Šeštadienis, 01.04.2023, 01:11
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2012 » Lapkritis » 11 » Meilės jėga: Vienybė ir Ryšys
18:12
Meilės jėga: Vienybė ir Ryšys

Pamažu mes atvedėme jus į supratimą to, kad Vienybės būsenoje Meilė nusako viską. Meilė – pati veiksmingiausia jėga Visatoje. Tai visų jūsų troškimų realizavimo būdas. Mylėkite visus be išimties – netgi šiais nelengvais laikais. Bet pirmiausia Mylėkite patys save. Mes jau kalbėjome jums apie tai, kad kol žmonės neišmoks žiūrėti savo baimėms į veidą ir dirbti su savo šešėliu, jie neperpras iki galo Tiesos, pagal kurią šviesa ir Meilė visada yra jūsų gyvenime. Kol žmonės neužbaigs darbo su šešėliu ir nepamils patys savęs, jiems lemti tik šviesos blyksniai ir žmogiškos Meilės (neretai vedančios į paklydimą) bei dieviškos Meilės momentai.  Žmogiškas Meilės suvokimas kur kas skurdesnis už dieviškąjį, Visatos suvokimą apie šį jausmą. Meilė visagalė. Jai įmanoma absoliučiai viskas. Daugelis žmonių laiko jėgą ir Meilę priešingais dalykais. Tačiau, nors jėga gali egzistuoti be Meilės, pastaroji visada turi ypatingą galią, juk Meilė – tai viskas. Kai žmonės išreiškia jėgą, kylančią iš Meilės, jie tuo pačiu keičia pasaulio ir Visatos audinį. Kad suprastumėte Meilės esmę, įsivaizduokite trikampį, kurio pagrinde yra jėga. Jo šonai įkūnys Vienybę, o susikirs jie taške, simbolizuojančiame Tiesą, nes Tiesa vilioja mus pirmyn. Po to užpildykite šį trikampį Meile, nes Meilė – tai tas, kas užpildo visą Visatą.

Kai žmonės patiria Meilę, jie tuo pačiu patiria aukščiausią vibraciją. Tai ta vibracija, į kurią mes visą laiką jus orientuojame. Ją galima pasiekti ir nuolatos išlaikyti, jeigu dėmesingai stebėsite savo mintis bei emocijas ir praktikuosite sąmoningą ketinimą. Aukščiausios vibracijos padeda atsitraukti nuo baimės ir atskirumo ir įgyti Vienybę, Pasitikėjimą ir Meilę. Vibracijų pakilimas turi banginį efektą. Tai tam tikras energetinis magnetizmas, kurį junta aplinkiniai. Žmones ima traukti prie jūsų, nes šalia jūsų jie jaučiasi žymiai geriau. Meilės vibracijoje nėra vertinimo, ir žmonės jaučia tą nepasitenkinimo nebuvimą. Rezultate jiems lengviau priartėti prie jūsų, sekant savu bangų judėjimu. Atitinkamai, jūs kartu galite pasiekti Vienybę. Toks ir buvo sumanytas iš pat pradžių žmogiškas Ryšys. Tai harmonijos ir taikingumo kelias, skirtas visiems žmonėms. Meilė iš tiesų skleidžia kitą vibracinį dažnį, ir šis dažnis gali pakeisti tiek vidinę, tiek išorinę realybę. Pasaulis staiga nustoja būti rūsčia ir nemalonia vieta. Ir tai todėl, kad jūs, būdami kitoje vibracijoje, esate kitame vibraciniame lauke, kviesdami kitus prie jūsų prisijungti ir sukurti geresnę realybę.

Visa tai atrodo taip paprasta. Kodėl gi žmonės nepriima panašios idėjos?

