Pirmadienis, 25.05.2020, 04:51
Sveikinu Jus Гость | RSS

ŠVIESOS KELIU

Pagrindinis » 2013 » Rugpiutis » 13 » Nežinomos žmogaus smegenų konstrukcijos. Žmogaus kraujas
07:05
Nežinomos žmogaus smegenų konstrukcijos. Žmogaus kraujas

Tai kas vis dėlto yra žmogaus kraujas?

Kraujas yra tiesioginis žmogaus materialaus kūno, jo fizinės ir cheminės, o taip pat subtilių sudedamųjų programų nešėjas. Į jį įdėtos sveiko organizmo programos ir visi atitinkantys normą kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai. Todėl įvykus kokios tai organizmo dalies pažeidimams, kraujas pirmas gauna kokybinę informaciją apie pažeidimus.

Absoliučiai sveikų žmonių nebūna. Ligos duodamos kiekvienam pagal bendrą vystymosi programą. Bendra programa tai viena, o privačios kiekvieno organo programos, tai visai kas kita. Ir jei žmogui įdėta kokia tai liga, pagal bendrą programą, tai ir pati kraujo programa, nuo kokio tai amžiaus, bus orientuota į  cheminę sudėtį, atitinkančią tos ligos parametrus.

Kraujas perneša informaciją ir energiją nuo ląstelės ląstelei, nuo organo organui.

 Atlikti kraujo perpilimą labai kenksminga, nors panaši operacija leidžiama ligonio ar nukentėjusio išgelbėjimui. Kitų metodų jūsų medicina paprasčiausiai nežino, bet jie egzistuoja.

Kas vyksta perpilant kraują?

Keičiasi žmogaus programa ir energetika. Sergančiojo programa tampa surišta su donoro programa.

Vyrų kraujas skiriasi nuo moterų?

Žinoma skiriasi ir sudėtimi ir energetika. Pas juos skirtgingas energetinis krūvis: pas vyrus pliusas, pas moteris minusas. Bet būna ir atvirkščiai, visa tai vaizdumui. Čia egzistuoja žymiai subtilesni skirtumai.

Jūsų medicina labai grubi ir padedant viename, ardo kažką kitą.

Pas žmogų keturios kraujo grupės. Kodėl taip suskirstyta?

Kiekviena kraujo grupė neša atitinkamą informaciją, atitinkamą programą. Bet pagrindinė žmonių suskirstymo pagal kraujo grupes priežastis glūdi tame, kad tie žmonės priklauso skirtingoms kosminėms sistemoms, tai yra juos valdo skirtingos kosminės sistemos. Pirmos kraujo grupės žmones valdo viena sistema, antros kita ir taip toliau. Taip buvo nuspręsta sukonstruoti žmogų, pagal jo skystuosius komponentus, kad būtų lengviau mums, kadangi skirtingos kraujo grupės duoda skirtingas energijos kokybes pačioms sistemoms.

Pirmos  kraujo grupės žmonės daugiau išsivystę psichiniai sugebėjimai, jie priklauso humanitarams.

Antros kraujo grupės žmonės turi levitacijos sugebėjimų, tai yra jie sugeba skraidyti fiziniame plane, nepaisant visų fizikos dėsnių, jeigu žinoma treniruotis. Tačiau Žemėje buvo savaiminių levitacijos atvejų. Tai kaip tik ir yra ypatingos kraujo energetikos pastatymas, kai fizinis kūnas neveikiamas žemės traukos.

Trečios grupės žmonės turi ekstrasensorinius sugebėjimus. Jie būna gerais ekstrasensais.

Pas ketvirtos kraujo grupės žmones geriau išvystyti smegenys, tai iš esmės intelektualai. Žinoma, čia išvardintos tik pačios pagrindinės savybės, bet yra ir kitos. Tačiau ir jau pagal išvardintas kokybes jūs galite spręsti, kaip kraujo sudėtis, jo energetinė sudedamoji ir programa įtakoja žmogaus sugebėjimus, o iš čia ir į jo elgseną.

Ką reiškia kraujo smegenys?

