Pirmadienis, 25.09.2023, 17:57
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2013 » Kovas » 28 » Laiko prigimtis
19:56
Laiko prigimtis

Galaktinis poslinkis prasidėjęs 1950-tais, pasieks savo piką 2025 metais. Poslinkis veikia visas Saulės sistemos planetas ir arti Paukščių Tako galaktikoje esančius regionus.

Kadangi žemė tęsia savo judėjimą per elektromagnetinę nulinę zoną, aplink planetą pradeda didėti "karantinas". Dėka to, kad beveik visos tamsios žmoniškos sielos išeis, o iš astralinių Žemės sferų pašalintos negatyvios ateivių rasės, į planetą gali ateiti draugiškos būtybės iš visos galaktikos ir bendrauti su labiau prašviesėjusia žmonių dalimi. Kadangi bendra žemės vibracija pakankamai aukšta, jiems daugiau nebereikia imtis, būtinų iki to periodo ypatingų saugumo sąlygų. 

Kiekviena iš trijų pagrindinių žmonijos grupių (trečio, ketvirto, penkto tankių) išgyvens savo patirtį, kaip vienintelę tikrąją realybę, dominuojančią virš kitų likusių realybės versijų ar erdvės ir laiko suvokimų.

Kiekviena žmonijos grupė naudojasi Žeme, kaip atspirties tašku, sekančiam dvasinės evoliucijos žingsniui. Trečio tankio sielų gyvenimas tampa vis sunkesnis ir sunkesnis, kol pagaliau jos nepaliks savo kūnų ir nepersikelia į kitus pasaulius, labiau tinkančius jų vibracijų lygiui. Tiems, kas dar sugebės priimti Žemę, kaip trimačio tankio kūną, ji atrodys tuštokai ir niūriai.

Ketvirto tankio žmonių pasaulis grįš prie Žemės pirmapradžio žaliojo rojaus, tokios, kokia ji buvo prieš pramoninę revoliuciją. Kokiu tai momentu realybės persidengia.

Penkto tankio žmonėms viskas matysis tarsi "iš paukščio skrydžio” Jie sugebės lankyti prašviesėjusių žmonių grupes ir gamtos dvasių pasauliuose.

Paralelės realybės, apie kurias mes jums kalbame, sukuriamos sąmonės būsenomis. Jūs ne tiktai matote, ką norite pamatyti, bet ir pats pasaulis persitvarko taip, kad atitikti jūsų stebėjimo tašką. Jei kolektyvinis stebėjimo taškas pakankamai stiprus, formuojasi dominuojanti paralelinė realybė. Realybės, sukuriamos sielų, vienodą tikėjimą turinčių, dideliu kolektyvu, vadinamos "dominuojančiomis laiko linijomis” arba "galimomis realybėmis” 

Iš nelinijinio stebėjimo taško, Žemė vienu ir tuo pačiu metu jau turi septynias realybės dimensijas, egzistuojančiomis čia ir dabar. Perėjimas per dimensijų atvertas duris yra apsprendžiamas  jūsų sąmonės. Pavyzdžiui, jeigu jūs vibruojate septintame tankyje, jūs turite priėjimą prie septinto tankio Žemės ir jos Šviesos būtybių. Ši Žemės versija neapsakomai nuostabi ir graži, o būtybės turi neapribotas galias, leidžiančias joms ateiti ir išeiti kada panorėję. 

Kiekvienas Žemės vibracinis lygis turi unikalias charakteristikas. Paprastai, septinto lygio Žemė vadinama Gaja – tai aukščiausios sąmonės, meilės ir atjautos sfera. Ji patenką į žemutinį žvaigždinį Dangų. Nors patys žemutinės Žemės sferos sluoksniai tūkstantmečius buvo karantine, sielos lygis žinomas kaip Gaja (septinto tankio), niekada nepaliko savo gražių kosminių būtybių šeimos.

Šešto lygio Žemė irgi graži ir atitinka kazualinį realybės lygį. Dabar mes ją vadinsime viršutine Terra. Viršutinė Terra – kristalinis pasaulis, pavaizduotas jūsų fantastiniame filme "Supermenas”. Įdomu pažymėti, kad žymiai žemesnės sferos dažnai veidrodiškai atspindi žymiai aukštesnes sferas. Duotuoju atveju, trečio ir ketvirto tankio Žemės pluta, iš esmės, sudaryta iš silicio junginių, įskaitant kvarcą – labiausiai paplitusią kristalo formą.

Penkto tankio Žemė, ar žemutinė Terra – tai kristalinės struktūros eterinis ekvivalentas, būtent šiame lygyje greitoje ateityje ir atsiras žmogiška forma, pakylėta kristaliniuose Šviesos kūnuose. Su žymiai žemesniais lygiais (mineralų, augalijos, gyvūnijos ir prašviesėjusio žmogaus) jūs jau susipažinę.

Kaip ir Gaja, kuri turi septynis savo planetinius sielos lygius, analogiškai jai, jūs irgi turite septynis individualios sielos esybės lygius. Jūsų namų lygis – septintas tankis. Tai tas pats lygis, nuo kurio jūs prasidėjote kaip individualios sielos, pasireiškusios Dieviškume prieš daugelį milijonų metų. 

