Pirmadienis, 25.09.2023, 18:01
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2013 » Rugsėjis » 23 » Krajonas - Septyni Kosmoso dėsniai
17:34
Krajonas - Septyni Kosmoso dėsniai

Aš prašau jūsų laikinai sustabdyti tą jūsų trimačių smegenų veiklą, kuri sulaiko jus nuo šio vakaro džiaugsmo. Čia dalyvauja švelni energija, saugumo energija. Ar jūs turite drąsos paprašyti  savo tarp erdvinių dalių aktyvavimą?

Kai kurie bijo. Jūs bijote prašviesėjimo? Kai kurie sako: Aš nuėjau ant tiek toli, kiek ir norėjau. Pakanka to , kad aš dabar čia.

Brangus žmogaus, leisk tiesiog dabar kalbėti su tavo širdimi. Tu bijai to iš ko sudarytas. Baimės kyla iš žmogiško proto ir žmogiškos dualybės. Intelektualus protas susirūpinęs tuo, kas vyksta aplink ir sudaro savo vyksmo scenarijus, kad sudėti juos į turinčią prasmę konstrukciją. Nebijok Dievo meilės. Kodėl tu bijai išgyti? Gal būt tu mastai, jei žengsi dvasinį žingsnį, tai kiti palaikys tave keistu? Gal būt tavo šeimos nariai nemylės tavęs taip pat stipriai? Gal būt jie pagalvos, kad tu nuėjai per toli? Ar tu suvoki, kad užsidėjus Dvasios mantiją ir aktyvavus DNR, kitų akyse tu atrodysi švariu ir subalansuotu? Už tavo akių šeima netgi gali sakyti: Nesvarbu, kas jį pakeitė, bet jis tapo labiau subalansuotas. Ar tu kada nors galvojai apie tai? Štai kaip atrodo prašviesėjusios būtybės. Jos yra – koncistencinis supratimas ir švari meilė. Žmonės nori būti su jais. Ir tapti jų draugu – ne problema.

Viskas, ko jūs nebeprašytumėte maldose, ar meditacijose – nepasitenkinimo sumažinimo, dramos su kitais išlaisvinimo, iš savo gyvenimo – pasiruošusios išsispręsti. Iš tikro, daugumas iš to – jūsų pamokos dalis, laukiamas sprendimas. Lėtai, ant kiek leidžia jūsų vystymosi kelias, pagal jūsų prašymą, išsakytą su visišku nuoširdumu, aktyvuojasi DNR. Brangieji, štai kodėl jūs čia.

Aš Krajona. Aš tai – ką jus apibrėžiate kaip angelą. Aš netgi nežinau ką tai iš tikro reiškia. Bet aš žinau:  aš panašus į jus, kada jūs ne čia Žemėje. Štai ką aš žinau. Ir kada jūs ne čia, jūs broliai ir seserys, jai jums taip norisi priskirti mums lytį. Mes – šeima ir kartu judame erdve. Kada jūs ne čia, viskas yra žinoma. Viskas įgauna žymiai didesnę prasmę ir kada jūs ne čia, neegzistuoja dualumas. Šeima, būtent todėl aš sakau: kada jūs laikotės už Dievo rankos ir judate pirmyn, turi atsirasti pasitikėjimo elementas. Turi būti tikėjimas Dievo ir į to, ką vadiname "kosminis protas”, meile.

Man norėtus pristatyti septynis Kosminius dėsniu. Kai kam tai pasirodys pasikartojimu, bet niekada anksčiau jie nubuvo taip trumpinami ir grupuojami. Tai Kosminiai dėsniai, kuriuos, aš kaip esybė, laikau svarbiais ir būtinais žmogiškai asmenybei. Daugumas iš jų gali šokiruoti savo paprastumu, bet jie iš tikro visai ne paprasti. Visi tie dėsniai sako apie Dievo meilę. Nors aš juos ir pateikiu linijine tvarka, svarbumas ne tame. Tačiau numeraloginės reikšmės yra reikšmingos.

Numeris 1. Jūs niekada negrįžtate mažiau žinančiais.