Tą kūno fizinės materijos genetinę programą, kuri įdėta į jo skystąją struktūrą. Ši programa reguliuoja ir valdo visus skystuosius procesus organizmo viduje, įjungia vienas reakcijas ir išjungia kitas. Kraujas turi atmintį. Jo energetinis imlumas pastoviai keičiasi, priklausomai nuo vykstančių procesų, bet jis visada stengiasi priartėti prie kokio tai bendro potencialo, būdingo duotajam materijos tipui. Kraujas perneša energiją nuo vieno organo kitam, išlyginant bendrą kūno energetinį potencialą. Kraujas savyje saugo daug žmogui nežinomų paslapčių.

Be kraujo, žmogus dar turi limfinius skysčius. Kuo jise skiriasi nuo kraujo, žiūrint iš jų energetinės sudėties pusės?

Kraujas – teigiama energija,limfa – neigiama, tai yra kokybiškai skirtingos materijos.

Limfos funkcija – apsauga. Taip pat organizme ji sudaro balansą: baltas ir raudonas kraujas vienas kitą balansuoja.

Lyties smegenys

Kiek pas žmogų smegenų centrų?

Penki. Du iš jų yra fiziniame plane: tai galvos smegenys ir stuburo. Ir trys centrai išsidėstę subtiliame plane, todėl apie juos žmogus nieko nežino. Jiems priklauso: impulsinis žiedas, lyties smegenys ir kraujo smegenys.

Kas yra lyties smegenų centras?

Tai subtilios konstrukcijos apskritimo formos, kurios gaubia žmogų pilvo apačią ir diktuoja jam, kaip moteriškos, taip ir vyriškos lyties elgesio formas. Vaizdžiai sakant tai apskritimas, nors jei žiūrėti iš astralinio plano pusės, tai forma keičiasi ir būtų kažkas tai kito.

To apskritimo sudėties ypatumai susiję su nacija. Jeigu nagrinėti vieną naciją, tai to žiedo sandaros ypatumai būtų susiję su antropologiniu žmogaus tipu. Charakterio bruožai pagal zodiako ženklus įtakoja lyties smegenų centro sandarą, tai yra į apskritimo, aplink liemenį, sandarą.

Kuo jis skiriasi pas vyrus ir moteris?

Jis visada skiriasi spalvingumu ir kokybėmis. Iš esmės, kiekvienas žmogus turi to žiedo savo toną, savo  spalvinę gamą. Bet pas moteris ji vienokia, pas vyrus kitokia.

Ar keičiasi  to apskritimo konstrukcija gyvenimo eigoje?

Galima sakyti kad jis pastovus. Vyksta nežymūs pasikeitimai, bet iš esmės, dėl kiekvieno fizinio kūno gyvenimo, jis pastovus.

Ar juda tas ratas, kaip impulsinis žiedas?

Ne, jis nejuda ir nesisuka. Bet kuris smegenų centras sudaromas žmogui gimstant. Lyties smegenų centras įtakoja individo jausmus ir jo mastymo ypatumus.

Lyties smegenų centras turi programą, atitinkamai jos veikimui individas sukuria atitinkamos kokybės energijas, tai yra energijas, susijusias tiktai su lyties smegenų centro darbu. Jis visų pirma įtakoje žmogaus sukuriamų energijų kokybę. Tai ypatingas spektras. Lyties smegenų centras įtakoja kaip vyriškos lyties taip ir moteriškos lyties individų elgseną, o taip pat formuoja fizinį apvalkalą. Laikui bėgant jis organizme įjungia amžiaus procesus.

Kas valdo lyties smegenų centrą? Siela, ar jame yra ypatinga programa? Tai autonominė sistema?

Ne, tai nėra autonominė sistema. Absoliučiai visi procesai eina per žmogaus Nurodančiojo kompiuterį ir tai valdoma kompiuterio. Tai yra, į kompiuterį įdėtas duotojo rato darbo principas ir priklausomai sumodeliouto mechanizmo, jis veikia. Darbo mechanizmas – atitinkama programa, sukurta specialiai duotam lyties smegenų centrui. Bet Nurodančiojo kompiuteryje yra ne tik lyties programa. Kiekvienam organui yra savo atskiros programos, į kurias įdedamos konkrečios ligos. Viskam yra programos. Ir manipuliuojant skaičiai,Nurodantysis valdo procesus organizme arba užduoda kokias tai komandas organams. Bet jis ne pastoviai valdo, o uždavęs darbo programą, įjungia automatinį reguliavimą ir tik per kokio tai laiko intervalo, patikrina tuos procesus, kurie vyksta žmogaus kūne.

