Pirmadienis, 25.09.2023, 18:42
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2013 » Kovas » 27 » Mokslų pabaiga
18:21
Mokslų pabaiga

Selas: Informacijos gavimo būdas.Tokį informacijos gavimo būdą aš vadinu "telepatiniu perdavimu” ir apima tokį aprašymą: "Tai  autoriaus (Selo) aukščiausiojo Aš ir grupinės sąmonės, esančios žymiai aukštesnėse dimensijose, bendradarbiavimas.”

Duotuoju atveju "Aukščiausiasis Aš” ir "žymiai aukštesnės dimensijos” – subjektyvūs terminai, bet pirmas priklauso mūsų Būtybei, antras Kūrinijos realiems aspektams. Praeitose knygose aš pakankamai detaliai išnagrinėjau šių terminų reikšmę.

Taigi aš susiderinu su mano dvasinių vadovų energija ir dalį savo sąmonės sulieju su jais. Aš tiek pat svarbus jiems, kiek jie svarbūs man. Ir jie daugelio mokosi iš manęs, nors ir ateina, iš žymiai aukštesnio nei Žemės, realybės lygio. Kitaip sakant, jie vibruoja žymiai aukštesniuose dažniuose nei žmonės Žemėje.

Kaip jūs jau tikriausiai žinote, Žemė – laisvos valios planeta. Dėl taikoma nesikišimo politikos, laisvos valios planetoms, būtybėms iš žymiai aukštesnių dimensijų neleidžiama priverstinai kištis į mūsų reikalus (išskyrus kelis ekstra-ordinarius atvejus, tokius kaip atominis holokostas ar kitus globalius kataklizmus.) Tačiau, yra nedraugiškos esybės, kurios specialiai bando įsiskverbti į žmonių laisvą valią. Taip pat tokių būtybių yra ir žymiai aukštesnėse sferose nei Žemė, kurios ignoruoja nesikišimo doktriną ir visos ilgos Žemės vystymosi istorijos eigoje sudarė problemas besivystančiai žmonijai.

Patys šviesiausi dvasiniai vadovai laiko mus lygiais sau. Daugelis gerbia mus už narsą įsikūnijant tokioje sunkioje aplinkoje.

Dėl dvasinių vadovų vyrauja netikslus supratimas, kurį reikėtų paaiškinti. Pats faktas, kad jie egzistuoja aukštesnėje realybės dimensijoje ar yra kitame lygyje, automatiškai nereiškia, kad jie žino daugiau, nei mes čia Žemėje. Iš esmės, kai kuriais atvejais, jie netgi daugiau mokosi iš mūsų, nei mes iš jų.

Gan pavojinga galvoti, kad informacija nuo dvasių yra teisinga paprasčiausiai dėl to, kad tos būtybės pareiškia, jog jos yra kažkokiame tai labai aukštame lygyje.

Tai veda mus prie atpažinimo problemos, kuri dažnai aptariama visose mano knygose. Aš primygtinai rekomenduoju uždavinėti sau kai kuriuos klausimus apie pranešimų, gaunamų per kanalus, kilmę ir kokybę: 

"Ar skatina duotoji būtybė galvoti pačiam, ištirti realybės prigimtį ir surasti tiesą, ar reikalauja nepriekaištingo pasitikėjimo ja, kanalui ar konkrečiam mokymui? Ar dvasia gerbia jus, ar vertina jus kaip žemesnius? Ką su jumis daro gaunama informacija: padeda savęs tobulinimuisi ir gerovei, ar reikalauja pasiaukojimo ir paklusnumo? Kaip juntamas pranešimas?

Nusistatykite į savo kūną. Jūs pastebėsite, kad kūnas niekada neapgauna. Jei jums nejauku konkrečioje energijoje, net jei pranešimas perduodamas miela kalba, tada ta energija (ir ją atstovaujanti dvasinė būtybė ar būtybės) jums netinka.