Nors mums ne visuomet patogu su "senų” ir "jaunų” sielų koncepcijomis, dažnai, sielas tyrinėjančias žymiai žemesnius pasaulius šimtus milijonų metų, mes vadinsime "senomis” ar net "senovinėmis”. O sielas, tyrinėjančias žemesnius pasaulius keletą milijonų metų, mes vadinsime – "jaunomis” sielomis. 

Žemė visada buvo tokia vieta, kur tyrinėjimams ir patirties sukaupimui ateidavo sielos iš skirtingų vibracinių lygių ir patirties. Kitaip sakant, Žemė visada buvo verdantis katilas visoms sielos rūšims, bet situacija šiek tiek išėjo iš kontrolės ir tamsiosios sielos atvedė planetą prie būsenos, kuri gresia pačios jos egzistavimui. Nors tai ir ne visiškai taip, kad sukoreguoti balansą, buvo suteikti tolimesni Dieviškumo leidimai. Žemė ir kitos planetos buvo kuriamos tam, kad leisti visoms sieloms ieškoti savo tikrosios vietos, pateikiant maksimalų mokymąsi. 

Aukštesni sąmonės lygiai labiau apimantys. Pavyzdžiui, jei jūs valdote septinto tankio sąmonę, jūs galite suvokti ir visus žemiau jūsų vibracijos lygio esančius lygius, taip pat kokybę, prieinamą unikalią septintam tankiui. Tačiau, jeigu jūs vibruojate trečiame tankyje, jūs turite priėjimą tik pirmame, antrame ir trečiame tankiuose. 

Mielieji žmonės, jūs tyrinėjate trečią, ketvirtą ir penktą Žemės realybės lygius. Kiekvienas iš jūsų valdo visų tų trijų lygių būties kokybėmis ir charakteristikomis. Ir tik vienas lygis, į kurį jūs susifokusuosite artimiausiais metais, taps jūsų dominuojančiu lygiu.

Sąmonė "aktyvuoja” tai, ką jinai suvokia. Jei būtybės jau vibruoja atitinkamame lygyje, jos savaip aktyvavo tą lygį. Pavyzdžiui, gamtos dvasios ir elementalai, egzistuoja žemutinėse penkto tankio Žemės sferose, sukūrė gražią realybę, kurią gali matyti penkto tankio žmonės, praeinantys pro tą sferą. 

Jūsų Žemė – eksperimentinis pasaulis. Daugelis šiandiena egzistuojančių jūsų sąlygų skiriasi nuo bet kurio kito pasaulio sąlygų jūsų galaktikoje. Kadangi jūs turite laisvą valią, bendroje daugiamatėje realybės struktūroje yra daug įvairovės. Tai reiškia, kad nėra dviejų planetų, kurios vystysi absoliučiai vienodai. Pasakysime taip, jūsų galaktikoje yra 11 planetų atsidūrusių situacijoje, artimoje jūsų planetos situacijai. 

Daugelis skaitytojų mūsų prašė atkreipti dėmesį dėl laiko pagreitėjimo. Nors trečio tankio perspektyvoje taip nėra (Žemė vis dar atlieka visą apsisukimą per 23 valandas ir 56 minutes), beveik pas visas žmogiškas būtybes vyksta svarbus psichologinis poslinkis.

Kai kurios patirtys, kurias jūs dabar praeinate, susijusios su Galaktiniu poslinkiu, į tai įeina ir laiko pagreitėjimas. Nors iš Žemės trečio tankio stebėjimo taško, dieną sudaro 23 val. Ir 56 minutės, ketvirto tankio sferoje psichologinis laikas keičiasi. Maždaug 2000 metais daugeliui 24 valandos buvo juntamos kaip 16 valandų. Portalo perėjimo momentu, pradedant 2012 metais, psichologinė diena tęsis nuo 8 iki 12 valandų. Laiko garmonikos keičiasi priklausomai nuo vibracijų lygio pasikeitimo ir Žemės bazinio dažnio pasikeitimo. Bazinis Žemės dažnis sudarė 8 Hz. Dabar jis padidėjęs iki 13 Hz (2011 metams) 2015 metams tai pasieks piką (apie 14 Hz) ir liks stabiliu iki Galaktinio Poslinkio pabaigos. 

Kadangi jūsų vibracinė būsena kyla, tai, kas jums atrodo keliomis sekundėmis, žmonėms žemesnėje vibracijų būsenoje, priimama kaip keletas valandų. Labai aukštuose lygiuose keletas sekundžių, gali atrodyti šimtais metų žemesniuose lygiuose. Tai vadinama, "natūraliu harmoniniu laiko suspaudimu”.

Taip pat yra fenomenas, žinomas kaip "harmoninis laiko išplėtimas”. Įdomi galimybė, kuria apdovanoti tie, kurie yra aukštesnėse vibracijų sferose, atspindi idėją apie "dirbtinai harmoningą laiko išplėtimą”. Inversija, kaip laiko suspaudimas, paprastai juntama aukštesnėse sferose, leidžianti keliautojams laike ir erdvėje iš aukštesnių išmatavimų ištirti žemesnes sferas dienomis, savaitėmis, mėnesiais ir netgi metais, o po to grįžti į savo sferas, kuriose per tą laiką praėjo tik keletas sekundžių.

