Penktadienis, 31.03.2023, 23:39
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2012 » Lapkritis » 6 » Krajonas. Šviesos ir Tamsos perkalibravimas.
18:43
Krajonas. Šviesos ir Tamsos perkalibravimas.

Šioje planetoje vyksta išminties sustiprinimas. Visiems tiems, kas užsiduoda sau klausimą ir norėtų sužinoti kas dabar vyksta, ar ne manipuliuoja juo, žinių ir energijų pagalba, derėtų pažvelgti į savo vidų ir pajausti pirmapradę, švarią Dievišką meilę. Pirmapradę ta prasme, kad visai neužtemdyta, neatfiltruota ir jūs galite matyti ją tokią, kokia ji yra.  Išsiaiškinamas absoliučiai visko pagrįstumas, įskaitant jūsų vietą žemėje, tai, kaip jūs gyvenate kartu su tuo, su kuo gyvenate ir su viskuo, ką jūs sužinojote. Jūsų išmintis sufleruos jums, kad visa tai teisinga ir vyksta atitinkamu būdu, kad jūs nepadarėte jokių klaidų. Jūs išmintingesni, nei galvojate.

Ši planeta evoliucionuoja tokiu būdu, kokio niekas nesitikėjo. Žmonės bauginasi, kai nėra jokių pranašysčių to, kas vyksta dabar, o pasaulio pabaigos pranašystės neišsipildo. Jūs paprasčiausiai nežiūrite reikiama kryptimi, kadangi būtent apie tai, kas vyksta dabar, kalbėjo jums, kaip apie galimybę, daugelis senovės tautų.

Senos sielos šioje planetoje, įneša savo indėlį. Jos, savo išminties pagalba, daro energetinį poveikį. Brangūs žmonės, būtent jūs ir esate tomis senomis sielomis. Bet prie šių pasikeitimų nepririškite laiko, kadangi nei Dvasia, nei Gaja nereaguos į jūsų valandas. Geriau prie šių pasikeitimų pridėkite Dieviškumo atjautą. Apsispręskite, kas šiuo metu jūsų gyvenimui yra reikšminga ir po to tai sukurkite. Išgirskite tai. Pajuskite, kad tai vyksta. Įvykdykite kelionę į tą ateitį, kur tai jau vyksta. Pajuskite, kad tai jau egzistuoja jūsų gyvenime. Būtent tokie žmonės toliau sės Taikos sėklas Žemėje.

Dabar mes pakalbėsime apie šviesos ir tamsos perkalibravimą. Bet prieš tai duosiu apibūdinimą, ką aš laikau tamsa ir šviesa, o po to paaiškinsiu, ką aš laiko nauja 2012 metų energija. 

Apie ką jūs galvojate, kai aš jums kalbu apie šviesą ir tamsą? Aš pasakysiu, apie ką pripratino galvoti daugumą: juos pripratino galvoti apie šėtoną ir apie blogį, gėrį. Savo linijinio mastymo būdu, jie bando visa tai patalpinti į atitinkamas dėžutes, prie kurių, kaip juos mokė, tai yra priskiriama. Kreipsis į mitologiją, kuri jiems papasakos apie atitinkamą būtybę su uodega, bandančią užgrobti jūsų sielas ir apie kitas mistines būtybes esančios aplink, kurios dirba tai šėtoniškai būtybei.

Aš dar kartą jums pasakysiu: ta šėtoniška būtybė, kuri medžioja jūsų siela, yra mitas, mano brangieji. Jūsų realybėje jos neegzistuoja. Bet jūs gal būt pasakysite:”Krajonai, minutėlę. Tu mums sakai, kad šėtonas neegzistuoja?” Ne, brangieji, aš to nesakiau. Aš tik sakau, kad visa tamsa, esanti šioje planetoje atėjo nuo Žmogiškų būtybių. Jums nėra reikalo priskirti jėgą, kokiai tai mistiniai būtybei, kad Žemėje turėti šėtoną. Pati juodžiausia tamsa gali būti sukurta žmonių, jai jie pasirinks tai padaryti. Tamsos galybė gali būti sukurta todėl, kad galybę turi žmonės ir ją gali laisvai manifestuoti. Manifestuoti tamsą yra ne taip jau ir sunku.

Tačiau, mes jau sakėme, kad šviesos ir tamsos balansas šioje planetoje, praktiškai jau pasiektas. Tas, kuris nešą šviesą į tamsų kambarį, nebus apsuptas tamsa, kadangi tamsa yra apsprendžiama, kaip šviesos nebuvimas. Bet jei žmonių, pas kuriuos yra tokių degtukų, bus pakankamai mažai, tai tamsos bus daug. Todėl jūs būsite tokiame šviesos balanse, kokį sukūrė pati žmonija.

Tai jūs, gal būt, pavadintumėte sistema. Viskas gyvenime yra poveikyje (viskas jame), šviesos ir tamsos balanse, tame, kur pats žmogus nusprendžia patalpinti tą balansą. Šviesos ir tamsos sąvokos priklauso nuo žmogiškos sąmonės balanso, kadangi būtent Žmogiškos būtybės sukuria šviesą ir tamsą šiai planetai. Ką tau asmeniškai reiškia šiuo metu Žemės energijų naujas balansas?

2012 metų energija yra, matomų suvokimų, į kuriuos jūs duotuoju momentu įėjote ir į kuriuos žymiai įsigilinote, periodo žyma. Ir tai duoda energijų sustiprėjimą, realybei pakeisti. Žemė pradeda jausti perėjimą kartu su jumis, šios planetos energija persistumia į tas sritis, kuriose jos niekada anksčiau nebuvo.