Nė vienas žmogus negali nustoti ką nors žinoti pagal savo norą. Jei kartą kas nors papuola į jūsų protą, ypatingai į jūsų DNR dvasinę energiją, jūs daugiau nebegalėsite apie tai nežinoti. Jeigu šiandien vakare jums nusileis atvirumas, jūs negalėsite pašalinti tos patirties. Žinoma, jūs galite pabandyti užmiršti, bet ji vis tiek egzistuoja. Jūs apie tai negalite nežinoti. Todėl mes sakome: būkite atsargūs su tuo, ką nusprendžiate sužinoti, kadangi tai pakeis jūsų gyvenimą.

Pavyzdžiui, jeigu jūs nusprendžiate išstudijuoti jus supančius skaitmenis, po to sumuojate juos, gaunasi tas pats skaitmuo, jūs būsite nustebinti sutapimu. Viskas taip ir buvo su mano partneriu (Li) Aš daviau jam medžiagą būtent taip ir dabar jis negali apie tai nežinoti. Tai buvo vienas iš dalykų, pastūmėjęs jį sekančiam žingsniui. Jis užsidavė sau klausimą: Kodėl  vyksta tokie keisti dalykai? Ir būtent tie keistumai pateikė jam trimačius įrodymus tarperdvinės Krajono koncepcijos būvimo. Nuo tol, jis jau nebegali apie tai nežinoti.

Jei jūs jaučiate Dievo meilę, šiandiena liečiančia jus taip, kaip niekada anksčiau, jei jūs išeisite iš čia tikrai išgijęs dvasiškai, jūs nebegalėsite apie tai nežinoti. Jei jus aplankys atvirumas, kaip kažkas dirba, jūs niekada negalėsite to nežinoti.

Kai kurie prašo: Brangi Dvasia, pasakyk man, ką aš turiu žinoti? Tada prasideda mokymas ir jums yra parodoma tai, ties kuo reikia dirbti. Kartais tai jūsų sveikata. Jūs jau nebegalėsite apie tai nežinoti, ar ne taip? Bet visada atsiras tie, kurie paprieštaraus: Na aš – Žmogiška būtybė, turinti pasirinkimo laisvę. Todėl jeigu aš pasirinksiu ką nors neigti, ignoruoti, tai tą aš galėsiu padaryti. Taip, jūs teisūs, bet tai nėra nežinojimas. Tai tik Žmogiška būtybė, pasirenkanti neigimą. Ir jei informacija giliai dvasinė, jūs tampate nesubalansuotu. Neįmanoma žinoti kažką tai reikšmingo ir apsimesti, kad to nėra. Jūs tai pavadinote "užmerkti akis”. Ignoruoti neįmanoma. Todėl jūs paprasčiausiai gyvensite nesubalansuotas. Būkite atsargūs su tuo, ką ruošiatės sužinoti. Su visa meile ir išmintimi mes įspėjame: procesas, kurį jūs su nuoširdžiais ketinimais prašote prasidėti, tampa labai giluminiu, nei jūs apie tai žinote. Kaip tik jūs pradėjote procesą, kelio atgal nėra. Toks pirmas Kosminis Dėsnis. Su numerologiniu skaičiumi 1 – reiškiantį naują pradžią.

Antras Kosminis Dėsnis toks : Kiekvienoje Žmogiškoje Būtybėje yra giluminis dieviškumas. Bet žinios apie tai nėra intuityvios. Jis jumyse ir tai jus pastūmėja. Jūs žinote kas tai yra. Jo pakanka tam, kad žmonės ieškotų religijos, ar ne taip? Dieviškumas jumyse ir jūs žinote pakankamai, kad kokia nors forma  pradėti ieškoti Dievo. Jūs išreiškiate savo paieškas nuolankumu arba mokymu. Bet Tiesa apie tai, kas jūs iš tikro, užslėpta. Toks antras dėsnis. Žinios apie tai, kas jūs Dievas – nėra intuityvios. Neintuityvu ir žinios, kad visos jūsų dovanos yra jūsų DNR viduje. Tai gražus Kosminis Dėsnis. Jis gražus todėl, kad patalpina ten,  jei ruošiatės ieškoti savo dieviškumo, kur jūs įvykdote savo ketinimus. Tai negali būti atsitiktinumas, kadangi tada jūs negausite atsakymo. Tai paaiškina tai, kodėl vieni pradeda mokytis, o kiti atsiverčia knygas ir sako: Aš pabandysiu tą ir tą, padarysiu tą ir tą, bet tai man nieko nedavė. Gal būt netgi šiandiena jūs pasakysite: Ir tai man nieko nedavė. Aš paaiškinsiu kodėl: jūs į tai nieko neįdėjote. Šio straipsnio skaitymas atsitiktinis, jūs ieškojote kažko tai išorinio, kas jus pakeistų. O kodėl nepaieškoti instrumento, kad pačiam pabandyti save pakeisti? Štai toks pranešimas. Ir jis toks todėl, kad jūs nusprendėte neatverti savo širdies, todėl, kad kai atsirado angelų legionas jūs nematėte galimybės, kad ir ką tai jums reikštų.