Laiko išplėtimo pavyzdys stebimas kas naktį, kai jūs miegate. Kai kurie sapnai gali apimti ištisus metus, bet atsibudus, pastebite, kad praėjo tik kokių 60-90 minučių.

Natūralių ir dirbtinių sūkurių (torsinių laukų) vietos dažnai charakterizuojamos laiko suspaudimu. Paprastai, "pozityvūs” sūkuriai laiką suspaudžia, o "negatyvūs” – išplečia. Tai susiderina su sąmonės darbo principais: "Žymiai aukštesnės būsenos įtakoja laiko suspaudimą, o žymiai žemesnės – išplėtimą”. Žemiškuose terminuose tai reiškia sekantį. Jei jūs praleidžiate laiką pozityviame sūkuryje, atrodo, kad laikas bėga. Jei jūs medituojate negatyviame sūkuryje,atrodo, kad laikas slenka. 

Kadangi jūs turite gabumą suspausti ar išplėsti laiką, tą patį jūs galite daryti ir su erdve. Štai kaip būtybės iš kitų planetų gali ateiti ir išeiti iš Žemės plano, be būtinybės perskrosti didžiulius atstumus, kaip tai aprašoma Niutono ir Einšteino fizikoje. Pas jus yra rašytojai-fantastai ir režisieriai, kurie į vartojamąją kalbą įvedė terminą hiper-erdvė, kai kosminis laivas gali judėti su didžiuliu greičiu arba iškreipti erdvę. 

Kaip jūs galvojate, iš kur atsirado visos šios idėjos? Nors jos neginčytinai persaldintos tipinėmis holivudinėmis dramomis ir temomis, pagrindinės idėjos bazuojasi realia laiko ir erdvės mechanika, būdinga aukščiausioms erdvės realybėms. 

Dar viena psichologinė laiko anomalija, kurią verta paminėti, - žymai žemesnės Visatos dimensijos atvaizduoja praeitį, o žymai aukštesnės – ateitį. Kadangi jūs, kaip žmonės sugebate priimti, kaip linijinį, taip ir nelinijinį laiką, kadangi jūs vystotės iš žemesnių dimensijų į aukštesnes linijiniame laike, iš nelinijinio stebėjimo taško, žymiai žemesnės dimensijos yra praeities dalimi, o aukštesnės – ateities.

Kitaip sakant, iš žymiai aukštesnės perspektyvos galima matyti visą prieš jus atsiveriančią laiko liniją – iš praeities per dabartį į ateitį. Kadangi jūs judate laiko linija iš praeities į ateitį, jūsų vibracijų lygis kyla. Štai kodėl jūs aptinkate žymiai aukštesnes dimensijas, išsidėsčiusias linijinio laiko ateities segmente. 

Atitinkamai, keliaujant laiku ir erdve, jeigu jūs susimaišysite su žymiai aukštesnėmis dimensijomis, iš esmė jūs, laiko linijos atžvilgiu, judate į ateitį. Iš nelinijinio stebėjimo taško: viskas vyksta akimirksniu, tai yra, jūs paprasčiausiai pastumiate suvokimo linzes į kitą erdvės/laiko drobės dalį.

Kaip ir mes, jūs – Dievai-Kūrėjai sukurti pagal Vieną Dieviškąjį Kūrėją. Jūs turite visus sugebėjimus ir talentus, mokėjimus ir potencialus, kuriuos turime mes. O štai tai, kaip jūs naudojatės tuo, savo gabumais, priklauso tik nuo jūsų, kadangi jūs turite laisvą valią.

Iš esmės, jūs esate neatskiriama dominuojančios laiko linijos dalimi. Jūs galėtumėte pasidomėti: "Na jai taip, tai kodėl mes negalime išgelbėti visos žmonijos, o ne tik 25 % žmogiškos rasės?” Tame ir yra laisvos valios paradoksas. Tarp daugelių galimų realybių glūdi viena, kurioje viskas atbunda didybei ir iš karto nuima visas negatyvumo formas jūsų pasaulyje. Ir vis tik, žinant apie sielos vystymosi lygius ir priežastis jūsų pasaulyje, kodėl jie pradžioje atėjo į Žemę? Beveik neišvengiama, kad kai kurios sielos vėl pasirinks kritimą į tamsą, kadangi jos dar neintegravo savo problemų su pirmaprade priežastimi. Jos vis dar vaidina kritimo iš palaimos scenarijų, atrodytų įvykusį prieš eonus metų. Šį pagrindinė žmonijos kančios priežastis bus apžvelgta daugeliu būdų visos knygos eigoje, kad padėti jums suprasti pagrindines problemas, atsakingas už civilizacijų kilimą ir griūtį. 