Svarbu koncentruotis į turinį ir svarbą, o ne į pranešimo išvaizdą, formą, kurioje jie ateina. Yra toks posakis: "Jei jums nepatinka pranešimas, už tai neužmušinėkite kurjerio.” Šiuo atveju ne taip ir svarbu iš kokio lygio (12) yra Pirmapradžiai Kūrėjai, ar kaip jie atrodo (aš juos matau kaip žydrai-baltas žvaigždes) ar iš kokios žvaigždinės sistemos jie atvyko (Lyra/Vega) Svarbu pranešimo kokybė.

Užsiduokite sau skaitant klausimus:

"Naudinga man ši informacija kasdieniniame gyvenime? Kaip aš galiu efektyviai ją išnaudoti? Ar aš galiu naudotis jos idėjomis padedant kitiems? Ar padeda man mokymas mano dvasiniame kelyje? Ar perduota medžiaga stimuliuoja mano nuosavą kūrybą?

Man sakė, jog mano pranašysčių tikslumas siekia 80-90%. Turima omenyje, žymią paklaidos ribą. Nė vienas ekstrasensas, aiškiaregis, pranašas ar mistikas, negali būti tikslus 100%. Kadangi Žemė – laisvos valios planeta. Tai labai sąžininga individualiame lygyje. Bet kuris iš jūsų gali įrodyti mano pranašysčių klaidingumą, paprasčiausiai keičiant protą ir pasirenkant ne tai, ką paprastai renkatės. Jeigu jūs vystytumėtės toliau tokia pačia kryptimi, nieko iš esmės nekeisdami, tai pranašaujami šioje knygoje įvykiai gali ir pilnai įvykti. Kartais gal būt man ir pasiseks numatyti pasikeitimus, kuriuos jūs įvykdysite savo sąmonėje, bet jūs suverenios būtybės, užsiimantys savo individualiais kūnais. Todėl paskutinis žodis visada priklauso jums.

Viskas, ką mes galime padaryti – išnagrinėti galimas ateities laiko linijas ir remiantis daugeliu faktorių, pasinaudojant intuicija, nuspėti. Jeigu didelis žmonijos skaičius operuoja atitinkamame sąmonės lygyje, tokiame kaip baimė, tai tada yra prasmės numatyti, kad tos sielos kurs baisius scenarijus iki tol, kol neišmoks to, kaip pakeisti savo sąmonę ir judėti kita kryptimi.

Mano dvasiniai vadovai ir aš sugebame jausti energijų paternus, kuriuos Žemėje skleidžia esančios sielos. Mes matome galimas laiko linijas, besiprojektuojančias išorėje ir tų sielų sąmonę.

Jūs, brangus skaitytojau, vaidinate svarbų vaidmenį, Žemėje besivystančioje dramoje. Nei sekundei netikėkite, kad jus bejėgis pakeisti realybę. Atsiskyrimo iliuzija – štai kas yra pagrindine priežastimi, kodėl sielos jaučia save bejėgėmis. Jeigu jūs dar neaptikote savo sudėtingą ir tamprų ryšį su visa Visata, greitai tai suvoksite. Iš esmės, tai jau įrodyta kvantinės fizikos (nelokalumo principo pagalba). Nors įtaka, kurią jūs darote mūsų pasauliui gali atrodyti nedidele, ypatingai ne jūsų veiklos sferoje, aplinkoje esantiems dalykams, kiekviena mintis, kiekvienas žodis ir kiekvienas jausmas, veiksmas, vienokiu ir kitokiu būdu įtakoja viską visoje Visatoje.

Visi mes stiprūs aukščiau bet kokio tikėjimo. Galėtumėte pasakyti, kad jūs stiprūs, kai išeinate už bet kokio tikėjimo ribų.

Žmonija balansuoja nuostabaus bandymo pakraščiu. Mes baigiame mokslo įstaigą ir pereiname prie naujo gyvenimo būdo. Mes atbundame plačiam kūrybiniam potencialui.

