Antradienis, 06.12.2022, 13:17
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2016 » Kovas » 16 » Laimingo gyvenimo instrukcija.
18:13
Laimingo gyvenimo instrukcija.

Didžiausias stebuklas šiame pasaulyje esi tu – kaip Žmogus. Mintimis, kurioms suteikiam dėmesio jėgą, puoselėjame savo ateities sodą ir tik patys numatome būsimas jo spalvas bei augalus. Pastoviai plūstančias mintis visada galime kontroliuoti, pasinaudojant mums suteikta pasirinkimo laisve. Patys sprendžiame, kokioms iš jų suteikti dėmesį ir tuo pačiu sustiprinti, o kokioms –  ne.

Dėmesys – energija, atitinkama jėga, kurią galima nukreipti ten, kur pasirinksim patys. Fizinis aktyvumas, elgsena – tai nematerialių minčių, kurioms suteikėme dėmesį, finalinis elementas, galutinė išraiška. Pasąmonė – besąlygiškai galinga, bet kvaila jėga. Ji nesupranta kas tai yra “gera” ir kas tai yra “bloga” mintis, kurią sustipriname. Jai bet kokia mūsų sustiprinta dėmesiu mintis – įsakymas, kurį reikia vykdyti. Realizuoja kiekvieną žmogaus lūkestį, neanalizuojant, teigiamas jis, ar ne. Apie ką dažniausia žmogus galvoja, tą ir gauna.

Viskas, kas materialu – energetinis-informacinis srautas, kuris pats nėra materija, bet iš kurio sudaryta viskas kas egzistuoja materijoje.  Dvasingumo Menas yra tame, kad prabundantis žmogus atsimintų tas žinias, kurios pas jį yra pirmapradžiai ir jų pagalba taptų tikru Žmogumi. Juk jis ne šiaip sau biologinė būtybė, o apdalintas amžinybės dalelyte. Suvokus tai, supranta, kad Lemtis paties rankose ir ne tik čia, bet ir po to.

Būtent tokia ir yra pagrindinė laimingo gyvenimo instrukcija. Nors pakankamai paprasta, bet daugeliui žmonių sunkiai įkandama, nesuvokiama ir nepasiekiama. Todėl ir ieško laimės pakaitalų išorėje, taip niekada jos ir nerasdami. Dvasinis pradas – Meilės jėgos pagimdytos mintys, pilnąja to žodžio prasme. Gyvuliškas pradas – mintys apie kūną, instinktai, refleksai, didybės manija, materialūs norai, interesai.

Žmogui labai svarbu valdyti savo dėmesį, tai yra, tą energiją, jėgą, kurią nukreipia į kitus žmones, save patį ir į užduotį, kurią duotuoju metu atlieka. Pasąmonei iš tikro nėra neįveikiamų kliūčių ir situacijų be išeities. O abejonės tai kaip kokie garai, kurie atsiranda trumpam ir vėl dingsta. Kontroliuokite mintis ir neleiskite tyram šaltinio vandeniui, pakilus sąmonės temperatūrai, virsti abejonių garais ir kad jie neužgožtų Sielos Šviesos.

Patinka tai, ar ne, bet už tai, kas esame dabar, tiesiog būtina prisiimti atsakomybę kiekvienam žmogui be išimties. Tokiais, kokiais esame dabar, padarė mintys, kurioms suteikėme dėmesį ir jų pagrindu susiformavę įvairūs įsitikinimai, nuostatos, šablonai. Pasąmonė materializavo visus siekius ir abejones, net ir tas, kurios tūnojo giliai užspraustos viduje. Todėl yra sakoma, jog išmintis – dvasinio brandumo privilegija, bet ne pragyventų metų, ar amžiaus būtina savybė. Svarbiausia yra ne nugyventų metų kiekis, o būtent jų kokybė. Tai yra, svarbiausia Kaip, o ne Kiek nugyventa. Gyvenime žymiai svarbiau kokybiškai nugyventos akimirkos, nei beprasmis egzistavimas iki gilios senatvės ir tuo dar didžiuojantis, kaip pasiekimu ar nuopelnu, išdidžiai švenčiant kūno egzistavimo jubiliejus.

Išmintis – nėra kokia tai energija ateinanti iš išorės. Ir iš vidinių gelmių ji neateina pati. Tačiau, būtent ten ji gyvena ir pažadinti ją gali tik pats žmogus-asmenybė, atitinkamai pridedant savo dėmesio pastangų, tai yra, turi atlikti veiksmą, pasilenkti ir pasisemti pats, iš to neišsenkančio ir tyro vidinės išminties šaltinio. Taip pat, kaip ir pats žmogus gali apriboti šią Šviesą, sklindančią iš Sielos gelmių, per abejonių ir baimių sudarytus rūkus.