Daugeliui iš jūsų greitai ateis laikai, kada pastebėsite, jog pats protingiausias sprendimas – išeiti iš trečio tankio. Mes jums jau šiandiena rekomenduojame atsilaisvinti nuo trečio tankio sferos.

Jūs tampate tuo, į ką fokusuojatės. Tai tinka kaip kolektyvams, taip ir individams. Mes puikiai suprantame skirtumą tarp sąmoningo pasirinkimo ir ant veido užsidedamos laimingo žmogaus kaukės, kuris bando išlikti pozityviu, neigdamas savo pagrindinius skausmingus taškus. 

Jūs galite fokusuoti į savo Būtybės didybę ir siekti pilno baimės, pykčio, liūdesio, nuoskaudos, siaubo, panikos, teisimo, kaltės ir visų kitų negatyvumo rūšių supratimo ir integravimo. To raktas – į visa tai žiūrėti iš visos jūsų Dieviškumo Būties Vienybės išminties. Nelinijinio laiko, ar amžinojo dabar egzistavimo dėka, galima daryti netik tai. Jūsų Dieviškoji Esmė – vienintelė tikroji realybė, todėl jūs negalite atsiskirti nuo tos savo dalies.

Atitinkamos laiko linijos lygis priklauso nuo dviejų faktorių: 1) kiek talpinate į save energijos ir fokusuojatės; 2) kiek konkrečiai žmonių pasirenka tą fokusavimą. Pavyzdžiui, jei jūs fokusuojatės į karą ir tikite, kad jis – vienintelis būdas jums gauti to, ko norite ir milijonai kitų žmonių tiki tuo, fokusuojasi tam, tai savo planetoje sukursite karą. 

Ir atvirkščiai, jei pakankamas žmonių skaičius priima ketvirto tankio laiko liniją, tampate galinga jėga, džiaugsmo ir meilės planetoje sukūrimui. Visa tai, ką jūs su entuziazmu priimate norimos realybės kokybėje, kuriamą Žemėje kolektyvinę realybę, tai veikia. Galimybių laipsnis priklauso nuo to, ant kiek jūs išgydėte savo psichologines ir emocines problemas, išsivalėte nuo konkrečių negatyvių tikėjimų. 

Kai jūs fokusuojatės į realybę, kurią norite sukurti ir ieškote kitų partnerių, su panašiais norais, tampate nenugalima jėga. Ir nors kartais, kad pakeisti pasaulį, pakanka vieno prašviesėjusio individo, kad sukurti taikos ir klestėjimo dominuojančią laiko liniją, reikalingas mažiausiai kelių prašviesėjusių sielų tarpusavio darbas.

Mes darome viską, kad supaprastinti jūsų supratimą, bet mes nesame tikri jog jus suprasite tai, ką norime čia išreikšti. Linijinėje realybėje jūs atsiradote maždaug prieš 100 milijonų metų. Toliau sekė eilė įsikūnijimų į žemesnius pasaulius, po to, prieš naujus nusileidimus pamokų išmokimui, vėl į žymiai aukštesnes dimensijas, kurias jūs ne pilnai išmokote praeituose gyvenimuose.

Daugelis iš šios knygos skaitytojų buvo visoje galaktikoje įvairiuose tankiuose, išraiškose ir dimensijose. Tipinė prašviesėjusi siela gali pradėti nuo septinto Plejadų tankio, po to pažeminti vibracijas ir keletą gyvenimų praleisti penktame Plejadžių tankyje, po to keletą gyvenimų ketvirtame Sirijaus A tankyje, keletą malonių preliudijų šeštame Arktūro tankyje. Toliau seka probleminis raundas ir keletas gyvenimų ketvirtame Oriono žvaigždyno lygyje, trumpas vizitas į vieną į senovės civilizacijų Žemėje, kaip trečio tankio būtybė, po to dar keletas gyvenimų ketvirtame tankyje Plejadose ir tt. Ir pagaliau jūs vėl grįžtate į Žemę būtent tam laikui. 

Daugelis Žemės sielų buvo čia ir anksčiau, vidutiniškai 50-100 kartų, nors kai kurioms sieloms – tai pirmas gyvenimas Žemėje. Žvaigždinės sėklos – sielos, kurios didžią savo įsikūnijimų dalį praleidusios kituose pasauliuose. Gal būt jos buvo atėjusios į Žemę tik keletą kartų. Paprastai, civilizacijų žydėjimo ar Žemės pasikeitimų metu. Jūs po įsikūnijimo Žemėje: arba praeisite fizinį pakylėjimą; arba mirsite ir vėl gimsite Naujoje Žemėje, Auksiniame Amžiuje; arba pasirinksite kelionę į kokią nors kitą planetą. Užbaigę žemės pamokas, jūs praleisite didelę laiko dalį žymiai aukštesniuose pasauliuose ir mažiau įsikūnysite žemesniuose. Į žemesnius pasaulius kūnysitės tik tam, kad padėti sieloms atsibusti.