Ir nors mums žada Aukso amžių, patekti į jį nebus taip jau paprasta. Mes esame Žemės pasikeitimų įkarštyje ir jie toliau stiprės, greitės. Jie palies visus ir kiekvieną. Iš esmės, per sekančius 20-30 metų, daugelis sielų paliks Žemę. Nors, trečio tankio perspektyvoje,tai gali atrodyti  kaip tragedija, iš aukščiausių sferų stebėjimo taško, tai Dieviškumo Plano tobulas išskleidimas. Kiekviena siela išreiškia savo tikrus norus. Jaunos sielos dažnai turi norą išbandyti karo, skurdo pergyvenimą, skausmą ir kančias, jos gali pasirinkti palikti Žemę mirtinos ligos pagalba, bado ar natūralios, dirbtinos katastrofos pagalba.

Svarbu neteisti jų sprendimo. Siela nevertina ką nors kaip "geras” ar "blogas”. Ji nori pergyventi viską, ką gali pasiūlyti žemutiniai planai. Kol siela vystosi, ji alinsis pergyvenant daugelį "negatyvių” dalykų ir pradės siekti  gyvenimo džiaugsmo, žydėjimo, meilės ir atjautos pasaulyje.

Daugelis gan senesnių sielų ateina į Žemę, kad padėti jaunoms sieloms augti ir vystytis. Kad tai padaryti, senoms sieloms reikia pačioms atsiminti, iš naujo susipažinti su tuo, kas išmokta praeituose gyvenimuose. Kitaip sakant, sunku bendrauti su kažkuo tai liūdinčiu, jei neseniai jūs patys nepergyvenote liūdesio. Todėl, daugelio, labiau prašviesėjusių sielų tikslas – pasinerti pakankamai giliai, kad tapti viename lygyje su liūdinčiu žmogumi, bet ne per giliausiai, kad neįsipainioti dramoje ir neužmiršti, kas jos iš tikro.

Pati Žemė užbaigia mokslus. Ji pasislenka iš trečios dimensijos į ketvirtos dimensijos planetą. Atitinkamai, žmonija užbaigia mokslus trečioje dimensijoje ir pasistumia ketvirto tankio vibracijų pusėn. Kad pasilikti čia, visoms gyvybės formoms, gyvenančioms Žemėje ir planetos viduje, teks atlikti poslinkį.

Pastaba : kartais žodžiai "Tankis” ir "Dimensija” naudojami kaip vienareikšmei. Tačiau, griežtai sakant, supratimas "tankis” priskiriamas gyvybės formos konkrečiam vibravimo lygiui, o terminas "dimensija” reiškia egzistavimo planą, kuris gali sutapti ar nesutapti su jame vibruojančios gyvybinės formos planu.

Apie tai daugiau rasite pirmoje knygoje Daugiamatis žmogus.

Tam, kad žmonės augtų ir vystytus į žymiai aukštesnes būsenas, būtina išsivalyti. Būtent tai mes šiandiena matome pasaulyje. Daugelyje religinių tekstų pranašauta apie sunkias dienas ar pelų nuvalymą nuo grūdų. Iš tikro, tai nėra kažkokios tai aukštesnės būtybės teismas, greičiau tai sprendimo procesas, ar pasiruošusi siela judėti į Naująją Žemę, ar ne.

Kad judėti į prieki ir tapti naujo Auksinio Amžiaus dalimi, jums reikėtu leisti išeiti viskam, kas daugiau jums nebetarnauja, įskaitant ir klaidingas, ribojančias tikėjimų sistemas, emocinį skausmą, pasąmoninius ir nesąmoninius santykius, refleksus, nusistatymus, įpročius ir mastymo būdus, maišančius atsibusti žymiai aukštesnei prigimčiai.

Jei jūsų siela nori, kad jūs augtumėte ir vystytumėtės, o jūs neįsiklausote ir susidomite daugeliu aplinkinių kelių, siūlomų visur, kur tik jūs nepažiūrėsit, tada ji patirčių, skirtų jūsų dėmesio atkreipimui,būdu švelniai jus pastums. Jeigu vis dėlto jūs atsisakote vykdyti savo sielos norą, ji jus stumtelės jausmingiau. Ji jums primes ligų situacijas, darbo praradimus, barnius su artimais žmonėmis, tai yra pasiūlys situacijas iš kurių ne taip lengvai išsisukti ar ignoruoti. Būtent tai jūs dabar stebite pas daugelį sielų šioje planetoje.