Šioje salėja dalyvauja ir  būtybės (išėję iš gyvenimo) – jūsų dalelės, apie kurias jūs net nežinote. Čia yra Akašos (gyvybinė planetos jėga). Ar jūs žinote kas tai yra? Jūs – Akašų dalis.  Visą laiką jus supa būtent tokia jūsų šeima, kurių galite paklausti, tėvas, motina. Jie čia. Štai kur jie... O ne danguje. Ar jūs žinote, kas iš tikro jie niekur ir neišėjo?

Kai kurie juos net pažįsta, kadangi jūs sugebate atskirti jų kvapą ir jausti juos. Aš kalba apie tai, kaip apie Kosminio dėsnio dalį. Jūs – dieviškos sąmonės, bet nešiojate slepiančias tai uždangas.

Tai buvo numeris 2. Numerologinuose terminuose tai reiškia dualybę.

Numeris 3,  jis ant tiek giluminis ir paprastas, kad per visus tuos metus jūs nekartą girdėjote apie jį, kaip apie tvirtinimą. Kai kurie pasakys: Krajonai, mes kalbame apie per daug. Bet aš duosiu jį dar kartą. Kosminis Dėsnis numeris 3 – jūs švelniai mylimi.

Mano uždangos pusėje jūs esate mylimi visų kvantinės halogramos būtybių ir daugiau nei galite įsivaizduoti. Kur tik jūs toliau be nueitumėte visi jus žino ir myli. Jeigu taip galima išsireikšti, tai šerdinė Visatos emocija. Tai meilė. Apie ją kalbėjo visi, kada nors jus lankę Meistrai, o jus vis dar ieškote dirbtinus argumentus, kad tai kritikuoti ir abejoti.

Būtent tą energiją jūs jaučiate ateidami į Žemę ir ją jausite palikdami planetą. Pažadu, kada jūs paskutinį kartą užmerksite akis ir atsiminsite, kas jūs iš tikro esate, bus tik meilė. Kada aš jus matau Kūrinijos Oloje, tai visada džiaugsmas. Brangi Žmogiška Būtybe, nebijok to momento. Nedaryk klaidos, mes norime, kad tu liktum šioje planetoje kaip įmanoma ilgiau, kadangi mums reikalinga tavo šviesa planetoje. Štai kodėl tu čia. Bet štai ką aš pasakysiu: kai ateis laikas išeiti, nebijok, tu grįžti namo. Tai didus momentas, kur pastoviai vyksta...šventė niekada nesibaigia. Tai džiugus širdies ir šviesos susijungimo momentas, nesuvokiamas tau, kaip žmogui, vyksta pastoviai, kadangi žmonės išeina, ateina ir baigiasi gyvenimo ciklas. Aš net nemoku tai paaiškinti. O daugelis iš čia taip ir išeis į tai netikėdami. Tai numeris 3. numeralogijoje terminas 3 atstovauja katalizatorių. Katalizatorius tai energija, duodanti vienos energijos virtimo kita tikslumą, bet pats katalizatorius niekada nesikeičia. Todėl, jus galėtumete sakyti, kad mylinti energija tai Žmogiškos Būtybės pasikeitimų ir persitvarkymų šerdinis katalizatorius. Taip dirba meilė. Ji pilnai keičia žmonių gyvenimą ir duoda egzistavimo prasmę. Ji išreiškia išmintį ten, kur buvo nepagarba ir atjautą ten, kur neegzistavo nieko apart tuštumos. Tai visa ko prasmė ir rodiklis abiejose uždangos pusėse. Meilė – tai pagrindinis Krajono elementas ir raktas, Žmogiškos būtybės prašviesėjimui. Užtamsintoje Žemėje, tai atradimų šviesa.