Kiekviena planetinė sistema, kurioje jūs įsikūnijate, siūlo sielai unikalią pamokų seriją. Ir kada jūs užbaigėte pamokas, pas jus daugiau nėra jokios "karmos” ar jokių neužbaigtų reikalų duotame konkrečiame pasaulyje. Dabar jūs laisvi ateiti į tuos pasaulius ir išeiti iš jų kada panorėję, nepriklausomai nuo sieloms lygio ir noro padėti kitoms sieloms, dar užstrigusioms karmos rate. 

Kaip jau sakėme, karma neturi nieko bendro su apdovanojimu ar bausme. Tai žaidimo kruopščiai sudaryta baimės jausmu schema, kad įtikinti jus, jog jūs nenusipelnote ar nusipelnote prašviesėjimo.

Pavyzdžiu, jei jūs šiame gyvenime gimėte neturtingu, o atsimenate, kad praeitame gyvenime buvote turtingas ir skriaudėte vargšus, tai nereiškia, kad šitame gyvenime jus baudžia už praeities nuodėmes ir jums lemta būti vargšu, dėl pusiausvyros atstatymo. Greičiausiai tai reiškia, jog jūsų siela paprasčiausiai nusprendė suprasti dualybės turtingas-vargšas subtilybes iš abiejų stebėjimo pusių. Praeitame gyvenime jūs buvote engiantis, o dabar jaučiate, kaip yra būti engiamam. 

Kai tik užbaigėte sielos pamoką, jūs laisvas statyti savo gyvenimą kitaip. Tai reiškia, jei jūs šiame gyvenime gimėte neturtingu ir išmokote viską šioje būsenoje, jūs laisvas vėl sukurti turtus, bet šį kart su žymiai didesne meile ir atjauta kitiems.

Daugeliui iš jūsų įsivaizduojama, jog kelionė žemiškais gyvenimais buvo per ilga ir nemalonia, taip ir yra iš trečio tankio stebėjimo taško. Beveik iki pat Galaktinio Poslinkio, Žemė buvo viena iš tų planetų, kur karmos užbaigimas ir pakylėjimas buvo tik kelerių jogų, medituojančių kalnuose, po keletą valandų kas dieną, prerogatyva. Dabar, atitinkamai vienam iš Dieviškumo Leidimų, pakylėjimas pasiekiamas bet kuriai sielai, nuoširdžiai norinčiai ir dirbančiai su negatyvių savo aspektų išvalymu. 

Iš nelinijinio stebėjimo taško, jūsų praeities ir ateities gyvenimai yra paraleliniai, kadangi tiesiog dabar, nežiūrint į atrodantį nuoseklumą, jie vystosi amžiname čia ir dabar. Jie neiškalti ant akmens. Jūsų praeities gyvenimai keičiasi sueina ir išsiskiria, keičiasi momentas po momento. Tas pats vyksta su dabartiniu ir ateities gyvenimu.

Pas jus yra tai, kas vadinama Akašų Kronikomis. Jose užrašyta kiekvienos sielos patirtis ir iš to stebėjimo taško, jūsų praeities gyvenimai užfiksuoti. Bet kas kartą, kai jūs išeinate į praeitį ir kažką ten keičiate, jūs sukuriate naują laiko liniją. Iš esmės jūs peršokate iš originalios laiko linijos į naują laiko liniją, sukurtą jūsų veiksmais ir įvykdytais pakitimais praeityje.

Gydymas – laiko linijų pagalba. Tai kada jūs einate į praeitį ir vykdote savo praeitų aš gydymą. Skirtingai nuo jūsų fantastiniuose filmuose demonstruojamo paradokso, jūs negalite eiti atgal ir pavyzdžiui užmušti savo senelę, o po to grįžti ir atrasti, kad jūsų daugiau nėra, neegzistuojate.

Jūs galite pakeisti tik savo praeities pergyvenimus, tai yra pakeisti įvykio energetinį suvokimą. Kai jūs tai darote, originali laiko linija lieka nepakitusi ir jūs nepažeidžiate kitų sielų, pergyvenančių savo patirtį, toje laiko linijoje, laisvą valią.

Tačiau jūs galite sukurti alternatyvią laiko liniją, apimančią ateities aš pagalba atleidimą ir gauti, esant praeitame gyvenime, išgijimą nuo jų. Ten pavyzdžiui kur jus tame gyvenime "sudegino ant laužo”, dabar pas jums atsirado alternatyvi laiko linija, kurioje jūsų nuteistąjį aš aplankė jūsų ateities versijos. Šioje alternatyvioje laiko linijoje jūsų siela gali išvengti traumos, gautos sudeginant gyvai, kadangi jūsų ateities aš sugrįžta laike atgal ir ištraukia jūsų dvasią iš kūno iki tol, kol jūs dar nepergyvenote sudeginimo. Paprastai tai leidžiama todėl, kad niekaip neįtakoja sąmonės tų, kas nuteisė jus mirčiai. Jie nežino, kad jūs sąmoningai paignoravote sudeginimo patirtį.

Iš nelinijinio stebėjimo taško, visos laiko linijos sudaro dalį amžinojo  dabar  ir bet kuriuo laiku jūs galite turėti priėjimą prie bet kurios iš jų. Štai kodėl jos gali atrodyti kaip paraleliniai gyvenimai, kadangi iš tikro taip ir yra. Kiekvieną kartą, keičiant kokį nors linijinio laiko aspektą, jūs laiko/erdvės drobėje sukuriate naują siūlą ir visi drobės siūlai prieinami iš nelinijinio stebėjimo taško.