Žemėje buvo atvejų, kai vyras ar moteris keitė savo lytį. Kas tai per programa?

Tai nukrypimai nuo jos. Dėl kažkokių tai priežasčių asmenybė nesugeba įvykdyti savo užduotį ir lyties pakeitimu bando naujoje formoje surinkti tas charakteristikas, kurios pagal programą jei buvo reikalingos dabartiniame gyvenime.

Bet tai jaunos sielos ar subrendusios?

Jaunos, turinčios mažą įsikūnijimų skaičių ir atitinkamai nepakankamą gyvenimišką patirtį. Pas jus jaunas sielas vadina „žemomis", kadangi savo vystymesi jos pakilo neaukštai. Paprastai, tokioms operacijoms pasiduoda jaunos sielos. O aukštos sielos to niekada sau neleis. Koks bebūtų sudėtingas gyvenimas, bet jos pasistengs įvykdyti savo asmeninę programą toje formoje, kuri joms suteikta gimstant.

Lyties ląstelė turi žmogaus genų kodą.

Kas tai yra?

Tai ypatinga skaitmeninė programa. Bet genų kodas, viso tik puse to, kas yra kiekviename žmoguje ir turi atsakyti už žmogaus fizinio kūno vystymąsi. Pats kodas nieko nereiškia.  Antra pusė, suderinama su juo ir daranti žmogų – žmogumi – tai pats energetinis pagrindas, tai yra ta energija, kuri įdedama atsirandant konkrečiam žmogui. Energija įdedama vaisiui užsimezgus. O genų kodas – tai fizinio kūno valdymas.

Kuo skiriasi vienos nacijos genų kodas nuo kitos nacijos?

Įdedamos energijos kokybe.

Ar keičiasi genų kodas prabėgant amžiams?

Keičiasi į blogąją pusę. Laikui bėgant jis išsigimsta. Žmogų galima sulyginti su dirbančia mašina, ji darbo procese susinešioja. Taip pat ir genų kodas, su laiku tampa netinkamu. Ir tada jį pataiso, tiksliau pakeičia į naują.

Dėl ko, apvaisinimo metu, vyro ląstelė susilieja su moters? Juk kitos ląstelės neturi tokių savybių?

Ląstelių susiliejimas įvyksta dėl  Nurodančiojo,kuris jį ves per gyvenimą, valdymo per kompiuterį. Ir po ląstelių susiliejimo jis valdo visais kūdikio kūno formavimosi procesais iki pat jo gimimo. Tai yra Nurodantysis valdo visus vystymosi procesus nuo pastojimo iki gimimo.

Ar nė vienas kūnas negali atsirasti be Nurodančiojo?

Ne, negali.

Bet juk daug kūnelių tik užmezgami ir likviduojami iki gimimo. Taip turi būti?

Ne, taip neturi būti. Bet jeigu kūdikis likviduojamas iki savo gimimo, tai Nurodantysis stengiasi nuo tos pačios poros turėti vaisių, tai yra kad vėl įvyktų pastojimas. Jei to neįvyksta ir nuo tos poros negalima sulaukti naujo kūno, jis ieško kitų tėvų, panašios fizinio kūno struktūros, kaip pirmos poros. Ir kai tokia pora parenkama pagal kartoteką, Nurodantysis vėl deda visas pastangas, kad gauti nuo jų naują kūną. Taip kad dėl savo kūdikio sielos jam tenka ne kartą ieškoti gimdyvių, duodančių panašią fizinę struktūrą.

Jei žmonės neturi vaikų, tai Nurodantysis jiems jų neduoda?

Pirmiausia, pas tokius žmones būtinai egzistuoja kažkokia tai karma.  Antra – tai ypatinga vystymosi programa – be vaikų. Ji užduodama kad surinkti kokias tai atitinkamas kokybes.

Reiškia kiaušialąstės vystymąsi pilnai apsprendžia Nurodantysis?

Taip. Būsimo kūdikio Nurodantysis. Tai yra kūdikio auginimo periodu motina turi du Nurodančiuosius: jos pačios ir būsimo žmogaus. Motinos fizinio kūno procesus valdo  jos Nurodantysis, o kūdikio – jo. Ir devynių mėnesių laikotarpiu jie tarpusavyje susiję savo darbe.

