Penktadienis, 23.02.2024, 01:27
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2011 » Gruodis » 29 » Lizdo išardymas. Sirijaus Spikeriai per Patricija Kori
00:06
Lizdo išardymas. Sirijaus Spikeriai per Patricija Kori


Tuo metu kada Šviesos Jėgos atsargiai patalpino Homo Sapiens į šiltą svetingą Žemės erdvę, jiems priešingos jėgos įėjo į planetos orbitą kad pamaišyti jūsų vystimuisi, toje vietoje, kurią jie skaitė sava teritorija – ir tik sava.

Mes turime grįžti kažkiek atgal ir pabandyti trumpai aprašyti kosminius įvykius, kurie paveikė žemišką realybę, jūsų rasės užgimimo metu.

Kaip mes jau pasakojome knygoje: „Atlantida: šviesos ir tamsos kova" , jūsų Saulės Sistemoje prieš 450 tūkstančių metų atsidūrė Nibiru planetos ekspedicija, išvaryta iš Sirijaus B – mūsų trys viename sistemos, pakylančios Saulės Dievybės. Kosminiai mechanizmai sukūrė judėjimo jėgas, kurios nukreipdavo Nibirų į jūsų sistemą, periodu artimu 3600 metų, o po to grąžindavo ją atgal, prie išorinių Sirijaus pasienių, nuo kur jinai vėl pradėdavo savo judėjimą pas jus – amžinai judėdama tarp dviejų žvaigždinių sistemų.

Anunakai (Nibiru vadovai) tuo laiku pirmą kart kontaktavo su Žeme ir kaip daugelis kitų naujų pasaulių atradėjų, džiaugėsi naujos teritorijos atsiradimu – kuri, kaip jie tikėjosi padės jiems išsigelbėti. Štai ką jums reikėtų žinoti apie Anunakius ir jų vėlesnius įsikišimus į „Žvaigždžių Sėkla" projektą. Jie, pamestos (kažkokia tai prasme) kosmose planetos gyventojai, suvokė Žemę kaip biologiškai svetinga sritį, kaip atsikratymą, nuo savo neišvengiamo išnykimo, baimės.

Jų požiūris į Žemės kolonizavim, kaip „likimo dovaną", niekuo nesiskiria nuo dabartinės jūsų Slaptos Pasaulinės Vyriausybės požiūrio į kitų kosminių pasaulių įsiveržimą, nes jūsų šiuolaikiniai valdytojai (Anunakų palikuonys) ne mažiau išdidūs, nei jų didingi protėviai, manydami kad kiti pasauliai jiems „priklauso teisėtai."

Iš tikro, istorija kartojasi. Kaip ir jūsų dabartinė kosmoso tyrinėjimo veikla, pirmieji Anunakių ekipažai pradžioje buvo suinteresuoti naudingų iškasenų ir rudų paieška Žemėje, resursų, kurie būtų reikalingi išgyvenimui tamsioje erdvėje, kelionėje tarp Sirijaus ir Ra. Tik vėliau supratę, kad jų gimtoji planeta Nibiru, pasmerkta žūčiai, jie sukūrė lyderių ir elito evakuacijos į Žemę planą, kad atstatyti savo civilizaciją Gajos paviršiuje.

Apie tai smulkiai aprašyta knygoje „Atlantida". Ten mes aprašome įvykius kurie pirmą kart atvedė Nibiru į jūsų Saulės Sistemą. Trumpai pakartosime, kad suprastumėte, kodėl Anunakiai atsidūrė jūsų realybėje ir tapo žmogiškos evoliucijos dalimi:

Kada Nibiru priartėjo pakankamai arti, kad būtų galima pravesti pilną planetos tyrinėjimą, Anunakiai sėdo į savo „didžiulius laivus" ir iškeliavo apžiūrėti planetos iš arčiau. Jie buvo nustebinti, aptikę „dar nekaltą" planetą su didžiuliu augalų ir gyvūnų rūšių kiekiu ir be matomų protingos civilizacijos žymių. Būtybėms, iš žymiai senesnės Sirijaus žvaigždžių sistemos, kurių vaizduotėje Visata buvo pripildyta protinga gyvybe, tapo keista, kad planeta turinti tokius didelius resursus, dar nebuvo apdirbta protingomis būtybėmis.

Jie paliko Žemės Planetą, jos natūraliam evoliuciniam procese tikėdamiesi, aptikti didelius šuolius jūsų vystimesi, kaskart sugrįžtant į Saulės Sistemą, nes jie žinojo, kad viena kartą jiems prireiks protingos gyvybės formos, gaminti iš jų energiją. Anunakams Žemė tapo kolonija ir jie norėjo išvystyti savo nuosavybę, laikas nuo laiko stebėdami  tuos procesus, o tai leido daryti jų naujas kursas per trimatę Visatą.