Numeris 4 – įsikūnijimų mechanikos požymis, arba to, ką jūs Žemėje vadinate gyvenimų sukimosi ratu. Štai šis dėsnis: Viskas, ko jūs išmokote vienoje išraiškoje, pernešama į kitą išraišką.

Ir štai ką tai reiškia. Ką tik jūs  išmoktumėte tiesiog dabar, jums jau nebereikės to dar kartą mokytis, kai vėl grįšite. Viskas tai yra Akašose, kaip banke, turintis viską, ką tik jūs išmokote. Jos pripildytos jūsų gyvenimo pamokomis. Kiekvienas įsikūnijimas, iki pat dabartinio ir viskas, ko jūs jame išmokote, saugoma metaforiniame stiklainyje. Ir kada jūs nusprendžiate surizikuoti ir atverti to išminties stiklainio dangtelį, iš jo išeina visas jūsų nuveiktas darbas. Čia viskas, ko jūs išmokote, nuo savo įsikūnijimų Žemėje pradžios.

Buvo tokių, kurie pačiais tamsiausiais momentais pareikšdavo: "Jei mat teks grįžti ir vėl visko mokytis iš naujo, aš nenoriu grįžti.” Na tai štai, jums nebereikės to mokytis iš naujo. Tai paaiškina tai, kad kai kurie, neturintys jokio dvasinio pasirengimo, turi gilią išmintį. Tai paaiškina ir tai, kodėl dabar ateinantys į Žemę vaikai turi naują sąmonę, gimstant su savimi atsineša tik pusėtinai užpildytą stiklainį, kas tai bebūtų. Kai stiklainį atveria netgi kūdikis, iš jos kyla  gilios idėjos, iš kitos uždangos pusės: kuo jie pripratę būti, kaip veikia gyvenimas ir kodėl jie pasirinko savo gimdytojus. To nevyktų, jei ne nauja Žemės magnetizmo būsena, būtent dėl tos priežasties ir aš galiu būti čia.

Jūs galėtumėte pastebėti, kad atsirado nauji instrumentai – naujas tarperdvinis Žmogiško gyvenimo aspektas, kurio prieš gimimą pas jus nebuvo. Jums tenka su tuo dirbti, o nauji vaikai jau ateina su tuo. Jei pastebėjote, jie nori visko ir iš karto. Tai požymis, kuris ir jūsų nebus prarastas.

Skeptike, leisk papasakoti, ką tai reiškia. Tavo viduje yra pačios didingiausios kada nors buvusios dvasinės tiesos. Galiu pranešti, kad šioje auditorijoje dalyvauja šamanas, kuris irgi bijo atverti savo stiklainį, dėl baimės jis gali to ir nepadaryti šiame gyvenime. Bet jeigu tu, mano brangusis, pasirinksi atverti stiklainį, tave paskandins amžių gilumos. Tu – gydytojas, jei tu tai renkiesi. Tavo dualybės dalis nori, kad tu laikytum stiklainį uždarą, kadangi tu žinai, kad atvėrus jį, kelio atgal nebėra.(Kosminis dėsnis1). Tu juk tai žinai, ar ne taip? Ar tu nori tai padaryti dabar, ar ne? Bet kokiu atveju niekas tavęs neteis. Brangusis, kai kada nors tu atsidursi už uždangos, mano pusėje, šventė bus vienoda, nesvarbu, pasirinksi tu atverti stiklainį ar ne. Tu švelniai mylimas – tai ketvirtas dėsnis.

