Ketvirtadienis, 21.09.2023, 10:45
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2011 » Lapkritis » 25 » Lemūrijos žynys Adama per Aureliją Luizą Džouns iš knygos Telos
12:10
Lemūrijos žynys Adama per Aureliją Luizą Džouns iš knygos Telos

Adama, ar yra grupinė sąmonė, susijusi su tokių medžiagų, kaip marihuana ir pejotė, vartojimu relaksacijai arba kaip instrumentą dvasiniam vystymuisi, o taip pat su priklausomybe nuo jų? Prašau, apibūdink, kokį poveikį šios medžiagos turi tiems, kas jas vartoja?

Pradžiai aš norėčiau pakalbėti apie medžiagų, naudojamų poilsiui ir pasilinksminimui, vartojimą. Jeigu jūs nieko prieš, truputis istorijos įžangai. Kai šie šventi augalai Kūrėjo buvo sukurti, jie turėjo nuostabų energijos ir sąmonės pakėlimo tikslą.

Ypač tolimais laikais, pačioje jų vartojimo pradžioje, augalai, sukeliantys sąmonės pasikeitimą, gelbėjo žmonėms atveriant jų dieviškų savybių, savo dieviškojo Buvimo ir Kūrėjo Buvimo suvokimą. Šie augalai buvo naudojami taip pat telepatinių sugebėjimų pagerinimui, o taip pat tokių sugebėjimų kaip aiškiagirdystė, aiškiaregystė, psichometrija ir kiti panašūs dvasiniai talentai.

Šie dvasiniai atvėrimai sudarė palankias sąlygas žmonių ryšiui su angelų karalyste, su gamtos dvasiomis, su gyvūnijos pasauliu ir Esmėmis (būtybėmis), esančiomis kitoje uždangos pusėje. Energijos, pakeltos šventų augalų pagalba, taip pat lengvino kelionių tarp erdvių galimybę. Dvasinių galimybių atvėrimas buvo pagrindinis šių augalinių substancijų vartojimo tikslas. Tokia padėtis buvo pradžioje, iki „sąmonės nuopuolio", kuris įvyko ketvirtame aukso amžiuje.

Nuo senų laikų šventi augalai padėjo žmonijos evoliucijai pradiniu gyvenimo mūsų planetoje periodu ir tęsėsi milijonus metų, iki ketvirtojo aukso amžiaus atėjimo. Labai ilgą gyvybės evoliucijos Žemėje laiko tarpą žmonės sėmėsi šių augalų energiją retsykiais ir sąmoningai, su didžiule pagarba ir šventumo jausmu. Jie suvalgydavo nedidelę tik ką nuskinto nuo augalo lapo dalį, priklausomai nuo norimos patirties. Egzistavo nemaža tokių augalų įvairovė, ir kiekvienas iš jų duodavo savo unikalią dvasinę dovaną. Šiais augalais niekada nepiktnaudžiavo, ir jų vartojimas nesukeldavo narkotinės priklausomybės.

Vaikams ankstyvame amžiuje suteikdavo pilną supratimą apie šventų augalų vartojimą, ir todėl niekada nekilo problemų dėl jų vartojimo kitiems tikslams, negu tie, kuriems jie buvo skiriami. Šventi augalai buvo penkto ir aukštesnių išmatavimų dažnių. Žmonės nerūkė, kad įkvėptų šias medžiagas per plaučius, kaip tai daroma šiais laikais su senovinių augalų analogais, ir tai, tarp kitko, visai ne tie patys augalai. Buvo suvalgomas tik lapo gabalėlis arba visas lapas priklausomai nuo rūšies, nes tokio kiekio visiškai pakako norimam rezultatui pasiekti. Žmonės labai pagarbiai elgėsi su šiais augalais, prašydami jų Dievų leidimo priimti kiekvienos konkrečios rūšies savybių.

Šie augalai viešėjo daugelyje vietų, ir beveik kiekvienuose namuose buvo šventi sklypeliai keleto tokių augalų rūšių auginimui nedideliais kiekiais. Jie buvo laikomi tokiu pat svarbiu sielos maistu, kaip maistas kūnui. Šventi augalai nešė labai aukštas vibracijas. Juos naudojant, jie dalindavosi savo vibracijų atributais, išaukštinančiais kūną ir atveriančiais sąmonę aukštesniems suvokimams ir patirtims. Taip vadinama „žolė", kurią dabartinės kartos žmonės rūko arba vartoja kitokiu būdu, tikėdamiesi surasti ryšį su aukštesniais savo aspektais arba įgyti kitų išmatavimų patirtį, jokiu būdu nėra tie patys augalai, kurie pradžioje buvo naudojami dvasiniams tikslams. Mūsų trečiojo išmatavimo realybėje jau nėra tų pirmapradžių augalų, nors keletas rūšių išliko vidinėje Žemės pusėje.

Įsikūnijusios būtybės, praktikuojančios tamsius sugebėjimus, tai tie, kurie pirmieji genetiškai pakeitė senovinius augalus.  

Kad suprastume, kas nutiko su šia dovana, kurią žmonija taip laisvai naudojo gana ilgą laiką, būtina sugrįžti atgal į tamsių amžių pradžią, kai žmonės atidavė savo sugebėjimus tarnauti žemesnėms vibracijoms ir jėgoms, neatitinkančioms jų pačių Dieviško Buvimo. Viena po kitos šios planetos civilizacijos pamažu užmiršo apie savo pirmapradę vienybės su dieviškumu būseną ir atsivėrė manipuliuojančioms ir kontroliuojančioms šešėlinėms energijoms.

Įsikūnijusios būtybės, praktikavusios tamsius sugebėjimus ir įgijusios daugybę žinių kitose būties sferose iki savo atėjimo į Žemę, tapo senovės juodaisiais magais.  Jos buvo pirmosios, iš pagrindų pakeitusios pirmykščius augalus, turint tikslą labiau kontroliuoti žmones, bukinant jų dvasinius sugebėjimus ir suvokimus. Tai truko ilgą laiko periodą, ir pirmykščiai augalai buvo pamažu sunaikinti arba buvo pažeminti jų vibracijų dažniai. Šie augalai, dabar žinomi kaip „psichodeliniai augalai", neša negatyviai pakeistas vibracijas, tik iš tolo primenančias pirmykščių augalų vibracijas.

Medžiagos, kurioms jaučia narkotinę priklausomybę jauni, o taip pat daugelis suaugusių Žemės žmonių, tai medžiagos, traukiančios juos į žemutinius astralinio plano lygius. Ten jie patenka į astralinių esmių nelaisvę, kurioms išgyvenimui reikalinga jų energiją, kas ir yra pagrindinė narkotinės priklausomybės priežastimi. Tie, kurie nepertraukiamai vartoja šias medžiagas, savo emociniame kūne ir kituose subtiliuose kūnuose sukuria deformuotas energijas. Šios esmės turi savo sąmonę. Jos realios ir gyvos. Būdamos žema energetine sąmone, kuri tampa vis labiau ir labiau agresyvi, jos veržiasi užvaldyti žmogaus, vartojančio narkotines priemones, energijas.

Ilgai vartojant narkotines medžiagas, žmonių, suteikiančių šioms esmėms prieglaudą,  energetiniame lauke, jų skaičius didėja ir jėga auga.   

Šios esmės su žemai vibruojančia sąmone turi tiek mažai šviesos ir energijos, kad joms tenka, tam, kad išgyventų, „prisikabinti" prie tam „tinkamo" žmogaus ir sukelti potraukį jo emociniame kūne. Šie potraukiai yra pagrindinė narkotinės priklausomybės priežastis, kurią sukuria tos astralinio plano esmės, kurioms būtina  siurbti jūsų šviesą ir energiją, kaip priemonę, būtiną jų pačių išgyvenimui. Galima sakyti, kad jūsų priklausomybė yra jų dozė. Koncepcija, kokiu būdu atsiranda daugybė priklausomybės rūšių ir lygių, nepakankamai gerai suvokiama. Priešingu atveju labai nedaugelis iš jūsų parodytų dėmesį medžiagoms, sukeliančioms priklausomybę, tegul netgi įprastoms komercinėms cigaretėms ir alkoholiui.

