Ketvirtadienis, 20.06.2024, 17:26
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2013 » Vasaris » 16 » Krajono atsakymai į klausimus
15:10
Krajono atsakymai į klausimus

K: Ką galvoji apie lyderius , kurie teisia kitus žmones, nes tiki, kad tik jų Teisybė – yra tikra Tiesa.

A: Palikite juos su jų nuosavomis nuomonėmis, tikėjimais ir tegul jie gyvena pagal juos patys, jei nori. Jūs atsakingi tik už save ir už tai, kuo jūs patys tikite. Ką Jums sako jūsų Aukščiausiasis "Aš”? Ar jūs jaučiate, kad Dievas priklauso tik vienai grupei? Ar jūs galvojate, kad jūsų dvasingumas priklauso nuo kažkokio tai reikalavimų sąrašo, kurį jums sudarė Žmogeliai?

Jūsų viduje gyvenantis Dievas - universalus ir yra vienodoje apimtyje  kiekvienoje Būtybėje. Tik pats žmogus išdalina jį į dalis ir išdėlioja po lentynas. Būkite išmintingi ir duokite Žyniams galimybę surasti jiems patiems reikalingą kelią. O jūs įjunkite savo nuosavą Šviesą ir ieškokite savo nuosavą kelią.

K:  Ar mes užmirštame paskutinio gyvenimo patirtį? Jei taip, tai tada visa žmonių kova už išlikimą, tampa beprasme. O jei ne, tai kam mums čia sugrįžti, jei mes atsimename visą skausmą, patirtą žmogaus rolėje?

A: Po suderinimo periodo jūs įgaunate Dievo protą. Jūs atsimenate viską ir matote pilną paveikslą. Jūsų išmintis didelė ir jūs su nekantrumu laukiate sugrįžimo atgal (į Žemės planetą). Tai gali nesiderinti su tuo, ką jūs dabar priimate kaip skausmą ir kovą, bet kada jūs užbaigti, į žemiškus reikalus jūs žiūrite kitaip. Kai jūs esate šioje planetoje, dualybė slepia nuo jūsų tikrą esmę ir didį planą. O kada jūs esate savo natūralioje amžinoje būsenoje, jūs patys dalyvaujate visos Visatos planavime. Kiekvienas iš jūsų – energijų Kūrėjas ir didis Meilės meistras.

Jūsų sprendimas sugrįžti apsprendžiamas meile Visatai, visam esamam joje ir tiems greitai prabėgantiems laiko momentams, vadinamiems "eilinis žmoniškas įsikūnijimas”, kurį jūs išnaudojate tam, kad šiek tiek pakeisti tą vienintelę laisvos valios pasirinkimo planetą, vardu "Žemė”.

K: Ar egzistavo kada nors toks dalykas, kaip pirmapradė "arijų rasė”? Jei taip, tai kur ji egzistavo ir kas jos palikuonis?

A: Ne. Visa šita koncepcija buvo sukurtą kelių istorikų, pas kuriuos buvo labai mažai informacijos, tik atskiri archeologiniai liudijimai apie tai, ką jie palaikė žmonijos pradžia. 

Jūsų kronikos apima ne daugiau nei vienos dešimtosios visos žmonijos istorijos, nuo jos atsiradimo pradžios. Jūs galite perskaityti Šumerų žodžius, parašytus prieš 5000 metų... Tai buvo pilnavertė civilizacija, gerai organizuota ir praktikavusi planavimą. Bet iki jos jūsų istorijoje nesimato jokios reikšmingesnės visuomenės.

Ir vis tik logika reikalauja, kad kažkas tai turi būti ir prieš šumerus, kai kas ir yra...panašiai prieš 45 000 metų. Bet dėl žemės erozijos planetoje ir metraščių srautų pasikeitimo tose senovės civilizacijose, žinios buvo sunaikintos. Mažai kas liko ir nuo Inda lygumos gyventojų, stačiusių savo miestus išilgai Žemės magnetinės gardelės linijos panaudojant dvylikos priežasčių matematiką.

O tikrosios pirmapradės Žmonijos rasė buvo tie, kurių palikuonis jūs dabar vadinate polineziečiais. Visos odos spalvos ir veido bruožų variantai kilę nuo tų pirmųjų... kuriuos tada vadino Lemūriečiais.

K: Kodėl Biblijai, su visais jos prieštaravimais, buvo leista egzistuoti šitiek metų? Žmonės bijojo Dievo, Šėtono, bijojo to, kad negalės pragyventi gyvenimo be nuodėmės.

A: Pirmiausia, leiskite jums priminti, kad Žmonijai suteiktas laisvas pasirinkimas. Nėra "didžios Dievo rankos”, kuri nusileis ir ištaisys iškraipytą informaciją. Viskas, kas vystosi žmogiškos kultūros viduje, vyksta priklausomai nuo žmonijos sąmonės tuo laiko periodu.

Mes jums sakėme, kad jūsų dabartinis atsibudimas pagimdys klaidingos informacijos suvokimą ir netgi bažnytiniai lyderiai tai pamatys. Kai kurie pabandys palikti viską taip kaip yra, bijant, kad kitaip prasidės krachas, kiti gi pradės ištaisymo procesą. Visa tai tik sustiprins chaosą. Jūs jau pradedate tai matyti.

Iš esmės visos religinės sistemos taps neįgaliomis. Bus surasti (ar jums atverti) senoviniai tekstai, kurie aiškiai parodys, kad raštai, pagal kuriuos jūs gyvenote, netikslūs, kad jais per amžius manipuliavo valdžią turintieji. To rezultate, kai kas išeis iš sistemos, geresnių atsakymų paieškai, kiti gi pabandys pakeisti savo bažnyčias, kad jos geriau atitiktų sužinotoms žiniom. Abiem atvejai tai pakeis dabar egzistuojančią religijos padėtį planetoje.

Nauja energija planetoje jau tai daro. Kaip šiomis dienomis gyvena sena organizuota religija? Atsakymas toks: Ji praranda populiarumą. Apsidairykite aplink ir jūs pastebėsite, kad Žmonija bando patvirtinti tai, kuo ji tikėjo praeityje, o jai tai taps neįmanoma, ji suras ką nors geriau sau... ir kartais tai bus informacija ateinanti iš vidaus, o ne iš išorės.

Žmonija intuityviai ieškos tikėjimo sistemos, kuri neabejoja žmogiškos sėklos būtimi ir nesukiša Dievo į dėžutę, kad jis atitiktų kažkieno tai lūkesčiams. Žmonija ieškos pripažinimo to, kad kiekvienas žmogus – amžina gyvenimo harmonijos dalis. Ieškos to, ką sakė vaikščioję žemėje meistrai: jog jūs apdovanoti jėga keisti save ir Žemę, kadangi jūs patys iš dalies dieviški. Žmonės ieškos kažko tokio, kur jiems nereikės kentėti tam, kad pradžiuginti kokia nors aukštesnę jėgą.