Numeraloginiuose terminuose skaičius 4 – Žemės skaičius ir apima į save struktūrą. Tai įžeminimo ir žinių sukaupimo per amžius skaičius. Akašose tai auksas, išgaunamas per amžius, nuo gyvenimo iki gyvenimo. Tai vienintelis turtas, kuris pernešamas iš vieno gyvenimo į kitą ir pats praktiškiausias. Dvasinės žinios panašios į Dievo mantiją. Kai jūs prašote stiklainį atsidarinėti, ant jūsų išsilieja labai jauki energija – jūsų meistriškumas.

Numeris 5, tai kada jūs išreiškiate švarius ketinimus ir aktyvuojate 10-tą DNR sluoksnį. Tuo tarpu vyksta kažkas labai svarbaus: Jūs leidžiate kosmosui pakeisti jūsų visą aplinką. Kai kurie jau žino, ką aš turiu omenyje, ar ne taip? Jūs duodate leidimą pasikeitimams. Pačiomis tamsiausiomis valandomis, kada jūs bėdoje ir viskas einasi ne taip, kaip reikia, jūs galite imtis to dėsnio.

Tai, kada žmogus stebisi: Dieve, kas tau leido pakeisti mano gyvenimą būtent taip? O aš atsakyčiau: Tu. Todėl būkite atsargūs. Prieš tai, kai nuspręsite pastumti duris, kad aktyvuoti bet kurį DNR sluoksnį, būkite pasiruošę pasikeitimams, kurie gali įvykti jūsų gyvenime. Tai ne ezoterinė paklaida. Tai gyvenimo pasikeitimas. Paprasčiausiai pasidomėkite pas tuos, kas nusprendė surasti Dievą savo viduje.

Visi jūs esate toje vietoje ir tuo laiku, kuris pakankamai svarbus. Mums reikalinga jūsų šviesa planetai. Ketinant siusti šviesą, jūs ketinate pakeisti planetą. Priežastis, dėl kurios kiekvienas iš jūsų čia, sutampa su jūsų atsibudimo priežastimi – netgi tavo, skeptike.

Kosminis dėsnis, apie kurį aš jums pasakoju, sako: išeinant į areną ir maldaujant Dievo pasakyti, ką jums reikia žinoti, jūs duodate leidimą gyvenimo pakeitimui. Ar jūs žinote, kad tokia yra tvarka? Viskas veikia būtent taip. Tai įstojimas į Šviesos Darbuotojų legioną; jūs leidžiate Dvasiai padėti įstoti į gretas tų, kurie išgydys planetą. O štai ir gera naujiena, visi pasikeitimai, kuriuos pradedate savo gyvenime, tinkami ir su laiku atneš džiaugsmą, augimą.

Dievas negauna malonumo, nuo situacijos pablogėjimo, meilės sumažėjimo ir ligų, ar liūdesio sukūrime. Dvasia irgi taip elgiasi. Ir vis tik, planetos mokymuose, tai energijai daugiausiai prirašo dvasinius požymius. Brangieji, viskas visiškai ne taip. Viską, ką jūs galite išbandyti ir vadinate augimu, netgi įskaitant problemas ir iššūkius, susiję su jūsų šviesos padidinimu, kadangi planetai reikia jūsų šlifavimo. Yra senas išsireiškimas ir mes juo pasinaudosime: Geležis šlifuoja geležį. Tai reiškiai, kad jus derėtų praleisti pro malūno girnapuses. Kad nušlifuoti iki šviečiančios angeliškos formos, kurios jūs prašėte. Toks kosminis dėsnis.

Numerologinė 5 reikšmė – PASIKEITIMŲ skaičius. Ar reikia ką daugiau besakyti?

Numeris 6. Kai tik jūs pradedate ieškoti savęs, kai tik stumiate duris, kai tik Dvasia mato švarius ketinimus, apie tai sužino visa jūsų Visatos šeima. Norėčiau, kad jūs nors minutei apie tai pagalvotumėte. Jūs vertinate save linijinėje formoje – viena Žmogiška Būtybė, realizuojanti vieną pasirinkimą žmonijos jūroje. Viena smiltė, beribiame dvasiniame krante, atlieka mažyti pasirinkimą. Bet noriu užtikrinti, kad apie jį žino visa pakrantė. Toks kosminis dėsnis. Štai ant kiek viskas gilu.