Mes kalbėjome apie senovės pranašystę, kuri vadinama "sparnuotos gyvatės judėjimas”. Tai taip pat turėjo pavadinimą "išminties centravimas planetoje”. Kai kurie šį judėjimą vadina Kundalini judėjimu. Kundalini – tai energija, kuri visada surišta su judesiu. Taip pat dažnai ji asocijuojama su palikuonių sukūrimu, todėl ši metafora asocijuojasi su žmonijos atgimimu.

Nuo to judėjimo priklauso pačios civilizacijos lemtis ir jūs peržengėte tą žymą – tą patį išsilyginimą, kurio, daugumos nuomone, niekada neturėjo įvykti. Jau penktą kartą jūs pasinaudojote tuo šansu ir dabar jūs paėmėte kursą į potencialią galimybę, pasiekti Taiką Žemėje.

Sena tamsos energija, su pasipriešinimu savo nuosavai žūčiai, miršta labai sunkiai. Būtent apie tą energiją mes šiandiena ir kalbėjome, žmogiškos sąmonės subalansavimas, tarp šviesos ir tamsos, yra mūsų tema. Daugelis tai vadina dualybe.

Kokį poveikį daro tas naujas balansas?

Pradėkime nuo asmeninio, o po to pereisime prie ko nors didesnio. Ir baigsime pranašyste, ko mes niekada anksčiau nedarėme – apie potencialią galimybę, kuri atsirado visai neseniai.

Aš niekada neduodu informacijos, kuri jau nebūtų pagimdyta Žmogiškos sąmonės potencialia galimybe. Gana dažnai duodamos pranašystės, o po to jos išsipildo. Įvykus joms, jūs vadinate tai spėjimu. Taip nėra. Tai yra energija, esanti toje atsitiktinėje chaotiškoje srityje, kurią jūs vadinate kvantine ir vertinanti potencialias galimybes to, kas gali įvykti jūsų gyvenimo ir planetos atžvilgiu. Tokiu būdu, ateitis apsprendžiama potencialiomis galimybėmis, kurias jūs (kaip šios planetos civilizacija) dėka savo nuosavos sąmonės sukūrėte, tai ne spėliojimas, o matimas to, ką jūs sukuriate.

Prieš dvidešimt tris metus, mes matėme šiandienos potencialias galimybes, kadangi jūs tada pradėjote vystyti tas pačias kryptis ir sėti sėklas to, ką matote šiandieną, dabar. Vienu metu tai ir sunku, ir nuostabu. Pasikeitimai visada yra lydimi sunkumais. Netgi geriausiai subalansuotas žmogus gali sakyti: "Aš pasiekiau savo balansą ir tuo balansu aš patenkintas”. O po to, atsiras kas nors, kas pasakys: "Na gerai, mes ruošiamės pakeisti viską” ir būtent tada tas gerai subalansuotas žmogus burbės: "Ne, aš subalansuotas. Nieko nekeiskite”. Kadangi pasikeitimai reiškia, kad ant vienos pusės svarstyklių jūs padėsite girią ir jums vėl reiks mokytis to, kaip įvykdyti perėjimą, vėl tapti centruotu. Tai visada nemalonu ir visada yra didelis darbas. Bet šį kart jums teks atlikti kažką tai kito. Šį kart bus netgi dar sunkiau. Mes tai vadiname perkalibravimu.

Senoje energijoje jūs užsiiminėjote savo apsauga nuo Tamsos. Jūs gynėte save nuo tų, kas buvo išbalansuotas, galėjo turėti psichologinių problemų, ar net ligas savo kūne. Tada jūs dažnai imdavotės eilės veiksmų, kad būtumėt užtikrintas, jog esate apsaugotas. Egzistavo tam ir kai kuri technologija, procedūra. Aš tiesiog dabar jums sakau, kad tas jau liko praeityje.

Jei jūs pastoviai sukuriate šviesą, tai tamsa neturi jokių šansų. Mes apie tai kalbėjome vėl ir vėl. Kur jūs nenueitumėt, tamsa negali jus paliesti. Jūs manęs klausotės? Ji negali jus paliesti. Jūsų Šviesos būtybe yra Dieviškumo Meilė ir jūs ją perduodate. Niekas tamsaus negali papulti į jus tol, kol perduodate šviesą.

O dabar aš papasakosiu apie garantuotą būdą, kaip nustoti perduoti šviesą ir judėti atgal, o ne į priekį. Tai įvyksta, kai jūs sakote: "Aš negaliu to padaryti. Kas aš toks? Aš nevertas.” Bus daug dvasinių lyderių, kurie jums pasakys, kad jūs neverti. Jie jums pasakys, kad jūs gimėte purvini ir neverti netgi šnekėti su Dievu. Jie jums sakys, kad reikia kentėti tam, kad gauti Dievo dėmesį ir pritarimą. Tačiau, dievas yra jūsų viduje, netgi meilės meistras sako jums apie tai. Todėl jūs purvinais negimėte, jūs gimėte didingais. Ir jeigu dievas yra jūsų viduje, vadinasi ten yra ir šviesa.

Einame prie antro punkto: drama, pyktis, nusivylimas. Šito tiek daug. Tai priklauso nuo duoalumo, ar ne taip? Jei jūs – Šviesos Darbuotojai, šios planetos švyturys, kuris visur keičia šviesos balansą, kur jūs bekeliautumėt, jūs iš karto gausite sugebėjimą susitvarkytu su pykčiu, nusivylimu ir drama. Sugebėjimą susitvarkyti su tuo. Dabar jūs negalite keisti supančius jus žmones. Jūs paprasčiausiai negalite. Jie priešinsis ir darys visa tai, ko užsinorės, kris į dramas ir pyktį. Jie netgi gali pabandyti spūstelėti jūsų mygtukus. Aš manau, kad jūs supratote apie ką kalbu. Jie tai darys tam, kad kontroliuoti jus, bet, jei jie gali jus veikti, vadinasi jūs užkibote ant jų meškerės, ar ne taip?