Tai ką jie ieško – nėra doktrina ir tam ne visada reikalingas pranašas. Tai gyvenimo būdas, pripažįstantis vidinį savo pranašą, tam kas buvo praeityje, leidžiant užimti savo vietą išminties ornamente, kad Dievas yra kažkas žymiai daugiau, nei jie įsivaizdavo anksčiau.

K:  Aš nelabai tikiu jokiais dievais, nors jūsų kai kurie pasisakymai man yra artimi. Kas turima omenyje jums sakant žodį "Dievas”?

A: Pirmiausia, bet koks jūsų pasirinkimas yra gerbtinas. Nėra jokio teisimo už tavo apsisprendimą, laikytis distancijoje nuo Dieviškumo. Vis tik, Krajono informacija randa tavyje atgarsį? Ar tu gali sau leisti suprasti, kad egzistuoja žymiai daugiau nei tai ką gali matyti?

Tai kuo gi yra tai, kas nematoma? Ar įmanoma, kad tau čia teko būti anksčiau? Jei taip, tai ar buvo tam koks nors planas? Jei buvo, tai kas jį sudarė?

Kokia reakcija į tai, kad tu praleidai tiek daug įsikūnijimų šioje planetoje, žinodamas tiesą, kad visos religinės organizacijos, kurias matai aplinkui, atstumia visa tai? Toks panašus kelias vyksta su senomis sielomis, kurios ateina į šią planetą su pilna dvasine atmintimi. Todėl tu bėgi nuo visko, kas priklauso religijai, nusimeni, kad tavęs daugelis nesupranta. Kame priežastis? Tau žinoma, kas iš tikro yra Dievas.

Ką reiškia žodis "Dievas”? O kas jei jis reiškia TAVE? Kas, jei egzistuoja didi kolektyvinė šeima, kurios nariu tu esi? Kas, jei žodis "Dievas” apsprendžia "angeliškų būtybių kolektyvą, kurių dalis randasi čia Žemėje ir tas kolektyvas formuoja Visatos šventų energijų Veinį”? O kas, jei žodis "Dievas” reiškia "angelus, laikinai apsimetančiais Žmonėmis”?

Žmonės dažnai mato Dievą kaip dangaus geradarį, persipildžiusį teisimais. Rojus ir pragaras – žodžiai, kurie naudojami jūsų poelgių valdymui. O kad gauti jūsų kontrolę, nuo pat vaikystės, daugelis religijų paskelbia jus "nuodėmingais, nešvariais nuo pat gimimo” ir neturinčiais nė vieno šanso išpirkai. Senai sielai visa tai yra šlykštu. Dievas yra žymiai daugiau viso šito.

Tiesa? Tu esi DIEVAS. Žinok, tu šventas. Meilė Dievui – tai meilė, kurią tu jauti visoms gamtos išraiškoms, įskaitant pačią gamtą, gyvūnus ir kitus Žmones. Tai Visatos energija, tu ja valdai. Bet buvimo Žemėje metu, visa tai užslėpta nuo tavęs.

Palaimintas yra Žmogus, žinantis apie tai, kad jis – tos didybės, kuri ir yra Dievas, dalis.

Dievas gali sukurti kažką tai ir tai bus Dievo kūrinys, bet tai nebūtinai bus Dieviškumo dalimi. Žmonės buvo sukurti pagal "Dievo pavyzdį”. Tai yra jūsų DNR ir sako, kad esate amžinos būtybės ir patys Dievo, kaip Kūrėjo, dalys. Taip, jie atskirti nuo likusios "gyvybės”.

Ir Žmogus, ir svogūnas – Dievo Kūrynijos dalis. Bet viena dalis angeliška ir gali pakeisti materiją savo mintimis, o kita – tai maistas, reikalingas palaikymui Žmogaus – angelo. Abu - Dievo Kūrynijos dalis, bet viena – iš tikro Kūrėjo dalis. Svogūnas ne reinkarnuoja, bet jis "nuo Dievo”, ta prasme, kad yra pusiausvyros dalimi. 

Kai kuriems patogiau Dievą uždaryti į dėžutę. Taip patogiau jų supratimui ir nuolankumui. Tai tik pasirinkimas, nėra nieko absoliutaus. Dievas irgi juos mato. Bet kiti, nuėję žymiai toliau, kurie supranta ir mato visa paveikslą, žino, kad ta dėžutė, kurioje yra Dievas, randasi jų pačių viduje.

K: Pas moterį yra kūdikis, kuris jau gimė sergantis. Ar turi ji aktyviai užsiimti jo gydymu, ar jai reikia priimti jo ligą, kaip bendros sutarties dalį?

A: Jei kūdikis serga, tai jokiu būdu negali būti laikoma atsitiktinumu. Labai dažnai panašios negalios atsiranda tik tam, kad sukurti atitinkamą problemą šeimos viduje, tuo pačiu priverčiant jos narius vystytis. Tai ištisa pamokų sistema. Jos gali būti labai skausmingos, bet tik jų dėka keičiasi žmonių elgesys į reikiamą pusę. Kartais vaikai ateina į žemę būtent tik tam, kad su savo ligos ir atitinkančio jai darbo pagalba, pakelti kitus šeimos narius. Tokioje situacijoje patarčiau motinai užsiimti savo dvasine sveikata. Kas dieną bendraudama su sergančiu kūdikiu ji dovanos jam savo harmonijos šviesą. Jei jai pavyks performuoti savo dvasinę sudedamąją, kūdikis būtinai atpažins joje Dievo meilę ir save išgydys, tų principų, kurie jį supa, pagalba.

K: Ar teikia kam nors naudos "gazuotas vanduo” apart jų pardavėjų? Ar reikia paveikti vandenį prieš jo panaudojimą? Koks vanduo iš mums prieinamų yra tinkamiausias? Koks maistas yra tinkamiausias ir ar reikia paveikti jį prieš vartojant?

A: Greitai, jūsų sveikatos specialistai, pradės suprasti, kokia svarbi jums ši medžiaga, atversite realaus biologinio balanso "paslaptis”. Pastebėsite, kad visa tai, kas jums atrodė būtina ir sveika, iš tikro nėra taip. Jūs sau sakysite: "Kaip mes iš vis galėjome tikėti, kad tai mums sveika?”

Visa tai,  jau dabar ant jūsų pažinimo slenksčio. Jums yra prieinama daug vandens rūšių ir pirmiausia, ką jūs darote, klausiate: "Koks iš jų tinka mums?” O kas, jei daugelis iš jų tinka? Kodėl jūs norite apsiriboti tik vienu?

