Pirmadienis, 25.09.2023, 19:24
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2014 » Rugpiutis » 19 » Laikas Ar kas nors žino, kiek dabar valandų?
19:44
Laikas Ar kas nors žino, kiek dabar valandų?

Šviesos darbuotojai visur patiria sunkumų su laiku. Ypač jiems sunku viską suspėti normaliuose laiko rėmuose. Daugumai atrodo, kad viskam reikia lyg ir daugiau laiko. Taip pat ore pakibo nerimas, sukeliantis pojūtį, kad reikia skubėti ir viską suspėti. Dominuoja jausmas, kad jei nepaskubėsime pradėti vykdyti savo kontraktų, Pakilimas prasidės be mūsų.

Grupė sako, kad šitas nerimo jausmas yra mūsų jautresnio suvokimo biologinis šalutinis efektas.

Grupė:

Mums ir vėl suteikta didelė garbė dirbti su šiais Meistrais - Šviesos Darbuotojais. Šis titulas suteikiamas tiems, kurie jo nori. Jis atspindi sąmoningą norą nešti Šviesą į Žemės planetą ir tai yra vienintelė būtina Sąlyga šio titulo nešiojimui. Kaip žinote, mes nenoriai naudojame bet kokius titulus. Mums darosi linksma matant, kaip žmonės sureikšmina titulus. Mes matome, kaip žmonės priima abejotino turinio pranešimus dėl jį lydinčio gerai apgalvoto titulo. Mes prašome jūsų atkreipti dėmesį ar pranešime yra meilė ir naudotis savo pačių atpažinimu bet kokiai informacijai, patekusiai į jūsų lauką, priimti. Didingoji Dvasios išraiška jumyse padės šiais laikais išlaikyti pusiausvyrą. Mes sakome jums, kad ir kokią jaučiame antipatiją tituluajamas, mums garbė save vadinti Šviesos Darbuotojais. Vietoj to, kad naudotume šį titulą tam, kad patalpintume save kokioje nors įsivaizduojamoje svarbumo eilėje, mes naudojame jį mūsų ketinimo pareiškimui. Jus visus kviečiame padaryti tą patį.

Mes žinome, kad jūs dažnai patiriate stresą ir nusiminimą bandydami save „ištempti“ aukštesnėms vibracijoms talpinti. Sakome, kad už tai esate mylimi labiau, nei galite įsivaizduoti. Šiuo momentu norime pabrėžti, kad vibracijos tų, į kuriuos dabar kreipiamės, labai pasikeitė nuo momento, kai mes pradėjome šios informacijos srautą. Šis įvykęs vibracinis pokytis kloja kelią daugeliui, lengvindamas jų progresą. Jūsų troškimas judėti pirmyn ir imtis iniciatyvos vardan planetos gerovės – štai kas mums įkvepia tokią didelę meilę jums. Mes didžiuojamės būdami čia ir pateikdama šią informaciją jūsų individualiam atpažinimui. Mes čia tik todėl, kad jūs paprašėte. Paprašydami jūs parodėte savo jėgą ir leidote mums atlikti savo kontraktus labai aukštame lygyje. Mes tiesiog jums dėkojame už šią galimybę. Mums suteikta didelė garbė būti Žaidimo dalimi tuo metu, kai žmonija įžengia į naują savo evoliucijos etapą.

Laiko suvokimas keičiasi

Šiame susitikime norime pakalbėti apie jūsų besikeičiantį laiko suvokimą. Žaidimų Lentoje jūsų suvokimą puošia poliariškumo mechanizmas. Prašome, supraskite, kad tai buvo būtina Žaidimų Lentos dalis. Žiūrėdami poliariškumo užtemdytomis akimis matote laiko išmatavimą, jums žinomą kaip linijinį. Jūsų egzistavimas Žaidimų Lentoje yra baigtinis begalinio Vienio dalelių egzistavimas. Kadangi dabartinėje savo būsenoje negalite suvokti „begalybės“ koncepcijos, taip pat jums neįmano suvokti ir Visatos „dabar“, kuris keičiasi jums judant pirmyn. Dabar jūs valdote tai, ką tik dabar pradedate suvokti. Tai sugrįžimo į jėgą laikas ir kai ji vėl įsilieja į jūsų sąmonę, daugelis durų atsidaro. Vienos iš jų - naujas požiūris į tai, ką vadinate laiku.