Ei kažkas gali įkristi į dramą, jei jie gali įkristi į pakankamai stiprų pyktį, jeigu jie gali spūstelėti jūsų mygtukus, tai jie paprasčiausiai laimi šviesos ir tamsos kovoje. Ta kova vyko ilgai, kadangi tamsos ir šviesos balansas visada svyravo prie pusiausvyros centro, bet dažnokai, svarstyklių taurė pakrypdavo tamsos pusėn. Tamsa buvo patogi ir akla. Šviesos Darbuotojams tuo metu, reikėjo daug dirbti, kad švęsti pergalę pirmiausia prieš pačius save ir nepapulti  į kitų įtaką. Šviesos Darbuotojams reikėjo plaukti prieš srovę.

Dabar, kai Žemėje vyksta perėjimas, jums perduodama energija ir tai padės jums, Šviesos Darbuotojams lengviau kontroliuoti emocijas, nepriklausomai nuo to, kas vyksta aplink jus. Ir kada kiti žmonės darys įvairiausius bandymus, kad jus paveikti, visi angelai bus kartu su jumis, jūsų pusėje ir jums į tai nebereikės reaguoti. Senasis balansas vis dar egzistuos, bandantis save išreikšti senais metodais, nesuvokiant, kad jūs pasikeitėte. Tai kokia gi bus jūsų reakcija? Ar jūs galite pasinaudoti savo jėga?

Kas įvyksta, kai kas nors yra aukščiau savo emocijų? Galų gale kitas žmogus irgi užsinorės eiti tokiu keliu. Toks kelias pripildytas šviesos ir viliojantis. Sukurdami šviesą, jūs keičiate ne tik save. Tai, ką jūs darote šioje planetoje, pastebima visiems. Kiekviena atskira nedidelė pergalė namuose, ar darbe, leis jums praeiti taikiai ten, kur to jūs negalėjote padaryti anksčiau. Ta problema pastebima kiekvienam ir jūs to fone, atrodote žymiai daugiau subalansuotas.

Visi mes kitoje uždangos pusėje žinome, ką jūs padarėte. Jūs šį kart neužkibote ant meškerės ir niekada daugiau nepapulsite į kieno nors įtaką, priimkite mūsų aplodismentus. Pyktis, nusivylimas, drama – su tuo susidurti daugiau šiame gyvenime jums nebereiks.

Gal būt jūs nusperndėte, kad jums tikriausiai teks išvykti iš savo miesto, atsisakyti nuo tarpusavio sąveikos, palikti savo darbą, kad susitaikyti su visu tuo. Dabar aš noriu, kad jūs greitai peržiūrėtumėte tą įdėję. Kas vyksta, kai jums asmeniškai prasideda pasikeitimai ir jus daugiau nebejaudina tai, kas anksčiau jaudino? Taip keičiasi sąlygos, ar ne taip? Dabar galite irgi būti situacijose, kuriose buvote ir anksčiau, bet skirtumas vis tik bus žymus. Jūs daugiau nenusivylęs. Jūs daugiau neįkrentate į pyktį, netgi tada, kai aplinkiniai toliau pratęsia žaidimą dramoje, nerime. Jūs iš tikro tuo atveju turite didelę išmintį ir galite geriau manifestuoti norimą dalyką.

Pakliuvę į tokį emocijų sūkurį, žmonės jus pamatys ir priėję paklaus: "Kaip jūs tai darote? Kaip man irgi norėtus daugiau nepapulti į tokį sūkurį. Dėl kažkokios priežasties, kaip pastebėjau, jūs daugiau neįsijaudinate. Jūs juokiatės, dėl kažkokios tai priežasties ir aš jumyse galiu įžvelgti Dievo taikingumą. Man irgi to norisi, Jūs neskleidžiate apkalbų, nedarote žalos kitiems žmonėms, su pagarba kalbatės su aplinkiniais. Jumyse kažkas pasikeitė ir aš labai noriu sužinoti kas tai?” Tada ir tik tada, jums reikia atverti savo sielą ir pasakyti: "Aš radau tai, apie ką anksčiau negalvojau egzistuojant. Savo viduje radau Dieviškumo Taiką.”

Trečias punktas: Ar jūs suvokiate, kaip vyksta perėjimas jūsų kūne? Jums sudaryta galimybė netik išgydyti patį save, bet ir pasijausti geriau, kai jūs tai darote kitiems. Tai sudaro ląstelinę komunikaciją, prie kurios jūs taip stipriai nebesenstate. Jūsų kūnas taps jaunesniu, jei organizmo chemijai daugiau nebereikės susidurti su nerimu.

Visa tai, kas vyko ir vyksta šioje planetoje ir tai, ką žmonija padarė per daugelį amžių, lieka čia. Tai kvantiniame lygyje įrašoma, taip vadinamoje Kristalinėje Gardelėje. Visa tai, kas vyksta šioje planetoje, kas sukuriama žmonių, lieka čia, energijų pavidale. Kiekviena situacija, kurioje sukuriama energija, lieka Kristalinėje Gardelėje. Jeigu egzistuoja tamsi energija, sukurta žmonių, Kristalinė Gardelė spinduliuoja tamsą. Jei tai šviesos energija, ji spinduliuoja šviesą.