Kai jūs įjungiate savo šviesą, ją mato kiekvienas. Vyksta dalykai, kuriuos jūs sau negalite įsivaizduoti – procesiniai, dvasiniai, istoriniai. Kas kartą, kai žmogus priima tokį sprendimą, keičiasi netgi pačios Akašos. Kada  Žmogiška Būtybė priima sprendimą judėti į tarperdvinę būseną ir matyti viską kitaip, keičiasi planetos vibracija. Jūs tai vadinate pakylėjimu, atgimimu, DNR aktyvavimu. Vadinkite tai kaip norite, bet apie tai žino visi. Krajonai, o žmonės palnetoje apie tai irgi žino? Besąlygiškai. Gal greičiausiai ne sąmoningame lygyje, bet aš pasakysiu: jie atpažįsta šamaną, jie atpažįsta meistrą, jie atpažįsta asmenybę pakylėjimo statuse. Jie gali nežinoti, kodėl jus taip myli, bet myli. Dievas juose, sveikina Dievą jumyse. Dvi Dievo dalys bendrauja viena su kita, jie žino. Kartu su jumis atsibunda ir Kosmosas.

Palaiminti tie, kas priėmė sprendimą, kas siekia savo, kas žino apie gyvenimą, šviesos galią ir kas ne šiaip sau apie tai svarsto, o tuo gyvena.

Skaičius 6 - tai centras, pats švenčiausias skaičius serijose. Jis atstovauja bendravimą, maldą ir "vamzdyną” į jūsų aukščiausią AŠ.

Numeris 7 – dieviškumo skaičius. Skaičius atstovaujantis Dievo dieviškumą. Septintas kosminis dėsnis sako: siunčiant šviesą, kiekvienas iš jūsų įtakoja planetos realybės drobę.

Žinoma, jūs kas dieną reguliariai siunčiate šviesą, bet realybės dualumas priverčia jus abejoti tuo: tai iš tikro kažką duoda? Ar mes apie tai kada nors sužinosime? Tai atrodo taip nereikšminga. Septintas Kosminis dėsnis sako:  kas kartą, kada jūs pasiunčiate šviesą, tai nustumia kalnu, nustumia kalnus. Tai keičia planetos ateitį.

Kad sukuri atgimimą ir taiką Žemėje, iš visų Žemės gyventojų pakanka išviso tik 0,5 %  atsibudusių – pusę procento.

Jie jūs domitės, ar su laiku Žemėje visi žmonės galvos taip kaip jūs, atsakymas – kategoriškas ne. Ne. Tik nedidelė grupelė, pasirinkta savo sąmone ateiti čia, būtent dabar. Sena siela. Tu čia tam, kad tarnauti grandioziniam tikslui – siusti šviesą visiems likusiems. Atsimink, kad planeta pilna tų, kurie ne tokie seni, kaip jūs (turima omenyje, kad jie nepraleido  ne tiek gyvenimų, kaip jūs). Kadangi žmonių kiekis planetoje auga pagal geometrinę progresiją, tai reiškia kad tarp jų mažai senų sielų, likusios sielos labai jaunos. Tiesiog dabar aš kalbuosi su senomis sielomis, kas tai klauso ar skaito. Pasikeitimus atliks būtent senos sielos ir tarp jų daug vaikų.

Oh, ar jūs kada nors domėjotės, kodėl jūs čia? Ar kada domėjotės, kas jums paruošta daryti? Ar jūs galite šiandiena skirti 30 sekundžių pavyzdžiui Sirijiečiams? Šviesos darbuotojau, ar tu gali padaryti tai, prieš einant miegoti? Ar jūs žinote, kad įgavote galybę? Jūs įgijote savo vidinę dievišką energiją. Ir netgi jei to jūs negalite patvirtinti trimačiu būdu, ar galite jūs vis dėlto pasiusti kosminę energiją protingo projekto, Sirijai ir tikėti tuo, kad viskas ką jūs darote, daro pakitimus? Jei taip – tai jūs Šviesos Darbuotojas, įnešantis pakitimus Žemės vibracijose.

