Penktadienis, 28.01.2022, 10:15
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2013 » Gruodis » 16 » Meistrų – gydovų pabudimas
18:09
Meistrų – gydovų pabudimas


Savo sutarties pagal Planą B suradimas

Grupė:

Mums teko garbė kreiptis į susirinkusiuosius, kurie save vadina Šviesos Darbuotojais. Šis aukštas rangas, kurį jūs sau priskyrėte aiškiai apibrėžia jūsų kilmę. Naudodami šiuos žodžius, jūs Visatai išreiškėte troškimą būti su išrinktaisiais. Mes atiduodame pagarbą jūsų sugebėjimui atpažinti, nes šiame procese save pilnai išreiškia kiekvieno jūsų vidinė dvasia. Mes esame čia tam, kad padėtume jums prisiminti savo pačių jėgą ir tiesą. Šį dialogą jums siūlome individualiai apmąstyti, nes tai liečia jūsų aukštesnių vibracijų ieškojimus Laisvo Pasirinkimo Žaidimų Lentoje.

Dabar, kai vyksta žaidėjų susijungimas į dvasines šeimas, Žaidimų Lentoje didėja aktyvumas. Daugelis durų atsiveria dėl įvykusių pasikeitimų, kuriuos pradėjo prisiminimo procesas. Savo tikrosios prigimties ir savo kontrakto prisiminimas yra labai gerbiami, nes leidžia jums pretenduoti į savo pilną jėgą. Tai, kokį procesą dabar visi patiriate, yra jūsų pirminio kelio pasikeitimas. Laiko Burtininkas, apie kurį kalbėjo Saugotojas, rodo, kad dabar tinkamas laikas atverti specifinę informaciją, liečiančią atsibudimo procesą. Dėl šio masinio pabudimo daugelis juda link savo nenumatytų kontraktų. Taigi, dabar pakalbėsime apie ypatingas Meistrų – Gydovų grupes.

Dabar – judėjimo epocha. Jūsų judėjimas į sekantį evoliucijos etapą reikalauja daugybės padėjėjų. Atėjo laikas jūsų planetoje nubusti Meistrams – Gydovams. Mes priklausome vibracijų šeimai, kurią jūs vadinate „Michailu". Ši šeima apjungia daugybę būtybių, turinčių polinkį gydyti. Leiskite mums paaiškinti. Daugelis iš jūsų praeituose gyvenimuose buvote įvaldę vienokį ar kitokį gydymo metodą. Kaip jau sakėme, vieną kartą įvaldytą savybę vienoje iš Žaidimo meistriškumo fazių jūs galite perkelti į sekančią. Išgirdę kvietimą į paskutinę Žaidimo stadiją, daugelis nusprendėte atsirasti čia šiuo laiku. Jūs tie, kuriuos mes pavadintume „slaptais" gydovais, nes daugelis esate čia ne tam, kad gydytumėte, o tam, kad atliktumėte kitas roles. Tačiau dabar, kai įsigaliojo Planas B, jus ir vėl traukia seni susitarimai. Šios grupės pirmapradė šeima sudaryta iš daugybės tokių meistrų. Tų, kurie pritrauks vienas kitą šioje vibracijoje, šaknys yra gydovų šeimoje. Mes esame jų žadinimo ekspertai ir tai mūsų buvimo čia priežastis. Toks mūsų vaidmuo prisiminimo procese.