Per paskutiniuosius 23 metus jūs pakeitėte šviesos/tamsos balansą. To procese, jūsų DNR irgi pradeda jausti perėjimą. Ji kvantiniame lygyje suderinta su Kristalinę Gardele. Kitaip sakant, DNR pradeda jausti perėjimą netik jumyse, bet ir kiekviename gimstančiame kūdikyje. Jūs galite pasakyti, kad gimstant, DNR laukas "dairosi aplink” ir priima tą energiją, kuria jam duoda Kristalinė Gardelė. Ir ta energija, kurią kūdikis gauna ir turės visą gyvenimą, tampa startine. Todėl, tai ką jūs darote dabar, daro įtaką Žemės energijai ir netgi žmonijos ateities sąmonei. Pagalvokite apie tai. Per eonus metų nieko nepasikeitė. Žmogiškoji prigimtis liko ta pati, todėl jūs visada matėte tik karus ir nusivylimus. Dabar viskas pradeda keistis ir visa tai sudarė jūsų planetos Šviesos Darbuotojai. 

Vaikai keičiasi. Jie kitokie. Kai kurie iš jų įgija kvantinius atributus. Daugelis suaugusių juokiasi iš tokios koncepcijos, kadangi randasi savo pačių apsiribojimų dėžutėje, netgi nesuvokdami tų žymių pasikeitimų, kurie vyksta planetoje. Bet tai iš tikro vyksta ir surišta su tuo, kad Žemės šviesos ir tamsos balansas įtakoja naujagimių DNR. Istorija nesikartoja ir šios planetos gyventojai bando apsijungti, o ne išsiskirstyti. Tačiau tai vyksta per kelių kartų gyvenimus, todėl ne taip akivaizdu, jei kažkas vyktų kas savaitę, tai yra, ką žmonės pastebėtų savo realybės pasikeitimų nekantrume. 

Ką jums be sakytų, jūs galite pasilikti čia Žemėje ilgiau. Gyvenimo trukmės padidinimas, žymus pailginimas, – jūsų valioje. Aš tai sakau tam, kam yra būtina tai išgirsti. Mes jau davėme instrukcijas apie švaraus ketinimo sudarymą. Mes sakėme, jei jūs paleidžiate tikėjimo procesą, kada iš tikro einate į savo vidų ir tampate vienu, su tuo kas yra įgimta (įgimta – biologijos kvantinis protas), tai jūs paleidžiate judėjimo, į daugiamatį žmogų, procesą. Egzistavimas trimatėje realybėje nėra normali realybė. 

Įgimtas protas? Kodėl jūs nepanaudojote kineziologijos, kai norėjote sužinoti tai, ko nežinojote? Įgimta – tai energija su kuria jūs įeinate į kontaktą, darant raumenų testavimą. Planetos tamsos/šviesos balansas pradeda slinkti šviesos stiprėjimo pusėn ir tada su savo nuosavomis ląstelėmis, jums tampa lengviau nustatyti kontaktą, paleisti procesą, kuris veiks savarankiškai iki tol, kol jūs turėsite norą nešti šviesą savo gyvenime.

Nustokite priskirti galybę kažkokiai išoriniai jėgai.

Atėjo laikas baigti tikėti galybe, esančia išorėje ir patikėti galybe, esančia viduje, kaip tai darė meistrai. Kas, jei tikra galybė ir Dieviškumas šioje planetoje paslėpti Žmogiškose būtybėse, ne dangaus angeluose ir ne didžiuliuose pastatuose su įspūdingais fasadais? Kadangi daugumas žmonių nepasitiki patys savimi, mėgsta deleguoti savo jėgą kitiems: žmonėms ir ne žmonėms. O kas, jai subalansuota sveikata gali būti jūsų ir jūs galėtumėte sustabdyti senėjimo procesą? Brangieji, jums derėtų gyventi mažiausiai kokius 200 metų. Atsijauninimas jums prieinamas. Būtent tokiu būdu jūs suprojektuoti, bet tas projektas nedirba pilna efektyvumo jėga, dėl to šviesos/tamsos balanso, kuris šioje planetoje egzistavo eonus metų. O dabar jis keičiasi.

Jau sekančioje kartoje ar per kartą, jūs pamatysite: gyvenimo pailgėjimą be mokslo įsikišimo. Tai pradės vykti automatiškai ir taps mįsle biologams. Kodėl žmonės pradėjo gyventi žymiai ilgiau? Jie sakys: "Gal tai maitinimas? Gal būt tai, o gal būt šitai? Gal tai dėl ligų nebuvimo, kurias mes išgydome?” Pas juos bus daug įvairiausių priežasčių ir nė viena iš jų nebus tiksli, kadangi jie nežino apie energijas to, ką jūs padarėte ir kaip tai veikia DNR. Žmonės pradės gyventi ilgiau, nežiūrint į visas tas atliekas, kurias jūs išmetate į aplinką ir tai prieštaraus sveikai logikai.

Pakalbėkime apie vyriausybes, kadangi jūs pamatysi kai kuriuos pasikeitimus. Pirmiausia, pažvelkite į istoriją: daugelį metų, netgi jūsų ar jūsų senelių gyvenimo trukmėje, įvairių šalių vadovai priimdavo sprendimus, vienas kito užkariavimui, paprasčiausiai todėl, kad jie tai galėjo padaryti. Egzistavo tokia neoficiali laukinė nuomonė: "Jeigu mes stipresni, tai  nusipelnome to, kad užkariauti silpnesnį ir užimti jo žemes” Tokia istorija ir visa tai buvo ne taip jau seniai.

