Penktadienis, 23.02.2024, 03:21
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2011 » Gruodis » 22 » MEISTRAS KRAJONAS. PAKILIMAS – 2012 PERDUOTA PER SEFERĄ
22:24
MEISTRAS KRAJONAS. PAKILIMAS – 2012 PERDUOTA PER SEFERĄ

Sveikinu Senas Sielas, Aš Esu Krajonas iš magnetinės Tarnybos. Pajuskite savo Pakilimo energijas, kurias aš paruošiau jums, Mylimieji, dabar jos švelnios ir taikingos, praleiskite jas per savo atomus, prisipildykite šia ramybe. Dabar Pakilimo energija – svarbiausia jums energija planetoje, ir tai pati universaliausia energija. Tai Pasaulio Motinos saldaus pieno energija, kuri liejasi į Žemę, kad jus Palaimintų. Jūs, Senos Sielos, tos, kurios atėjote į šį įsikūnijimą Pakilimo patirties, dabar aš jus vadinu PAKILIMO MEISTRAIS, nes jūs esate procese, jūs kylate ir įgyjate tame tikrąjį Meistriškumą. Ir, netgi nežiūrint į tai, kad daugelis iš jūsų jau turėjote šią patirtį praeituose gyvenimuose, šiame įsikūnijime jūsų Pakilimas unikalus. Jūs galite prisiminti, kaip jūs Pakilote praeityje, senovinėse pirmapradės planetos energijose, ir ši patirtis leis jums įgyti jūsų dabartinio Perėjimo gilų suvokimą. Aš galiu jus pasveikinti. Todėl kad jūs jau Pakilote! Ir tai iš tiesų taip. JŪS Pakilę į amžinos Dieviškosios Šviesos lygį, aš vadinu šią Šviesą saldžiausiąja. Aš sakau, kad jūs Pakilę, nes jūsų sąmonė pasiekė šį lygį, jūs prisilietėte prie šio lygio ir praleidote jį per save į Žemę, nutiesdami Tiltą tarp 4-5 ir 3 išmatavimų, nes tai labai svarbu visos planetos Pakilimui. Pakilimas – tai tarsi pakilimas į piramidės viršūnę, kur piramidė tai globali Dieviška Sąmonė.  Jūs galite šito nesuvokti, bet jūs jau viršūnėje. Jūsų sąmonė ten, pasaulio Kalno viršūnėje. Ji dabar susijungia su puikiomis Saldžiausios Šviesos lygio energijomis, kas gi įvyks paskui? Jūsų sąmonė spirale ima leistis į jus, būdama visiškai realizuota Pakilusių Pasaulio lygyje. Taip vyksta, nes jūs pasirinkote Pakilti kūne. Jūsų sąmonė susilieja su naujojo daugiamačio pasaulio dieviška šviesa, į kurį po to jūs pereisite sąmoningai ir pilnavertiškai, ir jūsų sąmonė neša jums šviesą ir viską išgydančią šio lygio energiją. Jūs tarsi šokate ant šviesos okeano bangų. Jūsų sąmonė tai kyla, tarsi didžiulis švytintis delfinas arba banginis, į pasaulio viršūnę, kad įkvėptų Pakilimo energiją, ir po to vėl ima leistis į trečiojo išmatavimo pasaulį, bet jau transformuota. Ir tada ji jums įžemina Saldžiausios Šviesos energiją, ir kažkas stebuklingo vyksta su jumis tomis minutėmis, valandomis ir dienomis, nes jūsų sąmonė atneša šį nektarą į jūsų atomus, molekules ir ląsteles, ir jie natūraliai sveiksta ir keičiasi švelnioje Tobulo Pasaulio Meilės energijoje. Ir taip, aš atėjau šiandien kartu su savo palyda, kad pakalbėčiau su jumis apie Pakilimą, kaip apie procesą, kuris dabar vyksta, nes mes ką tik atėjome iš to lygio, kurį aš vadinu Saldžiausios Šviesos Pasauliu. Mes atėjome, kad perduotume jums sekančius parametrus, atributus ir instrumentus jūsų Pakilimo suvokimui, kad jis būtų labiau komfortiškas ir suvoktas. Nes šiais laikais labai svarbu, kad jūs visiškai suvoktumėte Perėjimo procesą.

Ir taip, štai Dieviška informacija, su kuria mes atvykome. Mėgaukitės pilnavertišku šio paketo priėmimu, tai dovana jums, brangieji, kurią jūs patys sau perdavėte iš ateities, iš jūsų tobulo pasaulio, Pakylėtųjų Meistrų pasaulio.