Laikui bėgant išlikusių augalų vibracijos buvo pakeistos iki tokio laipsnio, kad tas, kas liko jums šiandien, tai saujelė keičiančių sąmonę augalų su žemomis vibracijomis. Vietoj to, kad perkeltų žmones į Šviesos karalystes, negatyvios mūsų šiuolaikinių augalų savybės traukia žmones į žemas astralinio plano vibracijas, kur šviesa labai blanki, o sąmonė labai deformuota. Juodieji magai dirbtinai pakeitė pirmykščių augalų vibracijas, kad sukeltų sujaukiantį efektą sieloje ir padidintų atitolimą nuo Šaltinio.

Didžioji dalis žmonių, naudojančių narkotikus, yra tie, kurie sąmoningai ar nesąmoningai jaučia, kad prarado ryšį su Aukščiausiuoju Aš. Jie veržiasi susijungti emociniame lygyje su didesniąja savęs dalimi. Priklausomybė atsiranda šio natūralaus sielos troškimo terpėje, kuris niekada negali išsipildyti per panašios rūšies praktikas. Narkomanai įkvepia arba vartoja vis daugiau ir daugiau keičiančių sąmonę medžiagų, beviltiškai siekdami susijungti su savo pačių dalimi, su viltimi užpildyti vakuumą ir tuštumą, kuriuos jie jaučia savo gyslose.

Narkotinių medžiagų vartojimas iliustruoja bandymą surasti išorėje Meilę, kurią galima surasti tik savąjame Aš per meilę Kūrėjui, pulsuojančiame jūsų širdyje.

Dar kartą kartoju, kad keičiančios sielos ir proto būseną medžiagos gali tik sustiprinti sielos vienatvę ir beviltiškumo jausmą, ieškančios savirealizacijos savojo Aš išorėje. 

Jeigu pakitusios sąmonės būsenos arba susijungimo su dieviškąją dalimi sieksime pasikliaudami žemo dažnio vibracijų substancijomis, tai rezultatas bus tik iliuzija ir savęs apgaulė. Ar suvokiate tai?

Auginamos žolės ir cheminės medžiagos, gaminamos dabartiniu laiku sąmonės pakeitimo tikslais, visiškai nenatūralios sielai, fiziniam kūnui, protui ir emociniam kūnui. Jos sukelia šiuose kūnuose pasikeitimus, kurių ištaisymui gali prireikti labai daug laiko, netgi keleto gyvenimų.

Ten, kur anksčiau buvo meilė, nekaltumas ir tyrumas, kai šventi augalai turėjo savo pirmykštę prigimtį, dabar  yra negatyvumas didžiulės grupinės narkotinių esmių sąmonės formoje, nešantis paties gyvenimo audinio ir sąmonės griovimą. Vargu ar atsirastų dabar tokia vieta, kurioje nebūtų šių esmių vibracijų. Tai dar vienas tamsiųjų brolių sąmokslas, kurių programa numato visos dabartinės kartos evoliucijos sustabdymą arba sulėtinimą. Yra didžiulė grupė esmių, laukiančių savo „savanoriško grobio", kurios susirenka vietose, kur renkasi žmonės, kad prisikvėpuotų šių esmių arba priimtų jas į vidų.

Jeigu jūs stebėsite iš mūsų pozicijų, jūs be mažiausios abejonės sužinosite, kad bet kas, vartojantis šias medžiagas, sukviečia legionus šių esmių. Jos kabinasi ir kankina jus emociškai, kad pažadintų jus dar didesniam vartojimui. Jos kaip alkani vampyrai, rungtyniaujantys dėl savo narkotiko dozės. Priklausomybę gimdo ne tiek pats augalas, kiek esmės, prisirišančios ten, kur jis naudojamas. Tai pagrindinė narkotinės priklausomybės kančių priežastis.

 Į ką panašios šios esmės?

Aš jas jums apibūdinsiu. Jos panašios į tirštą dūmą ir gali siekti šešis, dešimt, dvylika arba dvidešimt pėdų ilgio, savo forma primena gyvatę. Jos auga ir plečiasi tiek, kiek absorbuojami visi kūnai – fizinis, emocinis, mentalinis ir dvasinis. Daugiausiai paliečiamas emocinis kūnas, kai astralinės esmės, įkūnijančios šią vibraciją, įspaudžia jame aistringą norą vartoti vis daugiau ir daugiau narkotikų.

Narkotikų vartojimas ir priklausomybė nuo jų daugumoje atvejų atveda į asmenybės pasikeitimą ir gadina charakterį. Siela vis didesniu ir didesniu laipsniu praranda ryšį su savo įsikūnijimo tikslu ir savo tikruoju Aš. Tiems, kurie praleidžia savo gyvenimą šioje pakitusioje sąmonės būsenoje, gali prireikti dar keleto inkarnacijų, kad sugrįžtų į tą būseną, kurią jie turėjo iki to, kai priprato prie narkotikų. Jie, be abejo, patiria regresą savo asmeninėje evoliucijoje. Nepriklausomai nuo to, kiek dvasingais save laiko tie žmonės, atsiduodantys šiai priklausomybei, mes tvirtiname, jog jie yra valdomi grandiozinės iliuzijos.

Ar gali išsamiau papasakoti apie tai, kaip narkotikų vartojimas veikia mūsų kūnus – fizinį, emocinį, mentalinį, dvasinį, o taip pat auros lauką?

Poveikis emociniam kūnui.

Pradėkime nuo keturių kūnų. Didžiausiu laipsniu paliečiamas emocinis kūnas. Šios esmės įtraukia žmones į narkotinę priklausomybę, sukurdamos alkio jausmą arba godų norą vartoti narkotinę priklausomybę sukeliančią medžiagą, daugiausia saulės rezginyje ir emociniame kūne. Yra užfiksuota, kad lėtėja emocinio kūno vystymasis ir branda tų žmonių, kurie vartoja šias substancijas. Jie gali likti nesubalansuoti ir emociškai nebrandūs ilgus metus ir netgi iki savo įsikūnijimo pabaigos. Jeigu jūs matote vyrą arba moterį, kurie po trisdešimties ar keturiasdešimties metų amžiaus pasilieka penkiolikos ar dvidešimties metų brandumo lygyje, žinokite, kad kažkas pristabdė jų emocinių kūnų vystymąsi. Paprastai emocinis kūnas nustoja bręsti tame amžiuje, kai prasideda šių medžiagų vartojimas.

Šis emocinis nebrandumas gimdo nepilnavertį charakterio vystymąsi tų, kurie renkasi narkotikus. Vietoje dieviškų savybių išskleidimo, narkotinė priklausomybė daugelį verčia imtis įvairios rūšies manipuliacijų, išdavysčių ir melagingų būdų pinigams gauti, kad gautų sekančią dozę. Atsiranda netgi tokių, kurie gali pasirinkti žmogžudystę ar prostituciją, kad gautų išteklių savo priklausomybės patenkinimui. Narkotinė priklausomybė neretai sunaikina arba pažemina sielos savybes, ir įsikūnijimo tikslai nepasiekiami.

Kiekvienas vienu ar kitu laipsniu nori evoliucionuoti ir tapti dieviška būtybe, kuria jis ir yra. Tokia jūsų prigimtis. Tie, kurie vartoja narkotikus arba analogiškas sukeliančias priklausomybę medžiagas, ieško už ribų savęs pačių to, ką galima surasti tik savo sielos gelmėse. Piktnaudžiavimas narkotikais byloja apie nenorą eiti normaliu būdu ir mokytis per kasdienines gyvenimo pamokas, padedančias evoliucijai. Nes nėra išorinių trumpų kelių į nušvitimą, viskas jūsų viduje.