Taip, nauja informacija apie pH (rūgštingumo) – balansą bus prieštaringa, po kiek tai laiko tai pasitvirtins sveikatos būsena tų, kurie geria tą vandenį. Tas procesas dar nėra pilnai suprastas, nes jūsų sveikatingumo industrija vis dar nepasitiki protinga kūno struktūra. Kitaip sakant, kūnas – ne tik cheminė mašina, kuri reaguoja. Tai kūrybinė mašina; ji iš tikro kreipiasi į procesus, esančius už chemijos ribų ir keičiančius DNR dalis, kurios kalbasi su visa ląsteline organizmo struktūra; į procesus, pagimdančius jums naujas realybės paradigmas – absoliutinį imunitetą ir nematytą anksčiau ilgaamžiškumą. Ar kai kas užsidirba pinigų iš to naujo stebuklo? Taip. Na ir ką gi jums daryti? Atsakymas akivaizdus: bandykite tai, kas siūloma ir spręskite patys. Nesiremkite tik tuo, ką sako ar vadovaujasi kiti, kadangi daugelis iš naujų produktų nėra bendri visai biologijai. Tai reiškia, kad jie veiks vienus stipriau, nei kitus. Tokias žinias mes jums davėme prieš daugelį metų. Atmeskite idėją apie tai, kad visa biologija vienoda ir kad bet koks gydymas – tinka visiems. Taip nėra ir jūs pastebėsite daugiau individualumo medicinoje, gydomosiose medžiagose.

Tas pats teisinga ir maistui, čia irgi bus daug atradimų. Jūsų sąmonės jėga gali keisti tiek vandens, tiek maisto savybes. Jūs galite subalansuoti tai, kad gauti viską kas jums būtina. Jūs netgi galite pakeisti materiją ir sukurti situacijas, kai vandens ir maisto, kuris sukėlė ligas kitiems, panaudojimas jums bus naudingas. 

Taigi, laiminkite maistą ir nesijaudinkit dėl jo. Keiskite jį taip, kad jis atitiktų jūsų biologinę struktūrą. Iš tikro, tai labai sena dvasinė informacija, senai pamesta šiuolaikinės civilizacijos kelyje.

K: Mane jaudina klausimas dėl "grįžimo atgal”, po to kai pamoka jau išmokta. Daugelis dažnai vistiek pasirenka sprendimą grįžti, kad praeiti iš naujo per kitą pamoką. Aš tai matau kaip nesibaigiantį kančių ratą. Kodėl taip?

A: Iš tikro, tu niekada nepasirinktum grįžimo prie sunkumų. Bet kai tu dabar esi čia, neturi Dievo sąmonės ir tame yra didelis skirtumas, dėl tavo riboto suvokimo to, kaip tai iš tikro veikia. Tau įdomu, ar kas nors priklauso čia nuo paties savęs? Priklauso ir tai ką tu darai šiandiena, daro didelę įtaką tavo gyvenimui kitą kartą – labai didelę įtaką.

Vienintelis būdas suprantamai tau atsakyti – metafora. Atsimink, viskas yra ne taip, kaip atrodo. Tu esi situacijoje, panašioje į puodo su dangčiu. Kada tu išsikrapštai iš puodo, tada matai visą maisto paruošimą, produktus aplink tave ir visą virtuvę. Tu taip pat suvoki, kad esi virėjų komandos dalis. Bet visa tai yra paslėpta nuo tavęs, kol tu esi puodo su dangčiu viduje, jaučiant tik šilumą.

Dar metafora: Tu didis aktorius. Suvaidinai daugybę spektaklių ir tapai nuostabiu aktoriumi. Kas dieną tu grįžti į sceną, kad suvaidinti savo rolę prieš publiką, o tai reiškia, tu iš tikro keiti teatro energiją. Tau tai labai patinka ir kas kartą tu vis tampi geresnis aktorius. Teatras reaguoja, publika sužavėta tavo nuostabiais sugebėjimais.

Kartą, po paskutinio išėjimo į sceną, tu eini pas teatro direktorių ir prašai sukviesti visus, kadangi turi pareiškimą: "Aš vėl ir vėl vaidinau šią rolę. Aš žinau visus jos žodžius, galiu netgi suvaidinti kitą rolę. Prašau, duokite man žymiai sudėtingesnį vaidmenį, kuriame galėčiau pritaikyti visus savo talentus. Padarykite mane pavyzdžiui niekšu, arba tuo, ką reikią užmušti. Aš galiu nuostabiai suvaidinti mirties scenas. Noriu tokio vaidmens, kuris mano talentui mestų iššūkį.”

Sekantį kartą, kai pakyla uždanga, tu iš tikro vaidini rolę, kurios prašei: tu Šviesos Darbuotojas Žemėje, kuriam teks valyti rezervuarus su Žemės energija, praeiti mirtį, išprovokuoti ligą ir sukurti dramą, kad pažadinti kitus.

Supranti? Tu negali tuo patikėti tol, kol tu čia, bet tavo gyvenimas – tai tavo projektas, jis trumpas, bet keičia energiją "teatre”, kol tu čia. Ir kas be nutiktų šioje pjesėje, tu lauki nesulauki, kol vėl galėsi "žengsi į sceną.”

Štai kodėl tave taip myli. Tu – grandiozinio plano, kurio negali matyti, bet už kurį neši atsakomybę, dalis. Tai, kas tau nesuprantama čia, yra tavo aistra ten. Tai tiesa, bet ji tau gali nepatikti, kol tu "verdi puode su dangčiu”.

K: Ar negalėtum tu įnešti aiškumo dėl vegetariškumo, ypatingai žaliavalgiškumo? Ar yra vegetariškumas teisingas kelias ? Kokia dieta optimaliai geriausia sveikatai?

A: Žmogaus kūnas turi daug kitų gyvūnų elementų, iš kurių išsivystė jūsų biologija ir tai rodo, kad evoliucija - reali. Jūs esate daugelio gyvūnų, iš Žemės praeities, kombinacija. Tai reiškia, kad jūsų įvairovė yra evoliucijos viršūnėje, esanti labai aukštai.

Pagrindinė problema yra tame, kad daugelis bando apjungti dietos klausimus visai Žmonijai bendrai. Bet gi jūs visi esate labai skirtingi ne tik chemiškai, bet ir energetiniam lygyje. Todėl, visiškai teisinga pabandyti dietas tinkančias pagal kraujo tipą, gimimo mėnesio ir netgi energetinių laukų pagrindu. Suraskite dietą, atitinkančią  tuos jumyse unikalius dalykus ir laikykitės jos. Bet negalvokite, kad tai, ką jūs radote sau, tiks ir visiems kitiems. Tai liečia ir mėsos valgymą. Jeigu visa žmogiška rasė nuspręstų vienu metu nevalgyti mėsos, rasė stipriai nukentėtų, kadangi šiuo metu nėra pakankamo kiekio žemės ūkiui tinkamų plotų, kad išmaitinti visas rases augaliniu maistu.

Visuose jūsų išvardintuose būduose yra tiesos, įskaitant žaliavalgystę (pradžioje įdirbta intuityviai, kad nenaudoti sergančio maisto). Bet tai ne kiekvienam. Sprendimas gali būti toks: pravesti testus, kurie leis sužinoti koks maitinimosi būdas geriausias kiekvienam žmogui, o ne teisti kitus, kurie pasirinko kitokį maitinimosi būdą, nei jūs. Tokie testai faktiškai jau yra, bet jie dar neapjungti. Tai charakteringa jūsų linijiniam mastymui ir susiskirstymui: netgi moksle jūs viską suskirstėte į fragmentus, dalis ir davėte visiems jiems svarbius pavadinimus, tarsi kiekvienas iš jų - galutinis sprendimas ar sistema. Tiesa gi tame, kad juos reikia apjungti.