Dieviškasis Nemirtingumo Genas:

Štai ir atėjo į Žemę tie patys Naujieji Laikai, kuriuose žmogus tampa visišku savo likimo, gyvenimo ir mirties šeimininku. Žinokite, kad sąvoka ir žodis „mirtis" greitai nustos jus gąsdinti ir varyti į kampą, nes šių sąvokų pas Pakilusius nėra. Dabar jūs mokotės kartu su savo biologija Pakilti ir vėl tapti nemirtingais.  Pakilimas – tai taikus ir palaipsnis visų jūsų apribojimų pertvarkymas, pradedant nuo individualių vidinių ir baigiant išoriniais pasauliniais. Kai jumyse nelieka apribojimų, vyksta jūsų natūralus Pakilimas į  begalybės ir ramybės pasaulį, bet pradžioje į TOBULUMO IR KOSMINIO GROŽIO BŪSENĄ. Apribojimai – tai jūsų vidinės baimės, prisirišimai ir kompleksai. Pagrindinė baimė, ribojanti žmoniją – tai mirties baimė. Tai yra tas, kas neleidžia jums komfortiškai ir palaipsniui Pakilti, kas daro jūsų kelią nelengvu. Nes jūs šventai tikite šios ribos nepajudinamumu. Jūsų nuomone, įmanoma viskas, kas bebūtų, bet tik ne nemirtingumas. Per tūkstantmečius buvusių trumpų ir sunkių gyvenimų jūs užmiršote savo natūralią nemirtingumo būseną, arba, geriau pasakius, buvimą už mirties ribų. Kai jūs patys valdote savo likimą, savarankiškai formuojate ir gyvenimą, ir savo perėjimą į kitą lygmenį, į kitus išmatavimus. Taip, jūsų perėjimas – tai nebūtinai mirtis. Jūsų dvasinis darbas dabar yra tuo giliai, visa širdimi, patikėti. Šiandien aš kalbėsiu su jumis apie jūsų giminaičius ir apie jūsų vaikus, nes ši pati didžiausia riba jumyse visą laiką verčia jaudintis dėl jų, galvoti, ar jie pakils, ar numirs. Toks galvojimas yra trimatis. Visi pakils dabar arba per tūkstantį metų. Svarbu, kad jūs palaipsniui, etapais, eitumėte savuoju SUVOKTOS SAVITRANSFORMACIJOS keliu, ir būtumėte atsidavę ir ramūs. Nes JŪSŲ PAKILIMAS NUTIESIA KELIĄ JŪSŲ ARTIMIESIEMS. IR JIE BŪTINAI PASINAUDOS ŠIUO ŠVIESOS IR MEILĖS KELIU, KAI BUS TAM PASIRUOŠĘ. Šiandien aš turiu pasakyti su visa meile, kurią jaučiu žmonijai – PALEISKITE TREČIĄJĮ IŠMATAVIMĄ, IR JŪS PAKILSITE LENGVAI, KAIP VAIVORYKŠTĖS SPALVŲ ORO BALIONĖLIAI (Meistro šypsena). Šiandien taip svarbu jūsų viduje transformuoti tą ribą, kuri vadinama mirties baime. Ir jūs turite unikalų Jėgos atributą šiai transformacijai. Tai jūsų Aukščiausiasis Aš ir jo Dieviškasis Spinduliavimas. Jo Tobulos Akašos. Būtent iš jūsų Aukščiausiųjų Aš Akašų susiformuoja tas spinduliavimas, kuris jūsų biologiniuose kūnuose tampa jūsų genetine informacija, jūsų DNR. Paprašykite savąjį Aukščiausiąjį Aš nukreipti jums iš Jo Širdies Dieviškąjį Nemirtingumo Geną ir sufokusuoti jį jūsų širdyje, šventoje širdies erdvėje, energijoje, kurią aš vadinu Kristaus Kūnu. Kristaus Kūnas – tai švytinti sniego baltumo energija, ji tiršta ir saldi, ir jos paprastai labai maža žmonių širdyse, tiesiog ji kol kas neišvystyta jumyse. Bet susijungiant šiai energijai su jūsų Aukščiausiojo Aš Kosminiu Ketinimu, Kristaus Kūnas ima vystytis ir plėsti šventą jūsų širdžių erdvę. Tai paruošia žmogaus širdį tos Didžiosios Dievo Meilės atėjimui, kuri jus pakels. Į Kristaus Kūną iš Aukščiausiojo Aš širdies leidžiasi spindinti auksinė šviesos spiralė, nuausta iš daugybės plonyčių kaip voratinklis spiralių. Tai Dievo Spinduliavimas, ir šiame spinduliavime įrašyta Dieviško jūsų Esybes Nemirtingumo ir jos tobulo Buvimo bet kuriame pasaulyje informacija. Kristaus Kūnas širdyje ima vystytis nuo prisilietimo prie šios energijos, jis palaipsniui plečiasi ir transliuoja Dievo Spinduliavimą ir genetinius įrašus jame į jūsų molekules, ir taip, palaipsniui, vyksta informacijos perrašymas, jūsų sąmonėje esančios mirties ribos transformavimas, jūsų sąmonė keičiasi. Taip pat jūs galite paprašyti savo Aukščiausiojo Aš Tobulos Sveikatos geno visų ligų ir karminių iškraipymų įrašų jumyse transformavimui, tai ateis tik po to, kai į jūsų Kristaus Kūną harmoningai bus įrašytas Dieviškasis Nemirtingumo Genas. Palaipsniui transformuokite šias ribas ir baimes jumyse, paprašykite savojo Aukščiausiojo Aš Dievo Spinduliavimo, kuriose spiralėse įrašyta Tobula Dieviška Informacija. Priminsiu jums apie tai, kad reikia kiekvienu prašymu prašyti Tobulumo, jeigu jūs prašote Grožio, prašykite Tobulo Grožio, Tobulos Laisvės, Tobulo Išgijimo, Tobulos Būsenos, Tobulos Gerovės ir t.t. Tada jūs pereinate į Pakilusių pasaulį, o tai Tobulumo ir Harmonijos pasaulis, Aukščiausiasis Aš suvokia šį kodinį Žodį-Raktą – „Tobulas", ir jūs akimirksniu gaunate iš Jo tą Šviesą, kurios prašote.

