Penktadienis, 28.01.2022, 09:42
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2021 » Lapkritis » 4 » Meilės galia yra raktas į laisvę
18:17
Meilės galia yra raktas į laisvę

Žmonės, kurie tiki, kad nėra vieno didelio pasaulinio sąmokslo, apimančio nedidelį skaičių žmonių, per hierarchinę valdžios struktūrą manipuliuojančių žmonija naujos pasaulio tvarkos link, jie visi turi vieną identišką bendrą veiksnį.

Tiesą sakant, jie net nesigilino į gausybę gerai ištirtos informacijos apie pasaulinį sąmokslą, norėdami išsiaiškinti, ar jis egzistuoja! Paprasčiausiai – dar snaudžia.

Daugelis šių „netikinčiųjų“ gali pasakyti taip: „Tai tiesiog neįmanomas, pernelyg sudėtingas planas, skirtas pasaulio gyventojams manipuliuoti ir kontroliuoti ir kad visi apie tai nie nežinotų“. Kiti gali pasakyti: „Tiesiog neįmanoma, kad tiek mažai amoralių ir nesubalansuotų žmonių galėtų visiškai kontroliuoti mūsų visą pasaulinę visuomenę“. Kiti gali tai tiesiog paneigti, nes šio fakto suvokimas iš karto sugriaus klaidingą jų įsitikinimų sistemos saugumą, finansines investicijas ar užimtumo situaciją ir pan. Galbūt kiti tiesiog per daug bijo įsileisti šią bauginančią tiesą į savo realybę.

Kad ir kokia būtų priežastis, niekas iš jų nuoširdžiai į tai nežiūrėjo. Jie dar nežiūrėjo atviru protu, atvira širdimi ketindami pažinti absoliučią tiesą. O turėdami tokį stipriai sutelktą požiūrį, kiekvienas tikrai galėtų sužinoti, yra ar nėra didelio pasaulinio sąmokslo ...“Pamatykite tiesą ir tiesa padarys jus laisvais“

Priešingai populiariems įsitikinimams, dauguma žmonių (nebent esate labai apsišvietę) turi sąmoningą ar nesąmoningą norą vienaip ar kitaip manipuliuoti kitais. Ir tik labai mažai žmonių yra apsaugoti nuo šios žalingos būklės.

Todėl, prieš rodydami pirštu į pagrindinius mūsų planetos manipuliatorius ir kontrolierius, labai svarbu, kad kuo geriau suvoktume savo norų motyvacijos gilumą.

Tikras noras būti visiškai laisvam sau ir visai žmonijai reikalauja itin galingos ir sutelktos energijos, kurios tikslas atskleisti pagrindinius kontrolierius, kad kiekvienas žmogus taptų laisvas.

Pasaulio elito vyriausybė, kuri kontroliuoja mūsų visuomenę, turi (tam tikrais aspektais) puikų intelektą, tačiau trūksta išminties ir meilės. Intelektas be išminties gali būti labai pavojingas mąstymas ir jie yra šio fakto įkūnijimas.

Tiems, kurie asmeniškai tiria pasaulinio sąmokslo hierarchinę struktūrą, greitai paaiškėja, kad pagrindiniai žmonijos manipuliatoriai ir kontrolieriai yra daugiausiai turto sukaupę bankų ir tarptautinių naftos, farmacijos ir maisto korporacijų savininkai ir kt.

Tiems patiems žmonėms priklauso kariuomenės, policijos ir žvalgybos hierarchija ir žinoma, kad visi politiniai tik pėstininkai, kuriems buvo išplautos smegenys ir jie patikėjo burbulu, kad yra galingiausi žmonės pasaulyje.

Jie taip pat sistemingai kuria ir organizuoja žiniasklaidos, švietimo ir dogminės pagrindinės religijos smegenų plovimo struktūras, kad įkalintų mūsų protus logiškame, argumentuotame kairiajame smegenų pusrutulyje.

Šios struktūrinės sistemos buvo slapta sukurtos tam, kad kuo labiau neleistų mums aktyvuoti mūsų intuityvaus, kūrybingo dešiniojo pusrutulio, kuris yra susijęs su mūsų „širdies protu“, taigi ir su visomis esamomis žiniomis.

Priėmęs šios pasaulinės valdžios struktūros egzistavimo tikrovę, žmogus ką tik žengė pirmąjį žingsnį savo ir visos žmonijos laisvės link.