Leiskite priminti jums, kad paskutinieji 30 000 metų pripildyti tuo. Tai žmonijos istorija. Jūs pastebėjote, kad tie, kas turėjo didelę jėgą, užpuldavo tuos, kas tos jėgos neturėjo? Ir stipriajam net nereikėdavo ieškoti priežasties. Jei šalyje nebuvo kariuomenės, tai ji, greitu laiku, nebeturėjo ir pačios šalies. Šiandiena to jau nėra nei jūsų sąmonėje, nei daugelio vyriausybių sąmonėje. Bet kartais, tai dar vyksta ir kada jūs tai matote, netgi nedideliuose masteliuose, tai pas jus iššaukia nepasitenkinimą, ar ne taip? Iš esmės, tokie santykiai jau neskaitomi teisingais ir kai jūs su jais susiduriate, tai šokiruoja. Dabartiniu metu egzistuoja žymiai daugiau pagarbos suverenitetui, o užkariavimo idėjos tampa praeities atgyvenomis.

Keičiasi vyriausybė. Keičiasi santykiai. Jūs galėtumėte pasakyti: "Na mes išsprendėme šią užduotį. Mes nuėjome reikiama kryptimi.” Ir jūs būtumėte teisūs, kadangi tuo atžvilgiu planeta iš tikro pasikeitė. O kaip dėl sekančio? Kas bus toliau su vyriausybe, kuri žymiai skiriasi nuo tų "normų”, kuriose jūs augote? Jūs pastebėsite pasikeitimus tame, kaip vyriausybės save veda. Tikite jūs tuo ar ne, bet jūs pradėsite pastebėti, kad ji įgyja didesnį vieningumą. Bus tie, kas to pareikalaus ir bus tie, kurie išsisukinės iš to ir gal būt tarp jų vyks kova.

Gal būt, jau savo gyvenime, jūs pastebėsite, nebuvimą pašiepimų ir apjuodinimo per rinkimus. Dabar dar negalėtų būti tokio, kad vienas iš kandidatų atsistotų ir pasakytų: " Aš nesutinku su savo aponentu, bet jis patriotas ir aš matau, kad jis myli savo šalį, kaip ir aš. Bet aš nesutinku su juo ir dėl tos priežasties iškeliu savo kandidatūrą.” Tai netgi daugiau, nei būti aukščiau savo emocijų. Tai nauja mastymo paradigma.

Šio metu greičiausiai jūs sakytumėte: "Mano priešininkas – niekšas, blogietis. Pažiūrėkite ką jis padarė ir pažiūrėkite į klaidas, kurias jis padarė, pažiūrėkite į jo asmeninius piktybinius, nesąžiningus darbo metodus.” Tai sena paradigma, brangieji. Aš noriu, kad jūs stebėtumėte tuos pasikeitimus. Kas, pagrindinėje politinėje arenoje, tai padarys pirmas, įneš šviežio oro gurkšnį į politiką ir politinė sistema niekada daugiau nebebus tokia, kokia buvo. Tiems, kas tą klausimą studijuos, nauja paradigma bus "gyvybinga”. Kai jūs tai pradėsite stebėti politinėje arenoje, sužinosite, kad tai yra realu. 2012 metų rinkimuose nelaukite daug pasikeitimų tame, kaip tai veikia, kadangi sena energija dar stipri. Jums gali prireikti dar ketverių metų, kad pamatyti skirtumus, o gal ir dar ketverių, po to. Bet toliau ateis laikas, kai kaži kas nustatys naujus standartus, kurie skirsis ant tiek, jog visi sužinos, kad yra būtent tai, kas iš tikro veikia.

Kai rinkimuose pradės dalyvauti indigo, jų dalyvavimo metodo rinkimuose poslinkis, įvyks toje vienybėje, kuri pas juos yra. Jie konceptualūs ir gali matyti sąmonę tų, su kuriais kalbasi, o žymiai vyresnė karta, to padaryti nemoka. Todėl, mes jums sakome, kad tamsos ir šviesos balansas atneš permainas. Kokias? Jis galų gale pakeis tuos, kuriuos jūs renkate. Pats laikas. Nelaukite, kad tai įvyks iš karto, bet tai įvyks. Laukite daugiau konceptualios priešrinkiminės kompanijos su sveika sąmone, atsisakant nuo seno stiliaus, kuris pas jus buvo 200 metų laikotarpyje. (Virgio trigrašis: rinkimai Lietuvoje, kaip matėte praėjo su mažiau vienas kito juodinimu, nei anksčiau. Taip pat žmonės aktyviau pranešinėjo papirkimo atvejus, ko nebūdavo anksčiau ir kas patvirtina sąmoningumo padidėjimą).

Paskutinius penkis metus jūs kritikavote savo finansines sistemas, kad padaryti jas palyginamas ir kiek tai įmanoma išvalyti nuo klastos. Šiandiena gyvenantys istorikai jums pasakys, kad tai anksčiau būtų neįmanoma situacija, kadangi dideli pinigai buvo laikomi nepaliečiamais. Tačiau, jūs išardėte širšių lizdą ir pradėjote sėti žymiai tobulesnės sistemos sėklas. Dabartinė ekonominė krizė – tai didelių pinigų perkalibravimas. Jūs juos privedėte prie krizės ir mes prieš metus iki to, jums sakėme, kad ji artėja. Mes netgi jums sakėme, kas grius pirmiausiai (draudimo sistema) ir kad tai bus viena iš stambiausių draudimo kompanijų planetoje (taip ir buvo).

Taigi, minutę apie tai pagalvokite. Mes galėjome pamatyti, kad krizė artėja todėl, kad tokia buvo energija. Ji sukuria nuoseklias, pilnai atitinkančias galimybes, kurios gali būti išpranašautos. Jos vis dar egzistuoja, kadangi senai sistemai tenka save atstatinėti.  Jūsų bankininkai, jei pastebėjote, yra pasimetę. Neturi skirtumo, ką sako vyriausybė apie tai, kas jiems leista daryti, ar apie tai, kiek jiems duoda pinigų, kad tai padaryti. Jie to nedaro. Jie sustingo, papuolus į naujos paradigmos prožektoriaus spindulį ir nežino kaip veikti. Tai turi pasakyti jums, ant kiek naujas ir nepažintas yra tas pasikeitimas – tokio jūs dar nematėte.