Todėl suraskite dietą, veikiančią konkrečiam žmogui ir nekabinkite jai, bendros dietos visiems, etiketės. Jūsų dieta gal būt tiks panašiems į jus, bet ne visiems žmonėms. Pradėkite nuo kraujo tipo, po to pereikite prie kitų unikalių ypatumų, kurie daro jus skirtingais. 

K: Ar tiesa, kad mes kilę iš dinozaurų ir kur jie dingo?

A: Ne, jūs žmonės neturite jokio sąryšio su dinozaurais, išskyrus tai, kad jie, kaip ir jūs – šios planetos biologinės gyvybės atstovai. Dinozauras – tai Žemės evoliucijos produktas. Jūsų žmogiškoji DNR – tai Žmoniškos evoliucijos ir priemaišų (Plejadų) santykis. Dinozaurai paliko jus, kai dingo jų maistas, dėl geologinių ir astronominių sąlygų – labai tinkamų planetos augimui.

K: Kur įrodymai, kad Krajomas, Dievas arba Dvasia egzistuoja?

A: Pagal jūsų mokslininkų statistiką 85 % gyventojų planetoje priklauso organizuotai religijai arba aktyviai susidomėję dvasinėmis paieškomis. Tai didžioji žmonijos dauguma. Ar galėtų taip būti, jei nebūtų ko ieškoti? Tam dalykui pas jus buvo tūkstantmečiai, vystymuisi ir išsiaiškinimui, bet vis tik paieška tęsiasi toliau. Paieškos objektas realus, bet sunkiai pasiekiamas. Jis toliau lieka kažkur tai "ten” ir kiekvienas žmogus gimsta su noru surasti tai. Vien tai jau gali pasitarnauti jums įrodymu to, kad jūs ieškote kažką tikrai egzistuojančio.

Bet iš tikro Dievas niekada nebus įrodomas - iš esmės ne daugiau nei įrodoma Meilė. Kai kuriuos dalykus žmogus turi tik jausti ir pergyventi žymiai aukštesniame lygyje. Netgi kai žmonės pagaliau suvoks, kad jie jau surado Dievą, pas juos vis tiek nebus įrodymų. Bet už tai pas juos bus sprendimas.

Ir svarbiausia, jei aš, kaip Krajonas, neegzistuoju, tai kam tu man užduoti šį klausimą?

K: Buvo pasakyta, kad žmonėms visada lemta būti dualumo būsenoje. Mane tas žodis "visada”sujaudino. Nejaugi ir tuo atveju, jeigu mums pavyks pasiekti pakylėjimo statusą, mes vis tiek neišeisime iš dualumo?

A: Prašau, išsiaiškinkite su tuo, ką jūs suprantate pasakyme "pakylėjimas”. Pilnas pakylėjimas reiškia galutinį išėjimą iš Žemės ir grįžimą namo. Jums gi duotas leidimas "vibracijų pakylėjimui”, kas leis kurti savo sekantį gyvenimą nepaliekant savo fizinio kūno. Kitaip sakant, jus ir toliau išliksite dualumo būsenoje, tik dabar ji bus jūsų priimamas žymiai lengviau, kadangi jums atsivers jūsų dabartinio egzistavimo prasmė.

K: Kas tokie Wingmakers ir koks jų vaidmuo?

A: Dabartiniu metu Žemėje atsiras įvairiausių naujų sistemų, įstatymų ir organizacijų, nukreiptų į naujos sąmonės formavimą. Jums derėtu išmokti, kaip atskirti ar naudingos jos jums. Štai keletas naudingų kriterijų:

1.   Koks yra bendras sistemos ar organizacijos tikslas? Ar netarnauja ji vienam individui ar grupei?

2.   Ar turi organizacija ar sistema politinį, nacionalinį ir t.t. nuokrypį? Jei taip, tai seno ir naujo sumaišymas, kas nedera.

3.   Ar reikalaujama formalios narystės? Tai senos energijos metodas. Dieviškoji šeima turi "įstatyta” narystę – dvasinę, suprastą ir amžiną.

4.   Ar jos pagrindą nesudaro piniginė ar rinkos struktūra? Šviesos Darbuotojas irgi turi užsidirbti pragyvenimui. Tačiau reikia žiūrėti, kad tai neperžengtu rėmų ir nereikalauja jūsų piniginių indėlių.

Laikykitės toliau nuo organizacijų, reikalaujančių sekti paskui kitą Žmogišką Būtybę, gyvą ar jau mirusią. Paklauskite savęs, ar iš tikro jums reikalinga organizacija, Šviesos darbo vykdymui?

K: Kodėl mums, kaip žmonėms, reikia bandyti anuliuoti savo kontraktą, kad sukurti naują savo gyvenimo kelią? Argi neužtenka mums pažinti tai, su kuo mes, kaip sąmoningos visa žinančios dvasios, sutikome ir kame norėjome dalyvauti?

A: Jūsų kontraktai tai tik pradiniai užmojai, ketinimai, besikeičiantys priklausomai nuo jūsų augimo lygio. Jūsų gyvenimo planas   nėra "iškaltas ant akmens”. Jei būtų taip, kur tada dingtų jūsų laisvas valios pasirinkimas, laisvė kažką tai keisti? Ir koks tada gali būti dvasinis augimas?

Kontraktai – tai pradinė  jūsų tikslų padėtis, kurioje iš esmės įskaitoma ir jūsų karminis atlygis, arba praeitų gyvenimų atributų atidirbimas. Kaip jau sakėme, kaip tik jūsų valioje pakeisti būtent tai.

Taigi, su kuo "viską žinančios dvasios” sutiko? Su jūsų išėjimo iš lemties kontrakto ir jo perrašymo. Žmogiškos būtybės Žemėje tikslas – anuliuoti karminę praeitį, kuri atstovauja seną Žemės energiją ir aktyvuoti daugiamatę DNR tam, kad pradėti meistriškumo procesą. Tai yra švenčiama visos Visatos ir atnaujinamas pats gyvenimo kontraktas. Taip jau darė Žemės meistrai ir jūs tai galite.

K: Čenuose sakoma, kad Žmonės – vienintelė gyvybės forma Visatoje, kuri gali skaitytis amžina. Ir kad tik vieni priklauso Dieviškumo šeimai. O kaip kitos būtybės, kurios po mirties daugiau nebegyvens, apie tai galvoja?