Kodėl keičiasi jūsų biologija

Tie, kurie nusprendėte pilnai pereiti prie Plano B, giliai savo biologiniame kūne išjudinote pokyčius. Savo ketinimu judėti pirmyn jūs pradėjote savo biologijos pokyčių procesą ląsteliniame lygyje, jums žinomame kaip DNR. Apie tai mes kalbėjome ankstesniuose pranešimuose ir pasakojome, kad iš tiesų tai sugrįžimas į būseną, kurią jūs jau pažinojote, kai pirmą kartą formavote Žaidimų Lentą. Sugrįžimo į aukštesnių vibracijų biologijos būseną esmė yra pasikeitimuose, kurie būtent dabar ima reikštis.

Kai jūsų biologinis kūnas apsipranta aukštesnių vibracijų lygyje, jūs galite patirti aukštesnio suvokimo būsenas ir jautrumą energijai. Su kiekvienu nauju planetos pasiektu vibracijų lygiu, gali būti, kad jūsų biologiniam kūnui prireiks laiko prisitaikyti. Tai normalus procesas ir jo bijoti nereikia. Tiesiog jūsų biologija prisitaiko. Tie simptomai dažnai pasireikš apatija ar paprasčiausiu energijos trūkumu. Po kurio laiko tai bus skausmai kūne arba energetinis jautrumas daugelyje sričių. Tai galima pavadinti vibraciniu gripu, nes simptomai bus panašūs. Ir dar prie viso to jūsų padidintas jautrumas energijai dažnai pasireikš jūsų emociniuose kūnuose. Šių vibracinių pasikeitimų metu Šviesos Darbuotojai dažnai patirs emocinių šuolių būsenas.

Žinokite, kad visa tai ne tik tiesioginis planetos pasikeitimų, bet ir jūsų biologijos jumyse pasikeitimų rezultatas. Jūsų emocinis ir biologinis kūnai yra labai glaudžiai susiję ir bet koks vos pastebimas DNR pasikeitimas kuria stipresnę emocinę būseną. Šios dvi priežastys ir pridaro sunkumų tiems, kurie kloja kelią vibraciniam poslinkiui. Mes suprantame jūsų skausmą ir prošome būti kantriais, nes greit palengvės. Kiekvieną kartą kai patirsite poslinkius, jie praeis vis lengviau. Kartu su fiziniais ir emociniais išbandymais ateina jėga, kuri kitą kartą tai palengvins. O dabar, kol kas, prašome, žvelkite į tai kaip į augimo procesą ir žinokite, kad jis ilgai netruks. Įsižeminimo ir kvėpavimo technikos padės jums rasti pusiausvyrą šiame prisitaikymo procese.

Jūsų biologiniam kūnui pereinant prie aukštesnių būsenų, jūsų tikrieji pojūčių organai tampa vis jautresni. Iš tiesų jūs pereinate iš tankaus kūno į eterinį. Tam vykstant, jūs taip pat pereinate iš linijinio laiko lauko į Visatos laiką arba laiką „dabar“. Savo ribotu suvokimu jūs priimate tik labai ribotą vibracijų diapazoną. Daugelio Žaidimų Lentos gyvūnų pojūčių galimybės gerokai lenkia žmogaus sugebėjimus jausti. Jie gali matyti, girdėti ir užuosti stipriai aplenkdami jūsų galimybes. Jūsų DNR pradėjus išsilyginti ir judėti link aukštesnių būsenų, jūsų pojūčių suvokimo diapazonas taip pat nuolat plečiasi. Daugelis šių pasikeitimų nebus jaučiami tradiciniais būdais. Ir tai nereiškia, kad dėl DNR pasikeitimų jausite skausmą kūne. Pokyčius pajusite kitokiais jautriais būdais. Viena iš tokių pasireiškimo formų bus tai, kad imsite suvokti kitus laiko išmatavimus.