Daugelis savęs nelaiko gydovais, todėl aiškiau apibrėšime Meistro Gydovo savybes. Meistras – Gydovas - tai tas, kuris padeda žmonėms pasijausti pakankamai saugiais, kad jie galėtų pagydyti patys save. Tai gali pasireikšti daugelyje jūsų Žaidimų Lentos sričių. Vienam spektro gale yra tie, kurie gydo tradiciškai. Jiems reikia prisiminti daugelį tiesų. Prašome, neatmeskite šios informacijos neapgalvoję. Čia yra ir tie, kurie dirba su energija. Tai - tiesa, kuri buvo žinoma ištisus tūkstantmečius, tik jūsų mokslas kol kas nerado jai paaiškinimo. Sekite rezultatus ir tai jus atves į tiesą. Taip egzistuoja ir tie, kuriuos mes vadiname gydovais vibracijomis. Jie gydo muzikos ir meno vibracijomis. Tai svarbus faktorius ir pradeda reikštis dabar, paaiškindamas daugelį jūsų polinkių. Jūsų tarpe yra ir tokių, kurie pirmą kartą ėmėsi gydyti. Daugelis žinote, kas esate iš tikrųjų. Prašome, supraskite, kad šis jūsų sprendimas labai gerbiamas. Pasiduoti troškimui pakeisti savo gyvenimą sekant širdimi – tai tikrų tikriausias Dvasios savo viduje garbinimas.


Išsamiau apie perėjimo grupes 

Mes pradėjome kalbėti apie tuos, kuriuos vadiname „perėjimo grupėmis", ir dabar pats laikas pakalbėti apie tai išsamiau. Žaidimo Lentos mechanika ilgai jums buvo paslaptimi. Kai ją galėsite suprasti, nustebsite, kokia ji paprasta. Mes papasakosime apie kelias jos savybes, kurių iki galo jūs nesuprantate. Nusiteikimas, su kuriuos žmogus palieka šį išmatavimą, nulemia jo sugrįžimo trajektoriją. Kol kas nesuvokiate, kad jūs sugrįždami turite pasiimti tas vibracijas, kuriose būdami išėjote. Tie kurie miršta traumuojančiomis aplinkybėmis, daro tai tam, kad užbaigtų ciklus ar išvalytų karmą. Tie, kurie miršta ant kito žmogaus rankų akimirksniu susijungia ir reinkarnuoja drauge nuo to akimirkos iki tol, kol bus grąžinta skola. Prašome supraskite, kad tai, ką jūs vadinate skausmu, tėra iliuzija, palaikanti Žaidimą, ir tikro pavojaus net neegzistuoja. Kaip žinote iš savo praktikos, kurią vadinate Astraline Projekcija, kai kada siela gali palikti kūną, kada būtinas palaikymas traumuojančiose situacijose. Jūsų matymas to, ką vadinate mirtimi, tik visai neseniai pradėjo keistis. Tirdami informaciją apie gyvenimą po mirties jūs imate atverti Visatos tiesas. Mus linksmina tai, kad jūsų sąvoką „po gyvenimo", mes interpretuojame kaip „sugrįžimą į gyvenimą" ir prie savo tikrosios prigimties. Tai suteikė jums galimybę suvokti savo pačių dvasingumą, nes būtent dvasingumas atveria nenuginčijamas Visatos tiesas. Jei jūs norite ištirti gyvenimą Žaidimų Lentoje, mes patariame pasikalbėti su žmogumi, patyrusiu klinikinę mirtį. Jūs pastebėsite taikingumą, natūraliai sklindantį iš ląstelinių lygių gilumos.

Jūsų atidirbtos medicininės sistemos visiškai natūraliai neįvertina gracingo ir informuoto perėjimo svarbos. Perėjimo būsena, su kuria kovoja medicina, nepadeda sielos poslinkiams. Mes prašome jūsų palaikyti naujas paradigmas ir kuo greičiau jas įgyvendinti. Padėkite šioms komandoms susijungti ir pasiūlykite joms pagalbą, nes tokiu atveju laimi visi. Planetoje yra Meistrų – Gydovų, kurie trokšta būti perėjimo komandose. Tai gydovai, kurie Žaidimų Lentoje padeda išeinantiems. Jie dirba ne tik su išeinančiaisiais, bet ir su šeimomis, ieškančiomis supratimo ir norinčiomis dalyvauti išėjimo procese. Šie Meistrai - Gydovai yra labai gerbiami už šį darbą, nes jie siūlo mums efektyvesnį Žaidimų Lentos privalumų panaudojimą. Jie parėjimą daro lengvesniu, be papildomų apkrovų, kurias dažniausiai iššaukia šis procesas ir sugrįžus į Žaidimą įmanoma tobulėti be papildomų vargų narpliojant nereikalingus energetinius mazgus.