Nes žmonės išskaidyti tų baimių, kurios yra jų pasąmonėje iš praeitų (paralelinių) gyvenimų. Ir dar todėl, kad buvimas dualume gerokai apsunkina žmogišką egzistenciją. Žmonėse verda begaliniai vidiniai ginčai, nes jie negali išsilaisvinti iš savo baimių. Būtent baimės maitina nepasitikėjimo savimi jausmą ir tas emocijas, kuriomis laikosi fragmentiškos tikėjimų sistemos. Kuo labiau jums pavyks išsilaisvinti iš baimių ir įgyti Pasitikėjimą, kuo reikšmingesnis atliktas darbas valant savo šešėlį, tuo aukštesnis jūsų vibracijų lygis ir tuo paprastesnis jūsų gyvenimas. Sudėtingumams nėra vietos paprastame Vienybės sraute. Tikėjimas negali konkuruoti su Tiesa. Baimė negali egzistuoti Meilės šviesoje.  Tame ir paprastas atsakas į sudėtingą gyvenimo formą. Į Žemę dabar liejasi dar daugiau šviesos. Tai leidžia žmonėms išsilaisvinti iš tų sudėtingumų, kurie gimė iš egzistavimo baimėje. Vis daugiau ir daugiau angeliškų ir kitų planetų esybių skuba jums į pagalbą šiais ypatingais laikais, kuriais jums taip pasisekė gimti. Mes, plejadiečiai, esame paprastos būtybės, gyvenančios Tiesoje, Pasitikėjime, Meilėje ir Vienybėje. Ir mes pasiruošę parodyti jums kelius, kurie išves jus į naują realybę. Mes su jumis sudarome naują visumą. Dirbdami kartu, mes galime padėti naujos žmonijos gimimui. Apjungę mūsų išmintį ir mūsų žinias, mes suteiksime besąlyginę paramą šiam nuostabiam procesui.

Tuo metu, kai mes tai aptariame, man prieš akis yra skaičiaus 8 – begalybės skaičiaus, vaizdinys. Ar negalėtumėte man paaiškinti, ką visa tai reiškia?

Jūs jaučiate Begalybės simbolio reikšmę: visuotinis vienijimasis. Jūs imate giliau suvokti bendro aukščiausiojo gėrio principą. Begalybės simbolis pavaizduotas skaičiumi 8, paverstu ant šono. Tai kilpa, arba spiralė. Ji demonstruoja vieno su visais ir visų su vienu ryšį. Tai judėjimas, vykstantis vienu metu abiem kryptimis. Tai spiralė suvokimo, kad mes visi vienovėje  ir kad mes visi kylame šia nenutrūkstančia spirale į dieviškumo ir vientisumo Šaltinį. Kai viskas yra Vienybėje, kiekvienas gausiai apdovanotas tuo, kas jam būtina. Skaičius 8 neša gerovės energetines vibracijas. Begalybės spiralė ir aštuoniukė – tai vienas ir tas pats.  Jeigu žmonėms pavyks perprasti simbolinę Begalybės spiralės esmę, jie galės naujai pažvelgti į Vienybės koncepciją. O kuo giliau jūs suvokiate Vienybės idėją, tuo paprasčiau jums bus suvokti Meilės galybę. Savo ruožtu, kuo aiškesnė jums taps Meilės galybė, tuo lengviau bus Pasitikėti aukščiausios gerovės principu, išsilaisvinti iš savo baimių ir pakilimo kelyje sujungti eterinį ir fizinį kūnus.

Kai žmonės fiziniuose kūnuose pasieks pakilimo momentą, ar nutrūks mūsų buvimas Žemėje, ar mes vėl čia sugrįšime fiziniame kūne iš kito išmatavimo? 

Kai jūsų vibracijos pakils tiek, kad fizinis ir eterinis kūnai taps vieninga visuma, jūs galėsite laisvai persikėlinėti tarp išmatavimų. Kai jūs pasieksite panašų suvokimą, jums atsivers aplinkui toks grožis, kad bus jau vis vien, ar pasiliksite čia, ar tęsite savo gyvenimą šalia mūsų. Uždanga tampa plonesnė sulig kiekviena diena. Kažkuriuo momentu jums taps aišku, kad visa tai – viena ir ta pati vieta. Tada patys galėsite pasirinkti, kur būtent norėtųsi būti. Jums jau neteks blaškytis tarp „čia" ir „ten", nes dualumas nustos egzistuoti. Judėjimas tarp uždangų – vienas iš būdų keisti formą. Žmonės, įsisavinę šį meną aukščiausių vibracijų pagalba, galės tarsi išnykti, o po to vėl atsirasti priešais aplinkinių akis.