Kelionė laiko koridoriais

Leiskite mums pasiimti jus į kelionę, kuri iliustruos Visatos laiko esmę sąsajoje su jūsų linijiniu laiku. Apriboti trijų išmatavimų jūs laiką suvokiate kaip linijinį. Įsivaizduokite save labai greit keliaujantį ilgu koridoriumi. Ir nors nematote koridoriaus pabaigos, jūs žinote, kad jis turi ir pradžią, ir pabaigą. Tai iliustruoja jūsų buvimą baigtinėje formoje ir atspindi Žaidimų Lentos poliariškumą. Žaidimo metu jūs iki šiol keliavote tuo koridoriumi ir gerai žinote visus praėjimus. Judėdami šiuo ilgu koridoriumi jūs sąmoningai priimate sprendimą pakelti jo vibracijų lygį ir taip elgdamiesi plečiate savo suvokimo diapazoną. Dabar jūs žvelgiate į dešinę ir pastebite kitą koridorių stačiu kampu nueinantį tolyn. Ir nors tai akimirksnis, jūs esate tikri tuo, ką matėte. Jūs skubiai savo atmintyje ieškote tam kokio nors paaiškinimo, tačiau nieko nerandate. Trūkstant informacijos, įsikiša jūsų ego ir praneša, kad tai tik jūsų vaizduotės vaisius. Tam kartui pasitenkinę šia informacija jūs toliau leidžiatės į kelionę linijinio laiko koridoriumi.

Netrukus pastebite kitą koridorių, šį kartą einantį į kairę.

Keliaudami toliau pamatote dar vieną koridorių, kylantį tiesiai virš jūsų ir po kurio laiko dar vieną, neriantį po jumis. Šį kartą neįmanoma to paneigti ir pavadinti vaizduotės žaismu. Mintyse pastebite, kad visi šie praėjimai yra statmenai vienas kitam. Jums įdomu, kas yra tuose koridoriuose, tačiau toliau jūs tyrinėti negalite. Jūsų greitis judant koridoriumi išlieka toks pats, tačiau jūsų suvokimo diapazonas prasiplečia. Jūs galite matyti daugiau nei kada nors anksčiau. Dabar, kai judate pro tuos koridorius, jūs matote, kad jie labai panašūs į jūsiškį. Iš tikrųjų tai kiti išmatavimai, kertantys vienas kitą stačiu kampu.

Dar apie sferinį laiką

Dabar mes jus grąžinsime atgal gilyn, kad pažiūrėtume į tuos koridorius. Judėdami atgal jūs matote, kad kiekvienas koridorius šiek tiek išsilenkęs. Tas išlinkimas toks nežymus, kad net iš vidinės posūkio pusės jo neaptiksi. Traukdamiesi atgal jūs pastebite, kad visi tie lenkti koridoriai susijungia taip, kad sudaro didelį ratą. Tai sferinio laiko pavyzdys ir tai susiję su erdvės - laiko kontiniumu, kurį planetoje anksčiau pristatė Šviesos Darbuotojas, jums žinomas Einšteino vardu. (Virgio trigrašis: laibai jau abejotinas pareiškimas) Kiekvienas tų koridorių natūraliu būdu jungiasi su kitais keliose vietose. Nepaisant to, kad jūs net galite save matyti einantį koridoriumi, kuris turi ir pradžią ir pabaigą, iš tikrųjų viskas yra kitaip. Žvelgdami iš naujos perspektyvos jūs matote, kad galima būti bet kur ir bet kada jei tik žinote, kur pasukti. Dabar, kai turite informaciją apie laiko transformaciją, tai yra visiškai įmanoma.

Universalus laikas

Jūs vystotės fenomenaliu greičiu ir judėdami pirmyn plečiate savo suvokimo diapazoną. Dėl išsiplėtusio sensorinio diapazono dabar jūs pradedate vienu metu matyti ir kitus koridorius praeidami pro juos. Jie dažniausiai jums pasirodo kaip išplaukusios šešėlių figūros, kurias pastebite akies kampučiu. Gali būti, kad pajuntate, jog kažkas dar yra kambaryje, bet kai pasisukate, nieko nepamatote. Visų pirma kitus išmatavimus imsite suvokti per savo periferinį matymą, nes toje srityje Uždanga ploniausia.