Su kiekvienu cikliniu sugrįžimu į Ra kūną (saulės sistemą), nibiriečiai vis daugiau sužinodavo apie planetas, kurios kartu su Žeme sukosi aplink jūsų Saulę (Ra). Jie ištyrė ir kolonizavo kitus Saulės Sistemos dangaus kūnus, tame tarpe Marsą, bet Žemė visada jiems buvo pats saldžiausias kąsnelis. Jie stebėjo pasikeitimus Gajos paviršiuje, tyrinėdami florą ir fauną jos nekaltose žemėse. Jie laikas nuo laiko įsikišdavo į procesus, vykstančius Žemėje, su technologijomis, kurios priklausė jūsų ateičiai, keisdami natūralią gyvybės formų vystimosi eigą, kad pritaikyti jas savo reikmėms.

Žymiai vėliau, vieno, iš savo sugrįžimų į Saulės Sistemos ribas, jie sužinojo apie Didį Eksperimentą kuris buvo planuojamas Gajai ir nusivylė. Buvo įsitikinę, kad mes įsiveržiame į jų teritoriją, į jų nuosavybę; tuo pačiu Anunakiai taip ilgai laukė, kol Žemė pasieks tą tašką, kai jie galės gauti savo resursus, pas juos buvo savo požiūris apie genetinį įsikišimą, į gyvybė vystimąsi jūsų planetoje. Potencialiai planavo įtraukti savo nuosavą genetinę medžiagą į primatus Homo Erektus, kad sukurti protingą gyvulišką jėgą, kuri jiems apdirbtų Žemės resursus. Ir jų pirmieji eksperimentai davė daug žadančius rezultatus.

Kada Anunakiai sužinojo apie sėkmingą Homo Sapiens, Šviesos Šeimos super rasės, užsėjimą, buvo nuspręsta, kad vienintelis būdas išsaugoti kontrolę savo „nuosavybei" – organizuoti diversiją prieš naują žmogaus rūšį ir visam laikui nukreipti mūsų dėmesį nuo Žemės Planetos.

Ir štai, maždaug prieš šimtą tūkstančių metų, Anunakių komanda išsilaipino Žemėje ir priverstinai pakeitė jūsų DNR, dezaktyvavus dešimt iš dvylikos jos vijų. Praktiškai iš jūsų pavogė didžiulį potencialą, palikdami tik tas DNR dalis, kurios buvo būtinos jūsų išgyvenimui, Anunakių vergų kokybėje. Jų planai Žemės planetos atžvilgiu, numatė daugiamačių būtybių super rasę.

Akivaizdu, jie žinojo, kad šiltame Gajos šviesos lizde, atsiradote jūs, Homo Sapiens, jus sukūrė visatos galingos Šviesos Būtybės, numatydami jūsų šaunią ateitį, kurioje jūs turėjote tapti Saulės Sistemos saugotojai. Jūsų paskirtis buvo pasiekti didingumą  savo pasaulyje ir už jo ribų.

Anunakiai žinojo, kad mes nepaliksime be atsako, jų įsiveržimą į Didį Eksperimentą, todėl stengėsi veikti greitai. Kada jų genetikai užbaigė savo darbą, atėjo inžinierių eilė. Jie išskleidė aplink planetą didžiulį tinklą – jėgos lauką, kuris sukūrė tokias disonansines bangas, kad mes praradome rezonansą su jumis. Nors, su laiku, mes sugebėjome priderinti savo dažnį, kad įveikti uždangos lauką, skaičius tų iš jūsų prie kurių mes sugebėjome prasimušti, vis didėja, tinklas vis dar supa jūsų pasaulį ir tęsia nelaimių jums darymą. Jis iššaukė didį Žemės sugriovimą, griaudamas jus daugelyje lygių...ypatingai ten kur tas laukas bendradarbiauja su Gajos nuosavais elektromagnetiniais viesulais."

Ar galite visa tai sau aiškiai įsivaizduoti: daugiamatė Visata pilna tamsos ir šviesos jėgų, kurioje visų formų ir vibracijų galaktinės būtybės paveikė žmonijos likimą?

Mes jums sakome, kad pati jūsų užgimimo istorija yra didelio, nežemiškų civilizacijų skaičiaus atspindys. Todėl, egzistuoja tiek daug realybės atspindžių ir tiek daug būties atspindžių. Visur yra pilnos priešingybės (kurios palygina, grįžimo prie Dieviškumo,  pakylėjimą spirale): sielos, jaučiančios perėjimą ir evoliucionuojančios sielos; naujų nacijų gimimas ir mirtis kitų.