Egzistuoja ir dar viena paralelinio gyvenimo rūšis, apimančią tai, kas paprastai vadinama sielos šeimomis ir virš-sielomis. Kiekvieną kart, bet kuriuo duotuoju laiku, Žemėje ar kitose žymiai žemesnio tankio planetose, pas jus yra šeši jūsų sielos šeimos nariai ir šeši žymiai aukštesnėse dimensijose. Netgi esant žmogiškoje formoje čia Žemėje, jūs galite sutikti savo sielos šeimos narius ir jausti gilų ryšį su jais. Taip pat, apie jų gyvenimo patirtį galima žinoti netgi esant per fizinį atstumą.

Pas jus yra virš-siela, sudaryta iš 12 sielų. Jūs galite nusiderinti į savo virš-sielą ir sužinoti, kad ji yra vienu iš monados ar Atmos Aš aspektu – jūsų virš-sielos virš-siela, dar vadinama virš-siela-meistras. Kiekviena iš 12 virš-sielų, formuojančių virš-sielą-meistrą, savo ruožtu turi 12 savo individualių sielų, pririštų prie jos. Ir iš devinto tankio perspektyvos, jūs surišti su visomis 144 savo virš-sielos-meistro sielomis.

Ir pagaliau, yra pati Dieviškumo perspektyva, kuri aukščiau visko ką gali suvokti jūsų protas. Ar jus kada nors domino toks klausimas: Jeigu jūs – iš tikro Vienis su Viskuo, kodėl tas Visa pasirinko ateiti per jūsų kūną, jūsų unikaliose aplinkybėse, būtent šiuo laiko momentu? Kodėl Tai pasirinko pažinti save per jus? Ir jeigu jūs iš tikro Tai, tai kodėl jūs negalite nuspręsti, bet kuriuo duotuoju momentu ištirti save per jūsų seserį, draugą ar dar ką nors iš gatvės? Kodėl jums atrodo, jog jūs užrakinti vieninteliame fiziniame kūne?

Atsakymas paprastas, bet jį nelengva suprasti. Jeigu Dievas – tai viskas, tai tarp bet kurių arba visų Kūrinijos aspektų nėra jokių apsiribojimų. Apsiribojimai tik atrodantys, dėl linijinio laiko egzistavimo.

Iš Dievo perspektyvos jūs galite persukti "linijinę” laiko juostelę ir ištyrinėti po vieną per kartą, kiekvieną Kūrinijos aspektą. Arba jūs galite pasirinkti ištyrinėti visus aspektus iš kart vienu metu. Jeigu jūs Dievas – tai jūsų pasirinkimas. Tai reiškia kad šiame gyvenime jūs pavyzdžiui pasirinkote būti Selu iš JAV pavyzdžiui, paraleliniame gyvenime jūs galėjote pasirinkti būti Stivenu, einančiu keliu, kitame paraleliniame gyvenime galėjote pasirinkti būti Sara, gyvenančią sakysime Anglijoje.

Iš linijinio stebėjimo taško, tai kad jūs galite ištyrinėti kiekvieną gyvybės Visatoje formą, po vieną per kartą, yra absurdas, bet būtent taip Dievas priima savo Kūriniją, kadangi iš Dievo perspektyvos laikas begalinis. Paprasčiau sakant, tai reiškia, kad Dievas turi neribotą laiką, kad asmeniškai ištyrinėti kiekvieną savo Kūrinijos aspektą. Kadangi Dievas tiria save individualiai, jis gali plėstis į nelinijinę sferą ir ištirti viską vienu metu.

Nors aukščiau paminėta padėtis apima visus Kūrinijos aspektus, kol jūs esate žmoniškoje formoje, tai yra neįmanoma, kadangi jūs praleidžiate labai daug laiko būtent tokioje sąmonės būsenoje.

Grįžtant prie Žemės, pažiūrėkime tris dominuojančias laiko linijas, sukuriamas žmonių. Prašau, turėkite omenyje, jog be šitų trijų laiko linijų yra ir kitos individualių sielų realybės. Bet per artimiausius metus 95% žmonijos, iš esmės, kris arba kils į vieną iš tų trijų realybių.

Trečio tankio dominuojanti mirties linija.

Kaip jau mes nekartą svarstėme, ne kiekviena siela pasiruošusi kartu su Motina Žeme pereiti pilnai į ketvirtą tankį. Grįžtant prie analogijos su klasės kambariu, yra keletas besimokančių, kurie paprasčiausiai nenori daryti tai, kas reikalinga, kad pereiti į kitą lygį.

Jų neteisia, neaptaria ir negalvoja, jog jie neturi balso teisės, nelaiko juos kvailais, blogais ir nevertais dėmesio. Paprasčiausiai jie mokosi kitokiu greičiu, nei dauguma prašviesėjusių žmonijos atstovų.