Supraskite, kad tai nėra nauja. Visada egzistavo daug išmatavimų, užimančių vieną ir tą pačią vietą. Nauja yra tai, kad jūsų suvokimo ratas ima tai priimti. Apžiūrinėdami juos iš arčiau greit pastebėsite, kad ne visi išmatavimai atitinka jūsų vibracijas. Ir tikrai, kai kurie iš jų yra žymiai žemesnių vibracijų. Savo jėgos atidavimas būtybėms iš tų išmatavimų vien dėl to, kad jie nepaaiškinami, tikrai netarnaus jūsų aukščiausiajam gėriui. Dėl šios priežasties mes prašome jūsų taikyti atpažinimo principą visai gaunamai informacijai. Ieškokite meilės ir visų pirma pasitikėkite savo vidiniu žinojimu.

(Dėl išsiplėtusio pojūčių diapazono naujos biologijos žmonės ima suvokti kitus laiko išmatavimus, besikertančius su jų pačių laiku, todėl LAIKO TRANSFORMACIJA dabar tapo reali.)

Jūsų laiko suvokimo išplėtimo efektai

Egzistuoja natūrali biologinė reakcija į jūsų suvokimo diapazono prasiplėtimą. Ego vis dar tebėra jūsų egzistavimo Žaidimų Lentoje dalimi ir jums dažnai reikia jį subalansuoti. Į visas šias naujas idėjas ir matymus, patenkančius į jūsų lauką, ego natūraliai reaguoja, ko pasekoje tie, kurie kloja kelią šioje evoliucijoje, patiria laiko suvokimo iškraipymus. Pavyzdžiui tai pasireiškia nerimu su sustipriai pasireiškiančiu poreikiu skubėti link savo pilno jėgos atgavimo. Jūs jaučiate, kad jei neskubėsite, pasaulis be jūsų pajudės į priekį. Kai kurie žmonės tai taip stipriai jaučia, kad tai lengvai atitraukia jų energiją ir pareikalauja viso dėmesio. Žinokite, kad yra tokia natūrali biologinė reakcija, kurios šalutinis efektas susijęs su jūsų nauju laiko suvokimu. Jūs turite pakankamai laiko tam, ko atlikti čia atėjote. Tas faktas, kad jaučiate nerimą, jau rodo, kad tikrai esate savo progreso kelyje.

Laiko iškraipymai

Kitas šalutinis efektas pasireiškia jūsų laiko suvokimo išsikraipymu. Tai dažnai apsunkina tų užduočių atlikimą, kurioms atlikti nurodomi laiko rėmai. Dažnai atrodys, kad tų pačių užduočių atlikimui reikia daugiau laiko nei kada nors anksčiau. Tai iliustruoja jūsų siekį atgauti savo laiko kontrolės jėgą. Problema yra tame, kad daugelis iš jūsų nežino kaip šitą jėgą panaudoti, o palikta be kontrolės, ji lengvai išslysta ir palieka jus su laiko trūkumu.