Jūs pasiekėte tą tašką, kuriame pradedate suvokti, iš kur atsiradote. Tai, Brangieji – svarbiausias raktas, judėjimo tikslo supratimui, todėl kad judėjime svarbu ne kryptis ir ne jūsų laiko supratimo atspindys -  to visur esamo  ribojimo aspekto apribojimas, būdingas trimatei realybei. Tai vystimosi kelionė: nuo tamsos į šviesą, nuo materijos į šviesą, nuo kristalo į šviesą...ir į dar didesnę šviesą – prie sugrįžimo ekstazės, kada visa sąmonė galutiniam rezultate susilieja su Šaltiniu.

Svarbu suprasti, kad tamsos jėgos – tie, kurie sklando eteryje arba vaikšto Gajos žeme – valdo dažnius ir pas juos yra išvystytas ryšys su žemiškomis būtybėmis (tamsiomis). Jų būtybė prasiskverbia į astralą, o taip pat transliuojasi per laidus ir jūsų pasaulinio ryšio tinklų siųstuvus.

Daugumas iš jūsų, kas save vadina kanalais, dažnai nesąmoningai, susiderina su tomis žemomis energijomis, dėl to jų pranešimai netarnauja aukščiausiam tikslui. Tokiu būdu, jūs turite mokėti atpažinti, todėl kad ne visi tie, kurie pareiškia apie savo bendravimą su kitais pasauliais, susiriša su Šviesos Būtybėmis.

 Mes pastebime, kad daugumas iš jūsų pavojingai patiklūs, nes taip ilgai laukėte susijungimo su savo Šeima ir ta viltis – tas įgimtas žmogiškas smalsumas – toms būtybėms atveria priėjimą, kurios maitinsis jūsų energija ir ras išsireiškimo būdą, per jūsų balsą. Yra astralinės būtybės, sklandančios eteryje, o yra žmonės, kurie pasirinkę likti prieblandoje.

Jie su malonumu įsikibs į jus – pirmiausia, kad išsiurbti jūsų neribotą energiją, kuri fontanu trykšta iš jūsų sielos.

Jūsų Ego – priėjimo taškas, per kurį tos žemos energijos prasiskverbia į jus ir prisiriša prie jūsų, taigi jei jūs pučiatės nuo svarbumo (girdami savo talentus ir dovanas), tai galimai jums reikia atkreipi ypatingą dėmesį į tą „prašviesėjimo" šaltinį.

Jūs turite pasisaugoti, labai pasisaugoti savo Ego.

Panaudokite savo potencialų protą, kad ištirti viską kas prasiskverbia į jūsų sąmonės lauką ir jūsų intuicija duos jums atsakymą. Mokykitės filtruoti informaciją, prašant savo dvasių-globėjų apsupti jus balta šviesa, o po to visame Dvasios švytėjime, jūs galėsite laisvai ją priimti, sugeriant tai, kas priimtina jūsų širdžiai ir grąžinant kitką atgal šaltiniui.

Svarbiausia būkite sąžiningi patys su savimi ir tegul jūsų ketinimai būna švarūs.

Atsiminkite: kad tiesa jums, gali pasirodyti melu kitam ir tai laisvos valios pasireiškimas, kurį reikia gerbti visuose lygiuose.

Žemę valdo Valdžia – išrinktų Anunakių ir Atlantų hibridas, -  neigia, kad pas visus jus yra priėjimas prie tikrų jūsų šaknų istorijos. Nes jie supranta: tokios galingos žinios padės jums ištrūkti iš jų rankų. Jie nori pamaišyti jūsų perėjimo į šviesos kūną pagreitinimui, jūsų pradinės DNR struktūros atstatymui, nes pilnai suvokia, kad greitai atsikratysite nuo apribojimų ir sklandysite virš jų.

Jie tai žino... tačiau, įsitikinę, kad keliant savo kontrolės mechanizmų spaudimą, sugebės išlaikyti žmoniją pavaldžia, kad tęsti (visą likusį jiems laiką) jūsų išnaudojimą, kaip tarnų ir vergų – patį brangiausią savo resursą.

