Pirmadienis, 25.09.2023, 18:54
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2012 » Spalis » 1 » A. L. Džouns Telos-3
20:29
A. L. Džouns Telos-3

Meilės Liepsna, viena iš Septynių Dieviškumo Liepsnų, Žemėje dirbanti žmonijai. Meilės spalvos keičiasi plačiu diapazonu, pradedant nuo šviesiai-rožinės iki auksinės-rubininės, sukuriant tūkstančius įvairių tonų kombinacijų. Meilės vibracijos, kaip klijai, kurie apjungia kartu visus Dievo kūrinius, priverčia juos dirbti kartu idealiame rėžime, harmonijoje ir stebuklingame grožyje. Didysis Mokytojas, kurį mes žinome, Povilas Venecianietis, dabar valdo Trečią Spindulį.

Trečiasis Spindulys sujungtas su širdies čakra. Tarp dieviškų savybių, kurios apjungia Meilės energiją, galima išvardinti pagrindines: visa apimančią atjautą, aukojimą ir aistringą norą, kad Dievas pasireikštų visame esamame per Šventos Dvasios meilę.

Amžinos Kosminės Meilės Liepsnos didelį valdymo meistriškumą turintis, Povilas Venecianietis užima Macho Čochano postą Planetoje. Ši pozicija Hierarchijoje leidžia jam įdiegti energiją to, kas žinomas kaip Šventa Dvasia. Jo darbas yra įvairiapusis ir nuostabus. 

Planetoje egzistuoja keletas Meilės Liepsnos Šventyklų. Tokios šventyklos egzistuoja ne tik Žemėje, bet ir visoje Visatoje. Savo paskutinėje inkarnacijoje, Povilas Venecianietis buvo prancūzas ir jis yra eterinės Trečiojo Spindulio Šventyklos, esančios po Laisvės pilimi, Pietų Prancūzijoje, valdovas. Pas jį yra dar viena Meilės Spindulio Šventykla po Saulės Šventykla Niujorke. Dar viena tokia Šventykla yra Vinipego ežere, Kanadoje ir dar viena JAV Sent-Luise, Misuris.

Leiskite man pasakyti keletą žodžių apie meilę, kaip apie vienintelę tikrą ir nesikeičiančią viso esamo kūrimo jėgą.

Meilė – ne žodis. Tai visa ko pagrindas, jėga,vibracija, judėjimas. Tai gyvenimas. Meilė tai neįkainuojamas elementas ir vibracija, kuri yra visur ir visame, neišsenkanti gyvenimo jėga. Tai auksinė važiuoklė, kuri nežino užtvarų nei laike, nei erdvėje. Meilė – švari Šviesos substancija, kurianti viską ir visa. Tai apjungianti jėga, kuri išlaiko viską kartu. Meilė paprasčiausiai egzistuoja visur. Pakanka tik nedaug meilės, kad išgydyti ar įveikti bet kokį skausmą ar  problemą. Kaip neegzistuoja jokių barjerų tarp žmogaus ir jo Didžio Kosminio Aš, tai pat nėra jų tarp žemiškos meilės ir Kristaus Meilės. Yra tik jos gylio ir galingumo skirtumas laipsniuose. Tai žemiška meilė, padauginta keletą milijonų kartų.

Kai kurie žmonės laiko meile silpnumo išraišką. Neginčytina, meilė  - ne silpnumas, o didžiulė jėga. Meilė - pats svarbiausias Dievo atributas, kurį jus galite kultivuoti vystantis. Su meile galima pernešti visus išbandymus, turėti viską ko nori ir pasiekti sėkmės visame. Meilė – tai ta nesikeičianti jėga, kuri duoda energiją, gyvenimui ir harmonijai. Ji švelniais apkabinimais gydo visas žaizdas ir apgaubia kiekvieną širdį. Kai žmogus savyje vysto tą didingą Dieviškumo dovaną, jis gauna jėgą, sukurti ir nešti į pasaulį tai, ką pastebėjo jo išvalytas dvasinis žvilgsnis. 

Tiems, kas pažino meilės liepsną, baimė daugiau neegzistuoja. Jūsų Aukščiausiasis Aš turi sugebėjimą momentaliai performuoti dideles žmogiško negatyvo apimtis į švarią Meilę ir Šviesą. Kai šios didžios Meilės dovanos įvaldymas taps jūsų pagrindiniu tikslu ir gyvenimo svajone, kai tai taps deginančia aistra, kurios pasiekimų daugiau negalima atidėlioti, štai tada ji taps jums prieinamas. Kai žmogus tampa imlus Meilės energijai, aplink jį susidaro "spindinčios meilės” siena ir niekas, apart švarios meilės, negali prie jo prisiliesti.

Tiems, kas pasiekia tokią stadiją, plačiai atsiveria šviesos realybė ir visa jūsų galybė vėl tampa jums prieinama. Grožis, jaunystė, gyvenimo džiaugsmas visame savo dieviškumo tobulume, neribota jėga ir turtai, visos Dievo Proto žinios ir visi dvasiniai atributai, pilnoje apimtyje atstatyti, taps tobulos Meilės dovanomis.