Fizinio apvalkalo formavimui egzistuoja specialūs žmogaus vystymosi motinos viduje dėsniai. Tai atitinkama schema. Ji viena visiems. Ir atitinkamai užduotai konkrečiai programai, Nurodantysis įdeda kūdikiui atitinkamus nukrypimus, išsigimimus, defektus, arba atvirkščiai, stato efektyvią apsaugą, ypatingu būdu formuoja, sakysime garso stygas, jei tai būsimas dainininkas.

Jei gimsta išsigimėliai, tai irgi Nurodantysis?

Taip, tai ir vaikų ir tėvų karma. Bet kartais kūno defektai paveldimi iš tėvų, vedančių neteisingą gyvenimo būdą. Viskas daroma tik pagal programą, kurioje atsižvelgiama kas žmogui reikalinga, o ko – ne. O tai apsprendžiama specialiomis Aukščiausiomis Asmenybėmis, kurios dirba su žmonėmis, užsiima jo auklėjimu.

Centro-smegenys arba – impulsinis žiedas

Kas tai yra centro-smegenys, kokia jų sudedamoji? Kokią formą turi: žiedo, apskritimo, disko?

Centro-smegenys yra virš žmogaus galvos trijų-dešimties centimetrų atstumu, turi erdvinio žiedo formą ir primena nimbą. Tiksliau tai, ką senovėje aiškiaregiai laikė už nimbą, buvo niekas kita, o kaip tik impulsinis žiedas, arba centro-smegenys, kas yra vienas ir tas pats. Subtili jo struktūra turi žiedo formą, iš čia ir kilo jų antras pavadinimas. Pas šventuosius, kurie savo pastovių maldų dėka koncentravo jame daug švarios energijos, impulsinis žiedas švietė ir buvo matomas paprastu regėjimu. Iš esmės jis matomas ir suvokiamas aiškiaregiams.

Kaip vyksta ryšys tarp impulsinio žiedo ir žmogaus fizinių smegenų?

Žiedas savyje turi dvi energijos rūšis: teigiamą ir neigiamą. Dėl energijų potencialų skirtumo vyksta žiedo sukimasis ir vyksta jo darbas. Pirmapradė energija, žmogaus mastymo veiklai, eina iš Nurodančiojo kompiuterio, kaip savotiška duomenų bazė, būtina  jam dirbti konkrečiam laiko tarpui. Kol žmogus gyvas ir vykdo savo programą, jis pastoviai pajungtas prie Nurodančiojo kompiuterio, kuris savyje saugo visus duomenis apie tą žmogų: kaip apie visas jo fizines, taip ir subtilias struktūras. Todėl pirmapradė energija, mastymo veiklai, patenka nuo Nurodčiojo kompiuterio į centro-smegenis, kurie sukasi ir jau siunčia impulsus į fizinius smegenis. Impulsinis žiedas – tai tarpinė materijos būsena, tarnaujanti kaip tarpinė bazė, tarp subtilios Nurodančiojo materijos ir grubios žmogaus materijos.

Bet kuris impulsas – informacijos sankaupa. Impulsas siunčiamas į fizinius smegenis ir ten iššifruojamas į išskleistą informaciją.

Kiekviena dalelė žiede yra dipolinė, tai yra sudaryta ir teigiamos ir neigiamos įkrovos. Todėl pats impulsinis žiedas padalintas į teigiamą ir neigiamą polius, kaip magnete.

Kokiu būdu tai išskirstyta: pas jį vidinis ar išorinis poliškumas?

Priklauso nuo žmogaus smegenų. Tai yra kairysis pusrutulis – teigiamas, dešinysis – neigiamas. Taip pat virš jų ir impulsinis žiedas.

Iš kur imami impulsai?