Kylant planetos vibracijoms pasaulio jaunimas ir tame tarpe tie, kurie vartoja narkotikus, ateis prie rimto pasirinkimo ir įsipareigojimų savo sielai, savo evoliucijai ir iš anksto nustatytiems savo įsikūnijimo tikslams. Greitai jiems teks daryti pasirinkimą, ir arba nutraukti narkotikų vartojimą, arba atsirasti prieš būtinybę palikti šį įsikūnijimą, praleidžiant laiką astraliniame plane su tomis energijomis, su kuriomis jie užsižaidė. Iš esmės šį pasirinkimą reiks daryti visiems, kurie nori kilti su energijos banga ir kurie nusprendė susijungti su savo Dieviškuoju Aš.

Poveikis mentaliniam kūnui.

Mentaliniame kūne narkotikai paveikia charakterį ir sąžiningumo lygį, o taip pat stipriai iškreipia gyvenimo motyvaciją. Vietoje gyvenimo dėl aukštų tikslų pasiekimo, gyvenimas neretai pavirsta į apsėdimą ir pinigų vaikymąsi bet kuriais įmanomais keliais dar didesnio kiekio šių medžiagų nusipirkimui. Palaikydamas šią sąmonės būseną, narkomanas bukina ir apniaukia savo protą. Narkomanija neretai gali sukelti genetines pasekmes dviem ar trims palikuonių kartoms, kurios gali pasireikšti įvairiomis fizinėmis, emocinėmis ar mentalinėmis silpnybėmis. Vaikai, gimusieji šeimose, genetiškai paveldėjusių panašias problemas, gali būti sielos, kurios priėmė sprendimą gimti panašios rūšies situacijoje, kad užbaigtų karmą, atsineštą iš praeitų įsikūnijimų, kai jie atsidavė piktnaudžiavimui narkotikais ar kitoms priklausomybės rūšims.  

Poveikis fiziniam kūnui.

Fiziniame plane narkotikai ir bet kokie kiti potraukiai, sukeliantys priklausomybę, žemina kūno vibracijas. Kai kurie žmonės genetiškai labai stiprūs ir neatrodo fiziškai paliesti. Daugumai nuo narkotikų priklausančių žmonių neigiamą poveikį gauna smegenys ir emocinis kūnas. Tačiau, būtina atsiminti, kad tie, kurie ilgą laiką piktnaudžiavo narkotinėmis bei joms analogiškoms medžiagoms ir nesugebėjo įvykdyti šio įsikūnijimo kontrakto, greičiausiai, praras teisę į sveiką kūną sekančioje inkarnacijoje. Jūs visi žinote, kokia skausminga ir kankinanti būna tokia patirtis!

Neįmanoma sąmoningai ir nerūpestingai žaloti savo kūną įvairiais piktnaudžiavimais viename įsikūnijime ir mėgautis sveiku ir stipriu kūnu sekančiame. Pagal dieviškąjį įstatymą, jeigu jums duotas stiprus ir sveikas kūnas, bet jūs juo piktnaudžiaujate, tai karma sugrįš jums sekančiame gyvenime. Būtent dėl tos priežasties jūsų vaikai gimsta su daugybe ligų, o jūs stebitės, kodėl taip vyksta. Ką jie padarė, kad tą užsitarnautų? Žmogiškame lygyje jūs niekada negalėsite suprasti, nes nežinote visos istorijos. Netgi jei jūs pažvelgtumėte į astrologines kronikas ar Akašos kronikas, žmogaus sąmonė tesugebėtų suvokti tik mažą vientiso paveikslo dalį.

Aplamai žmonės, patiriantys narkotinę priklausomybę, neišreiškia tendencijos maitinti savo kūną maistu, kuris būtinas jo subalansavimui ir gyvybingumui. Atsiradusieji kūno pusiausvyros sutrikimai nestimuliuoja šių žmonių pakeisti savo gyvenimo būdo. Jie, švelniai tariant, prastai maitinasi, kas yra savęs neigimo ir neapykantos sau dalimi. Tai reiškia, jie nevertina savęs kaip dieviškų būtybių, o taip pat nevertina šio gyvenimo palankios galimybės. Kūnui reikia, kad jį keletą kartų per dieną maitintų natūraliu ir maistingu maistu, turinčiu kaip galima daugiau gyvybinės jėgos. Surogatinis greito paruošimo maistas be maistingų medžiagų, tapo pagrindine daugumos narkomanų dieta.

Poveikis eteriniam kūnui.

Eteriniame plane narkotikai suardo didelę dalį sielos apsauginių apvalkalų, vadinamų subtiliaisiais kūnais. Tam, kas viename gyvenime piktnaudžiauja nuolatiniu marihuanos, LSD ar kitų analogiškų psichodelinių narkotikų vartojimu, gali prireikti nuo trijų iki penkių ir net daugiau įsikūnijimų, kad sugrįžtų į pirminę būseną. Priklausomybė narkotikams gali padaryti didžiulę žalą eteriniams kūnams. Žiūrint iš fizinės realybės ne visada aišku, kokia žala padaryta nematomiems kūnams. Mes nekalbame apie tuos, kurie tiesiog keletą kartų pabandė narkotikų įdomumo dėlei ir nustojo juos vartoti. Tai negali atnešti didelės žalos. Mes kalbame apie reguliarų vartojimą ilgą laiko tarpą.

Daugelis iš jūsų vartojo narkotikus nuo penkių iki dešimties metų laikotarpiu ir netgi daugiau. Mūsų laiku, padedant Dieviškąjai Malonei, mūsų dangiško Tėvo siūlomai visai žmonijai, dar nevėlu atsisakyti nuo priklausomybių ir pradėti dvasinį, emocinį ir fizinį valymąsi. Visi gali gauti reikšmingą išgijimą iš Dievo Malonės. Bet jeigu atsitiks taip, kad siela paliks šį įsikūnijimą iki to, kai įvyks išgijimas, tai daugelis gali nusinešti šį defektą į sekančią inkarnaciją su visomis iš to plaukiančiomis pasekmėmis, bet be pilno suvokimo, kodėl jie turi problemų su fiziniu kūnu. 

Koks poveikis auros laukui?

Kai mes iš savo pozicijų žiūrime į žmogų, kaip į vaiką meilės, šviesos ir nekaltumo, auros laukas demonstruoja nuostabias visų septynių vaivorykštės spalvų ir auksinės šviesos emanacijas. Jis spinduliuoja įvairaus intensyvumo tonais, ir auros lauke matosi puikūs geometriniai aukštos vibracijos spalvų raštai. Priežastis yra ta, kad nuostabios Dievo spalvos atsispindi pilnu vaivorykštės spektru.

Kai jūs žiūrite į marihuanos ar kitų narkotikų vartotojų auros lauką, jūs matote labai deformuotus raštus raudonos pykčio spalvos ir žalius nuodėmės šešėlius, neišreiškiančius harmonijos ir meilės. Be to, visa aura apsupta daugybe juodų ir rudų dėmių. Dažniausiai gražūs, pirminiai, geometriniai auros raštai jau yra nematomi. Ji turi purviną atspalvį, nes spalvos stipriai deformuotos. Jūs pamatysite taip pat sankaupas esmių, primenančias žiedu susisukusias dūmo gyvates, kurios apsivyniojusios apie visas kūno dalis. Šios esmės ir jų žemo dažnio energijos gniuždo saulės rezginį ir širdį. Psichodelinių narkotikų vartotojų eterinio kūno ir auros lauko stebėjimas nekelia didelio malonumo. Jeigu mes galėtume parodyti narkotikų vartotojams jų auros lauką ir leisti jiems aplyginti su tuo, kuris buvo aprašytas aukščiau, tai galbūt 90 procentų ir daugiau iš jų nutrauktų narkotikų vartojimą.