Trumpalaikėje egzistavimo eigoje kiekvienam žmogui yra suteikiamas atitinkamas Šansas – prasiveržti iki tų Tiesos ir tikrų žinių Vartų. Bet, tam kad išeiti į tokį lygį, pirmiausia būtina nugalėti savojo egoizmo ir puikybės išsibujojusią imperiją, savo gyvulišką...

Visas žmogaus gyvenimas materijoje, tai – intrigų žaismas ir šiame velniškame proto žaidime jis visiškai praranda save tikrą, kaip dvasią-asmenybę. Žaidimas, žaidimas ir dar kartą žaidimas...  Aplinkui tik ilgai užsitęsęs beprasmis sąmonių žaidimas, deja ne gyvenimui, o būtent mirčiai...

Neverta ieškoti stebuklų išorėje, nes jų paprasčiausiai ir nėra. Yra tik atitinkamas žinių lygis ir jų pritaikymas. Todėl ieškokite žinių, kurios yra raktas visiems, taip vadinamiems stebuklams materijoje.

O kas iš tikro yra Meilėje, tas Dieviškume ir Dievas jame, kadangi Dievas tai ir yra besąlyginė Meilė... Žmogus yra nuostabi būtybė. Jis gimsta gyviu, tik su maža savo dvasine sudedamąja ir į materialumą nuderinta atitinkama sąmonės programa, bet vieno trumpalaikio egzistavimo eigoje, dėmesio jėgos ir pasirinkimo laisvės dėka, gali laisvai pavirsti į Dvasinę Būtybę, artimą Dievui. Štai kur tikras stebuklas, dėl kurio verta pasistengti ir ant gyvenimo altoriaus, paaukoti savo Gyvulišką pradą. Nes tik tokią mūsų auką iš tikro pripažįsta Dievas.

Laimingas tas žmogus, kuris savyje atskleidžia šviesos ir išminties neišsenkantį tyrą šaltinį, o ne tas, kuris sukaupė kalnus materialinių vertybių, ar pasiekė valdžios bei įžymybės viršūnių. Tai tik dulkės, kurios pavirsta į nieką.

Jeigu nekontroliuojame į mus besiveržiančių minčių patys, kaip asmenybė-dvasia, tai kaip taisyklė, visuomet atsiras tas, kuris mielai padarys tai savo naudai. Toks jau materijos dėsnis, kuris veikia mus, nepriklausomai žinome apie tai, ar ne, patinka tai ar ne. Savo valios neturime, bet už tai turime galimybę visada laisvai pasirinkti tarp dviejų jau egzistuojančių...

Žmonės pastoviai galvoja apie praeitį ar ateitį. Bet gyvename juk šioje akimirkoje, kuri vadinasi čia ir dabar. O kas tai yra dabar? Tai vertingiausia Dievo dovana, kurią reikia kuo racionaliau išnaudoti. Juk tas mūsų egzistavimas, kurį galime išnaudoti tam, jog pasiekti beribį išminties okeaną, prabėga labai greitai.

Net mintyse negalima norėti blogo kitiems. Kadangi su  ta dėmesio jėga, kurią suteiki joms, pats sau pini pinkles kūnui ir protui. Ir kuo dažniau taip darome, tuo tos pinklės tik stiprėja, tuo stipriau veržiame patys sau kilpą ant kaklo. Ne Dievas mus kaip nors baudžia, o patys savanoriškai save taip baudžiame. Išeitis iš to yra viena: tapti draugu savo priešui ir atleisti jo neišmintingus veiksmus, kadangi ir mes patys esame tokie pat netobuli. Kam kankintis? Pažvelkite aplinkui, kokie nuostabūs supa žmonės. Kai įžiūri juose tai, kas geriausia, mūsų visos problemos dingsta savaime.

Kol dar gyvi, niekada nevėlu pažinti save, surasti savo pirmapradį gyvybės šaltinį. Juk nemirtingumo formulė gan paprasta: kontroliuoti mintis, Tikėti ir Mylėti.

Kvaila galvoti, jog rytojus niekur nuo mūsų nepabėgs,  nes jis paprasčiausiai gali mums iš vis neišaušti. Taigi,  kol dar rusena gyvybė mumyse, tol yra tikro gyvenimo pradžios viltis. Tikras tikėjimas užgimsta žiniose. O žinios ateina per žodžius, per savo proto įtikinimą, vykstančių dvasinių reiškinių tikrumu. Žinoma  kad reikia gerbti ir kito žmogaus siekį pažinti tai, kad ir savaip, gal ir aplinkui, nesvarbu, o ne priimti iš karto tai aštriais egocentrizmo durtuvais.