Impulsai turi skirtingą prigimtį. Pirmiausia, juos siunčia Nurodantysis savo globotiniams. Visos idėjos ateina žmonėms nuo jų Dangiškų Mokytojų, žmonės jau jas iššifruoja į bendras teorijas ir kūrinius. Per impulsus, Aukščiausieji siunčia mokslines ir kūrybines mintis. Mastymo procesas sudėtingas. Priklausomai nuo sugebėjimo mastyti ir dirbti su aukštomis energijomis, žmogų pajungia prie vienokių ar kitokių informacinių bazių. Ir kuo aukštesnis žmogaus mastymo išsivystymo laipsnis, tai yra kuo aukštesnė jo intelektuali energija ir didesnis energijos perdirbimo potencialas, tuo prie žymiai aukštesnių informacinių centrų jis bus pajungtas ir tada jo žinios bus žymiai gilesnės ir sudėtingesnės.

Antra, impulsus žmogus priima iš įvairių gyvenimiškų situacijų, kada jis gauna kokius tai stiprius įspūdžius ar išvadas nuo stebimų ir pražiurimų svetimų programų, kitaip sakant – mokosi iš svetimų klaidų, ar patirties. Tokie impulsai dažniausiai priverčia žmogų kovoti, toliau įtraukia į buitinius ir socialinius procesus.

Ir trečia, impulsai dar eina iš pačio žmogaus programos, iš jo kontrolinių taškų.

Ar impulsinis žiedas visada sukasi?

Jis sukasi tik vykstant mastymo veiklai, o likusį laiką stovi.

Ar centro-smegenys visada dirba, ar naktį jos ilsisi?

Ne, impulsinis žiedas pastoviai veikia, esant normaliam žmogaus vystymuisi ir dirba ne tik tada, kada sukasi. Sukantis jis vykdo vienokias funkcijas, kai stovi – kitokias. O miego metu persistato pati jo funkcionavimo schema – žiedas pradeda suktis į priešingą pusę.

Per dieną vyksta informacijos kaupimas, o miego metu – atidavimas. Per dieną žmogus surenka pačią įvairiausią informaciją, tame tarpe ir labai daug nereikalingos, kuri arba jau turima jo duomenų bagaže, arba duotai asmenybei netinka. Todėl, centro-smegenys klasifikuoja informaciją į reikalingą ir nereikalingą ir nereikalinga, kaip šlakai, atmetama. Sąmonės išsivalymas nuo pasikartojimų ir nereikalingų, kaip tik ir vyksta per specialų bloką, impulsiniame žiede. Nereikalingi gyvenimo kadrai chaotiškai išmetami, tai yra nepatenka į atminties blokus. Ir dėl netvarkingo tų kadriukų išmetimo, dažnai įvyksta nemalonių sapnų formavimasis. Tačiau, ši chaotiškų sapnų rūšis, dėl impulsinio žiedo darbo, yra tik dalis toje sapnų įvairovėje, kurie būna pas žmogų.

Panašių chaotiškų sapnų jis gali ir nematyti, kadangi į jo programą gali būti įtraukti kiti sapnai, iš anksto suplanuoti žmogaus Nurodančiojo.

Į centro-smegenų funkciją įeina ir kosminės energijos priėmimas ir atidavimas. Be šito žiedo žmogus negalėtų mastyti, kadangi į jo užduotis įeina minčių formavimas. O štai be fizinių smegenų žmogus sugeba gyventi ir funkcionuoti buitiniame lygyje. Ir tokie atvejai, tiksliau mūsų eksperimentai Žemėje buvo.

Pas moteris ir vyrus žiedas sukasi į skirtingas puses?

 Į vieną ir tą pačią, čia nėra jokio skirtumo. Skirtumas tik sukimosi greityje. Nepriklausomai nuo lyties pas skirtingus žmones jis skirtingas. Žiedo sukimosi greitis priklauso  nuo informacijos priėmimo ir jos perdirbimo, nuo intelektualių žmogaus sugebėjimų. Kuo intensyvesnis mastymas, tuo sukimosi greitis didesnis. Pas itelektualus jis sukasi greitai, pas silpnai mastančius – lėtai. Pas tuos kas nemasto – iš vis stovi.

Žiedo sukimosi greitis pastoviai keičiasi. Vienodu jis nebūna niekada. Jei sakysime jaunystėje žmogus sustiprintai užsiima protine veikla, o po to visa tai meta, tai pradžioje žiedas sukosi su dideliu greičiu, o po to sustoja. Tuščiai jis nedirba.

Amžius greičio neįtakoja. Viskas priklauso tik nuo to, kaip žmogus užsiima intelektualia veikla.