Melskitės Dievui ir savo Aukščiausiajam Aš su visa jūsų širdies energija, kad atverti save tai dieviškai Kristaus Meilei. Leiskite meilei skambėti jūsų širdyje padėkos ir gerbimo daina. Kur jūs bebūtumėte, visa aukštesnių planų jėga ir turtai bus jums prieinami, Žemėje, Danguje, visur ir visada.

Tos daugaus brangenybės, tos dieviškos dovanos, kurias žmogus savyje atveria, pirmapradžiai jam duoti Dievo ir iki tam tikro laiko snaudžia jo Aukščiausiojo Aš viduje, slepiantis jo Dieviškos Saulės viduje, yra jo dieviškumo pagrindas. Dievas saugo tas dovanas ir tą jėgą visiems jums, tai Jo, jūsų kaip Dieviškų Būtybių, pilno atstatymo planas, Jis kantriai laukia, kada jūs galėsite priimti tas dovanas.

Pas kiekvieną iš jūsų yra savo banko sąskaita, kurioje atsispindi visi jūsų poelgiai, ji arba pasipildo arba tuštėja. Tame pasaulyje, kuris ateis po 2012, žmogų vertins ne pagal tai, ant kiek jis turtingas ir ne pagal tai, koks jo išsilavinimas, ne pagal tai kokių aukštumų jis pasiekė gyvenime ir kokius gavo apdovanojimus. Jį vertins pagal tai, kas jis iš savęs kaip žmogus, kokių dvasios aukštumų jis pasiekė, kas jis yra kaip dieviškumo būtybė. Štai kas bus vieninteliu matu, visos jo mintys, jausmai ir veiksmai. Kas atvers dangaus brangenybes, esančias jame pačiame, dovanų gaus Šviesos, švarios Meilės, jėgos ir grožio rūbus. Ryškus baltas Šviesos rūbas bus dovanotas jums, tai tas pelnas kurį gausite nuo indėlio, vadinamo Meilė, atjauta, gerumas, padėka ir garbė Dievui.

Kai jūs nuspręsite atverti tą Kristaus Meilę savyje, dangus atvers jums visus savo neaprėpiamus turtus ir į jūsų banko sąskaitą bus įskaičiuotas didžiausias procentas, padidinantis jūsų sąskaitą šimtus kartų. Ir dar daugiau.

Pagalvokite štai apie ką. Daugumas į Žemę įsikūnijusių sielų šiuo metu, vis dar turi savyje Meilės Liepsną, kuri dega jų širdyje, nuo 2 iki 3 milimetrų dydžio. Daugumas iš jūsų, kas buvo atkaklesni, pasiekė žymiai aukštesnio lygio, bet, tačiau, jums dar yra kur padirbėti. Kai Meilės Liepsna jūsų širdyje pasieks apie 3 metrus, štai tada jūs suprasite, ką reiškia pakilti Šviesos Sparnais ir tapti nemirtingu.

Aurelija- Kas maišo mums pilnai atskleisti savo dieviškumą?

Adama – Yra keletas priežasčių, paliesime keletą iš jų. Kitose jūs sugebėsite išsirinkti patys. Tas, kurias pamynėsiu aš, nebūtinai palies visus jus, bet aplamai, liečia dauguma žmonių. Pirmiausia, dėmesio ir motyvacijos nebūvimas, netikėjimas panašiais pažadais. Tvirtumo jūsų sprendimuose, eiti dvasinio tobulėjimo keliu, nebūvimas, noro rasti daugiau laiko ir energijos nebūvimas, visa tai laiko jus dvasinės letargijos būsenoje ir sudaro negatyvų dvasinį balansą. Jūsų meilės ir pakylėjimo noras turi būti karštas, o jis kol kas yra vos šiltas. 

Jūsų širdies ir jūsų sielos meilės troškimas turi pasiekti ugninę aistrą, stiprią gyvybiškai būtiną aistrą, iš kurios jūs galėtumėte sukurti pakankamai meilės, galios ir energijos, kad pereiti į kitą evoliucijos lygį.

Aš priverstas pasakyti, kad daugumas iš jūsų yra dvasinio tingėjimo būsenoje. Jūs per daug užsiėmę "reikalais” vietoje to, kad užsiimti savęs tobulinimu. Daugelis iš jūsų atideda savo dvasines užduoti "paskui” ir visada tam randa pasiteisinimą. Aš jau nekalbu apie tai, kad daugumas netgi negalvoja, kad galima rimtai užsiimti tuo klausimu, atsisėsti, pagalvoti vienam, pačiam su savimi, kokie dvasiniai tikslai iškyla prieš jį šioje inkarnacijoje. Ir kokiu būdu jūs ruošiatės pasiekti tuos tikslus? Kiek kartų jūs savęs klausėte, kodėl jūs pasirinkote įsikūnyti čia, šiuo metu?