Svarbu turėti atjautą tiems, kas praeina sunkius laikus. Jūs negalėsite jiems padėti, jei patys įsivelsite, įkrisite į tas dramas, esančias jų gyvenime. Viskas, ką jūs galite padaryti – numesti jiems virvę ir pamokyti, kaip ištempi patį save. Už juos jūs negalite to padaryti. Ir jei patys įkrisite į tai, tai vietoje vieno skęstančiojo jau bus du. 

Jums bus duota lygiai tiek, kiek jūs galite išlaikyti. Vieniems bus pakankamai įtampos. Jums reikės išeiti iš komforto zonos į didesnės rizikos priėmimus. Kitiems žmonėms, tai bus pagaliau galimybė, užbaigti sunkų darbą ir atsipalaiduoti. Ir bus tokie, kurie atsidurs tarp šių dviejų poliškumų. Kartais jums teks įsikišti į gyvenimus tų, kurie pametė save. Kitose situacijose jus paprašys palikti tuos, kuriems jūs norėtumėte padėti. Žinokite, kad jie vykdys savo pasirinkimą, besiremiantys jų laisva valia ir jums nereikia kištis.

Žinokite, kada veikti, o kada nesikišti. Jei jūs kasdien įsiklausote į savo vidinę išmintį, ji skambės garsiau, ryškiau ir sekti ja bus lengviau. Jus paprašys apsivalyti nuo bet kokių negatyvių tikėjimų, praeities emocinių problemų, teisimų ir savikritikos. 

Tarp išorinio ir vidinio nėra jokio atsiskyrimo. Visa tai, ką jūs matote pasaulyje – jūsų vidaus veidrodinis atspindys. Jei jūs emociškai reaguojate į tai, ką matote, jus vis dar siejate save su juo. Kitaip sakant, pasaulis vis dar pakankamai tampriai laiko jus savyje.

Pirmapradžiai Kūrėjai: Jūsų Žemė bunda. Iš jūsų stebėjimo taško tai nuostabu. Iš mūsų taško tai neatimama sielos kelionės dalis. Jūsų sąmonės kokybė apsprendžia realybės suvokimą. Nėra visiškai tikslu tvirtinti, kad jūsų mintys sukuria jūsų realybę, kadangi jūsų realybė gali perdengti ir jungtis su daugeliu kitų būtybių realybėmis, neįtakojamų jūsų kūrybos proceso. Jei jūs išplečiate mąstymo suvokimą iki to, kad įtraukti viską, kas Dievo Prote, įskaitant visų kitų sielų mintis Kūrinijoje, tada mes galėtume sakyti, kad idėja apie tai, jog mintys apsprendžia realybę, būtų žymiai tikslesnė. Bet tai dar ne taip. Dabar jūs vibruojate tame, ką kanalas vadina "ketvirtu tankiu”. Ateityje, kokiu tai momentu, jūs išvystysite savo sąmonę ir iki 12-to tankio, tada jūs, kaip ir mes, galėsite kurti ištisas visatas.

Šiandiena tai nėra jūsų rūpestis. Net jei mes ir galėtume, mes nesiruošiame siūlyti jums trumpiausio kelio iki 12-to tankio. Mes nenusiteikę atimti iš jūsų sielos milijonus metų  patirties, dovanojant jums Dievo-Kūrėjo potencialo pasireiškimą, prieš jums esant tam pasiruošus. Ir vis tik, kaip tai nebūtų paradoksalu, mes jums priminsime, kad jūs Dievai-Kūrėjai, tiesiog dabar turintys jūsų aš 12-to tankio suvokimą.

Duotuoju momentu mūsų tikslas - duoti jums kelių žemėlapį, kad jūs galėtumėte sėkmingai judėti daugkartiniuose Žemės pasikeitimus. Mes čia, kad padėti jums suprasti jūsų rūšių persiformavimo mechaniką ir dinamiką.

Nejaugi jūs klaidingai galvojate, kad žmogus protingas yra galutinis evoliucijos produktas? Jūsų kelionė per fizinį pasaulį – tai tik viena pastraipa ilgoje ir didingoje istorijoje. Tai istorija to. Kaip Dievas pažįsta save per jus.