Pas daugelį sielų Žemėje, dominuojanti DNR spiralę turi  pagrindą iš Oriono. Tai, prieš kokį pusę milijono metų, kai Rigelio ir Betelgeizės žvaigždinės sistemos pažabojo Žemę, vykusio intensyvaus kryžminimosi pasekmė. Tuo metu, kad atremti panašų įsiveržimą nebuvo taikomos jokios apsaugos priemonės. Iki užgrobimo, sielos iš esmės buvo plejadietiškos ir vienas iš sunkiausių sielos pergyvenimo pamokų buvo tai, kaip jaustis užkariautai, agresyvia, dominuojančia rase. 

Mes žinome, kad didžioji dalis plejadietiškų sielų sąmoningai nepasirinko tapti orionietiškomis, bet žymiai aukštesniame lygyje tai tapo pirmapradžio atsiskyrimo dalimi ir atspindėjo pamokas, atsiradusių iš pirminių tikėjimų, po kritimo. Žymiai žemesniuose pasauliuose dažnai vyksta užkariavimai ir tuo metu ateinančios sielos kažkokiame tai lygyje žinojo, kad toks dalykas gali nutikti.

Tačiau, negatyvios programos, kaip emociniai randai, eteriniai imprintai ir astraliniai implantais pasiliko su žmonija keletai amžių. Tame cikle sielos, atsidūrusios pirmapriežasties ir aukos spąstuose, pergyvens vieną paskutinę čia Žemėje katastrofą (arba keletą tarpusavyje surištų katastrofų, tokių kaip badas, potvyniai, žemės drebėjimai ir pan.) Jos išeidinės Žemės pasikeitimų periode ir persikels į kitus pasaulius, specialiai paruoštus tam, kad galutinai padėti įveikti kritimo pasekmes.

Po Lemūrijos ir Atlantidos griūties, tik nedaugeliui sielų pavyko subalansuoti skirtingus savo aspektus. Jos įsipareigojo įvykdyti visas pamokas, surištas su kritimu ir to pasekoje atsiradusiu laisvos valios pažeidimu, kad joms, pagaliau pavyktų išeiti iš persikūnijimo rato ir patekti į pakylėjimo spiralę, penkto tankio sąmonės kokybę.

Atsirado ir kita grupė, ne visai pasiruošusi visų karminių pamokų užbaigimui. Tos sielos pavargo nuo nesibaigiančių karų, konfliktų, nelaimių ir pradėjo judėti į ketvirto tankio kokybės pusę.

Sielos, užstrigusios trečiame tankyje, - tie kas dirba likusių karmos pamokų įveikimui ir tie, kurie pasiruošę pakylėjimui – šiandiena yra žmogiškuose kūnuose Žemėje ir atstovauja tris dominuojančias laiko linijas.

Prašviešėjusiųjų bendrijų dominuojanti laiko linija.

Iki tokio laipsnio išsivystė apie 20-25% žmonijos, kurioms tolimesnis kritimo pergyvenimas (nelaimių, netekčių, kontrolės, paniekinimo) daugiau nėra sielos pamoka, kurią reikėtų tęsti. Ta grupė pasiruošusi užbaigti visą negatyvią karmą ir įeiti į naują Auksinį Amžių. Jie gauna tai, ko iš tikro nori – gražų gyvenimą, bešvytinčią Žemę, kurioje daugiau nebus pastovių karų ir supančios aplinkos naikinimo.

Pakylėjimo dominuojanti linija

Artimiausiais metais panašiai apie 15-30 milijonų žmonių (apie 0,3% žmonijos) pasirinks fizinio pakylėjimo kelią. Kaip jau ne kartą buvo aprašyta, iš nelinijinio stebėjimo taško, pakylėjimas įvyksta akimirksniu, bet iš linijinio stebėjimo taško, tam prireikia daugelių metų ir dešimtmečių. Iš esmės, pakylėjimas įvyksta atominiame lygyje, kaip kvantinis šuolis. Tačiau, kadangi jūsų fiziniame kūne yra trilijonai ląstelių ir kūnai nemėgsta staigių pasikeitimų, egzistuoja meistro-šablono programa, palaipsniui paverčianti jūsų ląsteles į kristalines šviesos formas. Todėl, fizinio pakylėjimo proceso užbaigimui prireiks 10,20,30 ar daugiau metų, priklausomai nuo sielos kelio unikalumo.

Fizinis pakylėjimas stipriai skiriasi nuo dvasinio pakylėjimo. Beveik visi jūs jau pergyvenote dvasinį pakylėjimą, įskaitant fizinio kūno palikimą ir pakylėjimą sąmonėje į dangiškus lygius. Dangiški planai ir yra tikru dangumi, aprašytu jūsų dvasiniuose mokymuose. Nemaišykite jų su žymiai aukštesniais astraliniais ir žymiai žemesniais eteriniais planais, kurie, kai kuria prasme, gali kopijuoti dangų.

Dvasinis pakylėjimas įvyksta tada, kai sielos užbaigė savo pamokas žemėje iki tokio laipsnio, kad joms daugiau nebereikia persikūnyti Žemėje, nebent kaip mokytojui, ar padėjėju sielų atsibudimui. Daugelis jogų pasirinko dvasinį pakylėjimą.