Na o dabar pakalbėsime apie šviesos ir tamsos poslinkį. Jūs jį matote? Vienybė ima viršų virš turtų ir valdžios, sistema keičiasi. Ji gali keistis vėl, bet ateis diena, kada tie, kas turi pinigus paskolų suteikimui, turės sukurti abipusiai naudingas situacijas, vietoje dabartinės sistemos, besiremiančiomis klasta. Tokių sistemų jūs dar nematėte, bet jūs jas pamatysite. Kai kuriomis idėjomis, kurias iškels indigo, bankų operacijoms ir kuriose laimės visi, niekas nebus pralaimėjęs, jūs nepatikėsite. Naujos sistemos jau artėja ir jos nebus tokios, kokios aprašytos jūsų ekonomikos vadovėliuose.

Šioje planetoje ateis laikas, kai pagal visas tikimybes, egzistuos ne daugiau penkių piniginių vienetų. Apsijungimas – štai kelias viskam. Tai struktūra, sukurianti lakoniškumą vienybėje, prekybos galybę ir darbo paprastumą. Ištisi kontinentai jungsis į vientisas ekonomines grupes, bus žymiai mažiau taisyklių ir formalumų įstojimui į tokią grupę, todėl tokia sistema bus žymiai perspektyvesnė, sumažins tarpininkų skaičių, užsiimančių valiutų keitimu. Taip pat leis atsikratyti  nuo kraštutinio skurdo, kadangi dabar skurdieji bus įtraukti žymiai daugiau į tai, kas vyksta jų nuosavose šalyse. Štai kam prabunda Žemė. Gali prireikti kelių kartų pasikeitimo, kad tai realizuotus ir taptų teisingais sprendimais, bet vieną kart išauš diena, kai jūs atsibusite ir suvoksite, ką jūs atlikote. Jūs apsijungiate kartu, o neišsiskiriate į dalis. Tai procesas prieštaraujantis praeitos žmonijos sveikai sąmonei.

Sekančių dviejų dešimtmečių eigoje, kažkas atsibus ir pasakys: "Ei, juk pas mus nebuvo pasaulinio karo. Ar tai ne puiku? Ir mes taip pat nesiruošiame jo pradėti, kadangi visi prekiauja su visais. Gal būt mes radome balansą, kuris veikia.” Gal būt, tas kažkas net pervadins "pasaulio pabaigos valandas” į ką nors dar, kadangi šis pavadinimas pasuka procesą į nebūtį.

Tai pakankamai optimalus priėjimas, ar ne taip? Daugelis taip galvoja ir skaito, kad tai kvaila. Visada bus tie, kas ginčysis ir pasakys: "Krajonai, tai neteisingai ir tai naivu. Tai tik laiko klausimas, kada mes save sunaikinsime ir prasidės Armagedonas. Juk būtent tai žmonės ir daro.” Bet brangieji, tai  yra ką žmonės paprastai darė anksčiau. Jums spręsti, klausytis tų, kurie atstovauja "tuos, kaip tai buvo” ar ne. Jie pasakys "Žemė artėja prie pabaigos”. Atsiras netgi tie, kurie laikys tos idėjos iki paskutinio momento, pareikšdami, kad 21 gruodžio Žemės egzistavimas baigsis. (Virgio trigrašis: Tokių yra ir tarp šio tinklapio lankytojų, kaip nekeista, nors ne kartą pateikiama informacija, kalba apie kitką)

Taigi, pas mane yra pasiūlymas, ką jūs galite padaryti tokiems žmonėms. Paprasčiausiai jiems paskambinkite 2012 metų gruodžio 22 dieną ir priminkite, kad jų drama pasibaigė ir Žemė vis dar egzistuoja.  Gal būt, jie tada prisijungs prie jūsų, padės sėti Taikos ir Meilės sėklas po visą Žemę, o nesimėgaus tuo, kas kuriama dėmesio sau pritraukimui, baimių ir nerimo platinimui. Vieni iš jų paprasčiausiai gali padaryti tai. Kiti ilgėsis dramos ir ieškos kažko tai kito, ko reikia bijoti. Pesimistų ir pasaulio pabaigos pranašų visada bus pakankamai. Jiems nepatiks šis Krajono pranešimas.

O dabar apie pranašystes: Aš jums neduočiau  tos informacijos, jei ji jau nebūtų veikime. Aš jums negaliu jums duoti tos pranašystės įvykdymo laiko rėmų, kadangi pas Dvasią nėra laiko. Mes nežinome kiek dabar laiko. Laikas – tai trimatė jūsų nuosavos kūrybos konstrukcija. Jis jums tarnauja išsireiškimui ir jums tenka juo naudotis. 3D jūs negalite pasiekti punkto B iš punkto A, jai pas jus nėra laiko. Kvantinėje būsenoje nėra jokių A ir B. Kvantinėje būsenoje esate abiejuose taškuose vienu metu, todėl valandų neegzistuoja. Pas Dievą nėra laikrodžio. Būtent todėl, kada jūs gaunate informacija nuo Dvasios apie tai, ką padaryti savo gyvenime, būtina sulaukti sinchroniškumo, o ne pašokti iš vietos ir bandyti atlikti tai tiesiog dabar. Dvasinės atvirumas nereikalauja to, kad tai reikia daryti būtent tuoj pat. Tai tik pranešimas, su atitinkamų potencialių galimybių atvirumu, kuriuos jūs po to pajusite savo laike, su pagalba tų, kuriuos sutiksite savo gyvenimo kelyje ir su sinchronizavimosi, kurį sukursite, pagalba.