Dabar, kai Žemė ruošiasi įeiti į pakilimo dažnį, mūsų DNR keičiasi pirmapradžio šviesos kūno linkme, turinčio 12 ir daugiau gijų. Kaip šis naujas laiptelis evoliucijoje, į kurį mes žengiame, veikia žmones, naudojančius narkotikus?

Gaila, jie nesivysto į teigiamą pusę. Narkotikų vartojimas daro negalimas pozityvias permainas, nes pagrindiniu ląstelių keitimosi faktoriumi yra meilės vibracijos ir pastangos, kurias daro žmogus, kad pakeltų savo vibracijas. Kaip galima pakelti savo vibracijas, jeigu jūs sukuriate, palaikote ir maitinate legionus negatyvių esmių?

Naudojantieji narkotikus nuolat žemina savo vibracijas, kad palaikytų savo esmių maitinimo ciklą, kas savaime, jeigu apie tai susimastytume, yra neapykantos aktas pačiam sau. Narkomanų palaikomas žemas vibracijų lygis neveda į jų pačių meilės ir šviesos vibracijų pakėlimą, kliudydamas tokiu būdu jų DNR pasikeitimui aukštesnio evoliucinio statuso kryptimi.

Jūsų palaikomas meilės ir šviesos koeficientas yra lemiantis natūralios ir automatinės jūsų DNR aktyvacijos faktorius. Ši aktyvacija neturi ryšio su tuo, kai jūs kam nors mokate už DNR aktyvavimą, kas dažniausiai yra ketinimo išreiškimo ceremonija. Jeigu šviesos ir meilės dažniai nekyla ir nepalaikomi gavėjo, nedaug ką galima pasiekti.

Jūsų šviesos kūno aktyvacija nulemiama ir greitinama tuo meilės ir šviesos kiekiu, kurį jūs sugebate išlaikyti savo kasdieniniame gyvenime. Į tą reikia įskaityti ir meilę savąjam Aš, meilę savo kūnui ir savo inkarnacijos tikslams, o taip pat ir visas kitas meilės rūšis.

Ar draudimas vartoti marihuaną kai kuriose vietose veikia jos vibraciją? Pavyzdžiui, ar yra baimės sąmonė, asocijuojama su jos uždraudimu?

Taip, be abejo. Pats marihuanos augalas, teisingai jį naudojant, turi kai kurių teigiamų pritaikymų. Kalbama apie tai, kad reikia paleisti baimę ir priklausomybę, ir surasti kiekvienam daiktui jo teisingą vietą. Marihuana – tai kanapių rūšis. Jūsų valdžios uždraudė ją, ir jiems tai baimės faktorius. Kanapę galima naudoti daugeliu teisingų būdų žmonijos gerovei. Vietoje to ji naudojama negatyviu būdu, bandant pasukti atgal sielų evoliuciją.

Pats marihuanos uždraudimo faktas sukuria dar didesnį susidomėjimą ir jos ypatingą patrauklumą jaunų žmonių, o taip pat daugelio suaugusių žmonių akyse. Uždraudimas ne tik sukelia baimę, jis taip pat maitina esmes ir baimės sąmonę žmogiško ego ir planetos masteliais. Daugeliui žmonių, gyvenančių su baimės kompleksais pasąmonėje, padarymas kažko, kas kelia baimę, yra jų energetinių centrų stimulu ir atitinkamai stimuliuoja juose baimės esmių energiją, sukurdamas emocinio ir mentalinio sujaudinimo iliuziją.

Atsiminkite, kad narkotinės esmės maitinasi modifikuotų augalų vibracija, o baimės esmės maitinasi ir gauna energiją iš baimės energijos. Patirti baimę ir pagimdyti baimės vibraciją taip pat tapo priklausomybės forma dideliai gyventojų daliai. Kodėl, jūsų požiūriu, tiek daug žmonių patiria malonumą iš siaubo ir prievartos filmų? Kodėl tokia populiari ši pramogų rūšis? Pagrindinė priežastis yra tame, kad emocijos, lydinčios panašias scenas, pamaitina baimės esmes, realizuojančias vidinį programavimą tų, kurie žiūri ir mėgaujasi stimuliuojančiais pojūčiais. Tie, kurie nepasiekė taikos su savo širdimi ir Dieviškuoju Buvimu, dar nesuvokė tikros Meilės ir Taikos prasmės. 

Didelė dauguma mūsų planetos gyventojų užprogramuota emocinei aktyvacijai baime. Tai labai seno programavimo elementas, ir jis dabartiniu metu turi būti pašalintas visų, kurie ištikimi Šviesos idėjai. Naujame pasaulyje, į kurį eina žmonija ir planeta savo sąmonėje ir evoliucijoje, nėra vietos panašioms vibracijoms. Tie, kurie vis dar verčiau neša savyje šias vibracijas, bus sustabdyti.  Įėjimas jiems bus uždraustas iki to laiko, kol jie neišmoks savo pamokos. Penkto išmatavimo sąmonė nei iš vieno nepriims tokio bagažo.

Todėl narkotikų uždraudimas nelabai padeda problemos sprendimui. Tie, kurie ketina vartoti narkotikus, suras būdų jų gauti, nes jie lengvai prieinami. Pogrindinis narkotikų platinimo būdas ir draudimai jiems pastumia juos vartojančius į melą ir nesąžiningą santykį su pačiu savimi ir kitais. Tai sakoma ne su tikslu kritikuoti arba pasmerkti valdžias. Jie sprendžia problemą, jų supratimu, optimaliu būdu. Narkotikų vartotojai įpranta slėptis ir įtarinėti, gyvena dvigubą gyvenimą. Toks elgesys, be abejo, neveda į tokio tipo asmenybės ir charakterio formavimą, kurie būtini pakilimui ir evoliucijai į aukščiausią sąmonę.

Šviesos, Meilės ir tyrumo vaikams nėra ko slėpti.

Gyvenimas šioje planetoje vystosi totalaus informuotumo ir atvirumo sąmonės kryptimi, kai viskas bus žinoma ir nieko nebus paslėpto. Ar žinote, kad aukštose sferose niekas negali nieko nuo kito paslėpti, nes viskas bet kuriuo metu gali būti pamatyta ir sužinota per auros lauką, per jūsų toną, jūsų vibraciją ir jūsų spinduliuojamas spalvas? Mes galime pamatyti viską bet kurio žmogaus, gyvenančio Žemės paviršiuje, auros lauke, į kurį norėsime pasižiūrėti, o taip pat mūsų pačių Šviesos bendrijoje. Labai greitai niekur planetoje neliks paslapčių.

Nejaugi, mano draugai, jūs rimtai manote, kad iš tiesų galite ką nors nuslėpti? Tai štai, tiesa tokia, kad negalite. Galbūt, kad kažkurį laiką jums pavyks ką nors nuslėpti nuo žmonių, bet jūs tiesiog negalite nuslėpti jokios paslapties, minties, jokio jausmo ar ketinimo nuo mūsų, Šviesos Sferų gyventojų, esančių aukščiau trečiojo išmatavimo sąmonės.

Netgi medžiai, gamtos dvasios ir gyvūnai lengvai sugeba skaityti jūsų širdis, jūsų ketinimus, jūsų praeitį ir ateitį.  Jeigu jūs pakankamai įvaldytumėte telepatinius sugebėjimus arba jeigu jie galėtų su jumis kalbėti suprantama jums kalba, jūs būtumėte gerokai nustebinti jų išmintimi ir žiniomis. Greitai, kai evoliucionuojate, ši padėtis jūsų atžvilgiu pasikeis. Kai žmonija atvers savo širdis besąlyginei meilei ir kitų priėmimui, jums taip pat atsivers šis bendravimo su visa gyvybe būdas, kuriomis nuolat naudojasi visos nušvitusių civilizacijų būtybės. Jūs taip pat mėgausitės šiuo nauju stebuklu, niekada ir nieko nebijosite, ir pažinsite pasaulį, kuris yra be baimės.