Laiko išlenkimai

Laiko išlenkimas aukštesniuose išmatavimuose yra sąmoningos kontrolės panaudojimo rezultatas. Mes suteiksime jums pagrindus ir pasodinsime svarbias sėklas į derlingą dirvą. Jau daug kartų esame sakę, kad jūs esate daug dalingesni nei apie save galvojate. Jūs taip dažnai ieškote savo jėgos išorėje vien tam, kad rastumėte ją, kantriai belaukiančią, savo viduje. Daug kartų sakėme, kad savo jėgą lengviausiai galite prisiminti lengvai pritaikydami savo suvokimą. Taip pat yra ir su laiko poslinkiu. Didžiausia problema keičiant laiką susijusi su jūsų ego ir įsitikinimų sistema, todėl reikia pirminį tikslą nusistatyti pakankamai nedidelį, kuris saugiai praslystų pro juos. Dabar jūsų laikas tik truputį gali būti išlenktas, nes kol kas jūsų kolektyvinė įsitikinimų sistema nepalaiko keliavimo laiku. Taigi, mes jūsų prašome nebandyti manipuliuoti laiku dideliais mastais. Pradėkite nuo laiko kontrolės atlikdami kasdienines užduotis, nes tai, kaip žinote, jums pasiekiama. Kuo aktyviau pratinsitės sąmoningai kontroliuoti laiką, tuo jums palaipsniui darysis lengviau siekti didesnių tikslų. Sau iškelkite pakankamai nedidelius tikslus, kad jais tikėtumėte. Atraskite kažką, kam sukurtumėte daugiau laiko. Taip pat galite nusistatyti per trumpesnį laiką daugiau ko nors atlikti. Laiko ištempimas ir suspaudimas – veiksmai, kurie bus naudojami aukštesniuose išmatavimuose. Šių veiksmų naudojimas dabar, kad ir apribotais mastais, paruoš jus tam, kas laukia priekyje.

Mes suprantame jūsų polinkį į mistiką. Tai tiesioginis uždangos Žaidimų Lentoje rezultatas, nes ji saugo jus nuo savo jėgos matymo. Jei tai norite paversti mistine patirtimi, prašome, jūsų teisė taip elgtis. Viskas ko mes prašome - tai prisiminti, kad mes tiesiog vedame jus atgal į jūsų kaip Begalinio Kūrėjo baigtinių dalelių prigimtinę jėgą. Iš tiesų, jau artimiausiu metu tos pačios jėgos, kurios dabar atrodo tokios mistiškos, taps įprastomis ir žemiškomis. Įsileiskite tai lygiai taip, kaip dantų valymą rytais ir pažiūrėkite, kaip tai prisijungs prie jūsų patirties keičiantis Žaidimų Lentai.

Kaip išlenkti laiką

Dabar mes pasiūlysime atskaitos tašką. Svarbu pilnai pajungti tam visą savo būtybę. Prieš atlikdami šį pratimą garsiai išreikškite savo ketinimą reikšmingai deformuoti laiką šio eksperimento metu. Pasižymėkite, kada pradėjote eksperimentą ir liaukitės nerimavę dėl laiko ir savo santykio su juo. Efektyviausiai apjungti dvasią ir biologiją per ketinimą galima naudojant ritualą. Dabar mūsų sėjamų sėklų tikslas formuoti jūsų pačių ritualus, nes tokie ritualai yra patys galingiausi. Visų pirma prašome sukoncentruoti savo mintis. Užmerktomis akimis pažvelkite aukščiau horizonto linijos, taip, lyg žiūrėtumėte aukštyn nepakeldami galvos. Darykite taip tol kol jausitės komfortiškai ir ypatingai nesirūpinkite tokios pozos išlaikymu. Jei pajusite, kad eksperimento metu prarandate koncentraciją, tiesiog vėl pakelkite akis ir pradėkite dar kartą. Sukoncentruokite mintis viduje ir leiskite išoriniam pasauliui išnykti. Prašome prisiminti, kad dabar ne jūs pasirenkate į galvą ateinančias mintis, nes jūs dabar esate Visatos minčių sraute. Nors, gal būt, jūs nekontroliuojate kas tuo metu ateina į galvą, tačiau kontroliuojate tai, kas pasilieka.Jūs visada sprendžiate, kas yra jūsų sąmonėje. Sąmoningas minčių atrinkimas yra jūsų kūrybinės jėgos pagrindas. Kai tokios mintys ateina į jūsų galvą, tiesiog jas pripažinkite ir sąmoningai priimkite sprendimą leisti joms išeiti per kitą pusę neprisirišant. Darykite taip tam, kad priprastumėte prie laisvo srauto pojūčio.