Žmogui suteikiama pažinimo galimybė, gali atvesti jį arba į Laisvę, arba į vergiją. Mūsų laisvame pasirinkime niekas nemaišo, nei Dievas, nei velnias. Jei pasirenkame Dievą, einame pas Jį, pasirenkame velnią einame pas jį. Patys išsirenkame kelią arba į rojų, arba į tolimesnį Sielos reinkarnacijų pragarą.

Nors iš tikro, tikrame pasaulyje egzistuoja tik Meilė. O blogis egzistuoja tik iliuziniame žmogiškame trumpalaikiame egzistavimo pasaulyje, nesubrendusių Sielų auklėjimui. Kad ir kokia bebūtų liga – pirmiausia tai tikėjimo ir dvasinės jėgos silpnumo išraiška. Todėl labai svarbu suformuoti savyje pastovų Meilės ir gėrio energijos dažnį, o ne virpesių nepastovumą, dažnių skirtumą. Jei žmogus įves tvarką savo vidiniame gyvenime, tai fiziniam kūnui neliks nieko kito, kaip sekti paskui dvasią. Nes kūnas – tik vežimas, kuris važiuoja ten, kur vežėjas nori.

Svarbiausia turėti noro tam, o galimybės visada atsiras reikiamu momentu. Kad įsisavinti pirmaprades žinias, nereikia toli važiuoti ar atsiskirti nuo visuomenės. Nuo savęs nepabėgsi, kad ir kiek išlietum ambicijų ant kitų. Tik sau blogiau taip darai. Tereikia pažvelgti į savo vidų ir suprasti, kas tu esi iš tikro ir ko turi siekti šiame trumpalaikiame egzistavime.

Mes dažnai taip ir negalime įvertinti tikros Dievo dovanos, nuosavo egocentrizmo tamsoje pasirinkus kirmino gyvenimą. Ar sugebėsime suprasti Jo tikrą Meilę mums, jei apart savęs daugiau nieko aplink nepastebim? Tokia šiandiena yra karti Tiesa.

Nuo Tiesos niekur nepasislėpsi, nuo išminties nieko nenuslėpsi. Žmogaus gyvenimas ir mirtis – vientiso proceso srautas. O kur nėra žinių, ten gimsta nesupratimas ir baimė.

Gyvenimas – akimirka. Ir kiekvienas tą akimirką nori tapti laimingu. Juk laimė taip arti mūsų. Tereikia tik pasisukti į gėrio pusę ir paprasčiausiai tapti tikru Žmogumi. Viskas labai paprasta. Tereikia nepasiduoti kvailom būties svajonėm ir nenueiti jų plačiais  klystkeliais, vedančiais tik į globalaus melo spąstus.

Jums spręsti, ar likusias savo gyvenimo dienas praleisite klaidžiodami chaotiškose ir nepraeinamose minčių džiunglėse, kaip beždžionė, ieškant eilinio banano, ar likusį laiką praleisite kaip išminčius, vaikščiojantis po sutvarkytą ir išpuoselėtą savo vidinį sodą.

Tikroji laisvė – kada žmogus yra aukščiau šio pasaulio materialių norų, kada kas dieną, kas valandą gyvena dėl dvasios ir Sielos, papildant tą lobyną naujais gerais darbais, mintimis ir pagalba aplinkiniams. Kada gyvena ne dėl savo egoizmo ir reikšmingumo, o dėl kitų žmonių, dėl Dievo.

Tikroji pergalė prieš patį save – reiškia nugalėti savyje egoistą, norą tapti šio pasaulio “karaliumi”. Šis pasaulis tėra tik gaudyklė kvailiems žmonėms, priimantiems septonų lauko iliuzijas už realybę ir tuo pačiu stumiant Sielą, bei dvasią tolimesnėms kančioms.

Svarbiausia gyvenime – būti laisvu dvasia, laisvu nuo materijos pasaulio, eiti pas Dievą niekur nenusukant. Tada išoriniame gyvenime žmogus gali atnešti maksimalią naudą žmonėms ir pragyventi verto Žmogaus iš didžiosios raidės gyvenimą. Tapti žmogumi čia ir dabar, šiame egoistiniame pasaulyje. Tapti Lotosu, išaugančiu iš pelkės purvo ir įgaunančiu idealią švarą.  Juk jūs vis tik esate žmonės, kuriuose jau pirmapradžiai yra Jo sėkla...