Reikalinga tiktai pusę procento planetos gyventojų. Ir jeigu jie atsiras, jūs pamatysite pozityvų poslinkį ir pamatysite jį labai giliai. Lyderiai pasikeis. Vyriausybėse atsiras šviežios idėjos, apie kurias praeityje niekas negalvojo. Stebėkite sekančiai: Kosminis protas, atneštas į planetą per jūsų švytėjimą, apšviečia tamsą, neišmanymą ir paverčia tai į išmintingus pasirinkimus. O dabar palaiminkite tai ir žinokite, kad viskame, kas vyks bus ir jūsų energija.

Aš neprašau nieko, kas galėtų jus sugluminti. Tokie dalykai sprendžiami tarp jūsų ir Dievo. Tiesiog dabar jūs galėtumėte ištarti: Brangi Dvasia, pasakyk ką man reikia žinoti?  Paprašykite išgijimo, kadangi ji laukė kad jūs ištartumėte tuos žodžius. Brangi Dvasia, aš patvirtinu savo DNR dieviškumą. Pradėkite proto ir kūno išgijimo procesą.

Aš žinau kas čia. Ir žinau ko jūs norite. Ar jūs turite stiprybės tai padaryti? Jeigu taip, tai jūsų šviesa didės. Jūs – pasaulio šviesa. Brangi Žmogiška Būtybe, kurk viską su meile ir privers sukurtą dirbti ir sau.

Kryon

Peržiūrų: 3610 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 3.7/3
Viso komentarų: 10
0  
1 spurgelis   (23.09.2013 21:29) [medžiaga]
Nuostabu,ačiū

0  
2 Gėlė   (24.09.2013 13:16) [medžiaga]
"Tai džiugus širdies ir šviesos susijungimo momentas" - tebunie :)

p.s. pritarimai ir kita gal tikrai kažkam primena sektantus ar pan., bet pastarasis, jau antras straipsnis, - toks įkvepiantis, geras, drystu sakyti "teisingas"
ačiū

0  
3 Vytautas   (24.09.2013 14:00) [medžiaga]
Prisipažinsiu chelingus skaityti paskutiniu laiku sudėtinga. Permetu vieną kitą sakinį ir tiek. Turiu savo supratimą ir patirtį su jais kažkaip maloniau. Bet kiekvieno pasirinkimo laisvė. Buvo laikas man to taip pat reikėjo.  smile

0  
4 Doremi   (24.09.2013 19:01) [medžiaga]
kiekvienam atrodo taip,kaip jis pasiruošes priimti tokias informacijas,gėliausias
tau taip,o vytukui kitaip,o man dar kažkaip
nuomonės apie straipsnius jau nebereiškiu,
žydėk gėliukai,šalna aštri kad nepakąstų-pasaugok save nuo nevykėlių(skaičiau truputį čate)

0  
5 virgis   (24.09.2013 19:50) [medžiaga]
Jei tu nežinai – ko nori, tai galų gale pasiliksi su tuo, ko tikrai nenori!

0  
6 Gėlė   (24.09.2013 22:01) [medžiaga]
Jo, kiekvienas tą patį galbūt matome kiek skirtingu atspalviu ir "akiniais", bet esmė esminė lieka ta pati :)
Ačiū Do, atsakau už save-žodžius, veiksmus, darbus t.t. :) (esu suagusi, bet vis dar auganti :)
Noriu, kad visur ir visiems būtų gera, lengva, džiugu, ramu, įdomu (pratęskite :)

0  
7 Aivanhova   (25.09.2013 18:56) [medžiaga]
..ir aš norėčiau, kad taip būtų.. Bet, va, moko, kad reikia sakyti ne "kad būtų", o "yra" :)))

0  
8 Gėlė   (25.09.2013 22:43) [medžiaga]
Yra ir Bus :)

0  
9 Gėlė   (26.09.2013 12:18) [medžiaga]
Frazė iš filmo originalo kalba:
Страх делает тебя пленником. Надежда дает тебе свободу.
"Побег из Шоушенка"

0  
10 Aivanhova   (26.09.2013 19:26) [medžiaga]
Labai teisinga frazė..:)

Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Rugsėjis 2013  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0