Dabar paprašysime jūsų suteikti spalvą kiekvienai ateinančiai į galvą minčiai. Tai ne vertinimas, o tiesiog įspūdis. Kiekvienai minčiai pasirodžius įsiminkite jos „spalvą“. Pamirškite būtinybę vertinti spalvas, nes nėra gerų ar blogų spalvų. Dabar atraskite momentą pasirinkti tik ryškias spalvas. Joms perėjus per jūsų sąmonę leiskite ryškioms spalvoms kuriam laikui pasilikti pas jus, kol dar nepasistūmėjote prie mažiau išsiskiriančių spalvų. Dabar priimkite sprendimą išsilaisvinti nuo visų spalvų.

Dabar, kai srautas teka, rinkitės tik sunkiai išskiriamas spalvas ir jas pasilikite pas save. Stebėkite kiekvieną atėjusią tokios spalvos mintį. Dabar pasilikite tik tas mintis, kurios turi melsvų atspalvių. Po to pasilikite žalių, raudonų ir galiausiai geltonų atspalvių mintis.

Dabar nukreipkite savo mintis į laiko panaudojimą. Kai ši mintis jus pasieks, suvokite jos spalvą ir sąmoningai ją pakeiskite, tada surikiuokite priešais save visas spalvas, kurias matote. Dabar jūs matote, kaip keičiasi jūsų laiko suvokimas. Imkite ir pakeiskite minties apie laiką spalvą į tą, kuri jums labiausiai patinka. Padarykite tą spalvą savo yptinga. Atkreipkite dėmesį į kvapus ir garsus, kurie gali lydėti mintį apie laiką. Jei jie nepatinka, pakeiskite į tokius, kurie jums būtų mlonūs. Sukurkite įsivaizduojamą tos minties paveikslą ir įsiminkite spalvas, kvapus ir pojūčius, lydinčius taip vadinamą laiką. Įsiminkite kažką, kas padėtų iššaukti šį vaizdinį bet kuriuo atveju ateityje, kai panorėsite pakeisti laiką. Kai baigsite, sugrįškite ir įkvėpkitą tą patirtį. Iškvėpdami žinokite, kad ką tik atradote priemonę dėl savo aukščiausiojo gėrio. Naudokitės tuo dažnai ir tokiu būdu gerai išsitreniruosite ir tada galėsite keisti laiką daug efektyviau. Pasitikrinkite kiek laiko jūsų nebuvo nuo eksperimento pradžios.

Tai vienas laiko, tokio, kokį jūs žinote, kontrolės būdų. Daug kitų metodų atsiras, tada, kai tik imsite naudotis šituo. Mes prašome jūsų atvirai dalintis tuo, ką išmokstate ir padėti vienas kitam suprasti šią galimybę. Kiekvienas jūsų nešate ypatingą galvosūkio dalelę. Visas paveikslas bus matomas tik tada, kai visi jomis pasidalinsite.

Jūs esate toje savo vystymosi stadijoje, kai bus naudinga prisimint, kad Dvasia esanti jumyse, nuolat yra su jumis kad ir ką bedarytumėte. Dvasios ir biologijos sujungimas ritualo pagalba padės jums sąmoningai gyventi bet kuriuo jūsų dienos momentu darnoje su jūsų Aukščiausiuoju „Aš“. Tai jūsų jėgos prisiminimas ir šeimyninio gyvenimo su jūsų Aukščiausiuoju „Aš“ pradžia. Šis susijungimas yra tai, ką jūs vadinate Pakilimu ir šis procesas prasidėjo.

