įsivaizduojate, kaip tiesiog ore prieš jus atsiranda jūsų mėgstamas maistas. Arba papuolus į lietų, rankose atsiranda skėtis. Pradėkite nuo tokių nedidelių daiktų ir dalykų, o po, palaipsniui, pereikite prie įsivaizduojamo kažko tai stambesnio kūrimo. Pavyzdžiui, galite įsivaizduoti, kad prieš jus atsirado jūsų svajonių namas. Tam, pradžioje įsivaizduokite, kad prieš jus erdvė persiformavo ir jūs matote energijų žaidimą, apie kurį kalba Krajonas. Įsivaizduokite, kad jūs matote žibančias, spalvotas, susiliejančias energijos tėkmes. Jos gyvos, pastoviai besikeičiančios, keičiančios savo formą. Ir jos tarsi laukia nuo jūsų komandos veiksmui. Jos laukia, kada jūs išreikšite ketinimus ir pranešite joms, kokias formas jos turi priimti.

Nukreipkite joms tikslius, aiškius ketinimus materializuotis į jūsų svajonių namą. Stebėkite, kaip tai vyksta. Pradžioje atsiranda tik neaiškūs kontūrai, po to forma atsiranda vis aiškesnė, įgauna materialumą. Jūs vadovaujate procesui ir galite kažką tai pataisyti, pridėti veiklos eigoje, paprasčiausiai pasireiškiant atitinkamiems ketinimams.

Kai namas bus paruoštas, įsivaizduokite kaip jūs įeinate į vidų ir ten viską apstatote pagal savo skonį – taip pat pasinaudojant ketinimais. Ir atsiminkite, kad jūs galite lengvai "ištirpdyti” visa tai, kas jums netinka, pakeisti nepatinkančias detales labiau tinkančiomis.

Lygiai taip pat galite eksperimentuoti su bet kuriais kitais objektais ir daiktais. Taip su laiku išmoksite keisti į gera savo gyvenimo aplinkybes. Taip pat galite gerini ir savo savijautą, sveikatą ir netgi išvaizdą – įsitikinsite, ar tai veikia.

Niekada neužmirškite vieno labai svarbaus dalyko – iš tikro, jūsų pasaulis nėra ant tiek tvirtas ir nepajudinamas, kaip jums atrodo. Ir dar vienas svarbus dalykas – viskas jūsų pasaulyje yra susiję.

Jums tik atrodo, kad esate jūs ir yra išoriniai objektai, egzistuojantys atskirai ir niekaip su jumis nesurišti. Iš tikro, viskas, absoliučiai viskas priklauso tik nuo jūsų. Jūs surišti su viskuo, ką matote aplink save ir su viskuo, kas su jumis vyksta. Galima pasakyti ir taip: jūsų pasaulis – jūsų pačių tęsinys. Jūs ne tik jo kūrėjas – jūs to pasaulio dalis, aktyvi dalis, kūrybinė. Jūs ir būtent jūs vykdote materijos sudvasinimą, įkvepiate į ją Dvasią – lygiai taip pat, kaip tai daro Dievas, kurdamas pasaulį.

Tik atsiminkite, kad Dievas kuria džiaugsmingai ir netgi linksmai. Jūsų religijos pripiršo jums rūstaus, rimto, baudžiančio Dievo įvaizdį. Brangieji, laikas palikti tokius įsitikinimus. Jie jums įpiršti turint tikslą jus valdyti, pavergti, prikabinti vergo psichologiją. Kai iš tikro jūs esate bendrakūrėjai, kuriantys pasaulį lygiai su Dievu. Darykite tai lengvai, linksmai ir džiaugsmingai. Argi jums nesinori šypsotis, kai kreipiatės į Dievą?  Ar tuo metu jūs nejuntate džiaugsmo, meilės ir laimės? Argi nejaučiate, kad jūs esate mylimi, gerbiami, apsupti šiluma, dėmesiu, rūpesčiu? Brangieji, visa tai jums daro jūsų dangaus šeima. Ir mes taip norime, kas jūs džiaugtumėtės, kad jūs nebijotumėte Dievo, o jam šypsotumėtės.

Jūsų tikroji šeima, tikrieji namai čia – danguje. Tai, ką jūs darote Žemėje – tai žaidimas. Žaiskite lengvai, linksmai, džiaugsmingai. Taip, Žemėje jūs sprendžiate sunkius, sudėtingus klausimus, transformuojant energijas ir tuo pačiu keliant planetos vibracijas. Bet viena iš jūsų Žemės kelionės užduočių ta, kad paprasčiausiai gauti pasitenkinimą nuo žaidimo. Ir neabejokite, tai irgi labai svarbi, labai rimta jūsų užduotis.

Žaiskite ir kurkite. Neužmirškite, kad jūs galingi. Ir dar jūs neišmatuojamai mylimi, mano brangieji. Mes pasiruošę tai karto jums begales kartų.

Kryon

Peržiūrų: 2759 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 4.2/6
Viso komentarų: 2
0  
1 Violeta   (14.10.2013 21:35) [medžiaga]
http://www.youtube.com/watch?v=U2-yixW9p2w&feature=player_embedded
labai svarbu del Perejimo

0  
2 Violeta   (16.10.2013 11:03) [medžiaga]
http://www.youtube.com/watch?v=I_S6d71HC4o
https://www.youtube.com/watch?v=D_Zupn_dh0o
Trinkūniene apie protevius, mažajame lopinelyje tūkstantis šventviečių,sutartines veža mus pas Dievą

Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Spalis 2013  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0