Kai kurie iš jūsų mano žodžiuose gali įžiūrėti griežtumą ir netgi perdėjimą. Bet patikėkite man, viskas, ką aš papasakojau, tapo realybe labai daugeliui brangių sielų. Suprantama, ne visi tie, kurie vartojo marihuaną, patiria visus aukščiau aprašytus simptomus. Bet aš dėjau visas pastangas tam, kad parodyčiau jums, kur galų gale atveda marihuanos vartojimas, kai nuolat ignoruojama orientacija į įsikūnijimo uždavinius.

Ar gali žmonės ką nors padaryti, kad išsigydytų  nuo piktnaudžiavimo marihuana arba panašiomis medžiagomis? Kokius gydymo būdus galėtum parekomenduoti?

Brangieji, mes norėtume turėti stebuklingą gėrimą arba stebuklingą atsakymą į šį klausimą. Atsiranda vibracinės gydymo priemonės, kurios ateityje bus naudingos gydovams ir konsultantams. Kai kurios iš jų jau naudojamos ribotais mastais, greitinant eterinių kūnų persitvarkymą ir valymą. Praktikuojančio specialisto, orientuoto į Dieviškumą, rankose, jie labai padės visiems, kurie nori atidirbti ir išvalyti visas deformuotas energijas. Jie taip pat suteiks didžiulę pagalbą visiems įsikūnijantiems vaikams, patiriantiems milžinišką stresą jūsų Žemės visuomenėje. Šie vaikai ne tik priklauso nuo uždraustų medžiagų, keičiančių sąmonę, bet taip pat gydytojai juos maitina analogiškomis medžiagomis, prisidengiant ADD (Attention Deficit Disorder/ dėmesio sutrikimas) sindromo ir kitų psichinių susirgimų gydymu.

Labai liūdna matyti, kad daugelyje šalių tamsiosios jėgos pastūmėjo vaikus, gimusius kaip indigo ar violetinės sielos, į polinkį vartoti pripratimą sukeliančias medžiagas arba priklausomybę nuo jų. (Virgio trigrašis: visi vaikai gimę po 1980 metų – indigo) Šio piktavališko plano tikslas – aptemdyti jų sielas ir neleisti jiems įnešti jų numatytą išminties indėlį šiai planetai, o taip pat sutrukdyti jų pačių evoliucijai. Tai spąstai, į kuriuos patenka pernelyg daug planetos jaunimo. Beveik visos šios brangios sielos atėjo čia šiuo pereinamuoju Žemei laikotarpiu su grandiozinėmis misijomis. Mes žinome, kad reikiamu momentu didžioji dauguma šių brangiųjų vaikų nubus, bet tiems, kurie to nepadarys, piktnaudžiavimas narkotikais ir priklausomybė nuo jų reikš sąmonės pažemėjimą ir geroką atsilikimą evoliucijos kelyje.

Ypatingai svarbiu dalyku situacijos pakeitimui taps teisinga informacija ir tiesos žinojimas. Spaudimas iš „savųjų" pusės jūsų visuomenėje visada vaidino gana negatyvų vaidmenį. Kad nepasirodyti „ne tokiu, kaip visi" arba kad pasijusti „priimamu" kitų, būtina atsisakyti savo sugebėjimų ir vertybių. Aš sakau jums: „Išdrįskite būti „kitokiais". Tai brandos ir nepriklausomybės požymis".

Suvokite, kad niekas geriau, negu buvęs narkotikų vartotojas, negali įtikinti kitų vengti šios priklausomybės.

Jau netoli tas laikas, kai įsikūnijusios šioje planetoje sielos stos prieš pasirinkimą arba „atsisakyti žolės naudojimo", arba palikti dabartinį įsikūnijimą ir pereiti į kitą evoliucijos sferą, mažiau išsivysčiusią, negu ši, kur jos galėtų tęsti pamokų įsisavinimą. Mes tikimės, kad daugelis, stoję priešais būtinybę padaryti galutinį pasirinkimą, padarys jį teisingai. Taip, jūs gyvenate visuomenėje, evoliucionuojančioje „laisvo pasirinkimo" planetoje, kur žmonės gali laisvai kaupti savo patirtį ir eksperimentuoti pasirinkdami. Atminkite, kad bet koks jūsų pasirinkimas kasdieniniame gyvenime, o taip pat visi ketinimai, kurie yra jūsų širdyje ir prote, turi didžiules pasekmes jūsų dabarčiai ir ateičiai.

Mes prašome jus melstis dėl šių brangiųjų vaikų, prašyti malonės ir dieviško įsikišimo. Mes prašome visų, kurie perskaitys šią medžiagą arba išgirs apie tai, apgaubti pasaulio jaunimą žydros ir violetinės liepsnos meilės sūkuriu jų apsaugai, o taip pat prašyti jiems Archangelų apsaugos. Tai labai, labai svarbūs dvasiniai instrumentai. Jeigu jūs pažįstate ką nors, kas vartoja narkotikus arba žmonių, atsivėrusių aukščiausios sąmonės suvokimui, perduokite jiems šią informaciją, arba tiek, kiek, jūsų manymu, jie gali suprasti. Pasidalinkite su jais savo išmintimi. Informacija ir žinios – vieni iš geriausių instrumentų sąmonės pakeitimui. Jūs galite netrukdyti laisvos valios pasireiškimui, bet galite pasiūlyti žinių dovaną. Jūs duosite tokiam žmogui galimybę padaryti „sąmoningą" pasirinkimą, galbūt, pirmą kartą.

Daug žmonių klaidingai mano, kad, vartodami narkotikus, jie yra kelyje į aukštą dvasingumą.

Tie, kurie mano, kad vartodami narkotikus, yra kelyje į aukštą dvasingumą, nes patiria pakitusios realybės patirtį, nesupranta apie tai, kad šie pergyvenimai nuneša juos į žemutinius astralinio plano lygius. Tai, ką jie patiria, tai tolimi atgarsiai eterinių planų džiaugsmo ir ekstazės, aukštosios sąmonės buveinės. Yra labai aiškus skirtumas tarp astralinių planų ir šviesos sferų. Eterinis planas arba šviesos sfera prasideda aukščiausiuose ketvirtojo išmatavimo sluoksniuose ir žymiai didesniu laipsniu – penktajame išmatavime ir aukščiau.

Astralinį planą teisingai vadina dualumo planu, sąlygiškumo ir dvasinio nesąmoningumo, kur yra mažai ar beveik visai nėra šviesos ir kur, palyginus su šviesos pasauliais, viskas, ką galima pamatyti ir suvokti, iškraipyta ir fragmentuota. Astraliniame plane tiesa ir dieviškumas nesuvokiami. Jis taip pat laikomas emociniu planu, gigantišku neišpildytų troškimų ir negatyvių žmonijos emocijų, gimusių atskirumo nuo Dievo situacijoje, rezervuaru. Jūs galite laikyti jį didžiausios iliuzijos vieta, nes šis planas gali apgaulingai imituoti neišsipildžiusius troškimus ir emocijas. Dažniausiai jis yra kaip pasaulio iliuzija, kuriame yra grožio ir malonumo lygiai, galintys tapti labai viliojantys sielai, bet nesuderinami su jos keliu. Jis projektuoja visus žmogiškosios sąmonės paklydimus, kartais labai užmaskuotus, sukurdamas iliuziją kažko žymiai geresnio, negu yra iš tiesų. Astralinis planas visada nenuoširdus, iškraipytas, apgaulingas ir gundantis.