Patariame jums išanalizuoti savo reikalus, ant kiek jie padeda jūsų dieviškumo ir meilės jūsų širdyse vystymuisi. Tai užims laiko, privers išreikšti meilę sau, pridėti jėgų ir priimti atitinkamus įsipareigojimus, tai, kas būtina nuveikti, tai kas savaime neįvyks. Jūs per dažnai rėmėtės posakiu "o gal kaip nors”, todėl kad jūs iki šiol esate kančių ir skausmo pasaulyje. Dar kartą noriu pabrėžti, nėra nieko svarbiau už jūsų dvasinį darbą. Atsiminkite, tai ką jūs darote šiandieną, vakar, darysite rytoj, turi jūsų gyvenime labai trumpalaikį impulsą. Bet tai, "kuo” jūs tampate, kaip dieviškos būtybės, inkarnuojantis žmogiškame kūne patirties įgijimui, lieka su jumis visam laikui. Rinkitės patys, kas jums svarbiau.

Jūs galite sakyti, "juk mes turime rasti egzistavimo būdų, vykdyti savo pareigas ir rūpintis musų visu trimačiu gyvenimu.” Aš jums atsakysiu, "Taip, jūs turite ir tai yra svarbu jums, kas dieną vesti nepriekaištingą dvasinį gyvenimą. Savo kasdieniniame gyvenime, jūs galite sukurti  supančią aplinką, charakterį ir išvystyti jumyse paslėptas dieviškumo kokybes.”

Jei jūs teisingai išstatytumėte prioritetus, vykdant savo tikslus ir išmoksite racionaliai išnaudoti laiką, galėsite rasti laiko ir sportui, ir bendravimui su draugais, nors iš musų stebėjimo taško, tai paprasčiausias laiko ir energijos praradimas. Kiekvienas iš jūsų pilnai gali skirti vieną valandą į dieną dvasiniam gyvenimui, jūsų ateičiai ir bendravimui su savo Aukščiausiuoju Aš. Būtina, kad visi jūs išmoktumėte  žymiai efektyviau išnaudoti savo laiką. Tai įeina į jūsų, išminties meistrų mokymo kursą. Dirbkite kūrybiškai. Kaip jūs tikitės susijungti su savo Aukščiausiuoju Aš, jei pas jus nėra nei intereso nei laiko, kad susipažinti su juo?

Mažiau kalbėkite, bet daugiau svarstykite jūsų viduje apie Dievą. Daugiau medituokite, būkite gamtoje. Nežiūrėkite televizoriaus, nustokite pliurpti valandų valandas, tai visai nereikalinga jūsų dvasinei evoliucijai. Galėtumėte praleisti mažiau laiko parduotuvėse. Daugelis iš jūsų per daug priklausomi nuo noro nusipirkti ką nors. Perka daiktų žymiai daugiau nei reikia, sukuriant savo namuose papildomą chaosą. Iš savosios realybės mes niekaip negalime suprasti, kodėl jūs taip mėgstate vaikščioti po parduotuves ieškant kokių nors naujų daiktų. Galima kalbėti dar apie keletą jūsų įpročių, kurie irgi jus stipriai laiko trečiame išmatavime, bet man norisi kad jūs patys apie juos pagalvotumėte.

Pagalvokite, kodėl jūs čia ir kur jūs einate. Raskite laiko savo dvasinio vystymosi plano sudarymui, užtikrinu jus, nepasigailėsite.

Žmones galima suskirstyti į tris kategorijas, tie kurie kuria, kas stebi kaip kuria kiti ir tie, kurie nesupranta kas vyksta aplink. Jei jūs nusprendėte duotajame įsikūnyjime pakylėti, jūs turite prisijungti prie kūrėjų kategorijos. Tai reiškia, kad jūs turite aktyviai daryti visa tai, kas būtina kad pasiekti šiuo metu Didžiąją Pakylėjimo Salę, kai jums atviras galimybių langas, jei jūs žinoma iš tikro to norite. Kitaip jūs paprasčiausiai praleisite momentą ir šiame gyvenimo cikle jūsų pakylėjimas neįvyks. Tam jums nebūtina sukurti specialias bendraminčių grupes, jūs turite pastoviai dirbti savarankiškai, suvokiant tai ko siekiate.

Jūs turite nenukrypstamai siekti vieną kartą pasirinktos išsivalymo ir transmutacijos strategijos iki tol, kol tas procesas nesibaigs galutinai. Nesvarbu per ką jums reiks praeiti tam, atiduodant visas skolas, kurias sukaupėte savo gyvenimuose. Jei jūsų širdies liepsna bus pakankamai stipri ir jūs pasitiksite visus galimus išbandymus su meile, tai jų įveikimas bus lengvas ir paprastas.

Daugelis iš jūsų nespėja vytis laiko. Jūs labai ilgai atidėliojote tai į "paskui”. Dabar pas jus liko dar mažiau laiko pasiruošti. Daugumas iš jūsų tinkamai neįvertina fizinio pakylėjimo, žymiai aukštesnio sąmonės lygio, svarbos ir rimtumo. Žinoma, pas jus dar bus laiko padaryti tai ir vėliau, po 2012 metų, tai tik Didžiojo Planetos Pakylėjimo ciklo pradžia. Bet tas, kuris atideda į "paskui”, gali pasekoje nesutikti visų aplinkybių, būtinų pakylėjimui, gailėsis praleistų galimybių.