A: Krajonas taip niekada nesakė, kad kitoms būtybėms nepasiekiamas gyvenimas po mirties. Viskas yra jūsų išankstiniuose įsitikinimuose, kad egzistuoja tik vienas Žmogus, viena siela, vienas gyvenimas po mirties ir viena sąmonė, identiška išskirtinai būtent "jums”. Panašus mastymas būdingas visai jūsų realybei. Bet jis visiškai neteisingas, jeigu imti tuos daugiamačius  egzistavimo atributus, kurie būdingi visiems jums, tačiau nepasiekiami jūsų suvokimui.

Visos gyvybės formos yra Vienio dalimi ir visos jos yra dabarties rate. Tai reiškia, kad kiekviena iš tų formų įneša savo indelį į Dieviškumo ciklą ir kiekviena iš jų amžina. Kas liečia jus, tai jūsų angeliškoji sudedamoji ant tiek gerai pažįstama su namais, kad jums sunku suvokti tuos, kurie skiriasi nuo jūsų. Pas kitas būtybes nėra Aukščiausiojo "Aš”, bet ir jos praeina savo mirčių ir gimimų ciklą. Jūsų skirtumas nuo jų yra tame, kad jūs, palikdami šį pasaulį, laukiate savo sugrįžimo ir intuityviai jaučiate savo atgimimą intuicijos lygyje.

K: Kas egzistuoja už mūsų Visatos ribų?

A: Kad atsakyti į šį klausimą aš turiu išplėsti jį. Tavo klausimas linijinis, o Visata ne. Tu sutinki kad: a) Visata singuliarinė; b) todėl tokiu pačiu singuliariniu būdu kažkas egzistuoja ir "už jos ribų”.

Jūsų Visata – sukurtų įvykių, kurie vienu metu egzistuoja skirtinguose laiko kontūruose, multiversiumo dalis. Jie persikerta įdomiais būdais ir dažnai susiduria, iššaukdami įvykius, tipo "didžiojo sprogimo”, kuris praktiškai sukuria kitą keturmatę Visatą. Todėl, pradžioje atsakysiu į klausimą taip: tai, kas egzistuoja už Visatos ribų, egzistuoja su ja, daugiamačiai, vienoje erdvėje.

Tai žymiai sudėtingesnis dalykas, nei tu galvoji, todėl kad egzistuoja žymiai daugiau, nei tu gali pamatyti keturmačiame lygyje. Taigi, tu uždavei gerą keturmatį klausimą, kas randasi už žinomos tau keturmatės Visatos ribų. Antras atsakymas – tai kažkas tokio, ko tu nesuprasi. Kas už jos ribų? Tai beribė erdvė, panaši į nieką, pasiruošusi dideliam Visatų kiekiui. Iš tikro Visata ne tokia ir didelė, kaip tu galvoji, bet erdvė aplink ją tęsiasi amžinai – be apribojimų – be pabaigos – kaip ir tavo nuosavas Dieviškumas. Tavo žmogiškos smegenys neperneša dalykų, kurie nesitalpina niekur, kurie nesutilps į dėžutę. Visata neturi talpumo, iš jūsų stebėjimo taško, bet joje visada kažkas egzistuoja, net jei atrodo, kad ji tęsiasi "amžinai”.

K: Ar galima sakyti, kad mes pilnai apsaugoti nuo tų nematomų jėgų, kurios norėtu išmušti muš iš kelio? Jėzus sakydavo, kad už jo – legionai angelų, kurie pasiruošę padėti po pirmo jų pašaukimo. Kadangi mes einame Jėzaus pėdomis, panašios galimybės turėtu atsiverti ir mums?

A: Prašviesėjęs žmogus seka visų meistrų pėdomis, o ne tik Jėzaus.

Jūsų apsauga kyla nuo augančio suvokimo, jūsų daugiamatės būtybės. Panaši sąmonė apdovanoja jus amžių išmintimi, o taip pat moko sugebėjimų, atsirasti reikalingu laiku reikalingoje vietoje. "Angelų legionai” visada buvo su jumis. Bet tik užsiimant savęs pažinimu, jūs galite atverti sau tikrą jų buvimo čia priežastį, galėsite prisiliesti prie jų kolektyvinės išminties. Ta tiesa buvo žinoma visiems meistrams.

Tai paslaptis, vedanti į tarpusavio kūrybą ir tapimą Šviesos Darbuotoju. Įjungdami šviesą tamsioje vietoje, jūs galėsite "matyti” tai, kas prieš tai nuo jūsų buvo nuslėpta. Štai kame yra jūsų apsaugos esmė. Ir apsirūpinate ja jūs patys, naujų instrumentų pagalba, o ne kažkokios išorinės jėgos pagalba.

Trimačiai žmonės norėtų, kad už juos absoliučiai viską darytų Dievas: sukurtų daiktus, gintų juos nuo pavojų, maitintų ir t.t. Bet tiesa yra tame, kad kiekvienas, kuriam pavyko savyje pažadinti meistro įgūdžius, tampa ta Dievo dalimi, kuri ir aprūpina jį apsauga. Tai reiškia, kad jūsų apsauga yra pačiuose jumyse.

Palaimintas žmogus, žinantis tas tiesas. Kam siekti Aukščiausiojo apsaugos, kai jūs patys esate Aukščiausieji? Jei apie jus susidaro situacija ne geriausiu būdu, įjunkite šviesą ir pažiūrėkite, kas slepiasi nuo jūsų žvilgsnio. Po to, remiantis savo nuosavomis galimybėmis, priimsite tokius sprendimus, kurie leis jums suderinti ramų ir saugų gyvenimą.

K: Du žmonės, kurie yra santuokose su kitais dviem žmonėmis, susitikinėja ir myli vienas kitą jau keletą metų. Ar negalėtum tu šiuo atveju nusakyti savo pozicijos?

A: Mes pilnai suprantame taisykles, būdingas jūsų kultūrai ir visuomenei, kurios nustato elgesio normas ir tai, ką jūs vadinate morale. Tačiau dabar aš tau pasakysiu, kad to atžvilgiu, ką jūs darote su švariu noru ir meile, nėra teisimo. Tai skiriasi nuo biologinio šauksmo (geismo). Mes kalbame apie švarią meilę.

Daugelis jūsų taisyklių, kurios, kaip jūs galvojate, yra "Dievo taisyklės” – viso labo tik žmonių taisyklės, struktūriškos taip, kad dėl tvarkos palaikymo atrodyti dvasingais. Žemėje, daugelyje visuomenių partnerystė nėra monogaminė ir žmonės dėl to nejaučia, kad jie pažeidžia "Dieviškus įstatymus”. Kas gi teisus?Atsakymas tame, kad "Dieviškų taisyklių” knyga žymiai sudėtingesnė, nei jūs galite įsivaizduoti. Kai reikalas liečia meilę, žmogus labai platus. Visiems žinoma, kad vienas žmogus gali mylėti daug kitų žmonių ir yra su jais partnerystės santykiuose, bet tai nėra norma jūsų visuomenėje. Pridėkite prie to tą faktą, kad iš vieno gyvenimo į kitą jūs su savimi atsinešate galingą meilės karmą. Apie tai irgi klausia: "Kas vyksta, kai esi partnerystės santykiuose su vienu žmogumi ir sutinki giminingą sielą iš kito gyvenimo? Ar reikia sekti paskui ją, ar išmesti ją iš galvos?” Nejaugi jūs galvojate, kad suprantate meilės sudėtingumą ir viską galite išdėlioti į lentynas, kad tai atitiktų jūsų kultūros taisykles?