Kodėl? Atsakymas turėtu būti akivaizdus. Vis todėl, kad jūs jiems gaminate neįtikėtinus turtus, jūs – jų grubi jėga, jūs naikinate, žudote ir mirštate už juos, jūs pamaitinate jų ego, jūs jiems perduodate valdžią, stimuliuojate jų instinktą žudyti. Dar daugiau, jūs aprūpinate juos išgyvenimo galimybėmis, kurios be jūsų neegzistuoja. Tas procesas detaliai aprašytas mūsų antroje knygoje „Atlantida" ir labai svarbu, kad jūs turėtumėte priėjimą prie tos informacijos. Ji padės suprasti Valdžios motyvaciją ir gali sukelti pas jus gailestį, pasiruošimą atleisti – tai jūsų besivystančio žmoniškumo pasireiškimai.

Štai kaip jūs pakilsite iš tamsos ir išsilaisvinsite iš nasrų tų, kurie maišo jūsų pakilimui.

Išlaikydami žmoniją išgyvenimo režime, jie įsitikinę, kad jūs iš visų jėgų stengsitės tarnauti techninio personalo, karių ir vergų vaidmenyje. Stimuliuodami jūsų seksualini lipido ir fizinį norą, jie laiko jus prognozuojamų poelgių nelaisvėje, privilioja jus į tamsius žmogiškų emocijų kampelius.

Mes džiaugiamės matydami, kad daugumas iš jūsų nepasiduoda į tas manipuliacijas, besiremdami savo širdimi, iš kur sklinda besąlyginė meilė, pereidama tarp jūsų ir Gajos.

Iš absoliutaus jūsų būtybės centro matote kitų šviesą – savo nuosavos atspindį. Jūs einate savojo Aukščiausiojo „Aš" šviesoje. Jūs tampate nenugalimais.

Tačiau masės specialiai veikiamos: jas priverčia matyti skirtumus tarp žmonių ir moko bijoti, neapkęsti tų skirtumų. Tas susvetimėjimas dažniausiai pasireiškia per rasių atskyrimą, nors jus atskirianti linija, pagal savo esmę sudaryta ne tik iš to. Ir vis dėlto daug žmonių, nežinodami apie valdžios struktūras, skirtas kontroliuoti žmogiškai giminei, toliau leidžia manipuliuoti savimi rasinės paranojos pagalba.

Sugebėjimas, išsirinki rasinės sąmonės mechanizme, labai svarbus jūsų apsijungimui ir laikas atkreipti dėmesį į būdus, kuriais jumyse stimuliuojasi rasinė diskriminacija, kad tai pasibaigtų pasąmoniniame lygyje ir kad vis didesnis žmonių skaičius galėtų bendradarbiauti tarpusavio pripažinimo ir besąlyginės meilės šviesoje.

Jausdami savo širdies centro plėtimąsi, prisipildantį daugelio giminingų sielų šviesa, jūs suvokiate tikrą savo egzistavimo reikšmę ir nustatote visatos ryšį su visu gyvenimu – pasiekiame daugiamatės sąmonės lygį. Jūs džiaugiatės savo įvairove ir unikalumu, žinodami, kad visa tai įneša savo indėlį į Viena – genofondo sustiprinimą ir žmogiškos giminės praturtinimą. Jūs jaučiate Vieningą Širdį, kuri plaka kosmoso ritme, suvokdami, kad kokie reikšmingi nebūtų jūsų skirtumai, jūs visi – žvaigždžių vaikai.

Visi jūs Žvaigždžių Sėkla.

Rasinė sąmonė ir diskriminacija visada kontroliavosi Slaptos Vyriausybės, kuri nori nukreipti jūsų dėmesį žmoniškų emocijų prieštaravimo pagalba ir taip padaryti jus labiau valdomais, priversdama jus skirti savo dėmesį nereikšmingiems klausymams, kad nuslopinti jūsų domėjimąsi žymiai rimtesnėmis problemomis, su kuriomis susiduria jūsų žmogiška rasė.

Žinote, jų skaičius vos siekia du tūkstančius, o jūsų jau septyni milijardai. Kas įvyks jei visa žmonija sukils prieš juos? Galite būti tikri: „smegenų centro", kurių vaidmuo valdyti Žemę ir visus jos gyventojus, nariai, praleidžia daug laiko, mąstydami apie tai, kokia trapi jų valdžia ir kaip lengvai jūs galite suduoti jiems atsakomąjį smūgį. Jų klastingi planai gali tapti nenaudingi, jei žmonija susigrąžins sau tai, ką iš jos atėmė.