Dabar noriu pakviesti Povilą Venecianietį, kuris užima Macha Čachano postą, atstovaujantis Šventąją Dvasią Planetoje.

Povilas Venecianietis – Kai žmogus gyvena ir tarnauja sutariant su savo Aukščiausiuoju Aš, tai jo gyvenimas tampa džiaugsmingas ir pripildytas ta tarnyste. Jeigu žmogus gyvena sekdamas savo impulsais, tai jis sau sukuria skausmingas situacijas. Ir viena ir kita yra sąmonės vystymosi pagrindu.

Jei mokinio gyvenimo tėkmė švari ir sąžininga, daro visą savo darbą taip gerai, kaip gali, tai jo Aukščiausiojo Aš išmintis pastatys jį į tokią vietą, kurioje jis užsitarnavo būti. Gyvenimas visada bendradarbiaus su gyvenimo srautu, aprūpinant jus geriausiomis galimybėmis.

Viena iš svarbiausių nelaimių, nusivylimų ir skausmo priežasčių, kurios pastoviai išbando žmoniją, yra neapsakomas nenoras laikytis dieviškumo taisyklių, kurios eina iš jūsų nuosavos sielos ir pakylėtųjų Šviesos Mokytojų. Visada yra pasirinkimas tarp laimės, jėgos, jūsų Aukščiausiojo Aš gerbūvio ir užsispyrimo, laisvos valios ignoravimo, kas sudaro netobulumą. Kiekvieno personalinis pasirinkimas, apsispręsti, kas yra svarbu jam iš žmogiškos ir Dieviškos pozicijos.

Kol žmogus nesuvokia, kas tai yra Dievo Valia, nepradės gyventi pagal Meilės dėsnius, jis negalės išbandyti tos didelės laimės, kurią neša pasaulis.

Žmogaus ryšys su jo Aukščiausiuoju Aš buvo griaunamas palaipsniui, todėl jis ir atsistato palaipsniui. Tam reikalinga kantrybė, užsispyrimas, ryžtingumas, minčių švara, gerai išvystytas intuicijos jausmas ir jūsų Aukščiausiojo Aš būvimo jūsų širdyje pastovus jausmas.

Dieviškasis būvimas laukia ir laukia, kada gi jis galės tarnauti jums. Puikus, pilnas meilės, visagalis Gyvenimo Tėvas pastoviai pasiklauso, kada gi jūs jį pakviesite. Kada be pakviestumėte, Jis atsako tuoj pat, per Jo meilės sukurtus instrumentus.

Brangieji Tėvo/Motinos Gyvenimo vaikai, jei tik jūsų akys galėtų matyti Dievišką Būvimą, suprastumėte ant kiek kvaila laikyti Tai laukime. Praeina jums dienos, metai ir gyvenimai, Dieviškasis Būvimas vis laukia galimybės pripildyti jūsų sielas meile, taika, laime ir turtais.

Eidami gyvenimu, kas rytą, kai žengiate ant žemės, Dieviškasis Būvimas laukia, kad pripildyti jūsų dieną dieviškumu, atsiminkite, jums reikia tik jį pakviesti. Atsiminkite tai šiandiena, skaitant šias eilutes, Dieviškasis Būvimas laukia, kad kiekvieną iš jūsų palaiminti, pripildyti jūsų širdis Taika ir Meile. Kreipkitės kas diena, kas valandą į Dievišką Būvimą, kad Tai pripildytu jus Taika, Meile ir Harmonija, kuri leis išmokti visas jūsų pamokas lengvai ir paprastai.

Šventosios Dvasios mokinio elgesio taisyklės

1.   Būk atsakingas savo siekiui atlikti pilną susiliejimą su Dieviškumu, sąmoningai eiti iki galo, pašvęsti visą gyvenimą tarnystei.

2. Išmokite suprasti taisyklę "nepakenk”. Visuose jūsų gyvenimo pasireiškimuose, nei žodžiu, nei mintimi, nei jausmu niekam ir niekada nedaryk blogio. Atsiminkite, kad panašūs veiksmai, nekalbant apie fizinį smurtą, laikys jus skausmo ir kančios realybėje, mirčių ir gimimų rate.

3. Neleiskite sau lengvabūdiškai išreikšti savo emocijas aplinkiniams. Atsiminkite, kad ta audra, kurią jūs pasėsite jų sielose, anksčiau ar vėliau grįš pas jus. Visada visiems neškite ramumą, meilę ir harmoniją.

4. Atsisakykite nuo personalinių ir planetinių iliuzijų. Niekada neleiskite mylėti savo "mažąjį aš” daugiau nei Visatos harmoniją. Jei jūs teisūs, nėra reikalo tuo girtis, jeigu jūs neteisūs, melskite atleidimo.

5. Per Visatą ir Žemę eikite kruopščiai, atsiminkite, kad jūsų kūnas – tai dieviškumo indas, kuriame yra Šventa Dvasia, neškite į pasaulį šviesą. Laikykite savo kūną švaroje ir pagarboje, kad tai atitiktų Dvasios, Meilės ir Tiesos buveinę. Gerbkite visų kitų žmonių aukštą, kaip dieviškų būtybių, kilmę, žinant, kad dažnai už negražaus fasado slypi švari siela, nešanti šviesą.