Svarbiausia – pakeisti savo vidinį pasaulį, įvesti tvarką plūstančiame minčių sraute ir pilnai pereiti į gėrio pusę, be jokių išlygų. Tai visiškai paprasta ir gali kiekvienas be išimties žmogus, nesvarbu kas jis ir kur yra dabar. Garbės nepraradimas – vienas iš žmogaus dvasingumo požymių.  Sąžinė – Dvasios didingumo, brandumo laipsnis.

Juk Dievui nuo mūsų nieko nereikia, apart Meilės, kuri pasireiškia tikru Tikėjimu ir gėriu aplinkiniams. Būtent Meilės jėga augina dvasingumą, atveria žinias, vedančias prie atsibudimo. Kadangi iš išorės niekas neduoda žmogui tokios naudos ir Dievo suvokimo, kaip iš vidinės gilumos pasiektos Sielos brangenybės. Kas gyvenimo dykumoje jaučia dvasingumo troškulį, tam visada bus duotas žinių šaltinis.

“Jis pasireiškia paprastume. Paprastumą paverčiant sudėtingu, mes prarandame Jį. Nors viskas taip paprasta...” Rigdenas Džiappo.

 

Taikos ir ramybės Dvasiai

Peržiūrų: 2906 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 3.7/6
Viso komentarų: 8
0  
1 joris   (17.03.2016 22:19) [medžiaga]
Koks puikus straipsnis, paprastai parašyta esmė. Ačiū!

0  
2 PlejadieteLina   (18.03.2016 17:51) [medžiaga]
Labukas, mano MIELIEJI, labukas VIRGI!

Ach, prabego 5 - i menesiai, kaip as cia buvau! Velu vakar dienos vakara, pajutau Sirdimi ir Siela, kaip as noriu i si tinklapi, kaip pasiilgau Virgio straipsniu, ir visu sio tinklapio lankytoju. Visu pirma, stipriai, su Meile apkabinu Tave, Virgi!, nes butent nuo sio tinklapio, nuo siu giliu ir taip reikalingu Sielai ziniu, prasidejo mano Didysis Laisves skrydis. Skrydis i Didyji Tobulejima, skrydis i beribi Kosmosa! ACIUUUUUUUU, VIRGI !!! As lenkiuosi Tau.

Mane turbut visi esat mate per TV laidas... Taip, as ta - LINA ANANDA - MYLINTI VISATOS SAULELE. 
Si savaite, man kaip kazkoks pakylejimas Sieloje. Nors as visada esu Dziaugsme, visada jauciu ramybe. Man gyventi yra gera, gera... 
Pasaulyje ir Lietuvoje pasipyle siauba kelianciu ivykiu (serijinis zmogzudys, 2 - ju vaikuciu sumetimas i sulini, nuzudymas savo kudikelio ir nupjovimas kojyt...), taip ziauriai turi atsiskirti Blogis nuo Gerio. Man buna Sirdyje sunku, kai tai isgirstu. Po vieno tokio ivykio isgirdimo, as ankstu ryta susapnavau idomu ''sapna'': senas, zilu plauku, su ilga zila barzda senukas, man duoda kristala, jame irasyta: SAMBALA 111. As paimu ta kristala, tada pries mane stojas vyras - su usais, barzdele, zaliu rubu, jis man paduoda popieriaus lapeli, kuriame perskaitau: MYLIU TAVE, SESE. AS SAMBALOS VALDOVAS, KIJEVAS -  Tai, koki ilgesi, Meile ir ramybe jutau pabudus, nenusakoma! Tarsi man egzistavo tik TAI. Ka reiskia tas susapnavimas, tik spelioti galiu. 

Kiekvienas zmogus turi praeiti ivairias situacijas, spresti sunkias problemas, spresti ir klysti, nes butent taip, zmogus tobuleja, gauna pamokas ir supratima. Juk ir Lotosas, kol jis isdygo ir eme stiebtis i Saule, kol isdygo - praejo dumbla. As gerai ismanau Priezasties - Pasekmes Desni. Geris ir Blogis yra priesybes, bet be Blogio, nesuprastume kas yra Geris. Neteiskite, nekritikuokite kitu, nedarykite kitiems Blogio, nes Kurejo Priezasties - Pasekmes desnis, veikia visus, Blogis jum sugris atgal.
TUSTUMA. VAKUUMAS. Tai yra niekas, IR TAI YRA VISKAS. Egzistuoja Kosminiai Desniai, kurie yra amzini. Kurejas neturi nei pradzios, nei pabaigos. Visatos ir ju pasauliai turi pradzia ir pabaiga, nes kaip zmogus atskilo nuo Kurejo, taip ir sugris i Ji. Ir tada keliaus kurti kitu Visatu - Pasauliu. Tokie Desniai - jie AMZINI.