Pakylėjimo metu, nepasiimančios su savimi fizinio kūno sielos, gali pasirinkti dvasinį pakylėjimą. Dėl kritinės  situacijos šiuolaikinėje Žemėje ir dėl to, kad pereinamasis periodas apims apie 20 ir daugiau metų, sieloms, pasirinkusioms dvasinį pakylėjimą, reiks arba padėti žmonijai, kaip dvasiniams mokytojams, arba persikūnyti Žemėje naujame Auksiniame Amžiuje, su konkrečiu tikslu padėti ketvirto tankio žmonėms persitvarkyti ir augti.

Per artimiausius metus daugelis šios knygos skaitytojų taps žmonijos pakylėjimo dalimi ir prisijungs prie vienos iš trijų pakylėjimo bangų. Net jei jūs pasirenkate neperformuoti savo kūno į šviesą ir likti savo dabartiniame kūne, su ketinimu persikūnyti Naujoje Žemėje, rasite šioje knygoje daug įdomaus.

Brangūs Kūrėjai, atsiminkite, kad jūs esate laisvos valios turėtojai ir stiprios, kūrybiškos dvasinės būtybės. Taigi, nepapulkite į spąstus to, kad viskas, kas čia ar kitur aprašyta, neišvengiamai įvyks. Mes patariame jums vaidinti aktyvią rolę besiskleidžiančioje Naujos Žemės dinamikoje. Ši knyga apie jus – drovius, paveldinčius Žemę. Jeigu jūs jau ne naujos žmonijos atstovas, ši medžiaga jūsų nepritrauks.

Bet vieną kart žengę šiuo keliu, jūs jau negalite pasukti atgal. Jūs savo atsiskleidime pasiekėte kritinę stadiją. Todėl, bet kokie bandymai grįžti į pažįstamą, patogią teritoriją, pasmerkti neįgyvendinimui. Jūs daugiau nebenorite seno gyvenimo būdo. Jus niekas jame nebetraukia. Jis miręs, kaip pernykščiai lapai. Leiskite jam išeiti. Leiskite jam tyliai sklandyti tuštumoje, pakartotinam panaudojimui kitoje nuostabioje Kūrinijoje.

Peržiūrų: 2807 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 5.0/2
Viso komentarų: 11
0  
1 Violeta   (29.03.2013 15:05) [medžiaga]
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/851
Savęs link...ugnies apeigos.

0  
2 Sofija   (29.03.2013 15:54) [medžiaga]
"...Pakylėjimo metu nepasiimančios su savimi fizinio kūno sielos..."
Sveiki, o kaip bus toms sieloms, kurios norėtų pasiimti su savimi ir savo dabartinį fizinį kūną?

+1  
3 Doremi   (29.03.2013 17:19) [medžiaga]
pajaunėsi biggrin

0  
5 Milda   (29.03.2013 21:53) [medžiaga]
Doremi,tu nuostabi  biggrin noriu pajaunet  biggrin biggrin biggrin

0  
4 Aivanhova   (29.03.2013 20:34) [medžiaga]
Isties,stebiuosi,kokiu graziu laidu budavo kadais "susukama"..
Tokios kaip Violetos ideta http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/851
arba http://www.lrt.lt/mediateka/laidos/S/1711
Tikriausiai verta perziureti daugiau is to LRT ciklo "Žmogaus energetinė sąranga ir galimybės ją valdyti"

0  
6 Ožkela   (30.03.2013 21:12) [medžiaga]
lenkas teršia eterį :( nr. 6

Norėjau palinkėti visiems gražių Švenčių.. nežiūrėkit pro langą, svarbu širdyje būtų pavasarinė nuotaika :)

0  
7 Doremi   (30.03.2013 21:52) [medžiaga]
gražu ir baltos velykos, nevyk dievo medzin-su pyragu neišprašysi
aš džiuginuosi paskutinėmis žieminio poilsio savaitėmis, prasidės vėl man wacko

0  
8 Ožkela   (30.03.2013 21:58) [medžiaga]
Aha,kaip pažiūrėsi į gamtos išdaigas, gerai jei jos nėra stabdis darbams, bet ir tai,nieko nepakeisi,belieka susitaikyti :)

0  
9 Aivanhova   (31.03.2013 13:38) [medžiaga]
Su Sv.Velykom! Su atgimimu..:)

0  
10 Klaudijus   (01.04.2013 02:17) [medžiaga]
Turiu klausimeli del tu velyku,kazkur girdejau ar skaiciau,kad si svente yra is pagoniu paimta,pvz. kiausiniu dazymas,velyku bobute ir t.t. yra is pagoniu paimta,tai jie tikriausiai svente gamtos atgimima ar kazka panasaus,ar as klystu?
Ne tik velykos,bet ir kitos krikscioniu sventes yra kilusios is pagoniu.

0  
11 Klaudijus   (01.04.2013 02:20) [medžiaga]
O zinojot,kad musu proteviai najuosius metus svesdavo pavasari?Pagalvokit del ko smile

Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Kovas 2013  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0