Jūs gyvenate paradokse, kurį kai kurie pavadino linijinio ir nelinijinio laiko tarpusavio sąveika. Iš vieno stebėjimo taško, iš linijinio laiko, jūs – sielos, tyrinėjančios ketvirto tankio laiko ir erdvės pasaulį, kaip prašviesėję žmonės, tuo pačiu besivystant į penktą, šeštą ir septintą tankius, plečiant savo sąmonę ir keliant savo vibracijas į aukštesnes ir subtilesnes šviesos būsenas.

Iš kito stebėjimo taško, nelinijinio stebėjimo taško, jūs jau vientisi, užbaigtos ir tobulos būtybės, vienu metu operuojančios visuose 12-ka tankių, o jūsų praeities, dabarties ir ateities aš – viskas egzistuoja vienu metu, atitinkamose dimensijose. Jūsų kūrybinis procesas, iš šios perspektyvos – atvers jūsų Vieno Būtybės tiesas. Kad tai atlikti, jums reikia sluoksnis po sluoksnio išsivaduoti nuo iliuzijų, melagingų tikėjimų ir nesupratimų, uždėtų ant jūsų tikrosios esybės.

Atsibundant iš dualybės miego –  šviesos ir tamsos, blogo ir gero, teisingo ir neteisingo, mes prieš juos ir t.t. – pradėsite stebėtis, kad kažkas galėjo tikėti tokiais dalykais. Pažiūrėsite aplink ir pamatysite dvi pagrindines būsenas: sapną ir žvalumą. Jūs neteisite tų, kas dar miega, jūs jiems jausite besąlyginę meilę ir atjautą, kadangi jie nežino ką daryti.

Jūsų fizikas Enšteinas tvirtino, jog jūs negalite išspręsti problemos tame lygyje, kuriame jos buvo sukurtos. Kada jūs pakylate aukščiau purvo ir dualybės sferų, prasiveržiate pro iliuzijos užtvaras, pamatysite akivaizdžius žmonijos problemų sprendimus. Universalų sprendimai, atsakymai į pasaulines problemas bus be vargo aptinkami ir sprendžiami, o sprendimų įvykdymas – momentalus.

Pati svarbiausia prabudimo stadija apima psichologinį atsitraukimą nuo iliuzinio pasaulio, žlungančio aplink jus. Mes pravesime jus per sąmonės sferas, kuri tai plečiasi, tai traukiasi,kadangi jūs susidursite su skirtingais realybės lygiais; kai kurios iš jų bus uždedamos ant jūsų tais, kas klaidingai tiki, kad kontroliuoja jūsų pasaulį. Jų žiurkių lenktynės eina į pabaigą. Kadangi jūs ir jūsų mylima planeta bunda. Pas juos yra pasirinkimas: arba jie prabunda, arba jie palieka šį planą. Tai nėra prašviesėjimas, dovanotas jiems teisiančio Kūrėjo, greičiau tai natūralaus dėsnio pasireiškimas.

Peržiūrų: 3799 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 3.4/5
Viso komentarų: 311 2 3 »
0  
1 Doremi   (27.03.2013 21:06) [medžiaga]
kaip gi žinoti kada galima gelbėti žmogų, kada ne?
jadvyga kalbėjo apie tai ir vis priminė man
-leisk žmogui numirti
bet negaliu wacko
visomis jėgomis, kaip mokėdama ir galėdama -kito kelio nežinau, 
taip ir likau prie savo, kol kas, žinoma, bus įvykiai, situacijos ir ateis žinojimas kaip elgtis, bet šiandien aš nežinau kodėl negelbėt

0  
2 Gėlė   (27.03.2013 21:09) [medžiaga]
"Pati Žemė užbaigia mokslus. Ji pasislenka iš trečios dimensijos į ketvirtos dimensijos planetą."
jeigu paimti Žemę kaip atskirą vienį, ko ji išmoko iš žmonių?