Geris ir Blogis. Zmogzudziai (isskyrus tuos, kurie netyciom kazka nuzudo), karu ir didziuliu - ziauriu nelaimiu vykdytojai, - tai zmones... be Sielos. Kaip Kurejas sukure Sielas, taip Velnias sukure zmones, be Sielos. Sie zmones neturi emociju (nes neturi Sielos), jie nejaucia zmogaus skausmo, kanciu. Bet yra ir lb blogu zmoniu, turinciu Sielas, tokie po kazkiek reinkarnaciju, jei nepasitaisys, bus Kurejo negristamai sunaikinti. 

Nuo 5 - iu metuku, regejau Angelus. Pries pusmeti, pradejau regeti Elementalius. O, KOKIE JIE NUOSTABUS! - LB GRAZUS IR TOBULI! Su sparniukais, geliu vainikeliais ant galvos. Elementaliai yra Zemes, Vandens, Oro ir Ugnies. Jie mazuciai: 2 - 4 pedu aukscio, dazniausiai zali. Svytintys, permatomi. Bendrauju su Jais - telepatiskai. 

             (Is savuju eiliu):

SAUJOMIS BERIU MEILE, GERI, GROZI...
IS SAVOSIOS SIELOS IR SIRDIES...
TE SIOS SEKLOS SUDYGSTA TEVYNEJ MANOJ,
TE SUDYGSTA JOS PASAULY VISAM!
ZMONES BRANGIEJI, BUKITE LAIMINGI !!!

             Visus Jus, su Meile - apkabinu.     Iki, sekancio karto!

0  
3 PlejadieteLina   (18.03.2016 19:01) [medžiaga]
Perskaiciau kelis straipsniukus - KAS ESU AS - , geri straipsniukai pradedantiems. As siuo metu domiuosi ir skaitau DOREEN VIRTUE straipsnius. Man Ji lb priimtina, jauciu Ja...

Siuo metu, man daug tenka bendrauti su zmonemis: ir TV laidode, ir per Skype, ir Fb, ir namuose. Pasakysiu tai, kad nelabai yra ka kalbetis, nes... zmoniu samone 90 procentu - yra gyvunu samones! Daznai manes zmones klausia, - koks yra laimingo Gyvenimo ir isgyvenimo receptas? Taip, jis yra! Mylekite kiekviena zmogu, mylekite savo Artimuosius, mylekite augalelius, mylekite geleles ir dziaukites jomis, mylekite Gyvunelius ir dziaukites jais, mylekite VISA, kas aplink Jus, MYLEKITE VISA VISOVE. Stai ir visas receptas!
Turiu du Jorkiukus, Maltos bisoniuka (dar mazutis), Persu kaciuka (baltas, kaip sniegas), ivairiu papugeliu, ivairiu rusiu balandziu, - visus juos lb myliu, i ju Sirdeles siunciu Meiles spindulelius, pasiimu ant ranku, glostau, - tame JAUCIU DZIAUGSMA!

P. s.: pries vienos TV laidos filmavima, buvau susitikus Merkines piramides savininka - Povila Zeka. Galiu visiem pasakyti, ka pamaciau: jo auroje kazkokie juodi kirminai..., sakesi, jog Dievai, su kuriais bendrauja, gyvena 900 metu... ..... Pasitvirtino tai, kad jis turi Anunaku DNR. Zmones, atsargiau su ta jo piramide, ir gydymusi ten!

(Is savuju eiliu, 2015 vasaros kuryba):

PER ZYDINTI LAUKA EINU,
VEJAS DRAIKO ILGUS PLAUKUS...
IR MANO VEIDA BUCIUOJA...
I AUSI KUZDA ELEMENTALIAI...

AS SUPRANTU JU KALBA...
SIRDYJE DIDZIULI DZIAUGSMA JAUCIU...
AS - GAMTOS VAIKAS!
AS DEIVE KAIMO LAUKU...

ESU ZMOGUS, IR NE ZMOGUS...
SU DIDELIU ZMONIU LAGAMINU...
VISI NUOSTABIAUSIAIS DRUGELIAIS TAPKIT,
KURIE I SVIESA VERZIAS!