Kristaus Kūnas:

Kristaus Kūnas – tai vienas iš pačių svarbiausių jūsų natūralaus Pakilimo ir Transmutacijos atributų ir instrumentų. Vystydamasi jūsų širdyse, ši Šviesa išeina už anachatos ir fizinio kūno ribų, pavirsta švytinčiu sniego baltumo spalvos toru aplink jus, nuaustu iš krištolinės energijos. Palaipsniui šis toras formuoja švytinčią šviesos sferą – buveinę, arba jūsų Pakilimo Šventovę. Kristaus Kūno išvystymas realizuoja Pakilimo energijos generaciją į jūsų lauką ir į jūsų atomų branduolius. Formuojasi Šventa Dievo Erdvė jumyse ir aplinkui jus. Jūsų šventa širdies erdvė stiprina savo nuostabią jėgą ir meilę, ir dabar nuolatos įrėmina jūsų buvimą. Kad aktyvuotumėte savyje Kristaus Kūno vystymąsi, medituokite į Pasaulio viršūnę, į savo Aukščiausiojo Aš širdį, iš kurios baltas, švytintis ir šiltas spindulys ateina į jūsų širdį. Medituokite į Kristaus Kūną jūsų širdyje. Nukreipkite į jį savo dėmesio spindulį, ir nuo šios energijos Kristaus Kūnas ims vystytis lengvai ir greitai. Taip Kristus ir Kosminė Meilė jumyse iš tiesų atgims ir apgaubs palaimintu Pakilimo ir grožio apdangalu didžiules Žemės erdves. Ir tą gali padaryti tik viena širdis! Tai nuostabu! Tik viena mylinti širdis gali pakeisti ir pakylėti visą pasaulį. Bet kas gi bus, kai jūs visi tą padarysite?

Kai kurie iš jūsų pagalvojo, kad tai pernelyg paprasta – gauti Dievišką Genetiką ir atgimti per Kristaus Kūną paprastų formulių ir kreipinių į Aukščiausiąjį Aš pagalba. Jūs manote, tai gali padaryti kiekvienas ir tam nereikia dvasinio darbo? Taip, kiekvienas, ir nereikia dvasinio darbo, bet tik tuo atveju, jeigu jūs tikite ir mylite, ir jūsų širdis atvira Dievui, o tai yra brangenybė jūsų pasaulyje iki šiol. O pasaulis turi būti toks, kad Dievo Meilė ateitų paprastai ir kiekvienam. Tie, kurių širdys iš tiesų atvertos, gaus šį Dievišką Geną, šį Dievišką ir tokį gražų spinduliavimą. Pradžioje jūs gausite jį į savo širdis, po to į jūsų ląsteles.