Yra įvairūs astralinio plano lygiai: nuo aukščiausių iliuzijos lygių iki žemiausių, kuriuos jūs vadinate  „griovio dugnu". Kol astralinis planas nebus visiškai išvalytas nuo žmogiškojo negatyvumo, troškimų ir emocijų, tenykštės vibracijos nepakels nieko kiek nors aukščiau šviesos bangomis ir netgi nepriartins prie eterinio plano. Todėl narkotikų vartojimas niekada  negalės atvesti į šviesos pergyvenimą, jeigu nenaudojamos tinkamu būdu tinkamos medžiagos, nešančios būtinas vibracijas. Tačiau jūsų dabartiniame pasaulyje, brangieji mano, jūs daugiau neturite priėjimo prie ankstesnių augalų, kurie yra ant išnykimo ribos ir labai reti Žemės paviršiuje.

Šios kartos vaikai turi nuostabų protą ir ekstra sensorinių gabumų. Jie žino, kada jiems sako tiesą ir kada meluoja. Daugelis iš jų, skaitydami šios publikacijos informaciją, gali nustatyti jos teisingumą ir visiškai priimti. Gaila, apie dvasines narkotikų vartojimo pasekmes mažai parašyta. Buvo šiai temai keletas skirtų publikacijų, bet didžioji dalis informacijos jūsų nepasiekė arba  buvo užgniaužta.

Šios informacijos reikia bet kurio amžiaus vaikams visame pasaulyje. Prašau, papasakokite, tai labai svarbu.  Daugelis tėvų pernelyg geraširdiškai nusiteikę savo vaikų atžvilgiu ir nepakankamai pasiruošę tėvų funkcijų atlikimui. Labai dažnai jie pernelyg užsiėmę savimi ir einamaisiais gyvenimo reikalais. Aplamai vaikai negauna iš tėvų dvasinės išminties, būtinos jauname amžiuje, kad išaugtų ir subręstų kaip dieviškos būtybės, įgydami įsikūnijimo patirtį.

Šioje planetoje sunaikinti teisingi tikros išminties mokymai. Būtent todėl tiek daug naujos informacijos ateina dabar įvairiais kanalais iš įvairių išmatavimų ir žvaigždžių sistemų, o taip pat iš Žemės ir daugelio gamtos karalysčių, kad padėtų žmonijai surasti kelią atgal į Šaltinį ir Vienybę. Tie, kas sunaikino Aleksandrijos biblioteką ankstyvos krikščionybės laikais, suvaidino svarbų vaidmenį, kad išlaikytų žmoniją tamsybėje. Šioje bibliotekoje buvo žymiai daugiau nei 400.000 knygų, turinčių didžiulę apimtį tikros išminties žinių, sukauptų per eonus laiko ir paskirtų žmonijos nušvitimui. Po to, kai ši biblioteka buvo visiškai sudeginta, žmonija įžengė į eilinį „tamsos amžių", užsitęsusį daugelį šimtmečių.

Tie, kurie dirigavo šio neįkainuojamo planetos dvasinės išminties ir žinių rinkinio sunaikinimui, iš pradžių buvo išdidūs ir savimi patenkinti. Apsvaigę valdžios ir kontrolės troškimu, jie save įtikino, kad įvykdė malonės aktą žmonijos atžvilgiu. Jie veržėsi dar kartą užgesinti šviesą planetoje, atėmę iš žmonijos mokymus, kurie turėjo parodyti jai kelią į gyvenimą meilėje, gailestingume ir sielos išgelbėjime. Šių neįkainojamų dokumentų sunaikinimas tapo didžiuliu praradimu ir evoliucijos sulėtinimu planetos paviršiuje ir jau tikrai ne dieviška akcija. Tie, kurie atsakingi už šių lobių sunaikinimą, buvo piktųjų jėgų įrankiu. Jie iki šiol patiria karmą dėl savo veiksmų.

Prašau pakomentuoti narkotikų poveikį čakroms. Ar jos atsiveria, vartojant narkotikus?

Tai ne visai tas, kas iš tiesų vyksta. Iš tiesų čakros užsiveria šviesai, kai jas plėšinėja. Ilgalaikis narkotikų vartojimas sukelia palaipsninį čakrų nusilpimą, susidėvėjimą arba išsiderinimą.  Čakros daugiau negali nešti tiek šviesos, ir jose pradeda atsispindėti negatyvumas. Būtent todėl aš sakiau, kad gali prireikti ištisų dešimties gyvenimų, kad išgydyti išbalansavimą.  Aš neturiu omenyje, kad kiekvienam prireiks dešimties įsikūnijimų, bet daugeliui gali būti taip. Kai čakrų sistemoje įsispaudžia milžiniškas astralinio plano negatyvumas ir šviesa tampa visai blanki, gydančiųjų jėgų, šalinančių balansavimo pažeidimus, čakrose nebelieka.  

Keletą sekančių įsikūnijimų tokia siela neretai gimsta su rimtais fiziniais ir emociniais pažeidimais. Jeigu daromi teisingi veiksmai, yra meilė sau ir pasiruošimas tobulinti save su kiekvienu nauju įsikūnijimu, šviesa čakrose ima atsistatyti, ir, galų gale, prasideda gijimo procesas. Galų gale siela atsiduria ten, kur ji pradėjo savo evoliucijos kelią tame įsikūnijime. Tai panašu į tai, kad padarytume daug žingsnių atgal savo evoliuciniame kelyje, o po to vėl sugrįžtume į pradinį tašką. Tai visai nereikalinga gaišatis, kurios galima išvengti.

Kai siela gimsta, turėdama tiek šviesos, kiek jos turi dabartiniai vaikai, ir laisvanoriškai pasirenka  ją aptemdyti ir atsisakyti nuo savo uždavinių ir likimo dėl savęs pamaloninimo įvairių tipų priklausomybėmis, sekančiame įsikūnijime jai nebus duotas tas pats gerovės lygis. Tokios sieloms keletą įsikūnijimų teks gyventi gyvenimą be nusiraminimo nuostabioje šviesoje, kurią jos dabar  turi, kol neišmoks savų pamokų.

Todėl pasakyta, kad sielos, atsiduodančios narkotinių medžiagų vartojimui, pradeda keleto įsikūnijimų trukmės kentėjimų kelią.

<….>

Šiuo metu yra ir kitoks marihuanos panaudojimas, o būtent, jos normatyvinis naudojimas medicinoje. Ar turi reikšmės, kaip ji naudojama? Ar visada ji padarys tokią žalą?

 Visai kitas reikalas, kai marihuana naudojama protingai ir medicinos tikslais. Ligoninėse nemažai kenčiančių nuo didelių skausmų žmonių, kurių kūnams jau padarytas ženklus pažeidimas. Jie vartoja sedatyvinius preparatus, tokius kaip morfijus ir dimedrolis, atstovaujančius skausmo pašalinimui arba sumažinimui skirtų medžiagų tipui. Tokios medžiagos taip pat sukelia pripratimą, keičia sąmonę ir žemina žmogaus vibracijas iki astralinio plano lygio. Marihuana ne daugiau griaunanti, ko gero, net mažiau griaunanti, negu aukščiau minėtos priemonės, ir kurį laiką gali būti efektyviai naudojama prieš skausmą.

Evoliucijos eigoje kiekviena įsikūnijusi siela turi galų gale išmokti savarankiškai save išgydyti. Tai „mokomosios meistro programos" dalis, kurią jūs atėjote čia išmokti. Daug sielų pasirinko palikti įsikūnijimą , neturėdami jokio supratimo apie savęs išgydymą. Greičiausiai jie pereis į kitą planetą tęsti ten savo evoliucijos ir pasiliks ten, kol neišmoks išsigydyti visų savo sveikatos sutrikimų. Dabartiniu metu yra keletas planetų, pasiruošusių priimti tokias sielas, kur kitais būdais jas išmokys to, ko jos nenorėjo mokytis Žemėje. Tai joms normalu, nes jos turi amžinybę evoliucionuoti taip, kaip jos nori. Jų laisvas pasirinkimas visada gerbiamas.