Masinis atsibudimas

Žaidimų Lentos Meistrai atsibunda jėgoje. Mus jaudina tai, kad esame čia, šalia ir siūlome pagalbą. Didžiojo Žaidimo tikslas yra pažiūrėti, ar sugebėsite prisiminti savo jėgą ir ją panaudoti kuriant Namus jūsų Uždangos pusėje. Jūs negalite įsivaizduoti to jaudulio ir pagarbos, kuriuos mes patiriame nuo to, kad Žaidimas dabar yra laimimas. Meilė, kurią jums jaučiame, žodžiais neapibūdinama ir gali būti aprašyta tik kaip dvasinės šeimos ryšys. Mes neatskiriamos vieni kitų dalys. Jausmai, kuriuos jums taip dažnai siunčiame per savo pranešimus, yra vienintelis būdas, kuriuos galime išreikšti tą meilę. Prašome, priimkite tuos jausmus ir žinokite, kad kai jie randa atgarsį giliai jūsų širdyje, iš tikrųjų jie yra tie kristalai, kuriuos sudėliojote savo kelyje, kad jums primintų apie Namus. Žinokite, kad mes visada su jumis su meile ir informacija jums, kada tik to paprašysite. Nežiūrint į tai, kad jūs kartais jaučiatės vieniši savo kelyje mes visada su jumis bet kuriuo kiekvienos dienos momentu. Prašykite ir mes pas jus ateisime. Mes ateisime bet kuria forma, kuri tik jums priimtina. Tam reikalingas tik jūsų ketinimas ir jūsų noras. Jūs mus atpažįstate per šeimos ryšį ir tą gilios meilės jausmą, nes tai randa atgarsį jūsų širdyje. Mes didžiuodamiesi stovime šalia jūsų tuo metu, kai jūs kuriate Rojų Žemėje.

Mes su gilia meile prašome jūsų gerbti vienas kitą, suteikti vienas kitam jėgą ir gražiai kartu žaisti...

Grupė

Išvertė: Inga

 

Peržiūrų: 3120 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 3.7/6
Viso komentarų: 121 2 »
0  
1 Doremi   (19.08.2014 20:58) [medžiaga]
šiaip ar taip laikas trumpėja,para trumpesnė,metai trumpesni,o kai ta glušė dar laiką kaitalioja-mane galutinai papjauna

0  
2 aha   (19.08.2014 21:13) [medžiaga]
Do, ar čia toks savotiškas prisipažinimas meilėje? :))))

0  
3 spurgelis   (19.08.2014 21:41) [medžiaga]
Ką tik pažiūrėjau filmą "Iuda"(2013). Daug vertingų pamąstymų jame.

0  
4 Doremi   (20.08.2014 09:58) [medžiaga]
aha,tai tik pastebėjimas fizinėje plotmėje
išvarčiau savaip

0  
5 spurgelis   (20.08.2014 17:12) [medžiaga]
http://teiwas.eu/2013/01/pirmieji-masiski-lietuvos-zmoniu-tremimai/ čia nėra visai į straipsnio temą,bet čia taip pat yra ta skaudi tiesa pateikiama,kokią sunku daug kam pripažinti. O mes,patys lietuviai jos tiesiog nežinome.

0  
6 amigo   (20.08.2014 17:13) [medžiaga]
Įdomiai su tuo laiku.Neįsisavinės erdvinio regėjimo -nieko nesuprasi.

0  
7 aha   (20.08.2014 18:27) [medžiaga]
Nieko ir nesupratau :)

0  
8 maya   (20.08.2014 21:32) [medžiaga]
sviesos kariai - tamsos kariai, blogis - geris, pavargau... zmogus neutrali butybe, o cia tempia tai vienon pusen tai kiton, taip tik atsiduodi poliariskumui, dualumui. isitikinimai kiekviena diena byra, cia ziurek patiki kazkuo, o jau praso sulieti energija, ar atiduoti dali kauzalinio kuno, o prisidenge didingiausiais "sviesios brolijos vardais".

Savaitgali privalges grybu isejau i astrala, paprasiau pagalbos, o man atsake, kad mes braunames, kad jiem neberupi. dziaukis, mylek ir kaupk energija. tada soviau i absoliuta, o sugrizes apsisikau is baimes. as esu viskas.

0  
9 Gėlė   (20.08.2014 23:24) [medžiaga]
http://www.moteris.lt/sveikata/nuo-interneto-atsijungusiu-zmoniu-liudijimai-primena-pasakojimus-apie-klinikine-m irti.d?id=65595580

0  
10 amigo   (21.08.2014 09:28) [medžiaga]
Išmokti matyti ne akimis.Štai mums užduotis.

1-10 11-12
Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Rugpiutis 2014  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0