Egzistuoja daugybė būdų, išlaikant jus pavaldžiais. Jie taikomi nuo pat jūsų gimimo. Yra atitinkamos žmonijos valdymo taisyklės – paprasčiausi principai, kurie Slaptosios Vyriausybės vidaus kuluaruose žinoma kaip „Receptas." Jis susideda iš septynių „ingredientų", kurie sumaišo žmogiškas emocijas, reikalingam elgesiui gauti – paklusnumui, nuolankumui ir nusileidimui. Štai jie:

1.Ryšio su dešimčia DNR vijų, turinčias šviesos kodus, nutraukimas, elektromagnetinio tinklo aplink Žemės planetą aktyvavimo pagalba (Tie disharmoniniai dažniai išsklaido kosmines šviesos bangas ir nutraukia Ploną Tinklą, todėl Šviesos Jėgos negali prasimušti iki jūsų).

2.Manipuliacija žemiškais dažniais išlaikant planetoje disbalansą, užaštrinantį trimatį poniškumą.

3.Žemiškos giminės išlaikymas izoliacijoje, nuo nežemiško proto ir atskirti vienas nuo kito.

4.Pasidalinimo į tautas, rases ir religijas, žmonijos skatinimas. Neapykantos, baimės, pykčio stimuliavimas.

5.Gyvuliško „aš" pas žmogų skatinimas, per seksualumą, sąmonės manipuliavimą.

6.Netikrų lyderių sukūrimas – kuriais pasitiki masės.

7. Apdovanojimas paklusnių ir nubaudimas sukilusių.

Kaip elementariai tai neatrodytų, tokie pagrindiniai kontrolės principai, kurie ir toliau naudojami prieš jus. Kaip buvo naudojama per visą žmonijos istoriją. Savo pranešimuose mes norine nušviesti tuos aspektus, papasakoti apie juos smulkiau, todėl kad būtent jais remiasi melas ir paslaptys.

Atsiminkite, ką mes jums sakėme apie keturias pagrindines rases ir apie tai, kaip nuostabi tu genetinių elementų sąjunga formuoja žmogiškos prigimties būtybę. Pas jus yra fizinė galia (išgyvenimo instinktas), didžiulis sugebėjimas mylėti ir jausti stiprias emocijas, subtilus intelektas ir noras pasiekti didybę...Pas jus yra penktas elementas, priartinantis jus prie Žemės – ryšys su Gaja. Yra ir šeštas – Šviesos Šeimos aukščiausia sąmonė, kuri snaudžia jumyse, laukdama atsibudimo to, kas visada priklausė jums.

Pagalvokite, kaip visi tie aspektai sukuria žmonijos didingą vienybę ir įneša savo indėlį į Homo Sapiens nuostabumą.

Peržiūrų: 3048 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 4.8/9
Viso komentarų: 7
0  
1 RmXas   (29.12.2011 00:55) [medžiaga]
Reikia aktyvuoti savo 10 DNR viju ! Isitikines kad medituodamas galima sulauzyti visas ribas visas grandines smile Nereikia nusivilti jei nepasiseka , visada galima pabandyti is naujo !

0  
2 Merkurijus   (30.12.2011 01:31) [medžiaga]
Čia tikriausiai straipsnio ne pabaiga, nes pasigedau patarimų kaip tai padaryti, nes tas "pagalvokite..." labai jau neužtikrintas. O šiaip straipsnis toliau pildo ir lygina tuos pranešimus, kuriuos esu skaitęs.

Pirmą kartą išgirdau apie tinklą aplink Žemę. Iki tol tai laikiau Kali Jugos trugdymu, kuris susijęs su visos Saulės sistemos judėjimu, o ne Anunakiu tinklu... smile

Dėkui už straipsnį, laukiam kitų naujienų.

+2  
3 virgis   (30.12.2011 09:54) [medžiaga]
Toliau bus straipsnis, gana įdomia info iš paskutinės knygos Laukite, dibru kiek galiu...

0  
4 Seta   (30.12.2011 17:34) [medžiaga]
Virgi, o gal galima sužinoti iš kokių šaltinių semiat šią informaciją? smile Būčiau dėkinga.

+1  
5 virgis   (31.12.2011 20:07) [medžiaga]
Semiu iš inreneto aišku. Bet lietuviškos praktiškai nerasite. Taigi verčiu ir talpinu

0  
6 Igo   (01.01.2012 15:47) [medžiaga]
LABAI VERTINGA INFORMACIJA.ACIU VISIEMS!!!!!
per materija-gauti zemu vibraciju energijas-gatavas maistas TIEMS
Gal kas turite kokiu nuorodu del EGO-??

0  
7 Sirijus   (02.01.2012 02:08) [medžiaga]
Cia yra info apie Ego, kaip jie veikia ir kaip visiskai ir galutinai juos pašalint:
http://www.gnosis.lt/Ego.html

Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Gruodis 2011  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0