Artimiausiu metu daugelis išeis. Mes prašome švęsti jų sugrįžimą Namo, nes jie suvaidins svarbią rolę prasidėjusiame šuolyje. Jūs negalėsite pabaigti šuolio be harmoningo jų išėjimo ir darbo, kurį jie atliks kitoje Uždangos pusėje. Jie sutiko palikti Žaidimų Lentą tam, kad padėtų kitais būdais, galimais tik kitoje Uždangos pusėje. Sugrįždami į biologinę būseną jie atsineš naujos energijos sėklų. Daugelis sugrįš aukštesnių vibracijų žmonėmis turėdami savybių, kurios perkels jus į kitą žmonijos evoliucijos etapą. Tame, ką vadinate „indigo vaikais", egzistuoja kai kas daugiau, nei dabar suprantama. Ateis ir daugiau informacijos apie sekančią vibracijų fazę ir apie biologinę raidą, kuri vyksta judėjimui palaikyti. Reikia gerbti išeinančius, nes jie padės jums įveikti sunkumus, laukiančius aukštose vibracijose. Tie kurie palieka Žaidimą po savo sprendimo būti Pakilimo proceso dalimi, taip pat atlieka kontraktus vardan bendro gėrio. Jie neša savyje ketinimą būti šio proceso dalimi ir tai jiems duota. Jie vaidins svarbius vaidmenis pakilimo procese šioje Uždangos pusėje, kur daug kas turi būti užbaigta.

Meistrai – Gydovai 

Daugeliui iš jūsų nepriimtina mintis apie tai, kad jūs esate Meistrai – Gydovai, nes paveikslai, kabantys ant jūsų sienų ir apibrėžiantys pasaulį tvirtina, kad šios didybės esate neverti. Mes prašome atsisakyti tokio požiūrio ir leisti prisiminimams natūraliai sugrįžti. Galite pajausti trauką padėkoti žmogui, kuris turi ketinimą jus išgydyti ir parodyti, kad valdote neįprastą jėgą tam tikroje srityje, kurios jūs dar nenaudojote šiame gyvenime. Gal būt jūs net suvokėte turįs šį talentą, tik jis visada buvo antrame plane. Dabar trokštate sužinoti apie tai daugiau ir sugrįžti į šią sritį. Žvelkite pagarbiai į tuos stumtelėjimus, nes jie kreipia jus į tikrąjį jūsų kelią. Būtent šie švelnūs stumtelėjimai atves prie pirminio džiaugsmo ir aistros sugrįžus į tikrąjį kelią. Laikas užimti savo vietą, nes reikės daug pagalbininkų, kai susiėmę už rankų visi kartu pajudėsite pirmyn.


Gimę Gydovais

Jūsų pasipriešinimas įžengimui į savo jėgą traukia jus vienas prie kito kurti gydovų grupes. Šis procesas natūraliai vystosi kylant vibracijoms. Gydymo centrai, atsirandantys kaip šios traukos rezultatas, daugeliui padės priimti savo kontraktus. Pasaulyje egzistuoja daug šių grupių formuojamų gydančios energijos srautų. Jos taps gerai žinomos savo sėkme ir užsitarnaus didžiausią pasitikėjimą. Daugelis šių sąjungų bursis palink pagrindinį Gydovą, kuris kartu pritrauks visus kitus. Centrinės figūros uždavinys bus stebėti, kad teisingai pasiskirstytų tokioje grupėje energijos srautai. Augant tokių centrų populiarumui, jiems pagrindinė opozicija bus pačių grupių viduje. Jėga, galinti šias grupes sugriauti, yra nesubalansuotas ego. Pagrindinis gimusių Gydovais dėmesys bus nukreiptas į Gydovų branduolio galimybę balansuoti tarp savo jėgos ir indėlio į bendrą reikalą įnešimo.