=======================

TE PASAULIS VIRSTA ROJAUS SODU!
TIK... KIEKVIENAS JI KURTI TURIM.
MEILE KURTI. MEILE - HARMONIJA.
ATLEISKITE VIENI KITIEMS. ATJAUSKITE.

MEILES SVIESA GERUMU ISSKLAIDO BLOGI,
RAMINANCIA SILUMA NUMALDO SIELVARTA...
MEILE - TAI MUSU STIPRYBES SALTINIS,
VILTIES LIEPSNA.

NES... MEILE - TAI DZIAUGSMAS,
MEILE - GYVENIMO VARIKLIS!
MEILE - ZIBINTAS, SVIECIANTIS TAMSOJE.
KUR MEILE? JI - MUSU SIRDYSE!

SU ARTEJANCIOM SV. VELYKOM, VISUS! LAISVO JUM VISIEMS, IR LAIMINGO SKRYDZIO! Iki.

+1  
4 virgis   (19.03.2016 12:41) [medžiaga]
Kiekvienam žmogui yra suteikiamas atitinkamas Šansas – prasiveržti iki tų Tiesos ir tikrų žinių Vartų. Bet tam, pirmiausia būtina nugalėti savojo egoizmo ir puikybės išsibujojusią imperiją...
Argi žmogus nejaučia, kad daro kažką tai ne taip, ne pagal Dievo valią? Žinoma jaučia, nes sąžinė kartais suveikia, nors ir giliai ją užkiša, tačiau vis tiek girdi. Gal diena ji ir tyliai apie tai šnibžda, bet vakare stipriau, o ypač naktį neduoda ramybės.
Jei žmogus puikuojasi prieš kitus ir galvoja, jog jis yra labiau dvasingas, nei kaimynas, ar kiti aplinkiniai, vėl lipa ant to paties sąmonės pakišto grėblio. Vėl save iškelia aukščiau, išskiria iš kitų. Tarsi viską daro ir teisingai, kaip jam atrodo ir kaip jis supranta: dalina vargšams, vykdo gal būt apeigas, gal net eina išpažinties, demonstruoja gerus darbus aplinkiniams ir tt. Bet tuo pačiu tuo ir puikuojasi, įsivaizduojamu, sąmonės piešiamu dvasingumu, aukštesniu kokiu tai pasiektu lygiu ir tt.  Tačiau, dvasingumas neturi nei lygių, nei kokių tai aukščių. Arba jis yra, arba jo nėra, arba gyveni jausmais, arba ir toliau tik egzistuoji sąmonės puikybėje. Gilintis žinoma galima iki begalybės, tačiau tai jau visai kas kita, tai ne lygiai ir žodžiais tai neišreikšt. Negali būti truputį dvasingas, nelabai dvasingas ir labai dvasingas. Jei dar dominuoja sąmonė, vadinasi dvasingumo dar nėra, nors ji sakys atvirkščiai, tik bandome tai pasiekti. Ir tuo atžvilgiu visi yra lygūs, einantys ta linkme, visi tik tokie pat bandytojai, sėdintys toje pačioje bačkoje.
Nesvarbu ar tai pirmas bandymas, ar šimtas pirmas, nes tai tik bandymas prasimušti iki dvasingumo. Ar tu mėšlo krūvos pradžioje, ar pabaigoje, tu vis tiek mėšle. Pas Dievą iš tikro nėra nei mėgstamiausių, nei pirmaujančių, Jis paprastas santykiuose. Žmonės, dominuojant sąmonei, patys save išskirsto ir išdalina santykiuose vienas su kitu. O tie, kurie iš tikro įžengia į santykius su Dievu - jie paprasti ir tokie skirstymai neaktualūs, kaip ir dominavimas. Juk Dievas vienodai myli visus... O kodėl mes negyvename pagal jo valią? Kodėl mes norime save išaukštinti, sureikšminti kitų akivaizdoje? Suprantama, puikybė demonas ir tt., bet kur gi jūs žmonės, kur asmenybės-dvasios? Argi taip sunku gyventi pagal sąžinę, pagal Dievo valią? Argi tai ne pačių mūsų rankose? Kodėl vėl ir vėl pasirenkam demoną, puikybę? Gal geriau pasidalinti patirtimi kaip sekasi, ar kaip nesiseka su tuo susitvarkyti.