Žmonės, kurie sunkiai įsivaizduoja, kad jie galėtų su Pasitikėjimu ir lengvumu veikti panašių vibracijų lygyje, vargu ar gali įsivaizduoti sau ateitį. Čia jūs neturėsite jokios eksperimentinės bazės, o žmonės savo supratime įpratę remtis savo patirtimi. Tarp kitko, daugelis iš jūsų pajėgūs naudoti ir vaizduotę, o tai taps jiems didele paspirtimi kelyje į naują realybę. Plėskite savąjį greičio ir judėjimo suvokimą. Pasistenkite daryti tą dabar, kol esate fizinėje formoje. Savo suvokimuose išeikite už apribojimų, padiktuotų laiko ir dualumo, ribų. Laikas ir dualumas – tėra tik sutartinės realybės iliuzija. Ir kai tie iš jūsų, kurie praktikuoja mūsų mokymus, ims pereiti į naują vystymosi stadiją, pagreitės ir bendražmogiškos realybės keitimosi procesas.

Mes tiesiog atsidursime visaapimančioje realybėje. Mums jau neteks keliauti nei pirmyn, nei atgal. Mes nepereidinėsime uždangos, mes ją tiesiog likviduosime.

Gerai pasakyta. Jūs gyvensite Meilėje, Pasitikėjime ir Vienybėje, Susisiedami su gerove Meilės jėga.

Naujos realybės įsisąmoninimas.

Būtent. Jūs pradedate įgauti supratimą apie tai, kas bus su tais, kas nusprendė padėti naujos realybės atsiradimui. Jūs jau žinote: viskas, kas daroma Meilės poveikyje, pasižymi paprastumu ir aiškumu, nes kyla iš širdies ir orientuoja jus į patį būtiniausią. Apie likusius dalykus galima bus pasirūpinti vėliau. Žmonės mėgsta viską komplikuoti – tai grynai žmogiškas bruožas. Judėti paprastumo kryptimi – tai judėti link Meilės ir Pasitikėjimo. Paprastumas daug kuom siejasi su Vienybe. Sudėtingumai atsiranda dėl atskirumo, o atskirumas, kaip mes dabar žinome, kyla iš baimės. Ir jeigu jūs staiga imate viską komplikuoti savo gyvenime, sustokite ir paklauskite savęs: „Kokį vaidmenį atlieka mano baimė tame, kad aš taip supainioju šį projektą ar šį sprendimą?"

Jūs kartą sakėte, kad patys jūs – paprastos būtybės.

Taip ir yra. Mes nekenčiame dėl vidinio susiskaidymo, pagimdyto įvairios rūšies sudėtingumų, tikėjimų ir privačių minčių. Fragmentacija padeda atsirasti dar didesnėms komplikacijoms. Daugelis žmonių tiki, kad būti sudėtingu – tam tikros rūšies komplimentas, tarsi tai darytų juos protingesniais. Labai dažnai iš žmonių galima išgirsti tokius pareiškimus: „Jis tokia sudėtinga asmenybė" arba „Tai labai nepaprasta". Žmonės mano, tarsi sudėtingumai daro juos ryškesniais ir įdomesniais. Jie nesupranta, kas sudėtingumai grindžiami baime ir atskirumu.

Meilė paprasta. Vienybė taip pat paprasta. Tiesa paprasta. Pasitikėjimas paprastas. Ir todėl kur kas geriau praktikuoti tokį pratimą: „Aš – paprasta esybė".

Galbūt, mums reikėtų sutapatinti žodžių, tokių kaip „komplikacija" ir „drama", reikšmes,  nes drama visuomet sukelia komplikacijas.