Pas jus, pas daugelį žmonių žiedas neveikia. Pirma priežastis, apie kurią mes jau kalbėjome - mastymo nebuvimas. Pavyzdžiui, pas jūsų alkoholikus jis paprastai neveiklus, arba galima sakyti jo sukimosi momentas lygus nuliui. Žiedas skirtas aktyvuoti žmogaus mastymą ir jei tokio nėra, tai žiedas dirba mentalinės energijos perdirbimui.

Taip pat  būna, kad pas kai kuriuos žmones jis nesisuka miego metu.

Antra priežastis, dėl kurios jis gali nesisukti, tai defektas žmogaus organizme, o būtent žiedo įrangoje.

Trečia priežastis – tai labai jauna siela, pas kurią mažai gyvenimiškos patirties, todėl beveik visa per diena sukaupta informacija eina tiesiai į jos žinių bagažą, tai yra čia nereikia informacijos rūšiavimo, siela dar nesugeba savarankiškai mastyti.

Ketvirta priežastis, pas žmones kurie turi ilgą gyvenimišką patirtį ir ilga reinkarnacijų grandinė, žemiškos žinios jau nereikalingos. Jie arba atidirba paskutinę programą, arba atsiusti su ypatinga misija ir jų žiedas sukasi visiškai kitame rėžime, nei pas paprastus žmones.

Pas kokius žmones žiedas sukasi su didžiausiu greičiu?

Pas žmones su kosmine sąmone. Žiedas ant tiek greitai sukasi, kad pavirsta į savotišką šviečiantį debesį. Ir patys centro smegenys pas juos turi ne žiedo forma, o disko.

Žmonės su kosmine sąmone turi išplėstinį suvokimą, į mastymo procesą įtraukia labai aukštas energijas, kurios ir užduoda disko sukimosi greitį, tai yra, čia galima sakyti, kad į judėjimo greitį įtakoja aukštas energijų dažnis. Informacija apie Kosmosą, kosminės žinios kaip tik ir apima savo potenciale aukšto dažnio energijas, skirtingai nuo žemiškos informacijos, kuri turi žemą dažnių spektrą. Galima sakyti, kad į sukimosi greitį įtakoja energijų dažniai.

O pas šventuosius kuo nors skiriasi centro-smegenų darbas?

Pas juos centro-smegenys irgi turi žiedo formą, bet nuo aukštos koncentracijos energijų, dėl meditacijų ir maldų, žiedas pradeda šviesti. Jo sukimosi greitis irgi žymiai didesnis, nei pas paprastus žmones.

Koks mechanizmas paleidžia centro-smegenis?

Tai sudėtingas klausimas. Centro-smegenys ir fiziniai smegenys dirba tampriame tarpusavio ryšyje. Nurodantysis į impulsinį žiedą siunčia energijų bloką, tai yra kažkokia tai jų apimtį ir impulsą, su kuriuo toliau dirba fiziniai smegenys. Jie perdirba tą energiją į mastymo procesą, sukurianti kitokią energijos rūšį, nei joms buvo pasiusta. Sukurta nauja mentalinė energija, vėlgi per impulsinį žiedą perduodama Nurodančiajam, kuri jo yra surenkama į atitinkamas kaupykles, arba gali būti persiunčiama toliau.

Kaip dirba centro smegenys mirties periodu?

Mirties momentu, kaip ir labai stiprių stresinių situacijų momentu, ekvivalentišku mirtinoms, vyksta greitas kadrų persukimas į gyvenimo pradžią. Pavyzdžiui, kai kurie žmonės avarijų metu mato, kaip per vieną sekunde jų akyse prabėga visas gyvenimas. Čia jie kaip tik stebi impulsinio žiedo darbą.

Mirties ar stipraus streso periodu įvyksta labai stiprus energijos blyksnis, kuris nuplėšia programos blokuotę ir tampa signalu impulsiniam žiedui dėl gyvenimo kadrų persukimo į atvirkštinę pusę, į gimimą. Tuo pačiu vyksta perrašymas iš fizinio apvalkalo į astralinį, kadangi fizinis apvalkalas yra sielos paliekamas ir turi suirti. Impulsinio žiedo persukama į pradžią dėl tos priežasties, kad paprastai keturiasdešimtą dieną po mirties, vyksta žmogaus teismas ir visas jo gyvenimas pražiūrimas nuo pradžios iki galo. Tai yra teismo momentui, juostelė turi būti atsukta į pradžią. Būtent todėl per avarija, ar klinikinės mirties momentu, žmogus mato savo gyvenimo momentus, einančius atvirkštine tvarka, tai yra nuo senatvės, prie gimimo momento. Persukimo momentu impulsinis žiedas sukasi į priešingą pusę.