Negali tarnauti dviems ponams iš karto, turi pasirinkti arba viena arba kitą, kuo gyveni, kam tarnauji, tuo ir esi.  Jei žmogus didžiuojasi, kaip kokiu tai pasiekimu, jog  jo įvaizdžiu naudojasi beprasmės vartotojiškos reklamos, nuo sistemos, manant, jot tai ir yra populiarumas, pasiekimas. Tai apie kokį dvasingumą ir jo siekimą galima postringauti?
Ar dvasiai reikia to, kad ir tikro populiarumo, ar tai ją sustiprina? Ir aplamai, kas tai yra populiarumas ir ką tai skatina? - Meilę, Draugystę, Lygybę? Aukščiau kitų kas žmoguje nori būti, kas nori visada dominuoti? Nuo ko eina bet koks atskyrimas ir išskyrimas, išsiaukštinimas? Argi tai nuo dvasios ar tai svarbu dvasingam žmogui aplamai? O kam vis tik labai naudinga tokie žmonių norai? Manau skaitę "straipsnelius pradedanties"  ir patys lengvai atsakys...
Žmogus mano jog tokių išoriškų veiksmų dvasingumui pilnai pakanka. Tame ir esmė, jog daugumoje nori tik atrodyti, bet nebūti dvasingiems. Svarbiau ką kiti pasakys ar pagalvos, o ne tvarkos įvedimas viduje. Gali apgauti ką tik nori, tačiau savęs tai neapgausi. Kad ir kokią kaukę užsidėsi, tačiau velniškos dominuojančios esmės nepaslėpsi. Kad ir kaip bandysi čiulbėti, tačiau kitų tai nešildys.
Jei žmogus nesutramdo sąmonės, tai sistema per ją visada skirstys, išskirs, sukiršins ir tt. Pasinaudos puikybe, kuri yra pats mylimiausias ir svarbiausias Šėtono įrankis. Nuo to viskas ir prasideda: pavydas, pyktis, neapykanta ir tt. Manantis jog jis yra kuo tai geresnis nei kiti, vietoje dvasios stiprinimo, savo dėmesį pers sąmonės puikybę atiduoda sistemai (Demonui).  Nemato tokios pat Dievo dalelės kituose. Taigi, žmogus kaip buvo prie suskilusios sąmonės geldos, taip ir liko, nesuvokiant, kas tai yra dvasingumas iš tikro? Iš dalies tai ir supranta, jei naudojiesi tik svetimu dvasingumo suvokimu, bet ne savo, neturint dvasinės praktikos pačiam, sunku nepaklysti aibėje klystkelių. Juk kiek žmonių, tiek ir kelių, tačiau didžioji dauguma ne visada veda tiesiai, o kartais net į priešingą pusę visai. Bet apie tai, kas iš tikro yra dvasingumas, pakalbėsime plačiau sekančiame straipsnių cikle, nes tai labai platus klausimas ir kaip matosi iš komentarų, labai aktualus ir svarbus šiandienai žmonėms. Žmonės turi ne ginčytis, kas svarbesnis ar aukštesnis, kieno tikėjimas geresnis, teisingesnis, o apsijungi. Tai vienintelis kelias iš šio bedugnės krašto, ant kurio stovi žmonija. Kito kelio tiesiog nėra...