Kita esminė užduotis tų, kuriems teks palaikyti grupės energiją, bus šios energijos balansavimas pagal naujus modelius. Šios grupės atvers galimybes daugeliui naujų gydymo formų. Jos siūlys užsiėmimus savo jėgos įgavimui ir apie skirtingas gydymo formas ir emocinį išsivalymą. Pagrinde tai bus dvasiniai centrai, siūlantys išgijimą daugelyje lygių. Gydymo technikos naujiems gydovams bus pateikiamos palaikant dvasinį kontaktą su besivystančia siela. Šių centrų atsiradimas pažymės jūsų pačių tikrosios prigimties suvokimo naują lygmenį, nes jie sukurs paradigmas tam, kas ateis po to. Dabar tas laikas, kada jūs į tuos centrus kreipsitės ne tik tam, kad išgytumėte, bet tam, kad gautumėte priemones judėjimui į priekį. Centrai taip pat ir apmokys.

Siūlome nepainioti šių centrų su pastatais, kuriuose jie yra. Šiam naujam reiškiniui sėkmę neš gydovų branduolio energijų persimaišymas, o ne pastato vieta. Kurį laiką daugelis šių centrų persikėlinės iš vietos į vietą, kol teritorijos bendradarbiavimo energija suteiks jiems pilną palaikymą. Kai kurie tik palaikys lektorius ir siūlys užsiėmimus. Jie taip pat bus stiprūs savo siekiais. Vartodami žodį „centras", mes turime mintyje centrinį energijos srautą, kuriame savo energijas koncentruoja pagrindinis gydovų grupės branduolys. Tai bus varomoji jėga, kviečianti grupę veikti. Su laiku šios Gydovų grupės pritrauks daugelį savo pasiūlymų įvairove ir sėkmingumas sukurs pasitikėjimą jomis.

Prašome jūsų bet kokiai informacijai leisti save išreikšti. Tai, ką jūs vadinate tradicine medicina, savyje turi daug teisingos informacijos. Efektyvesni modeliai apjungs fiziką ir metafiziką. Su laiku bėgimas liausis ir Tiesa lengviau ras kelią. Kylant planetos vibracijoms tai ims duoti vaisių. Šie centrai taps pirmaisiais, kuriuose įsikurs perėjimo grupės. Tai bus didysis atsibudimas ir prisiminimas tų, kuriuos mes vadiname Meistrais Gydovais. Kai tik Meistrai Gydovai pradės reikštis, gydanti energija plūstelės į visus planetos lygmenis.

Pradėdami Žaidimą, jūs pažymėjote savo kelią daugybe kristalų. Jie skleidžia Namų energiją ir juos suradę jūs jaučiate didelį džiaugsmą. Ieškokite šio džiaugsmo ir sekite savo širdimi, tai nuves jus mažiausio pasipriešinimo keliu. Daugelis sunkumų, kuriuos sau sukūrėte, skirti tam, kad atrastumėte šias galimybes. Priimkite jas, nes tai dovanos ir supraskite, kad juose esanti jėga yra jūsų pačių didybės atspindys. Dabar pats laikas eiti į jūsų pačių tiesą. Tai galima pasiekti per subalansuotą ego. Mūsų tikslas yra padėti jums prisiminti, kas tokie esate. Jūsų užduotis yra priimti tiesą tokią, kokia ji jums atsiveria ir savo Kontraktą priimti oriai. Raskite Tiesą savosiose širdyse ir tyliai ją neškite, lyg neštumėte jėgos kardą. Nemojuokite juo, kardo jėga slypi jo viduje. Kardas - tai jūsų jėgos atspindys ir jis savo jėgą parodo tada, kada naudojamas jūsų pačių tiesos priminimui. Atėjo laikas Meistrams Gydovams nubusti ir prisiminti savo jėgą.