Mes kalbame apie Kristų kaip apie amžiną Kosminės Meilės aukščiausią energiją, tai ne religinis faktorius, o visaapimantis. Kristaus energija yra jūsų ląstelėse. Tai Dievo įrašas jose. 

Apie giminaičius:

Daugelis iš jūsų klaidingai mano, kad turi stabdyti ar koreguoti savo pačių Pakilimą dėl artimųjų, kad duotų jiems laiko pasiruošimui, o sau viltį, kad būsite išgirsti. Ne! Tai neteisinga! Jūs jokiais būdais neturite stabdyti savo pačių Pakilimo kelio, taip jūs diskvalifikuojate energiją ir statote tūkstančius kliūčių savo artimųjų kelyje. Pakilti turite būtent jūs! Tai jūsų pagrindinis darbas dabar Žemėje, ir tuo jūs padedate visiems, ir pirmiausia savo artimiesiems. Aš pasakysiu jums kai kuriuos dalykus, kurie jums gali pasirodyti keisti bei neįprasti. Bet aš turiu apie tai pasakyti. Tai Taurus Gimimas ir tauri žvaigždinė substancija jūsų kraujyje ir širdyje, tai jie jus verčia ieškoti tiesos, prikelti senovę, sekti į savo Gimtąsias Žvaigždes. Būtent ta gyva energija verčia jus eiti pirmyn ir kilti vis aukščiau ir aukščiau pakopomis, kaip sunku jums bebūtų. Tą turi ne visi. Tokią energiją reikėjo užsitarnauti  daugeliu kilnių veiksmų Visatoje. Branginkite tai, ką įgijote. Tiems, kurie negirdi Dievo dabar, dar tiktai teks nueiti šį Didžiojo Nuopelno ir Tarnystės kelią. Jūsų viduje yra Dieviškasis Instrumentas, leidžiantis jums girdėti širdimi ir jausti Dievo balsą, ši energija kviečia jus Namo. Pasitikėkite šiuo Keliu. Žmonės, kurie užsidaro nuo Šviesos ir bijo tiesos arba neturi kol kas šios energijos, jie arba praėjo kitus kelius Visatoje, arba dar nepakėlė jos iš užmaršties ežero dugno savo esybės viduje, neišreiškė šio aistringo prašymo Dvasiai – PILNATEISIŠKAI TURĖTI SAVO LAISVĘ IR JĖGĄ. Paleiskite trečiąjį išmatavimą. Paleiskite jį ir žmones, kurie nori pasilikti jame, padarykite tai per Dievo Meilę. Jie bus jums už tai dėkingi daugelį daugelį metų. Nes jūs padarysite geriausia iš to, ką galite padaryti jų vystymuisi ir savo paties vystymuisi. Kristaus Kūno vystymasis realizuoja atsiskyrimą nuo jūsų visų sunkių senosios energijos apvalkalų, viso sąmonės ir energijų lukšto, svetimų vibracijų, kurios trukdo jums Pakilti. Kristaus Kūno energija formuoja jūsų subtilią ir amžiną tobulą Pakilimo erdvę. Tai jūsų Dievo Rūmai, ir tai jūsų Šventovė. Kuo platesnė tampa ir kuo labiau prisipildo šviesos energijos ši sfera aplink jus, tuo labiau jūs tampate apsaugoti nuo visų išorinių įtakų, nuo visų pašalinių sunkių vibracijų poveikių. Visata suinteresuota jūsų Pakilimu, nes per jus ji taip praeina savo pačios evoliuciją ir mokosi šios patirties per žmogų. Visi Pakilimo atributai ir instrumentai, kurie duodami jums dabar, yra amžini. Jie tampa jūsų lauko dalimi.

Sinchroniškumas:

Pakilimas atsispindi Sinchroniškume. Kuo labiau jūs pakilę, tuo labiau veikia sinchroniškumas. 2012 metų pabaigoje Žemė pasieks aukščiausią sinchroniškumo laipsnį, ir jau dabar, kai jūs pastebite, kad „jūsų televizorius kalba su jumis", kai jūs sakote vienas kitam vienus ir tuos pačius žodžius, turite vienu metu vienodas mintis, rašote vienas kitam vienodus pranešimus ir dažnai pastebite savo laikrodžiuose 11:11, 12:12, 13:13 ir t.t. – žinokite, tai svarbiausias instrumentas ir jūsų Pakilimo lygio rodiklis. Greitai jūsų Pakilimas atves jus į tai, kad jūs pamatysite, koks plastiškas ir daugiamatis iš tiesų yra kiekvienos esybės ir visų jūsų, kaip visumos, pasaulio vaizdinys. Televizija, radijas, internetas, visa jus supanti realybė akimirksniu atsilieps į jūsų mintis, būsenas, meditacijas. Jūs grupėmis, šeimomis imsite spontaniškai patirti palaimos ir įkvėpimo būsenas vienu metu. Jūs pamatysite, kad ims keistis pats laikas, jis išeis į pirmą planą ir pareikš apie save kaip apie gyvą ir save suvokiančią laisvo Buvimo amžiną evoliucinę substanciją. Pamažu jūs imsite pastebėti, kad pasaulis aplink jus nebėra trimatis.

Suvokimo instrumentas:

Jūsų Pakilimui labiausiai būtinas jūsų nuolatinis ir pilnavertiškas suvokimas ir tiesioginis dalyvavimas visos Visatos gyvenime. Šiandien aš jums atveriu mažą paslaptį galimybės būti visada suvokiančiam, tai padės jums atlikti sąmoningą Pakilimą. Susikoncentruokite į savo galvos smegenų centrą... Šis švytintis centras spinduliuoja šviesos energiją ir pulsuoja. Jis betarpiškai susijęs su globaliu Visatos centru. Nutieskite iš savo galvos centro iki Visatos centro ploną šviesos stygą, sujunkite savo centrą ir Visatos centrą. Jūs viena visuma, jūsų galvos centre ir Visatos centre yra vienas ir tas pats. Iš Visatos Centro išveskite ploną stygą į jūsų atomo branduolį. Ten jūs aptiksite tą pačią nuostabią substanciją ir Šviesą. Viena ir ta pati Dievo Meilė pulsuoja ir jūsų galvos smegenų centre, Visatos centre ir jūsų atomuose. Iš atomo branduolio nukreipkite ploną Šviesos stygą į jūsų smegenų centrą. Jūs ką tik atkūrėte šį Dieviškąjį Trikampį – Visata, Atomas ir Žmogus. Jūsų mintys cirkuliuoja šiame trigubame Šviesos kanale, visi jūsų žodžiai, ketinimai, būsenos, veiksmai ir emocijos vienu metu kyla ir Visatos centre, ir jūsų atomo centre, ir jūsų galvos smegenų centre. Kaip jūs manote, kur yra šaltinis? Visur. Visuose trijuose centruose vienu metu. Jūs ir esate tie trys centrai. Visuose centruose Viena Dieviškoji Energija. Būkite sąmoningi, juk jūs nuolatos kuriate šią Visatą, pačius save, savo atomus. Jūs galite manęs paklausti, kodėl aš nepasakiau kurti šio trikampio iš jūsų širdies? Priežastis ta, kad Visatos centre ir atomo centre dieviško intelekto ir širdies taškai yra suvienyti. Ten pat, kur yra Visatos centro Kosminės Smegenys, ten yra ir širdies centras. Tas pats ir jūsų atomuose. Ir jūsų širdžių centre, molekulių ir ląstelių, jūs aptiksite tą pačią Šaltinio energiją ir Universalų suvokimą. Būkite susivokę, brangieji mano, sąmoningai kurkite viską; prie ko prisiliečia jūsų mintys ir jausmai – šventa. Nes jūs esate Dievas.

Žmogaus ego:

Brangieji, jūs negalite ir neturite tvarkyti kitų žmonių ego, bet savąjį ego jūs turite transformuoti. Svarbiausias pakilimo faktorius – visų rūšių vidinės kovos visiškas nutraukimas. Pabaikite vidinę Pasaulio Pabaigą, nutraukite kovą su savo trimačiu ego. Jūs galite jį lengvai ir subtiliai transformuoti. Įsivaizduokite prieš save švytinčią šviesos sferą. Tai jūsų širdis. Ir šioje šviesos sferoje yra mažytė lėlytė, tokia, kaip būna drugelis prieš savo gimimą. Ar galite jūs kažkuo kaltinti tokią lėlytę? Ar jūs galite ir ar turite su ja kovoti ir ją nugalėti? Ne. Jeigu jūs taip darysite, gyvenimas šiame kokone sustos, ir drugelis negalės gimti. Palikite visus savirefleksijos bandymus, paleiskite, pagaliau, savo trimatį kaltės jausmą, supraskite ir priimkite tai, kad jūs ir esate ta lėlytė. Nustokite ją kaltinti tuo, kad ji dar nesubrendo tapti jumyse drugeliu. Tęskite šią meditaciją, sušildykite šią lėlytę Dievo Meile ir jūsų Dėkingumu jūsų trimačiam ego, paimkite šią lėlytę į savo delnus, ir jūs pamatysite pradžią ir jūsų giluminės transformacijos momentą. Jūs pamatysite savąjį ryškų, lengvą ir nemirtingą drugelį, kuris gims šią akimirką jūsų širdyje. Nereikalaukite nieko iš kiaušinio, kuris dar nepasiruošęs tapti paukščiu ir pakilti skrydžiui. Turėkite kantrybės ir mylėkite. Tik meilė gali transformuoti ego. Kovos laikas baigėsi.     