Suprantama. Žmonės, kurie trokšta dėmesio dėl Meilės sau trūkumo, tyčia komplikuoja sau gyvenimą, kad gautų šią Meilę iš kitų, nors iš tiesų ji jau yra su jais, –  tiksliau, juose pačiuose. Reikia jiems tik išvalyti savo gyvenimą ir savo mintis nuo visokiausių sudėtingumų, sugrįžtant į savojo „Aš" paprastumą, ir jie atras visą taip būtiną jiems Meilę savo dieviškume. Perėjimas iš sudėtingumo į paprastumą leis žmonėms tapti tokiais, kaip mes, atveriant savyje neišsenkančias Meilės atsargas. Meilės paprastumas – galingiausia kūrybinė jėga Visatoje. Mokėjimas Mylėti save yra Meilės aplinkiniams prielaida. Pradžioje mes Mylime save ir tik po to – kitus. Tai ta gyvenimo savybė, kuri atsiveria Vienybėje. Judu neseniai susidūrėte su Vienybės pavyzdžiu, pasireiškusiu per jūsų vandenį. Restorane Rebeka panoro užsisakyti dar kinzos, bet ji tai ir nepasakė garsiai savo prašymo. Tačiau padavėjas atnešė jai dar kinzos, motyvuodamas tuo, kad jis pajuto jos norą. Panašūs atvejai yra vaizdus patvirtinimas to, kad jūs galite sukurti trokštama tik paprasto ketinimo pagalba, panaudodami savo vandens jėgą.

Ar tas jaunuolis, kuris atnešė mums kinzos, buvo atsitiktinis įvykio dalyvis, ar jis suprato mintinį Rebekos pranešimą?

Atsitiktinis? Nejaugi Visata atsitiktinai kviečia žmones link Vienybės? Kuo labiau žmonės suvokia ir naudoja Vienybės koncepciją, tuo stipriau jie veikia aplinkinius ta Meilės jėga, kuri yra jų vandenyje. Taip ir šiame pavyzdyje padavėjo vandenį magnetiškai pritraukė Rebekos vanduo, ir tai tapo stimulu supratimui. Tai ir yra bendravimas Meilės ir Pirmojo Pojūčio pagalba. Dabar jaunuolis ims dėmesingai žiūrėti į savo Pirmąjį Pojūtį, nes jam pavyko Susirišti su kitu žmogumi. Įvykis pakeitė jį visam laikui. Mes tikimės, kad jūs ir kiti žmonės imsite mokyti panašaus bendravimo būdo – ne žodžiais, o savo pavyzdžiu. Tuo pačiu jūs keisite žmoniją. Gali pasirodyti, kad panašūs dalykai nutinka nedažnai – kartas nuo karto. Tačiau ir čia veikia šimtosios beždžionės efektas. 

Mes jau kalbėjome apie tai, kad Vienybės būsenoje nėra nieko, išskyrus Meilę. Keliaudami link naujos realybės, jūs tuo pačiu keliaujate link Vienybės. Mes labai džiaugiamės, kai žmonėms pavyksta pastebėti, kad realybė visai ne tokia, kokią jie įpratę suvokti. Panašus suvokimo pasikeitimas liudija apie tai, kad žmonės ima atsitraukti nuo sutartinės realybės, besiremiančios baimės jausmu. Pamažu jie pripranta suvokti tą realybę, kur klesti Vienybė ir Meilė. Kai tik pašalinsite baimes, jūs Susisiesite su tais, kurių vibracijos panašios į jūsų. Ir tai todėl, kad jums pavyko pasiekti viso esančio Vienybę. Nesvarbu, kas bus priešais jus – dar vienas žmogus ar jūsų broliai ir seserys iš žvaigždžių. Mes vienis, nes egzistuojame bendroje realybėje ir siekiame bendro tikslo. 