Tiesos „atspalviai"

Šaltinis vienas ir visa ko kilmę galima atsekti iki pradinio šaltinio. Dėl jūsų asmenybių įvairovės Žemėje egzistuoja daugybės kelių į Tiesą būtinybė. Nei vienas iš jų nėra nei teisingas, nei klaidingas. Neegzistuoja „švarių" kanalų ir kelių į Šaltinį. Visa informacija turi pereiti per filtrus ir, galų gale, per biologinį kūną, tik tada ji galės būti išreikšta. Todėl mes ir sakome, kad visa informacija yra šiek tiek pakeista. Jūs visi labai skirtingi, todėl ir informaciją kiekvienas priimate skirtingai. Tai atsispindi ir šioje Uždangos pusėje, nes mes daug labiau skiriamės nuo jūsų tuo, ką jūs vadinate „asmenybe". Tai taip pat filtrai, per kuriuos turi pereiti informacija. Tam tikra prasme ji visa yra teisinga. Jūsų užduotis yra atpažinti ir rasti tą, kuri rezonuoja su jūsų vidumi, reikia rasti vibraciją artimiausią jūsiškei. Mes prašome pasinaudoti filtrais taip, kaip naudojatės skonio jutimu: tai jums patinka arba ne? Šiame etape pravartu prisiminti, kad esate labai galingos būtybės, galinčios kurti mintimis. Jei atmesdami vieną iš skonių jį pasmerksite kaip neigiamą energiją, tada iš tikrųjų ją sukursite ir suteiksite jai daug daugiau jėgos, nei ji verta. Tai pavyzdys to, ką jūs vadinate blogiu. Tai paprasčiausiai neteisingai nukreipta energija, kuri atspindi jūsų poreikį smerkti. Taigi, atsirinkdami tai, kas teisinga jums, mes prašome atmesti nerandančią jumyse rezonanso informaciją be smerkimo, nes tai tik tiesa, skirta kitai asmenybei, o ne jums. Prašome nesuteikti jėgos jūsų dėmesio nevertiems dalykams.


Žaidimas keičiasi

Dalyvavimas Laisvo Pasirinkimo Žaidime jums suteikia ypatingą statusą, kurio Visatoje daugiau neturi nei vienos rūšies būtybės. Iki to buvo Slėpynių Žaidimas. Tas Žaidimas, kurį sugalvojote, baigiasi. Kita Žaidimo fazė bus žaidžiama kitoje Žaidimų Lentoje ir pagal kitas taisykles. Tai buvo tikras Slėpynių Žaidimas. Jūs leidote sau pamiršti savo Kūrėjo dalelę, kuri esti kiekviename iš jūsų. Mūsų nuomone, Žaidime buvo tokių posūkių ir nukrypimų, kurie jums neleido iš naujo atrasti kelio Namo. Tik dabar, likus valandai iki vidurnakčio, jūs ėmėte prisiminti kas tokie esate. Nėra didesnės pagarbos Dvasiai, kaip Dvasios kiekvieno viduje prisiminimas ir to atspindėjimas jūsų pačių gyvenime. Būtent jūsų ir jūsų sielų sunkaus darbo dėka ši Žaidimų Lenta pereis į sekančią fazę. Mums nesuvokiama, kaip ištveriate egzistavimą, kurio ribotumą jaučiate būdami fiziniame kūne. Jūsų jausmai ir vidinė emocijų kova ypač sunkiai pakeičiami ir būtent tai leidžia jums efektyviau skleisti daugiau šviesos Žemėje. Dažnai jūsų emocinis sumišimas atneša planetai žymesnį poslinkį. Už tai esate mylimi labiau nei galite suvokti. Daugelis prieštaringų taisyklių, kuriomis turite sekti, mažų mažiausiai - painios. Tegu tai jus išmokins sekti širdimi visuose reikaluose ir atpažinti viską, kas yra jūsų lauke, taip pat ir jums duotas taisykles. Tai priemonės, kurios padės judėti link jūsų pačių galybės. Jūs ėmėtės ieškojimų siekdami pakeisti pasaulį ir sukurti Rojų savo Uždangos pusėje. Tai jūsų didžiausias pasiekimas: keisdami pasaulį jūs naudojate savo kūrybines galias, kurios atves į Rojaus Žemėje sukūrimą. Jūs nesitikėjote, kad Žemės keitimo raktas guli kiekvieno jūsų viduje. Šią informaciją jūsų atpažinimui mes siūlome su didele meile. Pasaulio pasikeitimas esti kiekvieno jūsų viduje. Pakeiskite save ir jūs pakeisite pasaulį... viena širdis per vieną kartą.