Moon va atsakymas tau:
"Nėra visiškai tikslu tvirtinti, kad jūsų mintys sukuria jūsų realybę, kadangi jūsų realybė gali perdengti ir jungtis su daugeliu kitų būtybių realybėmis, neįtakojamų jūsų kūrybos proceso."

"Mes nenusiteikę atimti iš jūsų sielos milijonus metų patirties, dovanojant jums Dievo-Kūrėjo potencialo pasireiškimą, prieš jums esant tam pasiruošus."
liux - dėkui

0  
3 Gėlė   (27.03.2013 21:13) [medžiaga]
Do tu ir turi likti prie savo, o ne prie kažko "Jei jūs kasdien įsiklausote į savo vidinę išmintį, ji skambės garsiau, ryškiau ir sekti ja bus lengviau. "

0  
4 monntos   (27.03.2013 21:21) [medžiaga]
Gele-sitas atsakymas jau senai zinomas ir suprastas :)

0  
5 Doremi   (27.03.2013 21:24) [medžiaga]
ač, gėle, taip ir esu likusi

0  
6 Nojus   (27.03.2013 21:31) [medžiaga]
Labai įdomu.Norėčiau,kad žmonijai pavyktų peržengti slenkstį į aukso amžių su mažiausiais nuostoliais.
Sėkmės visiems.
Ačiū Jums ,VIRGI ,už pasiaukojimą vardan aukštesnio tikslo.

0  
7 Ožkela   (27.03.2013 21:59) [medžiaga]
Aš ir nejaučiu,kada negalima kištis, bet tiksliau-neklausau vidinio balso, tik visada už tai gaunu ,,per galvą" , gal pagaliau pasimokysiu,sakau vis sau...

-1  
8 PlejadieteLina   (27.03.2013 22:02) [medžiaga]
Dziaugiuosi, kad verda komentarai! ACIU, kad rasote, dalinates. Dziaugiuosi, uz atviruma, tik... pykcio tai nereikia!
Jau esu rasiusi, jog ir per gincus, kitu nuomones yra TOBULEJAMA. 

NOJUI.   Kodel matau, kad si svetaine juoda? Todel, kad komentaruose PERDAUG IDEDAMA PYKCIU!
Kodel darau prielaida, kad popiezius gali buti ...Antikristas? As maciau vaizdinius, kurie rode sio popieziaus ateiti.

Jadvygeles info. Tai Tiesu ir fantaziju vaisiai. Patarciau, TIESIOG GYVENTI!
Emocijos. Tie, kurie ju skonio dar nera pajute, EMOCIJAS TURI PRAEITI. Kai jas visas praeisite, ju daugiau nebejausite, jos tada tiesiog nebeegzistuos. Nebejausite baimes, isizeidimu, nuoskaudu ir panasiai.

-1  
9 PlejadieteLina   (27.03.2013 22:15) [medžiaga]
DOREMI,

Taip, DOREMI, viskas, ka mes pasiusime kitiems, mums sugrista. Imkim, kad ir mane: mane supa mane Mylintys zmones (artimieji ir aplinkiniai); visi turime gerus darbus; niekas nesirgo ir neserga (ir nesirgs); mes nemokam bartis.

DOREMI, - sakai gaudai mane ir Laume - , ziurek, kad Taves pacios tas voratinklis nepagautu!!! Nes as maciau Tavo ateityje, kad - labai artimoje ateityje, Taves, DOREMI, laukia sunki liga!... Na as patylesiu IR NESIVELSIU I DRAMA!!!

Jau geriau ATJAUTA toleruok, DOREMI.

As dziaugiuosi, kad Tu esi, tai nors yra su kuo pasikalbeti. Bet i Tavaji Gyvenima as nesikisu, Tau rinktis, kaip gyventi ir kaip elgtis.

-2  
10 PlejadieteLina   (27.03.2013 22:20) [medžiaga]
DOREMI,

Tu neturi manyje jegos. Nesdinkis!!!!!!!!

DOREMI, mano Sese, ant Taves as metu aukso ir sidabro tinkla SITAIP TAVE PALAIMINDAMA.   iki   Myliu Tave, mano Brangioji Sese!

1-10 11-20 21-26
Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Kovas 2013  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Užrašų arhyvas
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0