Marihuana, naudojama neilgą laiką medicinos tikslais prieš skausmą, pavyzdžiui, dvi savaites po operacijos, neatneš tokios žalos, apie kurią aš kalbėjau anksčiau. Mes turime omenyje daugiametį beprasmišką narkotikų vartojimą kaip gyvenimo būdą, kaip būdą išvengti pamokų mokymosi, pareigų ir išbandymų, pasirinktų šiam įsikūnijimui. Tarp įsikūnijusių yra žmonių, daug metų vartojusių narkotikus ir su jais išsiskyrusių. Dabar jie gyja ir gauna daug malonės.

Ar gali pasakyti, kaip save išgydyti?

Yra žmonės, griežtai atsisakę savo priklausomybės tvirta valia ir noru išgyti. Jie gauna nemažą malonę ir palaikymą iš viršaus. Jiems svarbu kasdien kviesti gydančią savo sielų šviesą ir susijungti su savo Amžinuoju Aš, didžiuoju „AŠ ESU". Sugrįžimas prie natūralios sveikos dietos padės palaikyti didesnį susibalansavimą ir žymiai palengvins šį procesą. Aktyvi meditacija ir septynios šventos gydančios liepsnos atneš daug palaimos ir Dievo malonės į jų gyvenimo tėkmę.

Dabartiniu metu Dievo malonė šioje planetoje duodama nuostabiu būdu visiems tiems, kas nuoširdžiai ir visa širdimi atsidavęs savęs išgydymui visuose savo esybės lygiuose. Kai tik žmogus, daug metų vartojęs narkotines medžiagas, priima tvirtą sprendimą būti ištikimu gyvenimui ir susilaikyti nuo narkotikų, jam į pagalbą ateina angelai ir Dieviška malonė.

Dabar jums Žemėje tiesiog nebeliko laiko. Jūs turite savęs paklausti: „Ar iš tiesų aš noriu tęsti savo problemas ir pamokas dar dešimt ar daugiau įsikūnijimų kur nors kitoje vietoje, gyvendamas kentėjimuose ir atsiskyrime nuo savo tikrojo Aš? Ar aš noriu pakilti dabar, kartu su planeta ir visa žmonija, kad patirčiau dvasinės laisvės nuostabų jausmą su visais džiaugsmais ir stebuklais, kurie visam laikui pakeis mano gyvenimišką patirtį?"

Ar norite tą padaryti dabar pat, ar jūs ketinate laukti sekančio pakilimo ciklo, dar po dešimties tūkstančių metų ir kitoje planetoje, galbūt, žymiai niūresnėmis aplinkybėmis?

Ką galima pasakyti nerūkantiems?

Tie, kurie neįkvepia šios energijos per plaučius, bet bendraudami būna šioje vibracijoje, taip pat pažemina savo vibracijų lygį, bent jau laikinai.

Jeigu jūs matėte savo tamsiąją pusę, ir dėjote daug pastangų, kad išgytumėte, jūs žinote, kaip tai buvo sunku. Jūs atkakliai dirbote, kad susitvarkytumėte su savo problemomis ir pažeidimais, ir jums pažįstami kelyje sutinkami sunkumai. Palyginus su nerūkančia dauguma, jūsų vibracinis bagažas buvo nedidelis. Šiandien jūs nuostabiai keliate savo vibracijas ir atveriate širdis. Jūsų DNR gijos evoliucionuoja, nes jūsų ketinimai tyri ir sutelkti.

Jums suprantamas savęs išgydymo kelias, kurį reikės praeiti tiems, kurie kol kas visiškai atmeta tai, jog jiems reikia vykdyti savo užduotis šiam įsikūnijimui?

Prašau, ką tu gali pasakyti apie svarbą būti Dieviškąjame susiderinime su dabartinėmis pakilimo energijomis, į kurias mes dabar pasineriame, ir apie marihuanos vartojimo poveikį?

Tie, kurie mano, kad greičiau išsiskleis ir pasieks didesnio dvasinio progreso marihuanos pagalba, yra visiškoje iliuzijoje. Kai kuriems narkotinių priemonių vartojimo rezultate įvyko dalinis trečios akies atvėrimas. Tačiau tai nėra tikroji aiškiaregystė, kuri pasiekiama sielos disciplina pakilimo kelyje. Mano brangieji, nėra trumpų kelių. Kiekvienas be išimties turi atlikti dvasinį namų darbą meilės ir šviesos vibracijose, spręsdamas visas savo emocines problemas ir valydamas savo karminį bagažą.

Be to, tie, kurie atvėrė tam tikru laipsniu ekstra sensorinius sugebėjimus narkotikų pagalba, turi būti pasiruošęs susitaikyti su savo sugebėjimų praradimu, nes šis sugebėjimas neatitinka tikros aiškiaregystės, o greičiau tai pasinėrimas į žemutines vibracijas. Tikrasis atvėrimas turi ateiti iš jūsų Dieviškojo Aš malonės, kai jūs pasiruošę ir kai tas yra jūsų iš anksto numatyto jūsų kelio dalimi. Leiskite man pranešti, kad beveik 50 procentų išvysčiusių savo aiškiaregystės savybes, neturi šios dovanos kaip Dievo duotos, ir daugeliui šis sugebėjimas tik didina atskyrimą ir iliuzijas. Aš prašau visų, kurie skaito šią medžiagą, būti atsargiais ir naudotis savais atpažinimo sugebėjimais. Nepakliūkite į spąstus. Prisiminkite, jog kai jūs pasikliaunate išimtinai išorinėmis priemonėmis dvasingumui pasiekti, jūs gaunate tą, kas nėra tikrieji dvasiniai sugebėjimai, o tiktai „tikrosios tiesos" šešėlis, kuri pasilieka paslėpta  šventos širdies gelmėse.

Ar norėtum dar ką nors pridurti?

Jeigu nebūtų įsikišimo ir šios nuostabios naujos šviesos, taip dosniai skiriamos Kūrėjo jūsų planetai, Žemei, žmonijos greitai lauktų kitoks ateities scenarijus. Jūsų dabartinė karta būtų visiškai dvasiškai sunaikinta, Žemė dar kartą patirtų didžiulius sugriovimus  ir gerokai atsiliktų savo galutinės paskirties realizavime. Būtent todėl atsirado tiek naujos medžiagos, gaunamos per dvasinius kanalus ir visur prieinamos. Ji dedama internete, kur daugelis savanorių ir atsidavusių Šviesos darbuotojų nemokamai dalinasi dideliu iš širdies einančios informacijos kiekiu su tikslu padėti kitiems.

Yra dar nemažai žmonių, manančių, kad pakils visi, be jokių išlygų ir su visu savo neišspręstų žmogiškų problemų krūviu.

Leiskite man pasakyti, kad to, be abejo, nebus. Žinoma, galų gale pakils visi, bet tai bus ne šiame gyvenime ir ne šioje planetoje. Dar kartą kartoju svarbų pranešimą pasaulio jaunimui, o taip pat ne tokio jauno amžiaus žmonėms: „Nutraukite narkotikų vartojimą, arba jums teks palikti šią planetą. Praėjo laikas, kai nuolaidžiaujama silpnybėms".

Neišvengs atsakomybės tie, kas, pamiršęs apie savo paskirtį, renkasi narkotikus ir kitas sukeliančias priklausomybę medžiagas, kaip alkoholis, cigaretės ir panašiai, ir tuo pačiu griauna savo čakras, kenkia savo sveikatai ir gesina savo nuostabią šviesą. Jeigu jūs panorėsite, dar yra laiko išgyti tiesiog dabar. Šiuo laiku Dieviška malonė siūlo nepaprastą palankių galimybių langą.

Esmė to, ko mes vis ieškome, – tai Dieviška meilė ir laisvė nuo skausmo ir kentėjimų. Kelias į vientisumą tampa žymiai lengvesnis, kai jūsų palydovas yra meilė sau. Dėkoju jums už jūsų susirūpinimą ir meilę. Buvo didelis malonumas šiandien su jumis pabendrauti. Aš jus visus labai myliu.