6. Kai esate Gamtoje, sukaupkite grožį, kurį Ji jums neša, atkreipkite dėmesį į nuostabų Jos Karalysčių pasireiškimą. Neniekinkite Jos nei mintimis, garsais, emocijomis, tuo labiau nepažeiskite jos pirmapradžio grožio fizine prievarta. Gerbkite Žemę – Motina, kuri suteikė savo Kūną jūsų evoliucijai.

7. Nereiškite savo nuomonės iki tol, kol nepaklaus jūsų apie ją ir tik po to, kai jūs tyliai pasitarsite su savo Aukščiausiuoju Aš. Kalbėkite tada kai Dievas pasirinks jus, kad pareikšti savo idėjas. Visais kitais atvejais kalbėkite mažai ir išlaikykite tylėjimą.

8. Leiskite savo širdžiai dainuoti džiaugsmingą dainą Dievo sveikinimui. Būkite dėkingi už visa tai, ką jūs gaunate ir turite duotuoju metu. Įeikite į Gyvenimo, Meilės, Gerbūvio upę, kuri teka per Dieviškąją Širdį.

9. Kalbose ir elgesyje būkite ramūs ir geri, bet laikykite save oriai, kas visada lydi gyvo Dievo, gyvenančio jūsų kūne, jūsų sielos šventykloje Būvimą. Pastoviai išlaikykite savo veiksmų švarumą, stengiantis įnešti geranorišką dalyvavimą į visas stresines situacijas.

10. Tegul jūsų žodžiai visada neša gėrį, susitaikimą ir meilę. Nesupraskite neteisingai susitaikymo, kaip abejingumo išraiškos. Tarnaujant Dievui, kaip saulė danguje, nei minutei nenustokite spindėti Meilę visiems tiems, kurių širdys atviros, kad ją priimti.

Meditacija. Kelionė į Kristališkai-Rožinės spalvos Meilės Liepsnos Šventyklą.

Tai viena iš Meilės Spindulio eterinių Šventyklų. Šios Šventyklos Meilės Liepsna, aktyvuoja širdį, pasiaukojimą, atjautą, gailestingumą. Didžiulės Meilės energijos paprasčiausiai liejasi  į viską aplinkui ir žmonės, kurie aplanko šią Šventyklą, akumuliuoja tą energiją, kad nešti ją į pasaulį.

Užsimerkite ir giliai kvėpuokite. Sukurkite siekį keliauti kartu su mumis eterine važiuokle, kurią mes jums siūlome. Jūs keliaujate savo šviesos kūne. Jūs galite atsiminti ar neatsiminti apie tai, jūsų kelionės rezultatas nuo to nepriklauso. Panaudokite savo vaizduotės dovaną, kad sukurti ryškų vaizdinį to, ką mes jums pateikiame ir visa kelionė paliks jūsų sieloje pėdsaką, atsiminsite tai molekuliniame lygyje. Kai prireiks, jūs atsiminsite apie viską, nebūtinai detales, bet apie atitinkamas energijas, kurias jūs gausite šios kelionės procese.

Taip pat jūs turite žinoti, kuo dažniau jūs būnate tokiose kelionėse, tuo labiau suplonėja jūsų nuosava iliuzijų uždanga, blokuojanti jūsų atmintį, pagerėja žymiai aukštesnių vibracijų įsisavinimas. Paprašykite savo Aukščiausiojo Aš padėti jums vykti į šią kelionę, atverkite savo širdį, kad tai įvyktų vidiniame jūsų plane, pačiame aukščiausiame įmanomame lygyje.

Dabar mes vykstame į nepaprastą Kristalinės-Rožinės spalvos Meilės Liepsnos Šventyklą. Pajuskite kvapą, einantį nuo rožės žiedų lapelių, krentančių aplinkui. Jumis čia labai džiaugiasi, jus palaimina, ne taip daug žmonių atvyksta čia lydint Planetiniai Šventajai Dvasiai. Iš tikro tai įvyksta labai retai.

Kvėpuokite giliai, mano brangieji. Atsipalaiduokite ir pilnai pajauskite viską aplinkui. Kvėpuokite giliai, stengiantis apimti viską, ką jaučiate aplink, kad siela galėtų tą vaizdinį įsidėmėti ir grąžinti tą patirtį kūnui. Tai padės jums judėti į priekį su dideliu pasitikėjimu.(Trumpa pauzė)

Dabar mes stovime po skaidriu kristališkai-rožiniu daugiasluoksniu kupolu. Tikriausiai, jūs niekada nematėte nieko panašaus ir aprašyti tokią struktūrą paprasta kalba neįmanoma. Tai elegantiškas ir nuostabus statinys – Meilės Arkangelų, Samuelio ir Čariti kūrybos vaisius.

Iš centrinio kupolo taško trykšta švarios Meilės Spindulių srautas, skleidžiantis Kūrėjo meilę šimtais kilometrų visomis kryptimis. Įsižiūrėkite viską atidžiai, mano brangieji.