Laikas:

Pakilusieji praeina savo vidinio laiko natūralaus pasikeitimo etapą. Dabar jūs patys, jūsų sąmonė ima generuoti savo tobulą Laiką, Saugumo ir Grožio Laiką. Išreikškite ketinimą gyventi Tobulo Laiko autonominiame sraute. Šis autonominis Pakilusiųjų Laiko kanalas eina per jūsų širdis. Ir todėl tai visada tyras ir apsaugotas kanalas. Jis iš vidaus prisipildęs rožiniu šiltu švytėjimu. Tie, kuriuos jūs mylite, gali įeiti į šį tobulo laiko kanalą. Autonominio Laiko kanale vystosi jūsų penktasis išmatavimas ir nauja amžinybės sąmonė. Kad nutrauktumėte pagreitėjimą ir vidinį skubotumą, jums reikia suprasti laiką ir su juo bendradarbiauti.  Laikas niekada nebuvo tiesinis. Tai superlengva ir plastiška kūrybinė substancija. Peržiūrėkite savo netolimos ateities dienas, laukiamus įvykius, ir iš anksto apgaubkite juos Violetine Liepsna, kuri transformuos visą šurmulį, sudėkite savo dienas į saulės daleles – Laiko kvantonus. Jūs galite tai tiesiog vizualizuoti. Saulės kvantonai – tai kaip laiko ląstelės. Jie yra galinga koncentruota Tobulo Laiko energija, kurią jūs galite  įdėti į bet kurią savo gyvenimo dieną bei valandą ateityje ir dabartyje. Kvantonai išplės laiką, ir jūs išeisite į autonominį savo Tobulo Buvimo kanalą. Autonominiame Laiko Kanale jūs nesusitiksite su žmonėmis, su kuriais nenorite turėti kontaktų, nes tai kitas laikas, ir šiame kanale formuojasi kita erdvė. Šviesos Darbuotojai, kurie tarnaujate socialinėse sistemose – jūsų užduotis šiose sistemose pagreitinti laiką, visa socialinė sistema suspaudžia ir greitina laiką, bet tai pasitarnauja Gėriu tiems, kurie pasirinko Pakilimą, nes linijinis laikas ir trečiojo išmatavimo egzistavimas Žemėje iš tiesų traukiasi. Jūs matote Didįjį tūkstantmetės žmogaus kovos už laisvę Rezultatą.  

4 Pakilimo pakopos:

Šiame jūsų Perėjimo etape Pakilimas išreikštas tik 4 pakopomis.

1 – Spindulingumas.

2 – Pertvarkymas.

3 – Sukimasis.

4 – Pakilimas.

Visos jūsų sistemos ir praktikos palaipsniui tampa kvantinėmis, ir visos jos yra šios grupės iš 4 pakopų dalimi. Pakopa „spindulingumas" padeda sugrįžti jūsų švytėjimui, jūsų lauko vientisumo atstatymui ir jūsų čakrų išgydymui, vyksta kritinės energijos masės jūsų Pakilimui kaupimas.

„Pertvarkymas", nors ir užima antrąją poziciją sąraše, realizuojamas kartu su pirmąja ir sekančiomis dviem stadijomis. Visos pakopos yra tarsi keturios vieno Spindulio išraiškos, kuris Pakelia ir išgydo. „Pertvarkymas" – tai didelė dalis, į ją įeina ir mūsų DNR išgydymas, jūsų čakrų išvystymas ir išgydymas, Kristaus Kūno išvystymas ir išplėtimas jūsų širdyse ir daugelis kitų dalykų, apie kuriuos mes pakalbėsime sekančiuose perdavimuose.