Jūsų šalyje (JAV) yra kažkas netinkamo. Tai kažkas grandiozinio, turintis reikalą su dideliais pinigais, bet tai patirs krachą. Aš jums negaliu pasakyti kada, bet pasakysiu, kad atėjo potencialaus kracho laikas. Prieš daugelį metų aš jums sakiau, kai visi galės laisvai kalbėtis su visais, nebus galimybės slaptiems susitarimams. Tokį pat atributą jūs galėjote stebėti kitoje srityje, kurią jūs vadinate tabako sritimi, kur egzistuoja stambus biznis. Bet, kaip jūs galėtumėte pasakyti, po bendru stogu nebuvo vienybės, kadangi jie jaunus žmones  "pasodino" ant savo produkcijos, kurią pardavinėjo ir tai darė visą visuomenę sergančia ir net vedė prie ankstyvų mirčių.

Jūsų šalis nutraukė masinius tabako gaminių supirkimus ir šiandiena ta šaka baigia gyveni, parduodama savo produkciją tik į tas šalis, kuriose dar nesuvokia to, apie ką jūs jau sužinojote. Eilinį kartą mes jums duodame tą informaciją, kad parodyti, kas gali vėl įvykti, su didele tikimybe, kadangi tai pranašystė. Stambioms Amerikos farmacijos kompanijoms, labai greitu laiku teks pasikeisti, arba jų laukia krachas. Jeigu pas jus šalyje yra pramonės sritis, kuri išlaiko žmoniją ligotame būvyje, ji negalės išgyventi naujoje sąmonėje.

Pinigai, kurie įtraukti į tą uždarą ratą, didžiuliai ir palaipsniui ryškės vienybės nebuvimas.Visos gyvybės, "atiduotos, gauti pelną”, bus suskaičiuotos ir mes pamatysime perkreiptus veidus ir netgi kelias savižudybes tų, kurie už tai atsako. Supratimas, kad pramonės šaka, kuri, kaip skaitoma, užsiima žmonių gydymu, tuo pačiu tyčia palaiko žmones ligotoje būsenoje, taps žaizda pačioje struktūroje ir žmonijoje.

Taigi, jie patirs krachą ir jūs sužinosite jų vardus, jiems teks pakovoti, kad neatsilikti nuo likusios pasaulio dalies, neturinčios polinkių klastai, kuri ir atvedė juos prie kracho. Tai, taip pat gali pakeisti suvokimą to, kokiose šalyse yra geriausi medicininiai išradimai ir sprendimai, todėl daugelis amerikiečių pradės savo sveikatos problemų sprendimo ieškoti užsienyje.

Toks pranašavimas. Kai tai pradės vykti ir gal pradžią padarys kino filmas (kuris dabar yra slaptas), noriu kad atsimintumėte, iš kur tai jau sužinojote pirmą kartą. Gal būt, ta iš anksto duota informacija sustiprins tavo supratimą to, kad tai realu, kad čenelingas, kurį tu šiandiena klausaisi, ateina iš Šaltinio, apie kurį mes kalbėjome ir kad jis randasi tavo viduje.

Kada tu ne čia, tu su manimi. Ir aš žinau tavo tikrą veidą, žinau kuo tu iš tikro esi. Žinau tavo tikrą vardą, ne tą, kuris pas tave yra dabar. Tai dienos tiesa. Tu praeini perkalibravimą daugeliu atžvilgiu. Mes ir toliau duosime informacija. Viskas bus atskleista. Tai 2012 metų energija. Atėjo laikas.

Peržiūrų: 6619 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 4.0/4
Viso komentarų: 941 2 3 ... 8 9 »
0  
1 laume   (06.11.2012 19:27) [medžiaga]
Na, o dabar galima ir čiobrelių arbatos su medučiu išgerti .

0  
2 Doremi   (06.11.2012 20:52) [medžiaga]
(Virgio trigrašis: Tokių yra ir tarp šio tinklapio lankytojų, kaip nekeista, nors ne kartą pateikiama informacija, kalba apie kitką)
čia aš, o ką cool
neigi wolmer pranašystes?
pardon, man wolmer artimesnė ir sąžinin gesnė, patikimesnė daug kartų už amerikonų pranašautoją, kuri priima kažkokius čenelingus
aš jum sakau
wolmer niekada nebuvo suklydusi ar pamelavusi
o scenarijai metų yra trys
pirmas- skirtas išskirtinai tik MATERIALISTAMS, kurie dreba dėl savo sukauptų turtų, tai ramus scenarijus, pagal kurį net ir krajonas paskambins doremi gruodžio dvidešimt antrą
yra nuosaikusis scenarijus bijantiems ir šiandien jau apmirusims iš baimės
ir yra trečiasis scenarijus NEMATERIALISTAMS
tai ruoškitės biggrin kiekvienas pagal pasirinktą scenarijų
laukiu krajono skambučio tongue tongue

0  
3 spurgelis   (06.11.2012 22:31) [medžiaga]
DO,aš tau paskambinsiu,nes pas mane 4-asis csenarijus,individualus. Ir jame tarp mūsų telefoninis ryšys veiks,jei nepamiršit pasikraut 21d rytą biggrin biggrin biggrin