Dabar mes žengėme ant švelnaus veliūrinio kristališkai-rožinės spalvos kilimo, kuris veda mus prie įėjimo į Šventyklą. Mums pasisekė, kad mus lydi Pats Macha Čochanas, todėl kad niekas neklausia "paso” įeinant. Dažnai Arkangelų vibracija ant tiek aukšta ir išskirtinė, kad nė viena siela neturi priėjimo čia iki tol, kol bent jau nepasieks ketvirto išmatavimo meilės ir harmonijos vibracijų ir būtinai lydint vienam iš Išminties Mokytojų.

Mes artėjame prie įėjimo, keletas Meilės Spindulio Angelų, 3,5 metrų ūgio, nusilenkia prieš jo Šviesybę Macho Čochaną. Jie taip pat nusilenkia mano ir jūsų Šviesai, o mes nusilenkiame jiems įeinant į Šventyklą.

Kiekvienas iš jūsų dabar lydimas Angelo, kuris Šventykloje bus jūsų gidu. Ši Šventykla tris kat didesnė nei Švento Petro Soboras Vatikane ir turi daug skyrių, skirtinguose energetiniuose išmatavimuose, skirtingoms tarnyboms.

Jus ves į tą skyrių, kuris labiausiai atitiks jūsų dvasinio išsivystymo lygį. Mes pereiname koridorių, užpildytą tūkstančiais įvairaus matmens angelų, kurie tarnauja Meilės Liepsnai. Angelai gali būti visai mažučiais, kaip chiruvimai, ir didžiuliai, kaip serafimai. Čia galima sutikti visų dvylikos karalysčių, visų išmatavimo dažnių angelų atstovų.

Mes vis dar einame koridoriumi. Mes matome didžiulį kiekį fontanų ir kaskadų iš švarios Meilės energijos, dainuojančius nenutylančią Meilės ir Pagarbos dainą, nukreiptą į Kūrėjo Širdį, į visų evoliucionuojančių planetoje karalysčių Motiną, į visus išmatavimus, įskaitant ir žmoniją, gyvenančią paviršiuje. Jei jūs norėsite, tos melodijos ištirpdys visus jūsų liūdesius, kurie prisipildė jūsų širdyje per daugelį metų. Klausykitės ir leiskite jūsų širdžiai prisijungti prie tų energijų, einančių iš Amžinos Meilės Upės.

Švarūs balti Meilės balandžiai, žymiai didesni nei jūs matote žemės paviršiuje, siunčia jums išgydančius spindulius. Neskubėkite, žiūrėkite ir atsiminkite, pajauskite Dievo Meilės nuostabumą, kuri laukia visų jūsų, kas myli Gyvenimą ir laikosi Amžinų Meilės Dėsnių. Laikas čia sustoja. Klausykitės meilės dainų, kurias dainuoja pačios įvairiausios gėlės, augalai ir Trečiojo Spindulio vaisiai. Čia gydo ir muzika ir kvapai. Balandžiai irgi nori nustatyti kontaktą su jūsų širdimi, kad palengvinti jūsų kelione prie "Jūsų Dieviškumo Saulės”. Ėjimas koridoriumi, sudaro dalį jūsų būvimo čia patirties. Jei pas jus yra klausimai, užduokite juos savo Angelui gidui, jis laukia jų. (pauzė)

Dešinėje mes matome įėjimą. Jūsų gidai lenkiasi jums, kviesdami eiti paskui juos į Amžinos Kosminės Meilės Šventyklos salę. Tai dar viena negęstanti liepsna, kuri pastoviai dega ir aukština Kūrėją, Viso Esamo Kūrėją. Pagal kosminius dėsnius, visos planetos gaunančios Kūrėjo meilę ir energiją, turi grąžinti Jam jos dalį kas dieną, kaip planetos gyventojų širdžių liepsnos išraišką. Šioje planetoje, nuo to laiko kai planetos paviršiaus gyventojai eonus metų nesilaikė to, pasirenkant atsiskyrimą ir nesusitaikymą, daugumas būtybių, gyvenančių Vidiniuose Žemės Planuose, požeminiuose miestuose ir mes, Teloso gyventojai, pradėjome daryti tai vietoje jūsų. Mes tai darysime iki tol, kol žmonija nepasieks pakankamo dvasinio subrendimo ir negalės grąžinti visą tai, ką gavo ir atliks padėką pačiam Kūrėjui.

Vienintelis elementas, palaikantis Meilės Liepsną, yra ugnis Širdžių tų, kas tarnauja šioje Šventykloje.

Ta liepsna labai švelni ir stipri, daugiau nei 30 metrų aukščio ir 3 metrų skersmens. Meilės Liepsnos jėga – Jos gerumas. Ta ugnis džiaugsminga, linksma ir žaisminga. Tai turi visa tai, ką Kūrėjas gali duoti savo Kūrinijai ir visiems savo vaikams iš visos Širdies. Ir tai neribota.