Toliau yra „sukimosi" stadija, kai jūs sukatės, kai ima suktis jūsų ugninė Dvasia ląstelėse ir nubunda jūsų atomai – Kosminis Kūno Protas. Šioje stadijoje kritinė energijos masė sukaupta ir gili dvasinė transformacija leidžia jūsų atomams tarsi sužydėti sukimosi metu ir transformuoti visą jūsų Esybę iš vidaus.

Apjungus pirmųjų trijų pakopų pasiektus evoliucijos rezultatus, gimsta ketvirta pakopa „Pakilimas", ir tai vyksta tiesiog jūsų viduje. Aš dabar paliečiu didelę temą, mes ją išgvildensime sekančiuose darbuose.Šiandien mes turime žinoti, kad visos pasaulio dvasinio vystymosi sistemos pergyvena gilias kvantines transformacijas ir taip turi būti. Pakilimas – tai kiekvienos Esybės Dieviškosios Genezės kvantinis procesas. Visos sistemos ir visų tikrų mokymų atšakos vienijasi ir dabar tarnauja vienam bendram tikslui – jūsų bendram Perėjimui į Naują Taikingo ir Harmoningo Egzistavimo Paradigmą. Kaip aš jau pasakiau, visas 4 pakopas jūs praeinate vienu metu. Ir tai vyksta netgi tuo atveju, jeigu jūs nieko nepraktikuojate, nes Pakilimo Spindulys, keičiantis jūsų DNR, ateina iš Saulės ir paima jus į save, į savo harmonijos ir ramybės šerdį. Lengvai paleiskite visas senas pakopas, sistemas ir praktikas. Kuo jūs dabar beužsiimtumėte, žinokite – ir ta sistema pergyvens transformacijas ir taps kvantine, ar tai būtų joga, Reiki ar kovos menai. Viskas, kas bebūtų. Jūs nieko neprarandate. Tiesiog jūsų technikos sujungia savo esmes ir tampa universaliomis. Jeigu anksčiau rezultatui pasiekti mokiniai turėdavo praktikuoti metų metus, tai dabar pasikeitimai gali įvykti per tris dienas. Nes jūs patys tampate kvantiniais. 

Paleiskite trečiąjį išmatavimą:

Pasakykite: „Brangusis trečiasis išmatavime, tu daug ko mane išmokei, bet dabar aš išsilaisvinu iš visų savo apribojimų ir vėl tampu daugiamate Esybe. Aš dėkoju tau už visas pamokas ir apribojimus, bet dabar aš su meile paleidžiu tave, dėl savojo Pakilimo į laisvą Vienybės pasaulį". Paleiskite trečiąjį išmatavimą. Išreikškite ketinimą išsilaisvinti iš visų savo kančių, baimių ir prisirišimų, iš visų skausmingų pamokų ir netobulumo. Jūs iš tiesų Pakilsite! Neimkite su savimi jokio krovinio. Nesistenkite trimačio proto instrumentais paaiškinti sau to, kaip jūs gyvensite aukštesniuose išmatavimuose. Jums vis tiek teks susidurti su nežinomybe ir išmokti gyventi naujame pasaulyje. Viską pradėti nuo nulio. Bet tai nauja kelionė, laimingesnė ir laisvesnė, negu buvo anksčiau, ir ji taip pat jus daug ko išmokys, bet dabar per džiaugsmą. Dabar jūs jau galite statyti savo laisvą Pakylėtą Pasaulį, jį matyti ir jausti, būti jame sapne, būti jame savo svajonėse ir meditacijose. Bet jokiu būdu netaikykite jam trimačių įstatymų matricos. Nebandykite apriboti šio pasaulio. Ruoškitės įeiti į Vienybės Pasaulį. Tai pasaulis, kur yra vienybėje Žemė ir Dangus, visi aukštieji išmatavimai, visi kosminės meilės ir harmonijos įstatymai, žmogaus Siela ir kūnas, Materija ir Dvasia. Šiame pasaulyje nėra užmaršties, ir todėl nėra nemokšiškumo ir kančių. Jūs jau čia buvote. Jūsų Sielos prisimena šį pasaulį, nes šis pasaulis – Namai. Jūsų Sielos žino, kaip čia gyventi, kad atneštų Tikrąjį Gėrį ir Neįkainojamą Patirtį visiems. Čia jūs esate Vienis. Jūs taip pat turite šeimą, bet visa tai Viena Šeima. Vienas Gyvenimo Medis, Viena Širdis ir Viena Meilė visiems. Šis pasaulis jums atviras. Svajokite apie jį ir neribokite savo svajonių. Ateikite kiekvieną dieną į šį Vienybės pasaulį, ir palaipsniui jūs pastebėsite, kaip jis lengvai ir natūraliai išstumia jūsų senąjį trimatį pasaulį iš jūsų sąmonės, iš išorinės realybės.