Mums suteikta didelė garbė ištiesti jums rankas. Dėl Uždangos, kuri reikalinga Žaidimui palaikyti, jūs negalite matyti savo atliekamo tikrojo darbo. Jūsų gyvenimas grubiame biologiniame apvalkale, kurį jūs nešiojate vardan eksperimento, daro jus vienais iš nedaugelio, kurie bus gerbiami per amžius. Jūsų skiriamieji ženklai už drąsą bus su jumis visą laiką ir visi, pamatę juos, išreikš pagarbą. Žaidimo metu turėjo paaiškėti ar pasiteisins Laisvas Pasirinkimas. Ne tik dėl jūsų, bet ir dėl visko. Iš pradžių atrodė, kad dar ne laikas tokiam Žaidimui, nes jis kai kuriuose atskleidė blogiausia. Netgi nežiūrint į visus nuopolius ir laiko trūkumą Žaidimų Lentoje, jums vis tik pavyko rasti savo kelią Namo. Iš tiesų jūs esate didinga Dvasios išraiška. Mes didžiuojamės galėdami jus vadinti šeima. Su didele meile mes prašome pagarbiai elgtis vieniems su kitais, rūpintis vieni kitais ir gerai kartu Žaisti...

Grupė

 Išvertė: Inga

http://www.ieskantiems.netoli.eu/pagrindinis.html
Peržiūrų: 2171 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 5.0/4
Viso komentarų: 9
0  
1 Doremi   (16.12.2013 19:12) [medžiaga]
"Jūs pastebėsite taikingumą, natūraliai sklindantį iš ląstelinių lygių gilumos."

iš tiesų, mūsų vytautas itin taikingas žmogus
kalbant apie bioenerginį gydymą ar gydymą vibracijomis,tai populiarėja šis būdas, yra žmonių,kurie moko šio gydymo meno,tačiau vienos dienos kursas įkainotas pusantro tūkstančio,ne bet kas galėtų nors ir norėtų, 
tik į gera,kas padėtų žmonėms pasveikti, nei peikiu,nei pasitikiu ,nes pati nesu susipažinusi su tais metodais, bet žiūriu į tai tolerantiškai

0  
2 spurgelis   (17.12.2013 00:43) [medžiaga]
Labai padrąsinantis straipsnis, Virgi, tik kad taip paprasta būtų į viską taip pažvelgti....

0  
3 virgis   (17.12.2013 07:47) [medžiaga]
o jis tik tiek ir yra vertas, ne daugiau, informacijos jame nėra...

0  
4 amigo   (17.12.2013 11:00) [medžiaga]
Išbandžiau savimi.Padariau išvadą,kad visa,kas čia rašoma yra Tiesa.Žmogus gali "suteikti įgaliojimus" savo Dvasiai,kad ši gydytų jo KŪNĄ ir PROTĄ.Esu labai dėkingas visiems,kurių dėka ši informacija šiame portale.