Aš esu Adama, siūlantis jums nusiraminimą ir pagalbą.

Šaltinis:http://nvris.narod.ru/text/Telos-2.htm
Išvertė Eugenija L.

Padėkokim Eugenija L. už išverstą aktualią šią ir kitas informacijas, platinamas šiame tinklapyje. Tokios informacijos lietuvių kalba nėra daug, todėl jos vertė dar didesnė. Manau kad ji turėtų padėti mūsų jaunimui, kurį mes taip visi mylime ir linkime kuo greičiau prabusti, nes mums reikia jų sugebėjimų ir pagalbos. Mes laukiame jūsų...

Su pagarba ir meile Virgis


Peržiūrų: 4701 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 5.0/5
Viso komentarų: 141 2 »
+1  
1 Vytis   (25.11.2011 14:08) [medžiaga]
o cukrus irgi skaitosi kaip narkotinė medžiaga? apie jį nieko nepaminėta ir dar nepaminėta apie marichuaną kaip vaistą būtent nuo vėžio. Ir įdomu kaip dėl DMT, visgi mes jo turime savo smegenyse.

0  
2 virgis   (25.11.2011 15:12) [medžiaga]
Kaip vaistas, o tiksliau medžiaga, turinti vertingų savybių, yra paminėta, tamsta skaitote nelabai atidžiai...
Su pagarba ir meile

0  
3 Vytis   (25.11.2011 17:59) [medžiaga]
galbūt ne veltui parašiau "būtent" :)
Nuoširdžiai su meile

0  
4 Justinas^_^   (26.11.2011 02:42) [medžiaga]
drysciau nesutikti su teiginiu jog marichuana zemina vibraciju lygi ir atitolina nuo dvasines evoliucijos,as jau 4 metus beveik rukau taip vadinama zole ir per juos pasikeiciau tik i gera,maziau neigiamu emociju.maziau neigiamu minciu aplinkiniams daugiau meiles ir taikos ir laisves troskimo,ypac pastarosiomis dienomis meiles atrodo mayje daugeja ir ji stipreja,beto nuo seno ja vartojo,afrikoje tai sventas augalas jau nuo senu kuris privalomas ritualui pries BLOGI, vartojo tokie zymus zmones kiap Bob Marley kuris ruke zole kiekviena diena ir jis labai prisidejo prie teigiamu emociju dauginimo ,savo svarbiu dainu tekstu kurie apie meile,taika auksciausiaji as ar " i and i" ir teisinga gyvenimo buda,labai gerbiu sy zmogu labai gerbiu ir sy augala,nesu nuo jo labai priklausomas,panasiai kaip prie kompiuterio manau net maziau smile beto ne keikviena diena vartoju,tokia mano nuomone,galeciau ir placiau isdestiti, su meile ir taika Justinas smile

0  
5 xMx   (26.11.2011 11:38) [medžiaga]
biggrin Jmj... Arba tu neidėmiai straipsnį skaitei, arba specialiai ignaravai, tą faktą, kad tai tik iliuzija. biggrin
Net jei marichuanos poveikis rūkant būtų teigiamas, tu rukydamas parodai savo silpną valią.(Pamegink ta pasiekt be visokių haliucogenų). Dar minėjai "beveik rūkai" - kas per išsireiškimas? wink Sakai "neesu nuo jo labai priklausamas" - bet priklausomas, ar tai yra gerai? Dar minėjai: "panasiai kaip prie kompiuterio manau net maziau" - vadinasi turi ir kitų problemų. Pagalvok dabar, kaip gerai valdžiai, kai yra tokių žmonių, kurie rūko žolę, laisvą laiką praleidžia prie kompo, jie pretenzijų nereiškia, ir protiškai nesyvysto...
Čia mano nuomonė, nežinau, kaip tu ją priimsi, bet linkiu tau valios stiprybės ir tikiuosi ateis laikas, kai tu suprasi happy

0  
6 Justinas^_^   (26.11.2011 17:05) [medžiaga]
nevisiskai visa perskaiciau,geras poveiksi iliuzija ? tai gal tai kad vartojimas yra blogai irgi iliuzija ,geros emocijos ,stipresnis meiles jausmas irgi iliuzija ?? o pats tamsta nuo nieko nepriklausomas nei nuo kavos nei nuo taureles ? galeciau to augalo atsisakyti bet jis man suteikia tok o man truksta mano nelengvam gyvenime ,ir komoiuterio atsisakyciau jei tureciau tureciau geresni laisvailaikio praleidima ,man ytakos tureji kaip minejau afrikos kultura ir Bob Marley kuris buvo didis ir daug gero atneses zmonijai zmogus, manaus esme ko tu troksti is sirdies ir kas tau svarbiausia gyvenime ir vartojimas tokio augalo negaletu smarkiai pakenkti tavo evoliucijai ar dvasiniei busenai kai tu tikrai myli,tiki ir labai nori meiles ir taikos bei teisybes visiem visatoje happy ,jauciu kad kaskas vyksta manyje kaskiap keiciuosi jau senai uzsimerkes kai panoriu galiu pamatyti pora vizualizaciju pvz kaip zalia ovala kosmoso fone kuris sukasi ratu,drebancias zvaigzdes kosmose,vis dazniau atsimerkes pamatau mazus zybsius ir sviesos gabaliukos,nuo mazens turjau toki jausma kad as kaskuom kitoks,kaskuo ipatingas,gal tai tik laki vaizduote bet zinau kad as siprei trokstu meiles,taikos ir tiesos ir kad kaskas ivyks svarbaus ateityje.

+1  
7 Jonas to Vytas   (26.11.2011 19:42) [medžiaga]
Taip, taip... Ir man dėl DMT dilema iškilo. Yra sakoma, jog mes jo smegenyse (kankorėžinėje liaukoje) turime ir kasnakt jis išsiskiria.. Taigi, esame narkomanai, net to nežinant...

Louis Wain (1860-1939). Žmogus piešęs kates buitinėse žmonių situacijose. Po kiek metų jis pradėjo sirgti šizofrenija ir jo kačių piešiniai pavirto į psichodelinį meną.

Video (angl.): http://www.youtube.com/watch?v=sUzSZyB0z4s&feature=player_embedded

0  
8 valdismartin   (26.11.2011 22:00) [medžiaga]
Vienas geriausiu straipsniu, jei ne geriausias. Aciu Virgiui.

0  
9 Stepas   (26.11.2011 22:46) [medžiaga]
del klausimo su cukrumi-Vadim Zeland"as(transerfingas),pasakytu,jog tai irgi yra priklausomybe-tu lepini kuna,tarsi paimi paskola is banko,o atiduoti ja turesi su procentais.Nieko nebuna uz dyka-visur turi buti pusiausvyra
Ir alkoholio kune pasigamina-Bet tiek KIEK reikia.Manau,kas vyksta kune-vyksta pagal Dievo Kurejo plana,juk tam tikros medziagos pasigamina naturaliai.
Gaila tenka parasyti komentarus is skirtingu vietu-esu uzblokuotas....)))

0  
10 virgis   (26.11.2011 23:19) [medžiaga]
O kas užblokavo? Keista... Ar čia toks jūsų jumoras?

0  
11 as   (27.11.2011 01:36) [medžiaga]
seis laikais marihuana daug svaresnis nuodas nei paprastos cigaretes ir manau laikas jo legalizavimui

0  
12 valdismartin   (27.11.2011 10:30) [medžiaga]
del kavos. Karta karsta kavos puodeli padejau masinoj ant paneles, ji garavo ir ant stiklo tame garu fone nusipiese ar atsirado nelabai grazi astraline butybe. Panasi buvo, kaip is filmo ,,Svetimi,,. Tai manau, kava nelabai gerai biggrin

1-10 11-12
Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Lapkritis 2011  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0