Elitinė vyriausybės sistema bando uždaryti žmogaus psichiką kairiajame pusrutulyje – į „racionalų“ intelektą, kur tiki tik tuo, ką gali matyti, liesti, girdėti ar užuosti. Švietimo sistema ir žiniasklaida tam ir yra sukurtos, o dauguma mokytojų, dėstytojų, mokslininkų ir žurnalistų patys yra tokie pat kairiųjų smegenų kaliniai.

Kai atveriame savo širdį ir protą, naudojame dešinįjį pusrutulį, intuiciją ir įkvėpimą, kurie yra susiję su kosmosu. Kairiojo pusrutulio kalinys – minipuliatorių svajonė. Jie turi TAVO galią SAVO rankose.

Žmogus, turintis vienodai subalansuotą kairįjį ir dešinįjį pusrutulius, yra košmaras manipuliatoriams, nes ... TU ESI SAVO JĖGOJE!

Labai svarbu suprasti žmonių, kurie yra hierarchinės piramidinės žmonijos kontrolės struktūros viršuje, „psichinį požiūrį“. Jie visiškai neturi humanitarinių savybių, jie labai skiriasi nuo paprastų žmonių ir apskritai galvoja kitaip nei mes. Jie mąsto ir veikia remdamiesi roplių (senovės gyvūnų) mūsų smegenų dalimi.

Mokslas įrodė, kad roplių žmogaus smegenų dalis, žinoma kaip „R kompleksas“, yra šių elgesio bruožų šaltinis:

- Ritualo manija;

- šaltakraujiškas elgesys;

- teritorializmas („Tai priklauso man“ mentalitetas);

– hierarchinių struktūrų „iš viršaus į apačią“ manija.

Kuo labiau žmoguje suaktyvėja šis „R kompleksas“, tuo labiau pasireiškia šie neigiami bruožai. Taip pat svarbu suprasti, kad jie ir patys „nesijaučia“ kaip paprastas žmogus.

Daugelis žmonių vadovaujasi savo emociniais jausmais, kurie gali pasireikšti teigiamu elgesiu, pavyzdžiui, moraliniu vertinimu, užuojauta, empatija ir gerumu kitiems. R komplekso mentalitete tokių emocijų nėra, todėl nėra tokių savybių kaip moralinis sprendimas, užuojauta ir gerumas kitiems.

Kitas svarbus veiksnys yra tai, kad labai aktyvus R komplekso žmogus neturi gilaus savęs supratimo. Dėl vidinių žinių apie tai, „kas yra“, stokos, jų motyvacija yra tiesiogiai pagrįsta baime. Ši labai gili, pasąmoninga baimė nekontroliuoti savęs iš tiesų pasireiškia stipriu noru kontroliuoti kitus, naudojant baimę kaip ginklą.

Tai elito pasaulio vyriausybės hierarchijoje esančių žmonių mentalitetas, kuris slapta dominuoja, manipuliuoja ir kontroliuoja žmoniją, kad pasiektų savo Naujosios pasaulio tvarkos tikslus.

Vyraujantis dabar Reptilijos smegenų mentalitetas įkalino tiek daug žmogaus sąmonės erdviniame baimės, kaltės ir nusivylimo kalėjime, kad jis nebežino kitokio gyvenimo galimybės. Tik atvėrę savo širdį ir protą galime pabėgti nuo to ir vėl susijungti su savo Begaliniu Aš. Meilė yra atsakymas ir raktas iš to kalėjimo.

Elitinės pasaulio vyriausybės hierarchija valdo visuomenę, apakindama mus nežinojimu ir baime per savo struktūrizuotas žiniasklaidos, švietimo ir dogminės religijos proto kontrolės sistemas. Jie puikiai žino, kaip veikia žmogaus protas, ir naudoja šias žinias savo naudai.

Laikydami žmonijos mases nežinioje ir baimėje, tampame absoliučiu lengvu grobiu dominuoti, manipuliuoti ir kontroliuoti.

Nors kaip nebūtų stebėtinai keista, ištrūkti iš šios nežinojimo ir baimės piramidės yra neįtikėtinai lengva.

Visos pagrindinės institucijos ir grupės, turinčios įtakos mūsų kasdieniam gyvenimui, yra susijusios su Pasauliniu elitu, kuris ir nulemia sutartą visos piramidės politiką. Apatiniuose piramidės skyriuose esantys žmonės iš tikro net nežinos, kam jie priklauso. Vieši asmenys, tokie kaip Klaus Schwab, Anthoni Fauci ar Bil Gates tėra „marionetės“, įsakymų vykdytojai, kurie vėliau bus nuteisti.