Tikras atsakymas  - yra tas, kas priklauso jūsų Dieviškumui ir "Dieviškumo knygai”, esančiai jūsų kiekvieno asmeniškai viduje. Jei jūs patys nustatote taisykles ir įsipareigojimus, tai sekite juos. Iš sistemos, kurią patys sukūrėte jūs gausite naudos. Viskame ieškokite savojo Aukščiausiojo "AŠ” ir Dieviškumo jūsų viduje patarimo. Tai jūsų moralinis kompasas ir "Knyga”, pilna tiesos. Kai jūs tai darote, kai kurie jus dominantys dalykai pradeda ryškėti. To dėka jūs pradėsite keisti tai ką darote.

Aš žinau, kad tu nori gauti tikslų ir galutinį atsakymą, bet mano atsakymas netoks. Aš taip pat žinau, kad kai kas perskaitęs tai pasakys: "Žiūrėkite – tie Naujos Eros lemūriečiai gavo leidimą daryti viską, ką panorėję. Koks tai dvasingumas?” trumpas atsakas – tai dvasingumas, kuris prie kiekvieno žmogaus kojų kloją atsakomybę už kiekvieną rimtą sprendimą moralės ir sąžiningumo atžvilgiu. Būtų labai lengva, jei jūs gautumėte atsakymą "Taip” arba "Ne”. Tada jums nereikėtų atsakomybės už tai, kad esate Dievo kūdikis, turintis Dieviškumo išmintį.

K: Ar iš tikro egzistavo toks žmogus kaip Jėzus Kristus, ar tai buvo žmonių grupė su Kristaus energija? Koks tikslus jo gimimas, ar mirė ant kryžiaus ar buvo išgelbėtas?

A: Brangieji mano, mes duodame atsakymus su didele pagarba tiems, kas myli šį Žmogų-Meistrą. Nėra būtinumo duoti informacijos, kuri atneštų žalą kokiam nors mokymui ar kieno nors Dieviškumo paieškoms. Todėl mes dažnai neduodame jums kai kurių vaikščiojusių Žeme meistrų realios istorijos. Į Dieviškumo paiešką mes žiūrime kaip į svarbiausią dalyką, kuo gali užsiimti žmogus. Netgi jeigu istoriniai faktai netikslūs. Kartais paieškos nauda ta – kad ji atveda žmogų prie šviesos ir suvokimo, jog Dievas yra visų jūsų viduje.

Jėzus buvo reali asmenybė. Jo gimimas ir mirtis labai toli nuo to, kas pasakojama (evangelijose), bet jis vaikščiojo Žeme, kaip prašviesėjusi siela, kurio stebuklai ir mokymai pasitarnavo naujai religijai. Jis mokė vienybės ir to, kad visi žmonės asmeniškai gali kalbėti su Dievu. Jis pasakė: "Jūs galite būti tokie kaip aš”. Ir būtent apie tai mūsų pranešimai – meistriškumas yra kiekviename iš jūsų. Jei jūs iš tikro norite daugiau sužinoti apie realią istoriją, ieškokite, bet ji ne šventuose raštuose, ji aiškiai pateikta kitur.

Jeigu jūs jaučiate, kad gal būt Jėzus turėjo ypatingą sąmonę, kaip daugelis "naujų vaikų” jūs teisūs. Jo DNR neturėjo kai kurių apribojimų, būdingų jums, bet turėjo savybes, kurių jūs duotuoju metu mokotės. Astrologinis jo DNR sluoksnis (sluoksnis, reaguojantis į kitą planetinę energiją) buvo pašalintas, neutralizuotas.

Jis žino apie jūsų meilę ir apie viską, ką žino jūsų Dieviškumas. Kaip ir jūs jis daugiamatis ir yra keliose vietose vienu ir tuo pat metu. Ar jūs žinojote, kad irgi esate daugiamačiai?

Dvasinis prašviesėjimas – tai nėra sekimas paskui koki tai žmogų ar bet kokia kita Visatos Būtybe. Tai žinojimas to, kad Dievas yra tavyje ir kad tu – amžina Jo visatos plano dalis. Tokia informacija jums buvo perduodama daugelio meistrų, buvo daugelių kultūrų dalimi, visos Žemės istorijos tėkmėje. Jėzus, kaip ir kiti Žeme vaikščioję meistrai, ne tik davė pranešimus kaip įgauti galias, bet ir "darė stebuklus”, kad jūs galėtumėte pamatyti: Žmogiškoji būtybė iš tikro gali padaryti tai, ką galėjo padaryti Jis. Daugelis iš jūsų jau pasiruošę tai suprasti.

K: Ar egzistuoja šiandiena planetoje nežemiškos civilizacijos? Jai taip, tai ko jos nori? Ar jos pavojingos?

A: Taip, visata pripildyta gyvybės. Taip, jūs net aptiksite gyvybę bakterijų išraiškoje kitose planetose ir jų palydovuose saulės sistemoje. Tai iškels klausimą apie gyvybės atsiradimą ir jos plitimą.

Žemės planetoje žinoma egzistuoja nežemiškos kilmės gyvybės formos. Tie kas lanko planetą, nesukelia grėsmės nei jums, nei Dievui, nei sistemai, kurią jūs sau išstatėte. Jūs jiems įdomūs todėl, kad jie jumyse mato Dieviškumą – tai, ko nematote jūs. Jie praktiškai bejėgiai iki tol, kol jūs neduosite jiems valdžios. Kaip jau sakėme, jie čia yra apie 60 metų, bet dar nedavė jums įtikinamų įrodymų. Tai reiškia, kad pas juos yra priežastis tokiam slaptumui. Jiems yra žinoma, kad jūs galingi ir jūsų sąmonė, tam tikrose aplinkybėse, gali jiems pakenkti. Tie ateiviai, kas dabar yra čia, neturi galimybių dėl galutinio planetos kūrimo. Todėl, jei jie atsiras prieš jus, paprasčiausiai pasakykite jiems, kad jie išeitų ir stebėkite kaip jie išnyksta. Tačiau, kada nors jūs sutiksite ir tuos, kas turės jums didelę reikšmę. Nesistebėkite, jei jie atrodys tiksliai kaip jūs.

Nesužmoginkite visų ateivių. Laikas pakeisti žiūrėjimo kampą. Pasakymas, kad jie žino jog neturi Dieviškumo neteisingas. Visa tai ką jie mato – tai jūsų jėga ir jie padarys viską, kad ją gautų. Jie neturi supratimo nei apie tai, iš kur ta jėga atsiranda, nei apie tai, kad ji kažkaip tai surišta su Dieviškumu. Pas juos nėra supratimo Dieviškumas ir netgi jei jūs nuspręstumėte jiems tai paaiškinti, jie vis tiek nieko nesuprastų.