+1  
10 virgis   (06.11.2012 23:11) [medžiaga]
Wolmer komentaras, "skirtas tik Lietuviams", nes amerikonams, jis "netiks". Jie gi kitokie, beveik ne žmonės, be kilmės dokumentų, o gal dar ir su užslėpta kelnėse uodega...
"...O ką gi daryti paprastam žmogui? Kokia reakcija būtų prasmingiausia? Manau, kad ne kaupti bulves ir jas slėpti kur nors sandėliukuose, nors kai kuriems gal ir tai yra svarbūs būdas išlikimui, galvojant apie fizinį kūną. Aš manau, kad prasmingiausia tokiu metu formuoti ryšį tarp jausmų ir proto, proto ir sielos, sielos ir dvasios, kurti vidinę jėgą, dvasios jėgą, vienį, žvelgti į tai, kad gyventi ten, kur mes gyvename, yra mūsų pasirinkimo išdava, vienas iš mūsų uždavinių. Asmenybei vienas iš virš uždavinių yra suvokti sielos uždavinius, kodėl ji atėjo šiuo metu. Žvelgti į tai ir suvokti. Ir pradėti tuo uždavinius įkūnyti šiame gyvenime. T.y. per asmenybę mokytis to, kas svarbu sielai ir kaip veda dvasia..." biggrin

0  
4 monntos   (06.11.2012 22:33) [medžiaga]
As kaip ir materialistas kaskiek.Kas manes laukia? biggrin Bet,Jei bumt zaibas is giedro dangaus ir vsio sistema suzlugo.Tai laisvai paimu pinigus bei banko korteles ismetu ramia sazine i ora biggrin Bet pokolkas as dirbu ir dar dirbsiu,nes man reikia moket mokescius nuoma ir dar daug visko biggrin Ir noriu daiktu kurie man palengvina gyvenima biggrin

0  
5 Doremi   (06.11.2012 22:37) [medžiaga]
mūsų ryšys ir tep veikia, telepatinis, tavo ketvirtą scenarijų juk žinau, nejaugi pasikeitė biggrin , bet kodėl niekas dar nerašo šia tema, galėtume rašyti kas ką mano, pasidalinti nuojautomis ir abejonėmis
vat, krajonais ,priskirtais amerikiečių ee, kas jie?nei tauta nei nacija wacko šiaip žmogėnai, vienu žodžiu, abejoju tuo, kas kirta žmogėnams, ką šneka miegodama amerikietė- tas netinka europietei, ypač lietuvei

0  
8 spurgelis   (06.11.2012 22:59) [medžiaga]
Tai veikia veikia tas telepatinis,ale juk norisi ir pažaist,pajuokaut-materialiu ryšiu,ne vien rimtai bendraut telepatiškai. Ant bajerio gi paskambysiu 22d. biggrin biggrin biggrin

0  
6 PlejadieteLina   (06.11.2012 22:47) [medžiaga]
Rasykit komentarus, lieskite mano asmenybe. Juk JUDEJIME Gimsta TIESA.

Toks jau mano sios mazosios misijos darbas. As stebui Jusu reakcija: juk man reikes dirbti tolimesniame savosios Misijos Kelyje.
Tad dalinkimes savo nuomonemis ir savomis tiesomis. Tegimsta TIESA!

SIUNCIU BERIBE MEILE ZEMEI, ZMONIJAI, VISAM BEGALINIAM KOSMOSUI.

0  
7 Doremi   (06.11.2012 22:51) [medžiaga]
ko čia zurzi?lietė tavo asmenį tik tiek, kaip pastebėjai, tą ligos smogimą biggrin tu nesijaudyk, aš nebijau taves biggrin ėjo, nuėjo tavo pasakyti žodžiai
spurgeli, labos, einu jau
kvaiša tu lina kitą kart atrodai wacko pardon

0  
9 spurgelis   (06.11.2012 23:01) [medžiaga]
Saldžių sapniukų,DO,ramių blūsiukų,kad nekandžiotų Jūsų ūsiukų biggrin

0  
11 artis   (06.11.2012 23:21) [medžiaga]
http://www.youtube.com/watch?v=MjLwWVRkxG4&feature=related

Uragano Sandy metu kažkoks objektas įlekia į veikiantį ugnikalnį Pietų Amerikoje. Rodė per Pietų Amerikos TV. Gal Lina žinai kas ten buvo?

0  
12 PlejadieteLina   (06.11.2012 23:49) [medžiaga]
Visi paskaitykit musu DOREMI 87 komentara, praeitame Virgio straipsnyje. Tame komentare, DOREMI mane tapatina su ...suniu.
Nu GERAI ir tai. Su Gyvuneliais as VIENIS, kaip ir su viskuo!!!

DOREMI: ar tik nebusi is Anunaku tarpo ???

Ne, ARTI, to nezinau.

0  
13 spurgelis   (06.11.2012 23:52) [medžiaga]
* 12 PlejadieteLina (šiandien 23:49)
Visi paskaitykit musu DOREMI 87 komentara, praeitame Virgio straipsnyje. Tame komentare, DOREMI mane tapatina su ...suniu. Linute, ar tau fool ???

0  
14 PlejadieteLina   (07.11.2012 00:00) [medžiaga]
Labai idomu man cia su Jumis kalbetis. Is paskutiniu Jusu komentaru, ypac po straipsniu ''Penktasis Sviesos Spindulys'', matosi, kaip ryskiai Jus visi keiciates. Jus tiesiog vykdote tuos PASIKEITIMUS. Tai yra gerai!
Ypac tai vykdo DOREMI. As atjauciu Tave. Gerbiu ir Myliu. Nesvarbu, kad Tu priesgyniauji NET KRAJONUI. ACIU VIRGI TAU, uz si straipsni, labai gerai ji pritaikei - visiems komentarams.

Per komentarus, per PASIKEITIMUS SAVYJE, einame i TAIKA.

Kas turi ausis - teklauso, kas turi akis, - te praregi !

1-10 11-20 21-30 ... 71-80 81-81
Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Lapkritis 2012  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0