Šiuo metu didžioji dauguma žmonių pasaulyje yra įstrigę šioje nežinojimo ir baimės struktūroje. Jie nežino bendro vaizdo – kas iš tikrųjų vyksta, taip pat to, kas mes iš tikrųjų esame – didžiulio mūsų, kaip žmonių kūrėjų, potencialo.

Šviesos pajėgų planetos išlaisvinimo operacijos perėjo į naują fizinį lygmenį.  Spalio pradžioje tai pasireiškė interneto sutrikimais, pagrinde Facebook, Instagram ir kituose dideliuose socialiniuose tinklalapiuose.

Šviesos pajėgų pasirinktas planetos laisvinimo kelias yra paremtas saugiu ir lėtu progresu, kuris truks ilgiau, ne staiga, kuomet  sutriktų interneto ryšys, elektros, vandens bei kitų sistemų tiekimas, gal apie dvi-tris savaites. Šis scenarijus nėra priimtinas, nes daugelis žmonių, nebūtų apsirūpinę maisto ir vandens atsargomis, neturėtų tinkamo vedimo, kaip teisingai elgtis tokioje situacijoje, paprasčiausiai neišgyventų. Todėl yra vykdomas lėtas sistemų perėmimo procesas, kurio metu visos veikiančios sistemos yra valomos nuo Tamsos kontrolės mechanizmų po truputį.

Todėl ironiška, kad „galia“, kurią atseit turi kontrolieriai, yra tik absoliuti iliuzija. Jie iš tikrųjų neturi jokios valdžios.

Jų iliuzinė galia vis dar egzistuoja tik todėl, kad kiekvienas žmogus, įkalinantis save nežinojimo piramidėje, atiduoda savo galią  pasaulio elito vyriausybės pagrindinių kontrolierių reptiliškajam mentalitetui.

Šiuo metu yra labai svarbus kiekvienas Žemės žmogus. Šviesos pajėgos yra tik tam, kad asistuotų, bet ne per prievartą prieš žmonių kolektyvinę valią sutvarkytų šią planetą. Mes turime to norėti ir parodyti tai savo veiksmais.

Mes, kaip asmenys ir kaip žmonija, galime iš karto išsivaduoti iš šios kontrolės struktūros, nuoširdžiai žvelgdami į „didįjį paveikslą“ ir taip išlipdami iš piramidės, kuri taip ilgai laikė žmoniją nelaisvėje. Daugelis žmonių visame pasaulyje žino šį faktą ir dabar darosi laisvi, nes gali tiesiog pamatyti ir suvokti didesnį vaizdą. Žinios yra galia ir ta žinių galia gali mus išlaisvinti.

Kai tik pakankamai žmonių mūsų nuostabioje planetoje pradės matyti bendrą vaizdą, išeis iš nežinojimo piramidės, atims savo valdžią, užuot atidavusi ją tiesiogiai Elitinei Pasaulio Vyriausybei, jų valdančioji piramidė sugrius ir nebeegzistuos.

Žmogus, kuris užfiksuoja savo sąmonę ties kova su Tamsos jėgomis ir užmiršta savo svajonę, tuomet jis taip pat papuola į Tamsos jėgų spąstus nueidamas į konfliktines energijas. Taigi, reikia atsiminti, kad Tamsos jėgos yra tik aplinkybė, kurią reikia pražengti bei eiti tolyn siekiant savo svajonės ir nieko daugiau. Tamsos jėgoms nesuteikti per daug psichinės galios galvojant, kad jos yra labai stiprios ir neįveikiamos. Geriau jas įsivaizduoti, kaip nesudėtingas aplinkybes ir taip sumažinti jų psichinę galią.

Svajonės, kaip širdies troškimai nėra ego norai – tai yra visatos Aukštesnis planas, kuris yra bandomas įgyvendinti per konkretų asmenį, todėl norint bendradarbiauti su visatos Aukštesniu planu, reikia įgyvendinti savo širdies troškimus.

Žmonija taps laisva, pagaliau laisva. Laisvai kurkite geresnį pasaulį, „atiduodami“ – iš didžiulės meilės galios, o ne „priimdami“ – iš baimės energijos.