Taikos ir ramybės Dvasiai gerbiamieji, bet ne protui.

0  
5 Vytautas   (19.03.2016 21:34) [medžiaga]
Kažkaip labai seniai buvau užsukęs smile Na nors ir kukliai bet vis egzistuojat. Visur dingęs susidomėjimas po 2012m "nesėkmės" tarsi nieko neįvyko. Bet iš tikro įvyko esminis pokytis. Neliko jokių energetinių žaidimų, magijos, ezoterikos ir tiesiog dingo visas ištisas aukštesnių vibracijų pasaulis. Tiksliau dingo šio pasaulio tikrieji valdytojai naudojęsi mumis  kaip ferma patenkinti savo energetinius poreikius. O ta mūsų energetika tai emocijos nesvarbu pyktis ar meilė. Kažkokio dvasinio tobulėjimo nėra. Yra tik labai realus dalykas kaip mes laikomės laisvos valios principo t.y. mano laisvė negali būti prievarta niekam kitam ir kaip visa tai suderinta su mūsų priimamais sprendimais. Bet ir tai šis tobulėjimas reikalingas tik 7 milijonams iš 7 milijardų. kaip nebūtų gaila kiti gyvena tik veną kartą ir yra tik originalų kopijos nors žmogiška prasme kartais net geresni žmonės nei originalai. Bet čia neįmanoma nieko pakeisti. 
Kitas momentas iš tikrųjų kūrėjų pusės nusimato šios žemės transformavimas į rojų žemėje. Tuo pačiu ir pačių žmonių transformavimas į nesenstančius ir be jokių ligų. Bet mirtis nepanaikinama. Tik atėjus laikui tiesiog išnykstama ore be jokių pėdsakų. Vėl gi perkurta žemė be jokių technologijų. Kiek nukeliavai pėsčias tiek tavo. Bet turi pastovią telepatinio ryšio galimybę su artimais ir pažįstamais žmonėmis. Be to visuomet žinai kur esi šioje žemėje. Navigacijos sistema tavyje. Gyvenamas namas, drabužiai ir viskas kas būtina ir pakankama atsiranda iš niekur tiksliu duodama kūrėjų. Be to ištrinta atmintis. Niekas neprisimena kas buvo iki tol ir ką mokėjo tik pažįsta savo gimines ir šiaip pažinotus žmonės. Be to žino visas naujo pasaulio taisykles ir galimybes. Kalba taip pat viena visam pasauliui. Viskas turėtų pradėti vykti 2022m birželio 30d. Iki dar 2019 birželio 13d turėtų išsiveržti JAV super vulkanas ir aplinkiniai vulkanai. Atitinkamai kad užgesinti ir nesukelti problemų likusiam pasauliui visa šiaurės Amerika turėtų nuskęsti. Bet yra galimybė to išvengti. JAV turėtų atsisakyti visų karinių bazių pasaulyje t.y. praktiškai pasaulio valdymo. Procesas būtų sustabdytas laiku. Mano misija panašu bus juos apie tai informuoti. Bet neturint kažkokių gyvų pvz kad šis pasaulis gali būti valdomas iš išorės mano žodžiai visiškai tušti. Taip kad tiesiog laukiu kažko apčiuopiamo ir suprantamo žmonėms. Praktiškai žinau ko laukiu. Bet viskam savas laikas. smile Tai va tokia mano versija. biggrin

0  
6 laume   (20.03.2016 10:36) [medžiaga]
Maloniai skaitėsi straipsnis, laukiu Virgio pasiūlytų straipsnių ciklo.
 Labas ,Vytautai. Įdomiai išdėstei savo versiją.Vadinasi judėjimas vyksta .
Tačiau kodėl, bus ištrinta atmintis ? Ir tai bus padaryta visiems, ar tik besieliems?3

0  
7 Vytautas   (20.03.2016 11:08) [medžiaga]
Na  atmintis bus  ištrinama visiems nes esama dabartinė informacija yra bevertė ir visiškai nereikalinga perkurtame pasaulyje. Ir užkraunama nauja būtina informacija apie perkurtą pasaulį. Tiesiog kad žmonėms nekiltų jokių gyvenimiškų problemų. Pradžiai visais žmonėmis pasirūpinama maksimaliai. O toliau kaip kas nori taip tas tegul ir gyvena ar negyvena. Visiškai laisva valia. Tiesa "teisėsauga" taip pat automatinė. Jei kažkas bandys pakenti kitam žmogui jis savaime persikels į sunkesnes arba labai sunkias gyvenimo  sąlygas ir visiškai vienas. Dėl to pavojus gyvybei negrės, bet reiks įdėti pastangų surandant maisto, sušylant. Aišku kai žmogus suvoks savo netinkamą elgesį jis bus grąžinamas į pradines sąlygas. Įdomi situacija su "ryšiu". Iš "rojaus" pusės telepatiniu būdu su juo artimi ir pažįstami galės susisiekti. Pats žmogus iš savo pusės negalės su niekuo susisiekti. Tai va tokios papildomos smulkmenos. smile Tiesa į galeriją įdėjau vieną paveikslėlį apie šio pasaulio sandarą iki 2012m. Aišku ten kažkaip reikia Virgio leidimo kad kitiems matytųsi. Bet čia jau jo valia tai leisti ar ne. Jei jis tai leis vėliau paaiškinsiu kas ten ir kaip. Šiaip mėlynos rodyklės rodo kas ką sukūrė. Raudonos kas ką valdė. O dabar tos visos raudonos dalies tiesiog nėra. Esam tikrai visiškai laisvi. smile

0  
8 Vytautas   (20.03.2016 11:27) [medžiaga]
Ačiū Virgi už paveikslėlio aktyvavimą. smile Ir spurgelio įdomus paveikslėlis. Savo laiku tokių kryžių virš manęs būdavo vos ne kasdien. Dabar tie lėktuvų pėdsakai praktiškai išnykę. Pasitaiko tik vienas kitas. Na bent čia prie Kauno. Kitur gal kaip kitaip. smile

Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Kovas 2016  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0