Naujoje realybėje santykiai tarp žmonių susikurs visų dalyvaujančių vibraciniu susiliejimu ir kiekvieno iš jų sugebėjimu suvokti ir pažinti Pirmojo Pojūčio pagalba. Taip jūs veiksite vienas kitą ir supančią realybę. Tai vyksta jau dabar, o vėliau, nykstant dualumui ir žmonijai artėjant link Vienybės, šis procesas taps dar labiau pastebimas. Jūs ir dabar galite pastebėti panašius momentus tuomet, kai aplink jus siaučia audra: Vienybės ir Ryšio pojūtis padeda jums pastebėti, kad Žemė siūbuoja po jūsų kojomis. Padidėjęs Saulės aktyvumas ir energetinių dažnių pasikeitimas palaiko jūsų suvokimo transformaciją, leidžiančią jums įžvelgti naują realybę. Elektromagnetiniai dažniai, atsiradę audros įkarštyje, palengvina sąveiką su kitomis realybėmis. Tame ir yra magiška audrų savybė. Daugelis žmonių bijo prasto oro, nes tokiais momentais vyksta dalykai, kurių jie negali paaiškinti. Mums panašus elektromagnetinių dažnių pasikeitimas yra tam tikros rūšies kvietimas pažvelgti į realybę kitu požiūriu. Audros iš tiesų gali suteikti papildomą impulsą toms permainoms, kurios taip būtinos Žemei šiame etape. Savo ruožtu, elektrinės energijos, esančios audrose, suteikia žmonėms galimybę patirti tuos vibracinius pasikeitimus, kurie vyksta su Pačia Žeme. Tokiu būdu, mes čia turime reikalų su energijomis.

Aš visada jutau, kad susidursiu su kažkuo nepažįstamu, jeigu pateksiu tiesiai į audrą.

Taip ir yra. Mes nepatartume jums stovėti kalno viršūnėje žaibuojant, nes toks elgesys liudija apie savo fizinės formos nevertinimą. Bet jei jūs pasislėpsite saugioje vietoje, kol aplink jus griaudės griaustinis ir blykčios žaibai, jūs nepritrauksite sau nemalonumų ir tuo pat metu įgysite galimybę sužinoti kažką naujo. Tai padės jums įveikti tą mentalinę būseną, kurioje stipriai įsitvirtinusios tikėjimų sistemos – tipiškų įsivaizdavimų apie tai, kas yra realybė, šaltinis. Kai kuriems žmonėms būtina išeiti už įsivaizdavimų ribų apie tai, kas įmanoma ir kas neįmanoma šioje realybėje. Kitiems reiktų įveikti savo lūkesčius dėl to, kaip vystysis įvykiai netolimoje ateityje. Jeigu žmonės galvoja, tarsi permainos ir magiški reiškiniai turi atitikti tam tikrus parametrus, tai neišvengiamai atkerta juos nuo tų galimybių, kurių jie kol kas negali įsivaizduoti. Žmonės yra neatskiriama Žemės ir dieviškojo prado dalis. Audros veikia jus, bet ir jūs veikiate audras. Savo mintimis jūs galite dalyvauti realybės kūrime.

Reikia prisiminti apie tai, kad audros dažnai kyla tais atvejais, kai žmonių sielose siaučia savos, emocinės audros. Vystantis sąmoningumui, jūs imsite pastebėti ryšį tarp jūsų išorinių įvykių ir jūsų emocinių būsenų. Kartais žmonės patys sukuria sau audras ir perkūnijas.  Judu jau spėjote pastebėti, kad tais atvejais, kai jūs stipriai susijaudinę, lauke neretai kyla vėjas. Būna, kad žmonės tuščiai pergyvena dėl kokio nors mažmožio, tačiau jų emocinė energija plinta į išorę ir daro poveikį aplinkiniams devams, kurie, atsakydami į gautą energiją, ima kurti audras ir perkūnijas. Tai skatina jus dėmesingai įsižiūrėti į savo mintis ir poelgius bei prisiimti atsakomybę už tą indėlį, kurį įnešate į bendrą realybę. Kai tik pradėsite suvokti savo vandens jėgą, jums taps aišku, kad jūsų emocinės audros formuoja tokias pat audras žemiškoje aplinkoje. Ir atvirkščiai, savo mintimis bei emocijomis jūs galite nuraminti prastą žemišką orą. Ryšio dėka jūs kartu dirbate realybės kūrime. Jūs skaitėte apie tai, kaip žmogus, vardu Jėzus, nuramino audrą jūroje. Štai jums nuostabus pavyzdys. Iš savo vandens jis nukreipė mintis į vandenį į išorę, įdėjęs į jas Meilę ir ramybės ketinimą. Ir jūra atsiliepė į jo palinkėjimą. Iš tiesų, kaip viduje, taip ir išorėje! Šis pavyzdys demonstruoja jums dieviškąjį Ryšį su Žeme. Pagal jį jūs galite spręsti, kokios galingos jūsų mintys ir kiek daug gali pasiekti tas, kuris suvokė Meilės jėgą.