Daugelis rasių Visatoje – paprasčiausiai biologinės, egzistuojančios pusiausvyros palaikymui. Ir daugelis iš jų neturi sielos (kaip jūs taip vadinate) Dieviškumo plano ir savo vietos pasirinkimo "tamsos ir šviesos” balanse. Žmonės visa tai turi. Kai kas pasakys, kad tai nesąžininga. Kai kurie nesupranta, kaip protas gali egzistuoti be Dievo. Gali. Toks protas egzistuoja ir kada jis jus mato, jis nusilenkia prieš tai, ką jūs galite daryti (prieš tai, ko jūs netgi nematote savyje). Kai kurios iš tų būtybių įvaldė technologijas, kurios aukštesnės nei jūsų, nes jie žymiai vyresni.

Ar yra pas juos džiaugsmas? Taip. Ir pas jūsų šunį yra, ar ne taip? Bet tai ne "dievo džiaugsmas”. Ar yra pas juos intuicija? Ne. Bet pas juos yra protas ir logika, kaip pas vabzdžius. Jie NEPANAŠŪS į jus. Jie pavojingi, jeigu juos įsileisite į savo gyvenimą. Bet pas juos nebus šanso jums pakenkti, jei jūs juos pasitiksite savo psichine jėga.

Laikas pakeisti jūsų ribotą Visatos supratimą. Argi viskas turi būti panašu į jus? Yra didžiulė gyvybės įvairovė. Pažiūrėkite į tai kas yra Žemėje. Ar visa Žemės gyvybė vienoda? Kiekvienas planetoje turi savo paskirtį, kai kuriuos jūs netgi valgote, dėl gyvybės palaikymo. Tokiu pat būdu pažvelkite ir į Visatą. Ji kupina gyvybės, jos įvairovė išeina iš jūsų vaizduotės ribų. Ne pas visus gumanoidus yra protas, intuicija ir meilė. Jie yra taip toli nuo jūsų, kad jūs su jais nebendradarbiautumėte ir galėtumėte pilnai susitelkti savo kasdieninėms užduotims.

Iš tikro tiesa labai paprasta. Būtent jūs atsakote už viską, kas vyksta Žemėje – už visą negatyvinę energiją, už visą čia karaliaujančią baimę, už religinius karus ir žinoma, už pravedamus čia eksperimentus. Visas dalykas pačios planetos energijose. Būdingas jai tankis ir nesubalansavimas formuoja sąmonę, kurią jums tenka vystyti ir tobulinti per visus savo gyvenimus. Bet tai ir yra bandymas ir eksperimentas, ar ne tiesa?

Jums norisi geriau tikėti karu, tarp angelų (Virgio trigrašis: kritusių angelų ir visokių kitokių), kadangi jiems galima būtų nurašyti visas jūsų problemas. Bet tokio karo nebuvo. Pats žmogus, blogiausiose savo išraiškose sukuria tokias problemas. Iš čia ir atsiranda toks reiškinys kaip tamsa. Nėra jokios būtinybės palikti šį trimatį pasaulį tamsos valdžioje. Tik patikėjus tuo, kad  būtent pats žmogus sukuria savo problemas, jūs galėsite pasiekti optimalų jų sprendimą.

Jūsų intuicija – pagrindinis Tiesos kriterijus. Nė vienų žodžių negalima priimti tikėjimu, tame tarpe ir Krajono žodžių. Pradžioje juos reikėtu praleisti pro savo vidinį cenzorių. Jūsų nuosava DNR, tai tikra žinių knyga. Čia saugomos žinios apie tai, kas kada nors vyko ir apie tai, kaip sudaryta ši realybė. Sekite savo instinktus – jie neleis jums nusimušti nuo teisingo kelio. Pasitikėkite tuo angelu, kuris gyvena kiekviename iš jūsų, kadangi tik jis žino, kas jums teisinga, kas ne.

K: Sakei kad seni raštai turi būti perrašyti. Ar turi tu omenyje tai, kad Biblija (Tora) daugiau nebereikalingos?

A: Yra daug puikių senų knygų, kurios daug ką paaiškina ir daug ką pataria. Kaip suprasti, kurias iš jų priimti, o kurių atsisakyti? Štai raktas: bet koks dvasinis tekstas, kuris jums sako, kad žmonija neturi pasirinkimo ir kad viskas nulemta – paseno. Jei sakoma kad ateitis nesikeičia ir nulemta, tai tokia knyga parašyta labai senoje realybėje. Buvo laikas, kada kelias buvo nulemtas, bet ne dabar. Bet kurios knygos, kurios piešia žmonijos vergiją ir slaptus sąmokslus, turi būti kruopščiai išstudijuotos ar jos tinkamos šiame amžiuje. Ar Teisios jos? Kai kurios iš tų knygų faktiškai sako, kad Krajonas – tai didelio sąmokslo dalis, kurio tikslas – apakinti žmoniją meilės šviesa. Ar tai skamba realistiškai, ar kaip paskutinis iškvėpimas tų, kas bando užkabinti visiems jums senas pranašystes apie pasaulio pabaigą? Jie vadina Krajoną melagiu ir prašo jūsų paklusti galutinės tamsos filosofijai, beprasmės kovos su nematomu priešu ir baimės. Užduokite sau klausimą: "Kam tai naudinga?”

Dabar paimkime tai, ką mes vadiname "senovinėmis dievo tarnystės knygomis”. Ar jos nustato tarpusavio pagarbos santykius tarp Dievo ir žmonijos? Ar moko jie gyventi sąžiningai ir nuostabiai? Ar moko jos meilės? Ar moko jos harmonijos su viskuo, kas tave supa? Ar moko jos susivienyti ar išsiskirstymo? Ar siūlo jos ceremoniją? Jei tai taip, tai tu teisingoje vietoje. Priimk dvasinę kultūrą, kuri moko tave, kad pas tave yra pasirinkimas. Jei nori priimk senus kelius, kurie siūlo ilgas gerbtinas ceremonijas. Dvasia mėgsta ceremonijas. Juk kiekviena religinė ceremonija tai Žmogaus ir Dievo bendravimas.

Atskirkite seną nuo naujo, štai ką mes jums duodame. Pripildykite protinga logika tai, ką matote prieš save. Jei dvasinė knyga duoda jums instrukcijas, kaip bendrauti su Dievu, bet prie to kalba apie kažkokius tai palapines ir arklius – ar suprantate jūs, kad tie žodžiai nėra sakralaus dalimi? Jie viso labo laiko ženklai. Keiskite instrukcijas taip, kad jos atitiktų jūsų šiandienines situacijas, kaip iš fizinės pusės, taip ir iš loginio mastymo pusės. Jums nereikia priimti specifinių ritualų, kad patenkinti Dievą. Paprasčiausiai garbinkite save ir Dievą kokia norite ceremonija, kur bebūtumėte ir bus bendravimas. Mes šalia, o ne vakuume.