Jūsų Vaikai:

 Daugelis iš jūsų turi vieną problemą – jūs manote, kad jeigu jūsų vaikai jūsų neklauso, nenori mokytis, aplamai nieko nenori, tai jie nepakils. Jūs manote, kad paaugliai, kurie pradeda rūkyti, nenori jums paklusti, nepalaiko jūsų interesų dėl Pakilimo ir pareiškia apie tai, kad jiems nusispjauti į evoliuciją – eina degradacijos keliu. Tai netiesa – jūsų vaikai labiau Pakilę. Jie jau praėjo tą, ką jūs praeinate dabar.  Aš išskiriu šią „sunkių", jūsų manymu, vaikų ir paauglių grupę į dvi dalis. Pirma dalis, ir tai didžioji dalis, tai tie, kurie pakils kartu su jumis, bet atspindi JŪSŲ VIDINIUS TRIMAČIUS RIBOJIMUS. JŪSŲ TOTALIOS KONTROLĖS BANDYMUS, IŠANKSTINIUS ĮSITIKINIMUS IR STEREOTIPUS. Ir antra grupė, ji mažesnė už pirmąją, tai Sielos, kurios atėjo, kad pasiliktų trečiąjąme išmatavime žvaigždžių agentų vaidmenyje dar kažkuriam laikui ir dar giliau pakeistų trimatį Žemės planą. Būkite ramūs dėl savo vaikų. Paleiskite juos visam laikui, leiskite jiems atstovauti Žemėje tą energiją, kuria jie yra dabar. Pakilimas – tai jūsų darbas. Jūsų vaikai, ir ypač paaugliai – tai jūsų laimėjimų lygio jūsų Pakilime veidrodis. Kuo labiau jūs paleisite savo vaikus, tuo lengvesni, neprisirišę ir galingesni tapsite patys. Laisvė – tai viskas, ko jie ieško ir reikalauja iš jūsų. Jūs šiuo atveju galite padaryti patį geriausią, parodydami kas yra Laisvė iš tiesų. Parodydami jiems savo akimis, būsena, neprisirišimu, jėga ir pasikeitimais. Į tai jie sureaguos teisingai. Tik nekurkite nieko dirbtinai ir nereikalaukite nieko, išskyrus savąją Dieviškąją Laisvę. Santykiai tarp giminaičių, netgi tarp tėvų ir vaikų, toli gražu ne pats svarbiausias dalykas Visatoje. Supraskite tai. Dievo Meilė išreikšta visame, ir ypač JŪSŲ PASIRINKIMO laisvėje ir vientisume. Todėl gerbkite kitų Sielų PASIRINKIMĄ, netgi jei tai jūsų vaikai. Juk tai laikina. O jūs amžini.

Aš Esu Krajonas. Mes tęsime Pakilimo temą.

2011.12.5

 

Peržiūrų: 6791 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 4.4/7
Viso komentarų: 5
0  
1 Almiasas   (23.12.2011 13:49) [medžiaga]
Ačiū, Virgiui, ačiū ir Violetai už šį tekstą!

Ačiū ir angelui Krajonui už puikų humoro jausmą ir nekonkrečiai reiškiamas mintis smile

Kažkaip ėmiau įsivaizduoti, kad šį teksta sako Rolandas Kazlas. Tikrai pasidarė labai linksma smile

0  
2 virgis   (23.12.2011 15:57) [medžiaga]
Violetos čia prie ko?

0  
3 Almiasas   (23.12.2011 16:05) [medžiaga]
Atsiprašau, Eugenijos, susimaišiau visai perskaitęs tokį tekstą smile

0  
4 xMx   (23.12.2011 16:11) [medžiaga]
Joa, kartais atsibosta to Krajono pasakos, bet tarp jo žodžių galima įžvelgti daug tiesos, įdomių ir naudingų dalykų. Norėtųsi, kad visi kontaktuotojai, anglelai kalbėtų glausčiau, konkrečiau, nes bereikeikšmi sakiniai(pislstymas iš tusčio į kiaurą) naudos neduoda - nebent aš netaip juos suprantu.

0  
5 virgis   (23.12.2011 16:14) [medžiaga]
Teisingai supranti. Ne visiems tokia forma priimtina, kiekvienam pagal skonį, kaip sakant

Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Gruodis 2011  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0