Kai nuo žmogaus numetama astralinis apvalkalas, informacija perrašoma į mentalinį apvalkalą ir taip toliau, priklausomai nuo apvalkalų atsiskyrimo. Bet žymiai subtiliuose procesuose impulsinis žiedas jau nedalyvauja. Ten veikia kitas mechanizmas.

Žiedas – tai subtili energija, atitinkanti artimų žemiškų pasaulių materiją. Todėl, po mirties jis išyra ir jo sudedamosios papildo žemės plano subtilias materijas.

Ar yra žmonių, pas kuriuos nebūtų impulsinio žiedo virš galvos?

Ne. Impulsinis žiedas būtinai įeina į žmogaus konstrukciją. Jis formuojasi kūdikiui gimus ir pilnai susiformuoja esant penkių metų amžiui. Centro-smegenis Nurodantysis pajungia prie savo kompjuterio, kuris fiksuoja ir fizinę būseną ir mintis ir veiksmų atitiktį, užduotai programai.

Ar turi panašius žiedus skysime beždžionė, turinčios primityvų mastymą?

Taip turi. Gyvūnai irgi masto savo lygyje, nors ir mažesniu laipsniu. Atsiminkite šunų, beždžionių, delfinų elgseną. Gyvūnų mastymo procesas nukreiptas į savo gyvenimą, į išgyvenimą, savisaugą.

Pas augalus to nėra, bet pas juos yra jausmai.

O mineralai turi impulsinį žiedą?

Ne, jie sudaryti šiek tiek kitaip. Jūsų Žemė ir kai kurios kitos planetos irgi turi centro-smegenis. Jie yra viename iš jos apvalkalų, išorėje polių plokštumoje. Pas kitas planetas būna, kad mastymo procesas vyksta branduolyje. Kosmosas įvairus. Subtiliuose pasauliuose mastymo procesas visiškai kitoks, nei pas žmones

Gali padaryti sekančias išvadas, cento-smegenys arba impulsinis žiedas:

dalyvauja žmogaus mastymo procese

miego metu rūšiuoja dieną surinktą informaciją

perduoda sapnų paveikslus nuo Nurodančiojo

perduoda informaciją

perduoda energiją nuo Nurodančiojo žmogui ir atvirkščiai.

Peržiūrų: 3210 | Pridėjo: virgis | Reitingas: 4.0/5
Viso komentarų: 3
0  
1 Gėlė   (13.08.2013 10:56) [medžiaga]
Ačiū, buvo įdomu skaityti, tiko ir patiko :)
"Nurodantysis"=Dievas?

0  
3 virgis   (13.08.2013 17:54) [medžiaga]
Tai gal ne, greičiau angelas sargas

0  
2 Aivanhova   (13.08.2013 13:08) [medžiaga]
NE I TEMA:
Man tai idomi tokia moteris, nors cia ir ne "pazinciu tarnyba" :), su kuria mes buvome susitike, jei neklystu, 2006 m. vasara Kauno tarpmiestiniu autobusu stoteleje..
Ji prisedo ant suoliuko salia, baltos kelnes ir t.t. Trumpai susneko, pasirode keistas tas pokalbis.. Trumpas.. Tada neturejau jokiu klausimu.. Buvau, matyt, "ne v kurse dela"..:)
Gal kartais Jus esate ta moteris ir netycia-tycia skaitot si portala, tai butu labai idomu ir malonu, jei susisiektumete e-pastu merfise@gmail.com
P.s. na, vis pabandziau :)

Имя *:
Email *:
Код *:
Tinklapio meniu
Įėjimo forma
Paieška
Kalendorius
«  Rugpiutis 2013  »
PRANTTRKETPENKTŠEŠTSEKM
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Statistika

Tinkle viso: 1
Svečių: 1
Vartotojų: 0