Įdėmiai žiūrėkite, kas per knygos, ar jos jus riboja, ar netalpina jos žmonijos į seną paradigmą, ribojant disciplinomis ir ritualais? Ar jos atveria sąmonę, garbina tarpusavio bendravimą ir pagarbą (tarp žmogaus ir Dievo) ir žadina pasikeitimams? Štai raktas. Vienas reikalas, kad moko meilės ir harmonijos ir visai kitas reikalas, kada moko paklusti ir būti vergais, kontrolės. Dėja, labai dažnai ir viena ir kita egzistuoja vienoje knygoje, kadangi tekstai pastoviai keitėsi metų bėgyje. Kai kurie pirmapradžiai šaltiniai nuostabiai išplečia sąmonę. Tu juos pažinsi, kai pradėsi skaityti. Bet savo paieškoje atsimink: tai, ką tu galų gale surasi, - tai pakantumas ir meilė...netgi patiems blogiausiems dabartinio gyvenimo priešams.

Gerbiamas žmogus, kuris supranta, kad pati seniausia ir vertingiausia Gyvenimo Knyga – ta, kurią jis nešiojasi savo Aukščiausiame "Aš”. Ta, kuri žmogaus širdyje ir kuri šiandiena kviečia atverti jos puslapius.

Peržiūrų: 6821 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 4.0/4
Viso komentarų: 1051 2 3 ... 9 10 »
0  
1 laume   (16.02.2013 16:42) [medžiaga]
привет МАРС.......................АЛОШОС ВЫ АЛОШОС  LT LIETUVA ŽEMĖ

0  
2 ieskotojas13   (17.02.2013 00:22) [medžiaga]
cia rusiskai kaip eilerastis bet daug pasakantis  labai patiko
 О, Боже, как приятно Люди,
Что просыпаетесь теперь и Вы,
Дано кому то раньше, кому то позже,
Открыться Небу всей Вселенной!
Пришли энергии, Любви и Счастья,
Несут они тот Свет Души,
Откройтесь вы же, Божеству,
И Вы поймёте, а также ощутите,
Все изменения, внутри Себя.
Начнутся боли головные,
И тело Ваше изменит ДНК,
Приобретет ту Силу Света,
Ваш Дух, и ваше Истинное Я!
Начнёте понимать Природу,
Тончайшие частоты нот,
Вибрации станут всё сильней,
Но это лишь, начало Эры будет,
Ведь впереди, лишь только Чудеса!
Начните Вы любить, всё это,
Что происходит в данный час,
Конечно видеть это больно,
Аварии, болезни, инсульты и инфаркты,
А так же, извержение Вулканов,
И наводнение в Мирах.
Не может организм, без Света,
Принять и радовать лишь глаз,
Достойны могут Быть
Божественные Души,
Кто Верить, Любит и хочет дальше быть!
Ведь в Новом Мире, в Новой Эре,
Не может жить и зарождаться Зло.
Там в Новом Мире, всё Иное,
Другие птицы, звери, море, реки,
Красивые леса, поля и океаны,
Там звук другой, Он тонок,
Другое Небо и воздух свеж.
Об этом времени, писали гении, поэты,
Кто в песнях, сказках и стихах,
Кто формулой, кто вычислением науки,
Кто соединением протонов и нейронов,
И это всё, Мы видит в данный час.
Проходят схватки Геи,
И зарождается, Новая Земля,
Рождаются Новые энергии Света,
И Солнце Вам, даёт понять,
Что не Одни Вы, в этом Мире,
На вас же смотрят Отец и Мать,
Ведь Вы же, все их Дети,
Любимое и нежное, Создания Творца!
Теперь всё позади, всё в прошлом,
Доверьтесь Сердцу Своему,
Теперь, проснулась Святость Духа,
В ком был открыт, канал Любви.
Мне так приятно Люди,
Что не Один, со мной же Боги,
И это Вы, те в ком Любовь и Свет,
Теперь Мы с вами Люди-Боги,
Познали Силу Мысли и конечно Свет,
Теперь нам Новый Мир, придётся строить,
Тот Мир, в котором нужно Жить.
В Любви и Счастье, Вечном Свете,
И знайте, всё это - ВЫ!

0  
3 ieskotojas13   (17.02.2013 12:45) [medžiaga]
VISGI MUS SAUGO http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WaQIPBqoQ-Q

0  
4 laume   (17.02.2013 12:53) [medžiaga]
Labutis visiems,
     saugo saugo ir as zinau ,kas saugo, bet ir mes juos saugom.

   Iki  susitikimo zuikuciai,Laukite dovanu

0  
5 Sara   (17.02.2013 13:26) [medžiaga]
o kas ten tam video issilaksto i sonus? atsiskiria asteroido gabalai?

0  
6 Eufemija   (17.02.2013 14:26) [medžiaga]
http://www.youtube.com/watch?feature=youtube_gdata_player&v=hlfYHAV1i8w

http://www.youtube.com/watch?feature=youtube_gdata_player&v=a4e_wlLb_kk

Pirmas video, tai filmas apie dabarti ir meile. Tai dokumentinis irasas apie zmonijos evoliucija ir jos dabartine padeti. Labai idomios Santos Bonacci teorijos, kurios asmeniskai man yra labai artimos. Labai idomi astrologijos esme ir jos itaka zmonem ir ju itaka jai. Meiles ir baimes reiksme musu gyvenime. Kaip virsuj, taip ir apacioje. Kaip viduje, taip ir isoreje.
Antras video yra dokumentinis filmas apie crop circles, ratus laukuose. Pasakojama ju "evoliucijos" istorija, mokslininku teorijos, vaizduojami javu meginiai, interviu su zymiais zmonemis: filosofais, menininkais, lektoriais.. iskilo mintis, kad mandalos ir formos laukuose yra musu minciu ir energijos atspindys. Augalai geria vandeni, o vanduo turi struktura, kuri yra veikiama minties, tas daugeliui zinoma. Istabu tai , kad jei sie apskritimai yra musu vidaus pasaulio israiska, tai irodo, akivaizdziai, koki glaudu rysi mes turime tarpusavy ir su zeme, ir kaip musu energetika pakito nuo 1980 iki siandien. O tai tik trumpas laiko tarpas.:)

0  
7 Violeta   (17.02.2013 14:59) [medžiaga]
http://www.youtube.com/watch?v=cLlEdDw8Bf8
išmintingas senolis iš Altajaus naujas jo filmukas

0  
8 Sara   (17.02.2013 17:34) [medžiaga]
tai kas mus saugo?????????????

0  
9 laume   (17.02.2013 18:27) [medžiaga]
Aras   tikrai nesaugo

0  
10 amf   (17.02.2013 18:37) [medžiaga]
Krajono chenelinguose daug info - kas saugo :)

1-10 11-20 21-30 ... 81-90 91-95
Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Vasaris 2013  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0