0  
5 spurgelis   (17.12.2013 12:05) [medžiaga]
Taip pat norėčiau pasidalinti palaikymu su sielomis, raudojančiomis asmenybės pinklėse. Viskas bus gerai,būkite kantrios- kai kurioms asmenybėms dabar ypač sunkus metas-momentas kai aplėšiamos akys po ilgo ilgo buvimo tamsoje. Jas taip stipriai spigina šviesos skausmas, kad veikiau grįžtų atgal į tamsą,nei kęstų tą menką sekundę,kol akys pripras prie šviesos. Būkite kupinos vilties-tiesiog reikalingas tam tikras laikas adaptacijai ir susivokimui to fakto,kad senai jokių pančių nėra,jei jau ESA šviesoje...

PALAIMINIMAS ŠVIESAI

Šviesa gelmės nemato-
Tai tamsos pasaulis.
Jinai globoja tai, kas slapta,
Tenai, kur mirtis
Moka gyvybe virsti.

Neono laikų blizgesy
Apsaugokim akis
Nuo spindinčių paviršių-
Jie trokšta tik žavėti.

Tegul tikra šviesa taps
Mūsų mintys, radusios žodžius,
Lengvus tarsi šešėlis, jie prilaiko
Tiesos ūglius.

Nedėkime vilčių į protą,
Nutviekstą bevertės šviesos,
Jis apgaulingą troškimą
Paverčia tariama tiesa.

Jaukia žvakės liepsnos šviesa
Ir gerumu lai švyti mūsų akys,
Kai pagarbiai žvelgsim į širdį.

Kad smalsus mūsų protas
Gebėtų aprėpti slaptas
Kertes, plyšius, kuriuose mirga
Blausi švieselė
Amžinosios paslapties.

Kad mėnesiena rastų langą
Į tamsią kančių pilį,
Kai esame ten uždaryti.

Kai susipainiojam gyvenime, sutrinkam,
Kad skaisti dienos šviesa
Išsklaidytų šešėlius.

Kai mylim, kad žaros aušros
Palengvintų žingsnius,
Mums einant virš vandenų.

Kai senstam, kad saulėlydžio gaisas puoštų
Mūsų atminties lankose
Sukauptus lobius.

O kai eisim ieškoti Dievo,
Apsisiauskime naktimi,
Pasiimkime ryto ryžtą,
Kad pajustume srūvančią šviesą,
Lėtai pripildančią širdį
Spalvų ir atrasto pasaulio
Ramybės.

(John O‘Donohue)

0  
6 virku   (17.12.2013 13:57) [medžiaga]
mokslininkai po truputį atranda dieviškumą DNR ir jį pripažįsta, pati esmė nuo 43 min., nors verta peržiūrėti visą: http://www.youtube.com/watch?v=bKoS8t5zbEQ

0  
7 Gėlė   (18.12.2013 12:02) [medžiaga]
"Modernieji laikai mus jėga pavertė žmonėmis, apsėstais būtinybės išspręsti problemas, bet kai gyvenimas nugeni mumyse viską, kas nebūtina, paaiškėja, kad didžiausių širdies ir dvasios kančių neįmanoma sušvelninti, jas galima tik liudyti ir laikyti apglėbus.":
http://www.lrytas.lt/-13414967261341154488-apkabinimas-atgaivina-%C5%A1ird%C4%AF.htm#.UrFjeCdHj4Y

0  
8 Gėlė   (18.12.2013 14:35) [medžiaga]
Oi, ta šviesa! Lyg būtų ji aušra
dienos, kuri mums dar tikt užtekės. [...]
Visur, kur tik aš nukreipiu akis,
čia ją regiu. Visur šviesa jos spindi.
Visur šventa galia jos laimina.
Tik apsižvelkite – jinai visur! Vydūnas, Amžina ugnis

0  
9 naraijana   (18.12.2013 20:04) [medžiaga]
Negaliu patiketi, kad prisisaukiau straipsni, apie kuri galvojau..., norejau, kad tiesos, kurias jauciu isvystu dienos sviesa, esu sau padejusi. Apie tai parasysiu forume.
    Aciu Virgiui, aciu Sviesai. smile
Su meile, iki

Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Gruodis 2013  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0