Baimė yra ilga, lėta banga, kuri suaktyvina labai nedaug mūsų DNR antenų, jungiančių mus su kosmosu. Meilė yra trumpa, greita banga, kuri suaktyvina daug daugiau antenų ir sujungia mus su viskuo, kas yra.

Žinios, kurios dabar kaupiasi žmonijoje, yra supratimas, kad didžiausia kūrybos galia yra meilės galia.

Viskas kūrinijoje, viskas, ką galime pamatyti ir suprasti, ir viskas, ko negalime, yra šios didžiulės ir nuostabios galios apraiška. Baimė yra tik viena iš daugybės pasireiškiančių energijų, kurias sukuria didžiulė meilės galia.

Svarbu suprasti, kad kai baimės energija giliai įsisąmoninta, gali būti panaudota kaip galingas katalizatorius, kuris ves mus kaip žmones ir apskritai žmoniją link meilės, tiesos ir drąsos.

Baimė yra sprogstama, nuolat mažėjanti ir „save naikinanti“ energija. Ji egzistuoja laike, yra baigtinė, todėl galiausiai miršta. Kita vertus, meilė yra sprogstamoji, vis besiplečianti jėga, suteikianti energijos. Ji egzistuoja laiko ir belaikiškumo sferose, todėl yra begalinė. Meilė negali mirti. Nors pasaulyje ir yra daug blogų žmonių, tačiau mūsų širdys turi likti atviros, kad galėtume suteikti galimybę tiems, kuriems ta galimybė yra skirta.

Mūsų laukia nuostabiai Šviesi ateitis! Mums tereikia išgyventi paskutinį Tamsos jėgų pasispardymą, kurio metu Tamsos agentai savo esamais, bei būsimais negatyviais veiksmais, dėl karminės reakcijos vis giliau klimsta savo susinaikinimo link.

Dabar kaip niekada yra svarbu išlaikyti Šviesą savo viduje, kiekvieną dieną skiriant bent po kelias minutes meditacijai, tam kad įsikrauti Šviesos energija per savo centrinį ramybės kanalą. Tuomet nukreipti dalį šios energijos geresnio žmonijos likimo link suprojektuojant mintis, kad visa Tamsa iš Žemės planetos yra pašalinama ir tik Šviesa įsigali šioje planetoje.

Artėja toks laikas, kai visa žmonių giminė jau nebebus toje neišmanymo ir baimės piramidėje. Sugrįšime ten, kur iš tikro esame, MEILĖS, TAIKOS ir LAISVĖS glėbyje. Mes galime tai padaryti. Mes tai padarysime. Viskas prasideda nuo kiekvieno iš mūsų. Meilės galia yra raktas į laisvę!

Jūs esate planas! Skleisdami tiesą, mes dalyvaujame žmonijos pabudime ir pasirenkame laisvės ir teisingumo naudai.

Taikos ir ramybės

Peržiūrų: 390 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 4.2/10
Viso komentarų: 3
0  
1 linaramanauskiene7   (08.11.2021 18:36) [medžiaga]
Juk MEILE yra AUKSCIAUSIASIS Kosminis Desnis. Uz MEILE - nera nieko auksciau!

Su svelnia Meile - apkabinu VISUS.

-2  
2 ddaa   (10.11.2021 23:05) [medžiaga]
Gal jau nebesvaik su savo ta meile , meile yra meslas , ji nieko nepadeda siam supuvusiam pasauly. Meile bus poto kai sutvarkytas bus meslas sio pasaulio kurio pilna ,zmonem reik supykt o ne tavo meiles pursluose maudytis , nustok svaigt...

0  
3 linaramanauskiene7   (12.11.2021 16:00) [medžiaga]
ddaa,: bet kad tas meslas sio pasaulio butu sutvarkytas, REIKIA NESEDETI RANKELES SUDEJUS IR NELAUKTI, kad kas uz Tave taipadarys, REIKIA PACIAM ZMOGUI - siame pasaulyje mazinti ta mesla !!!

O as visada tokia jau buvau, manes Tu nebepakisi! As jau seniai nebemoku pykti, teisti ar kazkuo kazka kaltinti. Nebepatinku Tau ddaa tokia, - apeik, nematyk manojo komentaro! Juk zinai, KAD KIEKVIENAM ZMOGUI KUREJAS, NUO PAT GIMIMO DAVE LAISVA VALIA RINKTIS, Zmogus TIK PATS RENKASI, kaip jam gyventi, kalbeti ar elgtis!

Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Lapkritis 2021  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0