Žmonėms būtina daug ką sužinoti apie tą jėgą, kurią jie turi. Kol kas jūs negalite suvokti poveikio, kurį darote savo asmeninei aplinkai, bendrai pasaulio tvarkai, o rezultate, ir visai planetai. Jūs turite pakankamai jėgų, kad viską pakeistumėte. Jūs – galingos esybės, bet uždanga, pridengusi jūsų akis, neleidžia jums įžvelgti jūsų pačių jėgos. Nubuskite! Grąžinkite sau savąją galią – ji teisėtai priklauso jums. Jeigu norite gyventi harmoningame pasaulyje, pradžioje atraskite vidinę harmoniją. Prisiminkite: kuo aukštesnes vibracijas jūs galite palaikyti, tuo didesnė jūsų galimybė turėti Ryšį su pagalbininkais iš kitų būties sferų. Mes čia, kad padėtume jums sukurti naujos žmonijos naują realybę, kuri, savo ruožtu, turės neįtikėtiną poveikį visai likusiai Visatai. Kuo labiau keičiasi žmonės ir Žemė, tuo stipriau visi mes jaučiame šias permainas. Meilės jėga veda mus į Vienybę. Meilė – atsakas į jūsų prašymus, taip pat ji – būdas įgyti trokštamus dalykus. Jūsų jėga slypi tuose sprendimuose, kuriuos jūs priimate dėl to, ką galvojate ir kaip nukreipiate savo mintis bei emocijas. Žmones seniai stebi iš visų Visatos kampelių, kad suprastų, kokiam pasirinkimui jie apsispręs. Jūs net neįsivaizduojate, kokie esate svarbūs žmonijos ateičiai ir naujai realybei. Ar jūs pasirinksite  Vienybę ir Meilę?

Išvertė Eugenija

Peržiūrų: 2472 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 5.0/3
Viso komentarų: 4
+1  
1 Linas   (11.11.2012 19:49) [medžiaga]
Labai idomu.!

0  
2 Era   (11.11.2012 20:49) [medžiaga]
Jau senokai pastebėjau, kad kartais išeina prasklaidyti debesis ir "prikviesti" giedrą mintimis, įsivaizdavimu ir ... Pasirodo, kad tai dar ir nuo vidinės būsenos priklauso. Labai įdomūs dalykai... Kiek mes daug galim, bet esam užmaršty, nemokam.. arba gal dabar tam atėjo laikas

+1  
3 Ožkela   (11.11.2012 21:33) [medžiaga]
Na, geriausia Ego pirma pravaikyti, nors neneigiu, kad yra žmonių, gebančių įtakoti Gamtos reiškinius :) Prisiminiau vieną veikėją,kuris aiškino,kad ekskursijos metu debesus pravaikė, tipo-nelijo, nors kiti dalyviai skundėsi peršlapę :)

+1  
4 Doremi   (11.11.2012 21:53) [medžiaga]
stichija- nėra prasts oras, tai grožis
udarau langus, duris ir atsigulu, savotiška būsena, man gerai wacko
kaimynė kas žaibas žegnojasi, .......gal ir jai gerai

Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Lapkritis 2012  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0