Skirkite kažkiek laiko tam, kad įkvėpti tai, kaip galima giliau. Sujunkite jūsų širdis su Meilės Liepsna, leiskite Jai pripildyti ją iki kraštų, pailsėkite ant Meilės rankų. Kokie nuostabūs jausmai. (Pauzė)

Kai jūs pajausite, kad jūsų širdis pilna Džiaugsmo ir Meilės, jūs galite ramiai išeiti iš Šventyklos, kristalinė merkaba laukia jūsų prie įėjimo, jūs galite grįžti atgal į savo fizinį kūną. Dėkokite Povilą Venecianietį už suteiktą jums šiandieną palaimą. Kai jūs pajusite kad pasiruošę, atmerkite akis ir grįžkite į savo fizinį kūną.

Patariu jums sąmoningai grįžti čia kai tik pajausite reikalingumą pakelti jūsų širdžių ugnį. Mes mylime jus visa siela. Mes visada būsime su jumis iki pat jūsų kelionės, prie Jūsų Dieviškumo Saulės, pabaigos.

Peržiūrų: 4001 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 4.3/3
Viso komentarų: 371 2 3 4 »
+1  
1 spurgelis   (01.10.2012 22:30) [medžiaga]
"Šviesa gelmės nemato-
Tai tamsos pasaulis.
Jinai globoja tai, kas slapta,
Brandina naujus daigus
Tenai, kur mirtis
Moka gyvybe virsti.

Neonų laikų blizgesy
Apsaugokim akis
Nuo spindinčių paviršių-
Jie trokšta tik žavėti.

Tegu tikra šviesa taps
Mūsų mintys, radusios žodžius,
Lengvus tarsi šešėlis, jie prilaiko
Tiesos ūglius.

Nedėkime vilčių į protą,
Nutviekstą bevertės šviesos,
Jis apgaulingą troškimą
Paverčia tariama tiesa.

Jaukia žvakės liepsnos šviesa
Ir gerumu lai švyti mūsų akys,
Kai pagarbiai žvelgsim į širdį.

Kad smalsus mūsų protas
Gebėtų aprėpti slaptas
Kertes, plyšius, kuriuose mirga
Blausi švieselė
Amžinosios paslapties.

Kad mėnesiena rastų langą
Į tamsią kančių pilį,
Kai esame ten uždaryti.

Kai susipainiojam gyvenime, sutrinkam,
Kad skaisti dienos šviesa
Išsklaidytų šešėlius.

Kai mylim, kad žaros aušros
Palengvintų žingsnius,
Mums einant virš vandenynų.

Kai senstam, kad saulėlydžio gaisras puoštų
Mūsų atminties lankose
Sukauptus lobius.

O kai eisim ieškoti Dievo,
Apsisiauskime naktimi,
Pasiimkime ryto ryžtą,
Kad pajustume srūvančią šviesą,
Lėtai pripildančią širdį
Spalvų ir atrasto pasaulio
Ramybės."

(John O'Donohue "Palaiminimas šviesai")

0  
2 Braske   (01.10.2012 22:33) [medžiaga]
dabar kad perskaite galetu pareiksti savo nuomone nepazeisdami dvasiniu taisykliu, as paklausiu: ka manot, brangieji? biggrin

biski cia neatitikimu esminiu yra. meile svarbiausias dalykas, o betgi taciau bendravimas yra tuscias energijos praradimas. tai idomu ta meile kuom pasireiskia? meditavimu uzsidarius nuo zmoniu? ok, bet paskui susikalbet negales niekas su tavim ir kazin ar bevaliosi jau ka kitam padaryt gero. manydamas, kad tas kitas tera beprasmis laiko gaisimas. nu ir sportas tipo kvailyste, o paskui kuna gerbkit mylekit. nu nesportuokit, lai istyzta fiziologija.

o, Spurgelis irgi nesilaiko taisykles nekalbet jei nieks neklausia ;D

0  
3 spurgelis   (01.10.2012 23:02) [medžiaga]
aš čia tyliai su savimi pasikalbėjau,jeigu ką.... biggrin biggrin biggrin

0  
4 monntos   (01.10.2012 23:51) [medžiaga]
Jo,visa kas dabar aplink yra nereiksminga.Pagalvojus jo,mirsim ir materiju nepasimsim,draugai artimi ir ate.Cia opns,kaip zmones kaskada kalbejo viena kalba,bet juos iskirste.Buvom lik kaip viena didele seima,dabar atskiros respublikos su skirtingom kalbom(lik ir vienybe reikalinga kad pasiekt tiksla) dabar toliau viskta skirstimas ir galiausia liks kiekvienas sau. As manau taip zmones nepasveiks :D Tik greiciau ismirs :D Kaip pvz Valdis,ale pasiekes daug sedi namie ir sviesinasi,bet pilnas pykcio ,pagiezos durniems zmonems :D Kam kaska daryt ,jei bebrasmiska.Nezinau man labiau patinka pazadai po mirties 72 nekaltu mergeliu i zmonas gaut.Ot faina but :D
Tai kaip reikia zmonems atsikirelems but ar vieningems?

0  
5 Braske   (02.10.2012 08:00) [medžiaga]
va is ryto kaip kas tai patare blaiviu protu i viska paziurejsu, tai pasitvirtina man toks senas itarimas, kad kai kuriu cenelingu kanalai... nu bet jau sitas konkreciai... tai cia visur savo nuomone varo. ir tiek.mes skaitome zmogiskojo ego pasireiskima.
na, bet ko nepadarysi is meiles biggrin
o Valdis jo, idomu ar hemoglobinas neseda ir ar haliucinacijos neprasideda nuo sedejimo vienam ten piktam ir alkanam, kupinam sviesos ir meilios. cia visai nesisaipau, man kazkaip jo padetis nejuokinga ne kiek.
tai Tu monntuk, moki turbut komandini darba suorganizuot? ir jauciu sklindant charizma, gali gal ir parija savo ikurt panorejes biggrin nu jei pinigo pritruktu kad anetycia biggrin

0  
6 Braske   (02.10.2012 08:51) [medžiaga]
DO, ar turit dar tu bulviu maisu uz 35lt?

0  
10 Doremi   (02.10.2012 11:39) [medžiaga]
turim brangute dar visą toną pardavimui, ko susdomėjai?kiba pabrango? biggrin

0  
11 Braske   (02.10.2012 11:43) [medžiaga]
gerai, parasysiu zinute smile

+1  
7 Gėlė   (02.10.2012 10:17) [medžiaga]
Spurgeli, labai labai eilėraštis-palaiminimas
(Jaukia žvakės liepsnos šviesa
Ir gerumu lai švyti mūsų akys,
Kai pagarbiai žvelgsim į širdį. ), mėėgstu - ačiū, "sugėriau".

Nežinau ką manote apie kortas, šitą saitą kartais peržvelgiu, tai pramogai:
http://www.taroskopai.lt/spalio-menesio-taroskopas-2012/

0  
8 monntos   (02.10.2012 11:23) [medžiaga]
Man greit viskas pabosta,tai kam tos partijos.Uzvesi zmones ant tikslo ir ziek as jau bimbineju ir reik jau zmonems naujus tikslus ipirsinet biggrin Nenoriu,poto reik but ir atsakingam biggrin Uztai,kam dingo upas biggrin

0  
9 Doremi   (02.10.2012 11:38) [medžiaga]
"Trečiojo Spindulio Šventyklos, esančios po Laisvės pilimi, Pietų Prancūzijoje, valdovas. Pas jį yra dar viena Meilės Spindulio Šventykla po Saulės Šventykla Niujorke. Dar viena tokia Šventykla yra Vinipego ežere, Kanadoje ir dar viena JAV Sent-Luise, Misuris.

-ar matė kas tas šventyklas?gal archeologai atkapstė?o gal kas buvo?aplamai, ar jos egzistuoja fiziniame lygmenyje?
jei ne- tai wacko ........žinot, ar patikėtumėt, jei aš pasiskelbčiau pvz, anglijos karaliene?
antra vertus, psichiatrijos skyriuose galima sutikti tikrą napaleoną, tikrą cezarį, kleopatrą, ir visi jie yra tikri, nes jų sąmonė tuo įsitikinusi, tik trečiojo d durniai uždarė juos, izoliavo tongue
prašom supažindinti su tuo povilu venecianioečiu
ir trečia,
Šventosios Dvasios mokinio elgesio taisyklės
va čia tai numeris
čia jum ne dešim dievo įsakymų
ir pabandykite drambliai pralysti dabar pro adatos skylutę tongue
nors, skaitau evangelijas, niu, bibliją ir randų tokius dalykus, kaip kristus išreiškia savo nepasitenkinimą, piktumą,
sakykim, figą rado ir užsimanė vaisių tuo metu, kai figa net žiedų nesukrovusi, niu ir pasiuto ir užkeikė, ir ką tu jam?
kiaules nuo skardžio paskandino wacko ir šiaip, motinos negerbė taip kaip reikėtų, sakydamas"štai mano motina ir mano broliai"rodydamas mokytinius,
taigi......ir žinok dabar žmogau, kiek galima nusikalsti ir kiek ne, kaip pasverti savo kaltes ir atgailas,
ir dar, gal pasiutot?
anam straipsny virš dviejų šimtų komentarų angry dirbti darmajedai reik, dirbri, neplepėti, taip liepia šventa dvasia, jei jau prasižiojote- tai perlus barstykite,
tik raganos gali rupūžėm spjaudytis
taip tokia išvada, nematysit jūs dangaus karalystės, plepiai tongue
o po dvyliktųjų metų eime išmintimi švies tautos vyrai ir neleis tautai badauti, kelnes paskutines nusimaus- bet neleis, nes ateina aukso amžius, mausis kelnes ir mylės, mylės, mylės visus ir tarpusavy,
nors ir dabar negalite skūstis
valdžia visą gyvenimą dulkino visus ir po vieną atskirai atsivėdėdami
ką gi.......laukiam tongue

0  
12 Braske   (02.10.2012 11:47) [medžiaga]
haha, Doremi, pavaret gerai biggrin myles vieni kitus su kelnem numautom, hahaha biggrin hihihi biggrin

0  
13 monntos   (02.10.2012 12:20) [medžiaga]
Dirbam Doremi dirbam ir rasinejames ir bambala musinejam biggrin

1-10 11-20 21-30 31-34
Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Spalis 2012  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0